Přílohy: Profil společnosti. Základní údaje o společnosti. Organizační struktura společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy: Profil společnosti. Základní údaje o společnosti. Organizační struktura společnosti"

Transkript

1

2 OBSAH Profil společnosti Základní údaje o společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Výstavba sídla firmy Projekt SERVISNÍ STŘEDISKO Vzdělání pracovníků Výdaje na výzkum a vývoj Pořizování vlastních akcii, zatímních listů a obchodních podílů Existence organizační složky v zahraničí Přílohy: Přehled hlavních aktivit v roce 2008 Představení společnosti Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu Příloha k roční závěrce za účetní období

3 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost E S L, byla založena v roce Svými aktivitami společnost navázala na úspěšnou podnikatelskou činnost zakladatelů. Hlavní činností společnosti, více jak 10 let, jsou montážní práce technických zařízení budov, především v oboru ústředního vytápění, zdravotnětechnických a plynovodních instalací. Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky byla činnost společnosti rozšiřována o obor elektroinstalací, především o systémy měření a regulace. Pro všechny prováděné činnosti zajišťujeme i projekční práce s využitím vlastních kapacit. Našimi zákazníky jsou: - stavební firmy a organizace - majitelé a správci tepelných zdrojů - zdravotnická zařízení, školní a jiné veřejné budovy - bytová družstva a správci bytových domů - majitelé a správci výrobních, skladovacích a jiných areálů a objektů - hotely a ubytovací zařízení - farmaceutické společnosti Pro naše zákazníky zajišťujeme: - předprojektovou přípravu s posouzením stavu stávajícího systému ÚT, kotelen, výměníkových stanic a návrh nejvhodnějších opatření - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k získání stavebního povolení a autorského dozoru při realizaci - provádění montáží systému ústředního vytápění, chladicích systémů budov, kotelen, výměníkových stanic, zdravotně technických instalací, rozvodů plynu a elektroinstalačních prácí - instalace systémů měření a regulace zajišťující řízení, monitoring a případnou archivaci dat a to vše od malých autonomních regulátorů přes volně programovatelné řídící systémy (DDC) až po vytváření dispečerských pracovišť s možností dálkového řízení procesů - návrhy a montáže zařízení pro získání energií s využitím netradičních zdrojů energií včetně jejich regulačních a řídících systémů (tepelná čerpadla, sluneční kolektory, atd..) - výrobky - prefabrikované výměníkové stanice, zařízení pro výrobu čisté páry ve zdravotnictví s využitím ušlechtilých materiálů (nerezových ocelí) nerezová zařízení pro čistírny odpadních vod - obchodní služby, kde prodáváme specializovaný sortiment především ústředního vytápění, u něhož je pro zákazníky nutné poskytnout další odbornou službu (výpočet, návrh velikosti a typu, servisní službu) apod. (patří sem deskové výměníky Alfa Laval, plynoměry, regulátory tlaku plynu, pojišťovací ventily, čerpadla, nářadí a stroje Rothenberger, atd. ) - servisní služby, které provádíme na základě uzavřených servisních smluv, v nichž dohodneme rozsah činností podle individuálních potřeb a požadavků zákazníka V roce 2000 byl u firmy úspěšně zaveden systém řízení jakosti dle ISO Certifikační společnost byla DNV (DET NORSKE VERITAS). Touto certifikací dostaly veškeré vnitřní procesy jednotný a transparentní rámec a rovněž navenek se pronikavě zlepšila komunikační 3

4 schopnost společnosti, zejména při komunikaci v přípravných pracích na větších zakázkách. Tyto skutečnosti se již projevily v nárůstu obratu společnosti v roce Nadále zůstává zachována tradice rodinné firmy, o čemž svědčí i fakt, že hlavními akcionáři jsou manželé Jiřina a Ing. Ladislav Lněníčkovy. Zakladatelské akcie v hodnotě 2x 500 tisíc korun tvoří hodnotu upsaného základního jmění akciové společnosti. Rozsahem, kvalitou a množstvím prováděných prací a dodávek se společnost E S L, a.s. řadí mezi přední firmy podnikající v daném oboru na českém trhu. Je to i zásluhou neustálé péče o odborný růst a rozvoj pracovníků firmy, kteří v týmové spolupráci dokáží vykonat požadovanou službu ve prospěch zákazníka. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Adresa firmy: E S L, a.s. Dukelská 69/ Brno tel./fax: IČ: DIČ: CZ e-shop: Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Brně vložkou B 1672 Valná hromada Valné hromady akciové společnosti se budou konat v místě sídla firmy, tedy na adrese Dukelská 69/71, Brno, většinou za účasti hlavních akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady. V případech, že na programu valné hromady budou zařazeny i obecnější otázky charakteru marketingové strategie a vhodného rozšíření kapacit, budou obesláni i stěžejní zákazníci firmy, neboť bude v zájmu firmy vyslechnout a případně přihlédnout i k jejich názorům. Složení představenstva: Ing. Lněníček Ladislav Lněníčková Jiřina Lyko Petr Ing. Sklenář Pavel Mgr. Jiří Šebesta Orgány společnosti - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva 4

5 Složení dozorčí rady: Ing. Červinek Petr Ing. Dohnálek Ervin Jan Lněníček - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady Certifikace podle ČSN ISO 9001: května roku 2006 společnost úspěšně prošla recertifikačním auditem podle normy ČSN ISO 9001:2001. Certifikační společností byl DNV (DET NORSKE VERITAS). Norma klade důraz na řízení procesů ve společnosti, proto si od dalšího rozvoje v oblasti řízení jakosti slibujeme větší stabilitu a efektivitu firmy. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti E S L, a.s., platná od Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti (Ředitel) Představitel vedení pro jakost Právník (externí) Metrolog Obchodní útvar montáží projekce elektro výroby prodeje ekonomiky technický úsek technický úsek technický úsek prodejna a sklad ekonom. služby montáže montáže výroba administr. činnosti BOZP + PO personalníi archiv 5

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI Ekonomické ukazatele V absolutních hodnotách výnosů a nákladů došlo v letech k následujícímu vývoji. Tab. č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2001 až 2008 Roky Výnosy Náklady (údaje v tisících Kč) Graf č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2003 až 2008 Výnosy a náklady Výnosy Náklady (údaje v tisících Kč)

7 Vývoj vlastního kapitálu společnosti znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2003 až 2008 Vlastní kapitál tis. Kč účetní období Graf č. 3: Hospodářský výsledek společnosti E S L, a.s. v letech 2003 až 2008 HV za účetní období tis. Kč účetní období 7

8 VÝSTAVBA SÍDLA FIRMY Rekonstrukce a výstavba dvorní přístavby proběhla v roce V rámci výstavby nového objektu (dvorní přístavby), byly ve stávajícím objektu rekonstruovány kancelářské prostory a zázemí společnosti. Začátkem roku 2009 byla budova uvedena do předčasného užívání, z důvodu další výstavby. PROJEKT SERVISNÍ STŘEDISKO V uplynulém roce vyvstala společnosti potřeba servisovat zabudovaná technická zařízení. V polovině roku byl dokončen podrobný návrh na provozování servisního střediska a jeho náplně. Při zpracovávání návrhu jsme byly osloveny švédskou společností Alfa-Laval a požádáni o pomoc při servisu jejich vlastních výrobků nacházející se na Jižní Moravě. Na začátku kalendářního roku 2009 se dále jednalo o rozšíření servisního střediska se společností ROTHENBERGER na servis jimi prodávaného sortimentu svařovací techniky na plastová potrubí. 8

9 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2008 bylo úspěšně pokračováno ve vzdělávání pracovníků. Řídící pracovníci byli zařazeni do projektových týmů. V rámci týmu probíhaly rozšiřující školení ke zvýšení produktivity a úspěšnosti. Ve společnosti byl kladen důraz na zavádění Projektového řízení do praktického života a běhu firmy. Pro rok 2009 je připravováno vzdělávání pro zlepšování dovedností našich pracovníků v oblasti PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ (plánování a komunikace) a MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ. Současně probíhají kurzy a vzdělávání výrobních pracovníků, především v oblasti technických znalostí, výrobních novinek a dovedností v oboru Technických zařízení budov. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ - výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2008 nejsou POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ - v roce 2008 společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly 9

10 EXISTENCE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ - v roce 2008 společnost neměla žádné organizační složky v zahraničí V Brně 05/2009 Hlavní akcionáři:.. Ing. Ladislav Lněníček.. Jiřina Lněníčková 10

11 Přehled hlavních aktivit v roce 2008 realizace objednatel rozsah prací Zpracování projektové dokumentace bez DPH BD Kuncova 6, Brno - rekonstrukce ÚT a ZTI 04-05/2008 LASPON CZ a.s Kč BD Křídlovická, Brno - výměna plyn.kotlů 06-07/2008 Spol. vlastníků BJ Křídlovická 8a Kč Kotelny, plynofikace objektů BD Křídlovická 8a-16, Brno 09-10/2008 SVBJ Křídlovická 8a, Brno Kč Areál firmy PRAKOM Brno 05-07/2008 PRAKOM Brno, a.s Kč Hotel PROBE, Blansko 04-07/2008 PROBE plus s.r.o Kč Výměníkové stanice a stanice přípravy TUV VS Jánská 10, Brno 11-12/2008 MORAVOSTAV Brno, a.s Kč Gymnázium Vídeňská 09-11/2008 Ing. Dobšák Kč Sanatoria Klimkovice - Léčebna pro děti 08-10/2008 Česká pojišťovna a.s Kč Hotel AVANTI, Brno 06-08/2008 Tronic Control, s.r.o Kč VS Kubíkova 22, Brno - Líšeň 05-08/2008 TEZA Brno a.s Kč NCO NZO Brno, Vinařská 05-07/2008 NCO NZO Brno Kč Realizace ÚT, ZTI, rozvodů chlazení, solárních systémů Sanatoria Klimkovice-Rákovec 12/08-01/2009 Česká pojišťovna a.s Kč Domov pro seniory Benešov 05-07/2008 Středočeský kraj Kč MaR, elektroinstalace TRASKO Kuřim 12/08-01/2009 TRASKO, a.s Kč ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 12/08-01/2009 AVL a.s Kč MZLU Brno 02-11/2008 IMOS a.s Kč AVL Hranice na Moravě /2008 AVL a.s Kč

Výroční zpráva. E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno. Váš partner v řešení technologických celků budov

Výroční zpráva. E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno. Váš partner v řešení technologických celků budov Výroční zpráva E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno Váš partner v řešení technologických celků budov 2009 2009 1 OBSAH Profil společnosti 3 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura společnosti

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČ 46347275 Subjekt je zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více