Průvodce bezpečného užívání internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce bezpečného užívání internetu"

Transkript

1 Průvodce bezpečného užívání internetu Mgr. Kateřina Drahá Vážení rodiče, průvodce, kterého začínáte číst, je sestaven s vědomím, že každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší, vychovává ho a ochraňuje. Učí ho, co je správné a co není, jak bezpečně přejít silnici, že nemůže každému říkat, jak se jmenuje a kde bydlí. Učí ho, že nemůže mít všechno, co by chtělo, že hry mají pravidla nebo jak poznat, kdo je slušný a dobrý člověk a kdo není. Tohle se rodičům většinou daří. Existuje ale část reality, na kterou rodiče své děti tak dobře nepřipraví nebo podcení její bezpečnost.. Současná generace rodičů třicátníků a čtyřicátníků ve věku svých dětí žádný internet, resp. informační a komunikační technologie /ICT/ k dispozici neměla. Veškeré vztahy a sociální kontakty se odehrávaly v reálném čase a s reálnými lidmi. Pro současné děti je komunikace a vztah prostřednictvím internetu stejně reálný jako pro jejich rodiče ten tváří v tvář. V současnosti představuje internet resp. ICT běžnou součást každodenního života, bez které se mnohdy neobejdeme ani v zaměstnání, doma, při studiu, natož děti, pro které je naprostou životní normou. Umožňuje jim komunikovat s kamarády a navazovat nová přátelství. Představuje pro ně prostředí plné nejrůznějších podnětů, informací, hudby, filmů, her a dalších možností, které v takové koncentraci jen těžko naleznou v běžném denním světě. Dětem nelze mít za zlé, že touží po něčem, co je zcela přirozené a normální. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste byli sami dětmi, jak moc byl pro vás kontakt s vrstevníky důležitý, jak důležité bylo objevování světa. Dnešní děti potřebují to stejné a snadno k tomu použijí internet, který to všechno usnadňuje a urychluje. V mnohém může být velmi obohacující, ale nebude-li mít dítě dostatek informací a ochrany, může být jeho užívání rizikové. Děti samy od sebe nedokáží identifikovat, s jakými riziky se mohou na internetu setkat. Je potřeba vás rodičů, kteří je naučí, jak s internetem zacházet. Předpokládá to pevný, důvěrný a bezpečný vztah, fungující výchovné působení a vlastní příklad. Víte, že - 46,8 % dětí má zkušenost s kyberšikanou - účet na Facebooku může mít dítě od 13 let - průměrná komunikace dítěte v běžném roce vypadá takto: 50 h rodiče, 850 h škola, 1500 h internet - 2 ze 3 návrhů na schůzku jsou realizovány - každý 5. člověk se na internetu vydává za někoho jiného - kyberšikana je pro oběť mnohonásobně traumatizující /oběť často neví, kdo ji šikanuje; je to tím, že agresor má pocit síly, nepolapitelnosti, anonymity/ - kyberstalking je trestný čin - děti, které mají počítač ve svém pokoji, ho užívají i v době, kdy si rodiče myslí, že se učí nebo spí - přes 60% dětí pod 7 let má nekontrolovaný přístup internetu

2 Desatero rad, jak můžu ochránit své dítě na internetu 1. Pravidla chování a komunikace - platí na internetu stejně jako v každodenním reálném světě - dítě má vědět, že není v pořádku předávat neznámým lidem své osobní údaje - umožněte dítěti pochopit, že na internetu může dojít k vážným problémům, pokud nebudou dodržovat pravidla Mohou se stát obětí kyberšikany, někdo může zneužít jejich fotografie nebo informace o nich, někdo je může sledovat apod. - dítě se může snadno stát obětí, ale také pachatelem třeba se nechtěně či chtěně podílí na šířením nepravdivých zpráv o někom dalším - respekt a slušnost vůči druhému v reálném světě musí platit i na internetu - oceňujte a chvalte své dítě za to, že dodržuje pravidla slušného chování a komunikace Ublíží-li někdo někomu přes internet, může to mít dalekosáhlejší následky než v běžném světě. 2. Pravidla používání internetu - domluvte společně s dítětem a důsledně je dodržujte - vymezte účel používání internetu Vzdělávání, relaxace, hry, hledání informací ke svým zálibám, komunikace s kamarády. - připomeňte rizika, se kterými se může setkat - internet dítěti spíše nezakazujte, ale upravte pravidla užívání, protože je pro dítě silným magnetem a hrozí, že si cestu k němu najde způsobem, který se vám líbit nemusí. Zajímejte se, co dítě na internetu dělá, jaké navštěvuje stránky, s jakými lidmi komunikuje, co se dozvědělo, co našlo zajímavého. Protože ne všechny informace na internetu jsou pravdivé, naučte své děti ověřovat nalezené informace porovnáváním různých zdrojů, ať už přímo na jiných stránkách internetu nebo ještě lépe v knihách či diskuzích. Nechte se přizvat ke sledování internetu, pokud vám chce dítě něco ukázat. Stejně i vy můžete pracovat s internetem za přítomnosti dítěte. Vhodné je určit dítěti čas, který na internetu může trávit. K tomu se hodí obyčejná kuchyňská minutka, na kterou nastavíte určený čas, který je spolu s dalšími pravidly stanovenými pro užívání internetu potřeba důsledně dodržovat. Při sledování toho, co dítě na internetu dělá, buďte opatrní. Všeho moc škodí a může se stát, že se dítě stáhne a začne zametat stopy a vy nezjistíte nic; přece jen jsou ve znalosti obsluhy počítačů zdatnější než jejich rodiče. Navíc je zájem dětí o věci zakázané přirozený. Vždy si vzpomeňte na sebe, zda jste jako děti byli jiní. Asi ne, ale dnešním dětem přibyl internet. 3. Rizika užívání internetu - nemusí nutně převažovat nad pozitivy - pamatujete, že osoby na internetu nemusejí být těmi, za které se reálně vydávají Může se stát, že osoba, která se vydává za 13letou kamarádku Elišku může být 40letý muž, který má docela jiné plány než se kamarádit. - útěk z reality, ponoření se do fantazijního světa her, vytvoření falešného profilu Je snadné být někým, kdo je starší, atraktivnější, silnější, sebevědomější, více in, bohatší, úspěšnější apod., zkrátka takovým, jakým by dítě rádo bylo - při nadměrném trávení času u počítače může dojít mj. k rozvoji závislosti, narušení vztahů s vrstevníky, schopnosti komunikace a sebeuplatnění v reálném světě

3 - škodlivé či protiprávní jednání, jako jsou např. kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting, závislost na on-line hrách, porušování autorských práv a mnohé další - podlehnutí iluzi, že vše, co je na internetu, je pravdivé, skvělé a lepší než v realitě Internet je zaplaven profily lidí, nabídkami atraktivního zboží, nejrůznějších slev, soutěží či výherních akcí, které nabízejí různé výhody, zisky, nová přátelství a pocit, že vše je snadné. Příliš výhodné nabídky čehokoliv mohou být falešné se snahou vylákat peníze, osobní data nebo schůzku. Skutečnost je taková, že osobní data uživatelů spolu s informacemi o stránkách, které navštěvují, o zboží, které nakupují, jsou cenným obchodním artiklem. Zkrátka není všechno zlato, co se třpytí. 4. Jste pro své dítě vzorem - uvědomte si, jaký příklad dáváte svým dětem v komunikaci v každodenním životě včetně zacházení s mobilním telefonem a internetem - sledujte vývoj internetu, zkoušejte nové věci - vzdělávejte se v počítačové gramotnosti, udržujte krok s dobou - všímejte si informací v seriózních médiích o rizicích internetu - vybavte se informacemi, jak postupovat při podezření, že se dítě stalo obětí, pachatelem či závislým na internetu Buďte si vědomi svého chování, protože dítě se dívá a přirozeně se učí, a to hlavně nápodobou, příkladem - nikoliv jen tím, co mu říkáte, ale hlavně tím, co děláte a jak se chováte. Důležité je, aby vaše chování bylo v souladu s tím, co říkáte. 5. Věnujte se svému dítěti - úzký vztah založený na důvěře, otevřené komunikaci a aktivním zájmu o své dítě pro vás znamená významnou možnost, jak mu předávat své názory, postoje a hodnoty, a to včetně možnosti ovlivnit jeho postoj k internetové komunikaci Je to velká investice do bezpečí dítěte. Dítě bude mít jasně zvnitřněné normy toho, co je správné a bezpečné a co není. Bude umět odmítnout či si říct včas o pomoc, pokud se dostane do úzkých. Získá pocit bezpečí, jistoty, sebedůvěry a nebude vůbec snadné, aby podlehlo škodlivému či nebezpečnému užívání internetu. Zajímejte se aktivně o to, k čemu internet používá, poznávejte včas kamarády svých dětí na internetu, tak jako znáte ty ze školy, z kroužku nebo ty, které ho doma navštěvují. Jakmile děti dospějí do puberty, budete mít tohle velmi těžké, protože v tomto věku potřebují více soukromí, které nejsou příliš ochotné sdílet se svými rodiči. 6. Učte své dítě nejdříve myslet a pak jednat - protože některé jednání a činy už nelze vzít zpátky - veškeré materiály, které dítě na internet umístí, tam jednou provždy zůstanou a nebude mít kontrolu nad tím, co se s nimi dál děje Mohou se objevit ve chvíli, kdy je bude nejméně čekat a ještě k tomu pozměněné. Stalo se to osudným mnoha mladým lidem, kteří dali v dobré víře svým kamarádům či partnerům své soukromé nebo intimní fotky či videa, které se později objevily na internetu... negativně to pak ovlivnilo jejich další vztahy nebo šanci nalézt zaměstnání, protože mnozí zaměstnavatelé běžně prověřují virtuální identitu svých potenciálních zaměstnanců.

4 - před užíváním jakékoliv služby na internetu je vždy nutné seznámit se s jejími uživatelskými podmínkami - nikomu bez rozmyslu nesdělovat osobní data svá ani jiných osob - neudržovat komunikaci s neznámými či podezřelými lidmi - informovat dospělého při nalezení nevhodného či jinak znepokojujícího obsahu - internet stejně jako oheň může být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Záleží hodně na vás, zda ho bude dítě užívat konstruktivně. Třeba při vzdělávání, hře nebo při konání prospěšných věcí. Děti i dospělí prostřednictvím sociálních sítí organizují různé charitativní akce, podporují nemocné, adoptují zvířata, rozšiřují pozvánky na zájmová setkání, srazy spolužáků, obnovují stará přátelství, sdílejí studijní informace apod. 7. Chraňte soukromí a vlastní bezpečí - neposkytujte nikomu cizímu a nikomu, o jehož identitě pochybujete, své osobní údaje ani údaje svých blízkých Adresy bydliště, pracoviště, školy, data narození, bankovní údaje, rodná čísla, čísla telefonu, fotografie, ale také dobu, kdy bývá samo doma apod. - dítě by mělo vědět, že nemá bez vašeho vědomí a svolení nikam na internet umisťovat své jméno, telefonní číslo a fotografii Fotografie, které by přece jen na internet umístilo, by měly být zcela neutrální, tzn. aby podle nich nebylo možné poznat osobní údaje, místo vašeho bydliště nebo cenné vybavení vaší domácnosti. - bez vašeho vědomí a souhlasu by se nemělo setkávat s kamarádem z internetu, kterého nikdy reálně nevidělo; na takové setkání nesmí chodit nikdy samo - ověřte si, že dítě na internetu používá bezplatné služby - naučte dítě, že nemá odpovídat na žádné zprávy, které jsou výhružné, vulgární, provokativní nebo jinak zneklidňující Mělo by je uložit a někomu ukázat. Zároveň by nemělo otevírat odkazy či přílohy takových zpráv, protože mohou obsahovat virus či další cestu ke stránkách s nevhodným, např. pornografickým obsahem. 8. Vnímejte změny v chování dítěte - změny mohou mít různou povahu, objevují se v oblasti emoční, vztahové, v trávení volného času apod. - naslouchejte svým dětem a včas reagujte na změny v chování - dítě se mohlo dostat do problémů v souvislosti s užíváním internetu Jakákoliv změna oproti jeho normálnímu chování může být varovným příznakem toho, že něco není v pořádku mohlo se stát obětí, pachatelem nebo závislým na internetu. Nejnápadnější může být náhlé vyhýbání se internetu /ale i mobilnímu telefonu/, uzavírání se do sebe, stažení se z komunikace s vámi či některými kamarády. Stejně varovné je, když se dítě bez internetu neobejde, užívá ho v pravidelném čase nebo na něm tráví veškerý volný čas. Důležité jsou reakce na to, když ho náhle vyrušíte u počítače a začne rychle zavírat stránky, uklízet a zametat stopy, vyhýbat se odpovědím na vaše otázky. Všímejte si změny nálady po přečtení zpráv, mailů apod. Dítě se může stydět, cítit vinu, mít strach, a proto vám nic neřekne. 9. Zabezpečte internet - používejte blokovací a filtrační systém, např. nástrojem Windows Live Zabezpečení rodiny pravidelně aktualizujte antivirový program

5 - zapněte bránu Firewall - pravidelně kontrolujte historii navštívených stránek - zebezpečte webkameru, pokud ji přímo nepoužíváte Může se stát oknem do vašeho soukromí, aniž o tom víte nejlepší je přelepit ji černou páskou - založte účet s rodičovskou ochranou Samotná tato opatření dítě neochrání, jsou jen významnou prevencí. Děti jsou často zdatnějšími uživateli než jejich rodiče a umí se dostat tam, kam chtějí. 10. Prevence ve škole - škola má v rámci preventivního programu také zpracovaný plán, jak předcházet kyberšikaně a co dělat, pokud ji odhalí - škola by měla mít zablokován přístup na sociální sítě nebo stránky s nevhodným obsahem - ve školách probíhají preventivní programy o bezpečném užívání internetu, resp. ICT Škola samotná nemůže dohnat to, čemu jste se ve výchově dítěte dost nevěnovali. Důležité odkazy pomoc, podpora Linka bezpečí tel.: /dostupná nepřetržitě 24 hodin/ Pomoc online Internet Helpline tel.: , xchat.centrum.cz/lb/ Policie ČR tel.: 158 Národní centrum bezpečnějšího internetu E-bezpečí Úřad na ochranu osobních údajů tel.:

6 Horká linka slouží k oznámení nezákonného či nevhodného obsahu na internetu Seznam se bezpečně 1, 2 film na Bezpečnost dětí na internetu rádce zodpovědného rodiče kniha, autoři: D. Dočekal a L. Eckertová L., Computer Press /2013/ Slovníček důležitých pojmů Antivirový program: počítačový program, který se snaží rozpoznat, izolovat a odstranit počítačové viry a jiný škodlivý software a zamezit jim v proniknutí do počítače. Antivirový program nejprve zkontroluje soubory a vyhledává známé viry a poté upozorní na podezřelé chování počítačových souborů, které se zdají být napadeny. Autorská práva: soubor exkluzivních práv, která stanovují, jak lze dále využívat určitý nápad, práci či informaci. Symbolem pro autorská práva je značka. Avatar: profil uživatele, který se skládá z uživatelského jména a obrázku, ikony nebo trojrozměrné postavičky a používá se v online počítačových hrách a virtuálních světech. Bezplatný software /freeware a shareware/: držitel autorských práv souhlasí s jeho bezplatným užíváním např. s omezenou funkčností. Blog: webové stránky vytvářené jednotlivcem nebo skupinou. Jsou obvykle denně aktualizovány novými texty, fotografiemi, audiovizuálními soubory a odkazy. Cookies: soubor, který se do vašeho počítače uloží po návštěvě určitých webových stránek. Při každé další návštěvě těchto stránek je cookie zaslán zpět na server, kde jsou webové stránky umístěny. Cookies umožňují uložit vaše nastavení stránek a jsou používány pro uskutečňování prodeje přes internet. Pokud cookies odmítnete, může vám být přístup na některé stránky odepřen. Cracker: člověk, který se ilegálně nabourává do počítačových systémů. Crackovat znamená prolamovat ochranu autorských práv a pořizovat ilegální kopie komerčního softwaru. Červ: zvláštní druh viru, který sám sebe kopíruje a může se samovolně šířit na velké množství počítačů, napadat sítě, snižovat rychlost připojení počítače k internetu, vypnout počítač, apod. Dítě: v trestně právních předpisech se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Domovská stránka: webová stránka, která se automaticky zobrazí po spuštění internetového prohlížeče. Stejným slovem se označuje také první nebo hlavní stránka ze souboru stránek Filtr:

7 zařízení, které reguluje přístup k informacím či určitým internetovým službám, varuje před problematickými webovými stránkami, vytváří záznamy o pohybu uživatele na internetu a blokuje přístup na nedůvěryhodné stránky. Filtrovací systémy mohou být nainstalovány do samostatně fungujících počítačů, na servery, do telefonů s přístupem na internet apod. Firewall: je ochranná bariéra, která sleduje a omezuje přenos informací mezi počítačem a sítí nebo Internetem. Poskytuje ochranu proti uživatelům, kteří by se mohli pokusit o přístup k počítači z prostoru vně bez vašeho povolení. Fórum: online diskusní skupina, jejíž členové sdílejí podobné zájmy a na internetu si mohou veřejně zasílat vzkazy k nejrůznějším tématům. Happy slapping: spokojené fackování. Jeho účelem je nečekaně hrubě fyzicky napadnout oběť, přičemž komplic agresora celý čin nahrává na mobilní telefon či kameru. Video, které má sloužit k zábavě, poté umístí na internet /např. YouTube/. Hoax: poplašná zpráva, která varuje před neexistujícím nebezpečí Horká linka: telefonická linka nebo internetová služba, kde mohou lidé oznamovat existenci stránek, jejichž obsah považují za nelegální, škodlivý nebo jinak nebezpečný. Chat: systém komunikace přes internet. Účastníci chatu si vyměňují písemné vzkazy a ke komunikaci využívají nástroje pro chatování a instant messaging. Chatovací místnost: veřejné virtuální prostředí pro komunikaci v reálném čase. Lidé z celého světa se mohou v chatovacích místnostech setkávat a vzájemně komunikovat prostřednictvím vzkazů, které píší na svém počítači. Pokud vaše děti chatovací místnosti používají, přesvědčte se, že byly vytvořeny speciálně pro uživatele jejich věkové kategorie a že zde komunikace probíhá pod dohledem moderátorů. Instant Messaging /IM/: služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a jinak komunikovat. IP adresa: unikátní číslo identifikující počítač v síti internet Krádež identity: odcizení osobních údajů /např. jména, data narození, čísla kreditní karty/ a jejich protiprávní použití. Kybergrooming: jednání osoby, která se snaží cílevědomě zmanipulovat vyhlédnutou oběť a pomocí manipulativních technik ji donutit ke schůzce s cílem fyzického, zpravidla sexuálního útoku. Kyberkriminalita: jakákoli trestná činnost páchaná prostřednictvím zneužití informačních a komunikačních technologií /ICT/ Kyberstalking: trestný čin, který představuje zneužívaní informačních a komunikačních technologií ke stalkingu, což je úmyslné, plánované a stupňující se pronásledování a obtěžování jiné osoby, které značně snižuje a narušuje kvalitu života včetně její reputace a bezpečnosti. Kyberšikana: nebezpečná forma psychické šikany /obtěžování, ztrapňování, zastrašování, vydírání, pomlouvání apod./, která k tomu zneužívá internetovou komunikaci, zpravidla sociální sítě. Mladistvý: osoba, která již dovršila patnáctý rok věku, avšak nepřekročila osmnáctý rok věku a je trestně odpovědná ze zákona s jistým omezením. Modifikovat/manipulovat: pozměňovat obrázky, soubory, fotografie nebo ilustrace zjevným nebo skrytým způsobem. V současnosti existuje řada nástrojů, pomocí nichž lze upravovat obsah nebo formu dat, aby se nakonec odlišovala od reality.

8 Nastavení zabezpečení: soubor nastavitelných možností zabezpečení vašeho internetového profilu /viz profil/. Většinou se tato nastavení týkají otevírání obrázků a souborů, identifikace důvěryhodných poskytovatelů informací a úroveň povolení obsahu nevhodného pro mládež. Nelegální obsah: obsah internetových stránek, který je podle legislativy daného státu protiprávní. Nejčastější typy takového obsahu zahrnují obrázky sexuálního zneužívání dětí, protiprávní aktivity na chatu /např. kybergrooming/ nebo publikování materiálů nenávistného či xenofobního charakteru. Netiketa: pravidla slušného chování při komunikaci na internetu. Netholismus: závislost na internetu v jakékoliv formě. Může se jednat o závislost na počítačových hrách, na sociálních sítích, chatování, stahování souborů apod. Nevyžádaná pošta: identické zprávy posílané najednou na ové adresy mnoha lidí, kteří o ně nemají zájem. Vzhledem k tomu, že internet je veřejný prostor, neexistuje v podstatě žádný způsob, jak uživatele před nevyžádanou poštou chránit, stejně jako je nemožné zcela odfiltrovat spamy /viz/. Nick: přezdívka nebo uživatelské jméno, které si uživatel internetové komunikace zvolí k identifikaci své osoby. Umožňuje zachování anonymity. Ochrana soukromí: soubor nastavitelných vlastností systému, které se nastavují individuálně pro každý účet. Uživatel má možnost určit si míru ochrany svého soukromí a zajistit si ochranu před odhalením osobních údajů, cookies, apod. Osobní údaje: jakékoli informace, které lze přiřadit určité osobě a lze ji podle nich identifikovat. Prevence rizikové komunikace s agresorem: spočívá v následujících opatřeních - zálohovat data jako důkazy, ihned s ním ukončit komunikaci, změnit internetovou identitu a změnit telefonní číslo, oznámit to dalším důvěryhodným osobám, nechodit sám, změnit obvyklé chování, nosit prostředky legální obrany Profil: osobní údaje uživatele uváděné v sociálních sítích, systémech pro rychlou výměnu zpráv, systémech pro online chatování, internetových hrách apod. Profily mohou být veřejné nebo soukromé a uživatel je může upravovat tak, aby jej co nejlépe reprezentovaly ve virtuálním prostoru. Prohlížeč: program používaný pro zobrazování webových stránek. Mezi nejznámější prohlížeče pro Windows patří programy Internet Explorer, Netscape Navigator a Firefox, pro počítače s operačním systémem Mac OS je to program Safari. Nejnovější verze těchto prohlížečů obsahují možnost nastavení rodičovské kontroly. Příloha: soubor zasílaný společně s ovou zprávou. Prostřednictvím přílohy se mohou šířit viry nebo červi. Mohou být součástí nevyžádané pošty od neznámých odesílatelů. Takové je vhodné vůbec neotevírat. Rodičovská kontrola: funkce, která umožňuje nastavit limity používání počítače pro děti a pomoci tak zajistit vyšší bezpečnost užívání internetu. Lze nastavit, které stránky, hry, programy mohou děti užívat a blokovat nevhodné obsahy filmy, pořady, dále nastavit čas, který může dítě u internetu trávit. Sdílení souborů: online výměna souborů mezi jednotlivými uživateli. Sexting: rizikové sdílení a šíření obsahů sexuální povahy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu. Spam: jedná se o nevyžádané a nežádoucí y, které zaplavují poštovní schránku

9 URL: adresa konkrétní webové stránky nebo souboru na internetu. První část adresy označuje používaný protokol a druhá specifikuje název IP adresy nebo domény, kde se příslušné internetové stránky nacházejí. Virus: typ škodlivého softwaru, který je sestaven tak, aby se šířil prostřednictvím činnosti uživatele. Většinou se šíří spolu s přílohami ů, ale také prostřednictvím infikovaných externích paměťových médií /flash disků, CD- ROMů apod./. Web: zkratka pro spojení World Wide Web /celosvětová síť/. Soubor internetových dokumentů ve formátu HTML /HyperText Markup Language/, které obsahují odkazy na další dokumenty, grafiku, audio a video soubory. Web je součástí internetu. Webkamera: kamera, která umí přenášet obraz po webu prostřednictvím systémů pro rychlou výměnu zpráv, počítačových videokonferenčních aplikací, chatových platforem apod. Webová stránka: místo na síti World Wide Web. Každé takové místo má svou domovskou stránku, která se při zadání adresy načte jako první. Stránky většinou obsahují odkazy na další soubory nebo stránky. Webové stránky mohou vlastnit a spravovat soukromé osoby, společnosti nebo organizace.

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Dokumenty EDRi. Průvodce pro ty, kteří určují pravidla. Jak funguje internet Str. 3. Jak funguje šifrování Str. 6. Jak funguje řízení Str.

Dokumenty EDRi. Průvodce pro ty, kteří určují pravidla. Jak funguje internet Str. 3. Jak funguje šifrování Str. 6. Jak funguje řízení Str. Dokumenty EDRi Vydání 03 Průvodce pro ty, kteří určují pravidla Jak funguje internet Str. 3 Jak funguje šifrování Str. 6 Jak funguje řízení Str. 22 Tento text má těm, kteří se podílejí na vytváření pravidel,

Více

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A INTERNET Shrnutí pokynů I. Obsah e-mailů a internetových stránek 1. Údaje Udržujte je přesné a aktualizované Dodržujte profesní/advokátní předpisy (základním požadavkem je obvykle

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str.

ICTKOORDINÁTOR. Roman Hubník ZDARMA PODZIM 2012. Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit. rozhovor na str. ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR PODZIM 2012 ZDARMA Roman Hubník obránce fotbalové reprezentace ČR Bez moderních technologií už si fakt život nedokážu představit.

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

ČÁST PRVNÍ: PŘÍRUČKA CRYPTOPARTY

ČÁST PRVNÍ: PŘÍRUČKA CRYPTOPARTY ČÁST PRVNÍ: PŘÍRUČKA CRYPTOPARTY HISTORIE CRYPTOPARTY Protože všechno zní lépe, když slíbíte, že tam bude pivo. Co je CryptoParty? Skupina či skupiny lidí, kteří se zajímají o počítače a další zařízení

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ

MOJE UNIVERZITA. www.mojeuni.cz. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ ZAMĚSTNÁNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NEKONČÍ MOJE UNIVERZITA www.mojeuni.cz SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z Veletrhu dalšího vzdělávání dospělých Projekt Moje univerzita, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0007, je spolufinancován Evropským

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více