Úvodem k těmto montážním instrukcím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem k těmto montážním instrukcím"

Transkript

1 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Úvodem k těmto montážním instrukcím Předpoklady Tyto montážní jsou určeny výhradně pro montáž kování Winkhaus activpilot pro plastová okna a balkónové dveře. Kování je dimenzováno pro následující rozměry v kovací drážce a následující hmotnosti křídla: - min. šířka křídla v kovací drážce 0 mm - max. šířka křídla v kovací drážce mm - od FFH mm nutno použít přídavné nůžky ZSR - min. výška křídla v kovací drážce 0 mm - max. výška křídla v kovací drážce 00 mm - max. plocha křídla m - Stranový poměr v kovací drážce FFB : FFH : - (Sklo tloušťky mm =, kg/m²) activpilot Select není certifikován pro použití s dveřními prahy a dveřních prahů. Upozornění: Pro určení přípustné velikosti křídla prosím dodržujte diagramy uvedené v kapitole. Každá osoba pověřená montáží kování je povinna seznámit se s těmito mi mi a také jim porozumět. Všechny práce s kováním musí být prováděny v souladu se Všeobecnými informacemi o produktu. Nedodržení instrukcí, využívání nekvalifikovaného personálu stejně jako svévolné změny systému a jeho prvků zbavují výrobce záruční odpovědnosti za výrobek. Každá a kování může být sestavena pouze z originálních prvků activpilot Winkhaus. Při použití neoriginálních resp. neschválených doplňkových prvků systémů nelze uplatňovat záruční reklamace! Upozornění! Winkhaus nedodává ke kování standardně žádné upevňovací šrouby. Používejte výhradně upevňovací šrouby odpovídající typu a rozměru okna, které chcete okovat. Dodržujte prosím pokyny pro správné upevnění kování. Pro plastového profilu 0 Kování je určeno pro plastová okna se standardní kovací drážkou a je konstrukčně projektováno pro vůli v drážce mm a přesah - mm. Kování activpilot Select je určeno pro plastová okna s osovou/ středovou polohou drážky mm. Tabulku profilových závislosti najdete na následující straně. Pro kontrukčně odlišné profilové systémy doporučujeme použít kování activpilot Elegance. Řez plastovým profilem - Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

2 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Stanovení maximálních přípustných hmotností pro activpilot Select Systém kování activpilot Select je konstrukčně vhodný pro maximální hmotnosti křídla do 00 kg případně 0 kg. Toto ovšem neplatí obecně, některé systémy nejsou pro maximální hmotnosti vhodné a je u nich nutné maximální přípustnou hmotnost křídla zredukovat. Pro dodržení maximálních přípustných formátů, maximálních rozměrů a hmotností křídel je nutné bez výhrady respektovat technické materiály výrobců profilů a vlastníků systémů. Stejný postup je nutný pro stanovení roztečí vrtaných otvorů pro šrouby, průměry šroubů a délek šroubů tak, aby odpovídaly požadovaným zvýšeným hmotnostem křídel. 0 Tabulka profilových řad a jejich závislost na profilech jednotlivých výrobců Profilový systém Série Aluplast Ideal Ideal Energeto Brügmann / Salamander AD/MD Inoutic / Deceuninck Zendow Prestige AD / MD Deluxe AD / MD Elite AD / MD Eforte Dimex System,0 /,0 Gealan Serie 000 Serie 000 / 000 Q KBE 0 AD / 0 MD AD / MD Kömmerling Classic Elegance Avantgarde AD / MD + LB.Plastic PAD PMD PCD Plustec Plustec Rehau S Brillant Thermo-Design Brillant-Design Basic-Design Geneo Euro-Design Salamander D / D / MD Streamline MD Schüco Corona 0 Corona 0 Corona SI Trocal Innonova A Innonova M AD / MD Veka Topline AD/MD Topline Plus Softline 0 AD/MD Softline Swingline Alphaline blog.winkhaus.de

3 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování kování V této sekci najdete podrobné informace ke zkracování kování, bez jejichž znalostí je vyloučeno pokračovat v seznamování se s dalšími sekcemi ch instrukcí. Viz obr.: Prvky kování před zkrácením - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () nasazujeme vždy svisle shora tak, aby lišta () směrovala k přítlačnému válci. Viz obr.: Prvky kování po zkrácení - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () po zkrácení vytáhneme vždy svislým směrem nahoru. Viz obr.: Čištění ložné plochy - Ložnou plochu (body a ) musíme očistit. Prvky kování před zkrácením Prvky kování po zkrácení 0 Čištění ložné plochy Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

4 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAM (variabilní/středová výška kliky) Viz obr.: Značka GAM na měřidle - Naměřenou (nebo vypočtenou) hodnotu FFH nastavíme na měřidle podle značky GAM. GAM GAM GAK OS Upozornění! Každé posunutí stupnice GAM o jeden dílek odpovídá reálné změně délky o mm. Značka pro GAM na měřidle Viz obr.: Poloha při zkracování převodové - Převodovou lištu GAM umístíme na měřidlo, otvorem () nastrčíme lištu na čep (). - Um střižného nástroje do chodu (stisknutím nožního pedálu) zkrátíme převodovou lištu. - Převodovou lištu GAM následně otočíme a nasadíme otvorem () na čep (). Zkrátíme druhou stranu. GAM GAK OS 0 Poloha pro zkracování převodové blog.winkhaus.de

5 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování štulpové převodové GASM (variabilní/středová výška kliky) GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH + 00 mm (Příklad: změřená FFH = ; na měřidle nastavíme: mm + 00 mm = mm) - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - Převodovou lištu zkraťte. GASM.00 - GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH. - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - U GASM.00 je nutné dodržet, aby čep v podélném otvoru byl v poloze jako na obrázku (červená šipka). - Zkraťte převodovou lištu. - GASM.00 je vždy určena k použití s rohovým m E. Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána GASM.00 GASM.00-.E Instrukce ke zkrácení GASM GASM GASM.00-0 Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

6 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAK / GASK s konstantní výškou kliky a vrchní OS Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána Viz obr.: Značky pro GAK a OS GAM GAK OS GAK OS - Naměřenou hodnotu v kovací drážce FFH (GAK) nebo FFB (OS) nastavíme na měřidle podle značky GAK (OS). Značka pro GAK a OS Viz obr.: Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní OS: - Převodovou lištu GAK s konstantní výškou kliky () nebo vrchní lištu OS () nasadíme na čep (). - Zkrátíme převodovou lištu () nebo vrchní lištu (). GAM GAK OS Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní 0 blog.winkhaus.de

7 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování na křídlo Varianta pro pravoúhlá otvíravě-sklopná okna Předem si připravte Vaše okno pro montáž. Postupujte následujícím způsobem. Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Dále platí: - Při pohledu na okno zevnitř jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako plné čáry. - Při pohledu na okno zvenčí jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako přerušované čáry. Stanovení výšky kliky: Výška kliky při použití převodové GAM Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM U převodové GAM... (středová výška kliky) počítáme rozměr GM jako polovinu výšky křídla v kovací drážce FFH. FFH½ GM FFH½ 0 Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM Výška kliky při použití převodové GAK Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK U převodové GAK... (konstantní výška kliky) se Rozměr GK mění v závislosti na výšce křídla v kovací drážce FFH. Přesné rozměry jsou uvedeny v tabulce na následující straně. GK FFH Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

8 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Tabulka vpravo znázorňuje závislosti výšky kliky (GK) u převodových lišt GAK (s konstantní výškou kliky) na výšce křídla v kovací drážce Výška křídla v kovací drážce FFH (mm) Výška kliky GK (mm) * Vyžaduje použití rohového E Viz obr.: Kótování kastlíku (skříňky převodové ) Vyvrtáme otvory pro zámek převodové ø mm podle kótovaného výkresu vpravo. Frézování skříňky převodové provádíme směrem ze strany drážky. 0 GM / GK, Kótování kastlíku (skříňky převodové ) blog.winkhaus.de

9 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E Montáž rohového E: - Horní rohové E () zasadíme nahoře do kovací drážky křídla takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () zasadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) upevníme šrouby na straně převodové do plastového profilu, každé pouze jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). Rohové E FFH Viz obr.: Převodová lišta GAM/GAK Dle naměřených hodnot zkrátíme odpovídající převodovou lištu GAM nebo GAK. Namontujeme převodovou lištu GAM/GAK: - Nasadíme převodovou lištu () proti rohovému (). - Zasuneme ozubení převodové do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem zasuneme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Směrem zdola nahoru převodovou lištu přišroubujeme. 0 Převodová lišta GAM/GAK Viz obr.: Rohové E.SE Rohové E.SE () nasadíme do kovací drážky nahoře na křídle takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na straně závěsů/ložisek.. Jedním šroubem () přišroubujeme rohové nahoře na křídle. Změříme šířku křídla v kovací drážce (FFB). FFB Rohové E.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

10 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ - Zkrátíme vrchní lištu (viz kapitola : Zkracování převodové GAK a vrchní OS). Upozornění: Pokud FFH < cca. 00 mm (v závislosti na profilu), nasazujeme do vrchní OS... () omezovač vyklápění. Viz obr.: lišta OS.SE Vsazení a přišroubování vrchní - Nasadíme vrchní lištu proti rohovému (). - Zasuneme ozubení na táhle vrchní do ozubené čelisti rohového. - Stejným způsobem zasuneme vrchní lištu do druhého rohového (). - Zatlačíme vrchní lištu po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme vrchní lištu k profilu směrem od závěsů/ ložisek k převodové liště. lišta OS.SE 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na stranu závěsů) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. Viz obr.: Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) Montáž středového uzávěru M/MK na straně závěsů. - Napojíme středový uzávěr () na rohové (). - Ozubení na táhle středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Přišroubujeme středový uzávěr do kovací drážky, šroubujeme směrem shora dolů. - Šroub v poloze () došroubujeme nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci, čímž umožníme pohyb vodící liště POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) blog.winkhaus.de

11 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E - Rohové pevně přišroubujeme (). Upozornění: V případě, že již na rohové nenasazujeme středový uzávěr, následující krok odpadá. Rohové E Montáž středového uzávěru M/MK na dolním prvku křídla: - Středový uzávěr () nasadíme na rohové (). - Ozubené táhlo středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Středový uzávěr zatlačíme po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od rohového ke středu křídla. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhlo/zdvih převodu a otevírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (vodorovně) 0 Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme do kovací drážky na dolním rohu křídla. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela doléhá. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, Křídlové ložisko FL.SE používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

12 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE 0 Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Omezovač otevírání DB.SE Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

13 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Varianta pro pasivní křídla štulpových pravoúhlých oken Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Viz obr.: E Montáž rohových : - Horní rohové E () vsadíme nahoře do kovací drážky křídla tak, aby osmihranný hříbek byl na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () vsadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) připevníme šrouby na straně převodové do profilu, každé jen jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). E FFH Zkracování převodové : - Zkrátíme převodovou lištu GASM nebo GASK podle pokynů v sekci "Zkracování kování". Upozornění: Zkracování převodové musí probíhat při uzavřené poloze (poloha při dodání). 0 Viz obr.: Převodová lišta GASM/GASK Montáž převodové GASM/GASK (obr. ): - Převodovou lištu vsadíme () do rohového (). - Ozubení táhla převodové necháme zapadnout do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem vsadíme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Převodovou lištu směrem zdola nahoru přišroubujeme.. Upozornění: Pro zachování neutrální polohy je nutné po úspěšné montáži provést test funkčnosti všech prvků kování. Převodová lišta GASM/GASK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

14 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE Montáž otvíravého závěsu: - Lištu otvíravého závěsu () vsadíme nahoře do kovací drážky. - Zajistíme, aby lišta otvíravého závěsu na závěsné straně kompletně přiléhala. - Lištu otvíravého závěsu pevně přišroubujeme ke křídlu. 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na závěsné straně) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. V tomto bodě je nutné dodržovat výrobce plastových profilů. Viz obr.: Středový uzávěr M (nahoře) Montáž středového uzávěru na horní stranu: - Středový uzávěr () vsadíme do rohového (). - Ozubení na táhle středového uzávěru vsuneme do ozubené čelisti rohového. - Zatlačíme středový uzávěr do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od strany závěsů/ložisek k převodové liště. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (nahoře) Viz obr.: Středový uzávěr M (dole) Montáž středového uzávěru M na dolní stranu: - Středový uzávěr namontujeme stejným způsobem jako středový uzávěr na horní stranu. Středový uzávěr M (dole) blog.winkhaus.de

15 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Určení polohy skrytého přítlačného závěsu () - S (ZV-FT) = Vzdálenost od hrany křídla v kovací drážce ke středu skrytého přítlačného závěsu ZV-FT - závěs ZV-FT vsadíme do kovací drážky a pevně přišroubujeme S (ZV-FT) Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme na horním prvku křídla do kovací drážky. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela přiléhá do drážky. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Křídlové ložisko FL.SE 0 Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

16 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Omezovač otevírání DB.SE 0 Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

17 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Pozice / polohy protiplechů Na následujících výkresech jsou znázorněny možné pozice protiplechů. Počet jednotlivých protiplechů závisí na velikosti okna. Upozornění: Rozměry uvedené na výkresech jsou počítány od hrany rámu ve falcu k náběhové hraně protiplechu! Rychlé a jednoduché montáže lze docílit pomocí montážních šablon (viz následující strany). Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Otevíravě-sklopná varianta GAM... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAK... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = E E.SE GAM.00- = GAM.00- = 0 GAM.00- = 0 M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E E.SE M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0 E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0,, Polohy protiplechů OS-GAM středová/variabilní klika Polohy protiplechů OS-GAK konstantní klika Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

18 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Štulpová varianta M.00- = M.0- = OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 A - A S (ZV-RT) = S (ZV-FT) + mm A E E E A E E.SE M.00- = 00 M.0- = 0 MK.00-+ M.00- = MK.0-+ M.00- = MK.0-+ M.0- = , M.00- = M.0- = M.00- = M.0- = SBK..., 0 Polohy protiplechů u dvoukřídlého štulpového okna (zde: aktivní OS pravé křídlo a pasivní levé štulpové křídlo) blog.winkhaus.de

19 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Usazování protiplechů Na příkladu šablony LE.N.K je v následujících odstavcích popsána manipulace s šablonami. Ostatní šablony se používají stejným způsobem. K usazení/určení polohy protiplechů je nutné šablony vždy umístit ke hraně falcu v rámu. Označení šablon Vodorovná poloha = červené těleso/hnízdo (pro vrchní a středové/) Svislá poloha = žluté těleso/hnízdo (pro převodové a středové/) Svislá / vodorovná poloha = modré těleso/hnízdo (pro rohová ) = Náběh protiplechu Protiplech nahoře, vodorovně Viz obr.: Protiplech nahoře, vodorovně - Šablonu přiložíme žlutým tělesem do horního rohu - Do modrého tělesa označeného E und E vložíme protiplech SBA Protiplech pro vrchní lištu OS... Viz obr.: Protiplech pro vrchní lištu OS... - Šablonu přiložíme červeným tělesem do horního rohu. - Do modrého tělesa označeného OS... vložíme protiplech SBA. Protiplech nahoře, vodorovně 0 Protiplech pro vrchní lištu OS... Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

20 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy na straně závěsů Viz obr.: Protiplechy na straně závěsů - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do horního rohu. - Protiplech pro rohové vložíme do modrého tělesa. - Protiplech pro středový uzávěr vložíme do žlutého tělesa Upozornění: Popis na středovém/prodlužovacím uzávěru se musí shodovat s označením na žlutém tělese šablony. protiplech E.SE protiplech M/MK Protiplechy na straně závěsů Protiplech SBK... dole, vodorovně Viz obr.: Protiplech SBK... dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech SBK... vložíme do červeného tělesa s popisem Kippblech SBK. 0 Protiplech SBK... dole, vodorovně Středový uzávěr M dole, vodorovně Viz obr.: Středový uzávěr M dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech vložíme do modrého tělesa s popisem M bzw. MK. Středový uzávěr M dole, vodorovně blog.winkhaus.de

21 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy SBA... pro GAK svisle Viz obr.: Protiplechy SBA... pro GAK svisle - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do dolního rohu. - Do žlutého tělesa případně do modrého tělesa označeného GAK.... vložíme protiplech SBA.... Protiplechy pro GAM Viz obr. Odpovídající šablony označené oben/unten (nahoře/dole) přiložíme podle obrázku. Protiplechy odpovídající popisu vložíme do. V závislosti na výšce okna existují tři teleskopické šablony: - LE.N.T pro převodovou lištu GAM LE.N.T pro převodové GAM 00-/ /00- - LE.N.T pro převodovou lištu GAM 00- Upozornění: Označení na převodové liště se musí shodovat s popisem na žlutém tělese šablony. Protiplechy SBA... pro GAK svisle 0 Obr. : Protiplechy pro GAM Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

22 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování do rámu Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Při použití protiplechu omezovače RA.... (tzv. rámové spojky) nebo při použití adaptační (při hmotnostech křídla > 00 kg) je nutné dbát na to, aby byly šrouby ve druhé úrovni prošroubovány do výztuhy. Dodržujte prosím pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině :. Upozornění: Postup montáže rohového ložiska a nůžek u štulpových oken se shoduje s postupem montáže těchto prvků u otevíravě-sklopných oken. Proto jim již v těchto montážních instrukcích nebude věnována specifická pozornost. 0 Montáž rohového ložiska a nůžek POZOR! Při šroubování nosných prvků jako je rohové ložisko, nůžky a křídlové ložisko musí být dodržovány tzv. směrnice TBDK (směrnice určující typizované materiály pro uchycení okenního kování v závislosti na hmotnostech křídel). Proto se ujistěte, zda průměry vrtaných otvorů pro šrouby, délky a průměry používaných šroubů a jejich materiál odpovídají dané situaci a požadovaným nosnostem. Viz obr.: Rohové ložisko EL....SE Montáž rohového ložiska EL....SE: - Rohové ložisko () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že rohové ložisko zcela přiléhá do profilu. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Rohové ložisko zcela přišroubujeme. Rohové ložisko EL....SE blog.winkhaus.de

23 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Nůžky S... SE Montáž nůžek: - Nůžky () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že nůžky zcela k profilu přiléhají. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Nůžky zcela přišroubujeme. Viz obr.: Protiplech omezovače RA.DB... SE Montáž protiplechu omezovače: - Protiplech omezovače () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko. - Ujistíme se, že protiplech omezovače zcela přiléhá. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Protiplech omezovače zcela přišroubujeme. Protiplech omezovače RA (rámovou spojku) montujeme pouze v případě, pokud použijeme omezovač otevírání DB.SE. Pouze při použití křídlového ložiska FLS.SE: Viz obr.: Adaptační lišta AP... SE Montáž adaptační : - Je nutné si uvědomit, že pro konkrétní profilové systémy existují specifické a výrobcem povolené adaptační. - Adaptační lištu () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko dle obrázku. - Ujistíme se, že adaptační lišta zcela přiléhá k ložisku. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Adaptační lištu zcela přišroubujeme Nůžky S... SE Protiplech omezovače RA.DB... SE 0 Adaptační lišta AP... SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

24 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Vyvěšování a zavěšování křídla Otevíravě-sklopná i štulpová varianta Příprava na křídle: - Znefunkčníme pojistku chybné manipulace (pokud je namontovaná). - Kování uvedeme pohybem kliky do polohy sklopeno, čímž odstraníme středovou fixaci (poloha, ve které jsou dodávány kování). - Pokud je použita lišta křídlového ložiska FLS.SE, je nutné před zavěšováním křídla do rámu odstranit šroub pro seřizování výšky křídla (pokud jste takto již neučinili dříve). Upozornění: Výrobce oken je zodpovědný za správné přišroubování nosných prvků kování, za použití šroubů odpovídajících požadavkům na hmotnost okna a za odborně provedenou montáž. 0 Zavěšení křídla dole Viz obr.: Rohové a křídlové ložisko - Kloubové rameno () rohového ložiska rozevřeme do 0. - Křídlo zapustíme do kloubového ramene (): - Čep na otevíravém závěsu () zasadíme do otvoru v rohovém ložisku a zároveň zasadíme čep () do drážky křídlového ložiska. - Pokud je namontovaná, umístíme tyč křídlového ložiska FLS.SE () do objímky v adaptační liště. - Pokud je namontován omezovač otevírání DB.SE, vsadíme jeho rameno () do upínacího čepu tak, aby bezpečnostní pružina zaskočila až za upínací čep. POZOR! Poškození rohového ložiska. Kloubové rameno rohového ložiska nesmí samostatně nést celou hmotnost křídla. Při použití křídlového ložiska FLS.SE musí být hmotnost křídla přenášena na lištu FLS.SE. Lištu křídlového ložiska případně znovu přenastavíme seřízením výšky křídla. Rohové a křídlové ložisko blog.winkhaus.de

activpilot Comfort PADK

activpilot Comfort PADK activpilot Comfort PADK Otevíravě-sklopné kování s funkcí celoobvodového odsazení křídla od rámu. Okenní technika Produktový katalog 0/0 Winkhaus activpilot Concept Všeobecné informace o produktu Print-no.

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ PLASTOVÁ OKNA Označení systému: TR TREND provedení 2 OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění) Jednokřídlá

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky Pro dveře V souladu s normami EN 179 a EN 1125 160 let kvality od roku 1854 2 paniclock Vícebodové panikové/nouzové zámky Nouzový stav? Jenom ne žádnou paniku!

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem společnosti

Více

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005)

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005) MANUÁL INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ALUZIE IDK A IDK S RONDO LIŠTOU Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 1 (6/2005) 1. ÚČEL POUŽITÍ Tento typ je dnes nejpoužívanější

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a.cz ; o k n a @ p k s. c z Stránka 2.1 Profilová mapa P K S o k n a

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Montážní návod Šikmá střecha

Montážní návod Šikmá střecha Montážní návod Šikmá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA Kování, které splňuje všechny požadavky! MACO MULTI TREND - Jedno pro vše... Modulová konstrukce našeho

Více

TITAN AF TITAN AF. Prezentace systému kování

TITAN AF TITAN AF. Prezentace systému kování Systém kování TITAN AF Prezentace systému kování TITAN AF 1 TITAN AF Druhý typ kování rodiny TITAN Poté, co bylo v r. 2004 zavedeno na trh kování TITAN ip jako první kování pro montáž před svařením, se

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Popis firmy VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘISPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ.

Popis firmy VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘISPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ. Stavební kování Popis firmy Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů a kování více než 90 let. Díky těmto dlouholetým zkušenostem jsme se stali skutečnými specialisty na výrobu visacích

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 Zavěšení a vyvěšení

Více

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna.

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace. PSK PLUS, PS, HS, FS, CS. Okenní kování Dveřní kování Kování pro posuvné dveře Větrací technika a technika pro budovy Generace PSK PLUS. PSK 100

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Energo+ Energo+ Gold Plus RAU-FIPRO Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Šířka Počet komor 6 Parametry U

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Okenní klika Hoppe BASIC 0756/U26

Okenní klika Hoppe BASIC 0756/U26 - Tisk č.: 0 0 CZ - Okenní klika Hoppe BASIC 0/U - polohování kliky - délka kliky mm - rozměry štítku kliky: x mm - tloušťka štítku mm - osová rozteč otvorů k našroubování kliky mm - plný čtyřhran (trn):

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový Hahn Türband 4 Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře Nové pokrokový způsob upevnění 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Šroubovací závěs válcového tvaru

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTEVÍRAVĚ A OTEVÍRAVĚ- SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Výjimečnost Vašich oken! NOVÁ generace KOVÁNÍ

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTEVÍRAVĚ A OTEVÍRAVĚ- SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Výjimečnost Vašich oken! NOVÁ generace KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTEVÍRAVĚ A OTEVÍRAVĚ- SKLOPNÉ KOVÁNÍ Výjimečnost Vašich oken! NOVÁ generace KOVÁNÍ Přinášíme užitek pro Vaše zákazníky Náročný design. Výzkumy dokládají, že spotřebitelé

Více

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV ÚCHYTKY 195901 Úchytka velká Zn. 195909 195910 Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn 195911 Úchytka velká bílá 195903 Úchytka velká bílá 195904 Úchytka velká hnědá 47401 Úchytka malá

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro nová okna a dveře od společnosti šenk OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o. Aby Vám naše výrobky dlouho

Více

Interiérové dveře Radex. Dveře, co mají styl. Interiérové dveře, posuvné dveře

Interiérové dveře Radex. Dveře, co mají styl. Interiérové dveře, posuvné dveře Interiérové dveře Radex Dveře, co mají styl Interiérové dveře, posuvné dveře 1 LUGANO řada classic Dveře Lugano dveře z této série jsou vyrobeny z lepeného masivního borovicového dřeva. Rámy dveří jsou

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 7-13 Návod na vyměření 14-16 Návod na montáž 17-18 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu CZ Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Objednávkový formulář 5 Vyměření 6 Montáž 6 Síť proti hmyzu C2 7 Základní specifikace produktu 8 Objednávkový

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT Informace dle 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem) VANEO cz, s.r.o. IČ:

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

help@demos-trade.com

help@demos-trade.com Víte, že... výběr dveří a klik do interiéru bychom neměli podceňovat? Na rozdíl od nábytku je jejich následná výměna nákladná a pouhá výměna klik je velmi omezená. 16.1 +420 596 223 455 Potřebovali byste

Více

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ NOVÉ GENERACE PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE Otvíravě sklopné kování pro systémy Prestige, Elegance a RoundStar Plus Protikus polohovací pojistky Standardní provedení kování Plastová okna a balkónové

Více

slevě/ks Popis pozice: bez skla, 1xL, 1xP

slevě/ks Popis pozice: bez skla, 1xL, 1xP po 01 Okno 1 2 527,27 1 39 2 527,27 1200 800, 1xL, 1xP Šířka x Výška [mm]: 800 x 1200 Barva rám: Dekor dřeva křídlo: Dekor dřeva 1 x MIKRO + DFE 1 39 okno jednokřídlé 800x1200 mm, barva: Birke rose-birke

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

Svoboda nezná hranice!

Svoboda nezná hranice! TECHNIKA V POHYBU BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA Svoboda nezná hranice! BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PRO PLASTOVÁ OKNA Příležitost dělá zloděje... říká staré přísloví a přesně o tyto zloděje jde. Ti si hlavně v čase od

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

help@demos-trade.com

help@demos-trade.com Víte že... výběr dveří a klik do interiéru bychom neměli podceňovat? Na rozdíl od nábytku je jejich následná výměna nákladná a pouhá výměna klik je velmi omezená. 16.1 +420 596 223 455 Potřebovali byste

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

MACO DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU

MACO DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU DVEŘNÍ ZÁMKY TECHNIKA V POHYBU -Západka Lehké zapadnutí do protikusu zámku - tím se tiše a lehce zajistí dveřní západka žádné opotřebení západky díky umělohmotné kolébce. Pravé a levé použití -Vyměnitelný

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu Zákazník Zákazník-ID 1001 Gospol s.r.o. Špindlerova Třída 780 41301 Roudnice nad Labem Tel.: 800 190909 Datum 8.4.2013 Doba platnosti nabídky 22.4.2013 Okna a dveře jsou vyrobeny z kvalitního neměckého

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více