Úvodem k těmto montážním instrukcím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem k těmto montážním instrukcím"

Transkript

1 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Úvodem k těmto montážním instrukcím Předpoklady Tyto montážní jsou určeny výhradně pro montáž kování Winkhaus activpilot pro plastová okna a balkónové dveře. Kování je dimenzováno pro následující rozměry v kovací drážce a následující hmotnosti křídla: - min. šířka křídla v kovací drážce 0 mm - max. šířka křídla v kovací drážce mm - od FFH mm nutno použít přídavné nůžky ZSR - min. výška křídla v kovací drážce 0 mm - max. výška křídla v kovací drážce 00 mm - max. plocha křídla m - Stranový poměr v kovací drážce FFB : FFH : - (Sklo tloušťky mm =, kg/m²) activpilot Select není certifikován pro použití s dveřními prahy a dveřních prahů. Upozornění: Pro určení přípustné velikosti křídla prosím dodržujte diagramy uvedené v kapitole. Každá osoba pověřená montáží kování je povinna seznámit se s těmito mi mi a také jim porozumět. Všechny práce s kováním musí být prováděny v souladu se Všeobecnými informacemi o produktu. Nedodržení instrukcí, využívání nekvalifikovaného personálu stejně jako svévolné změny systému a jeho prvků zbavují výrobce záruční odpovědnosti za výrobek. Každá a kování může být sestavena pouze z originálních prvků activpilot Winkhaus. Při použití neoriginálních resp. neschválených doplňkových prvků systémů nelze uplatňovat záruční reklamace! Upozornění! Winkhaus nedodává ke kování standardně žádné upevňovací šrouby. Používejte výhradně upevňovací šrouby odpovídající typu a rozměru okna, které chcete okovat. Dodržujte prosím pokyny pro správné upevnění kování. Pro plastového profilu 0 Kování je určeno pro plastová okna se standardní kovací drážkou a je konstrukčně projektováno pro vůli v drážce mm a přesah - mm. Kování activpilot Select je určeno pro plastová okna s osovou/ středovou polohou drážky mm. Tabulku profilových závislosti najdete na následující straně. Pro kontrukčně odlišné profilové systémy doporučujeme použít kování activpilot Elegance. Řez plastovým profilem - Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

2 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Stanovení maximálních přípustných hmotností pro activpilot Select Systém kování activpilot Select je konstrukčně vhodný pro maximální hmotnosti křídla do 00 kg případně 0 kg. Toto ovšem neplatí obecně, některé systémy nejsou pro maximální hmotnosti vhodné a je u nich nutné maximální přípustnou hmotnost křídla zredukovat. Pro dodržení maximálních přípustných formátů, maximálních rozměrů a hmotností křídel je nutné bez výhrady respektovat technické materiály výrobců profilů a vlastníků systémů. Stejný postup je nutný pro stanovení roztečí vrtaných otvorů pro šrouby, průměry šroubů a délek šroubů tak, aby odpovídaly požadovaným zvýšeným hmotnostem křídel. 0 Tabulka profilových řad a jejich závislost na profilech jednotlivých výrobců Profilový systém Série Aluplast Ideal Ideal Energeto Brügmann / Salamander AD/MD Inoutic / Deceuninck Zendow Prestige AD / MD Deluxe AD / MD Elite AD / MD Eforte Dimex System,0 /,0 Gealan Serie 000 Serie 000 / 000 Q KBE 0 AD / 0 MD AD / MD Kömmerling Classic Elegance Avantgarde AD / MD + LB.Plastic PAD PMD PCD Plustec Plustec Rehau S Brillant Thermo-Design Brillant-Design Basic-Design Geneo Euro-Design Salamander D / D / MD Streamline MD Schüco Corona 0 Corona 0 Corona SI Trocal Innonova A Innonova M AD / MD Veka Topline AD/MD Topline Plus Softline 0 AD/MD Softline Swingline Alphaline blog.winkhaus.de

3 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování kování V této sekci najdete podrobné informace ke zkracování kování, bez jejichž znalostí je vyloučeno pokračovat v seznamování se s dalšími sekcemi ch instrukcí. Viz obr.: Prvky kování před zkrácením - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () nasazujeme vždy svisle shora tak, aby lišta () směrovala k přítlačnému válci. Viz obr.: Prvky kování po zkrácení - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () po zkrácení vytáhneme vždy svislým směrem nahoru. Viz obr.: Čištění ložné plochy - Ložnou plochu (body a ) musíme očistit. Prvky kování před zkrácením Prvky kování po zkrácení 0 Čištění ložné plochy Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

4 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAM (variabilní/středová výška kliky) Viz obr.: Značka GAM na měřidle - Naměřenou (nebo vypočtenou) hodnotu FFH nastavíme na měřidle podle značky GAM. GAM GAM GAK OS Upozornění! Každé posunutí stupnice GAM o jeden dílek odpovídá reálné změně délky o mm. Značka pro GAM na měřidle Viz obr.: Poloha při zkracování převodové - Převodovou lištu GAM umístíme na měřidlo, otvorem () nastrčíme lištu na čep (). - Um střižného nástroje do chodu (stisknutím nožního pedálu) zkrátíme převodovou lištu. - Převodovou lištu GAM následně otočíme a nasadíme otvorem () na čep (). Zkrátíme druhou stranu. GAM GAK OS 0 Poloha pro zkracování převodové blog.winkhaus.de

5 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování štulpové převodové GASM (variabilní/středová výška kliky) GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH + 00 mm (Příklad: změřená FFH = ; na měřidle nastavíme: mm + 00 mm = mm) - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - Převodovou lištu zkraťte. GASM.00 - GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH. - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - U GASM.00 je nutné dodržet, aby čep v podélném otvoru byl v poloze jako na obrázku (červená šipka). - Zkraťte převodovou lištu. - GASM.00 je vždy určena k použití s rohovým m E. Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána GASM.00 GASM.00-.E Instrukce ke zkrácení GASM GASM GASM.00-0 Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

6 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAK / GASK s konstantní výškou kliky a vrchní OS Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána Viz obr.: Značky pro GAK a OS GAM GAK OS GAK OS - Naměřenou hodnotu v kovací drážce FFH (GAK) nebo FFB (OS) nastavíme na měřidle podle značky GAK (OS). Značka pro GAK a OS Viz obr.: Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní OS: - Převodovou lištu GAK s konstantní výškou kliky () nebo vrchní lištu OS () nasadíme na čep (). - Zkrátíme převodovou lištu () nebo vrchní lištu (). GAM GAK OS Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní 0 blog.winkhaus.de

7 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování na křídlo Varianta pro pravoúhlá otvíravě-sklopná okna Předem si připravte Vaše okno pro montáž. Postupujte následujícím způsobem. Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Dále platí: - Při pohledu na okno zevnitř jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako plné čáry. - Při pohledu na okno zvenčí jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako přerušované čáry. Stanovení výšky kliky: Výška kliky při použití převodové GAM Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM U převodové GAM... (středová výška kliky) počítáme rozměr GM jako polovinu výšky křídla v kovací drážce FFH. FFH½ GM FFH½ 0 Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM Výška kliky při použití převodové GAK Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK U převodové GAK... (konstantní výška kliky) se Rozměr GK mění v závislosti na výšce křídla v kovací drážce FFH. Přesné rozměry jsou uvedeny v tabulce na následující straně. GK FFH Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

8 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Tabulka vpravo znázorňuje závislosti výšky kliky (GK) u převodových lišt GAK (s konstantní výškou kliky) na výšce křídla v kovací drážce Výška křídla v kovací drážce FFH (mm) Výška kliky GK (mm) * Vyžaduje použití rohového E Viz obr.: Kótování kastlíku (skříňky převodové ) Vyvrtáme otvory pro zámek převodové ø mm podle kótovaného výkresu vpravo. Frézování skříňky převodové provádíme směrem ze strany drážky. 0 GM / GK, Kótování kastlíku (skříňky převodové ) blog.winkhaus.de

9 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E Montáž rohového E: - Horní rohové E () zasadíme nahoře do kovací drážky křídla takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () zasadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) upevníme šrouby na straně převodové do plastového profilu, každé pouze jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). Rohové E FFH Viz obr.: Převodová lišta GAM/GAK Dle naměřených hodnot zkrátíme odpovídající převodovou lištu GAM nebo GAK. Namontujeme převodovou lištu GAM/GAK: - Nasadíme převodovou lištu () proti rohovému (). - Zasuneme ozubení převodové do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem zasuneme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Směrem zdola nahoru převodovou lištu přišroubujeme. 0 Převodová lišta GAM/GAK Viz obr.: Rohové E.SE Rohové E.SE () nasadíme do kovací drážky nahoře na křídle takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na straně závěsů/ložisek.. Jedním šroubem () přišroubujeme rohové nahoře na křídle. Změříme šířku křídla v kovací drážce (FFB). FFB Rohové E.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

10 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ - Zkrátíme vrchní lištu (viz kapitola : Zkracování převodové GAK a vrchní OS). Upozornění: Pokud FFH < cca. 00 mm (v závislosti na profilu), nasazujeme do vrchní OS... () omezovač vyklápění. Viz obr.: lišta OS.SE Vsazení a přišroubování vrchní - Nasadíme vrchní lištu proti rohovému (). - Zasuneme ozubení na táhle vrchní do ozubené čelisti rohového. - Stejným způsobem zasuneme vrchní lištu do druhého rohového (). - Zatlačíme vrchní lištu po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme vrchní lištu k profilu směrem od závěsů/ ložisek k převodové liště. lišta OS.SE 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na stranu závěsů) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. Viz obr.: Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) Montáž středového uzávěru M/MK na straně závěsů. - Napojíme středový uzávěr () na rohové (). - Ozubení na táhle středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Přišroubujeme středový uzávěr do kovací drážky, šroubujeme směrem shora dolů. - Šroub v poloze () došroubujeme nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci, čímž umožníme pohyb vodící liště POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) blog.winkhaus.de

11 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E - Rohové pevně přišroubujeme (). Upozornění: V případě, že již na rohové nenasazujeme středový uzávěr, následující krok odpadá. Rohové E Montáž středového uzávěru M/MK na dolním prvku křídla: - Středový uzávěr () nasadíme na rohové (). - Ozubené táhlo středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Středový uzávěr zatlačíme po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od rohového ke středu křídla. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhlo/zdvih převodu a otevírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (vodorovně) 0 Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme do kovací drážky na dolním rohu křídla. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela doléhá. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, Křídlové ložisko FL.SE používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

12 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE 0 Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Omezovač otevírání DB.SE Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

13 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Varianta pro pasivní křídla štulpových pravoúhlých oken Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Viz obr.: E Montáž rohových : - Horní rohové E () vsadíme nahoře do kovací drážky křídla tak, aby osmihranný hříbek byl na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () vsadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) připevníme šrouby na straně převodové do profilu, každé jen jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). E FFH Zkracování převodové : - Zkrátíme převodovou lištu GASM nebo GASK podle pokynů v sekci "Zkracování kování". Upozornění: Zkracování převodové musí probíhat při uzavřené poloze (poloha při dodání). 0 Viz obr.: Převodová lišta GASM/GASK Montáž převodové GASM/GASK (obr. ): - Převodovou lištu vsadíme () do rohového (). - Ozubení táhla převodové necháme zapadnout do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem vsadíme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Převodovou lištu směrem zdola nahoru přišroubujeme.. Upozornění: Pro zachování neutrální polohy je nutné po úspěšné montáži provést test funkčnosti všech prvků kování. Převodová lišta GASM/GASK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

14 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE Montáž otvíravého závěsu: - Lištu otvíravého závěsu () vsadíme nahoře do kovací drážky. - Zajistíme, aby lišta otvíravého závěsu na závěsné straně kompletně přiléhala. - Lištu otvíravého závěsu pevně přišroubujeme ke křídlu. 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na závěsné straně) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. V tomto bodě je nutné dodržovat výrobce plastových profilů. Viz obr.: Středový uzávěr M (nahoře) Montáž středového uzávěru na horní stranu: - Středový uzávěr () vsadíme do rohového (). - Ozubení na táhle středového uzávěru vsuneme do ozubené čelisti rohového. - Zatlačíme středový uzávěr do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od strany závěsů/ložisek k převodové liště. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (nahoře) Viz obr.: Středový uzávěr M (dole) Montáž středového uzávěru M na dolní stranu: - Středový uzávěr namontujeme stejným způsobem jako středový uzávěr na horní stranu. Středový uzávěr M (dole) blog.winkhaus.de

15 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Určení polohy skrytého přítlačného závěsu () - S (ZV-FT) = Vzdálenost od hrany křídla v kovací drážce ke středu skrytého přítlačného závěsu ZV-FT - závěs ZV-FT vsadíme do kovací drážky a pevně přišroubujeme S (ZV-FT) Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme na horním prvku křídla do kovací drážky. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela přiléhá do drážky. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Křídlové ložisko FL.SE 0 Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

16 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Omezovač otevírání DB.SE 0 Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

17 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Pozice / polohy protiplechů Na následujících výkresech jsou znázorněny možné pozice protiplechů. Počet jednotlivých protiplechů závisí na velikosti okna. Upozornění: Rozměry uvedené na výkresech jsou počítány od hrany rámu ve falcu k náběhové hraně protiplechu! Rychlé a jednoduché montáže lze docílit pomocí montážních šablon (viz následující strany). Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Otevíravě-sklopná varianta GAM... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAK... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = E E.SE GAM.00- = GAM.00- = 0 GAM.00- = 0 M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E E.SE M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0 E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0,, Polohy protiplechů OS-GAM středová/variabilní klika Polohy protiplechů OS-GAK konstantní klika Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

18 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Štulpová varianta M.00- = M.0- = OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 A - A S (ZV-RT) = S (ZV-FT) + mm A E E E A E E.SE M.00- = 00 M.0- = 0 MK.00-+ M.00- = MK.0-+ M.00- = MK.0-+ M.0- = , M.00- = M.0- = M.00- = M.0- = SBK..., 0 Polohy protiplechů u dvoukřídlého štulpového okna (zde: aktivní OS pravé křídlo a pasivní levé štulpové křídlo) blog.winkhaus.de

19 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Usazování protiplechů Na příkladu šablony LE.N.K je v následujících odstavcích popsána manipulace s šablonami. Ostatní šablony se používají stejným způsobem. K usazení/určení polohy protiplechů je nutné šablony vždy umístit ke hraně falcu v rámu. Označení šablon Vodorovná poloha = červené těleso/hnízdo (pro vrchní a středové/) Svislá poloha = žluté těleso/hnízdo (pro převodové a středové/) Svislá / vodorovná poloha = modré těleso/hnízdo (pro rohová ) = Náběh protiplechu Protiplech nahoře, vodorovně Viz obr.: Protiplech nahoře, vodorovně - Šablonu přiložíme žlutým tělesem do horního rohu - Do modrého tělesa označeného E und E vložíme protiplech SBA Protiplech pro vrchní lištu OS... Viz obr.: Protiplech pro vrchní lištu OS... - Šablonu přiložíme červeným tělesem do horního rohu. - Do modrého tělesa označeného OS... vložíme protiplech SBA. Protiplech nahoře, vodorovně 0 Protiplech pro vrchní lištu OS... Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

20 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy na straně závěsů Viz obr.: Protiplechy na straně závěsů - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do horního rohu. - Protiplech pro rohové vložíme do modrého tělesa. - Protiplech pro středový uzávěr vložíme do žlutého tělesa Upozornění: Popis na středovém/prodlužovacím uzávěru se musí shodovat s označením na žlutém tělese šablony. protiplech E.SE protiplech M/MK Protiplechy na straně závěsů Protiplech SBK... dole, vodorovně Viz obr.: Protiplech SBK... dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech SBK... vložíme do červeného tělesa s popisem Kippblech SBK. 0 Protiplech SBK... dole, vodorovně Středový uzávěr M dole, vodorovně Viz obr.: Středový uzávěr M dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech vložíme do modrého tělesa s popisem M bzw. MK. Středový uzávěr M dole, vodorovně blog.winkhaus.de

21 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy SBA... pro GAK svisle Viz obr.: Protiplechy SBA... pro GAK svisle - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do dolního rohu. - Do žlutého tělesa případně do modrého tělesa označeného GAK.... vložíme protiplech SBA.... Protiplechy pro GAM Viz obr. Odpovídající šablony označené oben/unten (nahoře/dole) přiložíme podle obrázku. Protiplechy odpovídající popisu vložíme do. V závislosti na výšce okna existují tři teleskopické šablony: - LE.N.T pro převodovou lištu GAM LE.N.T pro převodové GAM 00-/ /00- - LE.N.T pro převodovou lištu GAM 00- Upozornění: Označení na převodové liště se musí shodovat s popisem na žlutém tělese šablony. Protiplechy SBA... pro GAK svisle 0 Obr. : Protiplechy pro GAM Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

22 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování do rámu Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Při použití protiplechu omezovače RA.... (tzv. rámové spojky) nebo při použití adaptační (při hmotnostech křídla > 00 kg) je nutné dbát na to, aby byly šrouby ve druhé úrovni prošroubovány do výztuhy. Dodržujte prosím pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině :. Upozornění: Postup montáže rohového ložiska a nůžek u štulpových oken se shoduje s postupem montáže těchto prvků u otevíravě-sklopných oken. Proto jim již v těchto montážních instrukcích nebude věnována specifická pozornost. 0 Montáž rohového ložiska a nůžek POZOR! Při šroubování nosných prvků jako je rohové ložisko, nůžky a křídlové ložisko musí být dodržovány tzv. směrnice TBDK (směrnice určující typizované materiály pro uchycení okenního kování v závislosti na hmotnostech křídel). Proto se ujistěte, zda průměry vrtaných otvorů pro šrouby, délky a průměry používaných šroubů a jejich materiál odpovídají dané situaci a požadovaným nosnostem. Viz obr.: Rohové ložisko EL....SE Montáž rohového ložiska EL....SE: - Rohové ložisko () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že rohové ložisko zcela přiléhá do profilu. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Rohové ložisko zcela přišroubujeme. Rohové ložisko EL....SE blog.winkhaus.de

23 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Nůžky S... SE Montáž nůžek: - Nůžky () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že nůžky zcela k profilu přiléhají. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Nůžky zcela přišroubujeme. Viz obr.: Protiplech omezovače RA.DB... SE Montáž protiplechu omezovače: - Protiplech omezovače () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko. - Ujistíme se, že protiplech omezovače zcela přiléhá. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Protiplech omezovače zcela přišroubujeme. Protiplech omezovače RA (rámovou spojku) montujeme pouze v případě, pokud použijeme omezovač otevírání DB.SE. Pouze při použití křídlového ložiska FLS.SE: Viz obr.: Adaptační lišta AP... SE Montáž adaptační : - Je nutné si uvědomit, že pro konkrétní profilové systémy existují specifické a výrobcem povolené adaptační. - Adaptační lištu () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko dle obrázku. - Ujistíme se, že adaptační lišta zcela přiléhá k ložisku. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Adaptační lištu zcela přišroubujeme Nůžky S... SE Protiplech omezovače RA.DB... SE 0 Adaptační lišta AP... SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

24 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Vyvěšování a zavěšování křídla Otevíravě-sklopná i štulpová varianta Příprava na křídle: - Znefunkčníme pojistku chybné manipulace (pokud je namontovaná). - Kování uvedeme pohybem kliky do polohy sklopeno, čímž odstraníme středovou fixaci (poloha, ve které jsou dodávány kování). - Pokud je použita lišta křídlového ložiska FLS.SE, je nutné před zavěšováním křídla do rámu odstranit šroub pro seřizování výšky křídla (pokud jste takto již neučinili dříve). Upozornění: Výrobce oken je zodpovědný za správné přišroubování nosných prvků kování, za použití šroubů odpovídajících požadavkům na hmotnost okna a za odborně provedenou montáž. 0 Zavěšení křídla dole Viz obr.: Rohové a křídlové ložisko - Kloubové rameno () rohového ložiska rozevřeme do 0. - Křídlo zapustíme do kloubového ramene (): - Čep na otevíravém závěsu () zasadíme do otvoru v rohovém ložisku a zároveň zasadíme čep () do drážky křídlového ložiska. - Pokud je namontovaná, umístíme tyč křídlového ložiska FLS.SE () do objímky v adaptační liště. - Pokud je namontován omezovač otevírání DB.SE, vsadíme jeho rameno () do upínacího čepu tak, aby bezpečnostní pružina zaskočila až za upínací čep. POZOR! Poškození rohového ložiska. Kloubové rameno rohového ložiska nesmí samostatně nést celou hmotnost křídla. Při použití křídlového ložiska FLS.SE musí být hmotnost křídla přenášena na lištu FLS.SE. Lištu křídlového ložiska případně znovu přenastavíme seřízením výšky křídla. Rohové a křídlové ložisko blog.winkhaus.de

Montážní instrukce 02/2012 /0 1

Montážní instrukce 02/2012 /0 1 Pro okna activpilot Concept otevíravě-slopné kování Montážní instrukce 0/0 /0 Winkhaus activpilot Concept Tisk č.: 000 0 CZ Obsah Všeobecné informace o produktu Strany - až - Přehled garnitur Strany -

Více

1 informace o produktu

1 informace o produktu Winkhaus activpilot Concept Print-no. 000 / 0 CZ Obecné montážní pokyny Tyto montážní slouží výhradně k montáži kování Winkhaus activpilot pro okna a balkónové dveře. Kování je dimenzováno pro následující

Více

Možnosti seřízení. 9 prodlužovací uzávěry. Rohové ložisko do 100 kg. +3/-2mm. ± 2mm. Rohové ložisko od 100 kg. +3/-2mm

Možnosti seřízení. 9 prodlužovací uzávěry. Rohové ložisko do 100 kg. +3/-2mm. ± 2mm. Rohové ložisko od 100 kg. +3/-2mm Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / -0 Z Možnosti seřízení Rohové ložisko do 00 kg Regulace výšky křídla (+ mm / - mm) a seřízení do stran/ stranová regulace (± mm) křídlové části. +/-mm ± mm Rohové

Více

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Montážní návod větracích nůžek Závěsová strana E5, systém 12/(20)-9(13) 12 mm vůle v drážce /20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Funkční bezpečnost kování Záruky na výrobek - předpisy Pro zajištění

Více

activpilot Comfort PADK

activpilot Comfort PADK activpilot Comfort PADK Otevíravě-sklopné kování s funkcí celoobvodového odsazení křídla od rámu. Okenní technika Produktový katalog 0/0 Winkhaus activpilot Concept Všeobecné informace o produktu Print-no.

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. NEOISOLITE Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka) Měříme těsně u

Více

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ PLASTOVÁ OKNA Označení systému: TR TREND provedení 2 OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění) Jednokřídlá

Více

MACO RAIL-SYSTEMS Posuvná kování

MACO RAIL-SYSTEMS Posuvná kování TECHNIKA V POHYBU MACO Posuvná kování Posuvné-sklopné / dřevo 2 vzduch / nucené utažení Montážní pokyny Holz Použití Nucené utažení kg 720-2000 960-2000 900-2700 900-2700 60 200* Rozměr trnu * od hmotnosti

Více

MACO RAIL-SYSTEMS Posuvná kování

MACO RAIL-SYSTEMS Posuvná kování TECHNIKA V POHYBU MACO Posuvná kování Posuvné-sklopné / MULTI-TREND / dřevo 12 vzduch / Standard Montážní pokyny Dřevo Použití Samozapadající kg 650-1650 80-250 160 Rozměr trnu Šířka záhybu křídla (FFB)

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Montážní návod posuvný systém MINIMA

Montážní návod posuvný systém MINIMA Montážní návod posuvný systém MINIMA A - Pro dřevěné dveře se zárubní B - Pro dřevěné dveře bez zárubně C - Pro skleněné dveře se zárubní D - Pro skleněné dveře bez zárubně 1 A B C D A B C D A B C D úhelník

Více

Montážní instrukce 02/2012

Montážní instrukce 02/2012 Pro okna duoport SK - Varianta 60 S Posuvně-výklopné kování Montážní instrukce 0/0 Montážní instrukce 60S S Montáž, obsluha a údržba Obsah Strany 04 05 Garnitura posuvně-výklopného kování duoport SK 60S

Více

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek Montáž a obsluha dveřního zámku ABUS TSS550 I. Obsah balení II. Všeobecná upozornění III. Možnosti použití TSS550 IV. Nářadí pro montáž V. Nastavení směru uzamykání VI.

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

1.5. Návod na montáž 1.1. 1.5.1. Vnitřní žaluzie IDS, IDK, IDS IDK s RONDO lištou HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ

1.5. Návod na montáž 1.1. 1.5.1. Vnitřní žaluzie IDS, IDK, IDS IDK s RONDO lištou HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ 1.5. Návod na montáž 1.1. 1.5.1. Vnitřní žaluzie IDS, IDK, IDS IDK s RONDO lištou Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem

Více

propilot Kompaktní otevíravě-sklopné kování pro plastová okna Katalog 02/2014 Pro okna od roku 1854 160 let kvality

propilot Kompaktní otevíravě-sklopné kování pro plastová okna Katalog 02/2014 Pro okna od roku 1854 160 let kvality propilot Kompaktní otevíravě-sklopné kování pro plastová okna Pro okna Katalog 0/0 0 let kvality od roku Vysvětlení symboliky Max. hmotnost křídla: 00 kg Základní garnitura kování max. x m Max. plocha

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO. G-TS MODUL klikou ovládaný modulový dveřní zámek pro PVC MONTÁŽNÍ NÁVOD

TECHNIKA V POHYBU MACO. G-TS MODUL klikou ovládaný modulový dveřní zámek pro PVC MONTÁŽNÍ NÁVOD TECHNIKA V POHYBU MACO Dveřní zámky G-TS MODUL klikou ovládaný modulový dveřní zámek pro PVC MONTÁŽNÍ NÁVOD Legenda Rozměr DM Rozteč E Výška kliky GM Zakracovací oblast FFH Výška křídla v kovací drážce

Více

Série elektrických otvíračů dveří č. 6. Kompaktní - Flexibilní - Výkonný....hodí se vždy

Série elektrických otvíračů dveří č. 6. Kompaktní - Flexibilní - Výkonný....hodí se vždy Série elektrických otvíračů dveří č. 6 Kompaktní - Flexibilní - Výkonný...hodí se vždy Série elektrických otvíračů dveří č. 6 Série pro všechny požadavky Série elektrických otvíračů dveří č. 6 Kompaktní

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Společnost pro jakost zámků a kování) Směrnice: TBDK PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: 2008-07-24 Směrnice s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných

Více

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky Pro dveře V souladu s normami EN 179 a EN 1125 160 let kvality od roku 1854 2 paniclock Vícebodové panikové/nouzové zámky Nouzový stav? Jenom ne žádnou paniku!

Více

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX CENÍK Venkovní rolety /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty Venkovní rolety Příjem zakázek tel./fax:

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem GEZE TS 1500

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem GEZE TS 1500 Katalog doplňků - Tisk č.: 0 0 CZ - zavírač s horní montáží, s ramínkem GEZE TS 00 - variabilní síla zavírání ve velikostech nebo podle EN - síla pro křídla šířky do 0 mm, síla do šířky 00 mm - pouze jediná

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm č. 04 Vrtání řad otvorů v systému 3 mm A Popis Průmysl stanovuje standardy: řady otvorů se vždy vrtají s roztečí otvorů 3 mm a průměrem otvoru 5 mm nebo 3 mm. Pro tuto rozteč otvorů označovanou také jako

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI Je chytrým řešením pro spaní v malém prostoru. Přes den pohovka, v noci kvalitní dvojlůžko. MONTÁŽNÍ NÁVOD Postel si můžete zvolit v pravé nebo levé variantě. Rozměr: šířka 207,2cm výška 90,5cm hloubka

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Maintenance nstructions.

Maintenance nstructions. Maintenance nstructions. Návod na údržbu. Systém kování - TITAN: ip, AF, A300, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO BUDOVY Obsah Bezpečnostní upozornění...

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO RAIL-SYSTEMS POSUVNÉ KOVÁNÍ. Radost ze slunečných výhledů s novým posuvně-sklopným kováním SKB POSUVNĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ

TECHNIKA V POHYBU MACO RAIL-SYSTEMS POSUVNÉ KOVÁNÍ. Radost ze slunečných výhledů s novým posuvně-sklopným kováním SKB POSUVNĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO RAIL-SYSTEMS POSUVNÉ KOVÁNÍ Radost ze slunečných výhledů s novým posuvně-sklopným kováním SKB POSUVNĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Výhodné pro zpracovatele: Výhodné pro uživatele: jednotná báze

Více

Větší obytný komfort. se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem

Větší obytný komfort. se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem Větší obytný komfort se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem Shrnovací posuvné prvky G.U-922 (dřevo/pvc) a G.U-822 (kov) mají spodní pojezd Pojezdová kolejnice zachycuje hmotnost

Více

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové dveře

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové dveře SIKU 3D Funkční závěsový systém pro plastové dveře Jak je dobré, když vše zapadá dohromady! Závěs společně s dveřní výplní a dveřní klikou přebírá nosnou roli. Technická dokonalost společně s vysokou životností,

Více

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine 35. 4.18 www.hettich.com

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine 35. 4.18 www.hettich.com 4.18 www.hettich.com Tvůrčí volnost pro návrhy velkých skříní Trend skříní s posuvnými dveřmi nepolevuje, protože vedle čistě funkčních aspektů přesvědčuje také jako designový prvek. nabízí atraktivní

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO DVEŘNÍ ZÁMKY. Z-TS Modul klíčem ovládaný modulový dveřní zámek dřevo 4L + 12L NÁVOD NA MONTÁŽ

TECHNIKA V POHYBU MACO DVEŘNÍ ZÁMKY. Z-TS Modul klíčem ovládaný modulový dveřní zámek dřevo 4L + 12L NÁVOD NA MONTÁŽ TECHNIKA V POHYBU MACO DVEŘNÍ ZÁMKY Z-TS Modul klíčem ovládaný modulový dveřní zámek dřevo L + L NÁVOD NA MONTÁŽ Legenda Dorn DM Rozteč E Výška kliky GM Zakracovací oblast ZS Přídavný zámek FFH Výška křídla

Více

Rolovací sítě dveřní Vyobrazení výrobku

Rolovací sítě dveřní Vyobrazení výrobku Rolovací sítě dveřní Vyobrazení výrobku Technickýpopis Celý výrobek se skládá z extrudovaného hliníkového boxu (1). Uvnitř boxu se nachází kulatá hliníková hřídel (2) o průměru 25mm. Na hřídeli je navinuta

Více

Plastové okno 76. P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n p k s. c z Stránka 3.1

Plastové okno 76. P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n p k s. c z Stránka 3.1 Plastové okno 76 P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n a @ p k s. c z Stránka 3.1 Profilová mapa P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n a @ p k s. c z Stránka 3.2 Výztuže

Více

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem společnosti

Více

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře

SIKU 3D. Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře SIKU 3D Funkční závěsový systém pro plastové domovní dveře REJSTŘÍK SIKU 3D K 3030 do 120 kg Příložka s noky 4 SIKU 3D K 3035 do 120 kg Zadní záchytný hák 5 SIKU 3D K 4040 do 80 kg Příložka s noky 6 SIKU

Více

Návod na údržbu. A300 pro dřevo, plasty a hliník. Strana 1

Návod na údržbu. A300 pro dřevo, plasty a hliník. Strana 1 Návod na údržbu A300 pro dřevo, plasty a hliník Všechny zde zobrazené díly kování mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa = oblasti

Více

Obsah katalogu Odkaz k montáži WINDOW-MATIC okenního větracího systému 4. Předpoklady 4. Montáž základní desky 5. Montáž senzorů 5.

Obsah katalogu Odkaz k montáži WINDOW-MATIC okenního větracího systému 4. Předpoklady 4. Montáž základní desky 5. Montáž senzorů 5. Obsah katalogu Odkaz k montáži WINDOW-MATIC okenního větracího systému 4 Předpoklady 4 Montáž základní desky 5 Montáž senzorů 5 Montáž pohonu 6 Připojení senzoru větrání 6 Montáž zástrčky 7 Montáž krytého

Více

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Opti Opti Bronze PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Technický popis Profilový systém Název Rehau Euro 70 Šířka 70 mm Počet komor 5 Parametry

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou

R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: GEZ-02.15 Platnost od: 01.09.2016 Technické změny vyhrazeny! SAMOZAVÍRAČE HORNÍ S RAMENEM PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TS 1000 C pro dveře s dorazem otevírané vlevo a vpravo

Více

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE Montážní návod Kolektory - Řada GSE Montáž na střechu pomocí střešních držáků Všeobecné montážní a bezpečnostní doporučení K zamezení nežádoucích vlivů působením kondenzace a zamlžení, montují se kolektory

Více

eshop.zaluzieroletysite.cz JAZZ 17 eshop.zaluzieroletysite.cz šířka s ohledem na kliku okna

eshop.zaluzieroletysite.cz JAZZ 17 eshop.zaluzieroletysite.cz šířka s ohledem na kliku okna JAZZ 17 šířka s ohledem na kliku okna ď JAZZ 17 VRUTY r t y v t r!!! vruty 40 P ipravíme otvory pro připevnění ého u a připevníme na místo JAZZ 17 VRUTY r t y v t r!!! 4 40 mm 13 ó Ú ó ol U 4 NÁVOD NA

Více

Instalace, pouzití a údrzba

Instalace, pouzití a údrzba Instalace, pouzití a údrzba VARIMO regálového systému ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽITÍ REGÁLŮ Každý dělník musí být poučen o: Použití Regálový systém VARIMO se skládá ze dvou částí, vertikální

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ. prostavbu.cz. ww.prostavbu. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří. prostavbu.cz. www.prostavbu. www.

NÁVOD NA MONTÁŽ. prostavbu.cz. ww.prostavbu. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří. prostavbu.cz. www.prostavbu. www. profesionální špaletový systém pro obložení ostění oken a dveří NÁVOD NA MONTÁŽ www. ww.prostavbu 1 S t r á n k a Špaletový systém vinycom pro obložení ostění oken a dveří je vhodný nejen k fasádním systémům

Více

Katalog doplňků Dveřní závěsy pro plastové dveře. Dveřní závěs Dr. Hahn KT-N 6R. list 6-1

Katalog doplňků Dveřní závěsy pro plastové dveře. Dveřní závěs Dr. Hahn KT-N 6R. list 6-1 Katalog doplňků závěsy - Tisk č.: 0 0 CZ - závěs Dr. Hahn KT-N R - seřízení v šesti směrech jednou osobou bez vyvěšení dveří - certifikát CE třídy pro velmi vysoké zatížení - čep závěsu se dá demontovat

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

Zabudovávací data. pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010

Zabudovávací data. pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010 c g Zabudovávací data pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010 f n P c r e p 1. Obsah 1. Obsah..................................................................... 2 2. Všeobecné pokyny............................................................

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 5.12.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a.cz ; o k n a @ p k s. c z Stránka 2.1 Profilová mapa P K S o k n a

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005)

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005) MANUÁL INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ALUZIE IDK A IDK S RONDO LIŠTOU Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 1 (6/2005) 1. ÚČEL POUŽITÍ Tento typ je dnes nejpoužívanější

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 12.9.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ

T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ T TAN. Návod na údržbu: TITAN ip, TITAN AF, FAVORIT. OKENNÍ KOVÁNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ POSUVNÉ KOVÁNÍ VĚTRACÍ TECHNIKA TECHNIKA PRO BUDOVY OKENNÍ KOVÁNÍ Obsah Bezpečnostní upozornění... 2 Zavěšení a vyvěšení

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE ROLLITE S PLOCHOU VODÍCÍ LIŠTOU NÁKRES VYMĚŘENÍ V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka)

Více

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci:

Skladová okna. Telefon: Stavba. Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN a předkládáme Vám následující kalkulaci: NABÍDKA Datum 16.5.2011 Obchodník: Telefon: Nabídku zpracoval: Telefon: SKLADOKN Skladová okna Telefon: Vaše kontaktní osoba Kontakt Stavba KT dodání Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky z profilu GEALAN

Více

duoport SK Posuvně-výklopné kování. pro okna

duoport SK Posuvně-výklopné kování. pro okna duoport SK Posuvně-výklopné kování. pro okna 02 Nové obytné prostory duoport SK duoport vytváří nové obytné prostory: šetří místo, vypadá elegantně a velkoryse zvětšuje prostor Více prostoru pro kvalitní

Více

Plastové okno 84 technické řezy Systém Inoutic Eforte s rovným křídlem (středové a dorazové těsnění)

Plastové okno 84 technické řezy Systém Inoutic Eforte s rovným křídlem (středové a dorazové těsnění) Plastové okno 84 technické řezy Systém Inoutic Eforte s rovným křídlem (středové a dorazové těsnění) P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a. c z ; o k n a @ p k s. c z Stránka 4.1 Profilová mapa P

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Montážní návod - element 995 N (výška 985 a 820 mm)

Montážní návod - element 995 N (výška 985 a 820 mm) Montážní návod - element 995 N (výška 985 a 820 mm) A) Montážní element 995 N - element pro zazdění a předezdění řady 995 N se stavební výškou 985 mm a 820 mm a stavební šířkou 525 mm. Vhodný pro jednotlivou

Více

Nabídka na dodávku oken

Nabídka na dodávku oken Nabídka na dodávku oken - poptáváme výrobce plastových oken pro naší zakázku -varianta oboustranně šedá - minimální prostup celého okna Uw min., - použitý profil dle Vaší nabídky - jediné kritérium je

Více

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem

Více

Slide Line 66. Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály

Slide Line 66. Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály Perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regály Jednosměrná ulice je kování pro posuvné dveře s jednou dráhou perfektní stylový prvek pro knihovny nebo regálové systémy. Hliníkové, dřevěné nebo skleněné

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PLISÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PLISÉ DVEŘNÍ SÍTĚ MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PLISÉ DVEŘNÍ SÍTĚ 1 Obsah: 1) Popis výrobku 2) Tipy plisé dveřních sítí 3) Technická data a nákresy tipy profilů 4) Návod na zaměření a montáž 5) Používání a údržba dveřních plisé sítí

Více

Kování pro zdvižně posuvné systémy

Kování pro zdvižně posuvné systémy Kování pro zdvižně posuvné systémy Kování pro zdvižně posuvné kování 150 kg 300kg 400kg FH 745-2870 745-2870 745-2870 FB 630-2200 720-3385 1200 3385 FB : FH 1 : 2,5 Skladba zdvižně posuvného kování Vozíky

Více

Montážní návod Šikmá střecha

Montážní návod Šikmá střecha Montážní návod Šikmá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

Dveřní závora ABUS PR2600. Návod k montáži a obsluze

Dveřní závora ABUS PR2600. Návod k montáži a obsluze Dveřní závora ABUS PR2600 Návod k montáži a obsluze 1 Obsah I. Obsah balení Jednotlivé části II. Všeobecné informace III. Možnosti použití dveřní závory PR2600 IV. Nářadí potřebné pro montáž V. Návod na

Více

Požární odolnost dveřních zavíračů DORMA

Požární odolnost dveřních zavíračů DORMA Požární odolnost dveřních zavíračů DORMA dle platných předpisů platí v ČR pro dveřní zavírače norma ČSN EN 1154 zavírač vhodný pro použití na protipožární a protikouřové sestavy musí mít dle bodu 4.5 této

Více

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem SysLine S

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem SysLine S SysLine S Skříně s novým kováním SysLine S jsou nad věcí. Dveře se pohybují s ohromující lehkostí. Volitelné tlumení Silent System se stará o dokonalý komfort. Kvalitní kování přitom zůstává skryté. Nosné

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy). technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

TITAN AF TITAN AF. Prezentace systému kování

TITAN AF TITAN AF. Prezentace systému kování Systém kování TITAN AF Prezentace systému kování TITAN AF 1 TITAN AF Druhý typ kování rodiny TITAN Poté, co bylo v r. 2004 zavedeno na trh kování TITAN ip jako první kování pro montáž před svařením, se

Více

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300 Montážní návod posuvně parkovacího systému 1 1. Montáž kolejnice a parkovacích segmentů Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Ke spojení kolejnice

Více

Závěsy Přehled sortimentu

Závěsy Přehled sortimentu 24 www.hettich.com Závěsy Přehled sortimentu Miskové závěsy Přehled sortimentu / technické porovnání 26-27 Speciální závěsy Přehled 192-193 Nábytkové závěsy z masivní mosazi Přehled 242-243 Technik für

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více

Nalepovací PVC příčky (falešné příčky)

Nalepovací PVC příčky (falešné příčky) Nalepovací PVC příčky (falešné příčky) 01/2013 Příčky se sklonem 15 v 9 mm, 11 mm a 13 mm Popis produktu: Samolepící PVC okenní příčky lepené na sklo pro optické rozdělení plochy okna. K dispozici jsou

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA Kování, které splňuje všechny požadavky! MACO MULTI TREND - Jedno pro vše... Modulová konstrukce našeho

Více

Dveřní garnitura klika/klika Hoppe TOKYO 1710RH/3346

Dveřní garnitura klika/klika Hoppe TOKYO 1710RH/3346 Katalog doplňků garnitury - Tisk č.: 0 0 CZ - garnitura klika/klika Hoppe TOKYO 0RH/ - garnitura klik (vnitřní a venkovní klika) bez přizvedávání včetně štítků a třech upevňovacích šroubů M - štítek vybaven

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více