Úvodem k těmto montážním instrukcím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem k těmto montážním instrukcím"

Transkript

1 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Úvodem k těmto montážním instrukcím Předpoklady Tyto montážní jsou určeny výhradně pro montáž kování Winkhaus activpilot pro plastová okna a balkónové dveře. Kování je dimenzováno pro následující rozměry v kovací drážce a následující hmotnosti křídla: - min. šířka křídla v kovací drážce 0 mm - max. šířka křídla v kovací drážce mm - od FFH mm nutno použít přídavné nůžky ZSR - min. výška křídla v kovací drážce 0 mm - max. výška křídla v kovací drážce 00 mm - max. plocha křídla m - Stranový poměr v kovací drážce FFB : FFH : - (Sklo tloušťky mm =, kg/m²) activpilot Select není certifikován pro použití s dveřními prahy a dveřních prahů. Upozornění: Pro určení přípustné velikosti křídla prosím dodržujte diagramy uvedené v kapitole. Každá osoba pověřená montáží kování je povinna seznámit se s těmito mi mi a také jim porozumět. Všechny práce s kováním musí být prováděny v souladu se Všeobecnými informacemi o produktu. Nedodržení instrukcí, využívání nekvalifikovaného personálu stejně jako svévolné změny systému a jeho prvků zbavují výrobce záruční odpovědnosti za výrobek. Každá a kování může být sestavena pouze z originálních prvků activpilot Winkhaus. Při použití neoriginálních resp. neschválených doplňkových prvků systémů nelze uplatňovat záruční reklamace! Upozornění! Winkhaus nedodává ke kování standardně žádné upevňovací šrouby. Používejte výhradně upevňovací šrouby odpovídající typu a rozměru okna, které chcete okovat. Dodržujte prosím pokyny pro správné upevnění kování. Pro plastového profilu 0 Kování je určeno pro plastová okna se standardní kovací drážkou a je konstrukčně projektováno pro vůli v drážce mm a přesah - mm. Kování activpilot Select je určeno pro plastová okna s osovou/ středovou polohou drážky mm. Tabulku profilových závislosti najdete na následující straně. Pro kontrukčně odlišné profilové systémy doporučujeme použít kování activpilot Elegance. Řez plastovým profilem - Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

2 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Stanovení maximálních přípustných hmotností pro activpilot Select Systém kování activpilot Select je konstrukčně vhodný pro maximální hmotnosti křídla do 00 kg případně 0 kg. Toto ovšem neplatí obecně, některé systémy nejsou pro maximální hmotnosti vhodné a je u nich nutné maximální přípustnou hmotnost křídla zredukovat. Pro dodržení maximálních přípustných formátů, maximálních rozměrů a hmotností křídel je nutné bez výhrady respektovat technické materiály výrobců profilů a vlastníků systémů. Stejný postup je nutný pro stanovení roztečí vrtaných otvorů pro šrouby, průměry šroubů a délek šroubů tak, aby odpovídaly požadovaným zvýšeným hmotnostem křídel. 0 Tabulka profilových řad a jejich závislost na profilech jednotlivých výrobců Profilový systém Série Aluplast Ideal Ideal Energeto Brügmann / Salamander AD/MD Inoutic / Deceuninck Zendow Prestige AD / MD Deluxe AD / MD Elite AD / MD Eforte Dimex System,0 /,0 Gealan Serie 000 Serie 000 / 000 Q KBE 0 AD / 0 MD AD / MD Kömmerling Classic Elegance Avantgarde AD / MD + LB.Plastic PAD PMD PCD Plustec Plustec Rehau S Brillant Thermo-Design Brillant-Design Basic-Design Geneo Euro-Design Salamander D / D / MD Streamline MD Schüco Corona 0 Corona 0 Corona SI Trocal Innonova A Innonova M AD / MD Veka Topline AD/MD Topline Plus Softline 0 AD/MD Softline Swingline Alphaline blog.winkhaus.de

3 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování kování V této sekci najdete podrobné informace ke zkracování kování, bez jejichž znalostí je vyloučeno pokračovat v seznamování se s dalšími sekcemi ch instrukcí. Viz obr.: Prvky kování před zkrácením - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () nasazujeme vždy svisle shora tak, aby lišta () směrovala k přítlačnému válci. Viz obr.: Prvky kování po zkrácení - Čelo převodové nebo vrchní () a táhlo () po zkrácení vytáhneme vždy svislým směrem nahoru. Viz obr.: Čištění ložné plochy - Ložnou plochu (body a ) musíme očistit. Prvky kování před zkrácením Prvky kování po zkrácení 0 Čištění ložné plochy Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

4 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAM (variabilní/středová výška kliky) Viz obr.: Značka GAM na měřidle - Naměřenou (nebo vypočtenou) hodnotu FFH nastavíme na měřidle podle značky GAM. GAM GAM GAK OS Upozornění! Každé posunutí stupnice GAM o jeden dílek odpovídá reálné změně délky o mm. Značka pro GAM na měřidle Viz obr.: Poloha při zkracování převodové - Převodovou lištu GAM umístíme na měřidlo, otvorem () nastrčíme lištu na čep (). - Um střižného nástroje do chodu (stisknutím nožního pedálu) zkrátíme převodovou lištu. - Převodovou lištu GAM následně otočíme a nasadíme otvorem () na čep (). Zkrátíme druhou stranu. GAM GAK OS 0 Poloha pro zkracování převodové blog.winkhaus.de

5 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování štulpové převodové GASM (variabilní/středová výška kliky) GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH + 00 mm (Příklad: změřená FFH = ; na měřidle nastavíme: mm + 00 mm = mm) - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - Převodovou lištu zkraťte. GASM.00 - GASM.00 Viz obr.: Instrukce ke zkrácení GASM - Nastavte měřidlo na FFH. - Zavěste převodovou lištu do označeného otvoru na měřidle (šipka by měla ukazovat ve směru střižného nástroje). - U GASM.00 je nutné dodržet, aby čep v podélném otvoru byl v poloze jako na obrázku (červená šipka). - Zkraťte převodovou lištu. - GASM.00 je vždy určena k použití s rohovým m E. Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána GASM.00 GASM.00-.E Instrukce ke zkrácení GASM GASM GASM.00-0 Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

6 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Zkracování převodové GAK / GASK s konstantní výškou kliky a vrchní OS Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkracována v poloze, ve které je standardně dodávána Viz obr.: Značky pro GAK a OS GAM GAK OS GAK OS - Naměřenou hodnotu v kovací drážce FFH (GAK) nebo FFB (OS) nastavíme na měřidle podle značky GAK (OS). Značka pro GAK a OS Viz obr.: Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní OS: - Převodovou lištu GAK s konstantní výškou kliky () nebo vrchní lištu OS () nasadíme na čep (). - Zkrátíme převodovou lištu () nebo vrchní lištu (). GAM GAK OS Poloha pro zkrácení převodové GAK nebo vrchní 0 blog.winkhaus.de

7 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování na křídlo Varianta pro pravoúhlá otvíravě-sklopná okna Předem si připravte Vaše okno pro montáž. Postupujte následujícím způsobem. Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Dále platí: - Při pohledu na okno zevnitř jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako plné čáry. - Při pohledu na okno zvenčí jsou piktogramy/symboly zobrazující typ kování znázorněny jako přerušované čáry. Stanovení výšky kliky: Výška kliky při použití převodové GAM Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM U převodové GAM... (středová výška kliky) počítáme rozměr GM jako polovinu výšky křídla v kovací drážce FFH. FFH½ GM FFH½ 0 Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní (středovou) výškou kliky GM Výška kliky při použití převodové GAK Viz obr.: Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK U převodové GAK... (konstantní výška kliky) se Rozměr GK mění v závislosti na výšce křídla v kovací drážce FFH. Přesné rozměry jsou uvedeny v tabulce na následující straně. GK FFH Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

8 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Tabulka vpravo znázorňuje závislosti výšky kliky (GK) u převodových lišt GAK (s konstantní výškou kliky) na výšce křídla v kovací drážce Výška křídla v kovací drážce FFH (mm) Výška kliky GK (mm) * Vyžaduje použití rohového E Viz obr.: Kótování kastlíku (skříňky převodové ) Vyvrtáme otvory pro zámek převodové ø mm podle kótovaného výkresu vpravo. Frézování skříňky převodové provádíme směrem ze strany drážky. 0 GM / GK, Kótování kastlíku (skříňky převodové ) blog.winkhaus.de

9 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E Montáž rohového E: - Horní rohové E () zasadíme nahoře do kovací drážky křídla takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () zasadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) upevníme šrouby na straně převodové do plastového profilu, každé pouze jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). Rohové E FFH Viz obr.: Převodová lišta GAM/GAK Dle naměřených hodnot zkrátíme odpovídající převodovou lištu GAM nebo GAK. Namontujeme převodovou lištu GAM/GAK: - Nasadíme převodovou lištu () proti rohovému (). - Zasuneme ozubení převodové do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem zasuneme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Směrem zdola nahoru převodovou lištu přišroubujeme. 0 Převodová lišta GAM/GAK Viz obr.: Rohové E.SE Rohové E.SE () nasadíme do kovací drážky nahoře na křídle takovým způsobem, aby se osmihranný hříbek nacházel na straně závěsů/ložisek.. Jedním šroubem () přišroubujeme rohové nahoře na křídle. Změříme šířku křídla v kovací drážce (FFB). FFB Rohové E.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

10 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ - Zkrátíme vrchní lištu (viz kapitola : Zkracování převodové GAK a vrchní OS). Upozornění: Pokud FFH < cca. 00 mm (v závislosti na profilu), nasazujeme do vrchní OS... () omezovač vyklápění. Viz obr.: lišta OS.SE Vsazení a přišroubování vrchní - Nasadíme vrchní lištu proti rohovému (). - Zasuneme ozubení na táhle vrchní do ozubené čelisti rohového. - Stejným způsobem zasuneme vrchní lištu do druhého rohového (). - Zatlačíme vrchní lištu po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme vrchní lištu k profilu směrem od závěsů/ ložisek k převodové liště. lišta OS.SE 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na stranu závěsů) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. Viz obr.: Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) Montáž středového uzávěru M/MK na straně závěsů. - Napojíme středový uzávěr () na rohové (). - Ozubení na táhle středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Přišroubujeme středový uzávěr do kovací drážky, šroubujeme směrem shora dolů. - Šroub v poloze () došroubujeme nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci, čímž umožníme pohyb vodící liště POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M/MK (na straně závěsů) blog.winkhaus.de

11 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Rohové E - Rohové pevně přišroubujeme (). Upozornění: V případě, že již na rohové nenasazujeme středový uzávěr, následující krok odpadá. Rohové E Montáž středového uzávěru M/MK na dolním prvku křídla: - Středový uzávěr () nasadíme na rohové (). - Ozubené táhlo středového uzávěru zasuneme do ozubené čelisti rohového. - Středový uzávěr zatlačíme po celé délce do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od rohového ke středu křídla. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhlo/zdvih převodu a otevírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (vodorovně) 0 Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme do kovací drážky na dolním rohu křídla. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela doléhá. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, Křídlové ložisko FL.SE používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

12 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE 0 Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Omezovač otevírání DB.SE Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

13 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Varianta pro pasivní křídla štulpových pravoúhlých oken Upozornění: Následující znázornění se vztahují na levá okna (okna se závěsy/ložisky vlevo). Při montáži pravých oken je nutné nahlížet na obrázky zrcadlově. Viz obr.: E Montáž rohových : - Horní rohové E () vsadíme nahoře do kovací drážky křídla tak, aby osmihranný hříbek byl na horním prvku křídla. - Dolní rohové E () vsadíme dole do kovací drážky křídla tak, aby se osmihranný hříbek nacházel na dolním prvku křídla. - Obě rohová (, ) připevníme šrouby na straně převodové do profilu, každé jen jedním samořezným šroubem. - Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH). E FFH Zkracování převodové : - Zkrátíme převodovou lištu GASM nebo GASK podle pokynů v sekci "Zkracování kování". Upozornění: Zkracování převodové musí probíhat při uzavřené poloze (poloha při dodání). 0 Viz obr.: Převodová lišta GASM/GASK Montáž převodové GASM/GASK (obr. ): - Převodovou lištu vsadíme () do rohového (). - Ozubení táhla převodové necháme zapadnout do ozubené čelisti horního rohového. - Stejným způsobem vsadíme převodovou lištu do dolního rohového (). - Zatlačíme po celé délce převodovou lištu do kovací drážky. - Převodovou lištu směrem zdola nahoru přišroubujeme.. Upozornění: Pro zachování neutrální polohy je nutné po úspěšné montáži provést test funkčnosti všech prvků kování. Převodová lišta GASM/GASK Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

14 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE Montáž otvíravého závěsu: - Lištu otvíravého závěsu () vsadíme nahoře do kovací drážky. - Zajistíme, aby lišta otvíravého závěsu na závěsné straně kompletně přiléhala. - Lištu otvíravého závěsu pevně přišroubujeme ke křídlu. 0 Upozornění: Pokud výška křídla v kovací drážce (FFH) a/nebo šířka křídla v kovací drážce (FFB) překročí rozměr 00 mm (v závislosti na profilu), musíme svisle do kovací drážky křídla (na závěsné straně) a/ nebo vodorovně (do dolního prvku křídla) namontovat přídavné středové uzávěry. V tomto bodě je nutné dodržovat výrobce plastových profilů. Viz obr.: Středový uzávěr M (nahoře) Montáž středového uzávěru na horní stranu: - Středový uzávěr () vsadíme do rohového (). - Ozubení na táhle středového uzávěru vsuneme do ozubené čelisti rohového. - Zatlačíme středový uzávěr do kovací drážky. - Přišroubujeme středový uzávěr směrem od strany závěsů/ložisek k převodové liště. - Šroub () přišroubujeme až nadoraz, abychom uvolnili středovou fixaci. Lišta otvíravého závěsu DLS.K.SE POZOR! Poškození prvků kování: pokud neodstraníme středovou fixaci, nebude možné ovládat táhla/zdvihy převodu a otvírat/zavírat křídlo. Použití násilí může vést k deformaci kování z důvodu nadměrného tlaku. Šroub () proto vždy dotahujeme až nadoraz. Středový uzávěr M (nahoře) Viz obr.: Středový uzávěr M (dole) Montáž středového uzávěru M na dolní stranu: - Středový uzávěr namontujeme stejným způsobem jako středový uzávěr na horní stranu. Středový uzávěr M (dole) blog.winkhaus.de

15 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Určení polohy skrytého přítlačného závěsu () - S (ZV-FT) = Vzdálenost od hrany křídla v kovací drážce ke středu skrytého přítlačného závěsu ZV-FT - závěs ZV-FT vsadíme do kovací drážky a pevně přišroubujeme S (ZV-FT) Skrytý přítlačný závěs ZV-FT (strana závěsů) Viz obr.: Křídlové ložisko FL.SE Montáž křídlového ložiska: - Křídlové ložisko () vsadíme na horním prvku křídla do kovací drážky. - Ujistíme se, že křídlové ložisko zcela přiléhá do drážky. - Křídlové ložisko () pevně přišroubujeme. Upozornění: Pokud hodláme na křídlové ložisko napojovat omezovač otevírání, musíme nechat otvor pro šroub () volný. Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). Upozornění: Pokud je hmotnost křídla > 00 kg, musíme použít navíc lištu křídlového ložiska FLS.SE, čímž lze zvýšit maximální hmotnost křídla na 0 kg. Abychom lištu mohli použít, musí být minimální výška křídla v kovací drážce rovna mm. Křídlové ložisko FL.SE 0 Viz obr.: Lišta křídlového ložiska FLS.SE Montáž křídlového ložiska: - Lištu křídlového ložiska () vsadíme do kovací drážky a spojíme s křídlovým ložiskem (). - Lištu křídlového ložiska přišroubujeme směrem zespoda nahoru. Upozornění: Pokud použijeme lištu křídlového ložiska, musíme v každém případě namontovat i omezovač otevírání (montáž omezovače viz následující odstavec). Při použití křídlového ložiska FLS.SE je nutné odstranit na křídlovém ložisku šroub sloužící k seřizování výšky křídla (). Lišta křídlového ložiska FLS.SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

16 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Omezovač otevírání DB.SE Montáž omezovače otevírání: - Omezovač otevírání () vsadíme do kovací drážky a nasadíme na křídlové ložisko (). - Jedním šroubem sešroubujeme omezovač otevírání () s rohovým ložiskem (). - Překlopíme rameno nůžek takovým způsobem, aby pod ním ležící otvory pro šrouby zůstaly volně přístupné. - Omezovač otevírání () přišroubujeme. Upozornění: Konzola () musí ukazovat vodící hranou směrem dolů k přesahu křídla. Upozornění: Nutnost použití omezovače otevírání závisí na montážní situaci, na velikosti a také hmotnosti okna. Omezovač otevírání je obzvláště důležitý, pokud: - hmotnost křídla > 00 kg a / nebo - šířka křídla > 0 mm a / nebo - hloubka stěny okolního ostění < 0 mm (DIN EN -, bod ) Omezovač otevírání DB.SE 0 Upozornění: U prvků oken, které mají průchozí funkci, používáme vždy omezovač otevírání a lištu křídlového ložiska (bez ohledu na hmotnost křídla). POZOR! Zkontrolujte, zda jsou v prvcích kování zašroubovány všechny šrouby. blog.winkhaus.de

17 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Pozice / polohy protiplechů Na následujících výkresech jsou znázorněny možné pozice protiplechů. Počet jednotlivých protiplechů závisí na velikosti okna. Upozornění: Rozměry uvedené na výkresech jsou počítány od hrany rámu ve falcu k náběhové hraně protiplechu! Rychlé a jednoduché montáže lze docílit pomocí montážních šablon (viz následující strany). Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Otevíravě-sklopná varianta GAM... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAK... OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = GAM.00- = E E.SE GAM.00- = GAM.00- = 0 GAM.00- = 0 M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E E.SE M.0- = 0 M.00- = 00 M.0- = 0 MK.0- +M.00- = MK.0- +M.0- = E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0 E, M.0- = 0 M.00- = 0 M.0- = 0,, Polohy protiplechů OS-GAM středová/variabilní klika Polohy protiplechů OS-GAK konstantní klika Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

18 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Štulpová varianta M.00- = M.0- = OS.SE.0- = 0 OS.SE.0- = 0 A - A S (ZV-RT) = S (ZV-FT) + mm A E E E A E E.SE M.00- = 00 M.0- = 0 MK.00-+ M.00- = MK.0-+ M.00- = MK.0-+ M.0- = , M.00- = M.0- = M.00- = M.0- = SBK..., 0 Polohy protiplechů u dvoukřídlého štulpového okna (zde: aktivní OS pravé křídlo a pasivní levé štulpové křídlo) blog.winkhaus.de

19 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Usazování protiplechů Na příkladu šablony LE.N.K je v následujících odstavcích popsána manipulace s šablonami. Ostatní šablony se používají stejným způsobem. K usazení/určení polohy protiplechů je nutné šablony vždy umístit ke hraně falcu v rámu. Označení šablon Vodorovná poloha = červené těleso/hnízdo (pro vrchní a středové/) Svislá poloha = žluté těleso/hnízdo (pro převodové a středové/) Svislá / vodorovná poloha = modré těleso/hnízdo (pro rohová ) = Náběh protiplechu Protiplech nahoře, vodorovně Viz obr.: Protiplech nahoře, vodorovně - Šablonu přiložíme žlutým tělesem do horního rohu - Do modrého tělesa označeného E und E vložíme protiplech SBA Protiplech pro vrchní lištu OS... Viz obr.: Protiplech pro vrchní lištu OS... - Šablonu přiložíme červeným tělesem do horního rohu. - Do modrého tělesa označeného OS... vložíme protiplech SBA. Protiplech nahoře, vodorovně 0 Protiplech pro vrchní lištu OS... Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

20 Winkhaus activpilot Select -0 Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy na straně závěsů Viz obr.: Protiplechy na straně závěsů - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do horního rohu. - Protiplech pro rohové vložíme do modrého tělesa. - Protiplech pro středový uzávěr vložíme do žlutého tělesa Upozornění: Popis na středovém/prodlužovacím uzávěru se musí shodovat s označením na žlutém tělese šablony. protiplech E.SE protiplech M/MK Protiplechy na straně závěsů Protiplech SBK... dole, vodorovně Viz obr.: Protiplech SBK... dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech SBK... vložíme do červeného tělesa s popisem Kippblech SBK. 0 Protiplech SBK... dole, vodorovně Středový uzávěr M dole, vodorovně Viz obr.: Středový uzávěr M dole, vodorovně - Šablonu přiložíme červeným tělesem do dolního rohu. - Protiplech vložíme do modrého tělesa s popisem M bzw. MK. Středový uzávěr M dole, vodorovně blog.winkhaus.de

21 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Protiplechy SBA... pro GAK svisle Viz obr.: Protiplechy SBA... pro GAK svisle - Šablonu přiložíme svisle žlutým tělesem do dolního rohu. - Do žlutého tělesa případně do modrého tělesa označeného GAK.... vložíme protiplech SBA.... Protiplechy pro GAM Viz obr. Odpovídající šablony označené oben/unten (nahoře/dole) přiložíme podle obrázku. Protiplechy odpovídající popisu vložíme do. V závislosti na výšce okna existují tři teleskopické šablony: - LE.N.T pro převodovou lištu GAM LE.N.T pro převodové GAM 00-/ /00- - LE.N.T pro převodovou lištu GAM 00- Upozornění: Označení na převodové liště se musí shodovat s popisem na žlutém tělese šablony. Protiplechy SBA... pro GAK svisle 0 Obr. : Protiplechy pro GAM Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

22 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Montáž prvků kování do rámu Je nutné používat výhradně takové rámové, které odpovídají požadavkům na konkrétní profil a jejichž použití je schváleno společností Winkhaus. Použití prvků nevyvinutých a neschválených pro daný profil není dovoleno a vede ke ztrátě záruky. Dodržujte prosím rovněž pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině : informace o produktu. Při použití protiplechu omezovače RA.... (tzv. rámové spojky) nebo při použití adaptační (při hmotnostech křídla > 00 kg) je nutné dbát na to, aby byly šrouby ve druhé úrovni prošroubovány do výztuhy. Dodržujte prosím pokyny pro maximální přípustné hmotnosti křídel uvedené ve skupině :. Upozornění: Postup montáže rohového ložiska a nůžek u štulpových oken se shoduje s postupem montáže těchto prvků u otevíravě-sklopných oken. Proto jim již v těchto montážních instrukcích nebude věnována specifická pozornost. 0 Montáž rohového ložiska a nůžek POZOR! Při šroubování nosných prvků jako je rohové ložisko, nůžky a křídlové ložisko musí být dodržovány tzv. směrnice TBDK (směrnice určující typizované materiály pro uchycení okenního kování v závislosti na hmotnostech křídel). Proto se ujistěte, zda průměry vrtaných otvorů pro šrouby, délky a průměry používaných šroubů a jejich materiál odpovídají dané situaci a požadovaným nosnostem. Viz obr.: Rohové ložisko EL....SE Montáž rohového ložiska EL....SE: - Rohové ložisko () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že rohové ložisko zcela přiléhá do profilu. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Rohové ložisko zcela přišroubujeme. Rohové ložisko EL....SE blog.winkhaus.de

23 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Viz obr.: Nůžky S... SE Montáž nůžek: - Nůžky () vsadíme do rámového profilu. - Ujistíme se, že nůžky zcela k profilu přiléhají. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Nůžky zcela přišroubujeme. Viz obr.: Protiplech omezovače RA.DB... SE Montáž protiplechu omezovače: - Protiplech omezovače () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko. - Ujistíme se, že protiplech omezovače zcela přiléhá. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Protiplech omezovače zcela přišroubujeme. Protiplech omezovače RA (rámovou spojku) montujeme pouze v případě, pokud použijeme omezovač otevírání DB.SE. Pouze při použití křídlového ložiska FLS.SE: Viz obr.: Adaptační lišta AP... SE Montáž adaptační : - Je nutné si uvědomit, že pro konkrétní profilové systémy existují specifické a výrobcem povolené adaptační. - Adaptační lištu () vsadíme do rámového profilu a nasadíme na rohové ložisko dle obrázku. - Ujistíme se, že adaptační lišta zcela přiléhá k ložisku. - Předvrtáme otvory pro šrouby. - Adaptační lištu zcela přišroubujeme Nůžky S... SE Protiplech omezovače RA.DB... SE 0 Adaptační lišta AP... SE Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 0 Mnichovice T F +0 0

24 Winkhaus activpilot Select - Tisk č.: 000 / 0-0 CZ Vyvěšování a zavěšování křídla Otevíravě-sklopná i štulpová varianta Příprava na křídle: - Znefunkčníme pojistku chybné manipulace (pokud je namontovaná). - Kování uvedeme pohybem kliky do polohy sklopeno, čímž odstraníme středovou fixaci (poloha, ve které jsou dodávány kování). - Pokud je použita lišta křídlového ložiska FLS.SE, je nutné před zavěšováním křídla do rámu odstranit šroub pro seřizování výšky křídla (pokud jste takto již neučinili dříve). Upozornění: Výrobce oken je zodpovědný za správné přišroubování nosných prvků kování, za použití šroubů odpovídajících požadavkům na hmotnost okna a za odborně provedenou montáž. 0 Zavěšení křídla dole Viz obr.: Rohové a křídlové ložisko - Kloubové rameno () rohového ložiska rozevřeme do 0. - Křídlo zapustíme do kloubového ramene (): - Čep na otevíravém závěsu () zasadíme do otvoru v rohovém ložisku a zároveň zasadíme čep () do drážky křídlového ložiska. - Pokud je namontovaná, umístíme tyč křídlového ložiska FLS.SE () do objímky v adaptační liště. - Pokud je namontován omezovač otevírání DB.SE, vsadíme jeho rameno () do upínacího čepu tak, aby bezpečnostní pružina zaskočila až za upínací čep. POZOR! Poškození rohového ložiska. Kloubové rameno rohového ložiska nesmí samostatně nést celou hmotnost křídla. Při použití křídlového ložiska FLS.SE musí být hmotnost křídla přenášena na lištu FLS.SE. Lištu křídlového ložiska případně znovu přenastavíme seřízením výšky křídla. Rohové a křídlové ložisko blog.winkhaus.de

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller.

Pojistkový zásobník. Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE. www.moeller. www.moeller.cz Pojistkový zásobník Montážní návod Pojistkový zásobník typu S pro rozváděče vysokého napětí izolované plynem SF6 typu GA a GAE Moderní elektroinstalace Obsah 1 Obecně..........................................3

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

PORTAL pro dřevěná a plastová okna.

PORTAL pro dřevěná a plastová okna. PORTAL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace: ES, HS, PSK PLUS, PS PLUS, FS PLUS, CS. Okenní kování Dveřní kování POSUVNÉ KOVÁNÍ Větrací technika technika pro budovy POSUVNÉ KOVÁNÍ ECO SLIDE

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení

Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Excentrické spojovací kování Rastex 12 s osazením a bez osazení Estetické spojovací kování o průměru 12 mm, zvláště vhodné pro malé korpusy, police a zásuvky. Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Silniční ocelové otevírací svodidlo GATE GUARD 16 QC úroveň zadržení H2 MANUÁL K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ AGROZET ZS, s.r.o. Šumavská 31 612 54 Brno www.agrozetzs.eu Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 4 2. Popis produktu...

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Pro komerční prostory a průmyslové aplikace ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací Skladem v centrálním

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více