Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12"

Transkript

1 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 - Demontáž a montáž chladiče 12 ROZEBÍRÁNÍ NA STOJANU - Přípravné práce 19 - Postup 19 - Vyvažovací hřídel 27 ROZVOD - Nastavení rozvodu 56 NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE - Napnutí rozvodového řemene 56 UTAHOVACÍ MOMENTY 58 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY 60 VÁLCE A BLOK MOTORU - Válce a blok motoru 28 SOUČÁSTI KLIKOVÉ SKŘÍNĚ - Klikový hřídel 29 - Olejové čerpadlo 31 - Sestava ojnice - píst 34 - Písty 34 - Pístní čepy 35 - Pístní kroužky 35 - Ojnice 36 - Montáž sestavy ojnice - píst 38 - Ložiska kliky 39 - Měření vůle čepu ložiska kliky 40 HLAVA VÁLCŮ - Rozebírání a kontrola 41 - Ventily 44 - Vodítka ventilů 45 - Hydraulická zdvihátka ventilů 48 - Variátor fáze vačkového hřídele 50 - Vačkové hřídele 52 - Utahování hlavy válců 55

2 Bravo v Motor Demontáž-montáž DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍ JEDNOTKY Umístěte vozidlo na zvedák, odmontujte přední kola a potom postupujte níže uvedeným způsobem: 1. Vymontujte označené šrouby a sejměte kanál pro nasávání vzduchu. 2. Připojte příslušné zařízení k vyobrazeným jehlovým ventilům a vypus te systém klimatizace. Postupujte podle pokynů v části 50 této příručky. Při vypouštění systému používejte ochranné rukavice a brýle, abyste nepřišli do kontaktu s chladivem R 134A, který by mohl být nebezpečný. Pro usnadnění vypouštění chladící kapaliny ze systému řízení klimatu vozidla je nutné, abyste nechali motor běžet po dobu minut. 3. Odpojte záporný a potom kladný kabel od baterie, potom vyšroubujte matici upevňovacího držáku a vyjměte baterii z motorového prostoru. 4. Odmontujte označené upevňovací prvky trubky, která připojuje vzduchový filtr k tělesu škrtící klapky. 1

3 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odpojte konektory pod trubkou, která připojuje vzduchový filtr k tělesu škrtící klapky a potom odmontujte trubku společně s rezonátorem. 2. Odmontujte kryt reléové skříňky. 3. Vyšroubujte matice pro upevnění reléové skříňky k podnosu baterie a potom ji posuňte ke straně. 4. Odmontujte šrouby (1) a povolte šroub (2) pro upevnění podnosu baterie ke karosérii. 5. Odpojte kostřící kabel od převodovky a odmontujte pracovní válec spojky. 2

4 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Sejměte vyobrazenou závlačku a odpojte páku voliče převodových stupňů. 2. Odpojte ovládací lanko akcelerátoru od tělesa škrtící klapky. 3. Rozpojte konektory svazku vstřikování/předního svazku - viz obrázek. 4. Vyšroubujte matice pro upevnění kabelů ke kladnému vývodu baterie - viz obrázek. 5. Odmontujte vyobrazené objímky a odpojte přívodní i zpětnou palivovou trubici a potom je uvolněte z upevňovacího držáku. 3

5 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odpojte chladící trubku tělesa škrtící klapky od vyrovnávací nádržky. Odpojte také trubku systému recirkulace palivových par - viz obrázek. 2. Vyšroubujte upevňovací šrouby a odmontujte reakční táhlo. 3. Odmontujte spodní kryt motorového prostoru. 4. Umístěte vhodnou nádobu pod chladič, potom otevřte speciální ventil ve spodní části chladiče a vypus te chladící kapalinu. 5. Odpojte dvě trubice chladící kapaliny od chladiče. 4

6 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Odmontujte trubku chladící kapaliny motoru uvedenou na obrázku. 2. Odmontujte vstupní i výstupní trubku chladící kapaliny od topení. 3. Odpojte podtlakovou trubku od posilovače brzd. 4. Odpojte konektor lambda sondy. 5

7 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odmontujte upevňovací šrouby nádržky kapaliny posilovače řízení. Odpojte trubku vedoucí k čerpadlu posilovače řízení a vhodným způsobem prozatímně upevněte nádržku k motoru. 2. Odmontujte horní ochranný kryt kompresoru klimatizace. 3. Odpojte konektor na kompresoru a trubky, které připojují kompresor klimatizace k výparníku a kompresor ke kondenzátoru. Utěsněte odpojené trubky, aby neabsorbovaly vlhkost do systému řízení klimatu, která by měla nepříznivý vliv na jeho činnost. 4. Vyšroubujte upevňovací matici a odmontujte stěrač čelního skla. 5. Odmontujte kryt pravé strany pro pylový filtr; pro usnadnění jeho demontáže povolte upevňovací šrouby levého krytu. 6

8 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Odmontujte držák vodičů vstřikování od přepážky mezi kabinou a motorovým prostorem a odpojte konektor, uvedený v detailním obrázku. 2. Zevnitř vozidla odmontujte odkládací schránku. 3. Odpojte napájecí konektor světla odkládací schránky. 4. Odpojte konektor od řídící jednotky vstřikování/zapalování a pojistky/relé od upevňovacího držáku. Potom vytáhněte kabeláž otvorem v přepážce mezi motorovým prostorem a kabinou. 5. Odmontujte označené upevňovací prvky a odpojte první část výfukové trubky. 7

9 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odmontujte vložku podběhu kola strany převodovky i strany rozvodů. 2. Pomocí přípravku odpojte tyč řízení od těhlice (strany převodovky i strany rozvodů). 3. Odmontujte upevňovací šrouby příruby levého hnacího hřídele. 4. Odmontujte upevňovací šrouby příruby pravého hnacího hřídele. 5. Odpojte páky pro volbu a zasouvání převodových stupňů, které jsou přístupné z podběhu kola strany převodovky. 8

10 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Od převodky posilovače řízení odpojte šroubový spoj (1) trubky, která připojuje nádržku k převodce řízení. Pod spoj umístěte vhodnou nádobu pro zachycení zbývající kapaliny z trubky. 2. Odmontujte centrální držák hnací jednotky. Před demontáží centrálního držáku motoru podepřete motor hydraulickým zvedákem a neodstraňujte jej až do upevnění podpěrného přípravku hnací jednotky. 3. Odmontujte šrouby pro upevnění převodky posilovače řízení k příčnému nosníku. Přichy te převodku ke karosérii. 4. Odmontujte spojovací články, které připevňují tyč stabilizátoru ke spodnímu rameni (na pravé i levé straně), aby bylo možné následně odmontovat přední příčný nosník. 9

11 Demontáž-montáž Bravo v 1. Vyšroubujte šrouby pro upevnění spodního ramene (na pravé i levé straně) k přednímu příčnému nosníku; vhodným způsobem otáčejte spodním ramenem tak, abyste jej uvolnili z předního příčného nosníku. 2. Odmontujte vyobrazené upevňovací prvky tepelného štítu, aby bylo možné následovně vytáhnout přední příčný nosník. 3. Odmontujte šrouby pro upevnění předního příčného nosníku ke karosérii; nejprve odmontujte zadní šrouby, potom odmontujte boční šrouby a potom, za asistence pomocníka, vytáhněte příčný nosník společně s tyčí stabilizátoru. 4. Odmontujte označené šrouby od krytu ze skříně převodovky, aby bylo možné následně umístit podpěrný přípravek hnací jednotky. 10

12 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Umístěte podpěrný přípravek hnací jednotky na hydraulický zvedák a pomocí přípravků a adaptéru jej připevněte k hnací jednotce v bodech, uvedených v detailních obrázcích. Hydraulický zvedák by měl mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký na to, aby bylo možné vytáhnout hnací jednotku spodem. Za tímto účelem si zjistěte maximální výšku zdvihu zvedáku a jeho minimální možnou výšku. 2. Vymontujte šrouby pro upevnění bočních držáků hnací jednotky ke karosérii. 3. Spus te hydraulický zvedák a spodem vytáhněte hnací jednotku z vozidla. Spouštějte hydraulický zvedák postupně a kontrolujte, zda je hnací jednotka správně usazená a vyvážená na podpěrném přípravku. 4. Pomocí hydraulického jeřábu umístěte hnací jednotku na stojan Nepohybujte hnací jednotkou v době, kdy je instalovaná na hydraulickém zvedáku. Po odmontování podpěrného přípravku pohybujte hnací jednotkou pomocí hydraulického jeřábu opatřeného přípravkem

13 Demontáž-montáž Bravo v POZNÁMKA Montáž hnací jednotky provádějte v opačném sledu operací demontáže. - Připravte motorový prostor pro montáž hnací jednotky. Dbejte, abyste připojili zpět veškeré elektrické vodiče, trubky, atd., aby se zabránilo jejich případnému zachycování během montáže. - Dbejte, abyste při montáži hnací jednotky nepoškodili jednotlivé komponenty. - Při montáži hadic chladící kapaliny motoru, nastavte drážku na pryžové hadici do jedné roviny s výstupkem na příslušné pevné přírubě. Při plnění systému chlazení postupujte podle pokynů v části Demontáž-montáž chladiče. Nejprve upevněte držák strany motoru; utáhněte šrouby pro jeho upevnění předepsaným momentem. Potom připevněte držák strany převodovky a nakonec centrální držák strany diferenciálu. Dbejte, aby byly upevňovací body hnací jednotky správně zabezpečené. Předepsaným momentem utáhněte upevňovací šrouby příčného nosníku, spodního ramene a spojovacích článků, které připevňují tyč stabilizátoru ke spodnímu rameni. Zkontrolujte geometrii předních kol. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE Demontáž-montáž rozvodového řemene nelze provádět na vozidle, protože mezi krytem rozvodového řemene a karosérií není dostatečný prostor pro provádění této operace. Výměna se tedy provádí s motorem na stolici. Pokyny pro tento pracovní postup jsou uvedené v příslušné příručce pro generální opravu motoru. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ČERPADLA CHLADÍCÍ KAPALINY Demontáž-montáž čerpadla chladící kapaliny nelze provádět na vozidle, protože mezi čerpadlem a karosérií není dostatečný prostor. Výměna se tedy provádí s motorem na stolici. Pokyny pro tento pracovní postup jsou uvedené v příslušné příručce pro generální opravu motoru. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE 1. Odmontujte spodní kryt motorového prostoru. 12

14 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče 1. Otevřte označený speciální ventil a vypus te chladící kapalinu. 2. Vyšroubujte označené šrouby pro upevnění kanálu pro nasávání vzduchu k přednímu příčnému nosníku a potom kanál sejměte. 3. Odpojte vstupní i výstupní trubici chladící kapaliny od chladiče. 4. Odpojte napájecí konektory od elektrického ventilátoru, odmontujte šrouby pro jeho upevnění k chladiči a potom jej vyjměte z vozidla. 5. Vyšroubujte horní šrouby a povolte spodní šrouby pro upevněníĺkondenzátoru k chladiči. 13

15 Demontáž-montáž chladiče Bravo v 1. Odmontujte šrouby pro upevnění chladiče k přednímu příčnému nosníku. 2. Odsuňte chladič od kondenzátoru a vhodným způsobem kondenzátor upevněte. Potom vytáhněte chladič z motorového pros- POSTUP PŘI PLNĚNÍ OKRUHU CHLAZENÍ MOTORU (verze s vytápěním) 1. Dbejte, aby byly všechny komponenty systému chlazení motoru (motor, topení, chladič, atd.) zcela prázdné. 2. Otevřte odvzdušňovací ventil (A) na chladiči, odvzdušňovací ventil (B) na hadici topení a odvzdušňovací ventil (C) na pevné trubce chladící kapaliny. 3. Pomalu dolévejte chladící kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (A) na chladiči, a potom ventil zavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (B) na vstupní hadici topení, a potom tento ventil zavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (C) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny a potom tento ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy její hladina dosáhne ke značce MIN na vyrovnávací nádržce. 4. Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut jej nechte běžet na volnoběh. Potom každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor chladiče poprvé zapne. Nechte motor běžet na volnoběh po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. 5. Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami MIN a MAX na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Tuto poslední operaci provádějte po vychladnutí motoru tak, aby teplota chladící kapaliny nebyla vyšší než 25 0 C. Pokud se během činnosti uvedené v bodu 4 dostane kapalina do varu, přerušte test, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom test opakujte. 14

16 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče Umístění odvzdušňovacích ventilů okruhu chlazení motoru (verze s vytápěním) 15

17 Demontáž-montáž chladiče Bravo v POSTUP PŘI PLNĚNÍ OKRUHU CHLAZENÍ MOTORU (verze s klimatizací) 1. Dbejte, aby byly všechny komponenty systému chlazení (motor, topení, chladič, atd.) zcela prázdné. 2. Otevřte dva odvzdušňovací ventily (A a B) na chladiči, odvzdušňovací ventil (C) na hadici topení a odvzdušňovací ventil (D) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny. 3. Pomalu dolévejte chladící kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacích ventilů (A a B) na chladiči a potom ventily (A a B) uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (C) na výstupní hadici topení a potom ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (D) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny a potom ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy j e j í hladina dosáhne ke značce MIN na vyrovnávací nádržce. 4. Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut jej nechte běžet na volnoběh. Potom každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor chladiče poprvé zapne. Nechte motor běžet na volnoběh po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. 5. Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami MIN a MAX na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Tuto poslední operaci provádějte po vychladnutí motoru tak, aby teplota chladící kapaliny nebyla vyšší než 25 0 C. Pokud se během činnosti uvedené v bodu 4 dostane kapalina do varu, přerušte test, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom test opakujte. 16

18 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče Umístění odvzdušňovacích ventilů okruhu chlazení motoru (verze s klimatizací) 17

19

20 Rozebírání na stojanu PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před umístěním motoru do otočného stojanu, po jeho demontáži z vozidla, odmontujte následující: - pouzdro měrky oleje - držák potrubí modulátoru - zadní držáky alternátoru - alternátor - držák hnacího hřídele POSTUP Specifikace pro kontrolu a měření jsou uvedeny v příručkách modelů, které používají tento typ motoru Nainstalujte držáky. 3. Motor upevněte ke stojanu. 4. Po vyšroubování označené zátky vypus te motorový olej. 19

21 Rozebírání na stojanu 1. Vyšroubujte označené šrouby a matice, odpojte hadice a sejměte potrubí modulátoru s tělesem škrtící klapky. 2. Odpojte trubky, vyšroubujte šrouby a sejměte termostat. 3. Odmontujte výfukové potrubí. 4. Odpojte tuhou a ohebnou část vedení chladící kapaliny. 5. Odmontujte vodící kladku hnacího řemene příslušenství. 20

22 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte kryt rozvodu. 2. Označeným přípravkem odmontujte olejový filtr. 3. Odmontujte držák kompresoru klimatizace. 4. Odmontujte výměník tepla s potrubím. 5. Odpojte vnější hadici chlazení. 21

23 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte snímač teploty a čidlo klepání. 2. Odmontujte snímače teploty a hladiny oleje. 3. Pomocí označeného klíče odmontujte sací potrubí spolu se vstřikovači. 4. Povolte matici napínače a sejměte rozvodový řemen. 5. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravek setrvačníku. 22

24 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte řemenici pohonu příslušenství. 2. Vyšroubujte šroub s levým závitem a sejměte hnací rozvodovou řemenici z klikového hřídele. 3. Odmontujte setrvačník a odstraňte aretační přípravek. 4. Odmontujte kryt setrvačníku. 5. Odmontujte držák zapalovacích cívek. 4 23

25 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte víko ventilů. 2. Odmontujte plastové obvodové kryty. 3. Označeným klíčem vyšroubujte šrouby a sejměte hlavu válců. 4. Pomocí označeného přípravku odmontujte pevnou kladku. 5. Z bloku motoru odmontujte upevňovací desku s napínačem řemene. 24

26 Rozebírání na stojanu 1. Pomocí klíče odmontujte olejovou vanu z bloku motoru. 2. Odmontujte sací koš. 3. Odmontujte přední kryt olejového čerpadla. 4. Odmontujte zadní kryt klikového hřídele. 5. Dle obrázku nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem, 25

27 Rozebírání na stojanu 1. Vyšroubujte šrouby, kterými jsou upevněna víčka ložisek kliky (1) a sejměte sestavy ojnice - píst (2). Odstraňte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. Vyšroubujte šrouby víček hlavních ložisek, sejměte víčka (3) a vyjměte klikový hřídel (4). 2. Vyjměte pojistné kroužky (1 a 2) předního ložiska vyvažovacího hřídele, plastovou paličkou uho te do vyvažovacího hřídele, aby se tento vysunul směrem k zadní části bloku motoru. Pohybem vyvažovacího hřídele se vytlačí záslepka (5), umístěná na zadním konci vyrovnávacího hřídele. Sejměte pojistný kroužek (4) a ložisko (3). 3. Vyjměte přední ložisko vyvažovacího hřídele. 26

28 Rozebírání na stojanu VYVAŽOVACÍ HŘÍDEL Umístěte vyvažovací hřídel a pomocí trnu nainstalujte zadní ložisko. Ve spalovacím motoru vznikají důsledkem síly na dno pístu (tyto jsou způsobeny expanzí plynu) následující síly: - odstředivé síly, způsobené rotující hmotou; - kmity prvního a druhého řádu, způsobené vratným pohybem. Motor je vyvážen za účelem eliminace vibrací, způsobených těmito silami. Síly prvního řádu (shodné frekvence s otáčkami motoru) jsou vyváženy vyvažovacím hřídelem; síly druhého řádu (dvojnásobné frekvence oproti otáčkám motoru) jsou vyváženy celkovým geometrickým uspořádáním motoru. Vyvažovací hřídel je poháněn řetězem a ozubenými koly (hnací kola olejového čerpadla). Tím je dosaženo přesné synchronizace s klikovým hřídelem. 27

29 Válce - blok motoru 1. Odmontujte olejové trysky pro chlazení pístů. VÁLCE A BLOK MOTORU 2. Změřte maximální ovalitu, kuželovitost a opotřebení vývrtu válců. Vývrty jsou odstupňovány po 0,01 mm. Přípustné tolerance pro výbrus válců jsou: kuželovitost: 0,005 (rozdíl mezi měřením v bodě 1 a 3); ovalita: 0,05 (rozdíl mezi měřením v bodě A a B). Pokud se bude provádět výbrus, musí se provést na všech válcích, a to na stejný průměr. 3. V případě potřeby vyjměte záslepky chladící soustavy motoru. Před instalací na záslepky naneste těsnící hmotu LOCTITE Pomocí lístkové měrky a přesného příměrného pravítka změřte rovinnost dosedací plochy. 28

30 Součásti klikové skříně KLIKOVÝ HŘÍDEL 1. Vyšroubujte upevňovací šrouby a z klikového hřídele sejměte kolo generátoru impulsů snímače otáček a horní úvrati. 2. Změřte čepy hlavních ložisek a ložisek klik. POZNÁMKA Po broušení čepů hlavních ložisek a ložisek kliky prove te nitridování, kterým se zvýší odolnost vůči poškození při provozu. Provedení nitridování konzultujte s odborníkem. 3. Na dvou rovnoběžných lištách zkontrolujte statické vyvážení klikového hřídele. 4. Zkontrolujte hlavní ložiska (pánve hlavních ložisek se nesmí brousit). Pokud pánve vykazují známky zadírání nebo jsou poškrábané, vyměňte je. Při sestavování udržujte maximální čistotu. 29

31 Součásti klikové skříně 1. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu hlavního ložiska. POZNÁMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 2. Nainstalujte víčka hlavních ložisek a utáhněte je předepsaným momentem. 3. Odmontujte víčka hlavních ložisek a změřte vůli čepů. 4. Na střední hlavní ložisko klikového hřídele nainstalujte podložky pro přenos axiální síly (viz obrázek) a šrouby víček hlavních ložisek utáhněte předepsaným momentem. 5. Pomocí číselníkového úchylkoměru změřte axiální vůli klikového hřídele. 30

32 Součásti klikové skříně 1. Pomocí přípravku umístěte zadní kryt klikového hřídele s těsněním, a potom utáhněte šrouby předepsaným momentem. OLEJOVÉ ČERPADLO 2. Vyšroubujte šroub s levým závitem (1), kterým je upevněn hnací pastorek řetězu k hnacímu kolu olejového čerpadla. Potom sejměte řetěz s pastorkem. 3. Odstraňte těsnění. 4. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte kryt čerpadla. 5. Odmontujte přepouštěcí ventil. 31

33 Součásti klikové skříně 1. Na obrázku je uvedeno rozložené olejové čerpadlo. Jako náhradní díly se dodávají následující součásti integrovaného olejového čerpadla: pastorek a řetěz, přepouštěcí ventil, těsnění. 2. Pomocí přípravku nainstalujte těsnění. 3. Změřte radiální vůli mezi skříní čerpadla a hnaným kolem. 4. Změřte axiální vůli mezi dosedací plochou skříně a plochami kol čerpadla. POZNÁMKA Pokud nejsou vůle v předepsané toleranci, vyměňte kryt s integrovaným olejovým čerpadlem. 5. Před montáží krytu olejového čerpadla nastavte kola dle obrázku. 32

34 Součásti klikové skříně 1. Nainstalujte řetěz s pastorkem a šroub utáhněte 2. Nastavení polohy olejového čerpadla předepsaným momentem. POZNÁMKA Poloha olejového čerpadla se musí nastavit před instalací krytu na blok motoru, aby byl správně natočen vyvažovací hřídel. Funkce olejového čerpadla Zubové olejové čerpadlo je poháněno řetězem od klikového hřídele. Olej vstupujte otvorem (2), připojeným k sacímu koši. Potom je párem ozubených kol (1-7) vytlačován otvorem (3). Ve skříni čerpadla je umístěn přepouštěcí ventil, který omezuje tlak oleje v okruhu mazání motoru a udržuje jej na nastavené hodnotě. Přepouštěcí ventil (6) je umístěn na výstupu olejového čerpadla. Pokud tlak oleje přemůže sílu pružiny (5), část oleje potom proudí otvorem (4) přímo zpět do olejové vany. Vyvažovací hřídel je poháněn přímo hnaným kolem olejového čerpadla (7). Jelikož musí být úhel natočení vyvažovacího hřídele v přesném vztahu vůči úhlu natočení klikového hřídele, musí být kola olejového čerpadla nastavena tak, jak bylo uvedeno. 33

35 Součásti klikové skříně SESTAVA OJNICE - PÍST 1. Sejměte pístní kroužky. POZNÁMKA Pomocí škrabky odstraňte ze dna pístu karbonové usazeniny. 2. Vyjměte pojistné kroužky pístního čepu. 3. Pomocí vyrážeče vyražte pístní čep. PÍSTY 4. Změřte průměr pístu. POZNÁMKA Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení pístu. 5. Zkontrolujte, zda je hmotnost pístu v toleranci. 34

36 Součásti klikové skříně 1. Zkontrolujte vůli mezi vývrtem válce a pístem. PÍSTNÍ ČEPY 2. Změřte vnější průměr pístního čepu. Pístní čep musí jít do pístu jednoduše zatlačit, a přitom nesmí z pístu vyklouznout. PÍSTNÍ KROUŽKY 3. Změřte tlouš ku stíracích kroužků. 4. Pomocí lístkové měrky zkontrolujte vůli druhého a třetího pístního kroužku v drážkách. 35

37 Součásti klikové skříně 1. Zkontrolujte mezeru v zámku kroužku. 2. V případě potřeby obruste konce kroužku, přičemž si uvědomte, že jako náhradní díly se dodávají pístní kroužky většího než jmenovitého rozměru (o 0,40 mm). OJNICE 3. Zkontrolujte, zda jsou ojnice stejně těžké. POZNÁMKA Při výměně ojnice musí být číslo válce, ke kterému ojnice přísluší, vyraženo na opačné straně než prohlubně ložiska. 4. Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení ojnice. 5. Pomocí čepu zkontrolujte rovnoběžnost os otvorů ojnice. 36

38 Součásti klikové skříně 1. V případě potřeby ojnici narovnejte. 2. Pomocí označeného přípravku a lisu vyjměte pouzdro ojničního ložiska. 3. Tento přípravek se používá k demontáži a montáži pouzder ojničních ložisek. Při demontáži se přípravek používá jako normální trn; pouzdro se vytlačí silou lisu prostřednictvím přípravku. Při montáži pouzdra vyšroubujte šroub (1), rozeberte přípravek, vytáhněte díl (2), na dřík (4) přípravku nasa te nové pouzdro ojničního ložiska (3) a přípravek sestavte. 4. Pomocí lisu a výše uvedeného přípravku nalisujte pouzdro ojničního ložiska, přičemž dbejte, aby se mazací otvor v pouzdru (1) kryl s otvorem v ojnici. Po skončení činnosti vyšroubujte šroub (1) a vytáhněte díl (2) z předešlého obrázku. 37

39 Součásti klikové skříně 1. Nalisované pouzdro ojničního ložiska vystružte. SESTAVENÍ OJNICE - PÍSTU 2. Obrázek sestavy ojnice - píst Drážky ve dně pístu (1) musí směřovat k vyraženým číslům na ojnici. 3. Zasuňte pístní čep a zajistěte jej pojistnými kroužky. 4. Pístní kroužky se musí nasazovat pomocí přípravku; druhý kroužek musí být orientován nápisem TOP směrem nahoru. Po nasazení pootočte pístní kroužky tak, aby jejich zámky neležely v ose pístního čepu a byly vzájemně pootočeny o 120 stupňů. 38

40 Součásti klikové skříně LOŽISKA KLIKY 1. Ložiska kliky jsou dodávána jako náhradní díly s průměrem o 0,254 a 0,508 mm menším než je jmenovitý rozměr. Pánve ložisek neopravujte; pokud jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, musí se vyměnit. 2. Obrázek ukazuje správnou orientaci sestavy pístu - ojnice ve válci: a. Větší drážky ve dně pístu (strana sání) b. Oblast, kde je vyraženo číslo válce, ke kterému ojnice patří c. Strana sání d. Strana výfuku 3. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. 4. Zasuňte píst s ojnicí do válce. Příslušné díly mažte. 39

41 Součásti klikové skříně MĚŘENÍ VŮLE ČEPU LOŽISKA KLIKY 1. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu ložiska kliky. POZNAMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 2. Šrouby víčka ložiska kliky utáhněte předepsaným momentem. 3. Odmontujte víčka ložisek kliky, změřte vůli mezi čepem ložiska kliky a ojnicí. Šrouby víček ložisek ojnice utáhněte předepsaným momentem. 4. Pootočte klikový hřídel tak, aby byl píst prvního válce v horní úvrati. Potom nainstalujte olejové čerpadlo na blok motoru. Opatrně zasuňte vyvažovací hřídel do drážky v hnaném kole olejového čerpadla. Upevňovací šrouby olejového čerpadla utáhněte předepsaným momentem. 40

42 Hlava válců 1. Dle obrázku naneste na styčnou plochu olejové vany silikonovou těsnící hmotu. 2. Nainstalujte sací koš a olejovou vanu. Šrouby utáhněte předepsaným momentem pomocí klíče ROZEBÍRÁNÍ A KONTROLA 3. Nainstalujte přípravek pro upnutí hlavy válců do svěráku. 4. Odmontujte zapalovací svíčky. 5. Odmontujte víčko třetího ložiska vačkového hřídele výfukových ventilů a víčko devátého ložiska sacích ventilů. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravky vačkového hřídele. POZNÁMKA Písmeno A znamená sání, písmeno S znamená výfuk. Při instalaci zkontrolujte, zda přípravek přesně dosedá na profil vačky. 41

43 Hlava válců 1. Odmontujte rozvodové řemenice z vačkových hřídelů. 2. Odmontujte čerpadlo chladící kapaliny. 3. Odmontujte snímač polohy rozvodu. 4. Odmontujte víčka ložisek a vyjměte vačkové hřídele. 5. Pomocí magnetu vyjměte hydraulická zdvihátka ventilů. 42

44 Hlava válců 1. Dle obrázku nainstalujte přípravky pro stlačení ventilových pružin, vyjměte pojistné segmenty, opěrné kroužky pružin a ventily. 2. Pomocí označeného přípravku sejměte stírací kroužky z vodítek ventilů. 3. Odstraňte usazeniny a vyčistěte sedla ventilů a kanály. 4. Před obráběním dosedací plochy hlavy válců vynulujte měřidlo na referenční plochu a změřte výšku hlavy válce. 43

45 Hlava válců 1. Obrobením srovnejte dosedací plochu hlavy válců. Výška hlavy válců musí být 141 +/- 0,15 mm. POZNÁMKA Po obrobení znovu zkontrolujte výšku hlavy válců. 2. Po obrobení dosedací plochy hlavy válců změřte po provizorní instalaci ventilů a zapalovacích svíček objem spalovacího prostoru. Odměrný válec naplňte olejem a nechte jej v klidu stát 10 minut. Poznamenejte si množství oleje, který se nachází v odměrném válci. Spalovací prostor zcela naplňte olejem. Odměrný válec nechte stát v klidu 10 minut, aby olej stačil stéci ze stěn. Zjistěte množství oleje, který zbývá v odměrném válci. Spočítejte rozdíl mezi objemem oleje v odměrném válci před naplněním spalovacího prostoru a po jeho naplnění. Tento objem je roven objemu spalovacího prostoru. 3. Pokud je objem spalovacího prostoru menší než předepsaný, je zapotřebí zevnitř spalovacího prostoru, v místech označených šipkami, odebrat tolik materiálu, aby bylo dosaženo správného objemu spalovacího prostoru. VENTILY 4. Z ventilů odstraňte usazeniny, zkontrolujte, zda nejsou dříky poškrábané, a zda je průměr dříku v předepsané toleranci. 44

46 Hlava válců 1. V případě potřeby přebruste ventily (45 30). Při broušení odeberte co možno nejméně materiálu. Pokud je horní konec dříku ventilu vydrolený, přebruste jej, přičemž odeberte co možno nejméně materiálu. 2. Po broušení zkontrolujte, zda je rozměr (X) ventilu větší než 1 mm. Pokud je menší, ventil vyměňte. 3. Zkontrolujte vůli mezi dříkem ventilu a vodítkem. VODÍTKA VENTILŮ 1. Vyjměte vodítka ventilů pomocí vyrážeče. 45

47 Hlava válců 1. Vodítka ventilů nainstalujte pomocí předepsaného trnu. POZNÁMKA Před instalací vodítek ventilů zahřejte hlavu válců na teplotu stupňů Celsia. 2. Vnitřní plochu vodítka ventilu vystružte pomocí výstružníku. Vystružování provádějte pouze v případě mírné deformace vodítka ventilu, vzniklé během instalace. 3. Pokud jsou ventily broušeny, vyměňována nebo vystružována vodítka ventilů, přebruste sedla ventilů v hlavě válců. 4. Sedlo ventilu přebruste brusným kotoučem 44 o 30'. Horní část přebruste brusným kotoučem 20 o, dolní část brusným kotoučem 75 o. 46

48 Hlava válců 1. Změřte stykovou plochu ventilu a sedla. V případě, že styková plochy není soustředná, výše uvedeným způsobem sedlo přebruste. 2. Provizorně nainstalujte zapalovací svíčku a prove te tlakovou zkoušku těsnosti ventilu. 3. Změřte sílu pružiny a zkontrolujte, zda je vyšší než minimální přípustná síla. 4. Na vodítka ventilů nasa te stírací kroužky; montážní přípravek nasa te na dřík ventilu a umístěte stírací kroužek; sejměte montážní přípravek a stírací kroužek usa te narážecím přípravkem na správné místo. Při instalaci příslušné díly mažte Pomocí přípravků, používaných při demontáži, namontujte ventily, ventilové pružiny, opěrné kroužky pružin a pojistné segmenty dříků ventilů. 47

49 Hlava válců HYDRAULICKÁ ZDVIHÁTKA VENTILŮ Popis a funkce Hydraulická zdvihátka během chodu motoru automaticky vymezují vůli ventilů. Změřte průměr zdvihátka; pokud je jeho ovalita nadměrná, vyměňte jej. Důsledkem je tišší chod (což je obzvláště důležité u motorů s více ventily). Navíc má tento typ rozvodu velmi zjednodušenou údržbu. Vymezení vůle zajiš uje přesné otvírání ventilu tak, jak je stanoveno pracovním cyklem. Hydraulické zdvihátko ventilu se skládá z následujících součástí: - Těleso zdvihátka (1) - Plunžr (2) - Pouzdro (3) - Kulička (4) - Pružina plunžru (5) - Pružina kuličkového ventilu (6) - Komora (7) Princip činnosti hydraulických zdvihátek vychází z představy, že motorový olej je nestlačitelná kapalina. V době, kdy vačka tlačí na těleso zdvihátka (1), a tedy i na plunžr (2), olej v komoře (7) (viz detail A na následující straně) díky zavřenému ventilu (4) přenáší pohyb plunžru (2) přímo na pouzdro (3), a tedy i na ventil. Během této části pracovního cyklu, díky přítomnosti tlaku, unikne část oleje z komory (7) malou mezerou mezi plunžrem (2) a pouzdrem (3). 48

50 Hlava válců V době, kdy je ventil zavřený (detail B), může zdvihátko tlakem pružiny (5) sledovat povrch vačky. V komoře (7) je podtlak. který otevře ventil (4), takže do zdvihátka proudí olej. Olej, který proudí do komory (7), nahrazuje úbytek, který vznikl v předchozí části cyklu, v době, kdy byl ventil otevřen. 49

51 Hlava válců VARIÁTOR FÁZE VAČKOVÉHO HŘÍDELE Z vačkového hřídele sacích ventilů odmontujte variátor fáze. Při instalaci použijte k utahování předepsaným momentem tentýž přípravek. Popis a funkce Variátor fáze (elektronicky řízený s hydraulickým výkonným členem) je upevněn na vačkovém hřídeli sacích ventilů. Zvyšuje výkon motoru ve vysokých otáčkách a zlepšuje průběh točivého momentu od nízkých otáček. Toto zařízení mění časování sacích ventilů v závislosti na požadovaném zatížení motoru. Tento parametr zjiš uje měřič průtoku vzduchu, odesílá jej řídící jednotce MOTRONIC; řídící jednotka odešle řídící signál řídícímu elektromagnetu variátoru fáze. Zařízení se skládá z hlavní sestavy, upevněné k vačkovému hřídeli sacích ventilů. Tato hlavní sestava zajiš uje natáčení vačkového hřídele oproti rozvodové řemenici. Ovládací ventil řízený elektromagnetem (oba jsou umístěny na sacím potrubí) je propojen s hlavní sestavou hydraulickými kanály. Princip činnosti je následující: - Pokud je množství nasávaného vzduchu do motoru nižší než určitá hodnota, elektromagnet (1) není aktivován. Ventil (2), tlačený vratnou pružinou (3) zůstává nahoře, takže olej, protékající kanálem (A) neproudí do variátoru. V tomto stavu je časování rozvodu nezměněné. Pokud množství nasávaného vzduchu přesáhne nastavenou hodnotu, elektromagnet (1) je aktivován a zatlačí ventil (2) dolů. V této poloze ventilu proudí olej z kanálu (A) do kanálu (B), a potom speciálním otvorem proudí do kanálu (C) uvnitř plunžru. Olej může tento kanál opustit jedině horním otvorem (tento je spojen se vstupním kanálem variátoru (D)). Dolní výstupní kanál (E) je uzavřený díky tomu, že je ventil stlačen dolů. Olej teče kanály (D) a (F) do komory (G), kde tlačí píst (4) směrem k motoru. Tento pohyb se prostřednictvím kol se šikmým ozubením projeví i jako pootočení ve směru otáčení hodinových ručiček (při pohledu od konce vačkového hřídele). Pohyb se drážkováním přenáší na pastorek (5), který je zašroubován do konce vačkového hřídele (6). Tento pastorek mění časování ventilů o 9 stupňů. 50

52 Hlava válců Tři deaktivaci elektromagnetu se ventil (2) vrátí působením vratné pružiny (7) do základní polohy, takže uzavře přívod tlakového oleje do komory (G) a umožní průtok oleje do výstupního kanálu. Další kanál zajiš uje mazání ložisek vačkového hřídele i v době, kdy není variátor aktivován. Olej proudí komorou (H) a drenážním kanálem (E). 51

53 Hlava válců VAČKOVÉ HŘÍDELE 1. Změřte průměr čepů ložisek vačkového hřídele a výšku vačky. POZNÁMKA Plochy vaček a čepů ložisek nesmí být opotřebené nebo poškrábané a nesmí vykazovat stopy zadírání. Pokud najdete závady tohoto charakteru, vačkový hřídel je zapotřebí vyměnit. 2. Změřte tlouš ku předního víčka, které působí jako opěra vačkového hřídele sacích ventilů. 3. Změřte tlouš ku držáku, který působí jako opěra vačkového hřídele výfukových ventilů. 4. Nainstalujte vačkový hřídel a víčka. Na závity šroubů naneste LOCTITE 573/510 a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 52

54 Hlava válců 1. Na vačkové hřídele nainstalujte těsnící kroužky. 2. Nainstalujte přední víčko vačkového hřídele. Na závity šroubů naneste LOCTITE 573/510 a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 3. Změřte axiální vůli vačkového hřídele. 4. Nainstalujte snímač polohy rozvodu. 5. Nainstalujte čerpadlo chladící kapaliny a upevňovací šrouby utáhněte předepsaným momentem. 53

55 Hlava válců 1. Odmontujte víčko třetího ložiska vačkového hřídele výfukových ventilů a víčko devátého ložiska sacích ventilů. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravky vačkového hřídele. POZNÁMKA Písmeno A znamená sání, písmeno S znamená výfuk. Při instalaci zkontrolujte, zda přípravek přesně dosedá na profil vačky. 2. Na vačkové hřídele nainstalujte rozvodové řemenice a upevněte je šrouby. 3. Nainstalujte plastové kryty. 4. Pomocí přípravku nainstalujte zapalovací svíčky a utáhněte je předepsaným momentem. 54

56 Hlava válců UTAHOVÁNÍ HLAVY VÁLCŮ 1. Na blok motoru umístěte těsnění tak, aby označení ALTO směřovalo nahoru. Těsnění ani blok motoru nemažte. 2. KROK 1: Pomocí označeného klíče utáhněte šrouby momentem 4 danm. 3. KROK 2: V pořadí dle minulého kroku utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. KROK 3: KROK 4: Utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. Utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. 4. Nainstalujte kryt setrvačníku a setrvačník. Zašroubujte čtyři matice, aby bylo možno otáčet klikovým hřídelem a následně nainstalujte přípravek pro aretaci setrvačníku. 55

57 Rozvod 36 da Nm NASTAVENÍ ROZVODU 1. Nainstalujte hnací rozvodovou řemenici na klikový hřídel, odstraňte aretační přípravek setrvačníku a otočte klikový hřídel tak, aby byly proti sobě značky na skříni olejového čerpadla a na řemenici. Potom utáhněte šroub předepsaným momentem. Šroub rozvodové řemenice má levý závit. POZNÁMKA Poloha vačkových hřídelů je již nastavena pomocí přípravků. 2. Nainstalujte základovou desku s napínačem řemene a s pevnou kladkou. Šrouby utáhněte předepsaným momentem. NAPÍNÁNÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE 3. Rozvodový řemen nasa te v následujícím pořadí: - rozvodová řemenice na klikovém hřídeli - pevná kladka - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů - automatický napínač - čerpadlo chladící kapaliny Šipka na rozvodovém řemenu označuje směr chodu. Tři referenční značky se musí krýt se značkami na řemenicích vačkových hřídelů a klikového hřídele. 56

58 Napínání rozvodového řemene 1. Pomocí šroubováku se opřete o plošku automatického napínače, aby se napínač dostal do polohy maximální napínací síly; potom automatický napínač zajistěte utažením matice. 2. Šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů utáhněte momentem 11,8 danm, šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele sacích ventilů momentem 0,7 danm. Odstraňte přípravky pro aretaci. Klikový hřídel otočte ve směru chodu o dvě otáčky. 3. Povolte šrouby napínače rozvodového řemene a pohyblivý ukazatel (1) nastavte na pevnou značku (2); potom utáhněte matici automatického napínače předepsaným momentem. 36 da Nm Postup napínání hnacího řemene příslušenství je uveden v oddílu 10 Demontáž a montáž hnací jednotky vozidel, která jsou vybavena tímto motorem. 57

59 Utahovací momenty DÍL Závit Utahovací moment danm MOTOR MOTOR Přírubový šroub pro upevnění víčka hlavního ložiska klikového hřídele Šroub pro upevnění olejové vany k bloku motoru M12 x 1,25 11,3 M8 M6 1,5 0,78 Matice pro upevnění pevné kladky k hlavě válců M8 2,5 Přírubový šroub pro upevnění víčka ložiska k hlavě válců Přírubový šroub pro upevnění hlavy válců k bloku motoru M7 x 1 1,5 M10 x 1, Šroub pro upevnění krytu rozvodu M6 0,7 Šroub pro upevnění víka hlavy válců M6 0,8 Šroub pro upevnění držáku k bloku motoru M10 x 1,25 4,9 Matice pro upevnění sacího potrubí k hlavě válců Přírubový šroub pro upevnění víčka ložiska ojnice Samojistící šroub pro upevnění setrvačníku ke klikovému hřídeli Přírubový šroub pro upevnění rozvodové řemenice ke klikovému hřídeli (*) Šroub pro upevnění hnací řemenice příslušenství Šroub pro upevnění rozvodové řemenice k vačkovému hřídeli Přírubový šroub pro upevnění pomocného držáku k bloku motoru Šroub s jistící podložkou pro upevnění olejového čerpadla k bloku motoru Šroub pro upevnění hnacího řetězového kola k pohonu olejového čerpadla Šroub pro upevnění skříně olejového čerpadla k bloku motoru M8 2,5 M9 x 1 5,1 M12 x 1,25 14,2 M16 x 1,5 levý závit 36 M8 2,8 M12 x 1,25 11,8 M10 x 1,25 5 M6 0,74 M10 x 1,25 levý závit 7 M6 0,74 * Tento šroub nevyžaduje aplikaci jistící hmoty 58

60 Utahovací momenty DÍL Závit Utahovací moment danm MOTOR MOTOR Přírubová samojistící matice pro upevnění čerpadla chladící kapaliny k hlavě válců M8 2 Zapalovací svíčky M14 x 1,25 2,5 59

61 Speciální přípravky 10A přípravek pro demontáž předního ložiska vyvažovacího hřídele (používá se spolu s ) klíč pro demontáž sacího potrubí klíč pro demontáž zapalovacích svíček speciální nástrčný klíč pro vnitřní šestihran pro demontáž a montáž hlavy válců přípravek pro pevnou kladku rozvodového řemene přípravek pro demontáž variátoru fáze z vačkového hřídele přípravek pro demontáž a montáž pístních kroužků přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro demontáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro upnutí hlavy válců přípravek pro demontáž olejového filtru přípravek pro demontáž a montáž pojistných segmentů, opěrných podložek, ventilových pružin a ventilů (používá se společně s , a ) přípravek pro montáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů kotouč pro otáčení klikovým hřídelem přípravek pro montáž těsnícího kroužku olejového čerpadla přípravek pro vystředění zadního těsnícího kroužku klikového hřídele přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele - motor V přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele - motor V přípravek pro demontáž pouzdra ložiska ojnice přípravek pro seřízení polohy olejového čerpadla klíč pro demontáž olejové vany přípravek pro demontáž těsnění z vodítek ventilů přípravek pro umístění motoru do stojanu přípravek pro aretaci setrvačníku výstružník pro vodítka ventilů přípravek pro tlakovou zkoušku těsnosti ventilů (používá se společně s ) úhloměr pro utahování šroubových spojů 60

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 369 LISTOPAD 2000 Edition Tchãque "Postupy oprav předepsané

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Princip motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Princip motoru. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Princip motoru Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Princip motoru H-STEP 1 Rejstřík Obecný princip funkce 4 Čtyřdobý pracovní cyklus 5 Dělení motorů 7 Obecné požadavky na motory 9 Vrtání

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více