Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12"

Transkript

1 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 12 - Demontáž a montáž čerpadla chladící kapaliny 12 - Demontáž a montáž chladiče 12 ROZEBÍRÁNÍ NA STOJANU - Přípravné práce 19 - Postup 19 - Vyvažovací hřídel 27 ROZVOD - Nastavení rozvodu 56 NAPNUTÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE - Napnutí rozvodového řemene 56 UTAHOVACÍ MOMENTY 58 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY 60 VÁLCE A BLOK MOTORU - Válce a blok motoru 28 SOUČÁSTI KLIKOVÉ SKŘÍNĚ - Klikový hřídel 29 - Olejové čerpadlo 31 - Sestava ojnice - píst 34 - Písty 34 - Pístní čepy 35 - Pístní kroužky 35 - Ojnice 36 - Montáž sestavy ojnice - píst 38 - Ložiska kliky 39 - Měření vůle čepu ložiska kliky 40 HLAVA VÁLCŮ - Rozebírání a kontrola 41 - Ventily 44 - Vodítka ventilů 45 - Hydraulická zdvihátka ventilů 48 - Variátor fáze vačkového hřídele 50 - Vačkové hřídele 52 - Utahování hlavy válců 55

2 Bravo v Motor Demontáž-montáž DEMONTÁŽ-MONTÁŽ HNACÍ JEDNOTKY Umístěte vozidlo na zvedák, odmontujte přední kola a potom postupujte níže uvedeným způsobem: 1. Vymontujte označené šrouby a sejměte kanál pro nasávání vzduchu. 2. Připojte příslušné zařízení k vyobrazeným jehlovým ventilům a vypus te systém klimatizace. Postupujte podle pokynů v části 50 této příručky. Při vypouštění systému používejte ochranné rukavice a brýle, abyste nepřišli do kontaktu s chladivem R 134A, který by mohl být nebezpečný. Pro usnadnění vypouštění chladící kapaliny ze systému řízení klimatu vozidla je nutné, abyste nechali motor běžet po dobu minut. 3. Odpojte záporný a potom kladný kabel od baterie, potom vyšroubujte matici upevňovacího držáku a vyjměte baterii z motorového prostoru. 4. Odmontujte označené upevňovací prvky trubky, která připojuje vzduchový filtr k tělesu škrtící klapky. 1

3 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odpojte konektory pod trubkou, která připojuje vzduchový filtr k tělesu škrtící klapky a potom odmontujte trubku společně s rezonátorem. 2. Odmontujte kryt reléové skříňky. 3. Vyšroubujte matice pro upevnění reléové skříňky k podnosu baterie a potom ji posuňte ke straně. 4. Odmontujte šrouby (1) a povolte šroub (2) pro upevnění podnosu baterie ke karosérii. 5. Odpojte kostřící kabel od převodovky a odmontujte pracovní válec spojky. 2

4 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Sejměte vyobrazenou závlačku a odpojte páku voliče převodových stupňů. 2. Odpojte ovládací lanko akcelerátoru od tělesa škrtící klapky. 3. Rozpojte konektory svazku vstřikování/předního svazku - viz obrázek. 4. Vyšroubujte matice pro upevnění kabelů ke kladnému vývodu baterie - viz obrázek. 5. Odmontujte vyobrazené objímky a odpojte přívodní i zpětnou palivovou trubici a potom je uvolněte z upevňovacího držáku. 3

5 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odpojte chladící trubku tělesa škrtící klapky od vyrovnávací nádržky. Odpojte také trubku systému recirkulace palivových par - viz obrázek. 2. Vyšroubujte upevňovací šrouby a odmontujte reakční táhlo. 3. Odmontujte spodní kryt motorového prostoru. 4. Umístěte vhodnou nádobu pod chladič, potom otevřte speciální ventil ve spodní části chladiče a vypus te chladící kapalinu. 5. Odpojte dvě trubice chladící kapaliny od chladiče. 4

6 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Odmontujte trubku chladící kapaliny motoru uvedenou na obrázku. 2. Odmontujte vstupní i výstupní trubku chladící kapaliny od topení. 3. Odpojte podtlakovou trubku od posilovače brzd. 4. Odpojte konektor lambda sondy. 5

7 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odmontujte upevňovací šrouby nádržky kapaliny posilovače řízení. Odpojte trubku vedoucí k čerpadlu posilovače řízení a vhodným způsobem prozatímně upevněte nádržku k motoru. 2. Odmontujte horní ochranný kryt kompresoru klimatizace. 3. Odpojte konektor na kompresoru a trubky, které připojují kompresor klimatizace k výparníku a kompresor ke kondenzátoru. Utěsněte odpojené trubky, aby neabsorbovaly vlhkost do systému řízení klimatu, která by měla nepříznivý vliv na jeho činnost. 4. Vyšroubujte upevňovací matici a odmontujte stěrač čelního skla. 5. Odmontujte kryt pravé strany pro pylový filtr; pro usnadnění jeho demontáže povolte upevňovací šrouby levého krytu. 6

8 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Odmontujte držák vodičů vstřikování od přepážky mezi kabinou a motorovým prostorem a odpojte konektor, uvedený v detailním obrázku. 2. Zevnitř vozidla odmontujte odkládací schránku. 3. Odpojte napájecí konektor světla odkládací schránky. 4. Odpojte konektor od řídící jednotky vstřikování/zapalování a pojistky/relé od upevňovacího držáku. Potom vytáhněte kabeláž otvorem v přepážce mezi motorovým prostorem a kabinou. 5. Odmontujte označené upevňovací prvky a odpojte první část výfukové trubky. 7

9 Demontáž-montáž Bravo v 1. Odmontujte vložku podběhu kola strany převodovky i strany rozvodů. 2. Pomocí přípravku odpojte tyč řízení od těhlice (strany převodovky i strany rozvodů). 3. Odmontujte upevňovací šrouby příruby levého hnacího hřídele. 4. Odmontujte upevňovací šrouby příruby pravého hnacího hřídele. 5. Odpojte páky pro volbu a zasouvání převodových stupňů, které jsou přístupné z podběhu kola strany převodovky. 8

10 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Od převodky posilovače řízení odpojte šroubový spoj (1) trubky, která připojuje nádržku k převodce řízení. Pod spoj umístěte vhodnou nádobu pro zachycení zbývající kapaliny z trubky. 2. Odmontujte centrální držák hnací jednotky. Před demontáží centrálního držáku motoru podepřete motor hydraulickým zvedákem a neodstraňujte jej až do upevnění podpěrného přípravku hnací jednotky. 3. Odmontujte šrouby pro upevnění převodky posilovače řízení k příčnému nosníku. Přichy te převodku ke karosérii. 4. Odmontujte spojovací články, které připevňují tyč stabilizátoru ke spodnímu rameni (na pravé i levé straně), aby bylo možné následně odmontovat přední příčný nosník. 9

11 Demontáž-montáž Bravo v 1. Vyšroubujte šrouby pro upevnění spodního ramene (na pravé i levé straně) k přednímu příčnému nosníku; vhodným způsobem otáčejte spodním ramenem tak, abyste jej uvolnili z předního příčného nosníku. 2. Odmontujte vyobrazené upevňovací prvky tepelného štítu, aby bylo možné následovně vytáhnout přední příčný nosník. 3. Odmontujte šrouby pro upevnění předního příčného nosníku ke karosérii; nejprve odmontujte zadní šrouby, potom odmontujte boční šrouby a potom, za asistence pomocníka, vytáhněte příčný nosník společně s tyčí stabilizátoru. 4. Odmontujte označené šrouby od krytu ze skříně převodovky, aby bylo možné následně umístit podpěrný přípravek hnací jednotky. 10

12 Bravo v Motor Demontáž-montáž 1. Umístěte podpěrný přípravek hnací jednotky na hydraulický zvedák a pomocí přípravků a adaptéru jej připevněte k hnací jednotce v bodech, uvedených v detailních obrázcích. Hydraulický zvedák by měl mít nosnost nejméně 1000 kg a musí být dostatečně vysoký na to, aby bylo možné vytáhnout hnací jednotku spodem. Za tímto účelem si zjistěte maximální výšku zdvihu zvedáku a jeho minimální možnou výšku. 2. Vymontujte šrouby pro upevnění bočních držáků hnací jednotky ke karosérii. 3. Spus te hydraulický zvedák a spodem vytáhněte hnací jednotku z vozidla. Spouštějte hydraulický zvedák postupně a kontrolujte, zda je hnací jednotka správně usazená a vyvážená na podpěrném přípravku. 4. Pomocí hydraulického jeřábu umístěte hnací jednotku na stojan Nepohybujte hnací jednotkou v době, kdy je instalovaná na hydraulickém zvedáku. Po odmontování podpěrného přípravku pohybujte hnací jednotkou pomocí hydraulického jeřábu opatřeného přípravkem

13 Demontáž-montáž Bravo v POZNÁMKA Montáž hnací jednotky provádějte v opačném sledu operací demontáže. - Připravte motorový prostor pro montáž hnací jednotky. Dbejte, abyste připojili zpět veškeré elektrické vodiče, trubky, atd., aby se zabránilo jejich případnému zachycování během montáže. - Dbejte, abyste při montáži hnací jednotky nepoškodili jednotlivé komponenty. - Při montáži hadic chladící kapaliny motoru, nastavte drážku na pryžové hadici do jedné roviny s výstupkem na příslušné pevné přírubě. Při plnění systému chlazení postupujte podle pokynů v části Demontáž-montáž chladiče. Nejprve upevněte držák strany motoru; utáhněte šrouby pro jeho upevnění předepsaným momentem. Potom připevněte držák strany převodovky a nakonec centrální držák strany diferenciálu. Dbejte, aby byly upevňovací body hnací jednotky správně zabezpečené. Předepsaným momentem utáhněte upevňovací šrouby příčného nosníku, spodního ramene a spojovacích článků, které připevňují tyč stabilizátoru ke spodnímu rameni. Zkontrolujte geometrii předních kol. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE Demontáž-montáž rozvodového řemene nelze provádět na vozidle, protože mezi krytem rozvodového řemene a karosérií není dostatečný prostor pro provádění této operace. Výměna se tedy provádí s motorem na stolici. Pokyny pro tento pracovní postup jsou uvedené v příslušné příručce pro generální opravu motoru. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ ČERPADLA CHLADÍCÍ KAPALINY Demontáž-montáž čerpadla chladící kapaliny nelze provádět na vozidle, protože mezi čerpadlem a karosérií není dostatečný prostor. Výměna se tedy provádí s motorem na stolici. Pokyny pro tento pracovní postup jsou uvedené v příslušné příručce pro generální opravu motoru. DEMONTÁŽ-MONTÁŽ CHLADIČE 1. Odmontujte spodní kryt motorového prostoru. 12

14 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče 1. Otevřte označený speciální ventil a vypus te chladící kapalinu. 2. Vyšroubujte označené šrouby pro upevnění kanálu pro nasávání vzduchu k přednímu příčnému nosníku a potom kanál sejměte. 3. Odpojte vstupní i výstupní trubici chladící kapaliny od chladiče. 4. Odpojte napájecí konektory od elektrického ventilátoru, odmontujte šrouby pro jeho upevnění k chladiči a potom jej vyjměte z vozidla. 5. Vyšroubujte horní šrouby a povolte spodní šrouby pro upevněníĺkondenzátoru k chladiči. 13

15 Demontáž-montáž chladiče Bravo v 1. Odmontujte šrouby pro upevnění chladiče k přednímu příčnému nosníku. 2. Odsuňte chladič od kondenzátoru a vhodným způsobem kondenzátor upevněte. Potom vytáhněte chladič z motorového pros- POSTUP PŘI PLNĚNÍ OKRUHU CHLAZENÍ MOTORU (verze s vytápěním) 1. Dbejte, aby byly všechny komponenty systému chlazení motoru (motor, topení, chladič, atd.) zcela prázdné. 2. Otevřte odvzdušňovací ventil (A) na chladiči, odvzdušňovací ventil (B) na hadici topení a odvzdušňovací ventil (C) na pevné trubce chladící kapaliny. 3. Pomalu dolévejte chladící kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (A) na chladiči, a potom ventil zavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (B) na vstupní hadici topení, a potom tento ventil zavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (C) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny a potom tento ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy její hladina dosáhne ke značce MIN na vyrovnávací nádržce. 4. Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut jej nechte běžet na volnoběh. Potom každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor chladiče poprvé zapne. Nechte motor běžet na volnoběh po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. 5. Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami MIN a MAX na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Tuto poslední operaci provádějte po vychladnutí motoru tak, aby teplota chladící kapaliny nebyla vyšší než 25 0 C. Pokud se během činnosti uvedené v bodu 4 dostane kapalina do varu, přerušte test, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom test opakujte. 14

16 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče Umístění odvzdušňovacích ventilů okruhu chlazení motoru (verze s vytápěním) 15

17 Demontáž-montáž chladiče Bravo v POSTUP PŘI PLNĚNÍ OKRUHU CHLAZENÍ MOTORU (verze s klimatizací) 1. Dbejte, aby byly všechny komponenty systému chlazení (motor, topení, chladič, atd.) zcela prázdné. 2. Otevřte dva odvzdušňovací ventily (A a B) na chladiči, odvzdušňovací ventil (C) na hadici topení a odvzdušňovací ventil (D) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny. 3. Pomalu dolévejte chladící kapalinu (směs se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí kapaliny) až do okamžiku, kdy kapalina začne vytékat z odvzdušňovacích ventilů (A a B) na chladiči a potom ventily (A a B) uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (C) na výstupní hadici topení a potom ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy začne vytékat z odvzdušňovacího ventilu (D) na pevné vstupní trubce chladící kapaliny a potom ventil uzavřete. Pokračujte v dolévání kapaliny až do okamžiku, kdy j e j í hladina dosáhne ke značce MIN na vyrovnávací nádržce. 4. Nastartujte motor a po dobu 2-3 minut jej nechte běžet na volnoběh. Potom každých 30 sekund několikrát sešlápněte pedál plynu tak, abyste postupně dosáhli 3/4 maximálních otáček motoru. Pokračujte v této činnosti až do té doby, kdy se ventilátor chladiče poprvé zapne. Nechte motor běžet na volnoběh po dobu nejméně 5 minut a potom jej vypněte. 5. Pokud je třeba, doplňte kapalinu tak, aby její hladina byla mezi značkami MIN a MAX na vyrovnávací nádržce. POZNÁMKA: Tuto poslední operaci provádějte po vychladnutí motoru tak, aby teplota chladící kapaliny nebyla vyšší než 25 0 C. Pokud se během činnosti uvedené v bodu 4 dostane kapalina do varu, přerušte test, najděte vadný komponent a vyměňte jej. Potom test opakujte. 16

18 Bravo v Motor Demontáž-montáž chladiče Umístění odvzdušňovacích ventilů okruhu chlazení motoru (verze s klimatizací) 17

19

20 Rozebírání na stojanu PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před umístěním motoru do otočného stojanu, po jeho demontáži z vozidla, odmontujte následující: - pouzdro měrky oleje - držák potrubí modulátoru - zadní držáky alternátoru - alternátor - držák hnacího hřídele POSTUP Specifikace pro kontrolu a měření jsou uvedeny v příručkách modelů, které používají tento typ motoru Nainstalujte držáky. 3. Motor upevněte ke stojanu. 4. Po vyšroubování označené zátky vypus te motorový olej. 19

21 Rozebírání na stojanu 1. Vyšroubujte označené šrouby a matice, odpojte hadice a sejměte potrubí modulátoru s tělesem škrtící klapky. 2. Odpojte trubky, vyšroubujte šrouby a sejměte termostat. 3. Odmontujte výfukové potrubí. 4. Odpojte tuhou a ohebnou část vedení chladící kapaliny. 5. Odmontujte vodící kladku hnacího řemene příslušenství. 20

22 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte kryt rozvodu. 2. Označeným přípravkem odmontujte olejový filtr. 3. Odmontujte držák kompresoru klimatizace. 4. Odmontujte výměník tepla s potrubím. 5. Odpojte vnější hadici chlazení. 21

23 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte snímač teploty a čidlo klepání. 2. Odmontujte snímače teploty a hladiny oleje. 3. Pomocí označeného klíče odmontujte sací potrubí spolu se vstřikovači. 4. Povolte matici napínače a sejměte rozvodový řemen. 5. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravek setrvačníku. 22

24 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte řemenici pohonu příslušenství. 2. Vyšroubujte šroub s levým závitem a sejměte hnací rozvodovou řemenici z klikového hřídele. 3. Odmontujte setrvačník a odstraňte aretační přípravek. 4. Odmontujte kryt setrvačníku. 5. Odmontujte držák zapalovacích cívek. 4 23

25 Rozebírání na stojanu 1. Odmontujte víko ventilů. 2. Odmontujte plastové obvodové kryty. 3. Označeným klíčem vyšroubujte šrouby a sejměte hlavu válců. 4. Pomocí označeného přípravku odmontujte pevnou kladku. 5. Z bloku motoru odmontujte upevňovací desku s napínačem řemene. 24

26 Rozebírání na stojanu 1. Pomocí klíče odmontujte olejovou vanu z bloku motoru. 2. Odmontujte sací koš. 3. Odmontujte přední kryt olejového čerpadla. 4. Odmontujte zadní kryt klikového hřídele. 5. Dle obrázku nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem, 25

27 Rozebírání na stojanu 1. Vyšroubujte šrouby, kterými jsou upevněna víčka ložisek kliky (1) a sejměte sestavy ojnice - píst (2). Odstraňte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. Vyšroubujte šrouby víček hlavních ložisek, sejměte víčka (3) a vyjměte klikový hřídel (4). 2. Vyjměte pojistné kroužky (1 a 2) předního ložiska vyvažovacího hřídele, plastovou paličkou uho te do vyvažovacího hřídele, aby se tento vysunul směrem k zadní části bloku motoru. Pohybem vyvažovacího hřídele se vytlačí záslepka (5), umístěná na zadním konci vyrovnávacího hřídele. Sejměte pojistný kroužek (4) a ložisko (3). 3. Vyjměte přední ložisko vyvažovacího hřídele. 26

28 Rozebírání na stojanu VYVAŽOVACÍ HŘÍDEL Umístěte vyvažovací hřídel a pomocí trnu nainstalujte zadní ložisko. Ve spalovacím motoru vznikají důsledkem síly na dno pístu (tyto jsou způsobeny expanzí plynu) následující síly: - odstředivé síly, způsobené rotující hmotou; - kmity prvního a druhého řádu, způsobené vratným pohybem. Motor je vyvážen za účelem eliminace vibrací, způsobených těmito silami. Síly prvního řádu (shodné frekvence s otáčkami motoru) jsou vyváženy vyvažovacím hřídelem; síly druhého řádu (dvojnásobné frekvence oproti otáčkám motoru) jsou vyváženy celkovým geometrickým uspořádáním motoru. Vyvažovací hřídel je poháněn řetězem a ozubenými koly (hnací kola olejového čerpadla). Tím je dosaženo přesné synchronizace s klikovým hřídelem. 27

29 Válce - blok motoru 1. Odmontujte olejové trysky pro chlazení pístů. VÁLCE A BLOK MOTORU 2. Změřte maximální ovalitu, kuželovitost a opotřebení vývrtu válců. Vývrty jsou odstupňovány po 0,01 mm. Přípustné tolerance pro výbrus válců jsou: kuželovitost: 0,005 (rozdíl mezi měřením v bodě 1 a 3); ovalita: 0,05 (rozdíl mezi měřením v bodě A a B). Pokud se bude provádět výbrus, musí se provést na všech válcích, a to na stejný průměr. 3. V případě potřeby vyjměte záslepky chladící soustavy motoru. Před instalací na záslepky naneste těsnící hmotu LOCTITE Pomocí lístkové měrky a přesného příměrného pravítka změřte rovinnost dosedací plochy. 28

30 Součásti klikové skříně KLIKOVÝ HŘÍDEL 1. Vyšroubujte upevňovací šrouby a z klikového hřídele sejměte kolo generátoru impulsů snímače otáček a horní úvrati. 2. Změřte čepy hlavních ložisek a ložisek klik. POZNÁMKA Po broušení čepů hlavních ložisek a ložisek kliky prove te nitridování, kterým se zvýší odolnost vůči poškození při provozu. Provedení nitridování konzultujte s odborníkem. 3. Na dvou rovnoběžných lištách zkontrolujte statické vyvážení klikového hřídele. 4. Zkontrolujte hlavní ložiska (pánve hlavních ložisek se nesmí brousit). Pokud pánve vykazují známky zadírání nebo jsou poškrábané, vyměňte je. Při sestavování udržujte maximální čistotu. 29

31 Součásti klikové skříně 1. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu hlavního ložiska. POZNÁMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 2. Nainstalujte víčka hlavních ložisek a utáhněte je předepsaným momentem. 3. Odmontujte víčka hlavních ložisek a změřte vůli čepů. 4. Na střední hlavní ložisko klikového hřídele nainstalujte podložky pro přenos axiální síly (viz obrázek) a šrouby víček hlavních ložisek utáhněte předepsaným momentem. 5. Pomocí číselníkového úchylkoměru změřte axiální vůli klikového hřídele. 30

32 Součásti klikové skříně 1. Pomocí přípravku umístěte zadní kryt klikového hřídele s těsněním, a potom utáhněte šrouby předepsaným momentem. OLEJOVÉ ČERPADLO 2. Vyšroubujte šroub s levým závitem (1), kterým je upevněn hnací pastorek řetězu k hnacímu kolu olejového čerpadla. Potom sejměte řetěz s pastorkem. 3. Odstraňte těsnění. 4. Vyšroubujte označené šrouby a sejměte kryt čerpadla. 5. Odmontujte přepouštěcí ventil. 31

33 Součásti klikové skříně 1. Na obrázku je uvedeno rozložené olejové čerpadlo. Jako náhradní díly se dodávají následující součásti integrovaného olejového čerpadla: pastorek a řetěz, přepouštěcí ventil, těsnění. 2. Pomocí přípravku nainstalujte těsnění. 3. Změřte radiální vůli mezi skříní čerpadla a hnaným kolem. 4. Změřte axiální vůli mezi dosedací plochou skříně a plochami kol čerpadla. POZNÁMKA Pokud nejsou vůle v předepsané toleranci, vyměňte kryt s integrovaným olejovým čerpadlem. 5. Před montáží krytu olejového čerpadla nastavte kola dle obrázku. 32

34 Součásti klikové skříně 1. Nainstalujte řetěz s pastorkem a šroub utáhněte 2. Nastavení polohy olejového čerpadla předepsaným momentem. POZNÁMKA Poloha olejového čerpadla se musí nastavit před instalací krytu na blok motoru, aby byl správně natočen vyvažovací hřídel. Funkce olejového čerpadla Zubové olejové čerpadlo je poháněno řetězem od klikového hřídele. Olej vstupujte otvorem (2), připojeným k sacímu koši. Potom je párem ozubených kol (1-7) vytlačován otvorem (3). Ve skříni čerpadla je umístěn přepouštěcí ventil, který omezuje tlak oleje v okruhu mazání motoru a udržuje jej na nastavené hodnotě. Přepouštěcí ventil (6) je umístěn na výstupu olejového čerpadla. Pokud tlak oleje přemůže sílu pružiny (5), část oleje potom proudí otvorem (4) přímo zpět do olejové vany. Vyvažovací hřídel je poháněn přímo hnaným kolem olejového čerpadla (7). Jelikož musí být úhel natočení vyvažovacího hřídele v přesném vztahu vůči úhlu natočení klikového hřídele, musí být kola olejového čerpadla nastavena tak, jak bylo uvedeno. 33

35 Součásti klikové skříně SESTAVA OJNICE - PÍST 1. Sejměte pístní kroužky. POZNÁMKA Pomocí škrabky odstraňte ze dna pístu karbonové usazeniny. 2. Vyjměte pojistné kroužky pístního čepu. 3. Pomocí vyrážeče vyražte pístní čep. PÍSTY 4. Změřte průměr pístu. POZNÁMKA Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení pístu. 5. Zkontrolujte, zda je hmotnost pístu v toleranci. 34

36 Součásti klikové skříně 1. Zkontrolujte vůli mezi vývrtem válce a pístem. PÍSTNÍ ČEPY 2. Změřte vnější průměr pístního čepu. Pístní čep musí jít do pístu jednoduše zatlačit, a přitom nesmí z pístu vyklouznout. PÍSTNÍ KROUŽKY 3. Změřte tlouš ku stíracích kroužků. 4. Pomocí lístkové měrky zkontrolujte vůli druhého a třetího pístního kroužku v drážkách. 35

37 Součásti klikové skříně 1. Zkontrolujte mezeru v zámku kroužku. 2. V případě potřeby obruste konce kroužku, přičemž si uvědomte, že jako náhradní díly se dodávají pístní kroužky většího než jmenovitého rozměru (o 0,40 mm). OJNICE 3. Zkontrolujte, zda jsou ojnice stejně těžké. POZNÁMKA Při výměně ojnice musí být číslo válce, ke kterému ojnice přísluší, vyraženo na opačné straně než prohlubně ložiska. 4. Šipky ukazují na místa, odkud je možno odebrat materiál v případě potřeby odlehčení ojnice. 5. Pomocí čepu zkontrolujte rovnoběžnost os otvorů ojnice. 36

38 Součásti klikové skříně 1. V případě potřeby ojnici narovnejte. 2. Pomocí označeného přípravku a lisu vyjměte pouzdro ojničního ložiska. 3. Tento přípravek se používá k demontáži a montáži pouzder ojničních ložisek. Při demontáži se přípravek používá jako normální trn; pouzdro se vytlačí silou lisu prostřednictvím přípravku. Při montáži pouzdra vyšroubujte šroub (1), rozeberte přípravek, vytáhněte díl (2), na dřík (4) přípravku nasa te nové pouzdro ojničního ložiska (3) a přípravek sestavte. 4. Pomocí lisu a výše uvedeného přípravku nalisujte pouzdro ojničního ložiska, přičemž dbejte, aby se mazací otvor v pouzdru (1) kryl s otvorem v ojnici. Po skončení činnosti vyšroubujte šroub (1) a vytáhněte díl (2) z předešlého obrázku. 37

39 Součásti klikové skříně 1. Nalisované pouzdro ojničního ložiska vystružte. SESTAVENÍ OJNICE - PÍSTU 2. Obrázek sestavy ojnice - píst Drážky ve dně pístu (1) musí směřovat k vyraženým číslům na ojnici. 3. Zasuňte pístní čep a zajistěte jej pojistnými kroužky. 4. Pístní kroužky se musí nasazovat pomocí přípravku; druhý kroužek musí být orientován nápisem TOP směrem nahoru. Po nasazení pootočte pístní kroužky tak, aby jejich zámky neležely v ose pístního čepu a byly vzájemně pootočeny o 120 stupňů. 38

40 Součásti klikové skříně LOŽISKA KLIKY 1. Ložiska kliky jsou dodávána jako náhradní díly s průměrem o 0,254 a 0,508 mm menším než je jmenovitý rozměr. Pánve ložisek neopravujte; pokud jeví známky zadírání nebo jsou poškrábané, musí se vyměnit. 2. Obrázek ukazuje správnou orientaci sestavy pístu - ojnice ve válci: a. Větší drážky ve dně pístu (strana sání) b. Oblast, kde je vyraženo číslo válce, ke kterému ojnice patří c. Strana sání d. Strana výfuku 3. Nainstalujte přípravek pro manuální otáčení klikovým hřídelem. 4. Zasuňte píst s ojnicí do válce. Příslušné díly mažte. 39

41 Součásti klikové skříně MĚŘENÍ VŮLE ČEPU LOŽISKA KLIKY 1. Pomocí indikátorové pásky (Plastigage) budete měřit vůli čepu ložiska kliky. POZNAMKA Čepy kontrolujte po jednom, přičemž nepohybujte klikovým hřídelem. 2. Šrouby víčka ložiska kliky utáhněte předepsaným momentem. 3. Odmontujte víčka ložisek kliky, změřte vůli mezi čepem ložiska kliky a ojnicí. Šrouby víček ložisek ojnice utáhněte předepsaným momentem. 4. Pootočte klikový hřídel tak, aby byl píst prvního válce v horní úvrati. Potom nainstalujte olejové čerpadlo na blok motoru. Opatrně zasuňte vyvažovací hřídel do drážky v hnaném kole olejového čerpadla. Upevňovací šrouby olejového čerpadla utáhněte předepsaným momentem. 40

42 Hlava válců 1. Dle obrázku naneste na styčnou plochu olejové vany silikonovou těsnící hmotu. 2. Nainstalujte sací koš a olejovou vanu. Šrouby utáhněte předepsaným momentem pomocí klíče ROZEBÍRÁNÍ A KONTROLA 3. Nainstalujte přípravek pro upnutí hlavy válců do svěráku. 4. Odmontujte zapalovací svíčky. 5. Odmontujte víčko třetího ložiska vačkového hřídele výfukových ventilů a víčko devátého ložiska sacích ventilů. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravky vačkového hřídele. POZNÁMKA Písmeno A znamená sání, písmeno S znamená výfuk. Při instalaci zkontrolujte, zda přípravek přesně dosedá na profil vačky. 41

43 Hlava válců 1. Odmontujte rozvodové řemenice z vačkových hřídelů. 2. Odmontujte čerpadlo chladící kapaliny. 3. Odmontujte snímač polohy rozvodu. 4. Odmontujte víčka ložisek a vyjměte vačkové hřídele. 5. Pomocí magnetu vyjměte hydraulická zdvihátka ventilů. 42

44 Hlava válců 1. Dle obrázku nainstalujte přípravky pro stlačení ventilových pružin, vyjměte pojistné segmenty, opěrné kroužky pružin a ventily. 2. Pomocí označeného přípravku sejměte stírací kroužky z vodítek ventilů. 3. Odstraňte usazeniny a vyčistěte sedla ventilů a kanály. 4. Před obráběním dosedací plochy hlavy válců vynulujte měřidlo na referenční plochu a změřte výšku hlavy válce. 43

45 Hlava válců 1. Obrobením srovnejte dosedací plochu hlavy válců. Výška hlavy válců musí být 141 +/- 0,15 mm. POZNÁMKA Po obrobení znovu zkontrolujte výšku hlavy válců. 2. Po obrobení dosedací plochy hlavy válců změřte po provizorní instalaci ventilů a zapalovacích svíček objem spalovacího prostoru. Odměrný válec naplňte olejem a nechte jej v klidu stát 10 minut. Poznamenejte si množství oleje, který se nachází v odměrném válci. Spalovací prostor zcela naplňte olejem. Odměrný válec nechte stát v klidu 10 minut, aby olej stačil stéci ze stěn. Zjistěte množství oleje, který zbývá v odměrném válci. Spočítejte rozdíl mezi objemem oleje v odměrném válci před naplněním spalovacího prostoru a po jeho naplnění. Tento objem je roven objemu spalovacího prostoru. 3. Pokud je objem spalovacího prostoru menší než předepsaný, je zapotřebí zevnitř spalovacího prostoru, v místech označených šipkami, odebrat tolik materiálu, aby bylo dosaženo správného objemu spalovacího prostoru. VENTILY 4. Z ventilů odstraňte usazeniny, zkontrolujte, zda nejsou dříky poškrábané, a zda je průměr dříku v předepsané toleranci. 44

46 Hlava válců 1. V případě potřeby přebruste ventily (45 30). Při broušení odeberte co možno nejméně materiálu. Pokud je horní konec dříku ventilu vydrolený, přebruste jej, přičemž odeberte co možno nejméně materiálu. 2. Po broušení zkontrolujte, zda je rozměr (X) ventilu větší než 1 mm. Pokud je menší, ventil vyměňte. 3. Zkontrolujte vůli mezi dříkem ventilu a vodítkem. VODÍTKA VENTILŮ 1. Vyjměte vodítka ventilů pomocí vyrážeče. 45

47 Hlava válců 1. Vodítka ventilů nainstalujte pomocí předepsaného trnu. POZNÁMKA Před instalací vodítek ventilů zahřejte hlavu válců na teplotu stupňů Celsia. 2. Vnitřní plochu vodítka ventilu vystružte pomocí výstružníku. Vystružování provádějte pouze v případě mírné deformace vodítka ventilu, vzniklé během instalace. 3. Pokud jsou ventily broušeny, vyměňována nebo vystružována vodítka ventilů, přebruste sedla ventilů v hlavě válců. 4. Sedlo ventilu přebruste brusným kotoučem 44 o 30'. Horní část přebruste brusným kotoučem 20 o, dolní část brusným kotoučem 75 o. 46

48 Hlava válců 1. Změřte stykovou plochu ventilu a sedla. V případě, že styková plochy není soustředná, výše uvedeným způsobem sedlo přebruste. 2. Provizorně nainstalujte zapalovací svíčku a prove te tlakovou zkoušku těsnosti ventilu. 3. Změřte sílu pružiny a zkontrolujte, zda je vyšší než minimální přípustná síla. 4. Na vodítka ventilů nasa te stírací kroužky; montážní přípravek nasa te na dřík ventilu a umístěte stírací kroužek; sejměte montážní přípravek a stírací kroužek usa te narážecím přípravkem na správné místo. Při instalaci příslušné díly mažte Pomocí přípravků, používaných při demontáži, namontujte ventily, ventilové pružiny, opěrné kroužky pružin a pojistné segmenty dříků ventilů. 47

49 Hlava válců HYDRAULICKÁ ZDVIHÁTKA VENTILŮ Popis a funkce Hydraulická zdvihátka během chodu motoru automaticky vymezují vůli ventilů. Změřte průměr zdvihátka; pokud je jeho ovalita nadměrná, vyměňte jej. Důsledkem je tišší chod (což je obzvláště důležité u motorů s více ventily). Navíc má tento typ rozvodu velmi zjednodušenou údržbu. Vymezení vůle zajiš uje přesné otvírání ventilu tak, jak je stanoveno pracovním cyklem. Hydraulické zdvihátko ventilu se skládá z následujících součástí: - Těleso zdvihátka (1) - Plunžr (2) - Pouzdro (3) - Kulička (4) - Pružina plunžru (5) - Pružina kuličkového ventilu (6) - Komora (7) Princip činnosti hydraulických zdvihátek vychází z představy, že motorový olej je nestlačitelná kapalina. V době, kdy vačka tlačí na těleso zdvihátka (1), a tedy i na plunžr (2), olej v komoře (7) (viz detail A na následující straně) díky zavřenému ventilu (4) přenáší pohyb plunžru (2) přímo na pouzdro (3), a tedy i na ventil. Během této části pracovního cyklu, díky přítomnosti tlaku, unikne část oleje z komory (7) malou mezerou mezi plunžrem (2) a pouzdrem (3). 48

50 Hlava válců V době, kdy je ventil zavřený (detail B), může zdvihátko tlakem pružiny (5) sledovat povrch vačky. V komoře (7) je podtlak. který otevře ventil (4), takže do zdvihátka proudí olej. Olej, který proudí do komory (7), nahrazuje úbytek, který vznikl v předchozí části cyklu, v době, kdy byl ventil otevřen. 49

51 Hlava válců VARIÁTOR FÁZE VAČKOVÉHO HŘÍDELE Z vačkového hřídele sacích ventilů odmontujte variátor fáze. Při instalaci použijte k utahování předepsaným momentem tentýž přípravek. Popis a funkce Variátor fáze (elektronicky řízený s hydraulickým výkonným členem) je upevněn na vačkovém hřídeli sacích ventilů. Zvyšuje výkon motoru ve vysokých otáčkách a zlepšuje průběh točivého momentu od nízkých otáček. Toto zařízení mění časování sacích ventilů v závislosti na požadovaném zatížení motoru. Tento parametr zjiš uje měřič průtoku vzduchu, odesílá jej řídící jednotce MOTRONIC; řídící jednotka odešle řídící signál řídícímu elektromagnetu variátoru fáze. Zařízení se skládá z hlavní sestavy, upevněné k vačkovému hřídeli sacích ventilů. Tato hlavní sestava zajiš uje natáčení vačkového hřídele oproti rozvodové řemenici. Ovládací ventil řízený elektromagnetem (oba jsou umístěny na sacím potrubí) je propojen s hlavní sestavou hydraulickými kanály. Princip činnosti je následující: - Pokud je množství nasávaného vzduchu do motoru nižší než určitá hodnota, elektromagnet (1) není aktivován. Ventil (2), tlačený vratnou pružinou (3) zůstává nahoře, takže olej, protékající kanálem (A) neproudí do variátoru. V tomto stavu je časování rozvodu nezměněné. Pokud množství nasávaného vzduchu přesáhne nastavenou hodnotu, elektromagnet (1) je aktivován a zatlačí ventil (2) dolů. V této poloze ventilu proudí olej z kanálu (A) do kanálu (B), a potom speciálním otvorem proudí do kanálu (C) uvnitř plunžru. Olej může tento kanál opustit jedině horním otvorem (tento je spojen se vstupním kanálem variátoru (D)). Dolní výstupní kanál (E) je uzavřený díky tomu, že je ventil stlačen dolů. Olej teče kanály (D) a (F) do komory (G), kde tlačí píst (4) směrem k motoru. Tento pohyb se prostřednictvím kol se šikmým ozubením projeví i jako pootočení ve směru otáčení hodinových ručiček (při pohledu od konce vačkového hřídele). Pohyb se drážkováním přenáší na pastorek (5), který je zašroubován do konce vačkového hřídele (6). Tento pastorek mění časování ventilů o 9 stupňů. 50

52 Hlava válců Tři deaktivaci elektromagnetu se ventil (2) vrátí působením vratné pružiny (7) do základní polohy, takže uzavře přívod tlakového oleje do komory (G) a umožní průtok oleje do výstupního kanálu. Další kanál zajiš uje mazání ložisek vačkového hřídele i v době, kdy není variátor aktivován. Olej proudí komorou (H) a drenážním kanálem (E). 51

53 Hlava válců VAČKOVÉ HŘÍDELE 1. Změřte průměr čepů ložisek vačkového hřídele a výšku vačky. POZNÁMKA Plochy vaček a čepů ložisek nesmí být opotřebené nebo poškrábané a nesmí vykazovat stopy zadírání. Pokud najdete závady tohoto charakteru, vačkový hřídel je zapotřebí vyměnit. 2. Změřte tlouš ku předního víčka, které působí jako opěra vačkového hřídele sacích ventilů. 3. Změřte tlouš ku držáku, který působí jako opěra vačkového hřídele výfukových ventilů. 4. Nainstalujte vačkový hřídel a víčka. Na závity šroubů naneste LOCTITE 573/510 a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 52

54 Hlava válců 1. Na vačkové hřídele nainstalujte těsnící kroužky. 2. Nainstalujte přední víčko vačkového hřídele. Na závity šroubů naneste LOCTITE 573/510 a šrouby utáhněte předepsaným momentem. 3. Změřte axiální vůli vačkového hřídele. 4. Nainstalujte snímač polohy rozvodu. 5. Nainstalujte čerpadlo chladící kapaliny a upevňovací šrouby utáhněte předepsaným momentem. 53

55 Hlava válců 1. Odmontujte víčko třetího ložiska vačkového hřídele výfukových ventilů a víčko devátého ložiska sacích ventilů. Dle obrázku nainstalujte aretační přípravky vačkového hřídele. POZNÁMKA Písmeno A znamená sání, písmeno S znamená výfuk. Při instalaci zkontrolujte, zda přípravek přesně dosedá na profil vačky. 2. Na vačkové hřídele nainstalujte rozvodové řemenice a upevněte je šrouby. 3. Nainstalujte plastové kryty. 4. Pomocí přípravku nainstalujte zapalovací svíčky a utáhněte je předepsaným momentem. 54

56 Hlava válců UTAHOVÁNÍ HLAVY VÁLCŮ 1. Na blok motoru umístěte těsnění tak, aby označení ALTO směřovalo nahoru. Těsnění ani blok motoru nemažte. 2. KROK 1: Pomocí označeného klíče utáhněte šrouby momentem 4 danm. 3. KROK 2: V pořadí dle minulého kroku utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. KROK 3: KROK 4: Utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. Utáhněte šrouby o dalších 90 stupňů. 4. Nainstalujte kryt setrvačníku a setrvačník. Zašroubujte čtyři matice, aby bylo možno otáčet klikovým hřídelem a následně nainstalujte přípravek pro aretaci setrvačníku. 55

57 Rozvod 36 da Nm NASTAVENÍ ROZVODU 1. Nainstalujte hnací rozvodovou řemenici na klikový hřídel, odstraňte aretační přípravek setrvačníku a otočte klikový hřídel tak, aby byly proti sobě značky na skříni olejového čerpadla a na řemenici. Potom utáhněte šroub předepsaným momentem. Šroub rozvodové řemenice má levý závit. POZNÁMKA Poloha vačkových hřídelů je již nastavena pomocí přípravků. 2. Nainstalujte základovou desku s napínačem řemene a s pevnou kladkou. Šrouby utáhněte předepsaným momentem. NAPÍNÁNÍ ROZVODOVÉHO ŘEMENE 3. Rozvodový řemen nasa te v následujícím pořadí: - rozvodová řemenice na klikovém hřídeli - pevná kladka - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů - automatický napínač - čerpadlo chladící kapaliny Šipka na rozvodovém řemenu označuje směr chodu. Tři referenční značky se musí krýt se značkami na řemenicích vačkových hřídelů a klikového hřídele. 56

58 Napínání rozvodového řemene 1. Pomocí šroubováku se opřete o plošku automatického napínače, aby se napínač dostal do polohy maximální napínací síly; potom automatický napínač zajistěte utažením matice. 2. Šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů utáhněte momentem 11,8 danm, šroub rozvodové řemenice vačkového hřídele sacích ventilů momentem 0,7 danm. Odstraňte přípravky pro aretaci. Klikový hřídel otočte ve směru chodu o dvě otáčky. 3. Povolte šrouby napínače rozvodového řemene a pohyblivý ukazatel (1) nastavte na pevnou značku (2); potom utáhněte matici automatického napínače předepsaným momentem. 36 da Nm Postup napínání hnacího řemene příslušenství je uveden v oddílu 10 Demontáž a montáž hnací jednotky vozidel, která jsou vybavena tímto motorem. 57

59 Utahovací momenty DÍL Závit Utahovací moment danm MOTOR MOTOR Přírubový šroub pro upevnění víčka hlavního ložiska klikového hřídele Šroub pro upevnění olejové vany k bloku motoru M12 x 1,25 11,3 M8 M6 1,5 0,78 Matice pro upevnění pevné kladky k hlavě válců M8 2,5 Přírubový šroub pro upevnění víčka ložiska k hlavě válců Přírubový šroub pro upevnění hlavy válců k bloku motoru M7 x 1 1,5 M10 x 1, Šroub pro upevnění krytu rozvodu M6 0,7 Šroub pro upevnění víka hlavy válců M6 0,8 Šroub pro upevnění držáku k bloku motoru M10 x 1,25 4,9 Matice pro upevnění sacího potrubí k hlavě válců Přírubový šroub pro upevnění víčka ložiska ojnice Samojistící šroub pro upevnění setrvačníku ke klikovému hřídeli Přírubový šroub pro upevnění rozvodové řemenice ke klikovému hřídeli (*) Šroub pro upevnění hnací řemenice příslušenství Šroub pro upevnění rozvodové řemenice k vačkovému hřídeli Přírubový šroub pro upevnění pomocného držáku k bloku motoru Šroub s jistící podložkou pro upevnění olejového čerpadla k bloku motoru Šroub pro upevnění hnacího řetězového kola k pohonu olejového čerpadla Šroub pro upevnění skříně olejového čerpadla k bloku motoru M8 2,5 M9 x 1 5,1 M12 x 1,25 14,2 M16 x 1,5 levý závit 36 M8 2,8 M12 x 1,25 11,8 M10 x 1,25 5 M6 0,74 M10 x 1,25 levý závit 7 M6 0,74 * Tento šroub nevyžaduje aplikaci jistící hmoty 58

60 Utahovací momenty DÍL Závit Utahovací moment danm MOTOR MOTOR Přírubová samojistící matice pro upevnění čerpadla chladící kapaliny k hlavě válců M8 2 Zapalovací svíčky M14 x 1,25 2,5 59

61 Speciální přípravky 10A přípravek pro demontáž předního ložiska vyvažovacího hřídele (používá se spolu s ) klíč pro demontáž sacího potrubí klíč pro demontáž zapalovacích svíček speciální nástrčný klíč pro vnitřní šestihran pro demontáž a montáž hlavy válců přípravek pro pevnou kladku rozvodového řemene přípravek pro demontáž variátoru fáze z vačkového hřídele přípravek pro demontáž a montáž pístních kroužků přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro demontáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů přípravek pro upnutí hlavy válců přípravek pro demontáž olejového filtru přípravek pro demontáž a montáž pojistných segmentů, opěrných podložek, ventilových pružin a ventilů (používá se společně s , a ) přípravek pro montáž vodítek ventilů přípravek pro montáž těsnění na vodítka ventilů kotouč pro otáčení klikovým hřídelem přípravek pro montáž těsnícího kroužku olejového čerpadla přípravek pro vystředění zadního těsnícího kroužku klikového hřídele přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele - motor V přípravek pro seřizování polohy vačkového hřídele - motor V přípravek pro demontáž pouzdra ložiska ojnice přípravek pro seřízení polohy olejového čerpadla klíč pro demontáž olejové vany přípravek pro demontáž těsnění z vodítek ventilů přípravek pro umístění motoru do stojanu přípravek pro aretaci setrvačníku výstružník pro vodítka ventilů přípravek pro tlakovou zkoušku těsnosti ventilů (používá se společně s ) úhloměr pro utahování šroubových spojů 60

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9

Motor Obsah. 10. strana. strana ROZVOD. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 strana Motor Obsah strana DEMONTAŽ A MONTAŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene alternátoru čerpadla chladící kapaliny 9 - Demontáž a montáž hnacího řemene posilovače řízení 10 - Demontáž

Více

Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16

Motor Obsah. 10. strana. strana UTAHOVACÍ MOMENTY 67. - Hnací jednotky 1. - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 strana Motor Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotky 1 - Hnacího řemene příslušenství 10 - Výměna rozvodového řemene 12 - Výměna čerpadla chladící kapaliny 16 - Demontáž a montáž hlavy válců 17

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 NT 3286A CB0M Základní dokumentace: MR 337 Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 Části, které nejsou popsány v této technické nótě, viz MR 337 Ruší a nahrazuje technickou nótu 3243A 77 11 198 443

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Ref. č. Číslo nástroje Popis Množství Poznámka

Ref. č. Číslo nástroje Popis Množství Poznámka Klimatizace Speciální nástroje...22-2 Ilustrovaný rejstřík...22-3 Umístění kabeláže a konektorů...22-4 Popis Základy...22-5 Schéma zapojení...22-6 Odstraňování poruch Tabulka příznaků...22-7 Ventilátor

Více

ENGINE GASKET SET I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 B... LOCTITE 243

ENGINE GASKET SET I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 B... LOCTITE 243 ENGINE GASKET SET B... LOCTITE 243 I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Řetězový dopravník NTVS-4-1(MV3-025) tabulka č. 8675 3605 258675.00 Řetěz dopravníku komplet 5 537 Kč 48,00 kg 3608 258675.01 Náhradní řetěz samostatný 1 352 Kč 12,00 kg 3612 258675.02 Lišta

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

MixRite. Návod k používání a obsluze

MixRite. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze MixRite Výrobek název: Dávkovací čerpadlo typ: MixRite Dodavatel název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah: 1. Úvod 3 2.

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

50. Obsah. strana. strana KLIMATIZACE

50. Obsah. strana. strana KLIMATIZACE Příslušenství Obsah strana strana KLIMATIZACE - Všeobecné informace 1 - Manuálně ovládané topení 1 - Manuálně ovládaná klimatizace 4 - Vypouštění systému 7 - Kompresor 8 - Kondenzátor 10 - Demontáž a montáž

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno Čelní a zadní okno 1 Čelní a zadní okno Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 12-150-94001 Sklo čelního okna pro levé řízení 1 110-740513 12-150-94001 Sklo čelního okna (provedení Float") 1

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY Jiří Šimonovský, Odysseus 2004 OBSAH SOŠ a SOU DUBNO OBSAH... 2 PRACOVNÍ PODMÍNKY... 2 POPIS PRACOVNÍCH ÚKONŮ... 3 Demontáž segmentů brzdy... 3 Kontrola dílů brzdy,

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM 50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A PROVOZNÍ POKYNY V příručce nejsou uvedeny malé změny, které vznikly v důsledku změn modelu. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

Více

ROTAX SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 2 632010 Centrážní pouzdro - 8x12 mm

ROTAX SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 2 632010 Centrážní pouzdro - 8x12 mm ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2 295911 Skříň motoru - kompletní 1 9 716,65 11 660,00 2 632010 Centrážní pouzdro

Více