KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY"

Transkript

1 BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114

2 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU NAFTOVÉ MOTORY DV DW SOFIM ATED4 B TD BTED ATED CTED UTD ATED4 UTED TD BTED V HDi 1.9D 2.0 HDi 2.0 8S HDi V HDi 2.2 8S HDi 2.8 TD 2.8 HDi Ident. štítek motoru 9HZ WJY RHY RHX RHZ RHV RHW 4HY S C15 X Berlingo X X X Jumpy X X X X Jumper X X X X 115

3 DOPORUČENÍ : ROZVODOVÝ ŘEMEN Benzinový motor Naftový motor Doporučení DŮLEŽITÉ : Po každé demontáži rozvodového řemene vždy vyměnit : rozvodový řemen, upevňovací matici napínací kladky. 116

4 Motor : RFN Nářadí [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T Kontrola nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - horní kryt pohonu rozvodu. C4AP12TC 128

5 Motor : RFN Kontrola nastavení rozvodu Otáčet motorem za šroub ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit klikový hřídel přípravkem [2]. Zajistit řemenice vačkových hřídelů tyčkami [3]. POZOR : Jestliže je zasunování tyček obtížné, provést znovu operaci montáže a napnutí rozvodového řemene (viz příslušná operace). Montáž Vyjmout přípravky [2] a [3]. Provést zpětnou montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1BP2V5D B1EP1BAC 129

6 Motor : RFN Nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Uvolnit a odsunout přívodní palivovou hadici od krytu pohonu rozvodu. Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (1) Otáčet motorem za šroub (3) řemenice klikového hřídele (2) až do dosažení polohy pro zajištění. B1BP2V4C 130

7 Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Zajistit: - klikový hřídel přípravkem [2], - řemenice vačkových hřídelů (5) a (6) tyčkami [1]. Demontovat : - šroub (3) řemenice klikového hřídele (2), - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (při posunutí motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele (2) bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Otáčet napínací kladkou (8) (ve směru chodu hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen (7). B1BP2V5D B1EP1BBD 131

8 B1EP1BCD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU B1EP1BDC Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Otočit napínací kladku (8) s pomocí přípravku [5a] až za zářez (b). Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele (a) a sejmout přípravek [5a]. Nasadit rozvodový řemen (7) na řemenici klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen (7) sponou [3]. Nasadit rozvodový řemen (7) při dodržení následujícího pořadí: - vodicí kladka (10), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (6), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (5), - čerpadlo chladicí kapaliny (11), - napínací kladka (8). POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen (7) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat : - sponu [3], - přípravek [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů, - přípravek [5b] z napínací kladky (8). Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (přitom posunout motor), - řemenici klikového hřídele (2), - šroub (3) řemenice klikového hřídele. Utáhnout šroub (3) momentem 4 ± 0,4 dan.m, poté provést dotažení o úhel 53 ± 4 přípravkem [4]. 132

9 Motor : RFN Napnutí rozvodového řemene Otočit napínací kladkou (8) ve směru šipky «c» s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «d». Nastavit ukazatel «a» do polohy «f» DŮLEŽITÉ : Ukazatel «a» se musí nacházet za vroubkem «g» o úhlovou hodnotu 10. Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. Nastavit poté ukazatel «a» do polohy seřízení «g» otočením napínací kladky ve směru šipky «e». POZOR : Ukazatel «a» nesmí přesahovat za vroubek «g». Není-li tomu tak, zopakovat operaci nápínání rozvodového řemene od začátku. POZOR : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otočit. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Utáhnout šroub (9) napínací kladky (8) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Šestihranný otvor, umožňující otáčení napínací kladkou, se musí nacházet přibližně 15 pod těsnicí plochou hlavy válců «h». Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. B1EP1BEC B1EP1BFC 133

10 Motor : RFN Montáž (pokračování) Vyjmout přípravky [1] a [2]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Na rozvodový řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů přípravkem [1]. Kontrola Napnutí rozvodového řemene DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ukazatel «a» nachází proti vroubku «g». Není-li poloha ukazatele «a» správná, zopakovat operace napínání rozvodového řemene. Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (1). Zaklapnout přívodní palivovou hadici na kryt rozvodu. Namontovat řemen pohonu příslušennství (viz příslušná operace). Postavit vozidlo na zem. Připojit akumulátor (viz příslušná operace). B1EP1BEC B1EP1BFC 134

11 C15 / BERLINGO / Motor : WJY Nářadí : [1] Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T nebo (-) [2] Tyčka pro zajištění setrvačníku : 7014-T.J nebo (-).0188 Y. [3] Tyčka pro nastavení polohy vstřikovacího čerpadla Ø 6 mm : (-).0188 H. [4] Šroub s šestihrannou hlavou H M8 : (-).0188 E. [5] Spona pro přidržení řemene : (-).0188 K. [6] Ovládací čtyřhran pro napnutí řemene : (-).0188 J1. [7] Přístroj pro měření napnutí řemene s digitálním displejem : SEEM CTG 105.5M Kontrola nastavení rozvodu Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele s pomocí šroubu [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla s pomocí tyčky [3]. DŮLEŽITÉ : Nelze-li provést zajištění tyčkami a šroubem, provést nové nastavení rozvodu. B1BP2FTC B1EP16PD 145

12 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1BP30BC Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat spodní kryt proti nečistotám vpředu vpravo s pomocí kleští [1]. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odpojit a zaslepit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. S pomocí dílenského jeřábu zavěsit motor. Demontovat pravý závěs motoru. Zařadit 5. převodový stupeň, aby bylo možno otáčet motorem. Demontovat horní kryt (1). Demontovat střední kryt (2). Demontovat spodní kryt (3). POZOR : Namontovat zpět šroub (4) s podložkou (tloušťky 5 mm). Otočit předním pravým kolem pro otočení motorem v jeho normálním směru otáčení. Přiblížit hnací ozubená kola vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla k jejich zajišťovacímu bodu. Zasunout tyčku [2] (ze spodní strany vozidla). Otáčet motorem, dokud se tyčka [2] nezasune do setrvačníku. B1BP2FTC 146

13 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (5) a (6). Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Sejmout rozvodový řemen. Montáž Rukou utáhnout šrouby (5) a (6). Pootočit ozubenými koly (10) a (7) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala na kraj jejich podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel. Přidržet řemen sponou [5]. Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : Vodicí kladka (11). Ozubené kolo vstřikovacího čerpadla (7). Ozubené kolo vačkového hřídele (10). Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (12). Napínací kladka (8). B1EP16PD B1EP1EDC B1EP132C B1EP1EEC 147

14 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1EP1EFC POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubená kola (10) a (7) proti směru hodinových ručiček, aby bylo možno nasadit řemen. Hodnota úhlového posunutí řemene vzhledem k ozubeným kolům nesmí být větší než ½ zubu. Sejmout sponu [5]. Působit na napínací kladku (8) s pomocí čtyřhranu [6] zasunutého do místa «a» pro ověření, že se ozubená kola vstřikovacího čerpadla a vačkového hřídele volbě otáčejí. Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : 106 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šrouby (9), (5) a (6). Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (9), (5) a (6). Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : : 42 ± 2 jednotky SEEM. B1EP1EDC 148

15 Motor : WJY C15 / BERLINGO / Nastavení rozvodu (pokračování) Utáhnout : Šroub (9) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. Šrouby (5) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Šrouby (6) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Sejmout a znovu nasadit přístroj [7]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí 38 až 46 jednotek SEEM. Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Pohledem ověřit možnost zajištění vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvory v nábojích vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla a příslušnými zajišťovacími otvory není větší než 1 mm. V případě potřeby zopakovat postup montáže rozvodového řemene. Vytáhnout tyčku [2]. Demontovat šroub (4) s podložkou. Namontovat spodní kryt (3). Namontovat střední kryt (2). Namontovat horní kryt (1). Namontovat pravý závěs motoru. Odklidit dílenský jeřáb. Vyjmout zátky a připojit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Namontovat spodní pravý kryt proti nečistotám. Vyřadit 5. převodový stupeň. Připojit akumulátor. 149

16 Motor : RHX Nářadí [1] Přístroj na měření napnutí řemenů SEEM : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).188.J2 [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0288.D [4] Pružina pro přitlačení řemene : (-).0188.K [5] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F [7] Sada zátek : (-).0188.T [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P Kontrola nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm (použít zrcátko "a" a šroub Ø 7 mm). DŮLEŽITÉ : V případě nemožnosti zajištění provést nové seřízení (viz příslušná operace). B1CP04CC B1BP1TSC B1BP1TTC 150

17 Motor : RHX Nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. Povolit : - tři šrouby (9), - šroub (7) napínací kladky (6). Sejmout rozvodový řemen (8). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly. Ověřit, že se kladky (6), (11) a kolo čerpadla chladicí kapaliny (10) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit absenci stop po úniku oleje (přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele). B1EP13DD 151

18 Nastavení rozvodu Motor : RHX Rukou utáhnout šrouby (9). Pootočit ozubené kolo (12) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostalo na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel, přichytit řemen pružinou [4], poté nasadit řemen s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (11), - ozubené kolo vysokotlakého palivového čerpadla (13), - ozubené kolo vačkového hřídele (12), - ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (10), - napínací kladka (6). POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubené kolo (12) proti směru hodinových ručiček (posunutí nesmí být větší než jeden zub). Sejmout pružinu [4]. B1EP13ED B1EP13FC B1EP13GD 152

19 Nastavení rozvodu Motor : RHX Nasadit přístroj [1] na úsek "b". Otočit kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. B1EP13HD Utáhnout šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m. Demontovat jeden šroub (9) ozubeného kola (12) (pro ověření, že se šrouby nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů). Utáhnout šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1],[2],[3] a [5]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Nasadit tyčku [3]. Povolit šrouby (9). Nasadit tyčku [5]. Povolit šroub (7) (pro uvolnění kladky (6)). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 54 ± 2 jednotky SEEM. 153

20 Nastavení rozvodu (pokračování) Motory : RHX Utáhnout : - šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m, - šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : Jestliže hodnota není správná, zopakovat operaci od začátku. Demontovat přístroj a přípravky [1],[3] a [5]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru. Nasadit tyčku [3]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Pokud je posunutí větší než 1 mm, provést znovu celou operaci. Vyjmout tyčku [3]. B1EP13HD 154

21 Motory : RHY, RHZ Nářadí : [1] Přístroj na měření napnutí řemenů : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).0188.J2. [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0188.Y. [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188.AD [5] Tyčka na řemenici vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F. [7] Sada zátek : (-).0188.T. [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P. [9] Tyčka průměru 2 mm : (-).0188.Q2 BERLINGO / Demontáž DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním (HDi). Povolit šrouby předního pravého kola. Zvednout a podložit přední pravou část vozidla. Odpojit zápornou svorku akumulátoru. Demontovat : Zvukovou izolaci pod motorem. Přední pravé kolo. Přední pravý kryt proti nečistotám. Ozdobný kryt motoru. Vycvaknout a oddálit hadici chlazení. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 155

22 MOTORY : RHY RHZ Odpojit, zaslepit a odsunout (přípravek [7]) přívodní potrubí paliva (2) a potrubí zpětného vedení paliva (1). Demontovat : Šrouby (3), (4) a (6). Šroub (7). Horní kryt pohonu rozvodu (5). POZOR : Namontovat šroub (7) opatřený rozpěrkou (tloušťka 17 mm), utáhnout šroub (7) momentem 1,5 ± 0,1 dan.m. POZNÁMKA : Šroub (7) je jedním z upevňovacích šroubů čerpadla chladicí kapaliny a slouží k zajištění jeho těsnosti. Zařadit 5. převodový stupeň řadicí pákou. Otáčet kolem tak, aby se motor otáčel ve směru svého otáčení. Nastavit řemenici vačkového hřídele do polohy zajištění, v případě potřeby použít zrcátko. Zajistit vačkový hřídel přípravkem [5]. Zajistit setrvačník přípravkem [3]. B1BP2R2C B1EP1A7C B1BP2H2C B1BP2H3C 156

23 MOTORY : RHY RHZ Demontovat : - upevňovací prvky spojovacího potrubí mezi čerpadlem posilovače řízení a otočným ventilem, - spodní uzavírací plech skříně spojky. Zablokovat setrvačník, přípravek [6]. Demontovat šroub (8). Namontovat šroub (8) bez opěrné podložky. Demontovat : - řemenici pohonu příslušenství (9), použít přípravek [8], - přípravek [6], - spodní táhlo záchytu reakce. Přidržet motor pomocí dílenského jeřábu. Demontovat : - celek pánví ložiska (10), - matici (12), - šrouby (11), - třmen (13). POZNÁMKA : Nadzvednout motor dílenským jeřábem a potom jej spustit dolů, aby byl přístup k upevňovacím šroubům krytů pohonu rozvodu. Demontovat : - střední kryt pohonu rozvodu, - spodní kryt pohonu rozvodu. B1CP04BC B1BP2R3C B1BP2R4C 157

24 Motory : RHY RHZ Povolit šroub (17) napínací kladky (18). Demontovat rozvodový řemen (14). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést níže uvedené kontroly. Ověřit : Zda se kladky (18) a (15) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Zda se řemenice čerpadla chladicí kapaliny (16) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Nepřítomnost stop úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a jednotlivá těsnění). Volný posun ozubeného kola klikového hřídele na peru. Vyměnit vadné díly (je-li to nutné). Zajistit ozubené kolo klikového hřídele (19) zasunutím přípravku [9] z levé strany pera. B1EP1A8D B1EP1A9C 158

25 Motory : RHY RHZ Nasadit rozvodový řemen, úsek «a» dobře napnutý, v následujícím pořadí : Řemenice vysokotlakého čerpadla paliva (21) Vodicí kladka (15) Ozubené kolo klikového hřídele (19) Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (16) Napínací kladka (18) Nasadit přístroj [1] na úsek «a». Demontovat přípravky [4] a [9]. Otáčet kladkou napínáku (18) ve směru proti pohybu hodinových ručiček, přípravek [2], pro dosažení přepětí : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Zablokovat setrvačník pomocí přípravku [6]. Utáhnout šroub řemenice pohonu příslušenství (8) momentem 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést osm otáček klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele, použít přípravek [5]. B1EP1ABD B1EP1ACC 159

26 Motory : RHY RHZ Zablokovat setrvačník, použít přípravek [6]. Povolit řemenici pohonu příslušenství (8), šroub (17) napínací kladky (18). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou napínáku (přípravek [2]) pro dosažení napnutí : 54 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky (18) momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : V případě nesprávné hodnoty provést operaci znova. Demontovat přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést dvě otáčky klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele. DŮLEŽITÉ : V případě, že zajištění nelze provést, zopakovat operaci. B1EP1ACC 160

27 Motory : RHY RHZ Demontovat : - přípravek [3] a [5], - šroub (7) a rozpěrku. Namontovat : - spodní, střední a horní kryt pohonu rozvodu (5), - šroub (7), utáhnout momentem 1,5 ± 0,1 dan.m, - šrouby (3), (4) a (6), - třmen (13), - šrouby (11), utáhnout momentem 6,1 ± 0,5 dan.m, - matici (12), utáhnout momentem 4,5 ± 0,5 dan.m. Namontovat pánve na ložisko (10). Odklidit dílenský jeřáb. Zaklapnout hadice přívodu a zpětného vedení paliva. Demontovat přípravek [7]. Připojit potrubí přívodu paliva (12) a potrubí zpětného vedení paliva (1) Potřít šroub (8) přípravkem Loctite FRENETANCH. Namontovat přípravek [6] a šroub (8) s podložkou (22), utáhnout momentem 7 ± 0,2 dan.m. Úhlové dotažení A = 60 ± 5. Namontovat táhlo záchytu reakce spodního závěsu motoru. Demontovat přípravek [6]. Vrátit na původní místo hadici chlazení a zaklapnout ji. Dokončit montáž dílů v opačném pořadí než při demontáži. B1EP1A7C B1BP2R4C B1EP1ADC 161

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 155 Skupina motorů Identifikační štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ ET TU EW

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C4 PICASSO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

C4 XSARA PICASSO BERLINGO

C4 XSARA PICASSO BERLINGO OSOBNÍ VOZIDLA C4 BERLINGO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009 UŽITKOVÁ VOZIDLA Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Budou

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ B1CP0GFD Podtlak naměřený tlakoměrem [2] [2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování : 4073-T.A 10 ± 0,5 cmhg Motor poháněný startérem. DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu,

Více

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C5 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Musí

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation OSOBNÍ VOZIDLA OSOBNÍ VOZIDLA XANTIA-XM-EVASION 2001 Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

C5 C6 C8 OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000 024 Díl 3

C5 C6 C8 OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000 024 Díl 3 OSOBNÍ VOZIDLA C5 C8 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. Nářadí [1] Kalibr pro měření poloměru kola s 5 upev. otvory : 9801-T [2] Měřítko výšky pod karoserií : 2305-T

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím Chladič s příslušenstvím 1 Chladič s příslušenstvím Poz. Číslo dílu Název dílu Kusu Obchodní číslo 1. 10-345-7601 03-9672.12 1. 10-359-7601 03-9672.88 Úplný chladič se sacím pláštěm pro Š 1000 MB; MBX;

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str.

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str. str. PLÁN ŘÁDNÉ ÚDRŽBY - Plán plánované údržby 1 - Úvod 3 - Kontrola stavu a opotřebení pneumatik 3 - Brzdy 4 - Potrubí, pryžové části, hadice,brzdová a palivová soustava 5 - Napnutí a seřízení řemenů

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno Čelní a zadní okno 1 Čelní a zadní okno Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 12-150-94001 Sklo čelního okna pro levé řízení 1 110-740513 12-150-94001 Sklo čelního okna (provedení Float") 1

Více

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola BDR 700 DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola 06 / 2009 Motorová jednotka 13 22 12 23 11 9 14 10 1 8 21 20 16 7 BDR 700 Katalog č.10a / Verze 8 / Strana

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Technická informace o produktu č. 750 CS. Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420

Technická informace o produktu č. 750 CS. Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420 Technická informace o produktu č. 750 CS Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420 Obsah Strana Pokyny týkající se předkládané Technické informace o produktu (TPI) 2 Systém

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 Pokyny pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 1. Pokyny 2. Popis klapky 3. Montáž 4. Provoz 5. Demontáž 6. Údržba 7. Opravy 8. Možné poruchy a jejich odstranění 9. Další informace

Více

Rozmetadlo RUR-10 Rozmetadlo RMA-10 náhradní díly pro rozmetadlo chlévské mrvy

Rozmetadlo RUR-10 Rozmetadlo RMA-10 náhradní díly pro rozmetadlo chlévské mrvy skupina - Rozvodová skříň Rozmetadlo RUR-10 tab č. 01+02+03 943370612 11001.01 Plášť skříně I 031250912 93125009 11001.02 Kuželové soukolí 2 958 Kč 2 312 Kč 11,60 kg 031250892 (sada 01/02-17z + 03/01-16z)

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ Nářadí [1] Kleště na zaklapávací upev. pásky CLIC : 4121-T [2] Přístroj LEXIA : 4171-T [3] Přístroj PROXIA : 4165-T Identifikace 1 - Přepínač impulsního ovládání výškové polohy : A : Odpružení Hydractive

Více

BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550

BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550 BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550 03 / 2013 0005315AU4 Motorová jednotka 13 22 12 23 11 9 14 10 1 8 21 20 16 7 7 19 25 18 BDR 550 Katalog č.03a / Verze 6 / Strana 2 0005315AU4

Více

PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky!

PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky! PŘI OBJEDNÁVÁNÍ JE NUTNÉ UVÁDĚT REGISTRAČNÍ ČÍSLO Na toto zboží se nevztahují běžné reklamační podmínky! Fotka Registrační číslo Název Cena bez DPH 110.080.56 Tryska 56 SHA 15 110.080.68 Tryska 68 SHA

Více

Vydání. Variátor VARIBLOC a příslušenství 08/2000. Provozní návod 0919 0651 / CZ

Vydání. Variátor VARIBLOC a příslušenství 08/2000. Provozní návod 0919 0651 / CZ Variátor VARIBLOC a příslušenství Vydání 08/2000 Provozní návod 0919 0651 / CZ SEW-EURODRIVE 1 Důležité pokyny... 4 2 Bezpečnostní pokyny... 5 3 Konstrukce přístroje VARIBLOC... 6 3.1 Typové označení...

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX i NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele...2 II. Výběr těsnění hlav válců...3 III. Utahování šroubů

Více

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p 6 1 61-0 - 0269 INDEX: p POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: NÁZEV: MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250 Následující všeobecné pokyny

Více

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější. Velká plocha drapáků umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

C4 XSARA PICASSO BERLINGO

C4 XSARA PICASSO BERLINGO OSOBNÍ VOZIDLA XSARA PICASSO BERLINGO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti

Více

Části motorů a strojů

Části motorů a strojů Části motorů a strojů Katalog výrobků 2014-2015 Obsah kapitoly Spojky odstředivé vhodné pro stroje rozděleno dle výrobců Jikov Vari Agzat Pružiny spojek Bubínky spojek Výfuky motorů vhodné pro stroje rozděleno

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009)

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) Vztahuje se na modely: T6030 T6050 T6070 T6080 - POWER A RANGE COMMAND Skupina - Podskupina: 25 122 / 33 202 / 55 100 Výměna nádobky brzdové kapaliny Umístnění kabelů od akumulátoru

Více

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje.

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje. ROTÁTOR ANTÉNY Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ Základní údaje. maximální příkon z elektrovodné sítě ~ 235 V 40 W maximální příkon z autobaterie 12 V 38 W otáčivý moment unášeče stožáru 18 N čas potřebný

Více

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 NT 3286A CB0M Základní dokumentace: MR 337 Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 Části, které nejsou popsány v této technické nótě, viz MR 337 Ruší a nahrazuje technickou nótu 3243A 77 11 198 443

Více

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS Návod k obsluze REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06 pro kultivátory řady MS www. kultivatoryprislusenstvi.cz Výrobce: Garden arsenal a.s., Poděbradova 560,Lysá

Více

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY TATRA

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY TATRA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY TATRA MOTOTECHNA JKPOV NÁZEV Množství skladem Cena CZK / ks 50011430 800029510000 SADA PISTNICH KROUZKU T148 120,00 STD 1265 130,00 Kč 50011989 800029510050 SADA PISTNICH KROUZKU

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Řetězový dopravník NTVS-4-1(MV3-025) tabulka č. 8675 3605 258675.00 Řetěz dopravníku komplet 5 537 Kč 48,00 kg 3608 258675.01 Náhradní řetěz samostatný 1 352 Kč 12,00 kg 3612 258675.02 Lišta

Více

NOVINKY 11-12/2013. 820,10 Kč. 855,90 Kč. 653,20 Kč. 211,10 Kč. obj. číslo: 100-05716. obj. číslo: 100-05804

NOVINKY 11-12/2013. 820,10 Kč. 855,90 Kč. 653,20 Kč. 211,10 Kč. obj. číslo: 100-05716. obj. číslo: 100-05804 Ráčna teleskopická - 72 zubů - výkyvná hlava s manuální aretací - s přepínací páčkou, s vyhazovákem, délka 175-225 mm obj. číslo: 100-05801 587,30 Kč, délka 345-490 mm obj. číslo: 100-05802 960,20 Kč Gola

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více