KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY"

Transkript

1 BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114

2 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU NAFTOVÉ MOTORY DV DW SOFIM ATED4 B TD BTED ATED CTED UTD ATED4 UTED TD BTED V HDi 1.9D 2.0 HDi 2.0 8S HDi V HDi 2.2 8S HDi 2.8 TD 2.8 HDi Ident. štítek motoru 9HZ WJY RHY RHX RHZ RHV RHW 4HY S C15 X Berlingo X X X Jumpy X X X X Jumper X X X X 115

3 DOPORUČENÍ : ROZVODOVÝ ŘEMEN Benzinový motor Naftový motor Doporučení DŮLEŽITÉ : Po každé demontáži rozvodového řemene vždy vyměnit : rozvodový řemen, upevňovací matici napínací kladky. 116

4 Motor : RFN Nářadí [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T Kontrola nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - horní kryt pohonu rozvodu. C4AP12TC 128

5 Motor : RFN Kontrola nastavení rozvodu Otáčet motorem za šroub ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit klikový hřídel přípravkem [2]. Zajistit řemenice vačkových hřídelů tyčkami [3]. POZOR : Jestliže je zasunování tyček obtížné, provést znovu operaci montáže a napnutí rozvodového řemene (viz příslušná operace). Montáž Vyjmout přípravky [2] a [3]. Provést zpětnou montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1BP2V5D B1EP1BAC 129

6 Motor : RFN Nastavení rozvodu Demontáž Odpojit zápornou svorku akumulátoru (viz příslušná operace). Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená. Demontovat : - přední pravé kolo, - plastové příchytky (1), - kryt proti nečistotám (2), - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Uvolnit a odsunout přívodní palivovou hadici od krytu pohonu rozvodu. Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (1) Otáčet motorem za šroub (3) řemenice klikového hřídele (2) až do dosažení polohy pro zajištění. B1BP2V4C 130

7 Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Zajistit: - klikový hřídel přípravkem [2], - řemenice vačkových hřídelů (5) a (6) tyčkami [1]. Demontovat : - šroub (3) řemenice klikového hřídele (2), - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (při posunutí motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele (2) bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Otáčet napínací kladkou (8) (ve směru chodu hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen (7). B1BP2V5D B1EP1BBD 131

8 B1EP1BCD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU B1EP1BDC Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Otočit napínací kladku (8) s pomocí přípravku [5a] až za zářez (b). Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele (a) a sejmout přípravek [5a]. Nasadit rozvodový řemen (7) na řemenici klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen (7) sponou [3]. Nasadit rozvodový řemen (7) při dodržení následujícího pořadí: - vodicí kladka (10), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (6), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (5), - čerpadlo chladicí kapaliny (11), - napínací kladka (8). POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen (7) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat : - sponu [3], - přípravek [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů, - přípravek [5b] z napínací kladky (8). Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu (4) (přitom posunout motor), - řemenici klikového hřídele (2), - šroub (3) řemenice klikového hřídele. Utáhnout šroub (3) momentem 4 ± 0,4 dan.m, poté provést dotažení o úhel 53 ± 4 přípravkem [4]. 132

9 Motor : RFN Napnutí rozvodového řemene Otočit napínací kladkou (8) ve směru šipky «c» s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě «d». Nastavit ukazatel «a» do polohy «f» DŮLEŽITÉ : Ukazatel «a» se musí nacházet za vroubkem «g» o úhlovou hodnotu 10. Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. Nastavit poté ukazatel «a» do polohy seřízení «g» otočením napínací kladky ve směru šipky «e». POZOR : Ukazatel «a» nesmí přesahovat za vroubek «g». Není-li tomu tak, zopakovat operaci nápínání rozvodového řemene od začátku. POZOR : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otočit. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Utáhnout šroub (9) napínací kladky (8) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Šestihranný otvor, umožňující otáčení napínací kladkou, se musí nacházet přibližně 15 pod těsnicí plochou hlavy válců «h». Není-li tomu tak, vyměnit napínací kladku nebo celek rozvodového řemene s napínací kladkou. B1EP1BEC B1EP1BFC 133

10 Motor : RFN Montáž (pokračování) Vyjmout přípravky [1] a [2]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Na rozvodový řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů přípravkem [1]. Kontrola Napnutí rozvodového řemene DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ukazatel «a» nachází proti vroubku «g». Není-li poloha ukazatele «a» správná, zopakovat operace napínání rozvodového řemene. Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (1). Zaklapnout přívodní palivovou hadici na kryt rozvodu. Namontovat řemen pohonu příslušennství (viz příslušná operace). Postavit vozidlo na zem. Připojit akumulátor (viz příslušná operace). B1EP1BEC B1EP1BFC 134

11 C15 / BERLINGO / Motor : WJY Nářadí : [1] Kleště na demontáž plastových příchytek : 7504-T nebo (-) [2] Tyčka pro zajištění setrvačníku : 7014-T.J nebo (-).0188 Y. [3] Tyčka pro nastavení polohy vstřikovacího čerpadla Ø 6 mm : (-).0188 H. [4] Šroub s šestihrannou hlavou H M8 : (-).0188 E. [5] Spona pro přidržení řemene : (-).0188 K. [6] Ovládací čtyřhran pro napnutí řemene : (-).0188 J1. [7] Přístroj pro měření napnutí řemene s digitálním displejem : SEEM CTG 105.5M Kontrola nastavení rozvodu Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele s pomocí šroubu [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla s pomocí tyčky [3]. DŮLEŽITÉ : Nelze-li provést zajištění tyčkami a šroubem, provést nové nastavení rozvodu. B1BP2FTC B1EP16PD 145

12 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1BP30BC Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat spodní kryt proti nečistotám vpředu vpravo s pomocí kleští [1]. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odpojit a zaslepit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. S pomocí dílenského jeřábu zavěsit motor. Demontovat pravý závěs motoru. Zařadit 5. převodový stupeň, aby bylo možno otáčet motorem. Demontovat horní kryt (1). Demontovat střední kryt (2). Demontovat spodní kryt (3). POZOR : Namontovat zpět šroub (4) s podložkou (tloušťky 5 mm). Otočit předním pravým kolem pro otočení motorem v jeho normálním směru otáčení. Přiblížit hnací ozubená kola vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla k jejich zajišťovacímu bodu. Zasunout tyčku [2] (ze spodní strany vozidla). Otáčet motorem, dokud se tyčka [2] nezasune do setrvačníku. B1BP2FTC 146

13 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (5) a (6). Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Sejmout rozvodový řemen. Montáž Rukou utáhnout šrouby (5) a (6). Pootočit ozubenými koly (10) a (7) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala na kraj jejich podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel. Přidržet řemen sponou [5]. Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : Vodicí kladka (11). Ozubené kolo vstřikovacího čerpadla (7). Ozubené kolo vačkového hřídele (10). Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (12). Napínací kladka (8). B1EP16PD B1EP1EDC B1EP132C B1EP1EEC 147

14 Nastavení rozvodu Motor : WJY C15 / BERLINGO / B1EP1EFC POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubená kola (10) a (7) proti směru hodinových ručiček, aby bylo možno nasadit řemen. Hodnota úhlového posunutí řemene vzhledem k ozubeným kolům nesmí být větší než ½ zubu. Sejmout sponu [5]. Působit na napínací kladku (8) s pomocí čtyřhranu [6] zasunutého do místa «a» pro ověření, že se ozubená kola vstřikovacího čerpadla a vačkového hřídele volbě otáčejí. Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : 106 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šrouby (9), (5) a (6). Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zajistit náboj vačkového hřídele šroubem [4]. Zajistit náboj vstřikovacího čerpadla tyčkou [3]. Povolit šrouby (9), (5) a (6). Nasadit přístroj pro měření napnutí řemenů [7] na úsek «b». S pomocí čtyřhranu [6] otáčet v místě «a» proti směru otáčení motoru pro dosažení hodnoty napnutí : : 42 ± 2 jednotky SEEM. B1EP1EDC 148

15 Motor : WJY C15 / BERLINGO / Nastavení rozvodu (pokračování) Utáhnout : Šroub (9) momentem 2,1 ± 0,2 dan.m. Šrouby (5) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Šrouby (6) momentem 2,3 ± 0,2 dan.m. Sejmout a znovu nasadit přístroj [7]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí 38 až 46 jednotek SEEM. Demontovat přípravky [7], [2], [3] a [4]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Pohledem ověřit možnost zajištění vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvory v nábojích vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla a příslušnými zajišťovacími otvory není větší než 1 mm. V případě potřeby zopakovat postup montáže rozvodového řemene. Vytáhnout tyčku [2]. Demontovat šroub (4) s podložkou. Namontovat spodní kryt (3). Namontovat střední kryt (2). Namontovat horní kryt (1). Namontovat pravý závěs motoru. Odklidit dílenský jeřáb. Vyjmout zátky a připojit hadice přívodu a zpětného vedení nafty. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Namontovat spodní pravý kryt proti nečistotám. Vyřadit 5. převodový stupeň. Připojit akumulátor. 149

16 Motor : RHX Nářadí [1] Přístroj na měření napnutí řemenů SEEM : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).188.J2 [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0288.D [4] Pružina pro přitlačení řemene : (-).0188.K [5] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F [7] Sada zátek : (-).0188.T [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P Kontrola nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm (použít zrcátko "a" a šroub Ø 7 mm). DŮLEŽITÉ : V případě nemožnosti zajištění provést nové seřízení (viz příslušná operace). B1CP04CC B1BP1TSC B1BP1TTC 150

17 Motor : RHX Nastavení rozvodu Zajistit : - setrvačník tyčkou [3], - vačkový hřídel tyčkou [5]. Povolit : - tři šrouby (9), - šroub (7) napínací kladky (6). Sejmout rozvodový řemen (8). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly. Ověřit, že se kladky (6), (11) a kolo čerpadla chladicí kapaliny (10) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit absenci stop po úniku oleje (přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele). B1EP13DD 151

18 Nastavení rozvodu Motor : RHX Rukou utáhnout šrouby (9). Pootočit ozubené kolo (12) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostalo na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na klikový hřídel, přichytit řemen pružinou [4], poté nasadit řemen s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (11), - ozubené kolo vysokotlakého palivového čerpadla (13), - ozubené kolo vačkového hřídele (12), - ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (10), - napínací kladka (6). POZN. : Je-li třeba, pootočit mírně ozubené kolo (12) proti směru hodinových ručiček (posunutí nesmí být větší než jeden zub). Sejmout pružinu [4]. B1EP13ED B1EP13FC B1EP13GD 152

19 Nastavení rozvodu Motor : RHX Nasadit přístroj [1] na úsek "b". Otočit kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. B1EP13HD Utáhnout šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m. Demontovat jeden šroub (9) ozubeného kola (12) (pro ověření, že se šrouby nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů). Utáhnout šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1],[2],[3] a [5]. Otočit osmkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Nasadit tyčku [3]. Povolit šrouby (9). Nasadit tyčku [5]. Povolit šroub (7) (pro uvolnění kladky (6)). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou (6) (proti směru chodu hodinových ručiček) s pomocí páky [2] pro dosažení napnutí : : 54 ± 2 jednotky SEEM. 153

20 Nastavení rozvodu (pokračování) Motory : RHX Utáhnout : - šroub (7) kladky (6) momentem 2,5 dan.m, - šrouby (9) momentem 2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : Jestliže hodnota není správná, zopakovat operaci od začátku. Demontovat přístroj a přípravky [1],[3] a [5]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru. Nasadit tyčku [3]. DŮLEŽITÉ : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není posunutí mezi otvorem v ozubeném kole vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem větší než 1 mm. Pokud je posunutí větší než 1 mm, provést znovu celou operaci. Vyjmout tyčku [3]. B1EP13HD 154

21 Motory : RHY, RHZ Nářadí : [1] Přístroj na měření napnutí řemenů : 4122-T [2] Páka pro napínání : (-).0188.J2. [3] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0188.Y. [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188.AD [5] Tyčka na řemenici vačkového hřídele : (-).0188.M [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F. [7] Sada zátek : (-).0188.T. [8] Stahovák řemenice klikového hřídele : (-).0188.P. [9] Tyčka průměru 2 mm : (-).0188.Q2 BERLINGO / Demontáž DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním (HDi). Povolit šrouby předního pravého kola. Zvednout a podložit přední pravou část vozidla. Odpojit zápornou svorku akumulátoru. Demontovat : Zvukovou izolaci pod motorem. Přední pravé kolo. Přední pravý kryt proti nečistotám. Ozdobný kryt motoru. Vycvaknout a oddálit hadici chlazení. Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 155

22 MOTORY : RHY RHZ Odpojit, zaslepit a odsunout (přípravek [7]) přívodní potrubí paliva (2) a potrubí zpětného vedení paliva (1). Demontovat : Šrouby (3), (4) a (6). Šroub (7). Horní kryt pohonu rozvodu (5). POZOR : Namontovat šroub (7) opatřený rozpěrkou (tloušťka 17 mm), utáhnout šroub (7) momentem 1,5 ± 0,1 dan.m. POZNÁMKA : Šroub (7) je jedním z upevňovacích šroubů čerpadla chladicí kapaliny a slouží k zajištění jeho těsnosti. Zařadit 5. převodový stupeň řadicí pákou. Otáčet kolem tak, aby se motor otáčel ve směru svého otáčení. Nastavit řemenici vačkového hřídele do polohy zajištění, v případě potřeby použít zrcátko. Zajistit vačkový hřídel přípravkem [5]. Zajistit setrvačník přípravkem [3]. B1BP2R2C B1EP1A7C B1BP2H2C B1BP2H3C 156

23 MOTORY : RHY RHZ Demontovat : - upevňovací prvky spojovacího potrubí mezi čerpadlem posilovače řízení a otočným ventilem, - spodní uzavírací plech skříně spojky. Zablokovat setrvačník, přípravek [6]. Demontovat šroub (8). Namontovat šroub (8) bez opěrné podložky. Demontovat : - řemenici pohonu příslušenství (9), použít přípravek [8], - přípravek [6], - spodní táhlo záchytu reakce. Přidržet motor pomocí dílenského jeřábu. Demontovat : - celek pánví ložiska (10), - matici (12), - šrouby (11), - třmen (13). POZNÁMKA : Nadzvednout motor dílenským jeřábem a potom jej spustit dolů, aby byl přístup k upevňovacím šroubům krytů pohonu rozvodu. Demontovat : - střední kryt pohonu rozvodu, - spodní kryt pohonu rozvodu. B1CP04BC B1BP2R3C B1BP2R4C 157

24 Motory : RHY RHZ Povolit šroub (17) napínací kladky (18). Demontovat rozvodový řemen (14). Kontrola DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést níže uvedené kontroly. Ověřit : Zda se kladky (18) a (15) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Zda se řemenice čerpadla chladicí kapaliny (16) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání). Nepřítomnost stop úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a jednotlivá těsnění). Volný posun ozubeného kola klikového hřídele na peru. Vyměnit vadné díly (je-li to nutné). Zajistit ozubené kolo klikového hřídele (19) zasunutím přípravku [9] z levé strany pera. B1EP1A8D B1EP1A9C 158

25 Motory : RHY RHZ Nasadit rozvodový řemen, úsek «a» dobře napnutý, v následujícím pořadí : Řemenice vysokotlakého čerpadla paliva (21) Vodicí kladka (15) Ozubené kolo klikového hřídele (19) Ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (16) Napínací kladka (18) Nasadit přístroj [1] na úsek «a». Demontovat přípravky [4] a [9]. Otáčet kladkou napínáku (18) ve směru proti pohybu hodinových ručiček, přípravek [2], pro dosažení přepětí : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Zablokovat setrvačník pomocí přípravku [6]. Utáhnout šroub řemenice pohonu příslušenství (8) momentem 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přístroj a přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést osm otáček klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele, použít přípravek [5]. B1EP1ABD B1EP1ACC 159

26 Motory : RHY RHZ Zablokovat setrvačník, použít přípravek [6]. Povolit řemenici pohonu příslušenství (8), šroub (17) napínací kladky (18). Nasadit přístroj [1]. Otáčet kladkou napínáku (přípravek [2]) pro dosažení napnutí : 54 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (17) napínací kladky (18) momentem 2,5 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1]. Nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být : 54 ± 3 jednotky SEEM. DŮLEŽITÉ : V případě nesprávné hodnoty provést operaci znova. Demontovat přípravky [1], [3], [5] a [6]. Provést dvě otáčky klikovým hřídelem v normálním směru jeho otáčení. Zajistit : - klikový hřídel, použít přípravek [3], - řemenici pohonu vačkového hřídele. DŮLEŽITÉ : V případě, že zajištění nelze provést, zopakovat operaci. B1EP1ACC 160

27 Motory : RHY RHZ Demontovat : - přípravek [3] a [5], - šroub (7) a rozpěrku. Namontovat : - spodní, střední a horní kryt pohonu rozvodu (5), - šroub (7), utáhnout momentem 1,5 ± 0,1 dan.m, - šrouby (3), (4) a (6), - třmen (13), - šrouby (11), utáhnout momentem 6,1 ± 0,5 dan.m, - matici (12), utáhnout momentem 4,5 ± 0,5 dan.m. Namontovat pánve na ložisko (10). Odklidit dílenský jeřáb. Zaklapnout hadice přívodu a zpětného vedení paliva. Demontovat přípravek [7]. Připojit potrubí přívodu paliva (12) a potrubí zpětného vedení paliva (1) Potřít šroub (8) přípravkem Loctite FRENETANCH. Namontovat přípravek [6] a šroub (8) s podložkou (22), utáhnout momentem 7 ± 0,2 dan.m. Úhlové dotažení A = 60 ± 5. Namontovat táhlo záchytu reakce spodního závěsu motoru. Demontovat přípravek [6]. Vrátit na původní místo hadici chlazení a zaklapnout ji. Dokončit montáž dílů v opačném pořadí než při demontáži. B1EP1A7C B1BP2R4C B1EP1ADC 161

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009 UŽITKOVÁ VOZIDLA Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Budou

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Pracovní pomůcky 1. vzpěra paprsku proti otočení 2. gumová palička 3. kladivo 4. nůžky na plech 5. větší plochý šroubovák 6. křížový šroubovák nebo násada

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Změna způsobu práce.

Změna způsobu práce. Změna způsobu práce. Nikdy předtím nebylo ovládání super-silného permanentního magnetu tak snadné. Společnost Milwaukee vytvořila silné magnetické zařízení Magswitch, které lze zapnout a vypnout pomocí

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

PŮJČOVNA NÁŘADÍ + 4 NOVÉ POLOŽKY. www.elit.cz

PŮJČOVNA NÁŘADÍ + 4 NOVÉ POLOŽKY. www.elit.cz PŮJČOVNA NÁŘADÍ + 4 NOVÉ POLOŽKY tester tlaku diesel sada na sac spojky nástavec na d/m náboje tester chladícího systému univerzální sada na rozvody... 2 MOTOR Tester přepadu Common Rail Sada na demontáž

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT Vybavte se! Bohatá nabídka Originálního příslušenství SEAT ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT PODSVíCENÉ PRAhOVÉ LIŠTY

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 369 LISTOPAD 2000 Edition Tchãque "Postupy oprav předepsané

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.

REMS Pull-Push. REMS Mini-Cobra. Sací a tlakový čistící přístroj. Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Sací a tlakový čistící přístroj Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. REMS Pull-Push Rychlé odstranění ucpání. Vysoká přítlačná síla díky přední

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5

Číslo Objednací číslo Název Name Ks 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5 1 587000001 Motor Engine 1 2 Šroub M10x50 Hex bolt 10x50 1 3 Podložka Washer 9 4 Podložka Limit washer 1 5 Pojistná matice M10 Lock nut M10 12 6 587000006 Lůžko motoru Engine base plate 1 7 B54100044 Šroub

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i NÁVOD K OBSLUZE Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300 Vydání 08.2007 4161 758 912i Změny vyhrazeny Copyright by ZF Otisk, a to i částečný, jen s naším písemným svolením. Printed in Germany Vydání 08.2007

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více