VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene. Honoré de Balzac 1

2 Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 84. Obsah 3,4 Úvodní slovo 5 Orgány společnosti 6 Využití služeb 7,8,9 Statistika Dění v hospici Personální obsazení 23,24 Hospodaření Zpráva auditora Poděkování 29 Slovo závěrem 30 Dozorčí rada 31 Kontakty 2

3 Slovo ředitelky Přes deset let se pohybuji v hospicovém prostředí a snažím se zajistit dostatek finančních prostředků k zajištění péče umírajícím. Není to práce věru nijak lehká. Legislativně není stále financování hospiců dořešeno. Úhrada ze zdravotního pojištění pokryje sotva polovinu nákladů spojených s péčí o umírajícího. Bez empatických dárců,dotací a grantů bychom nemohli poskytovat péči všem, kteří ji potřebují. Hospice potřebují, aby vedle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011Sb. a Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. vznikl paralelně Zákon o zdravotně sociálních službách ( zákon o dlouhodobé péči). Doufám, že se toho ještě ve zdraví dočkám. Přes všechny nesnáze žije a pracuje ve prospěch nevyléčitelně nemocných klientů již deset let. Mám tedy již desetileté zkušenosti se sháněním dotací a darů, které jsou pro činnost neziskové organizace velmi důležité. Moc mne mrzí, že nám většina oslovených možných dárců odpovídá, že podporují přednostně sport a děti. Budeme však všichni stále mladí, výkonní a zdraví? To určitě ne. 3

4 Během posledních čtyř let také stále klesají výše dotací a tak nevím, jak dlouho toto mohou neziskové organizace vydržet. Přesto, že suplují služby, které nedokáže zajistit stát, tak mají každoročně velké problémy zajistit dostatek finančních prostředků k tomu,aby mohly poskytovat služby na úrovni 21. století. Je velmi smutné, že 80% pracovní doby musím celoročně vynaložit na vypracování žádostí o dotace a dary a následně jejich vyúčtování. Touto cestou děkuji všem, kteří nám finančně pomáhají pomáhat těm nejpotřebnějším. Velkou zásluhu na péči o nevyléčitelně nemocné klienty mají zdravotničtí a ostatní zaměstnanci hospice. Všem za péči velmi děkuji a přeji jim pevné zdraví a mnoho sil do dalších let. Blanka Števicová DiS 4

5 Orgány společnosti Zakladatelé: Farní sbor českobratrské církve evangelické v Mostě MUDr. Kamila Pešková MUDr. Marie Vaníčková Kiwanis klub Most - Litvínov Statutární město Most Statutární zástupce: Blanka Števicová DiS Správní rada: Předseda: Člen: Člen: paní Blanka Nešporová Ing. Hana Zelenková Ing. Margita Pištorová Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Ing. Stanislav Kostiha Ing. Hana Aulická Jírovcová MUDr. Marie Vaníčková 5

6 Využití jednotlivých služeb klienty v roce 2014 Lůžkový hospic včetně odlehčovacích služeb 151 klientů Sociální poradenství s půjčovnou 1006 kontaktů Soc. služby 52 7 klientů Edukace Akreditace 36 studentů Dny otevřených dveří 190 návštěv Dobrovolníci pravidelní 10 6

7 Statistika 2014 STATISTIKA HOSPICE V MOSTĚ ZA ROK 2014 V roce 2014 jsme se starali o 151 klientů, což je o 10 více než v roce 2013; z toho bylo 82 žen a 70 mužů. Průměrný věk byl 72 roky, průměrná ošetřovací doba 34 dnů. Nejvíce pacientů bylo z Mostu (66), následuje Litvínov (11) a Teplice (11), poté Chomutov (9) a Bílina (6) a mnoho dalších pacientů z jiných obcí i mimo náš kraj. Pacienti hospice podle pohlaví Ženy Muži ROZDĚLENÍ PODLE POHLAVÍ 7

8 ZASTOUPENÍ DIAGNÓZ Diagnózy Ca plic Ca recta Ca prsu Ca slinivky Ca mozku Ca jater Ca prostaty Ca tl. střeva AS ICHS Ca moč. ústrojí Ca vaječníků Ca žaludku Ca žlučníku Stav po CMP Amyotrofická laterální skleroza Myelodysplastický sy Ca pobřišnice Hypertenze Ca dělohy Ca caeca Ca tváře Ca rtů Způsob propuštění pacientů z hospice Zemřel/a Domů Do nemocnice Do zařízení jiných služeb ZPŮSOB PROPUŠTĚNÍ 8

9 Pacienti hospice podle bydliště Bílina Blatná Břeclav Břvany u Loun Česká Lípa Dobroměřice Havraň Horní Jiřetín Chomutov Jirkov Kadaň Karlovy Vary Klášterec n.o. Košťany Krupka Litvínov Louny Meziboří Most Novosedlice Osek Proboštov Slaný Smolnice Strkovice Teplice Trenčín Třebívlice Výškov Žatec Rozdělení podle bydliště 9

10 Půjčovna kompenzačních pomůcek Půjčovna v recepci hospice je dosažitelná 7 dní v týdnu od 8-17 hod. Je možné si půjčení pomůcky domluvit i po telefonu č Půjčovné lze zjistit na stránkách hospice www. hospic-most.cz Duchovní péče V hospici se konají pravidelně bohoslužby, při nichž se střídají faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a husitské. Bohoslužeb se pravidelně účastní nemocní věřící a také veřejnost. Faráři se na přání věnují nemocným a personálu také individuálně. Mgr. Marcin Saj 10

11 Personální obsazení Management Blanka Števicová DiS ředitelka MUDr. Petra Klimecká, primářka Mgr.Kateřina Lainová sociální pracovník Bc.Jana Hanzlíková vrchní sestra 11

12 Lékaři MUDr. Kamila Pešková MUDr. Jitka Jasanská Lékaři DPČ ( externí) MUDr. Jožo Sirovič MUDr. Falion Olha MUDr. Falion Maxim MUDr. Jaroslava Vodrážková MUDr. Monika Šimečková Zdravotní sestry Lenka Hasenöhrlová Martina Mayerová Eva Simonová Tereza Procházková DiS Pavla Dobiášová ( Mottlová) (MD) Bc. Klára Topinková Jitka Škrabalová Ošetřovatelky a ošetřovatelé Blanka Rožková Jana Majerová Anna Vávrová Ladislav Dítě Romana Salvetová Lucie Karšňáková Monika Kozloková Markéta Sokolovská 12

13 Technicko-hospodářští pracovníci Renata Štěpánková, asistentka ředitele Mgr. Petr Fadrhons, manažer kvality Duchovní Mgr. Marcin Saj Mgr. Marian Šusták Mgr. Vladislav Hána Recepce Úklid Eva Čepeláková Jiřina Zelenková Olga Pelikánová Iveta Hampejsová Alena Tesárková 13

14 Přehled hospodaření Hospic má vícezdrojové financování. Na krytí nákladů se podílely zdravotní pojišťovny, MPSV, krajský úřad, Statutární město Most, Komunitní plán města Mostu, dárci, nadace, částečně klienti a sbírka. Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu K 31. prosinci 2014 Náklady v tisících A) Spotřebované nákupy celkem 2442 Spotřeba energie 497 Spotřeba materiálu 1945 Služby celkem 1306 Opravy a udržování 119 Cestovné 15 Reprezentace 12 Ostatní služby 1160 Osobní náklady celkem 8019 Mzdové náklady 6020 Soc. pojištění 1999 Daně a poplatky celkem 1 Ostatní daně a poplatky 1 Ostatní náklady celkem 112 Jiné ostatní náklady 85 Úroky 11 Penále 16 14

15 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 147 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 147 Poskytnuté příspěvky celkem 15 Poskytnuté příspěvky 15 Náklady celkem B) Výnosy Tržby za vlastní výkony 7664 Tržby z prodeje služeb 7664 Ostatní výnosy celkem 63 Jiné ostatní výnosy 63 Přijaté příspěvky celkem 721 Přijaté příspěvky (dary) 721 Provozní dotace celkem 4251 Provozní dotace 4251 Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 657 Daň z příjmů 182 Výsledek hospodaření po zdanění

16 16

17 17

18 Poděkování Děkujeme všem institucím za solidaritu s nevyléčitelně nemocnými lidmi. Jsme vděčni za každou pomoc, která posouvá kupředu naše snažení pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Bez jejich finanční a psychické pomoci bychom nemohli poskytovat zdravotně sociální služby v plné šíři. Pomáhající instituce v roce 2014 MPSV Krajský úřad v Ústí n /L Statutární město Most Město Litvínov Účetnictví U a M 1.ZŠ Most Tech. služby města Mostu a.s. Biskupství Litoměřické Nadační fond Umění doprovázet Česká rafinérská a.s. KB nadace Jistota Regionální média SZŠ MOST Knihovna Most VVV MOST Hospic Litoměřice J.Hasman - výtahy První Mostecká a.s. Veolia Voda a.s. První Mostecká a.s. 18

19 Jednotlivci, kteří nám finančně pomáhali Jan Nejedlý, Mgr.Kateřina Poláková, M. Kubičina, p.tichý, p.tesař a rodina Wolfova, p.kosová, p. Plaštiak, Vasil Bobela, p. Hynešová, p. Dudková, Ing. Jitka Tothová, p. Liška. Všem dárcům moc děkujeme. Bez jejich pomoci bychom nemohli poskytovat péči bez rozdílu všem zájemcům. 19

20 Slovo závěrem Vážené dámy a pánové, předložili jsme Vám dostatek informací k získání přehledu o činnosti hospice za rok V uplynulém roce vzrostl počet klientů, kterým hospic poskytl za pomoci dotací a darů paliativní, ošetřovatelskou a sociální péči. Úspěšně jsme absolvovali několik kontrol bez ztráty kytičky. Věřím, že i v dalších létech budeme moci dobře sloužit těm, kteří to nejvíce potřebují. Blanka Nešporová předseda správní rady 20

21 Dozorčí rada 21

22 KONTAKTNÍ ADRESY, o.p.s. IČO: Sídlo: Most, Svážná 1528, PSČ Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most Číslo účtu: /0100 Sídlo poradny, půjčovny a lůžkového hospice: Adresa: Most, Svážná 1528 PSČ Telefon: WWW: hospic-most.cz 22

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti 8

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti

Více

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11 Výroční zpráva 2011 Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11 Sponzoři a dárci... 13 Finance - zisková část...15 Finance - nezisková část...16

Více

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání organizace 4 Základní informace 4 Přijímání nemocných 4 Péče o nemocného 4 Péče o spirituální potřeby 4 nemocných Půjčovna rehabilitačních

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Slovo biskupa 5 Slovo hejtmana 6 Slovo primátora 6 Slovo starosty 7 Poslání organizace 8 Základní informace 8 Přijímání nemocných 8 Péče o nemocného 8 Péče o duši

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 7 Péče o nemocného 7 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 8 Zaměstnanci 9 Hospitalizovaní pacienti

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Výroční zpráva 2O11 hospicových domů

Výroční zpráva 2O11 hospicových domů občanské sdružení HOSPIC ŠTRASBURK Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice občanské sdružení Výroční zpráva 2O11 hospicových domů provozovaných Občanským sdružením Hospic Štrasburk Pracoviště: Hospic

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. ÚVODNÍ SLOVO Podle informací ze sdělovacích prostředků už nepatří naše země k těm chudým, ale může být podle dosažení životní úrovně obyvatel řazena

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více