Výroční zpráva MAS České středohoří za rok Výroční zpráva za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok

2 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří v kalendářním roce 4.1 Jednání orgánů MAS 4.2 Příprava SPL Konference, semináře a jiné aktivity 5. Roční účetní závěrka 5.1 Závěrečné vyhodnocení dotace Ústeckého kraje 5.2 Rekapitulace daňové evidence do Přehled drobného majetku MAS České středohoří 1

3 1. Vznik sdružení Místní akční skupina České středohoří byla založena jako občanské sdružení s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v části Českého středohoří na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními samosprávami tzv. metodou LEADER. Tento princip spolupráce je úspěšným nástrojem rozvoje venkova, aplikovaným v EU od roku V České republice je od r a od roku 2004 je úspěšně využíván Místními akčními skupinami. Současná podoba Občanského sdružení MAS České středohoří byla vytvořena na 3. valné hromadě , kde byla schválena úprava stanov a byly vytvořeny a zvoleny orgány MAS. Poslední úprava stanov byla schválena na 7. valné hromadě dne , kde současně byl změněn organizační řád. Název: Místní akční skupina České středohoří, občanské sdružení Sídlo: Ploskovice 2, PSČ Č.j.: VS/1-1/64757/06-R IČO: Běžný účet s číslem /0300 u ČSOB, a.s. Litoměřice Webové stránky: Orgány: Správní rada Ředitel sdružení Dozorčí rada Programový výbor Monitorovací výbor Výběrová komise Komise pro ženy, mládež a zemědělce Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL Dobrovolníci Zakládajícími členy byli: Bc. Petr Panaš, p. Milan Klepsa, ing. Petr Liška 2

4 2. Zaměření činnosti MAS České středohoří má definovány 4 základní oblasti, na které je činnost zaměřena: 1) rozvoj drobného podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu jako základní složky hospodářské prosperity regionu. 2) Zajištění územních, technických a infrastrukturních podmínek podmiňující rozvoj obcí a ochranu životního prostředí. 3) Rozvoj zázemí pro realizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit v obcích a aktivizace místních iniciativ s cílem podpory rozvoje lidských zdrojů, místních tradic, kultury a sportu. 4) Zlepšení vzhledu obcí a rozvoj občanské a sociální vybavenosti jako důležité složky podmiňující atraktivitu sídla pro trvalé bydlení a spokojený život. Další specifikace zaměření, stanovení cílů a priorit je definována ve strategickém plánu Leader po období ) Zlepšování kvality života ve venkovském prostoru Českého středohoří a) Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb b) Vzhled obcí a kvalita venkovského prostředí c) Péče o kulturní dědictví Českého středohoří 2) Využití místního potenciálu pro rozvoj a diversifikaci venkovské ekonomiky a) Infrastruktura cestovního ruchu b) Podpora služeb cestovního ruchu c) Podpora tvorby místních produktů 3

5 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení V průběhu roku 2008 byli přijati tři noví členové Jakub Laušman, MVDr. Zbyněk Zikmund - podnikatelé v oblasti zemědělství a obec Chodouny, takže k byly členy občanského sdružení následující subjekty: Podnikatelské subjekty Jan Čuda, Ploskovice Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice Miloslav Jelínek, Těchobuzice Jan Kmoch, Staňkovice Jaroslav Kopřiva, Litoměřice Tomáš Neveloš, Střížovice Václav Plesník, Velemín Jiřina Poblová, Třebušín Ing. Karel Zůna, Žernosecké vinařství, Velké Žernoseky Jakub Laušman, Držovice MVDr. Zbyněk Zikmund, Kotelice Neziskové organizace Moto klub Bezinka Kamýk Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. KLIKA 1, o.s. Škola obnovy venkova,o.p.s. Liběšice Veřejná správa Mikroregion Porta Bohemica Svazek obcí Úštěcko Mikroregion České středohoří Město Litoměřice Obec Mlékojedy Obec Liběšice Obec Polepy Obec Křešice Obec Chodouny Dobrovolníci Jiří Patzl Fyzické osoby Bc. Petr Panaš Ing. Petr Liška Milan Klepsa 4

6 3.2 Orgány sdružení Ředitel MAS: Věra Petrů Správní rada: Ing. Petr Liška Jaroslav Tvrdík Miroslav Chlumský Miroslav Kébrt (Chládek a Tintěra, a.s.) Ing. Karel Zůna Ing. Bohumír Jasanský Bc. Petr Panaš Dozorčí rada: Alena Knobová Vladimír Kopřiva Ing. Miloslav Jelínek Programový výbor: Ing. Veronika Šturalová Milan Klepsa Jaroslava Petrusová, SPCCH Jiří Patzl dobrovolník Lukáš Kébrt Marie Cimrová Bc. Libor Kudrna Jakub Laušman Alena Balcarová Monitorovací výbor: Miroslav Kébrt Marie Trnková Alena Knobová Lubomír Peterka Ing. Ivana Mrázová Naděžda Černíková Tomáš Hlaváček Marika Foltýnová David Karter Výběrová komise: Ing. Petr Liška Jaroslav Tvrdík Miroslav Chlumský Alena Kaiserová Miroslav Kébrt Chládek a Tintěra, a.s. Ing. Karel Zůna Ing. Bohumír Jasanský Bc. Petr Panaš 5

7 Lubomír Peterka Antonín Štech Veronika Svobodová Ing. Dana Svobodová Mgr. Alena Šnýdlová Komise pro ženy, a mládež a zemědělce Jana Trnková Jakub Laušman Lukáš Kébrt Zuzana Klykorková Monika Kubešová David Karter Jana Kocourková Ing. Veronika Šturalová Marika Foltýnová Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL Věra Petrů Ing. Petr Liška Bc. Petr Panaš Ing. Veronika Šturalová Jiří Patzl Bc. Libor Kudrna Mgr. Alena Šnýdlová Milan Klepsa Vladimír Kopřiva Marie Trnková Dobrovolníci Jiří Patzl Ing. Veronika Šturalová Marie Trnková Ing. Ivana Mrázová Ing. Dana Svobodová Lukáš Kébrt David Karter Naděžda Černíková 6

8 3.3 Partnerské smlouvy uzavřené v průběhu kalendářního roku Agrounie Litoměřice, Pekařská 108, Litoměřice Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO České středohoří Mikroregion MEDZIČILIZIE, Čilizská Radvaň 285, SR Okresní hospodářská komora, Na Valech 525, Litoměřice Asociace soukromého zemědělství Okresu Litoměřice, Velká Krajská 1, Litoměřice MAS Serviso o.p.s., Třebívlice, Komenského nám. 17, Třebívlice MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, Valeč centrum pro komunikaci střední Morava, Palackého 30, Praha Český svaz ochránců přírody Základní organizace, 37/02 ZO ČSOP, Alfonse Muchy 16, Litoměřice TOM BOBŘI 3301, Mírové náměstí 73, Úštěk Společnost pro obnovu památek Úštecka občanské sdružení, ul. 1. Máje Úštěk Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26 Litoměřice Místní akční skupina Strážnicko o.s, náměstí Svobody 503, Strážnice Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, Masarykova 633, Ústí nad Labem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory- Brontosaurus Krkonoše, detašované pracoviště Litoměřice, Na Valech 582/53 Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Na Průhonu 270, Vědomice Škola obnovy venkova o.p.s. Liběšice, Liběšice 6, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 7

9 4 Aktivity MAS České středohoří v kalendářním roce 4.1 Jednání orgánů MAS Pracovní skupina pro přípravu SPL a další organizační záležitosti se sešla celkem 9krát, proběhlo 5 jednání programového výboru, který se zabýval především přípravou podkladů a projednávání návrhu SPL schválil programový výbor Strategii podpory rozvoje společenství a aktivit pro obyvatelstvo na území MAS České středohoří aneb od vesnice k vesnici sousedovi blíže. Jednou ze základních aktivit pro rozvoj společenství a zlepšení vztahů na venkově, v regionu MAS by měla být podpora setkávání obyvatel, či většího společenství, aktivity směřující ke spolupráci jednotlivců i organizací z jednotlivých částí regionu. Vznik strategie byl podpořen také faktem, že v rámci realizace SPL nelze podporovat mimo vzdělávání, tzv. měkké aktivity projekty. Dále byla uspořádána společná jednání v jednotlivých regionech s prezentací PRV, návrhy fichí a SWOT analýzy, s cílem získat co nejvíce podnětů k přípravě SPL Uskutečnilo se 6 schůzek správní rady, na kterých byly projednávány všechny důležité dokumenty MAS, přihlášky nových členů a příprava valných hromad. Správní rada se zabývala personálním obsazením manažera SPL a administrátora. Tato personální záležitost se bude řešit podle výsledků MAS s předloženým SPL V průběhu roku byly svolány 3 valné hromady z důvodů přijetí vnitřních organizačních dokumentů a strategického plánu Dozorčí rada se sešla 7. dubna, aby provedla kontrolu hospodaření za rok Monitorovací výbor společně s pracovní skupinou organizoval pracovní jednání v jednotlivých regionech. Kromě výše uvedených aktivit proběhla 2 společná jednání s MAS Strážnicko k plánovanému projektu vrácení původních dřevin zpět do krajiny. K tomuto projektu proběhla také 2 společná jednání všech 4 partnerských MAS, které se účastní přípravy a realizace projektu spolupráce v rámci opatření IV Příprava SPL Od května 2008 probíhala intenzivní příprava SPL Kromě setkání podnikatelů, neziskových organizací a zástupců mikroregionů a obcí, se vedení MAS zúčastnilo semináře k přípravě strategického plánu v Nahořečicích, organizovaného MAS Vladař, ale také osobní konzultace s PhDr. Sušankou. Jednání k tvorbě SPL probíhala na pracovních jednáních a žádost o registraci SPL byla podána prosince nám došlo oznámení o provedené administrativní kontrole. Na přípravu SPL a režii MAS jsme od Ústeckého kraje obdrželi dotaci ve výši 200tis. Kč, která nám výrazným způsobem pomohla provozně zajistit všechny potřebné činnosti. 8

10 4.3 Konference, semináře a jiné aktivity Členové MAS se průběžně účastní všech aktivit týkajících se MAS. V. Petrů s M. Trnkovou se zúčastnili semináře k tvorbě SPL v Nahořečicích a následně konzultace s PhDr. Sušankou ve Valči. MAS se úspěšně reprezentovala na zasedání SPOV v Benešově nad Ploučnicí a zástupci MAS se zúčastnili společného jednání zástupců MAS, které jsme zorganizovali na sále Vinařství Velké Žernoseky, kde jednání vedl PhDr. Sušanka. Ing. Šturalová a ing. Liška se společně s pí Petrů zúčastnili Oskerušových slavností ve Tvarožné Lhotě, kde byla navázána spolupráce v plánovaných aktivitách návratu původních dřevin zpět do krajiny. Další schůzka se konala v Ploskovicích za účasti MVDr. Dundra a Mgr. Hrdouška, za účelem plánovaného zmapování výskytu původních dřevin v naší lokalitě, k následné spolupráci na společném projektu MAS Strážnicko s dalšími 2 MAS, které se účastní následně zpracovaného projektu spolupráce připraveného k tomuto tématu. Předseda správní rady se průběžně účastnil odborného vzdělávání manažerů MAS, pořádaného ÚZEI, jednání SPOV ÚK a zástupců MAS na krajských dožínkách v Peruci. 9

11 5 Roční účetní závěrka Výroční zpráva MAS České středohoří za rok Závěrečné vyhodnocení dotace Ústeckého kraje 5.2 Rekapitulace daňové evidence do Přehled drobného majetku MAS České středohoří 10

12 M A S Č e s k é s t ř e d o h o ř í, o. s. Ploskovice čp - 2, PSČ Závěrečná zpráva o použití poskytnuté dotace Příjemce dotace: Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří Číslo dotace: 677/2008/RR Popis realizovaných aktivit Hlavní činností a cílem bylo zpracování kvalitního Strategického plánu Leader na období Současně bylo uzavřeno 21 partnerských smluv o regionální spolupráci. Dále byl zpracován projekt podaný do Fondu místního rozvoje Nadace VIA, na vytvoření dětského zastupitelstva pro děti ZŠ a MŠ Ploskovice, ZŠ Úštěk a ZPŠ Úštěk. Mimo výše uvedené se MAS České středohoří podílela na společném projektu na podporu z programu PRV osa Venkovské tradice v krajině, který byl zaregistrován koordinační MAS Nad Orlicí dne Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu Cílem projektu bylo zpracovat Strategický plán Leader na období včetně jeho včasného podání a registrace. Pro realizaci bylo nezbytné použít dotaci na materiálové, mzdové a administrativní výdaje. Strategický plán Leader Občanského sdružení Místní akční skupina České středohoří byl registrován dne Byla zpracována žádost o dotaci z Fondu místního rozvoje. Název projektu Vytvoření dětského zastupitelstva ZŠ a MŠ Ploskovice, ZŠ Úštěk a ZPŠ Úštěk. Přínos pro cílové skupiny Tvorbou a registrací Strategického plánu Leader byly vytvořeny předpoklady pro získání finančních prostředků pro region Místní akční skupiny České středohoří na období , tzn. region o 30 obcích s obyvateli. To umožní realizaci projektů, která přispěje k rozvoji obcí v našem regionu. Společné projekty přispějí k rozvoji partnerství v regionu a k rozvoji komunitní spolupráce. Celkové zhodnocení projektu Na zpracování podkladů se podílela většina členů MAS. Vlastní tvorba spočívala na činnosti pracovní skupiny, která se scházela pravidelně a připravovala potřebné podklady. Členové pracovní skupiny z větší části zajišťovali i administrativní úkony. Zároveň bylo vytvořeno a uzavřeno 21 partnerských smluv na spolupráci. Pokud MAS České středohoří uspěje, přinese to finanční prostředky do našeho regionu, které budou použity dle pravidel Programu rozvoje venkova. Vzhledem k omezeným vlastním prostředkům MAS nebylo možné uzavřít pracovní poměr na plný pracovní úvazek a vše bylo v tomto překlenovacím období řešeno formou dohod o provedení práce. V Ploskovicích: Věra Petrů,v.r. ředitel MAS České středohoří 11

13 M A S Č e s k é s t ř e d o h o ř í, o. s. Ploskovice čp - 2, PSČ Rozpočet a jeho čerpání Položka rozpočtu Rozpočet Skutečnost 1. Mzdové prostředky administrativní pracovník ,- Kč ,- Kč 2. Cestovné, telefon ,- Kč ,60 Kč 3. Náklady na přípravu a zpracování strategie, projektového záměru a projektů ,- Kč ,- Kč 4. Administrativní výdaje 5.000,- Kč 6.108,50 Kč Celkem: ,- Kč ,10 Kč V Ploskovicích: Věra Petrů ředitel MAS České středohoří 12

14 Mzdové prostředky administrativní pracovník Dohody o provedení práce: 1) Jana Papoušková 3.250,00 Kč 2) Eliška Korčáková 3.000,00 Kč 3) Jana Papoušková 1.400,00 Kč 4) Jitka Kopecká ,00 Kč 5) Ing. Petr Liška ,00 Kč 6) Jitka Kopecká ,00 Kč 7) Bc. Petr Panaš ,00 Kč 8) Věra Petrů ,00 Kč 9) Jiří Patzl 7.650,00 Kč Celkem: ,- Kč Cestovné, telefon 1) Cestovné ředitel 131,50 Kč 2) Cestovné ředitel 77,00 Kč 3) Cestovné ředitel 351,00 Kč 4) Cestovné předseda SR 116,00 Kč 5) Cestovné předseda SR 76,00 Kč 6) Cestovné ředitel 197,00 Kč 7) Fa cestovní náklady 2.045,00 Kč 8) Fa telefonní náklady 2.310,00 Kč 9) FA cestovní náklady 1.462,00 Kč 10) Fa telefonní náklady 2.370,00 Kč 11) Fa 6 cestovní náklady 7.823,00 Kč 12) Fa telefonní náklady 3.024,10 Kč Celkem: ,60 Kč Náklady na přípravu a zpracování strategie, projektového záměru a projektů 1) Fa 90/08 zpracování SPL ,00 Kč 2) Fa102/08 zpracování SPL ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Administrativní výdaje 1) Kancelářské potřeby 189,50 Kč 2) Poštovné, poštovní známky 114,00 Kč 3) Poštovné 160,00 Kč 4) Štítky, CD 350,00 Kč 5) Správní poplatky 30,00 Kč 6) Poštovné 240,00 Kč 7) Poštovné 43,00 Kč 8) Správní poplatky 60,00 Kč 9) Poštovné 114,00 Kč 10) Flash disc 189,00 Kč 11) Fa ,00 Kč Celkem 6.108,50 Kč 13

15

16

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2010. Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2010. Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 0 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 2.1 Priority a cíle 2.2 Specifičnost území MAS České středohoří 2.3 Priority SPL 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Změny ve členské

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výroční zpráva za rok 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Výroční zpráva za rok 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 2.1 Priority a cíle 2.2 Specifičnost území

Více

ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří

ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří konané dne 28.6. 2011 v Ploskovicích na Slovárně od 14.00 hod přítomní: viz prezenční listina 1. Zahájení Ředitel MAS Ing. Jasanský přivítal účastníky VH a

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje

Výzvu č. 3. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří ) vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí v rámci 11. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Výzvu č.1. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje

Výzvu č.1. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Výzvu č.1 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-2013, osy IV. LEADER,

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Masarykovo náměstí 20, Kojetín MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ HANÁ VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU STŘEDNÍ HANÁ A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 4/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 21. 6. 2011 ve 14 hodin - Čerčany Program

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Smlouva o národní Spolupráci

Smlouva o národní Spolupráci Smlouva o národní Spolupráci Název projektu Spolupráce: Kontakty Koordinační MAS: Dětem pro radost Společná CIDLINA, o.s. Zastoupená: Jiřím Šustrem, předsedou Kontaktní osoba: Jana Bitnerová Kontaktní

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Podpora rozvoje venkova v ČR Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Odborný seminář, České

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2011 ------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Zpráva

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.01.2013 30.04.2013 Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek,

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Výzvu č.2. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje

Výzvu č.2. Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Výzvu č.2 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-2013, osy IV. LEADER,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Kontaktní údaje.. str. 2 2. Představení. str. 3 3. Členská základna. str. 4-5 4. Činnost v roce 2006. str. 6-7 1. Kontaktní údaje Místní akční

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více