Výroční zpráva MAS České středohoří za rok Výroční zpráva za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok

2 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří v kalendářním roce 4.1 Jednání orgánů MAS 4.2 Příprava SPL Konference, semináře a jiné aktivity 5. Roční účetní závěrka 5.1 Závěrečné vyhodnocení dotace Ústeckého kraje 5.2 Rekapitulace daňové evidence do Přehled drobného majetku MAS České středohoří 1

3 1. Vznik sdružení Místní akční skupina České středohoří byla založena jako občanské sdružení s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v části Českého středohoří na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními samosprávami tzv. metodou LEADER. Tento princip spolupráce je úspěšným nástrojem rozvoje venkova, aplikovaným v EU od roku V České republice je od r a od roku 2004 je úspěšně využíván Místními akčními skupinami. Současná podoba Občanského sdružení MAS České středohoří byla vytvořena na 3. valné hromadě , kde byla schválena úprava stanov a byly vytvořeny a zvoleny orgány MAS. Poslední úprava stanov byla schválena na 7. valné hromadě dne , kde současně byl změněn organizační řád. Název: Místní akční skupina České středohoří, občanské sdružení Sídlo: Ploskovice 2, PSČ Č.j.: VS/1-1/64757/06-R IČO: Běžný účet s číslem /0300 u ČSOB, a.s. Litoměřice Webové stránky: Orgány: Správní rada Ředitel sdružení Dozorčí rada Programový výbor Monitorovací výbor Výběrová komise Komise pro ženy, mládež a zemědělce Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL Dobrovolníci Zakládajícími členy byli: Bc. Petr Panaš, p. Milan Klepsa, ing. Petr Liška 2

4 2. Zaměření činnosti MAS České středohoří má definovány 4 základní oblasti, na které je činnost zaměřena: 1) rozvoj drobného podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu jako základní složky hospodářské prosperity regionu. 2) Zajištění územních, technických a infrastrukturních podmínek podmiňující rozvoj obcí a ochranu životního prostředí. 3) Rozvoj zázemí pro realizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit v obcích a aktivizace místních iniciativ s cílem podpory rozvoje lidských zdrojů, místních tradic, kultury a sportu. 4) Zlepšení vzhledu obcí a rozvoj občanské a sociální vybavenosti jako důležité složky podmiňující atraktivitu sídla pro trvalé bydlení a spokojený život. Další specifikace zaměření, stanovení cílů a priorit je definována ve strategickém plánu Leader po období ) Zlepšování kvality života ve venkovském prostoru Českého středohoří a) Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb b) Vzhled obcí a kvalita venkovského prostředí c) Péče o kulturní dědictví Českého středohoří 2) Využití místního potenciálu pro rozvoj a diversifikaci venkovské ekonomiky a) Infrastruktura cestovního ruchu b) Podpora služeb cestovního ruchu c) Podpora tvorby místních produktů 3

5 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení V průběhu roku 2008 byli přijati tři noví členové Jakub Laušman, MVDr. Zbyněk Zikmund - podnikatelé v oblasti zemědělství a obec Chodouny, takže k byly členy občanského sdružení následující subjekty: Podnikatelské subjekty Jan Čuda, Ploskovice Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice Miloslav Jelínek, Těchobuzice Jan Kmoch, Staňkovice Jaroslav Kopřiva, Litoměřice Tomáš Neveloš, Střížovice Václav Plesník, Velemín Jiřina Poblová, Třebušín Ing. Karel Zůna, Žernosecké vinařství, Velké Žernoseky Jakub Laušman, Držovice MVDr. Zbyněk Zikmund, Kotelice Neziskové organizace Moto klub Bezinka Kamýk Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. KLIKA 1, o.s. Škola obnovy venkova,o.p.s. Liběšice Veřejná správa Mikroregion Porta Bohemica Svazek obcí Úštěcko Mikroregion České středohoří Město Litoměřice Obec Mlékojedy Obec Liběšice Obec Polepy Obec Křešice Obec Chodouny Dobrovolníci Jiří Patzl Fyzické osoby Bc. Petr Panaš Ing. Petr Liška Milan Klepsa 4

6 3.2 Orgány sdružení Ředitel MAS: Věra Petrů Správní rada: Ing. Petr Liška Jaroslav Tvrdík Miroslav Chlumský Miroslav Kébrt (Chládek a Tintěra, a.s.) Ing. Karel Zůna Ing. Bohumír Jasanský Bc. Petr Panaš Dozorčí rada: Alena Knobová Vladimír Kopřiva Ing. Miloslav Jelínek Programový výbor: Ing. Veronika Šturalová Milan Klepsa Jaroslava Petrusová, SPCCH Jiří Patzl dobrovolník Lukáš Kébrt Marie Cimrová Bc. Libor Kudrna Jakub Laušman Alena Balcarová Monitorovací výbor: Miroslav Kébrt Marie Trnková Alena Knobová Lubomír Peterka Ing. Ivana Mrázová Naděžda Černíková Tomáš Hlaváček Marika Foltýnová David Karter Výběrová komise: Ing. Petr Liška Jaroslav Tvrdík Miroslav Chlumský Alena Kaiserová Miroslav Kébrt Chládek a Tintěra, a.s. Ing. Karel Zůna Ing. Bohumír Jasanský Bc. Petr Panaš 5

7 Lubomír Peterka Antonín Štech Veronika Svobodová Ing. Dana Svobodová Mgr. Alena Šnýdlová Komise pro ženy, a mládež a zemědělce Jana Trnková Jakub Laušman Lukáš Kébrt Zuzana Klykorková Monika Kubešová David Karter Jana Kocourková Ing. Veronika Šturalová Marika Foltýnová Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL Věra Petrů Ing. Petr Liška Bc. Petr Panaš Ing. Veronika Šturalová Jiří Patzl Bc. Libor Kudrna Mgr. Alena Šnýdlová Milan Klepsa Vladimír Kopřiva Marie Trnková Dobrovolníci Jiří Patzl Ing. Veronika Šturalová Marie Trnková Ing. Ivana Mrázová Ing. Dana Svobodová Lukáš Kébrt David Karter Naděžda Černíková 6

8 3.3 Partnerské smlouvy uzavřené v průběhu kalendářního roku Agrounie Litoměřice, Pekařská 108, Litoměřice Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO České středohoří Mikroregion MEDZIČILIZIE, Čilizská Radvaň 285, SR Okresní hospodářská komora, Na Valech 525, Litoměřice Asociace soukromého zemědělství Okresu Litoměřice, Velká Krajská 1, Litoměřice MAS Serviso o.p.s., Třebívlice, Komenského nám. 17, Třebívlice MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, Valeč centrum pro komunikaci střední Morava, Palackého 30, Praha Český svaz ochránců přírody Základní organizace, 37/02 ZO ČSOP, Alfonse Muchy 16, Litoměřice TOM BOBŘI 3301, Mírové náměstí 73, Úštěk Společnost pro obnovu památek Úštecka občanské sdružení, ul. 1. Máje Úštěk Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26 Litoměřice Místní akční skupina Strážnicko o.s, náměstí Svobody 503, Strážnice Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, Masarykova 633, Ústí nad Labem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory- Brontosaurus Krkonoše, detašované pracoviště Litoměřice, Na Valech 582/53 Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Na Průhonu 270, Vědomice Škola obnovy venkova o.p.s. Liběšice, Liběšice 6, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 7

9 4 Aktivity MAS České středohoří v kalendářním roce 4.1 Jednání orgánů MAS Pracovní skupina pro přípravu SPL a další organizační záležitosti se sešla celkem 9krát, proběhlo 5 jednání programového výboru, který se zabýval především přípravou podkladů a projednávání návrhu SPL schválil programový výbor Strategii podpory rozvoje společenství a aktivit pro obyvatelstvo na území MAS České středohoří aneb od vesnice k vesnici sousedovi blíže. Jednou ze základních aktivit pro rozvoj společenství a zlepšení vztahů na venkově, v regionu MAS by měla být podpora setkávání obyvatel, či většího společenství, aktivity směřující ke spolupráci jednotlivců i organizací z jednotlivých částí regionu. Vznik strategie byl podpořen také faktem, že v rámci realizace SPL nelze podporovat mimo vzdělávání, tzv. měkké aktivity projekty. Dále byla uspořádána společná jednání v jednotlivých regionech s prezentací PRV, návrhy fichí a SWOT analýzy, s cílem získat co nejvíce podnětů k přípravě SPL Uskutečnilo se 6 schůzek správní rady, na kterých byly projednávány všechny důležité dokumenty MAS, přihlášky nových členů a příprava valných hromad. Správní rada se zabývala personálním obsazením manažera SPL a administrátora. Tato personální záležitost se bude řešit podle výsledků MAS s předloženým SPL V průběhu roku byly svolány 3 valné hromady z důvodů přijetí vnitřních organizačních dokumentů a strategického plánu Dozorčí rada se sešla 7. dubna, aby provedla kontrolu hospodaření za rok Monitorovací výbor společně s pracovní skupinou organizoval pracovní jednání v jednotlivých regionech. Kromě výše uvedených aktivit proběhla 2 společná jednání s MAS Strážnicko k plánovanému projektu vrácení původních dřevin zpět do krajiny. K tomuto projektu proběhla také 2 společná jednání všech 4 partnerských MAS, které se účastní přípravy a realizace projektu spolupráce v rámci opatření IV Příprava SPL Od května 2008 probíhala intenzivní příprava SPL Kromě setkání podnikatelů, neziskových organizací a zástupců mikroregionů a obcí, se vedení MAS zúčastnilo semináře k přípravě strategického plánu v Nahořečicích, organizovaného MAS Vladař, ale také osobní konzultace s PhDr. Sušankou. Jednání k tvorbě SPL probíhala na pracovních jednáních a žádost o registraci SPL byla podána prosince nám došlo oznámení o provedené administrativní kontrole. Na přípravu SPL a režii MAS jsme od Ústeckého kraje obdrželi dotaci ve výši 200tis. Kč, která nám výrazným způsobem pomohla provozně zajistit všechny potřebné činnosti. 8

10 4.3 Konference, semináře a jiné aktivity Členové MAS se průběžně účastní všech aktivit týkajících se MAS. V. Petrů s M. Trnkovou se zúčastnili semináře k tvorbě SPL v Nahořečicích a následně konzultace s PhDr. Sušankou ve Valči. MAS se úspěšně reprezentovala na zasedání SPOV v Benešově nad Ploučnicí a zástupci MAS se zúčastnili společného jednání zástupců MAS, které jsme zorganizovali na sále Vinařství Velké Žernoseky, kde jednání vedl PhDr. Sušanka. Ing. Šturalová a ing. Liška se společně s pí Petrů zúčastnili Oskerušových slavností ve Tvarožné Lhotě, kde byla navázána spolupráce v plánovaných aktivitách návratu původních dřevin zpět do krajiny. Další schůzka se konala v Ploskovicích za účasti MVDr. Dundra a Mgr. Hrdouška, za účelem plánovaného zmapování výskytu původních dřevin v naší lokalitě, k následné spolupráci na společném projektu MAS Strážnicko s dalšími 2 MAS, které se účastní následně zpracovaného projektu spolupráce připraveného k tomuto tématu. Předseda správní rady se průběžně účastnil odborného vzdělávání manažerů MAS, pořádaného ÚZEI, jednání SPOV ÚK a zástupců MAS na krajských dožínkách v Peruci. 9

11 5 Roční účetní závěrka Výroční zpráva MAS České středohoří za rok Závěrečné vyhodnocení dotace Ústeckého kraje 5.2 Rekapitulace daňové evidence do Přehled drobného majetku MAS České středohoří 10

12 M A S Č e s k é s t ř e d o h o ř í, o. s. Ploskovice čp - 2, PSČ Závěrečná zpráva o použití poskytnuté dotace Příjemce dotace: Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří Číslo dotace: 677/2008/RR Popis realizovaných aktivit Hlavní činností a cílem bylo zpracování kvalitního Strategického plánu Leader na období Současně bylo uzavřeno 21 partnerských smluv o regionální spolupráci. Dále byl zpracován projekt podaný do Fondu místního rozvoje Nadace VIA, na vytvoření dětského zastupitelstva pro děti ZŠ a MŠ Ploskovice, ZŠ Úštěk a ZPŠ Úštěk. Mimo výše uvedené se MAS České středohoří podílela na společném projektu na podporu z programu PRV osa Venkovské tradice v krajině, který byl zaregistrován koordinační MAS Nad Orlicí dne Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu Cílem projektu bylo zpracovat Strategický plán Leader na období včetně jeho včasného podání a registrace. Pro realizaci bylo nezbytné použít dotaci na materiálové, mzdové a administrativní výdaje. Strategický plán Leader Občanského sdružení Místní akční skupina České středohoří byl registrován dne Byla zpracována žádost o dotaci z Fondu místního rozvoje. Název projektu Vytvoření dětského zastupitelstva ZŠ a MŠ Ploskovice, ZŠ Úštěk a ZPŠ Úštěk. Přínos pro cílové skupiny Tvorbou a registrací Strategického plánu Leader byly vytvořeny předpoklady pro získání finančních prostředků pro region Místní akční skupiny České středohoří na období , tzn. region o 30 obcích s obyvateli. To umožní realizaci projektů, která přispěje k rozvoji obcí v našem regionu. Společné projekty přispějí k rozvoji partnerství v regionu a k rozvoji komunitní spolupráce. Celkové zhodnocení projektu Na zpracování podkladů se podílela většina členů MAS. Vlastní tvorba spočívala na činnosti pracovní skupiny, která se scházela pravidelně a připravovala potřebné podklady. Členové pracovní skupiny z větší části zajišťovali i administrativní úkony. Zároveň bylo vytvořeno a uzavřeno 21 partnerských smluv na spolupráci. Pokud MAS České středohoří uspěje, přinese to finanční prostředky do našeho regionu, které budou použity dle pravidel Programu rozvoje venkova. Vzhledem k omezeným vlastním prostředkům MAS nebylo možné uzavřít pracovní poměr na plný pracovní úvazek a vše bylo v tomto překlenovacím období řešeno formou dohod o provedení práce. V Ploskovicích: Věra Petrů,v.r. ředitel MAS České středohoří 11

13 M A S Č e s k é s t ř e d o h o ř í, o. s. Ploskovice čp - 2, PSČ Rozpočet a jeho čerpání Položka rozpočtu Rozpočet Skutečnost 1. Mzdové prostředky administrativní pracovník ,- Kč ,- Kč 2. Cestovné, telefon ,- Kč ,60 Kč 3. Náklady na přípravu a zpracování strategie, projektového záměru a projektů ,- Kč ,- Kč 4. Administrativní výdaje 5.000,- Kč 6.108,50 Kč Celkem: ,- Kč ,10 Kč V Ploskovicích: Věra Petrů ředitel MAS České středohoří 12

14 Mzdové prostředky administrativní pracovník Dohody o provedení práce: 1) Jana Papoušková 3.250,00 Kč 2) Eliška Korčáková 3.000,00 Kč 3) Jana Papoušková 1.400,00 Kč 4) Jitka Kopecká ,00 Kč 5) Ing. Petr Liška ,00 Kč 6) Jitka Kopecká ,00 Kč 7) Bc. Petr Panaš ,00 Kč 8) Věra Petrů ,00 Kč 9) Jiří Patzl 7.650,00 Kč Celkem: ,- Kč Cestovné, telefon 1) Cestovné ředitel 131,50 Kč 2) Cestovné ředitel 77,00 Kč 3) Cestovné ředitel 351,00 Kč 4) Cestovné předseda SR 116,00 Kč 5) Cestovné předseda SR 76,00 Kč 6) Cestovné ředitel 197,00 Kč 7) Fa cestovní náklady 2.045,00 Kč 8) Fa telefonní náklady 2.310,00 Kč 9) FA cestovní náklady 1.462,00 Kč 10) Fa telefonní náklady 2.370,00 Kč 11) Fa 6 cestovní náklady 7.823,00 Kč 12) Fa telefonní náklady 3.024,10 Kč Celkem: ,60 Kč Náklady na přípravu a zpracování strategie, projektového záměru a projektů 1) Fa 90/08 zpracování SPL ,00 Kč 2) Fa102/08 zpracování SPL ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Administrativní výdaje 1) Kancelářské potřeby 189,50 Kč 2) Poštovné, poštovní známky 114,00 Kč 3) Poštovné 160,00 Kč 4) Štítky, CD 350,00 Kč 5) Správní poplatky 30,00 Kč 6) Poštovné 240,00 Kč 7) Poštovné 43,00 Kč 8) Správní poplatky 60,00 Kč 9) Poštovné 114,00 Kč 10) Flash disc 189,00 Kč 11) Fa ,00 Kč Celkem 6.108,50 Kč 13

15

16

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 Místní akční skupiny Podchlumí 1 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Základní informace o Místní akční skupině Podchlumí... 4 1.2 Popis místního partnerství

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více