VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ"

Transkript

1 Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

2 ÚVOD Dokument Strategie celoživotního učení ČR poukazuje na fenomén stárnutí populace. S prodlužováním věku odchodu do důchodu a tudíž delším setrváváním na trhu práce, je důležité sledování kvalifikační vybavenosti starší populace. Problémem však je, že jejich kvalifikace je v mnoha případech zastaralá, neboť s novými technologiemi požadavky na výkon jednotlivých profesí prošly výraznými změnami. To se samozřejmě týká také pedagogických pracovníků. Věkový průměr učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku je vysoký. Odborné SŠ postrádají v nabídce programů DVPP ucelené programy, zaměřené na profesně orientované vzdělávání učitelů odborných předmětů. Projekt reaguje na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v oblasti ICT a implementací moderních vzdělávacích technologií, metod a forem vzdělávání do výuky. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací, prioritně ve strojírenských odborných předmětech. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT bylo ukončeno s projektem SIPVZ. Většina účastníků vzdělávání zvládla základy práce s PC. To ovšem nestačí, protože moderní vyučovací metody jsou založeny právě na implementaci PC do výuky. Pokud chtějí pedagogičtí pracovníci používat ve výuce kvalitní prezentace, doplněné kvalitní fotografii či videem, musí zvládnout také základy počítačové grafiky, která dokáže nahradit drahé nebo nedostupné učební pomůcky. Právě tyto vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků by měl vytvořený vzdělávací program uspokojit. 2

3 VZDĚLÁVACÍ CÍLE Obecným cílem vzdělávacího programu je vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na posílení jejich odborných kompetencí a připravit je na nové pojetí odborného vzdělávání a kvalitní výuku odborných předmětů. Specifickým cílem vzdělávacího programu Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací je posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků zaměřené na využití softwarových aplikací pro úpravu digitálních fotografií a tvorbu výukového videa. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s moderními vzdělávacími prostředky a metodami, založenými na aplikaci výpočetní techniky a jejího programového vybavení do výuky odborných předmětů strojírenských. POSTUP VÝUKY Výuka vzdělávacího programu Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací probíhá podle tematických plánů, vypracovaných na základě průzkumu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. FORMA VÝUKY Prezenční forma studia, e-learning CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, zejména: pracovníci škol a školských zařízení: o učitelé odborných předmětů o učitelé všeobecných předmětů o učitelé odborného výcviku o učitelé praktického vyučování vedoucí pracovníci škol a školských zařízení: o vedoucí učitelé odborného výcviku o vedoucí metodických sdružení o předsedové předmětových komisí o garanti oboru MÍSTO KONÁNÍ Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava 3

4 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ Výuka vzdělávacího programu Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací probíhá v odborných učebnách výpočetní techniky Střední školy technické v Opavě. Odborné učebny Střední školy technické jsou vybaveny moderní didaktickou technikou (PC, dataprojektor, interaktivní dotyková tabule, vizualizér, tiskárna). Pro výuku bude využitý software: Zoner Photo Studio 14, Pinnacle Studio 16. Pro výuku je využívána studijní opora: PECINOVSKÝ, Josef. 333 tipů a triků pro Zoner Photo Studio: [sbírka nejužitečnějších postupů pro zpracování digitálních fotografií]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 248 s. ISBN VESELÝ, Jan. 333 tipů a triků pro Pinnacle Studio: [sbírka nejužitečnějších postupů pro zpracování digitálních fotografií]. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 224 s. ISBN pracovní listy E-learningová podpora realizována v prostředí Moodle PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci Střední školy technické v Opavě s dlouholetou pedagogickou praxí a odbornými kompetencemi v oblasti ICT. Lektoři Ing. Jarmila Tomanová, Střední škola technická Opava, učitelka ICT a matematiky Ing. Jaroslav Pernikář, Střední škola technická Opava, učitel odborných předmětů a ICT Ing. Bc. Jiří Schreier, Střední škola technická Opava, učitel odborných předmětů a ICT Odborný garant Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, proděkanka pro informace a rozvoj HODINOVÁ DOTACE Hodinová dotace vzdělávacího programu je 40 vyučovacích hodin, z toho 20 hodin prezenční výuky a 20 hodin výuky formou e-learningu. Tematický celek Hodinová dotace Teoretická část 20 Základní pojmy z počítačové grafiky 1 Práce v programu Zoner Photo Studio Nastavení a popis uživatelského prostředí aplikace 1 Získávání fotografií, změna rozměrů fotografie 1 Histogram, křivky, úpravy jasu, kontrastu, barev 2 Odstraňování obrazových vad 2 Nástroje editoru ořez, výběry, klonovací razítko, štětce 6 4

5 Panoramata, HDR, pohlednice, publikování fotografií 2 Práce v editoru Pinnacle Studio Zákl. pojmy z oblasti videa, kodeky, multimediální formáty 1 Import videa, fotografií, popis a nastavení aplikace 1 Klipy, přechody, titulky 1 Zvukové efekty 1 Export videa 1 E-learning 20 Vytvoření výukového objektu - videa 10 Vytvoření výukových objektů - fotografií 5 Vytvoření multimediální prezentace 3 Prezentace výukových objektů 2 TEMATICKÝ PLÁN Prezenční výuka Cílová skupina Učivo Hodiny Metoda orientuje se v základních pojmech počítačové grafiky rozeznává formáty grafických souborů provádí jejich konverzi pracuje s programem Zoner Photo Studio nastavuje základní parametry programu Základní pojmy z oblasti počítačové grafiky, formáty grafických souborů a jejich konverze Nastavení a popis uživatelského prostředí aplikace Zoner Photo Studio instruktáž porozumí kompozici digitální fotografie ukládá fotografie do počítače provádí základní úpravy digitální fotografie provádí pokročilé úpravy digitální fotografie, úpravu křivek, jasu, kontrastu, barev odstraňuje obrazové vady odstranění šumu, vinětce, chromatické vady používá nástroje pro úpravu digitální fotografie tvoří retuše, koláže tvoří panoramatické snímky publikuje fotografie orientuje se v základních pojmech videa orientuje se v používání různých multimediálních formátů pracuje s programem Pinnacle Studio vytváří scénáře videa importuje fotografie a videosekvence stříhá a upravuje videosekvence vkládá do videa titulky vkládá přechody mezi jednotlivé sekvence Získávání fotografií, změna rozměrů fotografie Histogram, křivky, úpravy jasu, kontrastu, barev 2 výklad Odstraňování obrazových vad 2 výklad Nástroje editoru ořez, výběry, klonovací razítko, štětce, kolinearita Panoramata, HDR, pohlednice, publikování fotografií Základní pojmy z oblasti videa, kodeky, multimediální formáty Import videa, fotografií, popis a nastavení aplikace 6 výklad 2 výklad Klipy, přechody, titulky 5

6 upravuje zvuk a používá zvukové efekty Zvukové efekty exportuje video do různých multimediálních formátů Export videa E-learning Cílová skupina Učivo Hodiny Metoda vytvoří scénář pro videoklip vytvoří videoklip pro výuku strojírenských předmětů vytvoří databázi fotografií se zaměřením na výuku strojírenských předmětů vytvoří multimediální prezentaci zaměřenou na výuku strojírenských předmětů prezentuje vytvořené výukové objekty zaměřené na podporu výuky strojírenských předmětů prezentuje multimediální prezentaci pomocí moderních audiovizuálních prostředků ZPŮSOB VYHODNOCENÍ Vytvoření výukového objektu - videa 10 e-learning Vytvoření výukových objektů - fotografií samostatná práce 5 e-learning samostatná práce Vytvoření multimediální prezentace 3 výklad Prezentace výukových objektů a multimediální prezentace 2 výklad sebezkušenostní výcvik Úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího programu DVPP (příloha č. 1: Certifikát DVPP). Podmínky certifikace: minimálně 80% účast na vzdělávacích akcích vytvoření a prezentace grafických výukových objektů, využitelných ve výuce strojírenských předmětů Na závěr vzdělávacího programu vyplní účastník vzdělávacího programu evaluační dotazník, který bude jedním z podkladů pro hodnocení vzdělávací akce (příloha č. 2: Evaluační dotazník). 6

7 Příloha č. 1:

8 Příloha č. 2 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Název projektu: Číslo projektu: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/ Název akce ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Lektor Ing. Jarmila Tomanová Dotazník má za úkol zmapovat Vaše hodnocení absolvované déletrvající aktivity. Jsme si vědomi, že v mnoha případech nelze realitu zachytit pouze ve škálách, proto oceníme, pokud tam, kde se Vaše pocity a postřehy nevejdou do předložených "škatulek", využijete možnosti slovně komentovat jednotlivé otázky či kurz celkově. Pokud nemáte k některé z otázek co uvést, nechejte ji nevyplněnou. 1. Do jaké míry splnil kurz Vaše očekávání? zcela z větší části z poloviny jen v některých ohledech vůbec 2. Do jaké míry podle Vás naplnil kurz stanovené cíle? zcela z větší části z poloviny jen v některých ohledech vůbec 3. Do jaké míry byl kurz přínosná pro Váš profesní rozvoj? zcela z větší části z poloviny jen v některých ohledech vůbec

9 4. Hodinová dotace kurzu byla dostatečná. rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 5. Lektor nám věnoval dostatek času. rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 6. Považuji lektora za fundovaného odborníka. rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 7. Celkově bych přístup lektorů hodnotil (a) jako: vynikající velmi dobrý dobrý přijatelný nepřijatelný 8. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil (a) jako: vynikající velmi dobrou dobrou přijatelnou nízkou 9. Ke zlepšení kvality pro budoucnost kurzu by pomohlo, kdyby Děkujeme. 9

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 STUDIJNÍ MATERIÁLY VYUŽITÍ CAD

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů

PUBLIKOVÁNÍ NA WWW. Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů PUBLIKOVÁNÍ NA WWW Osnova volitelného modulu školení P podle metodiky sekce SIPVZ MŠMT ČR včetně dalších doplňkových materiálů V Praze dne 23. ledna 2004 Ondřej Neumajer Jednota školských informatiků Partyzánská

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více