Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6"

Transkript

1 Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin 2 C) redesign loga 3 D) grafický manuál 3 E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6 F) hodnocení nabídek, předpokládaná cena a podmínky dodání služby 7 G) ostatní podmínky 7 A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická sídlo: Salmovská 8, Praha 2 IČO: web: kontaktní osoba: Mgr. Zita Nidlová, tel Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

2 B) PŘEDSTAVENÍ ZADAVATELE S OHLEDEM NA IDENTIFIKACI CÍLOVÝCH SKUPIN Jabok je církevní vyšší odbornou školou. Jejím zřizovatelem jsou Salesiáni Dona Bosca, katolická kongregace zaměřená na vzdělávání a výchovu mládeže. Jabok připravuje odborníky pro sociální služby. Ve sféře provozovatelů sociálních služeb má vzdělávací program Jaboku, obsahující velké množství praxí u domácích i zahraničních subjektů, velmi dobrý kredit: naši absolventi jsou výborně uplatnitelní v praxi a prakticky nemají potíže s nezaměstnaností. Ve škole se naučí nejen teorii z oblasti sociální práce, ale i praktické dovednosti jako např. různé druhy aktivizačních technik, terapií (arteterapie, muzikoterapie ), doprovodných dovedností (od asistence tělesně postiženým po např. sportovní trasování nevidomým) apod. Podmínkou studia na církevní škole není žádná církevní příslušnost, škola je otevřena všem zájemcům. Církevní zaměření školy se projevuje ve velmi přátelské atmosféře a snahou o předávání morálních hodnot. Jabok je zapojen do projektů Fairtradová škola a Zelená škola. Ekologicky šetrné chování propaguje i prakticky svými konkrétními aktivitami. Mottem Jaboku je Víc než škola. Škola má 2 hlavní cílové skupiny: 1) uchazeči o studium převažující charakteristiky denní studium: věk 19-25; cca z ½ pocházející z církevního prostředí (katolíci, evangelíci i jiné církve); z cca ½ z Prahy a Středočeského kraje, zbytek několik výrazněji zastoupených regionů. Absolventi hlavně gymnázií, obchodních akademií či humanitně zaměřených SŠ. kombinované studium: věk let; převážně již pracující v sociálních službách, doplňují si vzdělání; výrazný podíl regionu Praha a Středočeský kraj. Předchozí vzdělání různorodější než u uchazečů denního studia. 2) zákazníci Centra dalšího vzdělávání nakupují placené kvalifikační či rekvalifikační služby. pracovníci v sociálních službách průběžně si doplňující kvalifikaci. pedagogičtí pracovníci rozšiřující si odborné znalosti. nepedagogičtí pracovníci (vedoucí kroužků, domů dětí a mládeže apod.). nespecifikovaní zájemci, kteří absolvují rekvalifikační kurzy podporované úřady práce. věk obvykle let, regionální záběr celá ČR s mírně vyšší zastoupením Prahy a Stč. kraje, minimálně SŠ vzdělání, oborová různorodost. právnické osoby poskytovatelé sociálních služeb objednávky kurzů na klíč. Uživatelé grafického manuálu: Zaměstnanci školy se spíše nižšími až středními počítačovými dovednostmi. Užívané programy: Microsoft Office. Pracovnice PR zkušená v úpravě fotografií. Používaným grafickým programem je Gimp. Přednost je dávána programům s free licencí. Škola nemá žádný program firmy Adobe (kromě Adobe Readeru). Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

3 C) REDESING LOGA V současnosti škola používá toto logo: Požadavky na redesing loga jsou následující: zachovat základní barevnost žlutá-černá. zachovat definici žluté: RGB = 255,204,0; CMYK = 0,20,100,0. Možno užít také odpovídající odstín Pantone. zachovat základní prvek dvou postav s podanýma rukama. zachovat hranatý tvar loga. logo musí obsahovat název školy slovo Jabok. možné úpravy: pojetí a grafické zpracování loga při dodržení výše uvedených požadavků, typ písma, poměry stran loga, doplňkové barvy apod. Předpokládané užití loga: barevná i černobílá varianta. firemní tiskoviny (podrobně viz kap. Grafický manuál). potisk propagačních předmětů. webové stránky školy. Formáty loga po vybrání vítězného návrhu bude návrh loga dopracován do následujících variant: barevné logo vektorový obrázek (primárně používaným grafickým programem je Gimp). černobílé logo vektorový obrázek (primárně používaným grafickým programem je Gimp). D) GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál definuje jednotnou úpravu tiskovin, propagačních tiskovin a předmětů. Podmínky pro zhotovení grafického manuálu jsou: užití volně dostupných fontů (free licence). předpokládané užití fontů a šablon v programech Microsoft Office, Open Office, Libre Office. tvorba propagačních materiálů v programu Gimp nebo jiných programech s free licencí. Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

4 1) Jednotný vizuální styl musí definovat podmínky (slovní popis podmínek) užití: NÁZEV ŠKOLY zkrácený název (JABOK/Jabok/VOŠ Jabok), písmo (velikost a typ). LOGO (LOGOTYP) barva, ochranné pásmo (okolo loga), proporce a rozmístění grafických prvků loga, nejmenší povolená velikost loga, umisťování loga v tištěných i elektronických materiálech. BAREVNÉ UŽITÍ LOGA složení barvy v režimu RGB, složení barvy v režimu CMYK, změna barvy pozadí (povolené kombinace barev při užití loga). PÍSMO písmo v tištěných propagačních a informačních materiálech, písmo na vizitkách, písmo u delších textů pro vnitřní i vnější potřebu. 2) Firemní tiskoviny Všechny šablony tam, kde jsou požadovány musejí umožňovat aktualizaci kontaktních údajů (např. změna telefonů, čísla účtu apod.), případně změnou kontaktních údajů vytvořit cizojazyčnou verzi. HLAVIČKOVÉ PAPÍRY šablona pro textový editor: pro externí komunikaci. pro tvorbu textů v textovém editoru. pro dokumenty interní potřeby (smlouvy se zaměstnanci atd.) požadována je šablona pro černobílou i barevnou verzi hlavičkového papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVY šablona pro textový editor: pro tvorbu výroční zprávy v textovém editoru (nepočítá se se sazbou a lámáním textu výroční zprávy pro publikaci zprávy formou knihy apod.). BULLETIN, INFORMAČNÍ VĚSTNÍK APOD. pro tvorbu v textovém editoru (nepočítá se se sazbou a lámáním textu). Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

5 ukázka obrázek návrhu ve skutečné velikosti. OSVĚDČENÍ (pro absolventy kurzů dalšího vzdělávání) šablona pro textový editor: pro tvorbu v textovém editoru (nepočítá se se sazbou a lámáním textu). v osvědčení musí být uveden plný název školy (nezkrácený), dále název absolvovaného kurzu, počet hodin, číslo akreditace kurzu, jméno a identifikační údaje absolventa, místo pro podpis garanta kurzu a ředitele školy. V osvědčení musí být použito logo školy. VIZITKY šablona: pro jednoduchou tvorbu vizitek uživateli (nepočítá se dalším grafickým zpracováním v grafickém studiu). RAZÍTKA: bez rámečku/s rámečkem (možno zvolit jednu z variant). vždy s logem. umožňující doplnit o identifikační číslo razítka. povinný text razítka: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2, IČ , DIČ CZ zpracovaný soubor vhodný k předání jako podklad pro výrobu razítek. DESKY A4 3CHLOPŇOVÉ vždy s logem. grafický návrh pro tisk desek. 3) PROPAGAČNÍ TISKOVINY PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY (letáky, plakáty až do velikosti A0 atd.): vzhled titulní strany. forma: leporelo, list (jednostranně/oboustranně). ukázka obrázek návrhu ve skutečné velikosti. POZVÁNKY (akce školy, konference apod.): formát A4 (na šířku nebo na výšku dle volby autora návrhu). Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

6 ukázka obrázek návrhu ve skutečné velikosti. PUBLIKACE (almanachy, brožury, katalogy): zásady jednotné grafické úpravy pro další zpracování grafikem a pro sazbu. ukázka obrázek návrhu titulní strany a 2 stran knihy (pravá a levá) ve skutečné velikosti. PREZENTACE šablona pro program na tvorbu prezentací: vzhled (pozadí, barvy, přechody snímků), písmo (velikost a typ), logo, umístění fotografií. 4) OSTATNÍ PROPAGAČNÍ UŽITÍ nástěnky navigační systém v areálu školy (označení kanceláří apod.) webové stránky (vytvořeny a provozovány v redakčním systému Drupal) - slovní popis užitého písma (velikost a typ), umístění loga, grafického uspořádání, příp. dalších grafických vlastností webu. E) PODMÍNKY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Uchazeč spolu s přihláškou do výběrového řízení předloží: návrh redesignu loga barevná i černobílá verze, návrh šablony hlavičkového papíru s černobílou verzí loga, návrh letáku oboustranná A4 složená do leporela na třetiny, krátký popis základních navrhovaných principů grafického manuálu (užité typy písma; doplňková barevnost, pokud bude navržena, aj.). Všechny grafické návrhy mohou být pouze grafické (obrázky apod.), nemusí jít o funkční šablony. Uchazeč v přihlášce dále uvede: identifikační údaje uchazeče. Uchazečem může být fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) i právnická osoba. S fyzickou osobou bude uzavřena dohoda o provedení práce, s OSVČ a právnickou osobou smlouva o zhotovení díla. Identifikační údaje musejí obsahovat všechny potřebné údaje pro platné uzavření smlouvy. min. 3 reference nebo ukázky své tvorby. souhlas uchazeče s tím, že v případě zadání celé zakázky bude tato zhotovena jako dílo pro zadavatele a autor nebude požadovat žádné autorské či licenční poplatky za užití tohoto díla. cenu za zhotovení grafického manuálu: fyzické osoby: cenu díla, na kterou bude uzavřena dohoda o provedení práce. OSVČ a právnické osoby neplátci DPH: uvedou cenu nabídky a zároveň výslovně text Nejsem plátce DPH. OSVČ a právnické osoby plátci DPH: uvedou cenu bez a včetně DPH. Pro hodnocení nabídek bude použita cena vč. DPH, tj. celkové náklady zadavatele. Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

7 všichni uchazeči: cenu za redesign loga a cenu za zhotovení manuálu (každou cenu zvlášť). všichni uchazeči: časový údaj, do kdy je nabídka platná. Platnost nabídky nesmí být kratší než do včetně. Termín uzávěrky přihlášek je neděle 18. května 2014 do hod. Přihlášky je možno podat: poštou na adresu uvedenou v bodě A) této zadávací dokumentace nebo elektronicky ve formátu PDF souboru/ů na ovou adresu Přihlášky podané poštou musejí být do termínu uzávěrky fyzicky doručeny (neplatí datum podání podle poštovního razítka). F) HODNOCENÍ NABÍDEK, PŘEDPOKLÁDANÁ CENA A PODMÍNKY DODÁNÍ SLUŽBY Nabídky budou hodnoceny dvoukolově: v 1. kole budou vybrány maximálně 3 návrhy, které postoupí do 2. kola. Vybraní uchazeči budou o postupu do 2. kola informováni em. U uchazečů postupujících do 2. kola si zadavatel vyžádá elektronickou maketu předložených návrhů hlavičkového papíru a elektronickou maketu prezentace. ve druhém kole vyzvaní uchazeči doplní své materiály o elektronickou maketu hlavičkového papíru s černobílým logem, elektronickou maketu prezentace a 1 barevný výtisk finálního návrhu letáku formy leporela (oboustranná A4 složená na třetiny). Hodnocen bude celkový vizuální dojem návrhů, podmínky práce s elektronickými maketami (kompatibilita s různými programy kancelářských aplikací a grafickými programy, snadnost aktualizace údajů apod.) a cenová nabídka za zhotovení kompletní zakázky. Uchazeči, kteří splní podmínky 2. kola a dodají materiály požadované pro účast ve 2. kole, obdrží odměnu Kč. varianty podání: zadavatel připouští podat nabídku pouze na zpracování grafického manuálu, jestliže bude využito stávající logo. Bude-li podána nabídka na redesign loga, musí obsahovat i grafický manuál, tj. nelze podat nabídku pouze na redesign loga. předpokládaná cena činí Kč pro redesign loga a Kč pro zhotovení kompletního grafického manuálu dle podmínek zadání. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit pouze návrh redesignu loga v případě, že žádný z návrhů grafického manuálu nebude vyhovující. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit pouze návrh grafického manuálu v případě, že žádný z návrhů redesignu loga nebude vyhovující. cena zahrnuje kompletní zhotovení zakázky dle smlouvy, která bude uzavřena. termín dodání díla: elektronické šablony k připomínkování do , konečná verze do ; kompletní grafický manuál do dílo bude zadavatelem uhrazeno jednorázově po dodání bezvadného díla. Podrobnosti stanoví smlouva. G) OSTATNÍ PODMÍNKY Součástí obou možných typů smluv bude prohlášení, že zhotovené dílo je vlastnictvím VOŠ Jabok, autor nemají a ani v budoucnu nebudou mít žádné finanční či jiné požadavky vyplývající z užívání díla a že dílo není zatíženo nevypořádanými autorskými právy třetích stran. Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., /5500, IČ: , DIČ: CZ /7

název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Výběrové řízení na zhotovitele nových webových stránek školy (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin 2 C) kvalitativní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více