Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení"

Transkript

1 Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení Neil Rasmussen White Paper #55 Revize 1

2 Resumé Existuje devět základních metod použití vzduchového chlazení pro zařízení datových středisek a síťových sálů. Jednotlivé metody se liší výkonem, výší nákladů a obtížností implementace. V tomto dokumentu jsou tyto metody popsány spolu s příslušnými výhodami a nevýhodami. Znalosti správné aplikace těchto technologií chlazení by měly patřit mezi základní vědomosti personálu pracujícího s informačními systémy i vedoucích pracovníků datových středisek a síťových sálů. 2

3 Úvod Se vzrůstající hustotou výpočetního zařízení v datových střediscích a síťových sálech vystoupil do popředí problém chlazení tohoto zařízení. Projekty konsolidace serverů spolu se zmenšující se fyzickou velikostí serverů a úložných systémů vedly k tomu, že zařízení o vysokém výkonu (a tedy tepelné zdroje) jsou zhuštěny na malé ploše. Ačkoli obvyklá hodnota spotřeby energie na jeden stojan zůstala v datových střediscích v řádu kilowattů, zařízení jsou často konfigurována tak, že příkon přesahuje hodnotu 15 kw na stojan. V důsledku toho je omezena kapacita průměrného datového střediska, které je konstrukčně schopno spolehlivě zajistit chladicí výkon pouze 2 3 kw na stojan. Kromě toho vedlo zavedení stojanů umožňujících dosáhnout vysoké hustoty zařízení v datových střediscích k vytvoření potenciálních horkých bodů neboli míst s vysokou teplotou, které systém chlazení nemůže dost dobře eliminovat, protože tradiční konstrukce předpokládaly, že chlazený prostor v datových střediscích je s ohledem na rozložení teploty relativně stejnorodý. Systém chlazení pro síťový sál nebo datové středisko sestává z klimatizační jednotky počítačového sálu (Computer Room Air Conditioning, CRAC) a z přidruženého systému pro distribuci vzduchu. Ve větších datových střediscích lze místo jednotky CRAC použít jednotku CRAH (Computer Room Air Handling). Všechny systémy chlazení používají jednotku CRAC nebo CRAH některého typu. Tyto jednotky jsou určeny pro odběr tepelné energie z místnosti a jsou dodávány s různými kapacitami. Hlavní rozdíly v kapacitě systémů chlazení však vycházejí z odlišných systémů distribuce. Systémy chlazení datových středisek se liší zejména v konfiguraci systému distribuce. Tyto systémy jsou hlavním tématem tohoto dokumentu. Devět typů systémů chlazení Každý systém distribuce chlazení obsahuje systém pro přívod vzduchu a systém pro odvod vzduchu. Přívodní systém distribuuje chladný vzduch z jednotky CRAC k chlazeným zařízením a odvodní systém odvádí ohřátý vzduch od zařízení zpět do jednotky CRAC. Pro přívodní i odvodní systém lze použít tři základní metody vedení vzduchu mezi jednotkou CRAC a chlazenými zařízeními. Jde o následující tři metody: S volnou distribucí S lokální distribucí S úplnou distribucí V systému s volnou distribucí je vzduch od jednotky CRAC i od zařízení odváděn (či naopak k nim přiváděn) volnou cirkulací v místnosti bez použití speciálního potrubí mezi těmito prvky. V systému s lokální distribucí je vzduch přiváděn a odváděn pomocí potrubí s ústím umístěným poblíž zařízení. V systému s úplnou distribucí je přívod i odvod vzduchu zajištěn potrubím vedeným přímo k jednotlivým zařízením. 3

4 Každou z uvedených tří metod (volnou, lokální a úplnou distribuci) lze použít pro přívodní i pro odvodní cestu. Kombinací uvedených variant tak získáváme 9 možných typů systémů distribuce. Všechny tyto typy již byly za různých okolností použity. V některých datových střediscích je použita kombinace různých typů distribuce. Některé z těchto metod vyžadují použití zvýšené podlahy, zatímco jiné lze použít spolu s pevnou i se zvýšenou podlahou. Devět uvedených typů je znázorněno v tabulce 1. Tabulka 1 9 typů systémů chlazení Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí Malé síťové sály (menší než 40 kw) Jednoduchá instalace Nízké náklady Výkon chlazení do 3 kw na stojan Chlazení stojanů do 3 kw Není nutné použití zvýšené podlahy Nízké náklady/snadná instalace Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení (podle prodejce) Není nutné použití zvýšené podlahy Zvýšená účinnost jednotky CRAC Přívod s lokální distribucí Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Chlazení stojanů do 3 kw Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení (podle prodejce) 4

5 Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s úplnou distribucí Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem : počítače mainframe Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Speciální instalace Poznámka 1: Termín potrubí odkazuje na jakýkoli typ uzavřeného prostoru, který lze použít pro přívod nebo odvod. Potrubím v odvodním systému s úplnou distribucí je horký vzduch odváděn od zadní části stojanů. Poznámka 2: Pro účely tohoto dokumentu předpokládejme, že na jednu nominální jednotku kw je vyžadováno proudění vzduchu s hodnotou 160 cfm (kubických stop za minutu), čili 4,53 m 3 za minutu, což je hodnota založená na obvyklých hodnotách proudění vzduchu u současných serverů IT. V tabulce 1 jsou znázorněny všechny kombinace metod pro přívod a odvod vzduchu. Obecně platí, že náklady a složitost systému chlazení jsou nejnižší v levém horním rohu tabulky. Při přechodu ke kombinacím umístěným v tabulce ve směru doprava a dolů hodnoty těchto parametrů (náklady a složitost) narůstají. Kritickým cílem každého systému chlazení datového střediska je oddělit tok odváděného horkého vzduchu od toku přiváděného studeného vzduchu, aby se předešlo přehřátí zařízení. Oddělení těchto komponent také výrazně zvyšuje účinnost a kapacitu systému chlazení. Jakmile hustota výkonu zařízení vzroste, naroste také objem odváděného a přiváděného vzduchu a je těžší zabránit tomu, aby do přívodu vzduchu pro určité zařízení nebyl zpět nasáván odváděný vzduch od tohoto či od sousedního zařízení. Z tohoto důvodu je při nárůstu hustoty výkonu nutné použít systém distribuce vzduchu s částečným nebo úplným přímým vedením studeného vzduchu k zařízení nebo horkého vzduchu od zařízení. Můžeme uvést další obecná tvrzení týkající se uvedených devíti typů systémů chlazení. Přívodní systémy s úplnou distribucí jsou obvykle používány v prostředích se zvýšenou podlahou, kde překážky pod podlahou způsobují problémy nízkého statického tlaku, které zabraňují přívodu chladného vzduchu k přední části stojanů, jak je uvedeno na obrázku 1B. Systémy s úplnou distribucí jsou kromě toho používány spolu se specializovanými zařízeními, která umožňují přímý přívod vzduchu, jako jsou například počítače mainframe. Odvodní systémy s úplnou distribucí jsou používány zejména v kombinaci s dalšími systémy a lze je použít v prostředích se smíšenou hustotou. Drtivou většinu všech instalací tvoří některá ze čtyř kombinací vedení s volnou distribucí a vedení s lokální distribucí. Za účelem dalšího zkoumání výhod a omezení jednotlivých přístupů jsou v další části tohoto dokumentu instalace rozděleny do dvou typů: prostředí se zvýšenou podlahou a prostředí, ve kterých zvýšená podlaha použita není. 5

6 Typy systémů chlazení v prostředí s pevnou podlahou I když nejběžnější koncepce datových středisek zahrnuje zvýšenou podlahu, lze vybudovat datová střediska jakékoli velikosti bez použití zvýšené podlahy (mnohá taková střediska již vybudována jsou). U drtivé většiny síťových sálů a sálů se sítěmi LAN není zvýšená podlaha použita. Ani u mnoha novějších datových středisek s kapacitou mnoha megawattů není použita zvýšená podlaha. Tradiční důvody pro použití zvýšené podlahy již u moderních datových středisek neplatí. Existuje naopak celá řada nevýhod hovořících v neprospěch použití zvýšených podlah. Jde například o nutnost použití speciální konstrukce, vyšší náklady, delší doba na vytvoření konstrukce, požadavky na výšku místnosti, choulostivost na seismickou činnost, bezpečnostní rizika, rizika zabezpečení, zatížení podlahy, nutnost použití přístupových ramp a další problémy. Tyto faktory jsou podrobněji popsány v dokumentu APC White Paper #19: Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek. Z uvedených důvodů je u nových konstrukcí obvykle upřednostňováno prostředí s pevnou podlahou (pro menší datová střediska a síťové sály vždy). Devět typů systémů chlazení pro prostředí s pevnou podlahou je zobrazeno v tabulce 2. V prostředí s pevnou podlahou závisí implementace přívodu s lokální distribucí na přítomnosti potrubí ve stropním prostoru a na systému odvětrání, jak je uvedeno v diagramech v druhém řádku tabulky 2. I když kombinace přívodu s lokální distribucí a odvodu s lokální distribucí uvedená v tabulce 2 vypadá poměrně složitě, ve skutečnosti jde o nejčastější typ chlazení pro komerční budovy. Přívodní potrubí je v tomto případě připevněno ke stropu a v klimatizovaném prostoru jsou rozmístěny odvodní mřížky. 6

7 Tabulka 2 Devět typů systémů chlazení v prostředí s pevnou podlahou Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí Malé síťové sály (menší než 40 kw) Jednoduchá instalace Nízké náklady Výkon chlazení do 3 kw na stojan Chlazení stojanů do 3 kw Není nutné použití zvýšené podlahy Nízké náklady/snadná instalace Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení Není nutné použití zvýšené podlahy Přívod s lokální distribucí Přívod s úplnou distribucí X Nedoporučuje se Je obtížné zamezit mísení vzduchu obou okruhů Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení X X Nelze použít Nelze použít Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Možnost zpětného přizpůsobení Specializované stojany a jednotka CRAC Výběr vhodného typu pro použití v prostředí s pevnou podlahou Při výběru vhodného typu pro dané prostředí je potřebné znát různé typy systémů chlazení. I přes různé odchylky v jednotlivých prostředích lze poskytnout obecné pokyny a rady ohledně toho, jaký typ v dané situaci použít. Systémy navrhované pro větší plochu a pro prostředí s vyšší hustotou výkonu budou obecně vyžadovat komplexnější návrh a složitější konstrukci, která bude většinou obsahovat potrubní vedení. Klíčem k efektivnímu návrhu systému je splnění následujících požadavků: je třeba navrhnout systém chlazení pro průměrnou hustotu výkonu, mít však přitom v záloze dostatek kapacity chlazení pro stojany s vysokou hustotou výkonu, pokud budou použity. Stojany s vysokou hustotou výkonu obvykle představují pouze zlomek celkového zatížení, jejich umístění v datovém středisku však nelze spolehlivě odhadnout 7

8 předem. Obavy z toho, že nebude možné adekvátně chladit potenciální horké body (místa s vysokou teplotou) v datovém středisku, vedly u konvenčních konstrukcí se zvýšenou podlahou ke značnému předimenzování systému chlazení a systému distribuce vzduchu, což mělo za následek neúměrné zvyšování nákladů a výdajů na provoz, přičemž však často nebylo ani přesto dosaženo uspokojivých výsledků. Potrubní vedení pro přívod vzduchu či pro odvod chlazeného vzduchu umožňuje přesně zacílit místa s vysokou hustotou výkonu, aniž by byly zbytečně navýšeny náklady na systém chlazení. V tabulce 3 je znázorněn postup při výběru správného typu chladicího systému pro prostředí s pevnou podlahou. Větší rozměry střediska a vyšší hustota výkonu vedou k použití složitějších potrubních systémů. U každého typu lze do systému začlenit prostředky chlazení pro několik stojanů s vysokou hustotou výkonu, které výrazně převyšují průměrný příkon na stojan. Tabulka 3 Výběr systému chlazení pro prostředí s pevnou podlahou Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Méně než 10 stojanů nebo 40 kw Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: Méně než 100 stojanů nebo 150 kw pouze s příležitostným použitím stojanů s vysokou hustotou Systém je součástí většího střediska s více zónami nebo s masivnějším použitím stojanů s vysokou hustotou 8

9 Typy systémů chlazení v prostředí se zvýšenou podlahou Ačkoli je pro nové konstrukce upřednostňováno použití prostředí s pevnou podlahou, v některých situacích jsou stále používány zvýšené podlahy. Zvýšenou podlahu lze použít v následujících případech: V zařízení je již instalována zvýšená podlaha, kterou lze použít. Do systému budou instalovány počítače typu mainframe s přívodem vzduchu zdola zpod podlahy. Ve výpočetním prostoru je potřeba vést vodní potrubí v nezanedbatelném rozsahu. Mějte na paměti, že samotná potřeba vedení napájecích nebo datových kabelů není důvodem pro použití zvýšené podlahy. Zvýšená podlaha by v žádném případě neměla být používána pro napájecí a datové kabely, protože může dojít k významnému snížení výkonu systému chlazení. V datových střediscích s vysokou hustotou výkonu je optimálním řešením vedení datových a napájecích kabelů ve stropním prostoru. Uvedené zhoršení výkonu je způsobeno tím, že napájecí a datové kabely umístěné pod podlahou mohou přerušit plánovaný tok vzduchu či změnit jeho směr. Kromě toho musí obsluha střediska při přístupu do prostoru pod podlahou odejmout podlahové desky za účelem přidávání či odebírání kabelů, což představuje další přerušení přívodu vzduchu ke kritickým zařízením IT. Devět typů systémů chlazení pro prostředí se zvýšenou podlahou je zobrazeno v tabulce 4. 9

10 Tabulka 4 Devět typů systémů chlazení v prostředí se zvýšenou podlahou Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. Přívod s lokální distribucí Sály sítí LAN, nízká hustota Jednodušší instalace Chlazení stojanů do 3 kw Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení Přívod s úplnou distribucí Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Specializované stojany a jednotka CRAC V prostředí se zvýšenou podlahou je vytvořena implementace lokálního přívodu s použitím této zvýšené podlahy, jak je znázorněno v druhém řádku tabulky 2. Za předpokladu, že existuje zvýšená podlaha a že ji lze použít pro lokální přívod, nemá přívod s volnou distribucí žádné výhody a neměl by být brán v potaz. V tabulce 4 je proto uvedeno, že typy chlazení s přívodem s volnou distribucí se pro prostředí se zvýšenou podlahou nedoporučují. 10

11 V případě použití odvodního potrubí ve stropním prostoru je zpětné sání soustředěno poblíž výstupů horkého vzduchu ze zařízení. Systém odvodu s úplnou distribucí umožňuje zcela zabránit mísení přiváděného a odváděného vzduchu. Tak lze dosáhnout stejnoměrných teplot u přívodů pro stojany (zvláště v horní části stojanů) a zvýšit účinnost jednotky CRAC. Odvodní potrubí lze kromě toho nastavit tak, aby byla maximalizována účinnost odsávání horkého vzduchu poblíž kritických teplotních bodů datového střediska 1. Výběr vhodného typu pro použití v prostředí se zvýšenou podlahou Při výběru vhodného typu pro dané prostředí je potřebné znát různé typy systémů chlazení. I přes různé odchylky v jednotlivých prostředích lze poskytnout obecné pokyny a rady ohledně toho, jaký typ v dané situaci použít. Systémy navrhované pro větší plochu a pro prostředí s vyšší hustotou výkonu budou obecně vyžadovat složitější konstrukci potrubního vedení. Klíč k efektivnímu návrhu systému je stejný jako pro prostředí s pevnou podlahou: je třeba navrhnout systém chlazení pro průměrnou hustotu výkonu, mít však přitom v záloze dostatek kapacity chlazení pro stojany s vysokou hustotou výkonu. Stojany s vysokou hustotou výkonu obvykle představují pouze zlomek celkového zatížení, jejich umístění v datovém středisku však nelze spolehlivě odhadnout předem. V tabulce 5 je znázorněn postup při výběru správného typu chladicího systému pro prostředí se zvýšenou podlahou. Větší rozměry střediska a vyšší hustota výkonu vedou k použití složitějších potrubních systémů. Pro každý typ systému jsou k dispozici prostředky umožňující začlenit do systému několik stojanů s vysokou hustotou výkonu, které výrazně převyšují průměrný příkon na stojan. Tabulka 5 Výběr systému chlazení pro prostředí se zvýšenou podlahou Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Průměrný příkon na stojan menší než 3 kw, značná výška stropu nebo celkový příkon menší než 100 kw Vysoký průměrný příkon na stojan nebo celkový příkon přesahující 100 kw Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: 1 To platí zejména v případě, že jsou odvodní mřížky instalovány jako součást závěsného stropního systému. V takovém systému lze odvodní mřížky podle potřeby snadno přesouvat. 11

12 Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Alternativní řešení pro prostředí počítačů mainframe s vysokou hustotou výkonu Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: Zvažování faktorů při návrhu systému chlazení Jakmile je vybrán vhodný typ chladicího systému, je potřebné zvážit použití dalších prvků, které je třeba začlenit do konstrukce systému. Mezi ně patří následující faktory: Rozmístění stojanů ve střídavých řadách Umístění jednotek CRAC Množství a umístění průduchů a ústí vedení Rozměry potrubního vedení (viz poznámku 1) Správná interní konfigurace stojanů Všechny tyto faktory mají významný dopad na výkon systému, zvláště při značné velikosti sálu nebo při vysoké hustotě výkonu zařízení. Konstrukce drtivé většiny stávajících datových středisek neodpovídá uvedeným faktorům. Slabinami takových středisek jsou neočekávaná omezení kapacity, neadekvátní záložní kapacita či nízká účinnost. Nelze proto mít za to, že úvahy o těchto faktorech jsou pouhou rutinou; vedoucí pracovníci středisek a pracovníci odpovědní za zařízení IT by měli důkladně chápat uvedené principy. Úplnější diskuse o těchto otázkách je uvedena v dokumentu APC White Paper #49: Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms (k dispozici pouze v angličtině). Příklady speciálních komponent systému distribuce vzduchu V systémech distribuce vzduchu popsaných v předchozích oddílech jsou používány zejména jednotky CRAC, potrubní vedení, závěsné stropní prostory a zvýšené podlahy. Tyto komponenty jsou běžně používány již po celá desetiletí a technologie jejich výroby je všeobecně známa. Příklady takových komponent nejsou v tomto dokumentu uvedeny. U některých metod s úplnou distribucí určených pro aplikace s vysokou hustotou výkonu jsou však používány komponenty, které jsou na trhu relativně nové. V tomto oddílu jsou uvedeny reprezentativní příklady těchto komponent pro ilustraci jejich funkce a použití. 12

13 Komponenty odvodního vedení s úplnou distribucí Stojan vybavený odvodním vedením s úplnou distribucí zachycuje veškerý vzduch odcházející od zadní části stojanu a převádí jej do odvodního prostoru jednotky CRAC. Při dostatečně vysoké hustotě výkonu bude pro takový systém potrubního vedení nutné použít přídavné ventilátory umožňující překonání odporu proudění vzduchu způsobeného nasáváním a vedením vzduchu i veškerého dalšího odporu jdoucího na vrub rozmístění kabeláže či umístění čelních dveří stojanu. Příklad stojanového zařízení, které tuto funkci poskytuje, je uveden na obrázku 1A. Obrázek 1A Jednotka potrubního vedení pro odvod vzduchu s úplnou distribucí a s připojením ke stojanu Obrázek 1B Jednotka potrubního vedení pro přívod vzduchu s úplnou distribucí a s připojením ke stojanu Jednotka APC pro odvod vzduchu, model ACF101BLK Jednotka APC pro distribuci vzduchu, model ACF001 Komponenty přívodního systému s úplnou distribucí Stojan s přívodním systémem s úplnou distribucí směruje neředěný vzduch z jednotky CRAC k přívodům vzduchu pro zařízení s cílem překonat odpor proudění vzduchu související s potrubním vedením. Pokud je hustota výkonu dostatečně vysoká, bude systém vyžadovat přídavné ventilátory pro překonání veškerého dalšího odporu proudění vzduchu jdoucího na vrub umístění kabeláže či zadních dveří stojanu. Příklad stojanového zařízení, které tuto funkci poskytuje, je uveden na obrázku 1B. 13

14 Za účelem zajištění vysoké dostupnosti jsou zařízení na obrázcích 1A a 1B obvykle instalována s ventilátory v konfiguraci N+1 a s dvojitým přívodem napájení. Kromě toho lze výkon systému optimalizovat regulací rychlosti ventilátoru. Komponenty pro odvod vzduchu v systému s volnou distribucí Samostatný systém chlazení pro zařízení s vysokou hustotou sestává ze sady stojanů a vyhrazené klimatizační jednotky CRAC. Dvě řady stojanů jsou umístěny čelně v opačných směrech tak, aby byl horký vzduch odváděn vedením s úplnou distribucí ze středové uličky do odvodního potrubí jednotky CRAC. Systém je navržen tak, aby při instalaci do datového střediska neměl vliv na žádné další stojany ani na stávající systémy chlazení. Systém je vzhledem k místnosti teplotně neutrální ; bude brát chladný vzduch z místnosti a zpět do místnosti odvádět vzduch se stejnou teplotou nebo bude používat vlastní systém proudění vzduchu v rámci hermeticky uzavřeného stojanu. Příklad takového systému je uveden na obrázku 2. Obrázek 2 Integrovaný systém chlazení v rámci stojanu (více stojanů) Přívodní a odvodní systém s úplnou distribucí Pro aplikace s velmi vysokou hustotou instalované v prostředí s pevnou podlahou, pro řešení potíží s horkými body (místy s vysokou teplotou) či pro dodatečně instalované systémy směřující k vysokým hustotám výkonu je vhodné použít systémy s úplnou distribucí přívodu i odvodu, které zajišťují flexibilitu a nezávislost na faktorech stávajícího prostředí. Možnosti architektury v předchozích tabulkách 2 a 3 zobrazují systémy s úplnou distribucí na straně přívodu i odvodu s přídavnou jednotkou CRAC pro aplikace s vysokou hustotou výkonu. Umístění jednotky CRAC poblíž umožňuje lepší regulaci proudění vzduchu a odstraňuje potřebu konstruovat rozsáhlé potrubní vedení nebo zásobníkový prostor, které jsou jinak nezbytné. Příklad integrovaného stojanu a systému CRAC s úplnou distribucí na straně přívodu i odvodu je znázorněn na obrázku 3. 14

15 Obrázek 3 Integrovaný stojanový systém chlazení (jednoduchý stojan) Na obrázku je znázorněn stojan serveru s přídavnou jednotkou cívky/ventilátoru pro chlazení umístěnou na straně stojanu. Horký vzduch ze serverů je odváděn přes chladicí cívky a výsledný chladný vzduch je poté znovu veden k přívodům vzduchu serveru. Závěry Systémy chlazení pro datová střediska a síťové sály se liší zejména způsobem distribuce vzduchu. Pro přívodní i pro odvodní systém vzduchu lze použít tři různé konfigurace. Kombinací těchto konfigurací lze získat 9 základních typů řešení systémů chlazení. Každý z těchto devíti typů má své výhody a nevýhody, které je předurčují pro použití v různých aplikacích. Se znalostí těchto devíti typů systémů chlazení a jejich atributů lze formulovat doporučení ohledně toho, kdy je vhodné použít který typ. Tento dokument obsahuje taková doporučení pro prostředí se zvýšenou podlahou i pro prostředí s pevnou podlahou. V současné době je při konstrukci datového střediska ve většině případů upřednostňovanou metodou použití pevné podlahy. Oproti obecnému přesvědčení mohou metody chlazení vyvinuté pro prostředí s pevnou podlahou v porovnání s prostředími se zvýšenou podlahou poskytovat stejný nebo vyšší výkon. Obecně se při chlazení stojanů s příkonem v rozmezí 5 15 kw doporučuje použití přívodního či odvodního potrubního systému s úplnou distribucí. Vzhledem k tomu, že stojany s příkonem 5 15 kw obvykle představují pouze malý zlomek počtu stojanů v datovém středisku, je tato metoda obvykle používána v kombinaci s jednoduššími metodami. Pokud je přívodní či odvodní potrubní systém s úplnou distribucí použit pouze lokálně v případě potřeby, lze datová střediska navrhovat s ohledem na průměrný teplotní výkon; přitom však lze spravovat i stojany s vysokou hustotou výkonu. 15

16 Informace o autorovi: Neil Rasmussen je zakladatel a hlavní technický ředitel společnosti American Power Conversion. Ve společnosti APC má Neil na starosti oddělení výzkumu a vývoje s největším rozpočtem na světě v oblasti napájení, chlazení a infrastruktury stojanů pro kritické sítě s hlavními vývojovými středisky ve státech Massachusetts, Missouri, Dánsko, Rhode Island, Tchaj-wan a Irsko. Neil je v současné době vedoucím činitelem v úsilí společnosti APC vyvíjet modulární škálovatelná řešení datových středisek. Před založením společnosti APC v roce 1981 získal Neil diplom na univerzitě MIT v oboru elektrotechnika, kde zpracoval diplomovou práci na téma analýzy napájení 200 MW pro termonukleární reaktor Tokamak. Od roku 1979 do roku 1981 pracoval v institutu MIT Lincoln Laboratories na setrvačníkových systémech uložení energie a solárních napájecích systémech. 16

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Martin Petrovka Ivan Karas COMPLETE CZ www.datacentra.cz Stav DC světa 2013 podle Data Center

Více

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013 RAMOS Příkladová studie 2014 CONTEG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, reprodukována, dále šířena nebo uložena v jakémkoli vyhledávacím systému bez písemného souhlasu

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Jim Spitaels White Paper č. 43 Revize 2 Resumé Požadavky na výkon napájení datových středisek a síťových sálů se mění každou minutu v

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

APC-MGE řešení. Ivan Habovčík, APC-MGE ČR, 2.4.2007 2007 APC-MGE

APC-MGE řešení. Ivan Habovčík, APC-MGE ČR, 2.4.2007 2007 APC-MGE APC-MGE řešení Ivan Habovčík, APC-MGE ČR, 2.4.2007 APC - jednička Založení APC Massachusetts Institute for Technology, 1981, výzkum využití solární energie Rok 1984 - Back-UPS 450 1988 vstup na burzu CP

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

CÍLENÉ CHLAZENÍ. pro další dekádu! CONTEG ŘEŠENÍ. :: cílené chlazení. www.conteg.cz KOMPATIBILITA CÍLENÉHO CHLAZENÍ ŘADA ROZVADĚČŮ OPTIMAL

CÍLENÉ CHLAZENÍ. pro další dekádu! CONTEG ŘEŠENÍ. :: cílené chlazení. www.conteg.cz KOMPATIBILITA CÍLENÉHO CHLAZENÍ ŘADA ROZVADĚČŮ OPTIMAL CÍLENÉ CHLAZENÍ Stojí za to zmínit, že chlazení datového centra či serverovny nemusí být uniformní, neboť Blade servery generují daleko více tepla než tradiční 1U servery či disková pole a zároveň se v

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - Technická specifikace Příloha č. 3 - Technická specifikace 1 Předmět plnění a technické podmínky Předmětem plnění je dodávka bloku mobilního datového centra (dále jen MDC ) založeného na kontejnerovém řešení sestávající z jednoho

Více

Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů

Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů Bílá kniha č. 37 Verze 4 Resumé Fyzická a napájecí infrastruktura datových středisek a síťových sálů

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Stále se objevují dotazy hlavně ze strany projektantů jak zabezpečit bezpečný dlouhodobý provoz transformátorů. Jedním z hlavních vlivů na dlouhodobou

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný při sezení i stání, který podporuje aktivitu uživatele a snadno začleňuje pohyb

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory

TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory 2013 TABLE OF CONTENT Kladívkové šrotovníky /Granulátory Hans Lundqvist EuroMilling OBSAH Technologie šrotování a mísení Obsah Kladívkový šrotovník A-304D...2 A-304D technický nákres...3 Kladívkový šrotovník

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001)

Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Bezpečnost síťové infrastruktury Panduit NISS - s námi je to snadné (komplexní řešení síťové infrastruktury dle ISO 27001) Verze 1.30 NISS - Network Infrastructure Security Solution Rozvoj technologií

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více