Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení"

Transkript

1 Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení Neil Rasmussen White Paper #55 Revize 1

2 Resumé Existuje devět základních metod použití vzduchového chlazení pro zařízení datových středisek a síťových sálů. Jednotlivé metody se liší výkonem, výší nákladů a obtížností implementace. V tomto dokumentu jsou tyto metody popsány spolu s příslušnými výhodami a nevýhodami. Znalosti správné aplikace těchto technologií chlazení by měly patřit mezi základní vědomosti personálu pracujícího s informačními systémy i vedoucích pracovníků datových středisek a síťových sálů. 2

3 Úvod Se vzrůstající hustotou výpočetního zařízení v datových střediscích a síťových sálech vystoupil do popředí problém chlazení tohoto zařízení. Projekty konsolidace serverů spolu se zmenšující se fyzickou velikostí serverů a úložných systémů vedly k tomu, že zařízení o vysokém výkonu (a tedy tepelné zdroje) jsou zhuštěny na malé ploše. Ačkoli obvyklá hodnota spotřeby energie na jeden stojan zůstala v datových střediscích v řádu kilowattů, zařízení jsou často konfigurována tak, že příkon přesahuje hodnotu 15 kw na stojan. V důsledku toho je omezena kapacita průměrného datového střediska, které je konstrukčně schopno spolehlivě zajistit chladicí výkon pouze 2 3 kw na stojan. Kromě toho vedlo zavedení stojanů umožňujících dosáhnout vysoké hustoty zařízení v datových střediscích k vytvoření potenciálních horkých bodů neboli míst s vysokou teplotou, které systém chlazení nemůže dost dobře eliminovat, protože tradiční konstrukce předpokládaly, že chlazený prostor v datových střediscích je s ohledem na rozložení teploty relativně stejnorodý. Systém chlazení pro síťový sál nebo datové středisko sestává z klimatizační jednotky počítačového sálu (Computer Room Air Conditioning, CRAC) a z přidruženého systému pro distribuci vzduchu. Ve větších datových střediscích lze místo jednotky CRAC použít jednotku CRAH (Computer Room Air Handling). Všechny systémy chlazení používají jednotku CRAC nebo CRAH některého typu. Tyto jednotky jsou určeny pro odběr tepelné energie z místnosti a jsou dodávány s různými kapacitami. Hlavní rozdíly v kapacitě systémů chlazení však vycházejí z odlišných systémů distribuce. Systémy chlazení datových středisek se liší zejména v konfiguraci systému distribuce. Tyto systémy jsou hlavním tématem tohoto dokumentu. Devět typů systémů chlazení Každý systém distribuce chlazení obsahuje systém pro přívod vzduchu a systém pro odvod vzduchu. Přívodní systém distribuuje chladný vzduch z jednotky CRAC k chlazeným zařízením a odvodní systém odvádí ohřátý vzduch od zařízení zpět do jednotky CRAC. Pro přívodní i odvodní systém lze použít tři základní metody vedení vzduchu mezi jednotkou CRAC a chlazenými zařízeními. Jde o následující tři metody: S volnou distribucí S lokální distribucí S úplnou distribucí V systému s volnou distribucí je vzduch od jednotky CRAC i od zařízení odváděn (či naopak k nim přiváděn) volnou cirkulací v místnosti bez použití speciálního potrubí mezi těmito prvky. V systému s lokální distribucí je vzduch přiváděn a odváděn pomocí potrubí s ústím umístěným poblíž zařízení. V systému s úplnou distribucí je přívod i odvod vzduchu zajištěn potrubím vedeným přímo k jednotlivým zařízením. 3

4 Každou z uvedených tří metod (volnou, lokální a úplnou distribuci) lze použít pro přívodní i pro odvodní cestu. Kombinací uvedených variant tak získáváme 9 možných typů systémů distribuce. Všechny tyto typy již byly za různých okolností použity. V některých datových střediscích je použita kombinace různých typů distribuce. Některé z těchto metod vyžadují použití zvýšené podlahy, zatímco jiné lze použít spolu s pevnou i se zvýšenou podlahou. Devět uvedených typů je znázorněno v tabulce 1. Tabulka 1 9 typů systémů chlazení Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí Malé síťové sály (menší než 40 kw) Jednoduchá instalace Nízké náklady Výkon chlazení do 3 kw na stojan Chlazení stojanů do 3 kw Není nutné použití zvýšené podlahy Nízké náklady/snadná instalace Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení (podle prodejce) Není nutné použití zvýšené podlahy Zvýšená účinnost jednotky CRAC Přívod s lokální distribucí Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Chlazení stojanů do 3 kw Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení (podle prodejce) 4

5 Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s úplnou distribucí Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem : počítače mainframe Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Prostředí se zvýšenou podlahou Prostředí s pevnou podlahou Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Speciální instalace Poznámka 1: Termín potrubí odkazuje na jakýkoli typ uzavřeného prostoru, který lze použít pro přívod nebo odvod. Potrubím v odvodním systému s úplnou distribucí je horký vzduch odváděn od zadní části stojanů. Poznámka 2: Pro účely tohoto dokumentu předpokládejme, že na jednu nominální jednotku kw je vyžadováno proudění vzduchu s hodnotou 160 cfm (kubických stop za minutu), čili 4,53 m 3 za minutu, což je hodnota založená na obvyklých hodnotách proudění vzduchu u současných serverů IT. V tabulce 1 jsou znázorněny všechny kombinace metod pro přívod a odvod vzduchu. Obecně platí, že náklady a složitost systému chlazení jsou nejnižší v levém horním rohu tabulky. Při přechodu ke kombinacím umístěným v tabulce ve směru doprava a dolů hodnoty těchto parametrů (náklady a složitost) narůstají. Kritickým cílem každého systému chlazení datového střediska je oddělit tok odváděného horkého vzduchu od toku přiváděného studeného vzduchu, aby se předešlo přehřátí zařízení. Oddělení těchto komponent také výrazně zvyšuje účinnost a kapacitu systému chlazení. Jakmile hustota výkonu zařízení vzroste, naroste také objem odváděného a přiváděného vzduchu a je těžší zabránit tomu, aby do přívodu vzduchu pro určité zařízení nebyl zpět nasáván odváděný vzduch od tohoto či od sousedního zařízení. Z tohoto důvodu je při nárůstu hustoty výkonu nutné použít systém distribuce vzduchu s částečným nebo úplným přímým vedením studeného vzduchu k zařízení nebo horkého vzduchu od zařízení. Můžeme uvést další obecná tvrzení týkající se uvedených devíti typů systémů chlazení. Přívodní systémy s úplnou distribucí jsou obvykle používány v prostředích se zvýšenou podlahou, kde překážky pod podlahou způsobují problémy nízkého statického tlaku, které zabraňují přívodu chladného vzduchu k přední části stojanů, jak je uvedeno na obrázku 1B. Systémy s úplnou distribucí jsou kromě toho používány spolu se specializovanými zařízeními, která umožňují přímý přívod vzduchu, jako jsou například počítače mainframe. Odvodní systémy s úplnou distribucí jsou používány zejména v kombinaci s dalšími systémy a lze je použít v prostředích se smíšenou hustotou. Drtivou většinu všech instalací tvoří některá ze čtyř kombinací vedení s volnou distribucí a vedení s lokální distribucí. Za účelem dalšího zkoumání výhod a omezení jednotlivých přístupů jsou v další části tohoto dokumentu instalace rozděleny do dvou typů: prostředí se zvýšenou podlahou a prostředí, ve kterých zvýšená podlaha použita není. 5

6 Typy systémů chlazení v prostředí s pevnou podlahou I když nejběžnější koncepce datových středisek zahrnuje zvýšenou podlahu, lze vybudovat datová střediska jakékoli velikosti bez použití zvýšené podlahy (mnohá taková střediska již vybudována jsou). U drtivé většiny síťových sálů a sálů se sítěmi LAN není zvýšená podlaha použita. Ani u mnoha novějších datových středisek s kapacitou mnoha megawattů není použita zvýšená podlaha. Tradiční důvody pro použití zvýšené podlahy již u moderních datových středisek neplatí. Existuje naopak celá řada nevýhod hovořících v neprospěch použití zvýšených podlah. Jde například o nutnost použití speciální konstrukce, vyšší náklady, delší doba na vytvoření konstrukce, požadavky na výšku místnosti, choulostivost na seismickou činnost, bezpečnostní rizika, rizika zabezpečení, zatížení podlahy, nutnost použití přístupových ramp a další problémy. Tyto faktory jsou podrobněji popsány v dokumentu APC White Paper #19: Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek. Z uvedených důvodů je u nových konstrukcí obvykle upřednostňováno prostředí s pevnou podlahou (pro menší datová střediska a síťové sály vždy). Devět typů systémů chlazení pro prostředí s pevnou podlahou je zobrazeno v tabulce 2. V prostředí s pevnou podlahou závisí implementace přívodu s lokální distribucí na přítomnosti potrubí ve stropním prostoru a na systému odvětrání, jak je uvedeno v diagramech v druhém řádku tabulky 2. I když kombinace přívodu s lokální distribucí a odvodu s lokální distribucí uvedená v tabulce 2 vypadá poměrně složitě, ve skutečnosti jde o nejčastější typ chlazení pro komerční budovy. Přívodní potrubí je v tomto případě připevněno ke stropu a v klimatizovaném prostoru jsou rozmístěny odvodní mřížky. 6

7 Tabulka 2 Devět typů systémů chlazení v prostředí s pevnou podlahou Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí Malé síťové sály (menší než 40 kw) Jednoduchá instalace Nízké náklady Výkon chlazení do 3 kw na stojan Chlazení stojanů do 3 kw Není nutné použití zvýšené podlahy Nízké náklady/snadná instalace Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení Není nutné použití zvýšené podlahy Přívod s lokální distribucí Přívod s úplnou distribucí X Nedoporučuje se Je obtížné zamezit mísení vzduchu obou okruhů Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení X X Nelze použít Nelze použít Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Možnost zpětného přizpůsobení Specializované stojany a jednotka CRAC Výběr vhodného typu pro použití v prostředí s pevnou podlahou Při výběru vhodného typu pro dané prostředí je potřebné znát různé typy systémů chlazení. I přes různé odchylky v jednotlivých prostředích lze poskytnout obecné pokyny a rady ohledně toho, jaký typ v dané situaci použít. Systémy navrhované pro větší plochu a pro prostředí s vyšší hustotou výkonu budou obecně vyžadovat komplexnější návrh a složitější konstrukci, která bude většinou obsahovat potrubní vedení. Klíčem k efektivnímu návrhu systému je splnění následujících požadavků: je třeba navrhnout systém chlazení pro průměrnou hustotu výkonu, mít však přitom v záloze dostatek kapacity chlazení pro stojany s vysokou hustotou výkonu, pokud budou použity. Stojany s vysokou hustotou výkonu obvykle představují pouze zlomek celkového zatížení, jejich umístění v datovém středisku však nelze spolehlivě odhadnout 7

8 předem. Obavy z toho, že nebude možné adekvátně chladit potenciální horké body (místa s vysokou teplotou) v datovém středisku, vedly u konvenčních konstrukcí se zvýšenou podlahou ke značnému předimenzování systému chlazení a systému distribuce vzduchu, což mělo za následek neúměrné zvyšování nákladů a výdajů na provoz, přičemž však často nebylo ani přesto dosaženo uspokojivých výsledků. Potrubní vedení pro přívod vzduchu či pro odvod chlazeného vzduchu umožňuje přesně zacílit místa s vysokou hustotou výkonu, aniž by byly zbytečně navýšeny náklady na systém chlazení. V tabulce 3 je znázorněn postup při výběru správného typu chladicího systému pro prostředí s pevnou podlahou. Větší rozměry střediska a vyšší hustota výkonu vedou k použití složitějších potrubních systémů. U každého typu lze do systému začlenit prostředky chlazení pro několik stojanů s vysokou hustotou výkonu, které výrazně převyšují průměrný příkon na stojan. Tabulka 3 Výběr systému chlazení pro prostředí s pevnou podlahou Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Méně než 10 stojanů nebo 40 kw Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: Méně než 100 stojanů nebo 150 kw pouze s příležitostným použitím stojanů s vysokou hustotou Systém je součástí většího střediska s více zónami nebo s masivnějším použitím stojanů s vysokou hustotou 8

9 Typy systémů chlazení v prostředí se zvýšenou podlahou Ačkoli je pro nové konstrukce upřednostňováno použití prostředí s pevnou podlahou, v některých situacích jsou stále používány zvýšené podlahy. Zvýšenou podlahu lze použít v následujících případech: V zařízení je již instalována zvýšená podlaha, kterou lze použít. Do systému budou instalovány počítače typu mainframe s přívodem vzduchu zdola zpod podlahy. Ve výpočetním prostoru je potřeba vést vodní potrubí v nezanedbatelném rozsahu. Mějte na paměti, že samotná potřeba vedení napájecích nebo datových kabelů není důvodem pro použití zvýšené podlahy. Zvýšená podlaha by v žádném případě neměla být používána pro napájecí a datové kabely, protože může dojít k významnému snížení výkonu systému chlazení. V datových střediscích s vysokou hustotou výkonu je optimálním řešením vedení datových a napájecích kabelů ve stropním prostoru. Uvedené zhoršení výkonu je způsobeno tím, že napájecí a datové kabely umístěné pod podlahou mohou přerušit plánovaný tok vzduchu či změnit jeho směr. Kromě toho musí obsluha střediska při přístupu do prostoru pod podlahou odejmout podlahové desky za účelem přidávání či odebírání kabelů, což představuje další přerušení přívodu vzduchu ke kritickým zařízením IT. Devět typů systémů chlazení pro prostředí se zvýšenou podlahou je zobrazeno v tabulce 4. 9

10 Tabulka 4 Devět typů systémů chlazení v prostředí se zvýšenou podlahou Odvod s volnou distribucí Odvod s lokální distribucí Odvod s úplnou distribucí Přívod s volnou distribucí X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. X Nedoporučuje se Zvýšená podlaha nepřináší žádnou výhodu. Přívod s lokální distribucí Sály sítí LAN, nízká hustota Jednodušší instalace Chlazení stojanů do 3 kw Chlazení stojanů do 5 kw Vysoký výkon / vysoká účinnost Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 8 kw Možnost zpětného přizpůsobení Přívod s úplnou distribucí Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Stojany / počítače mainframe s vertikálním tokem vzduchu Prostředí se zvýšenou podlahou s nízkým statickým tlakem Řešení problému s horkými stojany Chlazení stojanů do 15 kw Specializované stojany a jednotka CRAC V prostředí se zvýšenou podlahou je vytvořena implementace lokálního přívodu s použitím této zvýšené podlahy, jak je znázorněno v druhém řádku tabulky 2. Za předpokladu, že existuje zvýšená podlaha a že ji lze použít pro lokální přívod, nemá přívod s volnou distribucí žádné výhody a neměl by být brán v potaz. V tabulce 4 je proto uvedeno, že typy chlazení s přívodem s volnou distribucí se pro prostředí se zvýšenou podlahou nedoporučují. 10

11 V případě použití odvodního potrubí ve stropním prostoru je zpětné sání soustředěno poblíž výstupů horkého vzduchu ze zařízení. Systém odvodu s úplnou distribucí umožňuje zcela zabránit mísení přiváděného a odváděného vzduchu. Tak lze dosáhnout stejnoměrných teplot u přívodů pro stojany (zvláště v horní části stojanů) a zvýšit účinnost jednotky CRAC. Odvodní potrubí lze kromě toho nastavit tak, aby byla maximalizována účinnost odsávání horkého vzduchu poblíž kritických teplotních bodů datového střediska 1. Výběr vhodného typu pro použití v prostředí se zvýšenou podlahou Při výběru vhodného typu pro dané prostředí je potřebné znát různé typy systémů chlazení. I přes různé odchylky v jednotlivých prostředích lze poskytnout obecné pokyny a rady ohledně toho, jaký typ v dané situaci použít. Systémy navrhované pro větší plochu a pro prostředí s vyšší hustotou výkonu budou obecně vyžadovat složitější konstrukci potrubního vedení. Klíč k efektivnímu návrhu systému je stejný jako pro prostředí s pevnou podlahou: je třeba navrhnout systém chlazení pro průměrnou hustotu výkonu, mít však přitom v záloze dostatek kapacity chlazení pro stojany s vysokou hustotou výkonu. Stojany s vysokou hustotou výkonu obvykle představují pouze zlomek celkového zatížení, jejich umístění v datovém středisku však nelze spolehlivě odhadnout předem. V tabulce 5 je znázorněn postup při výběru správného typu chladicího systému pro prostředí se zvýšenou podlahou. Větší rozměry střediska a vyšší hustota výkonu vedou k použití složitějších potrubních systémů. Pro každý typ systému jsou k dispozici prostředky umožňující začlenit do systému několik stojanů s vysokou hustotou výkonu, které výrazně převyšují průměrný příkon na stojan. Tabulka 5 Výběr systému chlazení pro prostředí se zvýšenou podlahou Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Průměrný příkon na stojan menší než 3 kw, značná výška stropu nebo celkový příkon menší než 100 kw Vysoký průměrný příkon na stojan nebo celkový příkon přesahující 100 kw Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: 1 To platí zejména v případě, že jsou odvodní mřížky instalovány jako součást závěsného stropního systému. V takovém systému lze odvodní mřížky podle potřeby snadno přesouvat. 11

12 Pokud systém splňuje následující charakteristiku: Alternativní řešení pro prostředí počítačů mainframe s vysokou hustotou výkonu Použijte následující základní metodu chlazení: Spolu s následujícím řešením pro stojany s vysokou hustotou výkonu: Zvažování faktorů při návrhu systému chlazení Jakmile je vybrán vhodný typ chladicího systému, je potřebné zvážit použití dalších prvků, které je třeba začlenit do konstrukce systému. Mezi ně patří následující faktory: Rozmístění stojanů ve střídavých řadách Umístění jednotek CRAC Množství a umístění průduchů a ústí vedení Rozměry potrubního vedení (viz poznámku 1) Správná interní konfigurace stojanů Všechny tyto faktory mají významný dopad na výkon systému, zvláště při značné velikosti sálu nebo při vysoké hustotě výkonu zařízení. Konstrukce drtivé většiny stávajících datových středisek neodpovídá uvedeným faktorům. Slabinami takových středisek jsou neočekávaná omezení kapacity, neadekvátní záložní kapacita či nízká účinnost. Nelze proto mít za to, že úvahy o těchto faktorech jsou pouhou rutinou; vedoucí pracovníci středisek a pracovníci odpovědní za zařízení IT by měli důkladně chápat uvedené principy. Úplnější diskuse o těchto otázkách je uvedena v dokumentu APC White Paper #49: Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms (k dispozici pouze v angličtině). Příklady speciálních komponent systému distribuce vzduchu V systémech distribuce vzduchu popsaných v předchozích oddílech jsou používány zejména jednotky CRAC, potrubní vedení, závěsné stropní prostory a zvýšené podlahy. Tyto komponenty jsou běžně používány již po celá desetiletí a technologie jejich výroby je všeobecně známa. Příklady takových komponent nejsou v tomto dokumentu uvedeny. U některých metod s úplnou distribucí určených pro aplikace s vysokou hustotou výkonu jsou však používány komponenty, které jsou na trhu relativně nové. V tomto oddílu jsou uvedeny reprezentativní příklady těchto komponent pro ilustraci jejich funkce a použití. 12

13 Komponenty odvodního vedení s úplnou distribucí Stojan vybavený odvodním vedením s úplnou distribucí zachycuje veškerý vzduch odcházející od zadní části stojanu a převádí jej do odvodního prostoru jednotky CRAC. Při dostatečně vysoké hustotě výkonu bude pro takový systém potrubního vedení nutné použít přídavné ventilátory umožňující překonání odporu proudění vzduchu způsobeného nasáváním a vedením vzduchu i veškerého dalšího odporu jdoucího na vrub rozmístění kabeláže či umístění čelních dveří stojanu. Příklad stojanového zařízení, které tuto funkci poskytuje, je uveden na obrázku 1A. Obrázek 1A Jednotka potrubního vedení pro odvod vzduchu s úplnou distribucí a s připojením ke stojanu Obrázek 1B Jednotka potrubního vedení pro přívod vzduchu s úplnou distribucí a s připojením ke stojanu Jednotka APC pro odvod vzduchu, model ACF101BLK Jednotka APC pro distribuci vzduchu, model ACF001 Komponenty přívodního systému s úplnou distribucí Stojan s přívodním systémem s úplnou distribucí směruje neředěný vzduch z jednotky CRAC k přívodům vzduchu pro zařízení s cílem překonat odpor proudění vzduchu související s potrubním vedením. Pokud je hustota výkonu dostatečně vysoká, bude systém vyžadovat přídavné ventilátory pro překonání veškerého dalšího odporu proudění vzduchu jdoucího na vrub umístění kabeláže či zadních dveří stojanu. Příklad stojanového zařízení, které tuto funkci poskytuje, je uveden na obrázku 1B. 13

14 Za účelem zajištění vysoké dostupnosti jsou zařízení na obrázcích 1A a 1B obvykle instalována s ventilátory v konfiguraci N+1 a s dvojitým přívodem napájení. Kromě toho lze výkon systému optimalizovat regulací rychlosti ventilátoru. Komponenty pro odvod vzduchu v systému s volnou distribucí Samostatný systém chlazení pro zařízení s vysokou hustotou sestává ze sady stojanů a vyhrazené klimatizační jednotky CRAC. Dvě řady stojanů jsou umístěny čelně v opačných směrech tak, aby byl horký vzduch odváděn vedením s úplnou distribucí ze středové uličky do odvodního potrubí jednotky CRAC. Systém je navržen tak, aby při instalaci do datového střediska neměl vliv na žádné další stojany ani na stávající systémy chlazení. Systém je vzhledem k místnosti teplotně neutrální ; bude brát chladný vzduch z místnosti a zpět do místnosti odvádět vzduch se stejnou teplotou nebo bude používat vlastní systém proudění vzduchu v rámci hermeticky uzavřeného stojanu. Příklad takového systému je uveden na obrázku 2. Obrázek 2 Integrovaný systém chlazení v rámci stojanu (více stojanů) Přívodní a odvodní systém s úplnou distribucí Pro aplikace s velmi vysokou hustotou instalované v prostředí s pevnou podlahou, pro řešení potíží s horkými body (místy s vysokou teplotou) či pro dodatečně instalované systémy směřující k vysokým hustotám výkonu je vhodné použít systémy s úplnou distribucí přívodu i odvodu, které zajišťují flexibilitu a nezávislost na faktorech stávajícího prostředí. Možnosti architektury v předchozích tabulkách 2 a 3 zobrazují systémy s úplnou distribucí na straně přívodu i odvodu s přídavnou jednotkou CRAC pro aplikace s vysokou hustotou výkonu. Umístění jednotky CRAC poblíž umožňuje lepší regulaci proudění vzduchu a odstraňuje potřebu konstruovat rozsáhlé potrubní vedení nebo zásobníkový prostor, které jsou jinak nezbytné. Příklad integrovaného stojanu a systému CRAC s úplnou distribucí na straně přívodu i odvodu je znázorněn na obrázku 3. 14

15 Obrázek 3 Integrovaný stojanový systém chlazení (jednoduchý stojan) Na obrázku je znázorněn stojan serveru s přídavnou jednotkou cívky/ventilátoru pro chlazení umístěnou na straně stojanu. Horký vzduch ze serverů je odváděn přes chladicí cívky a výsledný chladný vzduch je poté znovu veden k přívodům vzduchu serveru. Závěry Systémy chlazení pro datová střediska a síťové sály se liší zejména způsobem distribuce vzduchu. Pro přívodní i pro odvodní systém vzduchu lze použít tři různé konfigurace. Kombinací těchto konfigurací lze získat 9 základních typů řešení systémů chlazení. Každý z těchto devíti typů má své výhody a nevýhody, které je předurčují pro použití v různých aplikacích. Se znalostí těchto devíti typů systémů chlazení a jejich atributů lze formulovat doporučení ohledně toho, kdy je vhodné použít který typ. Tento dokument obsahuje taková doporučení pro prostředí se zvýšenou podlahou i pro prostředí s pevnou podlahou. V současné době je při konstrukci datového střediska ve většině případů upřednostňovanou metodou použití pevné podlahy. Oproti obecnému přesvědčení mohou metody chlazení vyvinuté pro prostředí s pevnou podlahou v porovnání s prostředími se zvýšenou podlahou poskytovat stejný nebo vyšší výkon. Obecně se při chlazení stojanů s příkonem v rozmezí 5 15 kw doporučuje použití přívodního či odvodního potrubního systému s úplnou distribucí. Vzhledem k tomu, že stojany s příkonem 5 15 kw obvykle představují pouze malý zlomek počtu stojanů v datovém středisku, je tato metoda obvykle používána v kombinaci s jednoduššími metodami. Pokud je přívodní či odvodní potrubní systém s úplnou distribucí použit pouze lokálně v případě potřeby, lze datová střediska navrhovat s ohledem na průměrný teplotní výkon; přitom však lze spravovat i stojany s vysokou hustotou výkonu. 15

16 Informace o autorovi: Neil Rasmussen je zakladatel a hlavní technický ředitel společnosti American Power Conversion. Ve společnosti APC má Neil na starosti oddělení výzkumu a vývoje s největším rozpočtem na světě v oblasti napájení, chlazení a infrastruktury stojanů pro kritické sítě s hlavními vývojovými středisky ve státech Massachusetts, Missouri, Dánsko, Rhode Island, Tchaj-wan a Irsko. Neil je v současné době vedoucím činitelem v úsilí společnosti APC vyvíjet modulární škálovatelná řešení datových středisek. Před založením společnosti APC v roce 1981 získal Neil diplom na univerzitě MIT v oboru elektrotechnika, kde zpracoval diplomovou práci na téma analýzy napájení 200 MW pro termonukleární reaktor Tokamak. Od roku 1979 do roku 1981 pracoval v institutu MIT Lincoln Laboratories na setrvačníkových systémech uložení energie a solárních napájecích systémech. 16

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Neil Rasmussen White Paper č. 50 Resumé Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní problémy

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

Napájení a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery

Napájení a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery Napájení a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery Autor: Neil Rasmussen Bílá kniha č. 46 Revize 2 Resumé Použití některých informačních technologií, jako jsou například blade servery, může

Více

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Autor: Kevin Dunlap Neil Rasmussen White Paper č. 130 Resumé Chlazení na úrovni místností je neefektivní u datových středisek

Více

Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com

Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com Systémy chlazení pro IT sály Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com O společnosti CONTEG v číslech Založeno: 1998 v Praze, Česká republika Výrobních závodů: 2 Plocha výrobních závodů:

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Kritická fyzická infrastruktura pro podnikové bezdrátové sítě LAN

Kritická fyzická infrastruktura pro podnikové bezdrátové sítě LAN Kritická fyzická infrastruktura pro podnikové bezdrátové sítě LAN Viswas Purani White Paper č. 84 Resumé Implementace bezdrátových sítí LAN (WLAN) může vést k neočekávanému nebo neplánovanému nárůstu nároků

Více

Různé typy systémů UPS

Různé typy systémů UPS White Paper č. 1 Revize 6 Neil Rasmussen > Resumé Na trhu dochází k mnoha nedorozuměním ohledně různých typů systémů UPS a jejich vlastností. V tomto dokumentu jsou definovány jednotlivé typy systémů UPS

Více

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Trendy a zkušenosti z oblasti datových center Zpracoval: CONTEG Datum: 15. 11. 2013 Verze: 1.15.CZ 2013 CONTEG. Všechna práva vyhrazena.

Více

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení ISO 9001 - Cert. n 0545/2 Ohřívače Sálavé panely Fan coily Vzduchotechnické jednotky Komíny Vytápění / Chlazení Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris Popis Vytápěcí jednotka s

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic HC

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic HC VÝROBNÍ ŘADA KLIAIZAČNÍ JEDNOKA Enviatic HC Řada Enviatic HC je inovovanou řadou jednotek Enviatic H. Disponuje pracovním režimem cirkulace a dochlazování vnitřního vzduchu, čehož je využito při letních

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky

Více

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Martin Petrovka Ivan Karas COMPLETE CZ www.datacentra.cz Stav DC světa 2013 podle Data Center

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

Chyby, kterým je možno se vyhnout a které omezují výkon chlazení v datových centrech a serverovnách Autor: Neil Rasmussen

Chyby, kterým je možno se vyhnout a které omezují výkon chlazení v datových centrech a serverovnách Autor: Neil Rasmussen Chyby, kterým je možno se vyhnout a které omezují výkon chlazení v datových centrech a serverovnách Autor: Neil Rasmussen Zpráva č. 49 Manažerský přehled Chyby, kterým je možné se vyhnout a které se při

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013

RAMOS. Příkladová studie. www.conteg.cz. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013 RAMOS Příkladová studie 2014 CONTEG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, reprodukována, dále šířena nebo uložena v jakémkoli vyhledávacím systému bez písemného souhlasu

Více

Efektivní chlazení datových center

Efektivní chlazení datových center IT Summit Efektivní chlazení datových center Bohumil Cimbál Product Manager - Cooling Systems O čem to bude: Proč a jak efektivně chladit DC Teplota v datových sálech Oddělení teplotních zón Free-cooling

Více

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály White Paper č. 64 Revize 1 Resumé Palivové články a mikroturbíny představují nové technologické alternativy generování energie

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 POTŘEBA JAKOST TLAKOVÉHO VZDUCHU:...2 1.1 Technické parametry stlačeného vzduchu:...2 1.2 Místa spotřeby tlakového vzduchu:...2 2 KOMPRESOROVÁ STANICE:...2 2.1 Komponenty kompresorové stanice:...2

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

CHLADICÍ JEDNOTKY CoolTeg

CHLADICÍ JEDNOTKY CoolTeg version: 0-0-0 CONTEG DATASHEET CÍLENÉ CHLAZENÍ A ŘÍZENÍ TOKU VZDUCHU CHLADICÍ JEDNOTKY CoolTeg CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/ 0 00 Praha Tel.: +0 9 8 Fax: +0 9 9 Výrobní

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační zařízení s vysoce účinnými regeneračními pakety zásobníků tepla Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! PRŮTOK ZDUCHU: 1.200 4.300 m /h Na první pohled: EuroventLabel

Více

Modulární systémy: Evoluce spolehlivosti

Modulární systémy: Evoluce spolehlivosti Modulární systémy: Evoluce spolehlivosti Autor: Neil Rasmussen White Paper č. 76 Resumé Ukazuje se, že mezi komplexními systémy patří modulární přístup k těm řešením, která úspěšně prosperují. Důležitou

Více

AD 240 B PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

AD 240 B PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ AD 240 B PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ Funkce AD 240 B je adsorpční odvlhčovač vybavený silikagelovým rotorem. Procesní vzduch je nasáván do odvlhčovače a prochází rotorem, který se pomalu otáčí mezi dvěma

Více

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.MIX T0 1/2" IVAR.MIX T5 1/2" IVAR.MIX T5 3/4"

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.MIX T0 1/2 IVAR.MIX T5 1/2 IVAR.MIX T5 3/4 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 3) Charakteristika použití: Termostatický směšovací ventil teplé vody (TV) udržuje konstantní teplotu

Více

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1

REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 REGULÁTOR PRO ELEKTRICKÉ TOPENÍ EKR6.1 Popis EKR6.1 je mikroprocesorový regulátor elektrického ohřevu s funkcí PID, který se automaticky přizpůsobuje napětí a je možné ho používat s vestavěným nebo vnějším

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Pořádek je základ. Datová centra. Josef Křišťan

Pořádek je základ. Datová centra. Josef Křišťan Pořádek je základ Datová centra Josef Křišťan Toto je častý obrázek.. 1 Nebo toto ;-).. 2 Jaký je důvod takového stavu...? Proč takový nepořádek vzniká? Nesprávné prostorového uspořádání serverovny, datového

Více

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air T 2.2/2/CZ/1 Vířivé Typ XARTO Pro kreativní stropní design The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Definice 6 Rychlý výběr 7 Rychlý výběr dle vzduchotechnických

Více

> Chlazení. > Topení Topení <

> Chlazení. > Topení Topení < Systém Multi V Sync II umožňuje současně provoz v režimu chlazení i topení. Systém je navržen pro dosažení optimálních podmínek při odlišných požadavcích na chlazení / topení v jednotlivých místnostech,

Více

Přesná klimatizace Denco

Přesná klimatizace Denco Divize vzduchotechniky Přesná klimatizace Denco Řada T - Toscana a) Kapacita chlazení 3 až 1 kw Jednotky přesné klimatizace Denco se používají pro udržování přesné teploty a vlhkosti zejména v počítačových

Více

Audit chladícího systému pro identifikaci potenciálních problémůs chlazením v datových centrech

Audit chladícího systému pro identifikaci potenciálních problémůs chlazením v datových centrech Audit chladícího systému pro identifikaci potenciálních problémůs chlazením v datových centrech Autor: Kevin Dunlap Zpráva č. 40 Revize 1 Přehled Díky trendu vedoucímu k větší kompaktnosti počítačových

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

Chladící stropy - PLANOTHERM

Chladící stropy - PLANOTHERM Chladící stropy - PLANOTHER A-05-30 04.2007 Chladící stropy - sádrokartonové desky pro vytvoření jednolitého povrchu chlazení - léto topení - zima Technický popis Oblast použití: Systém chladících stropů

Více

Systémy vnitřních jednotek řady ECOi a ECO G

Systémy vnitřních jednotek řady ECOi a ECO G Systémy vnitřních jednotek řady ECOi a ECO G Typ U1 // 4cestná kazetová jednotka 90 90 TYP Y2 // 4cestná kazetová jednotka 60 60 Typ L1 // 2cestná kazetová jednotka 1,5 kw 2,2 kw 2,8 kw 3,0 kw 3,6 kw 4,0

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Klimatizační jednotky LG 2009. Kanálové jednotky

Klimatizační jednotky LG 2009. Kanálové jednotky Klimatizační jednotky LG 2009 20 Protože je kanálová jednotka skrytá ve stropě, její instalace je vhodná v místech, kde je vyžadována sdružená nebo individuální klimatizace pro budovy s mnoha místnostmi

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

GEA Multi-DENCO. Flexibilní a účinné: Přesná klimatizace pro servery a IT technologie. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Multi-DENCO. Flexibilní a účinné: Přesná klimatizace pro servery a IT technologie. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Multi-DENCO Flexibilní a účinné: Přesná klimatizace pro servery a IT technologie 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Multi-DENCO na první pohled: Více funkcí a aplikací Vysoká flexibilita Rozsáhlé

Více

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku Vitocal -G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Sekundární čerpadlo (topná voda) C Primární čerpadlo (solanka) D Třícestný přepínací ventil Vytápění/ohřev pitné vody E Nabíjecí

Více

AIR TECHNOLOGY NAŠE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROJEKT

AIR TECHNOLOGY NAŠE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROJEKT AIR TECHNOLOGY NAŠE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROJEKT 01 02 Naše zkušenosti s realizací široké škály zařízení techniky prostředí, chlazení a klimatizace, stejně jako naše účast na výzkumných a vývojových projektech

Více

Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností

Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností Datová centra T-Mobile 25 let zkušeností obsah 2 3 4 5 6 7 9 10 13 Úvod hlavní výhody architektura a bazpečnost Chlazení napájení elektřinou doplňkové služby Proč t-mobile? Parametry datových center Kontakty

Více

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku Vitocal -G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Sekundární čerpadlo (topná voda) Vysoce efektivní čerpadlo na stejnosměrný proud podle energetického štítku A C Primární čerpadlo

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13 TOPENÍ Kancelářské prostory CHLAZENÍ Technické místnosti 2012 / 13 VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ PŘEDSTAVENÍ TOSHIBA SHRM : Nejúspornější řešení pro velké objekty Nová

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne Zpracování Projektové dokumentace datového centra

Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne Zpracování Projektové dokumentace datového centra Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne 30.6.2011 Zpracování Projektové dokumentace datového centra Ústřední vojenská nemocnice Praha, marketing na projektovou dokumentaci datového centra dle 6 v rámci zákona

Více

a ochrany životního prostředí

a ochrany životního prostředí RESIDENTIAL V ý z k u m a v ý v o j v e j m é n u č l o v ě k a a ochrany životního prostředí Součástí firemní filozofie je základní myšlenka Dle přírody a pro životní prostředí. Již déle než 60 let investuje

Více

Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační zařízení s vysoce účinnými regeneračními pakety zásobníků tepla ybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK ZDUCHU: 3.900-23.100 m /h Na první pohled: Přístroje řady

Více

Analýza rozmístění simulátorů OS BVP2 na hale 51

Analýza rozmístění simulátorů OS BVP2 na hale 51 VR Group, a.s., Toužimská 583, 197 00 Praha 9, tel.: 296 505 736, fax: 296 505 752 e-mail: vrg@vrg.cz, www: http://www.vrg.cz Analýza rozmístění simulátorů OS BVP2 na hale 51 BRNO 2008 Obsah 1 Úvod...

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem Bazénové odvlhčovače Bazénové odvlhčovače Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech Kvalita se systémem BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE Série SLE Exkluzivní odvlhčovače vzduchu

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

ODVLHČOVAČE PRO BAZÉNY A

ODVLHČOVAČE PRO BAZÉNY A ODVLHČOVAČE PRO BAZÉNY A wellness VYSOCE KVALITNÍ ODVLHČOVAČE VE VKUSNÉM A FUNKČNÍM DÁNSKÉMU DESIGNU PRO INSTALACI V PROSTORU BAZÉNU NEBO DO STROJOVNY CDP ODVLHČOVAČE PRO BAZÉNY A WELLNESS Efektivní odvlhčování

Více

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Jim Spitaels White Paper č. 43 Revize 2 Resumé Požadavky na výkon napájení datových středisek a síťových sálů se mění každou minutu v

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením

Kompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením ompaktní chladící zařízení pro vnitřní instalaci s volným chlazením, adiabatickým chlazením odpařením a kompresorovým chladícím zařízením Automaticky vybere nejefektivnější provozní režim! : Na první pohled:

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ARCTIC

TEPELNÁ ČERPADLA ARCTIC TEPELNÁ ČERPADLA ARCTIC Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Systém vzduch/vzduch pro vytápění a chlazení Série RVT-ARCTIC Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ Kvalita se

Více

Klimatizace prostorů chladicími stropy

Klimatizace prostorů chladicími stropy Klimatizace prostorů chladicími stropy Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a zároveň se snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem Bazénové odvlhčovače Bazénové odvlhčovače Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech Kvalita se systémem Bazénové odvlhčovače Série Sle exkluzivní odvlhčovače vzduchu

Více