MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP)"

Transkript

1 MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) Praha, , stránka 1 z 31

2 Obsah: Problematika náhradních vozidel ČP rozšiřuje spolupráci s autodealery 3-4 Rámcový procesní manuál 5-6 SW CARRENTAL manuál 7-30 I. Proces zapůjčení vozidla Přihlášení 7 2. Obsazení 8 3. Rezervace 9 4. Smlouvy a uzavření smlouvy Faktury Zapůjčení vozidla s přistavením mimo provozovnu servisu 20 II. Proces péče/servisu vozidla odstranění poškození/znečištění vozidla 23 III. Nepojízdné náhradní vozidlo 30 IV. Pojistná událost na náhradním vozidle 30 V. Popis dalších funkcionalit 31 VI. Pomoc při řešení problémů, hotline 31 Praha, , stránka 2 z 31

3 Česká pojišťovna rozšiřuje spolupráci s autodealery v oblasti náhradních vozidel pro klienty Již více než půl roku udává Česká pojišťovna nový směr v oblasti povinného ručení. Její 1. povinné ručení Bez povinností se stalo novým etalonem šíře a kvality služeb spojených s povinným ručením. Tato oblast, veřejností dříve často posuzovaná jen dle ceny pojištění, tak dostala zcela nový rozměr. Stále více motoristů oceňuje komplexní charakter 1. povinného ručení Bez povinností, kdy se Česká pojišťovna o své klienty postará od vzniku škody na vozidle až do jejího úplného vyřešení včetně zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy zdarma. Náhradní vozidlo a povinné ručení - co může klient očekávat? Mobilita po dobu opravy vozu je jednou ze základních potřeb klientů České pojišťovny. V případě oprávněného nároku si poškozený klient může pronajmout náhradní vozidlo, aby, zjednodušeně řečeno, nemusel doplácet na to, že jej někdo naboural a omezil tak jeho možnosti dopravy. Do problematiky se zapůjčením vozidla ovšem vstupuje především jeho účelnost, přiměřenost ceny za zapůjčení a odpočet tzv. pevných nákladů, které v podstatě zohledňují fakt, že klient neopotřebovává vlastní vůz, jenž je v té době v opravě. Navíc na trhu operuje řada nehodových služeb, k jejichž praktikám uvádíme vyjádření České asociace pojišťoven: Nehodová služba i jiné nesmluvní asistenční služby zpravidla bývají u dopravních nehod mezi prvními, aniž by je postižený motorista aktivně kontaktoval, a nabízí účastníkům nehody široký servis, v rámci něhož jsou mu přislíbeny i mnohé nadstandardní služby zdarma. Řidič pod vlivem stresové situace nezřídka tyto služby využije v domnění, že pojišťovna celý tento servis zaplatí. Ceny, které tyto společnosti na pojišťovnách pak nárokují, jsou však nepřiměřené a často v rozsahu, který neodráží skutečnost. Náklady, které neodpovídají výši skutečné škody, odmítají pojišťovny beze zbytku uhradit. Nehodová služba obvinila v médiích pojišťovny, že řidičům krátí pojistné plnění až o sedmdesát procent. Toto tvrzení je však zcela nepravdivé. Při využití služby nesmluvní asistence a likvidace jsou částky za škody velmi často významně předraženy oproti obvyklému postupu při zásahu smluvní asistenční firmy pojistitele. Jen u úhrad za půjčovné náhradního vozidla, nárokovaných částek za opravu v servisech a cen za odtah nepojízdného vozidla po Praze nárokované částky překračují běžné ceny v průměru o více než 70 % říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP. ČAP i ČKP rovněž upozorňují, že podíl případů, jež lze klasifikovat jako pokus o pojistný podvod je u Nehodové služby a podobných nesmluvních společností několikanásobně vyšší než u běžných pojistných událostí, kde byla využita smluvní asistenční služba, přičemž uvádění v omyl ve výši nebo rozsahu nároků lze identifikovat v určité podobě u všech takovýchto pojistných událostí. Počínání Nehodové služby a dalších tzv. crashhunterů představuje nemalý problém nejen pro pojišťovny, ale i pro klienta, jenž je šedými asistencemi vědomě uváděn v omyl o výši pojistného plnění, na které má údajně podle zákona nárok, říká Jakub Hradec, ředitel ČKP a dodává: V kontextu této problematiky je třeba si uvědomit, že výše vyplacených pojistných plnění se každoročně promítá do stanovení výše sazeb pojistného na další období. Neúčelně vynaložené náklady by v konečném důsledku vedly k paušálnímu růstu cen v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na což by dopláceli i klienti, kteří nebourají. Pro klidné a bezproblémové vyřešení škodní události doporučuje ČAP i ČKP motoristům, aby se vždy obraceli jen na smluvní asistenční služby svých pojišťoven, vyčkali na jejich zásah a rozhodně nepodléhali lákavým nabídkám jiných subjektů. Smluvní asistenční služba pojišťovny má s pojišťovnou sjednány přesné podmínky plnění a rozsahu služeb a pojišťovna tak garantuje, že klient dostane včas a v plné výši pojistné plnění odpovídající ceně pojistného a rozsahu sjednaného pojištění. Česká pojišťovna doporučuje všem svým klientům, aby předešli možným problémům při likvidaci škodní události a kontaktovali telefonicky přímo od nehody Českou pojišťovnu na bezplatné lince Zde si klient dohodne odtažení vozidla k opravě do smluvního servisu České pojišťovny a zároveň v případě potřeby také zapůjčení náhradního vozu, a to bez obav z neočekávaných dodatečných nákladů. Odtahové vozidlo České pojišťovny je na místě nehody zpravidla do 30 minut. Praha, , stránka 3 z 31

4 Rozšíření spolupráce s autodealery - zvýšení komfortu služeb klientům a cesta za kvalitou náhradních vozidel Česká pojišťovna jde v úrovni služeb spojených s 1. povinným ručením Bez povinností dále svým klientům vstříc. A to zejména v komfortu služeb a úspoře klientova času. Nepojízdné vozidlo klienta je odtaženo do servisu, kde je mu zároveň zapůjčeno auto náhradní. Když je klientův vůz opraven, klient jednoduše přijede s náhradním vozidlem zpět do servisu a tam převezme své opravené auto. V současné době chce jít Česká pojišťovna ještě dále, a to v oblasti kvality náhradních vozidel, aby se komfort klienta opět zvýšil. V tomto snažení ji podpořili její významní partneři z řad autodealerů, kteří se rozhodli formou služeb spojených s půjčováním náhradních vozidel přispět ke zvyšování spokojenosti společných klientů. V první fázi projektu jsou nebo v nejbližší době budou pro klienty České pojišťovny připraveny úplně nové náhradní vozy značek Škoda, VW a Ford u 11 předních autodealerů a zároveň autorizovaných servisů - v Praze: AUTO JAROV, A. Charouz, Autosalon Klokočka Centrum, AB AUTO BREJLA, Autodružstvo Podbabská; v Průhonicích u Prahy: auto I.S.R.; v Plzni: AUTO CB; v Poděbradech a Pardubicích: LOUDA AUTO; v Brně: CARent, K.E.I. GROUP; v Ostravě: AUTO Heller; ve Frýdku-Místku: Autodružstvo Frýdek- Místek. Ve spolupráci s dalšími vybranými autodealery připravuje Česká pojišťovna rozšíření této služby do celé ČR. Praha, , stránka 4 z 31

5 Rámcový PROCESNÍ MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) Náhradní vozidla ČP DIRECT (dále jen NV) jsou určena pro: poškozeného (pojištěného povinným ručením (POV) u ČP nebo jiné pojišťovny) pojištěným ČP, poškozeného, který má POV u ČP a je poškozen pojištěným u jiné pojišťovny režim 1. Povinné ručení Bez povinností, tj. škoda je servisem likvidována jako POV, ale servis v zastoupení poškozeného výplatu plnění neuplatňuje u pojišťovny viníka, nýbrž u ČP. V obou případech je NV půjčeno po celou dobu opravy, tj. neplatí jen 3 dny! U režimu 1. Povinné ručení Bez povinností má servis výhodu, že pokud nelikviduje na pojišťovnu viníka, ale na ČP, může zákazníkovi půjčit NV po celou dobu opravy bez odpočtu pevných nákladů, které v tomto případě hradí ČP. viníka nehody nebo pokud není žádný poškozený (např. havárie se stromem, plotem apod.), který má POV u ČP; v tomto případě platí, že havarované vozidlo musí být po nehodě nepojízdné a škoda musí být nahlášena na lince ČP Asistent (SOS) do 24 hodin od nehody. Zde je limit pro zapůjčení NV maximálně 3 dny. Dále bude poškozený a viník nazýván jako klient nebo zákazník. Krok č. 1 hlášení a registrace pojistné události, směrování/odtah Klient hlásí a registruje pojistnou událost: u ČP nebo ČP Asistent (SOS) klient je směrován (odtažen) do servisu a je mu sděleno, že mu zde bude zapůjčeno NV po dobu opravy jeho vozidla. Pokud je prováděn odtah, SOS ověřuje u servisu dostupnost NV, případně pokud je to mimo pracovní dobu, také připravenost servisu k poskytnutí služby. Pokud je klient směrován ze strany ČP, odešle se servisu tzv. směrový s kontaktem na klienta. Servisu tím vzniká právo/povinnost spojit se s klientem, aby se s ním dohodl na termínu přijetí jeho vozidla do opravy/zapůjčení NV. v servisu nebo servis v zastoupení klienta registruje pojistnou událost u ČP. V obou případech platí stejná pravidla po poskytnutí NV, tj. servis může nabídnout a poskytnout NV klientovi, i když je klient už v servisu nebo do něj přijede nezávisle na předchozím kontaktu s ČP nebo SOS. Krok č. 2 předání/vrácení NV Servis přednostně poskytuje klientům NV ČP DIRECT, pokud jsou vytížena, pak půjčuje své náhradní vozy a účtuje je ČP dle s ČP dohodnutých smluvních pravidel (smlouva o spolupráci). Po každém pronájmu je servis povinen zejména: sepsat případná poškození NV do Protokolu o VRÁCENÍ NV (viz SW Carrental), řádně vyčistit NV, zkontrolovat stav provozních kapalin a případně dotankovat pohonné hmoty. Na každý pronájem je servis povinen sepsat s klientem Smlouvu o pronájmu a Protokol o PŘEDÁNÍ NV. K tomuto je určen SW Carrental, na jehož používání byl/bude servis proškolen. Smlouvu o pronájmu servis vytiskne ve 2 vyhotoveních a Protokol o PŘEDÁNÍ NV ve 3 vyhotoveních. 1 vyhotovení dokumentů má servis povinnost vložit do carnetu a předat klientovi, 1 vyhotovení dokumentů si servis uschová do vrácení NV, do třetího Protokolu o PŘEDÁNÍ NV servis zapíše údaje po kontrole vozidla při jeho vrácení a následně tyto údaje přepíše do Protokolu o VRÁCENÍ NV, po vrácení NV servis v SW ukončí Smlouvu o pronájmu zde uvede případná poškození NV, vystaví a vytiskne ve 2 vyhotoveních fakturu a Protokol o VRÁCENÍ NV, tyto dokumenty nechá podepsat klientem, 1 vyhotovení faktury a Protokolu o VRÁCENÍ NV předá klientovi a 1 vyhotovením zkompletuje dokumentaci k pronájmu: Smlouva o pronájmu, Protokol o PŘEDÁNÍ, Protokol o VRÁCENÍ, faktura, z této kompletní sady dokumentů udělá kopie a zašle pomocí aplikace Upload ČP k předmětné pojistné události, originály pak zašle poštou na adresu: ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4. (Pokud se jedná o zapůjčení viníkovi, pak servis neposílá dokumenty Uploadem do ČP, ale 1 vyhotovení zašle poštou/elektronicky na SOS) Praha, , stránka 5 z 31

6 Účtování služeb servisem Je sjednáno, že servis může ČP DIRECTu účtovat služby za: servis půjčuje NV, ale nerealizuje opravu klientova vozidla, zde je sazba Kč bez DPH/výpůjčka, servis půjčuje NV, nerealizuje opravu klientova vozidla a přistavuje NV mimo svoji provozovnu, max. do 50 km, zde je sazba Kč bez DPH/výpůjčka. Pokud servis poskytuje tyto služby, musí je před vyúčtováním ČP DIRECTu nejprve naúčtovat klientovi v SW Carrental je na to vytvořeno speciální menu Přistavovací služby (viz SW Carrental). ČP DIRECTu servis služby účtuje 1 x měsíčně do 5. následujícího měsíce, a na faktuře (v příloze této faktury) uvede čísla Smluv o pronájmu NV, ke kterým se tyto služby vztahují. Fakturu zašle servis poštou na: ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4. Účtování poplatků za poškození/znečištění vozidla Pokud klient nevrátí NV v požadovaném stavu, servis vyžaduje po klientovi, aby uhradil poplatky uvedené ve Smlouvě o pronájmu NV v hotovosti přímo servisu tj. formálně je NV vráceno až po provedení úkonů servisem k navrácení NV do požadovaného stavu: dotankování pohonných hmot: klient uhradí hodnotu chybějících PHM v obvyklé ceně + poplatek Kč vč. DPH silné znečištění interiéru: Kč vč. DPH silné znečištění karoserie: 500 Kč vč. DPH znečištění sedadel: Kč vč. DPH propálení sedadla: až Kč vč. DPH kouření ve vozidle: Kč vč. DPH Teprve pokud klient odmítá tyto poplatky uhradit, pak je servis přidá do faktury zaslané ČP DIRECTu (viz SW Carrental) a vyúčtuje ČP DIRECTu sazby za provedení příslušných úkonů k navrácení NV do požadovaného stavu (max. v cenách do výše příslušných poplatků). Spoluúčast klienta v případě pojistné události je 1 %, minimálně Kč V případě otázek nebo pochybností servis kontaktuje příslušného technického manažera České pojišťovny. Praha, , stránka 6 z 31

7 SW CARRENTAL MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) I. Proces zapůjčení vozidla 1. Přihlášení Do SW se mohou přihlásit pouze určení pracovníci servisu dle dohody s technickým manažerem (TM) ČP. TM jim také přidělí Uživatelské jméno a Heslo. Tyto údaje nemohou být ze strany servisu měněny. Pokud chce servis údaje změnit nebo rozšířit seznam pracovníků s oprávněním přístupu do SW, kontaktuje příslušného TM.! Program ukončujte vždy pomocí tlačítka Odhlášení v pravém horním rohu a pohybujte se v něm tlačítky programu (ne pomocí šipek tam zpět v internetovém prohlížeči)! Praha, , stránka 7 z 31

8 2. Obsazení Po Přihlášení se objeví obrazovka Obsazení vozidel. Zde je v tabulce grafický přehled obsazenosti vozidel s barevným a textovým odlišením pro rezervace, otevřené (vozidlo je půjčeno) a uzavřené smlouvy (vozidlo bylo půjčeno a je vráceno); případně interní rezervace. Novou rezervaci je možné udělal nejjednodušším způsobem a to podržením levého tlačítka myši a tažením přes příslušný počet dní. Po tomto úkonu se automaticky otevře nové okno programu Rezervace, kde je automaticky před vyplněn počet dnů rezervovaný tahem myší. Praha, , stránka 8 z 31

9 3. Rezervace Základní údaje : Číslo rezervace generuje se automaticky. Datum vytvoření rezervace generuje se dle tažení myší u Obsazení, zde je možné upravit. Datum a čas zapůjčení generuje se dle tažení myší u Obsazení, zde je možné upravit. Předpokládané vrácení generuje se dle tažení myší u Obsazení, zde je možné upravit. Pobočka je nastaven konkrétní servis, nelze měnit. Číslo pojistné události ČP je nutné vyplnit číslo PU, ke které pojistné události se pronájem vozu vztahuje. Povolen výjezd za hranice standardně se nepovoluje, v případě, že zákazník požaduje, o schválení rozhoduje technický manažer ČP, kterého je nutné kontaktovat. Zákazník : A. Podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba) Vyplní se identifikační údaje subjektu (pokud se jedná o druhou a další výpůjčku, pole Jméno funguje jako vyhledávač subjektu; stačí začít psát jméno a program nabízí vyhledání subjektu). Pokud je subjekt zároveň řidičem (fyzická osoba), je možné zvolit funkci Přidat jako řidiče a údaje se propíší do příslušných polí k funkci Řidiči viz dále. vždy se vyplní na řidiče! Pole Banka nemusí být vyplněno. B. Nepodnikatelský subjekt Údaje je možné propsat do funkce Řidiči pomocí tlačítka Přidat jako řidiče ( Telefon vyplní se mobilní telefon!). Ulice Město PSČ uvede se trvalé bydliště dle OP. Nevyplňují se pole Banka, IČO, DIČ. Praha, , stránka 9 z 31

10 Zákazníka lze rovněž zapsat a následně přidat pomocí menu Entity Nový zákazník: Tento způsob je zejména vhodný pro stálé zákazníky. Po zavedení zákazníka do SW v Entitách pak v rezervaci servis vybere jeho Jméno nebo začne psát jeho jméno a pole Jméno samo nabízí alternativy. Praha, , stránka 10 z 31

11 Vozidla: Údaje se dotáhnou dle vybraného vozidla z obrazovky Obsazení včetně sazby, zde je možné údaje změnit, případně vybrat jiné vozidlo. Sazba je dopočítávána automaticky z nastaveného ceníku. Služby: Pokud se jedná o zapůjčení vozidla klientovi, jehož vozidlo je v servisu opravováno (v pilotním provozu zřejmě všechny zápůjčky), pak se žádná služba nepřidává. Služba se přidává pouze v případě, že je náhradní vozidlo zapůjčeno klientovi, jehož vozidlo není v servisu opravováno (instrukce viz dále). Řidiči: Zde se vyplňují kontaktní údaje řidiče, který bude řídit zapůjčené vozidlo. U vozidla může být uveden jen 1 řidič, řízení vozidel dalšími řidiči jde na jeho odpovědnost/odpovědnost podnikatelského subjektu. Telefon vyplní se mobilní telefon! Vyplňuje se buď číslo Občanského průkazu nebo Číslo pasu. Adresa uvede se trvalé bydliště dle OP. Po vyplnění údajů se klikne na Potvrdit. Potvrzené údaje se zároveň propíší do Informací pro přistavení vozidla a Informací do odstavení vozidla Praha, , stránka 11 z 31

12 Informace pro přistavení vozidla : Jméno kontaktní osoby a Telefon na kontaktní osobu jsou generovány shodné s řidičem. Jméno společnosti je přednastaven název servisu, kde je vozidlo zapůjčeno; stejně jako Adresa a číslo popisné a Město. V případě, kdy servis přistavuje vozidlo jinde než ve své předdefinované provozovně, upraví tyto údaje. Tlačítkem Šipka se pak údaje propíší z Informace pro přistavení vozidla do Informace pro odtavení vozidla využít pokud se shodují. Informace pro odstavení vozidla Datum a čas zde je uveden předpokládaný datum a čas vrácení vozidla; v tiskovém formuláři Smlouvy o pronájmu vozidla (viz tiskový výstup v příloze) je uvedeno, že klient bude informován o datu a čase vrácení vozidla telefonicky (sms zpráva) nebo em. Po vytvoření rezervace se klikne na tlačítko Uložit a je vygenerována následující obrazovka, kde se pod rezervačním formulářem objeví informace, který pracovník a kdy vytvořil rezervaci (změnil a znovu uložil). Praha, , stránka 12 z 31

13 Po uložení je možné pomocí tlačítka Vytvořit smlouvu. Praha, , stránka 13 z 31

14 Poznámka: jak bylo výše uvedeno, v případech kdy servis neopravuje klientovo vozidlo, je možné přidat a vyúčtovat příslušnou Službu. Menu Služby nabízí pod polem Název jen Přistavovací služby, které se vyberou. Vedle Přistavovacích služeb se zvolí konkrétní služba: Přistavení 1500 servis půjčuje vozidlo ve své provozovně a neopravuje vozidlo klienta. Přistavení 4000 servis přistavuje (a odstavuje) vozidlo mimo svoji provozovnu (max. do 50 km) a neopravuje vozidlo klienta. Přistavení nad 4000 určeno pro zapůjčení vozidla pracovníkům ČP při kalamitách, bude řešeno po dohodě s technickým manažerem ČP. Čísla znamenají ceny těchto služeb, které jsou definovány automaticky (mimo Přistavení nad 4000). Množství je vždy 1. Kromě toho, že servis tyto služby vyúčtuje v zastoupení ČP DIRECT pomocí SW klientovi, může je následně vyúčtovat svojí fakturou ČP DIRECTu a to 1 x měsíčně, vždy do 5. následujícího měsíce. Na této faktuře (v příloze) uvede čísla Smluv o pronájmu, ke kterým se tyto služby vztahují. Fakturu zašle servis poštou na: ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4.! V případě, že je vozidlo přistaveno/odstaveno mimo provozovnu servisu = Přistavení 4000, se kromě bodu 4. Smlouvy a ukončení smlouvy, řiďte postupem uvedeném v bodě 7. Zapůjčení vozidla s přistavením mimo provozovnu servisu! Praha, , stránka 14 z 31

15 4. Smlouvy a ukončení smlouvy Po stisknutí tlačítka Vytvořit smlouvu z uložené rezervace se všechny údaje automaticky překopírují do smlouvy: Ve smlouvě je možné jakýkoliv údaj upravit. Po vytvoření smlouvy (pod formulářem se stejně jako v Rezervaci objeví jméno pracovníka a čas vytvoření smlouvy) se smlouva uloží pomocí tlačítka Uložit, případně pro uložení stačí kliknout na Tisk smlouvy. Každou smlouvu je nutné pomocí Tisk smlouvy 2krát vytisknout (pdf dokument tiskový výstup je dále v příloze). Zároveň je nutné pomocí Předávací protokol tento 3krát vytisknout (tiskový výstup dále v příloze). Obě vytištěná vyhotovení Smlouvy o pronájmu a tři vyhotovení Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla podepíše pracovník servisu a klient, jedno vyhotovení servis vloží do Carnetu a předá klientovi; druhé vyhotovení Smlouvy a druhé vyhotovení Protokolu si pracovník servisu uschová ke kompletaci dokumentace (+ protokol o VRÁCENÍ vozidla a faktura viz dále), třetí vyhotovení Protokolu použije servis k zápisu event. poškození atd. při vrácení vozidla v servisu, nebo mimo provozovnu servisu (viz bod 7.) Dále má pracovník servisu za povinnost neskenovat občanský a řidičský průkaz klienta resp. jeho řidiče a pomocí funkce Dokumenty připojit tyto dokumenty ke smlouvě. V případě, že klient toto odmítne, vozidlo mu nebude zapůjčeno, vyjma přistavení a odstavení vozidla mimo provozovnu servisu, kdy není možné pořídit kopie těchto dokladů. S vrácením vozidla je nutné pomocí tlačítka a jeho funkce Ukončit smlouvu. Praha, , stránka 15 z 31

16 Před vyplněním této obrazovky je nutné prohlédnout a zkontrolovat vracené vozidlo. K tomuto slouží 1 vyhotovení tiskového výstupu Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla (servis má k dispozici 2 vyhotovení, druhé je ponecháno v původním stavu). Protokol si pracovník vezme s sebou k vozidlu a do něj buď graficky do nákresu vozidla a/nebo v poznámkách uvede, zda bylo vozidlo nějak poškozeno/nadměrně znečištěno, vráceno s plnou nádrží, napíše stav tachometru. Dále pracovník servisu zkontroluje Výbavu vozidla, zda souhlasí s předávanou a případné změny si opět poznamená. Údaje z takto doplněného Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla pak pracovník servisu vyplní do příslušných polí v Ukončení smlouvy odkud se automaticky propíší do Protokolu o VRÁCENÍ vozidla. Datum a čas vrácení uvede se konkrétní datum a čas, kdy bylo vozidlo vráceno (program automaticky dosazuje údaje o aktuálním datu a čase). Adresa vrácení a Město vrácení je přednastaven údaj provozovny servisu, může se zde ručně změnit. Vytvořit fakturu pole je před zaškrtnuto, předpokládá se vždy vytvoření faktury. Vozidla: Doplní se stav Tachometr po dle skutečnosti a Stav nádrže se vybere volbou z menu. Údaj z pole Tachometr po se automaticky propíše do Tachometr před a Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla při další zápůjčce. V případě, kdy je vozidlo silně znečištěno nebo poškozeno, uvede se do pole Poškození znečistění vozidla rozsah tohoto znečištění/poškození např. silné znečištění interiéru nebo pravý přední blatník odřený apod. Pokud vozidlo není nadměrně znečištěno ani poškozeno, pole se nevyplňuje nechá se prázdné. Pokud vozidlo bylo klientovi předáno s nějakým poškozením (drobná poškození nebránící užívání), uvede se do tohoto pole stejný rozsah poškození vozidla jako je v Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla. Údaj z pole Poškození znečištění vozidla se automaticky propisuje do Protokolu o VRÁCENÍ vozidla a také do Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla při další zápůjčce tohoto vozidla. Proto je nutné, pokud je poškození/znečištění vozidla před další zápůjčkou servisem odstraněno, opravit tento údaj v menu Entity (viz dále), pokud není vozidlo opraveno/vyčištěno pomocí Interní rezervace vozidla (viz dále). Záznam do knihy jízd je přednastaven a vždy musí být toto pole zaškrtnuto. Po vyplnění se klikne na tlačítko OK pro vytvoření faktury. Praha, , stránka 16 z 31

17 5. Faktury Hlavička faktury : Číslo je generováno automaticky. Datum je generován automaticky. Splatnost je generována automaticky. Datum zdanitelného plnění je generováno automaticky. Variabilní symbol je generován automaticky. Konstantní symbol je generován automaticky. Způsob platby je přednastaveno Bankovním převodem zatím v pilotním projektu se bude vždy jednat o bezhotovostní platbu Bankovním převodem. Číslo pokladního dokladu zamčeno, nevyplňuje se. Zákazník Údaje jsou automaticky dotaženy ze Smlouvy, je možné je upravit. Praha, , stránka 17 z 31

18 Položky faktury Zde se automaticky generuje položka za pronájem vozu, jejíž délka ve dnech Množství je dána skutečnou dobou výpůjčky od převzetí vozu do ukončení smlouvy na základě vyplněných údajů. V případě, že jsou ve smlouvě vyplněny Přistavovací služby, tyto jsou zde rovněž generovány automaticky jako další položka faktury. Manuálně lze pomocí funkce přidat Nový záznam. Tato funkce slouží pro přidání plateb a poplatků za znečištění/poškození vozidla, případně poplatků za kouření, nedotankování pohonných hmot či propálení sedačky - seznam poplatků a sazeb uvedený v tiskovém výstupu Smlouvy o pronájmu: dotankování pohonných hmot: klient uhradí hodnotu chybějících PHM v obvyklé ceně + poplatek Kč vč. DPH silné znečištění interiéru: Kč vč. DPH silné znečištění karoserie: 500 Kč vč. DPH znečištění sedadel: Kč vč. DPH propálení sedadla: až Kč vč. DPH kouření ve vozidle: Kč vč. DPH Všechny tyto uvedené poplatky bude servis požadovat hotovostní platbou přímo po klientovi mimo smluvní vztah klient ČP DIRECT řešený tímto SW (tj. v podstatě jako kdyby uvedení vozidla do původního stavu proběhlo před vrácením vozidla). Teprve potom, co klient odmítne tyto poplatky uhradit servisu, tak je servis přidá výše popsaným způsobem pomocí Nový záznam do faktury. Jejich souhrn pak 1 x měsíčně spolu se souhrnem Přistavovacích služeb servis vyfakturuje ČP DIRECTu a na faktuře (v příloze) uvede čísla Smluv o pronájmu, ke kterým se tyto služby/poplatky vztahují. Fakturu zašle servis poštou na: ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4.! Pozor přestože klient platí poplatky přímo servisu, servis musí i v tomto případě uvést do Ukončení smlouvy rozsah poškození/znečištění, stav paliva apod., které se automaticky propíší do Protokolu o VRÁCENÍ vozidla (viz tiskový výstup v příloze)! Praha, , stránka 18 z 31

19 Po vytvoření faktury se stiskne Uložit a opět se pod fakturou objeví jméno pracovníka, datum s čas. Pomocí tlačítka Tisk je nutné fakturu 2krát vytisknout, s fakturou se zároveň automaticky vytvoří a je připraven pro tisk Protokol o VRÁCENÍ vozidla, rovněž vytisknout 2krát.. Obě vyhotovení faktury a Protokolu o VRÁCENÍ vozidla nechá servis podepsat klienta a 1 vyhotovení předá klientovi. Celkově servis vytiskne ke každé zápůjčce tyto dokumenty: 3 x Protokol o PŘEDÁNÍ vozidla, 2 x Smlouva o pronájmu, 2 x faktura, 2 x Protokol o VRÁCENÍ vozidla, všechna vyhotovení podepíše a nechá podepsat klienta. Každý dokument servis naskenuje. Klientovi servis předá: Při předání vozidla 1 x Protokol o PŘEDÁNÍ vozidla, 1 x Smlouva o pronájmu. Při vrácení vozidla 1 x Protokol o VRÁCENÍ vozidla, 1 x faktura. 1 x Protokol o PŘEDÁNÍ vozidla slouží pro zápis event. poškození/znečistění, stavu km a pohonných hmot, nevrácené výbavy apod. při fyzické kontrole při vrácení vozidla; z tohoto protokolu potom servis přepíše záznam do Protokolu o VRÁCENÍ vozidla nebo tento protokol slouží jako protokol o vrácení vozidla, pokud je vozidlo od klienta přebíráno mimo provozovnu servisu (viz bod 7.) ČP DIRECTu servis zašle: Poštou na ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4, 1 x všechny dokumenty. České pojišťovně servis zašle: Elektronicky pomocí Upload ČP 1 x všechny naskenované dokumenty k příslušné pojistné události dle pravidel pro Upload ČP. Praha, , stránka 19 z 31

20 6. Zapůjčení vozidla s přistavením mimo provozovnu servisu Přistavení vozidla: V případě, že je vozidlo přistaveno klientovi mimo provozovnu servisu (v pilotním projektu vůbec nebo minimum), je potřeba při předání vozidla změnit ručně přepsat na tiskovém výstupu Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla pole Stav tachometru, kde se uvede skutečný stav km při předání tj. přičtou se km z provozovny servisu na místo předání. Proces tedy probíhá tak, že servis si na základě telefonu s klientem vyplní Smlouvu a Protokol o PŘEDÁNÍ vozidla (v něm je uveden stav tachometru vozidla v provozovně servisu), Smlouvu 2 x vytiskne, Protokol 3 x a vezme je s sebou ke klientovi. Na vyhotoveních Protokolů ručně přepíše údaj o stavu tachometru. Obě vyhotovení Smlouvy a tři Protokolu jsou podepsány servisem i klientem a 1 vyhotovení servis předává klientovi v Carnetu. Odstavení vozidla: V případě odstavení vozidla mimo provozovnu servisu pracovník servisu před převzetím vozidla neukončuje smlouvu, ani nevystavuje fakturu. S sebou ke klientovi veze třetí zbývající vyhotovení Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla. Do tohoto vyhotovení ručně zapíše na zadní stranu protokolu: Vozidlo vráceno: datum, čas a místo vrácení vozidla stav tachometru stav palivové nádrže případná Poškození/znečištění vozidla případný rozdíl mezi předávanou a vrácenou výbavou vozidla Zároveň tyto údaje zapíše do klientova vyhotovení Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla. Pod text se podepíše a nechá podepsat klienta! Po návratu do provozovny servisu pracovník přepíše údaje z protokolu do Ukončení smlouvy a tímto smlouvu ukončí. Následně vystavuje fakturu ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 pošle poštou klientovi a další spolu s Protokolem o PŘEDÁNÍ vozidla (vč. vyplněného záznamu o vrácení vozidla na zadní straně) a Smlouvou o pronájmu vozidla standardním procesem do ČP DIRECT a ČP. Takže netiskne ani neposílá Protokol o VRÁCENÍ vozidla, ten je ale programem automaticky vygenerován s údaji, které servis uvedl v Ukončení smlouvy. Praha, , stránka 20 z 31

21 Vzhledem k tomu, že stav tachometru v Ukončení smlouvy (zapsané údaje ze zadní protokolu) a skutečný stav tachometru (pracovník něco od místa převzetí do provozovny servisu najel) nebudou sedět, je nutné na tuto cestu následně provést interní rezervaci z menu Rezervace Nová interní rezervace. Datum a čas zapůjčení zapište cca čas, kdy bylo vozidlo přebráno od klienta (musí být později než na Ukončení smlouvy) Předpokládané vrácení zapište čas, kdy jste s vozidlem dojeli do provozovny servisu nebo aktuální čas Číslo pojistné události ČP v interní rezervaci se nevyplňuje! Typ interní rezervace vyberte Služební cesta Dále vyberte příslušné vozidlo v menu Vozidlo, kde se automaticky generuje stav tachometru před (což v tomto případě znamená stav, který jste zapsal při přebírání vozidla u klienta na zadní straně protokolu a pak přepsal do Ukončení smlouvy). Menu Služby zůstane prázdné. V menu Řidiči můžete uvést jméno pracovníka servisu, který vozidlo přivezl. Po uložení Interní rezervace ji pracovník servisu tlačítkem ukončí pomočí tlačítka Ukončit. Praha, , stránka 21 z 31

22 Do Ukončení interní rezervace pak zadá Tachometr po, který odpovídá skutečnému stavu km po přivezení vozidla do provozovny servisu a nesmí zapomenout také zaznamenat Stav nádrže a případná Poškození znečištění vozidla. Datum a čas vrácení ponechat aktuální nebo upravit. Pole Záznam do knihy jízd nechat zaškrtnuté. Adresa vrácení a Místo vrácení je provozovna servisu (nastaveno defaultně). Po stisknutí OK se ukončení uloží a údaje z něj jsou automaticky propsány do Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla při nové zápůjčce. Praha, , stránka 22 z 31

23 II. Proces péče/servisu vozidla Pokud je vozidlo poškozeno/nadměrně znečištěno, má servis povinnost uvést toto do příslušného pole Poškození znečistění vozidla v Ukončení smlouvy. Toto poškození/znečištění je automaticky propsáno do Protokolu o VRÁCENÍ vozidla a do Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla při další výpůjčce vozidla. Pokud se jedná o drobná poškození karoserie a servis je před další zápůjčkou neopravuje, pak je toto propsání do Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla v pořádku. Pokud se ale jedná o závažnější poškození nebo silné znečištění, servis má povinnost jej do další výpůjčky odstranit. Aby nedošlo k rezervaci vozu, který je opravován nebo se čistí, servis pomocí menu Rezervace Nová interní rezervace zarezervuje vozidlo pro interní potřebu. Typ interní rezervace zde servis vybere, o jaký úkon se jedná: Servis nebo Mytí vozidla.! Interní rezervace se musí dělat vždy, pokud je s vozidlem ježděno (vyjma přistavení vozu mimo provozovnu servisu odstavení vozu mimo provozovnu ale ano viz I. 6.), aby seděl počet km! Praha, , stránka 23 z 31

24 Dále servis vybere vozidlo, které interně rezervuje. Ve Služby nic nevybírá a nechá prázdné. V Řidiči nechá prázdné nebo vyplní pracovníka servisu, který auto na servis nebo na mytí dopraví. Praha, , stránka 24 z 31

25 Po provedení opravy servis zadá Ukončit interní rezervaci. Praha, , stránka 25 z 31

26 A do formuláře pro Ukončení interní rezervace doplní příslušné údaje. Pokud nebylo poškození zcela odstraněno, případně se odstraňovalo jiné poškození a nějaké drobné stále zůstává, servis uvede do Poškození znečištěni vozidla, o co se jedná. Pokud je poškození/znečištění odstraněno, pak pole Poškození znečištění vozidla nechá servis prázdné. Pak stiskne tlačítko OK Praha, , stránka 26 z 31

27 Obrazovka se přepne zpět na Interní rezervace, kde se ve Status rezervace objeví Interní ukončená. A tento stav se automaticky zaznamená i v grafickém přehledu Obsazení vozidel. Praha, , stránka 27 z 31

28 Na konci procesu servis musí stručně popsat provedený servisní úkon v menu Entity Seznam vozidel Detail (u příslušného vozidla) záložka Servisní info včetně data, kdy byl servisní úkon proveden (netýká se mytí). Praha, , stránka 28 z 31

29 ! Pokud by servis neprovedl k odstranění poškození/znečištění Interní rezervaci a řádně ji neukončil, musí, aby se mu informace o poškození/znečištění nepropsala do Protokolu o PŘEDÁNÍ vozidla při další zápůjčce odstranit/upravit zápis v menu Entity Seznam vozidel Detail (u příslušného vozidla) záložka Technické info pole Existující poškození! Stejně tak musí při chybějící výbavě udělat před další zápůjčkou vozidla změnu v poli Popis vozidla (výbava) ; pokud výbavu před další zápůjčkou servis doplnil, není potřeba cokoliv měnit. Praha, , stránka 29 z 31

30 III. Nepojízdné náhradní vozidlo Pokud je vozidlo nepojízdné z důvodu poruchy nebo nehody a klient kontaktuje servis, má servis povinnost kontaktovat SOS Assist na tel. čísle nonstop , která zajistí pomoc na silnici, případně odtah vozidla do servisu; nebo servis může vozidlo po dohodě s SOS zprovoznit/odtáhnout vlastní asistenční službou. Náklady na tuto službu fakturuje servis SOS. IV. Pojistná událost na náhradním vozidle Pokud na vozidle dojde k pojistné události, má pracovník servisu povinnost ji neprodleně nahlásit příslušnému technickému manažerovi ČP a s ním se dohodnout na postupu při její likvidaci. Vozidla jsou pojištěna HAV All Risk se spoluúčastí 1 % min Kč a je také připojištěno čelní sklo. Pokud dojde k pojistné události likvidované opravou vozidla, má servis povinnost při vrácení vozidla uvést do Ukončení smlouvy pole Poškození znečištění vozidla popis rozsahu poškození. Klient servisu zaplatí hotově sjednanou spoluúčast 1.000,- Kč (pokud je cena opravy vyšší než Kč, pak 1% z této částky). Pokud by klient sjednanou spoluúčast nechtěl nezaplatit, postupuje servis obdobně, jako při event. poplatcích (např. za znečištění interiéru) tzn. při vystavení faktury přidá servis funkcí Nový záznam položku s popisem Oprava poškození (spoluúčast) s cenou Kč vč. DPH (pokud stanoví odhadem cenu opravy vyšší než Kč, pak 1 % z této částky). Jejich souhrn pak 1x měsíčně spolu se souhrnem Přistavovacích služeb, servis vyfakturuje ČP DIRECTu a na faktuře (v příloze) uvede čísla Smluv o pronájmu, ke kterým se tyto služby/poplatky, příp. spoluúčast vztahují. Fakturu zašle servis poštou na: ČP DIRECT a.s., Na Pankráci 1658, Praha 4. Při totální škodě nebo odcizení kontaktuje servis příslušného technického manažera ČP ohledně postupu. Praha, , stránka 30 z 31

31 V. Popis dalších funkcionalit SW Carrental Kromě doporučeného postupu popsaného v kapitole I. Proces zapůjčení vozidla je možné vozidlo rezervovat přímo z menu Rezervace Nová rezervace, tak bez rezervování rovnou vytvořit smlouvu z menu Smlouvy Nová smlouva. Program také nabízí přehledy jednotlivých stadií zápůjček. Globálně v menu Obsazení, kde je vidět grafický přehled v tabulce, tak následně příslušné Seznamy pod menu Rezervace, Smlouvy, Faktury; např. pro Smlouvy Seznam smluv: Zde je vidět Číslo, Od, Do, Vozidlo, Zákazník, Stav a je možný přímý link do příslušné Rezervace nebo na Detail Smlouvy. U všech seznamů je možná filtrace dle zadaných kritérií. Poznámka: do některých funkcionalit SW nemá servis přístup. VI. Pomoc při řešení problémů, hotline S problémy s funkčností programu se obracejte na hotline dodavatele SW Carrental, společnost EuroSoftworks, v pracovní době na tel.: , v mimopracovní době na Ohledně pomoci s ovládáním programu se obracejte na příslušného technického manažera ČP. Program ukončujte vždy pomocí tlačítka Odhlášení v pravém horním rohu a pohybujte se v něm tlačítky programu (ne pomocí šipek tam zpět v internetovém prohlížeči). Děkujeme za seznámení se s manuálem a spolupráci Česká pojišťovna a.s. odbor řízení externích partnerů Praha, , stránka 31 z 31

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 uzavřená mezi: Pronajímatelem vozidla: Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 firma: VISPA spol. s.r.o. sídlo: Blaženice 8, 257 44 Netvořice IČ: 62955730 DIČ: CZ62955730 zastupuje: Pavel Vrňák Tel.: 777 719 388

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Smlouva o pronájmu obytného karavanu

Smlouva o pronájmu obytného karavanu Smlouva o pronájmu obytného karavanu Pronajímatel: VaJaMi s.r.o. Prof. Seemana 86 tel.: +420 722 903 370 email: vainer.milan@vajami.cz Nájemce: Příjmení, jméno (firma): Adresa: Rodné číslo: Číslo OP: Číslo

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o nájmu motorového vozidla

Smlouva o nájmu motorového vozidla Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most 434 01 IČO: 63148374 Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1

Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1 Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1 Peugeot Expert Tepee ALLURE L2H1Půjčovna MITOP HB s.r.o.nabízí nový komfortní osmimístní mikrobus značky Peugeot Expert Tepee L2H1. Rok výroby 2013.Mikrobus lze využít

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen VOP ) 1. Úvodní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více