8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009"

Transkript

1 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá učitelka Mateřské školy v Arbesově ulici, Vlasta Mikešová Mikešová, učitelka v této MŠ, Danuše Šuková nominovaná českolipskou Základní uměleckou školou a Mgr. Taťána Hylmarová ze Základní školy Dr. Miroslava Tyrše (na snímku s řediteli škol, které je nominovaly.) Poprvé v historii se město Česká Lípa rozhodlo ocenit u příležitosti Dne učitelů své nejlepší učitele, kteří vyučují na jeho školách. Ocenění za vynikající pedagogickou práci spojené s udělením symbolického titulu Českolipský učitel roku 2009 převzaly v obřadní síni na českolipské radnici 1. dubna čtyři pedagožky. O tom, že bychom zavedli novou tradici a každoročně odměnili několik našich nejlepších pedagogů, kteří ve školách zřizovaných městem Česká Lípa vychovávají a vyučují jeho budoucí generaci, jsem uvažovala již delší dobu, uvedla mimo jiné starostka města Hana Moudrá během slavnostního předání, kterého se kromě starostky zúčastnili také místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček. Vím, jak je učitelská práce krásná, ale mnohdy náročná. Domnívám se proto, že si všichni, kteří se dětem věnují s patřičnou odpovědností a láskou, tohle naše veřejné uznání rozhodně zaslouží, zdůraznila starostka. Byla bych zároveň velice ráda, kdyby se z tohoto našeho dnešního setkání, které se sice koná na apríla, pokračování na str. 4 Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku přeje čtenářům MN společně s redakční radou starostka Hana Moudrá a místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček

2 č. 7 z radnice duben 2009 Ceny za služby parkovišť Rada města Česká Lípa se na svém březnovém zasedání zabývala cenami za parkování v České Lípě v návaznosti na to, že se i město stává od dubna plátcem DPH. Radní tak schválili Nařízení města O maximálních cenách za služby parkovišť v dosavadní výši a dále změnu ceníku za parkovací karty. Ačkoli se město Česká Lípa od 1. dubna stalo plátcem DPH, což znamená, že bude muset za některé své služby a produkty účtovat daň z přidané hodnoty, na radě jsme se usnesli, že do cen za hodinové stání na městských parkovištích se toto navýšení nepromítne. Cena za hodinové stání na parkovištích, která jsou v majetku města Česká Lípa, zůstává na výši 20 Kč za každou započatou hodinu. Tato cena se týká parkovišť se závorou u OD Banco a U Synagogy. Parkoviště, která město pronajímá soukromému subjektu, nadále podléhají Nařízení města O maximálních cenách za služby parkovišť a i zde zůstává cena za tuto službu na 20 Kč za každou započatou hodinu. Toto se týká parkování na náměstí T.G.Masaryka, v Moskevské ulici, v Erbenově ulici, dále stání U Synagogy, v Mariánské ulici a na Jeřábkově náměstí. Zvýšení cen se však dotkne abonentních a rezidentních karet, tedy parkovacích karet, kterými si občané či podnikatelské subjekty mohou dlouhodobě předplatit stání ve městě, a to na parkovišti u OD Banco, U Synagogy, na Škroupově náměstí a stanovišti TAXI. O podmínkách vydání parkovacích karet na výše uvedených parkovištích se mohou občané informovat na odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku (Ing. Majorová, , (red) Nové ceny pro parkoviště ve správě města v zónách s dlouhodobým parkováním (vymezené v příloze č. 2 Nařízení města č. 3/2005) 1) Zóna A - TAXI a) část parkoviště v ulici Sokolská (od začátku křižovatky s ul. B. Němcové po začátek křižovatky s ul. Jindřicha z Lipé) b) část parkoviště v ul. Mariánská u štítu domu čp. 231 Cena za parkovací kartu : abonentní ,- Kč/rok vč. DPH 2) Zóna B Škroupovo náměstí Cena za parkovací kartu : rezidentní 1 190,- Kč/rok vč. DPH abonentní ,- Kč/rok vč. DPH 3) Zóna C OD Banco se závorou Cena za parkovací kartu : rezidentní 714,- Kč/rok vč. DPH abonentní 7 140,- Kč/rok vč. DPH 4) Zóna D U Synagogy se závorou Cena za parkovací kartu : rezidentní 357,- Kč/rok vč. DPH abonentní 3 570,- Kč/rok vč. DPH Příští vydání MN je 24. dubna Uzávěrka tohoto čísla je 14. dubna Den Země v České Lípě Rada města Česká Lípa vzala na svém březnovém jednání na vědomí akce pořádané městem u příležitosti Dne Země. Obdobně jako v předchozích letech se město Česká Lípa připojuje k oslavám Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, již tradiční úklidovou akci. Prostřednictvím odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa zajistíme ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. tuto dobrovolnou úklidovou akci pod názvem Za Českou Lípu krásnější, která se v našem městě koná již od roku 1998, připomíná starostka Hana Moudrá. Všichni, kdo mají zájem se do jarního úklidu veřejně přístupných míst ve městě a jeho okolí zapojit, si mohou na odboru životního prostředí vyzvednout jednorázové rukavice a igelitové pytle, do kterých se budou dávat sesbírané odpadky. Zcela poprvé budou v letošním roce aktivní účastníci této akce oceněni. Vyhodnocení úklidu bude probíhat ve dvou kategoriích: školská zařízení a ostatní. Podmínkou pro ocenění nejlepších jednotlivců a kolektivů bude pořízení dokumentace z prováděného úklidu. Akce se koná v rámci projektu Zdravé město, do něhož se Česká Lípa zapojila již před několika lety, podotýká v dané souvislosti místostarosta Tomáš Vlček. Kromě této tradiční úklidové akce připravuje město Česká Lípa u příležitosti Dne Země také vyhlášení skupiny jilmů u Vodního hradu za stromy památné. Označení památných stromů dle zákona o ochraně přírody a krajiny by mělo být provedeno do konce dubna. Zajímavou a částečně netradiční akci si ke dni věnovanému oslavám naší planety připravuje rovněž Dům dětí a mládeže Libertin. Jeho oslavy proběhnou 22. dubna na Škroupově náměstí v České Lípě, kde budou děti mimo jiné sestavovat i duhu ze sesbíraných víček od PET lahví. Starostka Hana Moudrá přijala v březnu na českolipské radnici radního Libereckého kraje Jaroslava Podzimka, který přijel do České Lípy na svoji první oficiální návštěvu. Radního, který má ve svém rezortu zemědělství a ochranu životního prostředí, pak starostka doprovodila do vlastivědného muzea, jehož zřizovatelem je právě kraj. Společně s ředitelem Zdeňkem Vitáčkem zde diskutovali o tom, co již bylo v areálu muzea zrekonstruováno a co je nezbytné ještě opravit. Mezi takové investice patří především nová střecha. Foto: Eva Markgrafová Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém březnovém zasedání zabývalo stanovením výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, neboť nařízením vlády č. 20/2009 došlo v letošním roce k navýšení maximální hranice pro stanovení finanční částky, která by zastupitelům mohla být vyplácena. 2 Vyplácení finančních odměn za výkon funkce upravuje zákon o obcích z roku Stanovení konkrétní výše odměny je dle zákona o obcích vyhrazeno právě zastupitelstvu a českolipští zastupitelé se usnesli, že odměny nebudou navýšeny a zůstanou zachovány ve stávající podobě z roku 2008: člen rady města Kč předseda výboru nebo komise Kč člen výboru nebo komise Kč člen zastupitelstva města ( řadový bez dalších funkcí) 830 Kč (Neplatí pro uvolněné zastupitele, kteří tyto odměny nepobírají.)

3 investice duben 2009 č. 7 Venkovní bazén v areálu dubického koupaliště Problematiku městského koupaliště v Dubici řeší město prakticky od revoluce v roce Pamětníci vědí, že potíže s koupalištěm nastaly městu již na počátku 90. let, kdy se zjistilo, že pozemky, na kterých se areál dubického koupaliště nachází, byly restituovány. Když se město s majiteli pozemků konečně dohodlo na zpětném odkoupení, začalo řešit další velký problém jak zlepšit kvalitu vody ve vodní nádrži, která po léta sloužila jak rybářům, tak rekreantům, a kde se i přes veškerá technická opatření stále objevuje vysoký výskyt toxických sinic. Jediným praktickým řešením je podle odborníků, vybudovat v areálu koupaliště nový venkovní bazén a ten nabídnout veřejnosti ke koupání. Na březnovém zasedání proto českolipští zastupitelé obdrželi od místostarosty Jana Stejskala aktuální písemnou zprávu o připravovaném projektu, který představuje vybudování podobného bazénu k předpokládanému zlepšení kvality vody, zdůrazňuje místostarosta a prozrazuje, že na vině je s největší pravděpodobností jeden typ poměrně vzácně se vyskytující toxické sinice, která je agresivní a velice těžce se likviduje. Respektive ani chemie na ni nezabírá. Z výše uvedených důvodů bylo proto městem zadáno zpracování řešení, které by zahrnovalo alternativu pro koupání v tomto areálu, a to výstavbu venkovního bazénu. Byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na celkovou rekonstrukci koupaliště v Dubici společností BFB studio s.r.o. Praha. Projektová dokumentace zahrnuje odstranění stávajícího zázemí koupaliště z typových buněk, výstavbu venkovního bazénu a brouzdaliště, výstavbu nového objektu šaten, kde bude mimo šaten a sociálního zázemí i občerstvení s přilehlou terasou s cca 40 místy, stanoviště plavčíka a úpravna vody výše uvedeného inženýrské sítě, ale stávající přípojky by kapacitně pro navrhovaný provoz nestačily. V současné době probíhá projednání projektové dokumentace pro územní řízení s předpokládanými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. Jelikož nové přípojky vedou i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Česká Lípa, probíhají rovněž jednání s vlastníky dotčených pozemků o možnosti zřízení věcných břemen. Dále probíhá jednání se SČVK a.s. a SVS a.s. týkající se posílení vodovodního řadu, který nemá dostatečnou kapacitu pro provoz zrekonstruovaného koupaliště. Následně bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí, uvedla na adresu připravenosti celé akce Hana Ezrová z odboru rozvoje, majetku a investic. Předpokládaný termín pro získání stavebního povolení je konec roku Následně bude vypsáno otevřené výběrové řízení, což znamená, že realizaci by bylo možné zahájit na jaře Předběžný odhad nákladů na rekonstrukci koupaliště v Dubici je vyčíslen na cca 50 mil Kč, neboť podrobný rozpis nákladů bude obsažen až v dalším stupni projektové dokumentace. Jak závěrem své zprávy připomněl zastupitelům místostarosta Stejskal: Pro zajištění financování stavby z jiných prostředků než z rozpočtu města bude podána žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. (ema) včetně revitalizace celého rekreačního zázemí v areálu dubického koupaliště. Od roku 1994 zde bylo realizováno několik investic. Od regenerace pláže, po výstavbu vodohospodářských objektů výměny vody a výstavbu parkoviště pro návštěvníky koupaliště, připomíná stěžejní akce z 90. let zaměřené na revitalizaci koupaliště místostarosta Jan Stejskal. Největším problémem městského koupaliště však zůstala kvalita vody vodní nádrže. Přestože byla na základě odborných doporučení realizována čerpací stanice výměny vody, která čerpá vodu z přilehlého Robečského potoka, a zároveň byla voda ve vodní nádrži chemicky ošetřena, nedošlo bazénu. Vyhřívání venkovního bazénu je řešeno slunečními kolektory umístěnými na střeše objektu šaten, popisuje stěžejní záměr místostarosta. Z projektu dále vyplývá, že bazén bude mít nepravidelný tvar a jeho velikost by měla dosáhnout 535 m2, zatímco velikost dětského brouzdaliště je projektována na 57m2. V areálu by měl být vybudován i dětský koutek s pískovištěm a pamatováno je rovněž na molo propojující nové zázemí s plochou stávající vodní nádrže. Jak dále místostarosta upřesňuje, dokumentace pro územní řízení obsahuje i nové přípojky vody a elektrické energie, neboť areál koupaliště je sice napojen na dostupné Použití financí z prodeje Českolipské teplárenské Zastupitelé města Česká Lípa na svém březnovém zasedání mj. jednali o dalším využití finančního výnosu města z prodeje ČLT a. s. V rámci rozpočtových změn diskutovali o využití 120 milionů korun, které byly na účet města připsány v lednu. Některým zastupitelům, mezi které patřil například Oldřich Panc, se nelíbilo, že pouze 116 milionů by mělo být na základě předloženého návrhu přesunuto do Investičního fondu města Česká Lípa a zbylé 4 miliony by se měly přesunout do letošního rozpočtu na stavbu další etapy cyklostezky Varhany. Podle něj by do investičního fondu měl putovat celý výnos, i když poznamenal, že cyklostezku jako takovou podporuje. Jak ale připomněl radní Karel Bubeník, jestliže město nepřesune na cyklostezku zmíněné 4 mil. nyní, z investičního fondu ji už nebude moci touto částkou podpořit, neboť podle schválených pravidel slouží investiční fond k zafinancování akcí většího rozsahu. Těsnou většinou zastupitelů tak bylo rozhodnuto o návrhu v původním předloženém znění. Na konto investičního fondu, kde má město deponováno cca 123 mil. korun, přibude dalších 116 mil. a o 4 mil. bude navýšen letošní příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany, který je investorem stejnojmenné cyklostezky. (ema) 3

4 č. 7 volby duben 2009 Ve všech státech Evropské unie proběhnou první červnový víkend volby do Evropského parlamentu. V České republice se uskuteční 5. a 6. června 2009, v pátek 5. června od do hodin, v sobotu od 8.00 do hodin. Sčítání hlasů začne až po uzavření všech volebních místností na území EU. Jak mohou volit občané ČR? Každý občan ČR, který má na území ČR trvalý pobyt a má právo volit do Evropského parlamentu, je automaticky zapsán do seznamu voličů. Protože zákon neumožňuje, aby byl volič dopsán do seznamu voličů ve dny voleb ve volební místnosti, měli by si voliči v případě pochybností ověřit, zda jsou ve stálém seznamu voličů, který vede Městský úřad Česká Lípa, zapsáni. Do si mohou ověřit, zda se vyskytují na stálém seznamu, po přímo zápis v seznamu voličů do Evropského parlamentu. Případnou chybu nebo nedostatek opraví městský úřad a pokud žádosti nevyhoví, může se občan 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu. Nejpozději 20 dnů před konáním voleb, tedy lze do seznamu zanést voliče, kteří nemají ve správním obvodu Městského úřadu Česká Lípa trvalý pobyt, ale kteří jsou v obvodu buď v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody a kteří byli nahlášeni. Správce dokončení ze str. 1 není, stala každoroční tradice a město Česká Lípa u příležitosti Dne učitelů pokaždé odměnilo několik svých nejlepších a nejuznávanějších pedagogů titulem Českolipský učitel roku. S výběrem nejlepších učitelů pomáhali ředitelé škol, na které se s prosbou o spolupráci obrátilo město Česká Lípa. K nominacím se poté vyslovil i výbor pro výchovu a vzdělávání. Konečný výběr nominovaných pak byl v rukou starostky města. Všem oceněným byly kromě pamětního listu předány také drobné věcné dary a finanční odměna. 4 Volby do Evropského parlamentu zařízení nebo velitel tyto občany nahlásí obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče a obecnímu úřadu v místě, kde se volič nachází v době voleb. Je nutno zvážit, zda se v tomto zařízení bude nacházet v době voleb, protože dopsání voliče do seznamu voličů v místě trvalého pobytu v době voleb již nelze provést. Volič může hlasovat a) buď ve volební místnosti toho volebního okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Adresy volebních místností budou zveřejněny nejpozději do b) v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydává obecní úřad, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů. O vydání může občan požádat již nyní, nejpozději však do , hodin. Žádost podá na Městském úřadu Česká Lípa osobně, pokud požádá písemně, musí být písemné podání opatřeno ověřeným podpisem. Vzhledem ke specifické povaze voleb zdůrazňujeme, že nelze o voličský průkaz požádat po termínu 21.května Seznam voličů pro volby do EP musí být sestaven do 26. dubna V této souvislosti je třeba upozornit, že volič, který se přestěhuje po tomto datu, zůstává zapsán v seznamu voličů v místě svého předešlého trvalého pobytu. To znamená, že může volit : Jarmila Demlová nominovaná Mateřskou školkou v Arbesově ulici Paní Demlová je v penzi téměř 20 let, ale dodnes na ni pamětníci z řad rodičů a prarodičů vzpomínají, jako na tu nejmilejší paní učitelku. Pracovala s dětmi více než 30 let. Také pod jejím vedením vystupovali malí předškoláci na besedách s jubilanty či na vítání občánků. Jezdila s dětmi do školy v přírodě a připravila na život několik generací Českolipanů. Její moudrost, nadhled a láska k lidem kolem sebe byly a jsou nevšední. Ačkoliv sama neměla lehký život, dokázala kolem sebe rozdávat pohodu, klid a moudro. Jak do nominace uvedla paní ředitelka Černá: Bylo mi dopřáno s ní pracovat a poznat ji jako člověka. Pokud se má ocenění stát tradicí, pak by na začátku této tradice neměla chybět mezi oceněnými paní Jarmila Demlová. Mgr. Taťána Hylmarová nominovaná Základní školou Dr. Miroslava Tyrše Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, biologie chemie. Ve školství pracuje od chvíle, kdy odpromovala, tj. od roku Již šestnáctým rokem působí na škole Dr. Miroslava Tyrše, kde je uznávanou kolegyní a u žactva oblíbenou paní učitelkou, která se svým dětem věnuje i nad rámec učebních osnov. S žáky se například pravidelně účastní zdravotnických soutěží pořádaných Červeným křížem i všech biologických a chemických olympiád. I na těchto soutěžích její - ve volební místnosti podle původního trvalého bydliště nebo - na voličský průkaz vystavený obecním úřadem původního trvalého bydliště, o který volič požádá do 21. května 2009 Jak mohou volit občané jiných členských států EU? Občan jiného členského státu EU, pokud nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od ), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může hlasovat na území ČR, a to ve volební místnosti, kde je zapsán v seznamu voličů. Pokud požádá o vydání voličského průkazu, může volit v jakékoli volební místnosti na území ČR. O voličský průkaz je nutno požádat do Jak mohou občané volit, pokud se ze závažných důvodů nemohou dostavit do volební místnosti? Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může občan požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Formuláře budou k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Česká Lípa a v ohlašovně pobytu v budově radnice, nám. T. G. Masaryka 1. Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy MEDAILONKY OCENĚNÝCH UČITELŮ Vlasta Mikešová nominovaná Mateřskou školou v Arbesově ulici Paní učitelka pracuje s dětmi od roku 1975 a od roku 1980 učí v Mateřské škole v Arbesově ulici. Vychovává a vzdělává tak už několikátou generaci dětí a reprezentuje mateřskou školu při vystoupení dětí na veřejnosti Pro děti a rodiče připravuje rovněž školní slavnosti, zdobí interiéry i exteriéry školy. Je pečlivá, svědomitá a obětavá. Předává zkušenosti začínajícím učitelkám. Na pomyslném konci její každodenní práce jsou pak děti, které se při odchodu do základní školy nerady loučí se svou paní učitelkou. Neskrývají svůj smutek a mnohdy dojde i na slzičky. svěřenci pokaždé dosáhnou velmi dobrých výsledků. Patří tak k pedagogům, na které se nezapomíná, neboť díky svým didaktickým schopnostem dokáže žákům předat odborné dovednosti a zažehnout v jejich duších zájem o daný obor a právě to je umění, které za katedrou ovládají jen ti nejlepší pedagogové. Danuše Šuková nominovaná ZUŠ Česká Lípa Letos tomu bude šedesát let, co paní Šuková, v roli učitele hry na klavír, poprvé zasedla k tomuto hudebnímu nástroji. Jako učitelka hry na klavír působila v letech 1949 až 1978, později i jako zástupkyně ředitele, v ústecké lidušce. Od roku 1978 do současnosti vyučuje hru na klavír v ZUŠ Česká Lípa. V letech byla ředitelkou Lidové školy umění Česká Lípa a v této době významně přispěla k rozvoji a rozšíření školy v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Je rovněž zakladatelkou Žákovského dechového souboru, který při českolipské ZUŠ působí dodnes. Během svého šedesátiletého učitelování vychovala celou řadu vynikajících klavíristů. Mezi její bývalé žáky patří například Doc. Petr Slavík, pedagog na ústecké universitě J. E. Purkyně, prof. Václav Krahulík, rovněž pedagog na této universitě, Kristýna Pelechová, klavíristka v big bandu v USA či prof. Alena Kociánová, dnes pedagožka pražské AMU. Paní Danuše Šuková významně přispěla i ke vzniku učebních osnov hry na klavír. (ema)

5 duben 2009 pravidelné rubriky č. 7 Aktivní politika zaměstnanosti v 1. pololetí 2009 Úřad práce v České Lípě řeší výrazný vzrůst počtu nezaměstnaných a současně značný pokles počtu volných pracovních míst. Na konci března 2009 dosáhla míra nezaměstnanosti 12,3 %. Rostoucí trend vzhledem k propouštění v firmách Egermann, Johnson Controls Autobaterie a dalších lze zatím nadále předpokládat. V této situaci považujeme za významné realizovat aktivní politiku zaměstnanosti cíleně zejména v nástrojích, které podpoří obsazování pracovních míst u zaměstnavatelů uchazeči o zaměstnání, podporovat motivaci nezaměstnaných a aktivizovat je, dále poskytovat maximální množství informací nezaměstnaným i zaměstnavatelům, informuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Nejdůležitějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti budou v roce 2009 rekvalifikace. Změna kvalifikace, její doplňování nebo obnova budou v současné měnící se struktuře trhu práce v okrese Česká Lípa velmi důležité, konstatuje ředitelka úřadu práce. V průběhu března 2009 byly zahájené kursy Základy podnikání, Disponent logistiky a Obsluha NC a CNC strojů. Úřad práce v letošním roce plánuje využívat zejména nabídky rekvalifikací, které přivedou nezaměstnané na praktickou výuku přímo do firem, k různým zaměstnavatelům. Takto je realizovaný i kurs Obsluha NC a CNC strojů pro 10 účastníků, který zajišťuje Střední průmyslová škola v České Lípě a jeho praktická část bude probíhat ve firmě PROTOOL v České Lípě. Tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová dále dodává: V dubnu 2009 zahajujeme kursy Pracovník obchodu, Základy PC, Šička a kursy obsluhy motorové pily, křovinořezu a obsluhy a údržby drobné zahradní 80 let paní Jindřiška Borůvková paní Libuše Fyková paní Gertruda Hendrychová paní Josefina Janouchová 85 let paní Františka Franceová paní Jaroslava Gaubeová paní Helena Kovářová pan Radomil Křivánek paní Milada Lorencová techniky. Účastníci kursu Pracovník obchodu budou praktickou část absolvovat v supermarketech v okrese Česká Lípa, kurs šičky bude nabízet praxi ve firmě Bohemia Fashion v Novém Boru, která nabízí volná pracovní místa v této profesi. Kurs obsluhy motorové pily a křovinořezu bude realizovaný pro získání kvalifikace pracovníků pro veřejně prospěšné práce v obcích a městech. Dalším efektivním nástrojem aktivizace klientů v současném vysokém počtu nezaměstnaných v okrese Česká Lípa je poradenství, sděluje dále tisková mluvčí. Poradci úřadu práce realizovali od začátku února celkem 6 jobklubů. Tato forma skupinového poradenství představuje vždy 4 pravidelná setkání skupiny, která jsou tématicky věnována orientaci na trhu práce, přípravě na hledání zaměstnání, na přijímací pohovor, přípravě a vytvoření osobního portfolia. V dubnu 2009 povedou poradci úřadu práce jobkluby také v Novém Boru a v Ralsku - Kuřivodech. Další poradenský program pro nezaměstnané bude zajišťovat externí dodavatel. Skupinové poradenství pro nezaměstnané se tak rozšíří a bude probíhat na více místech v okrese Česká Lípa, doplňuje závěrem tisková mluvčí Aktuální situace na trhu práce v okrese Česká Lípa k Míra nezaměstnanosti okres Česká Lípa 12,3 % (srov. stav k ,8 %) Míra nezaměstnanosti Česká Lípa 10,3 % Nejvyšší míra nezaměstnanosti v mikroregionu Českolipsko - Žandov 16,7% Nejvyšší míra nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Tachov 26,9%, Svojkov 25%. Bc. Marcela OTTOVÁ Významné životní jubileum v březnu oslavili paní Hana Polesná 90 let pan Jaroslav Kubrt 92 let paní Vlasta Vyhlasová Vogelová 96 let paní Anna Košková 100 let paní Růžena Nádherná Všem oslavencům blahopřejeme Městská policie Podivné chování muže v parku v České Lípě upoutalo pozornost strážníků městské policie. Ti zjistili, že muž je pod vlivem drog. Při kontrole totožnosti mu vypadl větší sáček, a proto byl pro podezření z trestného činu držení omamných a psychotropních látek předán Policii ČR. Láhev alkoholu, kávy a několik sušenek přivedou třiačtyřicetiletého recidivistu až před soud. Zadržen byl ostrahou jedné českolipské velkoprodejny a předán do rukou hlídky MP. Vzhledem k jeho minulosti na úseku majetkové trestné činnosti a pro podezření ze spáchání trestného činu byl předán Policii ČR. Nákup bez placení za více jak 2 tis. Kč si chtěl z prodejny v České Lípě odnést šestnáctiletý mladík. Potraviny, alkohol, ale například i pařák na knedlíky či dámské podprsenky však přes zdejší ostrahu nepropašoval. Zboží bylo vráceno, delikvent odměněn blokovou pokutou v maximální možné výši. Při vloupání do zaparkovaného vozidla na parkovišti velkoprodejny Kaufland zadrželi českolipští strážníci dva muže (oba 23 let). Jejich počínání si všiml mladík, který vyrozuměl městskou policii. Městský kamerový systém pak již monitoroval činnost obou pachatelů až do příjezdu hlídky. Případ byl pro podezření z trestného činu krádeže vloupáním postoupen i se zadrženými Policii ČR. Všímavému kolemjdoucímu patří náležité poděkování. Nález mrtvého psa o váze cca. 30 kg za panelovým domem na sídlišti Špičák v České Lípě byl oznámen na tísňovou linku městské policie. Provedeným šetřením ve spolupráci s Policií ČR byla jako podezřelá z tr. činu týrání zvířat zjištěna jednapadesátiletá žena. K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly 14. března pozvány nově narozené děti: Tereza Ledinská, Amálie Pecháčková, Ondřej Nešpor, Michael Hakl, Tereza Holomucká, Petra Povolná, Tomáš Bačina, Adéla Pecinová, Štěpán Linhart, Petr Havlík, Martin Skoch, Kristína Susányi, Marie Eva Hrdličková, Vítání dětí Obutí za 300 korun V souvislosti s novelou zákona o obecní policii dochází i v České Lípě k úpravě týkající se používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botiček), neboť příslušná novela přinesla zpoplatnění manipulace s botičkou. Jak připomíná ředitel českolipské městské policie Lubomír Mery, až doposud řidiči za špatně zaparkované auto opatřené botičkou platili v České Lípě pokutu, která odpovídá spáchání příslušného dopravního přestupku. Od 1. dubna musí kromě pokuty počítat i s částkou za manipulaci s botičkou, která na základě rozhodnutí rady města činí 300 korun. Takto získané finanční prostředky město využije na rozšiřování kamerového systému, provoz dětského dopravního hřiště a projekty prevence kriminality. (ema) Policie informuje Probíhající reformu Policie ČR doprovázejí organizační změny na všech úrovních. K organizačním změnám došlo také u útvarů v působnosti bývalé Správy Severočeského kraje dnes Krajského ředitelství policie Severočeského kraje. Byla zrušena okresní ředitelství policie a v místech jejich působnosti vznikly územní odbory vnější služby a územní odbory služby kriminální policie a vyšetřování. Do působnosti Krajského ředitelství policie Severočeského kraje, kam patří i území bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Česká Lípa, nově spadá i území bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Semily, které jako jedině z Libereckého kraje náleželo až doposud pod policejní správu v Hradci Králové. Veškeré informace týkající se probíhající reformy Policie ČR naleznete na internetových stránkách policie ČR: Valentýna Výbochová, Natálie Važanová, Sandra Kopřivová, Eliška Daníčková, Eliška Prokešová, Martina Stedilová,Monika Fominová, Matěj Štummer, Štěpánka Landová, Kristián Holík, Monika Čiháková, Filip Hodný, Kristián Semenčuk, Emílie Křížová, Jan Řimnáč, Samuel Štěpánek, Tadeáš Baranovský, Filip Černý 5

6 č. 7 duben historie Utváření města zábavy a slavnosti českolipských V průběhu 19. století bylo zřejmé, že Velikonoce jako největší křesťanský svátek prožívá intenzivněji venkov než město. Již samotný rytmus městského pracovního života byl jiný, méně svázaný s přírodou a jejím jarním oživováním. Projdeme společně týdnem zvaným Svatý, Velký nebo Pašijový. V České Lípě byl místním obyvatelstvem užíván název Charwoche, což bychom přeložili jako Kalváriový. Letos jde o dny od 5. do 12. dubna. Květná neděle, zvaná též Palmová, byla spjata se svěcením ratolestí. V našem kraji žádné palmy nerostly, takže se světily kočičky, které se po celý rok zasouvaly za krucifixy v bytech, aby chránily dům před úderem blesku. Polykání posvěcených kočiček bylo prý ochranou proti krčním nemocem. V době, kdy se v kostelech zpívaly pašije, otevíraly se ve skalách hor cesty k pokladům. V našem okolí jsou nejvíce s těmito pověstmi spjaty hory Ronov, Ralsko, Klíč nebo Tlustec. O Zeleném čtvrtku odlétly dle tradice zvony do Říma, takže děti chodily až do Bílé soboty ráno, v poledne a v podvečer s řehtačkou místo zvonění. Tento zvyk byl i v místním městském prostředí velmi rozšířen a svědčí o tom i množství řehtaček zachovaných v muzeu. Některé z nich jsou velmi rozměrné a daly by se označit za strojek na řehtání. Velký pátek byl zásadně dnem pracovního klidu. Více než jindy v roce se služebná práce tedy za mzdu, pokládala za hřích. V České Lípě se peklo Z historického kalendáře Dvousté výročí narození fotografa Viléma Horna je patrně hlavním kulturním výročím České Lípy v tomto roce. Syn hodináře Františka Jana Horna a Josefy Hornové se narodil na českolipském předměstí Víska 10. dubna Absolvoval místní gymnázium v klášteře a své vzdělání dokončil na vídeňské polytechnice. Jeho nemajetní rodiče ho podporovali jen s obtížemi na studiích, takže se zde udržel jen díky kondicím a potom také svému výtvarnému talentu, který neustále rozvíjel. Po studiích vstoupil do státních služeb jako stavební úředník a na společenském žebříčku stoupal až na místo přednosty krajského stavebního úřadu v Plzni. V roce 1834 uplatnil Alois Senefelder svůj vynález litografického tisku. Výtvarník své dílo vyleptal do plochy vápencového bloku a jeho tlakem ho tiskl na papír v potřebném množství exemplářů. Opakovaným přetiskem bylo možné hlavní městský kostel P. Marie zvláštní medové pečivo Judassel česky Jidáše. Bílá sobota byla dnem hlubokého ticha spojeného s návštěvou Božího Hrobu. Charakteristickým zvykem bylo, že ženy a dívky chodily k řece, potoku nebo studni, aby se omyly studenou vodou. To proto, aby se jim v létě nedělaly pihy. Zvyk není odlišný od jiných částí Čech, ale zde se vyskytoval až v sobotu, zatímco jinde již v pátek. Zatrhli jsme pro Vás reprodukce daguerrotypie Viléma Horna docílit tisku vícebarevného. Horn se vynálezu čile chopil a na přání moravských stavů vytvořil v roce 1837 soubor litografických kreseb moravských lidových krojů, který vyšel v Brně a je dodnes ceněn. V srpnu 1839 vyšel článek popisující první fotografickou techniku daguerrotypii, obrazně zvanou zrcátko obdařené pamětí. V principu jde o vyleštěné měděné destičky potažené jodidem stříbrným, vyvolávané v parách rtuti a ustálené v roztoku thiosíranu sodného. Nazývají se podle svého francouzského vynálezce. Destičky s lesknoucím se povrchem byly vloženy do zvláštní bedny opatřené otvorem s čočkou, kterou procházelo světlo a promítalo se na jejich povrch. Ostatní už obstaral chemický proces. Na začátku se obraz na destičce exponoval po dobu minut, zatímco Hornovi se podařilo tento proces podstatně zkrátit až na necelou minutu. Vylepšením původního vynálezu se snímání portrétů tímto způsobem stalo celkem praktické a došlo značné obliby. O vynález se v Čechách zajímalo mnoho lidí. Mezi jinými i Jan Evangelista Purkyně. Horn přešel poměrně záhy ze zkoušek do skutečné praxe. V Praze si zřídil stálý ateliér a podle svého pozdějšího svědectví prý pořídil asi daguerrotypických portrétů. Když otevřel svůj slavný skleněný ateliér u Prašné brány, rozhodl se vystoupit ze státních služeb a věnovat se naplno O sobotním večeru se konala slavnost velikonoční vigilie, která byla spojena s výrazným zvykem. Na konci bohoslužby vyslovuje kněz slavnostním hlasem: Vstalť jest této chvíle. Tím se naplňuje největší tajemství, že totiž Kristus překonal smrt a vstal z mrtvých. Tento okamžik se na ulicích oslavoval střelbou do vzduchu z pistolí a flint. Mnozí užili třaskavých kuliček, nebo práskali do vzduchu biči. Ze starých vyobrazení z Mimoně víme i o ohňostroji. Tento svérázný výraz vrcholné radosti se v moderní době přenesl na Silvestra. V každé rodině měli za okny připraveny svíce sestavené do trojúhelníku, které se zapalovaly ve chvíli vzkříšení. O Božím hodu velikonočním, v neděli, se ve zdejších kostelech světily velikonoční pokrmy, zvláště sladké chleby zvané mazance. V okolních vesnicích a malých městečkách se konaly velikonoční jízdy. Sedláci na koních se seřadili do průvodu a jeli od vesnice k vesnici. V čele byl jezdec se zástavou beránkovou, jehož úlohou bylo zvěstovat Kristovo vzkříšení. Zvyk v téměř totožné podobě se uchoval v Lužici a je zde velmi atraktivní záležitostí pro turisty. Pondělní koleda s pomlázkou zde nebyla známa a jde o zvyk z ryze českého prostředí. Malovaná vajíčka známa byla, šlo pouze o obarvená vejce bez dalších ozdob. V pondělí ráno je rodiče ukrývali na různá místa na dvorcích a do zahrad a děti je zpravidla hledaly. Ladislav SMEJKAL této práci. Zřídil si první obchod s fotografickými potřebami v Čechách a založil první časopis s názvem Photographisches Journal ve střední Evropě. Tiskl ho v Lipsku. V něm bylo mnoho informací o technických novinkách i o prvních výstavách fotografií. O tom všem Horn nereferoval z druhé ruky, nýbrž z vlastního poznání, z cest, které uskutečňoval po Evropě. Na začátku šedesátých let 19. století se již ujala nová technika fotografického portrétu a to přes negativní desku zhotovený pozitiv. Horn v roce 1865 ukončil svou činnost v Praze a vrátil se do rodné České Lípy, kde si koupil dům čp. 358, dnes již zbořený, na Děčínské ulici. Vrátil se na čas do státních služeb. Příležitostně se věnoval fotografii ve svém ateliéru. Zemřel 15. října 1891 a je pohřben na českolipském hřbitově. V roce dvoustého výročí narození českého průkopníka fotografie vydá českolipská pobočka České numismatické společnosti pamětní medaili. K dostání bude také ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Ladislav SMEJKAL

7 reportáž duben 2009 č. 7 Kočičí Otevření království Městského pod kozelskou centra OPUSCARD skálou Luboš, Blondýna, Max, Bělouš, Jednoočko, Železník je jenom pár jmen z dlouhého seznamu obyvatel, o které ve svém kočičím útulku Bona pečuje Miroslava Šubrová. Útulek provozuje již bezmála deset let ve vlastním objektu na Kozlech, kde nový domov nalezla i nejedna opuštěná kočičí tulačka z České Lípy. S útulkem, mimochodem jediným svého druhu na Českolipsku, spolupracuje proto již několik let i město Česká Lípa. Provozovatelce poskytuje pravidelné čtvrtletní dotace a naoplátku zde může ubytovat opuštěné kočičí bezdomovce ze svého katastru. Ostatně o tom, že se do útulku vozí kočičky ze širokého okolí, svědčí i improvizovaný baby box umístěný před domem paní Šubrové. To je pro případ, že bych nebyla doma, říká s úsměvem na adresu pohotovostní schránky, kam mohou kdykoliv odložit kočičího nalezence například měští strážníci. V kleci je proto neustále připravená miska s vodou a granulemi. Jak se nám během naší návštěvy paní Šubrová svěřila, zvířata a zejména kočky má ráda již od dětství. První kočku si však mohla pořídit až jako dospělá, protože její maminka s ní tuhle kočičí náklonnost příliš nesdílela. Zpočátku se však těmto domestikovaným šelmám věnovala jako chovatelka prezentující své krasavice na výstavách. Jenomže časem dospěla k názoru, že mnohem více jim bude prospěšná, když se postará o ty opuštěné. A tak v roce 2000 vznikl kozelský útulek pro kočky, kvůli kterým si zakoupila stavení pod skálou na Kozlech, aby jim mohla poskytnout přístřeší. Jméno Bona dostal po první z nich a postupně se rozrůstal až do dnešní podoby. Jeho kapacita čítá 60 až 70 koček, které tu mají k dispozici kromě jídla a pelíšků také ošetřovnu, izolaci pro nemocné či speciálně upravenou společenskou místnost. Trochu komplikované to je s výběhem. Musí být dokonale uzavřený, aby zdejší chovanci neobtěžovali sousedy. Kočky jsou sice tiché, ale žádná překážka jim není dost vysoká. Poskytujeme přechodný domov nalezeným, nechtěným nebo týraným kočkám. Azyl u nás naleznou i ty, o které se již jejich majitelé z různých důvodů nemohou starat. Příchozí zvířata jsou ošetřena, v případě nemoci léčena, očkována a kastrována. Všem našim svěřencům se tak snažíme poskytnout co možná nejlepší péči. Pokud je to ale možné, naší největší snahou je, většinu kočiček umístit k novým majitelům. Ročně se útulku podaří umístit kolem stovky zvířat. Pravidelně se proto účastníme i speciálních výstav, které jsou pořádány v různých městech a jejichž cílem je najít vystaveným kočkám nového pána. Jednou z takových výstav pořádá již třetím rokem i sám útulek Bona v českolipském Merkuru. Letošní by se měla uskutečnit 17. května. Bohužel ne každá kočička je umístitelná. Může to být způsobeno tělesným handicapem, stářím, nevyléčitelnou nemocí nebo ne zrovna módní barvou kožíšku. Častým problémem je i špatný psychický stav koček, které už díky svým předchozím zážitkům či životě ve volné přírodě navždy zůstanou plaché a už nikdy nenajdou důvěru k lidem. Tyto svobodomyslné kočky jsou však vhodné jako myšilovky do hospodářských objektů, podotýká M. Šubrová. Za další, neméně důležitou aktivitu útulku označuje kastrační program. Ten spočívá nejen v kastraci koček, které se přechodně dostanou do našeho útulku, ale i v regulaci počtu zdivočelých, volně žijících koček. Tyto volně žijící kočky jsou nejen kastrovány, ale i veterinárně ošetřeny a vráceny zpět do původních lokalit, čímž se snažíme zamezit množící se populaci nechtěných koček. Těm, kteří mají rádi kočky, ale z různých důvodů se nemohou stát jejich chovateli, je určena další služba - adopce na dálku. Jak jsem se již zmínila, v útulku žije několik kočiček, které dosáhly kočičího důchodu, neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel pondělí MUDr. Jiří Cajthaml Děčínská 246, Žandov tel sobota MUDr. Naděžda Motlíková Eliášova 1545/9, Česká Lípa tel nebo jsou to kočky plaché, případně jinak handicapované, a proto se je ani nesnažíme umístit do nových domovů, ale nabízíme je k adopci, vysvětluje M. Šubrová. Zájemce o adopci si z naší nabídky vybere kočičku, které se rozhodne přispívat na stravu, stelivo a veterinární péči. Výše měsíčního příspěvku a doba, po kterou chce kočičku podporovat je jen na něm. Průměrné měsíční náklady na jednu kočičku jsou cca Kč 400,- a každý adoptivní majitel dostane certifikát s fotkou svého chráněnce, na kterého se může kdykoliv přijet podívat. Mimochodem - chovanci útulku snědí každý týden cca 50 kilogramů masa. Není divu, že je provozovatelka vděčná za každý sponzorský dar, neboť právě díky malým i velkým sponzorům, mezi něž patří i město Česká Lípa, oslaví útulek v letošním roce desáté výročí své existence.) (ema) Stomatologická pohotovost od hodin Útulek pro opuštěné kočky BONA prosí občany České Lípy, aby v rámci kastračního programu města nahlásili výskyt opuštěných a toulavých koček na tel nebo večer (záznamník). neděle MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel sobota MUDr. Irena Rohlíčková Čs. armády 1566, Česká Lípa tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel

8 č. 7 duben Zastupitelstvo ve zkratce Česká Lípa nominovala Petra Skokana Česká Lípa navrhuje na předsedu představenstva Severočeské vodárenské společnosti a. s. a na předsedu Rady Euroregionu Nisa zastupitele a radního Petra Skokana. Vyplynulo to z březnového zasedání českolipských zastupitelů, kde byly obě nominace odsouhlaseny. Z předložených materiálů vyplývá, že Petr Skokan, který jak v Euroregionu, tak ve vodárenské reprezentuje Českou Lípu již několik let, stojí v čele představenstva Severočeské vodárenské od roku 2003 a české části euroregionu Nisa předsedá ještě o rok déle, tj. od roku Volba předsedy české části Euroregionu Nisa (ERN) by se mohla odehrát již 24. dubna, kdy se koná jeho valná hromada, neboť podle stanov volí předsedu členové Rady ERN a ta obvykle přistoupí k volbám vždy po skončení valné hromady. V případě vodárenské je termín valné hromady stanoven na 3. června. Právě tady by mělo dojít i k volbám členů představenstva v souvislosti s tím, že některým vyprší funkční období. Do doby, než se sejde valná hromada, jsou v jednotlivých regionech na programu aktivy akcionářů, kde jsou města a obce jako akcionáři seznamováni se splněnými a plánovanými záměry společnosti. Na aktivu akcionářů okresu Česká Lípa, který se konal , jsme přítomné akcionáře informovali mimo jiné o tom, že na Českolipsko se v následujícím období přesune těžiště strategických investičních aktivit SVS, protože tu budou postupně zahajovány jednotlivé stavby dnes již rozděleného projektu Čistá Ploučnice, prozrazuje ze své pozice stávajícího předsedy představenstva SVS Petr Skokan. Kulturní granty Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání mj. odsouhlasilo první etapu přerozdělení kulturních grantů dle návrhu kulturní komise. Žádosti na realizaci kulturních akcí mohou žadatelé podávat průběžně až do V rozpočtu města bylo na kulturní granty pro rok 2009 vyčleněno 500 tis. Kč (stejná výše jako v r. 2008), ale předpokládá se, že při rozdělování výtěžku z výherních hracích automatů může být rozpočet grantového programu ještě o něco navýšen. Žádostí o poskytnutí grantů na celoroční kulturní činnost bylo ve stanoveném termínu doručeno celkem 10, požadavky činily cca 782 tis. Kč. Dalších 5 žádostí se týkalo poskytnutí grantů na realizaci kulturní akce, v tomto případě celkové požadavky činily cca 147 tis. Kč. Kulturní komise, která se návrhem na přerozdělení grantů zabývala na svém březnovém jednání, dospěla k závěru udělit v tomto kole příspěvky v celkové výši 342 tis. Kč (viz. tabulka na str. 9) a rezervu 158 tis. ponechat pro případné žadatele o poskytnutí grantů na realizaci kulturních akcí a pro druhou etapu udělení příspěvků na celoroční činnost. (ema) z města Integrovaný dopravní systém je od dubna ve zkušebním provozu Odbavování cestujících prostřednictvím tarifu Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), jehož součástí by se měla stát i veřejná doprava v České Lípě, mělo být zahájeno V souvislosti s konáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci byl původně plánovaný termín posunut na Na základě jednání Rady Libereckého kraje pak bylo rozhodnuto o změně termínu zahájení platnosti nového tarifního systému. Hlavním důvodem je nedostatečná časová rezerva na zajištění zkušebního provozu zúčtování jednotlivých přestupních jízdenek a předplatného mezi jednotlivé dopravní společnosti. Dále se jako bezpodmínečně nutné ukazuje důkladné seznámení cestující veřejnosti s touto změnou. V průběhu zavádění jednotného systému se objevuje řada problémů, které bude možné dořešit až během praktického využití. Jsou spojeny s celkovou komplexností IDOL systému a počtem zapojených dodavatelských subjektů v míře, která v ČR nebyla nikde doposud realizována. Celou řadu z nich totiž nebylo možno odhalit dříve, než při Uzavírka Šluknovské V souvislosti se závěrečnou úpravou povrchu na komunikaci 1/9 v oblasti nového kruhového objezdu u Intersparu dojde v době od 14. do 17. dubna k úplné uzavírce komunikace ve Šluknovské ulici a to od 7 do 16 hodin. V následujících dnech od 20. do 30. dubna pak dojde k částečné uzavírce, kdy bude provoz v této části pouze omezen nikoliv zcela uzavřen. vzájemném testování mezi subjekty. Mohou se provádět až v závěrečné fázi implementace. V čase od do bude proto realizován zkušební provoz celého systému. Tento zkušební provoz se nijak nedotkne běžných cestujících, tito budou odbavováni jako doposud. Start ostrého provozu integrovaného tarifu IDOL je přesunut na Z těchto důvodů se posouvají i termíny vydávání karet Opuscard. Výhod integrovaného tarifu IDOL bude možné využít pouze s kartou Opuscard. Tuto kartu si obyvatelé města Česká Lípa mohou zřídit v nově otevřeném MĚSTSKÉM CENTRU OPUSCARD v Žižkově ulici 231. Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo na svém zasedání poskytnutí příspěvku všem svým občanům žádajícím o opuscard. Podmínkou příspěvku je to, že žadatel o opuscard má trvalé bydliště ve městě Česká Lípa a kartu si pořídí v MĚSTSKÉM CENTRU OPUSCARD (na jiném kontaktním místě nebude možné příspěvek uplatnit). Více informací najdete na: Městské lesy Česká Lípa Rada města Česká Lípa v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Česká Lípa schválila uzavření manažerské smlouvy s Josefem Jirotkou, jednatelem společnosti, s účinností od 1. dubna do konce letošního roku. Josef Jirotka tak do konce roku zůstává ve funkci jednatele Městských lesů, neboť rada města zrušila výběrové řízení, vyhlášené na funkci jednatele letos v lednu. Na neohlášenou návštěvu dubické ubytovny pro neplatiče se vypravila starostka Hana Moudrá. Zavítala i do klubovny Paramisa. Toto zařízení sloužící zdejším dětem se městu opět podařilo od ledna otevřít a jeho nové paní učitelky se snaží školákům i předškolákům nabídnout smysluplné trávení volného času, jehož součástí je i příprava do školy. Nemají to však mnohdy vůbec snadné. Na snímku je spolu se starostkou Iveta Houdková, pracovnice Paramisy. Foto: E. Markgrafová

9 z města duben 2009 č. 7 Kulturní granty kategorie I. příspěvky na celoroční kulturní činnost Žadatel sídlo IČ Účel užití příspěvku Návrh komise pro oblast kultury v Kč Českolipský pěvecký sbor 28. října 2733, Česká Lípa celoroční činnost - nájemné, honoráře účinkujících hostů, dopravné, materiální výdaje,propagace, technické výdaje ,- Občanské sdružení Klub přátel filmu Česká Lípa celoroční činnost - nájemné, dopravné U Nemocnice 2319, Česká Lípa a pronájem filmových kopií ,- Vlastivědný spolek Českolipska celoroční činnost - překlady, resumé, sazba, Střelnice 3035, Česká Lípa tisk a vazba sborníku Bezděz ,- Kulturní ŠUMPražská 3039, Česká Lípa celoroční činnost - nájemné, energie, dopravné, propagace, materiální výdaje, nákup pece na smalt ,- Divadelní klub JirásekPanská 219, Česká Lípa celoroční činnost - nájemné,propagace, honoráře účinkujících hostů, lektora ,- Českolipský dětský sborbendlova 1254, Česká Lípa celoroční činnost - cestovné, nájemné, honoráře účinkujících ,- Severočeský filharmonický sbor Č. Lípa Liberec celoroční činnost - nájemné, cestovní náhrady, propagace, těleso Severočeské filharmonie Teplice technické výdaje, honoráře vystupujících hostů ,- Mariánská 540, Česká Lípa Marek Čermák Mánesova 1731, Česká Lípa celoroční činnost hudební skupiny Obří broskev technické a materiální výdaje, dopravné ,- Filozofický klub ProgresPod Hůrkou 791, Česká Lípa celoroční činnost - nájemné, energie, honoráře účinkujících hostů, technické výdaje, propagace ,- celkem ,- Kulturní granty kategorie II. příspěvky na realizaci kulturních akcí Občanské sdružení Za důstojné stáří Senovážné náměstí 1565, Praha IČ realizace akce - výstava Zajímají nás senioři?, Obchodní akademie v České Lípě, Sportareál Česká Lípa- fotografie, texty, obrazy, instalaci panelů, organizaci a vernisáž ,- Akademie J. A. Komenského oblast Česká Lípa,Mariánská 605, Česká Lípa IČ realizace akce - cyklus přednášek (Posezení v Akademii, Klub přátel výtvarného umění, Hledání sebe a nového tisíciletí), leden prosinec 2008 v Akademii J. A. K. v České Lípě- dopravné, propagace, honoráře účinkujících, materiální výdaje ,- Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizacehradecká 2905, Česká Lípa IČ akce Karnevalové rejdování v KD Crystal v České Lípě- nájemné, hudební produkce ,- celkem ,- Blokové čištění v dubnu Alexandrovská + 3x parkoviště Dukelská + parkoviště 5. května (od ul.škrétova po ul. Buckova) Okružní (od čp po ul. Příbramská) Havlíčkova v obou směrech + parkoviště U Průmyslovky Okružní (od ul. Jáchymovská po ul. Mariánskou) Bardějovská parkoviště pod Albertem Paní Zdislavy Havířská + parkoviště Brněnská + parkoviště Cvikovská + parkoviště Jáchymovská + parkoviště Škroupovo nám Újezd (parkoviště) A. Sovy (parkoviště před čp ) Smetanovo nábřeží (sídliště s obou stran) Jiráskova (v obou směrech) Žižkova ČSA (v obou směrech) Zoubkova (parkoviště) Hradecká celá včetně parkovišť Sokolská (spodní část parkoviště) Klášterní (po křiž.s ul.r.z Dubé) Roháče z Dubé (podélčp parkoviště Pražská (celá od Jáchymovské po E. Fily včetně čtverce) Ústecká Komenského Kunratická Blokové čištění města bude pokračovat až do června. Napsali na naši adresu NE víceúčelové sportovní hale Začíná se nám rozhořívat diskuze o stavbě nové multifunkční sportovní haly nedaleko hypermarketu Kaufland. Jsem zásadně proti této stavbě a její případnou realizaci považuji za tragický omyl a to z několika důvodů. Prvním je samotná výše investice 72 milionů korun je opravdu nemalá částka, především pak v zorném úhlu nedávno zrekonstruovaného plaveckého areálu a před několika lety vybudovaných tenisových kurtů nedaleko Ploučnice. V době, kdy město nemá zajištěny takové základní sociální služby jako jsou domy důstojného stáří nebo domovy pro nevyléčitelně nemocné mi investice mnoha desítek milionů korun do sportovní haly připadá minimálně diskutabilní. Zarážející pak je, že výstavba je podporována i liberálně-konzervativními politiky, od kterých bych očekával, že jako strážci tradičních hodnot budou akcentovat především základní fundament konzervatismu a to odpovědnost vůči předkům. Ta se však neprojevuje stavbou sportovních hal jako dominant bývalých okresních měst, ale třeba snahou vybudovat kvalitní hospic. Dále jsou poměrně zarážející některé parametry haly. Připustíme-li hypotézu, že Česká Lípa je ekonomicky mimořádně úspěšné město, které již vlastní důstojné budovy základních determinant téměř padesátitisícového sídla (divadlo, justiční palác, ony domy seniorů) a které může už jen jako jakousi chloubu budovat sportovní areály, ve kterých bude pořádat soutěže na celorepublikové úrovni - je touto halou skutečně budova s třemi sty místy k sezení? Tři sta míst pro téměř padesát tisíc obyvatel a hosty z okolních měst? Neuvěřitelné. A konečně vyčíslil někdo kolik bude stát hodina sportování v této hale? Nemyslím sportovce a cenu za vstup na sportoviště na mysli mám daňové poplatníky, kteří halu třeba ani nikdy nenavštíví. Stačí sečíst náklady na vybudování sportoviště, přičíst cenu za provoz, náklady na průběžné opravy a vydělit počtem let, které má budova přibližně sloužit. Velmi by mě zajímalo na kolik taková krásná hala přijde za jednu hodinu. MUDr. Vladimír RILJAK, Ph.D. Výtvarné centrum občanské sdružení kulturní ŠUM Jiráskovo divadlo, Panská ul so keramická dílna pro mládež a dospěláky, 9-14 hod., cena:150,-kč+mat., tato dílna probíhá jednou měsíčně 16.5.so Africká BATIKA, 9-14.hod., specifický typ batiky, s sebou 2 ks přír.mat. (triko, látka, taštička,..), cena: 400,-Kč/200,-Kč pro osoby do 26 let inf. nebo tel glaserová Jana 9

10 inzerce č. 7 duben 2009 Nový ceník inzerce v MN najdete na webu mucl.cz Ceny byly navýšeny o DPH AKCE Kostka Hoďte si slevu až Kč do Povinné ručení zdarma Česká pošta rozšířila sobotní provozní hodiny Česká Lípa 5 (na sídlišti Sever) od po-pá 8,00-18,00 hod., so 8,00-10,30 hod. Česká Lípa 6 (na sídlišti Špičák) od po-pá 8,00-18,00 hod., so 8,30-11,00 hod. Svaz diabetiků Česká Lípa opět zahajuje osvětu Jste diabetik? Máte doma nebo mezi svými blízkými diabetika? Chcete se více dozvědět o cukrovce, o jejím zvládání a životem s ní? Tak právě pro Vás jsme opět zahájili edukačně motivační činnost (EMP). Tentokrát jsme zajistili velice pěkné a příjemné prostory s možností malého občerstvení. Všechny Vás zveme v úterý od 15:00 do klubovny humanitární organizace ADRA v ulici Čs.armády na neformální povídání o životosprávě při diabetu s edukační sestrou paní Z.Irovou. ÚO SD Česká Lípa A.Kolářová Malá Skála (Český Ráj) všeobecný s kolem 3600 Kč pro děti od 9-15 let, plná penze, ubytování v chatkách, doprava vlakem - sebou nutné vlastní kolo v dobrém stavu + přilba - rekreační cyklistika, výlety do okolí, celotáborová hra, soutěže - počet míst 40, informace Š. Pechová, variabilní s Halže u Plané u Mariánských Lázní sportovní 3280 Kč pro děti od 11 do 16 let, plná penze, ubytování v turistické ubytovně - doprava minibusem - zaměření: cykloturistika, horolezectví, turistika - každý účastník musí mít vlastní horské kolo - počet míst 20, informace: F. Skalický, variabilní s Smržovka v Jizer. h. výtvarně turistický 2500 Kč pro děti od 6-16 let, plná penze, ubytování na horské chatě, doprava vlakem - kreslení a malování v přírodě, hry, turistika, výlety do okolí, soutěže - počet míst 25, informace Z. Kroupová, variabilní s Chřibská Krásné Pole všeobecný 3700 Kč - pro děti od 5 do 17 let, plná penze, ubytování v chatkách - doprava vlakem - celotáborová hra, soutěže, sportování, výlety do okolí - počet míst 60, informace J. Mimrová, variabilní s Ostrov Murter 6050 Kč - pro děti od 10 let, děti nad 18 let 6150 Kč, rozšířená polopenze z polní kuchyně, ubytování ve stanech s dřevěnou podlážkou, doprava autobusem - hry, sport, koupání, výlety do okolí 10 PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ DDM LIBERTIN - počet míst 20, informace J. Mimrová, variabilní s Pec pod Sněžkou všeobecný 2400 Kč - pro děti od 8 do 13 let, plná penze, ubytování horská chalupa - doprava autobusem - soutěže, sportování, výlety do okolí, Krakonoš hledá superstar, karneval, batika - počet míst 26, informace V. Rusínková, variabilní s Příměstský horolezecký tábor 600 Kč - pro děti od 11 do 16 let, 8 16 hod., sportovní lezení v okolí ČL, pískovcové oblasti Roklice, Svojkov, Sosnová nebo horolezecké stěny Nový Bor, Zákupy, dle počasí - doprava ke skalám na kolech, v ceně obědy + tech. materiál - počet míst 15, informace F. Skalický, variabilní s. 10 Příměstské tábory 500 Kč/týden Tábory budou probíhat v době od 8 do 15 hod. Jsou určeny pro děti z 1. stupně ZŠ. Variabilní symbol je pořadové číslo tábora. Program: hry v klubovně, vzdělávací hry na PC, míčové hry, výtvarná a pracovní činnost, návštěva Libertinského zookoutku, činnost v Otevřeném klubu Spirála, vycházky do přírody, celodenní výlet. V ceně jsou zahrnuty obědy, materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlety, pedagogický dozor. Informace M. Vasmanská info: mimrova, vasmanska, rusinkova, skalicky, kroupova,

11 inzerce duben 2009 č. 7 Autoopravna SOŠ a SOU v České Lípě Dubické ulici 985 /vedle bývalých prádelen/ Nabízí autoopravárenské práce za nejnižší ceny v regionu: Diagnostika a seřizování motorů Autoelektrikářské práce Geometrie náprav Běžné opravy a pneuservis Celoroční akce: Zdarma sezónní prohlídky osobních automobilů Objednávky p. Zahrádka Další služby a práce na ZDRAVOTNICKÉ A KOJENECKÉ POTŘEBY AKCE! Při nákupu tlakoměru Tensoval obdrží zákazník kapesní radio zdarma. Akce platí do vyprodání zásob. Dále nabízíme: novou kolekci zdrav. obuvi jaro-léto 2009 jarní dětskou obuv ESSI Zdravotnické a kojenecké potřeby Po Pá Moskevská Česká Lípa So tel JARO ZAČÍNÁ U NÁS Největší výběr balkónových a jarních rostlin ve skleníku v areálu českolipské nemocnice. Najdete zde rostlin v 70 odrůdách. Možnost parkování přímo u skleníku. POZOR!!! Nově zahájen prodej rostlin v čajovně v Klášterní ulici. CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS Jiřina Gabrielová, Moskevská 81 Č. Lípa Tel/fax: , EXIM PARTNER speciál - prodej zájezdů z katalogů a nabídky cestovní kanceláře Exim Tours Praha za jejich aktuální ceny DĚTI ZDARMA + KAPESNÉ V EURECH ZA VČASNOU PLATBU DO ! Speciální nabídky tzv. Na poslední chvíli. Exotika vzdálené cíle, poznávací zájezdy Víkendy v Evropě /letecky / KATALOGY PRO SEZÓNU 2009 včasné slevy, děti za paušální ceny, slevy senior, novomanželské, velký výběr a hlavně, vše v ceně vč. palivového příplatku konečné ceny Výběr sportovních aktivit a zájezdů za poznáním Dovolená v České republice, oblíbené lázeňské pobyty, dětské tábory KULTURA Praha divadlo Blaník Příliš drahá Mathilda s Jiřinou Jiráskovou v hl. roli, cena 500,-Kč /vstupenka + doprava, pátek večer/ Praha divadlo Karlín muzikál Carmen 690,-Kč / vstupenka + doprava, sobota odpol. / Vídeň pro zájemce o výtvarné umění Výstava ve vídeňské Albertině Rembrandt a jeho doba Výstava v zámku Dolní Belveder Alfons Mucha cena 799,-Kč doprava, průvodce. Odj. ráno ve 4.00 hod., návrat kolem půlnoci Vídeň Kč doprava, ubytování v Rakousku, polopenze, průvodce Děkujeme za zájem Jiřina Gabrielová a Lenka Skořepová Rádi Vám pomůžeme s výběrem dovolené za přijatelnou cenu 11

12 z města duben 2009 č. 7 Oslava Dne Země u chovatelů má na programu výstavu morčat Zveme Vás na akci, která se uskuteční u příležitosti letošního Dne Země ve výstavní hale Českého svazu chovatelů ZO Česká Lípa. Akci pořádá naše občanské sdružení Na Větrné hůrce ve spolupráci se Svazem chovatelů a uskuteční se v sobotu 25. dubna od 9 do 16 hod. V rámci programu proběhne velice atraktivní výstava morčat, která má v našem městě již tradici. První tři ročníky pořádala Petra Borčanyová, s níž na přípravě této výstavy spolupracujeme, neboť všechny tři předchozí expozice byly velice úspěšné. Letos bude vystaveno více než 300 morčat téměř všech plemen českého standardu A, B i C. Ve standardu A budou k vidění jak dlouhosrstá plemena, hojně zastoupeni jsou coronet, šeltie, merino, texel i třeba peruánec, tak krátkosrstá morčata - anglický a americký crested, rex a další. Ve standartu B máme Koncem února naše zařízení Denních a pobytových sociálních služeb převzalo vůz Renault Kangoo od společnosti Kompakt spol. s.r.o. v rámci jejího projektu sociální auto. Předání se zúčastnili téměř všichni sponzoři, díky kterým bylo auto financováno, a za to jim patří velké poděkování. Mezi další významné hosty patřili člen rady Libereckého kraje pro sociální záležitosti, Pavel Petráček a místostarosta České Lípy, Tomáš Vlček. Po úvodním slovu zástupce společnosti Kompakt spol. přihlášena morčata cuy, což jsou velká morčata dosahující váhy cca 2 kg, velkou zajímavostí pro návštěvníky budou i vystavená morčata skinny, která jsou bez srsti, ve standardu B se objeví ještě několik zástupců lunkarya-peruánce. Ve standartu C se může objevit jakékoliv morčátko s průkazem původu i bez. Je to Slavnostní předání sociálního auta s. r. o., Rudolfa Adama, poděkovala sponzorům a společnosti Kompakt ředitelka Denních a pobytových sociálních služeb Ilona Hummelová. V současné těžké ekonomické situaci je dobře, když si lidé stále umí pomáhat. Přítomným zároveň vysvětlila, za jakým účelem bylo auto pořízeno - zlepšení individuální péče o uživatele, doprava k lékaři, na nákupy do prodejen kompenzačních pomůcek, na jednání na úřadech, ale pojedeme i na výlet. Kolektiv DPSS Česká Lípa Nový automobil Renault Kangoo převzaly Denní a pobytové sociální služby, které sídlí v Hradecké ulici na Špičáku. Automobil bude sloužit k přepravě zdejších klientů, kterým toto zařízení poskytuje své služby. standard, kde se vystavují mazlíci. Posuzovateli na naší výstavě budou Petr Tejml, Andrea Kroftová, Petr Mydlářová a standart C posoudí adeptka na posuzovatele Lenka Trunerová. Dále můžete na výstavě vidět cca 50 králíčků teddy, kteří sice nejsou uznaným plemenem, ale pro potřeby této výstavy budou posouzeni Jindřichem Šípem. Vážíme si snahy chovatelů těchto králíčků o sebevzdělávání i jejich snahy o propagaci tohoto plemene prostřednictvím této výstavy. Hodně chovatelů se snaží vyvarovat se v chovu základních chyb, a proto je třeba, aby je zkušený chovatel upozornil na přednosti a nedostatky jejich zvířat. Součástí výstavy tak bude i seminář nejen pro chovatele zakrslých teddy a teddy beránků, který povede Jindřich Šíp. Obsahem semináře bude shrnutí výsledků posuzování, informace o novošlechtění jako cestě k uznání nového plemene, nebo také téma péče a výživa králíků. Výstava bude dále doplněna ukázkou některých dalších plemen králíků, drůbeže a holubů od chovatelů ze ZO Česká Lípa. Venkovní areál zpestří ovce a kozy. Vlastivědné museum a galerie v České Lípě pak zajistí expozici exotických zvířat, domácích mazlíčků a poradnu pro návštěvníky týkající se jejich chovu. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program plný soutěží, jízdy na koních a další zajímavé aktivity. Některá zvířata budou i prodejná, takže pokud budou návštěvníci uvažovat o pořízení domácího mazlíčka, mohou si ho na této akci zakoupit. Na prodej budou morčátka, teddíci, strašilky a další. Při nákupu Vám poradí zkušení chovatelé a to je jistě výhoda. Pro dospělé budou připraveny informace o možnosti získávání dotací od Státního fondu životního prostředí z programu Zelená úsporám na zateplování rodinných domů a využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto informace získáte i v průběhu dne na Škroupově nám., kde bude oslavu Dne Země pořádat pro veřejnost DDM Libertin. Závěrem se sluší poděkovyt těm, kteří naši akci do této doby podpořili, a to městu Česká Lípa, Zastupitelstvu dětí a mládeže Česká Lípa, které pomáhá s organizací, Chovatelské stanici teddy králíčků Acro teddy s, která věnovala poháry a firmě J. Kosťun a L. Netolický Farmapol, která věnovala krmivo pro zvířata. Srdečně Vás zveme na naši výstavu, ať už dorazíte jako vystavovatelé nebo jako návštěvníci. Další informace získáte na Ing. Jana PROKEŠOVÁ Šance pro nadané děti z druhých tříd Základní škola Dr. Miroslava Tyrše v České Lípě nabízí rodičům možnost přihlásit své dítě do výběrové jazykové 3. třídy. Srdečně zveme rodiče žáků 2. tříd na ukázkovou hodinu ve 3. třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků, kde můžete zhlédnout práci s dětmi v hodině anglického jazyka. Hodina proběhne od 16 hod. v hlavní budově školy v učebně IV. C. Jaké jsou přednosti výběrových jazykových tříd? Ve výběrové třídě se sejdou žáci, kteří mají studijní předpoklady a během školní docházky vykazují výborný prospěch ve všech předmětech. Účastní se vědomostních soutěží, olympiád, kde se umísťují na předních místech. Úspěšní jsou i při přijímání na vybrané střední školy. V kolektivu třídy si vytvářejí velmi dobré kamarádské vztahy bez výrazných výchovných problémů. Anglický jazyk je vyučován od třetího ročníku 3 hodiny týdně, v dalších ročnících o jednu hodinu týdně více. Od šestého ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky jazyků. Své jazykové dovednosti žáci uplatňují při pobytových a výměnných zájezdech v Anglii a SRN. Po ukončení základní školy mají dobrou úroveň znalostí dvou cizích jazyků. Děti budou přijímány na základě krátkého přijímacího pohovoru, kde prokáží své vědomosti a všeobecný přehled na úrovni znalostí žáků druhých tříd základních škol. Projevíte li o tuto výběrovou třídu zájem, přihlásit se můžete telefonicky, dopisem, elektronickou poštou nebo osobní návštěvou ve škole. Tel , mobil , Bližší informace o škole a přihlášky najdete na odevzdání přihlášky je v pátek 24. dubna vedení školy 13

13 č. 7 kulturní nabídka duben Kino Crystal Po St vždy v 17.30, Út také ve RŮŽOVÝ PANTER Po pouze ve KARAMAZOVI St pouze ve P100 ANTÉNA Čt Ne vždy v SEX DRIVE Čt vždy ve MILK So Ne vždy v DDM Libertin Otevřený klub Spirála při ICM nabízí: možnost trávit volný čas, pořádat výstavy, koncerty, přednášky, číst knihy, časopisy, sledovat zajímavé programy v televizi (100 kanálů z celého světa), psát úkoly, hrát stolní hry... Otevřená keramická dílna pro veřejnost: každé pondělí a středa hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal vedoucí: L. Jelenová, M. Hájková Studentská videoprojekce ZÚ téma měsíce: Dokument jako provokace (od 15 let) každou středu v 18 hod., inf. J. Mimrová út Onemocnění dýchacích cest, rizika kouření - přednáška od 19 hod. v Klubovně jazyků DDM Libertin přednášející: MUDr. Tomáš Petružela, Ing. Naďa Kovalenko, MUDr. Jakub Neumayer KD Crystal 11. dubna sobota vodní hrad Lipý hod hod. Velký velikonoční jarmark a Pašijové hry Tradiční akce pro celou rodinu hod. Pašijové hry Po celý den zajímavý program a bohaté občerstvení. Vstupné: 50,- dospělí, 25,- děti 18. dubna sobota hod. velký sál Ples seniorů s Josefem Zímou Přednášky v AJAK 22. dubna v 19,00 hod. ING. KAREL PACNER Jak hledáme vesmír! OZVĚNY EKOFILMU Srdečně Vás zveme na 2. ročník přehlídky oceněných dokumentárních filmů s ekologickou tématikou. Promítá se každou sobotu od 17. hod v ul. Čs. Armády 1578, Česká Lípa Poslední dny v ráji (Rudé moře) OMO cesta do pravěku (Etiopie) Přehlídka je příspěvkem ADRA ke Dni Země a dobrovolné příspěvky budou určeny na provoz nově založeného Informačního centra ADRA pro rodiny ve finanční nouzi. (PM) CESTA NA MĚSÍC 3D So Ne vždy ve HLÍDAČ Č Po St vždy v 17.30, Út také ve BATHORY Po pouze ve VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY St pouze ve P100 REKVIEM ZA SEN Čt Ne vždy v PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Čt Ne vždy v a LÍBÁŠ JAKO BŮH st Biologická olympiáda kategorie C, 8.30 hod., Gymnázium Česká Lípa so Návštěva kozí farmy Nový Dvůr - s ochutnávkou sýra, výlet pro rodiče s dětmi, sraz v DDM Libertin v 9 hod., doprava MHD + pešky, vstupné 1 kg na kostičky nakrájeného suchého pečiva (můžete jej nosit do Libertinu průběžně). Přihlaste se na adrese út Rodinné konstelace hod., posluchárna DDM Libertin, vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky: tel.: út Přírodní medicína Inků a její využití v našich podmínkách hod., přednáška s ochutnávkou léčivých čajů, klubovna jazyků DDM Libertin, Ing. Jiřina Kopecká st DEN ZEMĚ Škroupovo nám. před DDM Libertin, dopoledne program pro ZŠ a MŠ, odpoledne veřejnost, Velký zábavný večer pro milovníky dechovky. Speciální host Josef Zíma a Michal Herzán. Hraje Žosanka Josefa Adamce a Sonet Jindřiška Šimonová. Moderuje Zdeněk Kaňka. vstupné: 90,- Kč 24. dubna pátek hod CRYSTAL SOUL NIGHT - večer věnovaný Rhytm and Blues, Soulu, Hip Hopu, Jazzu, Funku a Beatboxu živý koncert: Red Hot Chili Peppers Revival (Česká Lípa) BEATBURGER BAND - Jaro Cossiga, Nasty, En.dru, JonyTýpek, IvanHoe N A V I G A T O R S (Praha) vstupné: Kč Klub přátel muzea neděle Výlet na pozvání Klubu vojenské historie Výlet do Terezína k návštěvě pevnosti jako historického vojenského objektu v doprovodu členů KVH. Odjezd vlaku z České Lípy do Litoměřic v 6.38 hodin. Potom pěšky do Terezína, celkem 5 km. Prohlídka pevnostního systému. Návrat z Terezína autobusem ve hod. Z Litoměřic Horního nádraží vlakem s odjezdem v hod. Příjezd do České Lípy hod středa Vernisáž výstavy Slavnostní otevření výstavy Příroda starých pánů v Maštálkově síni, v 16:30 hodin Po St -vždy v 17.30, Út také ve KURÝR Po pouze ve MILIONÁŘ Z CHATRČE St pouze ve P100 NOSFERATU FANTOM NOCI Čt Ne vždy v MADAGASKAR Čt Ne vždy v 17.30, So Ne také ve RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Čt Pá vždy ve NENAROZENÍ Jiráskovo divadlo 21. dubna v 8.30 a 10 hodin Představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ KRÁLÍCI Z KLOBOUKU Jevištní podoba příběhů dvou králíků v muzikálové podobě. Režie: Ludvík Faruga. Vstupné 40,-Kč Divadlo Špílberk Brno 22. dubna v hodin ZDENĚK TROŠKA A MICHAL HERZÁN Populární český filmový režisér Zdeněk Troška přijíždí vyprávět nejen o svém filmařském životě. Moderuje Michal Herzán. Vstupné 150,-Kč 25. dubna v 15 hodin Zdeněk Sloboda - Ondřej Sekora FERDA MRAVENEC A KAMARÁDI Celý život žil Ferda (hlas Radek Valenta) v Mraveništi, teď se ale musí vydat do světa a začít znovu. Přijďte se tedy podívat na legrační niťové marionety, které vám předvedou humorný příběh, který pamatuje i na dospělé diváky. Kapacita hlediště je kvůli technickým podmínkám omezena! Vstupné 50,-Kč Tradiční loutkové divadlo Zvoneček Praha Městská knihovna Úterý 14. dubna od 17,00 hod ZÁVISLOST U DĚTÍ Další přednáška cyklu Psychologie pro život jak nám psychologie pomáhá. Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Čtvrtek 16. dubna od 16,00 hod MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATELSKÁ PORADNA Tentokrát : kočky. Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády oddělení dětské literatury, nám.t.g.masaryka Úterý 21. dubna od 17,00 hod Mgr. Ladislav Smejkal: Českolipskem krok za krokem Beseda a prezentace díla a publikační činnosti Mgr. Ladislava Smejkala. Další setkání v rámci nového cyklu Regionální autoři se představují Čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka Čtvrtek 23. dubna od 9,30 hod JARO JE TADY dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let (pobočka Špičák, ul. Červeného kříže)

14 nadace, organizace duben 2009 č. 7 Anglií křížem krážem V březnu se žáci naší střední průmyslové školy stejně jako v předchozích letech zúčastnili poznávacího zájezdu do Anglie. Prvním velkým zážitkem byl přejezd trajektem přes kanál La Manche do Anglie. Již brzy zrána jsme se ocitli v rozespalém Londýně, kde jsme absolvovali pěší okruh za pamětihodnostmi. Vystoupili jsme například do kopule katedrály Sv. Pavla, z výšky pohlédli na Londýn. S velkým zájmem se setkala také prohlídka historického křižníku Belfast. Dodnes se houpá na hladině Temže a podává fascinující informace o historii anglické armády z počátku minulého století. Druhý den pobytu na půdě Anglie byl zaměřen na pamětihodnosti rodiště W. Shakespeara, na městečko Stratford, následovala návštěva středověkého hradu Warwicku. Kdo přímo neuvažuje o studiu v Oxfordu, uvítal jeho návštěvu hlavně proto, že zde byl natáčen v mnoha historických objektech populární Harry Potter. Třetí den jsme zahájili odjezdem do města Salisbury. Stojí zde slavná gotická katedrála s nejvyšší věží v celé Anglii. Jen pro zajímavost, její osud je doslova nahnutý. Pokud klesne hladina spodní vody, může se zhroutit, katedrála stojí na choulostivém písčitém podloží. Situaci jsme s panem průvodcem zkontrolovali prostřednictvím vrtu, umístěného přímo uvnitř objektu. Zastavili jsme se i ve Stonehenge, nejznámějším prehistorickém kultovním místě v Anglii, a v populárních anglických lázních Bath, které figurují v nejednom anglickém románu či detektivce. Nám se naštěstí zločiny vyhnuly! Své putování Anglií jsme zakončili čtvrtého dne. Navštívili jsme Windsor, starobylé sídlo anglických panovníků, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, Big Ben s parlamentem, Buckinghamský palác a další historická místa. Ještě před odjezdem jsme pojedli ve stylové restauraci v čínské čtvrti, nechali se okouzlit nádherně nasvíceným nočním Londýnem a pak se už vydali na dlouhou cestu domů. Nedílnou součástí našich zážitků byl pobyt v anglických rodinách. Nahlédli jsme do jejich soukromí, seznámili se s anglickou kuchyní, mnozí prvně úspěšně komunikovali v jazyce dosud trénovaném jen ve výuce. Nutnost domluvit se byla velkou motivací i pro největší ulejváky či začátečníky. Přínos takového výletu za hranice všedních dnů pro následující studium angličtiny je neoddiskutovatelný. Děkujeme tímto paní učitelce Mgr.Jitce Bílkové, která každoročně tento zájezd organizuje a cestovní kanceláři K tour za jeho bezchybný průběh. Regina JONÁŠOVÁ Fond na podporu novoborských sklářů Složitou situaci novoborských sklářů se rozhodl pomoci řešit poslanec ČSSD za Českolipsko Cyril Zapletal, který na březnové tiskové konferenci oznámil zahájení finanční sbírky. Patronem této sbírky se stala Nadace EURONISA, která pro tento účel založila Fond solidarity Cyrila Zapletala. Výtěžek sbírky, která potrvá do 20. dubna 2009, by měl být rozdělen mezi cca 1000 postižených sklářů z Crystalexu v Novém Boru. Výplatu financí a jejich zúčtování bude zajišťovat místní organizace sklářského odborového svazu z novoborských skláren. Všichni zájemci, kteří chtějí přispět a pomoci, obraťte se na Nadaci Euronisa v Liberci, tel.: nebo přímo na regionální kancelář pana poslance Cyrila Zapletala v České Lípě, Sokolská 262/24, tel.: Zápis do mateřských škol Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok do MŠ Arbesova, MŠ Roháče z Dubé a MŠ Dolní Libchava. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přijímáme 15. a 16. dubna 2009 od 9.00 do a od 13. do v kanceláři MŠ Arbesova. Tiskopis žádosti zákonní zástupci obdrží a vyplní v kanceláři MŠ Arbesova v den zápisu. ZO SPCCH zasedá v penzionu ZO Svazu postižených civilizačními chorobami, o. s. Česká Lípa smíšená pořádá 28. dubna od 14 hodin členskou schůzi v penzionu v Dolní Libchavě. Občerstvení a hudba zajištěny, jste srdečně zváni. Průkazky s sebou. Jindra FRANKOVÁ, předsedkyně Městské noviny ve spolupráci s Městskou knihovnou v České Lípě vyhlašují vědomostní soutěž pro děti a žákovské kolektivy do 15 let Pověsti Českolipska Soutěžit mohou jednotlivci i žákovské kolektivy, které chtějí vyhrát některou ze zajímavých cen. Naše soutěž, nad kterou převzala záštitu starostka Hana Moudrá, bude dvoukolová. Pokud se soutěžící zúčastní obou kol a správně zodpoví všechny 4 otázky zveřejněné ve dvou vydáních Městských novin, zvyšují si tak automaticky o 100% svoji šanci na výhru. Pro nápovědu si můžete zajít do knihovny. Každé kolo představuje zodpovězení dvou zveřejněných otázek, které se týkají pověstí o našem kraji. Po skončení obou soutěžních kol budou ze správně zodpovězených dotazů jak v kategorii kolektivů tak jednotlivců vylosováni výherci. POZOR!!! Soutěží se o řadu zajímavých cen věnovaných městem Česká Lípa a k partnerům této soutěže patří i ČSAD SEMILY. Hlavní cenou pro vítězný kolektiv by se tak měl stát výlet do Liberce, kde bude na programu i exkurse do Krajské vědecké knihovny. Předání cen vylosovaným vítězům, kteří správně odpoví na naše otázky a své odpovědi nám doručí do 6. května, proběhne u příležitosti letošního Dne dětí. 1. kolo Soutěžní otázka č.1: Vypráví se, že kdysi dávno nedaleko Jablonného v Podještědí na jednom vrchu rostl Zlatý vavřín. Jak se tento vrch jmenuje? Nápovědu najdete v knížce Pověsti a pohádky z panství Lemberk a Jablonné nebo v knize Čerti na Ještědu spisovatele Františka Patočky. Soutěžní otázka č.2: Vypráví se, že nedaleko Špičáku byl statek bohaté selky, která chtěla rozdat chléb chudým. Její děti na toto přání zapomněly, a proto u nich na půdě strašilo. Copak strašidla u nich prováděla? Nápovědu najdete v knize Uhlíř a poklad spisovatele O. Lichtenberga nebo v knížce Město Žandov a okolí. Odpovědi můžete zasílat do 6. května elektronicky do českolipské městské knihovny na adresu nebo do Městských novin nebo poštou na adresu Městská knihovna nám. T.G.Masaryka 170, případně osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny či městského informačního centra. Nezapomeňte uvést své jméno (název kolektivu) a kontaktní adresu! (Nejlépe i telefon pro případ, že budete vylosováni a my se s vámi budeme chtít co nejrychleji zkontaktovat. ) Přejeme vám dobrou zábavu a těšíme se na správné odpovědi. 15

15 sport č. 7 duben 2009 Volejbalový turnaj učitelů V sobotu 14. března 2009 proběhl v tělocvičně ZŠ Česká Lípa, Školní (Sever) již 4. ročník volejbalového turnaje učitelů a pracovníků ve školství. Přihlášených bylo 7 družstev. Po velikých bojích se do finálové skupiny probojovaly 4 týmy, které se umístily takto: 1.- SOŠ Česká Lípa, Lužická 2.- ZŠ Česká Lípa, Partyzánská 3.- ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 4.- DDM Libertin Česká Lípa 5.- ZŠ Česká Lípa Sever 6.- ZŠ a MŠ Mimoň 7. -ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - kontumačně! (bohužel onemocněli a nedostavili se) Za účast děkujeme DDM Libertin!! Fotbalový klub ARSENAL Česká Lípa vás zve Vážení rodiče, máte doma chlapce nebo dívku (ročníky narození 2002 a 2003), kteří mají rádi sport? Učaroval jim fotbalový míč? Pokud ano, nabízíme Vám pro vaše dítě zajímavou sportovní přípravu s komplexním rozvojem pohybových dovedností a schopností pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Vaše dítě bude připravováno po sportovní stránce tak, aby mohlo dělat nejenom fotbal, ale v budoucnu jakýkoliv jiný sport. Přijďte se podívat i s Vaším dítětem ve dnech 14.,16., 21. nebo od 17 hodin na Městský fotbalový stadion (Arsenal Č.Lípa), případně kontaktujte p. Hamadu ( ) nebo p. Ješetu ( ). Zde se dozvíte více. Budeme se na Vás těšit a věříme, že Vaše děti zaujmeme Okolo Mimoně Odjezd z hl. nádraží v Č.Lípě v 8,29 do Mimoně (koupit zpáteční jízdenku). Trasa: cca 10 km - Mimoň a okolí. Možnost občerstvení v Mimoni. Návrat do Č. Lípy dle dohody. Výpravu vede J. Dobrovolná tel Autovýlet Za krásou 2. května obecní úřad a sál hospody Prezentace, start: obecní úřad Polevsko žáci a dorost od 10,00, žáci a dorost: 8,30-9,30 hlavní závod: 12,00, ostatní hlavní závod: 8,30-11,30 Startovné: děti 20,- / dorost: 40,- nejmladší děti okruhy od 160 m ostatní 60,- Kč, hlavní závod 8,5 km Polevsko Jedličná Kočárová a Pozvánka KČT Českého krasu Program: Český kras, Křivoklát, Karlštejn. Ubytování v chatkách Vede a iformace pro případné zájemce: J. Košťák, tel Vždy doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hlavním nádraží, na Střelnici a u vily Adéla na Děčínské ulici. Dubnová nabídka Sportareálu Týden pro muže Ve dnech od jsme připravili, po týdnu pro ženy, akci jen pro pány. Každý muž, který zaplatí v tomto období plné vstupné, od nás obdrží slevu ve výši 15 %. Dubnové HAPPY DAYS Opět zaplatíte za 1,5 hod. a plavte 3 hod! (Akce je platná pouze v tomto termínu a týká se všech 1,5 hod položek bazénového ceníku.) II. ročník Polevského běhu lyžařů svorská cesta Jedličná - Polevsko Závod je zařazen do Okresní běžecké ligy 2009 O pohár Českolipského deníku. Výsledky letošního ročníku Polevského běhu lyžařů budou hodnoceny 50% bodovým navýšením v rámci běžecké ligy. Více informací tel.: , e- mail: Českolipsko-rumburští potápěči se zúčastnili druhé Ligy mládeže České republiky v Táboře. I přes vekou konkurenci se umístili na předních místech a bojovali, co mohli. Jirásek Matěj v kategorii E0 si doplaval pro 2.místo za 50m BiFi a 3. místo za 50m PP. Kristýna Cimrtová v kategorii D získala 2.místo za 100m BiFi, kde pokořila hranici jedné minuty. Na 400 m PP obsadila 4.místo. Jirásek Martin v kategorii E vybojoval 2. místo za 50m BiFi. Ačkoliv další zástupci naší potápěčské reprezentace M. Menc, K. Galbavá, B. Koderová a T. Bořecký na stupínkové umístění nedosáhli, bojovali ze všech svých sil a někteří zaznamenali až neuvěřitelné zlepšení svých osobních časů. (dc) Přijďte si zajezdit na dětské dopravní hřiště Městská policie Česká Lípa - Skupina prevence kriminality a výuky, zve na Dětské dopravní hřiště v České Lípě děti i jejich rodiče. Dětem zapůjčíme helmy, šlapací motokáry, kola, elektrická autíčka či motorky.využijte krásné přírodní prostředí a přijďte se svými dětmi do areálu, kde si mohou zajezdit na všech zmíněných dopravních prostředcích a zároveň se tak prakticky procvičit v dopravních předpisech. Dospělým zde nabídneme i kávu a děti zde prožijí příjemné odpoledne v bezpečném prostředí. Otevřeno pro veřejnost: PO 12:00 HOD - 18:00 HOD ÚT 12:00 HOD - 15:30 HOD ST 12:00 HOD - 15:30 HOD ČT 12:00 HOD - 15:30 HOD PÁ 12:00 HOD - 15:30 HOD Od 2. května otevřeno i o víkendech. So 13:00 hod 17:00 hod Ne 13:00 hod 17:00 hod MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Regina Jonášová, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpráva za období 1-12/2007

Zpráva za období 1-12/2007 Zpráva za období 1-12/2007 1. Zhodnocení systému ISP 2007 V Hradci Králové 15.02.2008 Vypracoval Ing. Jan Kolář Zpráva o činnosti ISP Stránka 1 1. Zhodnocení systému 1-12 2007 1) Systému ISP - Mobilní

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013

O. S. Zachraň kočku. Výroční zpráva za rok 2013 O. S. Zachraň kočku Výroční zpráva za rok 2013 Rok 2013 byl pro nás rokem velkých změn. Po šesti letech jsme ukončili naše působení pod občanským sdružením Uměním na pomoc zvířatům a založili jsme vlastní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům z. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více