USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 923/ /2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 923/ /2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 923/2013 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 6. prosince Č. usnesení 924/2013 Metodický pokyn pro vydávání parkovacích karet k Nařízení č. 3/2013 ze dne 23. října 2013 s účinností od schvaluje Metodický pokyn pro vydávání parkovacích karet k Nařízení č. 3/2013 ze dne 23. října 2013 s účinností od Č. usnesení 925/2013 Změna zadávacích podmínek pro zadávání veřejné zakázky "Údržba a opravy dešťové kanalizace, vodních toků a nádrží" schvaluje změnu zadávacích podmínek pro zadávání veřejné zakázky "Údržba a opravy dešťové kanalizace, vodních toků a nádrží" ve znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 926/2013 Přeložka trafostanice v areálu Jiráskova divadla 1

2 bere na vědomí informace o postupu přípravy přeložky trafostanice z budovy Jiráskova divadla v rámci připravované rekonstrukce této budovy dle důvodové zprávy. pověřuje vedoucí ORMI jednáním se společností ČEZ Distribuce o podmínkách odstoupení od uzavřené smlouvy o přeložce trafostanice, vč. finančního vypořádání a převodu práv a povinností vyplývajících z vydaných povolení pro provedení přeložky. Č. usnesení 927/A/2013 Pozemek p. č. 5390/36 v k. ú. Česká Lípa - bezplatné užívání schvaluje uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění, ke smlouvě o výpůjčce čj. VS13/08/Sk-36020, č. A /2008 ze dne s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, IČ , specifikující rozšíření smlouvy o pozemek p. č. 5390/36 o výměře 1033 m 2 v k. ú. Česká Lípa za stávajících podmínek. Č. usnesení 927/B/2013 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Osvětlení přechodu pro chodce ve městě Česká Lípa - přechod na ul. Děčínská, křižovatka s ul. Hrnčířská" schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Děčínská u křiž. s ul. Hrnčířská s ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, IČ Č. usnesení 928/A/2013 Kupní smlouva HW zálohování dat schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Českolipská informační, spol. s r. o., IČ na nákup HW zálohování dat za cenu ve výši ,- Kč včetně DPH za podmínky dle důvodové zprávy. Č. usnesení 928/B/2013 Smlouva o kontrolní činnosti schvaluje uzavření smlouvy se společností Česká společnost pro jakost, o.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1, IČ: , na provedení recertifikačního auditu - realizace všeobecné veřejné 2

3 správy v r za cenu ,- Kč bez DPH + cestovní náhrady auditora a dvou dozorových auditů v r a v r. 2016, každý za cenu ,- Kč bez DPH + cestovní náhrady auditora. Č. usnesení 928/C/2013 Smlouva o dodání stravy v případě vzniku povodně nebo vyhlášení krizového stavu schvaluje uzavření smlouvy o dodání studené a teplé stravy v případě vzniku povodně na území města Česká Lípa nebo vyhlášení krizového stavu pro území města Česká Lípa. Č. usnesení 929/A/2013 Pronájem souboru pozemků pro zemědělské účely - v k. ú. Česká Lípa schvaluje pronájem souboru pozemků v k. ú. Česká Lípa - I. vybranému zájemci Pavel Rejn, Česká Lípa, IČ: , za podmínek dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 929/B/2013 Pozemek p. č. 5825/567 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje nájem částí pozemku p. č. 5825/567 v k. ú. Česká Lípa o celkové výměře 23,20 m 2 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Česká Lípa, IČ: , za účelem umístění přístupové lávky u bytového domu čp a čp dle situačního výkresu z 08/2012 na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční cenu nájemného ve výši 696,- Kč bez DPH + valorizace a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 930/A/2013 pokoj v ubytovně CENTRUM N výjimka ze zásad o pronájem bytů schvaluje udělení výjimky ze zásad o pronájem bytu v xxxxxxxxxxx pro paní Renatu Hegedüšovou, dle důvodové zprávy. 3

4 Č. usnesení 930/B/2013 Částečná revokace usnesení RM č. 897/A/2013 částečně revokuje usnesení č. 897/A/2013 ze dne a ruší pronájem bytu č. 32 ul. Komenského č.p v České lípě pro paní Valentynu Rygu dle důvodové zprávy. Č. usnesení 931/A/2013 Pronájem nebytových prostor v 1. patře kulturního domu Crystal kancelář č. 209 bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem nebytových prostor v kulturním domě Crystal, ul. Boženy Němcové 2942, Česká Lípa (nebytové prostory v 1. patře kancelář č. 209 o celkové výměře 62,37 m2) pověřuje Petra Nováka, ředitele příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa, sídlem Boženy Němcové 2942, Česká Lípa, IČ , uzavřením smlouvy o pronájmu výše uvedených nebytových prostor s Martinem Schmidtem, místem podnikání Jihlavská 2591, Česká Lípa, IČ , za celkovou cenu ,- Kč/ročně + energie a za podmínek uvedených v důvodové zprávě a záměru pronájmu. Č. usnesení 931/B/2013 Pronájem nebytových prostor v objektech p.o. Sociální služby města České Lípy schvaluje a) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa o celkové výměře 47,30 m2 (záměr zveřejněn pod čj. 5/OSVaZ/2013) s o.p.s. Dolmen, Agentrua pro chráněné bydlení, Lužická 920/7, Liberec, IČ , na dobu neurčitou, za cenu nájemného ,- Kč ročně + úhrada režijních nákladů je stanovena ve výši ,- Kč ročně. b) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa o celkové výměře 44,26 m2 (záměr zveřejněn pod čj. 6/OSVaZ/2013) se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa, Školní 2213, Česká Lípa, Ič , na dobu neurčitou, za cenu nájemného ,- Kč ročně + úhrada režijních nákladů je stanovena ve výši ,- Kč ročně, kdy celková výše paušálních úhrad je závislá na celkovém počtu dní pronájmu v měsíci dle písemného harmonogramu. c)uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa o celkové výměře 128,56 m2 (záměr zveřejněn pod čj. 7/OSVaZ/2013) s Policií ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Nám. Dr. E.Beneše 584/24, Liberec, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ,- Kč ročně + úhrada režijních nákladů je stanovena ve výši ,- Kč ročně. 4

5 Č. usnesení 932/A/2013 Příloha ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy schvaluje aktualizované znění přílohy ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku ve vlastnictví města Česká Lípa příspěvkové organizaci Sociální služby města České Lípy v předloženém znění. Č. usnesení 932/B/2013 Příloha ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa schvaluje aktualizované znění přílohy ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku ve vlastnictví města Česká Lípa příspěvkové organizaci Sport Česká Lípa v předloženém znění. Č. usnesení 933/A/2013 Ceník vytěžené dřevní hmoty na rok 2014 souhlasí s navrženým ceníkem vytěžené dřevní hmoty na rok 2014 dle důvodové zprávy. Č. usnesení 933/B/2013 Úprava ceníku vstupného pro veřejnost plavecký bazén a zimní stadion ve sportareálu bere na vědomí informace příspěvkové organizace Sport Česká Lípa o úpravě ceníku vstupného pro veřejnost v plaveckém bazénu a na zimním stadionu ve sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa, s platností od , dle důvodové zprávy. Č. usnesení 934/A/2013 Aktualizace Zásad RM pro řízení školských příspěvkových organizací Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje aktualizované znění Zásad rady města č. 1/2011 Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou včetně všech příloh v předloženém znění. 5

6 Č. usnesení 934/B/2013 Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2014 schvaluje Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality na rok 2014, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování ve znění dle příloh. Č. usnesení 935/A/2013 Schválení přijetí účelově určeného peněžního daru PO Lipý od f. MORRIS CL s.r.o. schvaluje příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa, sídlem U Vodního hradu 61, Česká Lípa, IČ , přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové hodnotě 867,- Kč od firmy MORRIS CL s.r.o., sídlem Na Homolce 51/11, Praha 5, IČ Peněžní dar je účelově vázaný jako odměna pro účastníky soutěží v rámci akce pořádané PO Lipý Pečeme vánoční cukroví (poukázka na vstup do wellness centra). Č. usnesení 935/B/2013 Schválení přijetí účelově určeného peněžního daru PO Lipý od DANY MICHÁLKOVÉ REHABILITACE VITA schvaluje příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa, sídlem U Vodního hradu 61, Česká Lípa, IČ , přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové hodnotě 500,- Kč od DANY MICHÁLKOVÉ REHABILITACE VITA, místem podnikání Na Nivách 3176, Česká Lípa, IČ Peněžní dar je účelově vázaný jako odměna pro účastníky soutěže v rámci akce pořádané PO Lipý Pečeme vánoční cukroví (poukázka na výběr masérských služeb). Č. usnesení 935/C/2013 Přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: a to dle důvodové zprávy. Č. usnesení 935/D/2013 Schválení věcného daru pro ZŠ a MŠ Jižní Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města 6

7 schvaluje Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace přijetí věcného daru od firmy Jizerské pekárny spol. s r. o. Česká Lípa dle důvodové zprávy. Č. usnesení 936/A/2013 Zápisy z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložené zápisy z jednání Komise prevence kriminality ze dne a Č. usnesení 936/B/2013 Zápis z 29. zasedání Komise pro komunikace s veřejností Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápis z 29. jednání Komise pro komunikaci s veřejností. Č. usnesení 937/2013 Informační materiály bere na vědomí informační materiály uvedené v příloze. Č. usnesení 938/2013 Nájem tenisové haly schvaluje výsledek výběru nového nájemce (od pachtýře) tenisového areálu v České Lípě - zájmové sdružení Matchball, se sídlem Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 83, IČ za roční cenu nájemného (pachtovného) ve výši ,- Kč a ukládá starostce města projednat znění smlouvy o pachtu na dobu neurčitou podle nového občanského zákoníku s vybraným zájemcem a předložit tento návrh smlouvy na další jednání rady města. 7

8 Č. usnesení 939/2013 Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města a)/ neschvaluje výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku z důvodu pořádání hudební produkce v baru White Worm, ul. Jiráskova, a to každou sobotu od 22:00 hod. do 2:00 hod. b)/ ukládá Mgr. Tomášovi Vlčkovi, II. místostarostovi města, oznámit usnesení rady žadateli, městské policii a Policii ČR. Mgr. Hana Moudrá, starostka, v. r. Jiří Kočandrle, místostarosta, v. r. 8

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Usnesení 07/01/15R: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro stavbu Rousínov, připojení kabel NN pro

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více