STRUČNÁ HISTORIE BIOMODULAČNÍ MEDICÍNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUČNÁ HISTORIE BIOMODULAČNÍ MEDICÍNY"

Transkript

1 STRUČNÁ HISTORIE BIOMODULAČNÍ MEDICÍNY 2700 let př.n.l. - EGYPT Faktický počátek biomodulační medicíny přišel v době, kdy Egypťané poprvé použili pro vyjádření zdraví soulad těla a ducha. Lékaři již tehdy pochopili, že nemoc pochází nejen z těla fyzického, ale především z duchovního, a to zejména ze srdce. (Srdce bylo pokládáno za centrum duchovního těla.) Léčili modlitbou a rituály duchovního charakteru společně s podáváním různých bylin let př.n.l. ČÍNA Prazáklady biomodulačního lékařství v tradiční čínské medicíně byly položeny knihou napsanou vládcem Huang Di. Je považován za vůbec prvního autora popisujícího principy tradiční čínské medicíny. Svoji moderní podobu dostal kolem roku 200 př.n.l. Poprvé v historii je zaznamenáno, že hlavním zdrojem nemoci jsou špatné emoce. Huang Di radí, jak je kontrolovat a léčit bylinami, dietou a akupunkturou společně s kázní mysli. Čínská medicína té doby spojuje naprosto kategoricky emoce s nemocí a zdůvodňuje, že nelze léčit tělo, pokud nevyléčíme emoce let př.n.l. INDIE Přibližně v této době se začíná rozvíjet ájurvéda tak, jak ji známe v dnešní podobě. Základ zdraví spatřuje v harmonii duše a těla. Lidské činy musejí být v souladu s mentálními procesy, duševní zdraví v tomto pojetí není odděleno od fyzického. Rozdíl mezi čínskou medicínou a ájurvédou spočívá v tom, že Indové předpokládají pouze tři orgánové celky živly a čínská medicína jich rozpoznává pět, podobně jak to v současné době potvrdila molekulární imunologie. 460 let př.n.l. ŘECKO Na řecké medicíně stavíme současnou koncepci lékařství, bohužel s jedním rozdílem. Zcela se z ní vytratilo pojetí ducha, které Řekové upřednostňovali. Zůstala jen Psýché (duše) ve smyslu původní terminologie, ovšem už nikoliv obsahové náplně. Antický Asklépios je pojem představa o správném lékaři, jež přetrvala dodnes, kromě jména z ní však nezůstalo téměř nic. V této době začíná Hippokratova éra, která je zásadním posunem od duchovního lékařství k racionálnímu. Tento slavný lékař zavedl pojmy diagnóza, prognóza, pozorování a léčení. Navíc rozdělil pacienty podle čtyř tělesných tekutin, což pro něj byl klíč k diagnóze a návrhu léčení. Čtyři tělesné tekutiny: Krev sangvinici, žluč cholerici, černá žluč melancholici, flegma (hlen) flegmatici.

2 1. stol. př.n.l. - ŘÍM Římské impérium po ovládnutí Řecka postavilo medicínu na řecké základy. Znovu se vynořily názory o vlivu ducha na vznik a rozvoj nemocí. V tomto směru má největší zásluhy Galén, který učil, že nejdůležitějším orgánem lidského těla je mozek, zejména čelní lalok, jejž považoval za sídlo duše. Erasistratus, alexandrijský anatom, potvrdil Galánovu práci na téma spojení mozku z duší a položil základ poznání, že mozek je formován smyslovými vjemy a motorickými drahami. Vývoj novodobé medicíny se od tohoto období základů po následujících tisíc let už příliš nelišil. 4. století Po pádu římské říše nastoupil středověk, který sice přejal římskou medicínu, ale použil ji jako nástroj duchovního nátlaku na věřící. Křesťanství udalo na další staletí tón celému lékařství a stanovilo jasné hranice. Výrazně se rozvinula démonologie, typický projev klerikální medicíny, a de facto tak můžeme poprvé mluvit o zneužití medicíny k mocenským účelům. Duch byl považován za princip a mozek jako nástroj ducha musel být léčen drastickými metodami, které známe z dob inkvizice. Z této éry se také datuje použití strachu z nemoci jako nátlakového prostředku. Jeho modifikace a aplikace můžeme sledovat dodnes: přeneseně vyjádřeno se různé chřipky, dramaticky popisované epidemie, neexistující infekce a podobné nemoci stávají mocenským nástrojem s vlivem na různé skupiny průmyslu a populace. V nedávné minulosti to byly například nemoc šílených krav, ptačí nebo prasečí chřipka. 14. století Éra nástupu moderní medicíny. Znalost antické medicíny se spojuje s novým pojetím, jež vrcholí pitvou, kterou tajně provedl doktor Andrea Vesalius, autor první anatomické učebnice. Tehdy zároveň začíná rozkol mezi církví a vědou: v obavě o svoje výsadní postavení církev neguje Vesaliův spis, kde stojí, že sídlem ducha je srdce a že mozek je zodpovědný za emoce a jejich projevy v těle Anglický lékař Thomas Willis publikuje první anatomický atlas řezů mozkem. Francouzský filozof René Descartes pronáší svou první slavnou větu Myslím, tedy jsem, za kterou ho papež povolává na pranýř. Aby si zachránil život, podepisuje proslulý pakt se Svatou stolicí, v němž prohlašuje, že při svých pokusech zjistil, že tělo nemá z duchem nic společného. Od tohoto data se medicína ubírá směrem bez ducha. Při tom je popřen celý historický vývoj od čínského prazákladu. Tato doba temna trvá víceméně dodnes a lékařské fakulty chrlí mladé lékaře, kteří nemají ponětí o vlivu emocí na vznik nemocí.

3 1780 Německý lékař Samuel Hahnemann formuluje princip homeopatie, a tím posunuje současný model biomodulační medicíny mílovými kroky vpřed. Hahnemann poprvé od dob starých Číňanů popsal vznik emocí a jejich vliv na lidské tělo, stejně jako léčebné preparáty, které podával podle emocionálního, tzv. konstitučního typu osobnosti Objevuje se koncept naturopatie, holistického pojetí medicíny, které bylo poté písemně formulováno v roce Naturopatie chápe, že vznik choroby spočívá v emocích, a tudíž že právě přes emoce je možno se uzdravit. Devatenácté století ovšem znamená nástup tzv. vědecké alopatické medicíny, která je dodnes podporována farmaceutickými společnostmi, jejichž maximální rozvoj urychlil objev antibiotik jako jediného vědeckého léku. Ten utvrzuje nejširší populaci v tom, že vědecké podání výkladu nemoci jako poruchy biochemického procesu je jediné správné. K emocím a duši ztratil alopatický přístup jakoukoli cestu, a nahradil tak psychiatrickou svěrací vestu minulosti kazajkou novodobou, v níž hraje hlavní roli chemie. Mentální nemoci chápe biochemicky a také je tak léčí. Pojem člověk se v této době z medicíny začíná už pozvolna vytrácet Americký lékař William James přichází s revolučním názorem, že emoce existují všude v našem těle a že neexistuje emoce, která by měla vliv jenom na mozek, ale že vždy působí na celý organismus. Mimo jiné píše, že emoce jsou vázány na vnímání. Jinými slovy říká, že cítíme to, co si vytvoříme na základě našich modelů výchovy a osobnosti. To co se objektivně děje kolem nás, je pro naše tělo z hlediska našeho vnímání skutečnosti relativně nevýznamné. Poměrně malý vjem tak můžeme silou emocí vnímat jako ohrožení života a také naopak Vychází přelomová práce Sigmunda Freuda, jeho slavná studie o hysterii, v níž ukazuje, že pokud je člověk příliš emotivní, může silou své představy vyvolat nemoc. Popsal to jako symptom hysterie. Vypozoroval, že myšlenky skryté v podvědomí vyvolávají nemoci, které nemají fyziologické opodstatnění Kanadský lékař Daniel D. Palmer publikuje svůj koncept chiropraxe. Vysvětluje v něm, jak duch přímo ovlivňuje napětí svalstva a postavení kloubů. Chiropraktická metoda, kterou tehdy založil se rozvíjí dodnes. Její princip vysvětlil tak, že všechna emotivní rozhodnutí putují z mozku přes míchu do těla a zase zpět. Pokud je tedy mícha uvolněná je uvolněný i mozek.

4 1910 Americký fyziolog Walter B. Cannon zveřejňuje práci, v níž popisuje mozek jako centrum emocí. Tělesné projevy přicházejí podle něj vždy v návaznosti na naše emoce. Skupina psychologů později jeho práci rozvinula na systém reakcí podle emočního programu, kdy člověk před problémem buď uteče, anebo s ním bojuje Rakouský antroposof Rudolf Steiner a nizozemská lékařka Ita Wegman zakládají tzv. antroposofickou medicínu, která do centra léčby dává jemnohmotná těla a lidského ducha. Vedle fyzického těla rozlišuje antroposofie ještě éterické a astrální tělo a lidské já Rakouský lékař Hans Selye předkládá teorii, že stres je nezbytnou adaptační systémovou vývojovou součástí lidského chování. Potvrzuje, že stres, ať už fyzický, nebo psychický může u člověka vyvolat nemoc Před vědeckou veřejnost je historicky poprvé uveden návrh dvojitého slepého pokusu, zvaný dnes placebo. Americký lékař H. K. Beecher zakládá Americkou společnost pro psychosomatickou medicínu, která se zabývá výzkumem placebo efektu. Na scénu se znovu dostává vazba mysl tělo. Následně je popsán tzv. deprivační syndrom Počíná rozvoj metody zvané biofeedback, jehož pomocí testovala americká NASA svoje piloty. Pokusy měly simulovat nehodu ve vesmíru. Podle reakcí budoucích astronautů odborníci překvapivě zjistili, že fyziologická odezva byla stejná, jako kdyby k nehodě skutečně došlo Zásadní zvrat v biomodulační medicíně přinášejí američtí lékaři Snyder a Pert, kteří objevují opiátový receptor v mozku, látku zvanou endorfin. Odtud je již jen krok k pochopení vlivu emocí na tvorbu různých neurohormonů a neuropeptidů na základě vnějších stimulů. Tím bylo potvrzeno to, co Egypťané a Číňané znali již 27 století př. Kr. V medicíně se objevuje metodika, jak pochopit pronikání všech emociálních procesů do lymfatického systému. Tím bylo potvrzeno, že nikoli rozum, ale naše emoce mají dominanci nad tělesnými procesy.

5 1975 V tomto roce je vědecky potvrzeno, že imunitní systém komunikuje přímo s mozkem. Do té doby platil předpoklad, že tento systém není ovlivňován centrální nervovou soustavou. Imunolog Hugo Besedovsky dokázal, že aktivace imunitního systému těla zvyšuje množství stresových hormonů v krvi Imunologové Fontana a Dayer dokazují, že mozek vytváří molekuly aktivující imunitní systém, pokud je tělo drážděno bakteriemi. Ve stejném roce neurologové objevují, že imunitní orgány, např. slezina, obsahují bohatou pleteň adrenalinových vláken, jež přímo ovlivňují nervy, které aktivují funkci imunitních buněk Vědci dokazují, že mozek a imunitní systém jsou co do míry komunikace totéž: pokud v mozku chybí informace, nemoc se nerozvine a naopak přítomnost informace způsobí rozvoj nemoci, a to bez vlivu vnějšího faktoru. Do nového světla se tak například dostává chápání roztroušené sklerózy nebo revmatické artritidy V nakladatelství Eminent vychází publikace brněnského psychotronika Karla Kožíška nazvaná Kniha, která léčí. Moravský léčitel v ní popsal, že pozná nemoci na astrálním těle pomocí tzv. automatické kresby i půl roku před tím, než se objeví ve fyzické podobě. Potvrdil zkušenosti čínských lékařů i moderních vědců: emociální astrální tělo je jako nositel vědomí a podvědomí prvotním indikátorem našich fyzických problémů Imunologové studují fakt, že imunitní systém může vyvolat chorobu na základě emocionálního chování. Dokazují, že imunitní systém spouští signály, které redukují chování tak, že mozek posílá informace přes bloudivý nerv (nervus vagus). Ovlivnění vnitřních orgánů a následný projev nemoci nemají žádný objektivní základ a jsou pouze důsledkem špatné mysli Objevují se nové biologické léky, které jsou prvním krokem k léčbě autoimunitních onemocnění. Jedná se o choroby, při nichž si tělo pod vlivem dlouhodobých stresů a duchovní nerovnováhy vytváří obranné látky samo proti sobě. Tyto preparáty cíleně zasahují molekulu, která nese informaci o autoimunitě na příslušném receptoru.

6 1999 Vychází práce, která potvrzuje, že stres a uzdravování jsou úzce spojeny. Lékaři z Ohio State University prokázali, že lidé žijící v chronickém stresu se uzdravují dvakrát déle než lidé šťastní Objev studené syntézy neuropeptidů znamená převrat v medicíně. Látky, které mozek není schopen vyrábět sám, jsou aplikovány ve formě injekčního modulátoru. V současné době je ve výzkumu léčba téměř sta autoimunitních onemocnění. Tato léčba se dnes využívá i v ČR. Vybráno z článku v časopisu Regenerace autor MUDr. Jan Šula, odborník na biologickou léčbu autoimunitních onemocnění. Upravil Pepa Máslo Královéhradecký kraj.

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ?

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Jiří Heřt Anotace: Článek je véno ván kritické analýze nékolika metod alternativní medicíny (AM), které v posledních letech pronikají do speciálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014

Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014 Přednášky z cyklu Alternativní cesty ke zdraví podzim 2014 Místo konání: MKS Jaroměř divadlo, učebna suterén, Nám. Dukelských hrdinů 240 Kdy: od 18,00 do 21,00 h Cena vstupenky na přednášky nebude-li konkrétně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Petra Zakrevská Bakalářská práce 200x ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá propojením andragogiky s ostatními vědami, zejména

Více

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 -

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - Určeno všem pochybujícím a přemýšlivým - 2 - Alternativní medicína a léčitelství Kritický pohled Jiří Heřt CC Creative common - 3 - Tuto knihu autor věnoval Českému

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994

Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994 Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994 V této kapitole se zabývám skutečnostmi, které poukazují na to, jak je vliv zvuku a hudby na člověka přímočarý. Zároveň chci ale zdůraznit, že je podle mého

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku 150 let od narození Sigmunda Freuda Sborník textů Václav Mikota, Cyril Höschl, Jiří Raboch Marek Loužek, Ivo Čermák, Jiří Kocourek Jeroným Klimeš, Petr Klimpl Miloslav

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. s příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové a MUDr. Anděly Šárkové. Ilustrace obrazy PhDr. Ing. Zdeňka Hajného. PŘEMŮŽEme AUTIZMUS? Průvodce pro rodiče, použitelný

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více