Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení"

Transkript

1 Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie - Zabývá se odlišnostmi, mentálně a jinak postiženými Psychologické disciplíny 1) Základní (teoretické): - obecná psychologie - vývojová psychologie - sociální psychologie - psychologie osobnosti 2) Aplikované (praktické): - psychologie práce - pedagogická psychologie - klinická psychologie -> D.T.P. (diagnóza, terapie, prevence) Psychologické směry 1) experimentální psychologie - zakladatel: Wundt 2) behaviorismus - vznik: USA - zakladatel: J.B. Watson - psychologie učení -> Pokud se člověk dostane do stresové situace, mozek si ji zapamatuje a příště je méně nervózní 3) tvarová psychologie (gestabilismus) - důraz na lidskou psychiku jako celek - představitelé: Lewin, Köhler 1

2 4) kognitivní psychologie - poznávací psychologie 5) psychoanalýza - zakladatel: Sigmund Freud - představitelé: Jung, Adler 6) humanistická psychologie = seberealizace člověka Psychologie osobnosti Pro vyrovnanost osobnosti je potřeba zdravý životní styl. Myšlenka zdravého životního stylu se prvně objevila v antice, byla využívána při olympijských hrách. Zdraví se rozděluje na: a) fyzické b) psychické deprese vyžaduje zásah odborníka frustrace spouští se stresovými situacemi, může se vyvinout do deprese Zdravý životní styl - problémy dnešní populace: a) obezita b) alkoholismus c) atd. Je vhodná přiměřená pohybová aktivita. Osobnost člověka osoba konkrétní člověk osobnost charakter člověka - Každý člověk má jinou osobnost. - Společnost, ve které se pohybujeme, utváří náš charakter. Osobnost - celek duševního života Struktura osobnosti 1. schopnosti (vrozené) - dovednosti (naučené, můžeme rozvíjet) 2. temperament 3. rysy DNA 4. charakter 2

3 Temperament - extrovert - introvert - flegmatik - sangvinik - cholerik - melancholik Faktory utváření osobnosti 1. rodina základ 2. škola (kroužky, kamarádi, ) 3. růst vnitřní činitel 4. výchova 5. sebevýchova Paměť - paměť má čtyři fáze: 1) zapamatování vštěpování informace 2) uchování 3) vybavení 4) znovupoznání Rozdělení paměti: a) krátkodobá b) dlouhodobá - Prožitek na vlastní kůži je důležitý pro zapamatování. - Opakování je důležité při učení pro zapamatování. - Pro zapamatování je důležité pochopit věc. Zapamatování a) bezděčné prožitek b) úmyslné učení a) mechanické b) logické pomocí souvislostí Uchování v paměti Dobré zážitky nahrazují ty špatné v paměti. Vybavení, uvědomění a) bezděčné b) úmyslné a) mechanické b) logické 3

4 Znovupoznání Opakování je velmi důležité, při opakování si vybavujeme informace z předchozího poznání. Řeč a myšlení pojem = informace => rozvoj => definovat, provést, definice = řeč provedení = dovednost, schopnost Ovlivnění řeči a myšlení pojem výsledek myšlení Myšlení poznávací proces: - zkušenosti - schopnosti - orientace ve stresových situacích Řeč konverzace - způsob projevu - kontakt - dorozumívání verbální Díky myšlení se vytváří řeč (nejvíce v útlém věku). Řeč je podmínka správného začlenění do společnosti. Formy řeči: - mluvená řeč (vnější) - vnitřní řeč (k sobě samému, přemítání v mysli) - psaná řeč (vyjádření formou písma) Emoce Kde vznikají? - mozek => podnět => vjem => reakce 1) jsou subjektivní X individuální 2) těžko slovy vyjádřitelné 3) neopakovatelné - můžeme si je vybavit, ale ne zopakovat 4) jsou podmíněné a setrvačné 5) protilehlé 6) ambivalentní smíšené (dobré i špatné zároveň) 7) vnímáme je v protipólech -> příjemné X nepříjemné 8) analýza -> emoce jsou těžko analyzovatelné Schopnosti - vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určitých činností - nejsou vrozené, rozvíjejí se na základě činností, učení a vrozených vloh - vloha může být základem několika schopností 4

5 - určitá schopnost se může zakládat na několika vlohách - schopnosti jsou nutné pro zvládnutí určitých činností Stupně schopností: 1) nadání 2) talent 3) genialita Inteligence - schopnost učit se - schopnost uplatnit naučené v praxi IQ inteligenční kvocient - číselné vyjádření inteligence - mění se v závislosti na věku - je zavádějící bodů průměrná populace lehká mentální retardace těžká mentální retardace dobré IQ velmi dobré IQ vynikající IQ Učení - záměrné cílevědomé osvojování a získávání vědomostí, dovedností, návyků, atd. - probíhá pomocí nervových přenosů do mozku Fáze učení 1) poznávací přečtení a porozumění textu 2) výkonná pochopení látky, vyřešení problému 3) kontrolní ověřit naučení, zjistit, zda chápeme či nechápeme látku Prožité zkušenosti nás učí řešit je. Formy učení 1) osvojování vědomostí četba, pozorování 2) senzomotorické učení hra na klavír, hraní hokeje, jízda v autě 3) intelektuální forma osvojování způsobů řešení problémů, získávání zkušeností 4) sociální učení integrace, začlenění do společnosti Podmínky učení 1) chtění motivace Temperament a charakter charakter = vlastnosti osobnosti charakter se formuje působením výchovy a dalších společenských jevů. 5

6 K tomu abyste mohli mít rádi ostatní, musíte mít rádi sebe. Sebepojetí, sebepoznání sebereflexe = objektivní názor na sebe sama Socializace - proces, při kterém se dítě stává součástí společnosti - učení se chodit, kulturním pravidlům společnosti - cílem je vytvořit si chování, díky kterému můžeme být začleněni do společnosti tak, abychom svým chováním neomezovali ostatní - nejprve probíhá v rodině, probíhá v rodině, potom ve škole, mezi kamarády a ve společnosti - socializace vede k uvědomování si sebe sama Způsoby socializace 1) sympatie a citová nákaza citová nákaza přizpůsobení se citům okolí 2) nápodoba 3) sugesce a autosugesce nápodoba probíhá výběrově, vybereme si nějakého člověka, kterého napodobujeme 6

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti)

Schopnosti (nejčastěji už. z hlediska struktury osobnosti) SCHOPNOSTI JAKO VLASTNOSTI OSOBNOSTI schopnosti, vlohy, nadání, inteligence, poznávací vlastnosti, tvořivost, kognitivní či akční styly = označuje se tak úroveň a dokonalost činností člověka Schopnosti

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více