PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR"

Transkript

1 PŘEHLED BENEFITŮ PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR 17

2 VZP CHCEME BÝT I VAŠÍ JEDNIČKOU Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a nejstabilnější zdravotní pojišťovnou ČR má bezmála 6 milionů klientů existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví ČR představuje silného, stabilního a seriózního partnera garantuje jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče nabízí nejširší síť smluvních poskytovatelů zdravotní péče po celé republice, včetně specializovaných center zajišťuje úhradu nejnáročnějších lékařských zákroků, léčebných postupů a screeningových programů dokáže zajistit léčbu i velmi nákladných chronických onemocnění má dostupnou síť lázeňských zařízení poskytuje kvalitní péči o pojištěnce prostřednictvím rozsáhlé sítě vlastních poboček 2

3 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Z FONDU PREVENCE VZP Hlavními pilíři, na které se finanční příspěvky v roce 2015 soustředí, jsou prevence kardiovaskulárního onemocnění, diabetu a metabolického syndromu, onkologických onemocnění a poruch duševního zdraví. Nezapomněli jsme však ani na očkování a další aktivity. Příspěvky jsou určeny dětem i dospělým, těhotným ženám a ženám po porodu a také bezpříspěvkovým dárcům krve. Nárok na čerpání příspěvků má klient, který: je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR, je pojištěn u VZP ČR, nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění, je členem Klubu pevného zdraví, požádá o příspěvek v době trvání programu a disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat. Registrace do Klubu pevného zdraví Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvek až Kč na preventivní aktivity a očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Pro registraci do Klubu pevného zdraví stačí vyplnit on-line přihlášku na stránkách: 3

4 DOSPĚLÍ (NAD 18 LET) dospělí mohou získat příspěvek z Fondu prevence až Kč za rok na některou z vybraných absolvovaných aktivit: prevence KaRdiovasKulÁRNíHo onemocnění až 500 KČ Pohybové aktivity kurzy s vyškoleným instruktorem pohybových aktivit s akreditací MŠMT v délce trvání min. tří kalendářních měsíců a min. frekvencí 1krát za týden nordic walking, běh, aerobní pohybové aktivity, pilates, Fitball & Overball, kalanetika, H.E.A.T. program, flowin, plavání, tenis, badminton, squash a veslování Snížení nadváhy a obezity příspěvek bude poskytnut na základě platebního dokladu o úhradě léčby v péči obezitologa nebo nutričního odborníka a potvrzení ošetřujícího lékaře o úspěšnosti léčby obezity Odvykání kouření příspěvek je poskytován na odvykací kúru, na nákup léčivých přípravků zakoupených v době léčby v ordinacích vyškolených lékařů. Příspěvek je poskytnut na základě platebního dokladu a potvrzení lékaře o úspěšnosti léčby. prevence diabetu a MetabolicKéHo syndromu až 500 Kč Pohybové aktivity příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s diagnózou diabetu vynaloží na lékařem doporučenou pohybovou aktivitu Snížení nadváhy a obezity příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s diagnózou diabetu vynaloží na indikované sestavení jídelníčku Dezinfekce pro diabetiky lékárnou vydané dezinfekční prostředky Hydrogelové a hydrokoloidní náplasti 4

5 prevence poruch duševního zdraví až 500 Kč Preventivní vyšetření paměti v rámci prevence Alzheimerovy choroby příspěvek je poskytnut klientům ve věku 65+ prevence onkologických onemocnění až 500 Kč Preventivní vyšetření prostaty Vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře další příspěvky: očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění až 500 Kč Např. očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, pneumokokovým nákazám apod. Souběžně je možno žádat i o příspěvek ve skupině Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve. Žádost o vyplacení příspěvku z Fondu prevence musí být podána nejpozději do daného kalendářního roku. Platební doklady pro žádost o příspěvek z Fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Čerpání příspěvků z Fondu prevence může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 5

6 MAMINKA Maminkám jsou určené možnosti čerpání příspěvků z Fondu prevence již od získání těhotenského průkazu. dále mohou využívat nabídku příspěvku z Fondu prevence např. na nehrazená očkování a pohybové aktivity pro své děti. budu MaMiNKou budoucí maminky mohou čerpat příspěvek do výše 500 Kč v jednom kalendářním roce na: Kurzy přípravy k porodu pořádané akreditovanými pracovišti Vhodné pohybové aktivity v těhotenství např. kurzy s cílem lepšího držení těla, prevence křečí a otoků nohou aj. Prvotrimestrální screening Jednorázové použití ochranných pomůcek pro doprovod při porodu Pomůcky ke kojení např. odsávačky mateřského mléka, laktační pomůcky, prsní vložky aj. O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která v daném kalendářním roce porodila, na základě předložení rodného listu dítěte. Maminky mohou zároveň čerpat příspěvek v programu Dospělí. Žádost o vyplacení příspěvku z Fondu prevence musí být podána nejpozději do daného kalendářního roku. Platební doklady pro žádost o příspěvek z Fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu. JseM MaMiNKou pro své potomky mohou maminky dále využít nabídku v programu děti. 6

7 DĚTI (DO 18 LET) pro děti máme nabídku několika možností čerpání ročního příspěvku z Fondu prevence až Kč a je jen na vás, kterou pro ně vyberete: prevence KaRdiovasKulÁRNíHo onemocnění až 500 Kč Pohybové aktivity kurzy pohybových aktivit, které pořádají sportovní kluby a spolky (Česká unie sportu apod., národní sportovní svazy apod.), taneční kroužky, Sokol, Orel, Slavoj a další Snížení nadváhy a obezity příspěvek bude poskytnut na základě platebního dokladu o sestavení jídelníčku nutričním odborníkem a potvrzení ošetřujícího lékaře o úspěšnosti léčby obezity prevence diabetu a MetabolicKéHo syndromu až 500 Kč Pohybové aktivity příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s diagnózou diabetu vynaloží na lékařem doporučenou pohybovou aktivitu Snížení nadváhy a obezity příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s diagnózou diabetu vynaloží na lékařem indikované sestavení jídelníčku Dezinfekce pro diabetiky lékárnou vydané dezinfekční prostředky Edukační dětské jehly příspěvek je poskytnut na vydané a zákonným zástupcem uhrazené edukační dětské jehly 7

8 prevence poruch duševního zdraví až 500 Kč Terapie anorexie, bulimie příspěvek je poskytnut dětem na úpravy jídelníčku, kontrolu životosprávy, na přístrojovou analýzu těla v rámci péče terapeutických center, doléčovacích skupin a občanských sdružení prevence onkologických onemocnění až 500 Kč Vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře další příspěvky: Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění až 500 Kč Např. očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám apod. příspěvek pro celiaky až KČ RoČNĚ Příspěvek se vztahuje na pojištěnce ve věku 18 let, resp. do 26 let ve statusu nezaopatřeného dítěte studenta. Je určen na nákup bezlepkových potravin při lékařem potvrzené diagnóze celiakie. ozdravné pobyty Děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat finančně velmi výhodné ozdravné pobyty. Tuzemský ozdravný pobyt - výše poskytnutého příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP ČR na konání tuzemského ozdravného pobytu. 8

9 Žádost o příspěvek pro dítě do 18 let podávají jeho zákonní zástupci. Žádost o vyplacení příspěvku z Fondu prevence musí být podána nejpozději do daného kalendářního roku. Platební doklady pro žádost o příspěvek z Fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Nevztahuje se na celiaky, neboť v jejich případě je příspěvek poskytován na pololetí kalendářního roku. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu. BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE Klienty, kteří darovali v daném kalendářním roce alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň, odměníme příspěvkem až 500 Kč na: Rehabilitační aktivity lázeňského typu Vitaminy a doplňky stravy zakoupené v lékárně Dárci krve mohou v jednom kalendářním roce získat až Kč, protože zároveň mohou čerpat příspěvek ze skupiny Dospělí na všechny uvedené aktivity. Navíc bezpříspěvkovým dárcům poskytujeme 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní pokud byly poslední tři odběry za posledních 730 dní, přičemž poslední odběr krve se uskutečnil v průběhu posledních 365 dní pokud jsou držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy ocenění získali a aniž by v kalendářním roce darovali krev). Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do daného kalendářního roku. Doklady o zaplacení nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 9

10

11

12 CHCETE SE STÁT POJIŠTĚNCI VZP ČR? Na následující dvoustraně naleznete registrační přihlášku. opatrně ji vytrhněte, čitelně vyplňte a odneste na nejbližší pobočku vzp ČR. zde ji od vás převezmou naši pracovníci, kteří jsou připraveni zodpovědět i veškeré vaše dotazy. 12

13 JAK SE ZAREGISTROVAT K VZP ČR? potřebné dokumenty doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR), studující potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy), zaměstnanec název a sídlo zaměstnavatele, podnikatel fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce, pracující v jiné zemi EU vyplní čestné prohlášení o zaměstnání v cizině, po svém návratu doloží pracovní smlouvu a úhrady zdravotního pojištění v EU, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce doloží potvrzení z úřadu práce. Ke změně pojišťovny může dojít jen jednou za dvanáct měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Za přeregistraci se neplatí žádné poplatky. Při registraci je potřeba se prokázat průkazem totožnosti potvrzujícím trvalé bydliště na území České republiky nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Tuto skutečnost musí prokázat i ten, za koho je plátcem pojistného stát (student nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.). Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné. Přeregistrace je možná také on-line na stránkách 13

14 HRAZENÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ŽeNY od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře dvakrát ročně stomatologické vyšetření každé dva roky orientační chemické vyšetření moči jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi v 18 a ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG od 45 let a dále každé dva roky mamografické vyšetření od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta TOKS) MuŽi od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře dvakrát ročně stomatologické vyšetření každé dva roky orientační chemické vyšetření moči v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi v 18 a ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) od 19 let klinické vyšetření varlat při preventivní prohlídce u praktického lékaře (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta TOKS) děti od narození do 3 měsíců do 2 dnů po návratu z porodnice první prohlídka dítěte návštěva pediatra u vás doma 1 4. týden tuberkulóza jenom selektivní BCG vakcinace u dětí, které splňují indikaci k očkování 14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření 6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku od 9. týdne (v případě očkování proti TBC od 13. týdne) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 1. dávka) 3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zahájení očkování od 3 do 6 měsíců měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu od 17. týdne (nejméně měsíc po 1. dávce) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 2. dávka) od 5. měsíce (nejméně měsíc po 2. dávce) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 3. dávka) 14

15 od 6 do 12 měsíců 6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi měsícem) 8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření od 1 roku do 3 let od 12. měsíce (nejméně 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději do 18. měsíce života) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 4. dávka) 15. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka) 18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka v odstupu 6 10 měsíců po 1. očkování) od 3 do 6 let 3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu 5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (přeočkování), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků od 6 do 18 let 7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování 9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování 11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně (přeočkování) 12. rok očkování proti virové hepatitidě typu B u dětí, které nebyly očkovány v kojeneckém věku (podávají se tři dávky) 13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti dětské obrně u dětí, které nebyly přeočkovány mezi rokem; poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku 14. rok očkování proti tetanu (další přeočkování vždy po letech); pro děti očkované proti tetanu mezi rokem proběhne přeočkování až v 25 letech 15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; prohlídka dívek dětským gynekologem 17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře 19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé (před dnem dovršení 19 let věku dítěte) 15

16 ZAJIŠŤUJEME KVALITNÍ PÉČI O POJIŠTĚNCE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB KLIENTSKÝCH PRACOVIŠŤ VE VŠECH REGIONECH MÁMe NeJŠiRŠí síť poboček abecední seznam klientských pracovišť: Aš Benešov u Prahy Beroun Bílovec Blansko Blatná Bohumín Boskovice Brandýs nad Labem Brno-město Brno-venkov Broumov Bruntál Břeclav Bučovice Bystřice nad Perštejnem Bystřice pod Hostýnem Česká Lípa Česká Třebová České Budějovice Český Krumlov Český Těšín Dačice Děčín Dobruška Domažlice Dvůr Králové nad Labem Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant v Čechách Havířov Havlíčkův Brod Hlinsko Hlučín Hodonín Holešov Horažďovice Hořice Hořovice Hradec Králové Hrádek nad Nisou Hranice Humpolec Hustopeče Cheb Chodov Chomutov Chotěboř Chrudim Ivančice Jablonec nad Nisou Jaroměř Jeseník Jevíčko Jičín 16

17 Jihlava Jilemnice Jindřichův Hradec Kadaň Karlovy Vary Karviná - Fryštát Kladno Klatovy Kolín Kopřivnice Kralovice Kralupy nad Vltavou Kraslice Krnov Kroměříž Kutná Hora Kyjov Lanškroun Ledeč nad Sázavou Liberec Litoměřice Litomyšl Litovel Litvínov Louny Luhačovice Mariánské Lázně Mělník Mikulov Milevsko Mladá Boleslav Moravská Třebová Moravské Budějovice Moravský Krumlov Most Náchod Náměšť nad Oslavou Nejdek Nepomuk Nová Paka Nové Město na Moravě Nový Bydžov Nový Jičín Nymburk Odry Olomouc Opava Opočno Orlová - Lutyně Ostrava Ostrava - Poruba Ostrov Otrokovice Pacov Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň Podbořany Poděbrady Pohořelice Polička Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 8 Praha 9 Prachatice Prostějov Přerov Příbram Rakovník Rokycany Roudnice nad Labem Rožnov pod Radhoštěm Rumburk Rychnov nad Kněžnou Rýmařov Říčany u Prahy Sedlčany Semily Slaný Slavičín Slavkov u Brna Soběslav Sokolov Strakonice Sušice Světlá nad Sázavou Svitavy Šternberk Šumperk Tábor Tachov Telč Teplice Tišnov Toužim Trhové Sviny Trutnov Třebíč Třinec Turnov Týn nad Vltavou Uherské Hradiště Uherský Brod Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Velká Bíteš Velké Meziříčí Veselí nad Moravou Vítkov Vlašim Vodňany Vsetín Vysoké Mýto Vyškov Zábřeh Zlín Znojmo Žamberk Žatec Žďár nad Sázavou Židlochovice Více informací naleznete na Kontaktní údaje: infolinka: web: 17

18 Pojišťovna VZP, a. s. 10% SLEVA PRO VŠECHNY POJIŠTĚNCE VZP ČR Cestovní pojištění Úrazové pojištění Zdravotní pojištění PATRON Pojištění běžné občanské odpovědnosti Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 30% SLEVA PRO ČLENY KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ Úrazové pojištění Zdravotní pojištění PATRON Cestovní pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění běžné občanské odpovědnosti 30% SLEVA PRO STUDENTY POJIŠTĚNCE VZP ČR Cestovní pojištění AŽ 75 % SLEVA PRO RODINY S DĚTMI NA ROČNÍ RODINNÝ PAUŠÁL Cestovní pojištění pro opakované pobyty Více informací naleznete na 18

19 Pohyb je polovina zdraví......ta druhá jsme my!

20 více informací: Informační centrum VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3 Infolinka: pb-b/3/2015

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. JSME VÁM STÁLE BLÍŽ Co přinesla fúze? PETR KOUKAL Nepodceňujte prevenci

PLUS PRO ZDRAVÍ. JSME VÁM STÁLE BLÍŽ Co přinesla fúze? PETR KOUKAL Nepodceňujte prevenci ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ JSME VÁM STÁLE BLÍŽ Co přinesla fúze? PETR KOUKAL Nepodceňujte prevenci Hodně cestuji, a tak jsem ráda, že má ČPZP síť smluvních zařízení

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny. www.cpzp.cz 02/2011 UVNITŘ ROZVRH HODIN. Rozhovor s Marií Rottrovou

PLUS PRO ZDRAVÍ. zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny. www.cpzp.cz 02/2011 UVNITŘ ROZVRH HODIN. Rozhovor s Marií Rottrovou PLUS PRO ZDRAVÍ zpravodaj České průmyslové zdravotní pojišťovny www.cpzp.cz 02/2011 Rozhovor s Marií Rottrovou Přehled nového uspořádání poboček Dvojstránka pro vaše děti Kruhový trénink pro ženy Projekt

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany Praha, březen 2002 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu ČR v

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s.

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2009 Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA

393/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 393/2010 Sb. - poslední stav textu 393/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více