Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:"

Transkript

1 Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných činů jsou k dispozici na www stránce Ministerstva dopravy. Struktura uváděných informací: 2 Počet bodovaných řidičů 3 Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů 4 Přírůstky za aktuální měsíc 5-6 Specifikace bodovaných řidičů podle počtu zaevidovaných bodů 7-8 Specifikace bodovaných řidičů podle věku 9-10 Specifikace bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění 11 Specifikace bodovaných řidičů podle pohlaví, vytíženost ORP Odečítání bodů 14 Bodovaní cizí státní příslušníci 15 Extrémní případy bodovaných řidičů v ORP 16 Extrémní případy bodovaných cizích státních příslušníků v ORP Detailní přehled poměrného počtu řidičů s 1 12 body Krajské statistické výstupy: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Zlínský kraj

2 Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v březnu 2008 (stav k ) v Centrálním registru řidičů evidováno řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče, tzn. že má na svém kontě nějaký bod. Výše uvedené odpovídá 8,74 z registrovaných řidičů, tzn. každý 11. řidič. Celkový počet evidovaných bodovaných řidičů v jednotlivých krajích je zřetelný z následující tabulky. Následující graf obsahuje počty evidovaných bodovaných řidičů v jednotlivých krajích bez ohledu na počet bodů. Nejvíce bodovaných řidičů je evidováno v Praze. Počet bodovaných řidičů počet řidičů Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) kraj Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) 2

3 Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v kraji Vysočina. Je-li v daném kraji vyšší či nižší poměr počtu bodovaných řidičů k řidičům registrovaným lze snadno zjistit podle republikového průměru, který je mj. uveden v následujícím grafu. Poměr počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika kraj Maximální a minimální hodnoty, podílů mezi bodovanými a registrovanými řidiči, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce. Rozdílné a průměrné hodnoty jsou rovněž jejím obsahem. 3

4 Přírůstky za sledovaný měsíc obsahuje níže uvedená tabulka. Přírůstky ve 2 následujících tabulkách mohou nabývat záporných hodnot, např. řidič s 10 body spáchá přestupek za 2 body a přesune se do kategorie 12 bodových řidičů, dochází k odečtení 4 bodů (viz dále) apod. Pro názornost jsou v níže uvedené tabulce uvedeny přírůstky za předcházející měsíce. Měsíční přírůstky za období od VII. 06 do XII. 06 jsou průměrné měsíční hodnoty. V uplynulém měsíci byl evidován záporný přírůstek v podobě bodovaných řidičů. Detailní informace z předcházejících měsíců jsou patrné z následujícího grafu. Měsíční přírůstky bodovaných řidičů [ČR] měsíční přírůstky bodovaných řidičů měsíc v roce v roce 2007 tvořil průměrný měsíční přírůstek bodovaných řidičů, ve 2. polovině roku pak byl měsíční přírůstek bodovaných řidičů Pozn.: přírůstky mohou nabývat jak kladných tak záporných hodnot 4

5 Největší skupinu tvoří řidiči, kteří dosáhli 2 bodů (37), tzn. že spáchali 1, maximálně 2 přestupky, které se započítávají do bodového hodnocení řidiče. Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je vyšší než skupiny řidičů, kteří dosáhli 9, 10, resp. 11 bodů. Skupinu 12 bodových řidičů tvoří 375 žen (5,1) a mužů (94,9). Počet bodovaných řidičů, ohodnocených jednotlivými body [ČR] 9b; 5 168; 1 10b; 3 216; 1 11b; b; 7 506; 1 12b; 7 308; 1 7b; ; 6 6b; ; 4 1b; ; 21 5b; ; 5 4b; ; 9 2b; ; 37 3b; ; 14 Při přepočtu na registrované řidiče jsou pak jednotlivé skupiny rozloženy následujícím způsobem. Poměr počtu bodovaných řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je 0,116!!! Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] (podle počtu bodů) 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 3,181 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,853 1,205 0,785 0,454 0,358 0,508 0,119 0,082 0,051 0,033 0,116 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b 5

6 Níže uvedený graf znázorňuje procentuální podíly bodovaných řidičů v členění ženy, muži a cizinci. Zatímco řidiči České republiky mají na svém kontě nejvíce 2 body, u cizinců je to jeden bod (36,82). Z toho je patrné, že se cizinci dopouštějí spíše drobnějších prohřešků, které jsou hodnoceny pouze 1 bodem (je zřejmé, že se nejedná o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, protože ta je hodnocena 2, 3, resp. 5 body). Při porovnání mužů a žen lze konstatovat, že procentuální podíly jsou u žen vyšší v kategoriích s 1 a 2 body a mírně taky v kategorii se 4 body. Dá se říci, že muži mají na svém kontě více bodů než ženy (co do kumulace), tzn. 5 bodů a více (mírně rovněž v kategorii se 3 body). Procentuální podíly bodovaných řidičů [ČR] 45,00 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00-1,00 36,82 41,88 35,33 ženy muži cizinci 24,21 20,62 30,03 13,11 13,91 14,80 9,49 8,89 5,23 4,21 5,37 3,68 2,55 4,38 2,84 2,69 6,40 3,57 0,68 1,49 0,87 0,38 1,05 0,61 0,25 0,65 0,41 0,13 0,42 0,27 0,43 1,50 0,87 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b počet bodů 6

7 Z hlediska věkového rozložení lze mezi řidiči nalézt značné diference. Největší skupina bodovaných řidičů je ve věku 33 let. Následují řidiči ve věku 32, 31 a 34 let. Počet bodovaných řidičů podle věku počet věk řidičů Při přepočtu na registrované řidiče má křivka plochou charakteristiku (oproti výše uvedenému grafu, který obsahuje absolutní hodnoty). Největší skupinu v takovém případě tvoří řidiči ve věku 23 let (13,33 bodovaných řidičů / registrovaným řidičům). Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] (podle věku řidičů) 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,68 2,90 4,99 4,42 9,15 11,62 12,54 12,95 13,33 13,27 12,40 12,26 12,18 11,89 11,89 11,74 11,62 11,62 11,60 11,71 11,55 11,45 11,69 11,43 11,53 11,13 10,94 10,48 10,35 10,55 10,02 9,64 9,19 8,99 8,21 8,13 7,95 7,77 7,53 7,19 6,95 6,69 6,25 6,01 5,56 5,39 5,18 4,94 4,35 4,24 3,91 3,82 3,38 3,45 2,96 2, věk řidičů 7

8 Na základě následujícího grafu lze konstatovat, že nejvíce řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je ve věku 21 let (372 řidičů). Následují řidiči ve věku 23, 24 a 22 let. Všechny výše uvedené skupiny jsou mladí řidiči!!! Počet 12-ti bodových řidičů podle věku počet věk řidiče Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že největší skupinu tvoří řidiči ve věku 21 let (0,408 bodovaných řidičů / registrovaným řidičům). Lze konstatovat, až na drobné odchylky, že skupiny 12 bodových řidičů mají s vyšším věkem sestupnou tendenci. Počet 12-ti bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] (podle věku řidičů) 0,420 0,400 0,380 0,360 0,340 0,320 0,300 0,280 0,260 0,240 0,220 0,200 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,000 0,047 0,091 0,088 0,282 0,405 0,408 0,359 0,359 0,349 0,295 0,265 0,244 0,226 0,200 0,165 0,175 0,153 0,136 0,156 0,135 0,145 0,134 0,121 0,118 0,121 0,121 0,108 0,095 0,105 0,079 0,075 0,071 0,063 0,063 0,055 0,047 0,058 0,042 0,050 0,044 0,033 0,032 0,025 0,026 0,025 0,020 0,016 0,015 0,015 0,011 0,010 0,011 0,013 0,006 0,002 0,016 0,002 0,000 0,003 0,005 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, věk řidičů 8

9 Jak již bylo uvedeno z hlediska věkového, lze najít značné diference i při porovnání bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění. Na časové ose lze vysledovat značnou odchylku v roce Těchto řidičů je v porovnání s nejbližšími (předchozími) lety přibližně o polovinu méně. Počet bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění počet rok udělení řidičského oprávnění Při přepočtu na registrované řidiče již není patrný rozdíl z roku 2001 (je to způsobeno tím, že se v roce 2001 stalo méně řidičů držiteli řidičského oprávnění). Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] (podle roku udělení řidičského oprávnění) 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 10,36 10,97 11,03 10,62 10,50 10,31 10,12 9,96 9,98 9,45 8,79 9,98 10,71 10,43 10,32 9,64 8,83 3,00 5,48 2,00 1,00 0, , rok udělení řidičského oprávnění 9

10 Obdobnou odchylku u roku 2001 lze vysledovat i z následujícího grafu. Největší skupinu řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, tvoří řidiči, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění v roce 2004!!! Počet 12-ti bodových řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění počet řidičů rok udělení řidičského oprávnění Přepočet na registrované řidiče je patrný z následujícího grafu. Počet 12-ti bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] (podle roku udělení řidičského oprávnění) 0,260 0,250 0,240 0,230 0,220 0,210 0,200 0,190 0,180 0,170 0,160 0,150 0,140 0,130 0,120 0,110 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 0, ,104 0,109 0,109 0,115 0,122 0,115 0,126 0,129 0,158 0,159 0,152 0,201 0,245 0,204 0,237 0,220 0, , , rok udělení řidičského oprávnění 10

11 Složení bodovaných řidičů podle pohlaví je patrné z následujícího grafu. Procentuální složení je v průběhu platnosti bodového systému prakticky totožné. ženy 15,98 Bodovaní řidiči dle pohlaví muži 84,02 poměr registrovaných řidičů muži 60 : 40 ženy bodovým hodnocením je "postižen" každý 8. řidič - muž (12,25), zatímco u žen je to každá 29. řidička (3,49), v průměru je to pak každý-á 11. řidič-ka (8,74) Počty evidovaných bodovaných řidičů se na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností do značné míry liší. Z průměrných hodnot krajských údajů je patrné, že rozdíl mezi krajem s nejvyšším počtem evidovaných bodovaných řidičů (Ústecký kraj 3 148) a nejnižším (kraj Vysočina 1 405) je více než 2,2 násobný. Průměrný počet je pak bodovaných řidičů na 1 úřad (ORP). Česká republika průměrný počet bodovaných řidičů / ORP počet řidičů Jihočeský kraj (17 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) kraje (mimo hlavní město Praha) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika 11

12 Podle 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Na základě výše uvedeného již byly v České republice odečteny body celkem řidičům. Detailní informace z jednotlivých krajů jsou obsahem uvedené tabulky. grafu. Průběh odečtu bodů v České republice za sledované období je zřejmý z následujícího Počet řidičů, kterým byly odečteny 4 body ( 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.) VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 12

13 Následující graf obsahuje porovnání posledního měsíce s dlouhodobým průměrem v jednotlivých krajích. Počet řidičů, kterým byly odečteny 4 body ( 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.) Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Pozn.: sledované období <=> od doposud Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) průměrné hodnoty za sledované období absolutní hodnoty za poslední měsíc Na základě údajů z Centrálního registru řidičů je zřejmé, že 84,88 řidičů, kteří obdrželi nějaký bod se již dále nedopouští přestupků a trestných činů, které jsou zařazeny do bodového hodnocení řidiče. Poměr počtu řidičů, kterým byly / nebyly odečteny 4 body řidiči, kterým byly odečteny 4b ( 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.) řidiči, kterým nebyly odečteny 4b (opakovaně se dopouští přestupků a trestných činů)!!!při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že pouze 0,85 řidičů se opakovaně dopouští přestupků a trestných činů, které jsou zařazeny do bodového hodnocení řidičů!!! 15,12 Pozn.: za sledované období <=> od doposud 84,88 13

14 Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních příslušníků. Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 11,48. Výrazný nadprůměrný údaj lze zaznamenat v Karlovarském kraji (32,80), který je způsoben zejména vyšší četností příslušníků (řidičů) Spolkové republiky Německo. Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (5,11). Srovnání všech krajů s celorepublikovým průměrem je patrný z níže uvedeného grafu. Poměr počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [] 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika 14

15 Jak již bylo výše uvedeno, existují mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností značné diference co do počtu evidovaných bodovaných řidičů. V následující grafech jsou uvedeny extrémní případy poměru počtu bodovaných řidičů ku počtu řidičů registrovaných (nejnižší a nejvyšší podíly). Česká republika ORP s nejnižším poměrem počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Pacov Blatná Polička Horažďovice Nepomuk Pelhřimov Sušice Lanškroun Žamberk Humpolec ORP Nové Město na Moravě Mnichovo Hradiště Stříbro Frýdlant nad Ostravicí Chotěboř Česká republika ORP s nejvyšším poměrem počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Kraslice Aš Český Těšín Vimperk Ústí nad Labem Kaplice Cheb Děčín ORP Teplice Brno Chomutov Mikulov Frýdlant Neratovice Rumburk 15

16 Výše uvedené extrémní případy lze do značné míry vysvětlit vysokým (nízkým) podílem počtu bodovaných cizích státních příslušníků na daných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Česká republika ORP s nenižším poměrem počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [] 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Bystřice nad Pernštejnem Hlučín Vítkov Pacov Chotěboř Podbořany Holešov Týn nad Vltavou Polička Rýmařov Šternberk Žatec Holice Telč Litovel Nejvíce zřetelný (nejvyšší podíl) je výskyt bodovaných cizích státních příslušníků v působnosti obecních úřadů Aš, Vimperk, Kraslice atd. Česká republika ORP s nejvyšším poměrem počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [] 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Aš Vimperk Kraslice Český Těšín Cheb Jablunkov Kaplice Velké Meziříčí Třeboň Tanvald Domažlice Tachov Uherský Brod Klatovy Mikulov 16

17 Počet bodovaných řidičů ku počtu registrovaných řidičů v jednotlivých kategoriích (podle počtu získaných bodů) v dělení po krajích je zřejmý z níže uvedených grafických výstupů. Pro porovnání obsahují grafy i celorepublikové průměry. Počet 1 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 2 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 4,000 4,000 3,500 3,500 3,000 3,000 2,500 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 0,500 0,500 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Počet 3 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 4 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 1,600 1,200 1,400 1,000 1,200 1,000 0,800 0,800 0,600 0,600 0,400 0,400 0,200 0,200 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Počet 5 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 6 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 0,700 0,500 0,600 0,500 0,450 0,400 0,350 0,400 0,300 0,250 0,300 0,200 0,200 0,150 0,100 0,100 0,050 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 17

18 Počet 7 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 8 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 0,800 0,180 0,700 0,160 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,100 0,020 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Počet 9 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 10 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 0,140 0,080 0,120 0,070 0,100 0,060 0,080 0,050 0,040 0,060 0,030 0,040 0,020 0,020 0,010 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Počet 11 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Počet 12 - bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 0,060 0,250 0,050 0,200 0,040 0,150 0,030 0,100 0,020 0,010 0,050 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,000 Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Na základě výše uvedeného lze jednoduše porovnat jak jednotlivé kraje mezi sebou tak zjistit jednotlivé extrémy (nejvyšší a nejnižší) i s přihlédnutím k republikovým průměrům. 18

19 Hlavní město Praha, Jihočeský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 19

20 Jihočeský kraj (17 ORP) počet bodovaných řidičů Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Jihočeský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Jihočeský kraj 20

21 Jihomoravský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 21

22 Jihomoravský kraj (21 ORP) počet bodovaných řidičů Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Pohořelice Jihomoravský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov Znojmo Židlochovice 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov Znojmo Židlochovice Jihomoravský kraj 22

23 Karlovarský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 23

24 Karlovarský kraj (7 ORP) počet bodovaných řidičů Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov Karlovarský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov Karlovarský kraj 24

25 Královéhradecký kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 25

26 Královehradecký kraj (15 ORP) počet bodovaných řidičů Broumov Dobruška Dvůr Králové nad Labem Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín Kostelec nad Orlicí Náchod Nová Paka Nové Město nad Metují Nový Bydžov Rychnov nad Kněžnou Trutnov Vrchlabí Královéhradecký kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Broumov Dobruška Dvůr Králové nad Labem Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín Kostelec nad Orlicí Náchod Nová Paka Nové Město nad Metují Nový Bydžov Rychnov nad Kněžnou Trutnov Vrchlabí Královehradecký kraj 26

27 Liberecký kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 27

28 Liberecký kraj (10 ORP) počet bodovaných řidičů Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Liberecký kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Liberecký kraj 28

29 Moravskoslezský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 29

30 Moravskoslezský kraj (22 ORP) počet bodovaných řidičů Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Moravskoslezský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Moravskoslezský kraj 30

31 Olomoucký kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 31

32 Olomoucký kraj (13 ORP) počet bodovaných řidičů Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh Olomoucký kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Hranice Jeseník Konice Lipník nad Bečvou Litovel Mohelnice Olomouc Prostějov Přerov Šternberk Šumperk Uničov Zábřeh Olomoucký kraj 32

33 Pardubický kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 33

34 Pardubický kraj (15 ORP) počet bodovaných řidičů Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl Moravská Třebová Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk Pardubický kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Česká Třebová Hlinsko Holice Chrudim Králíky Lanškroun Litomyšl Moravská Třebová Pardubice Polička Přelouč Svitavy Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Žamberk Pardubický kraj 34

35 Plzeňský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 35

36 Plzeňský kraj (15 ORP) počet bodovaných řidičů Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Plzeňský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Plzeňský kraj 36

37 Středočeský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 37

38 Středočeský kraj (26 ORP) počet bodovaných řidičů Benešov Beroun Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín Kralupy nad Vltavou Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice Středočeský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Benešov Beroun Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Čáslav Černošice Český Brod Dobříš Hořovice Kladno Kolín Kralupy nad Vltavou Kutná Hora Lysá nad Labem Mělník Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Neratovice Nymburk Poděbrady Příbram Rakovník Říčany Sedlčany Slaný Vlašim Votice Středočeský kraj 38

39 Ústecký kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 39

40 Ústecký kraj (16 ORP) počet bodovaných řidičů Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany Roudnice nad Labem Rumburk Teplice Ústí nad Labem Varnsdorf Žatec Ústecký kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany Roudnice nad Labem Rumburk Teplice Ústí nad Labem Varnsdorf Žatec Ústecký kraj 40

41 kraj Vysočina Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 41

42 Vysočina (15 ORP) počet bodovaných řidičů Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá ned Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Vysočina Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Bystřice nad Pernštejnem Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá ned Sázavou Telč Třebíč Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Vysočina 42

43 Zlínský kraj Bodovaní řidiči Bodovaní cizí státní příslušníci 43

44 Zlínský kraj (13 ORP) počet bodovaných řidičů Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Zlínský kraj Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [] 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Luhačovice Otrokovice Rožnov pod Radhoštěm Uherské Hradiště Uherský Brod Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Vizovice Vsetín Zlín Zlínský kraj 44

45 V Praze 2. dubna 2008 zpracoval: Ing. Lukáš Kadula odbor provozu silničních vozidel O150; oddělení agend řidičů O154 ; Nábřeží Ludvíka Svobody 12; Praha 1 tel.: ; fax: ; mob.:

Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení)

Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) Celkové pořadí Město Kraj Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) Pořadí v oblasti přístup veřejné oblasti na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) 1 Přelouč Pardubický

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011

Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011 Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011 1 Nová Paka Královéhradecký 17 6 7 63 35 113 2 Humpolec Vysočina 84 126 21 26 37 4 3 Nové Město nad Metují Královéhradecký 98 51 6 45 4

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice

Informace o stavu bodového systému v České republice Informace o stavu bodového systému v České republice ČERVENEC 2008 BODOVANÍ ŘIDIČI Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Název finančního úřadu Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Finanční úřad pro Prahu 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Název finančního úřadu Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Finanční úřad pro Prahu 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 ských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů Seznam finančních úřadů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2012 Název

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008

Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008 BODOVANÍ ŘIDIČI Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním registru

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2019 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2018 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Jungmannova Praha 1

Jungmannova Praha 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 35 110 00 Praha 1 Městsk7 úřad Černošice Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 STŘEDOČESKÝ KRAJ Benešov Vlašim Votice Beroun

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Duben 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Říjen 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Říjen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Březen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Duben 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Leden 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Únor 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červenec 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Březen 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Podpořené projekty Situační prevence. Informace pro občany

Podpořené projekty Situační prevence. Informace pro občany PŘIDĚLENÉ DOTACE V RÁMCI KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PREVENCE KRIMINALITY 2010 Aš 1 300 000 Benešov 1 42 000 Bílina 4 177 000 Bílovec 1 471 000 Blansko 2 1 649 000 Boskovice 1 20 000 Brno 3 1 3 3 136

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cu ínová Technologické fórum, 20. září 2017 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz STAVEBNÍ PRODUKCE Dlouhodobý vývoj 2 STAVEBNÍ

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (Usnesení vlády č. 46/010) Ing. Vladimír Voldřich MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Září 011 Důvody ke zpracování této analýzy 1 Hodnotící zpráva

Více

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.3 Název prioritní osy Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo oblasti podpory 4.3.1 Název oblasti

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 28 Struktura uváděných informací Základní informace o bodovém systému... 2 Bodové systémy v zahraničí... 3 Počet bodovaných

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2008 Struktura uváděných informací Základní informace o bodovém systému... 2 Bodové systémy v zahraničí... 3 Počet bodovaných

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014 INFORMAI ACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2012 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2010 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky dotace na domovy důcodců dotace

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1. Středočeský kraj 21011 Benešov 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21012 Sázava 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21013 Týnec nad Sázavou 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21021 Beroun 2102 Beroun CZ0202 Beroun 21031 Brandýs

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2019 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 612 70 857 181 469 110 493 20 781 131 274 26 8 825 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 105 481 67 705 173 186 105 373 21 026 126 399 76 8 461 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 029 66 831 170 860 103 957 19 682 123 639 31 8 364 Středočeský 80

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 741 68 738 176 479 107 598 19 473 127 071 20 8 719 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 293 70 555 180 848 110 191 22 163 132 354 211 8 980 Středočeský

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Popis stavu V roce 2016 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP. Bylo

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a online půjčky ihned slavkov u brna městský úřad nový bor. Horní Čermná IČO:25253816Sil nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a opravy zemědělských strojů,zámečnictví,kovoobráběčství,zemní

Více

Supplementary Materials for

Supplementary Materials for Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica Vol. 44, No. 1, 2013 Supplementary Materials for Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 378 16 280 24 351 2 981,0 33 85 24 416 21 879 29 184 3 882 4 276 8 232 13 997 41 194 50 435 58 323 2 Praha 2 2 439 16 736 18 226 2 231,2 47 58 23 195 14 072 12 250 4 117 6 100 9 549 17 430 26

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Únor 2010 ÚP PM VEŘ, ved. OTP, 1.2.2006 K 28. 2. 2010 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 28 869 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než v minulém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více