Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování"

Transkript

1 Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (Usnesení vlády č. 46/010) Ing. Vladimír Voldřich MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Září 011

2 Důvody ke zpracování této analýzy 1 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 008 a 009 (dále též HZ 08/09), kterou vláda usnesením vzala na vědomí Usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 010 č. 46/010, bylo úkolem II/ ministru pro místní rozvoj uloženo zpracovat ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování a předložit tuto analýzu vládě do 0. června 011

3 Důvody ke zpracování této analýzy nesoulad mezi vyhodnocením MMR a upozorněním na nedostatky veřejným ochráncem práv s přihlédnutím k počtu podání směřujících do předmětné oblasti zaznamenaným MV

4 Podklady pro zpracování analýzy analýzy krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy dotazníky vyplněné krajskými úřady dotazníky vyplněné úřady územního plánování dotazníky vyplněné stavebními úřady veřejně dostupná data (např. počet obcí v ORP, počet platných ÚPD atd.) 9 respondentům (1 KÚ, Magistrát hl. m. Prahy, 05 ÚÚP, 70 SÚ)

5 Zpracování podkladů pro analýzu pracovní tým Ústavu územního rozvoje pod vedením Ing. arch. Zdenky Hladišové CSc. vyhodnotil dotazníky a zpracoval analýzy krajů ÚÚR vypracoval kvalitní podklady za úsek územního plánování (bez územního rozhodování) a za úsek územního rozhodování a stavebního řádu některé úřady dotazníky nevyplnily nebo je vyplnily pouze částečně nebo je zaslaly po termínu pro zpracování to do určité míry zkresluje údaje v analýze, ale zkreslení není tak podstatné, aby znehodnotilo analýzu jako celek

6 Zaměření analýzy vyhodnocení podmínek pro výkon činnosti úřady vyhodnocení metodické činnosti vyhodnocení kontrolní a dozorové činnosti vyhodnocení činnosti stavebních úřadů úřadů územního plánování (útvaru úřadů ORP) krajských úřadů

7 Podmínky pro činnost úřadů ZOZ vzdělání praxe platové třídy vybavení úřadu předpisy katastr SW pro GIS

8 Pracovní úvazky pracovníků KÚ a zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) - 1

9 Pracovní úvazky pracovníků KÚ a zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) -

10 Pracovní úvazky pracovníků ÚÚP a zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)

11 Pracovní úvazky pracovníků ÚÚP a zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) -

12 Vzdělání pracovníků KÚ

13 Vzdělání pracovníků ÚÚP

14 Praxe pracovníků KÚ

15 Praxe pracovníků ÚÚP

16 Platové třídy pracovníků ÚÚP

17 Programové vybavení ÚÚP všechny úřady mají přístup k právním předpisům v elektronické podobě, převážně se jedná o program ASPI. všechny úřady mají přístup k informacím katastru nemovitostí. pouze většina ÚÚP má programové vybavení pro zpracování GIS informací o území. na ÚÚP převažují GIS programy nad programy typu CAD.

18 Metodická pomoc dle KÚ a ÚÚP z podkladů pro analýzu vyplývá, že převažuje oboustranná spokojenost mezi ÚÚP a KÚ

19 Kontrolní a dozorová činnost KÚ 1. kontrolní činnost z podkladů pro analýzu vyplývá, že nedostatky zjištěné KÚ nejsou závažné a že nebyla ukládána nápravná opatření zjištěné nedostatky byly ve sledovaném období především formálního charakteru. výkon dozoru ve věcech územního plánování podle 171 SZ z podkladů pro analýzu vyplývá, že krajské úřady i úřady územního plánování mají problém s uchopením tohoto ustanovení stavebního zákona

20 Výkon územně plánovací činnosti Zjišťovány následující údaje počet pracovních úvazků - neboli kapacita úřadu předpokládaná poptávka po výkonech úřadu - z počtu obcí s platnou ÚPD ve správním obvodu úřadu ORP a kraje, výkon úřadu - z průměrného počtu pořizovaných ÚPD včetně jejich změn

21 Tabulky ÚÚP s max. 1 pracovním úvazkem Kraj počet ORP Pardubický kraj 6 Kraj Vysočina 5 Středočeský kraj 4 Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj 1 tab..4.1/1

22 Tabulky - ÚÚP s více než 1 a max. úvazky a současně s 1 a více obcemi s vydanou ÚPD na 1 pracovníka ÚÚP Kraj počet ORP Středočeský kraj 6 Kraj Vysočina 4 Jihočeský kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Královéhradecký kraj 1 Ústecký kraj 1 Jihomoravský kraj tab..4.1/

23 Kartogram Průměrný počet pracovních úvazků úředních osob na úřadech územního plánování a stavebních úřadech území, kde na stavebním úřadě pracuje maximálně 1 pracovník (7 ze 70 SÚ, tj. 10 % SÚ; 9 ze 18 doložených ÚÚP tj. 16 %) území, kde na stavebním úřadě pracuje více 1 pracovníci (150 ze 70 SÚ, tj. 1 % SÚ; 76 ze 18 doložených ÚÚP, tj. 4% ÚÚP) území, kde na stavebním úřadě pracují více jak dva pracovníci Osvědčený efektivní a uživatelsky příznivý je výkon činnosti úřadu územního plánování a stavebního úřadu alespoň pracovními úvazky s odpovídající velikostí správního území znalost místních podmínek (rozhodování není od zeleného stolu ) zastupitelnost stabilita

24

25

26 41% 16% 4% počet pracovníků je do 1 pracovníka včetně počet pracovníků je větší jak 1 a menší nebo roven počet pracovníků je větší než

27 Graf ORP ORP seřazeny podle počtu obcí v ORP potenciální odběratelé služeb úřadů územního plánování (ÚÚP) - I počet obyvatel v jednotlivých ORP počet obcí v ORP; porovnaný s průměrem ČR, který činí 0,49 obcí v ORP výměra ORP v desítkách km; porovnaná s republikovým průměrem ČR, který činí 8, desítek km počet pracovníků ÚÚP na ORP; porovnaný s průměrem ČR, který činí,78 pracovníků na ORP počet dokumentací na pracovníka ÚÚP; porovnaný s průměrem ČR, který činní 7,4 dokumentací

28 15, 145,1 18,8 15, 14, 11,0 119,6 119, 11,0 11, 109, 109,8 107, ,8 98, 99,1 98,9 100, 98,9 94,8 9, 9,5 90,0 90,8 9, 9,4 90, ,0 89,6 87, 9 85,7 85,9 84,0 8,4 84,4 8,0 8,7 80,4 80,6 8,8 86 8,8 81,0 78,1 78,9 77,5 78,1 76,4 76, 74,0 74, 71,9 7, 70,1 67,5 69,0 7 69, ,7 8 74,6 76, 64,8 65,9 64, 61,6 61,7 6,7 6, 58,8 59,6 59, 59,1 59, 59,7 57,8 58,1 54,4 55,8 56,7 57,5 58,4 57,4 55,4 56,1 55,5 54,7 51,7 50,0 55,6 5,7 54,7 54,7 5,5 5,9 51, 51,4 5,1 51,7 56 5, ,6 50,7 51,1 48,4 49,7 49,9 48,5 48,6 48,9 46,1 47, 47, 47,9 48,0 47,1 47, 47,0 46,4 49,6 51,8 47, 47,9 47, 45,4 46,0 47,4 45, 4,9 44,9 44,4 4,9 44,9 45,7 44 4,4 4,7 41,6 40,8 4, 4,1 40,0 41,4 41,8 8,9 44, , ,7 40,5 41,6 9,4 40,5 40,9 8, 6,9 7,7 40,0 7,8 5,4 5,0 6, ,1 8,5 4,7 5,5 5,0,4,9 4,8,5 7,0 5,6 9,0 4,1 7,0 6,,1 0,0 4,8 7, 5,6 4,8,6 4, ,1,8 5,6 1,9 9,9,6 1,8 5, 5,0 4,9, ,1,,8 4,5,1 4, 1, , 1,7 1,8 9,9 6,7 9,7 0,7 0,7 0,9 9, 8,5 8,5 8,9 8,6 9, 7,9 7,9 9, 8,1 9,8 8,0 7,4 7,5 5,8 8, 9,1 8,5 5,9 6,6 6,5 7,9 6,5 7,5 8, 6,5 5,4 6, ,5 7,4 6, 4,6 4,9 7, 5,9 4,7 5,9,9,6 19,4,9 4,7, 1, ,0 5,7 4, 4,4 5,8 4,5,1 1, 0,8,0,4 0,8 17,5 10,0 16,6 1, 1,1 16,,6 14,,0 4,4 1,7, ,7 4,6,0,9,1,0 1,1,0,0 1, 4,0,5,8 1,5 19,8,,8,, 18,8 0,6 17,9 19,1 0,9,5 1,4 1, ,7 0,7 19,1 19,4 17,8 19,8 19,4 19,0 18,1 16,0 0,1 17,9 0,1 18, ,1 18,8 11,7 1,1 17,6 19,5 16, 0, 18,7 18, , 18,8 19,0 0,6 17,1 15,5 16,0 17, 16,5 14,6 17,0 15,8 1,1 14,1 17,1 17,8 4 19,4 17, 17, 1,4 15, , ,4 14,1 1,4 14,1 1,8 14,4 14, ,4 14,4 15,0 16,0 15,7 15,7 14, , 11,5 14,4 1,9 1,0 1,4 1,5 11, , ,0 14,5 16,0 15,0 15,5 1,7 11, 11, , 10,0 1,5 11, ,6 9,7 9, 1,1 10,1 1,0 1, 1,1 11,5 1, 11,7 1, , , 11,0 11,0 10,5 11,0 8,8 8,0 9, 9,7 9,4 7,7 7, ,5 9,0 10,0 9, 9,8 8, 9,0 8, 8,9 9,0 8, 9 7,0 4,8 4,4 4 7,5 7,5 7, 7 9,0 8,0 8,0 9,0 7,8 8, 7,7 8,0 11,0 10,5 8,9 7 1,5 5,0 5 6, ,0, ,5,0,0, ,5 7,0 7 4,7 6 5, ,7, 4,0 5,7 6 7,0 7, 6,8 7,0 5,8 6,7 7,0 14, 11,5 7, 5 4,6 4, 5,4 6, 6, 6 4, ,0 5,0 6,0 4,5 7,0 6,55,0 5,5 5,8 5,6 5, ,5 6 5,5 5,6,8,4,8 4 5,8 4,9 5,, 4, , , ,7,0 1, ,0,9 4, 4, 6,7 4, 9,5 7,7 7,8 4,,,9,0,8 1,5 1,0 1,8, 1,0 11,0,5 4,0 5,0, , , ,5,9 1, 1 0, , 1,5 0,,8 1,8,0,0 0, , Praha 11 Brno Český Těšín Bohumín Orlová Karviná Nová Paka Králíky Havířov Česká Třebová Aš Varnsdorf Frenštát pod Radhoštěm Kraslice Bílina Rožnov pod Radhoštěm Lysá nad Labem Kravaře Uničov Tanvald Otrokovice Odry Kuřim Kopřivnice Železný Brod Rýmařov Podbořany Litvínov Jablonec nad Nisou Frýdlant nad Ostravicí Vítkov Třinec Rumburk Neratovice Jablunkov Bílovec Pohořelice Ostrava Nové Město nad Metují Týn nad Vltavou Ostrov Mohelnice Mariánské Lázně Lipník nad Bečvou Holice Bystřice pod Hostýnem Broumov Votice Plzeň Nový Jičín Most Luhačovice Kaplice Jaroměř Hlučín Vrchlabí Vizovice Valašské Meziříčí Ústí nad Orlicí Trhové Sviny Nový Bor Vodňany Mikulov Ivančice Žatec Slavkov u Brna Kralupy nad Vltavou Horšovský Týn Hodonín Frýdlant Břeclav Kadaň Holešov Blovice Valašské Klobouky Polička Litovel Horažďovice Bučovice Vimperk Šternberk Konice Jilemnice Cheb Veselí nad Moravou Semily Sedlčany Mnichovo Hradiště Lanškroun Kostelec nad Orlicí Hlinsko Ústí nad Labem Nový Bydžov Dačice Židlochovice Stříbro Stod Rosice Pacov Jeseník Dobříš Český Brod Třeboň Krnov Chomutov Humpolec Teplice Nepomuk Milevsko Dobruška Blatná Žamberk Tachov Náměšť nad Oslavou Zábřeh Svitavy Liberec Hustopeče Dvůr Králové nad Labem Hořice Zlín Uherský Brod Sušice Sokolov Přeštice Nové Město na Moravě Trutnov Soběslav Chotěboř Hranice Český Krumlov Bruntál Vsetín Světlá nad Sázavou Rychnov nad Kněžnou Lovosice Roudnice nad Labem Moravský Krumlov Moravská Třebová Děčín Poděbrady Litomyšl Šumperk Náchod Turnov Hořovice Frýdek-Místek Čáslav Nymburk Mělník Bystřice nad Pernštejnem Vysoké Mýto Šlapanice Litoměřice Karlovy Vary Opava Louny Česká Lípa Vyškov Přelouč Kyjov Blansko Prachatice Kralovice Klatovy Telč Olomouc Kroměříž Moravské Budějovice Žďár nad Sázavou Vlašim Uherské Hradiště Kladno Beroun Písek Kutná Hora Benešov Slaný Říčany Nýřany Pardubice Havlíčkův Brod Velké Meziříčí Jindřichův Hradec Domažlice Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tišnov Přerov Rokycany Strakonice Kolín Pelhřimov Boskovice Příbram Prostějov Jičín Tábor Jihlava České Budějovice Černošice Hradec Králové Rakovník Chrudim Třebíč Mladá Boleslav Znojmo 160,0 150,0 Počet obyvatel ORP v tisících Průměr ČR počet obcí v ORP = 0,49 Průměr ČR výměra ORP 8 km Průměr ČR počet pracovníků na ORP =,78 Průměr ČR počet dokumentací na pracovníka ORP za rok= 7,4 Počet obcí v ORP Výměra ORP v desítkách km Průměrný počet pracovníků na ORP pod růměrem ČR Průměrný počet dokumentací na pracovníka ORP za rok 140,0 10,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70, , 6,9 60,0 57,4 5,8 18, ,0 40,0 0,0 41,9 7,7 4,8 8,9 5,9 16, ,6,5 7,5 6,1 5,9, 9, 7,1 0,0 4,, 17, 0,0 17, 5,1,8 16, 15,7 1,,8 19,6 16,5 1,9 10,0 9,9 8,9 8,8 6,1 7, 5,7 6,,5 8,5 6, 6,7 4,0 6, 4, 0, ,5 0,6 5 44

29 111 44, , , , , ,0,0 6 55, ,0 1, ,0 1,0 4, ,0, ,0 10, , ,0 1,0, 11, , ,0 6 4, ,0 7 1,0 1, , ,0, ,0 1, , ,0, , , ,0 15,0 15 5, , ,0 4 1,0 1, ,0 1, , , ,0 1,0 1,0 1, , , , ,7 1, ,7 11, ,0 4, , ,0 1,0 0, , , ,0 1 7, , , , 4,0 18 5, ,7 6,0 6, , 5, ,0 15 4,0 16 4,0 11,0 9,0 9, ,0,0,0,0 15,0 8 1,0 1,0,0 4,0 11,7,0 8 1, 4,0 14,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0,0,0,7,0,0 1 9,0 9,0 1,0,7 10,0,0, ,0,01,7,0 9,0 1 1,0,0 1,0 1,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0,7,7,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 5,0 4,,0,7 8,0 1,0 1,0 1,7 1,7,0,0,0,0,0,0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 1,0 0,7 0, ,0 4 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praha Brno 1 Český Těšín Bohumín Orlová Karviná Nová Paka Sedlčany Mnichovo Hradiště Lanškroun Kostelec nad Orlicí Hlinsko 1 Ústí nad Labem Nový Bydţov Dačice Ţidlochovice Stříbro 0 Stod Rosice Pacov Jeseník 0 Dobříš Český Brod Třeboň Krnov Chomutov Humpolec Teplice Nepomuk Milevsko Dobruška Náměšť Tachov Ţamberk Blatná 0 Zábřeh 0 nad Oslavou Svitavy Liberec Hustopeče Dvůr Králové nad Labem Hořice Zlín Uherský Brod Sušice Sokolov Přeštice 1 Králíky Havířov Česká Třebová Aš Varnsdorf Frenštát pod Radhoštěm Kraslice Bílina Roţnov pod Radhoštěm Lysá nad Labem Kravaře Uničov Tanvald Otrokovice Odry Kuřim Kopřivnice Ţelezný Brod Rýmařov Podbořany Litvínov Jablonec nad Nisou Frýdlant nad Ostravicí Vítkov Třinec Rumburk Neratovice Jablunkov Bílovec Pohořelice Ostrava Nové Město nad Metují Týn Ostrov nad Vltavou Mohelnice 0 Mariánské Lázně Lipník 0 nad Bečvou Holice Bystřice pod Hostýnem Broumov Votice Plzeň 0 Nový Jičín Most Luhačovice Kaplice Jaroměř Hlučín Vrchlabí Vizovice Valašské Meziříčí Ústí nad Orlicí Trhové Sviny Nový Bor Vodňany Mikulov Ivančice Ţatec Horšovský Kralupy Slavkov u 0 nad Brna Týn Vltavou Hodonín Frýdlant Břeclav Kadaň Holešov Blovice Valašské Klobouky Polička Litovel 0 Horaţďovice Bučovice Vimperk Šternberk 0 Konice Jilemnice Cheb Veselí nad Moravou Semily Nové Město na Moravě Trutnov Hranice Chotěboř Soběslav 0 Český Krumlov Bruntál Vsetín Světlá nad Sázavou Rychnov nad Kněţnou Lovosice Roudnice nad Labem Moravský Krumlov Moravská Třebová Děčín Poděbrady Litomyšl Šumperk Náchod Turnov Hořovice Frýdek-Místek Čáslav Nymburk Mělník Bystřice nad Pernštejnem Vysoké Mýto Šlapanice Litoměřice Karlovy Vary Opava Louny Česká Lípa Vyškov Přelouč Kyjov Blansko Prachatice Kralovice 0 Klatovy Telč Olomouc 0 Kroměříţ Moravské Budějovice Ţďár nad Sázavou Vlašim Uherské Hradiště Kladno Beroun Písek Kutná Hora 1 Benešov Slaný Říčany Nýřany Pardubice Havlíčkův Brod Velké Meziříčí Jindřichův Hradec Domaţlice Brandýs 0 nad Labem-Stará Boleslav Tišnov Přerov 0 Rokycany Strakonice Kolín Pelhřimov Boskovice Příbram Prostějov 0 Jihlava Tábor Jičín 0 České Budějovice Černošice Hradec Králové Rakovník Chrudim Třebíč Mladá Boleslav Znojmo Průměr ČR počet obcí v ORP = 0,49 Průměr ČR počet projednávaných dokumentací za rok na ORP = 17,9 10,00 Počet obcí v ORP Průměrný počet projednávaných dokumentací za rok na ORP 50,0 100,00 Počet obcí v ORP s platnou ÚPD Průměrný počet pracovníků na ORP Průměr ČR počet pracovníků na ORP =,78 45,0 40,0 80, , ,0 60,00 5, ,0 40, ,0 0, , ,,0 0,0 6,7 6,0 0,0 4,0,0 5,0 0,00 1,0 0,0 1, 0, ,0 0,0 1,0 0, ,0

30 11% 9% 6% 96% 96% 96% 4% 0% 97% 87% 45% 69% 5% 76% 97% 45% 75% 6% 96% 0% 97% 10% 94% 94% 94% 95% 95% 97% 96% 98% 97% 96% 98% 9% 8% 79% 89% 94% 88% 5% 77% 88% 90% 85% 81% 8% 8% 80% 80% 80% 78% 75% 75% 75% 76% 7% 70% 7% 6% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 64% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 64% 65% 60% 60% 60% 60% 59% 58% 61% 55% 54% 50% 50% 5% 51% 5% 49% 48% 49% 48% 50% 48% 55% 49% 45% 4% 4% 4% 48% 6% 7% 4% 45% 4% 0% 4% 44% 4% 4% 9% 44% 8% 9% 9% 6% 5% 1% 6% 7% % % 4% 6% 7% 9% 6% 4% 7% 6% 0% 1% 1% % 15% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Praha Brno Český Těšín Bohumín Orlová Karviná Nová Paka Králíky Havířov Česká Třebová Aš Varnsdorf Frenštát pod Radhoštěm Kraslice Bílina Roţnov pod Radhoštěm Lysá nad Labem Kravaře Uničov Tanvald Otrokovice Odry Kuřim Kopřivnice Ţelezný Brod Rýmařov Podbořany Litvínov Jablonec nad Nisou Frýdlant nad Ostravicí Vítkov Třinec Rumburk Neratovice Jablunkov Bílovec Pohořelice Ostrava Nové Město nad Metují Týn nad Vltavou Ostrov Mohelnice Mariánské Lázně Lipník nad Bečvou Holice Bystřice pod Hostýnem Broumov Votice Plzeň Nový Jičín Most Luhačovice Kaplice Jaroměř Hlučín Vrchlabí Vizovice Valašské Meziříčí Ústí nad Orlicí Trhové Sviny Nový Bor Vodňany Mikulov Ivančice Ţatec Slavkov u Brna Kralupy nad Vltavou Horšovský Týn Hodonín Frýdlant Břeclav Kadaň Holešov Blovice Valašské Klobouky Polička Litovel Horaţďovice Bučovice Vimperk 0% Šternberk 0% Konice Jilemnice Cheb Veselí nad Moravou Semily Sedlčany Mnichovo Hradiště Lanškroun Kostelec nad Orlicí Hlinsko 4% Ústí nad Labem Nový Bydţov Dačice Ţidlochovice 0% Stříbro Stod Rosice Pacov 0% Jeseník Dobříš Český Brod Třeboň Krnov Chomutov Humpolec Teplice Nepomuk Milevsko Dobruška Blatná Ţamberk 0% Tachov 0% Náměšť nad Oslavou Zábřeh Svitavy Liberec Hustopeče Dvůr Králové nad Labem Hořice Zlín Uherský Brod Sušice Sokolov Přeštice Nové Město na Moravě Trutnov Soběslav Chotěboř Hranice Český Krumlov Bruntál Vsetín Světlá nad Sázavou Rychnov nad Kněţnou Lovosice Roudnice nad Labem Moravský Krumlov Moravská Třebová Děčín Poděbrady Litomyšl Šumperk Náchod Turnov Hořovice Frýdek-Místek Čáslav Nymburk Mělník Bystřice nad Pernštejnem Vysoké Mýto Šlapanice Litoměřice Karlovy Vary Opava Louny Česká Lípa Vyškov Přelouč Kyjov Blansko Prachatice 0% Kralovice 0% Klatovy Telč 0% Olomouc Kroměříţ Moravské Budějovice Ţďár nad Sázavou Vlašim Uherské Hradiště Kladno Beroun Písek Kutná Hora % Benešov Slaný Říčany Nýřany Pardubice Havlíčkův Brod Velké Meziříčí Jindřichův Hradec Domaţlice 0% Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tišnov 0% Přerov 0% Rokycany Strakonice Kolín Pelhřimov Boskovice Příbram 0% Prostějov 0% Jičín Tábor 0% Jihlava České Budějovice Černošice Hradec Králové Rakovník Chrudim Třebíč Mladá Boleslav Znojmo Obslouţenost území v % průměrný počet dokumentací za rok na ORP dělený počtem obcí v ORP 1,00 1,100 1,000 0,900 0,800 71% 67% 0,700 56% 46% % 96% 0% 0,00 0,000 % 6% 0% 80% 70% 0% 0,600 0,500 0,400 0,00 0,100

31 Graf ORP počet vydaných platných ÚPD kopíruje přibližně počet obcí tyto obce nejspíš budou pořizovat nový územní plán do roku 015 některé ÚÚP nepořizují dokumentaci v rozsahu svých možností; některé ÚÚP pořizují nepřiměřené množství dokumentací může být špatně vyplněno; nezájem samospráv o činnost ÚÚP; může se jednat o mimořádně schopný ÚÚP; může se jednat o ÚÚP, které pro nedostatek kapacity pořizuje dokumentaci extrémně dlouho

32 Graf KÚ zatížení pracovníků KÚ pověřených výkonem územně plánovacích činností počet platné ÚPD na jednoho pracovníka KÚ počet pořizovaných ÚPD na jednoho pracovníka KÚ počet obcí na jednoho pracovníka KÚ počet ORP (ÚÚP) na pracovníka KÚ jako podstatné hledisko - počet pořizované ÚPD na území kraje, vztažený k počtu pracovníků KÚ průměr ČR je,5 pořizované ÚPD/pracovník KÚ průměr překračují kraje Středočeský 178 %, Jihomoravský 165 %, Pardubický 14 %, Vysočina 18 % a Královéhradecký 118 % tyto kraje mají také nejvíce ÚÚP s 1 a méně pracovním úvazkem - 15 z celkových 9 ÚÚP, tj. 5 % tyto kraje mají současně ÚÚP s relativně vysokou poptávkou po výkonech ÚÚP 1 z celkem ÚÚP, tj. 60 %

33 Graf ORP ORP seřazeny podle počtu obcí v ORP potenciální odběratelé služeb úřadů územního plánování (ÚÚP) - I počet obyvatel v jednotlivých ORP počet pořizovaných ÚPD na jednoho pracovníka KÚ počet obcí na jednoho pracovníka KÚ počet ORP (ÚÚP) na pracovníka KÚ počet dokumentací na pracovníka ÚÚP; porovnaný s průměrem ČR, který činní 7,4 dokumentací z grafu je zřejmé počet pracovníků ÚÚP není přizpůsobován počtu obcí v ORP počet pracovníků ÚÚP není přizpůsobován počtu obcí v ORP plošné velikosti ORP počet pracovníků ÚÚP i v největších ORP činí cca pracovníky, kteří nemohou obsloužit kvalitně dané území dle odborného odhadu jeden pracovník je schopen pořídit za rok cca 1 dokumentací v případě, že v procesu pořizování není příliš mnoho námitek velká města (např. Brno, Ostrava, Liberec) mají velký počet pracovníků ÚÚP což může mít několik vysvětlení

34 1,1 108,1 100,0 89,54 90,0 74,9 78,60 74,78 59,1 59,80 61,09 6,11 58,41 49,88 54,9 4,7 4,48 44,6 4,6 44, 9,4 4,78,89,11,6 9,8 9,4 8,94 0,71 6,1 0, 6,4, 18,8 18,6 0,57 18,86 16,57 9,4 150,00 10,00 Počet platné ÚPD na jednoho pracovníka KÚ Počet pořizovaných ÚPD za průměrný rok na jednoho pracovníka KÚ 110,00 Počet obcí na jednoho pracovníka KÚ 90,00 70,00 50,00 0,00 10,00-10,00 Krajský úřad Jihočeského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Králové-hradeckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Moravsko-slezského kraje Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad kraje Vysočina Krajský úřad Zlínského kraje

35 ,00,00,00,1,,1,05 1,9 1,6 1,59 1,44 1,4 1,00,50 Počet ORP na jednoho pracovníka KÚ,00,50,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Krajský úřad Jihočeského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Králové-hradeckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Moravsko-slezského kraje Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad kraje Vysočina Krajský úřad Zlínského kraje

36 Přezkumná činnost KÚ sledované období ve sledovaném období bylo možno podat podnět k přezkumu cca 470 OOP/UUP KÚ v období obdržely celkem 17 podnětů k přezkumu OOP/UPD vztaženo pouze k ÚPD, podněty k přezkumu byly uplatněny proti,7 % vydaných OOP nejvíce podnětů k přezkumu bylo podáno v Jihomoravském kraji - Moravskoslezském kraji - 5 Jihočeském kraji - 1 Středočeském kraji - 18 souvisí s počtem obyvatel krajského města

37 Přezkumy prováděné Nejvyšším správním soudem: Celkem 74 žalob ve sledovaném období Odmítnuto Zamítnuto Vyhověno zcela 1 5 Vyhověno částečně

38 Přezkumy prováděné Nejvyšším správním soudem: Celkem 74 žalob ve sledovaném období % 11% 47% Odmítnuto Zamítnuto Vyhověno zcela Vyhověno částečně 8%

39 Závěr - 1 úsek územního plánování a stavebního řádu nelze posuzovat izolovaně bez porovnání s ostatními úseky státní správy stanoviska a vyjádření jsou subsumována tj. zapracována do správních aktů vydávaných na úseku územního plánování a stavebního řádu kvalita výkonu dotčených orgánů zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výkonu státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu

40 Závěr - osvědčený efektivní a uživatelsky příznivý výkon činnosti ÚÚP, SÚ při alespoň pracovních místech umožňuje udržovat potřebnou aktuální znalost pracovníků o podmínkách správního obvodu, poskytovat vstřícnou službu a současně to garantuje potřebnou zastupitelnost krajně problematická (alarmující) situace činnosti ÚÚP / SÚ vykonává pouze 1 pracovník

41 Závěr - problematická možnost kontrolních orgánů (KÚ) účinně ovlivňovat podmínky pro činnost úřadů obcí (počty a kvalitu pracovníků), zpřehlednit čerpání příspěvku na přenesený výkon státní správy pro daný účel, prověřit dosavadní systém poskytování příspěvku samosprávám pro daný výkon státní správy na tomto úkolu začalo pracovat MF, které ve spolupráci s ostatními ministerstvy a kraji tuto oblast mapuje.

42 Závěr - 4 příjme kroky k zpracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy periodicky sledovat výkon jednotlivých agend veřejné správy včetně vyčíslení příjmů a výdajů na tento výkon - v souladu s usnesením vlády č. 559 ze dne 0. července 011 (o Základním rámci pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy)

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 244/2011 Sb. a č. 124/2014

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

Integrace cizinců Projekt č. 2/2003

Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Integrace cizinců Projekt č. 2/2003 Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby Struktura a působnost živnostenských úřadů Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Staré Město

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě PODPORA PODNIKÁNÍ Investiční pobídky... Vaše brána k prosperitě Obsah 1 CzechInvest 2 Investiční pobídky 3 Zpracovatelský průmysl 5 Technologická centra 7 Centra strategických služeb 9 Formy investičních

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více