P R A C O V N É P R Á V O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R A C O V N É P R Á V O"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátska kancelária s medzinárodným dosahom P R ÁV N E N O V I N K Y J A N U Á R D A N E P R A C O V N É P R Á V O V E R E J N Ý S E K T O R A R E G U L Á C I A Vážení klienti a obchodní partneri, na úvod Vám chceme zapriať úspešný štart do nového roka 2014 a zároveň si Vám dovoľujeme predložiť ďalšie vydanie Právnych noviniek našej kancelárie, ktoré je bohaté na zaujímavosti z oblasti slovenskej právnej úpravy. Prvý príspevok pre Vás pripravili kolegovia Matej Firický, vedúci advokát, v spolupráci s kolegom Jánom Kapcom, o právnej úprave boja proti daňovým únikom na medzinárodnom poli. Vo svojom článku Matej a Ján rozoberajú hlavné prostriedky spolupráce medzi príslušnými orgánmi, a to vzájomnú výmenu informácií a priamu medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní. Dočítate sa, kedy si daňové orgány vymieňajú informácie na základe žiadosti a kedy dochádza k pravidelnej výmene informácií. Nový rok priniesol so sebou aj ďalšie významné zmeny v daňových predpisoch, o ktorých Vás budeme informovať čoskoro. Autormi ďalšieho článku sú Marianna Čarská, advokátka a Vanda Dobrovolná pod vedením partnera bratislavskej kancelárie, Petra Šubu. V spolupráci s českými kolegami porovnali úpravu konkurenčnej doložky podľa slovenského a českého pracovného práva. V zmiešanom slovensko-českom podnikateľskom prostredí Vám článok určite prinesie zaujímavé informácie, ako správne využiť a nastaviť tento inštitút chrániaci záujmy zamestnávateľa, najmä v súvislosti s obmedzením zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru. Záverom Vám pod taktovkou Mateja Firického a Ivana Gašperca prinášame zaujímavosti o poslednej novele zákona o investičnej pomoci. S cieľom vytvoriť vhodné podmienky a podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Slovenskej republike sa opätovne zmenili pravidlá poskytovania investičných stimulov. O konkrétnych zmenách, napríklad pri vytvorení nových pracovných miest alebo podpore vytvárania investícii, sa môžete dočítať priamo v našom článku. Veríme, že Vás naše Právne novinky zaujmú. Prajeme Vám príjemné čítanie. Martin Jurečko, partner OBSAH NOVINKY Z KANCELÁRIE ZÁKON BOJUJÚCI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM KONKURENČNÁ DOLOŽKA - POROVNANIE SLOVENSKEJ A ČESKEJ REGULÁCIE ZÁKON O INVESTIČNEJ POMOCI A NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA KONTAKTY Najväčšia právnická firma v Českej republike Klientmi najlepšie hodnotená právnická firma v Českej republike Právnická firma roku v Českej republike (2012) 1. miesto v počte realizovaných fúzií a akvizícií v Českej republike (2013) 1. miesto medzi domácimi právnickými firmami (2012) ÚSPECH SPÁJA Strategické uvažovanie Individuálny prístup Špičkový právny tím Dlhodobé partnerstvo

2 NOVINKY Z KANCELÁRIE Naša pražská kancelária sa presťahovala do nového administratívneho centra Florentinum li možnosti, ktoré Florentinum ako moderná a architektonicky kvalitná administratívna budova s vysokým technickým štandardom a vysokými požiadavkami na ekologickú prevádzku ponúka. Projekt Florentinum získal zelenú certifikáciu LEED v stupni Gold a štyri najvyššie ceny v 13. ročníku Construction Investment Journal Awards Czech Republic. Výrazne väčšie, efektívne a dobre dopravne dostupné priestory našej pražskej kancelárie budú určite prínosom nielen pre nás a našu tímovú spoluprácu, ale aj pre našich klientov a obchodných V pondelok sa pre verejnosť otvorilo pražské administratívne centrum Florentinum prestrihnutím oficiálnej pásky, ktorého sa ujali partner Havel, Holásek & Partners Jan Holásek spoločne s architektom Janom Ciglerom, Magdalenou Souček z EY a Marekom Dospivom z Penty. Naša advokátska kancelária sa tu stala jedným z troch prvých nájomcov a sťahovanie pražského sídla vnímame ako ďalší významný krok v rozvoji našej kancelárie. V súvislosti s dynamickým rozvojom spojeným s nárastom počtu zamestnancov sme uvítapartnerov. Architekt Jan Cigler, Magdalena Souček z EY, Marek Dospiva z Penty a Jan Holásek Nadácia Havel, Holásek & Partners Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners založila na Slovensku v novembri 2013 Nadáciu Havel, Holásek & Partners, ktorá sa bude venovať podpore množstva charitatívnych činností. Kancelária dlhodobo podporuje jednorazové dobročinné akcie, venuje sa pro bono činnosti, a to formou finančných darov alebo prostredníctvom právnych služieb. Založenie nadácie je ďalším krokom, ktorý nám pomôže aktívnejšie pomáhať tam, kde je to potrebné. Na výber podporovaných projektov kladieme veľký dôraz a chceme si byť istí, že sa pomoc dostane do správnych rúk a bude skutočne využitá. Nadácia Havel, Holásek & Partners bude poskytovať pomoc v celom rade rôznych oblastiach. Medzi jej hlavné ciele patrí napríklad podpora detí, vzdelávania a výmenných študijných pobytov, financovanie starostlivosti o chorých, hendikepovaných a seniorov a ochrana životného prostredia. Jednou z prvých aktivít nadácie v tomto roku je finančný dar v hodnote 6 tisíc eur Klinike detskej hematológie a onkológie 2. LF UK a FN Motol. Šek bol symbolicky odovzdaný partnerom kancelárie Robertom Nerudom na galavečere pri príležitosti vyhlásenia súťaže Právnik roka 2013 v Brne. Klinika sa špecializuje na liečbu a výskum nádorových a ďalších krvných ochorení u detských pacientov. OHLIADNUTIE ZA KONCOM ROKA Seminár - Výpoveď zamestnávateľa alebo ako skončiť pracovný pomer so zamestnancom bez rizika a na úrovni Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners v spolupráci so spoločnosťou Manpower usporiadala seminár s názvom Výpoveď zamestnávateľa alebo Ako skončiť pracovný pomer so zamestnancom bez rizika a na úrovni, ktorý sa uskutočnil 13. novembra 2013 v Hoteli Double Tree by Hilton Bratislava. Každý zamestnávateľ čelí skončeniu pracovného pomeru proti vôli zamestnanca. Bezproblémová dohoda nie je možná Forbes Business Leaders Club - Akvizičný biznis a ostáva jediné riešenie dať zamestnancovi výpoveď. Ak sa proces výpovede nezvládne, vzniká vysoké riziko súdneho sporu s neistým koncom. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o procese skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou tak, aby sa popísané riziká minimalizovali na čo najmenšiu mieru. Seminár bol určený pre všetkých, ktorí riadia personálne záležitosti, rozhodujú o skončení pracovného pomeru, pri- pravujú a vykonávajú skončenie pracovného pomeru. Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners sa stala spolupartnerom Business Leaders klubu, ktorý organizoval časopis FORBES na tému Akvizičný biznis. Diskusné stretnutie sa konalo dňa v hoteli Sheraton v Bratislave. Exkluzívneho popoludnajšieho stretnutia sa zúčastnili poprední slovenskí podnikatelia a zástupcovia top manažmentu a diskutovanou témou boli trendy v akvizičnom biznise, ako napríklad pohľad na vstup investora do vlastnej firmy, a čo spraviť, keď sa rozhodne odísť či financovanie akvizícií v pokrízovej dobe. Príbeh spoločnosti NAY predstavil významný hosť a spoluzakladateľ spoločnosti NAY, Peter Zálešák. Za advokátsku kanceláriu vystúpil Martin Jurečko, partner spoločnosti. Kancelária Havel, Holásek & Partners má vedúce postavenie na trhu fúzií a akvizícií na česko-slovenskom právnom trhu aj v celej strednej a východnej Európe, kde sa už viac ako 6 rokov v hodnotení medzinárodných ratingových agentúr pravidelne umiestňuje na 1. mieste v počte realizovaných transakcií.

3 ZÁKON BOJUJÚCI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM D A N E P R A C O V N É P R Á V O V E R E J N Ý S E K T O R A R E G U L Á C I A V súvislosti s implementáciou novej smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní bol prijatý zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len Zákon ) účinný až na dve výnimky od začiatku roka Podľa Zákona Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (ďalej len MF SR ) v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní. V praxi teda pôjde o vzájomnú výmenu informácií a inú vzájomnú spoluprácu alebo pomoc v daňových veciach. Takáto spolupráca sa v zásade vzťahuje na všetky celoštátne a lokálne dane. Nevzťahuje sa však na DPH, spotrebné dane, clo, poistenie a iné poplatky. Prvým spôsobom, ktorým môže dôjsť ku vzájomnej výmene informácii je na základe žiadosti zo strany MF SR alebo príslušného orgánu členského štátu, kedy MF SR poskytne požadovanú informáciu príslušného orgánu členského štátu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie, pričom v prípade, ak však ide o informáciu, ktorá je MF SR dostupnou, 1 tak najneskôr do 2 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie. Pre porovnanie, pôvodný právny predpis upravoval povinnosť poskytnúť požadovanú informáciu bez zbytočného odkladu a MF SR bolo povinné poskytnúť informáciu alebo požadovať informáciu len vtedy, ak sa vyčerpali všetky dostupné zdroje údajov, ktoré sa mohli použiť na získanie požadovanej informácie. Druhým spôsobom výmeny informácií je bez žiadosti, a to najmä v Zákonom stanovených prípadoch alebo v prípadoch, kedy MF SR disponuje informáciou, ktorá by mohla byť pre príslušný orgán členského štátu užitočná. Zákon určuje nasledovných 5 prípadov, kedy MF SR poskytne dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského štátu bez žiadosti: ak možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto členskom štáte; osoba bola oslobodená od dane alebo jej bola poskytnutá úľava na dani v SR a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani vedie alebo by mohla viesť k vyrubeniu dane v tomto členskom štáte; finančné operácie a obchodný styk medzi osobou zdaňovanou v SR a osobou zdaňovanou v tomto členskom štáte sú uskutočňované prostredníctvom jedného alebo viacerých štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu dane v SR alebo v tomto členskom štáte, prípadne v oboch členských štátoch; možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov; a poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto členskom štáte. Tretím spôsobom výmeny informácií je nový inštitút, tzv. pravidelná výmena informácií (účinná až od ), na základe ktorej MF SR každoročne, najneskôr do 6 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, 2 poskytne príslušnému orgánu členského štátu dostupné informácie v súvislosti s osobou s trvalým pobytom alebo sídlom v inom členskom štáte, ktoré sa týkajú rôznych príjmov, ako aj vlastníctva nehnuteľného majetku. 3 Nie je ešte úplne jasné, ako to bude v praxi fungovať, keďže zákon neupravuje podrobnosti a ponecháva ich na dohodu medzi členskými štátmi. Pre porovnanie, v pôvodnej úprave existovala len možnosť dohodnúť si okruh informácií na pravidelnú výmenu. Ďalším dôležitým inštitútom, ktorý Zákon upravuje je priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní, ktorá umožňuje, aby zamestnanec jedného príslušného orgánu mohol byť prítomný pri zisťovaní vykonávanom iným príslušným orgánom a klásť vyslúchaným osobám otázky alebo nazerať do príslušných spisov. V takomto prípade má zamestna- 1 Dostupnou informáciou je informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva k dispozícii a ktorú získali v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). 2 Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 3 Ide o príjem podľa 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. PRÁVNE NOVINKY 3

4 nec príslušného orgánu členského štátu postavenie správcu dane. Členské štáty sa môžu dohodnúť na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jednej alebo viacerých osôb, pričom príslušné orgány členského štátu, ktoré sa na vykonaní takejto simultánnej kontroly dohodli, vykonajú kontrolu každý na svojom území a v rovnakom čase. Na základe Zákona môže byť MF SR požiadané o doručenie písomnosti v prípade, ak nemôže byť inak doručené alebo ak by takéto doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami. Okrem výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, však môže výmena informácií prebiehať aj so štátmi, s ktorými Slovenská republika spolupracuje pri správe daní na základe klasickej medzinárodnej zmluvy (v súčasnej dobe má Slovenská republika uzatvorených 67 takýchto medzinárodných zmlúv). Ak totiž MF SR prijme od príslušného orgánu zmluvného štátu informáciu týkajúcu sa daní, ktorá môže byť užitočná pre iný členský štát, môže na základe dohody s príslušným orgánom zmluvného štátu túto informáciu na základe žiadosti alebo bez žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu iného členského štátu. Rovnako môže MF SR, za splnenia podmienok ustanovených v Zákone, poskytnúť relevantnú informáciu získanú od členského štátu príslušnému orgánu zmluvného štátu. Z hľadiska efektivity medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní je umožnené za ustanovených podmienok použiť informácie získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií aj na iné účely, ako sú ustanovené Zákonom. Výmena informácií v daňovej oblasti je kľúčová najmä pre krajiny Európskej únie s nízkou daňovou sadzbou ako je napr. Cyprus, Malta či Luxembursko, pre ktoré to môže znamenať čiastočný odliv kapitálu. Tlak zo strany Európskej únie je najväčší v prípade Cyperskej republiky, ktorá sa zaviazala plniť svoje záväzky pri medzinárodnej spolupráci v oblasti daní, vyplývajúce zo Smernice. V blízkej budúcnosti môžeme očakávať, že Európska únia bude vyvíjať tlak i na ďalšie nečlenské štáty s nízkou sadzbou daní, ktoré sú na jej členoch ekonomicky závislé. Stále však budú existovať aj krajiny, kde výmena informácií nebude garantovaná. Matej Firický, vedúci advokát Ján Kapec, koncipient PRÁVNE NOVINKY 4

5 KONKURENČNÁ DOLOŽKA - POROVNANIE SLOVENSKEJ A ČESKEJ REGULÁCIE D A N E P R A C O V N É P R Á V O V E R E J N Ý S E K T O R A R E G U L Á C I A Konkurenčná doložka je inštitútom pracovného práva často využívaným nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Podmienky jej aplikácie sa však môžu značne odlišovať. Preto by sme vás chceli oboznámiť s právnou úpravou konkurenčnej doložky v Slovenskej republike a porovnať ju s právnou úpravou v Českej republike, ktorá je nám zo susedných krajín najbližšia. Základné náležitosti konkurenčnej doložky Z časového hľadiska je obmedzenie výkonu (inej) zárobkovej činnosti zamestnanca rozdelené na obmedzenie konkurenčného konania počas trvania pracovného pomeru a po skončení pracovného pomeru, pričom náš článok sa zaoberá stručným rozborom konkurenčnej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru. Konkurenčná doložka v oboch jurisdikciách spočíva v záväzku zamestnanca zdržať sa po určitú dobu, najviac jedného roka, po skončení pracovného pomeru výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by bola konkurenčná s predmetom činnosti bývalého zamestnávateľa. Je dôležité podotknúť, že zamestnávatelia často nesprávne formulujú konkurenčnú doložku ako zákaz vykonávať zárobkovú činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa zapísaným do obchodného registra. Podstatné pritom je, že zákaz sa vzťahuje na takú činnosť, ktorá je spôsobilá zamestnávateľovi konkurovať, a teda nemusí ísť nevyhnutne vždy len o zhodný názov predmetu činnosti. Aby bola konkurenčná doložka uzavretá platne, musí obsahovať povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi za každý mesiac dodržania záväzku primeranú peňažnú náhradu, ktorá v oboch krajinách musí byť najmenej v sume 50% priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku. Daný záväzok musí byť podľa slovenského Zákonníka práce dohodnutý v pracovnej zmluve, podľa českého Zákonníka práce postačuje len zmluva, inak je zhodne podľa oboch národných úprav neplatný. Obmedzenie zárobkovej činnosti musí byť primerané povahe a rozsahu zamestnania, ktoré zamestnanec u zamestnávateľa vykonáva. V prípade porušenia zásady primeranosti a obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca vo väčšej miere ako je vhodné na ochranu zamestnávateľa, môže súd v Českej republike záväzok zamestnanca vyhlásiť za neplatný, v Slovenskej republike môže súd záväzok zamestnanca obmedziť alebo zrušiť. Ako protipól obligatórnej peňažnej náhrady zamestnávateľa si pre prípad porušenia záväzku zamestnanca môžu zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť aj finančnú sankciu pre zamestnanca. Podľa českého práva sa môžu dohodnúť na zmluvnej pokute, ktorej výška musí byť primeraná povahe a významu dohodnutej konkurenčnej doložky. Podľa slovenského práva sa môžu obe strany dohodnúť na finančnej náhrade zamestnanca, ktorá však nesmie byť vyššia ako je celková peňažná náhrada zamestnávateľa s prihliadnutím na obdobie, počas ktorého zamestnanec dodržal svoj záväzok aspoň sčasti. Finančná náhrada zamestnanca je teda na rozdiel od finančnej náhrady zamestnávateľa jednorazová platba, zaplatením ktorej sa zamestnanec vykúpi zo záväzku a nemusí ho ďalej dodržiavať. Príklad ako by daná situácia mohla vyzerať v praxi v Slovenskej republike: Počas trvania pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom bola dohodnutá konkurenčná doložka na jeden rok. Pracovný pomer skončil Zamestnanec dodržiaval záväzok prvé tri mesiace, avšak od štvrtého mesiaca začal vykonávať konkurenčnú činnosť. Zamestnávateľ si stále plnil svoje povinnosti podľa konkurenčnej doložky a o porušení zamestnanca sa dozvedel až v šiestom mesiaci. Preto vyzval zamestnanca, aby mu nahradil primeranú peňažnú náhradu za porušenie konkurenčnej doložky za mesiac apríl, máj, jún a tiež za obdobie do uplynutia doby trvania záväzku. Vyplatením primeranej peňažnej náhrady za všetky mesiace, za ktoré zamestnanec PRÁVNE NOVINKY 5

6 porušil svoje povinnosti (t.j. za deväť mesiacov) záväzok zamestnanca z konkurenčnej doložky zanikne. Záväzok nekonkurovania nie je možné dohodnúť s každým zamestnancom. Tento záväzok je možné dohodnúť len so zamestnancom, od ktorého to možno spravodlivo požadovať, a to so zreteľom na charakter informácií, poznatkov, vedomostí pracovných a technologických postupov, s ktorými v rámci pracovného pomeru u zamestnávateľa prichádza do styku, a ktorých využitie pre iný subjekt môže závažným spôsobom sťažiť činnosť zamestnávateľa alebo privodiť ujmu zamestnávateľovi. So zavedením konkurenčnej doložky sa preto stretávame predovšetkým u manažérskych a odborných pozíciách. Odstúpenie od konkurenčnej doložky Český a aj slovenský Zákonník práce uvádza, že zamestnávateľ môže odstúpiť od konkurenčnej doložky iba počas doby trvania pracovného pomeru zamestnanca. Odstúpenie od tohto záväzku musí byť v písomnej forme pod sankciou neplatnosti. Odstúpenie od konkurenčnej doložky v Českej republike rozdeľuje odbornú právnickú verejnosť na dva tábory. Jeden zastáva názor, že zamestnávateľ môže odstúpiť od konkurenčnej doložky priamo zo zákona počas celej doby trvania pracovného pomeru. Druhý sa však domnieva, že odstúpenie od konkurenčnej doložky je možné len za predpokladu, že možnosť odstúpenia bola v dohode so zamestnancom výslovne dohodnutá a ustanovenie obsiahnuté v českom Zákonníku práce je teda len časovým obmedzením zamestnávateľa. Tento názor bol potvrdený aj rozhodnutím Najvyššieho súdu Českej republiky. 1 Preto vždy v Českej republike odporúčame, aby dohoda o konkurenčnej doložke obsahovala možnosť odstúpenia, vrátane ich dôvodov. V Slovenskej republike sa zatiaľ neotvorila väčšia diskusia na uvedenú tému. Napriek tomu odporúčame do pracovnej zmluvy uviesť možnosť zamestnávateľa odstúpiť od konkurenčnej doložky. Jedná sa o dôležitý záväzok na oboch stranách a je vhodné mať priamo a od začiatku nastavenie vzťahov zrejmé a nevyhľadávať následne riešenia v Zákonníku práce. Výpoveď z konkurenčnej doložky Kým zamestnávateľovi Zákonník práce dáva možnosť odstúpenia od konkurenčnej doložky, zamestnancovi priznáva právo vypovedať daný záväzok za presne určených podmienok. Výpoveď z tohto záväzku musí byť v písomnej forme pod sankciou neplatnosti. V tomto smere je právna úprava oboch krajín podobná. Zamestnanec má právo vypovedať záväzok, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu do 15 dní od uplynutia jej splatnosti, a teda logicky výpoveď zamestnanca prichádza do úvahy až po zániku pracovného pomeru. Záväzok podľa slovenského Zákonníka práce v tomto prípade zaniká dňom, v ktorom bola výpo- 1 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa , sp. zn. 21 Cdo 4986/2010. PRÁVNE NOVINKY 6

7 veď doručená druhej zmluvnej strane, ale podľa českého Zákonníka práce v tomto prípade zaniká až prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Zavedenie konkurenčnej doložky v skúšobnej dobe Vďaka ostatnej novele Zákonníka práce v Českej republike z je možné dohodu o zákaze konkurencie dohodnúť už na začiatku pracovného pomeru, a to aj keď bola dohodnutá skúšobná doba. Novela sa však nevysporiadala s otázkou, akým spôsobom môže zamestnávateľ postupovať, keď zamestnanec zruší pracovný pomer v skúšobnej dobe s okamžitou účinnosťou, prípadne ak zamestnanec skončí pracovný pomer okamžite kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru a zamestnávateľ tak nebude mať priestor odstúpiť od konkurenčnej doložky do skončenia pracovného pomeru. Podľa slovenského Zákonníka práce je možné platne uzavrieť konkurenčnú doložku aj počas skúšobnej doby, vyššie uvedené otázky a nejasnosti však vznikajú aj v podmienkach Slovenskej republiky. Praktické riešenie pre obe krajiny, snáď, v blízkej dobe vyjde z radov odbornej právnickej verejnosti, poprípade z rozhodnutia súdov. Kolektívna zmluva Podľa úpravy slovenského Zákonníka práce je možné mantinely zákazu konkurencie, a to napríklad okruh dotknutých zamestnancov, dobu trvania, výšku minimálnej a maximálnej náhrady upraviť aj v kolektívnej zmluve, avšak s prihliadnutím na zachovanie minimálnych štandardov podľa úpravy o konkurenčnej doložke. Konkurenčná doložka je praktický inštitút, ktorý chráni záujmy zamestnávateľa. Použitie tohto inštitútu je, však, potrebné zvážiť v každom individuálnom prípade, je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi obmedzeniami zamestnanca a záujmami zamestnávateľa. Preto odporúčame nastavenie konkurenčnej doložky konzultovať s odborníkmi na danú oblasť a vyhnúť sa tak riziku, že súd konkurenčnú doložku vyhlási za neplatnú, alebo sa neskôr v praxi ukáže, že konkurenčná doložka vôbec neplní svoj účel. za Slovenskú republiku: Peter Šuba, partner Marianna Čarská, advokátka Vanda Dobrovolná, koncipientka za Českú republiku: Petra Sochorová, vedúca advokátka Veronika Plešková, advokátka PRÁVNE NOVINKY 7

8 ZÁKON O INVESTIČNEJ POMOCI A NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA D A N E P R A C O V N É P R Á V O V E R E J N Ý S E K T O R A R E G U L Á C I A Novelou zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o investičnej pomoci ) sa opäť zmenili pravidlá poskytovania investičných stimulov, kde najdôležitejšie zmeny sa týkajú najmä výšky povinných investícií a ostatných všeobecných podmienok na poskytovanie investičnej pomoci, spôsobu a postupu pri schvaľovaní zmien pri poskytovaní investičnej pomoci, povinností prijímateľov a poskytovateľov štátnej pomoci ako aj spresnenia niektorých pojmov. Vytvoreniu podmienok na priaznivé investičné prostredie pre potenciálnych alebo etablovaných investorov, či už domácich alebo zahraničných, je súčasťou vládnych programov každej krajiny nevynímajúc Slovenskú republiku. Hlavným cieľom novely Zákona o investičnej pomoci je vytvoriť podmienky a tým z ekonomického hľadiska podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Slovenskej republike prostredníctvom podpory vytvárania investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udržateľnom základe a podpory investícií v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú prioritným záujmom pre rozvoj Slovenskej republiky. Výška povinnej investície a všeobecné podmienky poskytovania investičnej pomoci Podmienkou realizácie všetkých investičných zámerov je vytvorenie nových pracovných miest. Len pri samotnom udržaní už existujúcich pracovných miest nebude uchádzač o investičnú pomoc úspešný. Nové znenie Zákona o investičnej pomoci explicitne určuje, čo sa chápe pod pojmom vytvorenie nového pracovného miesta...čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, pričom celkový čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 10% nových pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený... nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov... Prijímateľ investičnej pomoci každého druhu bude taktiež musieť zachovať počet novovytvorených pracovných miest najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta. Novelou sa znížila minimálna výška oprávnených nákladov pre investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby s jasným cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä malých a stredných podnikateľov. Pre poskytnutie investičnej pomoci sa výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku znížila na 10 miliónov eur, zatiaľ čo najmenej 5 miliónov eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej alebo fyzickej osoby. V okresoch so zvýšenou nezamestnanosťou sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila na 5 miliónov eur, kedy vlastným imaním musí byť krytých najmenej 2,5 milióna eur. V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v Slovenskej republike sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila na 3 milióny eur a vlastným imaním musí byť krytých najmenej 1,5 milióna eur. Ak investičný zámer realizuje malý alebo stredný podnik, vyššie uvedené sumy sa znížia na polovicu. Ďalšiu zmenu predstavujú podmienky pre poskytovanie investičnej pomoci pre technologické centrá a centrá strategických služieb, konkrétne v zmysle vzdelanostnej úrovne ich zamestnancov. Pre poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sa vyžaduje, aky minimálne 70 % ich zamestnancov bolo vysokoškolsky vzdelaných, zatiaľ čo musí byť pri centrách strategických služieb vysokoškolsky vzdelaných minimálne 60%. Dôvodom pre uvedenie danej požiadavky do praxe je predpoklad väčšej sofistikovanosti a náročnosti danej práce. V oblasti cestovného ruchu sa ustanovila povinnosť, realizácie investičného zámeru na jednom mieste, zatiaľ čo za jedno miesto sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok a zároveň sa zrušila podmienka dosiahnutia podielu najmenej 80% objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa. Rozsah predkladaných dokumentov V záujme dôslednejšieho posúdenia investičného zámeru a dôveryhodnosti údajov uvádzaných v investičnom zámere sa rozšíril okruh povinných príloh investičného zámeru, ktoré je žiadateľ povinný pred- PRÁVNE NOVINKY 8

9 ložiť o popis investičného zámeru, doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru, finančnú analýzu investičného zámeru, zoznam spriaznených osôb, ďalej analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty a čestné vyhlásenie, že investičný zámer sa netýka premiestnenia výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu Európskej únie. Zákonodarca v záujme aktuálnosti údajov v dokumentoch, ktorými sú napríklad výpis z obchodného registra prijímateľa, doklad o tom, že prijímateľ nie je v likvidácii alebo v konkurze, alebo že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci a pod., a ktoré tvoria povinnú prílohu žiadosti, skracuje dobu platnosti týchto dokumentov na jeden mesiac. Povinnosti prijímateľa a zmena schválenej investičnej pomoci Novela zároveň demonštratívne vymenováva zmeny, ktoré prijímateľ nie je oprávnený uskutočniť počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote 5 po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer a ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru a to najmä nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvorenia nižšieho počtu nových pracovných miest, zásadnej zmeny vlastníckej štruktúry prijímateľa pomoci, zmeny výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov alebo ktoré by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže. Ďalšou zmenou pre prijímateľa sa zaviedla povinnosť na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru umiestniť informačnú tabuľu so základnými predpísanými informáciami a to po dobu najmenej piatich rokov od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru. Novelizované ustanovenia Zákona o investičnej pomoci rovnako spresnili postup v prípade zmeny schválenej investičnej pomoci. Za predpokladu, že zmena nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola in- PRÁVNE NOVINKY 9

10 vestičná pomoc schválená, Ministerstvo hospodárstva alebo Ministerstvo dopravy (v prípade pomoci pre oblasť cestovného ruchu) len písomne oznámi túto skutočnosť prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny sa vydáva v prípade, že oznámená zmena síce bude mať vplyv na podmienky, avšak zmenený investičný zámer ostane aj naďalej v súlade s právnymi predpismi - v uvedenom prípade je prijímateľ zároveň oprávnený uskutočniť zmenu pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer. Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválenej investičnej pomoci spolu s povinnosťou vrátiť poskytnutú pomoc s úrokmi sa vydá v prípade, že oznámená zmena nie je v súlade s právnymi predpismi. Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení inves- tičnej pomoci, má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru. Ďalšie zmeny Jedným z hlavných legislatívnych zámerov bola podpora stimulov vo forme daňových úľav. Pri opakovanej investičnej pomoci na ten istý investičný zámer v odvetviach priemyselnej výroby a v cestovnom ruchu bude pomoc poskytovaná dokonca výlučne prostredníctvom úľavy na dani z príjmu. Ďalšou zmenou je, že o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola investičná pomoc schválená. V neposlednom rade, z dôvodu jednoznačnosti a zamedzenia rozdielneho výkladu novela uvádza, že ak už bola po- skytnutá investičná pomoc niektorému podnikateľskému subjektu, ktorý je voči prijímateľovi spriaznenou osobou, vyššie uvedené podmienky v tejto časti sa vzťahujú na prijímateľa. Matej Firický, vedúci advokát Ivan Gašperec, koncipient Poznámka: Európska komisia schválila mapu Slovenskej republiky na poskytnutie štátnej pomoci na roky 2014 až V súlade s týmito zásadami bude na regionálnu investičnú pomoc aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch stredné Slovensko, východné Slovensko a západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty. V porovnaní s platnou slovenskou mapou regionálnej pomoci bude intenzita pomoci v novej mape o 15 % nižšia. Bratislavský kraj, v ktorom žije 11,52 % slovenského obyvateľstva, má HDP na obyvateľa vyšší než 100 % priemeru EÚ, preto naďalej nebude oprávnený na regionálnu pomoc. Nová mapa bude platná v období od 1. júla 2014 do 31. decembra PRÁVNE NOVINKY 10

11 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátska kancelária s medzinárodným dosahom P R ÁV N E N O V I N K Y J A N U Á R D A N E P R A C O V N É P R Á V O V E R E J N Ý S E K T O R A R E G U L Á C I A Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je s tímom viac ako 160 právnikov, z toho 23 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako 400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 1000 klientom, z toho viac než 40 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 70 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária je podľa historických výsledkov všetkých šiestich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa celkového počtu nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia. Kancelária tiež získala prestížne ocenenie Who s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 a 2012 v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za všetky hodnotené právne odbory získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej získala ocenenie ILO Client Choise Awards 2010 a 2013 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa stala klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov. Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie. Na Florenci 2116/ Praha 1 Nové Město Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Poděbradova 2738/ Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Petra Šubu, , alebo Vandu Dobrovolnú, Právne novinky pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie. Právne novinky prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti práva v Slovenskej republike, Čechách a v Európskej únii. Cieľom Právne novinky je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu významných zmien legislatívy alebo akýchkoľvek iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre slovenské i zahraničné subjekty podnikajúce v na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo vyčerpávajúci právny rozbor Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všetky práva vyhradené.