A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR SOŠT a SOU LOUNY ( březen 2004) 1

2 A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy SOŠT a SOU Louny působí zejména v oblasti vymezené územím bývalého okresu Louny. Jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Postoloprty a Podbořany. Ze správního obvodu obce Podbořany dojíždějí žáci zejména do 4-letých studijních ů zřídka do učebních ů, je to dáno nabídkou SOU zemědělského Podbořany a dopravní dostupností. Jen nepatrné množství žáků - jedná se o jednotlivce, je ze správních obvodů obcí Chomutov, Most, Lovosice, Libochovice a Rakovník, Kladno, Karlovy Vary. 2

3 Počet nově narozených dětí v posledních 7 letech rok počet živě narozených dětí počet rok Z přehledu vyplývá stabilní počet narozených dětí na Lounsku s vyjímkou r ; tzn že do středních škol by měl tento ročník nastoupit v roce

4 Počty žáků v posledních ročnících základních a zvl. škol v regionu LN Ve školním roce 2003/04 navštěvuje poslední ročník ZŠ a ZvŠ v regionu Lounska 898 žáku, v následujících letech bude navštěvovat deváté třídy v lounském regionu tento počet žáku : 2004/ / / / Z porovnání s počtem živě narozených dětí vyplývá úbytek žáků cca o , i když z přehledu je zjevný nárůst žáků v nejbližších 4 letech. počet / / / /08 rok Pro úplnost je uvedena tabulka počtu žáků 9. tříd zákl. škol, které tvoří největší % přijatých žáků do 1. ročníků na SOŠT a SOU Louny.Úhrné počty žáků byly získány od ředitelů ZŠ, nemusí být věrohodné, ale korespondují s výše uvedenou tabulkou z celého regionu Lounska, mimo mikroregionu Podbořany ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ Peruc ZŠ Ročov ZŠ Žatec (Bezruče) ZŠ Žatec ( Komenského) ZŠ Žatec (28.října) ZŠ Žatec (Jižní) ZŠ Postoloprty (Draguš) Celkem

5 2. Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny včetně porovnání s krajskými hodnotami Vzdělanost obyvatelstva v našem regionu uvádíme v porovnání s Ústeckým krajem. Lounsko počet obyvatel bez vzdělání 593 obyvatel / 0,82 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 28,12 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,28 % učňovské s maturitou 773 obyvatel / 1,07 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,84 % vyšší odborné 636 obyvatel / 0,88 % vysokoškolské 3918 obyvatel / 5,45 % nezjištěno 1061 obyvatel / 1,54 % Ústecký kraj počet obyvatel bez vzdělání 5747 obyvatel / 0,84 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 27,27 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,13 % učňovské s maturitou 9039 obyvatel / 1,31 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,83 % vyšší odborné 6769 obyvatel / 0,95 % vysokoškolské obyvatel / 5,43 % nezjištěno obyvatel / 2,24 % LN UK bez vzdělání střední odborné (učňovské) úplné střední odborné včetně nástaveb vysokoškolské základní vzdělání včetně neukončen. učňovské s maturitou vysokoškolské nezjištěno 5

6 3. Specifika rozvoje ekonomiky a trhu práce ve vazbě na další vývoj SOŠT a SOU Louny Rozhodující zaměstnavatele Název firmy Odvětví Stav pracovníků k Trend pol.03 LOSTR s.r.o. Louny opravár.strojírenství ČEZ Elektrárna Počerady energetika PRAGA a.s. Louny strojírenství HP PELZER k.s. Žatec ostat.textilní výroba ELEKTROPORCELÁN a.s. LN elektrotechnika ŠROUBÁRNA a.s. Žatec strojírenství RADIOMOBIL a.s. Louny spoje ELNA SERVIS s.r.o. Počerady montáže, regulace GLAVERBEL a.s. Kryry sklářský průmysl PEKÁRNA a.s. Žatec potravinářský prům CHMELAŘSTVí Žatec zpracování chmele SVČ.ENERGETIKA a.s. Louny energetika XAVEROV a.s. Žatec zemědělství - ŽV ZZN a.s. Louny nákup a prodej PIVOVAR a.s. Louny potravinářský prům JEDNOTA SD Podbořany obchod AGS ASTRA a.s. Žatec stavebnictví LUTOS s.r.o. Lubenec strojírenství LOUNSKÁ MLÉKARNA s.r.o. potravinářský prům SILNICE s.r.o. Žatec stavebnictví ANIMO Žatec a.s. potravinářský prům TIMO s.r.o. Louny konfekční průmysl *** LOGIT s.r.o. Hlubany spec.textil.průmysl KERAMIKA a.s. Podbořany prům.staveb.hmot Oblastní stavební Žatec stavebnictví EKOSTAVBY Louny s.r.o. stavebnictví ATROPOS s.r.o. Žatec (Milux) konf.prům.,elektro KAOLIN a.s. Hlubany dobývání ner.surovin ZEM. DRUŽSTVO Ročov zemědělství ZEM. DRUŽSTVO Peruc zemědělství TRANSGAS a.s. Černčice plynárenství ZEM. DRUŽSTVO Orasice zemědělství KOITO CZECH s.r.o. strojírenství ** * * AISAN BITRON CZECH, Louny strojírenství(výr.autodílů) ** * CONTA s.r.o., Podbořany ostatní výr.(chladničky) ** * Trend vývoje: 1 - prosperita beze změn zaměstnanosti 5 - stálý útlum produkce i zaměstnan. 2 - prosperita se zvyšováním zaměstnanosti 6 - restrukturalizace firmy 3 - prosperita za poklesu zaměstnanosti 7 - firma v konkurzu 4 - prosperita se sezónním výkyvem zaměstnanosti * - údaj není znám */ následnická firma firmy KRYMA s.r.o. Kryry ** - firma ještě neexistovala potencionální zaměstn. absoloventů SOŠT a SOU Louny *** - provozovna uzavřena 6

7 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU Okres Louny je průmyslově zemědělská oblast. Tato historická skutečnost odráží roztříštěnou sídelní strukturu a ovlivňuje i v současnosti jak demografickou charakteristiku populace, malou hustotu osídlení, podprůměrnou vzdělanost obyvatel, migraci mladší kvalifikované populace mimo okres. Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle odvětví ekonom. činnosti k okresu Louny Odvětví ekonomické činnosti Obyv. ekonomicky aktivní celkem Muži Ženy v % v % v % zemědělství, lesnictví a rybolov 8,4 9,5 6,9 dobývání nerostných surovin 0,6 1,0 0,2 zpracovat.prům. a výroba elektřiny 24,6 26,9 21,8 stavebnictví 8,4 13,8 1,6 obchod,opravy motor.vozidel,spotř.zboží 9,0 6,8 11,7 pohostinství a ubytování 2,6 2,1 3,3 doprava, pošty a telekomunikace 7,6 9,0 5,8 peněžnictví a pojišťovnictví 1,6 1,0 2,4 činnosti v oblasti nemov.,služby pro podniky 3,2 3,0 3,3 výzkum a vývoj 0,1 0,1 0,1 veřejná správa,obrana,sociální zabezpečení 8,6 9,6 7,4 školství 5,0 1,7 9,1 zdravotnictví,veterinální a sociální činnosti 5,1 1,6 9,4 ostatní veřejné a osobní služby 4,1 3,5 4,8 Z úhrnu osoby s dalším zaměstnáním 3,6 4,1 2,9 Poptávka po pracovnících, soustřeďovaná ÚP Louny v 1. pololetí 2003, byla zaměřena zejména na nové pracovníky a to především v nově vzniklé firmě na Podbořansku Conta s.r.o, která z loňských 134 zaměstnanců zvýšila své stavy na 295, v průmyslové zóně Loun firma Aisan Bitron Czech, která v současné době zaměstnává 168 zaměstnanců a v sousedství Aisan Bitron Louny s 12 zaměstnanci a na Žatecku dále firma Koito Czech se svými 102 zaměstanci. Trvale poptávaly strojírenské profese firmy Praga Louny (soustružník) a G+D spol. s r.o. (svářeč kovů a zámečník). K uplatnění mladých středoškoláků přispělo obsazování míst ve firmě Radiomobil Louny. Struktura nabízených volných míst tak představovala 49 míst pro uchazeče se základním vzděláním, 184 pro uchazeče s kvalifikací vyučen (převažují soustružníci, svářeči, zámečníci, zedníci, šičky a švadleny, pracovníci ochrany majetku a prodavači), 82 míst pro uchazeče s ÚSO, ÚSV (zejména strážný vězeňské služby, obchodní zástupci, zdravotní sestry) a 29 míst pro vysokoškoláky (především lékaři a učitelé). Ve struktuře volných míst výrazně převažovala místa z kvalifikovaných profesí, představující koncem prosince 85,8 % všech volných míst. 7

8 Volná pracovní místa podle kvalifikace uchazečů k Počet volných míst Počet uchazečů na VM Stupeň vzdělání Základní ,6 84,8 65,4 Vyučen ,6 11,7 14,0 Středoškol. bez maturity ,0 Vyučen s maturitou ,5 94,5 Úplné střední všeobecné ,0 Úplné střední odborné ,9 15,4 10,6 Vysokoškolské ,4 4,2 4,3 CELKEM ,2 21,3 21,6 Výrazně největší podíl uchazečů na 1 volné místo byl v kategorii uchazečů se vzděláním vyučen s maturitou a uchazečů se základním vzděláním, kde byly poptávány profese sezónních zemědělských dělníků, pomocných průmyslových a stavebních dělníků. Mezi požadavky na uchazeče vyučené byly koncem pololetí 2003 profese: - strojírenské profese soustružník, zámečník cca 14,2% všech volných míst. Zájem o tyto profese se trvale zvyšuje, poptávka po těchto ech není zcela uspokojována, proto je povolována práce občanů SR - pracovníci ochrany a ostrahy cca 3,5% volných míst poptávaná 3 firmami. U většiny těchto nabízených volných míst v tomto u je však požadováno ÚSO vzdělání s maturitou a uplatnění mimo okres CHARAKTERISTIKA LOUNSKA Z HLEDISKA TRHU PRÁCE Oblast Lounska je v severovýchodní části lounského okresu (města Louny s Postoloprty a 39 obcí). Úrovní nezaměstnanosti je Lounsko pod okresním průměrem, k zde dosáhla míra nezaměstnanosti 17,0 % a byla o 0,5 procentního bodu nižší než okresní průměr (17,5%) Mezi nejvýznamnější tradiční zaměstnavatele patří LOSTR Louny, PRAGA Louny, ČEZ-Elektrárna Počerady, Elektroporcelán Louny, Radiomobil Louny, ELNA Servis Počerady, SVČ energetika Louny, Pivovar Louny, ZZN Louny, TRANSGAS Černčice, EKOSTAVBY Louny. Významným způsobem ovlivnily snižování úrovně nezaměstnanosti japonské firmy, investující s využitím investičních pobídek v průmyslové zóně Lounyjihozápad. Firmy Aisan Bitron Czech, Aisan Bitron Louny, Fujikoki Czech a Takada dosud vytvořily 250 pracovních míst a do konce roku 2003 svou zaměstnaneckou kapacitu zdvojnásobí. Obyvatelé regionu ve větší míře vyjíždějí za prací do Středočeského kraje a Prahy vzhledem k příznivému dopravnímu spojení. Perspektivní zaměstnavatelem, sídlícím mimo územní region je také budoucí investor v připravované průmyslové zóně TRIANGL (býv. vojenské letiště). V poptávce regionálních firem není trvale uspokojována poptávka po profesi zámečník, soustružník, obráběč NC strojů, svářeč. 8

9 NEZAMĚSTNANOST Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě jedna z nejvyšších mezi okresy ČR. Koncem 1.pololetí 2003 dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese 17,3% a byla tak šestá nejvyšší po okresech Most (22,1%), Karviná (20,2%), Teplice (18,8%), Chomutov (18,0%) a Ostrava-město (17,8%). Dlouhodobě přetrvávající charakteristiky nezaměstnanosti Vysoká nezaměstnanost osob bez kvalifikace k dosáhla osob, tj. 43,2% všech evidovaných. Nejrychleji rostoucí rizikovou skupinou zůstává nadále skupina uchazečů věkové kategorie let, která je vzhledem k věku a za situace převažující nabídky před poptávkou pracovních sil na trhu práce málo perspektivní skupinou. Naopak nejvíce poklesly počty nejmladších uchazečů, tj. kategorie do let (úbytek 6,3%). Charakteristické rysy nezaměstnanosti okresu k Ukazatel osoby % osoby % osoby % Uchazeči bez kvalifikace , , ,2 Uchazeči vyučení vč.matur , , ,3 Uchazeči s kvalifikací ÚSO 698 6, , ,4 Ženy v evidenci uchazečů , , ,2 9

10 STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Nekvalifikovaní uchazeči (s podílem 43,2 % na celkovém počtu uchazečů) zůstávají i nadále dlouhodobě nejpočetnější skupinou. Zastavil se nárůst uchazečů s kvalifikací vyučen (úbytek 1,1%), kteří nacházejí vyšší uplatnění zejména v poptávaných profesích černých řemesel a také proto, že řada z nich je schopna se rekvalifikovat do nových pracovních pozic. Tato kategorie však zůstává i nadále druhou nejpočetnější kvalifikační skupinou v evidenci uchazečů (cca 35%). Mírný přírůstek byl ve srovnání s loňským rokem zaznamenán u uchazečů ÚSO s maturitou, tito uchazeči tvoří 11,4% všech evidovaných proti 10,5% v roce Koncem června 2003 bylo v evidenci ÚP celkem 507 mladistvých a absolventů škol, (tedy o 41 osob méně než v roce 2002), kteří představovali 6,8% všech evidovaných uchazečů ( proti 7,6% v roce 2002). Počet absolventů v 1.pololetí 2003 kulminoval. Přední zastoupení stále vykazují absolventi s kvalifikací vyučen (36,5%) a absolventi USO s mat. bez vyučení (31,2%) Stupeň vzdělání k % k % k % Vyučen , , ,5 ÚSV 29 6,5 24 3,9 16 4,0 nižší střední a střední odborné 75 16, , ,4 ÚSO vyučen s matur. 25 5,6 39 6,4 18 4,6 ÚSO s mat. bez vyučení , , ,2 Vysokoškolské a vyšší 22 5,0 47 7,7 29 7,3 C e l k e m , , ,0 Věková struktura evidovaných uchazečů okresu Louny k počet osob do 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let nad 50 let 10

11 Kvalifikační struktura uchazečů v okrese Louny k počet osob základní vyučen střed.odborné vyučen s mat. ÚSV ÚSO VOŠ a VŠ Míra nezaměstnanosti v okrese Louny v % míra nezam. v %

12 Míra nezaměstnanosti v oblastech v % míra nezam. v % Žatecko Podbořansko Lounsko 4. Vzdělávací soustava a vzdělávací nabídka ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny Spádová lokalita SOŠT a SOU Louny je vymezena prostorem bývalého okresu Louny, resp. mikroregionu Louny, Žatec, Podbořany. Částečně prolíná do obcí okresu Rakovník, Most, Litoměřice, Chomutov, Karlovy Vary a Kladno. Největší počet žáků je z měst Louny, Žatec a jejich spádových obcí. Menší počet žáků je z oblasti Podbořan, zejména v učebních ech, kde je výuka v učebních ech zajištěna SOUZ Podbořany. 12

13 Přehled škol okresu Louny počet absolventů, kteří ukončili v r.2003 studium Název školy celkem absol. 02/ M strojírenství SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H nástrojař SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M management ve stroj. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H zámečník SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H automechanik SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H krejčová-dámské oděvy SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H technickoadminist. prac. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M/035 management. tech. admin. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny 24 Σ SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny 25 Σ Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 živé jazyky (8leté) Gymnázium, Komenského 843, Podbořany K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec 208 Σ Gymnázium, Studentská 1075, Žatec Μ/004 obchodní akademie Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny Μ/002 ekonomika zemědělství Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny 27 Σ Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny M obchodní akademie Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec M obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, Svatováclavská 1404, Žatec 15 Σ Soukromá SPŠ elektrotechnická, Svatováclavská 1404, Žatec H cukrář, cukrovinkář SOU a SOŠ SČMSD Žatec H švadlena-šití oděvů SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/515 podnikání v tech. povoláních SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/521 podnikání-obchod,služby SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař-číšník SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař SOU a SOŠ SČMSD Žatec H číšník-servírka SOU a SOŠ SČMSD Žatec M hotelnictví a turismus SOU a SOŠ SČMSD Žatec 27 13

14 31-43M oděvnictví SOU a SOŠ SČMSD Žatec H společné stravování SOU a SOŠ SČMSD Žatec M provoz obchodu SOU a SOŠ SČMSD Žatec 10 Σ SOU a SOŠ SČMSD Žatec H elektrikář-silnoproud SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H montér el.rozvodových sítí SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H instalatér SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E keramická výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E stavební výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E šití prádla SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E zednické práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E pokrývačské práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H pokrývač SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny 5 Σ SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny L montáž strojů a zařízení SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H automechanik SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H krejčí SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H instalatér SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H farmář SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H opravář zeměd. strojů SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H technickoadmin. prac. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany - podnikání tech. povoláních SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 10 podnikání-zem.a les.hos. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany L podnikání v obchodu,služ. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H kuchař-číšník SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H prodavač SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E malířské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E farmářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E opravářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 7 Σ SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany M ekologie a ochrana krajiny Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec M agropodnikání Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 14 Σ Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 28 14

15 DOSTUPNÉ VOŠ A VYSOKÉ ŠKOLY S VAZBOU NA DALŠÍ REÁLNÝ VÝVOJ SOŠT SOU LOUNY V dané lokalitě, kde působí SOŠT a SOU Louny se žádná VOŠ ani VŠ nenachází. Absolventi studijních ů M/001 Strojírenství a M/035 Management techniky administrativy jsou přijímáni na : Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem fakulta: pedagogická sociálně-ekonomická resp. Ústav techniky a řízení výroby, se kterou máme zájem o dohodu o vzájemné spolupráci. ČVUT Praha fakulta: strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta: strojní pedagogická V zanedbatelném počtu se hlásí na VOŠ Chomutov. Jedná se o jednotlivce v případě, že nejsou přijati na některou z výše uvedených škol. Budoucí absolventi studijního u M/001 Provoz a ekonomika dopravy, kteří jsou ve školním roce ve 2. ročníku, budou mít možnost rozšířit si vzdělání při studiu na ČVUT Praha- fakulta dopravní. 15

16 B. Cíle rozvoje SOŠT a SOU Louny na roky Prioritou SOŠT a SOU Louny v tomto období bude kvalita přípravy absolventů ve 4letých a 3letých učebních ech při respektování rozvoje a změn na trhu práce nejen v dané lokalitě působnosti školy. Spolupracovat i nadále s ÚP v Lounech, naplňovat Dohodu o vzájemné spolupráci se ČD, a.s. a rozhodujícími zaměstnavateli v regionu.u absolventů 4letých studijních ů přípravu zaměřit na zvládnutí státní části maturitní zkoušky, rozvoj jazykové úrovně absolventů. U absolventů 3letých učebních ů se zaměřit zejména na odbornou úroveň v návaznosti na konkrétní potřeby potencionálních zaměstnavatelů a jejich specifika. Nadále rozvíjet spolupráci s drobnými zaměstnavateli v regionu,výkon praktické části přípravy absolventů a připravit absolventy na nutnost zakládání vlastních firem. Specifikou naši spádové oblasti je dopravní dostupnost na hlavní město ČR- Prahu, které umožňuje dojíždět do zaměstnání do firem působících na území hlavního města. Na základě rozboru struktury nezaměstnaných v periodě 1x za 3 roky otevřít nástavbové studium pro absolventy 3-letých studijních ů-forma studia dálková (při zaměstnání). Dále prohlubovat spolupráci s ÚP Louny a dle požadavků zajišťovat rekvalifikační kurzy, účast školy v projektech řešících zaměstnanost, zejména skupin obyvatelstva pouze se základním vzděláním. Konkretizace úkolů na roky Již v současné době vystihuje studijní nabídka SOŠT a SOU Louny potřeby regionu, ve kterém působí a to jak do struktury ů, tak i do vyučovaných kapacit v jednotlivých ech. Typ školy umožňuje vhodnou prostupnost mezi jednotlivými součástmi dle studijních schopností žáků. Využíváno je zejména přestupu ze studijních ů do ů učebních. Škola tak produkuje počet absolventů, které je schopen trh práce vstřebat, resp. produkuje absolventy s takovým stupněm vzdělání, který jim umožňuje uspět na trhu práce v regionu nebo i mimo region, případně vzdělání rozšířit či doplnit. Pro období do roku 2008 se nabízí 2 varianty řešení, které jsou uvedena v tabulce. 1. varianta předpokládá otevřít každý rok 1 třídu studijního u M/001 Strojírenství a utlumit postupně studijní M/035 Management techniky administrativy a kapacitu nahradit em M/001 Provoz a ekonomika dopravy. Tento byl zaveden na základě žádosti ČD, a. s., se kterou má škola dohodu o vzájemné spolupráci. Jako riziko vidím velký počet absolventů tohoto u na trhu práce a při delší době výuky i převis počtu absolventů u Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. Ve školním roce z důvodu probíhajícího náboru otevřít v 1. ročníku kombinovanou třídu z ů Management techniky administrativy a Provoz a ekonomika dopravy. 2. varianta předpokládá otevřít každý školní rok jednu třídu studijního u M/001 Strojírenství a ve studijních ech M/035 Management techniky administrativy a M/001 Provoz a ekonomika dopravy otevírat od školního roku jednu třídu kombinovanou z těchto dvou ů. Při této variantě se dostane na trh práce přibližně stejný počet absolventů každý rok a ve škole bude zajištěna kontinuita výuky těchto ů v každém školním roce. Organizačně se jeví dílčí problém v dělení třídy na výuku odborných předmětů. 16

17 Učební y při obou variantách navrhuji otevírat ve struktuře uvedené v tabulkách, v obou variantách stejně. Číselné hodnoty kapacit u jednotlivých ů jsou u 2., 3., resp. 4. ročníků uvedeny dle odhadu na základě dosavadního vývoje. Počty žáků v 1. ročnících jsou vyšší než v následujících z důvodu přestupu neúspěšných žáků do učebních ů. 1. ročníky VARIANTA I studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU 92 17

18 studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/009 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 1.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

19 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

20 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 222 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

21 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

22 VARIANTA II. 1. ročníky studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/009 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 22

23 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 2.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

24 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

25 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

26 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU Předpokládaný rozvoj materiálně-technického vybavení SOŠT a SOU Louny Rozvoj materiálně-technického vybavení školy do určité míry závislý na další struktuře vyučovaných ů.v uplynulých letech škola hospodařila s těmito finančními prostředky údaje v tabulce jsou uvedeny v skutečnosti z účetních výkazů. a) hospodaření v Kč Náklady Výnosy Hosp. výsl Hlavní činnost , , ,93 Jiná činnost , , ,45 Celkem , , , Hlavní činnost , ,93 0,00 Jiná činnost , , ,97 Celkem , , , Hlavní činnost , ,74 0,00 Jiná činnost , , ,05 Celkem , , ,05 26

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Sídlo: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Steffen Steinke Poznámka k dodavateli:

Sídlo: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Steffen Steinke Poznámka k dodavateli: ČÁST 1 Rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy osobního počítače - Obsluha osobního počítače Smlouva uzavřena dne 14. 11. 2012 ČÁST 2 Rekvalifikační kurzy v oblasti informačních technologií - Tvorba www

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2006 Ing. Jeny Burdová Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. PŘEDMĚT VÝZKUMU, SLEDOVANÉ TEMATICKÉ OKRUHY...4

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE

4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004 4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE 4.1. Přehledy počtu nezaměstnaných Celý okres Břeclav patří dlouhodobě v ČR k okresům s vysokou mírou

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním Zpracovali: Ing. Jeny Festová Ing. Jiří Vojtěch NÚOV

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj?

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj? 5 VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace v oblasti vzdělávání, zejména se zaměříme na dostupnost a vytížení vzdělávacích institucí spravovaných městem. Analýza využívá nejpodrobnější

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Severozápad Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Projekt VDTP Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR Doba realizace je červen 2013 červenec 2015 Cílem je zvýšit

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004. Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004 Bc. Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 OBSAH 1. OBSAH A ZÁKLADNÍ CÍLE VÝZKUMU...3 1.1. Kontext a smysl projektu... 3 1.2.

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více