A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR SOŠT a SOU LOUNY ( březen 2004) 1

2 A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy SOŠT a SOU Louny působí zejména v oblasti vymezené územím bývalého okresu Louny. Jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Postoloprty a Podbořany. Ze správního obvodu obce Podbořany dojíždějí žáci zejména do 4-letých studijních ů zřídka do učebních ů, je to dáno nabídkou SOU zemědělského Podbořany a dopravní dostupností. Jen nepatrné množství žáků - jedná se o jednotlivce, je ze správních obvodů obcí Chomutov, Most, Lovosice, Libochovice a Rakovník, Kladno, Karlovy Vary. 2

3 Počet nově narozených dětí v posledních 7 letech rok počet živě narozených dětí počet rok Z přehledu vyplývá stabilní počet narozených dětí na Lounsku s vyjímkou r ; tzn že do středních škol by měl tento ročník nastoupit v roce

4 Počty žáků v posledních ročnících základních a zvl. škol v regionu LN Ve školním roce 2003/04 navštěvuje poslední ročník ZŠ a ZvŠ v regionu Lounska 898 žáku, v následujících letech bude navštěvovat deváté třídy v lounském regionu tento počet žáku : 2004/ / / / Z porovnání s počtem živě narozených dětí vyplývá úbytek žáků cca o , i když z přehledu je zjevný nárůst žáků v nejbližších 4 letech. počet / / / /08 rok Pro úplnost je uvedena tabulka počtu žáků 9. tříd zákl. škol, které tvoří největší % přijatých žáků do 1. ročníků na SOŠT a SOU Louny.Úhrné počty žáků byly získány od ředitelů ZŠ, nemusí být věrohodné, ale korespondují s výše uvedenou tabulkou z celého regionu Lounska, mimo mikroregionu Podbořany ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ Peruc ZŠ Ročov ZŠ Žatec (Bezruče) ZŠ Žatec ( Komenského) ZŠ Žatec (28.října) ZŠ Žatec (Jižní) ZŠ Postoloprty (Draguš) Celkem

5 2. Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny včetně porovnání s krajskými hodnotami Vzdělanost obyvatelstva v našem regionu uvádíme v porovnání s Ústeckým krajem. Lounsko počet obyvatel bez vzdělání 593 obyvatel / 0,82 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 28,12 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,28 % učňovské s maturitou 773 obyvatel / 1,07 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,84 % vyšší odborné 636 obyvatel / 0,88 % vysokoškolské 3918 obyvatel / 5,45 % nezjištěno 1061 obyvatel / 1,54 % Ústecký kraj počet obyvatel bez vzdělání 5747 obyvatel / 0,84 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 27,27 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,13 % učňovské s maturitou 9039 obyvatel / 1,31 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,83 % vyšší odborné 6769 obyvatel / 0,95 % vysokoškolské obyvatel / 5,43 % nezjištěno obyvatel / 2,24 % LN UK bez vzdělání střední odborné (učňovské) úplné střední odborné včetně nástaveb vysokoškolské základní vzdělání včetně neukončen. učňovské s maturitou vysokoškolské nezjištěno 5

6 3. Specifika rozvoje ekonomiky a trhu práce ve vazbě na další vývoj SOŠT a SOU Louny Rozhodující zaměstnavatele Název firmy Odvětví Stav pracovníků k Trend pol.03 LOSTR s.r.o. Louny opravár.strojírenství ČEZ Elektrárna Počerady energetika PRAGA a.s. Louny strojírenství HP PELZER k.s. Žatec ostat.textilní výroba ELEKTROPORCELÁN a.s. LN elektrotechnika ŠROUBÁRNA a.s. Žatec strojírenství RADIOMOBIL a.s. Louny spoje ELNA SERVIS s.r.o. Počerady montáže, regulace GLAVERBEL a.s. Kryry sklářský průmysl PEKÁRNA a.s. Žatec potravinářský prům CHMELAŘSTVí Žatec zpracování chmele SVČ.ENERGETIKA a.s. Louny energetika XAVEROV a.s. Žatec zemědělství - ŽV ZZN a.s. Louny nákup a prodej PIVOVAR a.s. Louny potravinářský prům JEDNOTA SD Podbořany obchod AGS ASTRA a.s. Žatec stavebnictví LUTOS s.r.o. Lubenec strojírenství LOUNSKÁ MLÉKARNA s.r.o. potravinářský prům SILNICE s.r.o. Žatec stavebnictví ANIMO Žatec a.s. potravinářský prům TIMO s.r.o. Louny konfekční průmysl *** LOGIT s.r.o. Hlubany spec.textil.průmysl KERAMIKA a.s. Podbořany prům.staveb.hmot Oblastní stavební Žatec stavebnictví EKOSTAVBY Louny s.r.o. stavebnictví ATROPOS s.r.o. Žatec (Milux) konf.prům.,elektro KAOLIN a.s. Hlubany dobývání ner.surovin ZEM. DRUŽSTVO Ročov zemědělství ZEM. DRUŽSTVO Peruc zemědělství TRANSGAS a.s. Černčice plynárenství ZEM. DRUŽSTVO Orasice zemědělství KOITO CZECH s.r.o. strojírenství ** * * AISAN BITRON CZECH, Louny strojírenství(výr.autodílů) ** * CONTA s.r.o., Podbořany ostatní výr.(chladničky) ** * Trend vývoje: 1 - prosperita beze změn zaměstnanosti 5 - stálý útlum produkce i zaměstnan. 2 - prosperita se zvyšováním zaměstnanosti 6 - restrukturalizace firmy 3 - prosperita za poklesu zaměstnanosti 7 - firma v konkurzu 4 - prosperita se sezónním výkyvem zaměstnanosti * - údaj není znám */ následnická firma firmy KRYMA s.r.o. Kryry ** - firma ještě neexistovala potencionální zaměstn. absoloventů SOŠT a SOU Louny *** - provozovna uzavřena 6

7 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU Okres Louny je průmyslově zemědělská oblast. Tato historická skutečnost odráží roztříštěnou sídelní strukturu a ovlivňuje i v současnosti jak demografickou charakteristiku populace, malou hustotu osídlení, podprůměrnou vzdělanost obyvatel, migraci mladší kvalifikované populace mimo okres. Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle odvětví ekonom. činnosti k okresu Louny Odvětví ekonomické činnosti Obyv. ekonomicky aktivní celkem Muži Ženy v % v % v % zemědělství, lesnictví a rybolov 8,4 9,5 6,9 dobývání nerostných surovin 0,6 1,0 0,2 zpracovat.prům. a výroba elektřiny 24,6 26,9 21,8 stavebnictví 8,4 13,8 1,6 obchod,opravy motor.vozidel,spotř.zboží 9,0 6,8 11,7 pohostinství a ubytování 2,6 2,1 3,3 doprava, pošty a telekomunikace 7,6 9,0 5,8 peněžnictví a pojišťovnictví 1,6 1,0 2,4 činnosti v oblasti nemov.,služby pro podniky 3,2 3,0 3,3 výzkum a vývoj 0,1 0,1 0,1 veřejná správa,obrana,sociální zabezpečení 8,6 9,6 7,4 školství 5,0 1,7 9,1 zdravotnictví,veterinální a sociální činnosti 5,1 1,6 9,4 ostatní veřejné a osobní služby 4,1 3,5 4,8 Z úhrnu osoby s dalším zaměstnáním 3,6 4,1 2,9 Poptávka po pracovnících, soustřeďovaná ÚP Louny v 1. pololetí 2003, byla zaměřena zejména na nové pracovníky a to především v nově vzniklé firmě na Podbořansku Conta s.r.o, která z loňských 134 zaměstnanců zvýšila své stavy na 295, v průmyslové zóně Loun firma Aisan Bitron Czech, která v současné době zaměstnává 168 zaměstnanců a v sousedství Aisan Bitron Louny s 12 zaměstnanci a na Žatecku dále firma Koito Czech se svými 102 zaměstanci. Trvale poptávaly strojírenské profese firmy Praga Louny (soustružník) a G+D spol. s r.o. (svářeč kovů a zámečník). K uplatnění mladých středoškoláků přispělo obsazování míst ve firmě Radiomobil Louny. Struktura nabízených volných míst tak představovala 49 míst pro uchazeče se základním vzděláním, 184 pro uchazeče s kvalifikací vyučen (převažují soustružníci, svářeči, zámečníci, zedníci, šičky a švadleny, pracovníci ochrany majetku a prodavači), 82 míst pro uchazeče s ÚSO, ÚSV (zejména strážný vězeňské služby, obchodní zástupci, zdravotní sestry) a 29 míst pro vysokoškoláky (především lékaři a učitelé). Ve struktuře volných míst výrazně převažovala místa z kvalifikovaných profesí, představující koncem prosince 85,8 % všech volných míst. 7

8 Volná pracovní místa podle kvalifikace uchazečů k Počet volných míst Počet uchazečů na VM Stupeň vzdělání Základní ,6 84,8 65,4 Vyučen ,6 11,7 14,0 Středoškol. bez maturity ,0 Vyučen s maturitou ,5 94,5 Úplné střední všeobecné ,0 Úplné střední odborné ,9 15,4 10,6 Vysokoškolské ,4 4,2 4,3 CELKEM ,2 21,3 21,6 Výrazně největší podíl uchazečů na 1 volné místo byl v kategorii uchazečů se vzděláním vyučen s maturitou a uchazečů se základním vzděláním, kde byly poptávány profese sezónních zemědělských dělníků, pomocných průmyslových a stavebních dělníků. Mezi požadavky na uchazeče vyučené byly koncem pololetí 2003 profese: - strojírenské profese soustružník, zámečník cca 14,2% všech volných míst. Zájem o tyto profese se trvale zvyšuje, poptávka po těchto ech není zcela uspokojována, proto je povolována práce občanů SR - pracovníci ochrany a ostrahy cca 3,5% volných míst poptávaná 3 firmami. U většiny těchto nabízených volných míst v tomto u je však požadováno ÚSO vzdělání s maturitou a uplatnění mimo okres CHARAKTERISTIKA LOUNSKA Z HLEDISKA TRHU PRÁCE Oblast Lounska je v severovýchodní části lounského okresu (města Louny s Postoloprty a 39 obcí). Úrovní nezaměstnanosti je Lounsko pod okresním průměrem, k zde dosáhla míra nezaměstnanosti 17,0 % a byla o 0,5 procentního bodu nižší než okresní průměr (17,5%) Mezi nejvýznamnější tradiční zaměstnavatele patří LOSTR Louny, PRAGA Louny, ČEZ-Elektrárna Počerady, Elektroporcelán Louny, Radiomobil Louny, ELNA Servis Počerady, SVČ energetika Louny, Pivovar Louny, ZZN Louny, TRANSGAS Černčice, EKOSTAVBY Louny. Významným způsobem ovlivnily snižování úrovně nezaměstnanosti japonské firmy, investující s využitím investičních pobídek v průmyslové zóně Lounyjihozápad. Firmy Aisan Bitron Czech, Aisan Bitron Louny, Fujikoki Czech a Takada dosud vytvořily 250 pracovních míst a do konce roku 2003 svou zaměstnaneckou kapacitu zdvojnásobí. Obyvatelé regionu ve větší míře vyjíždějí za prací do Středočeského kraje a Prahy vzhledem k příznivému dopravnímu spojení. Perspektivní zaměstnavatelem, sídlícím mimo územní region je také budoucí investor v připravované průmyslové zóně TRIANGL (býv. vojenské letiště). V poptávce regionálních firem není trvale uspokojována poptávka po profesi zámečník, soustružník, obráběč NC strojů, svářeč. 8

9 NEZAMĚSTNANOST Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě jedna z nejvyšších mezi okresy ČR. Koncem 1.pololetí 2003 dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese 17,3% a byla tak šestá nejvyšší po okresech Most (22,1%), Karviná (20,2%), Teplice (18,8%), Chomutov (18,0%) a Ostrava-město (17,8%). Dlouhodobě přetrvávající charakteristiky nezaměstnanosti Vysoká nezaměstnanost osob bez kvalifikace k dosáhla osob, tj. 43,2% všech evidovaných. Nejrychleji rostoucí rizikovou skupinou zůstává nadále skupina uchazečů věkové kategorie let, která je vzhledem k věku a za situace převažující nabídky před poptávkou pracovních sil na trhu práce málo perspektivní skupinou. Naopak nejvíce poklesly počty nejmladších uchazečů, tj. kategorie do let (úbytek 6,3%). Charakteristické rysy nezaměstnanosti okresu k Ukazatel osoby % osoby % osoby % Uchazeči bez kvalifikace , , ,2 Uchazeči vyučení vč.matur , , ,3 Uchazeči s kvalifikací ÚSO 698 6, , ,4 Ženy v evidenci uchazečů , , ,2 9

10 STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Nekvalifikovaní uchazeči (s podílem 43,2 % na celkovém počtu uchazečů) zůstávají i nadále dlouhodobě nejpočetnější skupinou. Zastavil se nárůst uchazečů s kvalifikací vyučen (úbytek 1,1%), kteří nacházejí vyšší uplatnění zejména v poptávaných profesích černých řemesel a také proto, že řada z nich je schopna se rekvalifikovat do nových pracovních pozic. Tato kategorie však zůstává i nadále druhou nejpočetnější kvalifikační skupinou v evidenci uchazečů (cca 35%). Mírný přírůstek byl ve srovnání s loňským rokem zaznamenán u uchazečů ÚSO s maturitou, tito uchazeči tvoří 11,4% všech evidovaných proti 10,5% v roce Koncem června 2003 bylo v evidenci ÚP celkem 507 mladistvých a absolventů škol, (tedy o 41 osob méně než v roce 2002), kteří představovali 6,8% všech evidovaných uchazečů ( proti 7,6% v roce 2002). Počet absolventů v 1.pololetí 2003 kulminoval. Přední zastoupení stále vykazují absolventi s kvalifikací vyučen (36,5%) a absolventi USO s mat. bez vyučení (31,2%) Stupeň vzdělání k % k % k % Vyučen , , ,5 ÚSV 29 6,5 24 3,9 16 4,0 nižší střední a střední odborné 75 16, , ,4 ÚSO vyučen s matur. 25 5,6 39 6,4 18 4,6 ÚSO s mat. bez vyučení , , ,2 Vysokoškolské a vyšší 22 5,0 47 7,7 29 7,3 C e l k e m , , ,0 Věková struktura evidovaných uchazečů okresu Louny k počet osob do 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let nad 50 let 10

11 Kvalifikační struktura uchazečů v okrese Louny k počet osob základní vyučen střed.odborné vyučen s mat. ÚSV ÚSO VOŠ a VŠ Míra nezaměstnanosti v okrese Louny v % míra nezam. v %

12 Míra nezaměstnanosti v oblastech v % míra nezam. v % Žatecko Podbořansko Lounsko 4. Vzdělávací soustava a vzdělávací nabídka ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny Spádová lokalita SOŠT a SOU Louny je vymezena prostorem bývalého okresu Louny, resp. mikroregionu Louny, Žatec, Podbořany. Částečně prolíná do obcí okresu Rakovník, Most, Litoměřice, Chomutov, Karlovy Vary a Kladno. Největší počet žáků je z měst Louny, Žatec a jejich spádových obcí. Menší počet žáků je z oblasti Podbořan, zejména v učebních ech, kde je výuka v učebních ech zajištěna SOUZ Podbořany. 12

13 Přehled škol okresu Louny počet absolventů, kteří ukončili v r.2003 studium Název školy celkem absol. 02/ M strojírenství SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H nástrojař SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M management ve stroj. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H zámečník SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H automechanik SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H krejčová-dámské oděvy SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H technickoadminist. prac. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M/035 management. tech. admin. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny 24 Σ SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny 25 Σ Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 živé jazyky (8leté) Gymnázium, Komenského 843, Podbořany K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec 208 Σ Gymnázium, Studentská 1075, Žatec Μ/004 obchodní akademie Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny Μ/002 ekonomika zemědělství Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny 27 Σ Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny M obchodní akademie Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec M obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, Svatováclavská 1404, Žatec 15 Σ Soukromá SPŠ elektrotechnická, Svatováclavská 1404, Žatec H cukrář, cukrovinkář SOU a SOŠ SČMSD Žatec H švadlena-šití oděvů SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/515 podnikání v tech. povoláních SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/521 podnikání-obchod,služby SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař-číšník SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař SOU a SOŠ SČMSD Žatec H číšník-servírka SOU a SOŠ SČMSD Žatec M hotelnictví a turismus SOU a SOŠ SČMSD Žatec 27 13

14 31-43M oděvnictví SOU a SOŠ SČMSD Žatec H společné stravování SOU a SOŠ SČMSD Žatec M provoz obchodu SOU a SOŠ SČMSD Žatec 10 Σ SOU a SOŠ SČMSD Žatec H elektrikář-silnoproud SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H montér el.rozvodových sítí SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H instalatér SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E keramická výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E stavební výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E šití prádla SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E zednické práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E pokrývačské práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H pokrývač SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny 5 Σ SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny L montáž strojů a zařízení SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H automechanik SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H krejčí SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H instalatér SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H farmář SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H opravář zeměd. strojů SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H technickoadmin. prac. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany - podnikání tech. povoláních SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 10 podnikání-zem.a les.hos. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany L podnikání v obchodu,služ. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H kuchař-číšník SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H prodavač SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E malířské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E farmářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E opravářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 7 Σ SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany M ekologie a ochrana krajiny Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec M agropodnikání Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 14 Σ Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 28 14

15 DOSTUPNÉ VOŠ A VYSOKÉ ŠKOLY S VAZBOU NA DALŠÍ REÁLNÝ VÝVOJ SOŠT SOU LOUNY V dané lokalitě, kde působí SOŠT a SOU Louny se žádná VOŠ ani VŠ nenachází. Absolventi studijních ů M/001 Strojírenství a M/035 Management techniky administrativy jsou přijímáni na : Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem fakulta: pedagogická sociálně-ekonomická resp. Ústav techniky a řízení výroby, se kterou máme zájem o dohodu o vzájemné spolupráci. ČVUT Praha fakulta: strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta: strojní pedagogická V zanedbatelném počtu se hlásí na VOŠ Chomutov. Jedná se o jednotlivce v případě, že nejsou přijati na některou z výše uvedených škol. Budoucí absolventi studijního u M/001 Provoz a ekonomika dopravy, kteří jsou ve školním roce ve 2. ročníku, budou mít možnost rozšířit si vzdělání při studiu na ČVUT Praha- fakulta dopravní. 15

16 B. Cíle rozvoje SOŠT a SOU Louny na roky Prioritou SOŠT a SOU Louny v tomto období bude kvalita přípravy absolventů ve 4letých a 3letých učebních ech při respektování rozvoje a změn na trhu práce nejen v dané lokalitě působnosti školy. Spolupracovat i nadále s ÚP v Lounech, naplňovat Dohodu o vzájemné spolupráci se ČD, a.s. a rozhodujícími zaměstnavateli v regionu.u absolventů 4letých studijních ů přípravu zaměřit na zvládnutí státní části maturitní zkoušky, rozvoj jazykové úrovně absolventů. U absolventů 3letých učebních ů se zaměřit zejména na odbornou úroveň v návaznosti na konkrétní potřeby potencionálních zaměstnavatelů a jejich specifika. Nadále rozvíjet spolupráci s drobnými zaměstnavateli v regionu,výkon praktické části přípravy absolventů a připravit absolventy na nutnost zakládání vlastních firem. Specifikou naši spádové oblasti je dopravní dostupnost na hlavní město ČR- Prahu, které umožňuje dojíždět do zaměstnání do firem působících na území hlavního města. Na základě rozboru struktury nezaměstnaných v periodě 1x za 3 roky otevřít nástavbové studium pro absolventy 3-letých studijních ů-forma studia dálková (při zaměstnání). Dále prohlubovat spolupráci s ÚP Louny a dle požadavků zajišťovat rekvalifikační kurzy, účast školy v projektech řešících zaměstnanost, zejména skupin obyvatelstva pouze se základním vzděláním. Konkretizace úkolů na roky Již v současné době vystihuje studijní nabídka SOŠT a SOU Louny potřeby regionu, ve kterém působí a to jak do struktury ů, tak i do vyučovaných kapacit v jednotlivých ech. Typ školy umožňuje vhodnou prostupnost mezi jednotlivými součástmi dle studijních schopností žáků. Využíváno je zejména přestupu ze studijních ů do ů učebních. Škola tak produkuje počet absolventů, které je schopen trh práce vstřebat, resp. produkuje absolventy s takovým stupněm vzdělání, který jim umožňuje uspět na trhu práce v regionu nebo i mimo region, případně vzdělání rozšířit či doplnit. Pro období do roku 2008 se nabízí 2 varianty řešení, které jsou uvedena v tabulce. 1. varianta předpokládá otevřít každý rok 1 třídu studijního u M/001 Strojírenství a utlumit postupně studijní M/035 Management techniky administrativy a kapacitu nahradit em M/001 Provoz a ekonomika dopravy. Tento byl zaveden na základě žádosti ČD, a. s., se kterou má škola dohodu o vzájemné spolupráci. Jako riziko vidím velký počet absolventů tohoto u na trhu práce a při delší době výuky i převis počtu absolventů u Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. Ve školním roce z důvodu probíhajícího náboru otevřít v 1. ročníku kombinovanou třídu z ů Management techniky administrativy a Provoz a ekonomika dopravy. 2. varianta předpokládá otevřít každý školní rok jednu třídu studijního u M/001 Strojírenství a ve studijních ech M/035 Management techniky administrativy a M/001 Provoz a ekonomika dopravy otevírat od školního roku jednu třídu kombinovanou z těchto dvou ů. Při této variantě se dostane na trh práce přibližně stejný počet absolventů každý rok a ve škole bude zajištěna kontinuita výuky těchto ů v každém školním roce. Organizačně se jeví dílčí problém v dělení třídy na výuku odborných předmětů. 16

17 Učební y při obou variantách navrhuji otevírat ve struktuře uvedené v tabulkách, v obou variantách stejně. Číselné hodnoty kapacit u jednotlivých ů jsou u 2., 3., resp. 4. ročníků uvedeny dle odhadu na základě dosavadního vývoje. Počty žáků v 1. ročnících jsou vyšší než v následujících z důvodu přestupu neúspěšných žáků do učebních ů. 1. ročníky VARIANTA I studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU 92 17

18 studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/009 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 1.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

19 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

20 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 222 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

21 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

22 VARIANTA II. 1. ročníky studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/009 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 22

23 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 2.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

24 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

25 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

26 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU Předpokládaný rozvoj materiálně-technického vybavení SOŠT a SOU Louny Rozvoj materiálně-technického vybavení školy do určité míry závislý na další struktuře vyučovaných ů.v uplynulých letech škola hospodařila s těmito finančními prostředky údaje v tabulce jsou uvedeny v skutečnosti z účetních výkazů. a) hospodaření v Kč Náklady Výnosy Hosp. výsl Hlavní činnost , , ,93 Jiná činnost , , ,45 Celkem , , , Hlavní činnost , ,93 0,00 Jiná činnost , , ,97 Celkem , , , Hlavní činnost , ,74 0,00 Jiná činnost , , ,05 Celkem , , ,05 26

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011

Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Analýza vývoje na trhu práce za rok 2011 Karlovarský kraj Březen 2012 Obsah: I. ZAMĚSTNANOST... 3 I.1 Celková zaměstnanost... 3 I.2 Zaměstnanost

Více

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová

Profil města. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Profil města Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města AQE advisors, a. s. Aktualizace

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více