A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR SOŠT a SOU LOUNY ( březen 2004) 1

2 A. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, pro které SOŠT a SOU Louny působí 1.Demografické podmínky v působišti školy SOŠT a SOU Louny působí zejména v oblasti vymezené územím bývalého okresu Louny. Jedná se o správní obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Postoloprty a Podbořany. Ze správního obvodu obce Podbořany dojíždějí žáci zejména do 4-letých studijních ů zřídka do učebních ů, je to dáno nabídkou SOU zemědělského Podbořany a dopravní dostupností. Jen nepatrné množství žáků - jedná se o jednotlivce, je ze správních obvodů obcí Chomutov, Most, Lovosice, Libochovice a Rakovník, Kladno, Karlovy Vary. 2

3 Počet nově narozených dětí v posledních 7 letech rok počet živě narozených dětí počet rok Z přehledu vyplývá stabilní počet narozených dětí na Lounsku s vyjímkou r ; tzn že do středních škol by měl tento ročník nastoupit v roce

4 Počty žáků v posledních ročnících základních a zvl. škol v regionu LN Ve školním roce 2003/04 navštěvuje poslední ročník ZŠ a ZvŠ v regionu Lounska 898 žáku, v následujících letech bude navštěvovat deváté třídy v lounském regionu tento počet žáku : 2004/ / / / Z porovnání s počtem živě narozených dětí vyplývá úbytek žáků cca o , i když z přehledu je zjevný nárůst žáků v nejbližších 4 letech. počet / / / /08 rok Pro úplnost je uvedena tabulka počtu žáků 9. tříd zákl. škol, které tvoří největší % přijatých žáků do 1. ročníků na SOŠT a SOU Louny.Úhrné počty žáků byly získány od ředitelů ZŠ, nemusí být věrohodné, ale korespondují s výše uvedenou tabulkou z celého regionu Lounska, mimo mikroregionu Podbořany ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Louny ZŠ Černčice ZŠ Lenešice ZŠ Peruc ZŠ Ročov ZŠ Žatec (Bezruče) ZŠ Žatec ( Komenského) ZŠ Žatec (28.října) ZŠ Žatec (Jižní) ZŠ Postoloprty (Draguš) Celkem

5 2. Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny včetně porovnání s krajskými hodnotami Vzdělanost obyvatelstva v našem regionu uvádíme v porovnání s Ústeckým krajem. Lounsko počet obyvatel bez vzdělání 593 obyvatel / 0,82 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 28,12 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,28 % učňovské s maturitou 773 obyvatel / 1,07 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,84 % vyšší odborné 636 obyvatel / 0,88 % vysokoškolské 3918 obyvatel / 5,45 % nezjištěno 1061 obyvatel / 1,54 % Ústecký kraj počet obyvatel bez vzdělání 5747 obyvatel / 0,84 % základní vzdělání včetně neukončen obyvatel / 27,27 % střední odborné (učňovské) obyvatel / 39,13 % učňovské s maturitou 9039 obyvatel / 1,31 % úplné střední odborné včetně nástaveb obyvatel / 22,83 % vyšší odborné 6769 obyvatel / 0,95 % vysokoškolské obyvatel / 5,43 % nezjištěno obyvatel / 2,24 % LN UK bez vzdělání střední odborné (učňovské) úplné střední odborné včetně nástaveb vysokoškolské základní vzdělání včetně neukončen. učňovské s maturitou vysokoškolské nezjištěno 5

6 3. Specifika rozvoje ekonomiky a trhu práce ve vazbě na další vývoj SOŠT a SOU Louny Rozhodující zaměstnavatele Název firmy Odvětví Stav pracovníků k Trend pol.03 LOSTR s.r.o. Louny opravár.strojírenství ČEZ Elektrárna Počerady energetika PRAGA a.s. Louny strojírenství HP PELZER k.s. Žatec ostat.textilní výroba ELEKTROPORCELÁN a.s. LN elektrotechnika ŠROUBÁRNA a.s. Žatec strojírenství RADIOMOBIL a.s. Louny spoje ELNA SERVIS s.r.o. Počerady montáže, regulace GLAVERBEL a.s. Kryry sklářský průmysl PEKÁRNA a.s. Žatec potravinářský prům CHMELAŘSTVí Žatec zpracování chmele SVČ.ENERGETIKA a.s. Louny energetika XAVEROV a.s. Žatec zemědělství - ŽV ZZN a.s. Louny nákup a prodej PIVOVAR a.s. Louny potravinářský prům JEDNOTA SD Podbořany obchod AGS ASTRA a.s. Žatec stavebnictví LUTOS s.r.o. Lubenec strojírenství LOUNSKÁ MLÉKARNA s.r.o. potravinářský prům SILNICE s.r.o. Žatec stavebnictví ANIMO Žatec a.s. potravinářský prům TIMO s.r.o. Louny konfekční průmysl *** LOGIT s.r.o. Hlubany spec.textil.průmysl KERAMIKA a.s. Podbořany prům.staveb.hmot Oblastní stavební Žatec stavebnictví EKOSTAVBY Louny s.r.o. stavebnictví ATROPOS s.r.o. Žatec (Milux) konf.prům.,elektro KAOLIN a.s. Hlubany dobývání ner.surovin ZEM. DRUŽSTVO Ročov zemědělství ZEM. DRUŽSTVO Peruc zemědělství TRANSGAS a.s. Černčice plynárenství ZEM. DRUŽSTVO Orasice zemědělství KOITO CZECH s.r.o. strojírenství ** * * AISAN BITRON CZECH, Louny strojírenství(výr.autodílů) ** * CONTA s.r.o., Podbořany ostatní výr.(chladničky) ** * Trend vývoje: 1 - prosperita beze změn zaměstnanosti 5 - stálý útlum produkce i zaměstnan. 2 - prosperita se zvyšováním zaměstnanosti 6 - restrukturalizace firmy 3 - prosperita za poklesu zaměstnanosti 7 - firma v konkurzu 4 - prosperita se sezónním výkyvem zaměstnanosti * - údaj není znám */ následnická firma firmy KRYMA s.r.o. Kryry ** - firma ještě neexistovala potencionální zaměstn. absoloventů SOŠT a SOU Louny *** - provozovna uzavřena 6

7 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU Okres Louny je průmyslově zemědělská oblast. Tato historická skutečnost odráží roztříštěnou sídelní strukturu a ovlivňuje i v současnosti jak demografickou charakteristiku populace, malou hustotu osídlení, podprůměrnou vzdělanost obyvatel, migraci mladší kvalifikované populace mimo okres. Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle odvětví ekonom. činnosti k okresu Louny Odvětví ekonomické činnosti Obyv. ekonomicky aktivní celkem Muži Ženy v % v % v % zemědělství, lesnictví a rybolov 8,4 9,5 6,9 dobývání nerostných surovin 0,6 1,0 0,2 zpracovat.prům. a výroba elektřiny 24,6 26,9 21,8 stavebnictví 8,4 13,8 1,6 obchod,opravy motor.vozidel,spotř.zboží 9,0 6,8 11,7 pohostinství a ubytování 2,6 2,1 3,3 doprava, pošty a telekomunikace 7,6 9,0 5,8 peněžnictví a pojišťovnictví 1,6 1,0 2,4 činnosti v oblasti nemov.,služby pro podniky 3,2 3,0 3,3 výzkum a vývoj 0,1 0,1 0,1 veřejná správa,obrana,sociální zabezpečení 8,6 9,6 7,4 školství 5,0 1,7 9,1 zdravotnictví,veterinální a sociální činnosti 5,1 1,6 9,4 ostatní veřejné a osobní služby 4,1 3,5 4,8 Z úhrnu osoby s dalším zaměstnáním 3,6 4,1 2,9 Poptávka po pracovnících, soustřeďovaná ÚP Louny v 1. pololetí 2003, byla zaměřena zejména na nové pracovníky a to především v nově vzniklé firmě na Podbořansku Conta s.r.o, která z loňských 134 zaměstnanců zvýšila své stavy na 295, v průmyslové zóně Loun firma Aisan Bitron Czech, která v současné době zaměstnává 168 zaměstnanců a v sousedství Aisan Bitron Louny s 12 zaměstnanci a na Žatecku dále firma Koito Czech se svými 102 zaměstanci. Trvale poptávaly strojírenské profese firmy Praga Louny (soustružník) a G+D spol. s r.o. (svářeč kovů a zámečník). K uplatnění mladých středoškoláků přispělo obsazování míst ve firmě Radiomobil Louny. Struktura nabízených volných míst tak představovala 49 míst pro uchazeče se základním vzděláním, 184 pro uchazeče s kvalifikací vyučen (převažují soustružníci, svářeči, zámečníci, zedníci, šičky a švadleny, pracovníci ochrany majetku a prodavači), 82 míst pro uchazeče s ÚSO, ÚSV (zejména strážný vězeňské služby, obchodní zástupci, zdravotní sestry) a 29 míst pro vysokoškoláky (především lékaři a učitelé). Ve struktuře volných míst výrazně převažovala místa z kvalifikovaných profesí, představující koncem prosince 85,8 % všech volných míst. 7

8 Volná pracovní místa podle kvalifikace uchazečů k Počet volných míst Počet uchazečů na VM Stupeň vzdělání Základní ,6 84,8 65,4 Vyučen ,6 11,7 14,0 Středoškol. bez maturity ,0 Vyučen s maturitou ,5 94,5 Úplné střední všeobecné ,0 Úplné střední odborné ,9 15,4 10,6 Vysokoškolské ,4 4,2 4,3 CELKEM ,2 21,3 21,6 Výrazně největší podíl uchazečů na 1 volné místo byl v kategorii uchazečů se vzděláním vyučen s maturitou a uchazečů se základním vzděláním, kde byly poptávány profese sezónních zemědělských dělníků, pomocných průmyslových a stavebních dělníků. Mezi požadavky na uchazeče vyučené byly koncem pololetí 2003 profese: - strojírenské profese soustružník, zámečník cca 14,2% všech volných míst. Zájem o tyto profese se trvale zvyšuje, poptávka po těchto ech není zcela uspokojována, proto je povolována práce občanů SR - pracovníci ochrany a ostrahy cca 3,5% volných míst poptávaná 3 firmami. U většiny těchto nabízených volných míst v tomto u je však požadováno ÚSO vzdělání s maturitou a uplatnění mimo okres CHARAKTERISTIKA LOUNSKA Z HLEDISKA TRHU PRÁCE Oblast Lounska je v severovýchodní části lounského okresu (města Louny s Postoloprty a 39 obcí). Úrovní nezaměstnanosti je Lounsko pod okresním průměrem, k zde dosáhla míra nezaměstnanosti 17,0 % a byla o 0,5 procentního bodu nižší než okresní průměr (17,5%) Mezi nejvýznamnější tradiční zaměstnavatele patří LOSTR Louny, PRAGA Louny, ČEZ-Elektrárna Počerady, Elektroporcelán Louny, Radiomobil Louny, ELNA Servis Počerady, SVČ energetika Louny, Pivovar Louny, ZZN Louny, TRANSGAS Černčice, EKOSTAVBY Louny. Významným způsobem ovlivnily snižování úrovně nezaměstnanosti japonské firmy, investující s využitím investičních pobídek v průmyslové zóně Lounyjihozápad. Firmy Aisan Bitron Czech, Aisan Bitron Louny, Fujikoki Czech a Takada dosud vytvořily 250 pracovních míst a do konce roku 2003 svou zaměstnaneckou kapacitu zdvojnásobí. Obyvatelé regionu ve větší míře vyjíždějí za prací do Středočeského kraje a Prahy vzhledem k příznivému dopravnímu spojení. Perspektivní zaměstnavatelem, sídlícím mimo územní region je také budoucí investor v připravované průmyslové zóně TRIANGL (býv. vojenské letiště). V poptávce regionálních firem není trvale uspokojována poptávka po profesi zámečník, soustružník, obráběč NC strojů, svářeč. 8

9 NEZAMĚSTNANOST Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě jedna z nejvyšších mezi okresy ČR. Koncem 1.pololetí 2003 dosáhla míra nezaměstnanosti v okrese 17,3% a byla tak šestá nejvyšší po okresech Most (22,1%), Karviná (20,2%), Teplice (18,8%), Chomutov (18,0%) a Ostrava-město (17,8%). Dlouhodobě přetrvávající charakteristiky nezaměstnanosti Vysoká nezaměstnanost osob bez kvalifikace k dosáhla osob, tj. 43,2% všech evidovaných. Nejrychleji rostoucí rizikovou skupinou zůstává nadále skupina uchazečů věkové kategorie let, která je vzhledem k věku a za situace převažující nabídky před poptávkou pracovních sil na trhu práce málo perspektivní skupinou. Naopak nejvíce poklesly počty nejmladších uchazečů, tj. kategorie do let (úbytek 6,3%). Charakteristické rysy nezaměstnanosti okresu k Ukazatel osoby % osoby % osoby % Uchazeči bez kvalifikace , , ,2 Uchazeči vyučení vč.matur , , ,3 Uchazeči s kvalifikací ÚSO 698 6, , ,4 Ženy v evidenci uchazečů , , ,2 9

10 STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Nekvalifikovaní uchazeči (s podílem 43,2 % na celkovém počtu uchazečů) zůstávají i nadále dlouhodobě nejpočetnější skupinou. Zastavil se nárůst uchazečů s kvalifikací vyučen (úbytek 1,1%), kteří nacházejí vyšší uplatnění zejména v poptávaných profesích černých řemesel a také proto, že řada z nich je schopna se rekvalifikovat do nových pracovních pozic. Tato kategorie však zůstává i nadále druhou nejpočetnější kvalifikační skupinou v evidenci uchazečů (cca 35%). Mírný přírůstek byl ve srovnání s loňským rokem zaznamenán u uchazečů ÚSO s maturitou, tito uchazeči tvoří 11,4% všech evidovaných proti 10,5% v roce Koncem června 2003 bylo v evidenci ÚP celkem 507 mladistvých a absolventů škol, (tedy o 41 osob méně než v roce 2002), kteří představovali 6,8% všech evidovaných uchazečů ( proti 7,6% v roce 2002). Počet absolventů v 1.pololetí 2003 kulminoval. Přední zastoupení stále vykazují absolventi s kvalifikací vyučen (36,5%) a absolventi USO s mat. bez vyučení (31,2%) Stupeň vzdělání k % k % k % Vyučen , , ,5 ÚSV 29 6,5 24 3,9 16 4,0 nižší střední a střední odborné 75 16, , ,4 ÚSO vyučen s matur. 25 5,6 39 6,4 18 4,6 ÚSO s mat. bez vyučení , , ,2 Vysokoškolské a vyšší 22 5,0 47 7,7 29 7,3 C e l k e m , , ,0 Věková struktura evidovaných uchazečů okresu Louny k počet osob do 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let nad 50 let 10

11 Kvalifikační struktura uchazečů v okrese Louny k počet osob základní vyučen střed.odborné vyučen s mat. ÚSV ÚSO VOŠ a VŠ Míra nezaměstnanosti v okrese Louny v % míra nezam. v %

12 Míra nezaměstnanosti v oblastech v % míra nezam. v % Žatecko Podbořansko Lounsko 4. Vzdělávací soustava a vzdělávací nabídka ve spádové lokalitě SOŠT a SOU Louny Spádová lokalita SOŠT a SOU Louny je vymezena prostorem bývalého okresu Louny, resp. mikroregionu Louny, Žatec, Podbořany. Částečně prolíná do obcí okresu Rakovník, Most, Litoměřice, Chomutov, Karlovy Vary a Kladno. Největší počet žáků je z měst Louny, Žatec a jejich spádových obcí. Menší počet žáků je z oblasti Podbořan, zejména v učebních ech, kde je výuka v učebních ech zajištěna SOUZ Podbořany. 12

13 Přehled škol okresu Louny počet absolventů, kteří ukončili v r.2003 studium Název školy celkem absol. 02/ M strojírenství SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H nástrojař SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M management ve stroj. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H zámečník SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H automechanik SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H krejčová-dámské oděvy SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny H technickoadminist. prac. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny M/035 management. tech. admin. SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny 24 Σ SOŠ technická a SOU, Osvoboditelů 380, Louny K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny 25 Σ Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny K/801 živé jazyky (8leté) Gymnázium, Komenského 843, Podbořany K/401 gymnázium (4leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec K/801 gymnázium (8leté) Gymnázium, Studentská 1075, Žatec 208 Σ Gymnázium, Studentská 1075, Žatec Μ/004 obchodní akademie Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny Μ/002 ekonomika zemědělství Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny 27 Σ Obchodní akademie a SZŠ, Osvoboditelů 497, Louny M obchodní akademie Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec M obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, Svatováclavská 1404, Žatec 15 Σ Soukromá SPŠ elektrotechnická, Svatováclavská 1404, Žatec H cukrář, cukrovinkář SOU a SOŠ SČMSD Žatec H švadlena-šití oděvů SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/515 podnikání v tech. povoláních SOU a SOŠ SČMSD Žatec L/521 podnikání-obchod,služby SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař-číšník SOU a SOŠ SČMSD Žatec H kuchař SOU a SOŠ SČMSD Žatec H číšník-servírka SOU a SOŠ SČMSD Žatec M hotelnictví a turismus SOU a SOŠ SČMSD Žatec 27 13

14 31-43M oděvnictví SOU a SOŠ SČMSD Žatec H společné stravování SOU a SOŠ SČMSD Žatec M provoz obchodu SOU a SOŠ SČMSD Žatec 10 Σ SOU a SOŠ SČMSD Žatec H elektrikář-silnoproud SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H montér el.rozvodových sítí SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H instalatér SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E keramická výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E stavební výroba SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E šití prádla SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E zednické práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny E pokrývačské práce SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny H pokrývač SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny 5 Σ SOU stavební, OU a Učiliště, Postoloprtská 2636, Louny L montáž strojů a zařízení SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H automechanik SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H krejčí SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H instalatér SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H farmář SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H opravář zeměd. strojů SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H technickoadmin. prac. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany - podnikání tech. povoláních SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 10 podnikání-zem.a les.hos. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany L podnikání v obchodu,služ. SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H kuchař-číšník SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany H prodavač SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E malířské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E farmářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany E opravářské práce SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 7 Σ SOU zemědělské a OU, Kpt. Jaroše 862, Podbořany M ekologie a ochrana krajiny Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec M agropodnikání Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 14 Σ Střední zeměděl. šk. a SOU, Svatopluka Čecha 1180, Žatec 28 14

15 DOSTUPNÉ VOŠ A VYSOKÉ ŠKOLY S VAZBOU NA DALŠÍ REÁLNÝ VÝVOJ SOŠT SOU LOUNY V dané lokalitě, kde působí SOŠT a SOU Louny se žádná VOŠ ani VŠ nenachází. Absolventi studijních ů M/001 Strojírenství a M/035 Management techniky administrativy jsou přijímáni na : Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem fakulta: pedagogická sociálně-ekonomická resp. Ústav techniky a řízení výroby, se kterou máme zájem o dohodu o vzájemné spolupráci. ČVUT Praha fakulta: strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta: strojní pedagogická V zanedbatelném počtu se hlásí na VOŠ Chomutov. Jedná se o jednotlivce v případě, že nejsou přijati na některou z výše uvedených škol. Budoucí absolventi studijního u M/001 Provoz a ekonomika dopravy, kteří jsou ve školním roce ve 2. ročníku, budou mít možnost rozšířit si vzdělání při studiu na ČVUT Praha- fakulta dopravní. 15

16 B. Cíle rozvoje SOŠT a SOU Louny na roky Prioritou SOŠT a SOU Louny v tomto období bude kvalita přípravy absolventů ve 4letých a 3letých učebních ech při respektování rozvoje a změn na trhu práce nejen v dané lokalitě působnosti školy. Spolupracovat i nadále s ÚP v Lounech, naplňovat Dohodu o vzájemné spolupráci se ČD, a.s. a rozhodujícími zaměstnavateli v regionu.u absolventů 4letých studijních ů přípravu zaměřit na zvládnutí státní části maturitní zkoušky, rozvoj jazykové úrovně absolventů. U absolventů 3letých učebních ů se zaměřit zejména na odbornou úroveň v návaznosti na konkrétní potřeby potencionálních zaměstnavatelů a jejich specifika. Nadále rozvíjet spolupráci s drobnými zaměstnavateli v regionu,výkon praktické části přípravy absolventů a připravit absolventy na nutnost zakládání vlastních firem. Specifikou naši spádové oblasti je dopravní dostupnost na hlavní město ČR- Prahu, které umožňuje dojíždět do zaměstnání do firem působících na území hlavního města. Na základě rozboru struktury nezaměstnaných v periodě 1x za 3 roky otevřít nástavbové studium pro absolventy 3-letých studijních ů-forma studia dálková (při zaměstnání). Dále prohlubovat spolupráci s ÚP Louny a dle požadavků zajišťovat rekvalifikační kurzy, účast školy v projektech řešících zaměstnanost, zejména skupin obyvatelstva pouze se základním vzděláním. Konkretizace úkolů na roky Již v současné době vystihuje studijní nabídka SOŠT a SOU Louny potřeby regionu, ve kterém působí a to jak do struktury ů, tak i do vyučovaných kapacit v jednotlivých ech. Typ školy umožňuje vhodnou prostupnost mezi jednotlivými součástmi dle studijních schopností žáků. Využíváno je zejména přestupu ze studijních ů do ů učebních. Škola tak produkuje počet absolventů, které je schopen trh práce vstřebat, resp. produkuje absolventy s takovým stupněm vzdělání, který jim umožňuje uspět na trhu práce v regionu nebo i mimo region, případně vzdělání rozšířit či doplnit. Pro období do roku 2008 se nabízí 2 varianty řešení, které jsou uvedena v tabulce. 1. varianta předpokládá otevřít každý rok 1 třídu studijního u M/001 Strojírenství a utlumit postupně studijní M/035 Management techniky administrativy a kapacitu nahradit em M/001 Provoz a ekonomika dopravy. Tento byl zaveden na základě žádosti ČD, a. s., se kterou má škola dohodu o vzájemné spolupráci. Jako riziko vidím velký počet absolventů tohoto u na trhu práce a při delší době výuky i převis počtu absolventů u Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. Ve školním roce z důvodu probíhajícího náboru otevřít v 1. ročníku kombinovanou třídu z ů Management techniky administrativy a Provoz a ekonomika dopravy. 2. varianta předpokládá otevřít každý školní rok jednu třídu studijního u M/001 Strojírenství a ve studijních ech M/035 Management techniky administrativy a M/001 Provoz a ekonomika dopravy otevírat od školního roku jednu třídu kombinovanou z těchto dvou ů. Při této variantě se dostane na trh práce přibližně stejný počet absolventů každý rok a ve škole bude zajištěna kontinuita výuky těchto ů v každém školním roce. Organizačně se jeví dílčí problém v dělení třídy na výuku odborných předmětů. 16

17 Učební y při obou variantách navrhuji otevírat ve struktuře uvedené v tabulkách, v obou variantách stejně. Číselné hodnoty kapacit u jednotlivých ů jsou u 2., 3., resp. 4. ročníků uvedeny dle odhadu na základě dosavadního vývoje. Počty žáků v 1. ročnících jsou vyšší než v následujících z důvodu přestupu neúspěšných žáků do učebních ů. 1. ročníky VARIANTA I studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU 92 17

18 studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/009 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy 28 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 1.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

19 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

20 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 222 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

21 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

22 VARIANTA II. 1. ročníky studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/001 provoz a ekonomika dopravy M/035 management techniky admin. 15 součást SOŠ 58 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební y 3-leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 16 součást SOU studijní y 4-leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/009 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 22

23 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 20 součást SOU studijní y 4leté Název M/001 strojírenství M/006 management techniky admin M/001 provoz a ekonomika dopravy 14 součást SOŠ 56 učební 3leté Název H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. pracovnice 18 součást SOU 94 2.VARIANTA-za všechny ročníky a y vyučované v daném školním roce studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

24 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU

25 studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ 225 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU studijní 4-leté y M/001 strojírenství M/035 management techniky admin M/006 provoz a ekonomika dopravy ročník součást SOŠ

26 učební 3-leté y H/001 zámečník H/001 automechanik H/002 klempíř H/001 obráběč kovů H/001 krejčí H/002 technickoadmin. prac ročník součást SOU Předpokládaný rozvoj materiálně-technického vybavení SOŠT a SOU Louny Rozvoj materiálně-technického vybavení školy do určité míry závislý na další struktuře vyučovaných ů.v uplynulých letech škola hospodařila s těmito finančními prostředky údaje v tabulce jsou uvedeny v skutečnosti z účetních výkazů. a) hospodaření v Kč Náklady Výnosy Hosp. výsl Hlavní činnost , , ,93 Jiná činnost , , ,45 Celkem , , , Hlavní činnost , ,93 0,00 Jiná činnost , , ,97 Celkem , , , Hlavní činnost , ,74 0,00 Jiná činnost , , ,05 Celkem , , ,05 26

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava ÚNOR

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Duben 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 23. října 2017 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) Podíl nezaměstnaných

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Rekvalifikace Příloha č. 1 Rekvalifikace se vztahují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Podpora odborného vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském eském kraji Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském kraji podpora učňovského školství a jeho propojení s firmami je jednou z priorit Středočeského kraje

Více

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 12. 5. 2015 Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, volných míst je nejvíce od konce roku 2008 K 30. 4. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 491 585 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 730 méně než v

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

Kontaktní pracoviště Louny, Podbořany, Žatec - měsíční zpráva - květen 2011 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. o situaci na trhu práce k 31. 5. 2011

Kontaktní pracoviště Louny, Podbořany, Žatec - měsíční zpráva - květen 2011 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. o situaci na trhu práce k 31. 5. 2011 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA o situaci na trhu práce k 31. 5. 2011 Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Louny Obsah Seznam tabulek... 2 Seznam grafů... 2 1. Nezaměstnanost... 3 2. Aktivní politika zaměstnanosti...

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 216 Obsah: 1. Nezaměstnanost a volná pracovní

Více

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2010 Zpracovatel: GaREP, spol.

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014

konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Kontaktní pracoviště Cheb konference Zaměstnanost 2014 Kulturní centrum Svoboda Cheb 2.10.2014 Bc. Natalie Bláhová, vedoucí referátu trhu práce Cheb Situace na trhu práce v okrese Cheb k 31.8.2014 bylo

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen 2016 září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

IPS. Informace o vývoji na trhu práce. Schůzka výchovných poradců Praha východ

IPS. Informace o vývoji na trhu práce. Schůzka výchovných poradců Praha východ IPS Informace o vývoji na trhu práce Schůzka výchovných poradců Praha východ 9.11.2016 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ Program situace na trhu práce nezaměstnanost

Více

ÚŘAD PRÁCE V LOUNECH

ÚŘAD PRÁCE V LOUNECH ÚŘAD PRÁCE V LOUNECH Postoloprtská 2664, 440 81 Louny, tel. 950 134 111, email: podatelna@ln.mpsv.cz ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE V OKRESE LOUNY ZA ROK 2010 Předkládá Ing. Vratislav Pražák ředitel úřadu

Více

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 11/2/2016 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UPOL WWW.SPCR.CZ PÁTRÁME, HLEDÁME 2/3 průmyslových firem má nedostatek vysokoškoláků 1/2 firem postrádá

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 2016 listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017

Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Vývoj počtu žáků středních škol, prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání 2 Vývoj počtu žáků ve středních

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v červnu. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského Praha 7. Tel.

Tisková zpráva. Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v červnu. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského Praha 7. Tel. Praha, 8. 7. 2014 Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v červnu K 30. 6. 2014 evidoval (ÚP ČR) celkem 537 179 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 794 méně než v květnu a o 3 294 méně než v červnu 2013. Z

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2015 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 2016 říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více