Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol"

Transkript

1 Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Informační seminář pro koordinátory škol

2 TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., ) jeden náhradní termín (6. 5. dát do pozvánek k řádným termínům) 2. kolo/další škola přijímacího řízení jeden řádný termín (20. 5.) jeden náhradní termín (27. 5.) lze využít výsledky z 1. kola (hash uchazeče, písemný souhlas)

3 VÝSLEDKY budou zpřístupněny ve webovéaplikaci Přijímačky takto: v 16:00 hod. předběžné v 18:00 hod. definitivní výsledky odpovědi ze ZA zpracovávat průběžně odpovědi z 1. řádného termínu zadat do do 9:00 hod. odpovědi z 2. řádného termínu doporučujeme zadat do do 13:00 hod.

4 TERMÍN PŘIHLÁŠEK Scio potřebuje znát požadavky škol na základě těchto informací škola obdrží: instruktážní letáky k přiložení do pozvánek zkompletované testy v obálkách podle termínů,učeben a předmětů na zadat celkové počty uchazečů (podle termínů a ročníků) rozdělení uchazečů do učeben

5 UCHAZEČI SE SPECIÁL. VZDĚL. POTŘEBAMI nárok na zohledněníhandicapu samostatnáučebna kategorie: tělesně, zrakově, sluchově postižení a uchazeči s SPU skupina 1. čas. dotace ano (SPU +25 %) úprava testů ne záznam odpovědí ZA asistent ne 2. ano (SPU +50 %) ano test ne 3. ano (SPU +100 %) ano test ano (SPU ne) úprava testů: bezpatkové písmo, vel. 14, zvýraznění klíčových slov, větší řádkový proklad atd., žlutá barva papíru v případě potřeby testu v Braillově písmu ihned informovat Scio do aplikace Přijímačky zapsat pouze počet uchazečů, pro které škola potřebuje úpravu testů (2. a 3. skupina) o zařazení do skupiny rozhoduje škola na základě posudku pedagogicko-psychologické poradny

6 PŘEVZETÍ TESTOVACÍCH MATERIÁLŮ rozvoz na spádovéškoly: na spádové škole zkontrolovat adresu, tj. že přebíráte materiály pro svou školu na svéškole materiály pro všechny termíny najednou kontrolovat jen podle štítků, zapečetěné obálky nerozbalovat! uložit nejlépe do trezoru zpětná vazba na do 10:00 hod.

7 PŘEVZETÍ TESTOVACÍCH MATERIÁLŮ Scio připraví materiály pro všechny termíny najednou KOMPLET (podle termínů a předmětů) obsahuje: Průvodní dopis Testy zapečetěné obálky s průhledovými okénky Testy: 1. pomoc zapečetěné obálky s průhledovými okénky Testy SPV zapečetěné obálky s průhledovými okénky Testy SPV: 1. pomoc zapečetěné obálky s průhledovými okénky Záznamové archy nezapečetěné obálky Zpráva pro uchazeče nezapečetěná obálka Dotazník pro uchazeče nezapečetěná obálka kontrolovat jen podle štítků zapečetěné obálky nerozbalovat! uložit nejlépe do trezoru příklad štítku:

8 TESTY vycházíz RVP ZV bližší popis na maximum/čas na řešení: OSP - 60 bodů/60 minut MA - 30 bodů/60 minut ČJ - 40 bodů/45 minut výsledky: skóre, percentil každý termín 1 varianta: srovnatelnost - harmonizace

9 DOTAZNÍK PRO UCHAZEČE A4 10 minut vyplňují v 1. termínu mohou přeskočit otázku, na kterou nebudou chtít odpovědět preference a důvody výběru oboru školy porovnání výsledku předmětových testů podle známek uchazečů v jednotlivých předmětech oblíbenost školních předmětů preference mimoškolních aktivit očekávání uchazečů od studia na konkrétní SŠ Po vyplnění, škola zkontroluje, zda mají všechny dotazníky vyplněn kód žáka a do pošle ke zpracování do Scio

10 PŘÍPRAVA PŘED ZKOUŠKAMI určitě je třeba: proškolit zadávající a dozor dle Pokynů pro školy rozpočítat podle učeben záznamové archy a dotazníky připravit zasedací pořádek podle AID/VID žáka doporučujeme: zkontrolovat učebny (v nich žádná nápověda)

11 HARMONOGRAM ZKOUŠEK pro běžné uchazeče 8:00-8:15 instruktáž 8:15-9:15 test z OSP 9:15-9:30 přestávka 9:30-9:35 instruktáž 9:35-10:35 test z matematiky 10:35-10:50 přestávka 10:50-10:55 instruktáž 10:55-11:40 test z českého jazyka 11:40-11:45 přestávka 11:45-11:55 dotazník časové posuny jsou možné, ale je třeba předem konzultovat se Scio

12 PRŮBĚH ZKOUŠEK vše v Pokynech pro školy (obsahují také Pokyny pro zadávající) jsou závazné pro všechny školy zajišťují stejné podmínky pro všechny uchazeče během zkoušek dejte pozor zejména na následující: do ZA pro sken nic nedopisovat, nepřehýbat (jinak potíže při rozpoznávání) MA, OSP mají vložené listy na poznámky, které lze vyjmout zkontrolovat, zda uchazeči vyplnili kód žáka na ZA a v dotazníku dotazník pro uchazeče zdůraznit, že nemá vliv na přijetí, otázku mohou přeskočit testy od uchazečů vybrat, škola si nechá pro archivaci, zbytek skartuje nebo pošle zpět do Scio

13 PO ZKOUŠCE skenování ZA, TestsChecker, aplikace Přijímačky ZA pro sken naskenovat (podle termínů, oborů a předmětů) naskenované ZA převést do datové podoby pomocí TestsCheckeru datové soubory importovat do aplikace Přijímačky v aplikaci Přijímačky provést uzamčení termínu, spárování AID a VID a přepnutí do dalšího termínu v určeném čase exportovat výsledky z aplikace Přijímačky vytisknout Zprávy pro nepřijaté uchazeče (výsledky testů uchazeče) z aplikace Přijímačky pokud škola používá ZA pro přepis, stačí přepsat odpovědi přímo do aplikace Přijímačky a přepnout do dalšího termínu pokud škola nepoužívá anonymizaci, uvede uchazeč v dotazníku jako kód žáka pouze část VID (trojčíslí, které je jedinečné pro uchazeče) uchazeč v dotazníku napíše kód žáka číslem a zároveň ho vyznačí pomocí křížků

14 SHRNUTÍ DŮLEŽITÉ DATUMY zařizují školy zadat celkový počet uchazečů (aplikace Přijímačky) zadat rozdělení uchazečů do učeben (aplikace Přijímačky) založit obory a zadat uchazeče (aplikace Přijímačky) nahlásit, kdo převezme materiály na spádové škole nebo vyzvednout materiály na spádových školách zpětná vazba k dodaným materiálům na do 9:00 hod. zadat odpovědi uchazečů z 1. řádného termínu nahlásit počet uchazečů pro náhradní termín na (nejpozději do 3.5.) poslat dotazníky ke zpracování na adresu: Scio, Pobřežní 34, Praha 8 (na obálku uvést kód školy a kód projektu 2SŠ_06)

15 SHRNUTÍ DŮLEŽITÉ DATUMY zařizuje Scio školám přihlašovací údaje do aplikace Přijímačky do instruktážní letáky pro uchazeče nebo rozvoz materiálů na spádové školy vyhodnocení odpovědí a zpřístupnění výsledků z řádných termínů vyhodnocení odpovědí a zpřístupnění výsledků z náhradního termínu souhrnná a analytická zpráva pro školy (všichni uchazeči) a faktura za PZ v krajích, kde si školy PZ hradí samy dodatek k analytické zprávě pro školy (zapsaní uchazeči)

16 PŘÍPRAVA PZ nanečisto generálka termín od do trénink školy distribuce: poštou 30 testů zdarma PZ nanečisto pro uchazeče termín od do distribuce: poštou nebo elektronicky ceny na objednat přes e-shop (do ) vyhodnocení hned jen skóre, úspěšnost

17 APLIKACE PŘIJÍMAČKY https://prijimacky.scio.cz/

18 POSTUP přihlásit se do ostréverze (přihlašovací údaje obdrží škola em) A) zadat celkové počty uchazečů B) zadat počty uchazečů v jednotlivých učebnách C) stáhnout TestsChecker s šablonami (pokud si jej škola objednala) D) zvolit testování a založit v něm obor E) zadat seznam uchazečů do oboru F) zadat odpovědi uchazečů (import nebo přepis) G) uzamknout obor (1. termín do do 9:00 hod.) H) pokud škola zvolila anonymizaci, je třeba spárovat AID s kódy žáků (uchazeči uvedli v ZA) J) přepnout na další termín popř. náhradní termín J) zobrazit výsledky uchazečů, tisk a export

19 ZÁVĚR přihlašovacíúdaje do aplikace Přijímačkypošleme em koordinátorovi PZ přihlašovací údaje pro PZ nanečisto, generálku a ostré testy jsou stejné Demo verze je již k dispozici Kontakty: (kdykoliv), vždy, prosím, uvádějte kód školy (najdete ve smlouvě za názvem školy)

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ

ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKUŠEBNÍ ŘÁD PLATÍ OD 1. 7. 2015 1 CHARAKTERISTIKA ZKOUŠKY Z JAZYKA A REÁLIÍ...2 2 DOSTUPNÉ MATERIÁLY KE ZKOUŠCE...3 3 TERMÍNY

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Podrobný prů vodce na te ma:

Podrobný prů vodce na te ma: Podrobný prů vodce na te ma: Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software 11 typů, které vám pomohou odvrátit nebezpečí realizace nesprávného rozhodnutí Jak realizovat výběrové řízení nejen

Více

Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink

Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Informace o dokumentu Číslo dokumentu AW 1.1 Název dokumentu Aktivační web Zákazník M7 + Eviso Vlastník dokumentu na straně zákazníka Vedoucí

Více

Otázky a odpovědi k první celoplošné generální zkoušce tzv. plošného testování

Otázky a odpovědi k první celoplošné generální zkoušce tzv. plošného testování Otázky a odpovědi k první celoplošné generální zkoušce tzv. plošného testování prezentuje odpovědi na konkrétní otázky, zasílané školami k první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11)

autor příručky: RNDr. Libor Jelínek vydáno v lednu 2011 (pro verzi 10/11) BAKALÁŘI příručka k systému počítačového zpracování školní agendy instalace konfigurace, aktualizace evidence, klasifikace, vysvědčení rozvrh, suplování, plán akcí školy třídní kniha, web učitelé - rodiče

Více

Sociální firma Hračkotéka Metodika tréninku pracovních dovedností

Sociální firma Hračkotéka Metodika tréninku pracovních dovedností Sociální firma Hračkotéka Metodika tréninku pracovních dovedností Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více