Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011

2 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Michaela Seghmanová, 2011 Typography Michaela Seghmanová, 2011 This edition Tribun EU, 2011 ISBN

3 Úvod 3 Obsah Úvod Editace Ovládání klávesnice Úpravy napsaného textu Zásady editace textu Mezery mezi slovy Rozdělení textu do odstavců Pohyb v textu Práce s blokem textu v dokumentu Formátování WordPad Editace textu Formát písma Formát odstavce Práce se souborem Nástroje pro úpravy Písemná korespondence Úprava adres Microsoft Word Rozšířené možnosti pro editaci Speciální znaky a symboly Kontrola pravopisu a gramatiky Rozšířené možnosti formátování písma Rozšířené možnosti formátování odstavce Práce se souborem Nástroje pro úpravy Práce s obrázky... 40

4 Úvod 4 Úvod Základní funkcí, kterou uživatelům nabízela již první PC (zkratka výrazu Personal Computer), bylo psaní textů. Poměrně dlouhou dobu to byla pro mnohé jediná činnost, kvůli které počítač vůbec zapínali. Přestože v posledních letech sedáme k počítači převážně kvůli Internetu, každý z nás čas od času potřebuje napsat nějaký ten text. Při psaní textu rukou nebo na psacím stroji musíme ovládat pravidla českého pravopisu a jejich aplikace do písemné podoby je jednoduchá, neboť v obou případech vytvoříme mrtvý text, tj. takový, který je jednou pro vždy hotový a pokud se rozhodneme něco přeformulovat, doplnit nebo vypustit, musíme to napsat znovu. Při zpracování elektronických dokumentů je to trochu jiné. Zde musíme umět aplikovat pravopisná a typografická pravidla tak, aby jim rozuměl počítač, neboť výsledek naší práce je dynamický, každý zásah (přeformulování, doplnění nebo vymazání části textu) ovlivní následující text a musíme si vlastně dopředu zajistit, aby tím nevznikly chyby. Pokud budeme vědět, jak pracuje textový editor, bude textový editor vědět, jak zpracovat náš text. Obecné doporučení pro práci s dokumentem je takové, že nejdříve napíšeme text bez formátování a pak teprve napsaný text formátujeme. Rovněž se doporučuje průběžně text ukládat. Tyto základní postupy budou v úvodních kapitolách vysvětleny obecně. Další kapitola se bude zabývat základními operacemi s textem v prostředí programu WordPad, který je součástí operačního systému Windows a pro psaní jednoduchých textů začátečníkovi plně postačí. Pokročilé funkce usnadňující editaci, širší možnosti pro formátování textu a práce s obrázky budou vysvětleny v programu Microsoft Office Word 2010.

5 Kapitola 1: Editace 5 1. Editace Vytváření dokumentu prostřednictvím klávesnice a nástrojů textového editoru se nazývá editace. Na úrovni editace textu prostřednictvím klávesnice je práce v programu WordPad i v programu Word jakékoli verze stejná jako v ostatních aplikacích, včetně elektronické pošty, tudíž se jimi nebudeme zabývat. Soustředíme se na aspekty důležité pro práci v textovém editoru. 1.1 Ovládání klávesnice Rozložení klávesnice určuje znaky, které se napíší do textu stisknutím jednotlivých kláves. Proces psaní znaků je takový: uživatel stiskne klávesu, klávesnice pošle počítači informaci o tom, jakou klávesu jsme stiskli, a počítač napíše znak, který je této klávese přiřazen v aktuálním rozložení klávesnice. Některé klávesy píší stejný znak v různých rozloženích (většina písmen bez diakritiky). Budeme předpokládat práci s česko-anglickou klávesnicí. OBR. 1-1: ČESKO-ANGLICKÉ ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE 1 Volba rozložení Klávesy se čtyřmi znaky Rozložení volíme prostřednictvím panelu jazyků, který je umístěn v hlavním panelu Windows. Vidíme zde symbol aktuálního jazyka, nyní pravděpodobně CS, a klepnutím na toto tlačítko rozbalíme nabídku dalších jazyků. Kromě aktuálního (označeného zaškrtávátkem) se nabídnou další jazyky, nejčastěji angličtina 2, indikátor tohoto rozložení je EN. (Kromě rozložení klávesnice se tato volba jazyka projeví i jinde, ale o tom později, v kapitole ) Většina kláves v alfanumerické části bude fungovat v českém a anglickém rozložení stejně (s výjimkou Z a Y), největší rozdíly se projeví na klávesách se čtyřmi znaky. Najdeme je v horní řadě a v pravé části alfanumerické části klávesnice. Platí, že na jedné straně jsou vždy znaky české, na druhé straně anglické, nelze však jednoznačně říci, které z nich jsou vlevo a které vpravo, je to pokaždé jiné. 1 Ve druhé řadě shora, vedle klávesy se závorkami 2 Do nabídky můžeme přidat další jazyky, a to po klepnutí na tlačítko jazyka pravým tlačítkem, následným výběrem volby Nastavení a v dialogovém okně prostřednictvím tlačítka Přidat můžeme libovolně rozšířit nabídku.

6 Kapitola 1: Editace 6 Zde vidíte ukázku klávesy s písmenem ů v obou variantách. To, zda stisknutím dané klávesy napíšeme český nebo anglický znak, závisí na aktuálně zvoleném rozložení klávesnice. Jednotlivé klávesy fungují bez ohledu na to, které znaky jsou nakreslené vlevo a které : ů ; : ; ů vpravo. Na obr. 1-1 je ukázka česko-anglického rozložení klávesnice, kdy jsou české znaky vpravo a anglické vlevo. Pro klávesy se čtyřmi znaky platí toto obecné pravidlo: české znaky píšeme v českém rozložení (ať jsou to levé nebo pravé), anglické v anglickém rozložení (mohou to být opět pravé nebo levé), dolní znaky píšeme vždy stisknutím příslušné klávesy (zda se napíše levý dolní nebo pravý dolní znak, záleží na zvoleném rozložení), obdobně horní znaky napíšeme stisknutím příslušné klávesy v kombinaci s klávesou Shift 3 (opět buď levý horní znak anebo pravý horní znak dle rozložení). Aplikace pravidla na klávesu s písmenem ů na klávesnici CS-EN: ů napíšeme v českém rozložení klávesnice stisknutím dané klávesy, napíšeme v českém rozložení stisknutím Shift + dané klávesy, ; napíše samotná klávesa v anglickém rozložení, : napíšeme stisknutím dané klávesy + Shift v anglickém rozložení. Tip: Všimněte si, kde se nachází některé české písmeno s diakritikou, například písmeno ů, na Vaší klávesnici (vlevo nebo vpravo). Na stejné straně klávesy se budou nacházet všechny Vaše české znaky (i když to nebudou vždy jen písmena, ale také třeba znaky =, +,,...). 1.2 Úpravy napsaného textu Máme-li napsaný text a při kontrole zjistíme, že potřebujeme doplnit písmeno, slovo nebo delší slovní spojení, musíme umístit kurzor do místa, kde znaky budeme dopisovat. Pokud budeme jednoduše pokračovat v psaní na konci dokumentu (například po nějaké pauze), kurzor umístíme za poslední znak. Pak postupujeme stejně jako při úvodní editaci. Potřebujeme-li přeformulovat text (část dříve napsaného textu odstranit a na jeho místo napsat jiný text), nejdříve nechtěný text vymažeme a pak na dané místo doplníme nový text běžným způsobem. Můžeme si nepatrně zrychlit postup v případě, že původní text označíme do bloku a poté začneme rovnou psát nový text, ten nahradí označený blok. 1.3 Zásady editace textu Při editaci musíme dodržet základní zásady, které se týkají zejména použití klávesy Mezerník a klávesy Enter. Nesprávné použití těchto kláves vede k tomu, že textový editor zpracuje náš text chybně. Chybou může být třeba jen nevhodné rozdělení textu na konci řádku, ale i závažnější chyby. Je to 3 Na horní znaky nefunguje klávesa CapsLock, ta je pouze pro velká písmena.

7 Kapitola 1: Editace 7 proto, že obě klávesy vloží do textu znak, jež po vytištění nevidíme na papíře a běžně ani na obrazovce, ale textový editor znak vidí a pracuje s ním Mezery mezi slovy Za slovem, zkratkou, značkou, číslem nebo členícím znaménkem následuje mezera. Pokud se nebudete moci rozhodnout, kde mezeru udělat a kde ne, tak se řiďte selským rozumem, mezera odděluje slova nebo údaje. V níže uvedených příkladech mezeru neděláme, jedná se vždy o jeden údaj: ové a internetové adresy u3v.vse.cz), peněžní částky (7.000 Kč), čísla se znaménkem (+5 nebo 5), desetinná čísla (13,5), tituly (Ph.D.), chemické vzorce (H 2 O), měrné jednotky (m 3, km/h) výrazy s dvojtečkou (časový údaj 12:40, skóre 2:0, měřítko 1:5) pozor za dvojtečkou, která je členícím znaménkem ve větě mezeru píšeme výrazy se spojovníkem ( ; česko-polský, bude-li, Frýdek-Místek); rozsah, interval vyjádřený pomlčkou ( , str. 1 2), místa, kde následuje více členících znamének za sebou ("Temno"). Nikdy mezeru nepoužíváme za účelem oddálení údajů od sebe nebo odsazení textu od okraje stránky, k tomu má textový editor jiné nástroje. Právě takové mezery dělají v textu problémy. Někdy může použití mezery změnit význam textu. Mezi číslem a symbolem píšeme mezeru, pokud se jedná o dvě slova (10 % deset procent, 10% desetiprocentní, 5 km pět kilometrů, 5km pětikilometrový). Rozdílně přistupujeme k mezerám v souvislosti se stupni (značka ). Ve smyslu prostorového úhlu je značka součástí údaje o velikosti úhlu, není více možností prostorových úhlů, například 45. Máme-li na mysli stupně teplotní, například 20 C nebo 100 F, je značka součástí jednotky SI, tudíž se nepíše mezera po značce (jsou to dva údaje kolik čeho ). Podrobnosti o pravidlech českého pravopisu a mluvnice v Internetové příručce na stránkách Ústavu pro jazyk český: Vynechání řádku Rozdělení textu do odstavců Odstavcem chápeme část textu, která tvoří relativně samostatný logický celek a která má z pohledu textového editoru jednotně upravené vlastnosti odstavce (viz dále). Odstavec ukončujeme stisknutím Enter. Někdy se nejedná o klasické textové odstavce čítající více vět, ale třeba jen o nadpisy nebo hesla v odrážkových či číslovaných seznamech takové textové části bychom, možná, ani odstavcem nenazvali, ale pro textový editor odstavcem jsou. Pokud potřebujeme mezi odstavci vytvořit větší prostor (vynechat řádky) a náš text nepřesáhne jednu stránku textu (například klasický dopis), můžeme si dovolit stisknout Enter mezi odstavci opakovaně, tím vzniknou tzv. prázdné odstavce. Pokud zpracováváme vícestránkový dokument (vyprávění z dovolené, odbornou práci, receptář apod.), měli bychom dodržet obdobné pravidlo, jaké platí pro mezery, tedy zásadně oddělovat odstavce jediným

8 Kapitola 1: Editace 8 stisknutím klávesy Enter. Pro vizuální oddálení odstavců pak používáme meziodstavcové mezery (viz kapitola 5.3). Pohyb v textu pomocí myši Pohyb v textu pomocí klávesnice 1.4 Pohyb v textu Potřebujeme-li přemístit kurzor na jiné místo v dokumentu, můžeme tak učinit myší. Pokud se hledané místo nachází mimo obrazovku, použijeme rolovací kolečko myši nebo nástroj posuvník po pravé straně dokumentu. Posuvníkem pouze posuneme pohled na jiné místo, kurzor přemístíme až následným kliknutím myší do požadovaného místa v textu. Někdy je jednodušší k přemístění kurzoru použít klávesnici, neboť při klepání myší se někdy hůře trefujeme mezi konkrétní znaky ve slově. V tom případě používáme navigační klávesy umístěné mezi alfanumerickou a numerickou částí 4 : Klávesa Home End PageUp PageDown TAB. 1: KLÁVESY PRO POHYB V DOKUMENTU přemístí kurzor o řádek výš - níž o znak vlevo - vpravo na začátek - konec řádku o obrazovku dolů nahoru Ctrl + klávesa přemístí kurzor o odstavec výš níž (na začátek aktuálního - následujícího odstavce) o slovo vlevo vpravo (na nejbližší začátek slova daným směrem) na začátek konec dokumentu (před první za poslední znak v dokumentu) o tištěnou stránku nahoru dolů (na začátek předchozí následující stránky) Pokud si prohlédnete pozorně tabulku a vyzkoušíte jednotlivé operace, zjistíte, že klávesa Ctrl má zesilující funkci, zvětšuje krok samotné klávesy. Označování textu pomocí myši 1.5 Práce s blokem textu v dokumentu Důvodem k označení bloku textu může být, že označený text chceme vymazat (Delete, Backspace), změnit jeho formát nebo nahradit jiným textem. Označení textu zrušíme klepnutím myší kamkoli jinam do textu. K označování textu myší používáme primární tlačítko myši (zpravidla levé), blok textu označujeme tažením nebo poklepáním. Tažením myší se označuje blok textu průběžně ve směru tažení (ve vodorovném směru po slovech, ve svislém směru po řádcích). Poklepat můžeme na různá místa v textu, nebo do výběrového pruhu 5. Níže je přehled základních možností: 4 Stejnou funkci mají také klávesy v numerické části, pokud je přepínač NumLock vypnutý (kontrolní dioda NumLock nesvítí). 5 Posuneme-li ukazatel myši vlevo vedle textu, změní se ukazatel na. Nyní jsme ve výběrovém pruhu.

9 Kapitola 1: Editace 9 Označování bloku textu pomocí klávesnice Dvojitým kliknutím (= poklepáním) do textu se označí... slovo Klepnutím kamkoli do výběrového pruhu označíme tím... řádek Tažením ve výběrovém pruhu označíme... řádky Poklepáním do výběrového pruhu označíme... odstavec K označování textu můžeme použít kurzorové klávesy s přidržením Shift nebo současného přidržení kláves Ctrl + Shift. Shift + jakákoli šipka označí text od výchozí pozice... k nové pozici kurzoru. Shift + Home označí text od kurzoru... na začátek řádku Shift + End označí text od kurzoru... na konec řádku Ctrl + Shift + označí text od kurzoru... na začátek slova ve směru šipky Ctrl + Shift + označí text od kurzoru... na konec slova ve směru šipky - opakované stisknutí šipky označí další... slovo ve směru šipky Ctrl + A (= klávesa s písmenem A) označí... celý dokument Vždy označujeme jen vlastní text popsanou plochu: Vymazání bloku textu Nahrazení bloku textu Přesun bloku textu myší Chceme-li vymazat delší část textu než jeden znak nebo několik málo znaků, můžeme tuto část dokumentu označit a pak vymazat naráz, (Delete, Backspace), v tomto případě je jejich funkce stejná. Potřebujeme-li přeformulovat text, označíme ten původní do bloku a pak rovnou začneme psát text nový, ten nahradí celý blok hned po stisknutí prvního písmene. Označený blok můžeme přesunout na jiné místo tažením myší, a to tak, že ukážeme myší na označený blok (ukazatel myši změní tvar na bílou šipku ukazující vlevo nahoru), poté stiskneme tlačítko myši a tažením přesouváme na nové umístění. Při pohybu myší po textu se ukazuje v blízkosti ukazatele myši svislá tečkovaná čárka, která naznačuje, kam se aktuálně umístí blok textu ve chvíli, kdy pustíme tlačítko myši. Při pouštění myši musíme být pozorní sledujte, zda čárka ukazuje na pozici před mezerou nebo za mezerou (blok textu obsahuje zpravidla na konci mezeru). V ukázce níže vidíte označenou mezeru na konci bloku za slovem tečkovaná, dále je naznačena pozice nového umístění těsně před slovem svislá. Pustíme-li v tuto chvíli myš, slovo tečkovaná bude přesunuto před slovo svislá a mezery mezi slovy budou v pořádku.

10 Kapitola 2: Formátování 10 Kopírování bloku textu myší Manipulace s blokem pomocí schránky Průběžné a následné formátování Možnosti zadávání vlastností textu Zatímco prostým tažením myší blok textu přesouváme, tažením myší při současném přidržení klávesy Ctrl jej kopírujeme, bude pak v textu dvakrát. Pokud vidíme na obrazovce původní i cílové umístění, je tento způsob pohodlný. Pokud je cílové místo mimo obrazovku, je vhodnější použít pro manipulaci s označeným blokem schránku. Oba postupy fungují, samozřejmě, vždy, jen při přesouvání myší na vzdálené místo mimo obrazovku nesmíme pustit myš, dokud neuvidíme značku nové pozice na správném místě. Rovněž v případě manipulace s blokem pomocí schránky označíme jakýmkoli způsobem. Pro přesun bloku použijeme dvojici operací Vyjmout (Ctrl+X), a následně Vložit (Ctrl+V). V případě kopírování volíme operaci Kopírovat (Ctrl+C), následně Vložit (Ctrl+V). Možnosti obsluhování schránky budou podrobněji popsány u jednotlivých programů. 2. Formátování Formátováním rozumíme změně vzhledu dokumentu. Nejmenší částí, kterou lze samostatně formátovat, je znak, i když zpravidla formátujeme celá slova, slovní spojení, věty nebo celý dokument, vždy se jedná o skupinu znaků a vlastnosti, které lze přiřadit jednotlivým znakům nazýváme formát písma (například typ písma, řez, podtržení, ). Větším prvkem, který má své specifické vlastnosti je odstavec. V textovém editoru se odstavec identifikuje konce odstavce, který do textu vkládáme stisknutím klávesy Enter. Úpravou vlastností měníme formát odstavce (každý odstavec má určité zarovnání, řádkování, ). Největším prvkem dokumentu, který má své specifické vlastnosti je stránka. Úpravou nastavení měníme tzv. vzhled stránky (orientaci na výšku nebo na šířku, záhlaví a zápatí, okraje, ). Formátování můžeme nastavit během psaní, tehdy volíme příslušné vlastnosti pro text, který se chystáme napsat (tj. v místě, kde je blikající kurzor), pak píšeme. Za ním však bude, pravděpodobně, následovat text obyčejný, takže musíme za formátovaným textem všechny nastavené vlastnosti zrušit. Každou operaci provádíme tedy dvakrát (nejdřív nastavíme daný formát, pak formátování vypneme ). Může se stát, že formátování zapomeneme vypnout a budeme mít formátováno mnohem více textu, než jsme zamýšleli. Také se může stát, že na konci práce zjistíme, že nám dané formátování z nějakého důvodu nevyhovuje. Z těchto důvodů je tedy praktičtější nejprve celý dokument napsat, přičemž se soustředíme na členění textu (zejména na to, kde stisknout enter ) a následně kompletní text formátovat. Tehdy označíme blok textu, který chceme upravit, a poté pouze zvolíme požadované vlastnosti pro aktuální část. Formát neboli vlastnosti textu můžeme zadávat různým způsobem: přímou volbou z menu (tato možnost je ojedinělá) v dialogovém okně, kde najdeme vždy kompletní nabídku formátování a můžeme nastavit více vlastností najednou,

11 Kapitola 3: WordPad 11 Odstraňová ní vlastností z textu prostřednictvím tlačítek na horní liště, kde jsou tlačítka pro časté příkazy (pokud již prostředí programu dobře známe, bývá tento postup nejrychlejší), stisknutím kombinace kláves, která je dané vlastnosti přiřazena (výhodou této varianty je operativnost, neboť nemusíme nic hledat na obrazovce, na druhou stranu těžko si představit, že bychom takto prováděli všechny úpravy); kombinujeme přidržení klávesy Ctrl a stisknutí klávesy s písmenem, které zpravidla odvodíme z anglického pojmenování vlastnosti, některé vlastnosti (nejen textu), které mají charakter rozměru lze nastavovat tažením myší (u textu lze takto nastavit velikost odsazení odstavce). Všechny uvedené možnosti jsou rovnocenné, vedou tedy ke stejnému výsledku a jsou navzájem propojené (změna provedená kombinací kláves se promítne do dialogového okna i na příslušném tlačítku v panelu nástrojů). Pro odstranění formátu z textu používáme stejné postupy jako pro jeho nastavení, velice lidově řečeno platí jak se něco dostane do dokumentu, tak se to odstraní. Neboli, chceme-li odstranit text (tedy znaky napsané pomocí klávesnice), odstraníme je pomocí klávesnice (klávesami Delete nebo Backspace). Pokud chceme odstranit z textu formátování, které jsme nastavili některým z výše uvedených způsobů, opět je z textu odstraníme některým z uvedených způsobů, přičemž jsou i v tomto případě všechny kompatibilní a vůbec nezáleží na tom, jakým způsobem jsme formátování nastavili. 3. WordPad Program najdeme v Příslušenství (nabídka Start (všechny) Programy Příslušenství WordPad). Na obr. 3-1 je okno WordPad. OBR. 3-1: PROSTŘEDÍ PROGRAMU WORDPAD titulkový pruh řádek nabídek standardní panel (zde také Panel nástrojů) Formátovací panel pravítko ovládací prvky okna pracovní plocha stavový řádek indikátory CapsLock a NumLock Pod modrým titulkovým pruhem, v němž vidíme název souboru a programu a tlačítka pro práci s oknem následuje řádek nabídek, pak dva panely tlačítek (standardní panel neboli panel nástrojů a formátovací panel), přičemž v prvním řádku jsou vybrané příkazy z nabídek Soubor, Úpravy a Vložit, ve

12 Kapitola 3: WordPad 12 Zpět druhém řádku vybraná tlačítka z nabídky Formát. Pod panely nástrojů je Pravítko. Pod pravítkem je bílá pracovní plocha, v níž se bude vytvářet vlastní text. Stavový řádek na spodním okraji okna nás informuje vlevo o možnosti zobrazení nápovědy, vpravo jsou indikátory stavu funkce CapsLock (skupinou písmen ABC je oznámena aktivovaná funkce CapsLock) a NumLock (trojčíslí 123 ukazuje přepnutí numerické klávesnice do režimu číslic). Pokud indikace nevidíme, jsou tyto přepínače vypnuty. Zobrazení Panelu nástrojů, Formátovacího panelu, Pravítka a Stavového řádku můžeme nastavit ve volbě Zobrazit. Zaškrtávátko zobrazené před příslušným řádkem ukazuje zobrazení této části. Klepnutím na některý řádek zobrazení přepínáme. Ještě než začneme s programem pracovat, je vhodné upozornit na tlačítko v Panelu nástrojů, jež nesouvisí přímo s prací se soubory. Pokud si totiž kdykoli během práce uvědomíme, že právě provedená operace byla chybná, můžeme ji vrátit pomocí příkazu Zpět, který provedeme pomocí tlačítka v Panelu nástrojů (svým tvarem naznačuje návrat), nebo volbou z menu ÚPRAVY, kde najdeme i nápovědu pro klávesovou zkratku Ctrl+Z. 3.1 Editace textu Pro editaci textu v programu WordPad platí všechna výše uvedená pravidla. Při prvním spuštění programu je vhodné nastavit, jakým způsobem se bude text chovat na obrazovce. Zvolíme Zobrazit Možnosti a v dialogovém okně Možnosti v kartě Formátovaný text provedeme potřebná nastavení (viz obr. 3-2). Zalamování textu podle pravítka nám zajistí, že již při editaci uvidíme text rozdělený do řádků tak, jak bude vytištěn na papíře (takto je nastaveno zalamování i v programu Microsoft Word, kde ani není jiný možnost volby). V pravé části zaškrtneme, jaké komponenty požadujeme. OBR. 3-2: DIALOGOVÉ OKNO MOŽNOSTI PROGRAMU WORDPAD Cizojazyčný text Píšeme-li často celé dokumenty nebo rozsáhlé části textů v nějakém cizím jazyce, vyplatí se doinstalovat do přepínače jazyků příslušné rozložení klávesnice (viz str. 5). Souvislé psaní předpokládá, že víme, který znak je přiřazen které klávese. V případě německého jazyka nebude problém

13 Kapitola 3: WordPad 13 Datum a čas zapamatovat si rozdílné klávesy, neboť jich nebude mnoho. Naopak, pro psaní v ruském jazyce nebo v arabštině bude vhodné zakoupit národní klávesnici 6. Nepíšeme-li celé dokumenty v cizím jazyce, nýbrž potřebujeme napsat jen krátký výraz, WordPad k tomu nemá žádné zvláštní nástroje. Můžeme pouze pomocí schránky kopírovat jednotlivá písmena z aplikace Mapa znaků, jež je rovněž součástí Příslušenství Windows (Start Programy Příslušenství Systémové nástroje Mapa znaků). Kromě editace pomocí klávesnice můžeme vložit do dokumentu aktuální datum a čas (viz obr. 3-3), nastavené v počítači. V dopisech v odvolacích údajích používáme formát , ve větě tvar 3. září OBR. 3-3: VLOŽENÍ DATA A ČASU Mapa znaků Zpravidla kopírujeme jednotlivé znaky. Zkopírovat můžeme také více znaků najednou, a to tak, že si vše připravíme do pole Znaky ke zkopírování a společně zkopírujeme do textu, kde znaky rozmístíme po textu podle potřeby. Do pole se znak umístí poklepáním v tabulce nebo označením symbolu a klepnutím do tlačítka Vybrat. Obsah řádku zkopírujeme do schránky tlačítkem Kopírovat. Poté můžeme okno zavřít nebo ponechat otevřené pro další použití. 3.2 Formát písma Kompletní nabídku formátování znaků nabízí dialogové okno Písmo, které vyvoláme klepnutím na volbu PÍSMO v nabídce Formát. 6 Je možné opatřit klávesy pouze nálepkami s příslušnými znaky, někdy jsou sady samolepek přibaleny ke klávesnici, ale nic nám nebrání vyrobit si vlastní. Originální klávesnice je však trvanlivějším a elegantnějším řešením.

14 Kapitola 3: WordPad 14 OBR. 3-4: VLASTNOSTI PÍSMA V DIALOGOVÉM OKNĚ FORMÁT v poli Písmo se pohybujeme pomocí kláves se šipkami a, případně pomocí myši a posuvníku v pravé části pole a následným klepnutím; známe-li název vybraného písma, můžeme pro urychlení hledání v horním řádku pole zapsat jeho název (například Arial, Calibri, Impact), Řez písma volíme klepnutím (Normální, Kurzíva, Tučné, Tučná kurzíva), Velikost vybereme ze seznamu nebo zapíšeme do horního řádku požadovanou hodnotu, Styl zvolíme klepnutím do čtverečku před danou vlastností - Přeškrtnutí nebo Podtržení (přeškrtnuté písmo se zpravidla v běžných textech nevyužívá), Barvu vybereme z nabídky, kterou rozbalíme klepnutím na šipku v pravém okraji pole, v poli Ukázka se zobrazuje náhled zvolené kombinace vlastností, Skript nebudeme využívat, volbu formátu potvrdíme stisknutím OK, tlačítkem Storno zrušíme operaci. V programu WordPad najdeme všechny vlastnosti písma také ve Formátovacím panelu. Následující obrázek ukazuje část tohoto panelu s ovládacími prvky pro vlastnosti písma, a to se zobrazenou bublinovou nápovědou 7. OBR. 3-5: VLASTNOSTI PÍSMA VE FORMÁTOVACÍM PANELU 7 Bublinová nápověda se ukazuje u příslušného ovládacího prvku po ukázání myší.

15 Kapitola 3: WordPad 15 Tlačítka B I U v pravé části slouží k nastavení řezu písma, a můžeme je využít jako stálou nápovědu pro klávesové zkratky přiřazené daným vlastnostem. Přidržení klávesy Ctrl a současné klepnutí do příslušného písmene totiž funguje stejně jako klepnutí myší do příslušného tlačítka. Ctrl+B (Bold) nastaví nebo zruší tučné písmo, Ctrl+I (Italic) přepíná nastavení kurzíva a Ctrl+U (Underline) podtrhne nebo zruší podtržení v aktuálním místě dokumentu, tj. na pozici kurzoru nebo v označeném bloku textu. Můžete pozorovat, že při použití klávesové zkratky se mění vzhled tlačítek (ohraničení světlým rámečkem naznačuje aktivní vlastnost v aktuálním místě dokumentu, otevřete-li pak dialogové okno Písmo, nastavení v sekci Řez písma korespondují se vzhledem tlačítek ve Formátovacím panelu. Zarovnání 3.3 Formát odstavce Základní vlastností odstavce je zarovnání. WordPad nabízí tři základní typy, a to zarovnání vlevo, na střed a vpravo (v programu Word ještě poznáme zarovnání do bloku). Druhou základní vlastností je odsazení, které umožňuje odsadit (tj. odsunout) text od levého nebo pravého okraje. Dále můžeme pro každý odstavec nastavit odrážky a značky tabulátorů (dříve tabelační zarážky). Zarovnání doleva znamená, že levý kraj odstavce je v rovině (jak naznačuje tečkovaná svislice nalevo od tohoto odstavce), konce řádků jsou rozházené podle toho, jak se vejdou slova na řádek. Slovo, které se na konec řádku nevejde celé, je automaticky přesunuto na začátek dalšího řádku. Pokud úpravou textu některé slovo vymažeme, text se okamžitě přeuspořádá podle aktuální situace v odstavci. (Tento odstavec je zarovnán vlevo). Zarovnání doprava (aplikované na tento odstavec a zvýrazněné svislicí napravo) je pravým opakem předchozího, to znamená, že v rovině jsou konce řádků, začátky jsou rozházené. Toto zarovnání však nepoužíváme pro běžné textové odstavce jako je tento, ale například pro umístění podpisu, data v dopisech, čísla stránek apod. Zarovnání na střed (aplikované zde a naznačené svislicí) znamená, že v rovině jsou středy řádků a text se roztéká rovnoměrně na obě strany od středu řádku. Typicky je toto zarovnání využíváno pro nadpisy nebo pro zvýraznění podstatného sdělení v korespondenci. Zarovnání volíme v dialogovém okně Odstavec (viz obr. 3-6) zobrazené volbou Odstavec z nabídky FORMÁT, tlačítky ve Formátovacím panelu (tlačítka naznačují výsledný vzhled odstavce), případně kombinacemi kláves. Kombinace kláves si můžeme odvodit od anglických výrazů Ctrl+L (Left) nastavuje zarovnání vlevo, Ctrl+R (Right) zarovnání vpravo a Ctrl+E (center) 8 zarovnání na střed. Opět platí, že vlastnost je aplikována v aktuálním místě, tj. v celém odstavci, v němž je umístěn kurzor (není třeba označovat 8 Zde nepoužijeme kombinaci Ctrl+C (Center), neboť je vyhrazena pro kopírování (Copy).

16 Kapitola 3: WordPad 16 odstavec do bloku) nebo ve všech odstavcích, které jsou alespoň zčásti v označeném bloku a jednotlivé postupy jsou rovnocenné a provázané. OBR. 3-6: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC A TLAČÍTKA PRO ZAROVNÁNÍ Odsazení Pokud z nějakého důvodu chceme nebo potřebujeme odsunout text od levého nebo od pravého okraje, v žádném případě k tomu nepoužíváme mezery, ale nastavíme odsazení. Odsadit můžeme všechny řádky odstavce jednotně, a to buď levý okraj nebo pravý okraj, nebo zadáme odsazení pro první řádek, ten pak bude začínat o zadanou hodnotu dříve nebo později než ostatní řádky daného odstavce (podle toho, zda zadáme zápornou nebo kladnou hodnotu v poli První řádek). Standardně odsazení zadáváme v dialogovém okně Odstavec (viz obr. 3-6). Máme-li zobrazené pravítko, vidíme na něm značky ukazující odsazení v aktuálním místě dokumentu. Odstavec s nulovým odsazením má značky umístěné na krajích bílé části pravítka, která vymezuje oblast pro text. Odsazení prvního řádku Nastavíme-li v dialogovém okně odsazení podle ukázky zde (zadávejte jen číselné hodnoty bez udání cm, to doplní program automaticky), vidíme na pravítku značky na odpovídajících pozicích (vlevo 2 cm od levého okraje, vpravo 1 cm od pravého okraje a první řádek 0,5 cm napravo od ostatních řádku, tj. od odsazení Vlevo). V poli První řádek je kladná hodnota, tudíž první řádek začíná později než ostatní řádky, říkáme, že tento odstavec má odsazený první řádek. Všimněte si, že text nedosahuje až k pravé značce, ta vymezuje pouze nejzazší pozici, kam text může dosáhnout (text je zarovnán vlevo).

17 Kapitola 3: WordPad 17 OBR. 3-7: UKÁZKA ODSTAVCE S ODSAZENÝM PRVNÍM ŘÁDKEM Předsazení prvního řádku Změníme-li v dialogovém okně Odstavec pouze odsazení v poli První řádek na zápornou hodnotu, vidíme na pravítku v jiné pozici pouze horní značku vlevo, tentokrát se nachází o 0,5 cm nalevo od spodní značky. První řádek začíná dříve než ostatní řádky, říkáme, že tento odstavec má předsazený první řádek. OBR. 3-8: UKÁZKA ODSTAVCE S PŘEDSAZENÝM PRVNÍM ŘÁDKEM Tažením myší za tyto značky můžeme měnit odsazení. Je k tomu však potřeba jistá ruka při práci s myší. Ujasněme si ještě, jak jednotlivé značky mění vzhled odstavce. Oba postupy jsou rovnocenné a navzájem provázané (změna parametrů v dialogovém okně má za následek změnu pozice značek na pravítku naopak, můžete si vyzkoušet). Na pravém okraji je jediná značka, tudíž je jasné, že jejím přesouváním měníme odsazení Vpravo. V levé části pravítka je značek více: OBR. 3-9: ZNAČKY PRO LEVÉ ODSAZENÍ BĚŽNÉHO ODSTAVCE horní značka posouvá začátek prvního řádku odstavce prostřední značka mění začátek všech řádků odstavce kromě prvního spodní značka posouvá začátek všech řádku odstavce, přičemž se zachovává vzdálenost horní a střední značky (nemění se odsazení-předsazení prvního řádku) Odrážky Pro zpřehlednění výčtů můžeme využít odrážky (značky před začátkem odstavce), v žádném případě nevkládejte odrážky do textu jako symboly, ale zvykněte si, že odrážka je vlastnost odstavce. Odrážky přidáme buď přímou volbou Styl odrážek z nabídky FORMÁT anebo klepnutím do posledního tlačítka ve Formátovacím panelu. Vlastnost funguje jako přepínač (odstavec tuto vlastnost buď má anebo nemá, v programu WordPad má odrážka tvar plného kolečka). Opět můžeme zvolit tuto vlastnost před editací prvního bodu s odrážkou a po posledním bodu tuto vlastnost vypnout nebo lze napsat celý seznam bez odrážek a teprve poté

18 Kapitola 3: WordPad 18 označit cel seznam do bloku a nastavit odrážky dodatečně. Všimněte si, že při označení bloku se odrážky nacházejí mimo něj (nebyly napsány jako symboly). OBR. 3-10: SEZNAM S ODRÁŽKAMI nastavení vlastností odstavce pro seznam s odrážkami v této ukázce seznam označený do bloku Pro odstavce s odrážkou se hůře odhaduje nastavení odsazení v okně Odstavec, rovněž se nepatrně mění funkce značek na pravítku. OBR. 3-11: ZNAČKY PRO LEVÉ ODSAZENÍ ODSTAVCE S ODRÁŽKOU horní značka posouvá pozici odrážky prostřední značka mění začátek textu ve všech řádcích odstavce spodní značka posouvá odrážku a zároveň začátek všech řádku odstavce, přičemž se nemění vzdálenost odrážky od začátku řádků Tabulátory Pro psaní sestav můžeme využít tabulátor stejně jako u psacích strojů. Stisknutím klávesy Tab posuneme kurzor na nejbližší tabelační zarážku směrem vpravo. Automaticky jsou nastavené zarážky ve vzdálenosti 1,25 cm po celé šířce řádku (mezi levým a pravým okrajem). Pozice zarážek jsou viditelné ve spodním okraji pravítka pod bílou částí s čísly. V ilustrativních obrázcích níže svislé čáry zdůrazňují fungování tabulátorů. Při psaní sestavy z obr postupujeme takto: napíšeme U053, stiskneme klávesu Tab, napíšeme Word 1, stiskneme Tab, napíšeme středa a stiskneme Tab, napíšeme časové rozmezí a stiskneme Enter. Ve druhém řádku postupujeme analogicky.

19 Kapitola 3: WordPad 19 OBR. 3-12: SESTAVA S OBECNÝMI TABULÁTORY Nastavení tabulátorů myší Pokud nejsme spokojeni s rozmístěním tabulátorů (někde jsou údaje příliš blízko, jinde příliš daleko od sebe), můžeme nastavit na pravítko vlastní zarážky, které ruší fungování těch přednastavených (až za poslední naší značkou zase začnou fungovat). Není třeba sestavu mazat a psát znovu, stačí ji celou označit a pak umístit vlastní zarážky, text okamžitě zareaguje a změní se vzdálenost údajů. Vlastní zarážky spravujeme myší nebo v dialogovém okně Tabulátory, které zobrazíme volbou Tabulátory z nabídky Formát. Novou zarážku umístíme na pravítko klepnutím myší přímo do pravítka, konkrétně do bílé části s měřítkem. Pokud chceme zarážku naopak odstranit, táhneme za ni myší směrem dolů z pravítka 9. Rovněž můžeme tažením myší měnit pozici zarážek. OBR. 3-13: SESTAVA S VLASTNÍMI TABULÁTORY Nastavení tabulátorů v dialogové m okně V dialogovém okně zadáme požadovanou pozici, kterou si odečteme na pravítku, stiskneme tlačítko Nastavit. Můžeme zde také odstraňovat zarážky, a to podobným postupem: označíme v seznamu zarážku, kterou chceme odstranit z pravítka v seznamu zarážek a stiskneme tlačítko Vymazat. OBR. 3-14: DIALOGOVÉ OKNO TABULÁTORY PROGRAMU WORDPAD 9 Nepřesouvejte zarážky vlevo nebo vpravo, pak by mohla zarážka začít fungovat nepatřičně.

20 Kapitola 3: WordPad 20 Oba postupy jsou opět propojené, v dialogovém okně se zobrazují tabelační zarážky, které se nacházejí aktuálně na pravítku. Kdybychom označili do bloku nesourodé odstavce, ve kterých by byly nastaveny zarážky odlišně, v dialogovém okně by se neobjevily. 3.4 Práce se souborem Pro práci se soubory jsou dostupné všechny běžné příkazy kromě příkazu Zavřít. Nepředpokládá se práce s několika dokumenty současně, práci s aktuálním dokumentem ukončíme ve chvíli, kdy otevřeme jiný dříve uložený soubor nebo nový prázdný soubor nebo ukončíme práci s celým programem (volbou Konec z nabídky SOUBOR nebo tlačítkem Zavřít, tzv. křížkem, v pravém horním rohu okna). Pro práci se souborem můžeme využít nabídku SOUBOR (u některých voleb jsou zobrazeny klávesové zkratky) nebo tlačítka v Panelu nástrojů. OBR. 3-15: PŘÍKAZY PROGRAMU WORDPAD PRO PRÁCI SE SOUBOREM pro rychlý přístup k souborům, s nimiž jsme naposledy pracovali, můžeme využít názvy v této části nabídky; klepnutím na název souboru jej otevřeme Náhled Příkaz Náhled ukáže rozložení aktuálního dokumentu na listy papíru, v horní liště okna jsou tlačítka pro Tisk, a pro listování náhledem. Tlačítka, která jsou zhasnutá (v obr je to Oddálit), v danou chvíli nelze použít, odpovídá to vždy aktuální situaci při prohlížení. V dolní liště můžeme sledovat, na kterou stránku dokumentu nahlížíme. Do režimu úprav dokumentu se vrátíme tlačítkem Zavřít.

21 Kapitola 3: WordPad 21 OBR. 3-16: REŽIM NÁHLED V PROGRAMU WORDPAD Vzhled stránky Příkaz Vzhled stránky vyvolá dialogové okno, v němž můžeme upřesnit formát stránky, orientaci a okraje standardní nastavení je 2,5 cm z každé strany, tedy 25 mm. Pokud víme, že budeme vytištěné listy děrovat a zakládat, můžeme přidat levý okraj (při volbě oboustranného tisku pak nastavujeme místo levého a pravého okraje vnitřní a vnější okraj, tedy automaticky je střídavě zvětšený levý a pravý). OBR. 3-17: VZHLED STRÁNKY V PROGRAMU WORDPAD Odeslat Pokud používáte ve svém počítači pro zpracování elektronické pošty program Outlook, příkazem Odeslat můžete připravit dokument k odeslání. Otevře se formulář elektronické zprávy, kde je aktuální dokument připraven jako příloha a můžeme vyplnit ostatní pole formuláře obvyklým způsobem.

22 Kapitola 3: WordPad 22 Schránka ve WordPad 3.5 Nástroje pro úpravy V nabídce ÚPRAVY a na Panelu nástrojů najdeme užitečné příkazy pro vyhledávání a nahrazování a příkazy pro práci se schránkou. Schránku můžeme obsluhovat příkazy z menu, tlačítky, ale také klávesovými zkratkami (viz nápověda v menu) a příkazy z místní nabídky (zobrazí se po klepnutí pravým tlačítkem na označený blok textu) všechny možnosti vidíte na obr. 3-18). Příslušnou část textu označíme postupy uvedenými v kapitole 1.5. Musíme pozorně označovat v místě, kde jsme stiskli Enter, neboť je rozdíl, jestli označíme jenom text odstavce bez ukončení nebo celý odstavec včetně ukončení odstavce. Tento rozdíl budeme podrobněji demonstrovat v programu Microsoft Word, kde lze konce odstavce zobrazit. Pokud se Vám stane, že manipulací s označeným blokem se text rozhází, vraťte prostě Zpět a proveďte vše znovu, pozorněji. OBR. 3-18: NÁSTROJE PRO ÚPRAVY V PROGRAMU WORDPAD místní nabídka Vyhledávání a nahrazování Jak se pohybovat po dokumentu bylo vysvětleno v kapitole 1.4. Pokud známe konkrétní slovo, které chceme v textu z nějakého důvodu najít, můžeme použít příkaz Najít z nabídky ÚPRAVY, případně tlačítko s obrázkem dalekohledu nebo klávesovou zkratku Ctrl+F (viz obr. 3-18). Ve všech případech vyvoláme dialogové okno Najít a zadáme požadovaný výraz. Zadáme-li parametry podle obr. 3-19, program nenajde v aktuálním dokumentu slovo Příklady, Příkladný, apod., neboť to zajistí zaškrtnuté políčko Pouze celá slova. Stejně tak nevyhledá slovo příklad uvnitř věty, neboť to vylučuje zaškrtnuté Rozlišovat malá a velká písmena. Podobně funguje funkce Nahradit. Stejnojmenné dialogové okno vyvoláme volbou z nabídky ÚPRAVY nebo klávesovou zkratkou Ctrl+H. Při nahrazování mají zaškrtávací políčka větší význam než při vyhledávání, neboť zadání podle obr zajišťuje, že bude nahrazeno pouze slovo Příklad, a to v prvním pádě a na začátku věty, a že nahrazením nevytvoříme například ze slova příkladný slovo ukázkaný! Podobně je rizikové tlačítko Nahradit vše, raději postupně střídáme tlačítka Najít další Nahradit

23 Kapitola 4: Písemná korespondence 23 OBR. 3-19: DIALOGOVÁ OKNA NAJÍT A NAHRADIT Soukromé dopisy Dopisy fyzických osob právnickým osobám 4. Písemná korespondence S postupy, které jsme se naučili v předchozích kapitolách, zvládneme napsat běžný dopis. Nejčastěji píšeme soukromé dopisy nebo žádosti na úřady, reklamujeme zakoupené zboží apod., budeme tedy každopádně psát jako fyzické osoby, a to opět fyzickým osobám (tzv. soukromé dopisy) nebo právnickým osobám 10. Oproti pravidlům platným v dobách psacích strojů zaznamenávají doporučení pro úpravu písemností zjednodušení. Často klasické dopisy nahrazuje , kde formální úpravu pro dopisy není třeba dodržovat vůbec, podstatný je obsah (co, kdy, kam, za kolik ). Pokud chceme korespondenci zakládat, je vhodnější i při elektronickém styku posílat vlastní dopis v příloze a v textu u napsat jen průvodní text, kde vysvětlíme, co je v příloze. Úprava soukromých dopisů mezi občany není normou stanovena, u polooficiálních písemností (kondolence, omluvné dopisy, pozvánky) se doporučuje pro přehlednost dodržet úpravu jako u dopisů adresovaných právnickým osobám, pouze vynecháme adresu adresáta a věc (viz dole). Celkový vzhled dopisu by měl být vyvážený, měl by pokrývat většinu plochy stránky (alespoň dvě třetiny). Není nutné dodržet přesné rozestupy mezi jednotlivými částmi dopisu, jak tomu bývalo u klasických obchodních dopisů, použijeme přiměřenou mezeru, kterou zvětšíme opakovaným stisknutím klávesy Enter. Vlastní část dopisu se snažíme příliš nerozvolňovat, spíše zvětšujeme mezery mezi jednotlivými částmi dopisu. Dopis adresovaný firmě, úřadu nebo instituci obsahuje tyto části v tomto pořadí: 10 Norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory (duben 2007) upravuje dále obchodní a úřední dopisy (mezi firmami), osobní dopisy (např. blahopřání k životnímu jubileu), soukromé dopisy mezi občany a dopisy do zahraničí.

24 Kapitola 4: Písemná korespondence 24 adresa odesílatele může být upravena různě, vhodné je od levé svislice (jako zde v ukázce) adresa adresáta od levé svislice místo a datum zarovnané vpravo, tvar Praha 1. ledna 2012, tj. město v 1. pádě, bez čárky za městem věc tučně, bez slova Věc oslovení vlastní text dopisu od levé svislice, důležité sdělení můžeme napsat jako samostatnou větu zarovnanou na střed, zvýraznit lze tučným písmem. pozdrav vlastnoruční podpis vlevo nebo vpravo, nepředepisuje se, neboť je uvedeno v adrese odesílatele seznam příloh Přílohy nebo 2 přílohy nebo Plánek Obálka 4.1 Úprava adres Rovněž doporučení pro psaní adres zaznamenala určité změny. Platí, že konečný adresát je uveden nejdříve, čím níže postupujeme v adrese, tím se zvětšuje teritorium, v němž se adresát nachází. Výjimkou nejsou ani adresy, kdy je uvedeno jednak jméno firmy či název útvaru nebo oddělení, jednak jméno konkrétního zaměstnance, jemuž se má dopis doručit. Je-li uveden na prvním místě zaměstnanec, považuje se dopis za soukromou korespondenci (je možné, že odesílatel nezná adresu bydliště, ale ví, kde adresát pracuje). Jedná-li se o úřední dopis (reklamaci, žádost, ), musíme na prvním místě uvést právnickou osobu a teprve níže jméno zaměstnance. Nebude-li přítomen v zaměstnání, může korespondenci převzít osoba, která jej zastupuje nebo jiná osoba z daného útvaru. Další pravidla pro psaní adres a pro úpravu obálek: PSČ se nepředsazuje, za PSČ se píší dvě mezery, název dodací pošty se píše velkými tiskacími písmeny, u zásilek doručovaných do míst, kde nesídlí adresní pošta, se nepíše před jménem dodací pošty zkratka p., v obcích, kde se nepoužívá systém ulic, se jméno obce uvádí jen jednou adresu adresáta píšeme na obálce do pravého dolního kvadrantu, zpáteční adresu na obálce píšeme na čelní stranu obálky do levého horního roku, nepřeškrtáváme

25 Kapitola 5: Microsoft Word Vážený pan Ivan Kovář č. p LHOTA TAB. 2: UKÁZKY ADRES Sourozenci Jan a Ivan Kovářovi Lhota KRÁLOVKA Slečna Ivana Kovářová u p. Josefa Císaře Korunovační HRADEC KRÁLOVÉ Další příklady adres najdete na webu České pošty (www.cpost.cz) v sekci Užitečné nástroje a návody Microsoft Word 2010 Program Microsoft Word 2010 má mnoho pokročilých nástrojů pro zjednodušení práce a pro tvorbu složitějších dokumentů vůbec. OBR. 5-1: PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ MICROSOFT WORD 2010 panel nástrojů Rychlý přístup pás karet pravítka posuvník stavový řádek Panel nástrojů Rychlý přístup umožňuje rychlý přístup k často používaným funkcím. Některá tlačítka můžeme přidat prostřednictvím šipky na konci panelu, jakákoli tlačítka, z pásu karet přidáme prostřednictvím místní nabídky k danému tlačítku. 11 Pro jednodušší nalezení můžete zadat heslo vzory poštovních adres do vyhledávacího pole na úvodní stránce webu.

26 Kapitola 5: Microsoft Word Pravítka ukazují rozměry stránky, zobrazíme je zaškrtnutím pole Pravítko na kartě Zobrazení. Vodorovné pravítko můžeme použít pro nastavení odsazení a tabulátorů stejně jako v programu WordPad. V pásu karet se nacházejí karty Domů, Vložení, Doplňky; na každé kartě najdeme tlačítka uspořádaná do skupin podle funkce. Například na kartě Domů je skupina Písmo, v ní tlačítka pro formátování písma (Velikost písma, Tučné, ). Zvláštní postavení má modře zvýrazněná karta Soubor, která se rozprostře přes celou pracovní plochu a zakryje dokument (nazývá se také BackStage = zákulisí). Karty a tlačítka volíme prostým klepnutím myší, nikoli poklepáním. Na stavovém řádku na obrázku vidíme informaci o počtu stránek, slov, stav kontroly pravopisu, tlačítka pro přepínání zobrazení dokumentu a měřítko s lupou. Obsah řádku můžeme volit sami prostřednictvím místní nabídky. Někdy se může v levé nebo pravé části okna Wordu zobrazit pracovní podokno, například při vyhledávání a nahrazování. 5.1 Rozšířené možnosti pro editaci Při editaci textu můžeme pohodlně vložit do textu libovolné znaky včetně různých, řekněme, okrasných a text oživujících symbolů. Kromě toho máme více možností ovlivnit chování textu pomocí kombinací kláves nebo příkazů, které budou pouze fungovat, ale neuvidíme je na papíře. Vložení symbolu z mapy znaků Speciální znaky a symboly Speciální znaky a symboly můžeme do textu vložit různým způsobem, některé z nich jsou spíše pro pokročilé uživatele, kteří píší denně, ty zmíníme jen okrajově. Editace pomocí klávesnice je shodná jako ve WordPadu, tudíž se jí nebudeme zabývat. V aplikaci Word máme přímou možnost vkládat dostupné znaky tlačítkem Symbol (karta Vložení, skupina Symboly). Pokud hledaný symbol nenajdeme v nabídce naposledy použitých symbolů, volbou DALŠÍ SYMBOLY otevřeme dialogové okno (viz obr. 5-2). OBR. 5-2: DIALOGOVÉ OKNO SYMBOL

27 Kapitola 5: Microsoft Word Klávesová zkratka Vložení symbolu prostřednict vím kódu Najdeme hledaný znak (můžeme prohledávat různé sady znaků - vyzkoušejte Symbol, Wingdings nebo Webdings), označíme jej a stiskneme Vložit nebo na znak poklepáme myší. Znak se vloží na aktuální místo v dokumentu. Můžeme vkládat další znaky nebo okno zavřít. Vybrané znaky můžeme vkládat do textu stisknutím některé klávesy z alfanumerické části za současného přidržení klávesy AltGr. Každý znak má svůj kód a pomocí kombinace Alt + kód napsaný na numerické klávesnici můžeme symbol vložit do textu. Kód zjistíme v okně Symbol, a to tak, že ve spodní části okna zvolíme v poli Sada možnost ASCII (desítkově). V obrázku na straně 26 můžeme vidět kód Najdeme-li trojmístný kód, někdy je ještě předřadit nulu. Následující tabulka ukazuje různé možnosti vložení vybraných znaků. TAB. 3: MOŽNOSTI VLOŽENÍ VYBRANÝCH SYMBOLŮ Znak Název Klávesa Klávesové zkratky * hvězdička numerická klávesnice - * pravý Alt + - levý Alt + 42 euro - pravý Alt + e levý Alt stupeň, kroužek klávesa středník + Shift levý Alt $ dolar rozložení EN klávesa 4 pravý Alt + ů levý Alt + 36 & ampersand rozložení EN klávesa 7 pravý Alt + c levý Alt + zavináč rozložení EN klávesa 2 pravý Alt + v levý Alt + 64 ß ostré es v německém rozložení pravý Alt + levý Alt Automatické opravy Aplikace Word dokáže během psaní automaticky opravovat chyby uživatele, ale automatické opravy lze také využít pro vložení speciálních znaků a symbolů. Ve volbě SOUBOR zvolte MOŽNOSTI, vyberte kartu Kontrola pravopisu a mluvnice a stiskněte tlačítko Možnosti automatických oprav V dolní části karty Automatické opravy dialogového okna Automatické opravy: vidíme v levém sloupci skupiny znaků, které budou automaticky opraveny na znak zobrazený v pravém sloupci. Po napsání posloupnosti znaků se okamžitě, případně po stisknutí mezery za řetězcem řetězec změní v přiřazený symbol. (Zdánlivě nesmyslná automatická oprava tří teček za tři tečky je ve skutečnosti záměnou tří teček za výpustku trojtečku.) Do seznamu Automatických oprav lze přidávat také slovní spojení, například taková, v nichž často chybujeme nebo třeba fráze, které často používáme. Inspirovat se můžete ve stávajícím seznamu. Tip: Zkuste zadat do seznamu automatických oprav při psaní svůj monogram a nechte jej nahradit svým celým jménem a příjmením. Dejte však pozor, aby Váš monogram nebyl shodný s nějakým běžným českým slovem. Např. Ondřej Novák nemůže zadat v levém sloupci zkratku ON, mohl by použít např. O.N. nebo OLN nebo OONN. Toto zadání je také znázorněno v obrázku.

28 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-3: MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV Kontrola pravopisu a gramatiky Kontrola pravopisu a gramatiky by měla následovat bezprostředně po editaci. Klávesou F7 nebo tlačítkem Pravopis a Gramatika na začátku karty Revize vyvoláme dialogové okno Pravopis a gramatika (viz obr. 5-4). V dialogovém okně se posupně ukazují slova s chybami pravopisnými (červeně) a mluvnickými (zeleně). Zpravidla se v prostřední části okna navrhují opravy, pokud zde najdeme návrh, který se nám hodí, tak jej označíme. Pokud nám žádný návrh nevyhovuje, opravíme chybu ručně v poli, kde se ukazuje chyba. V obou případech nakonec klepneme na Zaměnit, tím se změna provede v textu. Pokud je slovo správně a dá se předpokládat, že ho použijeme i v dalších dokumentech, můžeme chybu ošetřit tlačítkem Přidat do slovníku a od té chvíle bude pro náš počítač (pro všechny aplikace z balíku Microsoft Office) známé. Je-li slovo správně, ale nebude se vyskytovat v našich dokumentech opakovaně, volíme Přeskočit. Tlačítka Přeskakovat a Zaměňovat volíme velmi opatrně, znamená to, že stejným způsobem bude slovo přeskočeno nebo zaměněno až do ukončení aplikace Word. Kontrola probíhá tak, že se slova v dokumentu porovnávají se slovy ve slovníku, rozhodující pro volbu slovníku je jazyk, který je slovu přiřazen. Nastaví se při psaní podle aktuálně zvoleného rozložení klávesnice (CS - EN

29 Kapitola 5: Microsoft Word ve stavovém řádku). Předpokládá se, že máme-li české rozložení, píšeme česky Přiřazení jazyka slovu můžeme změnit v poli Jazyk slovníku. OBR. 5-4: OKNO PRAVOPIS A GRAMATIKA Přes volbu Možnosti z menu SOUBOR, v části Kontrola pravopisu a mluvnice můžeme upřesnit podmínky kontroly pravopisu. Užitečné je zaškrtnutí polí zvýrazněných v obr Volby při psaní zajistí podtrhávání chyb přímo v dokumentu (červeně pravopis, zeleně gramatiku), prostřední pole umožní kontextovou kontrolu pravopisu (tj. přes místní nabídku k podtrženému slovu). Podtrhávání chyb můžeme využít jen k tomu, že chyby budou zvýrazněné. Vlastní opravu chyb můžeme provést přímou editací bez použití kontroly pravopisu. Podtržení se nevytiskne.

30 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-5: MOŽNOSTI KONTROLY PRAVOPISU A MLUVNICE Pokud máme nastavenu kontrolu pravopisu a mluvnice při psaní, můžeme opravovat chyby prostřednictvím místní nabídky, v horní části se nabízejí možné tvary, stejné jako v dialogovém okně Pravopis a gramatika. Minipanel nástrojů 5.2 Rozšířené možnosti formátování písma Příkazy pro formátování písma najdeme na kartě Domů ve skupině Písmo. U některých tlačítek se zobrazuje v bublinové nápovědě klávesová zkratka, kterou můžeme použít místo daného tlačítka (i zde můžeme tučné písmo přepínat kombinací Ctrl+B). Kompletní nabídku vlastností písma najdeme v okně Písmo (má dvě karty Písmo a Proložení znaků). Okno zobrazíme kliknutím na spouštěč dialogového okna (nenápadný ovládací prvek v pravé dolní části skupiny Písmo) nebo volbou Písmo z místní nabídky. Dialogové okno Písmo a spouštěč dialogového okna vidíte na obr Dalším místem, kde najdeme základní tlačítka pro úpravu formátu, a to nejen písma, je tzv. minipanel nástrojů 12, který se zobrazí jednak společně s místní nabídkou, jednak bezprostředně po označení v blízkosti bloku textu. Zde najdeme podobná tlačítka jako na kartě Domů (tlačítka jsou při ruce i ve chvíli, kdy máme zrovna zobrazenu jinou kartu než Domů). Minipanel se prvotně zobrazuje 12 Zobrazení tohoto panelu lze ovlivnit v Možnostech (Soubor Možnosti), a to zaškrtnutím prvního tlačítka v dialogovém okně.

31 Kapitola 5: Microsoft Word nevýrazně, tlačítka jsou funkční, najedeme-li myší na minipanel. OBR. 5-6: NÁSTROJE PRO FORMÁTOVÁNÍ PÍSMA VE WORDU Nové vlastnosti písma Kromě vlastností známých z programu WordPad máme k dispozici Dvojité přeškrtnutí, Kapitálky (KAPITÁLKY), Všechna velká, Skryté (například učitel si může připravit test s odpověďmi, vyplněný test si vytiskne pro sebe, pak všechny odpovědi zformátuje vlastností Skryté a vytiskne pro studenty) a index. Horní index používáme pro mocniny. Základní mocniny najdeme mezi symboly v mapě znaků (² ³ ¹), kdykoli můžeme mocninu zapsat tak, že číslici napíšeme bez mezery za základ mocniny a poté samotnou číslici zformátujeme (buďte pečliví při označování, přesnější je nyní označovat pomocí klávesnice). Mezi symboly však nenajdeme žádné dolní indexy, ty musíme vždy vytvořit formátováním. Je vhodné před formátováním napsat ještě znak, který následuje za budoucím indexem (mezeru, tečku apod.), aby pak index nebyl nastaven i pro další text. Pak by se mohlo stát toto: 42 m 2

32 Kapitola 5: Microsoft Word plochy. Mezi mocninami vloženými jako symbol a vytvořenými pomocí indexu je nepatrný vizuální rozdíl: m² - m 2. Poslední vlastností písma, která má smysl pro začátečníky, je proložení znaků, které můžeme nastavit v kartě Upřesnit dialogového okna Písmo. Docílíme tím oddálení písmen od sebe. Nepoužívejte k proložení znaků mezery, neboť z pohledu editoru by bylo každé písmeno bráno jako slovo! 5.3 Rozšířené možnosti formátování odstavce Postupy formátování jsou analogické formátování písma, tzn., že používáme tlačítka na kartě Domů, místní nabídku s minipanelem nástrojů a dialogové okno Odstavec. Kromě toho můžeme využít pro některé vlastnosti i pravítko (podobně jako ve WordPadu). Všechny vlastnosti odstavce najdeme v okně Odstavec (viz obr. 5-7). OBR. 5-7: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC Pro začátečníka nemá význam pole Úroveň osnovy ani nastavení v kartě Tok textu. Pole Před a Za v sekci Mezery slouží k nastavení prázdného

33 Kapitola 5: Microsoft Word Zarovnání do bloku Odsazení Odrážky a číslování místa před a za odstavcem ve smyslu nad a pod. Mezery nalevo a napravo od odstavce se nastavují v polích v sekci Odsazení. K základním způsobům zarovnání (vlevo, na střed a vpravo) přibývá zarovnání do bloku, které se vyznačuje tím, že levý i pravý okraj odstavce je zarovnaný, a text se rozprostře po celém řádku (rozšíří se mezery mezi slovy). Všechny základní odstavce tohoto dokumentu jsou zarovnané do bloku, a to s odsazeným prvním řádkem. Odsazení používáme stejně jako v programu WordPad, jediná novinka je možnost zrcadlového odsazení (zaškrtávací políčko), která se využívá pro dokumenty vytisknuté oboustranně, s vazbou. Je-li zaškrtnuto, změní se popis pole Vlevo na Uvnitř a pole Vpravo je přejmenováno na Vně. Pro rychlé odsazení můžeme použít tlačítka Zmenšit odsazení a Zvětšit odsazení ve skupině Odstavec na kartě Domů. Tlačítka ovlivňují odsazení vlevo, to se zvětšuje nebo zmenšuje vždy o 1,25 cm. V textovém editoru Word máme možnost volit různé tvary odrážek, navíc je na výběr celá řada číslovaných seznamů. Výhodou číslovaných seznamů je mimo jiné i to, že při odstranění nebo doplnění řádků do seznamu se vše automaticky přečísluje. Pokud nám nevyhovuje rozbalená nabídka odrážek nebo číslování, můžeme volbou DEFINOVAT NOVOU ODRÁŽKU nebo DEFINOVAT NOVÝ ČÍSELNÝ FORMÁT otevřít dialogové okno, kde zvolíme jiný symbol, obrázek nebo upřesníme číslování (např. místo tečky nastavíme závorku po čísle apod.). K dispozici je i víceúrovňové číslování, které se používá zejména v rozsáhlých dokumentech pro číslování Nadpisů (jako v tomto textu), proto se jím nebudeme více zabývat. OBR. 5-8: ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

34 Kapitola 5: Microsoft Word Řádkování Další vlastností je řádkování, které určuje vzdálenost mezi řádky v rámci odstavce. Tlačítko najdeme ve skupině Odstavec. Volba MOŽNOSTI ŘÁDKOVÁNÍ vede do dialogového okna Odstavec. Základní řádkování je obdobné jako u psacího stroje. OBR. 5-9: ŘÁDKOVÁNÍ A ZOBRAZENÍ VŠECH ZNAKŮ Skryté znaky Pro zajímavost si můžeme zobrazit skryté neboli netisknutelné znaky, které nám ukazují, například, kdy jsme stiskli mezerník, tabulátor nebo Enter, tedy klávesy, které nepíší běžné znaky (písmena, číslice, znaménka či symboly). Pokročilý uživatel může ze skrytých znaků vyčíst i důvody, proč se chová text nečekaně. Tabulátory V této ukázce můžeme vyčíst, že na začátku řádku a pak ještě dvakrát byl použit tabulátor (šipka), mezi slovy je vždy jedna mezera (tečka v řádku), na konci řádku enter (symbol ). Kolečko, které je po předložce ve výrazu v těstíčku symbolizuje pevnou mezeru. Na tu se mění díky automatickým opravám mezera po neslabičných předložkách (k, s, v, z). Tabulátory nastavujeme na pravítku a v dialogovém okně. Dialogové okno vyvoláme z okna Odstavec (tlačítkem Tabulátory v levém dolním rohu okna). Kromě tabulátoru, který funguje stejně jako u psacího stroje, tzn., že text příslušející k tabulátoru je zarovnán vlevo, máme k dispozici tabulátory zarovnávající vpravo, na střed a na desetinnou tečku. Fungování tabulátorů ukazuje obr V tomtéž obrázku vidíme tlačítko v průsečíku levého a horního pravítka (vyznačené kroužkem), zde volíme tvar tabulátoru. V dialogovém okně Tabulátory na obr je znázorněno nastavení tabulátorů odpovídající ukázce. Poslední tabulátor (na pozici 6,25 cm zarovnává na desetinnou čárku a má nastaven vodící znak tečky vedoucí k textu na značce). Pole Výchozí krok ovlivňuje rozmístění přednastavených zarážek na pravítku.

35 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-10: TABULÁTORY V PROGRAMU WORD Ohraničení a stínování Pro zvýraznění textu můžeme použít ohraničení nebo stínování (podbarvení) textu. Jednou z možností zvýraznění je použití tlačítka Barva zvýrazněného textu ve skupině Písmo. Na výběr je sada barev připomínajících zvýrazňovače. Další možností je využití tlačítek Ohraničení a Stínování ve skupině Odstavec. Obě vlastnosti lze aplikovat na samostatná slova, výrazy nebo celé odstavce. Pokud označíme blok, zvýrazní se pouze daná část textu, pokud pouze umístíme kurzor do nějakého odstavce, aplikuje se stínování nebo ohraničení na celý odstavec. Označíme-li části několika odstavců, zvýrazňujeme tyto odstavce také celé. Volba OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ v nabídce tlačítka Ohraničení a stínování vede do stejnojmenného dialogového okna. Světlé podbarvení odstavce bylo nastaveno v kartě Stínování, dvojité čáry v kartě Ohraničení. Musíme pečlivě kontrolovat náhled v pravé části okna, který se promítá v obou zmíněných kartách. Postupné změny stylu, barvy a šířky čáry totiž můžeme někdy dosavadní nastavení zrušit. Teprve když náhled odpovídá naší představě, stiskneme OK. V obr můžete porovnat nastavení vlastností v okně a výsledek daného formátování aplikovaný na celý odstavec a na jedno slovo (při formátování jednoho slova musí být jednotné ohraničení ze všech stran.

36 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-11: OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ 5.4 Práce se souborem V nabídce SOUBOR najdeme všechny tradiční volby pro práci se souborem (Uložit, Uložit jako, Otevřít, Zavřít, Nový). Pod volbou NAPOSLEDY OTEVŘENÉ nalezneme všechny nedávno otevřené soubory. Nově otvírané postupně vytlačují ze seznamu ty dříve otevřené. Symbol připínáčku napravo od názvů souborů můžeme použít k tomu, aby soubor v seznamu zůstával (použijeme to pro důležité dokumenty, s nimiž budeme pracovat dlouhodobě). Připínáček pak změní tvar a barvu a takto připnuté soubory se od té chvíle nabízejí v úvodu seznamu. Analogicky můžeme soubor odepnout.

37 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-12: PRÁCE SE SOUBOREM Při ukládání můžeme změnit Typ souboru například na Formát PDF (*.pdf), pak můžeme v dolní části okna Uložit jako upřesnit parametry: OBR. 5-13: DALŠÍ VOLBY ULOŽENÍ VE FORMÁTU PDF Tlačítko Možnosti vede do dialogového okna, kde můžeme např. zadat, jaké stránky chceme uložit v tomto formátu (např. jen aktuální stránku analogie s volbami tisku). Tlačítko Nástroje (vlevo dole v okně Uložit jako) umožní nastavit Kompresi obrázků (čím více obrázků dokument obsahuje, tím výraznější zmenšení souboru nastane). OBR. 5-14: KOMPRESE OBRÁZKŮ

38 Kapitola 5: Microsoft Word Tisk a náhled Volba Tisk přepne zobrazení BackStage do náhledu a nastavení tisku. Zde je možné upřesnit rozsah stránek, orientaci papíru apod., některá nastavení zatím pro nás nemají smysl. Pod náhledem v pravé části je ovládací prvek lupa, tím můžeme zobrazit detaily na některé stránce nebo zkontrolovat celkové rozložení dokumentu. OBR. 5-15: NÁHLED A TISK Pokud máte v počítači nainstalovanou virtuální tiskárnu PDF Creator, lze i touto cestou vytvořit PDF dokument, ale uložení souboru ve formátu PDF je zpravidla rychlejší než tisk a při maximální kompresi obrázků na velikost pro je výsledná velikost také příznivější. Vyhledávání a nahrazování 5.5 Nástroje pro úpravy Princip práce se schránkou a funkce vyhledávání a nahrazovaní fungují v podstatě stejné jako v programu WordPad, jen s malými odlišnostmi. Pro navigaci můžeme používat tlačítka na konci karty Domů Najít, Nahradit a Vybrat. Klepnutím na tlačítko Najít nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F otevřeme podokno Navigace. V řádku nahoře zadáme hledaný výraz, a po krátké prodlevě v podokně vidíme výsledky hledání s krátkým kontextem, v dokumentu se výrazy zvýrazní žlutým podbarvením. Po ukázání na konkrétní výsledek hledání se v bublině ukáže informace o pozici výrazu v dokumentu (to má význam u rozsáhlejších textů). Klepnutím na výsledek se ukáže dané místo dokumentu v pracovní oblasti Wordu (stane se aktuálním místem).

39 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-16: PODOKNO NAVIGACE Dialogové okno Najít a nahradit zobrazíme volbou ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ (nabídka u tlačítka Najít nebo v řádku pro dotaz v podokně Navigace). Karta Přejít na má význam jen v rozsáhlých dokumentech. Schránka Schránku obsluhujeme běžným způsobem (pomocí klávesových zkratek, místní nabídky nebo tlačítek, která zde najdeme na začátku karty Domů - ve skupině tlačítek Schránka). Kromě toho, ovládací prvek v pravém rohu skupiny otevře podokno Schránka, které můžeme využít jako zásobník až pro 24 obsahů. Je-li podokno zobrazené, můžeme poklepáním myší na libovolnou položku ze schránky daný objekt vložit na aktuální místo dokumentu. Klepneme-li jen jednou, šipka po pravé straně umožňuje vložit nebo odstranit danou položku. Kromě standardních tlačítek pro práci se schránkou je v kartě Domů tlačítko Kopírovat formát, které se použije pro kopírování vzhledu z jednoho místa v dokumentu na jiné místo, tedy z textu na text, z obrázku na obrázek atd. Postup kopírování formátu je zcela jiný než při kopírování objektu, postupujeme takto: 1. označíme zdrojový text ( vezmeme plechovku s barvou ), 2. stiskneme tlačítko Kopírovat formát ( namočíme do plechovky štětec ), OBR. 5-17: PODOKNO SCHRÁNKA 3. označíme cílový text - je- klepnout, jinak musíme označit tažením primárním tlačítkem celý blok textu ( natřeme štětcem cíl ).

40 Kapitola 5: Microsoft Word Obrázek ze souboru Klipart 5.6 Práce s obrázky V programu Microsoft Word můžeme vkládat do dokumentu různé obrázky, které mohou buď doplňovat běžný text, dokonce může být celý dokument vytvořen z obrázků. Při tvorbě takového dokumentu (leták apod.) je vhodné i texty vkládat jako objekty, k tomu poslouží objekt WordArt nebo textové pole. S takto vloženým textem se lépe manipuluje, což je důležité pro celkovou kompozici. Tlačítka pro vložení obrázků najdeme na kartě Vložení ve skupině Ilustrace, tlačítka pro vkládání textových objektů na téže kartě ve skupině Text. Po vložení se do pásu karet doplní tzv. kontextová karta Nástroje obrázku (Formát). Na ní pak najdeme tlačítka pro úpravu obrázku. Vložení obrázku ze souboru využijeme zejména pro vkládání vlastních fotografií. Po stisknutí tlačítka se otevře okno Vložení obrázku, které je víceméně shodné s oknem Otevřít. Vybereme obrázek, který chceme vložit a poklepáním na jeho miniaturu nebo označením miniatury a následným klepnutím na tlačítko Otevřít vložíme obrázek do aktuálního místa v dokumentu. V místě, kde byl kurzor, se objeví obrázek. Dalším typem obrázku, který můžeme využít, je klipart. Klipartem se rozumí obrázek zařazený do galerie klipartů. Po stisk- OBR. 5-18: PODOKNO KLIPART nutí tlačítka Klipart se otevře po pravé straně podokno Klipart, kde můžeme zadat klíčové slovo, podle kterého vyhledáme žánrové obrázky s danou tématikou. Pokud jste právě připojeni k Internetu, nabízejí se kliparty rovněž z webu Office.com. K listování mezi výsledky hledání používáme posuvník, vybraný obrázek vložíme do dokumentu poklepáním nebo pomocí místní nabídky, kterou rozvineme klepnutím pravým tlačítkem do obrázku nebo klepnutím levým tlačítkem do modré lišty se šipkou na pravém okraji straně aktivního (označeného) obrázku. Stejně jako obrázek, i klipart se vloží do aktuálního místa v dokumentu kurzoru v pozici Rovnoběžně s textem. Praktické může být zkopírování obrázku do schránky (volba Kopírovat v místní nabídce), ostatní volby využijí spíše pokročilí uživatelé.

41 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-19: OBRÁZEK A KLIPART PO VLOŽENÍ DO TEXTU Pozice Nově vložený obrázek se chová jako velké písmeno (může se stát, že bude umístěn dokonce uvnitř slova, jako modré vlnky v obr. 5-19). Říkáme, že se vložil v pozici Rovnoběžně s textem. Pokud má být obrázek mezi odstavci, je vhodné vytvořit v daném místě volný řádek (Enterem), do něj vložit obrázek a ponechat jej v této výchozí pozici. Obrázek pak snadno zarovnáme vlevo, na střed nebo vpravo stejným způsobem jako klasický odstavec (tlačítky v kartě Domů). OBR. 5-20: VYBRANÁ KONTEXTOVÁ TLAČÍTKA ZE SKUPINY USPOŘÁDAT Pokud potřebujeme obrázek umístit vedle textu nebo vytvořit kompozici z většího množství obrázků, je vhodné bezprostředně po vložení změnit pozici. Využijeme k tomu tlačítka v kontextové kartě ve skupině Uspořádat. Tlačítko Zalamovat text umožňuje zvolit různý způsob obtékání, tlačítko Pozice změní obtékání na Obdélník a navíc umístí obrázek na jednu z devíti základních pozic ve stránce. Zvolením jakékoli jiné pozice, než je Rovnoběžně s textem, se stane z obrázku plovoucí obrázek a můžeme jím libovolně manipulovat myší. Text se bude k obrázku chovat

42 Kapitola 5: Microsoft Word Úpravy obrázků v závislosti na zvolené pozici. V tomto odstavci je šermíř vlevo v pozici Těsné, šermíř vpravo v pozici Obdélník 13. U fotografií bude obojí obtékání vypadat stejně (fotografie má tvar obdélníku). Pokud tvoříme kompozici, nezáleží na zvoleném způsobu obtékání, jen důležité je nemít obrázky ve výchozí pozici Rovnoběžně s textem. Šavle mezi šermíři je v pozici Za textem. V pozici je nutné obrázek upravit (jas, barevnost, ), aby text zůstal čitelný. Dva šermíře (dvě šavle) získáme tak, že obrázek zkopírujeme, umístíme na novou pozici, otočíme pomocí tlačítka Otočit ve skupině Uspořádat v kontextové kartě Formát (zde PŘEKLOPIT VODOROVNĚ), případně zarovnáme (tlačítko Zarovnat Ostatní méně časté pozice si snadno odvodíte nebo vyzkoušíte. Obecně platí, že upravujeme vždy obrázek, který je aktivní, tedy ten, u něhož vidíme úchyty. Je možné upravovat více obrázků současně, společně je označíme postupným klepáním na obrázky za současného přidržení Ctrl. Pro úpravu obrázků můžeme využít tlačítka ve skupinách Upravit a Styly obrázků na kontextové kartě. Kombinací je nesčetné množství, můžete se inspirovat ukázkami, ke kterým je připojen popis postupu úprav () Fotografie OBR. 5-21: UKÁZKY ÚPRAV OBRÁZKŮ Obrázek úprava velikosti myší otočení myší Grafické efekty: Cement Styly obrázků: Stín v perspektivě, bílý Oříznout; Oříznout na obrazec: Plaketa Ohraničení obrázku: barva v tónu fotografie Automatické opravy: jas + 40, kontrast + 40 (vpravo dole) Barva: vhodný tón Styly obrázků: Složený rámeček, černý Efekty obrázků; Otočení v prostoru: Mimo osu 2 doleva Efekty obrázků; Stín: V perspektivě - diagonálně, vlevo dole Úpravy obrázku pomocí myši Bezprostředně po vložení obrázku (nebo vždy po klepnutí na obrázek) uvidíme po okrajích obrázku kulaté světlé značky v rozích, hranaté světlé značky uprostřed stran a kulatou zelenou značku nad horní stranou. Tyto značky nazýváme úchyty. 13 Rozdíl ve stylu obtékání vynikne pouze při zarovnání textu do bloku.

43 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-22: ÚPRAVY POZICE A VELIKOSTI OBRÁZKU MYŠÍ Obrazce Po ukázání myší změní ukazatel myši svůj tvar, ten naznačuje, jakou akci budeme provádět, pokud v tuto chvíli začneme táhnout myší. Přesné funkce myši v jednotlivých místech jsou popsané v obr Text můžeme zatraktivnit také vložením obrazců. Narozdíl od obrázků se vloží v pozici Před textem. Obrazce upravujeme stejně jako obrázky, k dispozici máme kontextovou kartu Nástroje kreslení (Formát). K formátování využíváme Styly obrazců, dále můžeme zvolit různé výplně, například texturu (šipka má ŠIPKA výplň Kapky vody a je obtékána Těsně). Textura uvnitř tvaru je vlastně obrázek, také po klepnutí na tvar vyplněný texturou jsou k dispozici jednak kontextové nástroje obrázku (pro texturu), jednak nástroje kreslení (pro tvar šipka). Text napsaný uvnitř šipky je přidán přes místní nabídku (volba Přidat text). Změnou velikosti tvaru se nezmění velikost písma vepsaného textu. Mezi obrazci najdeme i zajímavé čáry (obr. 5-23): OBR. 5-23: ZAJÍMAVÉ ČÁRY Většina automatických tvarů má kromě tradičních úchytů ještě žluté úchyty, které umožňují deformovat proporce.

44 Kapitola 5: Microsoft Word OBR. 5-24: DEFORMACE TVARU ŠIPKA Textové pole WordArt Po klepnutí na tlačítko Textové pole ve skupině Text na kartě Vložení se rozevře galerie předdefinovaných textových polí (každé má nastavenou barevnost, velikost, umístění, formátování textu). Dole pod ukázkami je volba NAKRESLIT TEXTOVÉ POLE, která vloží textové pole s bílou výplní a tenkým černým ohraničením do místa, kde klepneme myší. Následně můžeme nastavit všechny vlastnosti ručně, podle svých představ, včetně úpravy velikosti a umístění. Textové pole bude v pozici Před textem, to nám, zejména v letácích, nebude vadit, jinak můžeme styl zalamování textu změnit. Je-li textové pole aktivní, zobrazí se kontextové nástroje Nástroje kreslení (Formát). Těmito nástroji můžeme upravovat vzhled obdélníku pomocí tlačítek ve skupině Styly obrazců a Velikost, chování tvaru tlačítky ve skupině Uspořádat nebo formátování text tlačítky ve skupině Styly WordArt a Text. Uvnitř textového pole můžeme editovat Toto textové pole je: formátováno pomocí Stylů obrazců, t a t o č á s t t e x t u j e u p r a v e n a s t y l e m W o r d A r t, text je zarovnán svisle na střed text běžným způsobem. Formátovat (tlačítkem v kontextové kartě), můžeme jako běžný text (vlastnosti písma vodorovně na (tlačítkem v kartě Domů), a odstavce). K úpravám pozice a umístění upraven odrážkami, pomocí myši používáme stejné postupy na tvar je aplikován efekt zkosení. textové pole je obtékáno jako obdélník jako při práci s obrázky s tím rozdílem, že přesouvat pole musíme tažením za okraj. Uvnitř textového pole totiž vždy pracujeme s textem. Obdobně se chovají tvary, s přidaným textem (viz nahoře). Podobně jako máme předvolené kombinace textových polí, existuje i nabídka kombinací textového formátování, kterou nazýváme WordArt. Buď můžeme jako WordArt zformátovat text v běžném textovém poli (viz nahoře) nebo můžeme rovnou vložit WordArt stejnojmenným tlačítkem. Tehdy se vloží textové pole s výplní Bez výplně, s obrysem Bez a objekt se vloží v pozici Před textem. Kontextové nástroje kreslení umožňují WordArt formátovat nejen text, ale také tvar (obdélník) stejnými volbami jako u textového pole (ukázkový WordArt má tmavou výplň, bílý obrys čarou silnou 4,5 bodu, styl čáry je hranatě tečkovaná).

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Změna velikosti písmen

Změna velikosti písmen Změna velikosti písmen U aplikace Word můžeme změnit velikost písmen v textu bez toho, aniž bychom museli daný text přepisovat ručně. Postup je následující: 1) Vyberte text, u kterého chcete změnit psaní

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Textový editor MS Word

Textový editor MS Word 5. hodina Textový editor MS Word 1. Ovládání programu MS Word Obrázek č. 1 Okno MS Word Zadávání příkazů a nabídky příkazů Použití panelů s ikonami (+ jejich přesouvání různé umístnění) Přesun kurzoru:

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Kapitola 6: Úpravy 89

Kapitola 6: Úpravy 89 Kapitola 6: Úpravy 89 Kopírování (do schránky) 6. Úpravy 6.1 Kopírovat Kopírování je ve Wordu zajištěno dle konvencí Windows. Výsledky kopírování mohou být odlišné podle charakteru kopírování. Zapneme

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Kontrola pravopisu. Zpracování textu

Kontrola pravopisu. Zpracování textu Kontrola pravopisu Při psaní v aplikaci Word se některá slova červeně podtrhávají. Jsou to slova, ve kterých je většinou pravopisná chyba. Jde o tzv. interaktivní automatickou kontrolu pravopisu. Aplikace

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D10_Z_WORD_VL_STYL.docx Informatika MS Word Styly, tvorba vlastního stylu INFORMATIKA

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

ZARÁŽKY A TABULÁTORY V MS OFFICE WORD

ZARÁŽKY A TABULÁTORY V MS OFFICE WORD ZARÁŽKY A TABULÁTORY V MS OFFICE WORD Tabulátory a odrážky slouží k přesnějšímu formátování textů, které mají tabulkový nebo výčtový charakter. Tento text objasní základní práci s těmito funkcionalitami

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Odrážky a číslování pracovní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí Poslední aktualizace článku: 18/11/2015 Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky

ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Odrážky ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Odrážky a číslování používáme ve Wordu pro zpřehlednění nebo členění textu. Máme na výběr mnoho možnosti, které se liší podle zvyklostí nebo použité grafiky. Odstavec Odrážky Máme dvě

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I.

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I. Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. WORD 2007 / 20100 I. Obsah ZÁKLADNÍ VZHLED A NÁSTROJE... 2 TRVALÉ ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH PŘÍKAZŮ... 3 FUNKCE NÁHLED... 3 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více