Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o / I."

Transkript

1 Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. WORD 2007 / I.

2 Obsah ZÁKLADNÍ VZHLED A NÁSTROJE... 2 TRVALÉ ZOBRAZENÍ OBLÍBENÝCH PŘÍKAZŮ... 3 FUNKCE NÁHLED... 3 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ... 3 Jednoduché seznamy... 3 Vytváření seznamů při psaní... 4 Ukončování seznamů... 4 Změny... 4 Změna vzhledu seznamu... 5 Formátování seznamu... 5 Tipy pro práci s odstavci v seznamech... 6 Vkládání seznamů... 6 Víceúrovňové seznamy... 6 Knihovna seznamů... 7 KLÁVESOVÉ ZKRATKY... 7 Přístupové klávesy... 7 KOMBINACE KLÁVES... 8 Formátování písma... 8 Formátování textu... 8 Mazání, kopírování, vkládání... 9 ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ... 9 Vložení Záhlaví/Zápatí... 9 Různé příkazy karty Nástroje záhlaví a zápatí poskytují další možnosti Odstranění Záhlaví/Zápatí JAK SPOLUPRACOVAT S UŽIVATELI, KTEŘÍ MAJÍ APLIKACI WORD

3 Základní vzhled a nástroje 2

4 Trvalé zobrazení oblíbených příkazů Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu okna aplikace Word obsahuje zástupce příkazů, které budete často používat. Přidáním tlačítek na tento panel nástrojů můžete trvale zobrazit a mít neustále k dispozici oblíbené příkazy, a to i při přepínání karet na pásu karet. Po kliknutí na šipku rozevíracího seznamu vedle panelu nástrojů Rychlý přístup můžete zapnout nebo vypnout libovolný z příkazů uvedených v místní nabídce. Pokud příkaz, který chcete přidat, není v seznamu uveden, postupujte takto: Přepněte na pásu karet na kartu, kde je dané tlačítko zobrazeno, a klikněte na ně pravým tlačítkem myši. V zobrazené místní nabídce klikněte na příkaz Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Funkce Náhled V aplikaci Word 2010 se náhled již nezobrazuje v samostatném okně. Naleznete ho v zobrazení karty Soubor společně s dalšími užitečnými možnostmi nastavení souvisejícími s tiskem. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Tisk. Na pravé straně okna se zobrazí náhled toho, jak bude aktuální dokument vypadat při tisku. V levé části okna můžete upřesnit předvolby například změnit orientaci z nastavení na výšku na nastavení na šířku, změnit formát papíru nebo vybrat možnost pro tisk aktuální stránky namísto celého dokumentu. Pokud chcete nastavit další možnosti tisku, klikněte pod možnostmi tisku na odkaz Vzhled stránky nebo klikněte na pásu karet na kartu Rozložení stránky, zavřetee tak zobrazení Soubor a zobrazte další možnosti. Odrážky a číslování Jednoduché seznamy Jednoúrovňový seznam s odrážkami, jednoúrovňový číslovaný seznam a víceúrovňový seznam s odrážkami. Seznamy jsou velmi užitečnou součástí dokumentu. Mohou být použity mnoha způsoby mohou sloužit ke shrnutí informací nebo usnadnit jejich pochopení. Existují číslované seznamy a seznamy s odrážkami. Pokud máte posloupnost informací, je nutné použít číslovaný seznam. Pokud na pořadí nezáleží, může být vhodnější seznam s odrážkami. Seznamy mohou být jednoúrovňové nebo víceúrovňové: Jedna úroveň (nebo jedna vrstva) znamená, že všechny položky seznamu mají stejnou hierarchii a stejné odsazení; více úrovní znamená, že seznam obsahuje dílčí seznam. 3

5 Vytváření seznamů při psaní Existuje více způsobů, jak zahájit seznam, ale jedním z nejběžnějších je automatické vytváření seznamů při psaní. Potřebujete-li seznam s odrážkami, stačí zadat hvězdičku (*), Text Text Text poté zadat mezeru a text. Hvězdička se změní na odrážku ( ) a seznam je zahájen. Jakmile dokončíte zadávání první položky seznamu, stiskněte klávesu ENTER a na dalším řádku se zobrazí nová odrážka. Chcete-li automaticky vytvářet číslované seznamy, zadejte číslo jedna s tečkou (1.), mezeru a text. Tento postup je v aplikaci Word 2007 poněkud upraven; v předchozích verzích bylo nutné před zahájením seznamu stisknout klávesu ENTER, tedy bylo nutné začínat po prázdném odstavci. Protože seznamy označené písmeny jsou jen jinou variantou číslovaných seznamů, zadejte pro jejich zahájení písmeno a tečku (a.) a nakonec mezeru. Existuje mnoho různých symbolů, které můžete použít k zahájení takového seznamu, včetně šipek, pomlček a čtverečků. Poznámka: V aplikaci Word jsou seznamy automaticky odsazeny od okraje stránky. Ukončování seznamů Nejjednodušším způsobem zakončení seznamu je dvojí stisknutí klávesy ENTER. Při každém stisknutí klávesy ENTER na konci seznamu se zobrazí nová odrážka nebo číslo, pokud ale stisknete klávesu ENTER znovu, poslední odrážka nebo číslo zmizí a na novém řádku můžete začít psát nový odstavec. Pokud potřebujete něco trošku odlišného, například pokud jste uprostřed seznamu a chcete zadat text pod odrážku, která je odsazena ve stejné úrovni jako text nad ní, použijte klávesu BACKSPACE. Odstraníte tak odrážku, ale odsazení textu zůstane stejné. Chcete-li nový text zarovnat pod odrážku, a nikoli pod výše uvedený text, stiskněte klávesu BACKSPACE znovu. A nakonec, chcete-li zadávat text mimo odsazení seznamu, stiskněte klávesu BACKSPACE znovu. Změny Pokud jste použili nesprávný typ seznamu začali jste s odrážkami, ale nyní máte pocit, že číslování by bylo vhodnější, nebo naopak, můžete velmi jednoduše přepínat mezi typy seznamů. Stačí kliknout do seznamu a potom kliknout na tlačítko Odrážky nebo Číslování na pásu karet. Tato tlačítka můžete také použít, chcete-li začít nové seznamy. Klikněte na tlačítko a začněte psát, abyste vytvořili první položku seznamu, nebo vyberte text, který jste již napsali, a klikněte na tlačítko Odrážky nebo Číslování, které změní každý odstavec na položku seznamu. Poznámka: Obě tato tlačítka si budou pamatovat, který typ seznamu jste naposledy použili, a pokud na ně příště kliknete, použijí stejný typ seznamu. Pokud posledním použitým číslovaným seznamem byl seznam označený písmeny, zobrazí se při příštím kliknutí na tlačítko Číslování další seznam označený písmeny. A pokud poslední použitou odrážkou, kterou jste použili, byl černý čtvereček, bude tato odrážka použita i příště. Tip: Chcete-li seznam po vytvoření seřadit, například podle abecedy, můžete použít tlačítko Seřadit ve skupině Odstavec na kartě Domů na pásu karet. Pamatujte, že pokud řadíte číslovaný seznam, jsou seřazeny pouze položky seznamu, nikoli čísla (takže číslo 1 bude stále zobrazeno jako první atd.). 4

6 Změna vzhledu seznamu Vzor odrážky můžete změnit na jeden z mnoha různých předdefinovaných vzorů. Stačí kliknout na šipku vedle tlačítka Odrážky a zobrazí se Knihovna odrážek. Pokud se vám žádný z těchto návrhů nelíbí, můžete si vytvořit vlastní kliknutím na možnost Definovat novou odrážku ve spodní části dialogového okna. Existují dva typy vzorů odrážek, které můžete navrhovat: symboly a obrázky. Odrážky se symboly používají znaky písma; například populárními pro odrážky se symboly jsou písma Webdings a Wingdings. Chcete-li použít symboly z daného písma, musí být toto písmo v počítači dostupné. Chcete-li dokument odeslat ostatním uživatelům, kteří nemusí mít stejné písmo nainstalované, nepoužívejte příliš neobvyklé znaky. Odrážky s obrázky jsou jen malé obrázky. Na webu Microsoft Office Online je k dispozici mnoho vzorů obrázků, můžete si také vytvořit úplně nový obrázek pomocí vlastního malého obrázku. Pamatujte na to, jak malé jsou odrážky, a nezkoušejte použít příliš komplikovaný obrázek. Existuje také předdefinovaná Knihovna číslování, kterou můžete používat stejným způsobem jako knihovnu odrážek. Chcete-li vytvořit vlastní styl číslování nebo odrážek se symboly, můžete změnit charakteristiku písma, například barvu. Jakmile přidáte nový vzor, bude se od toho okamžiku zobrazovat v knihovně odrážek nebo knihovně číslování, dokud jej neodeberete tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a potom kliknete na příkaz Odebrat. Formátování seznamu 1. Klikněte na číslování seznamu. 2. Změňte formát. 3. Nový vzhled číslování seznamu. Málo známou skutečností je, že můžete formátovat odrážky nebo číslování seznamu odděleně od textu v položkách seznamu. Můžete například mít standardní černý text s tučným červeným číslováním. Dosáhnete toho tak, že kliknete na jednu z odrážek nebo na jedno z čísel, abyste vybrali pouze číslo, nikoli text položek seznamu. Jakmile jste vybrali odrážky nebo číslování, formátujte je stejným způsobem jako kterýkoli text pomocí příkazů na pásu karet. Nakonec klikněte mimo seznam, aby se zobrazil konečný přeformátovaný seznam. Tipy: Možnost vybrat všechny odrážky a číslování v seznamu pomocí kliknutí na jednu odrážku nebo číslo je nesmírně užitečná ve víceúrovňovém seznamu. Pokud chcete zobrazit všechny položky na určité úrovni, klikněte na jednu z jejích odrážek nebo čísel, a vyberete tak všechny položky na této úrovni. Pokud začnete seznam s formátovacím vzorkem, který aplikace Word rozpozná, použije aplikace Word tento vzorek na každou položku, která bude v seznamu následovat. Jestliže například zadáte první větu v položce seznamu tučně a potom zadáte zbytek odstavce v normálním textu, budou všechny další zadané položky seznamu automaticky formátovány. Pokud stisknete klávesu ENTER na konci řádku a začnete psát text druhé položky seznamu, bude tento text tučný. Jakmile dojdete na konec první věty, text se změní zpět na normální text. 5

7 Seznam potom může vypadat následovně: První věta první položky seznamu je psána tučným písmem. Následující věta používá normální text. První věta druhé položky seznamu je psána tučným písmem. Následující věta používá normální text. Tipy pro práci s odstavci v seznamech Chcete-li odebrat existující odrážku nebo číslování z odstavce v seznamu a chcete zachovat odsazení textu stejné jako u zbývajících položek seznamu, jak je zobrazeno na obrázku, klikněte za odrážku nebo číslo, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu BACKSPACE. Pokud jsou v seznamu dílčí odstavce, můžete je odsadit pomocí klávesy TAB nebo tlačítka Zvětšit odsazení. Tato metoda je také vhodná, pokud potřebujete jasné vymezení mezi odstavci (například protože sledujete statistiku dokumentu a chcete znát celkový počet odstavců). Chcete-li odebrat existující odrážku nebo číslování z odstavce v seznamu a zarovnat text s okrajem, nikoli se zbytkem seznamu, klikněte na odrážku nebo číslo, které chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE. Další možností, jak vytvořit dílčí odstavce v seznamu, je ukončit každý blok textu stisknutím kombinace kláves SHIFT+ENTER místo použití samotné klávesy ENTER. Takový odstavec se označuje jako měkký odstavec; je vytvořeno něco, co vypadá jako konec odstavce, ale ve skutečnosti je to jen pokračování původního odstavce na dalším řádku. Pokud však potřebujete, aby byla statistika dokumentu týkající se počtu odstavců přesná, tuto metodu nepoužívejte. Chcete-li pokračovat v seznamu po zadání dílčích odstavců, zadejte další číslo následované tečkou a seznam bude automaticky pokračovat. Pokud použijete tlačítko Číslování, všimněte si, že aplikace Word nepokračuje v číslování z prvního seznamu; začne nový seznam opět číslem 1 a vedle položky seznamu se zobrazí tlačítko Možnosti automatických oprav. Klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a potom klikněte na možnost Pokračovat v číslování. Nová položka seznamu se stane součástí vašeho seznamu. Vkládání seznamů Jestliže vložíte seznam do existujícího seznamu nebo na jeho konec, aplikace Word automaticky spojí seznamy dohromady a číslování těchto dvou seznamů bude kombinované. Můžete jej změnit kliknutím na tlačítko Možnosti vložení, které je zobrazeno vedle vloženého textu, a následným kliknutím na možnost Vložit seznam bez sloučení. Víceúrovňové seznamy Víceúrovňový seznam obsahuje seznamy uvnitř seznamů, které mohou mít mnoho úrovní nebo vrstev. Víceúrovňový seznam, stejně jako jednoduché seznamy, může být číslovaný nebo s odrážkami můžete však kombinovat čísla, písmena a odrážky. Jedna vrstva může být například s odrážkami a obsahovat číslovaný seznam. Při práci s různými úrovněmi seznamu se mezi těmito úrovněmi můžete pohybovat pomocí tlačítek Zvětšit odsazení a Zmenšit odsazení na pásu karet. 6

8 Knihovna seznamů Stejně jako u jednoúrovňových seznamů si můžete vybrat, který návrh seznamu chcete použít. U víceúrovňových seznamů však existuje jedna speciální funkce: Můžete si vybrat návrh nezávisle pro každou úroveň přesně takovým způsobem, který jste použili u jednoúrovňových seznamů, nebo můžete provést vše v rámci jediné akce. Klávesové zkratky Existují dva způsoby použití klávesových zkratek. Například k nastavení tučného textu byste mohli použít: 1. klávesy pro přístup ke kartám a příkazům na obrazovce 2. přímou kombinaci kláves nesouvisející s pásem karet Přístupové klávesy Přístupové klávesy poskytují přístup k pásu karet. Vztahují se přímo ke kartám, příkazům a jiným položkám zobrazeným na obrazovce. Přístupové klávesy se používají stisknutím klávesy ALT následované jinou klávesou nebo posloupností jiných kláves. Každý jednotlivý příkaz na pásu karet, v nabídce Tlačítka Microsoft Office a na panelu nástrojů Rychlý přístup má přístupovou klávesu a ke každé přístupové klávese je přiřazen tip ke klávesové zkratce. Pokud znáte starý systém založený na písmenech podtržených u položek nabídky, můžete tipy ke klávesovým zkratkám považovat za jejich novou verzi. Jakmile stisknete klávesu ALT, objeví se malé popisky uvádějící tipy ke klávesovým zkratkám pro všechny karty. Po stisknutí klávesy pro aktivaci konkrétní karty se objeví popisky zobrazující tipy ke klávesovým zkratkám pro příkazy na dané kartě. Jinými slovy, vždy uvidíte jen jednu vrstvu popisků tipů ke klávesovým zkratkám a další se zobrazí až po výběru možnosti. Vedle výše uvedených tipů ke klávesovým zkratkám existuje další způsob pohybu po pásu karet stisknutím posloupností kláves. Nejprve je třeba stejně jako v případě tipů ke klávesovým zkratkám stisknout klávesu ALT, čímž přesunete fokus z dokumentu na pás karet. Potom se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami. Pomocí kláves ŠIPKA DOLEVA a ŠIPKA DOPRAVA se můžete přesunout na sousední karty. Pomocí klávesy ŠIPKA NAHORU přesunete fokus na panel nástrojů Rychlý přístup. (Odtud se pomocí klávesy ŠIPKA DOLEVA můžete přesunout na Tlačítko Microsoft Office.) Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ se přesunete na aktivní kartu, kde se můžete dále pohybovat pomocí kláves se šipkami. Navigace na pásu karet je možná také pomocí klávesy TAB. Po přesunutí fokusu na pás karet stisknutím klávesy ALT můžete opakovaným stisknutím klávesy TAB cyklicky projít všechny příkazy na aktivní kartě, skupinu po skupině. 7

9 Stisknutím kláves SHIFT+TAB cyklicky projdete příkazy v opačném směru. Jakmile bude aktivován (graficky zvýrazněn) požadovaný příkaz, vyberte jej stisknutím klávesy ENTER. Kombinace kláves Kombinace kláves provádějí konkrétní příkazy. Nevztahují se k pásu karet ani k jiným prvkům na obrazovce. Pro spuštění akce je nutné klávesy stisknout současně a většina, ne však všechny, zahrnuje stisknutí klávesy CTRL plus dalších kláves (například zkratka CTRL+C pro kopírování). Zkratka tvořená kombinací kláves představuje skupinu kláves, která při současném stisknutí spustí akci. Jedná se o nejrychlejší způsob použití klávesnice, musíte si však klávesy zapamatovat. Hlavní výhodou zkratek tvořených kombinacemi kláves je, že většina běžných zkratek zůstává stejná ve všech aplikacích sady Office, a zůstává také stejná jako v předchozích verzích této sady. Formátování písma tučné CTRL + B zobrazit netisknutelné znaky CTRL + SHIFT + * kurzíva CTRL + I převést text na kapitálky CTRL + SHIFT + K podtržení CTRL + U převést text na velká písmena CTRL + SHIFT + A podtržení slov CTRL + SHIFT + W změnit velikost písmen SHIFT + F3 dvojité podtržení CTRL + SHIFT + D dolní index CTRL + = odstranit formátování CTRL + mezera horní index CTRL + SHIFT + = Formátování textu řádkování 1 CTRL + 1 zvětšit odsazení odstavce CTRL + M řádkování 2 CTRL + 2 zmenšit odsazení odstavce CTRL + SHIFT + M řádkování 1,5 CTRL + 5 přidat 12 b před odstavec CTRL + 0 (nula) zarovnat odstavec vlevo CTRL + V velikost písma v bodech CTRL + SHIFT + P + číslo zarovnat odstavec na střed CTRL + E styl Normální CTRL + SHIFT + N zarovnat odstavec vpravo CTRL + R styl Nadpis1 ALT + 1 zarovnat odstavec do bloku CTRL + J styl Nadpis2 ALT + 2 atd. 8

10 Mazání, kopírování, vkládání smazat vybraný text DELETE kopírovat s formátováním CTRL + SHIFT + C smazat znak vlevo BACKSPACE vložit text s formátováním CTRL + SHIFT + V smazat znak vpravo DELETE zalomit řádek SHIFT + ENTER smazat slovo vlevo CTRL + BACKSPACE zalomit stránku CTRL + ENTER smazat slovo vpravo CTRL + DELETE zalomit sloupec CTRL + SHIFT + ENTER vyjmout text (do schránky) CTRL + X nedělitelná mezera CTRL + SHIFT + mezera kopírovat text (do schránky) CTRL + C nedělitelná pomlčka CTRL + SHIFT + - vložit text (ze schránky) CTRL + V volitelné rozdělení slova SHIFT + - Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou textové nebo grafické položky, které jsou umístěny v horní a spodní části dokumentu a poskytují o něm důležité základní informace. Mohou obsahovat údaje, jako jsou čísla stránek, data, názvy knih nebo kapitol a jméno autora. Záhlaví a zápatí zajišťují profesionální vzhled vašeho dokumentu. Pokud si nejste jisti, co máme na mysli termínem záhlaví a zápatí, vzpomeňte si na způsob, jakým jsou formátovány stránky v knihách. Obvykle je v horní části jedné stránky uveden název knihy a v horní části protilehlé stránky je uveden název aktuální kapitoly. Ve spodní části každé stránky je uvedeno její číslo. Tyto textové údaje se nazývají záhlaví a zápatí a v dokumentech aplikace Word je jejich použití podobné. Nejobvyklejší případ použití je číslování jednotlivých stránek v dokumentu. Mezi další údaje může patřit název dokumentu, autor, datum tisku, název společnosti, ová nebo webová adresa, název souboru a cesta k jeho umístění. Není nikde předepsáno, které informace patří do záhlaví a které do zápatí. Pracovní prostor záhlaví a zápatí obsahuje oblasti v horní a spodní části stránky dokumentu, které jsou přímo vyčleněny pro obsah záhlaví a zápatí. Po vložení záhlaví a zápatí začnou být tyto oblasti aktivní a je možno je upravovat. Jsou označeny přerušovanou čarou, jak je vidět na obrázku. Nejdůležitější je, že obsah záhlaví a zápatí je umístěn ve vrstvě dokumentu, která je oddělená od hlavního textu. Důvodem je skutečnost, že záhlaví a zápatí se chovají odlišně od hlavního obsahu dokumentu. Když přidáte jedno záhlaví nebo zápatí, jako například číslo stránky nebo datum, zobrazí se na všech stránkách. Konkrétně čísla stránek jsou například naprogramována tak, že na sebe navazují a při změně počtu stránek se automaticky aktualizují. Vložení Záhlaví/Zápatí Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Záhlaví nebo Zápatí hned vedle tlačítka Číslo stránky a vyberte požadovanou akci. Z rozbalovací nabídky potom můžete vybrat odpovídající styly záhlaví a zápatí. Některé z těchto stylů obsahují číslo stránky, takže ho nebudete muset přidávat samostatně. Zároveň s vybraným stylem je vyvolán pracovní prostor záhlaví a zápatí. Tím je umožněno provádění změn formátování nebo přidávání vlastního textu. 9

11 Různé příkazy karty Nástroje záhlaví a zápatí poskytují další možnosti. Čísla stránek jsou nejobvyklejšími záhlavími a zápatími. Jsou tak nezbytným prvkem dokumentů, že mají své vlastní tlačítko a galerii voleb. Přidání čísel stránek: 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky. 2. Zvolte, kde chcete mít čísla stránek v dokumentu umístěna například v horní nebo spodní části stránky. 3. Poté si z galerie možností zvolte styl čísla stránky. Čísla stránek jsou použita na celý dokument. Jsou rovněž nastavena tak, aby se automaticky přečíslovala, když do dokumentu přidáte nebo z něho odstraníte nějaký obsah. Některá ze záhlaví a zápatí dostupných v galeriích obsahují zvláštní textovou oblast pro datum. Aktuální datum a čas však můžete přidat samostatně do libovolného záhlaví nebo zápatí. Postup je následující: 1. Klikněte na záhlaví nebo zápatí, do kterého chcete datum umístit. Pokud se v něm již nachází text, který nechcete, vyberte ho. 2. Ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Datum a čas. 3. Zvolte formát. Můžete zobrazit pouze datum, pouze čas nebo oboje. 4. Zaškrtněte políčko Aktualizovat automaticky. Při každém otevření dokumentu bude zobrazeno aktuální datum a čas. Údaj také můžete aktualizovat při otevřeném souboru a rovněž můžete možnosti aplikace Word nastavit tak, aby k aktualizaci údaje docházelo těsně před tiskem. Více informací získáte v praktickém cvičení. Poznámka: Funkce Datum a čas má tuto možnost aktualizace proto, protože se jedná o pole. Pole obsahují vestavěné funkce, které jim umožňují provádět určité akce. S dalšími možnostmi se seznámíte při další práci se záhlavími a zápatími. Dalším obvyklým požadavkem v záhlavích a zápatích dokumentů je vložení názvu souboru a cesty k jeho umístění. Chcete-li vložit tuto informaci, znovu použijete pole. Žádný strach, není vyžadováno žádné speciální školení v používání polí. Nejdříve klikněte na místo, kam chcete název a cestu souboru umístit. Poté postupujte podle následujících kroků: 1. Ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Rychlé části a poté klikněte na příkaz Pole. 2. V dialogovém okně Pole klikněte v seznamu Názvy polí na položku FileName (možná bude třeba seznamem listovat). 3. Kliknutím zaškrtněte políčko Přidat k názvu souboru cestu. Pole FileName umožňuje automatickou aktualizaci cesty v případě, že dokument přesunete. 10

12 Odstranění Záhlaví/Zápatí Je možné, že jste po někom obdrželi dokument a zjišťujete, že potřebujete odebrat obsah záhlaví nebo zápatí. 1. Řekněme například, že informace v záhlaví, jako je cesta k dokumentu a název souboru, nejsou nadále aktuální nebo nejsou vyžadovány. 2. Ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Zápatí. 3. Ve spodní části galerie Zápatí klikněte na příkaz Odebrat zápatí. Tím dojde k úplnému vymazání zápatí. Poznámka: V některých případech tento příkaz záhlaví nebo zápatí neodebere například když informace do něho nebyly vloženy prostřednictvím galerií Záhlaví, Zápatí nebo Číslo stránky, ale ručně. Proto se vždy ujistěte, že je záhlaví nebo zápatí odstraněno. Pokud není, klikněte na jeho jednotlivé části a stiskněte klávesu DELETE. Jak spolupracovat s uživateli, kteří mají aplikaci Word 2003 V aplikaci Word Co se stane Jak postupovat Otevřete dokument vytvořený v aplikaci Word Uložíte dokument jako soubor ve formátu aplikace Word Uložíte dokument jako soubor ve formátu aplikace Word V okně aplikace Word 2010 se v záhlaví vedle názvu souboru zobrazí text [režim kompatibility]. Budete tedy vědět, že i když se nacházíte v aplikaci Word 2010, technicky i nadále pracujete v dřívějším formátu souboru, a nebudete tedy moci používat funkce aplikace Word 2010, jako jsou nové nástroje grafu nebo matematické rovnice, dokud soubor nepřevedete do formátu souboru aplikace Word Pokud některý uživatel otevře tento dokument v aplikaci Word 2003, zobrazí se mu výzva s odkazem na stažení bezplatné sady Compatibility Pack. Tato sada je nutná k tomu, aby bylo možno v aplikaci Word 2003 otevřít dokumenty aplikace Word 2010 a pracovat s nimi. Pokud některý uživatel otevře tento dokument v aplikaci Word 2003, otevře se dokument normálně a nebude nutná sada Compatibility Pack. Pokud jste v dokumentu použili nové funkce nebo formátování aplikace Word 2010, například nástroje grafu nebo matematické rovnice, mohou se uživatelům aplikace Word 2003 zobrazit upozornění na nepodporované funkce nebo se příslušné formátování či funkce nemusí v souboru objevit. Pokud budete chtít ukončit režim kompatibility a převést soubor verze 2003 na nový formát aplikace Word 2010, klikněte na kartu Soubor, na položku Informace a potom na tlačítko Převést. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu, klikněte na kartu Soubor, na položku Informace, na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Zkontrolovat kompatibilitu. Při uložení souboru ve starším formátu souboru aplikace Word 2003 se automaticky spustí nástroj kontroly kompatibility, který vás upozorní na nepodporované funkce. Potom můžete provést veškeré nutné změny návrhu souboru. 11

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o.

Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o. Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. MS Office 2007 / 2010 Obsah WORD... 4 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ... 4 Jednoduché seznamy... 4 Vytváření seznamů při psaní... 4 Ukončování seznamů...

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Odrážky a číslování pracovní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Zá klády prá ce se styly

Zá klády prá ce se styly Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO

STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO STRUČNÝ PŘEHLED MS OFFICE 2007 ANEB CO JE NOVÉHO Obsah MS WORD... 1 Pás karet... 1 Co je na pásu karet... 1 Ikony pro otevření dialogových oken ve skupinách... 2 Zobrazení dalších karet... 2 Minipanel

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft Office 2007 Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft WORD 2007 1.1.2011 Obsah Záhlaví a zápatí... 1 Tvorba záhlaví a zápatí... 1 Číslování stránek... 1 Práce s oddíly... 2 Vytvoření oddílů...

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí

VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí VoiceOver v ios s QWERTY klávesnicí Poslední aktualizace článku: 18/11/2015 Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Základní uživatelské školení

Základní uživatelské školení Základní uživatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je naučit se vytvářet textové dokumenty a provádět základní operace pro jejich úpravy. Obsahem kurzu jsou lekce, během kterých se naučíte vytvořit

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

1.2. Formátování odstavce

1.2. Formátování odstavce 1.2. Formátování odstavce 1.2.1. Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr.

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr. OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) www.isspolygr.cz Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013 Strana 1 Škola Ročník Název projektu 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

ZoomText 11 - Klávesové zkratky

ZoomText 11 - Klávesové zkratky ZoomText 11 - Klávesové zkratky Pro používání ZoomTextu v aplikacích je užitečné naučit se a používat základní klávesové zkratky ZoomTextu. Tyto klávesové zkratky vám umožní upravovat a ovládat nejčastěji

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/ Word 2010 Kurz 6 1. Propojování dokumentů MS Office 1 2. Vodoznak 3 3. Hypertextový odkaz 4 4. Osnova 5 5. Hlavní a vnořené dokumenty 7 Propojování dokumentů MS Office Program Word umožňuje kromě vložení

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Změna velikosti písmen

Změna velikosti písmen Změna velikosti písmen U aplikace Word můžeme změnit velikost písmen v textu bez toho, aniž bychom museli daný text přepisovat ručně. Postup je následující: 1) Vyberte text, u kterého chcete změnit psaní

Více

Formulář pro křížový filtr

Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr je určen zejména autorům křížovek a má sloužit jako pomůcka při jejich tvorbě. Levé části formuláře dominuje tzv. šablona, což je síť 20 krát 20 políček

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více