PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Databáze dílů 06/ Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah"

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Výhody Základní ovládání Klávesové zkratky Menu Menu Soubor Menu Soubor / Moduly Menu Soubor / Původní díl Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Menu Soubor / Fitr Menu Soubor / Historie záznamů Menu Nástroje Menu Nástroje / Pomocné databáze Menu Nástroje / Export do XLS Menu Nástroje / Změna názvů položek Menu Nástroje / Nastavení programu Nápověda Záložka Seznam Ikona Zobrazit dle stavu Ikona Tisk Ikona Kopírovat Ikona zobrazit strom sestav Ikona Přílohy Záložka Hlavička dílu Základní informace Strom dílů Partneři Záložka Kóty - znaky jakosti Ikona kopírovat Vytvořit kopii kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Záložka Nákres Kontextová nabídka Záložka Specifikace Práva Strana 1 z 20

2 2 Úvod Modul je jedním ze základních modulů systému Palstat CAQ. Informace zadávané v tomto modulu jsou využívány v dalších modulech systému Palstat CAQ a některé moduly nemohou být bez použití modulu provozovány. Při některých aplikací dochází u tohoto modulu k propojení na informační systémy a k přenosu základních informací. V modulu jsou evidovány položky, na které jsou kladeny požadavky na jakost, tj. zpravidla vyráběné díly (podsestavy, sestavy apod.) a nakupované materiály potřebné pro jejich výrobu. Manuál dále pracuje pouze s pojmem Díl. 2.1 Výhody využití výhod práce v počítačové síti možnost napojení na IS snadné provedení změnového řízení snadná dostupnost požadovaných informací v aktuálním znění možnost uložení a přiřazení souvisejících dokumentů tisk výstupních sestav s možností jejich úpravy uživatelem export dat do formátu XLS (Microsoft Excel), export výstupních sestav do formátů PDF, HTML a dalších 2.2 Základní ovládání V modulu se lze orientovat: z Menu pomocí Ikon ze záložek Základní ovládání je popsáno v základním manuálu Palstat CAQ a je shodné pro všechny moduly systému Palstat CAQ. Mezi základní ovládání patří práce se seznamy, tvorba, úprava a mazání záznamů, vyhledávání, tvorba pomocných databází, tisky a další úkony. Tento manuál se zabývá popisem práce se speciálními funkcemi modulu Databáze dílů Klávesové zkratky Klávesové zkratky se zobrazují v bublinkové nápovědě, která se objeví po postavení kurzoru na ikonu *Ctrl+N - nový záznam, *Ctrl+O - editace záznamu, *Ctrl+S - Uložení záznamu Strana 2 z 20

3 3 Menu 3.1 Menu Soubor Slouží především k definování podmínek způsobu zobrazení již zadaných dat. Obsahuje důležitou funkci pro sledování pohybu Dílu v systému Palstat CAQ Menu Soubor / Moduly Otevře okno Použití dílu v modulech PALSTAT CAQ, kde se zobrazují záznamy odkazující se na vybraný díl z ostatních modulů PALSTAT CAQ. Po poklepání na zobrazený záznam se otevře příslušný modul na zvoleném záznamu Menu Soubor / Původní díl Otevře okno s informacemi o dílu, ze kterého byl díl vyzměnován. (Tzn., že díl vznikl pomocí ikony kopírování a při kopírování byla zaškrtnuta volba.) Strana 3 z 20

4 3.1.3 Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Zobrazení také vyřazených dílů (dílů ve stavu Archiv) ve zvoleném seznamu dílů Menu Soubor / Fitr Kombinovaný filtr. Viz Základní manuál Menu Soubor / Historie záznamů Viz Základní manuál. 3.2 Menu Nástroje Slouží především k definování způsobů práce s modulem, definování nejčastěji používaných informací a k exportům dat Menu Nástroje / Pomocné databáze Před vlastním začátkem práce v modulu je vhodné si nejprve naplnit Pomocné databáze a číselníky. Účelem pomocných databází je především urychlit práci uživatele při naplňování hlavní databáze programu. Jedná se o seznamy využívané v modulu (Některé Pomocné databáze mohou být při naplňování hlavní databáze modulu nahrazeny seznamy Pomocnými databázemi nebo hlavními seznamy - z jiného modulu Palstat.) V pomocných databázích lze nadefinovat následující údaje: Materiál Polotovar Specifikace Název kóty Klasifikace Jednotka Skupina Seznam druhů materiálů Seznam polotovarů Slouží především pro bližší určení atributivního kóty-znaku jakosti Seznam názvů Kót znaků jakosti Seznam zvláštních znaků Společná databáze s modulem Evidence měřidel. Seznam používaných jednotek. Seznam skupin (volné uvážení zákazníka) Strana 4 z 20

5 3.2.2 Menu Nástroje / Export do XLS Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Změna názvů položek Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Nastavení programu Slouží k nastavení způsobu užívání modulu Základní nastavení. V případě síťové instalace platí nastavení pro všechny uživatele modulu. - Povolit přímé zadávání do položek Do označených položek lze zadávat hodnoty přímo z klávesnice. Do neoznačených lze hodnotu zadat pouze z pomocné databáze. - Implicitní počet desetinných míst nové kóty Po založení nové kóty je předvyplněn uvedený počet desetinných míst. Strana 5 z 20

6 Stavy dílů Na této záložce lze nastavovat barvy stavů. Zaškrtávacím polem se příslušný stav povolí, nebo zakáže. Je-li zakázaný, není možno jej přiřadit k nově vkládanému ani již k vloženému dílu. Rozšířené nastavení Strana 6 z 20

7 - Záložka specifikace Je-li zašktnuto zobrazí se záložka specifikace. Ne-li zakrtnuto záložka specifikace není zobrazena. (Záložka slouží především pro převody dat starších uživatelů Palstat Díly.) - Záložka kóty Tato funkce se po nastavení projevuje na obrazovce pod záložkou viz. obrázek o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené všechny údaje při zadávání parametrů kóty ve výše uvedené obrazovce je možno záznamy ukládat ve všech nabízených polích bez rozdílu, zda se jedná o Typ atributivní / variabilní. o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené údaje vzhledem k typu kóty při zadávání parametrů kóty jsou aktivní pouze pole odpovídající výběru dle položky Typ (variabilní/atributivní). Povolené přílohy - Viz. Základní manuál. 3.3 Nápověda Nápověda pro Spuštění tohoto manuálu (pokud není správně nainstalován, tato položka se nezobrazí) O aplikaci Zobrazení okna s informacemi o programu, o použitých technologiích a o databázi a cestách, které program používá Strana 7 z 20

8 4 Záložka Seznam Na této záložce je uveden seznam zapsaných dílů a lze zde zobrazit strom sestav. V tabulce jsou zobrazena jednotlivá pole s informacemi, které dávají základní přehled o zapsaných dílech. Modře označený řádek označuje právě vybraný díl. Ostatní barvy záleží na stavu dílu a přiřazené barvě v nastavení. Při poklepání na položku v Seznamu se modul přepne do záložky Hlavička dílu. Ikony dosažitelné z této záložky a níže nepopsané jsou standardní ikony modulů Palstat a jejich popis se nachází v základním manuálu. Jedná se o tyto ikony:,,,,. Strana 8 z 20

9 4.1 Ikona Zobrazit dle stavu Pomocí ikony je možno zobrazit v seznamu dílů buď všechny stavy ( nearchivní ) nebo pouze vybraný konkrétní stav. POZOR! Pokud je třeba v jednom seznamu pracovat absolutně se všemi stavy, je třeba mít zvolenu volbu Všechny a společně s tímto také volbu z Menu Zobrazovat včetně archivu. 4.2 Ikona Tisk Základní práce s tisky je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit vstup pro tisk sestav pro seznam všech (nebo právě vyfiltrovaných) dílů nebo pro tisk sestav příslušných pouze k jednomu záznamu, který je právě vybrán Ikona Kopírovat Pomocí ikony je možno provádět kopírování a změnování dílu. Po aktivaci ikony se objeví dialogové okno: Zde je nutno v části Zkopírovat do definovat číslo nově založeného dílu a jeho Index změny dílu. (V případě změnování je zpravidla změněn pouze Index změny dílů.) Strana 9 z 20

10 Zaškrtnutím v části Volby se odsouhlasí přenos zvolených prvků k novému dílu. PRO PŘÍPAD ZMĚNOVÁNÍ DÍLU JE NUTNO ZAŠKRTNOUT VOLBU Přidat informaci o původním dílu. 4.4 Ikona zobrazit strom sestav Pomocí ikony je možno v seznamu zobrazit část nazvanou Strom sestav. V této části se objevují Sestavy (podsestavy apod.), které byly v rámci definovány. Na pravé tl. myši - v prostoru stromu sestav - se objeví nabídka. Doporučujeme z této nabídky využívat volbu Rozbalit vše a Sbalit vše. ( Lze využívat také dalších zde uvedených nabídek. Doporučujeme však tyto funkce využívat především v rámci práce se záložkou Hlavička dílu, kde je možno se sestavami pracovat také a kde je práce s těmito sestavami více přehledná. V této části je také podrobně popsána práce se zde uvedenými nabídkami.) Dále je možno využít ikon v záhlaví stromu sestav Ikona Popis Volba otevřený / zavřený strom sestav. Je-li ikona aktivní, tak při přechodu na jinou položku, se otevřené stromy zavřou, které neobsahují novou položku, zavřou. Volba zobrazení všech sestav nebo pouze sestav, ve kterých je obsažen díl označený v seznamu na levé straně obrazovky. 4.5 Ikona Přílohy Základní práce s přílohami je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit Strana 10 z 20

11 - Přílohy k vybranému dílu, tj. k dílu, který je právě označen a příloha bude dostupná pouze u tohoto dílu. - Přílohy k rodokmenu dílů vložná příloha bude vidět u právě označeného dílu a u všech dílů, z kterých tento díl vznikl, tj. které byly založeny postupným kopírováním a vždy při tom byla použita volba Přidat informaci o původním dílu. (Tzn. že budou vidět u všech Indexů změny postupně vyzměnovaného dílu včetně případných nově založených změn.) Strana 11 z 20

12 5 Záložka Hlavička dílu Zobrazení základních informací k Dílu. Okno má 3 části. /Při zadávání do jednotlivých položek je možno se mezi nimi pohybovat pomocí tabulátorů. Po vybrání příslušného pole je možno pomocí kombinace Alt + šipka dolů otevřít nabídku u pole s databázemi ( nebo )./ 5.1 Základní informace V první části jsou informace sloužící k identifikaci dílu. Jednoznačná identifikace postupu je dána položkami Číslo dílu a Index změny dílu. (Tyto dvě položky nemohou být u dvou záznamů shodné.) Pokud se provede zápis do jakékoliv položky, záznam automaticky přejde do režimu úprav. Provedené změny je potřeba uložit pomocí příslušné ikony. Pole Číslo dílu Index změny Stav Platí od Popis Identifikační číslo dílu. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Označení změny dílu. Spolu s číslem dílu tvoří jedinečnou identifikaci záznamu. Výběr ze seznamu předdefinovaných stavů dílu. V nastavení programu lze některé stavy zakázat. Datum začátku platnosti zvoleného stavu dílu. Strana 12 z 20

13 Sestava Název dílu Materiál Polotovar Kód Klasifikace Jednotka Výkres Skupina Výroba IMDS Cena Info 1 Info 2 Poznámka Pokud je tato položka zaškrtnuta, je tento díl považován za sestavu dílů a bude ve stromě sestav záložka seznam - zobrazen v první úrovni. Název dílu. Název lze zapsat česky, německy a anglicky. Materiál výrobku. Polotovar výrobku. Další označení (např. zákaznické číslo dílu). Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Jednotka množství výrobku. Číslo výkresu dílu. Uživatelská skupina. Předpokládaný termín náběhu sériové výroby. Označení materiálu v databázi IMDS. Cena dílu. Volná položka. Volná položka. Zde je možné zapsat jakýkoli text, který je potřeba zobrazovat se základními informacemi o dílu. Délka textu není omezena a je možné psát do více řádků. 5.2 Strom dílů V části 2 se definuje. Definují se zde vstupující díly do vybraného dílu - sestavy. (Vstupovat může i díl, který sestavou v tomto případě podsestavou již je.) Dvojklikem na díl ve stromě modul přejde na Hlavičku dílu tohoto dílu. Pravým tlačítkem myši lze vyvolat menu pro práci se stromem. Položka Popis Rozbalit vše - otevře všechny větve stromu Sbalit vše - zavře všechny větve stromu Nový záznam - zobrazí dialog pro výběr dílu, který bude přidán jako poddíl k zvolenému dílu. Přidávat je možno vždy pouze do 2. úrovně stromu (na obr. položky a ) a označen tedy musí být vrchní díl ( ). Vkládané podsestavy je nutno definovat vždy v Hlavičce dílu příslušné podsestavy a to před vložením do vyšší sestavy. Po definování vkládané Strana 13 z 20

14 položky nabídka automaticky přejde do režimu Editovat Smazat záznam - odebere aktuálně vybraný díl ze stromu Upravit záznam - zobrazí okno Informace k vazbě Pole Varianta Množství Info 1 Info 2 Popis Označení varianty vazby mezi díly. Množství poddílu, které do dílu vstupuje. Volná položka. Volná položka. Šipky slouží k definování řazení ve stromu. Řadit je možno položky na 2. úrovni stromu (na obr. položky a ). Toto řazení má vliv na zobrazení stromu dílu v modulu Kontrolně technické postupy a na Tisk dle stromu dílu. - seznam dílů, do kterých vybraný díl vstupuje. Dvojklikem na díl v seznamu se zobrazí Hlavička dílu tohoto dílu. 5.3 Partneři V části 3 je možno definovat dodavatele a odběratele k příslušnému dílu. Označení dodavatele a odběratele se provádí dvojklikem do příslušné položky. Partneři se vybírají z modulu PALSTAT Databáze kontaktů. Je-li zadán jeden partner je doplněn při zápisu přejímek v modulech Vstupní kontrola a Výstupní kontrola. Jeli zadáno partnerů více, je tento seznam nabízen přednostně před seznamem všech kontaktů. Strana 14 z 20

15 6 Záložka Kóty - znaky jakosti Tato záložka slouží jako seznam informací o kótách a znacích jakosti dílů, tj. k definování prvků jakosti daného dílu. Definují se zde variabilní = měřitelné i atributivní porovnávací znaky jakosti. Je zde třeba definovat všechny požadavky na jakost, které mají vztah k danému dílu a mají být v rámci Palstat CAQ vyhodnocovány. (Např. i Atest pro přejímku vstupního materiálu.) Uvedené kóty jsou dále využívány některými dalšími moduly PALSTAT CAQ, především Kontrolně technickými postupy. Dle typu kóty jsou do Kontrolně technického postupu (kontrolní kroku) přenášeny rozdílné informace. U Variabilního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, JR,DT a HT U Atributivního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, Specifikace. Je-li některá kóta (znak) použita v Kontrolně technickém postupu je zde v seznamu označena zelenou barvou. Je-li některá kóta (znak) použita ve zplatněném Kontrolně technickém postupu, není ji zde již možno smazat nebo editovat. Nelze například ani doplnit cizojazyčný název apod. TYTO MUSÍ BÝT DOPLNĚNY VŽDY PŘED VLOŽENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO MODULU (ať již název dílu nebo název kóty, specifikace apod.). Zpětné doplnění překladu se automaticky neobjeví v již založených záznamech v dalších modulech. Je nutno kóty (znaky) opět ručně přiřadit, je-li to vůbec možné (například u již zplatněného Kontrolně technického postupu nelze). Strana 15 z 20

16 Pole Popis Kód kóty Identifikační označení kóty, které je v rámci vybraného dílu jedinečné. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Název kóty Název kóty lze zapsat česky, německy a anglicky. Typ Typ kóty. Může být buď atributivní, nebo variabilní. JR Jmenovitý rozměr. (např. 20 ) DT Dolní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 19,9 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR- např. -0,1 ) HT Horní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 20,3 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR např. +0,3 ) Desetiny Počet desetinných míst, na která budou pole JR, DT a HT zaokrouhována. Jednotka Jednotka rozměru kóty. Klasifikace Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Symbol Symbol zvláštního nebo bezpečnostního znaku. Symbol se zobrazuje automaticky podle přiřazení ke klasifikaci, které se provádí v pomocných databázích. Poznámka Poznámka. Zobrazení textu poznámky a případné změny lze provádět po dvojkliku na vybranou poznámku. Náčrt Nabídku pro práci s náčrtem lze vyvolat pravým tlačítkem myši. (shodné se Záložka Nákres/Kontextová nabídka. Specifikace Slouží především k bližšímu popisu atributivního znaku. Aktivní Označení aktivní kóty. Změna se provádí dvojklikem na vybranou položku. Neaktivní kóta není dostupná z dalších modulů Palstat CAQ. 6.1 Ikona kopírovat Slouží ke kopírování již vytvořených kót Vytvořit kopii kóty Vytvoří kopii stávající kóty. U nově vytvořené kóty je třeba definovat Kód kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Nabídka otevře okno k výběru dílu, od kterého je třeba kóty zkopírovat. Strana 16 z 20

17 Po výběru dílu je otevřena nabídka k výběru příslušných kót. Pomocí kláves Shift (Ctrl) lze označit více kót. Strana 17 z 20

18 7 Záložka Nákres Na tuto záložku je možno vložit nákres nebo výkres vybraného dílu. Tento nákres je možné použít v tiskových výstupech, případně v některých sestavách u dalších modulů Palstat CAQ. Pravým tlačítkem myši se vyvolá kontextová nabídka. 7.1 Kontextová nabídka Položka Načíst Uložit kopii Editovat Vymazat Vložit ze schránky Přizpůsobit náčrt Popis Vložení nákresu ze souboru (pouze soubor typu JPG, BMP a PNG) Uložit nákres do souboru Otevře grafický editor Smazání nákresu Vložit obsah schránky, odpovídá-li formát obrázku Přizpůsobí velikost vloženého obrázku Strana 18 z 20

19 8 Záložka Specifikace V nastavení je možno vypnout zobrazování této záložky. Je zachovávána především pro dlouhodobé uživatele systému Palstat CAQ (z doby, kdy nebyly k dispozici přílohy) z nutnosti zachovat zadaná data. Tato záložka sloužila pro další podrobný zápis dalších požadavků a specifikací dílu a požadavků zákazníka. Možnost záznamu a archivace požadavků zákazníka s odkazy na jeho technické předpisy a podnikové normy. Práce s textem je obdobná jako u většiny známých textových editorů. Je zde možnost načíst i uložit text specifikace ze souboru ve formátu RTF, nebo TXT. V současné době doporučujeme využívat k těmto účelům především příloh, kde je možno obdobných záznamů zavést několik včetně možnosti filtrování apod.. Strana 19 z 20

20 9 Práva Viz. manuál Uživatelská práva k modulům 3G (Rights-Common.pdf). Strana 20 z 20

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014 CS 2014 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace určená pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek, směsí podléhajících značení. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku českých a slovenských bezpečnostních

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více