PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Databáze dílů 06/ Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah"

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Výhody Základní ovládání Klávesové zkratky Menu Menu Soubor Menu Soubor / Moduly Menu Soubor / Původní díl Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Menu Soubor / Fitr Menu Soubor / Historie záznamů Menu Nástroje Menu Nástroje / Pomocné databáze Menu Nástroje / Export do XLS Menu Nástroje / Změna názvů položek Menu Nástroje / Nastavení programu Nápověda Záložka Seznam Ikona Zobrazit dle stavu Ikona Tisk Ikona Kopírovat Ikona zobrazit strom sestav Ikona Přílohy Záložka Hlavička dílu Základní informace Strom dílů Partneři Záložka Kóty - znaky jakosti Ikona kopírovat Vytvořit kopii kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Záložka Nákres Kontextová nabídka Záložka Specifikace Práva Strana 1 z 20

2 2 Úvod Modul je jedním ze základních modulů systému Palstat CAQ. Informace zadávané v tomto modulu jsou využívány v dalších modulech systému Palstat CAQ a některé moduly nemohou být bez použití modulu provozovány. Při některých aplikací dochází u tohoto modulu k propojení na informační systémy a k přenosu základních informací. V modulu jsou evidovány položky, na které jsou kladeny požadavky na jakost, tj. zpravidla vyráběné díly (podsestavy, sestavy apod.) a nakupované materiály potřebné pro jejich výrobu. Manuál dále pracuje pouze s pojmem Díl. 2.1 Výhody využití výhod práce v počítačové síti možnost napojení na IS snadné provedení změnového řízení snadná dostupnost požadovaných informací v aktuálním znění možnost uložení a přiřazení souvisejících dokumentů tisk výstupních sestav s možností jejich úpravy uživatelem export dat do formátu XLS (Microsoft Excel), export výstupních sestav do formátů PDF, HTML a dalších 2.2 Základní ovládání V modulu se lze orientovat: z Menu pomocí Ikon ze záložek Základní ovládání je popsáno v základním manuálu Palstat CAQ a je shodné pro všechny moduly systému Palstat CAQ. Mezi základní ovládání patří práce se seznamy, tvorba, úprava a mazání záznamů, vyhledávání, tvorba pomocných databází, tisky a další úkony. Tento manuál se zabývá popisem práce se speciálními funkcemi modulu Databáze dílů Klávesové zkratky Klávesové zkratky se zobrazují v bublinkové nápovědě, která se objeví po postavení kurzoru na ikonu *Ctrl+N - nový záznam, *Ctrl+O - editace záznamu, *Ctrl+S - Uložení záznamu Strana 2 z 20

3 3 Menu 3.1 Menu Soubor Slouží především k definování podmínek způsobu zobrazení již zadaných dat. Obsahuje důležitou funkci pro sledování pohybu Dílu v systému Palstat CAQ Menu Soubor / Moduly Otevře okno Použití dílu v modulech PALSTAT CAQ, kde se zobrazují záznamy odkazující se na vybraný díl z ostatních modulů PALSTAT CAQ. Po poklepání na zobrazený záznam se otevře příslušný modul na zvoleném záznamu Menu Soubor / Původní díl Otevře okno s informacemi o dílu, ze kterého byl díl vyzměnován. (Tzn., že díl vznikl pomocí ikony kopírování a při kopírování byla zaškrtnuta volba.) Strana 3 z 20

4 3.1.3 Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Zobrazení také vyřazených dílů (dílů ve stavu Archiv) ve zvoleném seznamu dílů Menu Soubor / Fitr Kombinovaný filtr. Viz Základní manuál Menu Soubor / Historie záznamů Viz Základní manuál. 3.2 Menu Nástroje Slouží především k definování způsobů práce s modulem, definování nejčastěji používaných informací a k exportům dat Menu Nástroje / Pomocné databáze Před vlastním začátkem práce v modulu je vhodné si nejprve naplnit Pomocné databáze a číselníky. Účelem pomocných databází je především urychlit práci uživatele při naplňování hlavní databáze programu. Jedná se o seznamy využívané v modulu (Některé Pomocné databáze mohou být při naplňování hlavní databáze modulu nahrazeny seznamy Pomocnými databázemi nebo hlavními seznamy - z jiného modulu Palstat.) V pomocných databázích lze nadefinovat následující údaje: Materiál Polotovar Specifikace Název kóty Klasifikace Jednotka Skupina Seznam druhů materiálů Seznam polotovarů Slouží především pro bližší určení atributivního kóty-znaku jakosti Seznam názvů Kót znaků jakosti Seznam zvláštních znaků Společná databáze s modulem Evidence měřidel. Seznam používaných jednotek. Seznam skupin (volné uvážení zákazníka) Strana 4 z 20

5 3.2.2 Menu Nástroje / Export do XLS Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Změna názvů položek Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Nastavení programu Slouží k nastavení způsobu užívání modulu Základní nastavení. V případě síťové instalace platí nastavení pro všechny uživatele modulu. - Povolit přímé zadávání do položek Do označených položek lze zadávat hodnoty přímo z klávesnice. Do neoznačených lze hodnotu zadat pouze z pomocné databáze. - Implicitní počet desetinných míst nové kóty Po založení nové kóty je předvyplněn uvedený počet desetinných míst. Strana 5 z 20

6 Stavy dílů Na této záložce lze nastavovat barvy stavů. Zaškrtávacím polem se příslušný stav povolí, nebo zakáže. Je-li zakázaný, není možno jej přiřadit k nově vkládanému ani již k vloženému dílu. Rozšířené nastavení Strana 6 z 20

7 - Záložka specifikace Je-li zašktnuto zobrazí se záložka specifikace. Ne-li zakrtnuto záložka specifikace není zobrazena. (Záložka slouží především pro převody dat starších uživatelů Palstat Díly.) - Záložka kóty Tato funkce se po nastavení projevuje na obrazovce pod záložkou viz. obrázek o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené všechny údaje při zadávání parametrů kóty ve výše uvedené obrazovce je možno záznamy ukládat ve všech nabízených polích bez rozdílu, zda se jedná o Typ atributivní / variabilní. o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené údaje vzhledem k typu kóty při zadávání parametrů kóty jsou aktivní pouze pole odpovídající výběru dle položky Typ (variabilní/atributivní). Povolené přílohy - Viz. Základní manuál. 3.3 Nápověda Nápověda pro Spuštění tohoto manuálu (pokud není správně nainstalován, tato položka se nezobrazí) O aplikaci Zobrazení okna s informacemi o programu, o použitých technologiích a o databázi a cestách, které program používá Strana 7 z 20

8 4 Záložka Seznam Na této záložce je uveden seznam zapsaných dílů a lze zde zobrazit strom sestav. V tabulce jsou zobrazena jednotlivá pole s informacemi, které dávají základní přehled o zapsaných dílech. Modře označený řádek označuje právě vybraný díl. Ostatní barvy záleží na stavu dílu a přiřazené barvě v nastavení. Při poklepání na položku v Seznamu se modul přepne do záložky Hlavička dílu. Ikony dosažitelné z této záložky a níže nepopsané jsou standardní ikony modulů Palstat a jejich popis se nachází v základním manuálu. Jedná se o tyto ikony:,,,,. Strana 8 z 20

9 4.1 Ikona Zobrazit dle stavu Pomocí ikony je možno zobrazit v seznamu dílů buď všechny stavy ( nearchivní ) nebo pouze vybraný konkrétní stav. POZOR! Pokud je třeba v jednom seznamu pracovat absolutně se všemi stavy, je třeba mít zvolenu volbu Všechny a společně s tímto také volbu z Menu Zobrazovat včetně archivu. 4.2 Ikona Tisk Základní práce s tisky je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit vstup pro tisk sestav pro seznam všech (nebo právě vyfiltrovaných) dílů nebo pro tisk sestav příslušných pouze k jednomu záznamu, který je právě vybrán Ikona Kopírovat Pomocí ikony je možno provádět kopírování a změnování dílu. Po aktivaci ikony se objeví dialogové okno: Zde je nutno v části Zkopírovat do definovat číslo nově založeného dílu a jeho Index změny dílu. (V případě změnování je zpravidla změněn pouze Index změny dílů.) Strana 9 z 20

10 Zaškrtnutím v části Volby se odsouhlasí přenos zvolených prvků k novému dílu. PRO PŘÍPAD ZMĚNOVÁNÍ DÍLU JE NUTNO ZAŠKRTNOUT VOLBU Přidat informaci o původním dílu. 4.4 Ikona zobrazit strom sestav Pomocí ikony je možno v seznamu zobrazit část nazvanou Strom sestav. V této části se objevují Sestavy (podsestavy apod.), které byly v rámci definovány. Na pravé tl. myši - v prostoru stromu sestav - se objeví nabídka. Doporučujeme z této nabídky využívat volbu Rozbalit vše a Sbalit vše. ( Lze využívat také dalších zde uvedených nabídek. Doporučujeme však tyto funkce využívat především v rámci práce se záložkou Hlavička dílu, kde je možno se sestavami pracovat také a kde je práce s těmito sestavami více přehledná. V této části je také podrobně popsána práce se zde uvedenými nabídkami.) Dále je možno využít ikon v záhlaví stromu sestav Ikona Popis Volba otevřený / zavřený strom sestav. Je-li ikona aktivní, tak při přechodu na jinou položku, se otevřené stromy zavřou, které neobsahují novou položku, zavřou. Volba zobrazení všech sestav nebo pouze sestav, ve kterých je obsažen díl označený v seznamu na levé straně obrazovky. 4.5 Ikona Přílohy Základní práce s přílohami je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit Strana 10 z 20

11 - Přílohy k vybranému dílu, tj. k dílu, který je právě označen a příloha bude dostupná pouze u tohoto dílu. - Přílohy k rodokmenu dílů vložná příloha bude vidět u právě označeného dílu a u všech dílů, z kterých tento díl vznikl, tj. které byly založeny postupným kopírováním a vždy při tom byla použita volba Přidat informaci o původním dílu. (Tzn. že budou vidět u všech Indexů změny postupně vyzměnovaného dílu včetně případných nově založených změn.) Strana 11 z 20

12 5 Záložka Hlavička dílu Zobrazení základních informací k Dílu. Okno má 3 části. /Při zadávání do jednotlivých položek je možno se mezi nimi pohybovat pomocí tabulátorů. Po vybrání příslušného pole je možno pomocí kombinace Alt + šipka dolů otevřít nabídku u pole s databázemi ( nebo )./ 5.1 Základní informace V první části jsou informace sloužící k identifikaci dílu. Jednoznačná identifikace postupu je dána položkami Číslo dílu a Index změny dílu. (Tyto dvě položky nemohou být u dvou záznamů shodné.) Pokud se provede zápis do jakékoliv položky, záznam automaticky přejde do režimu úprav. Provedené změny je potřeba uložit pomocí příslušné ikony. Pole Číslo dílu Index změny Stav Platí od Popis Identifikační číslo dílu. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Označení změny dílu. Spolu s číslem dílu tvoří jedinečnou identifikaci záznamu. Výběr ze seznamu předdefinovaných stavů dílu. V nastavení programu lze některé stavy zakázat. Datum začátku platnosti zvoleného stavu dílu. Strana 12 z 20

13 Sestava Název dílu Materiál Polotovar Kód Klasifikace Jednotka Výkres Skupina Výroba IMDS Cena Info 1 Info 2 Poznámka Pokud je tato položka zaškrtnuta, je tento díl považován za sestavu dílů a bude ve stromě sestav záložka seznam - zobrazen v první úrovni. Název dílu. Název lze zapsat česky, německy a anglicky. Materiál výrobku. Polotovar výrobku. Další označení (např. zákaznické číslo dílu). Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Jednotka množství výrobku. Číslo výkresu dílu. Uživatelská skupina. Předpokládaný termín náběhu sériové výroby. Označení materiálu v databázi IMDS. Cena dílu. Volná položka. Volná položka. Zde je možné zapsat jakýkoli text, který je potřeba zobrazovat se základními informacemi o dílu. Délka textu není omezena a je možné psát do více řádků. 5.2 Strom dílů V části 2 se definuje. Definují se zde vstupující díly do vybraného dílu - sestavy. (Vstupovat může i díl, který sestavou v tomto případě podsestavou již je.) Dvojklikem na díl ve stromě modul přejde na Hlavičku dílu tohoto dílu. Pravým tlačítkem myši lze vyvolat menu pro práci se stromem. Položka Popis Rozbalit vše - otevře všechny větve stromu Sbalit vše - zavře všechny větve stromu Nový záznam - zobrazí dialog pro výběr dílu, který bude přidán jako poddíl k zvolenému dílu. Přidávat je možno vždy pouze do 2. úrovně stromu (na obr. položky a ) a označen tedy musí být vrchní díl ( ). Vkládané podsestavy je nutno definovat vždy v Hlavičce dílu příslušné podsestavy a to před vložením do vyšší sestavy. Po definování vkládané Strana 13 z 20

14 položky nabídka automaticky přejde do režimu Editovat Smazat záznam - odebere aktuálně vybraný díl ze stromu Upravit záznam - zobrazí okno Informace k vazbě Pole Varianta Množství Info 1 Info 2 Popis Označení varianty vazby mezi díly. Množství poddílu, které do dílu vstupuje. Volná položka. Volná položka. Šipky slouží k definování řazení ve stromu. Řadit je možno položky na 2. úrovni stromu (na obr. položky a ). Toto řazení má vliv na zobrazení stromu dílu v modulu Kontrolně technické postupy a na Tisk dle stromu dílu. - seznam dílů, do kterých vybraný díl vstupuje. Dvojklikem na díl v seznamu se zobrazí Hlavička dílu tohoto dílu. 5.3 Partneři V části 3 je možno definovat dodavatele a odběratele k příslušnému dílu. Označení dodavatele a odběratele se provádí dvojklikem do příslušné položky. Partneři se vybírají z modulu PALSTAT Databáze kontaktů. Je-li zadán jeden partner je doplněn při zápisu přejímek v modulech Vstupní kontrola a Výstupní kontrola. Jeli zadáno partnerů více, je tento seznam nabízen přednostně před seznamem všech kontaktů. Strana 14 z 20

15 6 Záložka Kóty - znaky jakosti Tato záložka slouží jako seznam informací o kótách a znacích jakosti dílů, tj. k definování prvků jakosti daného dílu. Definují se zde variabilní = měřitelné i atributivní porovnávací znaky jakosti. Je zde třeba definovat všechny požadavky na jakost, které mají vztah k danému dílu a mají být v rámci Palstat CAQ vyhodnocovány. (Např. i Atest pro přejímku vstupního materiálu.) Uvedené kóty jsou dále využívány některými dalšími moduly PALSTAT CAQ, především Kontrolně technickými postupy. Dle typu kóty jsou do Kontrolně technického postupu (kontrolní kroku) přenášeny rozdílné informace. U Variabilního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, JR,DT a HT U Atributivního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, Specifikace. Je-li některá kóta (znak) použita v Kontrolně technickém postupu je zde v seznamu označena zelenou barvou. Je-li některá kóta (znak) použita ve zplatněném Kontrolně technickém postupu, není ji zde již možno smazat nebo editovat. Nelze například ani doplnit cizojazyčný název apod. TYTO MUSÍ BÝT DOPLNĚNY VŽDY PŘED VLOŽENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO MODULU (ať již název dílu nebo název kóty, specifikace apod.). Zpětné doplnění překladu se automaticky neobjeví v již založených záznamech v dalších modulech. Je nutno kóty (znaky) opět ručně přiřadit, je-li to vůbec možné (například u již zplatněného Kontrolně technického postupu nelze). Strana 15 z 20

16 Pole Popis Kód kóty Identifikační označení kóty, které je v rámci vybraného dílu jedinečné. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Název kóty Název kóty lze zapsat česky, německy a anglicky. Typ Typ kóty. Může být buď atributivní, nebo variabilní. JR Jmenovitý rozměr. (např. 20 ) DT Dolní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 19,9 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR- např. -0,1 ) HT Horní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 20,3 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR např. +0,3 ) Desetiny Počet desetinných míst, na která budou pole JR, DT a HT zaokrouhována. Jednotka Jednotka rozměru kóty. Klasifikace Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Symbol Symbol zvláštního nebo bezpečnostního znaku. Symbol se zobrazuje automaticky podle přiřazení ke klasifikaci, které se provádí v pomocných databázích. Poznámka Poznámka. Zobrazení textu poznámky a případné změny lze provádět po dvojkliku na vybranou poznámku. Náčrt Nabídku pro práci s náčrtem lze vyvolat pravým tlačítkem myši. (shodné se Záložka Nákres/Kontextová nabídka. Specifikace Slouží především k bližšímu popisu atributivního znaku. Aktivní Označení aktivní kóty. Změna se provádí dvojklikem na vybranou položku. Neaktivní kóta není dostupná z dalších modulů Palstat CAQ. 6.1 Ikona kopírovat Slouží ke kopírování již vytvořených kót Vytvořit kopii kóty Vytvoří kopii stávající kóty. U nově vytvořené kóty je třeba definovat Kód kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Nabídka otevře okno k výběru dílu, od kterého je třeba kóty zkopírovat. Strana 16 z 20

17 Po výběru dílu je otevřena nabídka k výběru příslušných kót. Pomocí kláves Shift (Ctrl) lze označit více kót. Strana 17 z 20

18 7 Záložka Nákres Na tuto záložku je možno vložit nákres nebo výkres vybraného dílu. Tento nákres je možné použít v tiskových výstupech, případně v některých sestavách u dalších modulů Palstat CAQ. Pravým tlačítkem myši se vyvolá kontextová nabídka. 7.1 Kontextová nabídka Položka Načíst Uložit kopii Editovat Vymazat Vložit ze schránky Přizpůsobit náčrt Popis Vložení nákresu ze souboru (pouze soubor typu JPG, BMP a PNG) Uložit nákres do souboru Otevře grafický editor Smazání nákresu Vložit obsah schránky, odpovídá-li formát obrázku Přizpůsobí velikost vloženého obrázku Strana 18 z 20

19 8 Záložka Specifikace V nastavení je možno vypnout zobrazování této záložky. Je zachovávána především pro dlouhodobé uživatele systému Palstat CAQ (z doby, kdy nebyly k dispozici přílohy) z nutnosti zachovat zadaná data. Tato záložka sloužila pro další podrobný zápis dalších požadavků a specifikací dílu a požadavků zákazníka. Možnost záznamu a archivace požadavků zákazníka s odkazy na jeho technické předpisy a podnikové normy. Práce s textem je obdobná jako u většiny známých textových editorů. Je zde možnost načíst i uložit text specifikace ze souboru ve formátu RTF, nebo TXT. V současné době doporučujeme využívat k těmto účelům především příloh, kde je možno obdobných záznamů zavést několik včetně možnosti filtrování apod.. Strana 19 z 20

20 9 Práva Viz. manuál Uživatelská práva k modulům 3G (Rights-Common.pdf). Strana 20 z 20

verze Databáze dílů PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 01/ Obsah

verze Databáze dílů PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 01/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

PALSTAT CAQ. Kontrolní a technické postupy 09/2016

PALSTAT CAQ. Kontrolní a technické postupy 09/2016 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Vstupní kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Vstupní kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk seznamu... 3

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Evidence měřidel 06/2016

Evidence měřidel 06/2016 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Úvod...2 2.1 Výhody...2 2.2 Základní ovládání...2 3 Nastavení programu...3 3.1 Základní nastavení...3 3.2 Příjem / Výdej měřidel...4 3.3 Kalibrace...5 3.4 Povolené přílohy...6 3.5

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Reklamace 04/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Reklamace 04/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Základní ovládání... 3 2.2 Přístupová práva do programu... 3 3 Hlavní záložky programu... 4 3.1 Záložka Seznam... 4 3.1.1 Druhy zapsaných Reklamací... 4 3.1.2 Údaje

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Výcvik 11/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Výcvik 11/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 1 Přístupy a práva uživatelů k SW Výcvik... 3 1.1 Práva, která se nastavují v SW Databáze uživatelů... 3 1.1 Práva nastavená v SW Výcvik ve funkci Administrátorské nástroje... 3 2

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Výdejna nářadí 03/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Výdejna nářadí 03/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Historie záznamů... 4 3.1.2 Konec... 4 3.2 Menu Nástroje... 4 3.2.1 Pomocné databáze...

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul slouží k evidenci a přehledu o nepřítomnostech zaměstnanců na pracovišti. Součástí modulu je schválení žádosti o dovolenou, nebo jiný druh nepřítomnosti (např. nemoc, čerpání

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Manuál pro práci s aplikací

Manuál pro práci s aplikací Manuál pro práci s aplikací Manuál pro práci s aplikací EKOdatchem Datum zpracování: Říjen 2013 Datum revize: - Verze: 1.1 Zpracovatel: EKONOX, s.r.o. V Ráji 501, 530 02 Pardubice IČ: 494 48 951 tel.:

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

ZINGO - Uživatelský manuál teamleader

ZINGO - Uživatelský manuál teamleader ZINGO - Uživatelský manuál teamleader Veškerá práva k využívání tohoto dokumentu a v něm uvedených značek jsou vyhrazena. Kopírování nebo rozšiřování kterékoli části tohoto dokumentu se povoluje pouze

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více