PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Databáze dílů 06/ Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah"

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Výhody Základní ovládání Klávesové zkratky Menu Menu Soubor Menu Soubor / Moduly Menu Soubor / Původní díl Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Menu Soubor / Fitr Menu Soubor / Historie záznamů Menu Nástroje Menu Nástroje / Pomocné databáze Menu Nástroje / Export do XLS Menu Nástroje / Změna názvů položek Menu Nástroje / Nastavení programu Nápověda Záložka Seznam Ikona Zobrazit dle stavu Ikona Tisk Ikona Kopírovat Ikona zobrazit strom sestav Ikona Přílohy Záložka Hlavička dílu Základní informace Strom dílů Partneři Záložka Kóty - znaky jakosti Ikona kopírovat Vytvořit kopii kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Záložka Nákres Kontextová nabídka Záložka Specifikace Práva Strana 1 z 20

2 2 Úvod Modul je jedním ze základních modulů systému Palstat CAQ. Informace zadávané v tomto modulu jsou využívány v dalších modulech systému Palstat CAQ a některé moduly nemohou být bez použití modulu provozovány. Při některých aplikací dochází u tohoto modulu k propojení na informační systémy a k přenosu základních informací. V modulu jsou evidovány položky, na které jsou kladeny požadavky na jakost, tj. zpravidla vyráběné díly (podsestavy, sestavy apod.) a nakupované materiály potřebné pro jejich výrobu. Manuál dále pracuje pouze s pojmem Díl. 2.1 Výhody využití výhod práce v počítačové síti možnost napojení na IS snadné provedení změnového řízení snadná dostupnost požadovaných informací v aktuálním znění možnost uložení a přiřazení souvisejících dokumentů tisk výstupních sestav s možností jejich úpravy uživatelem export dat do formátu XLS (Microsoft Excel), export výstupních sestav do formátů PDF, HTML a dalších 2.2 Základní ovládání V modulu se lze orientovat: z Menu pomocí Ikon ze záložek Základní ovládání je popsáno v základním manuálu Palstat CAQ a je shodné pro všechny moduly systému Palstat CAQ. Mezi základní ovládání patří práce se seznamy, tvorba, úprava a mazání záznamů, vyhledávání, tvorba pomocných databází, tisky a další úkony. Tento manuál se zabývá popisem práce se speciálními funkcemi modulu Databáze dílů Klávesové zkratky Klávesové zkratky se zobrazují v bublinkové nápovědě, která se objeví po postavení kurzoru na ikonu *Ctrl+N - nový záznam, *Ctrl+O - editace záznamu, *Ctrl+S - Uložení záznamu Strana 2 z 20

3 3 Menu 3.1 Menu Soubor Slouží především k definování podmínek způsobu zobrazení již zadaných dat. Obsahuje důležitou funkci pro sledování pohybu Dílu v systému Palstat CAQ Menu Soubor / Moduly Otevře okno Použití dílu v modulech PALSTAT CAQ, kde se zobrazují záznamy odkazující se na vybraný díl z ostatních modulů PALSTAT CAQ. Po poklepání na zobrazený záznam se otevře příslušný modul na zvoleném záznamu Menu Soubor / Původní díl Otevře okno s informacemi o dílu, ze kterého byl díl vyzměnován. (Tzn., že díl vznikl pomocí ikony kopírování a při kopírování byla zaškrtnuta volba.) Strana 3 z 20

4 3.1.3 Menu Soubor / Zobrazovat včetně archivu Zobrazení také vyřazených dílů (dílů ve stavu Archiv) ve zvoleném seznamu dílů Menu Soubor / Fitr Kombinovaný filtr. Viz Základní manuál Menu Soubor / Historie záznamů Viz Základní manuál. 3.2 Menu Nástroje Slouží především k definování způsobů práce s modulem, definování nejčastěji používaných informací a k exportům dat Menu Nástroje / Pomocné databáze Před vlastním začátkem práce v modulu je vhodné si nejprve naplnit Pomocné databáze a číselníky. Účelem pomocných databází je především urychlit práci uživatele při naplňování hlavní databáze programu. Jedná se o seznamy využívané v modulu (Některé Pomocné databáze mohou být při naplňování hlavní databáze modulu nahrazeny seznamy Pomocnými databázemi nebo hlavními seznamy - z jiného modulu Palstat.) V pomocných databázích lze nadefinovat následující údaje: Materiál Polotovar Specifikace Název kóty Klasifikace Jednotka Skupina Seznam druhů materiálů Seznam polotovarů Slouží především pro bližší určení atributivního kóty-znaku jakosti Seznam názvů Kót znaků jakosti Seznam zvláštních znaků Společná databáze s modulem Evidence měřidel. Seznam používaných jednotek. Seznam skupin (volné uvážení zákazníka) Strana 4 z 20

5 3.2.2 Menu Nástroje / Export do XLS Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Změna názvů položek Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Nastavení programu Slouží k nastavení způsobu užívání modulu Základní nastavení. V případě síťové instalace platí nastavení pro všechny uživatele modulu. - Povolit přímé zadávání do položek Do označených položek lze zadávat hodnoty přímo z klávesnice. Do neoznačených lze hodnotu zadat pouze z pomocné databáze. - Implicitní počet desetinných míst nové kóty Po založení nové kóty je předvyplněn uvedený počet desetinných míst. Strana 5 z 20

6 Stavy dílů Na této záložce lze nastavovat barvy stavů. Zaškrtávacím polem se příslušný stav povolí, nebo zakáže. Je-li zakázaný, není možno jej přiřadit k nově vkládanému ani již k vloženému dílu. Rozšířené nastavení Strana 6 z 20

7 - Záložka specifikace Je-li zašktnuto zobrazí se záložka specifikace. Ne-li zakrtnuto záložka specifikace není zobrazena. (Záložka slouží především pro převody dat starších uživatelů Palstat Díly.) - Záložka kóty Tato funkce se po nastavení projevuje na obrazovce pod záložkou viz. obrázek o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené všechny údaje při zadávání parametrů kóty ve výše uvedené obrazovce je možno záznamy ukládat ve všech nabízených polích bez rozdílu, zda se jedná o Typ atributivní / variabilní. o Je-li v nastavení zvolena varianta Povolené údaje vzhledem k typu kóty při zadávání parametrů kóty jsou aktivní pouze pole odpovídající výběru dle položky Typ (variabilní/atributivní). Povolené přílohy - Viz. Základní manuál. 3.3 Nápověda Nápověda pro Spuštění tohoto manuálu (pokud není správně nainstalován, tato položka se nezobrazí) O aplikaci Zobrazení okna s informacemi o programu, o použitých technologiích a o databázi a cestách, které program používá Strana 7 z 20

8 4 Záložka Seznam Na této záložce je uveden seznam zapsaných dílů a lze zde zobrazit strom sestav. V tabulce jsou zobrazena jednotlivá pole s informacemi, které dávají základní přehled o zapsaných dílech. Modře označený řádek označuje právě vybraný díl. Ostatní barvy záleží na stavu dílu a přiřazené barvě v nastavení. Při poklepání na položku v Seznamu se modul přepne do záložky Hlavička dílu. Ikony dosažitelné z této záložky a níže nepopsané jsou standardní ikony modulů Palstat a jejich popis se nachází v základním manuálu. Jedná se o tyto ikony:,,,,. Strana 8 z 20

9 4.1 Ikona Zobrazit dle stavu Pomocí ikony je možno zobrazit v seznamu dílů buď všechny stavy ( nearchivní ) nebo pouze vybraný konkrétní stav. POZOR! Pokud je třeba v jednom seznamu pracovat absolutně se všemi stavy, je třeba mít zvolenu volbu Všechny a společně s tímto také volbu z Menu Zobrazovat včetně archivu. 4.2 Ikona Tisk Základní práce s tisky je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit vstup pro tisk sestav pro seznam všech (nebo právě vyfiltrovaných) dílů nebo pro tisk sestav příslušných pouze k jednomu záznamu, který je právě vybrán Ikona Kopírovat Pomocí ikony je možno provádět kopírování a změnování dílu. Po aktivaci ikony se objeví dialogové okno: Zde je nutno v části Zkopírovat do definovat číslo nově založeného dílu a jeho Index změny dílu. (V případě změnování je zpravidla změněn pouze Index změny dílů.) Strana 9 z 20

10 Zaškrtnutím v části Volby se odsouhlasí přenos zvolených prvků k novému dílu. PRO PŘÍPAD ZMĚNOVÁNÍ DÍLU JE NUTNO ZAŠKRTNOUT VOLBU Přidat informaci o původním dílu. 4.4 Ikona zobrazit strom sestav Pomocí ikony je možno v seznamu zobrazit část nazvanou Strom sestav. V této části se objevují Sestavy (podsestavy apod.), které byly v rámci definovány. Na pravé tl. myši - v prostoru stromu sestav - se objeví nabídka. Doporučujeme z této nabídky využívat volbu Rozbalit vše a Sbalit vše. ( Lze využívat také dalších zde uvedených nabídek. Doporučujeme však tyto funkce využívat především v rámci práce se záložkou Hlavička dílu, kde je možno se sestavami pracovat také a kde je práce s těmito sestavami více přehledná. V této části je také podrobně popsána práce se zde uvedenými nabídkami.) Dále je možno využít ikon v záhlaví stromu sestav Ikona Popis Volba otevřený / zavřený strom sestav. Je-li ikona aktivní, tak při přechodu na jinou položku, se otevřené stromy zavřou, které neobsahují novou položku, zavřou. Volba zobrazení všech sestav nebo pouze sestav, ve kterých je obsažen díl označený v seznamu na levé straně obrazovky. 4.5 Ikona Přílohy Základní práce s přílohami je popsána v Základním manuálu. Zde je možno volit Strana 10 z 20

11 - Přílohy k vybranému dílu, tj. k dílu, který je právě označen a příloha bude dostupná pouze u tohoto dílu. - Přílohy k rodokmenu dílů vložná příloha bude vidět u právě označeného dílu a u všech dílů, z kterých tento díl vznikl, tj. které byly založeny postupným kopírováním a vždy při tom byla použita volba Přidat informaci o původním dílu. (Tzn. že budou vidět u všech Indexů změny postupně vyzměnovaného dílu včetně případných nově založených změn.) Strana 11 z 20

12 5 Záložka Hlavička dílu Zobrazení základních informací k Dílu. Okno má 3 části. /Při zadávání do jednotlivých položek je možno se mezi nimi pohybovat pomocí tabulátorů. Po vybrání příslušného pole je možno pomocí kombinace Alt + šipka dolů otevřít nabídku u pole s databázemi ( nebo )./ 5.1 Základní informace V první části jsou informace sloužící k identifikaci dílu. Jednoznačná identifikace postupu je dána položkami Číslo dílu a Index změny dílu. (Tyto dvě položky nemohou být u dvou záznamů shodné.) Pokud se provede zápis do jakékoliv položky, záznam automaticky přejde do režimu úprav. Provedené změny je potřeba uložit pomocí příslušné ikony. Pole Číslo dílu Index změny Stav Platí od Popis Identifikační číslo dílu. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Označení změny dílu. Spolu s číslem dílu tvoří jedinečnou identifikaci záznamu. Výběr ze seznamu předdefinovaných stavů dílu. V nastavení programu lze některé stavy zakázat. Datum začátku platnosti zvoleného stavu dílu. Strana 12 z 20

13 Sestava Název dílu Materiál Polotovar Kód Klasifikace Jednotka Výkres Skupina Výroba IMDS Cena Info 1 Info 2 Poznámka Pokud je tato položka zaškrtnuta, je tento díl považován za sestavu dílů a bude ve stromě sestav záložka seznam - zobrazen v první úrovni. Název dílu. Název lze zapsat česky, německy a anglicky. Materiál výrobku. Polotovar výrobku. Další označení (např. zákaznické číslo dílu). Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Jednotka množství výrobku. Číslo výkresu dílu. Uživatelská skupina. Předpokládaný termín náběhu sériové výroby. Označení materiálu v databázi IMDS. Cena dílu. Volná položka. Volná položka. Zde je možné zapsat jakýkoli text, který je potřeba zobrazovat se základními informacemi o dílu. Délka textu není omezena a je možné psát do více řádků. 5.2 Strom dílů V části 2 se definuje. Definují se zde vstupující díly do vybraného dílu - sestavy. (Vstupovat může i díl, který sestavou v tomto případě podsestavou již je.) Dvojklikem na díl ve stromě modul přejde na Hlavičku dílu tohoto dílu. Pravým tlačítkem myši lze vyvolat menu pro práci se stromem. Položka Popis Rozbalit vše - otevře všechny větve stromu Sbalit vše - zavře všechny větve stromu Nový záznam - zobrazí dialog pro výběr dílu, který bude přidán jako poddíl k zvolenému dílu. Přidávat je možno vždy pouze do 2. úrovně stromu (na obr. položky a ) a označen tedy musí být vrchní díl ( ). Vkládané podsestavy je nutno definovat vždy v Hlavičce dílu příslušné podsestavy a to před vložením do vyšší sestavy. Po definování vkládané Strana 13 z 20

14 položky nabídka automaticky přejde do režimu Editovat Smazat záznam - odebere aktuálně vybraný díl ze stromu Upravit záznam - zobrazí okno Informace k vazbě Pole Varianta Množství Info 1 Info 2 Popis Označení varianty vazby mezi díly. Množství poddílu, které do dílu vstupuje. Volná položka. Volná položka. Šipky slouží k definování řazení ve stromu. Řadit je možno položky na 2. úrovni stromu (na obr. položky a ). Toto řazení má vliv na zobrazení stromu dílu v modulu Kontrolně technické postupy a na Tisk dle stromu dílu. - seznam dílů, do kterých vybraný díl vstupuje. Dvojklikem na díl v seznamu se zobrazí Hlavička dílu tohoto dílu. 5.3 Partneři V části 3 je možno definovat dodavatele a odběratele k příslušnému dílu. Označení dodavatele a odběratele se provádí dvojklikem do příslušné položky. Partneři se vybírají z modulu PALSTAT Databáze kontaktů. Je-li zadán jeden partner je doplněn při zápisu přejímek v modulech Vstupní kontrola a Výstupní kontrola. Jeli zadáno partnerů více, je tento seznam nabízen přednostně před seznamem všech kontaktů. Strana 14 z 20

15 6 Záložka Kóty - znaky jakosti Tato záložka slouží jako seznam informací o kótách a znacích jakosti dílů, tj. k definování prvků jakosti daného dílu. Definují se zde variabilní = měřitelné i atributivní porovnávací znaky jakosti. Je zde třeba definovat všechny požadavky na jakost, které mají vztah k danému dílu a mají být v rámci Palstat CAQ vyhodnocovány. (Např. i Atest pro přejímku vstupního materiálu.) Uvedené kóty jsou dále využívány některými dalšími moduly PALSTAT CAQ, především Kontrolně technickými postupy. Dle typu kóty jsou do Kontrolně technického postupu (kontrolní kroku) přenášeny rozdílné informace. U Variabilního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, JR,DT a HT U Atributivního znaku je přenášen: Kód kóty, Název kóty, Klasifikace, Specifikace. Je-li některá kóta (znak) použita v Kontrolně technickém postupu je zde v seznamu označena zelenou barvou. Je-li některá kóta (znak) použita ve zplatněném Kontrolně technickém postupu, není ji zde již možno smazat nebo editovat. Nelze například ani doplnit cizojazyčný název apod. TYTO MUSÍ BÝT DOPLNĚNY VŽDY PŘED VLOŽENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO MODULU (ať již název dílu nebo název kóty, specifikace apod.). Zpětné doplnění překladu se automaticky neobjeví v již založených záznamech v dalších modulech. Je nutno kóty (znaky) opět ručně přiřadit, je-li to vůbec možné (například u již zplatněného Kontrolně technického postupu nelze). Strana 15 z 20

16 Pole Popis Kód kóty Identifikační označení kóty, které je v rámci vybraného dílu jedinečné. Do této položky lze zapsat libovolná písmena abecedy a čísla. Je třeba dát pozor na zápis zakázaných znaků. Název kóty Název kóty lze zapsat česky, německy a anglicky. Typ Typ kóty. Může být buď atributivní, nebo variabilní. JR Jmenovitý rozměr. (např. 20 ) DT Dolní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 19,9 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR- např. -0,1 ) HT Horní tolerance. Hodnotu je možno vypsat (např. 20,3 ) nebo lze využít znaků + a - (přičtení nebo odečtení hodnoty vzhledem k JR např. +0,3 ) Desetiny Počet desetinných míst, na která budou pole JR, DT a HT zaokrouhována. Jednotka Jednotka rozměru kóty. Klasifikace Zvláštní nebo bezpečnostní znak. Symbol Symbol zvláštního nebo bezpečnostního znaku. Symbol se zobrazuje automaticky podle přiřazení ke klasifikaci, které se provádí v pomocných databázích. Poznámka Poznámka. Zobrazení textu poznámky a případné změny lze provádět po dvojkliku na vybranou poznámku. Náčrt Nabídku pro práci s náčrtem lze vyvolat pravým tlačítkem myši. (shodné se Záložka Nákres/Kontextová nabídka. Specifikace Slouží především k bližšímu popisu atributivního znaku. Aktivní Označení aktivní kóty. Změna se provádí dvojklikem na vybranou položku. Neaktivní kóta není dostupná z dalších modulů Palstat CAQ. 6.1 Ikona kopírovat Slouží ke kopírování již vytvořených kót Vytvořit kopii kóty Vytvoří kopii stávající kóty. U nově vytvořené kóty je třeba definovat Kód kóty Zkopírovat kóty z jiného dílu Nabídka otevře okno k výběru dílu, od kterého je třeba kóty zkopírovat. Strana 16 z 20

17 Po výběru dílu je otevřena nabídka k výběru příslušných kót. Pomocí kláves Shift (Ctrl) lze označit více kót. Strana 17 z 20

18 7 Záložka Nákres Na tuto záložku je možno vložit nákres nebo výkres vybraného dílu. Tento nákres je možné použít v tiskových výstupech, případně v některých sestavách u dalších modulů Palstat CAQ. Pravým tlačítkem myši se vyvolá kontextová nabídka. 7.1 Kontextová nabídka Položka Načíst Uložit kopii Editovat Vymazat Vložit ze schránky Přizpůsobit náčrt Popis Vložení nákresu ze souboru (pouze soubor typu JPG, BMP a PNG) Uložit nákres do souboru Otevře grafický editor Smazání nákresu Vložit obsah schránky, odpovídá-li formát obrázku Přizpůsobí velikost vloženého obrázku Strana 18 z 20

19 8 Záložka Specifikace V nastavení je možno vypnout zobrazování této záložky. Je zachovávána především pro dlouhodobé uživatele systému Palstat CAQ (z doby, kdy nebyly k dispozici přílohy) z nutnosti zachovat zadaná data. Tato záložka sloužila pro další podrobný zápis dalších požadavků a specifikací dílu a požadavků zákazníka. Možnost záznamu a archivace požadavků zákazníka s odkazy na jeho technické předpisy a podnikové normy. Práce s textem je obdobná jako u většiny známých textových editorů. Je zde možnost načíst i uložit text specifikace ze souboru ve formátu RTF, nebo TXT. V současné době doporučujeme využívat k těmto účelům především příloh, kde je možno obdobných záznamů zavést několik včetně možnosti filtrování apod.. Strana 19 z 20

20 9 Práva Viz. manuál Uživatelská práva k modulům 3G (Rights-Common.pdf). Strana 20 z 20

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu Průběžná evidence Uživatelská příručka programu CastIS 2005 Průběžná evidence mobiliárních fondů Undesk s.r.o. 2006 2 Obsah: 1 Úvod...5 2 CastIS 2005 Průběžná evidence (dále jen PE)...6 2.1 Průběžná evidence...7

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více