Kontrolní a technické postupy 03/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011"

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Výhody Základní ovládání Menu Menu Soubor Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu Menu Soubor / Moduly Menu Soubor / Provést změnu Menu Soubor / Filtr Menu Soubor / Historie změn Menu Nástroje Menu Nástroje / Pomocné databáze Menu Nástroje / Šablony Word/Excel Menu Nástroje / Dynamické kontroly Menu Nástroje / Export do Xls Menu Nástroje / Export Menu Nástroje / Import Menu Nástroje / Seznam přihlášených uživatelů Menu Nástroje / Změna názvů položek Menu Nástroje / Nastavení Menu Nápověda Záložka Seznam postupů Ikona Zobrazit dle kategorie Ikona Kopírování postupů Ikona Strom sestav Ikona Změny postupu Ikona Schválit postup Záložka Hlavička postupu Strom dílu Záložka Operace Hlavička operace Ikona Kopírovat Ikona Parametry Ikona Úkony Ikona FlowChart Pracovní návodka Vybavení Kontrolní kroky Číslo kroku Znak Typ operace Typ znaku Číslo dílu (index změny dílu, název dílu) Popis kroku Nástroj Číslo znaku (název znaku) Strana 1 z 39

2 6.3.9 Váha Klasifikace Provádí Číslo měřidla, Název měřidla Metoda kontroly Záznam o kontrole Typ Počet Text Úroveň Četnost Plán reakce Info 1, Info 2, Poznámka Propojení KTP a Microsoft Office Šablony Vložení informací z databáze Vložení proměnných v Office Vložení proměnných v Office Názvy proměnných Tvorba pracovní návodky Tisk Práva Tisky Strana 2 z 39

3 2 Úvod Modul je určen pro tvorbu a řízení technických a kontrolních postupů. Modul Kontrolní a technické postupy lze aplikovat především tam, kde je třeba plnit požadavky norem automobilového průmyslu a tam, kde je třeba tvořit k výrobě složitější dokumentaci podpořenou obrázky apod. 2.1 Výhody využití výhod práce v počítačové síti snadné provedení změnového řízení dokumentů snadná dostupnost požadovaných informací v aktuálním znění možnost uložení a přiřazení dokumentů souvisejících s danou problematikou tisk výstupních sestav s možností jejich úpravy uživatelem možnost synchronizace interní databáze uživatelů s databází uživatelů v modulu Výcvik export dat do formátu XLS (Microsoft Excel), export výstupních sestav do formátů PDF, HTML a dalších 2.2 Základní ovládání V modulu se lze orientovat: z Menu pomocí Ikon ze záložek Základní ovládání je popsáno v základním manuálu Palstat CAQ a je shodné pro všechny moduly systému Palstat CAQ. Mezi základní ovládání patří práce se seznamy, tvorba, úprava a mazání záznamů, vyhledávání, tvorba pomocných databází, tisky a další úkony. Tento manuál se zabývá popisem práce se speciálními funkcemi modulu Kontrolní a technické postupy. V případě, že je provozována pouze jedna ze dvou částí modulu (Technické postupy / Kontrolní plány) dochází u některých funkcionalit k drobné změně ovládání oproti zde popsanému způsobu. Strana 3 z 39

4 3 Menu Je rozděleno na 3 základní části. Soubor / Nástroje / Nápověda 3.1 Menu Soubor Slouží především k definování podmínek způsobu zobrazení již zadaných dat. Obsahuje důležitou funkci pro změnování a funkci pro sledování pohybu Kontrolně technického postupu v systému Palstat CAQ Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu Pracuje jako vypínač. V zapnutém stavu zobrazí v seznamu i položky, které jsou v položce Stav převedeny do archivu Menu Soubor / Moduly Zobrazí přehled, v kterých konkrétních přejímkách ve vyhodnocovacích modulech Palstat se daný postup (kontrolní návodka) vyskytuje. (Tzn. které přejímky byly převzaty dle konkrétního Kontrolně-technického postupu.) Menu Soubor / Provést změnu Slouží k založení postupu s novým označením Vydání postupu = změnování postupu. Definuje se, zda se změna dotýká celého postupu nebo jen některých operací. Strana 4 z 39

5 Při volbě Změnovat část postupu je nabídnuta volba k určení operací, které budou změnovány. (U operací jsou vedena také čísla vydání a je možno sledovat vývoj změnování jednotlivých operací v rámci postupu Ikona Změny postupu.) V tomto případě je možno provádět změny pouze v operaci 20. V záložce Operace je tato operace zvýrazněna tučným písmem.. Strana 5 z 39

6 Dodatečné změnování další operace je možné tak, že se označí příslušná operace ve stromu v záložce Operace. Na pravé tlačítko myši se aktivuje nabídka, ze které se volí Změnovat operaci Po potvrzení Popisu změn v následném okně je možno tuto operaci také změnovat upravovat. (Přehled provedených změn je možno prohlédnout volbou Ikona Změny postupu.) Menu Soubor / Filtr Kombinovaný filtr. Viz Základní manuál Menu Soubor / Historie změn Viz Základní manuál. 3.2 Menu Nástroje Slouží především k definování způsobů práce s modulem, definování nejčastěji používaných informací a k exportům dat Menu Nástroje / Pomocné databáze Před vlastním začátkem práce v modulu Kontrolní a technické postupy je vhodné si nejprve naplnit pomocné databáze. Účelem pomocných databází je především urychlit práci uživatele při naplňování hlavní databáze programu. Jedná se o seznamy využívané v modulu Kontrolní a technické postupy. (Některé Pomocné databáze mohou být při naplňování hlavní databáze modulu Kontrolně technické postupy nahrazeny seznamy Pomocnými databázemi nebo hlavními seznamy - z jiného modulu Palstat.) V pomocných databázích Kontrolních a technických postupů lze nadefinovat následující údaje: Nástroje Měřidla Normativy Metody kontroly Provádí Záznamy o kontrole Seznam doplňujících nástrojů, strojů, přípravků apod. Seznam měřidel Seznam normativů Seznam popisů způsobů kontroly Seznam pracovníků Seznam míst, kde bude záznam o provedeném kontrolním kroku Strana 6 z 39

7 Plány reakce Parametry návodek Zařazení Znaky procesů Popisy kroků Četnosti Pracoviště Procesy Seznam možných reakcí při zjištění neshody Seznam parametrů mající vztah k procesům Seznam možných zařazení dokumentů Seznam procesů, ke kterým se vztahují parametry Seznam činností, ke kterým je vztahován kontrolní krok Seznam četností kontrol Seznam pracovišť Hlavní seznam procesů Práce s pomocnými databázemi viz Základní manuál Menu Nástroje / Šablony Word/Excel Slouží k tvorbě šablon pro tvorbu Pracovních návodek v prostředí Microsoft Office. Více v části Propojení Microsoft Office Menu Nástroje / Dynamické kontroly Slouží k nastavení vlastních pravidel pro dynamické kontrolní plány (DKP). V části 1. se definují jednotlivé druhy DKP a případně, od které úrovně má být kontrola zahájena. Nejdříve je třeba založit záznam v této části. Potom se vydefinují část 2 a 3. Pokud je určována úroveň, od které má být kontrola zahájena, znova se rozedituje část 1. a vybere se požadovaná úroveň. POZOR: Pokud jeden prvek, který má být přebírán pomocí Dynamické kontroly dodává více dodavatelů, je nutno definovat pro každého dodavatele vlastní kontrolní plán. V části 2. se definují úrovně pro konkrétní DKP a přechodová pravidla mezi úrovněmi. Kód a název úrovně označení a název úrovně Mírnější úroveň - kód úrovně, na kterou dynamická kontrola přechází při splnění podmínek Počet dobrých - počet bezchybných kontrol pro přechod na mírnější úroveň Dobrých z - celkový počet kontrol pro přechod na mírnější úroveň Přísnější úroveň - úroveň, na kterou se snižuje dynamická kontrola při splnění určených kritérií Počet vadných - počet chybových kontrol, po kterých následuje snížení úrovně dynamické kontroly s návazností na Vadných z Strana 7 z 39

8 Vadných z - celkový počet kontrol s návazností na Počet vadných v tomto případě přijde pád z úrovně 2 na úroveň 1 při jedné chybné kontrole ze tří Kontrolovat přej. - počet přejímek, které mají být kontrolovány Přeskočit přejímek - počet přejímek, které nebudou kontrolovány (za předpokladu, že poslední přejímka nebyla vadná) Přeskočit dnů - počet dní, které nebudou přejímky kontrolovány (za předpokladu, že poslední přejímka nebyla vadná) V části 3. se definuje výše odběrů pro jednotlivé rozsahy dávek a případně možný počet vad v odběru Menu Nástroje / Export do Xls Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Export Viz. Základní manuál. Strana 8 z 39

9 3.2.6 Menu Nástroje / Import Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Seznam přihlášených uživatelů Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Změna názvů položek Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Nastavení Slouží k nastavení způsobu užívání modulu. Záložka Základní nastavení. V případě síťové instalace platí nastavení pro všechny uživatele modulu. Nastavení barevného rozlišení pro různé stavy dokumentů. Záložka Další nastavení - Volba zda bude pole Název v záložce Operace povinně vyplnitelné. - V případě označení volby Pojmenovat postup podle názvu dílu, je při založení nového Kontrolně technického postupu nabízeno automatické vložení čísla dílu do čísla postupu. Strana 9 z 39

10 - Povolit zadávání dílu na kontrolní návodce je-li označeno lze u kontrolního kroku vkládat položku z databáze dílů (např. díl vstupující jako montážní díl u popisovaného kroku) Povolené přílohy - Viz. Základní manuál. 3.3 Menu Nápověda Viz. Základní manuál. Strana 10 z 39

11 4 Záložka Seznam postupů Zobrazení základního seznamu postupů. Barevné rozlišení odlišuje stav postupu a aktuálně vybraný záznam. Zobrazeny mohou být až tři stavy. Tvorba postup je tvořen Schváleno postup je schválen a nemůže být opravován apod., může být pouze změnován (viz. Provést změnu) Archiv postup je převeden do archivu. Ikony dosažitelné z této záložky a níže nepopsané jsou standardní ikony modulů Palstat a jejich popis se nachází v základním manuálu. Jedná se o tyto ikony:,,,. Strana 11 z 39

12 4.1 Ikona Zobrazit dle kategorie Pomocí ikony je možno vyfiltrovat postupy dle zařazení v kategoriích. 4.2 Ikona Kopírování postupů Pomocí ikony je možno postupy kopírovat. Následné okno dává možnost definování identifikace nově zakládaného postupu a výběru dat ke kopírování. Strana 12 z 39

13 V případě, že je zvoleno Kopírovat část postupu je třeba v následném dialogovém okně definovat, které části postupu jsou kopírovány. 4.3 Ikona Strom sestav Pomocí ikony je možno zapnout zobrazení stromu sestav výrobků Strana 13 z 39

14 Na pravé tl. myši je nabídka na rozbalení stromu, sbalení stromu a přechodu na postup na označený díl. Po volbě Postupy na tento díl, program vybere Kontrolně technické postupy, které u kterých se nachází hlavičce postupu tento díl. Pro návrat k základnímu seznam je nutno vypnout kombin. filtr 4.4 Ikona Změny postupu Pomocí ikony je možno zobrazit seznam změn, které se dotýkají konkrétního postupu. Strana 14 z 39

15 4.5 Ikona Schválit postup Ikona slouží ke schválení hotového postupu a určení dne začátku platnosti. Schválený postup již není možno dále upravovat. Od data platnosti je možno Kontrolně technický postup použít pro vyhodnocení kontrolních kroků dle kontrolní návodky ve vyhodnocovacích modulech Palstat. (Viz. záložka Operace/Kontrolní kroky/typ operace). Strana 15 z 39

16 5 Záložka Hlavička postupu Zobrazení základních informací ke Kontrolně technickému postupu. Okno má 3 části. V první části jsou informace sloužící k identifikaci postupu a informace k dílu, ke kterému je postup tvořen. Jednoznačná identifikace postupu je dána položkami Číslo postupu a Vydání postupu. (Tyto dvě položky nemohou být u dvou záznamů shodné.) Aktivace nabídky k výběru dílu je pomocí ikony. Výběr konkrétního dílu je prováděn z výběrového okna. Vybírat lze podle libovolné položky. Do postupu je přitažena položka Číslo dílu a některé další položky příslušné k dílu. Informace o vloženém dílu je možno vyvolat ikonou otevřít databázi dílů na konkrétním dílu.. Zde je potom možno Ve druhé části jsou informace o tvůrcích dokumentu Strana 16 z 39

17 Třetí část je opět rozdělena na tři oddělení. První nese informace o schvalovacím procesu obchodních partnerů. V druhém oddělení je textové pole pro poznámku a ve třetím oddělení je zobrazen strom dílu. Pole Datum schválení a Datum platnosti se definují pomocí ikony Schválit postup (viz výše) nebo změnou v položce Stav. 5.1 Strom dílu Strana 17 z 39

18 Zde je zobrazen strom dílu tak, jak byl nadefinován v modulu Databáze dílů. Tento strom slouží především k možnosti tisknout souhrnné sestavy a to především sestavy Kontrolních plánů. Po volbě Tisk podle stromu dílu je zobrazeno dialogové okno k definování těch tiskových sestav, která mají být do souhrnného tisku zahrnuty. Nabízeny jsou ty záznamy kontrolně technických postupů, které mají STEJNÝ STAV v položce Stav, jako kontrolně technický postup, u které jsou zobrazeny ve stromu dílu. Výběr požadovaných sestav je proveden buď hromadně volbou Označit vše (nabídka na pravé tl. myši) nebo jednotlivým označením nebo odznačením přímo v poli. Tiskovou sestavu lze řadit i v obráceném pořadí než jak jsou definovány v databázi dílů. Pro určení řazení slouží pole "Pořadí tisku" dosažitelné při tvorbě tiskové sestavy. Strana 18 z 39

19 6 Záložka Operace Zde se tvoří tělo Kontrolně technického postupu. V případě, že je provozována pouze jedna ze dvou částí modulu (Technické postupy / Kontrolní plány) dochází zde k drobné změně ovládání oproti zde popsanému způsobu. Jedná se především o činnosti, které jsou tvořeny v 1. části v Hlavičce operace. Operace je možno v rámci Palstat CAQ načítat do Palstat FMEA. 6.1 Hlavička operace Základní okno této záložky má tři části. V první části je strom postupu. (Na pravé tl. myši volba Rozbalit/sbalit vše - viz obr. výše). Při založení nového záznamu jsou zde možnosti. Každý postup se skládá z operací. Operaci je vždy nutno zadat jako první. Základní informace o operaci se definuje v hlavičce operace (část 2) K operacím jsou přiřazovány Pracovní návodky a Kontrolní kroky. K operaci je možno přiřadit buď jeden nebo druhý typ nebo oba typy v jakémkoli počtu. Volbou na pravé tlačítko myši je nabídka na rozbalení a sbalení stromu.rozbalení a sbalení Strana 19 z 39

20 jednotlivých úrovní je možné klikem zde. Ve stromu je možné zobrazit buď Pracovní návodky nebo Kontrolní kroky. (Je-li provozována pouze jedna část, tak druhá není k dispozici.) Pomocí lze ve stromu přemístit pořadí operací nebo jednotlivých návodek/kroků/ v rámci operace. Přenos jednotlivé návodky/kroku/ k jiné operaci je možný přesunem návodky/kroku/ (stále stlačené levé tl. myši.) a položením této návodky na příslušnou operaci (v tomto případě se krok 4 zařadí do operace 20 ). V případě, že znak vložený do kontrolního kroku nese informaci v položce klasifikace spojenou s obrázkem (přiřazenou v kótách-znacích jakosti u dílu nebo v parametrech) je tento obrázek zobrazený ve stromu u příslušného kroku.(obrázek je možno zvětšit stiskem středního tl. kolečka myši.) V druhé části jsou informace týkající se hlavičky operace. Pro řadu položek se zde využívá pomocných databází. (Většinu je však možno vypisovat i přímo. Nedoporučujeme. Položku Název však lze vyplnit pouze z pom. databáze - číselníku Procesy. V nastavení je možno tuto položku zvolit jako povinnou nebo nepovinnou). V případě, že je položka Pracoviště vyplněna z pomocné databáze je s ní doplněn i Kód střediska. Pomocná databáze Středisko se nachází v pomocných databázích číselnících v Launcheru viz. Základní manuál. (Zpravidla je využívána pro více modulů Palstat.) Je-li Středisko vloženo z Laucheru, není jej možno dále editovat a je doplněno spolu s kódem střediska. Obě položky jsou označeny modře. K operaci lze přiřadit Nákres. Šipkou vedle tlačítka nákres se otevře nabídka ke spuštění grafický editoru Palfoto (viz. manual Grafický editor) pro možnost vložení obrázku (s možností úprav ap.) Po vybrání a případné úpravě obrázku se grafický editor zavře křížkem. Po následném potvrzení k uložení změn modul nabídne okno, kde je možno zmenšit posunem jezdce vlevo velikost obrázku, částečně na úkor kvality. Kvalitu a velikost po případné změně je možno zjistit po volbě. (Všeobecně je třeba vkládat obrázky o velikosti Kb. Pokud je vkládaný obrázek po vložení do grafického editoru menší než 1Mb, není třeba jej dále zmenšovat. Grafický editor komprimuje částečně sám. Obrázky velké několik Mb jsou však nežádoucí. ) Smazání vloženého obrázku je možno pomocí nabídky Smazat obrázek. Pokud není obrázek vložen, je ikona na tl. nákres černo-bílá, pokud obrázek vložen je ikona se probarví. Ve třetí části je možné vydefinovat např. montážní díly (podsestavy apod.), které jsou v operaci používány... Strana 20 z 39

21 6.1.1 Ikona Kopírovat Při definování postupu je možno použít kopírování. Vytvořit kopii operace zkopíruje operaci se všemi prvky, které jsou na operaci navázány. Před uložením je nutno definovat nové číslo a index operace Zkopírovat operaci z jiného postupu nabídne výběr ze záznamů v KTP a dále výběr požadované operace. Operace se zkopíruje se všemi prvky. Před uložením je nutno definovat nové číslo a index operace. Zkopírovat kontrolní krok z jiného postupu - nabídne výběr ze záznamů v KTP a dále výběr požadovaného znaku jakosti. Kopírovanému kroku je přiřazeno Číslo kroku a je zařazen na konec kontrolních kroků do operace, která byla označena při zahájení kopírování. Kopírovat kontrolní krok před zahájením nutno označit kontrolní krok, který má být kopírován. Funkce zkopíruje kontrolní krok, přiřadí Číslo kroku a krok je zařazen na konec kontrolních kroků do operace, kde se původní kopírovaný krok nacházel. POZOR. Při kopírování kontrolních kroků je třeba dbát na vazbu kopírovaného kroku a na znaky jakosti dílu, na který je kontrolně technický postup tvořen Ikona Parametry Slouží k definování parametrů procesu u jednotlivých operací a dále k definování kontrolního kroku na proces v kontrolním kroku. přitahována z pomocné databáze modulu Databáze dílů. Položka Klasifikace je Strana 21 z 39

22 6.1.3 Ikona Úkony Slouží k definování jednotlivých úkonů /nebo požadavků/ probíhajících během operace. Úkony /požadavky/ je možno v rámci Palstat CAQ načítat do Palstat FMEA. (V souladu s FMEA dle VDA 4, popř. dle 4. vydání FMEA dle AIAG.) Strana 22 z 39

23 6.1.4 Ikona FlowChart Slouží k tvorbě FlowChartu s využitím některých položek daných KTP. FlowChart je možno tvořit k postupu nebo k operaci. Práce je v obou případech stejná, liší se položky nabízené k přenosu do FlowChartu. V pravé části jsou nabízeny položky k přenosu. Přenos lze provést přetažením do pracovní části pomocí levého tl. myši. Standardní práce s modulem Vývojové diagramy je popsána v samostatném manuálu modulu Vývojové diagramy. Strana 23 z 39

24 6.2 Pracovní návodka Slouží k tvorbě dokumentace potřebné k popisu práce při realizaci výrobku apod. Editace cizojazyčných názvů je možná po aktivaci u položky Popis. Dokument je možno tvořit: 1) Přímo v pracovním prostoru návodky. Návodky zde vytvořené je možno vkládat do tiskových sestav KTP. Je tedy možno z návodek u několika operací vytvořit jednu tiskovou sestavu. Tato část manuálu se zabývá tímto způsobem tvorby Pracovní návodky. 2) V prostředí Microsoft Office. Popisem této části se zabývá oddíl Propojení KTP a Microsoft Office. Tisk návodky probíhá v prostředí Microsoft Office. Zde není možné spojit přímo v tisku návodky z jednotlivých operací do jedné tiskové sestavy. V případě, že je nutno mít jeden papír pro více operací, je nutné textovou část /obrázky apod./ umístit z více operací pouze do jedné Pracovní návodky. Při tvorbě dokumentu přímo v ploše Pracovní návodky je možno využít nabídky k definování stylu a barvy písma, barvy podkladu, zarovnání. Obrázky je možno vkládat ze schránky. Dokument je také možno načíst pomocí ikony z formátu rtf. (Je třeba dát pozor na velikost vkládaného souboru, např. počet stránek. Není vhodné do jedné návodky vkládat mnohastránkové dokumenty. Lépe je jednotlivá oddělení dokumentu rozložit do více návodek.) Strana 24 z 39

25 Pro využití návodky v jiném postupu je možno vytvořený dokument uložit na disk pomocí ikony a v požadovaném místě jej opět načíst Vybavení Slouží k definování potřebného speciálního nářadí, přípravků apod. Vkládaný prvek je možno vybírat z pomocné databáze nebo z dalších modulů Palstat 6.3 Kontrolní kroky Slouží k popisu kontrolních operací. Z kontrolních kroků je možno v tiskové sestavě vygenerovat kontrolní plán. Většinu položky je možno buď: ad1) přímo vypsat (možno v jednom dialogovém okně vyplnit i cizojazyčné výrazy) nebo: ad 2) použít data z pomocné databáze. Strana 25 z 39

26 Jednotlivé položky Kontrolních kroků: Číslo kroku jednoznačná identifikace kontrolního kroku Znak výběr, zda prvek, na který je prováděn kontrolní krok, je nositelem znaku jakosti výrobku nebo procesu. V případě volby Znak výrobku je níže v položce Číslo znaku nabízen znak jakosti od dílu vloženého do Kontrolně technického postupu v záložce Hlavička. V případě volby Znak procesu je níže v položce Číslo znaku nabízen znak z Parametrů operace Strana 26 z 39

27 6.3.3 Typ operace zde je definováno zda, a kde, bude kontrolní krok vyhodnocen v modulech Palstat. Pokud nebude vyhodnocováno v modulu Palstat, volí se nespecifikováno Typ znaku výběr, zda prvek, na který je prováděn kontrolní krok, je variabilní (měřitelný) nebo atributivní (vyhodnocení porovnáním dobrý x špatný) dodatečně měnit dle konkrétního výběru v položce Číslo znaku.. Výběr se může Číslo dílu (index změny dílu, název dílu) je přitahován z Databáze dílů. Slouží k definování dílu, který při činnosti, pro kterou je tvořen kontrolní krok, do této činnosti přistupuje (např. montážní díl). NEJEDNÁ se o díl, na který je tvořen Kontrolní a technický postup a který je již definován v záložce Hlavička operace Popis kroku Slouží pro popis činnosti, která bezprostředně předchází kontrolnímu kroku (nebo při které kontrolní krok probíhá). Vazba na pomocnou databázi Popisy kroků Nástroj nástroj (stroj), který je použitý v popisované činnosti (Popis kroku). Vkládaný prvek je možno vybírat z pomocné databáze nebo z dalších modulů Palstat Strana 27 z 39

28 6.3.8 Číslo znaku (název znaku) Pokud je v položce Znak zvolen Znak výrobku jsou v položce Číslo znaku nabízeny Kóty-znaky jakosti z Databáze dílu z dílu vloženém v Hlavičce postupu. V případě, že je vybrána Kóta-znak jakosti označená jako atributivní, je přitaženo pole Specifikace, které lze dále editovat. V případě, že je vybrána Kóta-znak jakosti označená jako variabilní, jsou přitažena pole JR (jmenovitý rozměr), HT (horní tolerance) a DT (dolní tolerance). Dále jsou přitažena pole jednotka a desetiny. Pole JR, HT a DT lze dále editovat. Pokud je v položce Znak zvolen Znak procesu jsou v položce Číslo znaku nabízeny položky z Parametrů operace. Strana 28 z 39

29 Ostatní pole jsou přitahována dle toho, zda se jedná o variabilní nebo atributivní znak obdobně, jako u Znaku výrobku (viz výše) Váha Numerické pole. Slouží k definování závažnosti jednotlivých kroků. Závažnost má vztah: k modulu Audit výrobku (definování závažnosti chyby) k modulům Vstup, Výstup a Mezioperační kontrola (výpočet váženého průměru hodnocení jakosti v případě, že je rozdílnost závažnosti jednotlivých kroků) Klasifikace Slouží k definování zvláštního znaku nebo kritičnosti prvku. Je přitahována společně s položkou Číslo znaku z Kóty-znaku jakosti nebo z parametrů Provádí Slouží k definování vykonavatele popisovaného kroku. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze. Znaménko + umožňuje vložit několik výrazů z Pomocné databáze postupně za sebou Číslo měřidla, Název měřidla Slouží k definování měřidla (měřícího přípravku apod.), které má být v popisovaném kroku použito. Informaci je možno vypsat nebo vybrat z nabídky. Měřidlo je nabízeno z Pomocné databáze nebo z hlavního seznamu z modulu Evidence měřidel. V případě, že je vyplněna informace v položce Číslo měřidla, je zaktivněna nabídka Příslušenství měřidla.. Příslušenství měřidla slouží k definování doplňků (dalších měřidel), které souvisí se základním měřidlem, které je vkládáno do kroku. Strana 29 z 39

30 Metoda kontroly Slouží k popisu jakým způsobem bude znak vyhodnocen. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Záznam o kontrole Slouží k popisu kde bude zaznamenán výsledek, který byl zjištěn při vyhodnocení znaku. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Typ Slouží k definování typu kontroly, kterým bude znak vyhodnocován. Nabídka norem ČSN se mění dle Typu znaku. Výběr v tomto poli ovlivňuje nabídku v polích Počet, Text, Úroveň. Informace je nutno vložit z nabídky. Při volbě norem ČSN a Dynamické kontrole se v Kontrolní návodce nastaví základní pravidla a vyhodnocovací moduly Palstat sami nabízejí odpovídající počty kusů k odběru, přechodová pravidla apod., dle velikosti a kvality přejímaných dávek. Druh normy ČSN je nabízen dle toho jakou nese informaci pole Typ znaku. Pro atributivní znak je nabízena ČSN ISO 2859, pro variabilní ČSN ISO V případě, že je dodatečně po již vloženém číslu normy Typ znaku změněn, položka Typ se změní na neurčeno a je třeba zde definovat znova příslušné požadavky Počet Slouží k definování počtu vzorků odebíraných ke kontrole v rámci jedné přejímky. Např. počet vzorků z dávky procházející vstupní kontrolou nebo počet vzorku odebraných při regulaci v SPC (n-tice). Informace se vypíše. Pokud je v poli Typ zvolena některá norma ČSN, je nabízen výběr AQL. Pokud je v poli Typ zvolena Dynamická kontrola toto pole se nevyplňuje. Počet se řídí dle podmínek definovaných v Nástroje/Dynamické kontroly Text Slouží k definování jednotky, ke které se vztahuje pole Počet. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Strana 30 z 39

31 Úroveň Slouží k definování úrovně. Pokud je v poli Typ zvolena jedna z norem ČSN jsou nabízeny hodnoty z této normy. Pokud je v poli Typ zvolena Dynamická kontrola jsou nabízeny skupiny definované v Nástroje/Dynamické kontroly. (Nejedná se o standardní pomocnou databázi.) Četnost Slouží k definování četnosti odběru vzorků ke kontrole. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Plán reakce Slouží k definování postupu v případě, že se při kontrole prováděné dle kontrolního kroku vyskytne neshoda. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Info 1, Info 2, Poznámka Slouží k možnosti zadat k popisu kontrolního kroku doplňující informace. Tyto položky není možno definovat s cizojazyčnými překlady. (Jedná se vždy o jednu databázi. Jsou zobrazována stejná data.) Strana 31 z 39

32 7 Propojení KTP a Microsoft Office POZOR : Tato funkce je omezena použitím verze Microsoft Office XP a vyšší. Propojení modulu KTP s programy Microsoft Word nebo Microsoft Excel umožňuje uživateli vytvářet Pracovní návodky ve známém prostředí Microsoft Office a zároveň řídit tyto návodky, včetně podoby jejich záhlaví a zápatí. (V popisované verzi je funkční propojení na Microsoft Word. Propojení na Microsoft Excel je firmou PALSTAT s.r.o. zpracováváno a bude popsáno ve změnových listech a v novém vydání tohoto manuálu.) 7.1 Šablony Před tvorbou konkrétních Pracovních návodek je vhodné si nejdříve připravit šablony. Šablony je možno provést v prostředí Microsoft WORD a Microsoft EXCEL. Vzhledem ke koncepci modulu Microsoft Excel však není možno do tohoto modulu vkládat externí data přenášená z Palstat KTP. Z tohoto důvodu nelze v tomto prostředí zajistit řízení dokumentů přímo z dat v Palstat KTP. (Identifikace dokumentu, vydání dokumentu, číslo a změnový stav dílu apod.) Důležitý prvek je definování především hlaviček a patiček dokumentů. Využít výhody řízení těchto hlaviček přímo z dat v Palstat KTP je možno u programu Microsoft WORD a Palstat toto považuje za důležitou funkci Základní kroky založení s přenosu šablony: 1. Standardním způsobem založit nový záznam a definovat Název šablony. 2. Volit Upravit šablonu. Otevře se příslušný program prostřední Microsoft a provede se požadovaná úprava (viz níže). 3. K vložení do Pracovní návodek jsou nabízeny šablony označeny jako. Strana 32 z 39

33 Tvorba v Microsoft WORD Pro využití této funkcionality se předpokládá základní znalost práce s programem Microsoft Word. V prostředí Microsoft Word je možné začít tvořit šablonu. V případě, že šablona slouží především k definování Záhlaví a Zápatí je třeba se přepnout do zobrazení Záhlaví a Zápatí. Pokud chcete, např. do pracovní plochy, vložit dokument, který je již zpracovaný v některém souboru na disku, je nutné jej do takto otevřené aplikace Word vložit. To neprovádějte pomocí příkazu Otevřít z nabídky Soubor, ale pomocí příkazu Soubor z nabídky Vložit (V Office 2007 pomocí příkazu Text ze souboru v nabídce Objekt na kartě Vložení) Vložení informací z databáze Vložení informací (dostupné informace viz Názvy proměnných) z modulu KTP probíhá za pomoci vložení proměnných do dokumentu Vložení proměnných v Office 2003 Nejprve zobrazte záhlaví a zápatí dokumentu pomocí příkazu Záhlaví a zápatí z nabídky Zobrazit. Do záhlaví vepište text, který se nebude měnit a vytvořte např. tabulky tak, jak si je přejete v záhlaví dokumentu mít. Vzor před vložením proměnné: Strana 33 z 39

34 Poté na místa, kam chcete vložit proměnné tj. údaje z databáze vložte tyto údaje pomocí příkazu Pole z nabídky Vložit. Zobrazí se okno pro vložení pole. V něm v seznamu Názvy polí vyberte název pole DocVariable a poté do položky Nový název zadejte název příslušné proměnné z modulu KTP. Názvy proměnných najdete v kapitole Názvy proměnných tohoto dokumentu. Vzor po vložení proměnné: Strana 34 z 39

35 Pozn.: Při vkládání proměnných je třeba kalkulovat s možnou délkou popisů, které jsou u konkrétních polí vkládány. (Zde např. vloženo označení konkrétního pole číslo postupu. V konkrétním postupu je možno zadat do tohoto pole až 100 znaků a text by se v tomto případě roztáhl.) Vložení proměnných v Office 2007 Nejprve zobrazte záhlaví a zápatí dokumentu pomocí příkazu Upravit záhlaví z nabídky Záhlaví na kartě Vložení. Do záhlaví vepište text, který se nebude měnit a vytvořte např. tabulky tak, jak si je přejete v záhlaví dokumentu mít. Poté na místa, kam chcete vložit proměnné tj. údaje z databáze vložte tyto údaje pomocí příkazu Pole z nabídky Rychlé části na kartě Návrh. Strana 35 z 39

36 Zobrazí se okno pro vložení pole. V něm v seznamu Názvy polí vyberte název pole DocVariable a poté do položky Nový název zadejte název příslušné proměnné z modulu KTP. Názvy proměnných najdete v kapitole Názvy proměnných tohoto dokumentu Názvy proměnných Názvy proměnných, které je možné vložit do dokumentu z modulu KTP se nachází u šablon zde:. 7.2 Tvorba pracovní návodky Založení dokumentu v prostředí Microsoft Office je možno z nabídky: Strana 36 z 39

37 1. Nový\Word (Excel) - dojde k otevření programu. (Tvorba odpovídá postupu popsanému v části Šablony. V určeném programu Microsoft Office je nutno kromě základního textu /včetně obrázků apod./ definovat také Hlavičku a Patičku dokumentu.) 2. Šablona - dojde k otevření dialogového okna pro výběr z předem připravených šablon. Vzhledem k předpokládané nutnosti dodržovat stejný styl formátu Hlaviček a Patiček a z toho vyplývajícího zrychlení práce, doporučujeme využívat tuto variantu založení Pracovní návodky. Po otevření určeného programu Microsoft Office je možno definovat základní text /včetně obrázků apod./. Hlavičky a Patičky (a ostatní předdefinované položky v šabloně) se zaktualizují dle konkrétního KTP. 7.3 Tisk Tisky dokumentů probíhají standardním způsobem dle konkrétně využívaného programu Microsoft Office. Strana 37 z 39

38 8 Práva Viz manuál Uživatelská práva k modulům 3G Rights-Common.pdf. Strana 38 z 39

39 9 Tisky Aktivací ikony je umožněn přístup do manažeru tiskových sestav. Práce s manažerem tiskových sestav je popsána v Základním manuálu. Nabídky k tiskům v modulu Kontrolně technické postupy se částečně mění dle záložky a místa v záložce, z kterého je tisk aktivován. Nabízena je tiskové sestava vycházející z předpisů automobilového průmyslu (Kontrolní plán) a několik ukázkových sestav. Při aplikaci u konkrétního uživatele je však možno vytvořit tiskové sestavy dle podmínek a potřeb tohoto uživatele. (Např. sestavy kontrolních plánů apod.) Strana 39 z 39

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Access 2007. nejen pro školy. Hana Šedová. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Access 2007 nejen pro školy Hana Šedová Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz 1 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize...

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více