Kontrolní a technické postupy 03/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011"

Transkript

1 1 Obsah 1 Obsah Úvod Výhody Základní ovládání Menu Menu Soubor Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu Menu Soubor / Moduly Menu Soubor / Provést změnu Menu Soubor / Filtr Menu Soubor / Historie změn Menu Nástroje Menu Nástroje / Pomocné databáze Menu Nástroje / Šablony Word/Excel Menu Nástroje / Dynamické kontroly Menu Nástroje / Export do Xls Menu Nástroje / Export Menu Nástroje / Import Menu Nástroje / Seznam přihlášených uživatelů Menu Nástroje / Změna názvů položek Menu Nástroje / Nastavení Menu Nápověda Záložka Seznam postupů Ikona Zobrazit dle kategorie Ikona Kopírování postupů Ikona Strom sestav Ikona Změny postupu Ikona Schválit postup Záložka Hlavička postupu Strom dílu Záložka Operace Hlavička operace Ikona Kopírovat Ikona Parametry Ikona Úkony Ikona FlowChart Pracovní návodka Vybavení Kontrolní kroky Číslo kroku Znak Typ operace Typ znaku Číslo dílu (index změny dílu, název dílu) Popis kroku Nástroj Číslo znaku (název znaku) Strana 1 z 39

2 6.3.9 Váha Klasifikace Provádí Číslo měřidla, Název měřidla Metoda kontroly Záznam o kontrole Typ Počet Text Úroveň Četnost Plán reakce Info 1, Info 2, Poznámka Propojení KTP a Microsoft Office Šablony Vložení informací z databáze Vložení proměnných v Office Vložení proměnných v Office Názvy proměnných Tvorba pracovní návodky Tisk Práva Tisky Strana 2 z 39

3 2 Úvod Modul je určen pro tvorbu a řízení technických a kontrolních postupů. Modul Kontrolní a technické postupy lze aplikovat především tam, kde je třeba plnit požadavky norem automobilového průmyslu a tam, kde je třeba tvořit k výrobě složitější dokumentaci podpořenou obrázky apod. 2.1 Výhody využití výhod práce v počítačové síti snadné provedení změnového řízení dokumentů snadná dostupnost požadovaných informací v aktuálním znění možnost uložení a přiřazení dokumentů souvisejících s danou problematikou tisk výstupních sestav s možností jejich úpravy uživatelem možnost synchronizace interní databáze uživatelů s databází uživatelů v modulu Výcvik export dat do formátu XLS (Microsoft Excel), export výstupních sestav do formátů PDF, HTML a dalších 2.2 Základní ovládání V modulu se lze orientovat: z Menu pomocí Ikon ze záložek Základní ovládání je popsáno v základním manuálu Palstat CAQ a je shodné pro všechny moduly systému Palstat CAQ. Mezi základní ovládání patří práce se seznamy, tvorba, úprava a mazání záznamů, vyhledávání, tvorba pomocných databází, tisky a další úkony. Tento manuál se zabývá popisem práce se speciálními funkcemi modulu Kontrolní a technické postupy. V případě, že je provozována pouze jedna ze dvou částí modulu (Technické postupy / Kontrolní plány) dochází u některých funkcionalit k drobné změně ovládání oproti zde popsanému způsobu. Strana 3 z 39

4 3 Menu Je rozděleno na 3 základní části. Soubor / Nástroje / Nápověda 3.1 Menu Soubor Slouží především k definování podmínek způsobu zobrazení již zadaných dat. Obsahuje důležitou funkci pro změnování a funkci pro sledování pohybu Kontrolně technického postupu v systému Palstat CAQ Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu Pracuje jako vypínač. V zapnutém stavu zobrazí v seznamu i položky, které jsou v položce Stav převedeny do archivu Menu Soubor / Moduly Zobrazí přehled, v kterých konkrétních přejímkách ve vyhodnocovacích modulech Palstat se daný postup (kontrolní návodka) vyskytuje. (Tzn. které přejímky byly převzaty dle konkrétního Kontrolně-technického postupu.) Menu Soubor / Provést změnu Slouží k založení postupu s novým označením Vydání postupu = změnování postupu. Definuje se, zda se změna dotýká celého postupu nebo jen některých operací. Strana 4 z 39

5 Při volbě Změnovat část postupu je nabídnuta volba k určení operací, které budou změnovány. (U operací jsou vedena také čísla vydání a je možno sledovat vývoj změnování jednotlivých operací v rámci postupu Ikona Změny postupu.) V tomto případě je možno provádět změny pouze v operaci 20. V záložce Operace je tato operace zvýrazněna tučným písmem.. Strana 5 z 39

6 Dodatečné změnování další operace je možné tak, že se označí příslušná operace ve stromu v záložce Operace. Na pravé tlačítko myši se aktivuje nabídka, ze které se volí Změnovat operaci Po potvrzení Popisu změn v následném okně je možno tuto operaci také změnovat upravovat. (Přehled provedených změn je možno prohlédnout volbou Ikona Změny postupu.) Menu Soubor / Filtr Kombinovaný filtr. Viz Základní manuál Menu Soubor / Historie změn Viz Základní manuál. 3.2 Menu Nástroje Slouží především k definování způsobů práce s modulem, definování nejčastěji používaných informací a k exportům dat Menu Nástroje / Pomocné databáze Před vlastním začátkem práce v modulu Kontrolní a technické postupy je vhodné si nejprve naplnit pomocné databáze. Účelem pomocných databází je především urychlit práci uživatele při naplňování hlavní databáze programu. Jedná se o seznamy využívané v modulu Kontrolní a technické postupy. (Některé Pomocné databáze mohou být při naplňování hlavní databáze modulu Kontrolně technické postupy nahrazeny seznamy Pomocnými databázemi nebo hlavními seznamy - z jiného modulu Palstat.) V pomocných databázích Kontrolních a technických postupů lze nadefinovat následující údaje: Nástroje Měřidla Normativy Metody kontroly Provádí Záznamy o kontrole Seznam doplňujících nástrojů, strojů, přípravků apod. Seznam měřidel Seznam normativů Seznam popisů způsobů kontroly Seznam pracovníků Seznam míst, kde bude záznam o provedeném kontrolním kroku Strana 6 z 39

7 Plány reakce Parametry návodek Zařazení Znaky procesů Popisy kroků Četnosti Pracoviště Procesy Seznam možných reakcí při zjištění neshody Seznam parametrů mající vztah k procesům Seznam možných zařazení dokumentů Seznam procesů, ke kterým se vztahují parametry Seznam činností, ke kterým je vztahován kontrolní krok Seznam četností kontrol Seznam pracovišť Hlavní seznam procesů Práce s pomocnými databázemi viz Základní manuál Menu Nástroje / Šablony Word/Excel Slouží k tvorbě šablon pro tvorbu Pracovních návodek v prostředí Microsoft Office. Více v části Propojení Microsoft Office Menu Nástroje / Dynamické kontroly Slouží k nastavení vlastních pravidel pro dynamické kontrolní plány (DKP). V části 1. se definují jednotlivé druhy DKP a případně, od které úrovně má být kontrola zahájena. Nejdříve je třeba založit záznam v této části. Potom se vydefinují část 2 a 3. Pokud je určována úroveň, od které má být kontrola zahájena, znova se rozedituje část 1. a vybere se požadovaná úroveň. POZOR: Pokud jeden prvek, který má být přebírán pomocí Dynamické kontroly dodává více dodavatelů, je nutno definovat pro každého dodavatele vlastní kontrolní plán. V části 2. se definují úrovně pro konkrétní DKP a přechodová pravidla mezi úrovněmi. Kód a název úrovně označení a název úrovně Mírnější úroveň - kód úrovně, na kterou dynamická kontrola přechází při splnění podmínek Počet dobrých - počet bezchybných kontrol pro přechod na mírnější úroveň Dobrých z - celkový počet kontrol pro přechod na mírnější úroveň Přísnější úroveň - úroveň, na kterou se snižuje dynamická kontrola při splnění určených kritérií Počet vadných - počet chybových kontrol, po kterých následuje snížení úrovně dynamické kontroly s návazností na Vadných z Strana 7 z 39

8 Vadných z - celkový počet kontrol s návazností na Počet vadných v tomto případě přijde pád z úrovně 2 na úroveň 1 při jedné chybné kontrole ze tří Kontrolovat přej. - počet přejímek, které mají být kontrolovány Přeskočit přejímek - počet přejímek, které nebudou kontrolovány (za předpokladu, že poslední přejímka nebyla vadná) Přeskočit dnů - počet dní, které nebudou přejímky kontrolovány (za předpokladu, že poslední přejímka nebyla vadná) V části 3. se definuje výše odběrů pro jednotlivé rozsahy dávek a případně možný počet vad v odběru Menu Nástroje / Export do Xls Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Export Viz. Základní manuál. Strana 8 z 39

9 3.2.6 Menu Nástroje / Import Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Seznam přihlášených uživatelů Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Změna názvů položek Viz. Základní manuál Menu Nástroje / Nastavení Slouží k nastavení způsobu užívání modulu. Záložka Základní nastavení. V případě síťové instalace platí nastavení pro všechny uživatele modulu. Nastavení barevného rozlišení pro různé stavy dokumentů. Záložka Další nastavení - Volba zda bude pole Název v záložce Operace povinně vyplnitelné. - V případě označení volby Pojmenovat postup podle názvu dílu, je při založení nového Kontrolně technického postupu nabízeno automatické vložení čísla dílu do čísla postupu. Strana 9 z 39

10 - Povolit zadávání dílu na kontrolní návodce je-li označeno lze u kontrolního kroku vkládat položku z databáze dílů (např. díl vstupující jako montážní díl u popisovaného kroku) Povolené přílohy - Viz. Základní manuál. 3.3 Menu Nápověda Viz. Základní manuál. Strana 10 z 39

11 4 Záložka Seznam postupů Zobrazení základního seznamu postupů. Barevné rozlišení odlišuje stav postupu a aktuálně vybraný záznam. Zobrazeny mohou být až tři stavy. Tvorba postup je tvořen Schváleno postup je schválen a nemůže být opravován apod., může být pouze změnován (viz. Provést změnu) Archiv postup je převeden do archivu. Ikony dosažitelné z této záložky a níže nepopsané jsou standardní ikony modulů Palstat a jejich popis se nachází v základním manuálu. Jedná se o tyto ikony:,,,. Strana 11 z 39

12 4.1 Ikona Zobrazit dle kategorie Pomocí ikony je možno vyfiltrovat postupy dle zařazení v kategoriích. 4.2 Ikona Kopírování postupů Pomocí ikony je možno postupy kopírovat. Následné okno dává možnost definování identifikace nově zakládaného postupu a výběru dat ke kopírování. Strana 12 z 39

13 V případě, že je zvoleno Kopírovat část postupu je třeba v následném dialogovém okně definovat, které části postupu jsou kopírovány. 4.3 Ikona Strom sestav Pomocí ikony je možno zapnout zobrazení stromu sestav výrobků Strana 13 z 39

14 Na pravé tl. myši je nabídka na rozbalení stromu, sbalení stromu a přechodu na postup na označený díl. Po volbě Postupy na tento díl, program vybere Kontrolně technické postupy, které u kterých se nachází hlavičce postupu tento díl. Pro návrat k základnímu seznam je nutno vypnout kombin. filtr 4.4 Ikona Změny postupu Pomocí ikony je možno zobrazit seznam změn, které se dotýkají konkrétního postupu. Strana 14 z 39

15 4.5 Ikona Schválit postup Ikona slouží ke schválení hotového postupu a určení dne začátku platnosti. Schválený postup již není možno dále upravovat. Od data platnosti je možno Kontrolně technický postup použít pro vyhodnocení kontrolních kroků dle kontrolní návodky ve vyhodnocovacích modulech Palstat. (Viz. záložka Operace/Kontrolní kroky/typ operace). Strana 15 z 39

16 5 Záložka Hlavička postupu Zobrazení základních informací ke Kontrolně technickému postupu. Okno má 3 části. V první části jsou informace sloužící k identifikaci postupu a informace k dílu, ke kterému je postup tvořen. Jednoznačná identifikace postupu je dána položkami Číslo postupu a Vydání postupu. (Tyto dvě položky nemohou být u dvou záznamů shodné.) Aktivace nabídky k výběru dílu je pomocí ikony. Výběr konkrétního dílu je prováděn z výběrového okna. Vybírat lze podle libovolné položky. Do postupu je přitažena položka Číslo dílu a některé další položky příslušné k dílu. Informace o vloženém dílu je možno vyvolat ikonou otevřít databázi dílů na konkrétním dílu.. Zde je potom možno Ve druhé části jsou informace o tvůrcích dokumentu Strana 16 z 39

17 Třetí část je opět rozdělena na tři oddělení. První nese informace o schvalovacím procesu obchodních partnerů. V druhém oddělení je textové pole pro poznámku a ve třetím oddělení je zobrazen strom dílu. Pole Datum schválení a Datum platnosti se definují pomocí ikony Schválit postup (viz výše) nebo změnou v položce Stav. 5.1 Strom dílu Strana 17 z 39

18 Zde je zobrazen strom dílu tak, jak byl nadefinován v modulu Databáze dílů. Tento strom slouží především k možnosti tisknout souhrnné sestavy a to především sestavy Kontrolních plánů. Po volbě Tisk podle stromu dílu je zobrazeno dialogové okno k definování těch tiskových sestav, která mají být do souhrnného tisku zahrnuty. Nabízeny jsou ty záznamy kontrolně technických postupů, které mají STEJNÝ STAV v položce Stav, jako kontrolně technický postup, u které jsou zobrazeny ve stromu dílu. Výběr požadovaných sestav je proveden buď hromadně volbou Označit vše (nabídka na pravé tl. myši) nebo jednotlivým označením nebo odznačením přímo v poli. Tiskovou sestavu lze řadit i v obráceném pořadí než jak jsou definovány v databázi dílů. Pro určení řazení slouží pole "Pořadí tisku" dosažitelné při tvorbě tiskové sestavy. Strana 18 z 39

19 6 Záložka Operace Zde se tvoří tělo Kontrolně technického postupu. V případě, že je provozována pouze jedna ze dvou částí modulu (Technické postupy / Kontrolní plány) dochází zde k drobné změně ovládání oproti zde popsanému způsobu. Jedná se především o činnosti, které jsou tvořeny v 1. části v Hlavičce operace. Operace je možno v rámci Palstat CAQ načítat do Palstat FMEA. 6.1 Hlavička operace Základní okno této záložky má tři části. V první části je strom postupu. (Na pravé tl. myši volba Rozbalit/sbalit vše - viz obr. výše). Při založení nového záznamu jsou zde možnosti. Každý postup se skládá z operací. Operaci je vždy nutno zadat jako první. Základní informace o operaci se definuje v hlavičce operace (část 2) K operacím jsou přiřazovány Pracovní návodky a Kontrolní kroky. K operaci je možno přiřadit buď jeden nebo druhý typ nebo oba typy v jakémkoli počtu. Volbou na pravé tlačítko myši je nabídka na rozbalení a sbalení stromu.rozbalení a sbalení Strana 19 z 39

20 jednotlivých úrovní je možné klikem zde. Ve stromu je možné zobrazit buď Pracovní návodky nebo Kontrolní kroky. (Je-li provozována pouze jedna část, tak druhá není k dispozici.) Pomocí lze ve stromu přemístit pořadí operací nebo jednotlivých návodek/kroků/ v rámci operace. Přenos jednotlivé návodky/kroku/ k jiné operaci je možný přesunem návodky/kroku/ (stále stlačené levé tl. myši.) a položením této návodky na příslušnou operaci (v tomto případě se krok 4 zařadí do operace 20 ). V případě, že znak vložený do kontrolního kroku nese informaci v položce klasifikace spojenou s obrázkem (přiřazenou v kótách-znacích jakosti u dílu nebo v parametrech) je tento obrázek zobrazený ve stromu u příslušného kroku.(obrázek je možno zvětšit stiskem středního tl. kolečka myši.) V druhé části jsou informace týkající se hlavičky operace. Pro řadu položek se zde využívá pomocných databází. (Většinu je však možno vypisovat i přímo. Nedoporučujeme. Položku Název však lze vyplnit pouze z pom. databáze - číselníku Procesy. V nastavení je možno tuto položku zvolit jako povinnou nebo nepovinnou). V případě, že je položka Pracoviště vyplněna z pomocné databáze je s ní doplněn i Kód střediska. Pomocná databáze Středisko se nachází v pomocných databázích číselnících v Launcheru viz. Základní manuál. (Zpravidla je využívána pro více modulů Palstat.) Je-li Středisko vloženo z Laucheru, není jej možno dále editovat a je doplněno spolu s kódem střediska. Obě položky jsou označeny modře. K operaci lze přiřadit Nákres. Šipkou vedle tlačítka nákres se otevře nabídka ke spuštění grafický editoru Palfoto (viz. manual Grafický editor) pro možnost vložení obrázku (s možností úprav ap.) Po vybrání a případné úpravě obrázku se grafický editor zavře křížkem. Po následném potvrzení k uložení změn modul nabídne okno, kde je možno zmenšit posunem jezdce vlevo velikost obrázku, částečně na úkor kvality. Kvalitu a velikost po případné změně je možno zjistit po volbě. (Všeobecně je třeba vkládat obrázky o velikosti Kb. Pokud je vkládaný obrázek po vložení do grafického editoru menší než 1Mb, není třeba jej dále zmenšovat. Grafický editor komprimuje částečně sám. Obrázky velké několik Mb jsou však nežádoucí. ) Smazání vloženého obrázku je možno pomocí nabídky Smazat obrázek. Pokud není obrázek vložen, je ikona na tl. nákres černo-bílá, pokud obrázek vložen je ikona se probarví. Ve třetí části je možné vydefinovat např. montážní díly (podsestavy apod.), které jsou v operaci používány... Strana 20 z 39

21 6.1.1 Ikona Kopírovat Při definování postupu je možno použít kopírování. Vytvořit kopii operace zkopíruje operaci se všemi prvky, které jsou na operaci navázány. Před uložením je nutno definovat nové číslo a index operace Zkopírovat operaci z jiného postupu nabídne výběr ze záznamů v KTP a dále výběr požadované operace. Operace se zkopíruje se všemi prvky. Před uložením je nutno definovat nové číslo a index operace. Zkopírovat kontrolní krok z jiného postupu - nabídne výběr ze záznamů v KTP a dále výběr požadovaného znaku jakosti. Kopírovanému kroku je přiřazeno Číslo kroku a je zařazen na konec kontrolních kroků do operace, která byla označena při zahájení kopírování. Kopírovat kontrolní krok před zahájením nutno označit kontrolní krok, který má být kopírován. Funkce zkopíruje kontrolní krok, přiřadí Číslo kroku a krok je zařazen na konec kontrolních kroků do operace, kde se původní kopírovaný krok nacházel. POZOR. Při kopírování kontrolních kroků je třeba dbát na vazbu kopírovaného kroku a na znaky jakosti dílu, na který je kontrolně technický postup tvořen Ikona Parametry Slouží k definování parametrů procesu u jednotlivých operací a dále k definování kontrolního kroku na proces v kontrolním kroku. přitahována z pomocné databáze modulu Databáze dílů. Položka Klasifikace je Strana 21 z 39

22 6.1.3 Ikona Úkony Slouží k definování jednotlivých úkonů /nebo požadavků/ probíhajících během operace. Úkony /požadavky/ je možno v rámci Palstat CAQ načítat do Palstat FMEA. (V souladu s FMEA dle VDA 4, popř. dle 4. vydání FMEA dle AIAG.) Strana 22 z 39

23 6.1.4 Ikona FlowChart Slouží k tvorbě FlowChartu s využitím některých položek daných KTP. FlowChart je možno tvořit k postupu nebo k operaci. Práce je v obou případech stejná, liší se položky nabízené k přenosu do FlowChartu. V pravé části jsou nabízeny položky k přenosu. Přenos lze provést přetažením do pracovní části pomocí levého tl. myši. Standardní práce s modulem Vývojové diagramy je popsána v samostatném manuálu modulu Vývojové diagramy. Strana 23 z 39

24 6.2 Pracovní návodka Slouží k tvorbě dokumentace potřebné k popisu práce při realizaci výrobku apod. Editace cizojazyčných názvů je možná po aktivaci u položky Popis. Dokument je možno tvořit: 1) Přímo v pracovním prostoru návodky. Návodky zde vytvořené je možno vkládat do tiskových sestav KTP. Je tedy možno z návodek u několika operací vytvořit jednu tiskovou sestavu. Tato část manuálu se zabývá tímto způsobem tvorby Pracovní návodky. 2) V prostředí Microsoft Office. Popisem této části se zabývá oddíl Propojení KTP a Microsoft Office. Tisk návodky probíhá v prostředí Microsoft Office. Zde není možné spojit přímo v tisku návodky z jednotlivých operací do jedné tiskové sestavy. V případě, že je nutno mít jeden papír pro více operací, je nutné textovou část /obrázky apod./ umístit z více operací pouze do jedné Pracovní návodky. Při tvorbě dokumentu přímo v ploše Pracovní návodky je možno využít nabídky k definování stylu a barvy písma, barvy podkladu, zarovnání. Obrázky je možno vkládat ze schránky. Dokument je také možno načíst pomocí ikony z formátu rtf. (Je třeba dát pozor na velikost vkládaného souboru, např. počet stránek. Není vhodné do jedné návodky vkládat mnohastránkové dokumenty. Lépe je jednotlivá oddělení dokumentu rozložit do více návodek.) Strana 24 z 39

25 Pro využití návodky v jiném postupu je možno vytvořený dokument uložit na disk pomocí ikony a v požadovaném místě jej opět načíst Vybavení Slouží k definování potřebného speciálního nářadí, přípravků apod. Vkládaný prvek je možno vybírat z pomocné databáze nebo z dalších modulů Palstat 6.3 Kontrolní kroky Slouží k popisu kontrolních operací. Z kontrolních kroků je možno v tiskové sestavě vygenerovat kontrolní plán. Většinu položky je možno buď: ad1) přímo vypsat (možno v jednom dialogovém okně vyplnit i cizojazyčné výrazy) nebo: ad 2) použít data z pomocné databáze. Strana 25 z 39

26 Jednotlivé položky Kontrolních kroků: Číslo kroku jednoznačná identifikace kontrolního kroku Znak výběr, zda prvek, na který je prováděn kontrolní krok, je nositelem znaku jakosti výrobku nebo procesu. V případě volby Znak výrobku je níže v položce Číslo znaku nabízen znak jakosti od dílu vloženého do Kontrolně technického postupu v záložce Hlavička. V případě volby Znak procesu je níže v položce Číslo znaku nabízen znak z Parametrů operace Strana 26 z 39

27 6.3.3 Typ operace zde je definováno zda, a kde, bude kontrolní krok vyhodnocen v modulech Palstat. Pokud nebude vyhodnocováno v modulu Palstat, volí se nespecifikováno Typ znaku výběr, zda prvek, na který je prováděn kontrolní krok, je variabilní (měřitelný) nebo atributivní (vyhodnocení porovnáním dobrý x špatný) dodatečně měnit dle konkrétního výběru v položce Číslo znaku.. Výběr se může Číslo dílu (index změny dílu, název dílu) je přitahován z Databáze dílů. Slouží k definování dílu, který při činnosti, pro kterou je tvořen kontrolní krok, do této činnosti přistupuje (např. montážní díl). NEJEDNÁ se o díl, na který je tvořen Kontrolní a technický postup a který je již definován v záložce Hlavička operace Popis kroku Slouží pro popis činnosti, která bezprostředně předchází kontrolnímu kroku (nebo při které kontrolní krok probíhá). Vazba na pomocnou databázi Popisy kroků Nástroj nástroj (stroj), který je použitý v popisované činnosti (Popis kroku). Vkládaný prvek je možno vybírat z pomocné databáze nebo z dalších modulů Palstat Strana 27 z 39

28 6.3.8 Číslo znaku (název znaku) Pokud je v položce Znak zvolen Znak výrobku jsou v položce Číslo znaku nabízeny Kóty-znaky jakosti z Databáze dílu z dílu vloženém v Hlavičce postupu. V případě, že je vybrána Kóta-znak jakosti označená jako atributivní, je přitaženo pole Specifikace, které lze dále editovat. V případě, že je vybrána Kóta-znak jakosti označená jako variabilní, jsou přitažena pole JR (jmenovitý rozměr), HT (horní tolerance) a DT (dolní tolerance). Dále jsou přitažena pole jednotka a desetiny. Pole JR, HT a DT lze dále editovat. Pokud je v položce Znak zvolen Znak procesu jsou v položce Číslo znaku nabízeny položky z Parametrů operace. Strana 28 z 39

29 Ostatní pole jsou přitahována dle toho, zda se jedná o variabilní nebo atributivní znak obdobně, jako u Znaku výrobku (viz výše) Váha Numerické pole. Slouží k definování závažnosti jednotlivých kroků. Závažnost má vztah: k modulu Audit výrobku (definování závažnosti chyby) k modulům Vstup, Výstup a Mezioperační kontrola (výpočet váženého průměru hodnocení jakosti v případě, že je rozdílnost závažnosti jednotlivých kroků) Klasifikace Slouží k definování zvláštního znaku nebo kritičnosti prvku. Je přitahována společně s položkou Číslo znaku z Kóty-znaku jakosti nebo z parametrů Provádí Slouží k definování vykonavatele popisovaného kroku. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze. Znaménko + umožňuje vložit několik výrazů z Pomocné databáze postupně za sebou Číslo měřidla, Název měřidla Slouží k definování měřidla (měřícího přípravku apod.), které má být v popisovaném kroku použito. Informaci je možno vypsat nebo vybrat z nabídky. Měřidlo je nabízeno z Pomocné databáze nebo z hlavního seznamu z modulu Evidence měřidel. V případě, že je vyplněna informace v položce Číslo měřidla, je zaktivněna nabídka Příslušenství měřidla.. Příslušenství měřidla slouží k definování doplňků (dalších měřidel), které souvisí se základním měřidlem, které je vkládáno do kroku. Strana 29 z 39

30 Metoda kontroly Slouží k popisu jakým způsobem bude znak vyhodnocen. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Záznam o kontrole Slouží k popisu kde bude zaznamenán výsledek, který byl zjištěn při vyhodnocení znaku. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Typ Slouží k definování typu kontroly, kterým bude znak vyhodnocován. Nabídka norem ČSN se mění dle Typu znaku. Výběr v tomto poli ovlivňuje nabídku v polích Počet, Text, Úroveň. Informace je nutno vložit z nabídky. Při volbě norem ČSN a Dynamické kontrole se v Kontrolní návodce nastaví základní pravidla a vyhodnocovací moduly Palstat sami nabízejí odpovídající počty kusů k odběru, přechodová pravidla apod., dle velikosti a kvality přejímaných dávek. Druh normy ČSN je nabízen dle toho jakou nese informaci pole Typ znaku. Pro atributivní znak je nabízena ČSN ISO 2859, pro variabilní ČSN ISO V případě, že je dodatečně po již vloženém číslu normy Typ znaku změněn, položka Typ se změní na neurčeno a je třeba zde definovat znova příslušné požadavky Počet Slouží k definování počtu vzorků odebíraných ke kontrole v rámci jedné přejímky. Např. počet vzorků z dávky procházející vstupní kontrolou nebo počet vzorku odebraných při regulaci v SPC (n-tice). Informace se vypíše. Pokud je v poli Typ zvolena některá norma ČSN, je nabízen výběr AQL. Pokud je v poli Typ zvolena Dynamická kontrola toto pole se nevyplňuje. Počet se řídí dle podmínek definovaných v Nástroje/Dynamické kontroly Text Slouží k definování jednotky, ke které se vztahuje pole Počet. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Strana 30 z 39

31 Úroveň Slouží k definování úrovně. Pokud je v poli Typ zvolena jedna z norem ČSN jsou nabízeny hodnoty z této normy. Pokud je v poli Typ zvolena Dynamická kontrola jsou nabízeny skupiny definované v Nástroje/Dynamické kontroly. (Nejedná se o standardní pomocnou databázi.) Četnost Slouží k definování četnosti odběru vzorků ke kontrole. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Plán reakce Slouží k definování postupu v případě, že se při kontrole prováděné dle kontrolního kroku vyskytne neshoda. Informaci je možno vypsat nebo přenést z Pomocné databáze Info 1, Info 2, Poznámka Slouží k možnosti zadat k popisu kontrolního kroku doplňující informace. Tyto položky není možno definovat s cizojazyčnými překlady. (Jedná se vždy o jednu databázi. Jsou zobrazována stejná data.) Strana 31 z 39

32 7 Propojení KTP a Microsoft Office POZOR : Tato funkce je omezena použitím verze Microsoft Office XP a vyšší. Propojení modulu KTP s programy Microsoft Word nebo Microsoft Excel umožňuje uživateli vytvářet Pracovní návodky ve známém prostředí Microsoft Office a zároveň řídit tyto návodky, včetně podoby jejich záhlaví a zápatí. (V popisované verzi je funkční propojení na Microsoft Word. Propojení na Microsoft Excel je firmou PALSTAT s.r.o. zpracováváno a bude popsáno ve změnových listech a v novém vydání tohoto manuálu.) 7.1 Šablony Před tvorbou konkrétních Pracovních návodek je vhodné si nejdříve připravit šablony. Šablony je možno provést v prostředí Microsoft WORD a Microsoft EXCEL. Vzhledem ke koncepci modulu Microsoft Excel však není možno do tohoto modulu vkládat externí data přenášená z Palstat KTP. Z tohoto důvodu nelze v tomto prostředí zajistit řízení dokumentů přímo z dat v Palstat KTP. (Identifikace dokumentu, vydání dokumentu, číslo a změnový stav dílu apod.) Důležitý prvek je definování především hlaviček a patiček dokumentů. Využít výhody řízení těchto hlaviček přímo z dat v Palstat KTP je možno u programu Microsoft WORD a Palstat toto považuje za důležitou funkci Základní kroky založení s přenosu šablony: 1. Standardním způsobem založit nový záznam a definovat Název šablony. 2. Volit Upravit šablonu. Otevře se příslušný program prostřední Microsoft a provede se požadovaná úprava (viz níže). 3. K vložení do Pracovní návodek jsou nabízeny šablony označeny jako. Strana 32 z 39

33 Tvorba v Microsoft WORD Pro využití této funkcionality se předpokládá základní znalost práce s programem Microsoft Word. V prostředí Microsoft Word je možné začít tvořit šablonu. V případě, že šablona slouží především k definování Záhlaví a Zápatí je třeba se přepnout do zobrazení Záhlaví a Zápatí. Pokud chcete, např. do pracovní plochy, vložit dokument, který je již zpracovaný v některém souboru na disku, je nutné jej do takto otevřené aplikace Word vložit. To neprovádějte pomocí příkazu Otevřít z nabídky Soubor, ale pomocí příkazu Soubor z nabídky Vložit (V Office 2007 pomocí příkazu Text ze souboru v nabídce Objekt na kartě Vložení) Vložení informací z databáze Vložení informací (dostupné informace viz Názvy proměnných) z modulu KTP probíhá za pomoci vložení proměnných do dokumentu Vložení proměnných v Office 2003 Nejprve zobrazte záhlaví a zápatí dokumentu pomocí příkazu Záhlaví a zápatí z nabídky Zobrazit. Do záhlaví vepište text, který se nebude měnit a vytvořte např. tabulky tak, jak si je přejete v záhlaví dokumentu mít. Vzor před vložením proměnné: Strana 33 z 39

34 Poté na místa, kam chcete vložit proměnné tj. údaje z databáze vložte tyto údaje pomocí příkazu Pole z nabídky Vložit. Zobrazí se okno pro vložení pole. V něm v seznamu Názvy polí vyberte název pole DocVariable a poté do položky Nový název zadejte název příslušné proměnné z modulu KTP. Názvy proměnných najdete v kapitole Názvy proměnných tohoto dokumentu. Vzor po vložení proměnné: Strana 34 z 39

35 Pozn.: Při vkládání proměnných je třeba kalkulovat s možnou délkou popisů, které jsou u konkrétních polí vkládány. (Zde např. vloženo označení konkrétního pole číslo postupu. V konkrétním postupu je možno zadat do tohoto pole až 100 znaků a text by se v tomto případě roztáhl.) Vložení proměnných v Office 2007 Nejprve zobrazte záhlaví a zápatí dokumentu pomocí příkazu Upravit záhlaví z nabídky Záhlaví na kartě Vložení. Do záhlaví vepište text, který se nebude měnit a vytvořte např. tabulky tak, jak si je přejete v záhlaví dokumentu mít. Poté na místa, kam chcete vložit proměnné tj. údaje z databáze vložte tyto údaje pomocí příkazu Pole z nabídky Rychlé části na kartě Návrh. Strana 35 z 39

36 Zobrazí se okno pro vložení pole. V něm v seznamu Názvy polí vyberte název pole DocVariable a poté do položky Nový název zadejte název příslušné proměnné z modulu KTP. Názvy proměnných najdete v kapitole Názvy proměnných tohoto dokumentu Názvy proměnných Názvy proměnných, které je možné vložit do dokumentu z modulu KTP se nachází u šablon zde:. 7.2 Tvorba pracovní návodky Založení dokumentu v prostředí Microsoft Office je možno z nabídky: Strana 36 z 39

37 1. Nový\Word (Excel) - dojde k otevření programu. (Tvorba odpovídá postupu popsanému v části Šablony. V určeném programu Microsoft Office je nutno kromě základního textu /včetně obrázků apod./ definovat také Hlavičku a Patičku dokumentu.) 2. Šablona - dojde k otevření dialogového okna pro výběr z předem připravených šablon. Vzhledem k předpokládané nutnosti dodržovat stejný styl formátu Hlaviček a Patiček a z toho vyplývajícího zrychlení práce, doporučujeme využívat tuto variantu založení Pracovní návodky. Po otevření určeného programu Microsoft Office je možno definovat základní text /včetně obrázků apod./. Hlavičky a Patičky (a ostatní předdefinované položky v šabloně) se zaktualizují dle konkrétního KTP. 7.3 Tisk Tisky dokumentů probíhají standardním způsobem dle konkrétně využívaného programu Microsoft Office. Strana 37 z 39

38 8 Práva Viz manuál Uživatelská práva k modulům 3G Rights-Common.pdf. Strana 38 z 39

39 9 Tisky Aktivací ikony je umožněn přístup do manažeru tiskových sestav. Práce s manažerem tiskových sestav je popsána v Základním manuálu. Nabídky k tiskům v modulu Kontrolně technické postupy se částečně mění dle záložky a místa v záložce, z kterého je tisk aktivován. Nabízena je tiskové sestava vycházející z předpisů automobilového průmyslu (Kontrolní plán) a několik ukázkových sestav. Při aplikaci u konkrétního uživatele je však možno vytvořit tiskové sestavy dle podmínek a potřeb tohoto uživatele. (Např. sestavy kontrolních plánů apod.) Strana 39 z 39

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více