JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů"

Transkript

1 JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014

2 2

3 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky Vrchní dostihový soud Dostihový soud Pořádková komise Dostihová komise Handicaper Rozhodčí Obecná ustanovení o rozhodčích Rozhodčí u váhy Rozhodčí u startu Rozhodčí u cíle Oddíl IV Účastníci dostihového provozu Obecná ustanovení o účastnících dostihového provozu Dostihoví funkcionáři Dostihový tajemník

4 Správce dostihové dráhy Hlasatel Dostihový pokladník Vedoucí sboru pořadatelů Licitátor Pořadatel dostihů Majitel dostihového koně Obecná ustanovení o registraci a změnách majitele Obecná ustanovení o majiteli Pronájem Zmocněnec majitele Zmocnění trenérů dostihových koní Jméno dostihové stáje Dostihové barvy Chovatel dostihového koně Držitelé licence Obecná ustanovení o držitelích licence Trenér dostihových koní Obecná ustanovení o trenérech dostihových koní Licence trenéra z povolání Licence trenéra-majitele Jezdec dostihových koní Obecná ustanovení o jezdcích dostihových koní 62 Jezdec amatér Jezdec z povolání Jezdec žák

5 Jezdec Žokej Jízdné jezdců z povolání Hmotnostní úlevy jezdců dostihových koní Ošetřovatel dostihových koní Oddíl V Dostihový kůň Věk dostihového koně Jméno dostihového koně Průkaz koně Dostihoví koně tuzemského a zahraničního chovu. 78 Oddíl VI Pořádání dostihů Závodiště Obecná ustanovení o pořádání dostihů Pořádání dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami Účast koní v dostizích Obecná ustanovení o účasti koní v dostizích Hmotnostní zatížení a stanovení penalit a úlev Cena dostihu Dostihové propozice Přihlášky koní do dostihu Oznámení startujících koní Škrtání koní z účasti v dostihu Změny propozic, otevírání a rušení dostihů Dělení dostihů a snižování počtu startujících koní 110 Dělení dostihů

6 Snižování počtu startujících koní Startovní listina a Dostihový program Startovní listina Dostihový program Odkládání a rušení dostihů a dostihových dnů Oddíl VII Dostih Opatření proti dopingu Neúčast koně, který byl oznámen jako startující, v dostihu Výstroj a povolené pomůcky Vážení jezdců před dostihem Start dostihu Před startem Start Obecná ustanovení o startu Start ze startovacích boxů Start startovacím strojem a start praporkem. 141 Další obecná ustanovení o startu Průběh dostihu Výrok rozhodčího u cíle Vážení jezdců po dostihu Neplatný dostih Dostihová zpráva Oddíl VIII Disciplinární řád Přestupky proti ustanovením Dostihového řádu Sankce

7 Obecná ustanovení o sankcích Druhy sankcí Oprávnění k ukládání sankcí Účinnost sankcí Oznámení uložené sankce Registrace uložených sankcí Seznam dlužníků Žádosti o prominutí sankcí Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o protestech Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o přestupcích Řízení Dostihového soudu o odvolání A. V řízení o protestech B. V řízení o přestupcích Jednání Pořádkové komise a Dostihového soudu 180 Předběžná opatření Revize rozhodnutí Dostihového soudu Napadení jednotlivých ustanovení Dostihového řádu Oddíl IX Závěrečná ustanovení PŘÍLOHA Věcný rejsřík Tabulka rozdílů hmotnostíchyba! Záložka není definována. 7

8 8

9 Oddíl I Definice a vysvětlivky 1 Anglickým polokrevníkem se pro účely Dostihového řádu rozumí teplokrevný kůň, který má v prvních pěti generacích minimálně 51 % krve anglického plnokrevníka a přitom nepochází z obou plnokrevných rodičů a pochází z přirozené plemenitby tak, jak je definována Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích. Celková výhra koně za určité období je součet cen za vítězství koně, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Celkový zisk koně za určité období je součet cen za vítězství a cen za umístění, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Cena dostihu je peněžní obnos, který se po dostihu rozdělí mezi majitele umístěných koní (nezahrnuje žádné prémie a čestné ceny). Cena za vítězství je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel zvítězivšího koně. Cena za umístění je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel koně umístivšího se na platném místě s výjimkou vítěze. Datem zveřejnění informace ve Věstníku ČT se pro účely Dostihového řádu rozumí datum uvedené na titulní straně toho čísla Věstníku ČT, v němž je informace uvedena. 9

10 Doplňující ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané Jockey Clubem ČR a mající platnost pro všechny pořadatele dostihů na území ČR. Dostihem se pro účely Dostihového řádu rozumí každý závod, kterého se účastní dostihový kůň s jezdcem v sedle s cílem soutěžit s jiným koněm nebo jinými koňmi o jakoukoli cenu, ať finanční, věcnou nebo jinak vyjádřenou, nebo s cílem rozhodnout jakoukoli sázku, která se týká výsledku takového závodu, pokud koně v takovém závodu startují současně. Pro účely Dostihového řádu se za dostih považuje rovněž dostih jediného koně (walkover). Dostihový den je kalendářní den, během něhož se má konat jeden nebo několik dostihů. Dostihový den začíná dvě hodiny před plánovaným startem prvního dostihu a končí schválením výsledku posledního dostihu. Dostihová dráha je část závodiště vytyčená a upravená pro konání dostihů v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Na všech travnatých dostihových drahách, které nejsou bariérou odděleny od pískové dráhy, se při rovinovém dostihu písková dráha nepovažuje za součást dostihové dráhy. Při překážkovém dostihu se neoddělená písková dráha nepovažuje za součást dráhy dostihu v úseku od distančního mezníku do cíle. 10

11 Dostihovým koněm se pro účely Dostihového řádu rozumí dvouletí, tříletí a starší koně plemen anglický plnokrevník a polokrevník a arabský plnokrevník a polokrevník a koně zapsaní v NTR, zapsaní v tréninkové listině v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Dráha dostihu (kurs dostihu) je pro rovinové dostihy vzdálenost mezi startem dostihu a cílem dostihu vytyčená na dostihové dráze, pro překážkové dostihy je dána pořadím překážek daným propozicemi dostihu a vytyčením pomocí točných a směrových bodů. Druhy dostihů: Rovinový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena na dostihové dráze bez překážek. Překážkový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena tak, aby jeho účastníci v průběhu dostihu museli překonávat překážky (skoky do výšky, příkopy). Dostih přes proutěné překážky je překážkový dostih, jehož kurs je vytyčen v prostoru závodiště a při kterém jeho účastníci překonávají v průběhu dostihu pouze proutěné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem. Steeplechase je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem a jejichž odskoková a doskoková plocha jsou na stejné úrovni. Kurs steeplechase nesmí tvořit pouze proutěné překážky a nesmí v něm být zařazeny překáž- 11

12 ky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, a překážky, jejichž charakter vyžaduje překonávání klusem, vylézáním a slézáním, broděním nebo plaváním. Steeplechase-cross country je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a v jehož průběhu překonávají jeho účastníci pevné i přenosné překážky, jejichž tvar, rozměry a počet musejí být schváleny Jockey Clubem ČR, přičemž tvar, rozměry a počet překážek umístěných v prostoru závodiště nesmí být v rozporu s Dostihovým řádem. V kursu steeplechase-cross country musejí být zařazeny i překážky, jejichž odskoková a doskoková plocha jsou výškově rozdílné, nebo překážky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, nebo překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním. Výkonnostní zkoušky jsou výkonnostní chovatelské zkoušky a dostihy s penalitami a úlevami. Výkonnostní chovatelská zkouška je dostih, v němž všichni koně stejného věku nesou stejné hmotnostní zatížení (nehledě na hmotnostní úlevy pro klisny). Dostih s penalitami a úlevami je dostih, v němž hmotnostní zatížení koní je stanoveno s ohledem na jejich věk a dosažená vítězství (umístění), popřípadě věk a celkový zisk koně nebo celkovou výhru koně za určité období. 12

13 National listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut national listed dostihu (NL). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Graded a Listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut Graded 1, Graded 2, Graded 3 nebo Listed (G1, G2, G3 a L). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Handicap je dostih, v němž jsou hmotnostní zatížení koní určena handicaperem tak, aby všichni startující koně měli stejnou naději na vítězství. Sestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejvýše ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 65 kg, v překážkovém dostihu 75 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení snížená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejvýše ohodnoceného koně. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Vzestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejníže ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 13

14 52 kg (v handicapech vyhrazených pro jezdce amatéry 58 kg), v překážkovém dostihu 64 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení zvýšená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejníže ohodnoceného koně. Handicap s omezením je handicap, jehož propozice uvádějí nejvyšší a nejnižší hodnocení handicapera, které ještě opravňuje koně ke startu v dostihu. Handicap se stanoveným rozdílem proti průběžnému nebo generálnímu handicapu je handicap, jehož propozice uvádějí rozdíl mezi hodnocením handicapera vyjádřeným průběžným nebo generálním handicapem a hmotnostním zatížením, které kůň v dostihu skutečně ponese. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Dostih prodejných koní je dostih, po němž každý v něm startující kůň, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. Dostih s prodejními podmínkami je dostih, po němž každý v něm startující kůň, který byl při podávání přihlášky oznámen jako prodejný, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. 14

15 Křižování se dopustí kůň, který v průběhu dostihu překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Majitelské sdružení: Žádost o registraci majitelského sdružení musí obsahovat: a) jména a adresy všech osob, které mají podíl na vlastnictví nebo pronájmu koně nebo koní, kteří jsou předmětem sdružení, jakož i poměrnou část těchto podílů. Počet členů nesmí být větší než dvanáct, b) jméno osoby, která je oprávněná vysílat koně k dostihům pod jménem sdružení, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se podílníci na finančních záležitostech nedohodli jinak). Pro platnost této plné moci je třeba, aby žádný z ostatních podílníků neměl větší vlastnický nebo nájemní podíl než tato osoba. Majitelská společnost: Majitelská společnost tuzemská i zahraniční bez ohledu na právní formu může vlastnit jednoho nebo více dostihových koní a vysílat je do dostihů při splnění těchto předpokladů: 1. Společnost musí být schválena Jockey Clubem ČR. Toto schválení je uděleno tehdy, shledá-li Jockey Club ČR v pořádku všechny podklady, které je podle 15

16 jeho názoru třeba ověřit za účelem identifikace společnosti, a to zejména: a) u společností již zřízených výpis z obchodního rejstříku. U společností, které nejsou ještě ustaveny, společenskou smlouvu a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Po zápisu a ve lhůtě do čtrnácti dnů od data zápisu musí oprávněný zástupce společnosti zaslat Jockey Clubu ČR jeden exemplář výpisu z rejstříku. Jakýkoliv rozdíl mezi předloženým výpisem a návrhem na zápis, který byl předložen k žádosti o schválení a registraci společnosti, může být důvodem ke zrušení schválení a registrace, b) seznam umožňující identifikovat držitele podílů na koni nebo koních. Držitelé podílů musejí být individuálně schváleni Jockey Clubem ČR. 2. Společnost musí určit zmocněnce, který musí být k tomuto účelu zvlášť schválen Jockey Clubem ČR a který bude oprávněn vysílat koně v majetku společnosti do dostihů pod jménem společnosti, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se s ním majitelská společnost nedohodne ve finančních záležitostech jinak). 3. Žádost o schválení zahraniční společnosti jako majitele musí obsahovat stejné náležitosti a schválení zahraniční dostihovou autoritou, jejíž pravomoci odpovídají pravomocím Jockey Clubu ČR. 16

17 Nestartovavší kůň je kůň, který nikdy nebyl v moci startéra. Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). Nezvítězivší kůň je kůň, který nikdy nezvítězil v žádném dostihu (tj. nebyl uveden ve schváleném výsledku dostihu jako vítěz, nebo mu toto vítězství nebo tato vítězství byla později orgány dostihového provozu odejmuta). Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). V případě odvolání proti výroku dostihové komise zůstává kůň zvítězivším až do vyřešení odvolání Dostihovým soudem. Odvolání v řízení o protestech: Proti rozhodnutí dostihové komise nebo Pořádkové komise v řízení o protestech se může majitel koně, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto, odvolat písemně k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Odvolání v řízení o přestupcích: Každý, komu dostihová komise uložila finanční sankci vyšší než 2000,- Kč nebo sankci odnětí licence nebo sankci distancování dostihového koně na dobu delší než dva týdny, stejně jako každý komu uložila Pořádková komise finanční sankci vyšší než 4000,- Kč nebo sankci zákaz činnosti při dostizích na dobu delší než tři týdny, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 17

18 tři týdny, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, odnětí licence na dobu delší než tři týdny, distancování nebo distancování dostihového koně na dobu delší než tři týdny, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než tři týdny nebo zrušení registrace dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, se může písemně odvolat k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Orgán dostihového provozu je orgán, jehož práva a povinnosti jsou upraveny Dostihovým řádem a který je oprávněn vykonávat svou pravomoc podle oprávnění daného tímto Dostihovým řádem. Orgán veterinárního dozoru jsou pracovníci orgánů veterinární správy vykonávající veterinární dozor ( 22 Zákona č. 87/1987 Sb. v úplném znění novely Zákona č. 437/1991 Sb. a 22 a 25 Zákona č. 167/1993 Sb.). Organizační ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané pořadatelem dostihů a mající platnost pro dostihy pořádané tím pořadatelem dostihů, který je vydal. Pádem koně v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem (artic. scapulohumeralis) nebo kyčelním hrbolem (tuber coxae). V případě po- 18

19 chybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující oficiální stanovisko dostihové komise. Pádem jezdce v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí taková situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně (sedlo, krk, hřbet) a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla. V případě pochybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující stanovisko dostihové komise. Použití bičíku: Správné použití bičíku zahrnuje: a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, b) použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně, c) ruka ani bičík se nezvedají nad úroveň ramen, d) údery bičíkem na hýždě nebo (pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) na plec koně, e) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, přičemž za kritický úsek dostihu se považuje v rovinovém dostihu cílová rovina, v překážkovém dostihu úsek po absolvování předposlední překážky. Pokud počet úderů bičíkem v tomto kritickém úseku překročí počet 7, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, f) použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru, 19

20 g) v průběhu překážkového dostihu příležitostné použití bičíku k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih. Jako nesprávné (zakázané - viz 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje: a) zbytečné použití bičíku, b) nevhodné použité bičíku, c) nadměrné použití bičíku. Jako zbytečné použití bičíku se posuzují pokračující údery bičíkem potom, kdy: - kůň jasně vítězí nebo kdy - kůň proběhl cílem. Jako nevhodné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - tak silné, že ovlivňují rovnováhu koně, snižují jeho rychlost nebo mají za následek jeho vybočení, - tak silné, že mají za následek zranění koně, - na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně (na plec pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) s výjimkou velmi výjimečných okolností (udržení koně v přímém směru, odvracení nebezpečné situace v dostihu apod.), - vedené rukou ve směru jiném než rovnoběžném se směrem pohybu koně, popřípadě takové, při nichž se ruka nebo bičík zvedají nad úroveň ramen. 20

21 Jako nadměrné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery, - neustávající ani potom, kdy kůň na použití bičíku nereaguje, - opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval, - pokračující i potom, kdy je kůň jasně poražen. Prostor váhy je část prostoru vážnice, která je vymezena zábradlím nebo jiným způsobem od ostatního prostoru vážnice. Protest je možné podat proti výsledku dostihu. K protestu je oprávněna dostihová komise (protest ex offo) nebo majitel (jeho zmocněnec) nebo trenér koně účastnícího se dostihu, kterému by v případě úspěšného protestu připadla cena nebo vyšší cena. Pokud je protest podáván pro přestupek proti ustanovením DŘ o průběhu dostihu ( DŘ) může v jejich nepřítomnosti podat protest i jezdec takového koně. Přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí. O přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí je třeba každoročně žádat Jockey Club ČR. Přechodný vývoz končí nejpozději koncem roku, ve kterém je klisna znovu březí po narození druhého hříběte, k jehož početí došlo v zahraničí. 21

22 Schválení výsledku dostihu je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise. Starší kůň je kůň starší než uvedená věková hranice (zkratka stš). Starý kůň je jedenáctiletý a starší kůň (st.). Trvalé umístění v chovu České republiky znamená, že klisna je v Plemenné knize ČR zapsaná jako chovná klisna a je v chovu na území ČR nebo v zahraničí při splnění podmínek dočasného vývozu matky do zahraničí. Účastník dostihového provozu je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být podle Dostihového řádu jednáno, nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím orgánů dostihového provozu přímo dotčeny. Veterinární lékař je veterinární lékař, který zajišťuje veterinární léčebnou a preventivní péči v souladu s 4 Zákona č. 381/1991 Sb. a Zákona č. 437/1991 Sb., odst. 3a. Vyloučení koně z dostihového provozu znamená, že kůň nemůže být hlášen do dostihů, oznámen jako startující ani startovat v dostizích. Vztahem k dostihovému koni se pro účely Dostihového řádu rozumí vztah majitele dostihového koně, zmocněnce majitele dostihového koně a trenéra dostihového koně. 22

23 Zakázané prostředky jsou: a) zakázané látky uvedené v odstavci 10 článku 6 Mezinárodní dohody o chovu a dostizích, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR zvláštním předpisem ve Věstníku ČR. Za zakázanou látku je považována látka samotná, její izomer nebo metabolit nebo metabolit izomeru. Zakázané látky se člení na: aa) podmíněně zakázané látky, kterými jsou: aaa) látky, u nichž jsou Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích stanoveny přípustné prahové hodnoty, pokud jsou tyto prahové hodnoty překročeny. Prahové hodnoty pro tyto látky zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT, aab) antiinfekční látky, jimiž jsou: -antibiotické a antibakteriální látky, - antimykotické látky, - antiparazitární látky, pokud jejich použití není uvedeno v medikačním deníku a/nebo není nahlášeno do protokolu při odběru vzorku. ab) bezpodmínečně zakázané látky, kterými jsou další zakázané látky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. b) zakázané praktiky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci aab), pokud její aplikace není uve- 23

24 dena v medikačním deníku a/nebo není uvedena v protokolu o odběru vzorku, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a jsou proto důvodem k zahájení disciplinárního řízení. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky u koně, který startoval v dostihu, jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběhu vzorku nebo v den, během kterého byla provedena vyšetření, jejichž důsledkem bylo prokázání použití zakázané praktiky. 24

25 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu 2 Dostihový řád upravuje veškeré cvalové dostihy pořádané na území České republiky. 3 Žádná zvláštní úprava, žádná doplňující nebo zvláštní podmínka nesmí porušit jeho ustanovení. 4 Každý, kdo se chce stát účastníkem dostihového provozu podle tohoto Dostihového řádu, musí podepsat prohlášení, že bude respektovat všechna jeho ustanovení jako podmínky smlouvy uzavřené s Jockey Clubem ČR. 5 Zrušen. 6 Ustanovení Dostihového řádu, jakož i všechna rozhodnutí učiněná v rámci Dostihového řádu k tomu příslušnými orgány dostihového provozu, jsou závazná pro všechny účastníky dostihového provozu. 7 Každé rozhodnutí učiněné na základě tohoto Dostihového řádu musí být uveřejněno ve Věstníku ČT. 8 Každé rozhodnutí, které je učiněno orgány dostihového provozu, kterým takové rozhodnutí podle tohoto Dostihového řádu přísluší, je plnoprávně účinné na území celé České republiky pod podmínkou, že bylo bezprostředně nahlášeno k uveřejnění ve Věstníku ČT a že bylo přijato v souladu s právním řádem České republiky. 9 U činností v tréninkovém a dostihovém provozu, u nichž Dostihový řád nevylučuje činnost nezletilých osob, je potřeba k jejich výkonu nezletilými 25

26 osobami ověřený souhlas zákonných zástupců těchto osob. 26

27 Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky 10 Jockey Club České republiky je uznané chovatelské sdružení, kterému podle 3 Zákona č. 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Ministerstvo zemědělství udělilo souhlas k výkonu odborných činností ve smyslu tohoto zákona. Jockey Club ČR podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR a zastupuje tyto oblasti chovu koní v tuzemsku i zahraničí. K zajištění těchto úkolů má Jockey Club ČR tato oprávnění: a) vydávat předpisy upravující cvalový dostihový provoz, b) rozhodovat ve všech případech, které Dostihový řád nepředvídal. Rovněž je oprávněn v případě nutnosti bez předchozího oznámení dočasně změnit libovolný článek Dostihového řádu, popřípadě zrušit jeho platnost. Toto opatření je Jockey Club ČR oprávněn přijmout na určitou dobu, kterou považuje za 27

28 přiměřenou, v každém případě je však povinen takové rozhodnutí neprodleně zveřejnit ve Věstníku ČT, c) vydávat ustanovení, která se týkají účastníků dostihového provozu a která považuje za nezbytná, d) pro zajištění šlechtitelské činnosti v chovu plnokrevníka stanovovat metodiky zkoušek výkonnosti u tohoto plemene a kontrolovat jejich dodržování, e) udělovat povolení k pořádání dostihů nebo toto povolení odnímat, f) uznat nebo neuznat závodiště jako vhodné pro pořádání dostihů, g) vyhovět nebo nevyhovět žádosti o registraci majitele dostihové stáje, žádosti o udělení nebo obnovení licence trenéra a jezdce dostihových koní, jakož i žádosti o vydání průkazu ošetřovatele dostihových koní, h) takovou již udělenou registraci, licenci nebo průkaz pozastavit nebo odejmout, a to na dobu, kterou považuje za přiměřenou, i) jmenovat předsedy, místopředsedy a členy Vrchního dostihového soudu, Dostihového soudu a Pořádkové komise, schvalovat na návrh pořadatelů dostihů předsedy a členy dostihových komisí, dostihové tajemníky, rozhodčí u startu, rozhodčí u váhy a rozhodčí u cíle pro všechna dostihová závodiště, která podléhají jeho kontrole. Bez tohoto schválení nesmí žádná osoba vykonávat žádnou ze jmenovaných funkcí. V odůvodněných případech může Jockey 28

29 Club ČR odvolat jmenovanou osobu z funkce, zakázat výkon výše uvedené funkce kterékoli osobě, stejně tak i výkon kterékoli další funkce spojené s konáním dostihů, j) schválit nebo neschválit dostihové propozice všech cvalových dostihů pořádaných na území ČR, k) jmenovat a odvolávat handicapera nebo handicapery pro všechna závodiště, která podléhají jeho kontrole, l) ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci dostihových komisí, provádět potřebná šetření, rozhodovat a ukládat sankce v souladu s ustanoveními Dostihového řádu, m) na základě návrhů pořadatelů dostihů sestavovat dostihový kalendář, n) pro každý kalendářní rok stanovit a nejpozději do konce roku předchozího ve Věstníku ČT zveřejnit rozsah a výši poplatků, které budou vybírány od účastníků dostihů. Současně rovněž stanovit, který účastník dostihového provozu je oprávněn tyto poplatky vybírat, o) k zajištění výkonu výše uvedených oprávnění vytvářet komise a další orgány, schvalovat jejich jednací řády a jmenovat a odvolávat jejich členy, p) vykonávat další pravomoci, které vyplývají z Dostihového řádu. 11 Jockey Club ČR vydává Věstník ČT, v němž uveřejňuje zejména rozhodnutí a informace, jejichž zveřejnění ve Věstníku ČT vyžaduje Dostihový řád, a 29

30 další informace a sdělení, jejichž zveřejnění považuje za prospěšné a nezbytné pro zajištění regulérního a nerušeného chodu dostihového provozu. 12 Jockey Club ČR vydává každoročně Dostihovou ročenku, která obsahuje oficiální dostihové výsledky a statistiky. 13 Odpovědnost Jockey Clubu ČR, jeho členů, orgánů a funkcionářů je omezena na vědomou nedbalost a úmysl. 14 Pověření členové Jockey Clubu ČR mají za podmínek stanovených zvláštními předpisy a za podmínek stanovených tímto Dostihovým řádem volný přístup do všech dostihových zařízení a na všechna území, která podléhají kontrole Jockey Clubu ČR. Vrchní dostihový soud 14a Vrchní dostihový soud vykonává zvláštní revizní pravomoc proti rozhodnutí Dostihového soudu o zákazu činnosti při dostizích na dobu delší než 6 měsíců, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 6 měsíců, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než 6 měsíců, odnětí licence na dobu delší než 6 měsíců, distancování na dobu delší než 6 měsíců, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než 6 měsíců nebo zrušení registrace dostihové stáje/stájí na dobu delší než 6 měsíců. Dále Vrchní dostihový soud rozhoduje v ří- 30

31 zení o nezákonnosti ustanovení Dostihového řádu v případech jejich napadení pro jejich protiprávnost nebo zjevnou nespravedlnost. 14b Vrchní dostihový soud je tříčlenný, sestává z předsedy a dvou členů, kteří jsou jmenováni Jockey Clubem na období čtyř let. Funkci předsedy může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru práva. Zbývající dva členové Vrchního dostihového soudu jsou jmenováni Jockey Clubem z řad ostatních členů orgánů nebo účastníků dostihového provozu s dostatečnými zkušenostmi a rozhledem v jeho problematice. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním. Vrchní dostihový soud jedná a rozhoduje (s výjimkou uvedenou v 480 DŘ) v minimálním složení předseda a minimálně jeden z dalších členů. Dostihový soud 15 Dostihový soud řeší odvolání v řízení o protestech a v řízení o přestupcích. 16 Pravomoci Dostihového soudu: - zpracovává jednací řád, kterým se po schválení Jockey Clubem ČR řídí, - může účastníky řízení postihnout sankcemi v plném rozsahu stanoveném DŘ a popřípadě stanovit propadnutí kauce. 17 Povinnosti Dostihového soudu: 31

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČAAF OBSAH 1. Úvod... 3 1.A. Základní norma... 3 1.B. Tackle fotbal a flag fotbal... 3 2. Členství klubů... 4 2.A. Registrace... 4 2.B. Název klubu... 4 2.C. Změna údajů o klubu... 4 2.D.

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více