JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů"

Transkript

1 JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014

2 2

3 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky Vrchní dostihový soud Dostihový soud Pořádková komise Dostihová komise Handicaper Rozhodčí Obecná ustanovení o rozhodčích Rozhodčí u váhy Rozhodčí u startu Rozhodčí u cíle Oddíl IV Účastníci dostihového provozu Obecná ustanovení o účastnících dostihového provozu Dostihoví funkcionáři Dostihový tajemník

4 Správce dostihové dráhy Hlasatel Dostihový pokladník Vedoucí sboru pořadatelů Licitátor Pořadatel dostihů Majitel dostihového koně Obecná ustanovení o registraci a změnách majitele Obecná ustanovení o majiteli Pronájem Zmocněnec majitele Zmocnění trenérů dostihových koní Jméno dostihové stáje Dostihové barvy Chovatel dostihového koně Držitelé licence Obecná ustanovení o držitelích licence Trenér dostihových koní Obecná ustanovení o trenérech dostihových koní Licence trenéra z povolání Licence trenéra-majitele Jezdec dostihových koní Obecná ustanovení o jezdcích dostihových koní 62 Jezdec amatér Jezdec z povolání Jezdec žák

5 Jezdec Žokej Jízdné jezdců z povolání Hmotnostní úlevy jezdců dostihových koní Ošetřovatel dostihových koní Oddíl V Dostihový kůň Věk dostihového koně Jméno dostihového koně Průkaz koně Dostihoví koně tuzemského a zahraničního chovu. 78 Oddíl VI Pořádání dostihů Závodiště Obecná ustanovení o pořádání dostihů Pořádání dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami Účast koní v dostizích Obecná ustanovení o účasti koní v dostizích Hmotnostní zatížení a stanovení penalit a úlev Cena dostihu Dostihové propozice Přihlášky koní do dostihu Oznámení startujících koní Škrtání koní z účasti v dostihu Změny propozic, otevírání a rušení dostihů Dělení dostihů a snižování počtu startujících koní 110 Dělení dostihů

6 Snižování počtu startujících koní Startovní listina a Dostihový program Startovní listina Dostihový program Odkládání a rušení dostihů a dostihových dnů Oddíl VII Dostih Opatření proti dopingu Neúčast koně, který byl oznámen jako startující, v dostihu Výstroj a povolené pomůcky Vážení jezdců před dostihem Start dostihu Před startem Start Obecná ustanovení o startu Start ze startovacích boxů Start startovacím strojem a start praporkem. 141 Další obecná ustanovení o startu Průběh dostihu Výrok rozhodčího u cíle Vážení jezdců po dostihu Neplatný dostih Dostihová zpráva Oddíl VIII Disciplinární řád Přestupky proti ustanovením Dostihového řádu Sankce

7 Obecná ustanovení o sankcích Druhy sankcí Oprávnění k ukládání sankcí Účinnost sankcí Oznámení uložené sankce Registrace uložených sankcí Seznam dlužníků Žádosti o prominutí sankcí Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o protestech Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o přestupcích Řízení Dostihového soudu o odvolání A. V řízení o protestech B. V řízení o přestupcích Jednání Pořádkové komise a Dostihového soudu 180 Předběžná opatření Revize rozhodnutí Dostihového soudu Napadení jednotlivých ustanovení Dostihového řádu Oddíl IX Závěrečná ustanovení PŘÍLOHA Věcný rejsřík Tabulka rozdílů hmotnostíchyba! Záložka není definována. 7

8 8

9 Oddíl I Definice a vysvětlivky 1 Anglickým polokrevníkem se pro účely Dostihového řádu rozumí teplokrevný kůň, který má v prvních pěti generacích minimálně 51 % krve anglického plnokrevníka a přitom nepochází z obou plnokrevných rodičů a pochází z přirozené plemenitby tak, jak je definována Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích. Celková výhra koně za určité období je součet cen za vítězství koně, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Celkový zisk koně za určité období je součet cen za vítězství a cen za umístění, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Cena dostihu je peněžní obnos, který se po dostihu rozdělí mezi majitele umístěných koní (nezahrnuje žádné prémie a čestné ceny). Cena za vítězství je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel zvítězivšího koně. Cena za umístění je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel koně umístivšího se na platném místě s výjimkou vítěze. Datem zveřejnění informace ve Věstníku ČT se pro účely Dostihového řádu rozumí datum uvedené na titulní straně toho čísla Věstníku ČT, v němž je informace uvedena. 9

10 Doplňující ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané Jockey Clubem ČR a mající platnost pro všechny pořadatele dostihů na území ČR. Dostihem se pro účely Dostihového řádu rozumí každý závod, kterého se účastní dostihový kůň s jezdcem v sedle s cílem soutěžit s jiným koněm nebo jinými koňmi o jakoukoli cenu, ať finanční, věcnou nebo jinak vyjádřenou, nebo s cílem rozhodnout jakoukoli sázku, která se týká výsledku takového závodu, pokud koně v takovém závodu startují současně. Pro účely Dostihového řádu se za dostih považuje rovněž dostih jediného koně (walkover). Dostihový den je kalendářní den, během něhož se má konat jeden nebo několik dostihů. Dostihový den začíná dvě hodiny před plánovaným startem prvního dostihu a končí schválením výsledku posledního dostihu. Dostihová dráha je část závodiště vytyčená a upravená pro konání dostihů v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Na všech travnatých dostihových drahách, které nejsou bariérou odděleny od pískové dráhy, se při rovinovém dostihu písková dráha nepovažuje za součást dostihové dráhy. Při překážkovém dostihu se neoddělená písková dráha nepovažuje za součást dráhy dostihu v úseku od distančního mezníku do cíle. 10

11 Dostihovým koněm se pro účely Dostihového řádu rozumí dvouletí, tříletí a starší koně plemen anglický plnokrevník a polokrevník a arabský plnokrevník a polokrevník a koně zapsaní v NTR, zapsaní v tréninkové listině v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Dráha dostihu (kurs dostihu) je pro rovinové dostihy vzdálenost mezi startem dostihu a cílem dostihu vytyčená na dostihové dráze, pro překážkové dostihy je dána pořadím překážek daným propozicemi dostihu a vytyčením pomocí točných a směrových bodů. Druhy dostihů: Rovinový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena na dostihové dráze bez překážek. Překážkový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena tak, aby jeho účastníci v průběhu dostihu museli překonávat překážky (skoky do výšky, příkopy). Dostih přes proutěné překážky je překážkový dostih, jehož kurs je vytyčen v prostoru závodiště a při kterém jeho účastníci překonávají v průběhu dostihu pouze proutěné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem. Steeplechase je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem a jejichž odskoková a doskoková plocha jsou na stejné úrovni. Kurs steeplechase nesmí tvořit pouze proutěné překážky a nesmí v něm být zařazeny překáž- 11

12 ky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, a překážky, jejichž charakter vyžaduje překonávání klusem, vylézáním a slézáním, broděním nebo plaváním. Steeplechase-cross country je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a v jehož průběhu překonávají jeho účastníci pevné i přenosné překážky, jejichž tvar, rozměry a počet musejí být schváleny Jockey Clubem ČR, přičemž tvar, rozměry a počet překážek umístěných v prostoru závodiště nesmí být v rozporu s Dostihovým řádem. V kursu steeplechase-cross country musejí být zařazeny i překážky, jejichž odskoková a doskoková plocha jsou výškově rozdílné, nebo překážky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, nebo překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním. Výkonnostní zkoušky jsou výkonnostní chovatelské zkoušky a dostihy s penalitami a úlevami. Výkonnostní chovatelská zkouška je dostih, v němž všichni koně stejného věku nesou stejné hmotnostní zatížení (nehledě na hmotnostní úlevy pro klisny). Dostih s penalitami a úlevami je dostih, v němž hmotnostní zatížení koní je stanoveno s ohledem na jejich věk a dosažená vítězství (umístění), popřípadě věk a celkový zisk koně nebo celkovou výhru koně za určité období. 12

13 National listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut national listed dostihu (NL). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Graded a Listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut Graded 1, Graded 2, Graded 3 nebo Listed (G1, G2, G3 a L). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Handicap je dostih, v němž jsou hmotnostní zatížení koní určena handicaperem tak, aby všichni startující koně měli stejnou naději na vítězství. Sestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejvýše ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 65 kg, v překážkovém dostihu 75 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení snížená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejvýše ohodnoceného koně. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Vzestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejníže ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 13

14 52 kg (v handicapech vyhrazených pro jezdce amatéry 58 kg), v překážkovém dostihu 64 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení zvýšená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejníže ohodnoceného koně. Handicap s omezením je handicap, jehož propozice uvádějí nejvyšší a nejnižší hodnocení handicapera, které ještě opravňuje koně ke startu v dostihu. Handicap se stanoveným rozdílem proti průběžnému nebo generálnímu handicapu je handicap, jehož propozice uvádějí rozdíl mezi hodnocením handicapera vyjádřeným průběžným nebo generálním handicapem a hmotnostním zatížením, které kůň v dostihu skutečně ponese. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Dostih prodejných koní je dostih, po němž každý v něm startující kůň, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. Dostih s prodejními podmínkami je dostih, po němž každý v něm startující kůň, který byl při podávání přihlášky oznámen jako prodejný, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. 14

15 Křižování se dopustí kůň, který v průběhu dostihu překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Majitelské sdružení: Žádost o registraci majitelského sdružení musí obsahovat: a) jména a adresy všech osob, které mají podíl na vlastnictví nebo pronájmu koně nebo koní, kteří jsou předmětem sdružení, jakož i poměrnou část těchto podílů. Počet členů nesmí být větší než dvanáct, b) jméno osoby, která je oprávněná vysílat koně k dostihům pod jménem sdružení, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se podílníci na finančních záležitostech nedohodli jinak). Pro platnost této plné moci je třeba, aby žádný z ostatních podílníků neměl větší vlastnický nebo nájemní podíl než tato osoba. Majitelská společnost: Majitelská společnost tuzemská i zahraniční bez ohledu na právní formu může vlastnit jednoho nebo více dostihových koní a vysílat je do dostihů při splnění těchto předpokladů: 1. Společnost musí být schválena Jockey Clubem ČR. Toto schválení je uděleno tehdy, shledá-li Jockey Club ČR v pořádku všechny podklady, které je podle 15

16 jeho názoru třeba ověřit za účelem identifikace společnosti, a to zejména: a) u společností již zřízených výpis z obchodního rejstříku. U společností, které nejsou ještě ustaveny, společenskou smlouvu a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Po zápisu a ve lhůtě do čtrnácti dnů od data zápisu musí oprávněný zástupce společnosti zaslat Jockey Clubu ČR jeden exemplář výpisu z rejstříku. Jakýkoliv rozdíl mezi předloženým výpisem a návrhem na zápis, který byl předložen k žádosti o schválení a registraci společnosti, může být důvodem ke zrušení schválení a registrace, b) seznam umožňující identifikovat držitele podílů na koni nebo koních. Držitelé podílů musejí být individuálně schváleni Jockey Clubem ČR. 2. Společnost musí určit zmocněnce, který musí být k tomuto účelu zvlášť schválen Jockey Clubem ČR a který bude oprávněn vysílat koně v majetku společnosti do dostihů pod jménem společnosti, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se s ním majitelská společnost nedohodne ve finančních záležitostech jinak). 3. Žádost o schválení zahraniční společnosti jako majitele musí obsahovat stejné náležitosti a schválení zahraniční dostihovou autoritou, jejíž pravomoci odpovídají pravomocím Jockey Clubu ČR. 16

17 Nestartovavší kůň je kůň, který nikdy nebyl v moci startéra. Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). Nezvítězivší kůň je kůň, který nikdy nezvítězil v žádném dostihu (tj. nebyl uveden ve schváleném výsledku dostihu jako vítěz, nebo mu toto vítězství nebo tato vítězství byla později orgány dostihového provozu odejmuta). Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). V případě odvolání proti výroku dostihové komise zůstává kůň zvítězivším až do vyřešení odvolání Dostihovým soudem. Odvolání v řízení o protestech: Proti rozhodnutí dostihové komise nebo Pořádkové komise v řízení o protestech se může majitel koně, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto, odvolat písemně k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Odvolání v řízení o přestupcích: Každý, komu dostihová komise uložila finanční sankci vyšší než 2000,- Kč nebo sankci odnětí licence nebo sankci distancování dostihového koně na dobu delší než dva týdny, stejně jako každý komu uložila Pořádková komise finanční sankci vyšší než 4000,- Kč nebo sankci zákaz činnosti při dostizích na dobu delší než tři týdny, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 17

18 tři týdny, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, odnětí licence na dobu delší než tři týdny, distancování nebo distancování dostihového koně na dobu delší než tři týdny, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než tři týdny nebo zrušení registrace dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, se může písemně odvolat k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Orgán dostihového provozu je orgán, jehož práva a povinnosti jsou upraveny Dostihovým řádem a který je oprávněn vykonávat svou pravomoc podle oprávnění daného tímto Dostihovým řádem. Orgán veterinárního dozoru jsou pracovníci orgánů veterinární správy vykonávající veterinární dozor ( 22 Zákona č. 87/1987 Sb. v úplném znění novely Zákona č. 437/1991 Sb. a 22 a 25 Zákona č. 167/1993 Sb.). Organizační ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané pořadatelem dostihů a mající platnost pro dostihy pořádané tím pořadatelem dostihů, který je vydal. Pádem koně v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem (artic. scapulohumeralis) nebo kyčelním hrbolem (tuber coxae). V případě po- 18

19 chybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující oficiální stanovisko dostihové komise. Pádem jezdce v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí taková situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně (sedlo, krk, hřbet) a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla. V případě pochybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující stanovisko dostihové komise. Použití bičíku: Správné použití bičíku zahrnuje: a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, b) použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně, c) ruka ani bičík se nezvedají nad úroveň ramen, d) údery bičíkem na hýždě nebo (pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) na plec koně, e) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, přičemž za kritický úsek dostihu se považuje v rovinovém dostihu cílová rovina, v překážkovém dostihu úsek po absolvování předposlední překážky. Pokud počet úderů bičíkem v tomto kritickém úseku překročí počet 7, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, f) použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru, 19

20 g) v průběhu překážkového dostihu příležitostné použití bičíku k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih. Jako nesprávné (zakázané - viz 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje: a) zbytečné použití bičíku, b) nevhodné použité bičíku, c) nadměrné použití bičíku. Jako zbytečné použití bičíku se posuzují pokračující údery bičíkem potom, kdy: - kůň jasně vítězí nebo kdy - kůň proběhl cílem. Jako nevhodné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - tak silné, že ovlivňují rovnováhu koně, snižují jeho rychlost nebo mají za následek jeho vybočení, - tak silné, že mají za následek zranění koně, - na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně (na plec pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) s výjimkou velmi výjimečných okolností (udržení koně v přímém směru, odvracení nebezpečné situace v dostihu apod.), - vedené rukou ve směru jiném než rovnoběžném se směrem pohybu koně, popřípadě takové, při nichž se ruka nebo bičík zvedají nad úroveň ramen. 20

21 Jako nadměrné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery, - neustávající ani potom, kdy kůň na použití bičíku nereaguje, - opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval, - pokračující i potom, kdy je kůň jasně poražen. Prostor váhy je část prostoru vážnice, která je vymezena zábradlím nebo jiným způsobem od ostatního prostoru vážnice. Protest je možné podat proti výsledku dostihu. K protestu je oprávněna dostihová komise (protest ex offo) nebo majitel (jeho zmocněnec) nebo trenér koně účastnícího se dostihu, kterému by v případě úspěšného protestu připadla cena nebo vyšší cena. Pokud je protest podáván pro přestupek proti ustanovením DŘ o průběhu dostihu ( DŘ) může v jejich nepřítomnosti podat protest i jezdec takového koně. Přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí. O přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí je třeba každoročně žádat Jockey Club ČR. Přechodný vývoz končí nejpozději koncem roku, ve kterém je klisna znovu březí po narození druhého hříběte, k jehož početí došlo v zahraničí. 21

22 Schválení výsledku dostihu je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise. Starší kůň je kůň starší než uvedená věková hranice (zkratka stš). Starý kůň je jedenáctiletý a starší kůň (st.). Trvalé umístění v chovu České republiky znamená, že klisna je v Plemenné knize ČR zapsaná jako chovná klisna a je v chovu na území ČR nebo v zahraničí při splnění podmínek dočasného vývozu matky do zahraničí. Účastník dostihového provozu je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být podle Dostihového řádu jednáno, nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím orgánů dostihového provozu přímo dotčeny. Veterinární lékař je veterinární lékař, který zajišťuje veterinární léčebnou a preventivní péči v souladu s 4 Zákona č. 381/1991 Sb. a Zákona č. 437/1991 Sb., odst. 3a. Vyloučení koně z dostihového provozu znamená, že kůň nemůže být hlášen do dostihů, oznámen jako startující ani startovat v dostizích. Vztahem k dostihovému koni se pro účely Dostihového řádu rozumí vztah majitele dostihového koně, zmocněnce majitele dostihového koně a trenéra dostihového koně. 22

23 Zakázané prostředky jsou: a) zakázané látky uvedené v odstavci 10 článku 6 Mezinárodní dohody o chovu a dostizích, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR zvláštním předpisem ve Věstníku ČR. Za zakázanou látku je považována látka samotná, její izomer nebo metabolit nebo metabolit izomeru. Zakázané látky se člení na: aa) podmíněně zakázané látky, kterými jsou: aaa) látky, u nichž jsou Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích stanoveny přípustné prahové hodnoty, pokud jsou tyto prahové hodnoty překročeny. Prahové hodnoty pro tyto látky zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT, aab) antiinfekční látky, jimiž jsou: -antibiotické a antibakteriální látky, - antimykotické látky, - antiparazitární látky, pokud jejich použití není uvedeno v medikačním deníku a/nebo není nahlášeno do protokolu při odběru vzorku. ab) bezpodmínečně zakázané látky, kterými jsou další zakázané látky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. b) zakázané praktiky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci aab), pokud její aplikace není uve- 23

24 dena v medikačním deníku a/nebo není uvedena v protokolu o odběru vzorku, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a jsou proto důvodem k zahájení disciplinárního řízení. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky u koně, který startoval v dostihu, jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběhu vzorku nebo v den, během kterého byla provedena vyšetření, jejichž důsledkem bylo prokázání použití zakázané praktiky. 24

25 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu 2 Dostihový řád upravuje veškeré cvalové dostihy pořádané na území České republiky. 3 Žádná zvláštní úprava, žádná doplňující nebo zvláštní podmínka nesmí porušit jeho ustanovení. 4 Každý, kdo se chce stát účastníkem dostihového provozu podle tohoto Dostihového řádu, musí podepsat prohlášení, že bude respektovat všechna jeho ustanovení jako podmínky smlouvy uzavřené s Jockey Clubem ČR. 5 Zrušen. 6 Ustanovení Dostihového řádu, jakož i všechna rozhodnutí učiněná v rámci Dostihového řádu k tomu příslušnými orgány dostihového provozu, jsou závazná pro všechny účastníky dostihového provozu. 7 Každé rozhodnutí učiněné na základě tohoto Dostihového řádu musí být uveřejněno ve Věstníku ČT. 8 Každé rozhodnutí, které je učiněno orgány dostihového provozu, kterým takové rozhodnutí podle tohoto Dostihového řádu přísluší, je plnoprávně účinné na území celé České republiky pod podmínkou, že bylo bezprostředně nahlášeno k uveřejnění ve Věstníku ČT a že bylo přijato v souladu s právním řádem České republiky. 9 U činností v tréninkovém a dostihovém provozu, u nichž Dostihový řád nevylučuje činnost nezletilých osob, je potřeba k jejich výkonu nezletilými 25

26 osobami ověřený souhlas zákonných zástupců těchto osob. 26

27 Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky 10 Jockey Club České republiky je uznané chovatelské sdružení, kterému podle 3 Zákona č. 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Ministerstvo zemědělství udělilo souhlas k výkonu odborných činností ve smyslu tohoto zákona. Jockey Club ČR podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR a zastupuje tyto oblasti chovu koní v tuzemsku i zahraničí. K zajištění těchto úkolů má Jockey Club ČR tato oprávnění: a) vydávat předpisy upravující cvalový dostihový provoz, b) rozhodovat ve všech případech, které Dostihový řád nepředvídal. Rovněž je oprávněn v případě nutnosti bez předchozího oznámení dočasně změnit libovolný článek Dostihového řádu, popřípadě zrušit jeho platnost. Toto opatření je Jockey Club ČR oprávněn přijmout na určitou dobu, kterou považuje za 27

28 přiměřenou, v každém případě je však povinen takové rozhodnutí neprodleně zveřejnit ve Věstníku ČT, c) vydávat ustanovení, která se týkají účastníků dostihového provozu a která považuje za nezbytná, d) pro zajištění šlechtitelské činnosti v chovu plnokrevníka stanovovat metodiky zkoušek výkonnosti u tohoto plemene a kontrolovat jejich dodržování, e) udělovat povolení k pořádání dostihů nebo toto povolení odnímat, f) uznat nebo neuznat závodiště jako vhodné pro pořádání dostihů, g) vyhovět nebo nevyhovět žádosti o registraci majitele dostihové stáje, žádosti o udělení nebo obnovení licence trenéra a jezdce dostihových koní, jakož i žádosti o vydání průkazu ošetřovatele dostihových koní, h) takovou již udělenou registraci, licenci nebo průkaz pozastavit nebo odejmout, a to na dobu, kterou považuje za přiměřenou, i) jmenovat předsedy, místopředsedy a členy Vrchního dostihového soudu, Dostihového soudu a Pořádkové komise, schvalovat na návrh pořadatelů dostihů předsedy a členy dostihových komisí, dostihové tajemníky, rozhodčí u startu, rozhodčí u váhy a rozhodčí u cíle pro všechna dostihová závodiště, která podléhají jeho kontrole. Bez tohoto schválení nesmí žádná osoba vykonávat žádnou ze jmenovaných funkcí. V odůvodněných případech může Jockey 28

29 Club ČR odvolat jmenovanou osobu z funkce, zakázat výkon výše uvedené funkce kterékoli osobě, stejně tak i výkon kterékoli další funkce spojené s konáním dostihů, j) schválit nebo neschválit dostihové propozice všech cvalových dostihů pořádaných na území ČR, k) jmenovat a odvolávat handicapera nebo handicapery pro všechna závodiště, která podléhají jeho kontrole, l) ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci dostihových komisí, provádět potřebná šetření, rozhodovat a ukládat sankce v souladu s ustanoveními Dostihového řádu, m) na základě návrhů pořadatelů dostihů sestavovat dostihový kalendář, n) pro každý kalendářní rok stanovit a nejpozději do konce roku předchozího ve Věstníku ČT zveřejnit rozsah a výši poplatků, které budou vybírány od účastníků dostihů. Současně rovněž stanovit, který účastník dostihového provozu je oprávněn tyto poplatky vybírat, o) k zajištění výkonu výše uvedených oprávnění vytvářet komise a další orgány, schvalovat jejich jednací řády a jmenovat a odvolávat jejich členy, p) vykonávat další pravomoci, které vyplývají z Dostihového řádu. 11 Jockey Club ČR vydává Věstník ČT, v němž uveřejňuje zejména rozhodnutí a informace, jejichž zveřejnění ve Věstníku ČT vyžaduje Dostihový řád, a 29

30 další informace a sdělení, jejichž zveřejnění považuje za prospěšné a nezbytné pro zajištění regulérního a nerušeného chodu dostihového provozu. 12 Jockey Club ČR vydává každoročně Dostihovou ročenku, která obsahuje oficiální dostihové výsledky a statistiky. 13 Odpovědnost Jockey Clubu ČR, jeho členů, orgánů a funkcionářů je omezena na vědomou nedbalost a úmysl. 14 Pověření členové Jockey Clubu ČR mají za podmínek stanovených zvláštními předpisy a za podmínek stanovených tímto Dostihovým řádem volný přístup do všech dostihových zařízení a na všechna území, která podléhají kontrole Jockey Clubu ČR. Vrchní dostihový soud 14a Vrchní dostihový soud vykonává zvláštní revizní pravomoc proti rozhodnutí Dostihového soudu o zákazu činnosti při dostizích na dobu delší než 6 měsíců, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 6 měsíců, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než 6 měsíců, odnětí licence na dobu delší než 6 měsíců, distancování na dobu delší než 6 měsíců, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než 6 měsíců nebo zrušení registrace dostihové stáje/stájí na dobu delší než 6 měsíců. Dále Vrchní dostihový soud rozhoduje v ří- 30

31 zení o nezákonnosti ustanovení Dostihového řádu v případech jejich napadení pro jejich protiprávnost nebo zjevnou nespravedlnost. 14b Vrchní dostihový soud je tříčlenný, sestává z předsedy a dvou členů, kteří jsou jmenováni Jockey Clubem na období čtyř let. Funkci předsedy může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru práva. Zbývající dva členové Vrchního dostihového soudu jsou jmenováni Jockey Clubem z řad ostatních členů orgánů nebo účastníků dostihového provozu s dostatečnými zkušenostmi a rozhledem v jeho problematice. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním. Vrchní dostihový soud jedná a rozhoduje (s výjimkou uvedenou v 480 DŘ) v minimálním složení předseda a minimálně jeden z dalších členů. Dostihový soud 15 Dostihový soud řeší odvolání v řízení o protestech a v řízení o přestupcích. 16 Pravomoci Dostihového soudu: - zpracovává jednací řád, kterým se po schválení Jockey Clubem ČR řídí, - může účastníky řízení postihnout sankcemi v plném rozsahu stanoveném DŘ a popřípadě stanovit propadnutí kauce. 17 Povinnosti Dostihového soudu: 31

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více