JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů"

Transkript

1 JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014

2 2

3 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky Vrchní dostihový soud Dostihový soud Pořádková komise Dostihová komise Handicaper Rozhodčí Obecná ustanovení o rozhodčích Rozhodčí u váhy Rozhodčí u startu Rozhodčí u cíle Oddíl IV Účastníci dostihového provozu Obecná ustanovení o účastnících dostihového provozu Dostihoví funkcionáři Dostihový tajemník

4 Správce dostihové dráhy Hlasatel Dostihový pokladník Vedoucí sboru pořadatelů Licitátor Pořadatel dostihů Majitel dostihového koně Obecná ustanovení o registraci a změnách majitele Obecná ustanovení o majiteli Pronájem Zmocněnec majitele Zmocnění trenérů dostihových koní Jméno dostihové stáje Dostihové barvy Chovatel dostihového koně Držitelé licence Obecná ustanovení o držitelích licence Trenér dostihových koní Obecná ustanovení o trenérech dostihových koní Licence trenéra z povolání Licence trenéra-majitele Jezdec dostihových koní Obecná ustanovení o jezdcích dostihových koní 62 Jezdec amatér Jezdec z povolání Jezdec žák

5 Jezdec Žokej Jízdné jezdců z povolání Hmotnostní úlevy jezdců dostihových koní Ošetřovatel dostihových koní Oddíl V Dostihový kůň Věk dostihového koně Jméno dostihového koně Průkaz koně Dostihoví koně tuzemského a zahraničního chovu. 78 Oddíl VI Pořádání dostihů Závodiště Obecná ustanovení o pořádání dostihů Pořádání dostihů prodejných koní a dostihů s prodejními podmínkami Účast koní v dostizích Obecná ustanovení o účasti koní v dostizích Hmotnostní zatížení a stanovení penalit a úlev Cena dostihu Dostihové propozice Přihlášky koní do dostihu Oznámení startujících koní Škrtání koní z účasti v dostihu Změny propozic, otevírání a rušení dostihů Dělení dostihů a snižování počtu startujících koní 110 Dělení dostihů

6 Snižování počtu startujících koní Startovní listina a Dostihový program Startovní listina Dostihový program Odkládání a rušení dostihů a dostihových dnů Oddíl VII Dostih Opatření proti dopingu Neúčast koně, který byl oznámen jako startující, v dostihu Výstroj a povolené pomůcky Vážení jezdců před dostihem Start dostihu Před startem Start Obecná ustanovení o startu Start ze startovacích boxů Start startovacím strojem a start praporkem. 141 Další obecná ustanovení o startu Průběh dostihu Výrok rozhodčího u cíle Vážení jezdců po dostihu Neplatný dostih Dostihová zpráva Oddíl VIII Disciplinární řád Přestupky proti ustanovením Dostihového řádu Sankce

7 Obecná ustanovení o sankcích Druhy sankcí Oprávnění k ukládání sankcí Účinnost sankcí Oznámení uložené sankce Registrace uložených sankcí Seznam dlužníků Žádosti o prominutí sankcí Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o protestech Řízení dostihových komisí a Pořádkové komise o přestupcích Řízení Dostihového soudu o odvolání A. V řízení o protestech B. V řízení o přestupcích Jednání Pořádkové komise a Dostihového soudu 180 Předběžná opatření Revize rozhodnutí Dostihového soudu Napadení jednotlivých ustanovení Dostihového řádu Oddíl IX Závěrečná ustanovení PŘÍLOHA Věcný rejsřík Tabulka rozdílů hmotnostíchyba! Záložka není definována. 7

8 8

9 Oddíl I Definice a vysvětlivky 1 Anglickým polokrevníkem se pro účely Dostihového řádu rozumí teplokrevný kůň, který má v prvních pěti generacích minimálně 51 % krve anglického plnokrevníka a přitom nepochází z obou plnokrevných rodičů a pochází z přirozené plemenitby tak, jak je definována Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích. Celková výhra koně za určité období je součet cen za vítězství koně, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Celkový zisk koně za určité období je součet cen za vítězství a cen za umístění, kterých kůň dosáhl v uvedeném období. Cena dostihu je peněžní obnos, který se po dostihu rozdělí mezi majitele umístěných koní (nezahrnuje žádné prémie a čestné ceny). Cena za vítězství je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel zvítězivšího koně. Cena za umístění je peněžní obnos, který je částí ceny dostihu a který získá majitel koně umístivšího se na platném místě s výjimkou vítěze. Datem zveřejnění informace ve Věstníku ČT se pro účely Dostihového řádu rozumí datum uvedené na titulní straně toho čísla Věstníku ČT, v němž je informace uvedena. 9

10 Doplňující ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané Jockey Clubem ČR a mající platnost pro všechny pořadatele dostihů na území ČR. Dostihem se pro účely Dostihového řádu rozumí každý závod, kterého se účastní dostihový kůň s jezdcem v sedle s cílem soutěžit s jiným koněm nebo jinými koňmi o jakoukoli cenu, ať finanční, věcnou nebo jinak vyjádřenou, nebo s cílem rozhodnout jakoukoli sázku, která se týká výsledku takového závodu, pokud koně v takovém závodu startují současně. Pro účely Dostihového řádu se za dostih považuje rovněž dostih jediného koně (walkover). Dostihový den je kalendářní den, během něhož se má konat jeden nebo několik dostihů. Dostihový den začíná dvě hodiny před plánovaným startem prvního dostihu a končí schválením výsledku posledního dostihu. Dostihová dráha je část závodiště vytyčená a upravená pro konání dostihů v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Na všech travnatých dostihových drahách, které nejsou bariérou odděleny od pískové dráhy, se při rovinovém dostihu písková dráha nepovažuje za součást dostihové dráhy. Při překážkovém dostihu se neoddělená písková dráha nepovažuje za součást dráhy dostihu v úseku od distančního mezníku do cíle. 10

11 Dostihovým koněm se pro účely Dostihového řádu rozumí dvouletí, tříletí a starší koně plemen anglický plnokrevník a polokrevník a arabský plnokrevník a polokrevník a koně zapsaní v NTR, zapsaní v tréninkové listině v souladu s ustanoveními Dostihového řádu. Dráha dostihu (kurs dostihu) je pro rovinové dostihy vzdálenost mezi startem dostihu a cílem dostihu vytyčená na dostihové dráze, pro překážkové dostihy je dána pořadím překážek daným propozicemi dostihu a vytyčením pomocí točných a směrových bodů. Druhy dostihů: Rovinový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena na dostihové dráze bez překážek. Překážkový dostih je dostih, jehož trať je vytyčena tak, aby jeho účastníci v průběhu dostihu museli překonávat překážky (skoky do výšky, příkopy). Dostih přes proutěné překážky je překážkový dostih, jehož kurs je vytyčen v prostoru závodiště a při kterém jeho účastníci překonávají v průběhu dostihu pouze proutěné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem. Steeplechase je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž rozměry a počet jsou předepsány Dostihovým řádem a jejichž odskoková a doskoková plocha jsou na stejné úrovni. Kurs steeplechase nesmí tvořit pouze proutěné překážky a nesmí v něm být zařazeny překáž- 11

12 ky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, a překážky, jejichž charakter vyžaduje překonávání klusem, vylézáním a slézáním, broděním nebo plaváním. Steeplechase-cross country je překážkový dostih, jehož trať je vytyčena na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a v jehož průběhu překonávají jeho účastníci pevné i přenosné překážky, jejichž tvar, rozměry a počet musejí být schváleny Jockey Clubem ČR, přičemž tvar, rozměry a počet překážek umístěných v prostoru závodiště nesmí být v rozporu s Dostihovým řádem. V kursu steeplechase-cross country musejí být zařazeny i překážky, jejichž odskoková a doskoková plocha jsou výškově rozdílné, nebo překážky, jejichž charakter vyžaduje podstatné snížení nájezdové rychlosti, nebo překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním. Výkonnostní zkoušky jsou výkonnostní chovatelské zkoušky a dostihy s penalitami a úlevami. Výkonnostní chovatelská zkouška je dostih, v němž všichni koně stejného věku nesou stejné hmotnostní zatížení (nehledě na hmotnostní úlevy pro klisny). Dostih s penalitami a úlevami je dostih, v němž hmotnostní zatížení koní je stanoveno s ohledem na jejich věk a dosažená vítězství (umístění), popřípadě věk a celkový zisk koně nebo celkovou výhru koně za určité období. 12

13 National listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut national listed dostihu (NL). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Graded a Listed dostihy jsou výkonnostní zkoušky, kterým byl Jockey Clubem ČR přiznán statut Graded 1, Graded 2, Graded 3 nebo Listed (G1, G2, G3 a L). Seznam těchto dostihů zveřejňuje Jockey Club ČR každoročně ve Věstníku ČT současně se zveřejněním dostihového kalendáře. Handicap je dostih, v němž jsou hmotnostní zatížení koní určena handicaperem tak, aby všichni startující koně měli stejnou naději na vítězství. Sestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejvýše ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 65 kg, v překážkovém dostihu 75 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení snížená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejvýše ohodnoceného koně. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Vzestupný handicap je handicap, v němž handicaperem nejníže ohodnocený kůň nese v rovinovém dostihu 13

14 52 kg (v handicapech vyhrazených pro jezdce amatéry 58 kg), v překážkovém dostihu 64 kg, a ostatní koně nesou hmotnostní zatížení zvýšená proti této hmotnosti o rozdíl mezi jejich hodnocením handicaperem a hodnocením handicaperem nejníže ohodnoceného koně. Handicap s omezením je handicap, jehož propozice uvádějí nejvyšší a nejnižší hodnocení handicapera, které ještě opravňuje koně ke startu v dostihu. Handicap se stanoveným rozdílem proti průběžnému nebo generálnímu handicapu je handicap, jehož propozice uvádějí rozdíl mezi hodnocením handicapera vyjádřeným průběžným nebo generálním handicapem a hmotnostním zatížením, které kůň v dostihu skutečně ponese. Kůň, jehož takto stanovené hmotnostní zatížení by se dostalo do rozporu s ustanovením Dostihového řádu o minimálním hmotnostním zatížení, s nímž může kůň v dostihu startovat, je nevyhandicapovaný. V listině oznámení hmotností musí být u těchto koní uvedeno, o kolik kg není kůň vyhandicapován. Dostih prodejných koní je dostih, po němž každý v něm startující kůň, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. Dostih s prodejními podmínkami je dostih, po němž každý v něm startující kůň, který byl při podávání přihlášky oznámen jako prodejný, pokud prohraje, může být zakoupen, pokud vyhraje, musí být nabídnut k prodeji ve veřejné dražbě. 14

15 Křižování se dopustí kůň, který v průběhu dostihu překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Majitelské sdružení: Žádost o registraci majitelského sdružení musí obsahovat: a) jména a adresy všech osob, které mají podíl na vlastnictví nebo pronájmu koně nebo koní, kteří jsou předmětem sdružení, jakož i poměrnou část těchto podílů. Počet členů nesmí být větší než dvanáct, b) jméno osoby, která je oprávněná vysílat koně k dostihům pod jménem sdružení, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se podílníci na finančních záležitostech nedohodli jinak). Pro platnost této plné moci je třeba, aby žádný z ostatních podílníků neměl větší vlastnický nebo nájemní podíl než tato osoba. Majitelská společnost: Majitelská společnost tuzemská i zahraniční bez ohledu na právní formu může vlastnit jednoho nebo více dostihových koní a vysílat je do dostihů při splnění těchto předpokladů: 1. Společnost musí být schválena Jockey Clubem ČR. Toto schválení je uděleno tehdy, shledá-li Jockey Club ČR v pořádku všechny podklady, které je podle 15

16 jeho názoru třeba ověřit za účelem identifikace společnosti, a to zejména: a) u společností již zřízených výpis z obchodního rejstříku. U společností, které nejsou ještě ustaveny, společenskou smlouvu a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Po zápisu a ve lhůtě do čtrnácti dnů od data zápisu musí oprávněný zástupce společnosti zaslat Jockey Clubu ČR jeden exemplář výpisu z rejstříku. Jakýkoliv rozdíl mezi předloženým výpisem a návrhem na zápis, který byl předložen k žádosti o schválení a registraci společnosti, může být důvodem ke zrušení schválení a registrace, b) seznam umožňující identifikovat držitele podílů na koni nebo koních. Držitelé podílů musejí být individuálně schváleni Jockey Clubem ČR. 2. Společnost musí určit zmocněnce, který musí být k tomuto účelu zvlášť schválen Jockey Clubem ČR a který bude oprávněn vysílat koně v majetku společnosti do dostihů pod jménem společnosti, podepisovat přihlášky, podávat oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané částky (pokud se s ním majitelská společnost nedohodne ve finančních záležitostech jinak). 3. Žádost o schválení zahraniční společnosti jako majitele musí obsahovat stejné náležitosti a schválení zahraniční dostihovou autoritou, jejíž pravomoci odpovídají pravomocím Jockey Clubu ČR. 16

17 Nestartovavší kůň je kůň, který nikdy nebyl v moci startéra. Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). Nezvítězivší kůň je kůň, který nikdy nezvítězil v žádném dostihu (tj. nebyl uveden ve schváleném výsledku dostihu jako vítěz, nebo mu toto vítězství nebo tato vítězství byla později orgány dostihového provozu odejmuta). Toto ustanovení platí pro dostihy téhož druhu (rovinové dostihy, dostihy přes proutěné překážky, ostatní překážkové dostihy). V případě odvolání proti výroku dostihové komise zůstává kůň zvítězivším až do vyřešení odvolání Dostihovým soudem. Odvolání v řízení o protestech: Proti rozhodnutí dostihové komise nebo Pořádkové komise v řízení o protestech se může majitel koně, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto, odvolat písemně k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Odvolání v řízení o přestupcích: Každý, komu dostihová komise uložila finanční sankci vyšší než 2000,- Kč nebo sankci odnětí licence nebo sankci distancování dostihového koně na dobu delší než dva týdny, stejně jako každý komu uložila Pořádková komise finanční sankci vyšší než 4000,- Kč nebo sankci zákaz činnosti při dostizích na dobu delší než tři týdny, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 17

18 tři týdny, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, odnětí licence na dobu delší než tři týdny, distancování nebo distancování dostihového koně na dobu delší než tři týdny, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než tři týdny nebo zrušení registrace dostihové stáje na dobu delší než tři týdny, se může písemně odvolat k Dostihovému soudu. Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Orgán dostihového provozu je orgán, jehož práva a povinnosti jsou upraveny Dostihovým řádem a který je oprávněn vykonávat svou pravomoc podle oprávnění daného tímto Dostihovým řádem. Orgán veterinárního dozoru jsou pracovníci orgánů veterinární správy vykonávající veterinární dozor ( 22 Zákona č. 87/1987 Sb. v úplném znění novely Zákona č. 437/1991 Sb. a 22 a 25 Zákona č. 167/1993 Sb.). Organizační ustanovení jsou předpisy doplňující ustanovení Dostihového řádu o pořádání dostihů vydávané pořadatelem dostihů a mající platnost pro dostihy pořádané tím pořadatelem dostihů, který je vydal. Pádem koně v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem (artic. scapulohumeralis) nebo kyčelním hrbolem (tuber coxae). V případě po- 18

19 chybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující oficiální stanovisko dostihové komise. Pádem jezdce v dostihu se pro účely Dostihového řádu rozumí taková situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně (sedlo, krk, hřbet) a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla. V případě pochybností, zda tato situace v dostihu nastala, je rozhodující stanovisko dostihové komise. Použití bičíku: Správné použití bičíku zahrnuje: a) ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, b) použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně, c) ruka ani bičík se nezvedají nad úroveň ramen, d) údery bičíkem na hýždě nebo (pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) na plec koně, e) omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum, přičemž za kritický úsek dostihu se považuje v rovinovém dostihu cílová rovina, v překážkovém dostihu úsek po absolvování předposlední překážky. Pokud počet úderů bičíkem v tomto kritickém úseku překročí počet 7, je dostihová komise povinna přešetřit správnost použití bičíku a oprávněna přijmout opatření proti jezdci dostihového koně i v případě, že ostatní pravidla správného použití bičíku byla dodržena, f) použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru, 19

20 g) v průběhu překážkového dostihu příležitostné použití bičíku k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih. Jako nesprávné (zakázané - viz 316 DŘ) použití bičíku se posuzuje: a) zbytečné použití bičíku, b) nevhodné použité bičíku, c) nadměrné použití bičíku. Jako zbytečné použití bičíku se posuzují pokračující údery bičíkem potom, kdy: - kůň jasně vítězí nebo kdy - kůň proběhl cílem. Jako nevhodné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - tak silné, že ovlivňují rovnováhu koně, snižují jeho rychlost nebo mají za následek jeho vybočení, - tak silné, že mají za následek zranění koně, - na jinou část těla koně, než na hýždě nebo na plec koně (na plec pouze v případě, že ruka drží bičík v "bekhendové" pozici a současně drží i otěže) s výjimkou velmi výjimečných okolností (udržení koně v přímém směru, odvracení nebezpečné situace v dostihu apod.), - vedené rukou ve směru jiném než rovnoběžném se směrem pohybu koně, popřípadě takové, při nichž se ruka nebo bičík zvedají nad úroveň ramen. 20

21 Jako nadměrné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: - pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery, - neustávající ani potom, kdy kůň na použití bičíku nereaguje, - opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval, - pokračující i potom, kdy je kůň jasně poražen. Prostor váhy je část prostoru vážnice, která je vymezena zábradlím nebo jiným způsobem od ostatního prostoru vážnice. Protest je možné podat proti výsledku dostihu. K protestu je oprávněna dostihová komise (protest ex offo) nebo majitel (jeho zmocněnec) nebo trenér koně účastnícího se dostihu, kterému by v případě úspěšného protestu připadla cena nebo vyšší cena. Pokud je protest podáván pro přestupek proti ustanovením DŘ o průběhu dostihu ( DŘ) může v jejich nepřítomnosti podat protest i jezdec takového koně. Přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí. O přechodný vývoz chovné klisny do zahraničí je třeba každoročně žádat Jockey Club ČR. Přechodný vývoz končí nejpozději koncem roku, ve kterém je klisna znovu březí po narození druhého hříběte, k jehož početí došlo v zahraničí. 21

22 Schválení výsledku dostihu je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise. Starší kůň je kůň starší než uvedená věková hranice (zkratka stš). Starý kůň je jedenáctiletý a starší kůň (st.). Trvalé umístění v chovu České republiky znamená, že klisna je v Plemenné knize ČR zapsaná jako chovná klisna a je v chovu na území ČR nebo v zahraničí při splnění podmínek dočasného vývozu matky do zahraničí. Účastník dostihového provozu je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být podle Dostihového řádu jednáno, nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím orgánů dostihového provozu přímo dotčeny. Veterinární lékař je veterinární lékař, který zajišťuje veterinární léčebnou a preventivní péči v souladu s 4 Zákona č. 381/1991 Sb. a Zákona č. 437/1991 Sb., odst. 3a. Vyloučení koně z dostihového provozu znamená, že kůň nemůže být hlášen do dostihů, oznámen jako startující ani startovat v dostizích. Vztahem k dostihovému koni se pro účely Dostihového řádu rozumí vztah majitele dostihového koně, zmocněnce majitele dostihového koně a trenéra dostihového koně. 22

23 Zakázané prostředky jsou: a) zakázané látky uvedené v odstavci 10 článku 6 Mezinárodní dohody o chovu a dostizích, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR zvláštním předpisem ve Věstníku ČR. Za zakázanou látku je považována látka samotná, její izomer nebo metabolit nebo metabolit izomeru. Zakázané látky se člení na: aa) podmíněně zakázané látky, kterými jsou: aaa) látky, u nichž jsou Mezinárodní dohodou o chovu a dostizích stanoveny přípustné prahové hodnoty, pokud jsou tyto prahové hodnoty překročeny. Prahové hodnoty pro tyto látky zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT, aab) antiinfekční látky, jimiž jsou: -antibiotické a antibakteriální látky, - antimykotické látky, - antiparazitární látky, pokud jejich použití není uvedeno v medikačním deníku a/nebo není nahlášeno do protokolu při odběru vzorku. ab) bezpodmínečně zakázané látky, kterými jsou další zakázané látky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. b) zakázané praktiky, jejichž seznam zveřejňuje JC ČR ve Věstníku ČT. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci aab), pokud její aplikace není uve- 23

24 dena v medikačním deníku a/nebo není uvedena v protokolu o odběru vzorku, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a jsou proto důvodem k zahájení disciplinárního řízení. Nález látky uvedené v odstavci aaa) v koncentraci převyšující stanovenou prahovou hodnotu, nález látky uvedené v odstavci ab) nebo prokázané použití zakázané praktiky u koně, který startoval v dostihu, jsou považovány za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být diskvalifikován z dostihu, jehož se zúčastnil v den odběhu vzorku nebo v den, během kterého byla provedena vyšetření, jejichž důsledkem bylo prokázání použití zakázané praktiky. 24

25 Oddíl II Rozsah působnosti Dostihového řádu 2 Dostihový řád upravuje veškeré cvalové dostihy pořádané na území České republiky. 3 Žádná zvláštní úprava, žádná doplňující nebo zvláštní podmínka nesmí porušit jeho ustanovení. 4 Každý, kdo se chce stát účastníkem dostihového provozu podle tohoto Dostihového řádu, musí podepsat prohlášení, že bude respektovat všechna jeho ustanovení jako podmínky smlouvy uzavřené s Jockey Clubem ČR. 5 Zrušen. 6 Ustanovení Dostihového řádu, jakož i všechna rozhodnutí učiněná v rámci Dostihového řádu k tomu příslušnými orgány dostihového provozu, jsou závazná pro všechny účastníky dostihového provozu. 7 Každé rozhodnutí učiněné na základě tohoto Dostihového řádu musí být uveřejněno ve Věstníku ČT. 8 Každé rozhodnutí, které je učiněno orgány dostihového provozu, kterým takové rozhodnutí podle tohoto Dostihového řádu přísluší, je plnoprávně účinné na území celé České republiky pod podmínkou, že bylo bezprostředně nahlášeno k uveřejnění ve Věstníku ČT a že bylo přijato v souladu s právním řádem České republiky. 9 U činností v tréninkovém a dostihovém provozu, u nichž Dostihový řád nevylučuje činnost nezletilých osob, je potřeba k jejich výkonu nezletilými 25

26 osobami ověřený souhlas zákonných zástupců těchto osob. 26

27 Oddíl III Orgány dostihového provozu, jejich pravomoci a působnost Jockey Club České republiky 10 Jockey Club České republiky je uznané chovatelské sdružení, kterému podle 3 Zákona č. 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Ministerstvo zemědělství udělilo souhlas k výkonu odborných činností ve smyslu tohoto zákona. Jockey Club ČR podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR a zastupuje tyto oblasti chovu koní v tuzemsku i zahraničí. K zajištění těchto úkolů má Jockey Club ČR tato oprávnění: a) vydávat předpisy upravující cvalový dostihový provoz, b) rozhodovat ve všech případech, které Dostihový řád nepředvídal. Rovněž je oprávněn v případě nutnosti bez předchozího oznámení dočasně změnit libovolný článek Dostihového řádu, popřípadě zrušit jeho platnost. Toto opatření je Jockey Club ČR oprávněn přijmout na určitou dobu, kterou považuje za 27

28 přiměřenou, v každém případě je však povinen takové rozhodnutí neprodleně zveřejnit ve Věstníku ČT, c) vydávat ustanovení, která se týkají účastníků dostihového provozu a která považuje za nezbytná, d) pro zajištění šlechtitelské činnosti v chovu plnokrevníka stanovovat metodiky zkoušek výkonnosti u tohoto plemene a kontrolovat jejich dodržování, e) udělovat povolení k pořádání dostihů nebo toto povolení odnímat, f) uznat nebo neuznat závodiště jako vhodné pro pořádání dostihů, g) vyhovět nebo nevyhovět žádosti o registraci majitele dostihové stáje, žádosti o udělení nebo obnovení licence trenéra a jezdce dostihových koní, jakož i žádosti o vydání průkazu ošetřovatele dostihových koní, h) takovou již udělenou registraci, licenci nebo průkaz pozastavit nebo odejmout, a to na dobu, kterou považuje za přiměřenou, i) jmenovat předsedy, místopředsedy a členy Vrchního dostihového soudu, Dostihového soudu a Pořádkové komise, schvalovat na návrh pořadatelů dostihů předsedy a členy dostihových komisí, dostihové tajemníky, rozhodčí u startu, rozhodčí u váhy a rozhodčí u cíle pro všechna dostihová závodiště, která podléhají jeho kontrole. Bez tohoto schválení nesmí žádná osoba vykonávat žádnou ze jmenovaných funkcí. V odůvodněných případech může Jockey 28

29 Club ČR odvolat jmenovanou osobu z funkce, zakázat výkon výše uvedené funkce kterékoli osobě, stejně tak i výkon kterékoli další funkce spojené s konáním dostihů, j) schválit nebo neschválit dostihové propozice všech cvalových dostihů pořádaných na území ČR, k) jmenovat a odvolávat handicapera nebo handicapery pro všechna závodiště, která podléhají jeho kontrole, l) ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci dostihových komisí, provádět potřebná šetření, rozhodovat a ukládat sankce v souladu s ustanoveními Dostihového řádu, m) na základě návrhů pořadatelů dostihů sestavovat dostihový kalendář, n) pro každý kalendářní rok stanovit a nejpozději do konce roku předchozího ve Věstníku ČT zveřejnit rozsah a výši poplatků, které budou vybírány od účastníků dostihů. Současně rovněž stanovit, který účastník dostihového provozu je oprávněn tyto poplatky vybírat, o) k zajištění výkonu výše uvedených oprávnění vytvářet komise a další orgány, schvalovat jejich jednací řády a jmenovat a odvolávat jejich členy, p) vykonávat další pravomoci, které vyplývají z Dostihového řádu. 11 Jockey Club ČR vydává Věstník ČT, v němž uveřejňuje zejména rozhodnutí a informace, jejichž zveřejnění ve Věstníku ČT vyžaduje Dostihový řád, a 29

30 další informace a sdělení, jejichž zveřejnění považuje za prospěšné a nezbytné pro zajištění regulérního a nerušeného chodu dostihového provozu. 12 Jockey Club ČR vydává každoročně Dostihovou ročenku, která obsahuje oficiální dostihové výsledky a statistiky. 13 Odpovědnost Jockey Clubu ČR, jeho členů, orgánů a funkcionářů je omezena na vědomou nedbalost a úmysl. 14 Pověření členové Jockey Clubu ČR mají za podmínek stanovených zvláštními předpisy a za podmínek stanovených tímto Dostihovým řádem volný přístup do všech dostihových zařízení a na všechna území, která podléhají kontrole Jockey Clubu ČR. Vrchní dostihový soud 14a Vrchní dostihový soud vykonává zvláštní revizní pravomoc proti rozhodnutí Dostihového soudu o zákazu činnosti při dostizích na dobu delší než 6 měsíců, odejmutí oprávnění pořádat dostihy na dobu delší než 6 měsíců, zbavení práva být zmocněncem majitele dostihové stáje na dobu delší než 6 měsíců, odnětí licence na dobu delší než 6 měsíců, distancování na dobu delší než 6 měsíců, vyloučení dostihového koně z dostihového provozu na dobu delší než 6 měsíců nebo zrušení registrace dostihové stáje/stájí na dobu delší než 6 měsíců. Dále Vrchní dostihový soud rozhoduje v ří- 30

31 zení o nezákonnosti ustanovení Dostihového řádu v případech jejich napadení pro jejich protiprávnost nebo zjevnou nespravedlnost. 14b Vrchní dostihový soud je tříčlenný, sestává z předsedy a dvou členů, kteří jsou jmenováni Jockey Clubem na období čtyř let. Funkci předsedy může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru práva. Zbývající dva členové Vrchního dostihového soudu jsou jmenováni Jockey Clubem z řad ostatních členů orgánů nebo účastníků dostihového provozu s dostatečnými zkušenostmi a rozhledem v jeho problematice. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo odvoláním. Vrchní dostihový soud jedná a rozhoduje (s výjimkou uvedenou v 480 DŘ) v minimálním složení předseda a minimálně jeden z dalších členů. Dostihový soud 15 Dostihový soud řeší odvolání v řízení o protestech a v řízení o přestupcích. 16 Pravomoci Dostihového soudu: - zpracovává jednací řád, kterým se po schválení Jockey Clubem ČR řídí, - může účastníky řízení postihnout sankcemi v plném rozsahu stanoveném DŘ a popřípadě stanovit propadnutí kauce. 17 Povinnosti Dostihového soudu: 31

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2017 2 3 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 26

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2017 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 27 Rozsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY Radotínská 69 - Velká Chuchle Praha 5 a. ČESKÁ ASOCIACE STEEPLECHASE Box Pražská Pardubice

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY Radotínská 69 - Velká Chuchle Praha 5 a. ČESKÁ ASOCIACE STEEPLECHASE Box Pražská Pardubice JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY Radotínská 69 - Velká Chuchle - 159 00 Praha 5 a ČESKÁ ASOCIACE STEEPLECHASE Box 145 - Pražská 607-530 02 Pardubice Praha 2017 Pokyny pro pořádání překážkových dostihů v roce

Více

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ

ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ S T A N O V Y Život na vesnici, z.s. Název spolku zní: ČLÁNEK I. NÁZEV SDRUŽENÍ Život na vesnici, z.s. Sídlo: Pardubická 160 Opatovice nad Labem 533 45 ČLÁNEK II. SÍDLO A ADRESA SPOLKU Korespondenční adresa:

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

Organizační řád KlimNet z. s.

Organizační řád KlimNet z. s. Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád KlimNet z. s. 1. Spolek KlimNet z. s. se sídlem: 28. října 141, 742 83 Klimkovice, IČ: 26666936 (dále jen Spolek ) vydává v souladu se stanovami Spolku následující

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Stanovy klubu chovatelů králíků Činčila velká

Stanovy klubu chovatelů králíků Činčila velká Stanovy klubu chovatelů králíků Činčila velká 1 : Název, sídlo, forma, působnost a statutární zástupce 1.1 Název: Klub Činčila velká, zkratka Klub Čv 1.2 Sídlo: Kroměříž 1.3 Forma: klub je součástí ČSCH

Více

KLUSÁCKÝ DOSTIHOVÝ ŘÁD

KLUSÁCKÝ DOSTIHOVÝ ŘÁD KLUSÁCKÝ DOSTIHOVÝ ŘÁD platný od 25. 3. 2001 a dále změněný - - v roce 2002 : 21, 140, 160 a 172 - viz Věstník LXII č.1 - v roce 2003 : 178 - viz Věstník LXIII č.2 - v roce 2004 : 90 - viz Věstník LXIV

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU TRACK MARSHALS BRNO 1 STANOVY Zapsaného spolku TRACK MARSHALS BRNO Článek 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku: Track Marshals Brno, dále jen TMB 2. Sídlo: Bratislavská 189/5A,

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISE PRO APROBACI MAP ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I. Úvodní ustanovení

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISE PRO APROBACI MAP ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I. Úvodní ustanovení Česká geologická služba Praha 24. února 2011 KIárov 3, Praha 1 č.j.: ČGS 110/11/363 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOMISE PRO APROBACI MAP ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Komise

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY Agility Mladá Boleslav o.s.

STANOVY Agility Mladá Boleslav o.s. STANOVY Agility Mladá Boleslav o.s. Čl.1 Název, působnost a sídlo 1. Název skupiny je Agility Mladá Boleslav o.s. Zkrácený název Agility MB o.s. 2. Sídlo Agility Mladá Boleslav o.s. je Žižkova 515, Mladá

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Článek I Česká geologická služba Praha 20. května 2010 KIárov 3, Praha 1 č.j. CGS110/10/0684 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD OPONENTNÍ RADY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Oponentní rady

Více

Stanovy České společnosti pro právo životního prostředí, z. s.

Stanovy České společnosti pro právo životního prostředí, z. s. Stanovy České společnosti pro právo životního prostředí, z. s. HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s. (dále jen Společnost ) je spolkem, který se zabývá právem

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s.

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net, o.s. interní řád: Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. Tento řád je vydáván Radou Sdružení Klfree.net, o.s. (dále jen Sdružení)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku

Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. Stanovy spolku Název spolku : Klíč spolek invalidů Cvikov, z.s. čl. I. Název a sídlo Sídlo spolku : Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, PSČ 471 54 čl. II. Účel

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 4. června 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 4. června 2001 206 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 4. června 2001 o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2017 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky

Přestupní řád. Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků

Více

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie

Konsolidované úplné znění. S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie Konsolidované úplné znění S t a t u t u vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie ve znění usnesení vlády č. 113 ze dne 4. února 2004 a usnesení č. 382 ze dne

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU prosinec 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Tento přestupní řád stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů lakrosu v soutěžích pořádaných

Více

STANOVY spolku Tenisový klub Bzenec z.s.

STANOVY spolku Tenisový klub Bzenec z.s. STANOVY spolku Tenisový klub Bzenec z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název spolku : Tenisový klub Bzenec z.s. (dále jen spolek) Sídlo spolku : Sportovní 1585, Bzenec, PSČ 696 81 IČ : 26633825 Čl. 2 Postavení spolku

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Město Město Albrechtice

Město Město Albrechtice Město Město Albrechtice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Článek 1. Úvodní ustanovení Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y. Divadelní spolek VICENA. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y. Divadelní spolek VICENA. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Úvodní ustanovení S T A N O V Y Divadelní spolek VICENA Čl. 1 Název a sídlo 1) Název: Divadelní spolek VICENA (dále jen spolek). 2) Sídlo: Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí. Čl. 2 Úvodní ustanovení Spolek je subjektem

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku,

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku, Ministerstvo a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických zahradách,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy. Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ).

Stanovy. Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8. I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ). Stanovy Spolku přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 I. Název 1.1 Spolek přátel Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 (dále jen Spolek ). II. Sídlo 2.1 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8/468, PSČ 180

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Volební řád. pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa

Volební řád. pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa Volební řád pro volby do školských rad škol zřizovaných městem Česká Lípa 1 OBSAH : Úvod Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Čl. 9 Rozsah působnosti Složení a činnost školské rady Členství

Více

STANOVY. Velké ceny Prostějovska v požárním útoku

STANOVY. Velké ceny Prostějovska v požárním útoku STANOVY Velké ceny Prostějovska v požárním útoku Článek I. Základní ustanovení 1. Názvem sdružení je Velká cena Prostějovska v požárním útoku (dále jen VCP). 2. VCP je občanským sdružením podle zák.č.

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti Strana 618 Sbírka zákonů č. 64 / 2013 64 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Směrnice č. 2/2014, kterou se vydává statut a jednací řád rozkladové komise

Směrnice č. 2/2014, kterou se vydává statut a jednací řád rozkladové komise Úřad pro ochranu osobních údajů Směrnice č. 2/2014, kterou se vydává statut a jednací řád rozkladové komise K provedení 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a článku 14 organizačního řádu se

Více

Stanovy občanského sdružení Český pes

Stanovy občanského sdružení Český pes Stanovy občanského sdružení Český pes ČÁST PRVNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název sdružení je Český pes (dále také jen sdružení), IČ: 26572176. Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdružením

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5. Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.2019 Návrh na změnu Stanov družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově

Více

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 034 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV VERZE 2015 N 034.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ.... 3 N 034.1.1 Všeobecné ustanovení.

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, zapsaný spolek (dále jen z.s., KCHMPP nebo Spolek) 2. Sídlo:

Více

Jednací řád Kontrolní rady Technologické agentury České Republiky ( Jednací řád )

Jednací řád Kontrolní rady Technologické agentury České Republiky ( Jednací řád ) Jednací řád Kontrolní rady Technologické agentury České Republiky ( Jednací řád ) Úvodní ustanovení 1) Kontrolní rada Technologické agentury České Republiky (dále jen Kontrolní rada ) je kontrolním orgánem

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) ČÁST PRVNÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) ČÁST PRVNÍ N á v r h ZÁKON ze dne.. 2018 o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝBĚR

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Úvodní ustanovení. Složení Expertní hodnotící komise

Úvodní ustanovení. Složení Expertní hodnotící komise Statut Expertní hodnotící komise pro hodnocení návrhů výzkumných potřeb v programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Úvodní ustanovení (1)

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Sparta Hockey Supporters

Sparta Hockey Supporters Sparta Hockey Supporters Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sparta Hockey Supporters (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Janovského 923/41, 17000 Praha 7 Holešovice. Čl. II Účel spolku Účelem spolku

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *)

OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most. 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) OPAKOVANÉ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 4 Sídlo: Most 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole. 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole. 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole Koncem roku 2011 byl novelizován Školský zákon a s účinností od 1. 1. 2012 platí zákon č. 472/2011 Sb., z něhož citujeme pro účely organizace přijímacího řízení na střední školy následující text: Přijímání

Více

Zakládací listina nadačního fondu

Zakládací listina nadačního fondu Zakládací listina nadačního fondu I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu zní: Nadační fond Žernosecká Sovička 1.2 Sídlem nadačního fondu je: Žernosecká 1597/3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S T A N O V Y ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ - úplné znění - tak, jak vyplývá ze znění stanov AVO, schválených ustavujícím valným shromážděním dne 18. 6. 1990, registrovaným MVČR pod č. j. VSP/1-2063/90-R

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

vnitřní směrnici: Správce osobních údajů (osoba odpovědná za správu domu podle občanského zákoníku) :

vnitřní směrnici: Správce osobních údajů (osoba odpovědná za správu domu podle občanského zákoníku) : Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů společenstvím vlastníků (jako správcem osobních údajů) a o právech členů společenství - vlastníků jednotek (jako subjektu údajů), přijaté v souvislosti se zpracováváním

Více

Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ

Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ Organizační řád Klubu fotografů přírody při ČMMJ I. Název a sídlo 1.Název klubu: Klub fotografů přírody při ČMMJ, z.s. (dále jen Klub ). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1179/2a 3. Klub je zřízen ve

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice ze dne 14. 5. 2018 účinnost

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (dále jen tento Řád ) Článek 1 Disciplinární přestupek (1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených

Více