Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/ / CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/ / CS Příručka

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Poznámka o autorských právech Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic Bezpečnostní funkce Použití ve zdvihacích zařízeních Názvy produktů a obchodní značky Likvidace Úvod Obsah této příručky Doplňující literatura Vlastnosti Pohonový měnič MOVIDRIVE a sběrnice PROFINET Přístup ke všem informacím Kontrolní funkce Diagnostika Monitor průmyslové sběrnice Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Omezení Schematické znázornění bezpečnostní koncepce na příkladu měniče MOVIDRIVE B Bezpečnostně-technické požadavky Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Dříve než začnete Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, konstrukční velikost 1-6) Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Obsazení konektoru Stínění a vedení kabelu sběrnice Adresování TCP/IP a podsítě Nastavení parametrů IP-adresy pomocí protokolu DCP Postup po výměně zařízení Provozní indikace doplňkové karty DFS22B Kontrolky zařízení PROFINET Konfigurace a uvedení do provozu Konfigurace kontroléru sběrnice PROFINET-IO Zadávání názvu zařízení PROFINET Konfigurace rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO Příklad konfigurace dat procesu pohonového měniče MOVIDRIVE B PROFIsafe 3

4 7.2 Nastavení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Konfigurace bezpečnostního protokolu PROFIsafe pomocí softwaru STEP Popis bezpečnostních parametrů (F) Bezpečnostní diagnostika přes sběrnici PROFINET Provozní charakteristiky v systému PROFINET Úvod Integrovaný přepínač pro ethernet Konfigurace dat procesu Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Příklad řízení pro SIMATIC S7 s pohonovým měničem MOVIDRIVE MDX61B Timeout systému PROFINET (MOVIDRIVE MDX61B) Reakce na timeout průmyslové sběrnice (pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B) Příklad programu pro automatizovaný systém řízení SIMATIC S Alarmy PROFINET na příkladu měniče MOVIDRIVE B Parametrizace přes datovou sadu PROFIdrive Úvod do datových sad PROFINET Vlastnosti zařízení PROFINET firmy SEW-EURODRIVE Struktura kanálu parametrů PROFINET Průběh parametrizace datovou sadou Sekvence pro kontrolér / supervizor Adresování podřazených měničů Parametrizační příkazy MOVILINK Parametrizační příkazy aplikačního profilu PROFIdrive Čtení nebo zápis parametrů přes datovou sadu Příklad programu pro automatizovaný systém řízení SIMATIC S Technické údaje sběrnice PROFINET pro pohonové měniče MOVIDRIVE s rozhraním DFS22B Chybové kódy služeb PROFINET Integrovaný webový server Softwarové předpoklady Bezpečnostní nastavení Struktura úvodní stránky pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B s doplňkovou kartou DFS22B Struktura diagnostického appletu Ochrana proti přístupu MOVITOOLS MotionStudio přes Ethernet Přehled Postup činností při konfiguraci zařízení Komunikace s externími zařízeními Diagnostika chyb Diagnostické postupy Technické údaje Rozhraní DFS22B pro pohonový měnič MOVIDRIVE B Index PROFIsafe

5 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů 1 Příručka 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v této příručce mají následující strukturu: Piktogram SIGNÁLNÍ SLOVO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odstranění rizika. Piktogram Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VÝSTRAHA! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možné materiální škody Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje ovládání pohonového systému. 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržení pokynů uvedených v dokumentaci je podmínkou pro bezporuchový provoz a, případně, pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve příručku! Zajistěte, aby byla příručka v čitelném stavu dostupná osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování dokumentace zařízení MOVIDRIVE je základním předpokladem pro bezpečný provoz a pro dosažení uvedených vlastností a výkonových parametrů. Firma SEW-EURODRIVE nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku osob, které vzniknou nedodržením návodu k obsluze. Ručení za vzniklé škody je v takovém případě vyloučené. PROFIsafe PROFIsafe 5

6 1 Všeobecné pokyny Poznámka o autorských právech 1.4 Poznámka o autorských právech 2008 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv i jen dílčí množení, úpravy, rozšiřování a jiné využívání příručky zakázáno. 6 PROFIsafe

7 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty 2 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Současně platné dokumenty Zařízení smí instalovat a uvádět do provozu pouze odborný elektrotechnický personál při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a následujících dokumentů: Návod k obsluze pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX60B/61B" Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX61B" Tyto návody si pečlivě pročtěte, než začnete doplněk DFS22B instalovat a uvádět do provozu. Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. 2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic Tento komunikační systém vám umožňuje v širokých mezích přizpůsobit pohonový měnič MOVIDRIVE B potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech systémů sběrnic, i zde existuje riziko nepozorovatelné externí (vůči měniči) změny parametrů, která může změnit chování jednotky. To může vést k neočekávanému (nikoliv nekontrolovanému) chování systému. 2.3 Bezpečnostní funkce Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů plnit žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany strojů a osob. Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené v následujících dokumentech. Bezpečné odpojení pro MOVIDRIVE B V bezpečnostních aplikacích se smí používat pouze komponenty, které byly firmou SEW-EURODRIVE dodány výslovně v provedení pro bezpečnostní aplikace! 2.4 Použití ve zdvihacích zařízeních Měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B nesmí být používán ve zdvihací technice ve smyslu bezpečnostního zařízení. Aby se předešlo možným hmotným škodám a úrazům, používejte jako bezpečnostní zařízení kontrolní sledovací systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 2.5 Názvy produktů a obchodní značky Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky, resp. registrované obchodní známky, jež náležejí příslušným majitelům. PROFIsafe PROFIsafe 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Likvidace 2.6 Likvidace Respektujte, prosím, platné místní předpisy! V případě potřeby likvidujte jednotlivé části každou zvlášt, podle povahy materiálu a v souladu s platnými místními předpisy, např. jako: elektronický odpad plast plech měď atd. 8 PROFIsafe

9 Úvod Obsah této příručky 3 3 Úvod 3.1 Obsah této příručky Tato uživatelská příručka popisuje: Montáž doplňkové karty rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B. Uvedení měniče MOVIDRIVE do provozu v systému sběrnice PROFINET-IO RT Konfigurace zařízení PROFINET pomocí souborů GSD Provoz programu MOVITOOLS -MotionStudio přes PROFINET. 3.2 Doplňující literatura Pro snadné a efektivní připojení měniče MOVIDRIVE B do systému sběrnic PROFINET-IO byste měli kromě této uživatelské příručky prostudovat také následující doplňkové podklady k průmyslovým sběrnicím: Příručka o profilu měničů MOVIDRIVE připojených na průmyslovou sběrnici Systémová příručka měničů MOVIDRIVE B Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B V příručce o profilu měničů MOVIDRIVE a v systémové příručce měničů MOVIDRIVE B jsou kromě popisu parametrů průmyslové sběrnice a jejich kódování popsány také nejrůznější koncepce řízení a aplikační možnosti ve formě malých příkladů. Příručka "Profil měničů MOVIDRIVE připojených na průmyslovou sběrnici" obsahuje seznam všech parametrů pohonového měniče, které je možné číst a zapisovat přes různá komunikační rozhraní, jako je např. systémová sběrnice, RS485 nebo také rozhraní průmyslové sběrnice. 3.3 Vlastnosti Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B s doplňkovou kartou rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe umožňuje díky svému výkonnému univerzálnímu rozhraní průmyslové sběrnice připojení k nadřazeným automatizačním systémům přes průmyslovou sběrnici PROFINET-IO RT Pohonový měnič MOVIDRIVE a sběrnice PROFINET Chování měniče stanovené jako základ pro provoz přes PROFINET, takzvaný profil zařízení, je na typu průmyslové sběrnice nezávislé a proto je jednotné. Uživateli se tak nabízí možnost vyvíjet aplikace nezávisle na typu průmyslové sběrnice. Bez problémů je tak možno přecházet na jiné typy sběrnic, jako např. DeviceNet (doplňkové vybavení DFD). PROFIsafe PROFIsafe 9

10 3 Úvod Vlastnosti Přístup ke všem informacím Přes rozhraní sběrnice PROFINET umožňuje pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B digitální přístup ke všem parametrům a funkcím pohonu. Řízení pohonového měniče je realizováno prostřednictvím rychlých cyklických procesních dat. Prostřednictvím tohoto kanálu procesních dat máte možnost kromě zadávání požadovaných hodnot, jako např. požadované otáčky, integrační časy pro rozběh a doběh apod., rovněž spouštět různé funkce pohonu, např. uvolnění, blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení atd. Zároveň i můžete tímto kanálem číst skutečné hodnoty měniče, jako jsou otáčky, proud, stav zařízení, číslo chyby, nebo také referenční hlášení Kontrolní funkce Pro použití systému průmyslových sběrnic v technice pohonů jsou zapotřebí doplňkové kontrolní funkce, jako např. časové sledování průmyslové sběrnice (timeout sběrnice) nebo koncepce rychlého zastavení. Kontrolní funkce měniče MOVIDRIVE můžete například cíleně přizpůsobit své aplikaci. Např. můžete určit, jakou chybovou reakci má pohonový měnič spustit v případě chyby sběrnice. Pro mnoho aplikací má význam funkce rychlého zastavení, dále můžete nastavit stálé používání posledních požadovaných hodnot tak, aby se pohon neustále pohyboval na základě posledních platných požadovaných hodnot (např. pás dopravníku). Jelikož je funkčnost řídicích svorek zaručena i při provozu přes průmyslovou sběrnici, můžete koncept nouzového vypnutí nezávislého na sběrnici realizovat i nadále přes svorky měniče Diagnostika Pohonový měnič MOVIDRIVE nabízí pro uvádění do provozu a servisní účely rozsáhlé diagnostické možnosti. S integrovaným monitorováním průmyslové sběrnice tak můžete např. kontrolovat jak požadované hodnoty zasílané nadřízenou řídicí jednotkou, tak i skutečné hodnoty. Integrovaný webový server umožňuje přístup k diagnostickým hodnotám přes standardní prohlížeč Monitor průmyslové sběrnice Navíc získáte množství dalších informací o stavu rozhraní průmyslové sběrnice. Monitor průmyslové sběrnice vám společně se softwarem MOVITOOLS -MotionStudio pro PC nabízí možnost komfortní diagnostiky, která kromě nastavení všech parametrů pohonu (včetně parametrů průmyslové sběrnice) umožňuje také zobrazení detailních informací o stavu průmyslové sběrnice. 10 PROFIsafe

11 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B 4 4 Integrovaná bezpečnostní technika 4.1 Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B Rozhraní DFS22B s bezpečnostním protokolem PROFIsafe má vestavěné rozhraní CAN. Rozhraní DFS22B vyčleňuje bezpečnou komunikaci a posílá ji přes vestavěné rozhraní CAN na doplňkový bezpečnostní modul DCS21B. 2kanálová redundantní struktura bezpečnostního modulu DCS21B splňuje pomocí vhodných kontrolních mechanismů následující požadavky: SIL3 podle EN Kategorie 4 podle EN Zabezpečení řídicího systému je podle EN ISO Při rozpoznání chyb reaguje systém tím, že přejde do bezpečného stavu. Tím se aktivuje formou bezpečných vstupů a výstupů bezpečnostní funkce s napojením bezpečnostním protokolem PROFIsafe na nadřazené bezpečnostní řízení. Žádné lokální vyhodnocení ani logické zpracování bezpečných vstupů a výstupů bezpečnostního modulu DCS21B se neprovádí. Vyhodnocuje je až nadřízený bezpečnostní programovatelný řadič (PLC). Ve spojení s doplňkovým bezpečnostním modulem DCS21B se může ss 24 V na vstupu bezpečného zastavení na svorce X17 pohonového měniče MOVIDRIVE odpojit a tím pohon bezpečně zastavit. Respektujte přitom následující bezpečnostní koncept pohonového měniče MOVIDRIVE a všechny bezpečnostní pokyny, požadavky a instalační předpisy uvedené v tomto dokumentu. STOP! Bezpečnostní funkce pohonového měniče MOVIDRIVE B je přípustná jen pro aplikace do kategorie 3 podle EN Standardní CPU Bezpečnostní CPU Master Data procesu PROFIsafe PROFIsafe Data procesu bezpečnostní Rozhraní PROFIBUS/ PROFINET Měnič PROFIsafe MOVIDRIVE + DCS21B B 62315ACS PROFIsafe PROFIsafe 11

12 4 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B 4.2 Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Potenciální ohrožení stroje musí být v případě nebezpečí co možná nejdříve odstraněno. Z hlediska nebezpečných pohybů je bezpečným stavem zpravidla klidový stav se zamezením opětného rozběhu. Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B má možnost připojit schválené externí bezpečnostní spínací zařízení zajištěné proti chybám, které prošlo zkouškou výrobního vzorku (podle bezpečnostní kategorie 3, EN 954-1). Toto zařízení odpojí při sepnutí zapojeného ovládacího prvku (např. tlačítko nouzového vypnutí se zajištěním) od napájení všechny aktivní prvky (odpojení bezpečnostního napájecího napětí 24 V pro ovládání koncového stupně), které jsou zapotřebí pro generování sledů impulzů ve výkonovém koncovém stupni (IGBT). Odpojením kladného i záporného pólu napájení 24 V se zaručí bezpečné odpojení napájecích napětí potřebných pro funkci měniče a vytváření točivého pole impulsním sledem (které umožňují točivé pole generovat). Není tak možný samočinný opětný rozběh. Namísto galvanického odpojení pohonu od sítě ochranou nebo spínačem se zde popsaným odpojením ss napájecího napětí 24 V bezpečně zablokuje buzení výkonových polovodičů v pohonovém měniči. Tím je pro příslušný motor vypnuto točivé pole. Motor v tomto stavu nemůže vyvinout žádný točivý moment, ani když je opět přítomno sít ové napětí. Požadavky na bezpečnostní spínací zařízení jsou přesně definovány v následujících odstavcích a je třeba je bezpodmínečně dodržet. Při použití vhodného externího zapojení přes bezpečnostní spínací zařízení, které má tyto vlastnosti: schváleno alespoň pro bezpečnostní kategorii 3 odpojení alespoň pro bezpečnostní kategorii 3 je možné pohonový měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B použít v aplikacích s bezpečným odpojením podle kategorie zastavení 0 nebo 1 (podle EN ) a se zajištěním ochrany proti opětovnému rozběhu v souladu s kategorií 3 (podle EN 954-1) Omezení STOP! Pokud se napájecí napětí 24 V DC bezpečně odpojuje pouze na kladném pólu, nesmějí být na něm ve vypnutém stavu prováděny žádné testovací impulzy. Pozor: Bezpečnostní koncept se hodí jen pro provádění mechanických prací na součástech poháněných strojů a zařízení. Pozor: V každém případě musí výrobce stroje resp. zařízení vypracovat analýzu rizik typických pro provoz daného stroje (zařízení), kterou je třeba při použití pohonového měniče MOVIDRIVE B respektovat. Pozor, nebezpečí ohrožení života: Při odpojení napájecího napětí 24 V je na meziobvodu měniče nadále přítomno napětí. Pozor: Při provádění prací na elektrické části pohonu musí být napájecí napětí odpojeno externím servisním spínačem. 12 PROFIsafe

13 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Schematické znázornění bezpečnostní koncepce na příkladu měniče MOVIDRIVE B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V S0V24 GND 24V S0V24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [10] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L AXX [1] Vysokonapět ový spínaný napájecí zdroj [2] Nízkonapět ový spínaný napájecí zdroj [3] Bezpečnostní spínací zařízení (externí) schválené nejméně pro kategorii 3 podle EN [4] Bezpečnostní ss napájecí napětí 24 V [5] Bezpečnostní spínaný napájecí zdroj (SNT) [6] Oddělení potenciálů [7] Bezpečnostní obvod [8] Zpětné hlášení na jádro výpočetního systému: Napájecí napětí pro řízení koncového stupně je OK (neplatí pro bezpečnostní obvod) [9] Napájecí napětí pro řízení výkonových tranzistorů [10] Ss napětí 24 V bezpečnostního spínaného napájecího zdroje vypnuto / brzda zabrzděna (neplatí pro bezpečnostní okruh) [11] Motor [12] Výkonová část [13] Záznam teploty [14] Záznam polohy [15] Šířkově modulované impulsní signály pro koncový stupeň [16] Jádro výpočetního systému [17] Připojení na průmyslovou sběrnici PROFIsafe PROFIsafe 13

14 5 Bezpečnostně-technické požadavky Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B 5 Bezpečnostně-technické požadavky UPOZORNĚNÍ Informace k bezpečnostně-technickým požadavkům vyhledejte, prosím, v následujících dokumentech: Příručka "MOVIDRIVE MDX60B / 61B, bezpečné odpojení požadavky" Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX61B" 14 PROFIsafe

15 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B 6 6 Pokyny pro montáž a instalaci V této kapitole dostanete pokyny pro montáž a instalaci doplňkové karty rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B. 6.1 Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B UPOZORNĚNÍ Montáž a demontáž doplňkových karet do měničů MOVIDRIVE MDX61B o konstrukční velikosti 0 smí provádět pouze firma SEW-EURODRIVE. Montáž a demontáž doplňkových karet uživatelem je možná u měničů MOVIDRIVE MDX61B o konstrukční velikosti 1 až 6. Doplňkovou kartu rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe musíte zasunout do konektoru průmyslové sběrnice [1]. Pro zapojení používejte pouze konektory a kabely schválené pro sběrnici PROFINET-IO. [1] 62188AXX PROFIsafe PROFIsafe 15

16 6 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B 6.2 Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B UPOZORNĚNÍ Doplňkový bezpečnostní modul DCS21B lze používat jen v kombinaci s rozhraním průmyslové sběrnice DFS22B. V takovém případě musí být doplňkový bezpečnostní modul DCS21B zasunut do rozšiřovacího konektoru a doplňková karta DFS22B do konektoru průmyslové sběrnice. Doplňkový bezpečnostní modul DCS21B lze používat jen u pohonových měničů MOVIDRIVE MDX61B, konstrukční velikost 1 až 6; u konstrukční velikosti 0 nikoliv. Upravený kabel DAE34B (katalogové číslo ) slouží k propojení sběrnice CAN mezi konektorem X86 bezpečnostního modulu DCS21B a konektorem X31 doplňkové karty DFS22B. Kabel DAE34B je v rozsahu dodávky doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B. MOVIDRIVE MDX61B DCS21B DFS22B DCS21B/ DAE34B X AXX 16 PROFIsafe

17 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Dříve než začnete Než začnete s montáží nebo demontáží doplňkové karty, řiďte se následujícími pokyny: Odpojte měnič od napětí. Odpojte ss napětí 24 V a sít ové napájení. Vybijte pomocí vhodných opatření (svodová páska, vodivé rukavice apod.) svůj statický náboj dříve, než se dotknete karty. Před montáží doplňkové karty sejměte ovládací zařízení a čelní kryt (viz návod k obsluze pohonového měniče MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Instalace"). Po montáži doplňkové karty čelní kryt a ovládací zařízení znovu nasaďte (viz návod k obsluze pohonového měniče MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Instalace"). Karty doplňkových zařízení uschovávejte v originálním obalu a vyjměte je až bezprostředně před montáží. Berte karty pouze za okraje (např. jako fotografie). Nedotýkejte se žádných součástek. PROFIsafe PROFIsafe 17

18 6 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, konstrukční velikost 1-6) AXX 1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Držák karty vytáhněte rovnoměrným pohybem (bez vzpříčení!) ven z konektoru. 2. Na držáku doplňkové karty povolte 2 upevňovací šrouby černého krycího plechu. Sejměte černý krycí plech. 3. Nasaďte doplňkovou kartu se třemi upevňovacími šrouby přesně do určených otvorů v držáku doplňkové karty. 4. Přiměřeným tlakem držák s namontovanou doplňkovou kartou opět zasuňte do konektoru. Držák karty oběma upevňovacími šrouby znovu přišroubujte. 5. Při demontáži doplňkové karty postupujte opačným způsobem. 18 PROFIsafe

19 Pokyny pro montáž a instalaci Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Katalogové číslo Rozhraní, typ DFS22B, průmyslové sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe: UPOZORNĚNÍ Doplňkové "rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe" lze použít jen ve spojení s pohonovým měničem MOVIDRIVE MDX61B; s MDX60B nikoliv. Doplňkovou kartu DFS22B musíte zasunout do konektoru průmyslové sběrnice. Čelní pohled na DFS22B Popis Svorka/ Přepínače DIP Funkce DFS22B RUN BUS FAULT LED RUN (BĚH) (červená/žlutá/zelená) LED BUS FAULT (CHYBA SBĚRNICE) (červená/žlutá/zelená) Indikuje aktuální stav doplňkové karty DFS22B. Indikuje stav spojení v síti PROFINET-IO. X GND CL CH X31: Připojení sběrnice CAN X31:3 GND X31:2 CL X31:1 CH DGND CAN Low (dolní) CAN High (horní) X30 X30: Připojení kabelu Ethernet LED Link (spojení) (zelená) Kontrolka Activity (žlutá) X32 X32: Připojení kabelu Ethernet Kontrolka Link (zelená) Kontrolka Activity (žlutá) Def IP AS 0 1 PROFINET IO Přepínače DIP AS DEF IP Automatické nastavení (Setup) funkce brány (bez funkce) Vrací parametry adresy na následující implicitní hodnoty: IP-Adresse (IP-adresa): Maska podsítě: Brána: Název zařízení PROFINET: PNETDeviceName_MACID 62186AXX PROFIsafe PROFIsafe 19

20 6 Pokyny pro montáž a instalaci Obsazení konektoru 6.4 Obsazení konektoru Používejte zkompletované stíněné konektory RJ45 podle ISO/IEC 11801, vydání 2.0, kategorie 5. [6] [3] [2] [1] A B Obr. 1: Obsazení špiček konektoru RJ AXX A = pohled zepředu B = pohled zezadu [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysílání +) [2] Pin 2 TX Transmit Minus (vysílání -) [3] Pin 3 RX+ Receive Plus (příjem +) [6] Pin 6 RX Receive Minus (příjem -) Spojení MOVIDRIVE B PROFINET Pro připojení doplňkové karty DFS22B propojte rozhraní PROFINET X30 nebo X32 (konektor RJ45) stíněným kabelem se zkroucenými vodiči (Twisted-Pair), který vyhovuje kategorii 5, třídy D, podle IEC 11801, vydání 2.0. Integrovaný přepínač (switch) vám pomůže při implementaci topologie sběrnice a nabídne možnost auto-křížení MDI/MDIX (auto-crossing MDI/MDIX) UPOZORNĚNÍ Podle IEEE je maximální délka ethernetového vedení 10/100 MBd (10BaseT / 100BaseT), např. mezi doplňkovou kartou DFS22B a sít ovým přepínačem (switch), 100 m. U standardu PROFINET-IO se pro výměnu dat v reálném čase používají ethernetové rámce s identifikátorem 8892 hex, s prioritou určenou příznakem VLAN. Podmínkou jsou přepínané sítě. Sít ové přepínače musí podporovat prioritní přenosy. Rozbočovače nejsou přípustné. Přenos dat je plně duplexní s rychlostí 100 Mbit. Detailní informace ohledně zapojení naleznete v dokumentaci "Instalační příručka PROFINET" (Installation Guideline PROFINET), vydané organizací uživatelů standardu PROFINET. 20 PROFIsafe

21 Pokyny pro montáž a instalaci Stínění a vedení kabelu sběrnice Stínění a vedení kabelu sběrnice Používejte výlučně stíněné kabely a spojovací prvky, které splňují požadavky kategorie 5, třídy D, podle ISO/IEC 11801, vydání 2.0. Odborně provedeným stíněním kabelu sběrnice je možné zatlumit elektrické rušení, ke kterému může v průmyslovém prostředí docházet. Nejlepších vlastností stínění dosáhnete následovně: Rukou pevně dotáhněte upevňovací šrouby konektorů, modulů a vedení pro vyrovnávání potenciálů. Používejte výhradně konektory s kovovou nebo pokovenou krytkou. Stínění připojujte v konektoru co největší plochou. Stínění kabelu sběrnice pokládejte oboustranně. Signální kabely a kabel sběrnice neveďte společně s výkonovými kabely (motorové kabely), ale, pokud možno, v oddělených kabelových kanálech. V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové lávky. Signální kabely a příslušné vedení pro vyrovnávání potenciálů veďte vzájemně co nejblíže a nejkratší cestou. Vyvarujte se prodlužování kabelů sběrnice pomocí konektorů. Kabely sběrnice veďte co možná nejblíže uzemněných ploch. STOP! Při kolísání zemního potenciálu může oboustranně připojeným stíněním spojeným se zemním potenciálem (PE) téci vyrovnávací proud. V takovém případě se postarejte o dostatečné vyrovnávání potenciálů podle příslušných předpisů VDE (Verband Deutscher Elektringenieure). PROFIsafe PROFIsafe 21

22 6 Pokyny pro montáž a instalaci Adresování TCP/IP a podsítě 6.6 Adresování TCP/IP a podsítě Úvod Nastavení adresy IP-protokolu se provádí následujícími parametry IP address (IP-adresa) Subnetwork mask (maska podsítě) Standard-Gateway (výchozí brána) Abyste mohli tyto parametry správně nastavovat, je v této kapitole vysvětlen adresovací mechanismus a dělení sítě IP na podsítě. IP-adresa IP-adresa je 32bitová informace, která jednoznačně identifikuje účastníka v síti. IP-adresa se zapisuje čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami. Příklad: Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) adresy a lze je zapsat i binárně ( následující tabulka). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte IP-adresa se skládá z adresy sítě a adresy účastníka ( následující tabulka). Adresa sítě Adresa účastníka Jaká část IP-adresy označuje sít a jaká identifikuje účastníka je dáno třídou sítě a maskou podsítě. Účastnické adresy složené ze samých nul, resp. ze samých jedniček (binárně), nejsou přípustné, nebot ty představují samotnou sít, resp. všeobecnou adresu. Třídy sítí První byte IP-adresy určuje třídu sítě a tím členění na adresu sítě a adresu účastníka. Rozsah hodnot Byte 1 Třída sítě Úplná sít ová adresa (příklad) Význam A = adresa sítě = adresa účastníka B = adresa sítě 52.4 = adresa účastníka C = adresa sítě 4 = adresa účastníka Pro mnoho sítí není toto hrubé členění dostačující. Používají tedy navíc explicitně nastavitelnou masku podsítě. Maska podsítě S maskou podsítě je možné podrobněji členit třídy sítě. Maska podsítě je stejně jako IP-adresa znázorněna čtyřmi dekadickými čísly, která jsou vzájemně oddělena tečkami. Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte. Příklad: Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) masky podsítě a lze je zapsat i binárně ( následující tabulka). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte PROFIsafe

23 Pokyny pro montáž a instalaci Adresování TCP/IP a podsítě 6 Zapíšete-li IP-adresu a masku podsítě v binární formě pod sebe, uvidíte, že jedničky v masce podsítě určují podíl adresy sítě, nuly podíl adresy účastníka (viz následující tabulka). IP-adresa Maska podsítě Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 dekadicky binárně dekadicky binárně Sít třídy C s adresou se maskou podsítě dále rozdělí. Vzniknou tak dvě podsítě, s adresami a Přípustné účastnické adresy v obou podsítích budou: Sít oví uživatelé určují logickým součinem IP-adresy a masky podsítě, zda je jejich komunikační partner ve stejné síti nebo v nějaké jiné. Je-li komunikační partner v jiné síti, komunikace se přesměruje na výchozí bránu. Výchozí brána (Standard- Gateway) Výchozí brána (Standard Gateway) se rovněž oslovuje 32bitovou adresou. Tato 32bitová adresa se zapisuje čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami. Příklad: Výchozí brána zajišt uje spojení do jiných sítí. Sít ový uživatel, který chce oslovit jiného účastníka, může jeho IP-adresu logicky vynásobit maskou své podsítě a zjistit tak, zda se hledaný účastník nachází ve stejné síti. Nejedná-li se o ten případ, obrátí se uživatel na výchozí bránu (Standard-Gateway) - směrovač (Router), která se musí nacházet ve stejné síti, jako on. Výchozí brána (Standard-Gateway) pak převezme další zprostředkování datových paketů. PROFIsafe PROFIsafe 23

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFS21B PROFINET IO s protokolem PROFIsafe (bezpečné zastavení) Vydání 10/ / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFS21B PROFINET IO s protokolem PROFIsafe (bezpečné zastavení) Vydání 10/ / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFS21B PROFINET IO s protokolem PROFIsafe (bezpečné zastavení) Vydání 10/2007 11648368 / CS Příručka

Více

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 214-2BM02 hardwarovou konfiguraci VIPA CPU řad 100V a 200V ve vývojovém

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFP21B PROFIBUS DP-V1. Vydání 07/2006 11479159 / CS FA375100

Příručka. Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFP21B PROFIBUS DP-V1. Vydání 07/2006 11479159 / CS FA375100 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslové sběrnice DFP21B PROFIBUS DP-V1 FA3751 Vydání 7/26 11479159 / CS Příručka SEW-EURODRIVE

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka. Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP. Vydání 04/ / CS

Příručka. Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP. Vydání 04/ / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Rozhraní DFE33B průmyslové sběrnice EtherNet/IP Vydání 04/2008 11637560 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Všeobecné pokyny...

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Komunikace se SLIO moduly. síti PROFIBUS.

Komunikace se SLIO moduly. síti PROFIBUS. Komunikace se SLIO moduly po síti PROFIBUS 2 Komunikace se SLIO moduly po síti PROFIBUS Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 313-6CF13 komunikaci s decentralizovaným I/O systémem SLIO

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289 Propojení PLC CLICK s NA-9289 Autor: Ing. Michal Martin Copyright TECON spol. s r. o., Vrchlabí, Česká republika Tato publikace prošla jen částečnou jazykovou korekturou. Tato publikace vznikla na základě

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Příručka. Rozhraní DFS11B pro průmyslové sběrnice PROFIBUS DP-V1 se systémem PROFIsafe. Vydání 09/ / CS

Příručka. Rozhraní DFS11B pro průmyslové sběrnice PROFIBUS DP-V1 se systémem PROFIsafe. Vydání 09/ / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní DFS11B pro průmyslové sběrnice PROFBUS DP-V1 se systémem PROFsafe Vydání 9/27 11478357 / CS Příručka

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky. Vydání 06/2007 11469153 / CS

Příručka. MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky. Vydání 06/2007 11469153 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC B Bezpečné odpojení podmínky Vydání 06/2007 11469153 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

Oprava návodu k obsluze

Oprava návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21341532_1114* Oprava návodu k obsluze Decentrální řízení pohonů a aplikací MOVIPRO -ADC Vydání 11/2014 21341532/CS SEW-EURODRIVE

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP M036 Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP Shrnutí M036 je router Modbus RTU /RS485 na Modbus TCP / Ethernet s možností napájení PoE. Použití Funkce připojení přístrojů s komunikací Modbus slave RTU / RS485

Více

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006 Instrukce pro uživatele AS-i DP Controler AC005 / AC006 70403 Obsah Strana Použití z hlediska určení..................... 3 Montáž..................... 3 Elektrické připojení..................... 4 Ovládací

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Strana 1 z 33 1. Uspořádání PLC Simatic S7-300...3 Spektrum stavebních jednotek:...3 Důležité prvky napájecího zdroje a CPU:...3 MPI- rozhráni :...3 2. Pokyny

Více

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Abstrakt SPEED-Bus je vysokorychlostní 32bitová paralelní sběrnice, která je implementovaná

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o. EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

LAN/RS232 (VERZE 3) LAN/RS232-V3 katalogový list. Charakteristika. Technické údaje

LAN/RS232 (VERZE 3) LAN/RS232-V3 katalogový list. Charakteristika. Technické údaje LAN/RS232 (VERZE 3) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232 Charakteristika Převodník LAN/RS232 slouží k připojení zařízení komunikujících sériovým protokolem RS232 do počítačové

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419

Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419 Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419 Zapojení routeru Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený WAN. Váš počítač připojte dalším kabelem do portu LAN1 až LAN4. Je jedno, který z portu LAN

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

VIP X1600 XFMD. Modul dekodéru. Rychlý průvodce instalací

VIP X1600 XFMD. Modul dekodéru. Rychlý průvodce instalací VIP X1600 XFMD Modul dekodéru cs Rychlý průvodce instalací 2 cs VIP X1600 XFMD Tyto pokyny, Rychlý průvodce instalací, platí pro modul dekodéru VIP X1600 XFMD.! POZOR! Je třeba, abyste se vždy důkladně

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0

Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 Wifi-Link Uživatelská příručka 2.1.0 OBSAH 1. Specifikace 2. Zapojení 3. Konfigurace 4. Použití 1. SPECIFIKACE Napájecí napětí: 3.3V - 15V Hmotnost: 7g Rozměry: 21x32x5.5mm Dosah: až 50 m Módy: AP, AP+Client,

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN Návod k obsluze Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš přístupový bod WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více