Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/ / CS Příručka

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Poznámka o autorských právech Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic Bezpečnostní funkce Použití ve zdvihacích zařízeních Názvy produktů a obchodní značky Likvidace Úvod Obsah této příručky Doplňující literatura Vlastnosti Pohonový měnič MOVIDRIVE a sběrnice PROFINET Přístup ke všem informacím Kontrolní funkce Diagnostika Monitor průmyslové sběrnice Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Omezení Schematické znázornění bezpečnostní koncepce na příkladu měniče MOVIDRIVE B Bezpečnostně-technické požadavky Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Dříve než začnete Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, konstrukční velikost 1-6) Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Obsazení konektoru Stínění a vedení kabelu sběrnice Adresování TCP/IP a podsítě Nastavení parametrů IP-adresy pomocí protokolu DCP Postup po výměně zařízení Provozní indikace doplňkové karty DFS22B Kontrolky zařízení PROFINET Konfigurace a uvedení do provozu Konfigurace kontroléru sběrnice PROFINET-IO Zadávání názvu zařízení PROFINET Konfigurace rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO Příklad konfigurace dat procesu pohonového měniče MOVIDRIVE B PROFIsafe 3

4 7.2 Nastavení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Konfigurace bezpečnostního protokolu PROFIsafe pomocí softwaru STEP Popis bezpečnostních parametrů (F) Bezpečnostní diagnostika přes sběrnici PROFINET Provozní charakteristiky v systému PROFINET Úvod Integrovaný přepínač pro ethernet Konfigurace dat procesu Řízení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Příklad řízení pro SIMATIC S7 s pohonovým měničem MOVIDRIVE MDX61B Timeout systému PROFINET (MOVIDRIVE MDX61B) Reakce na timeout průmyslové sběrnice (pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B) Příklad programu pro automatizovaný systém řízení SIMATIC S Alarmy PROFINET na příkladu měniče MOVIDRIVE B Parametrizace přes datovou sadu PROFIdrive Úvod do datových sad PROFINET Vlastnosti zařízení PROFINET firmy SEW-EURODRIVE Struktura kanálu parametrů PROFINET Průběh parametrizace datovou sadou Sekvence pro kontrolér / supervizor Adresování podřazených měničů Parametrizační příkazy MOVILINK Parametrizační příkazy aplikačního profilu PROFIdrive Čtení nebo zápis parametrů přes datovou sadu Příklad programu pro automatizovaný systém řízení SIMATIC S Technické údaje sběrnice PROFINET pro pohonové měniče MOVIDRIVE s rozhraním DFS22B Chybové kódy služeb PROFINET Integrovaný webový server Softwarové předpoklady Bezpečnostní nastavení Struktura úvodní stránky pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B s doplňkovou kartou DFS22B Struktura diagnostického appletu Ochrana proti přístupu MOVITOOLS MotionStudio přes Ethernet Přehled Postup činností při konfiguraci zařízení Komunikace s externími zařízeními Diagnostika chyb Diagnostické postupy Technické údaje Rozhraní DFS22B pro pohonový měnič MOVIDRIVE B Index PROFIsafe

5 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů 1 Příručka 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v této příručce mají následující strukturu: Piktogram SIGNÁLNÍ SLOVO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odstranění rizika. Piktogram Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VÝSTRAHA! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká zranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možné materiální škody Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje ovládání pohonového systému. 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržení pokynů uvedených v dokumentaci je podmínkou pro bezporuchový provoz a, případně, pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve příručku! Zajistěte, aby byla příručka v čitelném stavu dostupná osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování dokumentace zařízení MOVIDRIVE je základním předpokladem pro bezpečný provoz a pro dosažení uvedených vlastností a výkonových parametrů. Firma SEW-EURODRIVE nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku osob, které vzniknou nedodržením návodu k obsluze. Ručení za vzniklé škody je v takovém případě vyloučené. PROFIsafe PROFIsafe 5

6 1 Všeobecné pokyny Poznámka o autorských právech 1.4 Poznámka o autorských právech 2008 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv i jen dílčí množení, úpravy, rozšiřování a jiné využívání příručky zakázáno. 6 PROFIsafe

7 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty 2 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Současně platné dokumenty Zařízení smí instalovat a uvádět do provozu pouze odborný elektrotechnický personál při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a následujících dokumentů: Návod k obsluze pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX60B/61B" Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX61B" Tyto návody si pečlivě pročtěte, než začnete doplněk DFS22B instalovat a uvádět do provozu. Respektování dokumentace je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. 2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny k systémům sběrnic Tento komunikační systém vám umožňuje v širokých mezích přizpůsobit pohonový měnič MOVIDRIVE B potřebám konkrétního zařízení. Jako u všech systémů sběrnic, i zde existuje riziko nepozorovatelné externí (vůči měniči) změny parametrů, která může změnit chování jednotky. To může vést k neočekávanému (nikoliv nekontrolovanému) chování systému. 2.3 Bezpečnostní funkce Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů plnit žádné bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany strojů a osob. Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené v následujících dokumentech. Bezpečné odpojení pro MOVIDRIVE B V bezpečnostních aplikacích se smí používat pouze komponenty, které byly firmou SEW-EURODRIVE dodány výslovně v provedení pro bezpečnostní aplikace! 2.4 Použití ve zdvihacích zařízeních Měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B nesmí být používán ve zdvihací technice ve smyslu bezpečnostního zařízení. Aby se předešlo možným hmotným škodám a úrazům, používejte jako bezpečnostní zařízení kontrolní sledovací systémy nebo mechanická ochranná zařízení. 2.5 Názvy produktů a obchodní značky Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky, resp. registrované obchodní známky, jež náležejí příslušným majitelům. PROFIsafe PROFIsafe 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Likvidace 2.6 Likvidace Respektujte, prosím, platné místní předpisy! V případě potřeby likvidujte jednotlivé části každou zvlášt, podle povahy materiálu a v souladu s platnými místními předpisy, např. jako: elektronický odpad plast plech měď atd. 8 PROFIsafe

9 Úvod Obsah této příručky 3 3 Úvod 3.1 Obsah této příručky Tato uživatelská příručka popisuje: Montáž doplňkové karty rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B. Uvedení měniče MOVIDRIVE do provozu v systému sběrnice PROFINET-IO RT Konfigurace zařízení PROFINET pomocí souborů GSD Provoz programu MOVITOOLS -MotionStudio přes PROFINET. 3.2 Doplňující literatura Pro snadné a efektivní připojení měniče MOVIDRIVE B do systému sběrnic PROFINET-IO byste měli kromě této uživatelské příručky prostudovat také následující doplňkové podklady k průmyslovým sběrnicím: Příručka o profilu měničů MOVIDRIVE připojených na průmyslovou sběrnici Systémová příručka měničů MOVIDRIVE B Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B V příručce o profilu měničů MOVIDRIVE a v systémové příručce měničů MOVIDRIVE B jsou kromě popisu parametrů průmyslové sběrnice a jejich kódování popsány také nejrůznější koncepce řízení a aplikační možnosti ve formě malých příkladů. Příručka "Profil měničů MOVIDRIVE připojených na průmyslovou sběrnici" obsahuje seznam všech parametrů pohonového měniče, které je možné číst a zapisovat přes různá komunikační rozhraní, jako je např. systémová sběrnice, RS485 nebo také rozhraní průmyslové sběrnice. 3.3 Vlastnosti Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B s doplňkovou kartou rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe umožňuje díky svému výkonnému univerzálnímu rozhraní průmyslové sběrnice připojení k nadřazeným automatizačním systémům přes průmyslovou sběrnici PROFINET-IO RT Pohonový měnič MOVIDRIVE a sběrnice PROFINET Chování měniče stanovené jako základ pro provoz přes PROFINET, takzvaný profil zařízení, je na typu průmyslové sběrnice nezávislé a proto je jednotné. Uživateli se tak nabízí možnost vyvíjet aplikace nezávisle na typu průmyslové sběrnice. Bez problémů je tak možno přecházet na jiné typy sběrnic, jako např. DeviceNet (doplňkové vybavení DFD). PROFIsafe PROFIsafe 9

10 3 Úvod Vlastnosti Přístup ke všem informacím Přes rozhraní sběrnice PROFINET umožňuje pohonový měnič MOVIDRIVE MDX61B digitální přístup ke všem parametrům a funkcím pohonu. Řízení pohonového měniče je realizováno prostřednictvím rychlých cyklických procesních dat. Prostřednictvím tohoto kanálu procesních dat máte možnost kromě zadávání požadovaných hodnot, jako např. požadované otáčky, integrační časy pro rozběh a doběh apod., rovněž spouštět různé funkce pohonu, např. uvolnění, blokování regulátoru, normální zastavení, rychlé zastavení atd. Zároveň i můžete tímto kanálem číst skutečné hodnoty měniče, jako jsou otáčky, proud, stav zařízení, číslo chyby, nebo také referenční hlášení Kontrolní funkce Pro použití systému průmyslových sběrnic v technice pohonů jsou zapotřebí doplňkové kontrolní funkce, jako např. časové sledování průmyslové sběrnice (timeout sběrnice) nebo koncepce rychlého zastavení. Kontrolní funkce měniče MOVIDRIVE můžete například cíleně přizpůsobit své aplikaci. Např. můžete určit, jakou chybovou reakci má pohonový měnič spustit v případě chyby sběrnice. Pro mnoho aplikací má význam funkce rychlého zastavení, dále můžete nastavit stálé používání posledních požadovaných hodnot tak, aby se pohon neustále pohyboval na základě posledních platných požadovaných hodnot (např. pás dopravníku). Jelikož je funkčnost řídicích svorek zaručena i při provozu přes průmyslovou sběrnici, můžete koncept nouzového vypnutí nezávislého na sběrnici realizovat i nadále přes svorky měniče Diagnostika Pohonový měnič MOVIDRIVE nabízí pro uvádění do provozu a servisní účely rozsáhlé diagnostické možnosti. S integrovaným monitorováním průmyslové sběrnice tak můžete např. kontrolovat jak požadované hodnoty zasílané nadřízenou řídicí jednotkou, tak i skutečné hodnoty. Integrovaný webový server umožňuje přístup k diagnostickým hodnotám přes standardní prohlížeč Monitor průmyslové sběrnice Navíc získáte množství dalších informací o stavu rozhraní průmyslové sběrnice. Monitor průmyslové sběrnice vám společně se softwarem MOVITOOLS -MotionStudio pro PC nabízí možnost komfortní diagnostiky, která kromě nastavení všech parametrů pohonu (včetně parametrů průmyslové sběrnice) umožňuje také zobrazení detailních informací o stavu průmyslové sběrnice. 10 PROFIsafe

11 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B 4 4 Integrovaná bezpečnostní technika 4.1 Bezpečnostní koncept rozhraní DFS22B s bezpečnostním modulem DCS21B Rozhraní DFS22B s bezpečnostním protokolem PROFIsafe má vestavěné rozhraní CAN. Rozhraní DFS22B vyčleňuje bezpečnou komunikaci a posílá ji přes vestavěné rozhraní CAN na doplňkový bezpečnostní modul DCS21B. 2kanálová redundantní struktura bezpečnostního modulu DCS21B splňuje pomocí vhodných kontrolních mechanismů následující požadavky: SIL3 podle EN Kategorie 4 podle EN Zabezpečení řídicího systému je podle EN ISO Při rozpoznání chyb reaguje systém tím, že přejde do bezpečného stavu. Tím se aktivuje formou bezpečných vstupů a výstupů bezpečnostní funkce s napojením bezpečnostním protokolem PROFIsafe na nadřazené bezpečnostní řízení. Žádné lokální vyhodnocení ani logické zpracování bezpečných vstupů a výstupů bezpečnostního modulu DCS21B se neprovádí. Vyhodnocuje je až nadřízený bezpečnostní programovatelný řadič (PLC). Ve spojení s doplňkovým bezpečnostním modulem DCS21B se může ss 24 V na vstupu bezpečného zastavení na svorce X17 pohonového měniče MOVIDRIVE odpojit a tím pohon bezpečně zastavit. Respektujte přitom následující bezpečnostní koncept pohonového měniče MOVIDRIVE a všechny bezpečnostní pokyny, požadavky a instalační předpisy uvedené v tomto dokumentu. STOP! Bezpečnostní funkce pohonového měniče MOVIDRIVE B je přípustná jen pro aplikace do kategorie 3 podle EN Standardní CPU Bezpečnostní CPU Master Data procesu PROFIsafe PROFIsafe Data procesu bezpečnostní Rozhraní PROFIBUS/ PROFINET Měnič PROFIsafe MOVIDRIVE + DCS21B B 62315ACS PROFIsafe PROFIsafe 11

12 4 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B 4.2 Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Potenciální ohrožení stroje musí být v případě nebezpečí co možná nejdříve odstraněno. Z hlediska nebezpečných pohybů je bezpečným stavem zpravidla klidový stav se zamezením opětného rozběhu. Pohonový měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B má možnost připojit schválené externí bezpečnostní spínací zařízení zajištěné proti chybám, které prošlo zkouškou výrobního vzorku (podle bezpečnostní kategorie 3, EN 954-1). Toto zařízení odpojí při sepnutí zapojeného ovládacího prvku (např. tlačítko nouzového vypnutí se zajištěním) od napájení všechny aktivní prvky (odpojení bezpečnostního napájecího napětí 24 V pro ovládání koncového stupně), které jsou zapotřebí pro generování sledů impulzů ve výkonovém koncovém stupni (IGBT). Odpojením kladného i záporného pólu napájení 24 V se zaručí bezpečné odpojení napájecích napětí potřebných pro funkci měniče a vytváření točivého pole impulsním sledem (které umožňují točivé pole generovat). Není tak možný samočinný opětný rozběh. Namísto galvanického odpojení pohonu od sítě ochranou nebo spínačem se zde popsaným odpojením ss napájecího napětí 24 V bezpečně zablokuje buzení výkonových polovodičů v pohonovém měniči. Tím je pro příslušný motor vypnuto točivé pole. Motor v tomto stavu nemůže vyvinout žádný točivý moment, ani když je opět přítomno sít ové napětí. Požadavky na bezpečnostní spínací zařízení jsou přesně definovány v následujících odstavcích a je třeba je bezpodmínečně dodržet. Při použití vhodného externího zapojení přes bezpečnostní spínací zařízení, které má tyto vlastnosti: schváleno alespoň pro bezpečnostní kategorii 3 odpojení alespoň pro bezpečnostní kategorii 3 je možné pohonový měnič MOVIDRIVE MDX60B/61B použít v aplikacích s bezpečným odpojením podle kategorie zastavení 0 nebo 1 (podle EN ) a se zajištěním ochrany proti opětovnému rozběhu v souladu s kategorií 3 (podle EN 954-1) Omezení STOP! Pokud se napájecí napětí 24 V DC bezpečně odpojuje pouze na kladném pólu, nesmějí být na něm ve vypnutém stavu prováděny žádné testovací impulzy. Pozor: Bezpečnostní koncept se hodí jen pro provádění mechanických prací na součástech poháněných strojů a zařízení. Pozor: V každém případě musí výrobce stroje resp. zařízení vypracovat analýzu rizik typických pro provoz daného stroje (zařízení), kterou je třeba při použití pohonového měniče MOVIDRIVE B respektovat. Pozor, nebezpečí ohrožení života: Při odpojení napájecího napětí 24 V je na meziobvodu měniče nadále přítomno napětí. Pozor: Při provádění prací na elektrické části pohonu musí být napájecí napětí odpojeno externím servisním spínačem. 12 PROFIsafe

13 Integrovaná bezpečnostní technika Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B Schematické znázornění bezpečnostní koncepce na příkladu měniče MOVIDRIVE B Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V S0V24 GND 24V S0V24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [10] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L AXX [1] Vysokonapět ový spínaný napájecí zdroj [2] Nízkonapět ový spínaný napájecí zdroj [3] Bezpečnostní spínací zařízení (externí) schválené nejméně pro kategorii 3 podle EN [4] Bezpečnostní ss napájecí napětí 24 V [5] Bezpečnostní spínaný napájecí zdroj (SNT) [6] Oddělení potenciálů [7] Bezpečnostní obvod [8] Zpětné hlášení na jádro výpočetního systému: Napájecí napětí pro řízení koncového stupně je OK (neplatí pro bezpečnostní obvod) [9] Napájecí napětí pro řízení výkonových tranzistorů [10] Ss napětí 24 V bezpečnostního spínaného napájecího zdroje vypnuto / brzda zabrzděna (neplatí pro bezpečnostní okruh) [11] Motor [12] Výkonová část [13] Záznam teploty [14] Záznam polohy [15] Šířkově modulované impulsní signály pro koncový stupeň [16] Jádro výpočetního systému [17] Připojení na průmyslovou sběrnici PROFIsafe PROFIsafe 13

14 5 Bezpečnostně-technické požadavky Bezpečnostní koncept MOVIDRIVE B bez doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B 5 Bezpečnostně-technické požadavky UPOZORNĚNÍ Informace k bezpečnostně-technickým požadavkům vyhledejte, prosím, v následujících dokumentech: Příručka "MOVIDRIVE MDX60B / 61B, bezpečné odpojení požadavky" Příručka k bezpečnostnímu modulu DCS21B/31B, doplňkovému vybavení pohonového měniče "MOVIDRIVE MDX61B" 14 PROFIsafe

15 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B 6 6 Pokyny pro montáž a instalaci V této kapitole dostanete pokyny pro montáž a instalaci doplňkové karty rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B. 6.1 Montáž doplňkové karty DFS22B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B UPOZORNĚNÍ Montáž a demontáž doplňkových karet do měničů MOVIDRIVE MDX61B o konstrukční velikosti 0 smí provádět pouze firma SEW-EURODRIVE. Montáž a demontáž doplňkových karet uživatelem je možná u měničů MOVIDRIVE MDX61B o konstrukční velikosti 1 až 6. Doplňkovou kartu rozhraní DFS22B sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe musíte zasunout do konektoru průmyslové sběrnice [1]. Pro zapojení používejte pouze konektory a kabely schválené pro sběrnici PROFINET-IO. [1] 62188AXX PROFIsafe PROFIsafe 15

16 6 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B 6.2 Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B UPOZORNĚNÍ Doplňkový bezpečnostní modul DCS21B lze používat jen v kombinaci s rozhraním průmyslové sběrnice DFS22B. V takovém případě musí být doplňkový bezpečnostní modul DCS21B zasunut do rozšiřovacího konektoru a doplňková karta DFS22B do konektoru průmyslové sběrnice. Doplňkový bezpečnostní modul DCS21B lze používat jen u pohonových měničů MOVIDRIVE MDX61B, konstrukční velikost 1 až 6; u konstrukční velikosti 0 nikoliv. Upravený kabel DAE34B (katalogové číslo ) slouží k propojení sběrnice CAN mezi konektorem X86 bezpečnostního modulu DCS21B a konektorem X31 doplňkové karty DFS22B. Kabel DAE34B je v rozsahu dodávky doplňkového bezpečnostního modulu DCS21B. MOVIDRIVE MDX61B DCS21B DFS22B DCS21B/ DAE34B X AXX 16 PROFIsafe

17 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Dříve než začnete Než začnete s montáží nebo demontáží doplňkové karty, řiďte se následujícími pokyny: Odpojte měnič od napětí. Odpojte ss napětí 24 V a sít ové napájení. Vybijte pomocí vhodných opatření (svodová páska, vodivé rukavice apod.) svůj statický náboj dříve, než se dotknete karty. Před montáží doplňkové karty sejměte ovládací zařízení a čelní kryt (viz návod k obsluze pohonového měniče MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Instalace"). Po montáži doplňkové karty čelní kryt a ovládací zařízení znovu nasaďte (viz návod k obsluze pohonového měniče MOVIDRIVE MDX60B/61B, kap. "Instalace"). Karty doplňkových zařízení uschovávejte v originálním obalu a vyjměte je až bezprostředně před montáží. Berte karty pouze za okraje (např. jako fotografie). Nedotýkejte se žádných součástek. PROFIsafe PROFIsafe 17

18 6 Pokyny pro montáž a instalaci Montáž doplňkových karet DFS22B / DCS21B do pohonového měniče MOVIDRIVE MDX61B Základní postup při montáži a demontáži doplňkové karty (MDX61B, konstrukční velikost 1-6) AXX 1. Povolte oba upevňovací šrouby v držáku karty. Držák karty vytáhněte rovnoměrným pohybem (bez vzpříčení!) ven z konektoru. 2. Na držáku doplňkové karty povolte 2 upevňovací šrouby černého krycího plechu. Sejměte černý krycí plech. 3. Nasaďte doplňkovou kartu se třemi upevňovacími šrouby přesně do určených otvorů v držáku doplňkové karty. 4. Přiměřeným tlakem držák s namontovanou doplňkovou kartou opět zasuňte do konektoru. Držák karty oběma upevňovacími šrouby znovu přišroubujte. 5. Při demontáži doplňkové karty postupujte opačným způsobem. 18 PROFIsafe

19 Pokyny pro montáž a instalaci Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Připojení a popis svorek doplňkové karty DFS22B Katalogové číslo Rozhraní, typ DFS22B, průmyslové sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe: UPOZORNĚNÍ Doplňkové "rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET-IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe" lze použít jen ve spojení s pohonovým měničem MOVIDRIVE MDX61B; s MDX60B nikoliv. Doplňkovou kartu DFS22B musíte zasunout do konektoru průmyslové sběrnice. Čelní pohled na DFS22B Popis Svorka/ Přepínače DIP Funkce DFS22B RUN BUS FAULT LED RUN (BĚH) (červená/žlutá/zelená) LED BUS FAULT (CHYBA SBĚRNICE) (červená/žlutá/zelená) Indikuje aktuální stav doplňkové karty DFS22B. Indikuje stav spojení v síti PROFINET-IO. X GND CL CH X31: Připojení sběrnice CAN X31:3 GND X31:2 CL X31:1 CH DGND CAN Low (dolní) CAN High (horní) X30 X30: Připojení kabelu Ethernet LED Link (spojení) (zelená) Kontrolka Activity (žlutá) X32 X32: Připojení kabelu Ethernet Kontrolka Link (zelená) Kontrolka Activity (žlutá) Def IP AS 0 1 PROFINET IO Přepínače DIP AS DEF IP Automatické nastavení (Setup) funkce brány (bez funkce) Vrací parametry adresy na následující implicitní hodnoty: IP-Adresse (IP-adresa): Maska podsítě: Brána: Název zařízení PROFINET: PNETDeviceName_MACID 62186AXX PROFIsafe PROFIsafe 19

20 6 Pokyny pro montáž a instalaci Obsazení konektoru 6.4 Obsazení konektoru Používejte zkompletované stíněné konektory RJ45 podle ISO/IEC 11801, vydání 2.0, kategorie 5. [6] [3] [2] [1] A B Obr. 1: Obsazení špiček konektoru RJ AXX A = pohled zepředu B = pohled zezadu [1] Pin 1 TX+ Transmit Plus (vysílání +) [2] Pin 2 TX Transmit Minus (vysílání -) [3] Pin 3 RX+ Receive Plus (příjem +) [6] Pin 6 RX Receive Minus (příjem -) Spojení MOVIDRIVE B PROFINET Pro připojení doplňkové karty DFS22B propojte rozhraní PROFINET X30 nebo X32 (konektor RJ45) stíněným kabelem se zkroucenými vodiči (Twisted-Pair), který vyhovuje kategorii 5, třídy D, podle IEC 11801, vydání 2.0. Integrovaný přepínač (switch) vám pomůže při implementaci topologie sběrnice a nabídne možnost auto-křížení MDI/MDIX (auto-crossing MDI/MDIX) UPOZORNĚNÍ Podle IEEE je maximální délka ethernetového vedení 10/100 MBd (10BaseT / 100BaseT), např. mezi doplňkovou kartou DFS22B a sít ovým přepínačem (switch), 100 m. U standardu PROFINET-IO se pro výměnu dat v reálném čase používají ethernetové rámce s identifikátorem 8892 hex, s prioritou určenou příznakem VLAN. Podmínkou jsou přepínané sítě. Sít ové přepínače musí podporovat prioritní přenosy. Rozbočovače nejsou přípustné. Přenos dat je plně duplexní s rychlostí 100 Mbit. Detailní informace ohledně zapojení naleznete v dokumentaci "Instalační příručka PROFINET" (Installation Guideline PROFINET), vydané organizací uživatelů standardu PROFINET. 20 PROFIsafe

21 Pokyny pro montáž a instalaci Stínění a vedení kabelu sběrnice Stínění a vedení kabelu sběrnice Používejte výlučně stíněné kabely a spojovací prvky, které splňují požadavky kategorie 5, třídy D, podle ISO/IEC 11801, vydání 2.0. Odborně provedeným stíněním kabelu sběrnice je možné zatlumit elektrické rušení, ke kterému může v průmyslovém prostředí docházet. Nejlepších vlastností stínění dosáhnete následovně: Rukou pevně dotáhněte upevňovací šrouby konektorů, modulů a vedení pro vyrovnávání potenciálů. Používejte výhradně konektory s kovovou nebo pokovenou krytkou. Stínění připojujte v konektoru co největší plochou. Stínění kabelu sběrnice pokládejte oboustranně. Signální kabely a kabel sběrnice neveďte společně s výkonovými kabely (motorové kabely), ale, pokud možno, v oddělených kabelových kanálech. V průmyslovém prostředí používejte kovové uzemněné kabelové lávky. Signální kabely a příslušné vedení pro vyrovnávání potenciálů veďte vzájemně co nejblíže a nejkratší cestou. Vyvarujte se prodlužování kabelů sběrnice pomocí konektorů. Kabely sběrnice veďte co možná nejblíže uzemněných ploch. STOP! Při kolísání zemního potenciálu může oboustranně připojeným stíněním spojeným se zemním potenciálem (PE) téci vyrovnávací proud. V takovém případě se postarejte o dostatečné vyrovnávání potenciálů podle příslušných předpisů VDE (Verband Deutscher Elektringenieure). PROFIsafe PROFIsafe 21

22 6 Pokyny pro montáž a instalaci Adresování TCP/IP a podsítě 6.6 Adresování TCP/IP a podsítě Úvod Nastavení adresy IP-protokolu se provádí následujícími parametry IP address (IP-adresa) Subnetwork mask (maska podsítě) Standard-Gateway (výchozí brána) Abyste mohli tyto parametry správně nastavovat, je v této kapitole vysvětlen adresovací mechanismus a dělení sítě IP na podsítě. IP-adresa IP-adresa je 32bitová informace, která jednoznačně identifikuje účastníka v síti. IP-adresa se zapisuje čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami. Příklad: Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) adresy a lze je zapsat i binárně ( následující tabulka). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte IP-adresa se skládá z adresy sítě a adresy účastníka ( následující tabulka). Adresa sítě Adresa účastníka Jaká část IP-adresy označuje sít a jaká identifikuje účastníka je dáno třídou sítě a maskou podsítě. Účastnické adresy složené ze samých nul, resp. ze samých jedniček (binárně), nejsou přípustné, nebot ty představují samotnou sít, resp. všeobecnou adresu. Třídy sítí První byte IP-adresy určuje třídu sítě a tím členění na adresu sítě a adresu účastníka. Rozsah hodnot Byte 1 Třída sítě Úplná sít ová adresa (příklad) Význam A = adresa sítě = adresa účastníka B = adresa sítě 52.4 = adresa účastníka C = adresa sítě 4 = adresa účastníka Pro mnoho sítí není toto hrubé členění dostačující. Používají tedy navíc explicitně nastavitelnou masku podsítě. Maska podsítě S maskou podsítě je možné podrobněji členit třídy sítě. Maska podsítě je stejně jako IP-adresa znázorněna čtyřmi dekadickými čísly, která jsou vzájemně oddělena tečkami. Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte. Příklad: Každé dekadické číslo zastupuje jeden byte (= 8 bitů) masky podsítě a lze je zapsat i binárně ( následující tabulka). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte PROFIsafe

23 Pokyny pro montáž a instalaci Adresování TCP/IP a podsítě 6 Zapíšete-li IP-adresu a masku podsítě v binární formě pod sebe, uvidíte, že jedničky v masce podsítě určují podíl adresy sítě, nuly podíl adresy účastníka (viz následující tabulka). IP-adresa Maska podsítě Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 dekadicky binárně dekadicky binárně Sít třídy C s adresou se maskou podsítě dále rozdělí. Vzniknou tak dvě podsítě, s adresami a Přípustné účastnické adresy v obou podsítích budou: Sít oví uživatelé určují logickým součinem IP-adresy a masky podsítě, zda je jejich komunikační partner ve stejné síti nebo v nějaké jiné. Je-li komunikační partner v jiné síti, komunikace se přesměruje na výchozí bránu. Výchozí brána (Standard- Gateway) Výchozí brána (Standard Gateway) se rovněž oslovuje 32bitovou adresou. Tato 32bitová adresa se zapisuje čtyřmi dekadickými čísly, oddělenými navzájem tečkami. Příklad: Výchozí brána zajišt uje spojení do jiných sítí. Sít ový uživatel, který chce oslovit jiného účastníka, může jeho IP-adresu logicky vynásobit maskou své podsítě a zjistit tak, zda se hledaný účastník nachází ve stejné síti. Nejedná-li se o ten případ, obrátí se uživatel na výchozí bránu (Standard-Gateway) - směrovač (Router), která se musí nacházet ve stejné síti, jako on. Výchozí brána (Standard-Gateway) pak převezme další zprostředkování datových paketů. PROFIsafe PROFIsafe 23

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC

Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC Sběrnice pole u tavicích přístrojů Nordson s IPC Provozní návod - Czech - Vydání 06/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat

OMB-DAQBOOK. Systém sběru dat OMB-DAQBOOK Systém sběru dat Přehled Systémy sběru dat Systém sběru dat je určen pro sledování průběhu nebo provádění řady testů snímáním různých fyzikálních veličin. Snímané hodnoty jsou zpracovány a

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více