Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová"

Transkript

1 Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí Srpen 2010 Mgr. Helena Škrabová

2 KULTURNÍ ZVYKY A RITUÁLY V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ

3 Islámské zvyky Praktiky při umírání : U umírajícího muslima je z etického hlediska povinností zdravotníků, aby informovali islámské centrum Je samozřejmostí přítomnost rodiny V případě ženy mohou mužští členové komunity přijít pouze tehdy, je-li to přání umírající ženy Nutno zajistit soukromí Je žádoucí, aby umírající pacient seděl nebo ležel s tváří obrácenou k Mekce Příbuzný nebo jiný významný muslim šeptá do ucha umírající osoby výzvy k modlitbě.

4 Péče o zemřelého: Oči smí muslimovi zatlačit pouze blízký příbuzný. Hygienu (rituální omytí) a oblečení těla zemřelého obstarávají rodinní příslušníci stejného pohlaví Pokud není možné navázat kontakt s rodinou či členy komunity, může tyto obřady vykonat zdravotník Všem předčasně narozeným dětem, tj. po 120 dnu těhotenství, se má věnovat adekvátní péče a v případě úmrtí je dítě pohřbeno i s placentou

5 Islám zakazuje: Pitvu - povoluje ji jen v nejnutnějších případech, kdy to vyžaduje zákon Žeh Eutanázi Povoluje Transplantaci a darování orgánů Život zachraňující výkony Interrupci - pouze v případě znásilnění či ohrožení života matky

6 Židovské zvyky Praktiky při umírání : Umírající nesmí zůstat o samotě - přítomnost rodiny je podmínkou Obvykle je v jeho blízkosti zapálena svíce Umírající je povinen, pokud je při vědomí, vyznat se ze svých hříchů a odříkat poslední modlitbu, při které naposledy vyzná svou víru vyžaduje přítomnost duchovního

7 Péče o zemřelého: Tělo je ponecháno osm minut bez doteku a k nosu se mu přiloží pírko Nejbližší příbuzný zavře mrtvému ústa a oči. Zesnulý je uložen na zem nohama ke dveřím a je zakryt látkou. Ruce jsou položeny volně podél těla Zapálenou svíci má blízko hlavy.

8 Rituální ošetření zemřelého : Omytí těla vodou, kde je rozmícháno vejce jako symbol života Oblečení zemřelého do pohřebního roucha Členové komunity drží u zemřelého stráž Modlitby Vzhledem ke specifice ošetření zemřelého žádá rodina o rychlé vydání těla

9 Pohřeb se koná v co nejkratším čase od úmrtí nejlépe ještě týž den. Židé odmítají žeh Pitvu povolují jen v naléhavých případech Vyžadují pohřbení zesnulého se všemi částmi těla do země Transplantace je pro ortodoxní Židy nepřijatelná. Interrupce je povolená pouze v ohrožení života matky

10 Vietnamské zvyky Upřednostňují umíraní doma před umíráním v nemocnici Pohřeb se koná podle buddhistických rituálů. Zesnulý je oděn do bílého obleku a pozůstalí mu na polštář položí různé předměty. Před večerem začíná pietní doba, při níž recituje buddhistický mnich modlitby, udělí zemřelému posmrtné buddhistické jméno.

11 Příbuzní se modlí za jeho snadnou cestu do ráje. Při posledním rozloučení se všichni sejdou a uzavře se rakev. Po kremaci se koná hostina. Sedmý den se opět všichni pozůstalí setkají Ve Vietnamu je preferován tradiční kostrový pohřeb, ale praktikuje se i kremace. Hlavně u starších lidí se volí kremace, aby bylo možno převést popel zpět do Vietnamu a pohřbít ho poblíž rodiny Interrupci akceptují v případě zdravotního rizika matky Příběh z klinické praxe

12 Romské zvyky Romové pociťují strach ze smrti Preferují umírání doma v rodinném kruhu V nemocnici si rodina přeje být s umírajícím Mimořádnou pozornost Romové věnují obyčejům při úmrtí člověka. Vyznávají představu, že pro umírajícího si přichází někdo z dříve zesnulých členů rodiny, který u něj zůstává až do pohřbu a odvádí ho na onen svět.

13 Do rakve se vkládají mrtvému jeho osobní předměty, i když jsou hodnotnější: prsteny, náušnice, hodinky, housle, kytara, ale i fajfka, cigarety, brýle, lahvička s alkoholem, karty a pokud byl věřící, tak i modlitební knížka a růženec. Do ruky nebo do kapsy vloží rodina zesnulému peníze (nejčastěji drobné mince) Od chvíle skonu až do pohřbu při něm bdí vartují / ochrana před zlými duchy / Jedním z rituálů při úmrtí je i pálení osobních věcích zemřelého. Součástí rituálu je i oplakávání zemřelého je velmi hlučné,emotivní,dramatické - smyslem je překonat šok a niternou bolest

14 Romové akceptují Pitvu Transplantaci Amputaci interrupci Žeh - preferují však pohřbít zesnulého do země

15 Křesťanská víra Ježíš ustanovil sedm svátostí : Každý, kdo pečuje o nemocného, by měl vědět, jaká svátostná služba může být v daném případě pro nemocného potřebná a měl by umět tuto službu nemocnému zprostředkovat: Nejčastěji užívané svátosti v souvislosti s těžkou nemocí či umíráním : 1. Eucharistie (svátost oltářní) mše svatá 2. Smíření - ve svátosti smíření Bůh odpouští hříchy člověku, který je vyzná a lituje jich. 3. Svátost nemocných - je posilou věřících, kteří bojují s těžkou chorobou.

16 Věřící křesťan, který vede duchovní život, čerpá: Z modlitby, Účasti na bohoslužbě Přijímání svátostí Četbou v Bibli Dnes se již v mnoha zdravotnických zařízeních konají jedenkrát týdně bohoslužby. Po nich kněz navštěvuje ty nemocné, kteří se nemohou účastnit bohoslužby Vázne informovanost nemocných

17 Katolíci akceptují Amputaci Transplantaci Biopsii Pitvu, při které musí být všechny orgány potřebné k životu navráceny do těla Zákaz potratů i v případě ohrožení matky Zákaz eutanázie

18 Buddhistické zvyky Proces zrodu a smrti je chápán jako koloběh znovuzrození Rituály při umírání Soustava rituálů by měla byt započata ještě než člověk zemře - smyslem je usnadnit odloučení duše od těla Umírající by měl být uložen do polohy zvané spící lev (pozice, v níž vydechl naposledy Buddha). Umírající leží na pravém boku, levá ruka spočívá na levém stehně, pravá je umístěna pod bradou a uzavírá pravou nozdru. Nohy jsou nataženy a velmi mírně ohnuty.

19 Umírajícímu se připomínají duchovní praktiky, kterým se věnoval za života Rodina či kněz podá umírajícímu pilulku ze vzácné pomáhá duší opustit tělo Pokoj je vybaven zbožnými obrazy, rituálními předměty, Rodina a mnich zpívají umírajícímu mantry Zapalují se vonné tyčinky odhání zlo Není žádoucí pláč a nářek znesnadňuje uvolnění duše Přítomný mnich - svlaží zemřelému v okamžiku smrti rty vodou Po smrti předčítá mnich po dobu devětačtyřiceti dnů pasáže z Knihy mrtvých /nejprve nad zemřelým, poté nad jeho podobiznou/ Tři dny se těla nikdo nedotýká,tělo zůstává doma Poté je pečlivě omyto a oblečeno

20 Buddhistických pohřebních zvyků je mnoho: Tibet Není zvykem používat rakev Tělo se položí v poloze na zádech na konstrukci z proutí, přes níž je přehozena čistá látka Způsoby pohřbívání: Pohřeb do větru - tělo je rozčtvrceno Pohřeb do vody - vhozeni do řeky, nebo jezera Pohřeb do ohně - kremace Pohřeb do země - pohřeb do hrobu bez rakve

21 Thajsko Urna s popelem se zazdívá do klášterní zdi, zbylý popel vsype rodina do moře. Schéma a průběh obřadů určuje astrolog na základě horoskopu Pohřební rituály a přípravu zemřelého zajišťují kláštery či vesničtí šamani

22 Buddhisté připouští: Užívání léků, transfúzi krve a vakcinaci - vyhýbají se však léčebným extrémům Transplantaci orgánů - mohou být dárci i příjemci. Buddhisté neodpouští odnětí života v jakékoli formě, ale v určitých situacích souhlasí s eutanázií. Potrat - jen ze závažných zdravotních důvodů.

23 Děkuji za pozornost

24 Rituální omytí Je provedeno celkové mytí zemřelého a všechny tělesné otvory musejí být očištěny tekoucí vodou. Tělesné otvory jsou ucpány bavlnou, aby duše nemohla opustit tělo ještě před pohřbem. Poté je zemřelý zabalen do bílého roucha. Islám doporučuje, aby byl pohřeb uskutečněn co nejdříve, protože muslimové se domnívají, že duše zemřelého najde klid až v hrobě -

25 Eucharistie - Svátost oltářní Touto svátostí se slouží nemocným nejčastěji. nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání. Formy: Kněz slouží mši a podává hostii u lůžka - méně časté Svátost se nemocnému donese častěji Před přijímáním se dodržuje eucharistický půst. Ten je za normálních okolností hodinu před přijímáním, u nemocných pak čtvrt hodiny. Voda ani léky půst neruší. V případě, kdy nemocný nemůže přijmout ani úlomek hostie, je možné mu podat svaté přijímání pod způsobou vína.

26 Svátost pomazání nemocných Nemocným se dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolesti,nemoci a při umírání přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí, věk nerozhoduje Uděluje ji kněz nebo biskup Nejprve kněz mlčky vkládá ruce na hlavu nemocného, potom ho maže olejem na dvou místech (zpravidla na hlavě a na rukou) a odříká předepsanou modlitbu

27 Svátost smíření - svatá zpověď Mnoho věřících nemocných zpověď v nemoci vítá Prioritou se stává v terminálním stavu Přináší nemocnému duchovní úlevu a smíření se situací či nadcházející smrtí Zpověď předchází svátosti pomazání

28 Tělo mrtvého se za patřičného obřadu rozseká na kusy a poskytne supům a divoké zvěři jako oběť Tuto formu vzdušného pohřbu voli asi 80% Tibeťanů

29 Pohřeb do vody Rituál je velmi jednoduchý, tělo je odneseno k řece, rozřezáno a vhozeno do vody. Někdy je pouze zabaleno a vhozeno do vody celé.

30 Kremace je praktikovana u lidi vyšší společenske třidy - lámove, šlechta, bohatí lidé

31 Pohřbívání do země předchází mumifikace tento způsob pohřbu je vyhrazen jen úzké skupině Tibeťanů Jedná se o významné duchovní či velmi bohaté a významné osobnosti

32 PŘÍBĚH Z KLINICKÉ PRAXE Vietnamské dítě bylo zraněno při automobilové nehodě a převezeno na úrazové oddělení nemocnice. V zápětí přispěchalo 6 členů rodiny a sklánělo se nad dítětem. Hlavičku mu překryli bílým plátnem. Všichni členové rodiny byli velmi rozrušeni a hlasitě naříkali. Sestry a lékaře takové chování zaskočilo. Nechápali, proč musí být celé příbuzenstvo na místě a zahalovat dítěti hlavu. Dítě později zemřelo a rodinní příslušníci na ně kladli ruce a úpěnlivě vzlykali. Lékař a sestry byli zmateni. Později vyšlo najevo, že: Širší okruh rodiny považoval za svou povinnost být přítomen Bílá pokrývka představuje ve vietnamské kultuře pevně ctěný symbol aváže se na některá přesvědčení.podle víry příbuzných mělo bílé plátno chránit oživující síly v hlavě dítěte.

33 Multikulturní ošetřovatelství I. K. Ivanová, L Špirudová,J.Kutnohorská Multikulturní ošetřovatelství II.- L.Špirudová,D.Tomanová,P.Kudlová,R.Halmo Etické aspekty a komunikační etiketa v multikulturním ošetřovatelském přístupu - Jana Kutnohorská Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur: Mgr. Lenka Špirudová a kolektiv, Olomouc 2004 /online/

34 Komunikace s cizinci při poskytování zdravotní péče a respektování jejich transkulturní/multikulturní odlišnosti v rámci českého právního řádu: Ostravská univerzita 2002 /online/ Specifika v ošetřování muslimů v podmínkách ČR, : Bc.Tomáš Tančous DiS., diplomová práce 2009 /online/ Cizinec na našem lůžkovém oddělení: Katarína Zábojníková, diplomová práce, Brno 2008 /online/ Vyznavač buddhismu na ošetřovací jednotce: bakalářská práce, Bc. Lenka Čoudková, České Budějovice 2007 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu : Bc. Tereza Kozarkova,diplomova práce,brno 2010

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření

Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření Normy Biskupství královéhradeckého Normae Episcopatus Reginae Gradecensis Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a svátosti smíření 3/2006 NRG Obsah Úvod...3 1 Podmínky pro zahájení bezprostřední

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ

DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A V NEMOCI Viola Svobodová Úvod: Proč přemýšlíme o důstojnosti člověka na půdě zdravotníků, když je to spíše otázka filozofická či etická? Jednou ze zásad hospicové péče je

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Příprava na svátost smíření dnes

Příprava na svátost smíření dnes Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! (Lv 19,2) Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,36) Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

Hospicové hnutí u nás a ve světě

Hospicové hnutí u nás a ve světě Ostravská univerzita Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Marie Macková Hospicové hnutí u nás a ve světě Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Naděžda KUBÍČKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2002 Ostrava

Více

Klíčová slova spiritualita, religiozita, pastorační péče, Bible, modlitba, smysl lidské existence, kaplan, paliativní péče, služba

Klíčová slova spiritualita, religiozita, pastorační péče, Bible, modlitba, smysl lidské existence, kaplan, paliativní péče, služba Proč spirituální péče v českém zdravotnickém systému? MUDr. Mgr. Marie Opatrná Onkologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Klíčová slova spiritualita, religiozita, pastorační péče, Bible, modlitba, smysl

Více

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

Obsah: Eutanázie teologický pohled

Obsah: Eutanázie teologický pohled Obsah: 0.1 Úvod 3 1. Část I. obecná... 4 1.1. Nástin problematiky 4 1.2. Historie slova eutanázie.. 5 1.2.1. Eutanázie jako umění zemřít... 5 1.2.2. Eutanázie jako poklidná smrt a utišení bolestí 6 1.2.3.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LEŠKOVÁ LUDMILA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Ludmila Lešková Studijní obor:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více