Multikulturní ošetřovatelství 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multikulturní ošetřovatelství 2"

Transkript

1 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014

2 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu je seznamit studenty s potřebou multikulturního přístupu v péči o individuální potřeby člověka, respektování práva na vlastní kulturní hodnoty, víru a přesvědčení. Dále etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky vybraných etnických, kulturních a náboženských skupin, umět přizpůsobit ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám i komunitám těchto minoritních skupin. Studenti umí definovat zvyky jednotlivých náboženských skupin. Studenti umí specifikovat stravovací návyky jednotlivých kulturních menšin a náboženských skupin. Studenti umí vysvětlit pojem migrace a její dopad na kulturu. Obsah předmětu Předmět Multikulturní ošetřovatelství je zaměřen na konkrétní problematiku jednotlivých náboženských skupin a národnostních menšin. Dále je zde věnována pozornost zejména problematice specifickým kulturním, stravovacím, hygienickým zvyklostem a podrobnostem vnímaní zdraví a nemoci u jednotlivých kulturních menšin a náboženských skupin. Název přednášky: 01 - Migrace ve světovém, evropském a národnostním měřítku; kulturní šok popsat migraci obyvatel v národním i celosvětovém měřítku. rozlišit pojmy emigrace a imigrace. popsat kulturní šok a jeho jednotlivé fáze. Migrace. Migrace v ČR. Kulturní šok. Migrace, imigrace, emigrace, kulturní šok, integrace cizinců v ČR. Shrnutí: Migrace, pohyb obyvatelstva se dělí na vnitřní migraci - uvnitř určitého státu, sestávající z pohybů mezi jeho různými částmi a vnější migrace(mezinárodní) zahrnuje pohyby přes vymezené hranice státu. Přináší sebou řadu důsledků pro tranzitní a imigrační země, jako jsouekonomické, politické, demografické, kulturní, populační, psychologické a sociální dopady. Kulturní šok patří mezi přirozené reakce, objevující se u lidí, kteří pobývají delší dobu v cizím prostředí.

3 Charakterizujte pojem migrace. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy imigrace a emigrace. Popište demografické rozmístění cizinců na území ČR. Vyjmenujte a popište jednotlivé fáze kulturního šoku. 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN: NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

4 Název přednášky: 02 - Multikulturalita a náboženství vysvětlit pojem víra. vysvětlit pojem spiritualita. vysvětlit pojem religiozita vysvětlit základní podstatu neběžnějších náboženských skupin. aplikovat získané poznatky v rámci ošetřovatelského procesu. Víra Spiritualita Religiozita Podstata jednotlivých náboženství Křesťanství, Pravoslavná církev, Protestantské církve, Církev československá husitská, Judaismus, Islám, Budhismus, Hinduismus. Víra, spiritualita, religiozita, Křesťanství, Pravoslavná církev, Protestantské církve, Církev československá husitská, Judaismus, Islám, Budhismus, Hinduismus. Shrnutí: Duchovní a náboženské přesvědčení může ovlivňovat způsob života, postoje a vztah k nemoci a smrti. Některé náboženství mají osobité nařízení ve věcech stravování, kontroly porodnosti i vhodnosti léčby. Jiné skupiny naopak velmi podporují medicínskou léčbu, ale mají specifické praktiky v oblasti užívání některých léku, pokud nejsou vážně nemocní. Duchovní přesvědčení může nabýt větší význam v době onemocnění, než kdy jindy v lidském životě. Někteří nemocní mohou na chorobu pohlížet jako na zkoušku víry. Není možné, aby sestry znaly všechny praktiky jednotlivých náboženských skupin. Důležité však je, aby byly o hlavních náboženských skupinách informovány a dokázaly tyto poznatky využít v ošetřovatelském procesu. Charakterizujte jednotlivá náboženství. Uveďte základní charakteristiky vztahu náboženství k ošetřovatelské péči.

5 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN: NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

6 Název přednášky: 03 - Specifika stravování v jednotlivých náboženstvích charakterizovat specifika ve stravování v jednotlivých náboženstvích a kulturních menšinách. Potřeba výživy. Multikultura stravování v ošetřovatelství. Specifika stravování v jednotlivých náboženstvích - Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Českobratrská církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Mormoni, Svědkové Jehovovi, Islám, Judaismus, Buddhismus, Hinduismus. Specifika stravování v jednotlivých kulturních menšinách - Vietnamské etnikum, Čínské etnikum a strava, Romské etnikum a strava. Potřeba výživy, specifika stravování, náboženství, kulturní etnikum. Shrnutí Znalost nejen potřeby výživy obecně, ale i specifik stravování jednotlivých náboženství a kulturních menšin je důležitá proto, aby všeobecné sestry mohly pacientům poskytovat kulturně specifickou péči. Charakterizujte potřebu výživy. Popište specifika stravování u jednotlivých náboženských skupin. Popište specifika stravování kulturních menšin, s kterými se můžete setkat nejčastěji v ČR. 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN: NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

7 Název přednášky: 04 - Pojetí rodiny v jednotlivých náboženských kulturách popsat postavení žen a mužů v jednotlivých náboženstvích a kulturních menšinách. vysvětlit pojetí rodiny v jednotlivých náboženstvích a kulturních menšinách aplikovat získané poznatky v rámci ošetřovatelského procesu. Rodina. Romská rodina. Hodnotový systém Romů a specifika jejich životního stylu. Židé. Hodnotový systém Židů a specifika jejich životního stylu. Islám. Hodnotový systém Islamistů a specifika jejich životního stylu. Buddhismus. Hodnotový systém Budhistů a specifika jejich životního stylu. Vietnamci. Hodnotový systém Vietnamců a specifika jejich životního stylu. Rodina, Romové, Židé, Islámisté, Budhisté, Vietnamci. Shrnutí: Znalost nejen hodnotového systému a specifik životního stylu jednotlivých náboženství a kulturních menšin podstatou proto, aby všeobecné sestry mohly pacientům poskytovat kulturně specifickou péči. Popište Hodnotový systém Romů a specifika jejich životního stylu. Popište Hodnotový systém Židů a specifika jejich životního stylu. Popište Hodnotový systém Islámistů a specifika jejich životního stylu. Popište Hodnotový systém Budhistů a specifika jejich životního stylu. Popište Hodnotový systém Vietnamců a specifika jejich životního stylu.

8 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN: NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

9 Název přednášky: 05 - Pojetí zdraví v jednotlivých náboženstvích a kulturních menšinách vysvětlit problematiku pojetí zdraví a hygienické péče v jednotlivých náboženstvích a kulturních menšinách Zdraví. Romové pojetí zdraví a nemoci. Romové - hygienické návyky. Židé pojetí zdraví a nemoci. Vietnamci pojetí zdraví a nemoci. Muslimové pojetí zdraví a nemoci. Muslimové hygienické návyky. Ukrajinci pojetí zdraví a nemoci. Zdraví, pojetí zdraví, pojetí nemoci, hygienické návyky. Shrnutí: V úvodu přednášky je shrnuta problematika potřeby zdraví a hygienické péče obecně. Dále jsou v přednášce specifikovány pojmy zdraví a nemoci a jejich chápání u jednotlivých náboženských skupin a kulturních menšin. Problematice tohoto druhu je v ošetřovatelské péči věnována velká pozornost obecně, ale měli bychom si uvědomit že znalosti o zdraví a hygienických návycích v tomto směru pomohou předejít řadě nepříjemností během multikulturního ošetřovatelského procesu. Definujte potřebu zdraví. Definujte specifika v oblasti hygieny u jednotlivých náboženských skupin a kulturních menšin. 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN:

10 7. NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

11 Název cvičení: 06 - Multikulturní rozdíly v pojetí umírání a smrti popsat a vysvětlit základní specifika pojetí smrti a umírání v jednotlivých náboženských skupinách a kulturních menšinách. aplikovat získané poznatky v rámci vytvoření ošetřovatelského procesu na danou kazuistiku. Paliativní medicína. Pojem smrt a umírání v Hinduismu. Pohřební rituály. Umíraní a smrt v islámu. Specifické pohřební rituály v křesťanské tradici. Smrt v judaismu. Paliativní medicína, pohřeb, smrt, umírání, truchlení, pohřební rituály. Shrnutí: Smrt je součástí každodenní práce v profesi všeobecné sestry a s tím souvisí i potřeba vzdělávání v této problematice. Všeobecná sestra by měla specifika smrti a umírání jednotlivých náboženských skupin a kulturních menšin a měla by je tolerovat v rámci plnění ošetřovatelského procesu. Vysvětlete pojem paliativní medicína Specifikujte pojem umírání smrti a zvyků vztahující se k nim pro jednotlivá náboženství a kulturní menšiny. 5. ZÁBRODSKÁ, E. Žila jsem v zemi Alláhově. Praha: Portál, ISBN: NOVÁKOVÁ, I. Kapitoly z multikulturního ošetřovatelství, Liberec: TUL, ISBN

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ing.Zbyněk Lukavec

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ing.Zbyněk Lukavec O projektu Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové formy vzdělávání na gymnáziu Cílem projektu, který byl realizován v letech 2009 2011, bylo přispět k rozšíření možností gymnaziálního

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Transkulturní péče v praxi

Transkulturní péče v praxi Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace 2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace Jak si jistě z nedávné doby my učitelé pamatujeme, a jak se také můžeme dočíst v mnoha rozborech a odůvodněních současné školské reformy, do

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D.

Více

Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva

Obsahová analýza učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva Obsahová analýza učebnic pro základní školy Závěrečná zpráva Praha, leden 2002 předkládá: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. projekt Varianty O B S A H: I. ÚVOD 3 II. METODIKA HODNOCENÍ 3 III. HLAVNÍ

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Vyznavači buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü a jejich specifika ve vybraných oblastech ošetřovatelské péče

Vyznavači buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü a jejich specifika ve vybraných oblastech ošetřovatelské péče 2014 Volume 16 Issue 1 ISSN 1212-4117 (print) ISSN 1804-7122 (on-line) ošetřovatelství KONTAKT 2 (2014) 106 113 Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/kontakt

Více