Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD."

Transkript

1 Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

2 Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

3

4 Historie islámu v ČR Na územíčr žije dle soc. výzkumu z roku 2007 (MV ČR) celkem muslimů. Cizinci v ČR žijí a pracují nebo studují. V roce 1934 byla založena první náboženská organizace Muslimská náboženská obec pro Československo. Za komunistického režimu nebyla možnost uznání islámu jako náboženství. V roce 1968 se islámská obec snažila zaregistrovat. V roce 1991 vzniklo Ústředí muslimských náboženských obcí. V roce 1998 otevření mešity a založení Islámského centra v Brně. V roce 1999 založení Islámského centra v Praze.

5 K největšímu přílivu muslimů do ČR dochází v posledních 30. letech. Studenti, osoby hledající zaměstnání nebo rodiny, které se stěhují za svými příbuznými. Přistěhovalci z bývalých socialistických zemí Blízkého východu, například ze Sýrie nebo Iráku, kteří v ČR studovali. Dále se jedná o uprchlíky z Bosny a Hercegoviny nebo příslušníky států bývalého Sovětského svazu.

6 Muslimové žijící v ČR pocházejí z různých sociálních skupin. Nejčastěji se jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří zde pracují jako lékaři, učitelé, architekti či podnikatelé. Mezi nimi však můžeme nalézt i lidi závislé na sociálních dávkách.

7 Islám, význam islámu a pět pilířů islámu považuje za monoteistické náboženství - uznává jediného boha - Alláha Islám rozeznává dva důležité prameny víry jimiž jsou Korán a Sunna, která popisuje život Muhammada, jeho výroky a činy neboli Hadith

8 PRO KAŽDÉHO MUSLIMA JSOU SVATÉ ZÁKLADNÍ NÁBOŽENSKÉ POVINNOSTI (PILÍŘE ISLÁMU NEBO SLOUPY VÍRY) 5 ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ: Šahada - vyznávání Alláha jako jediného Boha a Muhammada jako posla božího, proroka Salát modlitba (pět modliteb denně podle stanoveného obřadu) Zakát - almužna, obdarovávání chudých a mešity Saum dodržování půstu za denního světla ve svatém měsíci ramadánu Hadždž pouť do svatého města Mekky alespoň jednou za život.

9 MODLITBA - SALÁT Muslim se musí modlit pětkrát denně: před východem slunce v poledne odpoledne při západu slunce večer po západu slunce.

10 Modlitba spojena s povinností omývat se. Rituální omytí: vypláchnutí úst, očí, uší a omytí rukou po lokty a nohou po kolena. Muslim má mít vhodné oblečení: muž by měl být zahalen alespoň od pupku po kolena a žena je zahalena celá mimo obličeje, rukou a chodidel. Podmínkou je, aby oblečení nebylo průhledné. Muslim by měl být duševně zdravý, svéprávný a neměl by trpět vážnou nemocí. Musí dosáhnout určitého věku 15 let. Nikdy neprocházejte před ním, když se modlí, je to považováno za velkou urážku. Projděte za zády modlícího se, nevšímejte si ho.

11 Náboženské předměty modlitební koberec korán amulet černá stuha stříbrný či zlatý řetízek (obsahující citáty z koránu)

12 ALMUŽNA - ZAKÁT Tato almužna (zakát) se týká určitéčásti majetku, dříve to mohly být plodiny, ovoce, ovce, velbloud nebo trochu zlata. Dnes to bývají především peníze.

13 Dodržování půstu - SAUM v měsíci ramadánu - třicet dní při půstu je nutné zdržet se příjímání veškeré stravy a tekutin v době od východu po západ slunce půst se týká i sexuálních aktivit a kouření Týká se všech muslimů, kteří dosáhli plnoletosti. odpuštění půstu: nemocní, kterým hrozí zhoršení zdravotního stavu těhotné a kojící ženy nebo ženy v šestinedělí a v době menstruace staří lidé, lidé na cestách nebo ti, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci úlevy u muslimů žijících v Severní Americe a Evropě - v letním období příliš dlouhé dny (možnosti příjímání datlí a čisté vody)

14 Pouť do Mekky HADŽDŽ kde se nachází Kába, v níž se nachází posvátný černý kámen pouť by měl vykonat každý muslim aspoň jedenkrát za život. Pouť se koná v měsíci dhú-l-hidždža Před tím než se muslim vydá na pouť, musí provést zpověď, vyrovnat své dluhy a zajistit rodinu po dobu své nepřítomnosti. Tato pouť se koná každoročně a počet věřících se pohybuje okolo dvou milionů

15 STRAVA Muslimům není dovoleno jíst vepřové maso, ani žádné výrobky z vepřového masa. Maso ze zvířat, které mohou muslimové jíst, má být ze zvířat poražených určitým speciálním způsobem (halal nebo zabiha). Mohou jíst všechny druhy ryb, které mají šupiny a některé měkkýše (např. humry, garnáty )

16 STRAVA Nesmí konzumovat alkoholické nápoje, ani nápoje, do nichž je alkohol přimíšen. Nesmí jíst ani pokrmy, které byly připravovány na alkoholu. Dávají přednost drůbežímu a hovězímu masu. Pokud možno se vyhýbají mletému masu. Jinak na úpravě nezáleží.

17 Někdy se rodina nemocného snaží přinést vlastní jídlo z domova nebo bude chtít uvařit jídlo přímo u lůžka nemocného. Muslimové k jídlu používají jen pravou ruku (levá ruka se používá k tzv. nečistým úkonům). Chléb nikdy nekrájejí, ale lámou jej. Jsou pohostinní, odmítnutí je bráno jako urážka.

18 Komunikace důležitá nonverbální ruce v bok - projev arogance pohled do očí - známka náklonnosti, nekorektní chování podávání ruky - kladou ruku na srdce místo podání ruky v případě, kdy muslim podání ruky odmítá, drží ruce za zády. Někteří muslimové, ale podají ruku lékaři nebo lékařce opačného pohlaví. Tyto osoby jsou chápány jako neutrální

19 Oblékání V islámu je dbáno na skromnost, slušnost a cudnost. Nesmí se nosit oblečení a šperky, které by mohly ohrozit mravnost, hlavně pak samotnou podstatu muže a ženy. Muž nemá nosit oděv z čistého hedvábí. Je mu také zakázáno nosit drahé kameny a šperky vyrobené ze zlata, protože ty jsou určeny pro vyzdvižení podstaty ženy. Oblečení mužů musí minimálně halit oblast od pupku ke kolenům, neboť se jedná o intimní místa. Podstata muže není dána jeho oblečením, ale jeho chováním a jeho vysokou morálkou

20 jsou stanoveny podmínky pro malování, chůzi a pohled, který věnují jiným lidem. Např. pohled věnovaný cizímu muži je v islámu tabu. Ženské tělo nesmí spatřit nikdo jiný než její manžel, proto musí oblečení halit celé tělo. To se však netýká chodidel a rukou. Ortodoxní muslimky nosí zahalený i celý obličej, včetně očí, ale není to však vyžadováno. Tělo zakrývá tzv. hidžáb, kterým se dříve zakrývalo celé tělo včetně hlavy a obličeje. Dnes se užívá hlavně k zahalení těla. Alláh nařizuje, aby si ženy zahalovaly také hlavu. Pokrývka, kterou ženy používají k zahalení hlavy je vlastně šátkem a nazývá se chimár. U muslimských žen, i když na první pohled to není zřejmé, jsou typické dlouhé vlasy, které jsou zahaleny chimárem

21 Antikoncepce V islámu se v podstatě přikazuje plodit a plánovat narození dítěte, čímž se zajišťuje pokračování rodu. Je však umožněno používat antikoncepci, pokud nejsou vhodné podmínky pro přivedení dítěte na svět. islám doporučuje antikoncepci především v období dvou let po porodu dítěte, kdy by měla žena kojit. Trvalá antikoncepce je však zakázána. Povoleny všechny typy antikoncepce, které zabraňují styku spermií s vajíčkem, vyjma postinoru.

22 OBŘADY SPOJENÉ S PORODEM DÍTĚTE Novorozenec má být bezprostředně po porodu okoupán a teprve podán matce. Matka, otec, či porodní asistentka pak dítěti zašeptá do jeho pravého ouška výzvu k modlitbě a do levého začátek modlitby.

23 OBŘADY SPOJENÉ S PORODEM DÍTĚTE O sedm dní později dostane dítě jméno. Ostříhají ho dohola, vlásky zváží a stejné množství zlata, stříbra nebo tomu odpovídající hodnota v penězích se rozdá chudým. Obětuje se zvíře, často je to ovce.

24 OBŘADY SPOJENÉ S PORODEM DÍTĚTE Obřízka u chlapů se provádí zpravidla od 7-12 let, přestože je povolena již v prvních sedmi dnech věku dítěte. U předčasně narozených, těžce nezralých dětí se má věnovat zdravotní péče všem, které se narodily ve 130. dnu těhotenství a dále.

25 ZDRAVOTNICKÁ PÉČE O ŽENY PACIENTKY Ženu-pacientku by měla vyšetřovat žena - lékařka. V případě, že to není možné, lze požádat manžela o výjimku a provést ošetření lékařem, ovšem za přítomnosti manžela. V období 10 dní po porodu a 5 až 6 dnů po menstruaci je muslimská žena osvobozena od předepsané modlitby.

26 Interrupce Islám učí, že lidský život je posvátný, protože pochází od Boha. Zároveň však učí, že anděl vkládá do těla duši 120 dní po početí. Právní škola Hanafi (rozšířená v Indii a Turecku) dovoluje potrat před čtvrtým měsícem: žena má právo na potrat do doby prvního pohybu plodu - tzn. 120 dní po otěhotnění Škola Maliki zakazuje potrat absolutně, argumentuje: nesmíme zasahovat do přírodního procesu od okamžiku, kdy je semeno v děloze

27 Obecně je potrat je povolen v těchto případech: pokud je bezprostředně ohroženo zdraví matky pokud je bezprostředně ohrožen život matky pokud je plod mladší než 120 dní (do 17. gestačního týdne) a ještě se nestal osobností a pokud by došlo k zastavení laktace a tím bylo ohroženo zdraví jiného dítěte této matky pokud došlo k otěhotnění matky po znásilnění a existuje obava z psychických traumat matky.

28 ISLÁMSKÁ LÉKAŘSKÁ ETIKA vychází z posvátnosti lidského života a nutnosti chránit jeho hodnoty. Ve smyslu koránu je lidský život drahocenným darem od Alláha. Jelikož jsme svůj život nestvořili, ani nejsme jeho vlastníky, neměli bychom mít ani absolutní moc nad ním. Máme za povinnost uchovávat svůj život a použít jej pro slávu a radost ve službě Alláhu.

29 Odtud se odvozují hlavní zásady, jimiž se zdravotní péče o muslimy řídí: respektovat autonomii a odpovědnost jedince (pacient má sám o sobě rozhodovat, pokud je sám schopen porozumět svému zdravotnímu problému a dokáže přijímat inteligentní rozhodnutí) prospívat pacientovi (přijímat rozhodnutí, která jsou prospěšná, vedou k pozitivnímu jednání) neuškodit pacientovi (vyvarovat se postupů, které by mohly poškodit pacientovo zdraví nebo ohrozit jeho život)

30 ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ZÁKROKY A EUTANÁZIE Mohou se použít všechny prostředky k záchraně života muslima či k prodloužení jeho života. Transfúze krve jsou povoleny. Islám nedovoluje eutanázii a to jak pacientem vyžádanou aktivní eutanázii, tak asistovanou sebevraždu pacienta.

31 STANOVENÍ OKAMŽIKU SMRTI Tradiční definování smrti jako okamžiku, kdy srdce a plíce přestanou pracovat, dnes islám opouští. Rozhodující kriterium - smrt mozku.

32 Problematika umírání a smrti má určité rituály, které je nutno dodržovat umírající pacient může mít přání, aby jeho postel byla otočena tak, že bude ležel čelem směrem k Mekce u lůžka umírajícího bývají přítomni rodinní příslušníci, stařešinové místní komunity, ale také duchovní jedná-li se o ženu, přítomnost mužů z komunity a duchovního je dovolena jen tehdy, pokud si to žena sama přeje příbuzní, duchovní nebo příslušníci komunity recitují umírajícímu verše z Koránu a jeden z příbuzných mu šeptá do ucha výzvy k modlitbě

33 po úmrtí se tělo zcela zakryje a otočí nohama směrem k Mekce následuje rituální omytí celého těla a zahalení zemřelého do bavlněného plátna tělo zemřelého je položeno do máry nebo rakve a je odneseno na modlitební místo (mešita nebo jiné čisté místo, kde je zemřelý opět položen tváří směrem k Mekce) zde se provádí modlitba při níž všichni zúčastnění stojí následuje položení mrtvého do hrobu nekonají se žádné hostiny

34 Pokud není možno kontaktovat rodinu nebo členy komunity, provedou tyto rituály samotní zdravotníci. Pohřeb by měl proběhnout co nejdříve, nejlépe již v den úmrtí. Dojde-li k amputaci části těla, měla by být tato část pohřbena se zemřelým. Co se týká samotného pohřbu, muslim nesmí být nikdy zpopelněn.

35 ODBĚR ORGÁNŮ PRO TRANSPLANTACE Transplantace je povolena, jde-li o dar od živého dárce jiné živé osobě. Z islámského hlediska transplantace orgánů z mrtvého těla živému příjemci není přípustná, pokud není souhlas od dárce ještě za jeho života. Souhlas rodiny zemřelého je rovněž žádoucí.

36 PITVA Je zakázána, neboť mrtvé tělo nepatří zemřelému, pozůstalým a ani společnosti, nýbrž Alláhu. Islám dovoluje pitvy, jejichž cílem je přesněji určit příčinu smrti, pokud to zákony dané země předepisují. Po ukončení pitvy se zahajuje rituální příprava těla na pohřbení. Někdy je tělo zemřelého převezeno k pohřbení do vlasti zemřelého. V principu jsou dovoleny i pitvy, které slouží pro účely lékařského výzkumu či pro výuku mediků.

37 SPECIÁLNÍ LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ METODY Každé modlitbě musí předcházet omývání. Před vstupem do mešity si věřící umývají nohy. Islám přikazuje pravidelné a častéčištění zubů, k tomu se dosud v určitých arabských oblastech se používá kořene rostliny msuak. Dalším islámským příkazem je střídmost v jídle a půst během ramadánu, který trvá jeden měsíc. Muslim nesmí nic jíst a pít od východu do západu slunce.

38 SPECIÁLNÍ LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ METODY V této době může muslim odmítat podávané léky per os, zejména ty, které užívá dlouhodobě. Parenterální léčby a místně aplikovaných léků se tento zákaz netýká. Islám doporučuje jíst med k léčbě a prevenci různých nemocí. Datle jsou doporučovány jako vhodná strava pro ženy po porodu. Prorok Mohamed doporučoval pacientům s ascitem a edémem pití mléka a moči velbloudů.

39 SPECIÁLNÍ LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ METODY Al-Hežama je stará arabská léčebná metoda, jejíž princip spočívá v odsávání krve pod tlakem přes kůži s pomocí kuželu vyrobeného z dýně. Univerzálním islámským lékem jsou tzv. černá zrna, semena černuchy, která jsou dle lidového rčení lékem na všechno kromě smrti. V islámu je pamatováno i na izolaci infekčně nemocných.

40 Při vyšetřování a ošetřování muslimských pacientů doporučujeme řídit se těmito pravidly: Poznamenejte do zdravotnické dokumentace, že pacient je muslimského vyznání. Respektujte jeho stud a nutnost soukromí. Pokud vyšetřujete ženu pacientku, mělo by to být v přítomnosti jiné ženy, popř. v přítomnosti pacientčina manžela. Vyšetřování a ošetřování ženy by měla provádět žena lékařka Vyšetřování per rectum, zejména u žen, provádějte jen po zralém uvážení. Věnujte dostatečný čas vysvětlení diagnostických a terapeutických výkonů, které je čekají.

41 Při vyšetřování a ošetřování muslimských pacientů doporučujeme řídit se těmito pravidly: Pacienta musíte získat pro spolupráci. Podávejte mu jídla, která jsou v souladu s jeho náboženskými předpisy. Dovolte pacientům modlit se a číst korán. Seznamte je s právy pacientů, podporujte jejich autonomii a odpovědnost. Dovolte, aby pacienta mohl navštěvovat muslimský duchovní (imám). Dovolte návštěvy příbuzných. V případě úmrtí netrvejte na pitvě nebo darování orgánu.

42 Při vyšetřování a ošetřování muslimských pacientů doporučujeme řídit se těmito pravidly: Pokud žena muslimka rodí, neměl by v místnosti být přítomen žádný muž, s výjimkou manžela. Dovolte pozůstalým a duchovnímu, aby mohli tělo zemřelého připravit na pohřeb v duchu islámských tradic.

43 Zdroj literatury: Islám. [online]. [Cit ]. Dostupné z www: LORENZOVÁ, D., MAREŠ, J., MĚRKA, V Zdravotnická péče o muslimské pacienty Stručná příručka pro vojenské lékaře působící v zahraničí. Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, ISBN STRNADEL, Z. Pohřební zvyky napříč monoteistickými náboženstvími: křesťanství, judaismus a islám (online). c 2004, (Cit ). Dostupné z ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. 1. vydání. Praha: Portál, s. ISBN TANČOUS, T. Specifika ošetřování muslimů v podmínkách ČR. Diplomová práce. JU v Českých Budějovicích, ZSF, Vedoucí Tóthová, V.

44 Děkuji za pozornost

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

CO MUSLIM, TO TERORISTA?

CO MUSLIM, TO TERORISTA? CO MUSLIM, TO TERORISTA? CO MUSLIM, TO TERORISTA? METODIKA 4 Metodika Co muslim, to terorista? vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže Metodika 4 Islám a islamizace METODIKA 4 - CO MUSLIM,

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně

ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí podivné rostliny či vnitřnosti Strana 3. Když mám dobrou náladu, choroby si na mě troufnou méně zdraví a nemoc MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI MALÁRIE Skolí čtvrt miliardy lidí Nemoc má velký ekonomický dopad, brzdí rozvoj chudých zemí Strana 2 ŠAMANI Kouzla a byliny Na zlé duchy platí

Více

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT V této jedinečné knize autor zevrubně pojednává o všech aspektech lidské existence. Text je určen těhotným ženám, lékařům, terapeutům, těm, kdo se chtějí v životě inspirovat pohledem tibetské medicíny

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více