Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4"

Transkript

1 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: (vrátnice, služba 24 hodin denně) IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: / 0100 Číslo účtu veřejné sbírky: /0100 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Jana Linhartová, Jaroslava Rúčková, Erika Jurgová, Kateřina Grušová, Petr Krbec, Jan Dominik, Šárka Augustinová, Velena Obstová, Jana Havlenová, Michaela Tichá, Petra Milsimerová, Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová, Miroslava Havrdová. Grafická úprava a sazba: Radek Medal Fotografie: archiv Domova Sue Ryder Odpovědná redakce: Radka Kulhánková Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 192

2 2 Obsah Co je Domov Sue Ryder? Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Sociální a zdravotní služby Denní stacionář Sociální a zdravotní služby Osobní asistence Sociální podnikání Domova Sue Ryder Dobročinné obchody Sociální podnikání Domova Sue Ryder Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder Poděkování Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder Komunikace a PR Domova Sue Ryder Sdružení Sue Ryder Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců Domova Sue Ryder Zpráva o hospodaření Náklady a výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let Přehled o stavu majetku k Výrok auditora Lidé v Domově

3 Úvodní slovo 3 Mám-li vystihnout rok 2011 několika slovy, pak mi hlavou běží: nejistota, změny, zázraky a pokora. Snáze je možné pochopit rozhodování v době nejistoty z teorií managementu. Jednoleté financování a způsob rozhodování o objemu prostředků z veřejných rozpočtů je spojen s mimořádnou mírou nejistoty - zda peníze získáte, kolik a kdy. A tato nejistota, obava či naděje trvá celý rok. Zvyk mnohokrát obrátit každou korunu je překážkou, máte-li za pár dní účelně utratit mimořádný grant. Spoléhání se na mimořádnou dotaci může vést k dluhům či platební neschopnosti. Výrok pana Druckera, že změny není možné řídit, je možné si před nimi pouze udržovat náskok, je velmi výstižný. V oblasti sociálních služeb probíhá řada změn a dějí se velmi rychle. Spojí-li se tyto změny se změnami, které souvisejí s běžným životem organizace, zažíváme skutečné prostředí permanentní změny. Získat k ní pozitivní vztah je mimořádně obtížné, zvláště pokud v přístupu k seniorům je jistota a pravidelnost součástí dobré péče. Zázraky do slovníku managementu patrně nepatří. V historii Domova je jich ale celá řada a mám za to, že se patří je do teorií řízení v sociálních službách zapracovat. Loňský zázrak byl nečekaný dar ve výši 1,5 miliónu korun, který přišel na konci října a umožnil Domovu dále poskytovat služby seniorům a jejich blízkým. Vše výše popsané se pro mne spojuje ve slově pokora. Nejde o to, abychom podlehli bezradnosti a pasivitě. Pokora pro mne znamená mít vizi, plány, činit rozhodnutí s plným vědomím, že jsou věci, které řídit a ovlivnit nemůžeme. S pokorou tak děkuji všem, kteří se velkými i běžnými každodenními činy a rozhodnutími podílejí na výsledcích práce Domova. Ing. Mgr. Matěj Lejsal Ředitel Domova Sue Ryder

4 4 Co je Domov Sue Ryder? Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov naplňuje prostřednictvím poskytování těchto sociálních služeb: Základní registrované sociální služby Osobní asistence (terénní služby) Denní stacionář (denní pobyty s asistencí) Domov pro seniory (dlouhodobé a přechodné pobyty) Související služby Poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek Jaká je základní filozofie péče o seniory v Domově Sue Ryder? Člověk jako respektovaná, důstojná bytost, která do poslední chvíle rozhoduje o otázkách vlastního života. Člověk závislý na pomoci druhých, který je přitom stále součástí přirozeného společenství. Respektování individuálních potřeb a zájmů, kvalitní ošetřovatelská péče, dostatek pečujícího personálu. Čas, který můžeme dát našim klientům. Pestrá nabídka aktivit, příjemné prostředí, podpora pečujících rodin. To je naše představa o důstojném stáří a dobré péči o člověka. Klienty Domova jsou senioři, kteří potřebují kvůli svému věku či zdravotnímu stavu pomoc druhých v každodenních činnostech při doprovodu na nákup, při osobní hygieně, oblékání, při jídle, chůzi a často i při drobném pohybu. Péče o takové klienty je nákladná. Nespočívá však v materiálním přepychu či technických vymoženostech, ale především v čase, který může věnovat personál Domova každému klientovi. Ať je to pečovatel, osobní asistent, zdravotní sestra, rehabilitační pracovník nebo ergoterapeut. Vícezdrojové financování Domov Sue Ryder shání prostředky na zajištění této péče a provoz celého Domova z několika zdrojů - z příjmů od klientů, z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také z vlastního sociálního podnikání (např. provozování dobročinných obchodů). Díky tomuto systému financování může poskytovat Domov své služby v takové kvalitě a v takovém rozsahu, který odpovídá naší představě o důstojně prožitém stáří.

5 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory 5 Domov pro seniory pobytová sociální služba Klienti mohou v Domově pro seniory využívat: Krátkodobé pobyty (tzv. přechodné, od 1. týdne do 3. měsíců) - např. v okamžiku, kdy jejich blízcí potřebují odpočinek nebo jejich terénní služby jsou dočasně nedostupné. Dlouhodobé pobyty pobytová služba, kterou senior čerpá neomezený čas. Jaké služby seniorům poskytujeme? Sociální a komplexní ošetřovatelská péče 24 hodin denně Zahrnuje pomoc s podáváním stravy, oblékáním, osobní hygienou (včetně úpravy účesu či použití oblíbeného parfému), zajištění kadeřníka, pedikúry, doprovod na akce v budově Domova, ale i vlídné slovo a úsměv zaměstnance. Individuální rehabilitace a další aktivity rehabilitační péče Skupinové aktivity v Denním centru (tzv. aktivizační programy) - výtvarné techniky, pečení, keramická dílna, trénink paměti atd. Poradenství Pomoc při vyřízení příspěvků či dávek, zmapování možností dalšího pobytu klienta v jiných zařízeních, napojení na další sociální služby podle potřeb klienta a jeho rodiny atd. Kulturní a vzdělávací aktivity v Domově Sue Ryder Klientům jsou k dispozici veřejné prostory Domova (Kaple, pobočka Městské knihovny, restaurace, Divadelní sál, Galerie, dobročinný obchod nebo zahrada s altánkem), mohou navštěvovat akce, které se zde konají (výstavy, koncerty, přednášky apod.). Bohoslužby Klienti Domova mohou navštěvovat bohoslužby, které se konají pravidelně v ekumenické kapli. Služby Domova pro seniory poskytujeme na dvou odděleních. Tato oddělení jsou architektonicky rozdělena. Oddělení A se nachází v přízemí budovy a žije zde 16 klientů. Druhé oddělení se nachází v 1. patře budovy, a protože je rozlehlé, členíme ho na oddělení B, kde žije 20 klientů, a oddělení C, kde žije 16 klientů. Součástí oddělení B je i 5 garsoniér, kde mají klienti i svou kuchyňskou linku. Komu Domov pro seniory poskytuje služby? Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Seniorům, kteří potřebují po přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou či sociální péči. Několik čísel pro rok 2011 Domov pro seniory disponuje celkem 52 místy na jedno až třílůžkových pokojích (třílůžkové pokoje jsou pouze tři). Z této kapacity bylo v roce 2011 klienty dlouhodobého pobytu využito průměrně 48 lůžek. 4 lůžka využívali klienti přechodného pobytu. V roce 2011 jsme v Domově pro seniory poskytli celkem 99 pobytů, z toho 66 dlouhodobých a 33 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů. Průměrná obložnost činila 89,85 %. Věkový průměr klientů Domova pro seniory byl 82,6 let. Z celkového počtu 99 klientů jsme pečovali o 30 klientů s psychiatrickou diagnózou, tj. 30%. S cílem zajistit aktuálnost žádostí o službu jsme i v roce 2011 pokračovali s průběžnou aktualizací žádostí, které máme v evidenci. Na konci roku 2011 jsme evidovali 185 žádostí o pobyt. V průběhu roku 2011 jsme kladně vyřídili 24 žádostí o dlouhodobý pobyt a 26 žádostí na přechodný pobyt.

6 6 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Věková struktura klientů Domova v roce 2011: Mentální stav klientů let a mladší let let let let let 91 let a starší dobrý lehká demence střední demence těžká demence Soběstačnost klientů Mobilita klientů nesoběstačnost soběstačnost soběstačnost s asistencí imobilní mobilní mobilní s asistencí

7 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory 7 Když jsem začala pracovat v Domově, řada mých přátel se mě ptala, jak to, že mohu pracovat se seniory, vždyť je velmi depresivní vidět, jak jim odchází síly. Vy jim dáváte sílu a oni si ji berou. Při práci v našem Domově si vždy vzpomenu na svojí prababičku, která mi i přes ubývající síly ještě mnoho věcí předala (své zkušenosti, názory, recepty). A tak je to i u našich klientů seniorů. Nejenom já, ale také moji kolegové jim dáváme něco ze sebe, ale ten vztah je oboustranný. Mnoho toho dostáváme a bereme si zase od nich. Díky našim klientům jsem se dozvěděla, jak prožívali válečná i poválečná léta. Jejich zážitky jsou nepřenositelné. Na jednoho našeho pána, který se s námi již rozloučil, budu vzpomínat celý život. Ráno jsme si spolu uvařili čaj, on si do něj kápl i něco ostřejšího a začal povídat. Seděla jsem mnohdy podle mě i s pusou otevřenou a hltala jeho slova. Rád psal i básně a já si dovolím citovat dva verše, které jeho noblesní stárnutí s velkým smyslem pro humor vystihuje. A dovolím si říci, že i mnoho našich dalších klientů to cítí podobně. Víme dobře nepomůže Naříkat a bědovat. Ještě přece zbylo hodně Z čeho se radovat! Ještě tu jsme, ještě žijem, Hřejem se na sluníčku. S chutí jíme, s chutí pijem, Zpívejme si písničku! Jana Linhartová, manažerka zdravotních a sociálních služeb Rok 2011 v Domově pro seniory Sue Ryder Rok 2011 jsme začali velkou změnou. Snížili jsme kapacitu Domova pro seniory z 56 míst na 52. Důvodem bylo zajištění většího komfortu pro klienty a zrušení čtyřlůžkových pokojů. Pokračovali jsme v rozvoji nutriční péče u našich klientů, do Domova začal dojíždět nutriční lékař. Založili jsme stravovací komisi, kde se mohou naši klienti vyjádřit ke kvalitě stravy. Tento rok jsme se hodně zaměřili na náplň volného času našich klientů. Podařilo se nám od dárců získat staré věci do tzv. reminiscenčního koutku, kam klienti chodí zavzpomínat s věcmi, které používali v dětství, mládí či dospělosti. Do našeho Domova zavítala také nová obyvatelka reborn panenka, kterou naše klientky pojmenovaly Ester. Tato panenka má terapeutické účinky: připomíná ženám období mateřství, podporuje paměť a rozvíjí jejich komunikaci. Pro povzbuzení smyslů nebo naopak zklidnění mysli využíváme na jídelnách starou metodu aromaterapie. V roce 2011 jsme pokračovali v renovování některých prostorů a v inovaci vybavení, opět díky našim dárcům, financím z nadací a menších projektů: Vymalování celého oddělení na přízemí a 1/3 oddělení na 1. patře Dovybavení jídelen pro klienty (4 pohodlná křesla, nová myčka na nádobí, termosky pro klienty, pítka atd.) Výměna linolea na šatně personálu na oddělení na přízemí Částečná rekonstrukce koupelny na oddělení C (bezbariérovost) Nová germicidní lampa a bio lampa Bylinkové polštáře pro klienty do lůžek Komody na oddělení na přízemí na ukládání prádla klientů Židle na jídelnu odd. B i C a stoly na jídelnu odd. B 4 paravany na odd. B + C pro zachování intimního prostoru klientů Pomůcky pro aktivizaci klientů (aroma lampy, vonné oleje, výtvarné potřeby atd.) Pomůcky pro zdravotní sestřičky: tonometr, drtičky léků, teploměry atd. Nové invalidní vozíčky pro klienty Pro dobrou péči a plnění poslání Domova je zásadní tým pracovníků v přímé péči. Týmy jsou dva - na oddělení v 1. patře a na oddělení v přízemí. V tomto roce přišly nové staniční sestřičky, které tato oddělení vedou. Týmy se staraly o naše klienty s velkou starostlivostí a láskou, bez které by se tato práce dělat nedala. Pro získání nových pohledů na péči a zároveň i pro její zkvalitnění dlouhodobě spolupracujeme se studenty mnohých škol v rámci vykonávání jejich praxe (např. zdravotnické, sociální, ergoterapeutické a masérské).

8 8 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Co všechno jsme s klienty podnikali v roce 2011? Vyrazili jsme na výlet do Botanické zahrady, na Petřín, do ZOO a v adventním čase na trhy na Staroměstské náměstí. V únoru nás navštívil přímo na oddělení pan Karel Gott. Některé klientky jsme doprovodili na představení do Bio Illusion. Uspořádali jsme již tradiční masopustní, velikonoční a mikulášskou kavárnu v Denním centru a opékáním buřtů na zahradě Domova jsme se rozloučili s létem. Přivítali jsme jaro i vánoční svátky zpíváním. Klienti navštěvovali skupinové aktivity v Denním centru, kde např. pekli koláče pro odpolední kavárnu, pracovali v keramické dílně, trénovali paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým. Účastnili se také kulturních a vzdělávacích akcí, které se v Domově konaly. Poradenství Sociální pracovnice Domova Sue Ryder poskytují poradenství nejen klientům Domova Sue Ryder a jejich rodinám, ale i širší veřejnosti. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách pro seniory a nároku na příspěvek na péči. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, písemně nebo em. Řada informací je také k dispozici na našich webových stránkách (např. odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají našich služeb a kontakty na konkrétní pracovníky). Na webu je také jednoduchý formulář, jehož prostřednictvím mohou zájemci o poradenství odeslat svůj dotaz. My zajistíme, aby kompetentní osoba do tří dnů na tento dotaz odpověděla. Rehabilitace Tým rehabilitačních pracovníků poskytuje klientům Domova pro seniory Sue Ryder kromě individuální rehabilitace (každému minimálně 2x týdně a přibližně třetině klientů denně) také 4 typy skupinových aktivit: Kondiční cvičení (3x týdně) Taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně) Taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně) Zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně) U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav. Znovu se naučili sedět, chodit, lépe se hýbat. U jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotního stavu. I letošní rok se tým rehabilitace značnou měrou podílel na organizaci několika sportovních a společenských událostí v Domově: Pátý ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra Sedmý ročník Geriolympijských her, kterých se zúčastnili klienti Domova pro seniory, Denního stacionáře i klienti Osobní asistence Jarní a Vánoční koncert našich klientů Také v tomto roce rehabilitační tým spolupracoval s několika dobrovolnicemi, které pravidelně docházely za našimi klientkami a prováděly jim základní kosmetické ošetření pleti. Několik čísel za rok 2011: 89 klientům jsme poskytli jednotek (1 jednotka = 40 minut) individuální rehabilitace a 262 skupinových rehabilitací. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i Půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomůcky půjčujeme nejen klientům Domova pro seniory, pro které provádíme i pravidelný každotýdenní servis, ale také zájemcům zvenčí, kterým zároveň poskytujeme i poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Nabízíme antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, sedačky na vanu, opěradla pod záda do postele, švédské podavače, francouzské, podpažní a vycházkové hole, šlapadla na procvičení dolních končetin atd. I tento rok počet výpůjček z řad veřejnosti vzrostl. Naše půjčovna je vyhlášena tím, že pronajímáme kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny. Také spolupracujeme s firmou Setrans, která nám zajišťuje kontrolu a servis.

9 Sociální a zdravotní služby Denní stacionář 9 Práce s našimi klienty mě velmi naplňuje. Uvědomuji si totiž, jak moc je důležitá. Naše populace stárne a je třeba zajistit pro seniory maximální péči. Podle mne by měl mít každý den člověka smysl. Měl by přinášet radost a seberealizaci. Každý z klientů má své životní zkušenosti, vlastní zájmy a představy, které ovlivňují jeho účast na aktivitách, které nabízíme. Při nich vycházíme z životních zvyků i denních stereotypů klientů, které zjišťujeme, když zpracováváme vstupní dokumentaci. Tyto životní zvyky a stereotypy respektujeme. Někdy se je ale pokoušíme prolomit, aby klienti měli možnost zažít něco jiného. Něco nového. Kateřina Grušová, vedoucí Denního stacionáře Denní stacionář je sociální služba určená seniorům se sníženou soběstačností, kteří bydlí ve vlastních domácnostech. Posláním služby je zajistit pro klienty péči a aktivity, které jim zpestří den a zároveň povedou k udržení či zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Pomáhá také rodinám seniorů, které nemohou zajistit celodenní péči o svého blízkého. V Denním stacionáři se pravidelně odehrávají tyto aktivizační programy: Kondiční cvičení, výtvarné techniky, trénování paměti, Úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, práce s knihou, Páteční klub V některých aktivitách jsou zařazeny prvky zooterapie, arteterapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie. Několik čísel za rok 2011: V roce 2011 docházelo do Denního stacionáře celkem 18 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 8 účastnic Pátečního klubu. Měsíčně docházelo na jednotlivé aktivity průměrně 36 klientů z Domova pro seniory. Pro 16 klientů Domova pro seniory poskytovaly tři ergoterapeutky individuální ergoterapii. Kromě pravidelných aktivit pro klienty uspořádal Denní stacionář i tyto mimořádné akce: Tříkrálová, Masopustní a Adventní kavárna, příprava Velikonoc, Loučení s létem, Mikuláš Koncerty v rámci kulturního odpoledne: sbor seniorek, sbory dětí z MŠ Pacholíci, Sedlčánek, klavírista Karel Vrtiška, studenti oboru klasická kytara na pražské konzervatoři ad. Loučení s létem srpen 2011 Mezi aktivitami stacionáře zaujala opět významné místo zooterapie a canisterapie (králíci, morčata, vodní želva, pes).

10 10 Sociální a zdravotní služby Osobní asistence Být mladý, to umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt. Karel Čapek Souhlasíte nebo berete stáří jako nutné zlo, případně věříte, že se vám vyhne? Nevyhne a doporučuji se na něj připravit. Na chvíli se posaďte a zkuste si představit, co budete dělat za deset, třicet, padesát let. A jak se budete cítit a vypadat. Chcete být senior, který nadává na chudobu, nemoci a osamělost? Kromě několika šťastných nebudeme mít k dispozici houf pečovatelek, proto je dobré si například včas upravit koupelnu tak, abychom ji mohli bez pomoci využívat i ve stáří. Zkráceně: místo vany dáme bezbariérový sprchový kout. A tak je to se vším: pohybem, přáteli, zájmy, osobností. Nenechte se stářím překvapit! Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence Osobní asistence je terénní sociální služba. To znamená, že pracovníci Osobní asistence osobní asistenti docházejí tam, kde jejich pomoc klienti potřebují. Nejčastějším místem pomáhání je domácnost klienta, sociální nebo zdravotnická zařízení. Osobní asistence je služba, která je poskytována individuálně, vychází z potřeb a přání klienta, jeho schopností a zdravotního stavu. Osobní asistenti pomáhají klientům nejčastěji s těmito činnostmi: Pomoc při hygieně, oblékání, při přípravě jídla i údržbě domácnosti Doprovod při nákupech, návštěvách lékařů a úřadů Procvičování kognitivních funkcí nebo fyzických schopností Společnictví a doprovod při procházkách Osobní asistence v roce 2011: I v roce 2011 se nám podařilo zvýšit kvalitu poskytované služby a to i díky významnému finančnímu přispění Nadace Taťány Kuchařové. Díky tomuto daru jsme mohli podniknout tyto inovace: Osobní asistence má vlastní sociální pracovnici. Klienti Osobní asistence mohou využívat bezplatně pomoc a radu kvalifikovaného fyzioterapeuta. Klienti Osobní asistence mají možnost konzultace s nutričním terapeutem. Nakoupili jsme pomůcky pro trénink kognitivních funkcí klientů. Při účasti klientů na tradiční Geriolympiádě i při Mikulášském setkání jsme mohli nabízet občerstvení. Nakoupili jsme vkusná narozeninová blahopřání, která posíláme klientům. Pracovníci Osobní asistence dostali při společném teambildingovém výletu oběd zdarma. Několik čísel za rok 2011: V roce 2011 jsme poskytli hodin Osobní asistence 38 klientům, což je nárůst oproti roku 2010 o 17 %. Abychom nárůst poskytnutých hodin Osobní asistence udrželi i v roce 2012, vytvořili jsme nové propagační materiály této služby. Letáčky společně s krátkou prezentací distribuovala sociální pracovnice na sociální úřady v Praze, do občanských poraden, sociálním pracovnicím v nemocnicích a do organizací, které spolupracující se seniory. Neustále hlídáme kvalitu naší služby. Že se nám to daří, potvrzují výsledky šetření spokojenosti klientů, které proběhlo koncem roku Obstáli jsme v něm na výbornou!

11 Sociální podnikání Domova Sue Ryder Dobročinné obchody Domova Sue Ryder 11 Oficiálně tady v Domově dělám do obchodů. Před nějakým časem jsem byl požádán, abych se zapojil do jedné aktivity pro klienty. Říká se jí Kavárnička. Spočívá v tom, že se jednou za čtrnáct dní sejdeme v Denním centru. Podává se káva - téměř všichni ji pijí s mlékem a pořádnou dávkou cukru. A k tomu nějaká dobrota, kterou dopoledne upečou někteří z kavárníků. Pak si obsluha na chvilku sedne mezi kavárenské hosty a povídá si s nimi. Po půlhodině začíná nejžádanější část Kavárničky - zpěv. Všechny natočíme tak, aby pořádně viděli a slyšeli a za doprovodu knoflíkové harmoniky nebo kytary se zpívá. Já sem tam zapomenu text, ale mám skvělou nápovědu ve zpěvácích okolo. Všichni ožijí a snaží se, co jim síly stačí. Alespoň mi to tak připadá. Mám chuť na ně křičet, jako na nějakém rockovém koncertu: Tak co? Bavíte se?!? A oni by řvali zpět: JÓÓÓ! A kterou si dáme teď?!? Dva kováře v městě!!! To vše se samozřejmě odehrává v daleko komornější atmosféře, ale ta síla a nasazení tam je. Vždycky se vracím zpátky k práci, kterou chci dělat třeba kvůli takovým Kavárničkám, řádně naspídovaný. Nic víc, nic míň. Jan Dominik, vedoucí dobročinných obchodů Dobročinné obchody Domova Sue Ryder jsou už nedílnou součástí celé organizace. Mnoho lidí zná náš Domov právě díky jeho obchodům a zboží, které v nich nabízíme. Od ponožek přes elektroniku, až ke skříním a postelím. Asi největší změnou v roce 2011 byl příchod nového vedoucího dobročinných obchodů. Předání agendy proběhlo díky celému kolektivu bez závažnějších problémů a obchody jako celek pokračují zdárně ve svém hlavním poslání podílet se co největší měrou na financování Domova Sue Ryder. Největší břemeno tohoto úkolu samozřejmě leží na našich pěti provozovnách rozmístěných po Praze. Tři z nich patří už mezi ostřílené kozáky a přispívají k celkovému kladnému hospodářskému výsledku. Zbývající dva ještě stále hledají své místo na slunci. I v roce 2011 se konaly zaběhnuté obchodní akce jako jarní a podzimní Módní svět Lady Sue Ryder v Mama Coffee nebo Art for Sue Ryder II. na sklonku roku. V areálu Domova jsme uspořádali několik bazarů oblečení a dva bazary knih. Všechny tyto aktivity se těší čím dál větší oblibě a hlavně první dvě jmenované nejsou pouhým nákupem, ale i místem setkávání. Alespoň my to tak cítíme. Dařila se i spolupráce s firmami, které nás podporovaly sbírkami mezi svými zaměstnanci a některé z nich i možností prodeje na různých trzích. Do naší firemní stáje se podařilo získat nové přírůstky, se kterými chceme dále spolupracovat. V roce 2011 jsme začali spolupracovat s firmou, která obchoduje s výrobky označenými Fair Trade. V každém z našich obchodů nyní najdete pár produktů s touto nálepkou. Můžete si třeba pochutnat na kvalitní čokoládě, nebo si koupit kávu a mít dobrý pocit z férového obchodu. V obchodě ve Štěpánské ulici si můžete od těchto Vánoc zakoupit i Fair Trade kávu ve formě take away. Tuto novinku chceme v nadcházejícím roce zavést i v dobročinných obchodech v Koulově ulici a na Prokopově náměstí. Nově jsme začali prodávat darované zboží přes internet. Tento krok slibuje rozšíření potenciální kupecké základny i zvýšení všeobecného povědomí o existenci Domova. V širokém spektru prodejních internetových portálů máme největší radost z příslibu spolupráce s portálem Aukro.cz. Naši zákazníci mohli i v tomto roce najít na pultech obchodů rukodělné výrobky, které vznikaly na korálkářských srazech vedených Drahomírou Fejtkovou, nebo na srazech brožovacích, o které se stará Radka Kulhánková. I v roce 2011 by nebylo všechno dění kolem obchodů myslitelné bez výborného pracovního nasazení našich zaměstnanců a silné skupiny dobrovolnic a dobrovolníků, kteří nám pomáhají, za což děkujeme.

12 12 Sociální podnikání Domova Sue Ryder Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje široké spektrum gastronomických služeb - stravování pro klienty Domova včetně individuálních dietních programů, dietní stravování pro docházející seniory, vývoz obědů pro soukromé mateřské školy a širokou nabídku služeb přímo v restauraci Michelský dvůr. Donedávna nabízela restaurace každý všední den výběr ze 4 druhů výhodného poledního menu. V roce 2011 jsme toto menu obohatili o jednu polední minutku, které rádi využívají zaměstnanci Domova, lidé docházející z okolních firem i senioři, kteří nemusí držet žádnou dietu. Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám i široké veřejnosti jako nekuřácká, bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem. V letních měsících nabízí restaurace občerstvení i venku, neboť jsme na jaře roku 2011 otevřeli malou zahrádku. Pro děti jsme v atriu Domova vybudovali nové pískoviště a z grantu zakoupili novou trampolínu. Restaurace také zajišťuje řadu soukromých akcí na míru a catering pro nejrůznější příležitosti. Gastroprovoz v roce 2011: Pokračovali jsme ve spolupráci se středním odborným učilištěm a hotelovou školou, jejichž studenti vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci. Rozváželi jsme obědy pro anglické mateřské školy a pro Eko-školku na Praze 4 (cca 600 obědů týdně). Jednou měsíčně jsme pořádali různé kulinářské akce: Večery národních kuchyní (speciální menu s ukázkou kultury dané země), krajové speciality, tradiční velikonoční nebo vánoční pokrmy, Martinské husy ad. Nabídli jsme tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové či velikonoční hody, oslava dnu Díkůvzdání apod.). Zajišťovali jsme občerstvení na Vánočním jarmarku. Nabízeli jsme dietní stravování zájemcům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů stravovat obvyklým způsobem. Pořádali jsme soukromé akce na míru oslavy narozenin, promoce či svatby. Zajišťovali jsme firemní pracovní snídaně, občerstvení na různá školení. Spolupracovali jsme na projektu nutriční standardizace.

13 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 13 V Domově jsem začala jako dobrovolník v programu péče o pleť seniorů. Starala jsem se o 4 klientky - nejvíc ale vzpomínám na paní Ticháčkovou, která byla velmi křehká a to doslova. Každý pohyb pro ni byl komplikovaný. Také velmi špatně slyšela. Ale těch 45 minut kosmetiky si moc užívala. Když jsem se poprvé dotkla její tváře, zažila jsem nečekanou věc. Najednou jsem přesně věděla, co jí je příjemné proběhlo mezi námi jakési skryté vlnění. Hudbu jsme si pouštěly hodně nahlas, aby slyšela (naslouchátko obvykle zapomněla) a masku na obličej dávaly v silné vrstvě. Svorně jsme mlčely. Mne těšilo, že se cítí dobře a ji zase, že ten společný čas je opravdu jen a jen pro ni. Jana Havlenová, vedoucí fundraisingu Fundraising v Domově Sue Ryder pomáhá zajistit vícezdrojové financování sociálních služeb a provozu Domova Sue Ryder. Zodpovídá za to, že se do Domova dostanou potřebné zdroje. Ty se daří získávat díky podpoře soukromých dárců jednotlivců, nadací a nadačních fondů, firemních dárců a v neposlední řadě díky státním dotacím. V roce 2011 nastala významná změna ve fundraisingu se zavedením nové evidence darů, jejíž výsledkem je zasílání souhrnného potvrzení o darech pro daňové účely pouze jednou ročně. Dalším důležitým mezníkem byla příprava historicky prvního fundraisingového plánu pro následující období. Tato aktivita vyžadovala zapojení vedoucích jednotlivých služeb napříč Domovem. Během 2. poloviny roku se podařilo posbírat požadavky a potřeby všech oddělení důležité pro zajištění stávajícího rozsahu služeb a pro další rozvoj organizace a zpracovat fundrasingový plán pro rok Dále jsme také pokračovali v práci na efektivnějším využívání databázového systému Capsa. Během roku došlo k definitivní přeměně aktivit bývalého kulturního komunitního centra a k jeho začlenění do fundraisingu. Vyprofilovala se pozice fundraisera, který se zaměřuje na individuální dárce. Více jsme se zaměřili na podporu jednotlivých dárců, kteří chtěli vlastními silami Domovu přinést potřebné prostředky na tzv. komunitní fundrasing. V oblasti státních dotací a grantů rok 2011 pokračoval v dlouhodobém trendu snižujících se možností čerpat tyto prostředky na sociální služby. Od MPSV jsme získali celkem Kč na financování provozu Domova pro seniory, Osobní asistence a Denního stacionáře. Od ostatních státních a obecních institucí jsme na tyto 3 akreditované sociální

14 14 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder služby a další doplňující činnosti Domova (včetně akreditovaného dobrovolnického programu) získali dohromady Kč. Celkový podíl dotací tak představoval 19 % z celkových příjmů Domova v roce Dobře se rozvíjela spolupráce se subjekty spravujícími soukromé zdroje s nadacemi a nadačními fondy. S úspěchem jsme naplnili 13 projektů, tj. podpořených žádostí od nadací a nadačních fondů a 4 projekty z firemních charitativních fondů. Díky těmto účelově vázaným prostředkům jsme mohli například pořídit velkokapacitní pračku do Domova pro seniory, dokrýt celou finanční ztrátu sociální služby Osobní asistence, a také uspořádat mnohé benefiční akce, které generovaly další prostředky pro zajištění chodu celé organizace. Individuální i firemní dárci nám pomáhali věcnými dary. O tom, co aktuálně potřebujeme, jsme dávali vědět v pravidelné rubrice ve Zpravodaji a také na našich webových stránkách. Mnoho darů jsme získali také díky internetovému adventnímu kalendáři, kde si dárci mohli vybírat položky, které pak pro Domov zajistili. Finanční dary putovaly do Domova nejen obvyklou cestou tj. platebními příkazy, ale také přes veřejnou sbírku. Na podzim byl uzavřen a vyúčtován tříletý účet veřejné sbírky s č. j.: S-MHMP/523606/2008. Celková částka ve prospěch Domova čerpaná během celých 3 let činila Kč. Dárci využívali také novou možnost darovat přes zabezpečenou platební bránu na našich webových stránkách. V oblasti firemního dárcovství jsme rozvíjeli firemní dobrovolnictví. Možnost pomoci tímto způsobem využilo sedm společností a organizací. Na osmdesát dobrovolníků upravilo okolí Domova, umylo okna, vymalovalo interiéry, posekalo zahradu, opravilo lavičky a pergolu a pomáhalo v administrativě. Některé firmy a jejich pracovníci se tak dostali do kontaktu s Domovem úplně poprvé. Také jsme pokračovali v pořádání firemních sbírek věcí, které následně přicházejí na pulty do našich dobročinných obchodů. Zapojili se zaměstnanci více než 22 společností a pomohli tak zásobit obchody pěkným a kvalitním zbožím. V některých společnostech uspořádali zaměstnanci z vlastní iniciativy mezi sebou také finanční sbírky ve prospěch Domova. Uspěli jsme také s několika žádostmi o dar na podporu sociálních služeb, programu dobrovolnictví a pořádání benefičních akcí. V roce 2011 jsme byli přizváni jako jeden z charitativních partnerů na 12. ročník prestižního přátelského golfového turnaje Charity Golf Party v Golf Resortu Karlovy Vary. Z dražby uměleckých předmětů získal Domov Kč. Úspěšně si vedl i náš dlouholetý projekt Přání financují péči. Naše novoročenky si zakoupilo 19 firem a celkový zisk byl Kč. Největší událostí naší fundraisingové sezóny byl bezpochyby benefiční fotbalový turnaj v malé kopané Sue Ryder Charity Cup 2011, ve kterém se 8. září utkalo 26 firemních týmů. Výtěžkem ve výši Kč završil fundraisingový tým půlroční snažení a práci na uspořádání již 3. ročníku turnaje. V roce 2011 vytvořilo oddělení fundraisingu mnoho příležitostí, díky kterým se mohl Domov Sue Ryder setkat se svými dárci, podporovateli a sympatizanty. Benefiční akce pořádané Domovem Sue Ryder: Bryn Terfel Event (leden) - Charitativní sponzorovaná večeře na podporu Domova Sue Ryder, která se uskutečnila ve spolupráci s Britskou ambasádou při příležitosti pražského koncertu velšské operní hvězdy, přinesla díky darům hostů na večeři a na koncertu Kč. Benefiční koncert Michal Hromek Consort (duben) - Malý benefiční koncert v Kapli Domova Sue Ryder přinesl výtěžek Kč. Benefiční předpremiéra filmu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (květen) - Díky filmovým fanouškům se nám podařilo získat Kč. Benefiční koncert Jana Koubková Quartet (září) - Posluchači a příznivci jazzu podpořili Domov částkou Kč.

15 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 15 Benefiční divadelní představení Musíme si pomáhat (listopad) - Večer, na kterém největší dárci Domova přislíbili podporu na rok 2012, přinesl výtěžek ve výši Kč. Benefiční vánoční koncert Rybovy České mše vánoční (listopad) - Díky tradičnímu vánočnímu koncertu v kostele sv. Salvátora se Domovu podařilo získat Kč. Akce Domova na podporu místní komunity - Domov Sue Ryder jako místo setkávání: Babí léto v Michelském dvoře aneb Hravé odpoledne (nejen) pro rodiny s dětmi (září) - Ve spolupráci se Sdružením Sue Ryder a firmou T-Mobile jsme v areálu Domova slavnostně otevřeli nový dětský koutek v restauraci a herní prvky v atriu. Cílem bylo prezentovat prostory a areál Domova jako vhodné místo pro trávení volného času rodin s dětmi. Vánoční jarmark v Michelském dvoře (prosinec) - Tradiční celodenní vánoční slavnost v areálu Domova je příležitostí pro veřejnost, zaměstnance, klienty a jejich rodiny, jak mohou zažít Domov jinak nakoupit si dárky, setkat se nad svařeným vínem a dobrým jídlem v restauraci či si poslechnout koncert při slavnostním rozsvícení stromu. Akce dobrovolných fundraiserů pro Domov Sue Ryder: 24hodinový běh Patrika Béma (červen) - Celých 24 hodin strávil zaměstnanec a dobrovolník Patrik Bém na běžeckém trenažéru, aby pro Domov vyběhal Kč. Perly italské opery (červen) - Podporovatelka Adéla Váňová Mičková věnovala Domovu Sue Ryder 200 vstupenek na svůj operní recitál v Rudolfinu. Část z nich jsme prodali za Kč, zároveň jsme mohli odměnit naše dobrovolníky a zaměstnance milým pozváním. Maratónský běh Radka Medala (říjen) - Radek Medal se rozhodl uběhnout maratón a navíc získat prostředky pro Domov Sue Ryder. Pro svou výzvu dokázal získat ve svém okolí výbornou podporu. Domovu předal šek v hodnotě Kč. Fotbalový turnaj Sue Ryder Charity Cup 2011 podpořily tyto firmy: CeWe Color, a.s.; T-Systems Czech Republic, a.s.; Tefos Slaný, spol. s r.o.; KPMG Česká republika, s.r.o.; Československá obchodní banka, a.s.; GE Volunteers; Raiffeisenbank, a.s.; ŠkoFIN, s.r.o.; BH Securities a.s.; ČRo 1 Radiožurnál; ČT 4; ENA, s.r.o. + VEMEX s.r.o.; Fotbalová asociace ČR; HSBC Bank; ÚFA Generals; Würth, spol. s r.o.; Apatyka servis, s.r.o.; BAXTER CZECH, spol. s r.o.; British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.; Dr. Max Lékárna; Sdružení Sue Ryder; Ernst & Young ČR; Marketing & Media; Magistrát hl. m. Prahy; mbank; WPB Capital, spořitelní družstvo; AC Sparta Praha fotbal, a.s.; Britská obchodní komora v ČR; Author; Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.; mujsport, s.r.o.; DV Sport; romantickevikendy.cz; SPYRON, s.r.o. V roce 2011 podpořili Domov Sue Ryder tyto státní a obecní instituce, nadace a nadační fondy, soukromí dárci, firmy a organizace: Státní a obecní instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo obrany ČR, Městská část Praha 4 Nadace a nadační fondy Fond T-Mobile, Nadační fond obětem holocaustu, Jistota - Nadace Komerční banky, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadační fond Zlatá Praha, Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Charty 77 - Konto bariéry, GE Money - Grantový program podpory potřebným, Fórum dárců, Nadace Taťány Kuchařové, Nadace O2, Nadace VIA, Nadace Vodafone Česká republika, Nadace Generali, Nadační fond Avast, Royal Air Force Benevolent Fund

16 16 Poděkování V roce 2011 podpořily Domov Sue Ryder tyto firmy: Finanční a věcné dary Adamis; Ahold Czech Republic, a.s.; ARSTA.CZ s.r.o.; ARTEL GLASS LLC; AUTOMATIC Chrudim s.r.o.; AXA 1932 s.r.o.; Barrandov Studio a.s., BAR- KOTEX PRAHA, spol. s r.o.; BIOLAB Praha, s.r.o.; Botanicus, spol. s r.o.; Bytové družstvo; CeWe Color; CINK Hydro - Energy k.s.; COMPLEX s.r.o.; ČKD GROUP, a.s.; ČSOB, a.s.; Dalessi Ellen; DATART INTERNATIONAL, a.s.; DBK Praha, a.s.; Divadlo na Fidlovačce; DREAMS s. r. o.; Dvořák a partneři, s. r. o.; EATS After School Clubs ZŠ Jarov; Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D. ; Fashion Days Shopping s.r.o.; Fosfa akciová společnost; Fotoateliér M.K.; Free Czechoslovak Air Force Association London; GE Volunteers ELFUN; GE Money Bank, a.s.; Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o.; GlaxoSmithKline, s. r. o.; Hestia, o. s.; Husqvarna Česko s.r.o.; Charles Vögele; CHIPITA CZ, s.r.o.; I&P Podlahy; INING s.r.o., INTERFLON Czech, s.r.o.; International Women s Association of Prague; Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.; JMP spol. s. r. o.; JOLIS. CZ s.r.o.; Junák - svaz skautů a skautek ČR; K.A.L.T. PNEU, a.s.; Karel Polášek - velkoobchod OLET; KARPET s.r.o.; Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna; Kooperativa pojišťovna, a.s.; Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.; KPMG Česká republika, s.r.o.; LERROS Fashion CZ s.r.o.; Lions Club Karlovy Vary; LMC s.r.o.; MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.; MARGHERI HO- TELS, a.s., MARKO-BIJOU, s.r.o.; Marks and Spencer Czech Republic, a.s.; Mercer (Czech) a.s.; MUCOS Pharma CZ, s.r.o. (Wobenzym); MUDr. Alena Čadková - pediatrie; Sbor ČCE PRA- HA - OCHRANOVSKÝ SBOR; Olympus Czech Group spol. s r.o.; OPTYS spol. s r.o.; PASSERINVEST GROUP, a.s.; Pearl Bohemica s.r.o.; Persa, a. s.; Pop out s.r.o.; Pražská plynárenská, a.s.; Printek s.r.o.; PRIVEST s.r.o.; PROeveNTS s.r.o.; Puma Czech Republic s.r.o.; QUATRO FINANCE a.s.; Raiffeisenbank a.s.; R- -Projekt 07 v.o.s.; Rytmo móda; Otakar Chládek - sadovnický a zahradnický servis Praha 6; SAFRO s.r.o.; SAIDL seating, s.r.o.; SCHLECKER, a. s.; Siemens, s.r.o.; Small Immobilienservice s. r. o.; Společensky prospěšný projekt Výměna oblečení; Stacube, s.r.o.; STS comp s. r. o.; Sue Ryder (UK); Dagmar Šabatová - Souvenir U bílého jednorožce; SVITAP J.H.J. spol. s r.o.; T-Systems Czech Republic a. s.; Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.; The Prague Post; U N I T and S O F A, s.r.o.; VAVI s.r.o.; VEBA, textilní závody a.s.; Věci veřejné; VIA APPIA s.r.o.; Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.; VIZUS.CZ s.r.o.; VLNAP a.s.; Vzdělávací středisko Ivana Kubičková - T.E.P.; WGW Group, a.s.; WPB Consulting a.s.; Yves Rocher spol. s r.o.; Zahradnictví flos, s.r.o. Firemní sbírky ČSOB; Poštovní spořitelna; Ernst & Young ČR; Pojišťovna České spořitelny, a.s.; MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.; Staropramen, a. s.; Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.; Citibank Europe plc, organizační složka; Vysoká škola ekonomická v Praze Služby zdarma Atlantik-Servis Praha; Lunchtime.cz; K.A.L.T. Pneu, a.s. Sociální podnikání Domova Sue Ryder podporují: KinderGarten - mezinárodní anglické, jazykové a firemní školky Kindergarten si vybraly gastroprovoz naší restaurace jako dodavatele obědů pro své děti. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. - poskytl slevu z autorských odměn při provozování hudby v dobročinných obchodech a restauraci. Partneři benefičních a kulturních akcí pro Domov Sue Ryder: Armin Reich & His Orchestra; Michal Hromek Consort; Velvyslanectví Irska; 1. Pražský klub historických vozidel; FALCON, a.s.; CineStar, s.r.o.; Divadlo Na Jezerce, s.r.o., romantickevikendy. cz; Československá obchodní banka, a.s.; Palác Fénix a.s.; Fond T-Mobile; Pražská plynárenská, a.s.; Jana Koubková Quartet; MČ Praha 4; Botanicus, spol. s r.o.; Sdružení Sue Ryder; Sbor

17 Poděkování 17 a orchestr UK a dirigent H.Utidjian; Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Author, Ministerstvo kultury; kavárna Mama Coffee; SPONA, s.r.o.; OPTYS, spol. s r.o.; DBK Praha V roce 2011 podpořili Domov Sue Ryder tito soukromí dárci: Augustinová Šárka, Apostolovová Libuše, Aschermann Jindřich, B. Alí, Bajerová Pavla, Balvín Jaroslav, Balvínová Petra, Barello Jiřina, Baroch Michal, Bartošíková Dana, Bartošová Marie, Bartová Zuzana, Baštář Pavel, Běhounová Daniela, Bělohlávek Jiří, Bém Patrik, Bémová Věra, Benešová Jitka, Benešová Petra, Benešová Veronika; Bočan Michal, Bogarová Veronika, Boháč Jan, Boleloucká Ludmila, Bonková Petra, Bornová Kateřina, Borovská Milada, Boudný Jan, Bowe Markéta a Alan, Brabec Dušan, Bráníková Tereza, Braunová Dana, Brázdilová Jitka, Brestovanská Stanislava, Brestovanský Jaroslav, Brichta Irena A., Brngálová Veronika, Brož Jana, Brůhová Helena, Bula Aleš, Calek Petr, Cepek Vladimír, Cikhartová Monika, Císařová Lucie, Colding Eliška, Cothran Brian, Čadková Alena, Čechová Eva, Čejková Jitka, Černá Václava, Černý Dušan, Červenková Jana, Česlav Jaroš, Dalecký Zbyněk, Davidová E., Divišová Varvara, Dlouhý Vladimír, Doanová Lucie, Doležal Petr, Doležal Tomáš, Dostálová Marie, Drozenová Veronika, Duben Matěj, Dušková Dana, Entlicherová Hana, Ertlová Natálie, Fabian Jaroslav, Faifrová Jana, Faklová Kristína, Falcón Andrea, Fejtková Drahomíra, Fiala Štěpán, Finková Hana, Flaig Lawrence, Fontán Petr, Franklin Katka, Fremr Tomáš, Froschová Eliška, Fulková Marie, Furugláš Igor, Gabrielová Jana, Gabrielová Jarmila, Gabrielová Ludmila, Galic Věra, Gálovičová Eva, Gregor Zdeněk, Grušová Kateřina, Gurská Vladimíra, Halaxa Josef, Hamplová Ivana, Hašplová Radka, Havlenová Jana, Havlík Josef, Havlůjová Hana, Háva Richard, Heidler Antonín, Hejdová Milena, Hejdová Miroslava, Heppnerová Kateřina, Herbert Peter, Herdová Petra, Hofbauer Miroslav, Holerová Dagmar, Honsová Alžběta, Horká Lenka, Hozáková Marcela, Hrbáčková Linda, Hrdličková Hana, Hrdličková Karolína, paní Hrobníková, Hroch Michal, Hromek Michal, Huptychová Erika, Hutla Petr, Hyka Tomáš, Chaloupková Tereza, Chmielová Hana, Chocholouš Jiří, Chorvátová Hana, Chvátal Jan, Janeba Oldřich, Janoušek Karel, Janouškovcová I., Jenikovský Vlastimil, Jelínková Martina, Jírová Dagmar, Jiřičná Jitka, Jozífková Blanka, Juláková Jiřina, Kafka David, Kalina Jakub, Karel Petr, Karhanová Helena, Kasa Jiří, Kasal Petr, Kazimour Michal, Kedlesová Jana, Kincelová Šárka, Kladivo Pavel, Klocová Alena; Klocová Miroslava, Klomp Gijsbrecht, Knapová Ludmila, Kočí Isabela, Kochánková Jana, Kochubey Iryna, Koksteinová Hana, Kolářová Michaela, Kolářová Renata, Kopecký Václav, Koryťák Marek, Koutný Vladimír, Kovář David, Kozelková Eva, Kozlík Vojtěch, Kožušníková Kateřina, Krajčovičová Zuzana, Kraus Petr, Krbec Petr, Krejčová Hana, Krejčová Monika, Krejčová Simona, Krejzová Dana, Kristofori Robert, Krňáková Ivana, Krutílek Jaromír, Křivohlavý Jiří, Křížová Ivana, paní Křúpalová, Kubičková Ivana, Kučerová Gabriela, Kuchař Jan, Kuchař Ondřej, Kukla Jan, Kulhánek Ota, Kulhánková Iveta, Kulhánková Radka, Kundrát Kamil, Kutinová Petra, Květoňová Kristina, Lamr David, Ledvina Miloš, Lehocký Mikuláš, Lejsal Matěj, Lejsalová Alena, Leko Ištván, Lencová Veronika, Lendrová Květuše, Linhartová Jana, Lisner Daniel, Lisnerová Kateřina, Lupienská Natálie, MacLeod Siam, Macura Jan, Macura Jaromír, Macháčková Žaneta, Malá Jarmila, Malenovský Radek, Mališová Eva, Manďák Michal, Mandíková Věra, Mareš Ctirad, Marešová Lucie, Maršík Radek, Maršíková Lucie, Martochová Jaroslava, Marušková Veronika, Medal Ivan, Medal Radek, Medalová Bohumila, Merxbauerová Lenka, Michal Jiří, Michalíčková Gabriela, Mikolášek Daniel, Míkovec Petr, Míkovcová Lenka, Milsimerová Petra, Miltová Markéta, Minařik Jaroslav, Moravec Pavel, Moučková Linda, Mrázek Miroslava, Mrázová Vlastimila, Mudra Jaroslav, Mudra Pavel, Mudrová Věra, Musil Martin, Myslivec Jiří, Natalia Larina, Navarová Jitka, Nekvasilová Olga, paní Neumannová, Neuwirth Michael, Nohejlová Veronika, Novák Milan,

18 18 Poděkování Nováková Dagmar, Nováková Ludmila, Nováková Veronika, Novosad Jiří, Novotná Alena, O Brien Heather, Obešlová Marcela, Obstová Velena, Olmer Jakub, Ondřichová Věra, Orendáčová Jana, Paďour Lukáš, Paganová Zdenka, Palánová Hana, Pallová Lada, Parová Zuzana, Pavková Zuzana, Pavlatová Eva, Pavlatová Marie, Pavlíček Michal, Pavlíková Marie, Pazlarová Edvina, Pekařová Lenka, Pešek Jan, Pešek Pavel, Petružalová Magdaléna, Petržílová Tamara, Pik Robert, Pírková Dita, Pírková Jana, Pittlová Kateřina, Plechatá Ivana, Plenkina Julia, Pleschnerová Markéta, Podkonický Juraj, Pokorný P., Polačko Martin, Polách Ivan, Polák Arnošt, Ponertová Vendula, Preclíková Marie, Procházka Pavel, Prokopová Eva, Přecechtělová Jana, Preučil Roman, Pšenička Jaroslav, Ptáčková Kateřina, Pudilová Jitka, Puchálka Jiří, Puchálková Blanka, Puchálková Pavla, Pumpr Václav, Quirke Veronika, Radová Šárka, Rambousek Libor, Richterová Věra, Rolniková Romana, Roubíčková Erika, Rowley Marianne, Rožková Věra, Rücklová Věra, Rúčková Jaroslava, Rybář Jiří, Rychterová Věrka, Řehák Tomáš, Říhová Judita, Říhová Marie, Sachanet Miroslav, Sachl Jindřich, Salač Marek, Shepherd Andrew, Schneider Jiří, Schreiber Pavel, Schwarzová Gabriela, Siuda Richard, Skuhrovec Jiří, Slavíková Jitka, Slivková Katarína, Smetanová Nina, Smolíková Rita, Smoljaková Katrina, Smolová Ivana, Smutná Helena, Soboustová Alžběta, Solanesová Zuzana, Somolová Ivana, Soukupová Dagmar, Soukupová Lenka, Spěváková Kateřina, Spilková Jana,Spěváková Kateřina, Spilková Jana, Stádníková Věra, Stehlík Jiří, Straka Bohumír, Streubl Michal, Svatková Kristina, Svoboda Ivan, Swanová Daria, Sýkora Martin, Szabová Markéta, Šafáriková Markéta, Šach Jindřich, Šimek Petr, Šimková Jarmila, Šimůnek Petr, Šinková Miroslava, Šinská Miroslava, Škoda Miroslav, Šlajchová Zuzana, Šlenc Martin, Šmídová Libuše, Šnáblová Vlada, Šorfová Jitka, Štainiger Robert, Śtastová Irma, Štefanová Dana, Štěrba Jiří, Švábová Hana, Švagrová Zuzana, Švandelíková Anna, Švandelíková Hana, Švarcbachová Jaroslava, Švecová Jaroslava, Tataro Věra, Tichý Milan, Titěra Samuel, Titl Pavel, Tomančíková Jana, Uhlíř Pavel, Urbanec Jan, Urbánková Šárka, Vakomyš František, Valentová Michaela, Váňa Petr, Vaněk Petr, Vanišová Zuzana, Vano Robert,Váňová-Mičková Adéla, Vavřínová Marie, Vedral Jan, Vejsadová Markéta, Velčovský Kryštof, Vilím Tomáš, Virkner Patrik, Vítkovský Jan, Vlček Petr, Vodička David, Vojtášková Helena, Vojtíšek Michal, Vokounová Jana, Vrána Luděk, Vránová Marcela, Vrbovcová Anna, Vybíralová Lenka, Wright Jana, pan Wunderman, Vyorálek Ondřej, Wolfová Věra, Zajfertová Julie, Zeithámová Markéta, Žůrek Jan, Zusčáková Zuzana, Ženatá Kamila, Žlebek Richard, Žůrková Eva

19 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 19 Když jsem před pár lety jela poprvé do Británie jako dobrovolník, čekala jsem, že se tam setkám s dalšími mladými lidmi, kteří budou podobní těm, které jsem znala v České republice. Jaké ale bylo mé překvapení, když v organizaci, kde jsem pomáhala, byli dobrovolníky, až na výjimky, senioři. Senioři s chutí být platní druhým, s úsměvem na tváři a s radostí ze života. Tehdy jsem si pomyslela: Kéž by tak i senioři v Čechách Toto mé Kéž by se stalo skutečností - mnohem dříve, než jsem k němu došla já. Již od roku 1994 dochází toto přání naplnění. Jen jsem nevěděla, kde je to místo, kde mohu seniory-dobrovolníky potkat. Loni jsem jej svým příchodem na pozici koordinátorky dobrovolníků do Domova Sue Ryder objevila. Díky za to! Petra Milsimerová, koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnická činnost v Domově Sue Ryder má dlouholetou tradici a v roce 2012 oslaví dosažení plnoletosti. Již osmnáct let totiž lidé přicházejí jako dobrovolníci s myšlenkou a chutí pomáhat druhým a zapojují se do realizace různorodých aktivit pro seniory klienty Domova Sue Ryder. Dobrovolnictví ovlivňuje život Domova Sue Ryder a všech lidí kolem něj a to směrem dovnitř i ven. Bez dobrovolníků bychom nebyli schopni zajišťovat pro naše klienty služby v takovém rozsahu, v jakém si přejeme. Bez dobrovolníků bychom nemohli naplňovat naše motto, kterým je šance pro důstojné stáří. Bez dobrovolníků by o Domově Sue Ryder nevědělo tolik lidí. Bez dobrovolníků bychom nemohli realizovat aktivity, které pomáhají financovat péči o naše klienty. Bez dobrovolníků by nebylo v Domově Sue Ryder tak pěkně, jak je. Chtěli bychom jim proto za jejich velkou pomoc velmi poděkovat, jak za naše klienty, tak také za nás zaměstnance, kteří si nedokážou Domov Sue Ryder bez dobrovolníků představit a velmi si jejich pomoci váží. Během roku 2011 se do pomoci Domovu Sue Ryder zapojilo přes 180 dobrovolníků. Téměř sto jich pomáhalo dlouhodobě a opakovaně. Zajišťovali běžný chod Domova, zapojovali se do činností v přímé péči o klienty v Denním stacionáři, na lůžkovém oddělení v Domově pro seniory i v rámci rehabilitace. Pomáhali v dobročinných obchodech, na informační recepci, s administrativou, s šitím lůžkovin a pomůcek pro klienty, poskytovali odborné konzultace a přinášeli nové nápady a podněty. Zapojili se také do organizace mimořádných akcí doprovodů při výletech klientů Domova pro seniory či při akcích pro klienty jako např. Geriolympiáda. Dobrovolníci pomáhali s přípravou a organizací většiny benefičních akcí. V rámci krátkodobého režimu dobrovolníci, včetně firemních, pomáhali s organizací zmíněných benefičních akcí, s údržbou Domova či administrativní podporou. V rámci dobrovolnictví v přímé péči se podařilo díky zájmu dobrovolníků rozvinout nové dobrovolnické aktivity, které dobrovolníci připravují ve spolupráci se zaměstnanci Domova. Jedná se o reminiscenční terapii, muzikoterapii či projekt Čaje o šesté, aneb Rodiny vítány, kde se setkávají rodinní příslušníci klientů Domova. Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví. Domov Sue Ryder se proto skrze osobu koordinátorky dobrovolníků zapojil do několika celostátních konferencí, dobrovolníci pomáhali s propagací Domova při listopadovém Týdnu dobrovolnictví v Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně, či se nám podařilo díky podpoře občanského sdružení Hestia uzavřít celý rok výstavou fotografií Dvě tváře dobrovolnictví v Galerii Domova. Dobrovolnický program v Domově Sue Ryder je akreditovaným programem Ministerstva vnitra ČR, od kterého jsme dostali i v roce 2011 dotační podporu. Dobrovolníkům tak poskytujeme pojištění proti úrazu a škodě utrpěné či způsobené, dále zvýhodněné stravování, úvodní zaškolení a průběžné vzdělávání ve formě seminářů a supervizí. Jednou ročně jim děkujeme formou společenské akce (v roce 2011 jsme díky podpoře Divadla Na Fidlovačce navštívili divadelní představení). Dále dobrovolnický program podpořil Fond T-Mobile pro zaměstnance prostřednictvím Nadace VIA, Hestia, o.s. v rámci projektu Dobrovolnictví pro všechny a společnost ČSOB. Křesadlo - cena pro dobrovolníky K nominaci na cenu Křesadlo za rok 2011 jsme vybrali sestry Boženku Urbancovou a Marii Šrámkovou, které pomáhají Domovu dlouhá léta. Obě dámy cenu získaly a přebraly ji z rukou primátora hlavního města Prahy.

20 20 Komunikace a PR Domova Sue Ryder Nalézat nové dárce a podporovatele prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů - to je jeden z klíčových úkolů oddělení PR v neziskové organizaci. Jsem ráda, že se nám tato práce daří a doufám, že budeme dál dostávat stejně dobré a milé zprávy, jako je třeba tato reakce od paní Jiřiny Daškové na naši prosbu o podporu Domova Sue Ryder. Jsem druhým rokem v Birminghamu na postdoku. Tady se člověk s charitou setkává na každém rohu. Až se vrátím do Prahy, chtěla bych jako dobrovolník někde pomáhat, i když vzhledem k tomu, že pracuji a navíc v červenci nastupuji na nové místo, toho času tolik věnovat nemohu. Takže jsem prohlížela webové stránky a oklikou přes portály Dobrovolník a Hestia jsem se dostala až k vám, i když Sue Ryder znám jak odsud, tak i díky obchůdku, okolo kterého jsem občas chodila z I. P. Pavlova na Albertov. Když jsem si prohlédla vaše stránky a viděla žádost o pomoc, řekla jsem si, že pár stovek na nový DVD přehrávač pro klienty vašeho Domova pro seniory opravdu není moc. A nějak víc tíhnu k pomoci starým lidem než třeba k dětem. Asi proto, že jsem měla úžasnou babičku... Radka Kulhánková, koordinátor komunikace Oddělení komunikace Domova Sue Ryder, které prošlo na počátku roku změnou personálního obsazení, mělo v roce 2011 na starosti tyto hlavní oblasti: Příprava a realizace komunikačního plánu, který zahrnoval jednotlivé benefiční, fundrasingové a obchodní aktivity, ale také propagaci sociálních služeb a poslání Domova Sue Ryder. Zajištění interní komunikace tj. toku informací mezi jednotlivými odděleními Domova Podpora zaměstnanců Domova v jejich každodenní práci (příprava tiskovin, letáků, prezentací apod.) Co konkrétního se nám podařilo v roce 2011? Na jaře jsme uspěli u nadace Vodafone a získali grant v rámci projektu Rok jinak. Díky tomu se stal na tři měsíce zaměstnancem oddělení komunikace grafik Radek Medal, který s námi pracoval na projektu jednotného vizuálního stylu pro Domov. Výsledkem spolupráce byl grafický manuál a řada výstupů v podobě nového Zpravodaje Domova, nových letáčků sociálních služeb atd. Rozpracován je také orientační systém pro celý Domov. Na poli grafiky jsme dále pokračovali ve spolupráci s Barborovu Fardovou, která se stará o vizuální vzhled akcí dobročinných obchodů a nově také o Klub přátel Domova. I v roce 2011 se Domov Sue Ryder objevoval v médiích (v tisku a rozhlase). Publikovány byly nejen články o poslání Domova, ale také řada upoutávek na připravované benefiční či kulturní akce. Třikrát jsme se objevili v televizním vysílání. Na začátku roku uvedla ČT 1 reportáž o Osobní asistenci v rámci koncertu Nadace Taťány Kuchařové. Znovu se Domov objevil v televizi o prázdninách na ČT 24 v medailonku o našich dobrovolnících. V září 2011 byl odvysílán 20 minutový pořad o benefičním fotbalovém turnaji Sue Ryder Charity 2011 a to díky novému mediálnímu partnerství s ČT 4. V popředí všech těchto mediálních výstupů figuroval Domov Sue Ryder jako příklad kvalitní, důstojné a inovativní péče o seniory. Dále se nám podařilo komunikačně podpořit všechny velké i menší benefiční akce roku Vedle Sue Ryder Charity Cup to byl například koncert Michal Hromek Consort, filmová předpremiéra Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, dvě reprízy bazaru v Mama Coffee, vánoční Rybovka a Jarmark, divadelní představení Musíme si pomáhat či komunitně-fundrasingové projekty 24hodinový běh Patrika Béma a Maratónský běh Radka Medala. Domov jsme také představili na veletrhu neziskových organizací NGO Market 2011 nebo na Veletrhu sociálních služeb Praha 4. Komunikace Domova v číslech: Webové stránky: oproti roku 2010 nárůst návštěvnosti na stránkách Domova o 31 % průměrná doba strávená na webu je 4,20 minut průměrně navštíveno 7,15 stránek Facebook: 613 fanoušků

Sue Ryder Charity Cup

Sue Ryder Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder III. roèník Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s. za podpory AC Sparta Praha fotbal, a.s. a Britské obchodní komory v ČR Vstup volný. Za vaše dary

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme.

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Sue Ryder IV. roèník Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s za podpory

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH ročník www.modryhroch.cz facebook.com/modryhrochcz CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2016 9. ročník série čtyř turnajů na podporu dětí po těžkých úrazech Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem. Golf & Ski

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_14 Výtisk č.: 01 Datum vydání: 10. 3. 2014 Účinnost od: 10. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/11 01/11

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

BCC Sue Ryder Sparta Cup

BCC Sue Ryder Sparta Cup BCC Sue Ryder Sparta Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Pořadatelé: Turnaj se koná pod záštitou Britské obchodní komory v ČR Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více