Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4"

Transkript

1 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: (vrátnice, služba 24 hodin denně) IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: / 0100 Číslo účtu veřejné sbírky: /0100 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Jana Linhartová, Jaroslava Rúčková, Erika Jurgová, Kateřina Grušová, Petr Krbec, Jan Dominik, Šárka Augustinová, Velena Obstová, Jana Havlenová, Michaela Tichá, Petra Milsimerová, Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová, Miroslava Havrdová. Grafická úprava a sazba: Radek Medal Fotografie: archiv Domova Sue Ryder Odpovědná redakce: Radka Kulhánková Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 192

2 2 Obsah Co je Domov Sue Ryder? Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Sociální a zdravotní služby Denní stacionář Sociální a zdravotní služby Osobní asistence Sociální podnikání Domova Sue Ryder Dobročinné obchody Sociální podnikání Domova Sue Ryder Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder Poděkování Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder Komunikace a PR Domova Sue Ryder Sdružení Sue Ryder Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců Domova Sue Ryder Zpráva o hospodaření Náklady a výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let Přehled o stavu majetku k Výrok auditora Lidé v Domově

3 Úvodní slovo 3 Mám-li vystihnout rok 2011 několika slovy, pak mi hlavou běží: nejistota, změny, zázraky a pokora. Snáze je možné pochopit rozhodování v době nejistoty z teorií managementu. Jednoleté financování a způsob rozhodování o objemu prostředků z veřejných rozpočtů je spojen s mimořádnou mírou nejistoty - zda peníze získáte, kolik a kdy. A tato nejistota, obava či naděje trvá celý rok. Zvyk mnohokrát obrátit každou korunu je překážkou, máte-li za pár dní účelně utratit mimořádný grant. Spoléhání se na mimořádnou dotaci může vést k dluhům či platební neschopnosti. Výrok pana Druckera, že změny není možné řídit, je možné si před nimi pouze udržovat náskok, je velmi výstižný. V oblasti sociálních služeb probíhá řada změn a dějí se velmi rychle. Spojí-li se tyto změny se změnami, které souvisejí s běžným životem organizace, zažíváme skutečné prostředí permanentní změny. Získat k ní pozitivní vztah je mimořádně obtížné, zvláště pokud v přístupu k seniorům je jistota a pravidelnost součástí dobré péče. Zázraky do slovníku managementu patrně nepatří. V historii Domova je jich ale celá řada a mám za to, že se patří je do teorií řízení v sociálních službách zapracovat. Loňský zázrak byl nečekaný dar ve výši 1,5 miliónu korun, který přišel na konci října a umožnil Domovu dále poskytovat služby seniorům a jejich blízkým. Vše výše popsané se pro mne spojuje ve slově pokora. Nejde o to, abychom podlehli bezradnosti a pasivitě. Pokora pro mne znamená mít vizi, plány, činit rozhodnutí s plným vědomím, že jsou věci, které řídit a ovlivnit nemůžeme. S pokorou tak děkuji všem, kteří se velkými i běžnými každodenními činy a rozhodnutími podílejí na výsledcích práce Domova. Ing. Mgr. Matěj Lejsal Ředitel Domova Sue Ryder

4 4 Co je Domov Sue Ryder? Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov naplňuje prostřednictvím poskytování těchto sociálních služeb: Základní registrované sociální služby Osobní asistence (terénní služby) Denní stacionář (denní pobyty s asistencí) Domov pro seniory (dlouhodobé a přechodné pobyty) Související služby Poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek Jaká je základní filozofie péče o seniory v Domově Sue Ryder? Člověk jako respektovaná, důstojná bytost, která do poslední chvíle rozhoduje o otázkách vlastního života. Člověk závislý na pomoci druhých, který je přitom stále součástí přirozeného společenství. Respektování individuálních potřeb a zájmů, kvalitní ošetřovatelská péče, dostatek pečujícího personálu. Čas, který můžeme dát našim klientům. Pestrá nabídka aktivit, příjemné prostředí, podpora pečujících rodin. To je naše představa o důstojném stáří a dobré péči o člověka. Klienty Domova jsou senioři, kteří potřebují kvůli svému věku či zdravotnímu stavu pomoc druhých v každodenních činnostech při doprovodu na nákup, při osobní hygieně, oblékání, při jídle, chůzi a často i při drobném pohybu. Péče o takové klienty je nákladná. Nespočívá však v materiálním přepychu či technických vymoženostech, ale především v čase, který může věnovat personál Domova každému klientovi. Ať je to pečovatel, osobní asistent, zdravotní sestra, rehabilitační pracovník nebo ergoterapeut. Vícezdrojové financování Domov Sue Ryder shání prostředky na zajištění této péče a provoz celého Domova z několika zdrojů - z příjmů od klientů, z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také z vlastního sociálního podnikání (např. provozování dobročinných obchodů). Díky tomuto systému financování může poskytovat Domov své služby v takové kvalitě a v takovém rozsahu, který odpovídá naší představě o důstojně prožitém stáří.

5 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory 5 Domov pro seniory pobytová sociální služba Klienti mohou v Domově pro seniory využívat: Krátkodobé pobyty (tzv. přechodné, od 1. týdne do 3. měsíců) - např. v okamžiku, kdy jejich blízcí potřebují odpočinek nebo jejich terénní služby jsou dočasně nedostupné. Dlouhodobé pobyty pobytová služba, kterou senior čerpá neomezený čas. Jaké služby seniorům poskytujeme? Sociální a komplexní ošetřovatelská péče 24 hodin denně Zahrnuje pomoc s podáváním stravy, oblékáním, osobní hygienou (včetně úpravy účesu či použití oblíbeného parfému), zajištění kadeřníka, pedikúry, doprovod na akce v budově Domova, ale i vlídné slovo a úsměv zaměstnance. Individuální rehabilitace a další aktivity rehabilitační péče Skupinové aktivity v Denním centru (tzv. aktivizační programy) - výtvarné techniky, pečení, keramická dílna, trénink paměti atd. Poradenství Pomoc při vyřízení příspěvků či dávek, zmapování možností dalšího pobytu klienta v jiných zařízeních, napojení na další sociální služby podle potřeb klienta a jeho rodiny atd. Kulturní a vzdělávací aktivity v Domově Sue Ryder Klientům jsou k dispozici veřejné prostory Domova (Kaple, pobočka Městské knihovny, restaurace, Divadelní sál, Galerie, dobročinný obchod nebo zahrada s altánkem), mohou navštěvovat akce, které se zde konají (výstavy, koncerty, přednášky apod.). Bohoslužby Klienti Domova mohou navštěvovat bohoslužby, které se konají pravidelně v ekumenické kapli. Služby Domova pro seniory poskytujeme na dvou odděleních. Tato oddělení jsou architektonicky rozdělena. Oddělení A se nachází v přízemí budovy a žije zde 16 klientů. Druhé oddělení se nachází v 1. patře budovy, a protože je rozlehlé, členíme ho na oddělení B, kde žije 20 klientů, a oddělení C, kde žije 16 klientů. Součástí oddělení B je i 5 garsoniér, kde mají klienti i svou kuchyňskou linku. Komu Domov pro seniory poskytuje služby? Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Seniorům, kteří potřebují po přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou či sociální péči. Několik čísel pro rok 2011 Domov pro seniory disponuje celkem 52 místy na jedno až třílůžkových pokojích (třílůžkové pokoje jsou pouze tři). Z této kapacity bylo v roce 2011 klienty dlouhodobého pobytu využito průměrně 48 lůžek. 4 lůžka využívali klienti přechodného pobytu. V roce 2011 jsme v Domově pro seniory poskytli celkem 99 pobytů, z toho 66 dlouhodobých a 33 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů. Průměrná obložnost činila 89,85 %. Věkový průměr klientů Domova pro seniory byl 82,6 let. Z celkového počtu 99 klientů jsme pečovali o 30 klientů s psychiatrickou diagnózou, tj. 30%. S cílem zajistit aktuálnost žádostí o službu jsme i v roce 2011 pokračovali s průběžnou aktualizací žádostí, které máme v evidenci. Na konci roku 2011 jsme evidovali 185 žádostí o pobyt. V průběhu roku 2011 jsme kladně vyřídili 24 žádostí o dlouhodobý pobyt a 26 žádostí na přechodný pobyt.

6 6 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Věková struktura klientů Domova v roce 2011: Mentální stav klientů let a mladší let let let let let 91 let a starší dobrý lehká demence střední demence těžká demence Soběstačnost klientů Mobilita klientů nesoběstačnost soběstačnost soběstačnost s asistencí imobilní mobilní mobilní s asistencí

7 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory 7 Když jsem začala pracovat v Domově, řada mých přátel se mě ptala, jak to, že mohu pracovat se seniory, vždyť je velmi depresivní vidět, jak jim odchází síly. Vy jim dáváte sílu a oni si ji berou. Při práci v našem Domově si vždy vzpomenu na svojí prababičku, která mi i přes ubývající síly ještě mnoho věcí předala (své zkušenosti, názory, recepty). A tak je to i u našich klientů seniorů. Nejenom já, ale také moji kolegové jim dáváme něco ze sebe, ale ten vztah je oboustranný. Mnoho toho dostáváme a bereme si zase od nich. Díky našim klientům jsem se dozvěděla, jak prožívali válečná i poválečná léta. Jejich zážitky jsou nepřenositelné. Na jednoho našeho pána, který se s námi již rozloučil, budu vzpomínat celý život. Ráno jsme si spolu uvařili čaj, on si do něj kápl i něco ostřejšího a začal povídat. Seděla jsem mnohdy podle mě i s pusou otevřenou a hltala jeho slova. Rád psal i básně a já si dovolím citovat dva verše, které jeho noblesní stárnutí s velkým smyslem pro humor vystihuje. A dovolím si říci, že i mnoho našich dalších klientů to cítí podobně. Víme dobře nepomůže Naříkat a bědovat. Ještě přece zbylo hodně Z čeho se radovat! Ještě tu jsme, ještě žijem, Hřejem se na sluníčku. S chutí jíme, s chutí pijem, Zpívejme si písničku! Jana Linhartová, manažerka zdravotních a sociálních služeb Rok 2011 v Domově pro seniory Sue Ryder Rok 2011 jsme začali velkou změnou. Snížili jsme kapacitu Domova pro seniory z 56 míst na 52. Důvodem bylo zajištění většího komfortu pro klienty a zrušení čtyřlůžkových pokojů. Pokračovali jsme v rozvoji nutriční péče u našich klientů, do Domova začal dojíždět nutriční lékař. Založili jsme stravovací komisi, kde se mohou naši klienti vyjádřit ke kvalitě stravy. Tento rok jsme se hodně zaměřili na náplň volného času našich klientů. Podařilo se nám od dárců získat staré věci do tzv. reminiscenčního koutku, kam klienti chodí zavzpomínat s věcmi, které používali v dětství, mládí či dospělosti. Do našeho Domova zavítala také nová obyvatelka reborn panenka, kterou naše klientky pojmenovaly Ester. Tato panenka má terapeutické účinky: připomíná ženám období mateřství, podporuje paměť a rozvíjí jejich komunikaci. Pro povzbuzení smyslů nebo naopak zklidnění mysli využíváme na jídelnách starou metodu aromaterapie. V roce 2011 jsme pokračovali v renovování některých prostorů a v inovaci vybavení, opět díky našim dárcům, financím z nadací a menších projektů: Vymalování celého oddělení na přízemí a 1/3 oddělení na 1. patře Dovybavení jídelen pro klienty (4 pohodlná křesla, nová myčka na nádobí, termosky pro klienty, pítka atd.) Výměna linolea na šatně personálu na oddělení na přízemí Částečná rekonstrukce koupelny na oddělení C (bezbariérovost) Nová germicidní lampa a bio lampa Bylinkové polštáře pro klienty do lůžek Komody na oddělení na přízemí na ukládání prádla klientů Židle na jídelnu odd. B i C a stoly na jídelnu odd. B 4 paravany na odd. B + C pro zachování intimního prostoru klientů Pomůcky pro aktivizaci klientů (aroma lampy, vonné oleje, výtvarné potřeby atd.) Pomůcky pro zdravotní sestřičky: tonometr, drtičky léků, teploměry atd. Nové invalidní vozíčky pro klienty Pro dobrou péči a plnění poslání Domova je zásadní tým pracovníků v přímé péči. Týmy jsou dva - na oddělení v 1. patře a na oddělení v přízemí. V tomto roce přišly nové staniční sestřičky, které tato oddělení vedou. Týmy se staraly o naše klienty s velkou starostlivostí a láskou, bez které by se tato práce dělat nedala. Pro získání nových pohledů na péči a zároveň i pro její zkvalitnění dlouhodobě spolupracujeme se studenty mnohých škol v rámci vykonávání jejich praxe (např. zdravotnické, sociální, ergoterapeutické a masérské).

8 8 Sociální a zdravotní služby Domov pro seniory Co všechno jsme s klienty podnikali v roce 2011? Vyrazili jsme na výlet do Botanické zahrady, na Petřín, do ZOO a v adventním čase na trhy na Staroměstské náměstí. V únoru nás navštívil přímo na oddělení pan Karel Gott. Některé klientky jsme doprovodili na představení do Bio Illusion. Uspořádali jsme již tradiční masopustní, velikonoční a mikulášskou kavárnu v Denním centru a opékáním buřtů na zahradě Domova jsme se rozloučili s létem. Přivítali jsme jaro i vánoční svátky zpíváním. Klienti navštěvovali skupinové aktivity v Denním centru, kde např. pekli koláče pro odpolední kavárnu, pracovali v keramické dílně, trénovali paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým. Účastnili se také kulturních a vzdělávacích akcí, které se v Domově konaly. Poradenství Sociální pracovnice Domova Sue Ryder poskytují poradenství nejen klientům Domova Sue Ryder a jejich rodinám, ale i širší veřejnosti. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách pro seniory a nároku na příspěvek na péči. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, písemně nebo em. Řada informací je také k dispozici na našich webových stránkách (např. odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají našich služeb a kontakty na konkrétní pracovníky). Na webu je také jednoduchý formulář, jehož prostřednictvím mohou zájemci o poradenství odeslat svůj dotaz. My zajistíme, aby kompetentní osoba do tří dnů na tento dotaz odpověděla. Rehabilitace Tým rehabilitačních pracovníků poskytuje klientům Domova pro seniory Sue Ryder kromě individuální rehabilitace (každému minimálně 2x týdně a přibližně třetině klientů denně) také 4 typy skupinových aktivit: Kondiční cvičení (3x týdně) Taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně) Taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně) Zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně) U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav. Znovu se naučili sedět, chodit, lépe se hýbat. U jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotního stavu. I letošní rok se tým rehabilitace značnou měrou podílel na organizaci několika sportovních a společenských událostí v Domově: Pátý ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra Sedmý ročník Geriolympijských her, kterých se zúčastnili klienti Domova pro seniory, Denního stacionáře i klienti Osobní asistence Jarní a Vánoční koncert našich klientů Také v tomto roce rehabilitační tým spolupracoval s několika dobrovolnicemi, které pravidelně docházely za našimi klientkami a prováděly jim základní kosmetické ošetření pleti. Několik čísel za rok 2011: 89 klientům jsme poskytli jednotek (1 jednotka = 40 minut) individuální rehabilitace a 262 skupinových rehabilitací. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i Půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomůcky půjčujeme nejen klientům Domova pro seniory, pro které provádíme i pravidelný každotýdenní servis, ale také zájemcům zvenčí, kterým zároveň poskytujeme i poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Nabízíme antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, sedačky na vanu, opěradla pod záda do postele, švédské podavače, francouzské, podpažní a vycházkové hole, šlapadla na procvičení dolních končetin atd. I tento rok počet výpůjček z řad veřejnosti vzrostl. Naše půjčovna je vyhlášena tím, že pronajímáme kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny. Také spolupracujeme s firmou Setrans, která nám zajišťuje kontrolu a servis.

9 Sociální a zdravotní služby Denní stacionář 9 Práce s našimi klienty mě velmi naplňuje. Uvědomuji si totiž, jak moc je důležitá. Naše populace stárne a je třeba zajistit pro seniory maximální péči. Podle mne by měl mít každý den člověka smysl. Měl by přinášet radost a seberealizaci. Každý z klientů má své životní zkušenosti, vlastní zájmy a představy, které ovlivňují jeho účast na aktivitách, které nabízíme. Při nich vycházíme z životních zvyků i denních stereotypů klientů, které zjišťujeme, když zpracováváme vstupní dokumentaci. Tyto životní zvyky a stereotypy respektujeme. Někdy se je ale pokoušíme prolomit, aby klienti měli možnost zažít něco jiného. Něco nového. Kateřina Grušová, vedoucí Denního stacionáře Denní stacionář je sociální služba určená seniorům se sníženou soběstačností, kteří bydlí ve vlastních domácnostech. Posláním služby je zajistit pro klienty péči a aktivity, které jim zpestří den a zároveň povedou k udržení či zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Pomáhá také rodinám seniorů, které nemohou zajistit celodenní péči o svého blízkého. V Denním stacionáři se pravidelně odehrávají tyto aktivizační programy: Kondiční cvičení, výtvarné techniky, trénování paměti, Úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, práce s knihou, Páteční klub V některých aktivitách jsou zařazeny prvky zooterapie, arteterapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie. Několik čísel za rok 2011: V roce 2011 docházelo do Denního stacionáře celkem 18 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 8 účastnic Pátečního klubu. Měsíčně docházelo na jednotlivé aktivity průměrně 36 klientů z Domova pro seniory. Pro 16 klientů Domova pro seniory poskytovaly tři ergoterapeutky individuální ergoterapii. Kromě pravidelných aktivit pro klienty uspořádal Denní stacionář i tyto mimořádné akce: Tříkrálová, Masopustní a Adventní kavárna, příprava Velikonoc, Loučení s létem, Mikuláš Koncerty v rámci kulturního odpoledne: sbor seniorek, sbory dětí z MŠ Pacholíci, Sedlčánek, klavírista Karel Vrtiška, studenti oboru klasická kytara na pražské konzervatoři ad. Loučení s létem srpen 2011 Mezi aktivitami stacionáře zaujala opět významné místo zooterapie a canisterapie (králíci, morčata, vodní želva, pes).

10 10 Sociální a zdravotní služby Osobní asistence Být mladý, to umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt. Karel Čapek Souhlasíte nebo berete stáří jako nutné zlo, případně věříte, že se vám vyhne? Nevyhne a doporučuji se na něj připravit. Na chvíli se posaďte a zkuste si představit, co budete dělat za deset, třicet, padesát let. A jak se budete cítit a vypadat. Chcete být senior, který nadává na chudobu, nemoci a osamělost? Kromě několika šťastných nebudeme mít k dispozici houf pečovatelek, proto je dobré si například včas upravit koupelnu tak, abychom ji mohli bez pomoci využívat i ve stáří. Zkráceně: místo vany dáme bezbariérový sprchový kout. A tak je to se vším: pohybem, přáteli, zájmy, osobností. Nenechte se stářím překvapit! Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence Osobní asistence je terénní sociální služba. To znamená, že pracovníci Osobní asistence osobní asistenti docházejí tam, kde jejich pomoc klienti potřebují. Nejčastějším místem pomáhání je domácnost klienta, sociální nebo zdravotnická zařízení. Osobní asistence je služba, která je poskytována individuálně, vychází z potřeb a přání klienta, jeho schopností a zdravotního stavu. Osobní asistenti pomáhají klientům nejčastěji s těmito činnostmi: Pomoc při hygieně, oblékání, při přípravě jídla i údržbě domácnosti Doprovod při nákupech, návštěvách lékařů a úřadů Procvičování kognitivních funkcí nebo fyzických schopností Společnictví a doprovod při procházkách Osobní asistence v roce 2011: I v roce 2011 se nám podařilo zvýšit kvalitu poskytované služby a to i díky významnému finančnímu přispění Nadace Taťány Kuchařové. Díky tomuto daru jsme mohli podniknout tyto inovace: Osobní asistence má vlastní sociální pracovnici. Klienti Osobní asistence mohou využívat bezplatně pomoc a radu kvalifikovaného fyzioterapeuta. Klienti Osobní asistence mají možnost konzultace s nutričním terapeutem. Nakoupili jsme pomůcky pro trénink kognitivních funkcí klientů. Při účasti klientů na tradiční Geriolympiádě i při Mikulášském setkání jsme mohli nabízet občerstvení. Nakoupili jsme vkusná narozeninová blahopřání, která posíláme klientům. Pracovníci Osobní asistence dostali při společném teambildingovém výletu oběd zdarma. Několik čísel za rok 2011: V roce 2011 jsme poskytli hodin Osobní asistence 38 klientům, což je nárůst oproti roku 2010 o 17 %. Abychom nárůst poskytnutých hodin Osobní asistence udrželi i v roce 2012, vytvořili jsme nové propagační materiály této služby. Letáčky společně s krátkou prezentací distribuovala sociální pracovnice na sociální úřady v Praze, do občanských poraden, sociálním pracovnicím v nemocnicích a do organizací, které spolupracující se seniory. Neustále hlídáme kvalitu naší služby. Že se nám to daří, potvrzují výsledky šetření spokojenosti klientů, které proběhlo koncem roku Obstáli jsme v něm na výbornou!

11 Sociální podnikání Domova Sue Ryder Dobročinné obchody Domova Sue Ryder 11 Oficiálně tady v Domově dělám do obchodů. Před nějakým časem jsem byl požádán, abych se zapojil do jedné aktivity pro klienty. Říká se jí Kavárnička. Spočívá v tom, že se jednou za čtrnáct dní sejdeme v Denním centru. Podává se káva - téměř všichni ji pijí s mlékem a pořádnou dávkou cukru. A k tomu nějaká dobrota, kterou dopoledne upečou někteří z kavárníků. Pak si obsluha na chvilku sedne mezi kavárenské hosty a povídá si s nimi. Po půlhodině začíná nejžádanější část Kavárničky - zpěv. Všechny natočíme tak, aby pořádně viděli a slyšeli a za doprovodu knoflíkové harmoniky nebo kytary se zpívá. Já sem tam zapomenu text, ale mám skvělou nápovědu ve zpěvácích okolo. Všichni ožijí a snaží se, co jim síly stačí. Alespoň mi to tak připadá. Mám chuť na ně křičet, jako na nějakém rockovém koncertu: Tak co? Bavíte se?!? A oni by řvali zpět: JÓÓÓ! A kterou si dáme teď?!? Dva kováře v městě!!! To vše se samozřejmě odehrává v daleko komornější atmosféře, ale ta síla a nasazení tam je. Vždycky se vracím zpátky k práci, kterou chci dělat třeba kvůli takovým Kavárničkám, řádně naspídovaný. Nic víc, nic míň. Jan Dominik, vedoucí dobročinných obchodů Dobročinné obchody Domova Sue Ryder jsou už nedílnou součástí celé organizace. Mnoho lidí zná náš Domov právě díky jeho obchodům a zboží, které v nich nabízíme. Od ponožek přes elektroniku, až ke skříním a postelím. Asi největší změnou v roce 2011 byl příchod nového vedoucího dobročinných obchodů. Předání agendy proběhlo díky celému kolektivu bez závažnějších problémů a obchody jako celek pokračují zdárně ve svém hlavním poslání podílet se co největší měrou na financování Domova Sue Ryder. Největší břemeno tohoto úkolu samozřejmě leží na našich pěti provozovnách rozmístěných po Praze. Tři z nich patří už mezi ostřílené kozáky a přispívají k celkovému kladnému hospodářskému výsledku. Zbývající dva ještě stále hledají své místo na slunci. I v roce 2011 se konaly zaběhnuté obchodní akce jako jarní a podzimní Módní svět Lady Sue Ryder v Mama Coffee nebo Art for Sue Ryder II. na sklonku roku. V areálu Domova jsme uspořádali několik bazarů oblečení a dva bazary knih. Všechny tyto aktivity se těší čím dál větší oblibě a hlavně první dvě jmenované nejsou pouhým nákupem, ale i místem setkávání. Alespoň my to tak cítíme. Dařila se i spolupráce s firmami, které nás podporovaly sbírkami mezi svými zaměstnanci a některé z nich i možností prodeje na různých trzích. Do naší firemní stáje se podařilo získat nové přírůstky, se kterými chceme dále spolupracovat. V roce 2011 jsme začali spolupracovat s firmou, která obchoduje s výrobky označenými Fair Trade. V každém z našich obchodů nyní najdete pár produktů s touto nálepkou. Můžete si třeba pochutnat na kvalitní čokoládě, nebo si koupit kávu a mít dobrý pocit z férového obchodu. V obchodě ve Štěpánské ulici si můžete od těchto Vánoc zakoupit i Fair Trade kávu ve formě take away. Tuto novinku chceme v nadcházejícím roce zavést i v dobročinných obchodech v Koulově ulici a na Prokopově náměstí. Nově jsme začali prodávat darované zboží přes internet. Tento krok slibuje rozšíření potenciální kupecké základny i zvýšení všeobecného povědomí o existenci Domova. V širokém spektru prodejních internetových portálů máme největší radost z příslibu spolupráce s portálem Aukro.cz. Naši zákazníci mohli i v tomto roce najít na pultech obchodů rukodělné výrobky, které vznikaly na korálkářských srazech vedených Drahomírou Fejtkovou, nebo na srazech brožovacích, o které se stará Radka Kulhánková. I v roce 2011 by nebylo všechno dění kolem obchodů myslitelné bez výborného pracovního nasazení našich zaměstnanců a silné skupiny dobrovolnic a dobrovolníků, kteří nám pomáhají, za což děkujeme.

12 12 Sociální podnikání Domova Sue Ryder Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje široké spektrum gastronomických služeb - stravování pro klienty Domova včetně individuálních dietních programů, dietní stravování pro docházející seniory, vývoz obědů pro soukromé mateřské školy a širokou nabídku služeb přímo v restauraci Michelský dvůr. Donedávna nabízela restaurace každý všední den výběr ze 4 druhů výhodného poledního menu. V roce 2011 jsme toto menu obohatili o jednu polední minutku, které rádi využívají zaměstnanci Domova, lidé docházející z okolních firem i senioři, kteří nemusí držet žádnou dietu. Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám i široké veřejnosti jako nekuřácká, bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem. V letních měsících nabízí restaurace občerstvení i venku, neboť jsme na jaře roku 2011 otevřeli malou zahrádku. Pro děti jsme v atriu Domova vybudovali nové pískoviště a z grantu zakoupili novou trampolínu. Restaurace také zajišťuje řadu soukromých akcí na míru a catering pro nejrůznější příležitosti. Gastroprovoz v roce 2011: Pokračovali jsme ve spolupráci se středním odborným učilištěm a hotelovou školou, jejichž studenti vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci. Rozváželi jsme obědy pro anglické mateřské školy a pro Eko-školku na Praze 4 (cca 600 obědů týdně). Jednou měsíčně jsme pořádali různé kulinářské akce: Večery národních kuchyní (speciální menu s ukázkou kultury dané země), krajové speciality, tradiční velikonoční nebo vánoční pokrmy, Martinské husy ad. Nabídli jsme tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové či velikonoční hody, oslava dnu Díkůvzdání apod.). Zajišťovali jsme občerstvení na Vánočním jarmarku. Nabízeli jsme dietní stravování zájemcům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů stravovat obvyklým způsobem. Pořádali jsme soukromé akce na míru oslavy narozenin, promoce či svatby. Zajišťovali jsme firemní pracovní snídaně, občerstvení na různá školení. Spolupracovali jsme na projektu nutriční standardizace.

13 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 13 V Domově jsem začala jako dobrovolník v programu péče o pleť seniorů. Starala jsem se o 4 klientky - nejvíc ale vzpomínám na paní Ticháčkovou, která byla velmi křehká a to doslova. Každý pohyb pro ni byl komplikovaný. Také velmi špatně slyšela. Ale těch 45 minut kosmetiky si moc užívala. Když jsem se poprvé dotkla její tváře, zažila jsem nečekanou věc. Najednou jsem přesně věděla, co jí je příjemné proběhlo mezi námi jakési skryté vlnění. Hudbu jsme si pouštěly hodně nahlas, aby slyšela (naslouchátko obvykle zapomněla) a masku na obličej dávaly v silné vrstvě. Svorně jsme mlčely. Mne těšilo, že se cítí dobře a ji zase, že ten společný čas je opravdu jen a jen pro ni. Jana Havlenová, vedoucí fundraisingu Fundraising v Domově Sue Ryder pomáhá zajistit vícezdrojové financování sociálních služeb a provozu Domova Sue Ryder. Zodpovídá za to, že se do Domova dostanou potřebné zdroje. Ty se daří získávat díky podpoře soukromých dárců jednotlivců, nadací a nadačních fondů, firemních dárců a v neposlední řadě díky státním dotacím. V roce 2011 nastala významná změna ve fundraisingu se zavedením nové evidence darů, jejíž výsledkem je zasílání souhrnného potvrzení o darech pro daňové účely pouze jednou ročně. Dalším důležitým mezníkem byla příprava historicky prvního fundraisingového plánu pro následující období. Tato aktivita vyžadovala zapojení vedoucích jednotlivých služeb napříč Domovem. Během 2. poloviny roku se podařilo posbírat požadavky a potřeby všech oddělení důležité pro zajištění stávajícího rozsahu služeb a pro další rozvoj organizace a zpracovat fundrasingový plán pro rok Dále jsme také pokračovali v práci na efektivnějším využívání databázového systému Capsa. Během roku došlo k definitivní přeměně aktivit bývalého kulturního komunitního centra a k jeho začlenění do fundraisingu. Vyprofilovala se pozice fundraisera, který se zaměřuje na individuální dárce. Více jsme se zaměřili na podporu jednotlivých dárců, kteří chtěli vlastními silami Domovu přinést potřebné prostředky na tzv. komunitní fundrasing. V oblasti státních dotací a grantů rok 2011 pokračoval v dlouhodobém trendu snižujících se možností čerpat tyto prostředky na sociální služby. Od MPSV jsme získali celkem Kč na financování provozu Domova pro seniory, Osobní asistence a Denního stacionáře. Od ostatních státních a obecních institucí jsme na tyto 3 akreditované sociální

14 14 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder služby a další doplňující činnosti Domova (včetně akreditovaného dobrovolnického programu) získali dohromady Kč. Celkový podíl dotací tak představoval 19 % z celkových příjmů Domova v roce Dobře se rozvíjela spolupráce se subjekty spravujícími soukromé zdroje s nadacemi a nadačními fondy. S úspěchem jsme naplnili 13 projektů, tj. podpořených žádostí od nadací a nadačních fondů a 4 projekty z firemních charitativních fondů. Díky těmto účelově vázaným prostředkům jsme mohli například pořídit velkokapacitní pračku do Domova pro seniory, dokrýt celou finanční ztrátu sociální služby Osobní asistence, a také uspořádat mnohé benefiční akce, které generovaly další prostředky pro zajištění chodu celé organizace. Individuální i firemní dárci nám pomáhali věcnými dary. O tom, co aktuálně potřebujeme, jsme dávali vědět v pravidelné rubrice ve Zpravodaji a také na našich webových stránkách. Mnoho darů jsme získali také díky internetovému adventnímu kalendáři, kde si dárci mohli vybírat položky, které pak pro Domov zajistili. Finanční dary putovaly do Domova nejen obvyklou cestou tj. platebními příkazy, ale také přes veřejnou sbírku. Na podzim byl uzavřen a vyúčtován tříletý účet veřejné sbírky s č. j.: S-MHMP/523606/2008. Celková částka ve prospěch Domova čerpaná během celých 3 let činila Kč. Dárci využívali také novou možnost darovat přes zabezpečenou platební bránu na našich webových stránkách. V oblasti firemního dárcovství jsme rozvíjeli firemní dobrovolnictví. Možnost pomoci tímto způsobem využilo sedm společností a organizací. Na osmdesát dobrovolníků upravilo okolí Domova, umylo okna, vymalovalo interiéry, posekalo zahradu, opravilo lavičky a pergolu a pomáhalo v administrativě. Některé firmy a jejich pracovníci se tak dostali do kontaktu s Domovem úplně poprvé. Také jsme pokračovali v pořádání firemních sbírek věcí, které následně přicházejí na pulty do našich dobročinných obchodů. Zapojili se zaměstnanci více než 22 společností a pomohli tak zásobit obchody pěkným a kvalitním zbožím. V některých společnostech uspořádali zaměstnanci z vlastní iniciativy mezi sebou také finanční sbírky ve prospěch Domova. Uspěli jsme také s několika žádostmi o dar na podporu sociálních služeb, programu dobrovolnictví a pořádání benefičních akcí. V roce 2011 jsme byli přizváni jako jeden z charitativních partnerů na 12. ročník prestižního přátelského golfového turnaje Charity Golf Party v Golf Resortu Karlovy Vary. Z dražby uměleckých předmětů získal Domov Kč. Úspěšně si vedl i náš dlouholetý projekt Přání financují péči. Naše novoročenky si zakoupilo 19 firem a celkový zisk byl Kč. Největší událostí naší fundraisingové sezóny byl bezpochyby benefiční fotbalový turnaj v malé kopané Sue Ryder Charity Cup 2011, ve kterém se 8. září utkalo 26 firemních týmů. Výtěžkem ve výši Kč završil fundraisingový tým půlroční snažení a práci na uspořádání již 3. ročníku turnaje. V roce 2011 vytvořilo oddělení fundraisingu mnoho příležitostí, díky kterým se mohl Domov Sue Ryder setkat se svými dárci, podporovateli a sympatizanty. Benefiční akce pořádané Domovem Sue Ryder: Bryn Terfel Event (leden) - Charitativní sponzorovaná večeře na podporu Domova Sue Ryder, která se uskutečnila ve spolupráci s Britskou ambasádou při příležitosti pražského koncertu velšské operní hvězdy, přinesla díky darům hostů na večeři a na koncertu Kč. Benefiční koncert Michal Hromek Consort (duben) - Malý benefiční koncert v Kapli Domova Sue Ryder přinesl výtěžek Kč. Benefiční předpremiéra filmu Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (květen) - Díky filmovým fanouškům se nám podařilo získat Kč. Benefiční koncert Jana Koubková Quartet (září) - Posluchači a příznivci jazzu podpořili Domov částkou Kč.

15 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 15 Benefiční divadelní představení Musíme si pomáhat (listopad) - Večer, na kterém největší dárci Domova přislíbili podporu na rok 2012, přinesl výtěžek ve výši Kč. Benefiční vánoční koncert Rybovy České mše vánoční (listopad) - Díky tradičnímu vánočnímu koncertu v kostele sv. Salvátora se Domovu podařilo získat Kč. Akce Domova na podporu místní komunity - Domov Sue Ryder jako místo setkávání: Babí léto v Michelském dvoře aneb Hravé odpoledne (nejen) pro rodiny s dětmi (září) - Ve spolupráci se Sdružením Sue Ryder a firmou T-Mobile jsme v areálu Domova slavnostně otevřeli nový dětský koutek v restauraci a herní prvky v atriu. Cílem bylo prezentovat prostory a areál Domova jako vhodné místo pro trávení volného času rodin s dětmi. Vánoční jarmark v Michelském dvoře (prosinec) - Tradiční celodenní vánoční slavnost v areálu Domova je příležitostí pro veřejnost, zaměstnance, klienty a jejich rodiny, jak mohou zažít Domov jinak nakoupit si dárky, setkat se nad svařeným vínem a dobrým jídlem v restauraci či si poslechnout koncert při slavnostním rozsvícení stromu. Akce dobrovolných fundraiserů pro Domov Sue Ryder: 24hodinový běh Patrika Béma (červen) - Celých 24 hodin strávil zaměstnanec a dobrovolník Patrik Bém na běžeckém trenažéru, aby pro Domov vyběhal Kč. Perly italské opery (červen) - Podporovatelka Adéla Váňová Mičková věnovala Domovu Sue Ryder 200 vstupenek na svůj operní recitál v Rudolfinu. Část z nich jsme prodali za Kč, zároveň jsme mohli odměnit naše dobrovolníky a zaměstnance milým pozváním. Maratónský běh Radka Medala (říjen) - Radek Medal se rozhodl uběhnout maratón a navíc získat prostředky pro Domov Sue Ryder. Pro svou výzvu dokázal získat ve svém okolí výbornou podporu. Domovu předal šek v hodnotě Kč. Fotbalový turnaj Sue Ryder Charity Cup 2011 podpořily tyto firmy: CeWe Color, a.s.; T-Systems Czech Republic, a.s.; Tefos Slaný, spol. s r.o.; KPMG Česká republika, s.r.o.; Československá obchodní banka, a.s.; GE Volunteers; Raiffeisenbank, a.s.; ŠkoFIN, s.r.o.; BH Securities a.s.; ČRo 1 Radiožurnál; ČT 4; ENA, s.r.o. + VEMEX s.r.o.; Fotbalová asociace ČR; HSBC Bank; ÚFA Generals; Würth, spol. s r.o.; Apatyka servis, s.r.o.; BAXTER CZECH, spol. s r.o.; British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.; Dr. Max Lékárna; Sdružení Sue Ryder; Ernst & Young ČR; Marketing & Media; Magistrát hl. m. Prahy; mbank; WPB Capital, spořitelní družstvo; AC Sparta Praha fotbal, a.s.; Britská obchodní komora v ČR; Author; Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.; mujsport, s.r.o.; DV Sport; romantickevikendy.cz; SPYRON, s.r.o. V roce 2011 podpořili Domov Sue Ryder tyto státní a obecní instituce, nadace a nadační fondy, soukromí dárci, firmy a organizace: Státní a obecní instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo obrany ČR, Městská část Praha 4 Nadace a nadační fondy Fond T-Mobile, Nadační fond obětem holocaustu, Jistota - Nadace Komerční banky, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadační fond Zlatá Praha, Nadace Zdraví pro Moravu, Nadace Charty 77 - Konto bariéry, GE Money - Grantový program podpory potřebným, Fórum dárců, Nadace Taťány Kuchařové, Nadace O2, Nadace VIA, Nadace Vodafone Česká republika, Nadace Generali, Nadační fond Avast, Royal Air Force Benevolent Fund

16 16 Poděkování V roce 2011 podpořily Domov Sue Ryder tyto firmy: Finanční a věcné dary Adamis; Ahold Czech Republic, a.s.; ARSTA.CZ s.r.o.; ARTEL GLASS LLC; AUTOMATIC Chrudim s.r.o.; AXA 1932 s.r.o.; Barrandov Studio a.s., BAR- KOTEX PRAHA, spol. s r.o.; BIOLAB Praha, s.r.o.; Botanicus, spol. s r.o.; Bytové družstvo; CeWe Color; CINK Hydro - Energy k.s.; COMPLEX s.r.o.; ČKD GROUP, a.s.; ČSOB, a.s.; Dalessi Ellen; DATART INTERNATIONAL, a.s.; DBK Praha, a.s.; Divadlo na Fidlovačce; DREAMS s. r. o.; Dvořák a partneři, s. r. o.; EATS After School Clubs ZŠ Jarov; Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D. ; Fashion Days Shopping s.r.o.; Fosfa akciová společnost; Fotoateliér M.K.; Free Czechoslovak Air Force Association London; GE Volunteers ELFUN; GE Money Bank, a.s.; Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o.; GlaxoSmithKline, s. r. o.; Hestia, o. s.; Husqvarna Česko s.r.o.; Charles Vögele; CHIPITA CZ, s.r.o.; I&P Podlahy; INING s.r.o., INTERFLON Czech, s.r.o.; International Women s Association of Prague; Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.; JMP spol. s. r. o.; JOLIS. CZ s.r.o.; Junák - svaz skautů a skautek ČR; K.A.L.T. PNEU, a.s.; Karel Polášek - velkoobchod OLET; KARPET s.r.o.; Katolický domov studujících - domov mládeže a školní jídelna; Kooperativa pojišťovna, a.s.; Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.; KPMG Česká republika, s.r.o.; LERROS Fashion CZ s.r.o.; Lions Club Karlovy Vary; LMC s.r.o.; MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.; MARGHERI HO- TELS, a.s., MARKO-BIJOU, s.r.o.; Marks and Spencer Czech Republic, a.s.; Mercer (Czech) a.s.; MUCOS Pharma CZ, s.r.o. (Wobenzym); MUDr. Alena Čadková - pediatrie; Sbor ČCE PRA- HA - OCHRANOVSKÝ SBOR; Olympus Czech Group spol. s r.o.; OPTYS spol. s r.o.; PASSERINVEST GROUP, a.s.; Pearl Bohemica s.r.o.; Persa, a. s.; Pop out s.r.o.; Pražská plynárenská, a.s.; Printek s.r.o.; PRIVEST s.r.o.; PROeveNTS s.r.o.; Puma Czech Republic s.r.o.; QUATRO FINANCE a.s.; Raiffeisenbank a.s.; R- -Projekt 07 v.o.s.; Rytmo móda; Otakar Chládek - sadovnický a zahradnický servis Praha 6; SAFRO s.r.o.; SAIDL seating, s.r.o.; SCHLECKER, a. s.; Siemens, s.r.o.; Small Immobilienservice s. r. o.; Společensky prospěšný projekt Výměna oblečení; Stacube, s.r.o.; STS comp s. r. o.; Sue Ryder (UK); Dagmar Šabatová - Souvenir U bílého jednorožce; SVITAP J.H.J. spol. s r.o.; T-Systems Czech Republic a. s.; Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.; The Prague Post; U N I T and S O F A, s.r.o.; VAVI s.r.o.; VEBA, textilní závody a.s.; Věci veřejné; VIA APPIA s.r.o.; Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.; VIZUS.CZ s.r.o.; VLNAP a.s.; Vzdělávací středisko Ivana Kubičková - T.E.P.; WGW Group, a.s.; WPB Consulting a.s.; Yves Rocher spol. s r.o.; Zahradnictví flos, s.r.o. Firemní sbírky ČSOB; Poštovní spořitelna; Ernst & Young ČR; Pojišťovna České spořitelny, a.s.; MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.; Staropramen, a. s.; Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.; Citibank Europe plc, organizační složka; Vysoká škola ekonomická v Praze Služby zdarma Atlantik-Servis Praha; Lunchtime.cz; K.A.L.T. Pneu, a.s. Sociální podnikání Domova Sue Ryder podporují: KinderGarten - mezinárodní anglické, jazykové a firemní školky Kindergarten si vybraly gastroprovoz naší restaurace jako dodavatele obědů pro své děti. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. - poskytl slevu z autorských odměn při provozování hudby v dobročinných obchodech a restauraci. Partneři benefičních a kulturních akcí pro Domov Sue Ryder: Armin Reich & His Orchestra; Michal Hromek Consort; Velvyslanectví Irska; 1. Pražský klub historických vozidel; FALCON, a.s.; CineStar, s.r.o.; Divadlo Na Jezerce, s.r.o., romantickevikendy. cz; Československá obchodní banka, a.s.; Palác Fénix a.s.; Fond T-Mobile; Pražská plynárenská, a.s.; Jana Koubková Quartet; MČ Praha 4; Botanicus, spol. s r.o.; Sdružení Sue Ryder; Sbor

17 Poděkování 17 a orchestr UK a dirigent H.Utidjian; Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., Author, Ministerstvo kultury; kavárna Mama Coffee; SPONA, s.r.o.; OPTYS, spol. s r.o.; DBK Praha V roce 2011 podpořili Domov Sue Ryder tito soukromí dárci: Augustinová Šárka, Apostolovová Libuše, Aschermann Jindřich, B. Alí, Bajerová Pavla, Balvín Jaroslav, Balvínová Petra, Barello Jiřina, Baroch Michal, Bartošíková Dana, Bartošová Marie, Bartová Zuzana, Baštář Pavel, Běhounová Daniela, Bělohlávek Jiří, Bém Patrik, Bémová Věra, Benešová Jitka, Benešová Petra, Benešová Veronika; Bočan Michal, Bogarová Veronika, Boháč Jan, Boleloucká Ludmila, Bonková Petra, Bornová Kateřina, Borovská Milada, Boudný Jan, Bowe Markéta a Alan, Brabec Dušan, Bráníková Tereza, Braunová Dana, Brázdilová Jitka, Brestovanská Stanislava, Brestovanský Jaroslav, Brichta Irena A., Brngálová Veronika, Brož Jana, Brůhová Helena, Bula Aleš, Calek Petr, Cepek Vladimír, Cikhartová Monika, Císařová Lucie, Colding Eliška, Cothran Brian, Čadková Alena, Čechová Eva, Čejková Jitka, Černá Václava, Černý Dušan, Červenková Jana, Česlav Jaroš, Dalecký Zbyněk, Davidová E., Divišová Varvara, Dlouhý Vladimír, Doanová Lucie, Doležal Petr, Doležal Tomáš, Dostálová Marie, Drozenová Veronika, Duben Matěj, Dušková Dana, Entlicherová Hana, Ertlová Natálie, Fabian Jaroslav, Faifrová Jana, Faklová Kristína, Falcón Andrea, Fejtková Drahomíra, Fiala Štěpán, Finková Hana, Flaig Lawrence, Fontán Petr, Franklin Katka, Fremr Tomáš, Froschová Eliška, Fulková Marie, Furugláš Igor, Gabrielová Jana, Gabrielová Jarmila, Gabrielová Ludmila, Galic Věra, Gálovičová Eva, Gregor Zdeněk, Grušová Kateřina, Gurská Vladimíra, Halaxa Josef, Hamplová Ivana, Hašplová Radka, Havlenová Jana, Havlík Josef, Havlůjová Hana, Háva Richard, Heidler Antonín, Hejdová Milena, Hejdová Miroslava, Heppnerová Kateřina, Herbert Peter, Herdová Petra, Hofbauer Miroslav, Holerová Dagmar, Honsová Alžběta, Horká Lenka, Hozáková Marcela, Hrbáčková Linda, Hrdličková Hana, Hrdličková Karolína, paní Hrobníková, Hroch Michal, Hromek Michal, Huptychová Erika, Hutla Petr, Hyka Tomáš, Chaloupková Tereza, Chmielová Hana, Chocholouš Jiří, Chorvátová Hana, Chvátal Jan, Janeba Oldřich, Janoušek Karel, Janouškovcová I., Jenikovský Vlastimil, Jelínková Martina, Jírová Dagmar, Jiřičná Jitka, Jozífková Blanka, Juláková Jiřina, Kafka David, Kalina Jakub, Karel Petr, Karhanová Helena, Kasa Jiří, Kasal Petr, Kazimour Michal, Kedlesová Jana, Kincelová Šárka, Kladivo Pavel, Klocová Alena; Klocová Miroslava, Klomp Gijsbrecht, Knapová Ludmila, Kočí Isabela, Kochánková Jana, Kochubey Iryna, Koksteinová Hana, Kolářová Michaela, Kolářová Renata, Kopecký Václav, Koryťák Marek, Koutný Vladimír, Kovář David, Kozelková Eva, Kozlík Vojtěch, Kožušníková Kateřina, Krajčovičová Zuzana, Kraus Petr, Krbec Petr, Krejčová Hana, Krejčová Monika, Krejčová Simona, Krejzová Dana, Kristofori Robert, Krňáková Ivana, Krutílek Jaromír, Křivohlavý Jiří, Křížová Ivana, paní Křúpalová, Kubičková Ivana, Kučerová Gabriela, Kuchař Jan, Kuchař Ondřej, Kukla Jan, Kulhánek Ota, Kulhánková Iveta, Kulhánková Radka, Kundrát Kamil, Kutinová Petra, Květoňová Kristina, Lamr David, Ledvina Miloš, Lehocký Mikuláš, Lejsal Matěj, Lejsalová Alena, Leko Ištván, Lencová Veronika, Lendrová Květuše, Linhartová Jana, Lisner Daniel, Lisnerová Kateřina, Lupienská Natálie, MacLeod Siam, Macura Jan, Macura Jaromír, Macháčková Žaneta, Malá Jarmila, Malenovský Radek, Mališová Eva, Manďák Michal, Mandíková Věra, Mareš Ctirad, Marešová Lucie, Maršík Radek, Maršíková Lucie, Martochová Jaroslava, Marušková Veronika, Medal Ivan, Medal Radek, Medalová Bohumila, Merxbauerová Lenka, Michal Jiří, Michalíčková Gabriela, Mikolášek Daniel, Míkovec Petr, Míkovcová Lenka, Milsimerová Petra, Miltová Markéta, Minařik Jaroslav, Moravec Pavel, Moučková Linda, Mrázek Miroslava, Mrázová Vlastimila, Mudra Jaroslav, Mudra Pavel, Mudrová Věra, Musil Martin, Myslivec Jiří, Natalia Larina, Navarová Jitka, Nekvasilová Olga, paní Neumannová, Neuwirth Michael, Nohejlová Veronika, Novák Milan,

18 18 Poděkování Nováková Dagmar, Nováková Ludmila, Nováková Veronika, Novosad Jiří, Novotná Alena, O Brien Heather, Obešlová Marcela, Obstová Velena, Olmer Jakub, Ondřichová Věra, Orendáčová Jana, Paďour Lukáš, Paganová Zdenka, Palánová Hana, Pallová Lada, Parová Zuzana, Pavková Zuzana, Pavlatová Eva, Pavlatová Marie, Pavlíček Michal, Pavlíková Marie, Pazlarová Edvina, Pekařová Lenka, Pešek Jan, Pešek Pavel, Petružalová Magdaléna, Petržílová Tamara, Pik Robert, Pírková Dita, Pírková Jana, Pittlová Kateřina, Plechatá Ivana, Plenkina Julia, Pleschnerová Markéta, Podkonický Juraj, Pokorný P., Polačko Martin, Polách Ivan, Polák Arnošt, Ponertová Vendula, Preclíková Marie, Procházka Pavel, Prokopová Eva, Přecechtělová Jana, Preučil Roman, Pšenička Jaroslav, Ptáčková Kateřina, Pudilová Jitka, Puchálka Jiří, Puchálková Blanka, Puchálková Pavla, Pumpr Václav, Quirke Veronika, Radová Šárka, Rambousek Libor, Richterová Věra, Rolniková Romana, Roubíčková Erika, Rowley Marianne, Rožková Věra, Rücklová Věra, Rúčková Jaroslava, Rybář Jiří, Rychterová Věrka, Řehák Tomáš, Říhová Judita, Říhová Marie, Sachanet Miroslav, Sachl Jindřich, Salač Marek, Shepherd Andrew, Schneider Jiří, Schreiber Pavel, Schwarzová Gabriela, Siuda Richard, Skuhrovec Jiří, Slavíková Jitka, Slivková Katarína, Smetanová Nina, Smolíková Rita, Smoljaková Katrina, Smolová Ivana, Smutná Helena, Soboustová Alžběta, Solanesová Zuzana, Somolová Ivana, Soukupová Dagmar, Soukupová Lenka, Spěváková Kateřina, Spilková Jana,Spěváková Kateřina, Spilková Jana, Stádníková Věra, Stehlík Jiří, Straka Bohumír, Streubl Michal, Svatková Kristina, Svoboda Ivan, Swanová Daria, Sýkora Martin, Szabová Markéta, Šafáriková Markéta, Šach Jindřich, Šimek Petr, Šimková Jarmila, Šimůnek Petr, Šinková Miroslava, Šinská Miroslava, Škoda Miroslav, Šlajchová Zuzana, Šlenc Martin, Šmídová Libuše, Šnáblová Vlada, Šorfová Jitka, Štainiger Robert, Śtastová Irma, Štefanová Dana, Štěrba Jiří, Švábová Hana, Švagrová Zuzana, Švandelíková Anna, Švandelíková Hana, Švarcbachová Jaroslava, Švecová Jaroslava, Tataro Věra, Tichý Milan, Titěra Samuel, Titl Pavel, Tomančíková Jana, Uhlíř Pavel, Urbanec Jan, Urbánková Šárka, Vakomyš František, Valentová Michaela, Váňa Petr, Vaněk Petr, Vanišová Zuzana, Vano Robert,Váňová-Mičková Adéla, Vavřínová Marie, Vedral Jan, Vejsadová Markéta, Velčovský Kryštof, Vilím Tomáš, Virkner Patrik, Vítkovský Jan, Vlček Petr, Vodička David, Vojtášková Helena, Vojtíšek Michal, Vokounová Jana, Vrána Luděk, Vránová Marcela, Vrbovcová Anna, Vybíralová Lenka, Wright Jana, pan Wunderman, Vyorálek Ondřej, Wolfová Věra, Zajfertová Julie, Zeithámová Markéta, Žůrek Jan, Zusčáková Zuzana, Ženatá Kamila, Žlebek Richard, Žůrková Eva

19 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 19 Když jsem před pár lety jela poprvé do Británie jako dobrovolník, čekala jsem, že se tam setkám s dalšími mladými lidmi, kteří budou podobní těm, které jsem znala v České republice. Jaké ale bylo mé překvapení, když v organizaci, kde jsem pomáhala, byli dobrovolníky, až na výjimky, senioři. Senioři s chutí být platní druhým, s úsměvem na tváři a s radostí ze života. Tehdy jsem si pomyslela: Kéž by tak i senioři v Čechách Toto mé Kéž by se stalo skutečností - mnohem dříve, než jsem k němu došla já. Již od roku 1994 dochází toto přání naplnění. Jen jsem nevěděla, kde je to místo, kde mohu seniory-dobrovolníky potkat. Loni jsem jej svým příchodem na pozici koordinátorky dobrovolníků do Domova Sue Ryder objevila. Díky za to! Petra Milsimerová, koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnická činnost v Domově Sue Ryder má dlouholetou tradici a v roce 2012 oslaví dosažení plnoletosti. Již osmnáct let totiž lidé přicházejí jako dobrovolníci s myšlenkou a chutí pomáhat druhým a zapojují se do realizace různorodých aktivit pro seniory klienty Domova Sue Ryder. Dobrovolnictví ovlivňuje život Domova Sue Ryder a všech lidí kolem něj a to směrem dovnitř i ven. Bez dobrovolníků bychom nebyli schopni zajišťovat pro naše klienty služby v takovém rozsahu, v jakém si přejeme. Bez dobrovolníků bychom nemohli naplňovat naše motto, kterým je šance pro důstojné stáří. Bez dobrovolníků by o Domově Sue Ryder nevědělo tolik lidí. Bez dobrovolníků bychom nemohli realizovat aktivity, které pomáhají financovat péči o naše klienty. Bez dobrovolníků by nebylo v Domově Sue Ryder tak pěkně, jak je. Chtěli bychom jim proto za jejich velkou pomoc velmi poděkovat, jak za naše klienty, tak také za nás zaměstnance, kteří si nedokážou Domov Sue Ryder bez dobrovolníků představit a velmi si jejich pomoci váží. Během roku 2011 se do pomoci Domovu Sue Ryder zapojilo přes 180 dobrovolníků. Téměř sto jich pomáhalo dlouhodobě a opakovaně. Zajišťovali běžný chod Domova, zapojovali se do činností v přímé péči o klienty v Denním stacionáři, na lůžkovém oddělení v Domově pro seniory i v rámci rehabilitace. Pomáhali v dobročinných obchodech, na informační recepci, s administrativou, s šitím lůžkovin a pomůcek pro klienty, poskytovali odborné konzultace a přinášeli nové nápady a podněty. Zapojili se také do organizace mimořádných akcí doprovodů při výletech klientů Domova pro seniory či při akcích pro klienty jako např. Geriolympiáda. Dobrovolníci pomáhali s přípravou a organizací většiny benefičních akcí. V rámci krátkodobého režimu dobrovolníci, včetně firemních, pomáhali s organizací zmíněných benefičních akcí, s údržbou Domova či administrativní podporou. V rámci dobrovolnictví v přímé péči se podařilo díky zájmu dobrovolníků rozvinout nové dobrovolnické aktivity, které dobrovolníci připravují ve spolupráci se zaměstnanci Domova. Jedná se o reminiscenční terapii, muzikoterapii či projekt Čaje o šesté, aneb Rodiny vítány, kde se setkávají rodinní příslušníci klientů Domova. Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví. Domov Sue Ryder se proto skrze osobu koordinátorky dobrovolníků zapojil do několika celostátních konferencí, dobrovolníci pomáhali s propagací Domova při listopadovém Týdnu dobrovolnictví v Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně, či se nám podařilo díky podpoře občanského sdružení Hestia uzavřít celý rok výstavou fotografií Dvě tváře dobrovolnictví v Galerii Domova. Dobrovolnický program v Domově Sue Ryder je akreditovaným programem Ministerstva vnitra ČR, od kterého jsme dostali i v roce 2011 dotační podporu. Dobrovolníkům tak poskytujeme pojištění proti úrazu a škodě utrpěné či způsobené, dále zvýhodněné stravování, úvodní zaškolení a průběžné vzdělávání ve formě seminářů a supervizí. Jednou ročně jim děkujeme formou společenské akce (v roce 2011 jsme díky podpoře Divadla Na Fidlovačce navštívili divadelní představení). Dále dobrovolnický program podpořil Fond T-Mobile pro zaměstnance prostřednictvím Nadace VIA, Hestia, o.s. v rámci projektu Dobrovolnictví pro všechny a společnost ČSOB. Křesadlo - cena pro dobrovolníky K nominaci na cenu Křesadlo za rok 2011 jsme vybrali sestry Boženku Urbancovou a Marii Šrámkovou, které pomáhají Domovu dlouhá léta. Obě dámy cenu získaly a přebraly ji z rukou primátora hlavního města Prahy.

20 20 Komunikace a PR Domova Sue Ryder Nalézat nové dárce a podporovatele prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů - to je jeden z klíčových úkolů oddělení PR v neziskové organizaci. Jsem ráda, že se nám tato práce daří a doufám, že budeme dál dostávat stejně dobré a milé zprávy, jako je třeba tato reakce od paní Jiřiny Daškové na naši prosbu o podporu Domova Sue Ryder. Jsem druhým rokem v Birminghamu na postdoku. Tady se člověk s charitou setkává na každém rohu. Až se vrátím do Prahy, chtěla bych jako dobrovolník někde pomáhat, i když vzhledem k tomu, že pracuji a navíc v červenci nastupuji na nové místo, toho času tolik věnovat nemohu. Takže jsem prohlížela webové stránky a oklikou přes portály Dobrovolník a Hestia jsem se dostala až k vám, i když Sue Ryder znám jak odsud, tak i díky obchůdku, okolo kterého jsem občas chodila z I. P. Pavlova na Albertov. Když jsem si prohlédla vaše stránky a viděla žádost o pomoc, řekla jsem si, že pár stovek na nový DVD přehrávač pro klienty vašeho Domova pro seniory opravdu není moc. A nějak víc tíhnu k pomoci starým lidem než třeba k dětem. Asi proto, že jsem měla úžasnou babičku... Radka Kulhánková, koordinátor komunikace Oddělení komunikace Domova Sue Ryder, které prošlo na počátku roku změnou personálního obsazení, mělo v roce 2011 na starosti tyto hlavní oblasti: Příprava a realizace komunikačního plánu, který zahrnoval jednotlivé benefiční, fundrasingové a obchodní aktivity, ale také propagaci sociálních služeb a poslání Domova Sue Ryder. Zajištění interní komunikace tj. toku informací mezi jednotlivými odděleními Domova Podpora zaměstnanců Domova v jejich každodenní práci (příprava tiskovin, letáků, prezentací apod.) Co konkrétního se nám podařilo v roce 2011? Na jaře jsme uspěli u nadace Vodafone a získali grant v rámci projektu Rok jinak. Díky tomu se stal na tři měsíce zaměstnancem oddělení komunikace grafik Radek Medal, který s námi pracoval na projektu jednotného vizuálního stylu pro Domov. Výsledkem spolupráce byl grafický manuál a řada výstupů v podobě nového Zpravodaje Domova, nových letáčků sociálních služeb atd. Rozpracován je také orientační systém pro celý Domov. Na poli grafiky jsme dále pokračovali ve spolupráci s Barborovu Fardovou, která se stará o vizuální vzhled akcí dobročinných obchodů a nově také o Klub přátel Domova. I v roce 2011 se Domov Sue Ryder objevoval v médiích (v tisku a rozhlase). Publikovány byly nejen články o poslání Domova, ale také řada upoutávek na připravované benefiční či kulturní akce. Třikrát jsme se objevili v televizním vysílání. Na začátku roku uvedla ČT 1 reportáž o Osobní asistenci v rámci koncertu Nadace Taťány Kuchařové. Znovu se Domov objevil v televizi o prázdninách na ČT 24 v medailonku o našich dobrovolnících. V září 2011 byl odvysílán 20 minutový pořad o benefičním fotbalovém turnaji Sue Ryder Charity 2011 a to díky novému mediálnímu partnerství s ČT 4. V popředí všech těchto mediálních výstupů figuroval Domov Sue Ryder jako příklad kvalitní, důstojné a inovativní péče o seniory. Dále se nám podařilo komunikačně podpořit všechny velké i menší benefiční akce roku Vedle Sue Ryder Charity Cup to byl například koncert Michal Hromek Consort, filmová předpremiéra Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, dvě reprízy bazaru v Mama Coffee, vánoční Rybovka a Jarmark, divadelní představení Musíme si pomáhat či komunitně-fundrasingové projekty 24hodinový běh Patrika Béma a Maratónský běh Radka Medala. Domov jsme také představili na veletrhu neziskových organizací NGO Market 2011 nebo na Veletrhu sociálních služeb Praha 4. Komunikace Domova v číslech: Webové stránky: oproti roku 2010 nárůst návštěvnosti na stránkách Domova o 31 % průměrná doba strávená na webu je 4,20 minut průměrně navštíveno 7,15 stránek Facebook: 613 fanoušků

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme.

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Sue Ryder IV. roèník Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s za podpory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Osoba pověřena řízením organizace Mgr. Lenka Makovcová, DiS. tel./fax: 476 768 973 e-mail: makovcova@msss-most.cz Sekretariát asistentka Bc.

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více