JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 EVROPSKÉ PROJEKTY BUDOU I NADÁLE PRO NÁŠ KRAJ PRIORITOU, ŘEKL JIHOMORAVSKÝ HEJTMAN MICHAL HAŠEK NA KONFERENCI VIZE 2015 VIZE 2015 ukázala cestu Na 2. ročníku konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod VIZE 2015 se Michal Hašek, který se jen o pár dní později stal hejtmanem Jihomoravského kraje, vyslovil pro zachování kontinuity nastoleného programu. I v budoucnu budou evropská témata a evropské projekty naprostou prioritou Jihomoravského kraje," řekl doslova Michal Hašek, v úvodu konference VI- ZE 2015, která se konala 12. listopadu 2008 v Brně. Z hlediska kontinuity Navržené snížení daně z příjmu až na úroveň 15 procent a snížení odvodů pojistného a zdravotního pojištění bude mít zásadní pozitivní dopad na činnost a konkurenceschopnost českých firem. NAJDETE V LISTĚ : Pozvání na ples SIMOST (str. 3) Jak na Evropské dotace? (str. 4) Regionální rada Jihovýchod (str. 5) VIZE nových projektů odsouhlaseno Čegan, s.r.o. (str. 6) Město Šlapanice (str. 7) HK ČR (str. 8) Zkušenosti z krajů (str. 10) INFOR-FLEX OHK Břeclav (str. 11) chceme, aby se region Jihovýchod i nadále řadil mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Bez ohledu na to, že se změnila z hlediska krajských zastupitelstev politická mapa České republiky, jednoznačně trvám na kontinuitě programu, který byl nastolen, a také na navázání na vynikající výsledky práce Regionální rady," prohlásil Michal Hašek a poděkoval dosavadním představitelům Regionální rady Jihovýchod. (Více na str. 5) PREZIDENT HK ČR PETR KUŽEL K PODPOŘE KONKURENCESCHOPNOSTI Obnovit důvěru v českou ekonomiku Petr Kužel, prezident HK ČR 60 ocenění v Hodoníně Ve čtvrtek 30. října 2008 v podvečer se uskutečnila slavnostní akce k 15. výročí založení Okresní hospodářské komory Hodonín. Této významné akce se zúčastnilo více než 130 osob z řad členských firem, starostů, zástupců orgánů státní správy, mikroregionů a spolupracujících organizací. Ze zahraničních hostů se zúčastnila partnerská Slovenská obchodná a priemyselná komora v Trnavě. Předseda představenstva Luděk Šebesta předal 60 ocenění v těchto 3 kategoriích: plaketa za mimořádný přínos a rozvoj, čestné uznání za zásluhy o rozvoj OHK Hodonín a pamětní list. Slavnostní večer zakončil koncert skupiny Georges Valiére Music Band a následný raut s ochutnávkou vín firem Víno Šebesta Kyjov, NEOKLAS Šardice, Machalínek Hovorany a LIVI Dubňany. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Letošní rok 2008 byl pro OHK Brno-venkov rokem úspěšným. Veškeré projekty, které realizovala, byly splněny, ukončeny řádně, bez jakýchkoli problémů, řekl nám na začátku rozhovoru pro Jihomoravský Lobbing předseda OHK Brno-venkov Miroslav KASÁČEK. Směr, kterým jsme se vydali a to pomáhat malému a střednímu podnikání je správný. Také se ukazuje, že dlouhodobá poctivost v práci se vyplácí. Držíme se stále stejného cíle, s kterým jsme začali a ke kterému stále směřujeme. Naše OHK venkovského typu pomáhá malému a střednímu podnikání. Význam našeho snažení, dnes víc než kdy jindy, ukazují i dopady do hospodářství po začátku finanční krize. Například Škodovka ruší pracovních míst a chystá další opatření na snížení výroby. Ty ovlivní další malé a střední podniky, které pro ně dodávají součástky, a je pro ně velký problém nahradit tuto výrobu jinou. Stále říkáme, že naším cílem je vybudování silného středního podnikatelského stavu tedy malého a středního podnikání. Proto jsme se rozhodli, že v příštím roce budeme na našich informačních místech řešit přednostně problémy krizové. Musíme našim malým a středním podnikatelům pomoci. Sami si nepomůžou. Budeme společně s nimi hledat možnosti zakázek v tuzemsku i zahraničí. Právě teď se ukáže síla projektu vyhledávání nových zakázek, který jsme realizovali ve spolupráci se společností JIMARO. Předznamenává podpora informačních míst další rozvoj spolupráce s městy? Ano, nyní spolupracujeme se Šlapanicemi a Kuřimí, tato města jsou členy OHK Brno-venkov, dále chceme jednat s představiteli Tišnova, Židlochovic, Rosic, Ivančic a dalšími. Cílem a návštěvu Břeclavska a Hodonínska zavítal ve dnech 11. a 12. prosince 2008 velvyslanec USA, pan Richard W. Graber. Cílem jeho cesty byla účast na slavnostním vyhlášení 1. grantové výzvy Jihomoravské komunitní nadace (více str. 12) a seznámení se s partnery a dárci nadace. Velvyslanec navštívil vinařskou lokalitu Výmol, kde dostal koštýř na víno, a sám pak víno natáhl a rozléval přítomným. Poté se seznámil s vinaři i na dalších místech regionu. Víno a vinařská kultura je totiž jedním z důležitých témat, kterým se nadace bude věnovat. Cesta velvyslance USA pana R. W. Grabera byla zakončena slavnostním obědem se členy OHK Hodonín na zámku Milotice za účasti významných osobností veřejného života a setkáním s představiteli medií. Zlata Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín je, aby města nacházela cestu, jak v jejich působnosti pomáhat malým a středním podnikatelům. Pomoc lze hledat také v integraci malých komor v rámci Jihomoravského kraje. Jaký tady nastal posun? Uskutečnily se další kroky vyjednávacích skupin, které se postupně konzultují. Hledáme společné body v otázkách, které zajímají obě podnikatelská uskupení, abychom na jejich realizaci měli stejný názor a postupovali společně. Domnívám se, že problémy, které tady byly, jsou postupně odstraňovány. Musí se znovu nastolit vzájemná důvěra. Přinesl v tomto nějaký posun sněm Hospodářské komory České republiky? Myslím, že potvrdil jednu věc že základním článkem v HK ČR jsou okresní hospodářské komory, to je dáno ze zákona. Vše ostatní je nástavba, základem je práce v okresních komorách, která musí podnikatelům přinášet nové věci, informace, služby, servis. Nejde nám o to vytvořit velkou neobratnou organizaci, ale 2 VELVYSLANEC USA V ČR RICHARD W. GRABER NAVŠTÍVIL HODONÍNSKO A BŘECLAVSKO N Pokud tento návrh bude realizován, bude to znamenat povzbuzující injekci do žil českého průmyslu, která zvýší konkurenceschopnost českých firem a pomůže dalšímu rozvoji v podnikání, řekl prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Je povinností jak vlády, tak opozice učinit veškeré možné kroky, které povedou k obnovení důvěry v českou ekonomiku, doplnil prezident komory Petr Kužel. Vítáme i avizovanou systematickou podporu vlády pro export mimo země EU. V době, kdy se západní Evropa ocitá v hospodářském útlumu a četné země se dokonce propadly do recese, vidíme nalezení nových trhů a odbytišť jako jednu z klíčových cest, jak udržet v kondici tuzemský průmysl a export. Hospodářská komora České republiky trvá na brzkém stanovení termínu přijetí eura, které vláda neustále odkládá. Kolísání kurzu eura působí tuzemských exportérům stomilionové až miliardové ztráty. Dnešní ekonomický trend jasně naznačuje, že česká ekonomika, se musí více specializovat a zaměřit se na obory lidské činnosti s vyšší přidanou VÍNO JAKO TÉMA hodnotou, které jsou náročné na kvalitu, inovaci a technologii. Svůj vliv na vývoj technologicky méně náročných odvětví má i globalizace, jež v rámci úspor vyhledává teritoria s levnou a méně kvalifikovanou pracovní sílou. Proto se musí česká ekonomika více orientovat na technologicky náročné obory, ke kterým má přirozené dispozice vědu, techniku a školství na odpovídající úrovni, uzavřel Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Musíme malým a středním podnikatelům pomoci Budeme jednat o možnostech s představiteli kraje Miroslav Kasáček Výsledky Regionální rady Jihovýchod ocenil ve svém vystoupení na konferenci Vize 2015 Michal Hašek a poděkoval za dosavadní práci. informace HK ČR na str. 8 Velvyslanec USA Richard W. Graber (vpravo) s Luďkem Šebestou, předsedou představenstva OHK Hodonín. OHK Brno-venkov a redakce Jihomoravského Lobbingu přeje čtenářům PF 2009 Město Šlapanice Město s historií, které investuje do své budoucnosti, se prezentuje se společnostmi ČEGAN, s.r.o., a Brněnská pole, a.s. (strany 6 a 7 ) HK ČR Oslavila 15 let na parníku Vyšehrad (strana 8) OHK Břeclav Představujeme aktivity břeclavské hospodářaké komory (strana 11) Kresba: Jan Steklík POZVÁNKA na PLES komory? Už? (strana 3) AKTUALITA Společnost Vetropack Moravia Glass začala s výrobou nových lahví pro zákazníky z Polska. Konkrétně se jedná o Cappy, výrobce ovocných džusů, a Nestea, který vyrábí ledové čaje. Obě společnosti spadají pod koncern The Coca Cola Company. Nově Vetropack vyrábí také pivní láhev pro společnost Grupa Zywiec S.A., kterou vlastní Heineken. PŘIPRAVUJEME: Zkušenosti z realizace projektů ROP Město a podnikání v Kuřimi Představujeme okresní hospodářskou komoru Transparentní lobbing společností Jihomoravského kraje Uplatnění designu při zvyšování konkurenceschopnosti výrobců

2 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 OHK BRNO-VENKOV 2 Turnaj v bowlingu Počátkem prosince 2008 proběhl BOWLINGOVÝ turnaj podnikatelů OHK Brno-venkov. Za účasti 43 podnikatelů, kteří změřili své umění o pěkné ceny. Mezi muži bylo po posledních hodech pořadí 1. Josef Daněk, 2. Jiří Plachta, 3. František Plachta. Nejúspěšnější ženou byla podnikatelka Lenka Sedláková. Cenu útěchy za nejméně bodů získala Jana Koláčková. Po skončení turnaje proběhla neformální beseda se členy představenstva OHK Brno-venkov. Jan Pohanka, ředitel OHK Brno-venkov Cenu za 2. místo přebírá J. Plachta Budeme jednat... 1 komory integrovat na principu stejných práv a povinností pro všechny. Jak to vypadá s partnerstvím s orgány a organizacemi v kraji? Proběhly volby, je nové uspořádání, nové obsazení hlavních funkcí politiky. My jako hospodářská komora akceptujeme veškeré posuny, které nastaly. Budeme jednat o možnostech současného vedení kraje, jak mohou pomoci malému a střednímu podnikání, jak pomohou firmám, které postihne krize. To je pro nás výzva pro jednání s hejtmanem, náměstkem či náměstkyní hejtmana. Zpracovali jsme několik měkkých projektů, máme i velké projekty s rakouskou stranou. Na kraji se zpracovává rozpočet, jaké budou možnosti vypomoci komorám, zejména s financováním informačními míst a projektů pro malé a střední podnikatele. Chceme jít cestou vzájemné spolupráce s krajem. Co byste popřál do roku 2009? Všem podnikatelům bych přál, aby krize rychle skončila, aby byl dostatek zakázek, aby byla vstřícnost úředníků, aby podnikání byla radost, a ne utrpení. Přeji všem podnikatelům hodně zdraví, pevné nervy a hodně úspěchů. Ať se jim daří, alespoň tak jako dosud. Věřím, že malý a střední podnikatelský stav bude pro tento stát hnacím motorem, jakým byl v minulosti. jl Výherce soutěže: Letošní ročník se v říjnu uskuteční v rakouském Poysdorfu. Správně odpověděl jen pan Jiří Hudec, kterého k převzetí ceny vyzveme telefonicky. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v září 1997 a jehož členy jsou Jihomoravský kraj, Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Krajská hospodářská komora. Zástupci těchto organizací tvoří řídicí orgány RRAJM. RRA JM je organizačně rozdělena na tři oddělení: oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a oddělení podpory investic a inovací zahrnující celkem 16 pracovníků. Cílem agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje prostřednictvím služeb, které poskytuje orgánům veřejné O další krok blíže k rakouským sousedům V rámci připraveného projektu Akademie expertů pro období se ve dnech 4. a 5. prosince 2008 uskutečnila v City Hotelu v Bratislavě konference nazvaná Produktivní stárnutí ve středoevropském regionu, jejímž partnerem za Českou stranu je Okresní hospodářská komora Brno-venkov. Hlavním programem konference bylo další a opětovné zaměstnávání starších osob. V průběhu dvou dní konference zde byly představeny inovativních metody, které mohou umožnit starším pracovníkům až do důchodového věku ve zdraví a s patřičnou motivací vykonávat výdělečnou činnost. Další projednávanou otázkou bylo, jak mohou starší osoby opět získat trvalé zaměstnání. Po odeznění odborných referátů, které se zabývaly situací a opatřeními platnými v jednotlivých zemích, ale i uváděním dobrých příkladů z praxe, se odehrála pódiová diskuse s experty z oblasti politiky trhu práce na téma Zaměstnávání starších osob: šance strategie potřeba jednat. Aktivity v připraveném projektu Akademie expertů se budou nadále rozvíjet. ROZHODČÍ SERVIS PŘI OHK BRNO-VENKOV ZAHÁJIL V LISTOPADU ČINNOST Řešení vzniklých sporů podnikatelů Ing. Marek Vrbka V měsíci listopadu 2008 začal aktivně působit rozhodčí servis při OHK Brno-venkov. K jeho založení nás vedly reakce členů naší obchodní komory poukazující na komplikované, nepřiměřeně dlouhé, někdy až těžko pochopitelné rozsudky obecných soudů. Proto hlavním motivem obchodní komory Brno-venkov je nabídnout transparentní řešení pro případ vzniku sporů s majetkovým základem, a to prostřednictvím rozhodčího řízení vedeného v rámci rozhodčího servisu při OHK Brno-venkov, které bude probíhat plně v souladu se zákonem o rozhodčím řízení. Na tomto místě bychom rádi poukázali na některé výhody rozhodčího řízení oproti řízení před obecnými soudy: 1. Je spravedlivější, rozhodce rozhoduje podle principu spravedlnosti, tedy získává větší volnost při zachování právní jistoty. U rozhodčího řízení je tedy výrazně posílena možnost skutečně spravedlivého vydání, protože je zde možnost posouzení skutečného stavu věcí, tak jak ji strany zamýšlely. 2. Dokáže se vyrovnat s průtahy a obstrukcemi stran, které se snaží z různých důvodů o co nejdelší protahování sporu. 3. Je rychlejší, a to několikanásobně než řízení soudní. V České republice trvá soudní řízení cca 5 let, zatímco rozhodčí řízení je většinou ukončeno do 3 měsíců. 4. Je levnější. Součet všech finančních nákladů, které můžeme během řízení vyčíslit, je mnohokrát nižší než spor před soudem. 5. Je neveřejné. Rozhodce je vázán mlčelivostí, které ho může zbavit pouze soud. Nehrozí tedy nechtěná medializace a vynášení citlivých obchodních informaci na veřejnost. 6. Zásady spravedlnosti přinášejí rozhodování podle důkazů, a ne podle formálních pochybení a dále sféry s důrazem na subjekty v kraji a ostatním zájemcům o konzultace v oblasti regionálního rozvoje. V současné době RRAJM aktivně působí zejména ve sféře přípravy pro- JUDr. V. Gašpar jektů do Strukturálních fondů EU, podpory investic do regionu, vybraných informačních služeb (Grantový kalendář pro municipální sféru, RIS - Regionální informační servis), administrace Fondu Malých Projektů v regionu jižní Morava/Dolní Rakousko v rámci cíle Evropské územní spolupráce (nástupce Dispozičního fondu INTERREG IIIA), podpory regenerace Produktivní stárnutí ve středoevropském regionu TRILATERÁRNÍ KONFERENCE RAKOUSKO SLOVENSKO ČESKO umožňují přiměřené smluvní pokuty a speciální smluvní vztahy. 7. Osoba rozhodce, na rozdíl od soudce, nepožívá mimořádné imunity. Svá rozhodnutí si musí dobře obhájit a jeho příjmy jsou přímo úměrné jeho pověsti. Rozhodčí servis by měl změnit situaci, kdy se triviální případy řešily dlouhé měsíce a u složitějších kauz nebylo rozhodnuto ani po letech. Česká republika byla za tento stav oprávněně kritizována. Ing. Marek Vrbka Semináře k rozhodčímu řízení pravidelně vede Mgr. Jan Vedra. brownfield a rozvoje prostředí pro šíření inovací. Pro realizaci podpory tvorby inovací je klíčovým dokumentem Regionální inovační strategie, jejíž přípravu RRA JM koordinuje spolu s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM). RRA JM se podílí na implementaci některých opatření této strategie. Z dalších aktivit agentury zmiňme expertní tým RRA JM, který poskytuje v rámci technické asistence Regionálního operačního programu (ROP) konzultační podporu úspěšným příjemcům dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod v Jihomoravském kraji při kontrole úplnosti a formální správnosti dokumentace administrace projektů. JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM V Zistersdorfu proběhlo dne 24. listopadu 2008 druhé zasedání Regionálního monitorovacího výboru, které projednávalo projekty žadatelů do Fondu malých projektů (FMP). Zájemci o dotace mohli předkládat své návrhy do 16. října 2008 na Sekretariát FMP, který sídlí na Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy (RRA JM). Bylo zaregistrováno celkem 12 projektů s požadavky na dotaci ve výši EUR. Regionální monitorovací výbor druhého kola rozhodl, že podpoří 11 projektů z FMP s požadavky na dotace ve výši EUR. Úspěšní žadatelé o dotace na projekty přeshraniční spolupráce v Jihomoravském kraji mohou začít s realizacemi. Mezi podporované projekty z FMP patří například: Hry bez hranic předkladatelem byl Sportovní klub Meteor Brno, o.s., Tvořme spolu předkládané Občanským sdružením Sluníčko dětem, Kostely v příhraničních obcí Hnanice a Retzbach předkladatelem byla Obec Hnanice, Bavíme se společně od Městys Šatov nebo Lucky Voltiž od žadatele TJJ Lucky Drásov, o.s. Zájemci o další dotaci z Fondu malých projektů mohou předkládat své žádosti do 19. března O projektech, které budou předloženy do tohoto termínu, se bude rozhodovat v polovině května Ivana Jünglingová Na konferenci v Bratislavě vystoupila také Mgr. Ludmila Nolčová, místopředsedkyně OHK Brno-venkov.. REKAPITULACE Úspěšný rok 2008 OHK Brno-venkov Hlavními prioritami Okresní hospodářské komory Brno-venkov je podle slov jejího předsedy Miroslava Kasáčka snaha o sjednocení hospodářských komor v rámci jižní Moravy, vybudování nové strategie učňovského školství a příprava nových projektů, v nichž by mohla komora figurovat jako partner. V prvních dvou bodech byly učiněny první významné kroky, ve třetím bodě, týkajícím se konkrétních projektů, se může OHK Brno-venkov pochlubit za loňský rok několika úspěšně ukončenými projekty: 1. Podpora profese mechatronik CZ / /0140 Partneři: ISŠ-Centrum odborné přípravy Brno. Olomoucká 61 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, Brno Úřad práce Brnovenkov, Šujanovo nám.3, Brno Technik Akademie Vinna Region, Vídeň, Rakousko Finanční objem projektu: 4,5 mil. Kč 2. Vzdělávání konkurence schopnost prosperita CZ / /2922 Partneři: OHK Hodonín, Svatoborská 591, Kyjov Úřad práce Brno-venkov, Šujanovo nám.3, Brno Úřad práce Hodonín, Lipová alej 3, Hodonín Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno Finanční objem projektu: 7,2 mil.kč 3. Česko-rakouská akademie expertů CZ / /0122 Partneři: Lechner, Reitner OEG, Liniengasse 2, Vídeň. Rakousko OSB Consulting GmbH, Meldenmannstrasse 12, Vídeň. Rakousko Arbetsmarktservice Niederosterreich, Hohenstauffengasse 2, Vídeň, Rakousko Úřad práce Brno-venkov, Šujanovo nám. 3, Brno Úřad práce České Budějovice, Klavíkova 7, České Budějovice Úřad práce Jihlava, Brtnická 21, Jihlava EC.Employment Consulting s.r.o., Šujanovo nám. 3, Brno Finanční objem projektu: 4,5 mil. Kč Dotační titul z Jihomoravského kraje: Odborné konference reklama a propagace malého a středního podnikání Vytvoření portálu Jihomoravské hospodářské komory informační portál PC učebna speciální semináře pro podnikatele Odborné semináře pro podnikatele Finanční objem projektu: 1,5 mil. Kč Jan Pohanka, ředitel OHK Brno-venkov JIHOMORAVSKÝ Redakce a inzerce: Jihomoravský LOBBING, Dvořákova 13 (Ratejna), Brno, Šéfredaktor: Mgr. Vladimír Šašek tel.: , gsm: , Jihomoravský LOBBING ve spolupráci s OHK Brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording. Vydavatel: Mgr. David Němeček Heyrovského Brno. Reg.č.: MK ČR E Tisk: Litera Brno. Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 OHK BRNO-VENKOV SIMOST, s. r. o. 3 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV si Vás dovoluje pozvat na generální partner XIII. REPREZENTAČNÍ PLES V pátek dne 6. února 2009 v době od do hod. V HOTELU AVANTI PROGRAM: Hudební skupina - TATA BAND Josefa Kučery Vystoupení taneční skupiny při ZUŠ Pozořice Ukázka ženského fotbalu (Brněnský svaz malé kopané) Ochutnávka šumivých vín z oblasti Radgonské Gorice a špičkových vín z jižní Moravy Ochutnávka doutníků Welcome drink, nealko, bohatý rautový stůl Půlnoční tombola Večerem provází moderátorka Pavla Racková Hotel AVANTI, Střední 61, BRNO Hosté XIII. reprezentačního plesu mají k dispozici prostory celého hotelu, s blokací hotelového parkoviště a možností ubytování s 20% slevou pro plesové hosty. ZÁBĚRY Z XII. REPREZENTAČNÍHO PLESU OHK BRNO-VENKOV NABÍDKA MOŽNOSTI PROPAGACE FIRMY: Nabízíme možnost propagace firem na XIII. reprezentačním plese OHK Brno-venkov (umístění firemního loga a propagačního materiálu v prostorách konání akce) na základě Smlouvy o propagaci. PŘÍSPĚVEK DO TOMBOLY: Přijímáme ceny do tomboly Cena vstupenky s konzumentkou je pro 1 osobu 499 Kč Svou účast a blokaci míst, prosím, potvrďte na uvedené kontakty: Sekretariát OHK Brno-venkov, Dvořákova 14, Brno tel , fax , DùKUJEME V EM PARTNERÒM ZA ÚSPù NOU SPOLUPRÁCI P I ZVELEBOVÁNÍ MùSTA BRNA V ROCE 2008 SIMOST, s.r.o., stavební společnost, specializující se na provádění inženýrských staveb. Firma je schopna zajistit kompletní dodávku i složitějších a profesně náročnějších staveb formou vyššího dodavatele. V současné době firma SIMOST, s.r.o., provádí výstavbu a opravy jak inženýrských sítí tak kompletních komunikací, chodníků, parkovišť, opěrných zdí a také mostů. V roce 1996 byla založena firma PDC SIMOST s.r.o. jako dceřiná společnost, která se zaměřuje na provádění regeneračních postřiků na asfaltové povrchy komunikací, čímž se zcela zásadně prodlužuje životnost asfaltových povrchů. Od roku 2000 tato firma provádí opravy trhlin a spár ve vozovkách, a v tomto oboru se vypracovala na lídra v ČR. Most na ulici Ostravské přes Bělohorskou Brně Podchod v brněnských Černých Polích Od roku 1998 existuje výhradně česká stavební společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o., která se stala výhradním zástupcem americké společnosti SUPER-KRETE INTERNATIONAL, výrobcem a dodavatelem sanačního systému Super-Krete v České republice. Zaměřuje se na opravy betonových konstrukcí, povrchů komunikací a především mostů. Podchod, ulice Petra Křivky v Brně Opěrná zeď na ulici Vltavské v Brně Výstavba nových mostních objektů, rekonstrukce a opravy stávajících. Provádění dopravních a inženýrských staveb, výstavba zpevněných ploch a opěrných zdí. Dále REPONT provádí opěrné, protihlukové, zárubní zdi, betonové a kamenné dlažby, kanalizace. PF 2009 Jižní náměstí 32/ Brno Czech Republic Tel.: Fax:

4 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 4 JAK NA TO? Užitečné rady a doporučení ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU V SYSTÉMU CBA pracujte postupně, aplikace obsahuje velké množství logických vazeb; zbytečně neměňte zpětně nastavení vstupních parametrů (typ žadatele, oblast podpory, apod.); pro novou žádost zpracujte nové hodnocení, aplikace neslouží k uchovávání dat; zadávejte hodnoty, které umíte podložit; ověřte, zda jsou data stejná jako v žádosti v Benefit7; ověřte, zda jsou data stejná jako ve Studii proveditelnosti; finálně uložte, vytiskněte a podepište. PŘÍPRAVA PROJEKTU Žádost předkládáte ve 2 výtiscích, elektronicky není třeba. Patří k ní povinné (i nepovinné) přílohy, např.: studie proveditelnosti; zajištění zdrojů spolufinancování projektu; podrobný rozpočet projektu; stavební dokumentace; územní rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení; doklady prokazující finanční zdraví žadatele. NA CO SI DÁT POZOR možný příjemce jste vhodný příjemce?; typ projektu (jiný program); veřejná podpora; zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let); financování; stavební a technická dokumentace; analýza poptávky; IPRM v krajských městech; termíny. ČASTÉ NEDOSTATKY PROJEKTŮ V 1. KOLE VÝZVY chybějící příloha; neověřené dokumenty daňová přiznání; obecná fotodokumentace; nepravdivé údaje v příloze Finanční zdraví; Finanční zdraví podané za roky 2006, 2007 x daňová přiznání za roky 2005, 2006; nedoložené stavební řízení k informačním cedulím přesahující velikost 0,6 m 2 včetně vypořádání majetkoprávních vztahů; nadhodnocené údaje v ECBA; málo podrobný rozpočet detailní rozpis a zdůvodnění nestavebních položek rozpočtu a služeb; překročený limit způsobilých výdajů v rozpočtu projektu u položek hlavní výdaje 90 % a doplňkové výdaje 10 % celkových způsobilých výdajů a projektové dokumentace 5 10 %; v rozpočtu nejsou uvedené a rozepsané nezpůsobilé výdaje; projekt není provázaný rozporné údaje ve Studii proveditelnosti, Žádosti Benefit, CBA, rozpočtu; kopírovaní údajů z veřejných statistik a veřejně dostupných strategií stačí odkaz na webovou stránku. Data musí být vztažená pouze k danému místu realizace a dopadu projektu; kopírování technické zprávy do Studie proveditelnosti. ÚSPĚŠNÝ JE TEN PROJEKT, KTERÝ MÁ: reálnou a odůvodněnou potřebu; jasnou vizi a promyšlený způsob realizace; kvalitní řízení; finanční krytí; zvládnutá rizika. Úspěšná cesta k projektu PŘÍPRAVA PROJEKTU JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ 1. Formulace projektového záměru. Projektový záměr obsahuje odpovědi na základní otázky týkající se projektu kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat. Zda váš projekt naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, se dozvíte v Prováděcím dokumentu. (www.jihovychod.cz) 2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod oddělení hodnocení projektů v Brně nebo v Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu. 3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh. Postupujte dle Příručky pro žadatele. (www.jihovychod.cz) 4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v textu výzvy k podání žádostí. Aktuální výzvy naleznete na 5. Začátek realizace projektu. Realizaci projektu lze začít dříve, než obdržíte výsledek hodnocení projektu. V případě, že váš projekt schválen nebude, náklady na provedené investice samozřejmě nesete sami. 6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro vyhodnocení žádostí. 7. Oslava vašeho úspěchu po schválení vaší žádosti. 8. Pro informace o realizační části projektového cyklu jsou k dispozici pracovníci oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod. 9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech. 10. Nezapomínejte na řádnou publicitu projektu, mělo by být zřejmé, že projekt je financován z evropských prostředků. Všechny záležitosti k této problematice se dozvíte od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z Pravidel pro publicitu. 11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu. 12. Ukončení projektu jak věcně, tak i finančně a myšlenky na další projektový záměr. Příprava projektů může být během na dlouhou trať. Pokud je u projektu vyžadováno územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz výměr a položkový rozpočet. Míra podrobnosti těchto příloh je vyžadována kvůli porovnávání stejně připravených projektů při hodnocení žádostí o dotaci a posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu. Regionální operační program je plánován na sedmileté období, a proto i ti méně připravení se nemusí obávat, že nebudou moci podat svojí žádost. Předpokládá se, že výzvy k podávání žádostí o dotaci budou probíhat třikrát ročně, až do vyčerpání finanční alokace určené pro dané období. Podrobnosti najdete na inzerat_mod_obec_122x92.indd :11 ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY ŽADATELŮ O DOTACE OBECNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Kde je možné získat informace o jiných operačních programech? Informace k ostatním operačním programům vyhlašovaným v období let jsou k dispozici na webové stránce 2. Jak často a kdy budou uveřejňovány výzvy k podávání projektů? Plán výzev je schvalován Výborem Regionální rady pro každý rok a je zveřejněn na 3. Jak dlouhá musí být historie podnikatele při podání žádosti? Podmínka historie podnikání platí pro prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Podnikatel musí podnikat min. 2 roky, a to bezprostředně před datem podání žádosti. Tuto skutečnost doloží dvouletým účetním obdobím. Více informací je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce ROP JV v kapitole 2.2 Zpracování povinných a nepovinných příloh žádosti v části Prokázání právní formy žadatele. 4. Jaká jsou pravidla pro zadávání zakázek v rámci projektů? U všech projektů spolufinancovaných z fondů EU musí příjemce při výběru dodavatele respektovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li zadavatelem podle tohoto zákona. V případech, kdy postup zadávání zakázky není zákonem přímo popsán, nebo příjemce není povinen se tímto zákonem řídit, musí zajistit, že budou dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení při zadání zakázky a zakázka bude zadána za cenu obvyklou v místě plnění. Závazný postup pro tyto případy je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce ROP JV v kapitole Pokyny pro zadávání zakázek a Smlouvě o poskytnutí dotace. Tyto dokumenty jsou dostupné na 5. Kdy vznikají způsobilé výdaje, např. na projektovou dokumentaci? U všech oblastí podpory mimo projektů zakládajících veřejnou podporu nastávají dnem Podle typu projektu se tyto aktivity hradí od 5 % do 10 % celkových uznatelných nákladů. U projektů zakládajících veřejnou podporou nejsou výdaje na tvorbu projektové dokumentace způsobilé. Více informací v Prováděcím dokumentu ROP JV kapitola 5 Způsobilé výdaje. 6. Financování projektů probíhá průběžně nebo zpětně? Financování projektů se předpokládá průběžně zpětně. K proplácení již zaplacených faktur bude docházet v minimálně tříměsíčních intervalech. První žádost o platbu je proplacena do 75 dnů. Zbývající část textů otiskneme v příštím čísle. Celé znění najdete již nyní na Č eská školicí a poradenská firma KMA Trade působí (od roku 1999) na českém trhu v oblasti rozvoje lidského potenciálu, podnikatelských strategií a transformace firemní kultury. Pomáháme klientům realizovat strategické cíle a posilovat konkurenční sílu na trhu. Sledovat a přizpůsobit vzdělávací metody nejnovějším trendům. Na základě analýz a konzultaci představit komplexní řešení pro klienta. Školení vždy vytváříme na míru podle konkrétních potřeb zadavatele a díky tomu vykazují velkou efektivitu v kvalitě výuky i v kvantitě získaných dovedností. Zdokonalujeme firmám pracovníky v oblastech osobního růstu a profesionálního rozvoje, asertivní dovednosti, Vyhrávejte bitvy s lidmi, které máte! efektivní komunikaci s klienty a zákazníky, techniky vyjednávání, argumentace, řešení konfliktů, tvorbu týmu, týmovou spolupráci, manažerské dovednosti včetně organizace času, řízení a outdoorové projekty. Za sedm let své působnosti jsme pracovali pro řadu českých a zahraničních firem a institucí. Realizovali jsme mnoho vzdělávacích akcí, ale také netradiční projekty, reklamní kampaně a firemní oslavy. V referencích uvádíme část společností, které využily našich vzdělávacích služeb. Ke školicím metodám patří - přímá výuka s diskuzí, výkladové semináře, aktivní tréninky, workshopy, videotréninky, videoanalýzu, akční učení, hraní rolí, simultánní řešení problému, demonstrace, konzultace, outdoor training, řešení modelových situací, manažerské hry, brainstorming a mnoho dalších. Ke zpracování každého vzdělávacího projektu přistupujeme zodpovědně a s týmem kvalifikovaných odborníků. Tento tým tvoří psycholog, lektoři, pedagogové a odborníci z praxe. POSKYTOVANÉ SLUŽBY KONZULTACE poradenství MANAGEMENT vzdělávací semináře ASSESSMENT profesionální a osobní potenciál TRÉNINK koučování REALIZACE společné a reklamní akce AKADEMIE otevřené kurzy DEVELOPMENT rozvoj EFEKTIVITA exklusivita (outdoor management) POMÁHÁME FIRMÁM PROSPEROVAT A MĚSTŮM BOHATNOUT KMA Trade s.r.o. Sídlo firmy: Dvořákova 28, Vyškov Kontakt: Voskovcova 8, Olomouc Jednatel: Mgr. Pavel Pavlas Telefon:

5 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 5 Vize 2015 zhodnocení vynikající práce Regionální rady P ozvání na konferenci VIZE 2015 přijal i zástupce Evropské komise Jack Engwegen, který zdůraznil, že Česká republika je největším příjemcem dotací Evropské unie v příjmu na hlavu. S větší pravomocí regionálních orgánů pro stanovení cílů dotační politiky stoupá i jejich zodpovědnost. O systému implementace programů v České republice promluvil Daniel Braun, ředitel odboru řízení a koordinace Národního strategického referenčního rámce Ministerstva pro místní rozvoj. Jako primární zdůraznil přesné stanovení cíle a jasnou strategii a vyzdvihl nutnost, aby projekty nevznikaly izolovaně, ale vždy v souladu se strategiemi. Zásadní otázka konference zněla: Kam směřuje rozvoj regionu Jihovýchod? V panelových diskusích, kopírujících tři prioritní osy Regionálního operačního programu Jihovýchod, se tedy diskutovalo na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. Dosáhnout více, utratit méně tento slogan se stal postupně leitmotivem celé konference. K jeho naplnění by měly vést především efektivita a kvalitní lidské zdroje. Zlepšit stav silnic druhých a třetích tříd Silnice jsou nesporně nejbolavějším místem regionu Jihovýchod v oblasti dopravy. Polovina silnic druhé a třetí třídy je v havarijním stavu, další v nevyhovujícím a stav silnic se nadále rychle zhoršuje. Je potřeba vyvíjet tlak na dokončení strategických dopravních tepen vedených regionem Jihovýchod. Pečovat o rodinné stříbro V oblasti cestovního ruchu se odborníci shodli na potřebě stavět na jedinečnosti obou krajů. Je třeba především zachránit a rozvíjet to, co jinde nemají, tady víno, folklór, památky, zimní sporty atd. Marketing přitom nesmí předcházet skutečným službám cílem je především spokojený návštěvník vracející se do regionu, nikoliv počet návštěvníků. Rovnovážný a zároveň diferencovaný rozvoj Odborníci diskusního panelu na téma rozvoje měst a obcí se shodli na nezbytnosti podpory polycentrického rozvoje rovnovážného, ale diferencovaného rozvoje menších i větších měst. Příležitosti dalšího rozvoje měst a venkova vidí v koncentraci části prostředků pro strategické projekty na národní úrovni, snížení počtu operačních programů a možnosti podpory skutečně integrovaných projektů. Dalším potenciálem je podpora oblasti občanské vybavenosti přes národní zdroje. MONITOROVACÍ VÝBOR PŘIJAL ZPRÁVU O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD Jihovýchod je na špici R egionální rada Jihovýchod uspořádala 1. prosince 2008 v Brně již páté zasedání Monitorovacího výboru a informovala na něm o realizaci a čerpání Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad realizací programu, o níž informovala ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková: Pro první rok ROP Jihovýchod je charakteristický velmi rychlý start. Žadatelé měli své projekty připravené, čekalo se jen na formální schválení Evropské komise. Jak dále uvedla, ROP Jihovýchod nemá problémy s absorpční kapacitou, zájem žadatelů je obrovský a komunikační kampaň vydařená. Je nutné vidět historii regionu Jihovýchod v podávání projektů žádajících dotace Jihovýchod byl vždy na špici v množství podaných projektů, připomněla Marta Sargánková. Regionální rada Jihovýchod vyhlásila během prvního roku realizace ROP Jihovýchod 21 výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zaregistrováno bylo 866 projektů, nejvíce v oblasti rozvoje měst a venkova (471). Schváleny byly dotace ve výši 6,6 miliard korun pro 287 projektů. Nejvíce schválených projektů je v oblasti cestovního ruchu (125). Vyhodnocením prochází v současné době dalších 266 předložených projektů. Výsledky budou známy v únoru příštího roku. 15. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD Schváleno dalších 88 projektů za 2 mld. Kč V ýbor Regionální rady Jihovýchod schválil na svém 15. zasedání dalších 88 projektů pro získání dotací ve výši téměř dvou miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Aktuální stav výše schválených dotací tak dosáhl 6,6 miliard korun pro 287 projektů regionu Jihovýchod, tzn. pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Například brněnské letiště v Tuřanech získá téměř 25 milionů na doplnění své infrastruktury. V oblasti dopravní obslužnosti a veřejné dopravy bylo rozděleno 87 milionů korun pro autobusové nádraží v Telči, terminál veřejné hromadné dopravy v Bzenci, přestupní uzly v Hrušovanech u Brna a v Rajhradě. Dopravní podnik města Brna za dotaci ve výši téměř 500 milionů korun nakoupí Zástupce Evropské komise Jack Engwegen 2. Pracovní předsednictvo konference VIZE Jack Engwegen byl také velmi pozorným posluchačem 4. Výstava projektů podpořených dotacemi regionálního operačního programu Jihovýchod. 3 4 nízkopodlažní tramvaje a Dopravní podnik města Jihlavy získal dotaci 211 milionů korun na výstavbu bezbariérové městské hromadné dopravy. Stomilionovou dotaci získá šest nových cyklostezek budovaných v Brně. Největší částka ve výši 893 milionů korun byla rozdělena na dotace do infrastruktury cestovního ruchu. Mezi nejkvalitněji připravené projekty v této oblasti patří obnova baziliky sv. Prokopa v Třebíči, vytvoření expozice brněnského funkcionalismu v kavárně ERA, Sporthotel Vrchovina, Camp Bítov, naučně-poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic, chatová osada Yukon a další. Oblast služeb v cestovním ruchu získala dotace ve výši 93 milionů korun. K zajímavým projektům této oblasti patří např. prezentace aktivit cestovního ruchu na Pelhřimovsku, v Polné, dále Brno židovské, S kahanem za permoníky, Lázně Hodonín, Dalešická přehrada, Brněnské architektonické stezky, regionální gastronomie a další. Letiště Tuřany V oblasti rozvoje měst a obcí byla úspěšná Jihlava se svými třemi projekty týkajícími se parku Gustava Mahlera, parku Malý Heulos a přístavby Základní školy speciální na ulici Březinova. Diecézní charitě Brno byla schválena dotace ve výši 18 milionů korun pro centrum sociálních služeb Mahenka. Kraj Vysočina získal dotaci ve výši téměř 123 milionů korun na pavilon pro matku a dítě v Nemocnici v Třebíči. Dalších téměř 80 milionů korun získaly projekty dopravní infrastruktury Jihomoravského kraje. Novinkou v oblasti infrastruktury cestovního ruchu bude ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Vysočinou sběr projektových záměrů se strategickým významem. Cílem je podpořit projekty s potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu a generující příjem pro region, tedy projekty, které jsou součástí integrovaného přístupu k řešení rozvoje cestovního ruchu v regionu. inzerat_mod_obec_122x92.indd :11 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 271/13, Brno Regionální pracoviště Jihlava: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, Jihlava Dotazy týkající se projektových záměru zasílejte na: Dotazy týkající se činnosti Úřadu Regionální rady zasílejte na:

6 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 ČEGAN, s.r.o. 6 Cílem našeho snažení je spokojený zákazník Ing. SLAVOJ ČEGAN, jednatel společnosti H istorie společnosti Čegan, s.r.o., sahá do roku 1991, kdy na počátku byl obchod se stavebním materiálem. Po dvouletých osobních zkušenostech jako fyzické osoby byla v roce 1993 založena společnost Čegan Trading, s.r.o. Na tuto společnost postupně přešly veškeré obchodní a výrobní aktivity. Dalším krokem vývoje bylo v roce 2002 založení dceřiné společnosti ČEGAN PRODUCTION, s.r.o., která v roce 2004 převzala veškeré obchodní a výrobní aktivity firmy ČEGAN TRADING, s.r.o., mimo prodeje stavebnin. V roce 2005 pak bylo v Jihlavě zřízeno středisko sortingu pro automobilový průmysl a v roce 2006 bylo v Náměšti nad Oslavou zřízeno středisko sortingu a montážní práce (necertifikovaná oblast). Firma ČEGAN, s.r.o. byla zaregistrována v Obchodním rejstříku 1. ledna 2007 a převzala veškeré závazky firmy ČEGAN TRADING, s.r.o., a firmy ČEGAN PRODUCTION, s.r.o. Na úspěšných aktivitách společnosti Čegan, s.r.o., a úsilí o zachování pozice na trhu se velkým dílem podílejí zaměstnanci firmy, jichž dnes máme téměř dvě stě. Já osobně považuji kvalitní pracovníky za klíč k firemnímu úspěchu a jsem rád, že jejich pečlivý výběr a profesionální růst se vrací v podobě kvalitních služeb a výrobků, které našim zákazníkům nabízíme. Základem každého podnikání je nepodlehnout uspokojení. Proto pokračujeme v expanzi nejen na stávajících trzích a ve stávajících oblastech podnikání, ale posuzujeme příležitosti i v dalších zemích a jiných oblastech. Kromě trvalého růstu je naším hlavním cílem neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků. Chceme vyrábět jen ty nejkvalitnější výrobky a především poskytovat naprosto profesionální a zároveň přátelské služby. Ing. SLAVOJ ČEGAN, jednatel společnosti Sídlo společnosti Šlapanice u Brna PROFIL FIRMY: Hlavními činnostmi firmy ČEGAN, s.r.o jsou: vstřikování termoplastů výroba stavebního kování a výrobků z nerezové oceli a plastu pod značkou Holar návrh a vývoj vstřikovacích forem (jen pro ISO 9001:2000) kovovýroba výroba výrobků z nerezových materiálů třídění dílců pro automobilový průmysl - Sorting Prodej stavebního materiálu (necertifikovaná oblast) Ke spokojenosti zákazníků přispívá i vytvoření příjemného a tvořivého prostředí pro zaměstnance STRATEGIE FIRMY V oblasti vstřikování termoplastů zařadit se mezi dodavatele náročných technických dílců pro automobilní a elektrotechnický průmysl. V oblasti výroby stavebního kování dosáhnout špičkové kvality, podle nejvyššího světového standardu. TÝMOVÁ PRÁCE Organizovanost firmy je založena na otevřeném a pružném systému, koncepce na bázi cílů, kde je kladen důraz na součinnost, spolupráci, informovanost. Je tedy třeba nejen pracovat, ale i spolupracovat. Osobní zájmy nesmí předčit zájmy celku. LIDÉ VE FIRMĚ Vše je v lidech. Úspěch podniku stále více závisí na lidech než na její formální organizační struktuře. Podporujeme lidi, jež pracují s velkým osobním zaujetím, lidi, kteří používají v práci srdce i rozum. S tím souvisí kvalita a efektivnost práce. Proto se snažíme zařadit do svého kolektivu lidi tvořivé, houževnaté, flexibilní, optimistické, náročné na sebe i ostatní, obětavé, se slušným a vstřícným jednáním a loajální s firmou. Na strojích Arburg a Engel pracuje v současnosti v lisovně několik desítek zaměstnanců ve třísměnném provozu. ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA Cílem veškerého našeho snažení je spokojený zákazník. Jde nám především o stálé zvyšování důvěry a budování dobrých a dlouholetých vztahů s našimi zákazníky. KVALITA Má-li být zákazník spokojen, musí dostat lepší výrobek či službu, než očekával". Toto firemní heslo je neustále uplatňováno všemi pracovníky obou společností. Vše je založeno na neustálém procesu zdokonalování, rychlosti, solidnosti, dlouhodobé jistotě pro zákazníka. Za dosažené výsledky patří dík a uznání celému pracovnímu kolektivu, všem obchodním partnerům i všem zákazníkům. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ V oblasti prodeje firma disponuje plně vybavenými areály a dostatečnou zásobou zboží. V oblasti vstřikování termoplastů disponujeme tradičními vstřikovacími lisy vhodnými k výrobě spotřebního zboží a zařízením vhodným k výrobě špičkových zákaznických výlisků. V oblasti kovovýroby firma disponuje standardními technologiemi pro kovovýrobu (brusky, soustruhy atd.). Stavební kování a výrobky z nerezové oceli a plastu vyráběné pod značkou Holar Ukázka ze širokého sortimentu výlisků vyráběných a prodávaných společností Čegan s.r.o. Sídlo společnosti ČEGAN, s.r.o.: Šlapanice u Brna Husova 1693/35, Šlapanice u Brna Tel.: (+420) Střediska stavebnin ČEGAN, s.r.o. Šlapanice u Brna Husova 33, Šlapanice u Brna Tel.: (+420) Provozní doba: Po-Pá: , So: Tvarožná U Rohlenky Tel.: (+420) Provozní doba: Po-Pá: , So: Brno-Židenice Lazaretní 10, Brno - Židenice Tel.: (+420) Provozní doba: Po-Pá: , So:

7 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 MĚSTO ŠLAPANICE 7 LAPANICE ŠLAPANICE JSOU ČLENEM OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY BRNO-VENKOV Město, které investuje do své budoucnosti Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta Šlapanice jsou menší město, které leží necelých deset kilometrů jihovýchodně od Brna. Rozkládají se v nadmořské výšce od 220 do 260 m a patří mezi nejzajímavější oblasti na Moravě s tisíciletou kulturní a historickou tradicí. Nejstarší písemná zpráva o našem městě pochází z roku Můžeme se pochlubit významnými památkami, mezi něž patří např. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Scholasterie se starou farou, budova gymnázia a budova městského úřadu. Město má také několik slavných rodáků: malíře krajin mistra Aloise Kalvodu, žáka Julia Mařáka, akademického sochaře Antonína Kalvodu, Jana Dvořáka, u nás i ve světě známého pěstitele šlapanických chryzantém, a také herečku Libuši Šafránkovou. Mezi slavné šlapanické osobnosti patří také režisér a scénárista Antonín Moskalyk. Dnes žije ve Šlapanicích obyvatel, z toho 326 v místní části Bedřichovice. Od roku 2003 jsme městem s rozšířenou působností. Náš správní obvod tvoří 40 okolních měst a obcí. Šlapanice leží ve východní části okresu Brno-venkov v přímém styku s územím Brna, v jeho metropolitní oblasti. Naše město je přirozeným výchozím místem do oblasti Slavkovského bojiště "Bitvy tří císařů". V těsném sousedství se tyčí vrch Žuráň, kdysi Napoleonův hlavní stan, ze kterého je dobře viditelná Mohyla míru u Prace. Šlapanice leží v údolí potoku Říčky, s místy dramatickým slepencovým přírodním krajinným útvarem Líchy (údolí k Bedřichovicím). Zasahují k nám i výběžky Drahanské vysočiny jako jižní část Moravského krasu. Ve městě působí mnoho kulturních, společenských a zájmových organizací a sdružení jako je Sokol, Orel, fotbalový klub, národopisný soubor Vrčka, zahrádkáři, Hrbatý hrozen, Vlastivědný kroužek, Skaut, Junák a další, ve kterých tepe čilý spolkový a klubový život. Basketbalistky Sokola Šlapanice hrají aktuálně II. národní basketbalovou ligu. Ve městě působí také mnoho podnikatelských subjektů, které zaměstnávají nemálo místních občanů. Mezi nejvýznamnější patří např. společnost Čegan, s.r.o., s tradičními stavebninami, dále pak výrobními a obchodními aktivitami v oblasti Máme na 1200 podnikatelů V živnostenském rejstříku ve Šlapanicích bylo k 1. pololetí evidováno 1178 podnikatelů (jedná se pouze o podnikatele, kteří mají bydliště anebo sídlo ve Šlapanicích). V oblasti obchodu je evidováno 22.3 % živností v oblasti služeb je evidováno 34.9 % živností v oblasti stavebnictví je evidováno 8.3 % živností v oblasti strojírenství je evidováno 5.9 % živností v oblasti poradenství,včetně účetnictví je evidováno 6.2 % živností v oblasti výroby 6.2 % živností v oblasti kultury a sportu 1,5 % živností v oblasti pohostinství, včetně cukrářství, řeznictví 2.3 % živností ostatní činnosti 12.4 % živností Ing. Eva Hubáčková, vedoucí obecního živnostenského úřadu vstřikování termoplastů, stavebního kování a výrobků z nerezové oceli. Působí u nás také společnosti Berentzen, Potrusil, zemědělská společnost Bonagro a další. V současnosti zažívá naše město velký investiční rozvoj: byla dokončena výstavba splaškové kanalizace, přicházejí různí developeři. Mezi prvními byla společnost Brněnská pole, a. s., která realizuje na západním okraji města zajímavý stejnojmenný obytný soubor, kde z podnoží halových parkovacích stání vyroste více než desítka bytových domů a který bude mít po dokončení na 400 bytů. Šlapanice tak budou moci přivítat téměř nových obyvatel. Šlapanice jsou také členem Okresní hospodářské komory Brno-venkov, se kterou spolupracují na rozvojových projektech a vytváření podnikatelského prostředí ve městě. Také tím se snažíme o rozvoj našeho města. Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města Šlapanice KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE První písemná zmínka je z roku V 15. století kostel několikrát vyhořel a poté byl obnoven v pozdní gotice. V letech proběhla přestavba v barokním slohu. Po bitvě u Slavkova zde bylo umístěno asi 400 ruských zajatců. V roce 1887 byla stará věž zvýšena na 36 m a opatřena cibulovitou bání a hodinami. Poslední stavební úpravy provedeny v 80. letech 20. století. ŽURÁŇ Významné návrší v katastru obce Podolí asi 1 km severně od Šlapanic, které je do jisté míry umělou mohylou s hroby z období stěhování národů v 5. a 6. stol. Odtud se otevírá pohled na převážnou část slavkovského bojiště. Ze Šlapanic k Žuráni se dostanete pohodlnou chůzí za 25 minut. Žuráň byl Napoleonovým velitelským stanovištěm v počáteční fázi památné bitvy; v roce 1930 byl na Žuráni odhalen kubistický památník od ing. arch. Kerharta s plastickou bronzovou mapou znázorňující postavení armád před rozhodujícím střetnutím. Foto Šlapanice Magdalena ČERNÁ ŠLAPANICKÝ KROJ LZE DNES SPATŘIT NA OSTATCÍCH A ŠLAPANICKÝCH SLAVNOSTECH Výrazným prvkem lidové hmotné kultury byl vždy oděv, především slavnostní. Nejen ve Šlapanicích, ale i v ostatních obcích na Brněnsku zahrnuje kroj, jakožto šat sváteční a slavnostní, prvky doznívajícího baroka a bídrmajeru. I v něm se však odrazil, přinejmenším od 19. století, silný vliv města a jeho módy zvláště u kroje mužského. Muži, kteří odcházeli do města za prací, přinášeli módní novinky zpět do svých obcí a značně tak ovlivňovali vzhled svého oděvu, který se nakonec téměř zcela přizpůsobil městské módě. Ženský kroj si uchovával svůj vzhled déle a díky konzervativnějšímu přístupu jeho nositelek se vyvíjel velice pomalu. Lidový kroj vždy patřil k základním projevům a znakům lidové kultury. Podle jeho vzhledu lze mimo jiné posuzovat bohatost kraje nebo sociální postavení lidu, který jej nosil. Kroj se začal z běžného života vytrácet již na počátku 20. století a za jeho uchování vděčíme především Šlapanickým slavnostem a Ostatkům. Dnešní podoba svátečního kroje je tedy odrazem módy z 1. poloviny 19. století. Sabina Jánošíková Výstavba bytového komplexu BRNĚNSKÁ POLE, Šlapanice Prodej bytů Brněnská pole Invest, s.r.o. Lidická 28, Šlapanice Tel.: , , Ke každému bytu náleží garážové stání nebo garáž pod domem. Vysoké standardní provedení bytů již v základním provedení. Všechny bytové domy mají výtahy a jsou řešeny jako bezbariérové. Plánované sportovní vyžití v přilehlých prostorách bytového souboru. V areálu sadová úprava, dětská hřiště a mateřská škola.

8 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 8 MOZAIKA HK ČR hostila podnikatele z Černé Hory Zástupci Hospodářské komory Černé Hory s představiteli černohorských firem z oblasti energetiky, dopravy a logistiky, cestovního ruchu a potravinářství navštívili Českou republiku s cílem navázat nové obchodní kontakty. Černohorská strana vyzvala české firmy k investicím převážně do oblasti energetiky a infrastruktury. Příští rok by rádi uvítali delegaci českých firem v Černé Hoře. Nový insolvenční zákon zkrátil trvání konkurzů Nový insolvenční zákon, který funguje necelý rok, zkrátil dobu trvání konkurzů, posílil postavení věřitelů, zprůhlednil proces úpadku dlužníků a zvýšil šanci zadlužených firem na revitalizaci. Podle nového zákona bylo zahájeno již přes řízení. Nejčastějším způsobem řešení úpadku je oddlužení, následují konkurzy jako likvidační způsob řešení úpadku především dlužníků, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Cyklus seminářů zavítal do Zlína Evropské fondy aktuálně k OPPI - nové příležitosti v roce 2009 pořádá Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dalším krajským městem, kde se cyklus seminářů uskutečnil, bylo město Zlín. Semináře jsou zaměřené na financování podnikatelských projektů z evropských fondů v programovacím období a osvětlují praktickou stránku procesu podávání žádostí o dotace z evropských fondů. Evropská centrální banka proti ekonomické krizi Evropská centrální banka snížila úrokové sazby o rekordních 0,75 procentního bodu na 2,5 procenta. Banka se tak snaží zmírnit dopady finanční krize na ekonomiku eurozóny, která se již podle statistiků dostala do recese. ECB již několik týdnů opakuje, že inflace je na ústupu, což bance umožňuje více se zaměřit na podporu hospodářského růstu. HDP zemí, které platí eurem, klesl podle zpřesněného odhadu ve třetím čtvrtletí o 0,2 procenta. Poslední podnikatelské setkání roku Cyklus letošních podnikatelských setkání byl ukončen v Českých Budějovicích, kde se v hotelu Gomel sešli zástupci malých a středních podnikatelů. Hostitelem a organizátorem celé akce byl týdeník Profit, role spoluorganizátora se opět zhostila Hospodářská komora České republiky spolu s dalšími významnými partnery. Výroba piva v ČR poklesla, export vzrostl České pivovary vyrobily za tři čtvrtletí téměř o 0,9 procenta méně piva než ve stejném období loňského roku. Prodej na domácím trhu klesl o skoro dvě procenta, naopak vývoz českého piva stoupl meziročně zhruba o čtyři procenta. K největším odběratelům českého piva patří Německo a Slovensko, výrazně se zrychlil export do Ruska, které se stalo jeho třetím největším dovozcem a předstihlo tak Británii. Informace HK ČR na této straně Prezident HK ČR Petr Kužel s Janem Hamzou, prezidentem a ředitelem Pražské paroplavební společnosti, a. s. U příležitosti patnáctiletého výročí vzniku Hospodářské komory České republiky byla oceněna plaketou práce viceprezidentů - zleva RNDr. Zdeněk Somr, Ing. Pavel Bartoš, Petr Kužel (prezident HK ČR), Jan Wiesner, František Holec a Ing. Jan Novotný. SPOLEČNÉ OSLAVY HK ČR S PRAŽSKOU PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ Kolesový Vyšehrad vozil patnáctiletou Komoru Hospodářská komora České republiky oslavila 15. výročí od svého vzniku. Učinila tak společně s Pražskou paroplavební společností, která se může v tomto roce pyšní 70. výročím uvedení parníku Vyšehrad do provozu. Oslava se konala na právě oslavovaném salónním kolesovém parníku Vyšehrad. Dalším partnerem této akce byl Rozhodčí soud PODPORA VLÁDY ČESKÉMU EXPORTU Hospodářská komora České republiky vítá vyjádření premiéra Mirka Topolánka, který veřejně nabídl podporu vlády českým exportérům, pokud je nepříznivě zasáhne světová finanční krize. Sdílíme stejný názor jako předseda vlády ohledně propouštění českých pracovníků, kde prvním krokem by mělo být propuštění agenturních nebo zahraničních pracovníků ve snaze udržet co nejvyšší zaměstnanost, říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Světová krize dopadá na české podniky od doby, kdy američtí investoři začali svá finanční aktiva ukládat ve střední Evropě. Tento krok byl důvodem mimo jiné k extrémnímu posílení české koruny za poslední půlrok s velice nepříznivým Panika není na místě dopadem pro exportně zaměřené podniky. Česká republika se s finanční krizí vyrovnává poměrně dobře, na druhou stranu však nelze přehlížet, že finanční krize uvrhla řadu tuzemských proexportně orientovaných průmyslových odvětví do svízelné situace. Jedná se zejména o textilní, sklářský, obuvnický průmysl a do jisté míry automobilový průmysl, říká Petr Kužel. Vláda včas učinila potřebné kroky pro zklidnění situace ve finančním sektoru. Navýšila pojištění vkladů na EUR, čímž je kryto asi 97 procent všech vkladů v České republice. Hospodářská komora České republiky od přislíbené podpory vlády exportérům očekává stabilizaci současné situace v oblasti českého exportu, který je pro ekonomiku naší země klíčový. Kontaktní místa Czech POINT vydala milion výpisů Kontaktní místa Czech POINT pro komunikaci obyvatel a podnikatelů se státními úřady již vydala jeden milion výpisů. Více než polovinu tvořily výpisy z rejstříku trestů. Uvedlo to dnes ministerstvo vnitra v tiskové zprávě. "Projekt Czech Point má smysl. Dokázal to jak čerstvě vydaný miliontý výpis, tak necelý rok bezchybného ostrého provozu," uvedl ministr vnitra Ivan Langer. Kromě výpisu z rejstříku trestů, katastru nemovitostí a obchodního a živnostenského rejstříku budou Czech Pointy od 1. ledna 2009 navíc informovat i o stavu bodového konta z registru řidičů. K 7. prosinci 2008 se aktivně do projektu Czech Point zapojilo již obecních a krajských úřadů, 808 poboček České pošty, 49 pracovišť Hospodářské komory České republiky, 39 zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a 361 notářských úřadů. Celkem je tedy aktivních pracovišť. Počty vydaných výpisů k rok 2007 rok 2008 katastr nemovitostí obchodní rejstřík živnostenský rejstřík rejstřík trestů součet při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Prezident HK ČR Petr Kužel v úvodním projevu vyslovil uznání za vykonanou práci všem členům komory a podnikatelům obecně. Součástí programu byla i módní přehlídka bižuterie společnosti Jablonex Group. Hosté byli rovněž seznámeni s projektem Hospodářské komory České republiky Czechskills a zastřešující mezinárodní soutěží Euroskills, které jim v rámci moderovaného rozhovoru představil vedoucí projektu pan Michal Vokurka. V průběhu večera se všichni hosté mohli zúčastnit soutěže o zajímavé ceny, které věnovali hospodářské komoře pro tuto příležitost partneři Dermacol, Templářské sklepy, Rudolf Jelínek, centrum Babylon, Prague International, Rückl Krystal, Jablonex Group, Živnostenské společenství ČR v oboru tance a Svaz květinářů a floristů ČR. Celý večer slovem prováděla moderátorka Denisa Kubová z firmy topvision a hudební skupina Dixilend. Monitoring celé akce zajistilo centrum FotoŠkoda. Na závěr byl pro hosty připraven malý ohňostroj od společnosti Minergis. CO UKÁZAL PRŮZKUM HK ČR České firmy svým zaměstnancům v příštím roce nepřidají Polovina zaměstnanců tuzemských firem se v příštím roce zvýšení mzdy ze strany svého zaměstnavatele nedočká. České podniky se obávají dopadů světové hospodářské krize a budou šetřit 70 procent firem omezí plánované investice, více než čtvrtina v rámci úspor sáhne k redukci pracovních míst. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Hospodářské komory České republiky pro Hospodářské noviny, jehož se zúčastnilo tuzemských firem a podnikatelů. Za klíčové považujeme, jak se k celé situaci postaví česká vláda. Hospodářská komora podpoří kroky vlády, které pomohou podnikatelům v jejich současné situaci. Možnost rychlejšího čerpání prostředků z evropských fondů velmi vítáme. Firmy však mají problém s předfinancováním projektu i s jeho spolufinancováním. Častým problémem je získat peníze z bank, a tím na evropské fondy vůbec dosáhnout, říká mimo jiné prezident Hospodářské komory Petr Kužel. V příštím roce se čeští zaměstnanci rozdělí přibližně na dvě stejné poloviny první polovina se v příštím roce nedočká zvýšení platů, v druhé polovině firem se přidávat bude, přičemž v necelé třetině pouze o inflaci a přibližně sedmina firem svým zaměstnancům přidá více, než bude činit inflace. Jednou z možností úspor je zmrazení nebo zpomalení růstu platů. Zaměstnanci a odboráři si musí uvědomit, že v situaci, kdy scházejí finanční prostředky, mají dvě možnosti. Buď přistoupí na udržení počtu pracovních míst, nebo si vymohou zvýšení platů, to však může být vykoupeno určitou redukcí počtu pracovních míst, uvedl Petr Kužel. Na otázku, zda v příštím roce hodlá rozšiřovat své výrobní kapacity, odpovědělo z osloveného vzorku jen necelých 29 procent. Většina firem přistoupí k omezení snížením výroby a desetina z nich uzavře některou ze svých poboček. K redukci počtu pracovních míst se chystá více než čtvrtina firem. Tuzemská ekonomika podle předběžných odhadů zatím slibně roste, ale dopady světové krize se v dalším období projeví. Proto mnoho firem ještě vydáváním investic váhá, uzavírá Petr Kužel. Hosté slavnostního večera při oslavách 15 let založení Hospodářské komory České republiky na kolesovém parníku Vyšehrad.

9 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 KOMUNIKACE 9 Seminář s Ladislavem ŠPAČKEM a Petrem STUDENOVSKÝM Umění komunikace se líbí V rámci oslav 15. výročí založení Okresní hospodářské komory Hodonín se v úterý 25. listopadu 2008 v konferenčním centru Sklep Skalák (Skalka, okres Hodonín) uskutečnil seminář Umění komunikace. Seminář vedli bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla, Ladislav Špaček, a historicky první šéf zpravodajství České televize, Petr Studenovský. PRAKTICKÝ MARKETING (2) Když se řekne vizitka Milan Pennert Říkáte si, co vám má k tomu co kdo říkat? Vždyť přece dobře znáte ono vyměňování vizitek a s ním spojený zdvořilostní rituál předávání nejmenší reklamní tiskoviny. Mít ji, je dnes vlastně povinnost. Co však o svém majiteli vizitka říká? Inu, nejen údaje, které na sobě vizitka nese... Takový papír, na němž je vizitka vytištěna. Jeden by řekl: A co s ním? I on však vysílá signál o míře důvěryhodnosti osoby (či subjektu), jehož údaje nese. Uvědomíme si, když si papír vybíráme EUROSPOLEČNOSTI a.s. náměstí Svobody Brno volejte zdarma: J Již měsíc před samotným seminářem byl sál o kapacitě 90 osob zcela vyprodán. Přednášející rozhodně nezklamali očekávání přítomných, ba naopak mnohonásobně jej předčili. Tématem semináře bylo umění komunikace v obchodním styku, ale i v každodenním partnerském životě. Účastníci semináře se pomocí nahraných scének, ale i vtipných replik obou lektorů dozvěděli, jak řešit běžné pracovní situace při komunikaci se zá- (častokráte jen podle jeho ceny), že jeho tuhost je podprahovým výrazem solidnosti (čím tužší, tím důvěryhodnější) a profesionalita grafického zpracování (ano, schopnost působivého grafického ztvárnění je také jedním z darů ) je výrazem vašeho přístupu, kterým byste se zhostil případných požadavků případného nového zákazníka? Přitom i mezi grafiky jsou samozřejmě také velké rozdíly. Některý je mistrem v navrhování webů, ale tiskoviny nejsou jeho parketou, jiný zase umí dobře zpracovat třeba polep auta, ale s výstavním stánkem se nepopere. Je přece dobré znát základní rozdíly mezi plakátem a vizitkou, i když se v obou případech jedná o tiskovinu. A co samotný moment předávání vizitky? Ano, samozřejmě že je výjimečným. Přece ji nedáváme jen tak ledaskomu na potkání, sme moderní asistenční firma poskytující komplexní služby při založení a správě obchodních společností. S námi zahájíte bezpečně vaše podnikání a návazně vám, budete-li si to přát, poskytneme stabilní zázemí v podobě vedení účetnictví, právního poradenství, pohledávkového servisu a čerpání dotací z evropských fondů. Nabízíme k okamžitému převodu předzaložené obchodní společnosti. Tyto společnosti jsou bez historie a nikdy nevyvíjely žádnou činnost. Umožníme vám do 24 hodin vlastnit a provozovat obchodní společnost. Spolehlivě, bez starostí, navíc za bezkonkurenčně výhodnou cenu. Můžeme na vás převést předzaloženou readymade společnost nebo založit jakoukoliv společnost na míru. Údaje pro založení/převod nám můžete sdělit při osobním jednání, zaslat em nebo vložit přes intuitivní on-line rozhraní. Základní kapitál převáděných společností je plně splacen a není požadován po klientovi. Cenu za společnost účtujeme započtením do ceny za převod obchodního podílu a není předmětem DPH. Potřebujete-li zajistit sídlo společnosti, rádi vám jej poskytneme (ponecháme) na některé z námi spravovaných adres. Zasídlíme i jakoukoliv vaši stávající společnost. Náš tým je vám každý pracovní den k dispozici, na y reagujeme pružně. Máte-li nějaký dotaz můžete nám ho položit prostřednictvím poradny. Nabízíme také komplexní řadu dalších služeb od vedení účetnictví nebo daňové evidence a zastupování ve správních řízení přes poradenství při získávání dotací z fondů EU až po vytvoření kompletního grafického manuálu vaší společnosti včetně webových stránek. kazníky. Důraz byl kladen především na předcházení konfliktním situacím. Nejpoutavějším na celé akci byla interaktivní forma přednášky. Odměnou byl oběma lektorům závěrečný dlouhotrvající potlesk a bezprostřední reakce publika v průběhu celého semináře. Záměrem OHK Hodonín je, aby se tato akce stala každoroční tradicí, to znamená, že v listopadu 2009 se bude jednat již o třetí akci na toto téma. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Mimořádně zajímavé jsou již tradiční semináře s Ladislavem Špačkem,tentokrát na téma Umění komunikace. a proto se ji, pokud možno, snažíme předávat z ruky do ruky (a nikoliv, jak jsem již několikráte zažil, pouhým odhozením na stůl před protivníka ), s úsměvem (který nás ostatně nic nestojí) a s tím, že obdrženou vizitku si alespoň krátce přečteme. Je s podivem, jak umí krátký komentář či drobná pochvala právě obdržené vizitky otevřít ona pomyslná stavidla komunikace, a naopak, jak nevhodně působí, když se na ni ani nepodíváme a rovnou si ji schováme. Přeji vám, abyste si na tento článek vzpomněli, až zase jednou půjdete do nejbližšího copycentra dotisknout na kopírce své vizitky, navržené vaším kolegou, obchodním manažerem, na nějaký levný papír, nebo když budete odcházet z rautu a uvidíte na stolech ležet ony vizitky, chuděrky, které byly rozdány, ale nejspíš nesprávným způsobem či nesprávným lidem. Milan Pennert Rychlé pořízení společnosti READY-MADE SPOLEČNOST Takto označujeme již zapsanou společnost, která ovšem nikdy nevyvíjela žádnou činnost a byla založena jen za účelem jejího dalšího převodu. Klienti volí tento způsob pořízení zpravidla kvůli spolehlivosti a rychlosti, s jakou mohou společností disponovat, tj. v podstatě ihned. Při pořízení společnosti tímto způsobem je klíčová serióznost dodavatelské firmy s ohledem na možnou přítomnost břemen nebo skrytých vad. Spolupráce se zavedenou firmou s pevným zázemím, jako je EUROSPOLEČNOSTI a.s., je pro klienta zárukou, že pořízená společnost je bezvadná, nezatížená závazky, s řádnou registrací u Finančního úřadu a že přichází se všemi dokumenty včetně účetní uzávěrky ke dni převodu obchodního podílu či cenných papírů. SPOLEČNOST NA MÍRU CENÍK READY-MADE SPOLEČNOSTÍ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Kč AKCIOVÁ SPOLEČNOST Kč EVROPSKÁ SPOLEČNOST Kč Cena zahrnuje KOMPLETNĚ VŠE včetně vyřízení volné živnosti a zápisu do OR. 8 KRÁTKÝCH TIPŮ PRO ÚSPĚŠNÝ PRODEJ PO TELEFONU Ke zvýšení prodeje není nutné za zákazníky pokaždé cestovat mnohdy stačí se zákazníkem promluvit po telefonu, položit mu pár přesně mířených otázek, poslouchat... a reagovat vhodnou nabídkou. Využít telefonní přístroj k podpoře prodeje můžete tedy i ve vaší firmě... a následujících 8 krátkých tipů vám v tom pomůže. (Nevěříte, že vám tyto kratičké tipy pomohou zvýšit prodej po telefonu? Není nic jednoduššího, než si to ověřit. Stanovte si vnitřní závazek, že se jimi budete řídit následujících 30 dní... a sami uvidíte, jestli se to na vašich výsledcích nějak projeví.) Přestože je koupě ready-made společnosti efektivní a velmi výhodnou formou pořízení společnosti, může dát někdy klient přednost založení nové obchodní společnosti přímo na míru. Motivem bývá obvykle příznivější cena a skutečnost, že v obchodním rejstříku není záznam o převodu obchodního podílu či o případných změnách v adrese, názvu či činnostech společnosti. V tomto ohledu jde však spíše o záležitost pocitovou než reálný přínos. Proces zakládání trvá obvykle zruba čtrnáct dnů až tři týdny po zápis do obchodního rejstříku. Údaje potřebné pro založení lze zadat i on-line formou. Odměny za naši asistenci při založení jsou o něco nižší než ceny za hotové ready-made společnosti, protože považujeme za poctivé, aby se nižší náklady (odpadá jeden notářský zápis) a náročnost (byť se stále jedná o fullservice) promítla i do nižší ceny. EVROPSKÁ SPOLEČNOST CENÍK ZALOŽENÍ NA MÍRU SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM AKCIOVÁ SPOLEČNOST EVROPSKÁ SPOLEČNOST 1. Ještě než zkusíte zákazníka zkontaktovat osobně, zašlete mu nejdříve fax nebo dopis. Vaše písemná zpráva se tak stane "trojským koněm", který vám umožní překonat asistentky ("Proč voláte? Posílal jsem mu dopis...") a zahájit vlastní rozhovor odkazem právě na zaslanou zprávu "Posílal jsem vám...". 2. Příprava a zjišťování informací o zákazníkovi je důležitá, ale nepřežeňte to. Někdy se za pečlivou přípravou, která trvá nekonečně dlouho, skrývá strach z telefonování. Je-li vám telefonování nepříjemné, stanovte si každý den pevnou dobu, kdy budete telefonovat (například od 9.00 do hodin). 3. Zaujměte zákazníkovu pozornost. Připravte si jednominutový úvod, který vyvolá důvěru a nahlodá zákazníkův zájem. Čím rychleji dokážete přejít v hovoru na výhody a přínosy, které zákazníkovi z vaší nabídky plynou, tím více pozitivního ohlasu získáte. 4. Mějte na vědomí, co se děje na druhé straně telefonního drátu. Zjistěte, jestli voláte ve vhodnou chvíli a jestli vám zákazník může věnovat 3 minuty, které vám vaše nabídka bude trvat. Pokud ne, domluvte se, kdy zavoláte znovu. 5. Nezačínejte prodávat příliš brzy. Telefonování se zákazníky, kteří o vás slyší poprvé, je formou získávání zájemců o vaše služby. Využijte první rozhovor k získání informací, prodávat můžete v následném kontaktu. 6. Pečlivě si zaznamenávejte detaily. Poté, co hovor ukončíte, si informace, které jste se právě dozvěděli, zapište do karty zákazníka. Při dalším rozhovoru si pak můžete "zázračně" vzpomenout na všechno, co vám zákazník minule říkal. 7. Mluvte k věci. Většina lidí má pocit nedostatku času a obcházení tématu a povídání si o počasí je proto znervózňuje. Získejte pozornost dobře připraveným úvodem zaměřeným na přínosy pro zákazníka... a pusťte se přímo do práce. 8. Nevzdávejte to. Počáteční telefonát je pouze jedním z kroků v celé sérii. Podle některých statistik je mnoho objednávek uzavřeno až po osmé návštěvě obchodního zástupce. Většina obchodních zástupců se však přestane snažit po prvním odmítnutí. Budete-li cílevědomí, za této situace máte jedinečnou příležitost vypěstovat, co jiní zaseli. Pavel Řehulka Je evropskou obdobou akciové společnosti a primárně se neřídí českým obchodním zákoníkem, ale nařízením Rady ES č. 2157/2001. Až na záležitosti, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použije český obchodní zákoník. Co se týče daňových a účetních aspektů je považována za klasickou českou akciovou společnost. Hlavní výhody této formy jsou tři: možnost přesunu sídla do kteréhokoliv státu EU, a tím faktická změna národní příslušnosti (jurisdikce), tzn. např. z české společnosti se stane společnost kyperská, postačuje pouze jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady, zkrátka právní forma ES je mezinárodně srozumitelná a prestižní. Minimální základní kapitál je EUR a naše společnosti jej mají plně splacen. (www.evropskaspolecnost.cz) Kč Kč Kč Cena zahrnuje KOMPLETNĚ VŠE včetně vyřízení volné živnosti a zápisu do OR. Prostředky pro složení základního kapitálu do banky si zajišťuje klient.

10 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 ZKUŠENOSTI INFOR-FLEX 10 JIHOMORAVSKÝ LOBBING SE INSPIROVAL ZA HRANICEMI KRAJE POSÍLIT TECHNICKÉ PROFESE NA TRHU PRÁCE Projekt Volba povolání zahájen Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje uspěla se žádostí o podporu projektu Volba povolání se zaměřením na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci základních a studenti středních škol v Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu o technicky orientované obory a zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce. To jsou klíčové záležitosti pro posílení konkurenceschopnosti ČR s předpokladem pro zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji průmyslu České republiky. S tím souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností žáků. K aktivitám tohoto projektu patří V uplynulých měsících uspořádala Jihomoravská hospodářská komora ve spolupráci s Okresními hospodářskými komorami cyklus odborných konferencí pro podnikatele na téma Infor-flex pro malé a střední podnikatele. Cílem konferencí byla pomoc podnikatelům v oblasti marketingu, propagace a reklamy bez velké finanční zátěže. Kromě grafiků a mar- především organizace exkurzí do technicky zaměřených firem (strojírenství, elektronika apod.), které budou dotovány komorou, dále tvorba a distribuce materiálu o zaměstnavatelích v KHK kraji, pořádání přednášek pro výchovné poradce a rodiče na téma Podnikatelské prostředí v regionu nebo vytváření podkladů pro internetový portál Školský informační a poradenský systém KHK kraje. Projekt usiluje o zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností ve školách, proto se v rámci něj uskuteční soutěž o nejlepší výrobek v rámci praktického vyučování a také literární soutěž zaměřená tímto směrem. Součástí projektu je i mediální podpora technických oborů. Projekt byl zahájen a bude realizován v následujících třech letech. Všechny úplné základní školy v Královéhradeckém kraji byly písemně vyzvány, aby se přihlásily k účasti v tomto projektu a požádaly o pomoc při zprostředkování dotovaných exkurzí. Krajská Infor-flex pro malé a střední podnikatele ketingových odborníků zde vystoupil také Ing. arch. Juraj Kadlec a představil systém vizuální prezentace Infor. Infor je nový maloplošný reklamně informační systém vizuální venkovní prezentace, který svou konstrukcí a variabilitou nabízí řadu předností proti jiným reklamním nosičům. Na trh ho přináší společnost DESIGN MEDIA, s.r.o., spolu s obchodním a dodavatelským partnerem REALMEDIA s.r.o. hospodářská komora Královéhradeckého kraje nabídla školám velmi jednoduše dosažitelný produkt tohoto projektu k okamžitému využití, k možnosti naplánování školních akcí zejména pro žáky 8. a 9. tříd. Brzy bude zahájena úzká spolupráce podnikatelské samosprávy, jednotlivých firem a škol při organizaci základního, okresního i krajského kola dovednostní i literární soutěže a také při zprostředkování dotovaných exkurzí. V případě jakýchkoli dotazů mohou školy kontaktovat oblastního manažera projektu, který má sídlo v každém bývalém okresním městě kraje. Hlavními přednostmi systému Infor je rychlá a levná výměna reklamních materiálů a snadná údržba prvků jedním pracovníkem přímo ze země, optimální vhodnost pro krátkodobé komerční a nekomerční kampaně, variabilita systému ve velikosti, tvaru prvků a výběru materiálu, individuální kreativita reklamního sdělení, možnost umístění na městském i soukromém majetku, především na sloupech, budovách a zdech a v neposlední řadě i odolnost vůči povětrnostním vlivům a proti poškození. Nabídka je vhodná především pro společnosti vlastnící média, mediální a reklamní agentury, velké zadavatele, hospodářské komory, svazy, asociace, sportovní svazy, dále pro města, obce a zájmová sdružení, dobrovolné svazky měst a obcí, soukromé majitele nemovitostí i pozemků, správy komunikací a veřejné zeleně apod. KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Hradec Králové, jednatelství v Rychnově nad Kněžnou Tel: GSM: Jiří Daniel manažer jednatelství Panská Rychnov nad Kněžnou Tvůrci projektu rychnovského projektového centra Krajské hospodářské komory na snímku zleva Marie Vrbová, Jiří Daniel (hlavní manažer projektu), Marie Andršová, Petra Tuzarová. DESIGN MEDIA s.r.o. areál Výstaviště BVV Výstaviště 1, Brno vjezd branou č. 5 ing. arch. Juraj Kadlec jednatel tel.: ing. Leo Hawerland koordinace tel.: Prvomontáž + instalace grafiky Výměna grafiky Specialista na skleněné obaly na míru VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost se sídlem v Kyjově, je jedním z předních výrobců skleněných obalů v České republice. Ročně jich prodá téměř 900 milionů kusů, přičemž necelá polovina produkce směřuje za hranice. Sortiment zahrnuje vedle nápojových lahví také konzervárenské sklo, skleničky na dětské výživy, kečupy, instantní kávy a na mnoho dalších, především potravinářských výrobků. Na trhu skleněných obalů se celá skupina Vetropack, a tedy i kyjovská společnost, profiluje jako specialista na "skleněné obaly na míru". To znamená, že skleněný obal vzniká ve vzájemné úzké spolupráci se zákazníkem, takže přesně odpovídá jeho přáním a potřebám. Zákazník zároveň získává i širokou škálu služeb od vývoje obalu až po jeho nasazení na plnicí linky. Rovněž rozsáhlý potenciál ve znalostech trhu a odborné zkušenosti ve sklářské výrobě využívá Vetropack plně ve prospěch zákazníka. Během posledních deseti let investovala společnost VETROPACK MORAVIA GLASS do modernizace výroby přes dvě miliardy korun. Přestavbou prošly dvě sklářské vany včetně návazných výrobních linek a do provozu byla uvedena nová recyklační linka, takže závod v Kyjově se může pochlubit špičkovou úrovní. V současné době má sklárna přes 400 zaměstnanců. VETROPACK MORAVIA GLASS je od roku 1991 součástí švýcarské skupiny Vetropack Holding, jednoho z největších producentů obalového skla v Evropě. Sklárny Vetropacku se vedle České republiky nacházejí také ve Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku, na Slovensku a nově také na Ukrajině. V roce 2007 společnost VETRO- PACK MORAVIA GLASS prodala téměř 900 milionů kusů skleněných obalů, což znamená nárůst prodeje o 3,2 %. Tržby překročily dvoumiliardovou hranici, když vzrostly o 3,9 % a dosáhly 2,246 miliardy korun. VETROPACK MORAVIA GLASS akciová společnost Havlíčkova 180 CZ Kyjov Telefon: Fax:

11 Jihomoravský LOBBING PROSINEC 2008 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV 11 PŘEDSTAVENSTVO OHK BŘECLAV: Ing. Josef Bendl předseda představenstva VHS Břeclav, s.r.o. tel Ing. Miroslav Volařík I. místopředseda BOTTLING PRINTING, s.r.o. tel Ing. Václav Turek II. místopředseda GUMOTEX, a.s. tel Ing. František Fabičovic člen představenstva ALCA PLAST, s.r.o. tel JUDr. Václav Jelínek člen představestva Rybníkářství Pohořelice, a.s. tel Ing. Josef Ševčík člen představenstva AGRICO tel Bc. Zdeněk Švarc člen představenstva ANTIPYR tel DOZORČÍ RADA OHK BŘECLAV: Ing. Viktor Beran předseda dozorčí rady MORAVIAPRESS, a.s. tel Mgr. Jaroslav Pilát člen dozorčí rady AUTOKEMPINK Břeclav, družstvo tel Ing. Antonín Pokorný člen dozorčí rady TRANZA, a.s. tel ÚŘAD KOMORY: OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV nám. T. G. Masaryka Břeclav Telefon: , Fax: Okresní hospodářská komora Břeclav Váš partner pro podporu podnikání v oblasti průmyslu, obchodu a služeb Okresní hospodářská komora Břeclav vznikla na základě zákona č. 301/92 Sb. v roce 1993 a byla pokračovatelem pobočky ČSOPK, která zahájila činnost v Břeclavi v roce Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy. Pomoc ohroženým OHK Břeclav se v roce 2008 zapojila do projektu Centra pro vzdělávání a podporu podnikání další nástroj pro řešení problematiky nezaměstnanosti. Příjemce grantu BEVE, spol. s.r.o., spolu s partnery Obchodní a hospodářskou komorou Vyškov a Okresní hospodářskou komorou Břeclav nabízel v centrech vzdělávání a podpory podnikání ve Vyškově, Blansku a Břeclavi komplexní dlouhodobý program využitelný pro dlouhodobě nezaměstnané, zájemce a uchazeče o zaměstnání nebo pracovníky ohrožené nezaměstnaností. Významnou a rozhodující roli i v tomto projektu sehrály úřady práce ve Vyškově, Blansku a Břeclavi, odkud se klienti mohli do projektu hlásit. Komora sdružuje právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a jsou zapsány v seznamu členů. OHK Břeclav působí jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky a je členem Krajské hospodářské komory jižní Moravy, která sdružuje okresní hospodářské komory Jihomoravského kraje. Má své zastoupení v řadě orgánů v rámci regionu své působnosti, tak i Jihomoravského kraje. Členství v komoře je dobrovolné a nezastupitelné. Členem OHK Břeclav se může stát právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním ejstříku, nebo vlastnící živnostenský list, a má sídlo na území ČR. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo OHK Břeclav na základě přihlášky podnikatelského subjektu. Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů a je spojeno s úhradou ročního členského příspěvku. Výše členského příspěvku je diferenciována podle obratu žadatele. Činnost komory je upravena STA- TUTEM, JEDNACÍM ŘÁDEM a dalšími vnitřními předpisy. Zástupci OHK Břeclav jsou členy statutárních orgánů: Regionální hospodářské komory jižní Morava Regionální rozvojové agentury jižní Moravy Regionálního řídicího a monitorovacího výboru Všeobecné zdravotní pojišťovny, pobočka Břeclav Aktivně se podíleli na tvorbě rozvojových projektů: Strategie rozvoje okresu Břeclav Plán péče a rozvoje Lednicko-valtického areálu Strategie rozvoje Brněnského kraje 1. Snímkem se vracíme na konferenci ke zlepšení synergie mezi veřejnou správou a podnikatelskou veřejností s tématikou strategického rozvoje a rozvoje hospodářství Jihomoravského, kterou za podpory Jihomoravského kraje uskutečnila OHK Břeclav ve spolupráci s městem Břeclav a KHK na konci září. 2. Oborové setkání k inovaci výrobků pomocí 3D digitalizace a rapid prototyping se uskutečnilo 25. listopadu 2008 v Mikulově. Tématém byla také aplikace Metody konečných prvků ve strojírenství v rámci kurzu European school of Computer aided engineering technology a vzdělávání v oblasti průmyslového designu. 3. Za podpory Jihomoravského kraje se 16. září 2008 uskutečnilo ve Valticích setkání podnikatelů se zástupci veřejné správy. OHK Břeclav zde také představila InMP a služby, které poskytuje. CO ČLENSTVÍ PŘINÁŠÍ: slevy na akce pořádané OHK Břeclav a KHK JM možnost zajímavé prezentace firmy, výrobků a služeb poskytování soustavné informační podpory podnikatelských aktivit firmy možnost efektivnějšího prosazování potřeb a zájmů firmy možnost se zapojit podle svých zájmů a schopností do činnosti komory RM Břeclav poskytuje tyto služby: Informační servis včetně všeobecných informací o regionu Všeobecné informace o podmínkách a změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a legislativa pro podnikatele Informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni Informace o možnostech čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU Pořádání odborných seminářů a vzdělávacích akcí Poradenství obecné a specializované (právní, ekonomické) Konzultace k problematice EU INFOR-FLEX Také v Břeclavi se uskutečnila konference INFOR-FLEX pro malé a střední podnikatele. Obsáhla řadu témat z oblasti významu a vlivu značky a corporate identity na hospodářské výsledky, marketingového myšlení a reklamní kampaně, až po praktické ukázky reklamy a propagace pro MSP v praxi, s podporou měst a obcí v rámci propagace podnikatelů. Konference se uskutečnila na počátku října ve spolupráci s Jihomoravskou hospodářskou komorou. RM Břeclav poskytuje Informační servis pro podnikatele a firmy CHCETE ZÍSKAT KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO VAŠE PODNIKÁNÍ? Komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a zahraničí Informace o produktech CEI, CEBRE, ČEB, EGAP, Czechinvest a ostatních informačních míst (EuroInfoCentra, RPIC, CzechTrade) Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat regionální informační místo osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce: inmp.komora.cz. Regionální informační místo Břeclav: nám. T. G. Masaryka 10 tel: fax: ŘEDITEL: Ing. Pavel Šindelář PRACOVNÍCI: Zdeňka Maňáková asistentka ředitele, pracovnice Ověřovatelské kanceláře (výpisy z ISVS) Věra Žáková manager účetnictví Ing. Tomáš Drobilič manager poradenství Michaela Vaidová, BA manager pro informatiku a vzdělávání, pracovník InMP MR-servis, s.r.o. KDO JSME Jsme společnost nabízející komplexní řešení v oblasti úklidu a prodeje čisticí techniky a chemie. Společnost MR-servis, s.r.o., vznikla v roce SPOLEČNOST SE ZAMĚŘUJE NA: prodej úklidové techniky, úklidových a hygienických potřeb, úklidové chemie, dávkovacích a napěňovacích zařízení profesionální úklidové služby ošetření a renovace podlah poradenství v oblastech úklidu, vybavení úklidovou technikou, ošetření a renovace podlah zahradnické práce (projekce, realizace a údržba) více na Modernizujte služby, snižte mzdové náklady, zkraťte čas strávený úklidem! PRODEJNÍ SÍŤ Firma má své sídlo a rovněž centrálu v centru Břeclavi. Výhodná poloha města zaručuje přístup na trhy v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku v akčním rádiu více než 150 km. V samotné České republice má naše firma detašovaná pracoviště v Brně, Ústí nad Labem, Praze, Hodoníně a Mikulově. PRODEJ V nabídce společnosti jsou čisticí systémy HEFTER, vysavače ELSEA, chemické prostředky k čištění, dávkovače, zpěňovače a úklidové pomůcky. V sortimentu jsou také pady, kartáče, brusivo a široký výběr náhradních dílů k prodávané technice. Standardně patří ke službám prodej použité techniky a půjčovna. SERVIS Ve společnosti působí zkušený předváděcí a servisní tým pracovníků, kteří ke své práci na cestách za zákazníkem využívají moderní vozový park. Provádíme záruční i pozáruční servis úklidové techniky, jak v místě určení, tak rovněž v našem kvalitně vybaveném servisním středisku. TURNADO 55 PRO DUEL (vysavač ELSEA) FS 112 S Hefter Cleantech KS 105 Hefter Cleantech MAXIMUS (vysavač ELSEA) podlahový čisticí systém zametací systém MR-servis, s.r.o. Za Bankou Břeclav tel.: fax.: Zákaznická linka:

12 Jihomoravský LOBBING prosinec Plesová sezóna je na spadnutí... Zimní měsíce počínajíc měsícem lednem jsou již tradičně sezónou nejrůznějších plesů. Ať už se chystáte na ples pořádaný renomovanou mezinárodní firmou, na tradiční hasičský bál či na synovu prodlouženou, jistě chcete zazářit a vypadat skvěle, jedinečně, stylově. Ženy to mají samozřejmě složitější, neboť se musejí daleko více než muži ohlížet na nové módní trendy na rozdíl od mužů jim ale není proti mysli strávit jistý čas běháním po obchodech a vybíráním toho správného modelu. U večerních šatů velice záleží na celkovém dojmu, neboť s vaší večerní róbou by měly ladit doplňky, boty, kabelka, účes a líčení. Právě make-up může být někdy zrádný, když to žena ve snaze vypadat co nejlépe mírně řečeno přežene. Základem úspěchu je však zcela nesporně volba správného střihu šatů. Nemáte-li vůbec představu o tom, jaký střih by vám padl nejlépe, vyplatí se obejít více butiků, popřípadě navštívit půjčovnu společenských šatů. Můžete si vyzkoušet libovolný počet šatů a v klidu si tak ujasnit, jaký styl a střih šatů vám sedí nejlépe. Letošní sezóna je v tomto směru tom, že design je důležitým nástrojem konkurenceschopnosti výrobku dnes už ani nelze pochybovat. Ano, ale služby designérů jsou drahé mohou namítnout někteří malí a střední podnikatelé, kteří by sice rádi učinili design součástí své podnikatelské strategie, ale mají pocit, že si to nemohou dovolit. Pak je jistě zaujme informace, že od července tohoto ruku teď mohou získat prostřednictvím nové služby Design pro export poskytované agenturou CzechTrade až 40 tisíc korun na úhrady služeb profesionálního designéra. CzechTrade pro tento účel nabízí individuální službu Analýza stavu designu ve firmě, jejíž provedení skýtá možnost získat finanční příspěvek na práci profesionálního designéra. Designér provede na vysoké profesionální úrovni odbornou analýzu stávajícího stavu designu ve firmě v celkové hodnotě 50 tisíc korun, přičemž cena této služby je 10 tisíc korun. Na základě provedené analýzy vypracuje designér závěrečnou zprávu, která bude obsahovat i návrh adekvátního řešení. Designéra pro tento účel si lze vybrat v adresáři designérů, který připravila agentura Czech Trade. V současné době můžete na jeho stránkách nalézt profily 27 designérů a neustále se registrují další. V rámci projektu Design pro export nabízí agentura soubor individuálních služeb pro malé a střední firmy. Patří mezi ně také vzdělávání manažerů firem na seminářích, prezentujících na případových studiích efektivitu využití průmyslového designu ve výrobě. Semináře nazvané Průmyslový design - cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportu vedou zkušení designéři a zástupci firem, kteří již mají zkušenosti s prací profesionálního designéra na vývoji svých výrobků. Semináře jsou pořádány ve spolupráci s regionálními manažery CzechTrade a regionálními hospodářskými komorami. V říjnu a listopadu tohoto roku proběhly již semináře v Ostravě a Českých Budějovicích. Na službu Analýza stavu designu ve firmě byl sice pro letošní rok ukončen příjem objednávek, ovšem v lednu 2009 bude již opět služba v nabídce. Podrobné informace se dozvíte na stránkách dost milosrdná a ponechává nám víceméně volnou ruku. Vládne totiž nesmírná pestrost střihů. Stále se nosí antické splývavé šaty, upnuté dlouhé šaty, které podtrhují ženské křivky, šaty s rozevlátou sukní i princeznovské róby. Stejná volnost se týká i barevné škály ostatně jako téměř všeho v letošní módní sezóně. Rozhodně nic nepokazíte, zůstanete-li u klasických odstínů černé a bílé a správnou volbou bude nesporně i béžová, krémová, barva šampaňského, slonovinová bílá i oblačně bílá. Ani u večerních šatů však neuděláte chybu, zvolíte-li vysloveně křiklavé odstíny - provokativní červenou, růžovou, zelenou, mystickou rudou, svůj návrat slaví fialová, v oblibě je i popelavá a výrazná tyrkysová. Pokud se zaměříte na šaty od slavných módních návrhářů, zjistíte, že nešetří zajímavými doplňky a aplikacemi například v podobě peří, kovových aplikací, třpytek, perliček, zlatého či stříbrného lemování, rozparků, různobarevných spodniček. Povoleno je dokonce i boa. Z minulé sezóny zůstaly pásky, mašle a mašličky. Dosti časté jsou také různě velké volánky a kraječky, aplikace z průsvitných materiálů a našitých květin, mnohdy dosti velkých rozměrů. Dobrou cestou při výběru té pravé róby je inspirovat se v kolekcích slavných módních návrhářů pro letošní zimní FINANČNÍ PODPORA DESIGNU O BONTON Ukázka umu českých designérů: JAROSLAV KLEIN: KOUPELNOVÝ NÁBYTEK STAR, LEBON RENÉ ŠULC: POHOVKA VÁŽKA, MM INTERIER EVA NAVRÁTILOVÁ: LEHOKOLO NATRIX ALEŠ MACHŮ: MĚSTSKÉ AUTO, PONY AUTO TREND Co je to catering? Catering pochází z anglického slova cater, které má význam nakupovat, obstarávat potraviny, zatímco catering bychom přeložili asi jako společné stravování. Zřejmě proto, že toto slovo vyvolává především představu závodní jídelny, ujalo se spíše anglické pojmenování. Takto přísně vzato by sem tedy spadaly i restaurace a hotely, ale skutečnost je taková, že pod pojmem catering se rozumí stravování v terénu, a to jak pod širým nebem (v případě zahradních slavností), tak v prostorech, které nedisponují vlastním zázemím pro přípravu a podávání jídel a nápojů. Může se pak jednat o prostory historické sezónu a podle některého modelu si pak nechat zhotovit ten vlastní. Zcela jiná situace je samozřejmě v přístupu mužů, kteří se k módě ve většině případů staví jako k nutnému zlu, i když dnes už to neplatí zdaleka tak jako dříve. Pokud muž vysloveně odmítá hledat to, co mu sluší a co je právě trendy, měl by sáhnout po tom, v čem se cítí dobře a v čem bude sám sebou. Obecně lze říct, že pro pánské šaty do společnosti platí celkem jednoduché pravidlo, a sice že muž by měl ladit se svou partnerkou. Smoking či tmavý oblek se jistě nekupuje každý rok, ale lze je doplnit vhodnou kravatou nebo motýlkem, které budou korespondovat s oblečením ženy. Velmi atraktivním a v poslední době stále více oblíbeným doplňkem je i šerpa nebo vesta v barvě večerních šatů ženy, kterou muž doprovází. (paláce, sály reprezentačních domů) či moderní budovy, které s potřebnou konferenční technikou poskytují zázemí pro pořádání školení či konferencí, přičemž tyto prostory je možné si pronajmout. S tím, stejně jako s výběrem odpovídajícího místa, vám pomohou specializované cateringové firmy. Objednavatel však může mít k dispozici i vlastní prostor - nejčastěji firemní jednací sály. Ovšem stejně dobře lze uspořádat pohoštění i v soukromí domova. Jedná se buď o tzv. diskrétní catering pro malou skupinku osob, nebo větší oslavu pro početnější společnost, která by byla nad síly hostitele. Postupně vás zde budeme seznamovat s možnými podobami stravování v terénu a vysvětlíme vám jejich zásady. Slavnostní vyhlášení 1. grantové výzvy Jihomoravská komunitní nadace byla zaregistrována u Krajského soudu v Brně k 31. říjnu tohoto roku. V jejich správních orgánech jsou Mgr. Zuzana Domesová (místostarostka Hodonína) jako předsedkyně, Ing. Jana Krutáková (starostka městyse Moravská Nová Ves), Libor Nazarčuk (moravský sommelier) a Michal Švagerka (ředitel OHK Hodonín). Na začátku této cesty bylo vyhlášení výzvy nadace na Úřadu městyse Moravská Nová Ves za účasti správní rady nadace a mnohých osobností z veřejného života jako například krajského radního Ing. Jiřího Jandy nebo poslance Parlamentu ČR Ing. Jiřího Petrů. Grantová výzva mohla být vyhlášena díky štědrosti vinařů dárců vína výjimečných kvalit a partnerské Nadaci VIA. V Praze pak proběhla 5. listopadu 2008 Benefiční dražba vín. Výzva nadace nese název Poznej svoji komunitu! a očekává od žadatelů detailní znalost prostředí, v kterém působí, a co nejefektivnější nakládání s dary, které se na území působnosti nadace vyskytují. Tato idea není v rozporu s potřebou řešit místní problematiku naopak vyžaduje řešení místní problematiky ruku v ruce s bohatstvím, které Hodonínsko a Břeclavsko nabízí. Velvyslanec USA Richard W. Graber, který do regionu zavítal za účelem účasti na slavnostním vyhlášení 1. grantové výzvy nadace, se seznámil s vinaři regionu a navštívil také Kostice, kde si prohlédl dílo ak. malíře Jaroslava Blažka, významného umělce regionu a dárce nadace. Jeho cesta pak pokračovala na Obchodní akademii v Hodoníně, kde bude Jihomoravská komunitní nadace realizovat projekt s názvem Klub přátel nadace. Jeho obsahem bude zavádění konceptu Zodpovědného chování firem v regionu. Zlata Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

02/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů?

02/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů? Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů? Odpověď naleznete na str. 13. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci Praha hostila jednání skupiny V4

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více