OPEN SOURCE BULLETIN. listopad 2010 číslo 1. V tomto čísle:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEN SOURCE BULLETIN. listopad 2010 číslo 1. V tomto čísle:"

Transkript

1 listopad 2010 číslo 1 OPEN BULLETIN SOURCE V tomto čísle: Project OSEPA Open Source Software Konsorcium OSEPA Nedávné události Nadcházející události Konference OSEPA

2 OSEPA Použití open source softwaru Cílem projektu OSEPA je nastartovat celoevropskou diskusi o změnách, k nimž by mělo dojít v politickém rámci, aby mohl veřejný sektor využívat výhod open source softwaru. Cílem projektu je za prvé prosazovat znalosti a povědomí o hlavních výhodách a nevýhodách, nákladech a efektivitě přijetí a používání FOSS veřejnou správou. Dalším cílem je identifikovat faktory, které veřejné správě brání či ji zrazují od vyzkoušení open source softwaru a přechodu na něj. Třetím cílem je pomoci při překonávání těchto překážek a pomoci veřejné správě v Evropě vyzkoušet FOSS řešení, využívat je a těšit se z výhod, které přinášejí. Hlavním cílem projektu je posloužit těm částem veřejné správy, které nejsou s FOSS ve veřejné správě v Evropě obeznámeny, jako vodítko při jeho přijímání, a to za základě zkušeností organizací, které již na FOSS přešly. A konečně: OSEPA usiluje rovněž o podporu interregionální spolupráce. Projekt vychází z předpokladu, že společné výzvy a potřeby se lépe řeší na interregionální úrovni. Rozhodnutí zde mohou mít multiplikační efekt a mohou zde vznikat silné a vlivné aliance. Veřejná správa může hrát jedinečnou roli katalyzátoru při prokazování hodnoty FOSS a při odstraňování právních a organizačních překážek a bariér pro jeho přijímání. Program INTERREG IVC je součástí Evropského teritoriálního cíle spolupráce politiky strukturálních fondů na období roku 2007 až Usiluje o interregionální spolupráci s cílem zlepšit efektivitu regionálních rozvojových politik a přispět k modernizaci hospodářství a lepší konkurenceschopnosti. Další informace najdete na Fakta o projektu OSEPA OSEPA je projekt financovaný programem INTERREG IVC Délka: Rozpočet: Cca 1,8 mil. EUR Hlavní partner: KEDKE (Ústřední svaz řeckých obcí a komunit) Samotné konsorcium OSEPA může interně oslovit asi 1300 místních a regionálních samospráv v Evropě 1

3 FOSS free/open source software Co je to FOSS? Free / open source software (FOSS) je počítačový software, jehož zdrojový kód je přístupný a jehož licence dává uživatelům možnost spouštět program za jakýmkoliv účelem, studovat ho a upravovat ho a dále šířit kopie původního nebo upraveného softwaru (bez povinnosti platit autorské poplatky původním vývojářům). FOSS nabízí potenciálně strategickou nezávislost na prodejcích a dlouhodobě nižší náklady na software. kritická masa uživatelů, kteří by vytvořili nezbytný cyklus užívání a zlepšování. Výhody FOSS FOSS může oproti licencovanému softwaru nabízet značné výhody a strategickou nezávislost na prodejcích softwaru. Vyšší spolehlivost. FOSS není všelék, ale veřejnému sektoru evidentně přináší potenciální výhody. Může snížit náklady na pořízení IT a zbavit veřejný sektor závislosti na prodejcích softwaru. Překážky FOSS rozšíření Přes potenciální výhody a přesto, že FOSS existuje již mnoho let, podniky a veřejná správa s jeho přijímáním váhají. Neexistuje proto dostatečná FOSS představuje značný potenciál zvýšení konkurenceschopnosti pro všechny, kdo se rozhodnou jej používat jak z řad veřejné správy, tak z řad občanů a společností. Je proto nezbytné se zabývat tím, jak a zda je vhodnou veřejnou politikou možné odstranit bariéry a překážky a jak potenciální přínosy FOSS přetavit na skutečné a zvýšit tak konkurenceschopnost evropských ekonomik. Výzkum FOSS v rámci projektu OSEPA Projekt OSEPA provede v letech 2010 a 2011 průzkum ve 20 evropských zemích s cílem vyhledat, popsat a analyzovat současný stav využití FOSS a jeho dopadů na veřejnou správu. Lepší stabilitu. Bez komerčně vázané interoperability. Strategickou nezávislost na prodejcích softwaru. 2

4 Konsorcium OSEPA Ústřední svaz měst a obcí Řecko Kraj Vysočina Česká republika Město Schoten Belgie Magistrát města Strovolos Kypr Nadace pro rozvoj vědy a techniky Extremadura Španělsko MFG Baden-Württemberg Agentura pro inovaci v oblasti ICT a médií Německo Švédská asociace obcí pro společný rozvoj e-služeb Švédsko Region Emilia-Romagna Itálie Asociace místních a regionálních úřadů Lotyšsko Magistrát města Bistrita Rumunsko Univerzita Sheffield Velká Británie Výzkumný akademický institut počítačových technologií Řecko 3

5 Nedávné události Zahajovací schůzka Zahajovací schůzka projektu OSEPA proběhla v řeckých Aténách 18. a 19. března 2010 za účasti zástupců 13 partnerů z 11 zemí EU. 1. studijní návštěva První studijní návštěva v rámci projektu OSEPA se uskutečnila od 8. do 9. června 2010 ve Stuttgartu. Uspořádala ji agentura Public Innovation Agency for ICT and Media, MFG Baden-Württemberg, SRN. Cílem studijní návštěvy bylo umožnit sdílení know-how uživatelů, kteří již s FOSS mají zkušenosti. Přítomni byli zástupci organizátorů, kteří již používají FOSS, jakož i další odborníci. Diskutovalo se o osvědčených postupech a vyměňovaly se nabyté vědomosti a zkušenosti s používáním FOSS. Příspěvky přednesli mimo jiné: Thomas Uhl (Topalis AG), Benjamin Schumacher (ITOMIG GmbH / město Böblingen), Jan Verlinden (město Schoten), Horst Bräuner (město Schwäbisch Hall) a Oliver Schulze (Agorum Software). Součástí studijní návštěvy byla rovněž world café dílna, která umožnila další diskusi o otázkách využití FOSS a možnostech navázání kontaktů mezi účastníky. 1. workshop Tématem 1. workshopu projektu OSEPA, kterou uspořádaly SAMBRUK a město Malmö, byl rozvoj individuálních řešení v oblasti FOSS a zapojení veřejné správy v Evropě do open source. Dílna se uskutečnila ve švédském Malmö 29. a 30. června a jejím cílem bylo prozkoumat případy osvědčené praxe s cílem posoudit úspěch přijímání FOSS. Během této dvoudenní akce měli účastníci příležitost diskutovat o nových přístupech k rozvoji FOSS, požadavcích nových podnikatelských modelů a o případových studiích týkajících se FOSS spolu s otevřenými e-službami ve veřejném sektoru. 2. studijní návštěva Od 30. června do 1. července 2010 proběhla další studijní návštěva projektu OSEPA, a to do měst Malmö ve Švédsku a dánského Lyngby- Taarbaek. Během studijní návštěvy měli účastníci možnost seznámit se s případy osvědčených postupů při migraci na FOSS jak z pohledu poptávky, tak nabídky a vyzkoušet další FOSS produkty z oblasti komunikačních služeb. Na návštěvě přednášeli mimo jiné: Jens Kjellerup (obec Lyngby- Taarbaek), Morten Kristoffer Hansen (dánské ministerstvo vědy a technologie), Allan Rameny (obec Lyngby-Taarbaek), Morten Kjaersgaard (dánské sdružení dodavatelů OSS), Claes-Olof Olson (SAMBRUK). 4

6 nadcházející open události Projekt OSEPA plánuje několik otevřených aktivit pro zástupce veřejné správy, IT manažery, odborníky na FOSS, akademiky, uživatele FOSS a další aktéry s cílem vyvolat diskusi o různých otázkách týkajících se open source softwaru. Listopad 2010 Interregionální dílna organizovaná Lotyšskou asociací místních a krajských samospráv LPS. Jaro 2011 Interregionální dílna organizovaná obcí Strovolos. doporučení s cílem přispět k tvorbě politiky v Evropě v oblasti nákupu softwaru. Zároveň proběhne v několika evropských městech několik dalších aktivit v rámci projektu OSEPA. Zima 2010/2011 Studijní návštěva organizovaná nadací FUNDECYT. Studijní návštěva organizovaná obcí Strovolos. Léto 2011 Studijní návštěva organizovaná městem Schoten. Studijní návštěva organizovaná Univerzitou v Sheffieldu. Účelem studijních návštěv je nabídnout účastníkům příležitost poznat knowhow partnerů, kteří již mají s FOSS zkušenosti, získat provozní a technické znalosti a ovlivnit debatu o příslušné politice. Cílem návštěv na místě je podporovat bilaterální zhodnocení politiky zúčastněných organizací a umožnit komparativní analýzu již zavedených postupů. Léto 2011 Interregionální dílna organizovaná Univerzitou v Sheffieldu. Dílna se zaměří na přezkum případů osvědčených postupů na mikroúrovni a bude sledovat podmínky, za nichž lze FOSS úspěšně přijímat a za nichž může přinášet pozitivní výsledky. Sledujte pravidelně aktuální oznámení na. V nadcházejících měsících budou publikovány směrnice osvědčených postupů v užívání FOSS a politická 5

7 konference 1. evropská konference OSEPA: Použití a dopad open source ve veřejné správě O čem je? První konference projektu OSEPA financovaného EU nazvaná Použití a dopad open source ve veřejné správě: směrem k efektivnější Evropě proběhne ve městě Badajoz ve Španělsku ve dnech 1. a 2. prosince Organizátor: FUNDECYT Nadace pro rozvoj vědy a technologie v Extremaduře, Španělsko. První konference OSEPA se bude zabývat strategickým dopadem přijetí FOSS a vztáhne jej na stávající technologické a servisní prostředí ve veřejné správě s důrazem na současný stav přijímání FOSS a dopad open source softwaru na technologie, mentalitu a připravenost veřejné správy. Konference poslouží jako otevřené fórum pro účastníky z řad veřejné správy v Evropě, kteří již mají zkušenosti s FOSS, pro zástupce veřejné správy, kteří mají zájem FOSS vyzkoušet či přijmout, pro zástupce veřejné správy s omezenými či nulovými znalostmi o FOSS i pro odborníky na FOSS. Účastníci budou mít příležitost zapojit se do stimulujících diskusí a interaktivních seminářů doplněných o prezentace průzkumů a případové studie / osvědčené postupy. Témata konference Konference se bude zabývat strategickými důsledky free / open source softwaru a vztáhne je ke stávajícímu technologickému a servisnímu prostředí ve veřejné správě v Evropě. Důraz přitom bude klást na následující otázky: Sektorová aplikace: ústřední, krajská a místní správa a samospráva, občanské služby, vzdělávání, zdravotnictví, cestovní ruch, e-vláda Strategický vliv přijetí FOSS Ekonomika open source Překážky Přínosy a potíže Případové studie a osvědčené postupy Právní rámec, duševní vlastnictví, patenty, legalizace, licencování Interregionální spolupráce Výměna zkušeností v rámci komunitních projektů Užitečné informace Chcete-li se zaregistrovat, navštivte scripcion.php. Registrace na konferenci je zdarma Místo konání: Vědeckotechnologický part Extremadura Adresa: C/ Benito Mahedero Balsera núm Badajoz Jak se zapojit Pokud máte příspěvek, projekt nebo nápad týkající se FOSS, o který byste se chtěli podělit, anebo pokud máte profesní zkušenosti s použitím open source softwaru ve veřejné správě, kontaktujte prosím 6

8

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více