ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září."

Transkript

1 ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1

2 fotogalerie Den pro Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. Fota: Zdeněk Kocur 2 Odolen 10/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 14/2013 ze dne Rada města schválila: Vítěze VZMR Mateřská škola a družina Odolena Voda stavební práce a to spol. PRADAST, spol. s r.o., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice, za cenu díla ,00 Kč bez DPH. Výpověď smlouvy spol. STATUZ AMD, s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 166, Odolena Voda, ve věci: pronájem elektrokotelny na Dolním náměstí na pozemku ppč. st. 32 v k. ú. Odolena Voda důvodem je přestěhování skladu Technických služeb Odolena Voda do nebytových prostor elektrokotelny na Dolním náměstí, jež jsou ve vlastnictví města Odolena Voda. Dodatek ke smlouvě o dílo se spol. MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, ze dne na Revitalizaci obytných domů na Horním náměstí v Odoleně Vodě a to o prodloužení termínu dokončení stavby do a o vícepracech na díle. Směrnici města Odolena Voda Harmonogram účetní závěrky města Odolena Voda s účinností od a Odpisový plán města Odolena Voda pro rok Poskytnutí slevy ve výši 30 % z nákladů na dodávku tepla za topnou sezónu 2012/2013 a to za bytovou jednotku č. 15. v č. p. 270, ulice Kpt. Jaroše, Odolena Voda uživateli předmětného bytu panu E. F., Odolena Voda. Celková sleva nákladů na dodávku tepla za topnou sezónu 2012/2013 činí Kč. Finanční kompenzaci za výměnu oken v bytě č. 1 v č. p. 255 Horní nám., Odolena Voda nájemníkům H. Ch. a J. V. ve výši Kč a dále finanční kompenzaci za výměnu oken v bytě č. 11 v č. p. 255 Horní nám., Odolena Voda nájemnici H. B. ve výši Kč. Finanční kompenzace za výměnu oken bude hrazena z rozpočtu bytového fondu správcem spol. KLOKOČ s.r.o. Snížení nájmu ve výši 30 % z nájmu z důvodu opakovaného zatékání do bytu při akci prováděné revitalizace objektu A Horní nám a objektu B Horní nám , kdy nebylo možno řádně využívat předmět nájmu z důvodu probíhajících sta- vebních prací a to nájemníkům: 1) L. J. ve výši Kč/měsíc po dobu 4 měsíců celkem Kč. 2) J. B. ve výši Kč/měsíc po dobu 1 měsíce celkem Kč. Snížení nájmu za byt č. A 92 o velikosti 41,11 m 2 v 5. NP č. p. 455 U Radnice, Odolena Voda panu J. K. a to ve výši 20 % v období od do doby odstranění řádně nahlášených reklamačních závad. Podání žalob prostřednictvím advokátky JUDr. Jiřiny Jandové, se kterou Město Odolena Voda uzavřelo smlouvu na poskytování právních služeb za paušální odměnu ve výši Kč dle čl. 5.1 smlouvy za každý případ (od podání žaloby až do pravomocného ukončení soudního sporu) na dlužníky z důvodu neplacení nájemného v bytech v majetku města Odolena Voda. Vítěze výběrového řízení Dodávka konvektomatů pro MŠ a ZŠ v Odoleně Vodě společnost Retigo s.r.o., se sídlem Láň 2310, Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ,27 Kč. Zrušení výběrového řízení na Opravu střechy budovy č. p. 14 MěÚ Odolena Voda, důvodem je, že se přihlásila pouze 1 firma došlá nabídka nesplňovala požadavky dle výzvy VZMR. Vítěze výběrového řízení na Dodávku gastrovybavení pro kuchyň ZŠ a MŠ v Odoleně Vodě společnost UNIMA-FOOD s.r.o., Lékořicová 232, Praha, za cenu Kč včetně DPH a se zárukou 24 měsíců. Vítěze výběrového řízení na Pořízení zametacího stroje redukce imisní zátěže ve městě Odolena Voda společnost Haiteco CZ s.r.o. Na Štěpnici 485, Ústí nad Orlicí, za cenu Kč včetně DPH a se zárukou 28 měsíců. Vítěze poptávkového řízení na Zhotovení polyuretanového odlitku lyry včetně jejího upevnění na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku uchazeče: Jan Holub, V Horní Stromce, 2457/2, Praha 3, za cenu Kč a se zárukou 24 měsíců. Podmínkou je schválení technologie výroby lyry památkovým ústavem, které bude součástí smlouvy o dílo, na dodání a montáž lyry. Výtah z jednání Rady města č. 15/2013 ze dne Rada města schválila: Vítěze poptávkového řízení na úpravu povrchu chodníku v ul. Velkoveská p. Miloslava Holečka, Kudrnova 324, Odolena Voda, za celkovou cenu prací ve výši Kč. Směrnici na inventarizaci majetku města Odolena Voda a Směrnici ke zpracování rozpočtu města Odolena Voda. Plán inventur plán k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Odolena Voda za rok Uzavření smlouvy na Dodání a montáž konvektomatů s příslušenstvím pro MŠ a ZŠ v Odoleně Vodě se společností RETIGO s. r. o., se sídlem Láň 2310, P. S. 43, Rožnov p. Radhoštěm, za cenu ,27 Kč včetně DPH, se zárukou 24 měsíců. Uzavření smlouvy na Dodání gastrovybavení pro kuchyň MŠ a ZŠ v Odoleně Vodě se společností Unima-Food s.r.o., se sídlem Lékořicová 232, Praha 10, za cenu Kč včetně DPH. Uzavření smlouvy na realizaci Rekonstrukce elektroinstalace kuchyní v MŠ a ZŠ a dále ve třídách 4. NP ZŠ v Odoleně Vodě se společností Pavel Čulák, Seifertova 1444, Neratovice, za cenu Kč. Dodatek smlouvy č. 1 mezi Městem Odolena Voda a spol. Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, na dodávku a montáž plastových oken ve Sportovní hale v Odoleně Vodě za celkovou cenu díla Kč včetně DPH a to z důvodu skutečného provedení díla po zaměření. Záměr na pronájem Čenkovských rybníků na dobu 15 let, nejpozději do Místní organizaci Českého rybářského svazu, se sídlem Komenského 296, Odolena Voda. Přidělení bytu zvláštního určení č. A 73 o velikosti 1+kk o výměře 41,37 m 2 s příslušenstvím ve 2. NP domu č. p. 455 U Radnice, Odolena Voda paní K. V., bytem Kladno v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda čl. E Přidělení bytů uchazečům evidovaným v pořadníku bytů zvláštního určení od na dobu neurčitou. V souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku města nájemní smlouvu s paní J. L., trvale bytem Odolena Voda k bytu č. 206 o dispozici 1+kk ve 2. NP o výměře 58,50 m 2, v Odoleně Vodě č. p. 395, ulice Pod Tvrzí s účinností od na dobu neurčitou. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Z. M. na pronájem bytu č. 12 v č. p. 277 Komenského, Odolena Voda od po dobu trvání pracovního poměru u Policie ČR Obvodní oddělení Policie ČR v Odoleně Vodě. Finanční kompenzaci ve výši Kč za výměnu oken v bytě č. 10 v č. p. 253 Horní nám. Odolena Voda manželům J. a M. P. Odolen 10/2013 3

4 zprávy z radnice Finanční kompenzace bude hrazena z rozpočtu bytového fondu. Smlouvu mezi Městem Odolena Voda a společností Haiteco CZ s.r.o. Na Štěpnici 485, Ústí nad Orlicí, na dodání zametacího stroje, za cenu Kč včetně DPH a se zárukou 28 měsíců, podmínkou je získání dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Jako vlastník stromů, stojících na pozemku města u Základní školy Odolena Voda poražení celkem tří stromů, které přímo brání světlu ve třídách a na chodbách základní školy a současně ničí fasádu, a to v souladu s platnou právní legislativou. Realizaci zajistí Městský úřad Odolena Voda. Zvýšení kapacity Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha východ ze 192 dětí na 224. Důvodem je stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pod Čj: KHSSC 39797/2013 ze dne 4. září 2013 a dále platný kolaudační souhlas s užíváním stavby: Mateřská škola Lidická č. p. 224, Odolena Voda ze dne 21. srpna 2013 pod Čj: STO-3870/2013 So., jimiž je určen počet dětí v nově zřízených 2 třídách v Mateřské škole Lidická č. p. 244 v Odoleně Vodě v maximálním počtu 32 dětí. Návrh spol. AERO Odolena Voda o. s. ve věci vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem (volejbal, fotbal, basketbal, tenis) včetně dvou atletických drah (rovinky 4-5 drah) + osvětlení, v souladu se schválenou PD, nebo jejich dílčích částí. Celková výše investice cca Kč, očekávaná dotace 100 % tj Kč, vícenáklady Kč. Umístění na škvárovém hřišti ve Sportovním areálu v Odoleně Vodě, realizaci zajišťuje AERO Odolena Voda o. s. Rada města revokovala: Bod č. 2 v Usnesení Rady města Odolena Voda č. 12/2013 ze dne kdy ruší své rozhodnutí ve věci: Zvýšení kapacity Mateřské školy Odolena Voda, okres Praha - východ ze 192 dětí na 226. Rada města uložila: Tajemníkovi Městského úřadu Odolena Voda podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu ve věci: neuskutečněné opravy v objektu restaurace Opera, která je v majetku města Odolena Voda, která měla proběhnout v r v celkovém objemu Kč. Na základě revizní zprávy elektroinstalace v předmětném objektu je prokázáno, že opravy nebyly provedeny. Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda provést kontrolu neoprávněných trvalých pobytů v bytech v majetku města Odolena Voda. Vedoucímu odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, v případě schválení rozpočtového opatření č. 77 v rámci úpravy č. 5/2013 rozpočtu města Odolena Voda pro r v Zastupitelstvu města Odolena Voda, zajistit odstranění zjištěných revizních vad a nedostatků na elektroinstalaci a hromosvodech v č. p. 90, nám. V Hálka v Odoleně Vodě restaurace Opera: - vypracování projektové dokumentace elektro, jejíž součástí bude protokol o určení vnějších vlivů, - rekonstrukce elektroinstalace a vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace, - kolaudace provedené rekonstrukce a vypracování výchozí revize. Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda zpracovat návrh realizace přemístění sběrného dvora do lokality ČOV a zde v souladu s platnou legislativou zajistit provoz sběrného dvora a v rámci návrhu schválení rozpočtu na r předložit návrh realizace k projednání. Komisi pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda projednat Návrh rekultivace vytěženého prostoru, který byl vypracován tak, aby i při své jednoduchosti vytvořil nový, přírodně maximálně hodnotný ekosystém. Toto řešení spočívá v zatravnění prostorů technologie a deponií a vytvoření retenční vodní plochy na plato lomu. Souhrnný plán sanace a rekultivace se stane výchozím podkladem pro změnu POPD dle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledek předložit Radě města Odolena Voda k projednání. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Z činnosti městské policie Školní rok se nám rozběhl v plném tempu a příchuť léta je pryč. I u městské policie se rozjely nové úkoly a cíle. Jak jsem již informoval, byl zahájen provoz kamerového systému v našem městě, který má zásadním způsobem pomoci strážníkům při jejich nelehké práci. Dále jsme ve spolupráci se školní družinou při ZŠ Odolena Voda, konkrétně paní učitelkou Valentovou, začali preventivní činnost s našimi nejmenšími s programem pejsek Ajax. Tento program je celoroční a děti si v jeho rámci budou osvojovat základní návyky bezpečnosti v silničním provozu, prevence kriminality a dalších důležitých zásad, které se jim budou určitě hodit. Dále jsme asistovali a nemalou měrou pomáhali při konání akce Den pro Vodolku. Zde jsme společně strávili krásné odpoledne a děti si mimo jiné mohly prohlédnout výstroj a výzbroj naší městské policie a také si osvěžit v rámci krátkých testíků znalosti pravidel silničního provozu. Taktéž úspěšně proběhl již třetí ročník šachového turnaje O pohár velitele městské policie, těší mne, že mohu svou záštitou podpořit mladé a úspěšné šachisty v jejich sportovním klání. Tímto děkuji panu Ivo Střelbovi a jeho kolektivu nadšenců za pomoc při organizaci tohoto turnaje. Rád bych vyzdvihl práci strážníků v nočních hodinách, kdy povedení lapkové a darebáci mají největší žně. Strážníci v rámci noční hlídky zjistili podezřelé vozidlo jedoucí od Odoleny Vody směrem na Úžice. Šlo o pick-up zjevně ve špatném technickém stavu, řidič vozidla se choval velice podivně. Strážníci pojali podezření, že by se mohlo jednat o osobu v pátrání anebo o odcizené vozidlo, vůz proto v obci Úžice zastavili. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že vozidlo je v katastrofálním technickém stavu a řidič není oprávněn k řízení motorového vozidla. Na místo byla přivolána hlídka PČR Lužec, která zjistila, že řidič nejen nesmí řídit motorová vozidla, ale navíc byl pod vlivem pervitinu, hlídka PČR jej proto převezla k dalším úkonům. Strážníci městské policie se zaměřili také na sílící nápor nákladních vozidel v našem městě, ve spolupráci s Krajským dopravním dohledem Policie České republiky Středočeského kraje podnikli akci se zaměřením na přetíženost nákladních vozidel, převážně z lomu Čenkov, a celkový technický stav nákladních vozidel. Je až k neuvěření, co si někteří řidiči dovolí na silnicích s takto velkými vozidly. Přetíženými náklady počínaje, přes špatný technický stav až po požití alkoholu před jízdou anebo během jízdy. Jsem rád, že se takovéto akce daří realizovat a nadále v nich budeme pokračovat. Jak je zřejmé, skutečně se nenudíme a naše práce je pestrá. Přeji vám, aby vaše podzimní dny nezkazilo špatné počasí a užili jste si krásy barev podzimu. n Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda 4 Odolen 10/2013

5 zprávy z radnice Město otevřelo novou mateřskou školu Rekonstrukcí původního bytového domu v ulici Lidická se 4 vybydlené městské byty z 60. let proměnily na 2 třídy nové mateřské školy pro 32 dětí. Město Odolena Voda tak zvýšilo od poloviny září počet míst ve svém předškolním vzdělávacím zařízení na celkových 224. Stále ještě jsme nebyli schopni vyhovět dalším 70 žádostem rodičů o umístění dětí ve školce. Je to dlouhodobý problém města, který již v současné době řešíme postupnou realizací záměru města na výstavbu další multifunkční budovy, která bude mít kapacitu 50 míst v MŠ a 4 oddělení družiny k využití základní školou. Slavnostní přestřižení pásky k nové školce a symbolické předání školky do rukou ředitelky MŠ proběhlo 11. září za účasti zástupců vedení města, zastupitelů a ředitelky MŠ. Rekonstrukce začala v březnu letošního roku a bylo na ni vynaloženo cca 3,3 mil. Kč. A protože je na štítu domu nad vchodem do školky krásný obrázek beránka, shodli jsme se při uvádění školky do provozu, že by bylo příhodné nazývat novou školku Mateřská škola U beránka. Zda se toto označení mezi lidmi vžije, ukáže teprve čas. n Dita Výborová, starostka města Fota: Archiv MěÚ Technické služby informují I když už tady máme podzim, vrátím se ještě krátce k prázdninám. Během tohoto období technické služby města nezahálely. Dokončovali jsme vnější fasádu školky Lidická a suterénní prostory. Ve školce v ul. Komenského jsme prováděli zednické práce v kuchyni pro rozšíření kapacity jídel pro naše nejmenší. Přeprava jídel si vyžádala zbudování nového přístupu ke kuchyni školky, kde se umístila nová branka s nájezdem pro vozíky s potravinami. V dílně technických služeb byl vyroben nový poklop k čisticí šachtě před kuchyní základní školy a naši zedníci jej zabudovali. Nezapomněli jsme ani na starší generaci, v klubovně seniorů jsme odstranili příčku tak, aby se senioři do klubovny pohodlně vešli. V září jsme umisťovali nové obrubníky v ul. Postřižínská Dolní náměstí, následovat bude oprava kanálků v ul. Farská a úprava terénu cesty z parkoviště U cukrovaru do zadních prostor k rybníčku za sběrným dvorem. Stále provádíme údržbu zeleně a keřů v celém prostoru města. Došlo k prostříkání chodníků Roundupem, abychom se zbavili nežádoucího plevele v chodnících. Účastnili jsme se s technickou pomocí i Dne pro Vodolku. Pokračovat bude výstavba pouličního osvětlení v ul. Velkoveská a dokončí se pouliční osvětlení v ul. Na Štěpnici. Vážení občané, přeji vám krásné prožití podzimních dnů, věřím, že nastane ještě pár krásných slunečných dní babího léta. n Tomáš Špička, vedoucí technických služeb Odolen 10/2013 5

6 zprávy z radnice Kamerový systém ve městě Vážení Vodoláci, jak jste si již mohli všimnout, od začátku měsíce září je v provozu bezpečnostní kamerový systém našeho města. S úspěchem jsme ukončili první etapu pokrytí rušných ulic ve městě bezpečnostními kamerami. Bylo naším dlouhodobým úkolem a přáním zvýšit bezpečnost a prevenci proti nekalým živlům a různým vandalům. V rámci rozpočtu města se nám podařilo vybudovat a zprovoznit první čtyři kamery, které jsou na klíčových místech města. Někdo by si mohl říct, že nově umístěné kamery budou sloužit k šmírování občanů, ale opravdu tomu tak není a nikdy nebude. Jedná se o dlouhodobý projekt, který má zajistit vaši větší bezpečnost a větší ochranu i vašeho majetku. A kdo má přístup ke kamerovému záznamu? Mohu vás ubezpečit, že k obsluze a následným záznamům mají přístup pouze strážníci městské policie a to za velmi přísných podmínek, které zaručují diskrétnost a maximální přehled o manipulaci s kamerovým systémem. Doufám, že toto opatření bude v maximální míře kladně přijato a pomůže nám všem k lepšímu a klidnějšímu životu ve městě. Jak ochráníme vaše soukromí a předejdeme zneužití záznamů Kamerový dohlížecí systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práva svobod. Kamerový systém bude obsluhován strážníky městské policie, popřípadě odborně způsobilou osobou. Tito budou povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob bude možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému. Podmínky budou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů: vše, co uvidí operátoři, bude považováno za přísně důvěrné operátoři budou vázáni povinností mlčenlivosti nežádoucí scény budou moci být automaticky rozostřeny zákaz prohlížení záznamu nepovolanými osobami zákaz tisku fotografií, uložení záznamu na jakýkoliv nosič bez povolení vel. MěP záznamy budou archivovány v uzamykatelných trezorech na operátorské pracoviště nemají přístup cizí osoby občané budou vhodným způsobem upozorněni, že jsou v monitorovaném prostoru n Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odlena Voda Poděkování Ráda bych poděkovala na tomto místě hlavním organizátorkám 4. ročníku Dne pro Vodolku a to paní Monice Lohniské a paní Pavlíně Špičkové. Obě mají spolehlivé spolupracovníky a pomocníky, jako jsou členové jejich komisí, zaměstnanci technických služeb města, městské policie či dobrovolní hasiči. Všem patří velký dík za to, že přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Letošní ročník se opět podařil, a to jak krásným počasím, tak hojnou účastí účinkujících i návštěvníků, kteří se s námi celé odpoledne při zajímavém programu dobře bavili. n Dita Výborová, starostka města Do Prahy bez infarktu? K jednodušší cestě na dálnici D8 a následně do Prahy by měla přispět nová úprava dálniční křižovatky ve Zdibech. Dotkne se především směru od Mělníka, ale zlepšení by mělo být patrné i z ostatních směrů. Jde o bypass kruhové křižovatky. Stavba za necelých 5 milionů korun se rozběhne do konce září. Podle dopravních inženýrů by tato úprava měla výrazně zkrátit obvyklé ranní kolony. Zprovozněním obchvatu se odstraní úzké dopravní hrdlo při napojení na dálnici D8. Podle měření dopravní intenzity projíždí ve všední dny Líbeznicemi, Bořanovicemi a Březiněvsí více než 15 tisíc vozidel. Podle opakovaného měření z loňského roku je cesta v dopravní špičce od Mělníka na Prahu o něco rychlejší přes zdibskou křižovatku. I tak ale velká část řidičů volí raději cestu o dva kilometry kratší přes centra obcí. Strávit tak mohou v autě až o 3 minuty více a více spotřebují i pohonných hmot. Připisujeme to zvyku a také faktu, že psychologicky se lépe snáší kolona v obci než v polích. Z hlediska dopadu na životy místních obyvatel je to ale samozřejmě mnohem horší, říká jeden z autorů dopravních průzkumů Petr Hofhansl ze společnosti AF Cityplan. Na základě jeho odborného doporučení vznikají v obcích nová opatření, která by měla přispět k větší bezpečnosti chodců a omezit tranzitní dopravu. K prosazování rychlejších změn na cestě do Prahy zřídily obce v letošním roce i nový web Najdete tam i podrobnější informace o plánovaných úpravách dálniční křižovatky ve Zdibech. n Dita Výborová, starostka města D8 Ústí n. L. II/608 Klíčany II/608 D. Chabry I/9 Mělník D8 Praha 6 Odolen 10/2013

7 zprávy z radnice Stavební odbor městského úřadu Odolena Voda vykonává od 1. srpna činnosti silničně-správního úřadu Tato změna byla provedena za účelem zkvalitnění služeb pro občany Odoleny Vody a stavebníky v katastrálním území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov. (Nyní je možno vyřídit žádosti na jednom místě.) Vše o Stavebním úřadě MěÚ Odolena Voda najdete na webové adrese: Na webových stránkách jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny veškeré odkazy tj. formuláře stavebního úřadu, silničně správního úřadu a ochrany životního prostředí, závazné pokyny pro zpracování dokumentace, dle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury a webové aplikace e-utilityreport žádost o vyjádření k existenci sítí přes internet, která bezplatně poskytuje občanům službu e-utilityreport. Cílem služby e-utilityreport je zjednodušení procesu podání žádostí a obdržení vyjádření k existenci inženýrských sítí pro jednotlivé stavební záměry s užitím pro širokou veřejnost. Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich relevantním provozovatelům/vlastníkům prostřednictvím odkazu z tohoto webového portálu V odkazech je také uveden přehled správních poplatků za úkony podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. n Ing. Zdeněk Sova, vedoucí stavebního odboru Otevřený dopis občanů města Odolena Voda, ulice Úžická Paní starostko, obracíme se na Vás s žádostí o zásah a řešení kritické situace hlučnosti v naší ulici. Dlouhodobě je v naší ulici zvýšená hlučnost, způsobená projíždějícími automobily a automobily TIR s návěsy. V posledních dvou měsících se tato situace ještě zhoršila, protože frekvence průjezdu nákladních automobilů vzrostla. V době od 5.30 hod. je hluk nesnesitelný. Tato situace trvá zhruba, s polední přestávkou, kdy se provoz zmenší, až do večerních hodin. Nákladní automobily rachotí ještě více, když nejsou zatíženy nákladem. Tento stav je pro nás a naše děti velice stresující. Veliké nákladní TIR, které se projížděním naší ulicí zřejmě vyhýbají dálničním poplatkům, zcela zastíní světlo v našich pokojích. Otřesy negativně působí i na naše obytné domy. V bytech se třesou lustry a sklenky. Na základě těchto skutečností žádáme o okamžité řešení popsané situace. Mimochodem, automobily zjevně nedodržují předepsanou rychlost, která by v našem úseku ulice měla být z důvodu chybějícího chodníku snížena. Žádáme také o změření hlučnosti v ulici a další zásahy, které alespoň sníží popsanou skutečnost. Žádáme o zveřejnění tohoto dopisu v následujícím Odolenu a zároveň o zveřejnění Vaší odpovědi také v Odolenu. V loňském roce jste na shromáždění občanů rovněž slibovala (již poněkolikáté) vybudování chodníku v naší ulici. Stavba měla být zahájena na podzim roku Zatím je ovšem ticho po pěšině. Dokažte nám, že alespoň něco dokážete prosadit s pomocí občanů. Proto jste také byla zvolena. Za ulici Úžická Jaroslava Skalická Svůj podpis pod petici připojilo dalších 30 občanů. Odpověď starostky na otevřený dopis občanů města Odolena Voda, ulice Úžická Vážení občané bydlící v okolí ulice Úžická, zatížení místních komunikací nákladní dopravou vnímáme jako obecný problém obcí v našem regionu, který souvisí s blízkostí hlavního města Prahy a tedy i s kumulací logistických areálů a dalších podnikatelských aktivit, které na sebe vážou provoz nákladní dopravy. V případě Odoleny Vody a ulice Úžická se jedná zejména o pohyb vozidel k logistickému parku Úžice a rovněž tak o pohyb vozidel k dálnici D8, k logistickému areálu Zdiby a k tranzitu ve směru na Kralupy nad Vltavou. Bohužel není v silách města nákladní dopravu v obci zcela eliminovat a zamezit provozu nákladních vozidel ulicí Úžickou. Již před zasláním Vašeho otevřeného dopisu byly učiněny kroky, které si kladou za cíl zlepšení dopravní situace v ulici Úžická. Je podána žádost o stanovisko na Policii ČR, Dopravní inspektorát Praha venkov východ a to ve věci trvalé změny dopravního značení Nejvyšší dovolená rychlost 40 v ul. Úžická v Odoleně Vodě. Po obdržení stanoviska ze strany PČR Di bude dále řešeno s Městským úřadem Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy (příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. 124 odst. 6. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), který stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (umístění dopravního značení, které sníží rychlost v ulici Úžická na 40 km/h). Snížená rychlost na 40 km/h je plánována po celé délce ulice Úžická, tedy v úseku Dolní náměstí za ulici U Jordánu, a to v obou směrech. Dále, jako podpůrný prostředek pro zlepšení dopravní situace, je plánováno četnější měření rychlosti prostřednictvím Městské policie Odolena Voda v uvedené lokalitě. Výše uvedená opatření směřují k zlepšení dopravní situace v dané lokalitě. Je pravdou, že v současné době je již téměř nemožné zajistit odklonění nákladních automobilů nad 12 t z našeho města z toho důvodu, že již nelze zajistit objízdnou trasu, protože okolní vesnice tento limit již na svých územích uplatnily. V době kolem roku 2009 zřejmě naše město zaspalo a o zavedení limitu na svém území nezažádalo. V dnešní době se nám toto zaváhání již zřejmě nepodaří napravit. O případném provedení měření hlučnosti v ulici Úžická se musí (vzhledem k finanční náročnosti těchto měření) rozhodnout v orgánech města. Níže pro úplnost uvádím postup v případě měření hluku příslušnou hygienickou stanicí. Odolen 10/2013 7

8 zprávy z radnice Postup hygienické stanice při řešení stížnosti na hluk: 1) Podnět stížnost na nadměrnou hlučnost zaslat na místně příslušnou hygienickou stanici s uvedením o jakou problematiku se jedná včetně kontaktu na podatele. 2) Následně je provedeno místní šetření odborným pracovníkem hygienické stanice za účasti podatele podnětu k získání potřebných údajů k vyhodnocení uvedených skutečností, stanovení rozsahu a termínu případného měření. 3) Objednávku a stanovení termínu měření zajišťuje hygienická stanice po ověření nezbytnosti kontrolního měření s ohledem na vysokou finanční náročnost měření. 4) Měření probíhá bez vědomí původce hluku k prokázání reálné hlukové situace ve spolupráci s podatelem podnětu. Po obdržení a vyhodnocení protokolu z měření hluku je buď prokázáno splnění podlimitních hodnot hluku a podnět se uzavře nebo jsou zjištěné hodnoty hluku nadlimitní a pověřený zaměstnanec zahajuje s původcem hluku řízení za účelem odstranění nadlimitního stavu a vyvození právních důsledků z nedodržení povinností v ochraně veřejného zdraví dle 92 zákona. Objednání tohoto opatření projedná Rada města. Investiční záměr na vybudování chodníku v ulici Úžická má připravenu projektovou dokumentaci a jeho realizace se bude pohybovat ve výši asi 3,5 mil. Kč. V loňském roce bylo vybudování chodníku v ulici Úžická vázáno na získání dotace za následné finanční spoluúčasti města. Dotaci se nepodařilo získat a nebylo možné (vzhledem k finanční náročnosti) realizovat tento investiční záměr pouze z vlastních prostředků města. V letošním roce jsme na jaře byli postaveni před výpadek příjmů města ze státního rozpočtu, a tudíž chodník opět realizován nebyl. Ráda bych tuto investiční akci viděla dokončenou v příštím roce, ale osobní sliby nelze dávat, pokud záležitosti jsou rozhodovány kolektivně v orgánech města. Chápu Vaše obavy a oprávněné požadavky. Ne vždy je ale možné je řešit a realizovat ihned a dle přání občanů. Investiční záměr na výstavbu chodníku v ulici Úžická je schváleným investičním záměrem města na rok Věřím, že se na tuto investiční akci v příštím roce peníze v rozpočtu najdou, já osobně toto řešení budu v zastupitelstvu podporovat. S pozdravem Ing. Dita Výborová, starostka města SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. n Den pro Vodolku Letos již počtvrté jsme se mohli potkat na Dni pro Vodolku. Pesimisté se obávali špatného počasí, to nám však neuvěřitelně přálo, a tak byl sobotní den příjemně prosluněný a teplý. Jako každý rok si i letos mohli návštěvníci, zejména děti, vyzkoušet spoustu zajímavých aktivit, činností a soutěží, které pro ně připravili zástupci místních spolků, organizací a firem (např. střelba ze vzduchovky, hraní na hudební nástroje, skákání na trampolínách, skákací hrad, různé vědomostní soutěže aj.). Za všechny aktivity děti dostávaly drobné odměny. Ve stánku města pak každý dětský návštěvník dostal dáreček v podobě pastelek a omalovánek. Také zde probíhalo zdarma malování na obličej... Zatímco zástupci spolků a sdružení prezentovali na stanovištích svoji činnost, na hlavním podiu probíhal doprovodný program, kde mohli diváci sledovat různá taneční a sportovní vystoupení dětí i dospělých. Nechyběla ani ukázka zásahu dobrovolných hasičů z Dolínku a poté pak ukázka práce jejich dětských nástupců. Zájem vzbudilo také vystoupení, které si připravili žáci a žákyně z oddílu trampolín. V závěru zahrál na kytaru a zazpíval vodolský písničkách Vladimír Šunda. Myslím, že i letos se akce podařila a všichni si užili spoustu zábavy. V závěru bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, bez kterých by se Den pro Vodolku neobešel. Další poděkování patří sponzorům akce: Lékárna Odolena Voda, Petra Clinic manželé Řehořkovi, Zlatnictví K. Maisnerová, Textil u pošty M. Lubasová, kadeřnictví Red Zone Z. Holčíková, Žabka A. Němec, Kadeřnictví M. Turková, HAKO mzdy manželé Šímovi, Květiny Lucie L. Součková. Ti všichni přispěli spoustou sladkých odměn pro děti. Zvláštní poděkování patří panu Petru Babčákovi, kterého již můžeme považovat za hlavního sponzora akce, neboť druhým rokem přispěl na Den pro Vodolku finanční částkou Kč. Velký dík patří technickým službám, bez kterých bychom neměli patřičné zázemí, jmenovitě p. Špičkovi, Mužíčkovi, Pejlovi a hlavně panu Jelínkovi, který velel naprosto bezproblémovému a svižnému chodu příprav. Děkujeme také městské policii za zajištění bezpečnosti a pořádku a veliteli panu Kolbábkovi navíc za moderování celé akce. Zdravotnický dozor vykonávala paní doktorka Mahdíková, které tímto také děkujeme. Největší dík pak patří všem organizátorům akce (I. Pirná, E. Boháčková, E. Plavcová, P. Špičková, M. Malá, B. Rosová, L. Martincová) a paní starostce Ditě Výborové nejen za spolupráci a pomoc při organizaci, ale také za zaštítění celé akce. Za rok se opět těšíme na shledanou při kulatém 5. ročníku. n Za organizátory Monika Lohniská 8 Odolen 10/2013

9 zprávy z radnice / školství V září 2013 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Miroslava Belšánová Odolena Voda Ludmila Růžičková Odolena Voda Vladimír Šoltys Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Alena Woláková Odolena Voda Zdeňka Lončáková Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Hana Vlastníková Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Irena Pokorná Odolena Voda Pozvánka Setkání se starostkou a místostarostou města Vážení občané, ráda bych vás srdečně pozvala na setkání se starostkou města Ditou Výborovou a místostarostou města Karlem Philippem. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy. Osobně si ráda vyslechnu vaše názory, podněty a připomínky k životu ve městě. Kdy? v pondělí v hodin Kde? v klubovně č. 9 v Klubu Aero Těšíme se s vámi na viděnou. Dita Výborová, starostka města Blahopřejeme jubilea Šestaosmdesátiny Božena Vlasáková Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Ing. Miloš Bohoněk Odolena Voda Osmaosmdesátiny Václav Žáček Odolena Voda Jedenadevadesátiny Anna Tovarová Odolena Voda Třiadevadesátiny Jaroslav Kopecký Odolena Voda Šestadevadesátiny Václav Provazník Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Zprávičky z naší školičky První měsíc školy máme za sebou. I přes provozní problémy se začalo učit v osmi třídách a během září se otevřely dvě třídy v ulici Lidická. Mateřská školka má nyní kapacitu 224 dětí. Z toho je pět tříd předškoláků, kteří začali plavecký výcvik v Kralupech nad Vltavou. Každá třída má svůj program akcí, během školního roku je pro děti připraveno několik divadelních představení, výletů a také návštěva městské knihovny a základ- ní školy, s kterou budeme spolupracovat. Závěrem školního roku pojedou předškoláci na školu v přírodě a slavnostně se s nimi rozloučí- me. První akcí ve školce byla návštěva sokolníka, který dětem na školní zahradě ukázal dravce. Začátkem října uvidí děti divadelní představení. Štěpánka Barcalová Odpadový sloupek aneb Co o odpadech možná nevíte Díl 2. Třídění a využití papíru Z odpadů nejvíce vytřídíme papíru, ve Středočeském kraji to vloni bylo přes 11,6 kg na osobu. Více než 13 tisíc tun starého papíru z domácností tak neskončí na skládkách odpadů, ale je předáno ke zpětnému využití. Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se tak podařilo zachránit minimálně stromů, které by jinak musely být pokáceny na výrobu papíru, nemluvě o úsporách vody a energií. To potvrzuje, že třídění odpadů má smysl! Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna získávaná složitým chemickým procesem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. Platí, že čím delší vlákno, tím kvalitnější papír. Vhodnou alternativou je ale získávání celulózových vláken ze starého papíru. Tento proces je několikanásobně méně náročný na energii a je při něm použito jen minimum chemických látek. Jak se vlastně sběrový papír v papírnách zpracovává? Nejdříve se rozvlákní v rozvlákňovači, který si můžete představit jako veliký mixér. V něm se papír mixuje asi 30 minut, až vznikne vodní roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále upraví, zbaví se např. kovových sponek, plastových pásek a podobných nečistot a vlákna se použijí k výrobě papírových výrobků. Papírové vlákno může projít recyklací šest až sedmkrát, pak už je příliš krátké a papír z něj nelze vyrobit. Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové obaly, vlnitá lepenka, papír pro noviny a časopisy, obaly na vajíčka apod. I papír, který prošel několikrát recyklací, lze dále užitečně využít lze například kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky. Poděkování mateřské školy! Za provozu se dodělávaly úpravy v kuchyni a na školní zahradě. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za vstřícnost a toleranci. Děkujeme firmě Revco pana Martina Pancíře za bezúplatné dodání barev na vymalování a výzdobu MŠ Lidická. ODOLEN 10/2013 9

10 školství Nový školní rok začal Před půl osmou se začal školní dvůr zaplňovat, začíná nový školní rok. Někdo se O L E D N těší více, někdo méně, s největší radostí O A přicházejí asi prvňáčci. Letos jsme otevřeli 3 první třídy s celkovým počtem 79 žáků. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prvňáčky v jejich krásně vyzdobených třídách přivítali paní učitelky, paní starostka Ing. Dita Výborová, pan místostarosta Bc. Karel Philipp, paní ředitelka a paní zástupkyně. Všichni jim popřáli hodně úspěchů a jedniček, rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy. My přejeme úspěšné vykročení do nového roku 2013/2014 všem našim žákům, někteří z nich zasedli do nových tříd a učeben, které vznikly během prázdnin, kdy škola procházela částečnou rekonstrukcí. n Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka ZŠ Fota: Archiv ZŠ Skvělé třetí místo v soutěži ministerstva zemědělství V únoru 2013 proběhl v naší třídě 6.A projekt v rámci Světového dne vody, jehož výsledky jsem poslali na ministerstvo zemědělství, abychom se mohli zúčastnit soutěže Na stejné vlně, kterou ministerstvo u příležitosti tohoto dne vyhlásilo. Ve víru aktuálních událostí jsme na tuto soutěž trochu pozapomněli a o to větší bylo naše překvapení, když nám poslední červnový týden přišla velká krabice plná různých dárků bloky, pexesa, freesbee, kniha o rybnících v ČR a sodastream. Pro nás byl ale velmi důležitý hlavně diplom, který nám patří za 3. místo v kategorii žáků druhého stupně základních škol a gymnázií. Je to pro nás ocenění naší snahy a motivace do dalších let. n Žáci 6.A Stalo se ještě v minulém školním roce Zážitek, na který jen tak nezapomenu Ve čtvrtek 20. června jsem měl možnost díky Janu Stružovi, předsedovi Sdružení CZECH TOP 100, které sdružuje nejúspěšnější české firmy, setkat se s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Tímto setkáním jsem mohl úspěšně zakončit svoji závěrečnou práci s názvem Prezidenti Československé a České republiky. Akce a moje setkání s panem prezidentem proběhlo na pražském Žofíně. n Marek Koten 9.A 10 Odolen 10/2013

11 organizace a spolky Klub seniorů Prázdniny skončily a tak i my senioři jsme mohli zahájit od září schůzky v našem klubu. V pondělí 2. a 9. září jsme se sešli naposledy před několikadenní přestávkou, během které nám technické služby pod vedením pana Špičky začaly bourat příčku, aby se rozšířil prostor v klubu a vešlo se tam více seniorů. Opět jsme začali fungovat od 30. září. Mezitím jsme pokračovali v našich aktivitách ve čtvrtek 12. září jsme se vypravili na poslední zájezd v tomto roce a to do Mníšku pod Brdy. Zde jsme navštívili zámek, prohlédli si okolí. V odpoledních hodinách jsme se vydali na Sva- tou Horu u Příbrami. Tato procházka byla i s průvodcem. Mnohé jsme se dozvěděli a bylo to velmi zajímavé. Jako bonus jsme se svezli vláčkem, který nás provezl téměř celou Příbramí. Velmi milým překvapením bylo, že tato jízda byla zdarma. Zájezd mohu hodnotit jako velmi zdařilý. Pro příští rok budeme s komisí opět vybírat nevšední místa a věřím, že naše zájezdy budou stejně jako letos plně obsazeny. n Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv klubu seniorů Odolen 10/

12 organizace a spolky Vodolský revír v říjnu V říjnu dále postupně ubývá přirozených zdrojů potravy pro zvěř a ta je nucena hledat potravu na polích, kde se paství na řepce a časně setých obilninách. Spárkatá zvěř se začíná shlukovat do zimních tlup. Stává se více viditelnou, což není projevem přemnožení zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí aktivisté, ale jedná se o její přirozené chování, které má za cíl zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období a ubránění se predátorům. Je to přirozený projev adaptace chování zvěře na změny jejího životního prostředí. V říjnu se musí myslivci věnovat přikrmování. Zvěři se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o přežití zimního období. Srncům začíná období shazování parůžků, nové jim začnou růst koncem ledna. Probíhá daňčí říje, která je doprovázená souboji podobně jako u jelení říje. Bažantí zvěř vyžaduje pravidelné doplňování obilovin do zásypů. Pokud totiž ve svém okolí nenajdou dostatek potravy, migrují do vzdálenějšího okolí, kde se stávají kořistí predátorů, nebo se ocitnou v blízkosti lidských obydlí. V říjnu pokračují polní práce. Je prováděna orba a setí ozimé pšenice. Zaseté plochy postupně vzcházejí. Mnoho polí bylo po sklizni ošetřeno totálními" herbicidy, které nenechají na poli jedinou živou rostlinu. Zvěř je i tímto faktem nucena stahovat se na vzešlé ozimy a na okraje silnic a železnic. Tam je potravy dostatek, hrozí však poškození zemědělských plodin či komplikace řidičům. Příchod podzimu tak znamená pro řidiče nejen častější výskyt snížené viditelnosti, mlhy a kluzké vozovky, ale i větší pravděpodobnost srážky se zvěří. KLUB BERUŠKA Mini mažoretky Berušky z klubu Beruška se zúčastnily mažoretkového festivalu v Libochovicích. Na festivalu naše mažoretky zhlédly 20 konkurenčních mažoretkových souborů. Přestože se kvůli nepříznivému počasí musel celý slavnostní průvod přesunout do tělocvičny TJ Sokol v Libochovicích, vystoupení s pochodovým defilé se našim mažoretkám velmi povedlo a vysloužily si slova chvály za výkon a image souboru. Mažoretky Berušky jsou po absolvování jarního Národního šampionátu ČR v Kladně a podzimního Festivalu mažoretek již o něco zkušenější a nyní trénují na Mistrovství ČR, na které pojedou v listopadu do Litoměřic. Držme jim palce! Premiéru vystoupení sóla twirlingu jste měli možnost vidět v září na Dni pro Vodolku. Vystoupení předvedla Klaudie Velebilová, která sklidila zasloužený aplaus a obdiv svých kamarádek. n Dagmar Berková Foto: Archiv klubu Beruška n Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Farní charita Neratovice a SAFARI ve Dvoře Králové V rámci sociálně aktivizačních služeb jsme se s našimi klienty vydali na výlet do unikátní ZOO ve Dvoře Králové, jediné svého druhu v České republice. Součástí této zoologické zahrady je safari, které návštěvníci projíždějí autobusem. Výlet pořádala Farní charita Neratovice 25. září a byl jako vždy pro klienty zdarma. Cílem našich sociálně aktivizačních služeb je umožnit našim klientům začlenění do společnosti a využívání všech možných a dostupných aktivit tak, aby se cítili právoplatnými členy společnosti. Věříme, že tento den byl pro naše klienty přínosem. n Zaměstnanci Farní charity Neratovice 12 Odolen 10/2013

13 organizace a spolky / kultura a volný čas Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Petr Merkes: Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce Neohrožený detektiv vyšetřuje zločin v zákulisí soutěže kouzelníků. Jiří Žáček: Krysáci jsou zase spolu Na motivy televizního večerníčku. Miloš Nesvadba: Kouše to, štípe to, zlobí to Veselé texty i obrázky pro nejmenší. Janet Tashjianová: Žil jsem jako kniha Pro čtenáře od 9 let. Amy Tinterová: Reset Před pěti lety zemřela, o 178 minut později vstala z mrtvých. Nyní je rychlejší, silnější alespoň zatím. Barry Trappney: Já fakt nejsem trapnej Humoristická knížka pro čtenáře od 7 let. Zuzana Pospíšilová: Fánkova další dobrodružství Čtení pro prvňáčky. Beletrie Ken Follett: Na věky věků Historický román. Blaine Harden: Útěk z Tábora 14 Autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. Kate Moltonová: Zapomenutá zahrada Dojemný příběh o tajemství, rodině a paměti. Jiří Sequens: Hříšní lidé města brněnského Inna Rottová: Muž, který četl John Connolly: Hněv andělů Jiří Březina: Na kopci Detektivní romány. Helena Tyburcová: Nepřestávej tančit Životní osudy čtyř žen. Klára Janečková: Prokletý původ Historický román z 16. století. Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než jiným. Danielle Steel: Přátelé navždy Jude Deveraux: Pod maskou měsíce Lucie Millerová: Nevěrná Nicholas Sparks: To nejlepší z nás Romány ze současnosti. Hana Whitton: Zimní princezna Osudy Sophie, dcery Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny. Hilary Mantelová: Předveďte mrtvé Odvážný obraz tudorovské Anglie. Torkil Damhaug: Žhář Nejlepší norský krimiromán roku n Naďa Střelbová Kulturní komise Rady města Odolena Voda si dovoluje pozvat na výstavu Ozvěny domova obrazy Karla Kušky Rodný domek Vítězslava Hálka náměstí Vítězslava Hálka 3 Odolena Voda Dolínek Středa 9. až neděle 13. října 2013 ve všední dny od 16 do 18 hodin v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin Vernisáž se koná v úterý 8. října 2013 od 18 hodin Karel Čapek, Arnošt Goldflam VĚŠTKYNĚ, VRAŽDY A JASNOVIDCI Divadlo Rokoko, Praha Pátek 18. října 2013 od hodin Kulturní komise si vás všechny dovoluje pozvat na svérázné adaptace Čapkových povídek. Magické příběhy s tajemstvím někdy až hororovým, jindy úsměvným, trochu detektivní, trochu legrační, trochu nostalgické. Hrají Hana Doulová, Jan Vlasák, Dana Batulková, Jaroslav Vlach a další. Scéna David Marek. Režie Arnošt Goldflam. Třicet vstupenek (18 seniorských za cenu 110 Kč a 12 za základní vstupné 220 Kč do řady si můžete zakoupit od pondělí 23. září 2013 v Městské knihovně Odolena Voda na ulici Československé armády 362 (pondělí a čtvrtek 9 12 a hodin, úterý 9 12 a hodin, pátek 9 12 hodin). Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč (žáci, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají dopravu zdarma). Odjezd autobusu v hodin od Klubu Aero v Revoluční ulici 305. Návrat zpět do Odoleny Vody je předpokládán v cca hodin. skupina PRORADOST pořádá soutěžní festival country, folkových, bluegrassových, trampských skupin a písničkářů ODOLENFEST 2013 FESTIVAL SE KONÁ v sobotu od hod. Klub Aero, Odolena Voda JAKO VEČERNÍ HOSTÉ VYSTOUPÍ EL GAUČO a LÍSTEK TĚŠIT SE MŮŽETE MIMO JINÉ NA VYSTOUPENÍ SKUPIN: PRORADOST, AULEN ORFEUS, THE BUVOL, MÁSLOVICKÉ DRNKAČKY, FIXAGE, VÝPLACH, HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ, EXCELENCE... VSTUPNÉ 89,- Kč, děti do 130 cm vstup zdarma Festival je pořádán s podporou města Odolena Voda a jeho kulturní komise MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ v sobotu 19. října od 13 hodin více na Odolen 10/

14 kultura a volný čas Kino Vltava Program na říjen Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 3 čt Donšajni (ČR) 110,- Kč pá Rivalové (USA / Německo / VB) 120,- Kč Gravitace 3D (USA / VB) 130,- Kč so Oggy a škodíci (Francie) 90,- Kč Justin: Jak se stát rytířem 3D (Španělsko) 150,- Kč Gravitace (USA / VB) 100,- Kč ne Justin: Jak se stát rytířem (Španělsko) 100,- Kč Rivalové (USA / Německo / VB) 120,- Kč Donšajni (ČR) 100,- Kč čt Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč pá Rivalové (USA / Německo / VB) 120,- Kč Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč so Make your Move 3D (USA) 130,- Kč Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč ne Zataženo, občas trakaře 2 (USA) 130,- Kč / 105,- Kč děti do 15 let Zataženo, občas trakaře 2 3D (USA) 165,- Kč/ 130,- Kč děti do 15 let Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč Gravitace 3D (USA / VB) 130,- Kč st Make your Move 3D (USA) 130,- Kč / 100,- Kč studenti út Zataženo, občas trakaře 2 (USA) 130,- Kč / 105,- Kč děti do 15 let Turbo 3D (USA) 150,- Kč / 130,- Kč děti do 15 let Make your Move 3D (Jižní Korea / USA) 130,- Kč st Turbo (USA) 125,- Kč / 100,- Kč pro děti do 15 let Zataženo, občas trakaře 3D (USA) 165,- Kč /130,- Kč děti do 15 let Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč čt Příběh kmotra (ČR) 120,- Kč Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na říjen Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná pá ne út ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Koncert kapely Zrní Vstupné: 120,- Kč v předprodeji / 150,- Kč na místě 1. prodloužená základních tanečních kurzů pro mládež odpolední kurz večerní kurz Vstupné: 100,- Kč Karneval na kolečkách Z pohádky do pohádky Vstupné: 60,- Kč 17. čt Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč pá Plán útěku (USA) 100,- Kč Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč so Turbo 3D (USA) 150,- Kč / 130,- Kč děti do 15 let Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč Plán útěku (USA) 100,- Kč ne Zataženo, občas trakaře 3D (USA) 165- Kč / 130 děti do 15 let Turbo (USA) 125,- Kč / 100,- Kč pro děti do 15 let Plán útěku (USA) 100,- Kč Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč čt Carrie (USA) 110,- Kč so Turbo 3D (USA) 150,- Kč / 130,- Kč děti do 15 let Kameňák 4 (ČR) 110,- Kč ne Turbo (USA) 125,- Kč / 100,- Kč pro děti do 15 let Turbo 3D (USA) 150,- Kč / 130,- Kč děti do 15 let Machete zabíjí (USA / Rusko) 110,- Kč Příběh kmotra (ČR) 120,- Kč po Turbo 3D (USA) 150,- Kč / 130,- Kč děti do 15 let Turbo (USA) 125,- Kč / 100,- Kč pro děti do 15 let Příběh kmotra (ČR) 120,- Kč Machete zabíjí (USA / Rusko) 110,- Kč čt so ne čt ne út čt Tančírna Vstupné: 70,- Kč osoba / 120,- Kč pár De Facto Mimo Jihlava Zelené prasátko Z pohádky do pohádky Vstupné: 60,- Kč Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež odpolední kurz Základní taneční kurzy pro mládež večerní kurz Vstupné: 50,- Kč Taneční vstoupení ZUŠ Kralupy Vstupné zdarma Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež odpolední kurz Základní taneční kurzy pro mládež večerní kurz Vstupné: 50,- Kč Divadlo A Studiu Rubín Federer Nadal Vstupné: 200,- Kč / 150,- Kč studenti, senioři Divadýlko Kuba Stop pohádka aneb Jak zachránit princeznu Z pohádky do pohádky Vstupné: 60,- Kč 14 Odolen 10/2013

15 kultura a volný čas / sport drakyáda 2013 Dračí dílna Přijďte si si vyrobit vlastního draka, takový lítá lítá nejlépe! Štětec a a nůžky si si vezměte sebou, ostatní bude připraveno. Pondělí října 2013, hodin Společenský sál sál Klubu Aero Pouštění draků Neděle října 2013, hodin Místo konání bude upřesněno. V V případě bezvětří nebo deštivého počasí bude pouštění draků operativně přesunuto na na nejbližší příznivější termín. Zvou členové kulturní komise Fotbal Starší a mladší Starší a mladší přípravka po návratu ze soustředění trénovala v domácím prostředí. Svou mistrovskou soutěž zahájily obě přípravky turnajem a starší přípravka na hřišti Sokola Veltěž, kde chlapci předvedli skvělý výkon a postupně přehráli mužstva Klecan 5:1 (branky: Votruba, Winkelhofer, Čepec, Pelíšek a Matviak) Radonic 9:0 (branky: Rudl 3, Čepec 2, Vodička, Kos Š., Pelíšek a Winkelhofer) Veltěže 9:0 (branky: Čepec 3, Pelíšek a Winkelhofer 2, Matviak a Rudl). V utkání o první místo v turnaji i přes dobrý výkon prohrála s FK Brandýs 3:0. V turnaji tak starší přípravka obsadila 2. místo a nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Štěpán Kos. Turnaj mladší přípravky se odehrál na hřišti FK Brandýs s těmito výsledky: TJ Aero SKK Hovorčovice 2:2 (branky: F. Winkelhofer 2) Sokol Veltěž 3:3 (branky: F. Winkelhofer 3) SK Zeleneč 0:4 FK Brandýs 10:1 (branky: F. Winkelhofer 7 a A. Winkelhofer 3). Konečné pořadí turnaje: 1. Zeleneč, 2. Hovorčovice, 3. TJ Aero. Další turnaj se konal a Starší přípravka na hřišti FK Brandýs a mladší v Hovorčovicích. V říjnu se budou hrát tyto turnaje: starší přípravka v Klecanech, v Odoleně Vodě. Mladší přípravka ve Veltěži, v Brandýse. Mladší žáci Mladší žáci přípravu na mistrovskou soutěž zahájili koncem srpna ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Do mistrovské okresní soutěže měli vstoupit na hřišti Unionu Čelákovice, ale utkání bylo odloženo. Pokračovali opět na hřišti soupeře v Klecanech, ovšem i toto utkání bylo odloženo. V říjnu budou hrána tato utkání: ne , hod.: TJ Aero Veltěž B so , hod.: Líbeznice TJ Aero ne , hod.: TJ Aero Úvaly so , hod.: Veleň TJ Aero Dorost Dorost zahájil svou mistrovskou soutěž krajskou I. A třídu na hřišti SK Slaný, kde po vyrovnané hře podlehl domácím 3:1 (branka: Syblík). Vše si vynahradil 1. 9., když na domácím hřišti vysoko zvítězil nad Zvoleněvsí 5:1 (branky: Kaplan 2, Hrnčíř, Temirov a Syblík). V mistrovské soutěži pokračoval dvěma utkáními na hřištích soupeřů. V neděli v Bělé p. Bezdězem, kde náš tým porazil domácí 5:2 (branky: Holý, Melmuka, Kaplan, Valda a Temirov), a v Dolanech následovalo těsné, ale zasloužené vítězství 1:0 (branka: Valda). V tomto utkání dorostenci ukázali, že se utkání hraje 90 minut, neboť vítěznou branku vsítili v 85. minutě. Říjnový program utkání je tento: ne , hod.: TJ Aero N. Strašecí ne , hod.: SK Roztoky TJ Aero (odj. autobusu v 8.45 hod. od hřiště) ne , hod.: TJ Aero Libiš ne , hod.: Brandýsek TJ Aero (odj. autobusu v 8.45 hod. od hřiště) A mužstvo A mužstvo nezačalo podzimní část mistrovské soutěže dobře v Předboji prohra s domácími 3:2 (branky: Horák a Levý). Na domácím hřišti si tým vše vynahradil vítězstvím nad Radonicemi 5:1 (branky: Harmáček 2, Petříček, Jindra a Levý), ve Škvorci přišla dost nešťastná porážka 1:0 a v Klecanech s B týmem domácích potupná porážka 3:0. V utkání již od 10. minuty hrála Vodolka s deseti hráči. V říjnu budou hrána tato utkání: so , hod.: TJ Aero Měšice ne , hod.: Záluží TJ Aero so , hod.: TJ Aero Líbeznice so , hod.: Klíčany A TJ Aero Všechny příznivce srdečně zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání. Vaše hlasivky i podpora budou zapotřebí! Vladimír Kulíšek ODOLEN 10/

16 sport Šachový turnaj Dne 18. září se konal v ZŠ Odolena Voda 3. a již tradiční turnaj O pohár velitele městské policie. Tato sportovní událost je součástí série turnajů o nejlepší šachové město, kterých se účastní mládež z okolních spřátelených šachových kroužků a klubů. Proto se turnaje zúčastnily i děti z Kralup, Neratovic a Mšena. Hrálo se podle švýcarského systému a všechny kategorie dětí dohromady, čas na partii 2 x 12 min. Po 7 kolech bojů na šachovnicích se celkovým vítězem stal Lukáš Simon (Kralupy nad Vltavou), následovaný Ondřejem Skýpalou a Michalem Procházkou oba z Odoleny Vody. Děkujeme dětem za zájem o hru a předvedené výkony, veliteli městské policie panu Patriku Kolbábkovi za záštitu a pomoc Fota: Zdeněk Kocur při organizaci a ředitelce ZŠ Odolena Voda Mgr. Ivaně Ullmannové za poskytnuté prostory pro konání turnaje. Výsledky: Starší žáci (kluboví hráči): 1. Lukáš Simon Kralupy nad Vltavou, 2. Ivo Střelba Odolena Voda, 3. Aleš Smolík Kralupy nad Vltavou Starší žáci (neregistrovaní): 1. Michal Procházka Odolena Voda, 2. Štefan Dvorščík Mšeno, 3. Vincenc Razák Odolena Voda Mladší žáci: 1. Ondřej Skýpala Odolena Voda, 2. Antonín Hrabánek Odolena Voda, 3. Vojtěch Dudl Odolena Voda n Ivo Střelba Asociace Sport pro všechny při TJ Odolena Voda KALANETIKA A POSILOVÁNÍ PRO ŽENY A DÍVKY každou středu od do hod. v tělocvičně ZŠ Odolena Voda (vstup zadním vchodem) Posilování: n s overbally n s gumovými pásy (Thera-Band) n s činkami n s posilovací gumou n pet lahvemi n s velkými míči Kalanetika: n je účinným prostředkem k vylepšení postavy n významně ovlivňuje vzhled jednotlivých partií, které se tvarují n využívá kombinace přesně cílených posilovacích a protahovacích cviků n vhodné i pro plnoštíhlejší postavy, neboť nedochází k přetěžování kloubů n každý cvičí dle svého tempa a možností S sebou si přineste pohodlné oblečení, ručník, pití a boty se světlou podrážkou. Na cvičení s vámi se těší Monika Lohniská. 16 Odolen 10/2013

17 Volejbal Aero Odolena Voda sport Volejbalový A tým mužů absolvoval soustředění v Jeseníkách a dále se připravuje v domácích podmínkách sportovního areálu a haly. Využívá posilovny v dolní části Odoleny Vody. První prověrkou týmu byl turnaj ve Zlíně, kde se utkal s domácími hráči, Ostravou a Amstettenem. Realizační tým je již kompletní a bude spolupracovat ve složení Milan Hadrava jako hlavní trenér, Miroslav Nekola jako asistent trenéra a Tomáš Havlát jako masér. Dne proběhla autogramiáda tří hráčů Evandra, Douglase a Šulavy na Dni pro Vodolku. Autogramiáda měla velký úspěch nejen u dětí, ale i dospělých. Hráči se těšili velkému zájmu všech, kteří na oslavu města dorazi- li. A tým zahájí extraligovou sezonu zápasem úvodního kola od hodin doma proti Příbrami, odehraje zápas v Ústí n/l, od hodin doma proti Českým Budějovicím. Juniorský tým trénoval samostatně, někdy i s A týmem. V současné době se vyjednává o doplnění týmu o několik hráčů. Svou soutěž junioři rozehráli již domácím dvojutkáním s Kolínem. Následovaly hned další dva zápasy tentokrát na palubovce Rychnova nad Kněžnou. Tým juniorů bude hrát stejnou soutěž jako minulý rok, tedy 1. ligu. V měsíci říjnu se představí v domácí hale proti České Třebové a proti Kladnu vždy od hodin. Kadeti vstoupí do své soutěže Extraligy kadetů turnajem 5. a , pořádaným ČÚ Praha. Protivníky jim budou domácí ČZU Praha, Ervěnice, Ústí nad Labem. Starší a mladší žáci začali s přípravou na své soutěže tréninkem pod dohledem čtveřice trenérů: Monika Vodičková, Daniel Kovářík, Marek Šulava a Tomáš Havlát. Starší žáci odehráli již dva turnaje v Příbrami, kde i přes statečné výkony prohráli 3x 2:0, a v Kolíně. Přípravka zahájila své tréninky koncem září a připravuje se na Barevný minivolejbal trojic. Ve dnech 15. až 20. října proběhne ve Sportovní hale v Odoleně Vodě Policejní ME ve volejbalu žen. Domácí utkání Aero Odolena Voda volejbal ; 20:00; AERO vs. Příbram ; 18:30; AERO vs. Č. Budějovice ; 18:30; AERO vs. Benátky n/j ; 18:30; AERO vs. Brno ; 18:30; AERO vs. Staré Město ; 18:30; AERO vs. ČZU Praha ; 18:30; AERO vs. Ostrava ; 18:30; AERO vs. Ústí n/l ; 18:30; AERO vs. Havířov ; 18:30; AERO vs. Zlín ; 18:30; AERO vs. Liberec n Tomáš Havlát, Aero Odolena Voda volejbal Trampolíny v létě V letních měsících se tréninky našeho oddílu přesunuly ven na čerstvý vzduch. Skokani měli možnost trénovat na trampolíně umístěné na zahradě rodiny Malých v Dolínku. Předposlední srpnový týden jsme absolvovali tradiční letní soustředění v rekreačním středisku Tornův mlýn u Úštěka. Zdejší areál s koupalištěm se stal naším prázdninovým útočištěm již potřetí a celkem už poosmé společně s oddílem z Litoměřic. Každoročně mají děti kromě tréninku na trampolíně a kondiční přípravy také táborovou hru. Jejím letošním tématem byla Cesta kolem světa. Každý účastník na začátku vedle cestovatelského trička obdržel také cestovní pas, do kterého sbíral během cesty víza a bonusové smajíky. Za 5 obdržených smajlíků dostaly děti zmrzku. Vedle dopoledního a odpoledního tréninku a kondičních testů plnily děti v rámci Cesty kolem světa různé úkoly, které si nejprve musely najít v areálu rekreačního střediska. Byly to křížovky, doplňovačky, přesmyčky, puzzle a vždy se týkaly jednoho kontinentu. Úkoly měly různou úroveň podle věku účastníků. Za splnění dostal každý část skládačky nebo indicii potřebnou k řešení skupinového úkolu. Foto: Archiv oddílu trampolín Děti byly rozděleny do 6 týmů, každý měl kapitána dívku nebo chlapce ze skupiny nejstarších. Další členové byli věkově srovnáni tak, aby družstva byla vyrovnaná. Odpoledne a večer pak skupiny společně tvořily nebo nacvičovaly zadané úkoly. Odolen 10/

18 sport / zajímavosti První den jsme cestovali Evropou večer jsme měli možnost vidět přehlídku vlastnoručně vyrobených Eiffelových věží. My dospěláci jsme poté pomohli jednotlivým družstvům jejich výtvory obhájit. V úterý následovala Asie a výroba bonsají. Ve středu si děti vytvořily masky na karneval v Riu (Jižní Amerika) a předváděly kouzla jako v Las Vegas (Severní Amerika), ve čtvrtek konstruovaly malý, ale fungující bumerang (Austrálie). V pátek byly na řadě papírové přívěsky na krk se jménem v obrázkovém písmu (Egypt Afrika). Při kondiční přípravě se plnily úkoly OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů Šebrleho a Změlíka), sestávající z 12 disciplín zahrnujících nejen atletiku, ale i plavání, driblování nebo kliky. Nechyběl ani tradiční orientační běh tentokrát štafetového typu, kde závodila tříčlenná družstva. A samozřejmě nechyběla trampolína! Letos i s možností tréninku ve vlastním lanči. Někteří se naučili nové prvky nebo skočili svá maxima, někteří zlepšovali již naučené. V pátek jsme soustředění zakončili opékáním buřtů a večerní bojovkou. Všichni skokané si zaslouží pochvalu za odpovědný přístup k tréninku, rozcvičkám, posilování i kondičním testům! Za týden se mnohé naučili, a to nejen na trampolíně, ale poznatky z Cesty kolem světa jistě využijí i ve škole. Na podzim můžete podpořit naše skokany na dalších důležitých závodech: na posledních dvou kolech Českého a Žákovského poháru, na Mistrovství republiky družstev a na Mistrovství republiky žactva Český a Žákovský pohár (Sokol Kampa) Přebor Sokola Kampa Praha Mezinárodní závod přátelství (Jablonec) Český a Žákovský pohár finále (Liberec) Mistrovství ČR družstev (Liberec) Mistrovství ČR žactva (Litoměřice) Více najdete na Lenka Wágnerová a Lubomír Kelnar, vedení oddílu trampolín Poděkování 2. Policejní mistrovství Evropy ve volejbale žen Finálový turnaj osmi nejlepších reprezentačních policejních týmů ve Sportovní hale v Odoleně Vodě ve dnech října Turnaj se odehraje ve dvou skupinách podle rozlosování (uskutečněného v Praze 1. 7.) skupina A: A1 Česká republika / A2 Holandsko / A3 Rakousko / A4 Německo skupina B: B1 Slovensko / B2 Rusko / B3 Francie / B4 Finsko Program ve sportovní hale: Úterý 15. října oficiální tréninky: 9 10 hod. Finsko / hod. Německo / hod. Francie / hod. Rakousko / hod. Rusko / hod. Holandsko / hod. Slovensko / od 16 hod. ČR / 18 hod. Slavnostní zahájení Žiju v Odoleně Vodě více než 56 roků, zvykla jsem si tu, mám dříve malou obec, nyní město, moc ráda. Před pěti lety mi zemřel manžel. Podala jsem žádost o bydlení v pečovatelském domě a v letošním roce to vyšlo je to obrovské štěstí. Navštěvovala jsem stacionář, kde byly pořádány různé besedy i s městským úřadem. Paní pečovatelky mi vozily obědy, vozily mě i na koupání, což sama, vzhledem ke zdravotnímu stavu, nezvládnu. Onemocněla jsem těžkou chřipkou, ale přátelé s mým synem mě v lednu přestěhovali. Mám byteček s předzahrádkou i pro pejska. Jsem tady moc spokojená. Fenka Aňa milovaná společnice, onemocněla a zemřela mi. Největší radost mám, když navštívím stacionář. Tam omládnu. Pořádali jsme různé besedy, oslavy, též mé 80. narozeniny, a nyní v poslední době, co radostného mě potkalo. Musím se z toho vypovídat. V neděli 8. září se sešlo několik mých bývalých žákyň zdejší školy. Nedovede si nikdo představit, jak mi toto setkání pomohlo zdolávat mé neduhy. Stále na to vzpomínám. Děvčata, děkuji vám a hlavně paní Strakové, vedoucí pečovatelce, která to vše dala dohromady. Děkuji jí za vše, co pro mě i pro ostatní dělá. Jsem tu moc spokojená, díky všem, kteří se o to zasloužili. Jarmila Čtvrtečková Bezpečnost na sociálních sítích Co jsou sociální sítě Sociální sítě slouží k setkávání, k diskusím a chatování. Dnes můžete sdílet i multimediální obsah. Tím ale často přestáváte být anonymní. Sociální sítě jsou na internetu místem k setkávání lidí, sdílení zážitků. Očekává se zde vzájemná interakce. Existuje mnoho typů sociálních sítí. Některé vznikají na základě rodinných vazeb, kamarádů, témat, jiné se zaměřují na seznámení. Mezi významné české sociální sítě patří Lidé.cz. Je to síť, která je jasně profilována jako rychlá a anonymní seznamka. Dále Spolužáci.cz, jež udržují vazby se současnými i minulými spolužáky. Ze zahraničních sítí tvoří významnou roli Facebook, Twitter nebo QQ. Používání vícero sociálních sítí se nevylučuje, naopak je v poslední době aktuálním trendem. V České republice používají sociální sítě téměř 3 miliony aktivních uživatelů. Ochrana osobních údajů na sociálních sítích Pečlivě si zkontrolujte podmínky užívání služby. V případě porušení podmínek nebo nalezení závadného obsahu, kontaktujte technickou podporu. V závažných případech i policii. Při registraci na sociální síti jsou vyžadována různá data a údaje. Jejich uvedení je často nepovinné, ale může rozhodovat o úspěšnosti vyhledání nebo zviditelnění uživatele. Patří mezi ně jméno a příjmení, 18 ODOLEN 10/2013

19 zajímavosti telefon, adresa bydliště nebo další osobní údaje. Před zaregistrováním na některou síť se ubezpečte, jak je v licenčním ujednání popsáno nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele. Mnohé sociální sítě používají údaje z profilů uživatelů a nabízejí je třetím stranám. Může se tedy stát, že vaše telefonní číslo nebo adresa zveřejněná na síti budou poskytnuty pro reklamní účely. Některé sítě nabízejí ve svém rozhraní jiné aplikace. Například hraní her, lokalizaci na mapě nebo sdílení obsahu. Pečlivě si proto zkontrolujte, zda nedáváte svolení k odeslání vašich osobních dat, nebo dokonce neposkytujete adresář vašich přátel. Obecně platí, že čím méně toho o sobě vyplníte, tím méně se vám může stát. Nejčastěji je zveřejněný obsah zneužit pro vytváření falešných identit nebo ke kyberšikaně. Rizika sociálních sítí Většina sociálních sítí je určena k seznámení a udržování vztahů s kamarády, přáteli. Údaje, které o sobě vyplníte, sdílíte se všemi přáteli. V případě otevřených sociálních sítí je sdílíte se všemi uživateli celé služby. Díky možnostem, jež sociální sítě nabízejí, se můžete velice snadno seznámit, podělit o své zážitky nebo sdílet obsah. Uvědomte si, že to, co na internetu zveřejníte, už většinou nemůžete vzít zpět. Pečlivě si proto rozmyslete, co o sobě chcete sdělovat. Jak se bránit v případě zneužití údajů? Kontaktujte technickou podporu služby s žádostí o smazání údajů V závažných případech neváhejte kontaktovat policii Osobní spory uživatelů provozovatelé sociálních sítí ve většině případů neřeší. Téměř všechny sítě však nabízejí možnost ignorace. Pokud vás tedy někdo obtěžuje, využijte tuto možnost. Rozhodně na nevhodné nabídky nebo vulgární zprávy neodepisujte. Nejčastěji jsou vystaveny rizikům na internetu děti. Informace o školácích denně vyhledává několik set slídilů a mohou cíleně sbírat osobní údaje, fotografie nebo intimní materiály. Rady pro bezpečné používání sociálních sítí Pokud se vám stane na internetu nějaké příkoří nebo se stanete svědky nějaké nestandardní situace, nenechte si ji pro sebe. Kontaktujte technickou podporu, policii nebo Linku bezpečí. Neuvádějte na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu. Neposílejte nikomu svoji intimní fotografii, nikdy nevíte, kde se může objevit. Udržujte hesla (k u i jiná) v tajnosti, nesdělujte je ani osobě blízké či kolegovi v práci. Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom neřekli někomu jinému. Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte. Když s někým nechcete komunikovat, nekomunikujte. Nesdělujte informace typu, kdy jedete na dovolenou. Při používání webové kamery buďte obezřetní, kdokoli může na druhé straně hovor nahrávat. Než cokoli potvrdíte, přečtěte si podmínky užívání. n Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský Rady našich babiček Hnisavé nehtové lůžko Postižené prsty vícekrát denně koupeme asi 1/2 hodiny v horkém silném odvaru ze 4 lžic květu heřmánku, krátce povařeného v 1/2 l vody. Potom bolavé místo ošetříme měsíčkovou mastí. / Další recept: Ke koupeli prstů použijeme 1/2 l mléka, v němž krátce povaříme paličku prolisovaného česneku. Bylinková koupel rukou Smícháme stejné díly květu měsíčku, heřmánku a natě levandule. Pět lžic směsi krátce povaříme v 1/2 l vody a necháme 10 minut přikryté vyluhovat. V teplé lázni máčíme ruce minut. Potom je ošetříme měsíčkovým nebo jiným bylinkovým olejem. Koupel používáme k čištění a zjemnění pokožky rukou a před manikúrou. Olej z aloe Čtyři lžíce nasekaných listů aloe dáme do mixéru, přilijeme po 1dl panenského a levandulového oleje a 1 lžičku celaskonu rozmačkaného na prášek. Dobře rozmixujeme a uložíme do tmavé skleničky. Olej používáme na drobná poranění, popáleniny a na suchou pokožku rukou. Bylinkový dětský pudr Smícháme stejné díly sušených květů měsíčku, levandule a lupínků růže. Pomeleme je na kávovém mlýnku na jemný prášek. Při každé výměně plínek napudrujeme pokožku dítěte k uklidnění jejího podráždění. Zapařeniny batolat Ze sušených lupínků růže připravíme jemný prášek a zasypáváme jím postižená místa. Omrzliny Postižené místo opakovaně koupeme v silném vlažném odvaru z kořene puškvorce. Po koupeli ho potřeme mastí ze jmelí. / Další recept: Čerstvé květy divizny zlehka namačkáme do menší láhve. Zalijeme panenským olivovým olejem a necháme na slunném místě 2 až 3 týdny macerovat, několikrát protřeseme. Necedíme, ale tímto olejem přímo z láhve potíráme omrzlá místa. Puchýře Je-li puchýř nalitý vodou, sterilní jehlou ho propíchneme a vymáčkneme. Režnou stranou přiložíme plátek čerstvého listu aloe a ovážeme. Popáleniny Na postižená místa, ale i na vředy a těžce se hojící rány přiložíme nařezané listy aloe nebo kaši z rozmixovaných listů. Přikryjeme jemnou látkou, ovážeme a necháme působit. / Další recept: Čerstvé listy lilie bílé nadrobno nasekáme a zalijeme panenským olivovým olejem, aby byla droga dobře ponořená. Necháme na slunném místě macerovat 2-3 týdny, občas protřeseme. Olejem jemně potíráme postižená místa. Drogu ponecháme v láhvi až do úplného spotřebování oleje. Lněná voda na popáleniny Tři lžíce celého lněného semene vaříme minut v 1 l vody. Necháme vychladnout. Slizovitý odvar scedíme, namočíme v něm lněné plátno a uděláme vlažný obklad, který podle potřeby a pocitů nemocného vyměňujeme. / Další recept: Nastrouhané syrové brambory naneseme v silnější vrstvě na popálené místo, převážeme a necháme déle působit. Na obklad popáleniny můžeme též použít nastrouhanou mrkev nebo nálev z měsíčku. Odolen 10/

20 zajímavosti / inzerce Růžový olej Čerstvé růžové lupínky jemně namačkáme do vhodné láhve a zalijeme panenským slunečnicovým olejem. Necháme 3-4 týdny na slunném místě, často protřeseme. Slijeme a dobře vymačkáme. Je to výborný lék na suchou popraskanou pokožku, drobná poranění a popáleniny. Růžová voda Čerstvé lupínky růže lehce namačkáme do zavařeninové sklenice, trochu posypeme cukrem, zalijeme asi 20% lihem a necháme na slunném místě 3-4 týdny macerovat. Scedíme a používáme zevně jako kosmetikům, vnitřně jako přísadu do čajů na onemocnění srdce a trávicí soustavy. Proleženiny Postižená místa potíráme šalvějovým octem, který připravíme tak, že čerstvou nadrobno nasekanou nať šalvěje zalijeme jablečným nebo vinným octem a necháme dní za občasného protřesení macerovat. / Další recept: Na postižená místa uděláme obklad ze silného odvaru kostivalu, v těžších případech přiložíme nastrouhaný kořen. n Z internetových zdrojů připravil František Podskalský Váš rádce na finance Stanislav Petříček generální reprezentant V měsíci říjen jsem pro vás připravil odměny a bonusy. Chcete výnos přes 5 %? Chcete mít pojištěné vklady? Přijďte získat: zdarma stavební spoření dětem do 10 let + dárek 50% sleva z poplatku stavebního spoření do 21 let zdarma studentský účet G2.2 s odměnou až 833 Kč 100% sleva z poplatku stavebního spoření od 55 let zdarma certifikované finanční poradenství Odměna za uzavření produktu z mého obchodního portfolia je poukázka slev pro aktivity sportu, zábavy a relaxace. Kde a kdy? Odolena Voda, Komenského 305 (ZK Aero) ÚT, ST, ČT 9 12, nebo individuálně tel.: Řádková inzerce Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: NADÁVAT NA POMĚRY, NEBO PŘIJÍT K VOLBÁM? Rozhodněte 25. a 26. října VÍME, KAM JDEME Petr Holeček starosta Kralup n. Vltavou učitel, skautský vedoucí kandidát do PSP ČR 20 Odolen 10/2013

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

DOPRAVA. Co je za námi? Co je před námi? Mgr. Martin Kupka, starosta obce

DOPRAVA. Co je za námi? Co je před námi? Mgr. Martin Kupka, starosta obce DOPRAVA Co je za námi? Co je před námi? Mgr. Martin Kupka, starosta obce Doprava Co je za námi? Zákonná projednání staveb leden až srpen 2012 ohlášení staveb úpravy Mírového náměstí, prostranství před

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2)

- 1 - U S N E S E N Í. z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu (č. 18/2 38/2) - 1 - U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 25. listopadu 2014 (č. 18/2 38/2) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Z á p i s z 22. schůze RMV konané dne od 16:35 hod. na městském úřadu (usnesení jsou součástí textu)

Z á p i s z 22. schůze RMV konané dne od 16:35 hod. na městském úřadu (usnesení jsou součástí textu) Sp.Zn.: S-MVNM/37774/2014 KS Č.j.: MVNM/24468/2015 Z á p i s z 22. schůze RMV konané dne 27.07.2015 od 16:35 hod. na městském úřadu (usnesení jsou součástí textu) Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Ing.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Zápis č. 1/2016 Zápis č. 1/2016 r ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.1. 2016 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Ing. Ivan Franc, Petr

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1564/65/13 schvaluje program 65. schůze rady městského

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne ) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady Usnesení č.

Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne ) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady Usnesení č. Zápis z 16. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 15. 6. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák Nepřítomní členové rady: Jan Fagoš

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více