PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková"

Transkript

1 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková

2 ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací hry. Návštěvy dětského dopravního hřiště a tvorba v keramické dílně. Volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích na téma: prázdniny, škola, aktuality. Individuální hry dle výběru dětí. Stolní a společenské hry, dětské karty pexeso. Kresba a malba na volné téma. Poslech písniček na přání dětí. Poslech čtených pohádek, využití dětských časopisů: Sluníčko, Mateřídouška. Kresba a malba: zážitky z prázdnin, ovoce a zelenina, vybarvování omalovánek. Soutěž: Ahoj prázdniny. Výroba koláže z papíru: barevná kytice, tisk korkem: můj dům, mozaika z papíru: houby. Práce v keramické dílně: výroba ovoce. Sběr přírodnin. Stavění z konstruktivních stavebnic: město, domy, silnice. Poslech hudby: D. Patrasová, Pasu, pasu písničky, hudební hry a soutěže. Četba z dětských časopisů, poslech pohádek na přání dětí. Vycházka do přírody, poznávání a pozorování různých živočichů a rostlin. Pohybové hry: slepá bába, Honzo vstávej, škatulata. Míčové hry: na jelena, házení míče na cíl. Soutěže ve třídě i v přírodě podle počasí. Vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu. Spontánní pohybové aktivity. Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Didaktické hry: barva, velikost, tvar Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. Dodržování základních pravidel bezpečnosti. Soutěže ze všech oblastí: využití znalostí a dovedností získaných při vyučování. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

3 ŘÍJEN Pravidelné návštěvy dětského dopravního hřiště: chodec, cyklistika. Práce v keramické dílně. Volné rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní hry: Člověče, nezlob se; kloboučku hop, pexeso, puzzle Skupinové klidové hry: na domácnost, na obchod, na lékaře Hry se stavebnicemi: mozaiky, stavebnice Cheva, kostky, zvířecí farma, lego, korálky. Práce s dětskými časopisy: Sluníčko, Mateřídouška (vystřihování a lepení obrázků). Poslech písniček na přání dětí. Práce s různými materiály (papír, textil, přírodniny, karton) Sběr přírodnin a lisování listů: veselá zvířátka, závěsné řetězy, otisky listů. Koláž z papíru: slunečnice. Výroba tiskátek z brambor. Výroba draka. Ilustrace pohádky: O veliké řepě. Vybarvování omalovánek, dokreslování obrázků. Poslech písniček z filmových pohádek: Vadí, nevadí. Zpěv písní, které se dětí učí ve škole. Nápodoba pohybem. Hry dle vlastní volby: stavebnice, puzzle, hračky, modelování. Vycházka do přírody, poznávání a pozorování různých živočichů a rostlin. Ochrana přírody, chování se v přírodě, péče o životní prostředí. Vycházky do okolí školy, dopravní výchova. Míčové hry: přihrávky s míčem, hra na jelena, házení míče na cíl. Soutěže ve třídě i v přírodě (podle počasí). Spontánní pohybové aktivity. Sebeobsluha, umět o něco požádat, pravidla slušného chování. Vyprávění podle obrázků, poznávání rozdílů. Omalovánky, dokreslování počtu, hádanky, čtení z dětských časopisů. Upevňování základních hygienických návyků při činnostech. Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

4 LISTOPAD Pravidelné návštěvy dětského dopravního hřiště: chodec, cyklistika. Práce v keramické dílně. Hry dle výběru dětí: stolní a společenské hry, stavebnice, puzzle, korálky, modelování. Poslech písniček pro děti: Bobří zpěvy. Individuální odpočinek na koberci. Kresba na volné téma, vybarvování omalovánek. Práce s dětskými časopisy: Sluníčko, Mateřídouška (prohlížení, vystřihování a lepení obrázků). Rozhovory s dětmi. Práce s přírodninami: listy, větvičky, sušené květiny. Aranžování podzimí květináč. Mozaika z papíru: podzimní krajina. Zapouštění barev: podzimní listí. Malba: roční období podzim. Pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, výstava nejkrásnějších listů. Poslech hudby: D. Patrasové, nápodoba pohybem. Četba z knihy D. Krolupperové: Zuzanka, příběh Kam šel spát ježek. Četba básní: Z. Malinský: Stromy. Turistická vycházka na Mostnou horu. Vycházky tematické přírodovědné zaměřené na ekologii. Dopravní vycházky do okolí školy, určování dopravních značek. Pohybové hry: na rybáře, na čápa, na kouzelníka Míčové hry: přihrávky, házení, chytání, koulení míče Soutěže ve třídě i v přírodě (podle počasí). Spontánní pohybové aktivity. Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Vyprávění podle obrázků, poznávání rozdílů. Hádanky, doplňovačky, omalovánky. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

5 PROSINEC Vánoce: příprava vánoční výzdoby, výroba dárků a vánočních přání. Pečení perníků. Práce v keramické dílně. Vánoční besídka. Rozhovory s dětmi na téma Vánoce, vánoční zvyky. Poslech vánočních písní a koled. Práce s dětskými časopisy: prohlížení, vybarvování a vystřihávání obrázků. Individuální hry dle výběru dětí, hry se stavebnicemi, skládání puzzle. Skupinové klidové hry na koberci. Společná četba z časopisů Sluníčko a Mateřídouška. Vánoční výzdoba školní družiny. Výroba vánočních dárků pro rodiče. Tématická malba a kresba na téma Vánoce. Výtvarné ztvárnění vánočního stromku, čerta, Mikuláše, vánočního kapra Výroba vánoční dekorace: svícen. Vystřihování vloček, výroba ozdob. Poslech koled: České Vánoce, České a moravské koledy. Zpěv vánočních písní a koled. Četba: E. Stanev Chaloupka pod sněhem. Poslech pohádek na přání dětí. Smyslové hry: co se změnilo, na řemesla, na ptáčka. Rekrační činnosti Vycházka do přírody: pozorování změn, péče o ptáky, kteří u nás přezimují, nejznámější lesní zvěř, péče člověka o zimní přírodu. Vycházky s dopravní tématikou: pravidla pro chodce. Relaxace při spontánních a organizovaných hrách. Pohybové aktivity venku, v tělocvičně. Sotěže ve třídě i v přírodě. Cvičení s hudbou: vnímání rytmu vlastní vyjádření. Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Didaktické hry: hledání barev (rozvoj komunikace), vpravo a vlevo (orientace). Omalovánky, dokreslování počtu, hádanky, četba z časopisů pro děti. Poznávání jehličnatých stromů. Péče o zdraví. Ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

6 LEDEN Tematická vycházka: kulturní a historické zajímavosti v centru města Litoměřice. Práce v keramické dílně. Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin. Stolní a společenské hry. Individuální odpočinek na koberci. Skupinové klidové hry na koberci. Poslech písniček na přání dětí. Prohlížení knížek a časopisů pro děti. TV chvilka. Výroba krmítka a ptáků z různých materiálů (karton, barevný papír, drátek, peří). Sestavování prostorových staveb z různých konstruktivních stavebnic. Výtvarné činnosti: kresba zážitek z prázdnin, malba zimní sporty. Kolektivní práce: výroba sněhuláka (prostorová figura). Kresba voskem: sněhové vločky. Četba na pokračování: E. M. Mizia Příběhy zaječí rodinky. Poslech vážné hudby: Mozart dětem. Dramatizace pohádky: Budka. Vystřihování a lepení obrázků. Vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu. Kolektivní pohybové a soutěživé hry (v přírodě, tělocvičně). Hry na sněhu: koulování, hod koulí na cíl, sněhové stavby Pobyt v přírodě: prohlubování znalostí o přírodě a její ochrana. Přikrmování lesní zvěře v zimním období. Sledování změn v přírodě, určování charakteristických znaků ročních období. Péče o učebnice, sešity a jiné pomůcky. Vědomostní soutěže, kvízy, doplňovačky Péče o zdraví. Význam pobytu na čerstvém vzduchu, zásady správné výživy, hygienické návyky. Smyslové hry: co se změnilo, na ptáčka, kouzelný košík Kultura stolování.

7 ÚNOR Maškarní karneval. Práce v keramické dílně. Soutěž: sněhové stavby. Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Práce s dětskými časopisy: Sluníčko, Mateřídouška (vystřihování a lepení obrázků). Hry dle výběru dětí. Společenské stolní hry: Člověče, nezlob se; Kloboučku hop, dětské karty. Hry se stavebnicemi: kostky, korálky, mozaiky. Poslech písniček dle výběru dětí. Relaxace s oblíbenou hračkou. Ilustrace pohádky Červená karkulka. Kresba a malba čepice, rukavice dekorativní prvky. Dlaňová mozaika obkreslování a vybarvování vlastní ruky, tzn. Dlaň s prsty a částí paže. Vybarvování omalovánek. Výroba skládaných obrázků z pohlednic a časopisů. Výroba ubrusu: otisky ovoce jablko, citron. Práce s mačkaným papírem zimní strom. Výroba ptáků z papíru a látek. Četba na pokračování: Hana Vrbová Pohádky pod peřinku. Poslech: Zpívánky (lidové písničky pro děti). Vycházka do přírody: pozorování změn v přírodě, naši ptáci v zimě, volněžijící zvířata, stromy v lese smrk, borovice. Vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu. Hry na sněhu: koulování, kreslení do sněhu, stavba sněhuláka, sáňkování. Kolektivní a pohybové hry v tělocvičně: Na jelena, Na peška, Honzo vstávej. Cvičení s hudbou, taneční hry Zlatá brána, Eliška, Cibulenka. Soutěže ve třídě i v přírodě. Péče o učebnice, učební pomůcky, sešity, školní tašku. Upevňování vědomostí a dovedností zábavnou formou (didaktické hry, soutěže). Prohlubování poznatků získaných ve škole a jejich ověřování v konkrétních činnostech při vycházkách, pozorování přírody, seznamování se zvláštnostmi regionu, poslání veřejných institucí. Pravidla slušného chování. Správné návyky sebeobsluhy v jídelně, šatně.

8 BŘEZEN první jarní den. Jarní výzdoba školní družiny. Práce v keramické dílně. Rozhovory s dětmi. Aktuality. Poezie, říkadla a hádanky o jaru: časopisy Sluníčko, Mateřídouška. Stolní a společenské hry, dětské karty, mozaiky, puzzle, hračky. Práce s knihou, prohlížení dětských časopisů. Volné kreslení, omalovánky. Poslech písniček dle výběru dětí. Zapouštění barev do klovatiny: jarní květiny (sněženky, bledule, tulipán). Malba: vybarvování omalovánek Strom z koření: kmín, paprika, kari, semínko hořčice. Modelování domácích zvířat. Koláž z papíru a látky: květiny ve váze. Výroba velikonočního zapichovátka zajíc, kuře, slepice. Aranžování: jarní květináč (kolektivní práce). Hudební hry a soutěže. Tanec Mazurka. Četba pohádek: K. J. Erben Pohádky. Vycházka do přírody: změny při odchodu zimy a příchodu jara, návrat ptactva. Taní sněhu, ledu, nebezpečí povodní. Jarní měsíce. Vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu. Pohybové a míčové hry: Na rybáře, Na kouzelníka, Na rybičky, Na Kubu. Soutěže: závody v běhu, hod míčem na cíl, chytání ryb, přeskoky švihadla. Pobyt na dopravním hřišti: chodec, cyklista. Péče o školní sešity a pomůcky, úklid ve školní tašce. Vyprávění podle obrázků, poznávání rozdílů. Omalovánky, dokreslování počtu, hádanky. Upevňování základních hygienických návyků. Základy slušného chování na veřejnosti. Didaktické hry: Co tam nepatří?, Kimovy hry, Co je to?

9 DUBEN Velikonoce svátky jara. Práce v keramické dílně. Pobyt na dětském dopravním hřišti: chodec cyklista. Soutěž: velikonoční kraslice Rozhovory s dětmi. Aktuality. Klidné hry: námětové, konstruktivní, s pravidly. Prohlížení dětských časopisů a pohádkových knížek. Poslech písniček dle výběru dětí. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Stolní a společenské hry, hry s hračkami. Montážní a demontážní činnosti (stavebnice, kostky). Kreativní tvorba: ubrousková technika květináč. Kresba, malba dopravního prostředku: kolo, auto, autobus, vlak Kresba tužkou, tuší: geometrické tvary. Práce s papírem a kartonem: dům. Trhání, mačkání, lepení papíru pampeliška. Péče o květiny, přesazování. Malování na kameny. Poslech písniček z pohádek: Z. Svěráka a J. Uhlíře Vadí, nevadí. Četba knih, které si děti donesou z domova. Vycházky do okolí školy, do města, do přírody. Vycházky s dopravní tématikou pravidla pro chodce. Pohybové hry na zahradě, ve volné přírodě, v parku. Vycházka do přírody, překonání přírodních překážek, pozorování přírody. Míčové hry: házení, chytání míče, Na jelena, Na jména. Soutěže ve třídě i v přírodě (podle počasí). Tělovýchovné chvilky. Péče o naše zdraví, zásady správné výživy, otužování. Péče o školní sešity a pomůcky, úklid ve školní tašce. Upevňování základních hygienických návyků. Didaktické hry: Kimovy hry, doplňovačky, zvířata. Upevňování a ověřování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech.

10 KVĚTEN Pobyt na dopravním hřišti: chodec cyklista. Práce v keramické dílně. Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Individuální prohlížení časopisů a pohádkových knížek. Skupinové klidové hry. Poslech písniček dle výběru dětí. Kresba a malba na volné téma. Omalovánky. Kresba, malba: šeřík. Den matek: výroba přáníčka pro maminku. Ilustrace pohádky: Perníková chaloupka. Kouzla s barvou zapuštění do klovatiny. Výroba akvária s barevnými rybkami. Dárek pro maminku: květina na špejli. Skládanka z papíru: loď (dokreslení detailů). Malba kvetoucích stromů a keřů. Kresba lidské postavy. Četba na pokračování: Josef Lada O chytré kmotře lišce. Četba z dětských časopisů Sluníčko, Mateřídouška. Poslech písniček z večerníčků. Nápodoba pohybem. Soutěže a hry zaměřené na poznávání přírody a chování v přírodě. Kolektivní pohybové a soutěživé hry. Vycházky do přírody: jarní květiny na louce i v zahradě, kvetoucí stromy. Ochrana přírody: jarní květiny na louce i v zahradě, kvetoucí stromy. Ochrana přírody nebezpečí při vypalování trávy. Vycházky do města: prodejna zahrádkář. Hry dle zájmu dětí. Míčové hry: Na jelena, hod míčem na cíl, školky s míčem. Vycházky do parku: kolotoč, houpačky, průlezky. Doplňovačky, hádanky, dokreslování obrázků. Didaktické hry: Vpravo vlevo, Co je větší, hledání dvojic. Pojmenování domácích zvířat a jejich mláďat. Udržovat pořádek ve školní tašce, péče o školní pomůcky. Pravidla slušného chování, mezilidské vztahy.

11 ČERVEN Návštěva dopravního hřiště: chodec cyklista. Mezinárodní den dětí: pásmo her a soutěží. Práce v keramické dílně. Individuální rozhovory s dětmi. Aktuality. Stolní a společenské hry. Hry s hračkami dle výběru dětí, mozaiky, puzzle, dětské karty. Volné kreslení, vybarvování omalovánek. Skupinové klidové hry. Individuální odpočinek na koberci. Poslech písniček dle výběru dětí. Otisky rostlin: pampeliška. Kresba křídami na volné téma venku na beton. Kresba a malba rozkvetlé louky. Výroba herbáře: lisování lučních květin. Stavění z konstruktivních stavebnic, střihání, lepení, skládání z papíru. Stavby na pískovišti: domy, silnice, hrady, tunely. Poslech: písnička a říkadla. Četba na pokračování: V. Deyl Příběhy z medové stráně. Přírodovědné a vědomostní soutěže. Vycházky do přírody: změny v přírodě, letní měsíce, květiny na louce, na zahradě, letní zelenina, první ovoce, dozrávání obilí. Vycházky zaměřené na ekologickou a dopravní výchovu. Pohybové a míčové hry. Soutěže ve třídě i v přírodě (podle počasí). Návštěva cukrárny ke Dni dětí. Soutěže z různých oblastí. Chování v přírodě, ochrana životního prostředí. Příprava na prázdniny: opatrnost při koupání, bezpečnost při výletech.

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str.: 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Cíle vzdělávání 5 4. Oblast vzdělání 5-11 5. Podmínky pro činnost ţáků se speciálními vzdělávacími

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Zpráva ŠD březen 2015

Zpráva ŠD březen 2015 Zpráva ŠD březen 2015 Činnost v odděleních ŠD byla v měsíci březnu tematicky podložena pozorování a vnímáním změn v přírodě. Počasí ještě moc dlouhým procházkám nepřálo, přesto se v tomto směru několik

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více