ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují se čtyřmi ročními obdobími JARNÍ OBDOBÍ (březen, duben, květen), LETNÍ OBDOBÍ (červen), PODZIMNÍ OBDOBÍ (září, říjen, listopad), ZIMNÍ OBDOBÍ (prosinec, leden, únor). Jednotlivé bloky jsou dále členěny na dílčí témata, vždy pro každý týden v měsíci. Každý blok nabízí řadu činností vycházejících ze Školního vzdělávacího plánu pro školní družinu a tedy ze čtyř hlavních tematických celků obsažených v RVP ZV Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět. Součástí ročního plánu práce školní družiny jsou i zážitkové akce, kterých se budeme účastnit společně se ZŠ a MŠ Rataje. Plán akcí souhlasí s plánem výchovně vzdělávací práce ZŠ a MŠ, zveřejněného na stránkách školy. Dle aktuálních nabídek a zájmu dětí budou v průběhu roku zařazovány další zážitkové akce, pořádané školní družinou. Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družinu nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí. Děti se mohou také na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají, na jaké téma chtějí malovat apod.). Každé téma bude voleno v souvislosti s aktuálními událostmi v roce, svátky a výročími (např. výročí První světové války, vznik Československého státu, volby do Senátu ČR apod.). Nabízené činnosti by měly být zárukou vnitřní motivace dítěte, je potřeba, aby umožňovaly dítěti být aktivní, aby děti uplatňovaly vlastní názory a připomínky, vnášely své nápady. Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost. Plán práce odpovídá obsahu školní družiny podle ŠVP pro ŠD následovně. Nejprve jsou uvedeny odpočinkové a rekreační činnosti, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a

2 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž přírodovědné. Plán se věnuje i přípravě na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobslužnosti. Školní družina je také zapojena do celoročního programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, kde děti hravou formou získávají znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Zadané úkoly budeme řešit v rámci zájmové činnosti, podle časového rozvrhu pořadatelů (obvykle 1x za 2 měsíce). Za vyřešené úkoly budeme získávat body, díky kterým je možné nakoupit materiál a hry do ŠD. Součástí programu je také sběr použitých baterii a drobných elektrospotřebičů. Dílčí témata čtyř základních bloků: I. Naše škola, naše družina (září) 1. Poznáváme naši školu 2. Místo kde žijeme 3. Já a moji kamarádi 4. Věci a předměty kolem nás II. Veselé barvy podzimu (říjen) 1. Podzim v přírodě 2. Barvy podzimu 3. Výprava za skřítky 4. Není rostlina, která by nebyla bylina III. Ať žijí duchové! (listopad) 1. Strašidel se nebojíme 2. Není drak jako drak 3. Zamykání lesa 4. Rukodělná dílnička IV. Těšíme se na Vánoce (prosinec) 1. Mikulášská nadílka

3 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž 2. Adventní čas 3. Koleda, koleda Štěpáne V. Zima kraluje (leden) 1. Vzpomínáme na Vánoce 2. Mráz maluje na okna 3. Hrátky se sněhem 4. Jak se žije na severním pólu VI. Ve zdravém těle, zdravý duch (únor) 1. Čistota - půl zdraví 2. Co dám tělu k obědu? 3. Karnevalové rejdění 4. Rozvíjíme duševní zdraví VII. Příroda se probouzí (březen) 1. První pozdravy jara 2. Mláďata v přírodě 3. Jaro na louce a na poli 4. Kniha je můj kamarád VIII. Cesta není hřiště (duben) 1. Svátky jara 2. Jedeme na výlet 3. Ach ta pravidla 4. První pomoc IX. Z pohádky do pohádky (květen) 1. Pohádka od maminky 2. Vyprávíme pohádky 3. Divadlo je prima 4. Pověsti a jiné příběhy

4 X. Letní radovánky (červen) Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž 1. Děti mají svátek 2. Rozkvetlá louka 3. Letní olympiáda 4. Prázdniny za dveřmi PODZIMNÍ OBDOBÍ (září, říjen, listopad) Odpočinková a rekreační činnost odpočinek na koberci seznamovací hry práce s dětskou knihou a časopisem, četba, poslech četby na pokračování navazování a upevňování přátelství, kamarádských vztahů, snaha pomáhat druhým spontánní hry a zaměstnání stolní, společenské a tvořivé hry dle výběru dětí hry rozvíjející smyslové vnímání posilování jemné motoriky (grafomotorické cviky, hry s drobnými hračkami a stavebnicemi, ) jazykolamy, kvízy, hádanky, bludiště, soutěže tematické vycházky do přírody (skřítkování, zamykání lesa atd.) hry na zahradě, na hřišti Zájmové činnosti práce s přírodninami (různá semena, šišky, kameny, žaludy, kaštany, šípky atd.) výroba a zpracování slaného těsta tvoření s papírem (koláž, vytrhávání, výroba draka) malba vodovými a temperovými barvami malování křídou na chodník

5 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž tiskátka (bramborová tiskátka, molitan, houbička, prstové barvy) tematické kreslení kresba figury podzim v přírodě (sklizeň úrody, příprava zvěře na zimu, poznávání stromů a jejich plodů, poznávání hub) sběr a lisování květin do herbáře tělovýchovné činnosti a soutěže v družinové herně i venku míčové hry cvičení se švihadly atletické soutěže závodivé hry družstev i jednotlivců nácvik mazurky význam státního svátku připomenutí si revolučního dne Příprava na vyučování seznámení dětí s režimem dne ve ŠD, s organizačním řádem ŠD orientace v prostorách školy, poznávání okolí školy bezpečná cesta do školy a ze školy, do jídelny, bezpečnost při pobytu ve ŠD, na chodbách, na dětském hřišti, multifunkčním hřišti a velkém hřišti upevňovat vztah k udržování si pořádku ve vlastních věcech (aktovka, penál, oblečení) slovní hry s písmeny hádanky a rébusy křížovky přiblížit dětem volby do zastupitelstva obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR (jak probíhají, kdy, proč, co nabízejí atd.) upevňování si již získaných vědomostí a znalostí individuální příprava domácích úkolů

6 ZIMNÍ OBDOBÍ (prosinec, leden, únor) Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž Odpočinková a rekreační činnost klidové hry a relaxace na koberci stolní soutěživé hry hádanky, kvízy didaktické, konstruktivní hry rozhovory o dětských problémech a zážitcích četba pohádek a příběhů, práce s dětskými časopisy, poslech CD, sledování pohádek na DVD hry na sněhu a se sněhem spontánní hry a činnosti dětí kreslení malování tvořivé hry tělovýchovné chvilky ve školní družině Zájmové činnosti recyklované výrobky (karton, toaletní ruličky) vystřihovánky (zimní, vánoční motivy) decupage (ubrousková technika) výroba vánočních přání vánoční zvyky a tradice vánoční dílna (výrobky pro vánoční trhy, výroba dárků) práce s nůžkami vystřihování sněhových vloček, sněhuláků, zimních motivů výroba karnevalových masek stavění sněhuláků, iglú

7 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž zdobení zmizíkem do inkoustu hry s barvami mandaly vytváření koláží (z časopisů, letáků) co tělu prospívá a co škodí ochutnávka a poznávání různých druhů ovoce a zeleniny zdravý jídelníček poslech a zpěv koled zimní život v lese (pozorování a poznávání stop ve sněhu, krmení zvěře a ptáků) výroba eskymácké vesnice zpěv písní se zimní tématikou sluchové hry reakce na sluchový podnět sportovní činnosti a hry venku hry v tělocvičně hod sněhovými koulemi Příprava na vyučování prohlubování dovedností a znalostí dětí formou didaktických her vypracovávání domácích úkolů výroba křížovek vánoční zvyky a tradice poučení dětí o bezpečnosti a chování při prázdninách JARNÍ OBDOBÍ (březen, duben, květen) Odpočinková a rekreační činnost odpočinek a relaxace na koberci stolní, společenské a jiné hry

8 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž hádanky četba z oblíbených knih rozvoj slovní zásoby a vyjadřování formou dramatizace známých pohádek, námětovými hrami, pasivní i aktivní odpočinek při pobytu venku soutěživé a postřehové hry na hřišti, dodržování pravidel, spolupráce s ostatními při kolektivní hře individuální zájmové činnosti vycházky pozorování změn v jarním období příprava na velikonoční svátky Zájmové činnosti jarní a velikonoční zápichy, závěsy, dekorace zdobení vajíček (různé techniky) práce s modelovací hmotou papírové skládanky, vystřihovánky, ozdoby do oken výroba záložky do knihy výroba vlastní knihy velikonoční dílna tvoření velikonoční a jarní tematika obrázky z lékařských špachtlí tvoření z papíru, krepového papíru, barevné čtvrtky poslech a zpěv písní s jarní tématikou improvizovaný pohyb k reprodukované hudbě malba při poslechu hudby evokace myšlenek aerobic základy dětské jógy překážková dráha,,,opičí dráha skákání,,panáka štafetové soutěže

9 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž pozorování jarní přírody (počasí, mláďata) zvířecí mazlíčci ochrana životního prostředí význam státních svátků a 8.5. Příprava na vyučování práce s encyklopediemi, atlasy, knihami upevňování kladného vztahu ke knihám četba dopravní výchova, bezpečnost na ulici, dopravní značky vypracovávání domácích úkolů velikonoční zvyky a tradice slovní hry skládání slov rozhovory týkající se prospěchu ve škole LETNÍ OBDOBÍ (červen) Odpočinková a rekreační činnost relaxace ve třídě i venku pobyt na sluníčku ochrana před slunečními paprsky společenské hry vyprávění o prázdninách tělovýchovné aktivity na hřišti a okolí školní družiny vycházky do přírody hry s vodou (venku) kreslení křídou na chodník

10 Zájmové činnosti Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž stavění z písku pletení věnečků z lučních květin práce s domácím tapetovým lepidlem písně s letní tématikou omalovánky, kreslení a malování (představivost, kreativita, fantazie) poslech různé hudební žánry neobvyklé hudební nástroje a písně cvičení s netradičními pomůckami (noviny, pet lahve apod.) míčové hry, lano, švihadla, obruče Příprava na vyučování opakování učiva individuální příprava domácích úkolů bezpečnost o prázdninách při různých aktivitách

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Platí od 1. dubna 2007 Obsah: 1) Úvod 2) Identifikační údaje školy a školní druţiny 3) Obecná

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více