Bosna a Hercegovina. Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT. Grafické služby. Výběr projektů: Canadian International Development Agency

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bosna a Hercegovina. Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT. Grafické služby. Výběr projektů: Canadian International Development Agency"

Transkript

1 Aktivity a projekty Attaveny, o.p.s. Vzdělávání v IT Grafické služby Bosna a Hercegovina Úvod do práce s IT Prezentace Grafické prezentace Sazba publikací Výběr projektů: Kancelář Grafika Internet Husova České Budějovice tel.: Tvorba www Sborníky Letáky ISBN Rozvoj dovedností NNO pracovat s informačními technologiemi (IT) a prezentovat se náplň projektu: PRŮZKUM studie mezi NNO v ČR zaměřená na zjištění jejich potřeb a dovedností v oblasti IT; ŠKOLENÍ v oblasti IT a tvorby prezentací; Program EU Phare (NROS, č , )/ Kč. Attavena o.p.s. cesta k finanční soběstačnosti Posílení fundraisingových a samofinancujících aktivit společnosti, institucionální rozvoj; Program EU Phare (NROS, č , )/ Kč. Klikněte pravým, dědo podpora aktivního života seniorů prostřednictvím vzdělávání v práci s PC a internetem vývoj a realizace 44 kurzů a 15 motivačních přednášek, 407 vyškolených lidí, mobilní PC učebna, 11 i-pracovišť s 21 PC v jižních Čechách, 2 publikace; Program EU Phare (NROS, č , )/ Kč. Nebojte se myši, mámo! Vzdělávání žen vracejících se na trh práce v oblasti IT Aktivity: realizace vzdělávacích kurzů (26) a motivačních přednášek (30); vytvoření a správa 8 i-pracovišť; vydání publikace; Program EU Phare RLZ opatření 1.1 (MPSV & NVF, č. 1.1/109, )/ Kč. Canadian International Development Agency Bosna a Hercegovina bezesporu patří mezi nejkrásnější, nejtajemnější a nejzajímavější země nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě. Díky svému specifickému a bouřlivému vývoji v ní došlo ke vzniku unikátní svébytné kultury, která v sobě vstřebala množství odlišných vlivů. Příroda ji obdarovala nebetyčnými rozeklanými horami, nespoutanými řekami, sráznými kaňony a opuštěnými lesy. Současný pohled na Bosnu a Hercegovinu je silně podbarvený fotografiemi a televizními reportážemi z doby válečného konfliktu. Pokud však chceme nestaně pochopit problematiku této neklidné části jihovýchodní Evropy, musíme se povznést nad tyto předsudky a pečlivě poslouchat argumenty všech místních obyvatel, bez rozdílu národnosti nebo náboženského vyznání. Brožura, kterou právě držíte v ruce, si vytkla za cíl přiblížit tuto krásnou zemi, její historii, kulturu a její duši. 14. prosince uplynulo právě 10 let od podepsání Daytonské dohody, která ukončila nejkrvavější válečný konflikt od dob druhé světové války. Deset let je dost na to, aby vám lidé nevyprávěli o válce při prvním setkání, ale málo na to, aby se o ní nerozpovídali, když se potkáte podruhé. Je to příliš málo na to, aby se vám nesevřelo srdce, když na vás Bosna a Hercegovina dýchne.

2 Projekt řešil momentální situaci na multietnickém gymnáziu v Gradačacu (gymnázium bylo v průběhu občanské války zcela zničeno a s pomocí zahraničního grantu znovu postaveno teprve na začátku roku 2005). Projekt však také a zejména vytvořil prostor pro navázání kontaktů několika škol a několika studentům umožnil, a v budoucnu ještě umožní, vycestovat do zahraničí. V BaH jsou desítky škol, které by tuto možnost pro své studenty vřele uvítaly. Pokud byste chtěli pomoci, kontaktujte nás Na projektu se podílely tyto organizace: Attavena, o.p.s. hlavní realizátor projektu Svět jako domov, o.p.s. (Ing. Arch. Naďa Dvořáková; komunikace s BaH, znalec prostředí BaH Kalmia, s.r.o. (Ing. Vít Podroužek) dodavatel výpočetní techniky, instalace sítě LAN Systém, s.r.o. (Ing. Jiří Zatloukal) odborný konzultant a instalace sítě Crveni Križ Federacije Bosnie i Hercegovine (Namik Hodži) prostředník pro přijetí zahraniční pomoci J.U. Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac (Izudin Mešević) konečný příjemce pomoci Katarina Rubin překladatelka a kontaktní osoba v BaH Janeta Midžič a Zlatana Midžič překladatelky Projekt financovaly: Český státní rozpočet prostřednictvím Ústavu mezinárotních vztahů (ÚMV) v rámci Trilaterálního programu. ÚMV je nezávislá výzkumná instituce, která provádí vědecký Opina adac výzkum a analýzu v oblasti mezinárodních vztahů, české zahraniční a bezpečnostní politiky. Ústav organizuje konference, semináře, a kulaté stoly pro odborníky, akademiky a politické profesionály. Publikuje tři periodika, specializované publikace, příručky a studijní sešity. Úzce spolupracuje s četnými zahraničními institucemi v rámci různých projektů, jeho výzkumní pracovníci jsou zváni na veřejná diskusní fóra o aktuálních problémech a na mezinárodní konference, publikují v domácích i zahraničních odborných publikacích. Historie Když Bosna a Hercegovina procitne ze sna, je vzpurná a hrozná. (Mak Dizdar) První stopy po lidském osídlení na území dnešní BaH jsou staré přibližně let. Rozvoj kultur byl výrazně ovlivňován například řeckou kolonizací Jadranu v 6. století př.n.l. Do 1. století n.l. byla BaH součástí římské říše. V 6. a 7. století n.l. obsadili území Slované. Území Bosny procházelo staletími jako součást Byzantské říše, Chorvatského království, Srbského království Rašky a Zety. Ve 12. století se Bosna nakrátko osamostatnila, ale v 15. století byla opět dobyta (Turky) a stala se součástí Osmanské říše. V této době se mnoho bosenských křesťanů obrátilo na islám a vzniklo tak specifické etnikum bosenští Muslimové. Roku 1875 se Bosňané úspěšně vzbouřili proti osmanské nadvládě a v roce 1878 se Bosna stala protektorátem Rakouska-Uherska. Po skončení první světové války vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které se v roce 1929 přejmenovalo na Jugoslávii. Svazová republika Jugoslávie vznikla až v roce 1945 a trvala do začátku občanské války v roce Válka začala jako politický konflikt, který přerostl v ozbrojené srážky. Těm padlo za oběť 250 tis. obyvatel BaH (mj. v tzv. etnických čistkách). Uprchnout ze svých domovů musely statisíce bosenských občanů. Infrastruktura země byla zničena. Konec zabíjení přišel až po třech dlouhých válečných letech na sklonku roku 1995, kdy srbský prezident Slobodan Miloševič, chorvatský prezident Fraňa Tudžman a vedoucí představitel muslimů bosenský prezident Alia Izetbekovič podepsali v Daytonu mírovou dohodu (14. prosince 1995). Do země přišly mezinárodní jednotky IFOR vybavené mnohem silnějšími pravomocemi, než jejich předchůdci vojáci OSN. Přesto ještě nějaký čas trvalo, než ustaly veškeré boje a potyčky. Země rozhodně není bez problémů ani dnes. Kanadská rozvojová agentura CIDA. Hlavním mottem organizace je helping people to help themselves (pomoci lidem, aby pomáhali sami sobě). Svou pomoc směřuje do rozvojových zemí celého světa už přes 40 let a mezi hlavní priority patří: sociální rozvoj, ekonomické blaho, environmentální udržitelnost a lidská práva. Općina Gradačac (Ferhat Mustafić; 9 2

3 Válečný konflikt v letech Rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie, který začal v červnu 1991, když Chorvatsko a Slovinsko vyhlásily nezávislost, vyústil v největší evropskou uprchlickou krizi od dob druhé světové války. Boje propukly nejprve ve Slovinsku, kde však trvaly jen několik dní a jejich rozsah byl omezený. K prvnímu velkému výbuchu násilí došlo v Chorvatsku, kde žila menšinová populace Srbů čítající něco přes půl miliónu osob. Po vyhlášení nezávislosti Chorvatska jugoslávská armáda a srbské polovojenské složky rychle získaly kontrolu nad třetinou chorvatského území. Bylo to právě Chorvatsko, kde se poprvé objevil divoký a zhoubný fenomén eufemicky nazvaný etnické čistky. Nejprve byly tisíce Chorvatů vyhoštěny z oblastí spadajících pod srbskou kontrolu. Tisíce Srbů pak byly chorvatskými silami donuceny opustit své domovy. Jen v roce 1991 bylo v Chorvatsku zabito asi osob, více než uprchlíků opustilo zemi a asi lidí se stalo vnitřně přesídlenými osobami. V roce 1992 se válka rozšířila do sousední Bosny a Hercegoviny s ještě ničivějšími následky. Bosna a Hercegovina byla totiž etnicky nejpromísenější ze všech republik bývalé Jugoslávie. V počátečních stádiích války bojovali Muslimové a bosenští Chorvaté proti bosenským Srbům společně, avšak na počátku roku 1993 propukly boje i mezi bosenskými Chorvaty a Muslimy. Když válka v prosinci 1995 skončila, byla přesídlena více než polovina z 4,4 miliónu obyvatel Bosny a Hercegoviny a asi jejích obyvatel žilo jako uprchlíci v sousedních zemích a dalších asi osob se stalo uprchlíky v západní Evropě. Masivní populační pohyby a široká pozornost, kterou věnovala hrůzám války média, podnítily jednu z největších mezinárodních humanitárních operací v historii. Vedení koordinace humanitární pomoci systému OSN se ujal Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). UNHCR zahájil humanitární operace ve všech republikách bývalé Jugoslávie, avšak nejtěžší úkoly na něj čekaly v Bosně a Hercegovině. V letech 1992 až 1995 bylo do různých míst v Bosně a Hercegovině doručeno tun humanitární pomoci. V roce 1995 poskytoval UNHCR humanitární pomoc asi 2,7 miliónu osob. Vlády různých zemí nabízely velké částky na pomoc humanitární operaci. Po ukončení válečného konfliktu se UNHCR a další humanitární organizace usilovně snažily podporovat usmíření a usnadnit dobrovolný návrat uprchlíků a přesídlených osob do jejich původních domovů, i když se jednalo o oblasti, kterým dominovala jiná etnická skupina. UNHCR opakovaně zdůrazňoval, že udržení repatriačního procesu a budování míru v oblasti bude od mezinárodního společenství vyžadovat značné prostředky. Od konce války spolupracoval UNHCR při podpoře procesu návratu, rekonstrukce a smíšení s Úřadem Vysokého zmocněnce v Bosně a Hercegovině, vojenskými silami vedenými NATO, Mezinárodními jednotkami OSN, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Světovou bankou a řadou dalších místních a mezinárodních organizací. Dodnes se navrátilo do Bosny a Hercegoviny více než jeden milion uprchlíků. Avšak ještě desítky let bude trvat, než bude jejich země znovu vybudovaná. Rozvojová podpora vzdělávání s využitím IT na multietnickém gymnáziu v Gradačacu v Bosně a Hercegovině Realizace: duben 2005 až listopad 2005; dárce: Ústav mezinárodních vztahů, kanadská rozvojová agentura CIDA, općina Gradačac; hodnota projektu: Kč Projekt byl realizován ve městě Gradačac a v České republice. V rámci projektu bylo vybaveno multietnické gymnázium Mustafa Novalić v Gradačacu výpočetní technikou v hodnotě 1,2 mil. Kč (např. vybavení počítačové učebny a kanceláří školy). Do instalace počítačové sítě a dovezené techniky, která proběhla během prázdnin, se zapojili zaměstnanci a studenti školy. Následně se na začátku školního roku uskutečnila týdenní výuka učitelů a studentů. Přednášeli lektoři Attaveny, o.p.s. a výuka v ovládání PC a vybraných programů probíhala v srbochorvatštině (s překladatelkou) nebo v angličtině. V říjnu navštívilo Českou republiku 5 studentů a 5 učitelů gymnázia a zástupců Gradačacu. Ubytování pro ně zajistila Integrovaná střední škola a učiliště ve Velešíně. Během pobytu měli návštěvníci možnost seznámit se s naším systémem vyučování (kromě ISŠaU i na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích a obecném Gymnáziu v Českém Krumlově). Představitelé Multietnického gymnázia v Gradačacu a Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích se na základě návštěvy domluvili na dlouhodobé spolupráci a první výměnný pobyt studentů, jež je podstatou spolupráce, je plánován na jaro

4 Vztahy České republiky s Bosnou a Hercegovinou K intenzivnímu rozvoji vzájemných vztahů došlo v dobách, kdy jsme sdíleli společný stát, rakousko-uherskou monarchii. Do Bosny tehdy přišly desítky českých odborníků, například z oblasti průmyslu a zejména lesnictví. Čeští architekti se nezapomenutelně zapsali do urbanistické tváře nejen Sarajeva, ale i dalších měst (na obrázku Národní knihovna v Sarajevu, architekt Alexandr Vítek). Nelze zapomenout ani na vědeckou a kulturní obec, pro něž dříve zanedbané a nepřístupné území představovalo panenské kraje. Po druhé světové válce došlo nejprvek ochlazení vztahů, avšak od 60. do konce 80. let dochází k čilé obchodní výměně. Na jaře v roce 1992 uznala někdejší ČSFR tehdejší republiku Bosna a Hercegovina a navázala s ní diplomatické styky v koordinaci s členskými státy Evropských společenství. Válečné události, které propukly ihned poté, pak znemožnily rozvoj normálních bilaterálních vztahů. Během občanské války poskytla naše republika dočasné útočiště řadě uprchlíků, a tak řada Bosňanů obstojně zvládá češtinu. Bilaterální vztahy se začaly rozvíjet bezprostředně po skončení konfliktu návštěvou prezidenta ČR Václava Havla v nově ustavené Bosně a Hercegovině dne Brzy poté, v únoru 1996, bylo v Sarajevu zřízeno rezidentní diplomatické zastoupení ČR (www.mzv.cz/sarajevo). V současné době patří BaH mezi prioritní země, do nichž je směřována česká zahraniční rozvojová pomoc. Česká účast v mírových operacích mezinárodního společenství Česká republika se aktivně zapojila do všech vojenských operací mezinárodního společenství k řešení krizové situace na území bývalé Jugoslávie UNPROFOR, IFOR, SFOR a KFOR. Český vojenský kontingent v BaH byl lokalizován v blízkosti města Prijedor na linii konfrontace (na hranici mezi oběma entitami srbskou a muslimsko-chorvatskou). Kontingentem prošlo za šest let jeho existence necelých šest tisíc vojáků, z nichž čtyři zahynuli při plnění úkolů. Mise SFOR II byla ukončena v listopadu Celkové náklady na téměř šestiletou vojenskou misi ČR v BaH ( ) činily 5,5 miliardy Kč. V současnosti působí v BaH asi stovka vojáků a od roku 2001 čeští policisté mezinárodní policejní mise (IPTF, od Evropská policejní mise EUPM), jejímž cílem je monitoring a zvyšování kvality práce místních policejních složek v zájmu jejich přibližování evropským standardům. Čeští krajané, komunita z BaH v ČR V BaH existuje nepříliš početná a geograficky roztroušená komunita občanů s českými předky, kteří jsou si vědomi svého původu a aktivně se sdružují za účelem udržování kulturních tradic. I v ČR žije doposud nepříliš početná komunita osob původem z BaH, z nichž část má i české občanství. Drtivá většina z nich přišla na území ČR v letech , tedy v době války v BaH, jako uprchlíci. Štěpí se však výrazně podle národnostních hledisek a nevystupují zpravidla, a to ani v kulturních vztazích, jako celek. Na následujících stránkách je uveden výběr projektů, které podpořila vláda České republiky (s výjimkou prvních čtyř uvedených, které byly financovány sbírkami). 4

5 Zdroj:

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17

Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011-17 1. Analýza prostředí socioekonomická situace Následující analýza prostředí čerpá z publikace Pokrok v realizaci rozvojových cílů tisíciletí

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici Úvod Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici 1. Úkol nadace - Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění - Multiperspektivní

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Nadace při ČT Člověk v tísni Zpráva o činnosti 1995. Obsah: I. Úvodní slovo...1. II. Realizované projekty

Nadace při ČT Člověk v tísni Zpráva o činnosti 1995. Obsah: I. Úvodní slovo...1. II. Realizované projekty Nadace při ČT Člověk v tísni Zpráva o činnosti 1995 Obsah: I. Úvodní slovo...1 II. Realizované projekty II. 1. Bosna a Hercegovina Humanitární zásilky...3 Dopravní jednotka...5 SOS Refugees...6 Pomoc uprchlíkům

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více