Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty a vzhledem ke snahám o další výrazný rozvoj fakulty. V roce 2010 došlo k založení Vědeckotechnického parku fakulty, k dokončení laboratoří v suterénu budovy H Pasteurova ulice v suterénu budovy. Byly přestěhovány laboratoře z objektu Za Válcovnou. Laboratoře i výuka byly podpořeny nákupem dalšího vybavení včetně softwarového. Výraznou podporu získala fakulta získáním projektu OP VK 2.2 se zaměřením na další rozvoj výuky. Úspěšně proběhla akreditace studijního programu Energetika. Fakulta při přijímacím řízení k překročila poprvé počet šesti set studentů s 612 fyzickými studenty. Úspěšně pokračovala realizace doktorského studijního programu, kdy 2 studenti absolvovali úspěšně Státní závěrečnou zkoušku. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaných studijních programů, bylo přijato přibližně 80 % zájemců o studium. V oblasti vědy a výzkumu pokračuje řešení projektu GA ČR, bohužel žádný předložený nový projekt nebyl přijat. Nadále se velmi úspěšně rozvíjí výzkum pro průmysl, kde dochází k výraznému navýšení získaných prostředků RONAL Kolín, Škoda Auto Mladá Boleslav, Dalkia a další. Celý objem aktivit pro průmysl zahrnuje VTP. Do grantových soutěží byl podán výrazně vyšší počet návrhů v porovnání s předchozími roky. Bohužel se stále nedaří radikálně zvýšit počet řešených projektů. V rámci ostatních projektů byla fakulta úspěšná v získání grantů Integrní grantové agentury, kde řešila 4 projekty.dále byly řešeny 2 projekty Visegrád, 1 rozvojový projekt, 2 projekty FRVŠ. Pracovníci fakulty úspěšně prezentovali svoje práce na konferencích v ČR, v zahraničí a v odborném tisku, kdy se daří postupně publikovat v časopisech s tzv. impakt faktorem, časopisech uvedených v databázi Thomson Reuters. Fakulta se zúčastnila veletrhu For Industry v Praze jako vydavatel časopisu Strojírenská technologie a člen České společnosti strojírenské technologie. Dále byly vydávány časopisy Strojírenská technologie a Manufacturing Technology, které jsou zařazeny mezi recenzované časopisy ČR. Fakulta se také podílela na přípravě 6. Kongresu ICPM v Liverpoolu roku Při výběrovém řízení byl přijat 1 docent na 100% úvazek a 2 odborní asistenti PhD. V oblasti spolupráce s podniky bylo realizováno několik kurzů celoživotního vzdělávání, došlo k navýšení prací v oblasti prováděného výzkumu pro průmysl. Nadále se rozvíjel úzký kontakt s univerzitou v Högskolan Kristianstad ve Švédsku, došlo k rozvoji spolupráce s University in Liverpool, Anglie a University Toledo, USA. Rok také charakterizovala bohužel řada neúspěchů stále přetrvává nedostatečné prostorové zajištění výuky a řešení tohoto problému, provizorně jsou vytvářena místa pro laboratoře. Výuka probíhala jako v roce 2009 na 6-ti místech v Ústí nad Labem budova Na Okraji, budova Za Válcovnou, koleje UJEP, aula FUD, laboratoře Střední průmyslové školya budova H v budovaném kampusu. Celý rok byla otázka prostorového zajištění fakulty řešena jen s malým úspěchem. 2

3 2. STRUKTURA A ORGÁNY SOUČÁSTI 2.1 STRUKTURA SOUČÁSTI A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (K ) Úplný název: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU Adresa: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem Vedení a administrativa součásti Děkan fakulty Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Proděkan pro rozvoj a informatizaci Proděkan pro studium a pedag.činnost Tajemník Sekretariát děkana Vedoucí informačního centra Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Sekretariát kateder Zástupce v akademickém senátu UJEP (do ) Zástupce v akademickém senátu UJEP (od ) Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Technologií a materiálového inženýrství Strojů a mechaniky Managementu a ekonomiky podniku Aplikovaných disciplín Ředitel Vědeckotechnického parku Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Ing. Tomáš Hrala PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Mgr. Jan Černý Romana Kuklíková Bc. Jan Povolný Soňa Olivová, Lucie Olivová Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Jindřiška Smutná, Bc. Ingrid Kvapilová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Martin Nociar Ing. Martin Svoboda Ing. Blanka Skočilasová Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Martin Svoboda Ing. Elena Střihavková Mgr. Jiří Břehovský Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. (od ) Doc. Ing.Karel Sellner, CSc. (do ) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Radek Honzátko, Ph.D.

4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SOUČÁSTI

5 2.3 AKADEMICKÝ SENÁT SOUČÁSTI JUDr. ThDr. Milan Zamrazil předseda Ing. Lucie Povolná PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Mgr. Markéta Bartošová-Tautrmanová Mgr. Irena Hralová Ing. Blanka Skočilasová Bc. Jan Faust Ing. Tomáš Hašek místopředseda Bc. Lukáš Kolda do Nově zvolený AS fakulty: od Komora akademických pracovníků: JUDr. ThMgr. Milan Zamrazil předseda Ing. Blanka Skočilasová Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Mgr. Irena Hralová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Komora studentů: Hanzlík Lukáš, Mrnková Petra, Ing. Růžička Luděk místopředseda

6 2.4 VĚDECKÁ RADA SOUČÁSTI Personální obsazení Předseda: Prof. Dr. Ing. František Holešovský INTERNÍ ČLENOVÉ Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, PhD. Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. Ing. Tomáš Vysloužil, PhD. EXTERNÍ ČLENOVÉ Prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. Doc. Ing. Jan Kout, CSc. Ing. Jaromir Korostenski Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc. Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Dr. Ing. Pavel Polach Doc. Ing. Štefan Segla, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Domovská instituce Děkan FVTM, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FS ČVUT v Praze, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 11/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, Al materiály, hutnictví kovů, strojírenské technologie Docent katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 10/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry strojů a mechaniky FVTM, obor mechanika, konstrukce Docent katedry strojů a mechaniky, FVTM, obor elektrotechnika a automatizace Prorektorka pro vnější vztahy UJEP, obor ekonomika Proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM, obor mechanika, počítačové modelování Profesor VŠE Praha, obor ekonomika, zaměření na rozhodovací procesy a metody rozhodování Vedoucí katedry mechanické technologie, FS VŠB TU v Ostravě, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FSZČU v Plzni, obor strojírenská technologie Profesor, Ústav strojírenské technologie, VUT v Brně, obor strojírenská technologie Docent katedry mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor mechanika Kristianstad University, Švédsko, obor technika prostředí Profesor, Ústav ekonomiky a řízení podniku, FS, ČVUT v Praze, obor ekonomie Děkan Fakulty výrobných technológií v Prešově, obor výrobní stroje a zařízení Profesor FST, TU v Trenčíně, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry konstrukce a automatizace strojů, FS TU v Liberci, obor konstrukce strojů a automatizace Výzkumný pracovník Škoda výzkum, s.r.o., Plzeň, obor konstrukce, mechanika Docent fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci, obor mechanika Profesor FS ČVUT v Praze, člen výzkumu EU v CERNu, obor aplikovaná fyzika

7 2.5 PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY (stav ke dni ) Personální obsazení Ing. Svatopluk Dvořák Ing. Rudolf Jung Ing. Miroslav Roško Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. Ing. Jiří Mlejnek Ing. Ladislav Oršula Ing. Michal Ducháček PaedDr. Libor Sehnal Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Ing. Petr Zahálka Ing. Josef Zetek Ing. Miroslav Zíbar Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Hrala Ing.Tomáš Vysloužil, PhD. Domovská instituce Materialise Ústí nad Labem (ředitel) Okresní hospodářská komora Most (předseda) MĚĎ Povrly (výrobně-technický ředitel) Škoda Auto Mladá Boleslav KOVOS Verneřice (ředitel) Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (ředitel pro personalistiku a IS) TOS Varnsdorf (výrobní ředitel) AGC Flat Glass Czech (personální ředitel) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ředitel) Mitutoyo Czech (ředitel) SD - 1. strojírenská, a. s. Bílina (ředitel a předseda představenstva) KS Komořany (ředitel) Děkan FVTM proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM 2.6 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Petr Kaucký Bc. Jiří Langhammer Ing. Michal Lattner 2.7 STIPENDIJNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda Soňa Olivová Ing. Marcela Faltýnová Bc. Jan Faust Bc. Lukáš Kolda ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI ČESKÝCH VŠ, V MEZINÁRODNÍCH 2.8 ORGANIZACÍCH A V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH Organizace Stát Status Okresní hospodářská komora v Mostě ČR člen Česká společnost strojírenské technologie ČR člen Společnost vědeckotechnických parků ČR ČR člen Česká technologická platforma ČR člen Svaz automobilového průmyslu ČR člen Česká společnost pro mechaniku ČR člen 2.9 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH SOUČÁSTI Na fakultě byly (ke dni ) ženy zastoupeny v jednotlivých orgánech takto - 3 ženy v AS FVTM - 2 ženy v AS UJEP - 1 žena ve Vědecké radě fakulty - 3 ženy v komisích fakulty 7

8 3. STUDIUM 3.1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Kód stud. progr. Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ 1) a forma 2) studia B M,N P FS B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 P,K B2303 Strojírenská technologie 2303R013 Management sklářství a plastikářství 3 P B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 P, K B2341 Strojírenství 2341R003 Zabezpečení výroby 3 P B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 P,K B7507 Speciallizace v pedagogice 7507R051 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P N2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 P,K N2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 P,K P2303 Strojírenská technologie 3 P,K Počet akreditovaných studijních programů Studijní programy/studijní obory Celkem Skupiny studijních programů studijních bak. mag. mag. nav. dokt. prog./oborů technické vědy a nauky 3/5 2/2 1/1 6/8 pedagogika, učitelství a sociál. péče 1/1 1/1 Celkem 4/6 2/2 1/1 7/9 Pozn: Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky, 21 až 39; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomie 62; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a NOVÉ BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ AKREDITOVANÉ V ROCE 2010 Bakalářské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě Navazující magisterské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru N2341 Strojírenství 2341 T004 Materiály a technologie v dopravě 8

9 3.3 STUDIJNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ MIMO SÍDLO UJEP Kód stud. programu Název stud. programu Kód stud. oboru Název studijního oboru B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby Studium je realizováno na SPŠ a VOŠ v Chomutově pouze v kombinované formě studia. 3.4 PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počet kurzů celoživotního vzdělávání: Kurzy orientované na výkon Kurzy zájmové povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem 8 8 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání Kurzy orientované Kurzy zájmové na výkon povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 Podle skupin kmenových oborů Počet Skupiny oborů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) technické vědy a nauky Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně zapsaní. 3.6 POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Podle skupin kmenových oborů k Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

10 3.7 POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Zahraniční studenti ve studijním programu z toho krátkodobý mag. bak. mag. dokt. Celkem studijní pobyt navaz. technické vědy a nauky Celkem POČTY ABSOLVENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Skupiny studijních programů Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem absolv. technické vědy a nauky Celkem ABSOLVENTI V roce 2010 absolvovalo celkem 47 studentů fakulty. V bakalářských studijních programech a oborech 15 v prezenční formě a 16 v kombinované formě, v navazujícím magisterském studijním programu Příprava a řízení výroby v prezenční formě s titulem inženýr pak absolvovalo 16 studentů. Zaměření studia, koncepce fakulty ve vztahu ke studijním programům a v neposlední řadě pak profily absolventů vycházejí ze spolupráce s podniky regionu prostřednictvím Průmyslová rady FVTM jakožto konzultačního orgánu děkana s cílem uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Po celou dobu působení fakulty a jejího předchůdce ÚTŘV vychází ze statistik úřadu práce pouze několik absolventů, kteří po ukončení studia nenalezli ihned uplatnění, většinou se jedná o přechodnou krátkodobou nezaměstnanost. V roce 2010 byl veden v těchto statistikách pouze jeden absolvent bakalářského studia. Mnoho absolventů nachází uplatnění v podnicích, kde se projevuje příliv zahraničních investorů do regionu a někteří absolventi nachází uplatnění v zahraničí. Tradiční každoroční setkání absolventů fakulty a ÚTŘV bylo realizováno 14. května, toto neformální posezení je významným zdrojem zpětné vazby v oblasti výměny zkušeností, informací, nápadů a postřehů vedoucích ke zkvalitnění studia POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

11 Důvody ukončení studia mimo absolvování studia UJEP Důvody bak. mag. nav. mag. dokt. Celkem P K P K P K P K Zanechání studia ( 56, odst. 1a) Ukončení pro nesplnění stud. podmínek Vyloučení ze studia Úmrtí Přestup na jiný stud. program (školu, fakultu) Celkem Vysvětlivky: P prezenční forma studia K kombinovaná forma studia 3.11 VYUŽÍVÁNÍ KREDITNÍHO SYSTÉMU, UDĚLOVÁNÍ DODATKU DIPLOMU Studijní programy fakulty mají zaveden kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svou náročností a pro plné uplatnění například v rámci výměnných programů je uplatňován transfer hodnocení kontrol studia při provázanosti se systémem studijní agendy STAG. V roce 2009 získala UJEP prestižní certifikát DS Label (DIPLOMA SUPPLEMENT Dodatek diplomu), který je jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání, FVTM v součinnosti s UJEP reflektuje na požadavky této certifikace pravidelnou aktualizací studijního elektronického systému a v souladu požadavky vydává dodatek diplomu SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENTŮ Stipendia poskytovaná studentům (v Kč) Z dotace MŠMT v tom: Ze stipendijního fondu SD + MG Erasmus Vlastní zdroje Ostatní zdroje Celkem Stipendia celkem: Prospěchová stipendia Mimořádná stipendia , , ,- z toho: IGA UJEP , ,- Doktorská stipendia , , ,- LLP/Erasmus, CEPUS , ,- Zahraniční studenti , ,- * SD sponzorský dar, MG mimorozpočtový grant Studentům jsou na základě žádosti vyplácena ubytovací a sociální stipendia, jejich přiznání se řídí Stipendijním řádem UJEP, Směrnicí rektorky č. 7/2007 k přiznávání a výplatě sociálních stipendií a Směrnicí rektorky č. 5/2008 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty: Bezbariérový přístup má laboratorně-dílenský komplex v ulici Za Válcovnou, budova H kampusu v ulici Pasteurova, částečně dvě učebny v přízemí kolejí Klíše. Do vyšších pater objektu Na Okraji není bezbariérový přístup vytvořen a nelze jej z technických důvodů ani realizovat. Podmínky pro studium handicapovaných: Studium je otevřeno pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení bez ohledu na jiné faktory.

12 Další možnosti podpory: Ke studentům, kteří se dostanou do obtížné sociální situace je přistupováno individuálně. Pracoviště fakulty vypisují místa pomocných pedagogických i vědeckých sil a umožňují tak studentům získat další finanční prostředky, studenti mohou získat krajská stipendia a v některých případech i podniková stipendia MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2010 realizována následovně: - Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumné a vědecké činnosti fakulty, jsou jimi obsazována místa pomocných vědeckých a pedagogických sil. V roce 2010 bylo za tuto práci studentům vyplaceno celkem ,- Kč. - Práce studentů při dosažení mimořádných výsledků i významných prospěchových výsledků, sportovních úspěchů a dalších příležitostí je hodnocena také mimořádným stipendiem. V roce 2010 bylo mimořádné stipendium vyplaceno ve dvou termínech v celkové vyplacené částce ,- Kč - Ceny děkana za vynikající výsledky u SZZ získali tři studenti ve výši ,- Kč. - Mimořádné stipendium ve výši ,- Kč na sportovní reprezentaci získal Ing. Martin Svoboda. - Stipendiem Hospodářské a sociální rady Ústecka ve výši 20.00,- Kč byl oceněn Veikko Lungameni Shalimba. - Stipendiem statutárního města Teplice ve výši Kč byl oceněn Bc. Patrik Lukáč. - Stipendium senátora MUDr. Pavla Sušického ve výši Kč získal Bc. Jan Faust. - Na ocenění Dobrý list komory byl navržen a získal jej Ing. Luděk Růžička. - Na cenu Siemens byla navržena práce Ing. Davida Homolky. 12

13 4. AKADEMIČTÍ A NEAKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 4.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny vstřícností při vzniku problémů. V rámci UJEP je vytvořen systém příspěvků na penzijní pojištění a jednorázové podpory ve formě UNI šeků. Členové odborové organizace mají možnost několikrát ročně účastnit se pořádaných zájezdů. Stravování zaměstnanců je řešeno možností nákupu obědů v menze univerzity, zaměstnanci na odloučených pracovištích mají zajištěn dovoz jídla. Novým perspektivním pracovníkům se snaží fakulta ve spolupráci s vedením města a městských obvodů zajistit bydlení. Pobyt se také řeší dlouhodobým ubytováním pedagogů na kolejích. 4.2 KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ (k ) Věková a kvalifikační struktura akad. pracovníků Akademičtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři Vědečtí pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let 2 1 Celkem Rozsah úvazků akademických pracovníků Úvazek Celkem Prof. Doc. Ostatní DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. do 30 % do 50 % do70 % do 100 %

14 4.3 CELKOVÝ A PŘEPOČTENÝ POČET AKADEMICKÝCH A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (k ) Celkový a přepočtený počet akademických a neakademických pracovníků Kategorie počet FVTM Akademičtí pracovníci 36 Profesoři evidenční 7 přepočtený 3,65 Docenti evidenční 7 přepočtený 6,1 Odborní asistenti evidenční 20 přepočtený 16,95 Asistenti evidenční 1 přepočtený 0,8 Lektoři evidenční 0 přepočtený 0 Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční 36 přepočtený 28,5 Neakademičtí prac. evidenční 18 přepočtený 17,375 Celkem AP + NAP evidenční 54 přepočtený 45,875 Vývoj počtu akademických pracovníků v letech Kategorie počet Profesoři evidenční přepočtený 2,7 3,9 4 3,25 4,5 4,6 3,65 Docenti evidenční přepočtený 3, ,1 5,9 5,1 6,1 Odborní asistenti evidenční přepočtený 16,3 15,3 21,7 17,95 18,6 17,58 16,95 Asistenti evidenční přepočtený ,8 0,8 Lektoři evidenční přepočtený Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční přepočtený 23,5 23,2 29,7 28, ,08 28,5

15 4.4 OCENĚNÍ PRÁCE doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. cena rektory UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost za rok místo ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži vědeckých prací na mezinárodní konferenci Young Technologist s Day 2010, Prešov, Slovensko s názvem příspěvku: Problems about Aluminium Alloys Grinding. Mimořádná cena rektorky UJEP za vynikající zahraniční reprezentaci UJEP v oblasti vědecké činnosti. Ing. Petr Majrich, Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži pořádané společností Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav s názvem výzkumného úkolu: Vizualizace procesu otryskávání automobilových dílů 4.5 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S ÚSTECKÝM KRAJEM Odborná spolupráce v rámci Ústeckého kraje byla v roce 2010 realizována s následujícími subjekty: název firmy, instituce, sídlo AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice Alcan Děčín Extrusions, s. r. o., Děčín Black & Decker, s. r. o., Trmice BMD, a. s., Teplice ČEZ Distribuce, a. s., Děčín Teplárna Trmice, a. s., Trmice Hetal DC, s. r. o., Děčín - Křešice Chart Ferox, a. s., Děčín KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice TOS Varnsdorf, a.s, Varnsdorf Město Ústí nad Labem, magistrát Úřad práce, Ústí nad Labem SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČR Součásti spolupracovaly s těmito pracovišti Akademie věd ČR: Ústav termomechaniky AV 15

16 4.5.3 PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE NA FAKULTĚ Nositel spolupráce na UJEP děkanát, katedra atp. Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství, Katedra strojů a mechaniky katedra technologií a materiálového inženýrství Předmět spolupráce Partneři UJEP Výstup konkrétní popis spolupráce, např.: Zaměstnávání absolventů/bakalářské práce/statistický průzkum výzkum, kurzy, DP název firmy, instituce Teplárna Trmice, a. s. Trmice konkrétní výstup, např.: Nabídka pracovních míst, přednášky odborníků/návrh a oponentura BP, DP/sběr dat pro statistický průzkum Kurz tech.angličtiny, výzkum. Zpráva, dipl.práce výzkum ŠKODA AUTO, a. s. výzk. zpráva, diplomové práce výzkum, exkurze, průmysl.rada výzkum, praxe, DP, přednášková činnost výzkum výzkum, praxe, DP výzkum výzkum, praxe, DP, granty, přednášková činnost, exkurze, výzkum, DP, technické poradenství TOS Varnsdorf, a. s. Chart Ferox, a. s. Děčín Ronal CR, s. r. o. Jičín KS Kolbenschmidt, a. s. Ústí nad Labem BMD, a. s. Teplice AGC Flat Glass, a. s. Alcan Děčín Extrusions, s. r. o. výzk. zpráva výzk. zpráva, diplomové a bakalářské práce výzk. zprávy výzk. zprávy, diplomové práce, disertační práce výzk. zpráva projekt MPO, diplomové práce výzk. zpráva výzkum ITS Brno, a. s. výzk. zpráva výzkum BXB Group, s.r.o., Hulín Výzkum probíhá výzkum měření, výzkum, přednášky KONE Industrial, s. r. o. Ústí nad Labem Black & Decker, s. r. o. Trmice Výzkum probíhá výzk. zpráva, měřicí protokoly Odborná spolupráce Svaz stroj. technologie Konzultace, časopis 16

17 5. INTERNACIONALIZACE 5.1 ZAPOJENÍ FAKULTY DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT PROGRAMY EU Projektové naplnění v r Program Erasmus Comenius Grundtvig Počet projektů Počet vyslaných studentů/počet studentoměsíců 1/6 Počet přijatých studentů/počet studentoměsíců 2/4 Počet vyslaných ak. prac./počet učitelotýdnů 5/5 Počet přijatých ak. prac./počet učitelotýdnů 3/3 Dotace (v tis. Kč) 231,- Leonardo da Vinci OSTATNÍ PROGRAMY Ostatní programy Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů/celkový počet studentoměsíců 0 Počet přijatých studentů/celkový počet studentoměsíců 2/2 Počet vyslaných AP/celkový počet učitelotýdnů 2/2 Počet přijatých AP/celkový počet učitelotýdnů 6/6 Dotace (v tis. Kč) na admimistrativu Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy VVŠ, které není možno jinak zařadit 5.2 NABÍDKA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY Fakulta nabízí především pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobé pobyty 1 2 semestry, semestrální výuku vybraných předmětů akreditovaných studijních programů v anglickém jazyce. Jedná se například o Applied Mechanics Cars, Communication Theory and Practice, Machining. 5.3 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Prof. František Holešovský Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) - redakční rada časopisu International Journal of Nanotechnology, USA; - člen přípravného výboru kongresu ICPM v Liverpoolu, UK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK; - člen RR časopisu Výrobní technologie, Žilina, SK - člen RR časopisu Transactions of the University of Košice

18 6. VĚDA, VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST 6.1 DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI V roce 2010 byly hlavní vědecko-výzkumné aktivity fakulty zaměřeny především na témata: - přesné metody obrábění kovů a keramiky, výzkum vlastností povrchu - vznik a průběh koroze materiálů, koroze a povrchové úpravy, testování materiálů v korozním prostředí - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů - zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů - optimalizace vlastnosti Al materiálu - optimalizace výrobních a technologických procesů - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty - celkové hodnocení makro a mikrostruktury materiálů - přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky a jejich vyhodnocování - speciální zkoušky termokamerou a vysocerychlostní kamerou - EDX a EDS analýzy strukturálních složek - měření jednotlivých strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D - mechanika tuhých těles a deformovatelných těles - přestup tepla, proudění ve strojích - ekonomiky a řízení výroby - vlastnosti materiálů (železné a neželezné kovy, dřevo, plasty, keramika) - pedagogika rozvoj technické tvořivosti. 6.2 MATERIÁLNÍ STRÁNKA V budově Za Válcovnou jsou umístěny Laboratoře FVTM. Vybavení laboratoří: - měření kruhovitosti a stanovení odchylek kruhoměr Hommel Tester 1000, - měření a vyhodnocování drsnosti povrchu Profilometr HOMMEL TESTER T 1000, - měření povrchových napětí - zkoušky obrábění školní CNC frézka FCM 16 CNC, - mechanické zkoušení trhací stroj Insekt 100KN, - zkoušky a výzkum broušení - bruska BU 16, - měření 2D a 3D rozměrů 3D souřadnicový stroj BMD XYZ 464 R (software T-DMIS), - zkoušky tepelného zpracování - pece LAC a BINDER FD53, - korozní zkoušky materiálů kondenzační korozní komoru KBEA 300 Liebisch, - výrobu pevných, přesných a rozměrově stabilních prototypových dílů na tiskárně DIMENSION SST 768 metodou nanášení vlákna z termoplastu (Fused Deposition Modeling), - měření hluku a vibrací - zahrnuje 6-ti kanálovou jednotku B&K typu LAN-XI 51,2 khz, včetně napájecí baterie, příslušenství (mikrofony, akcelerometry 2x jedno- a1x tříosý, kabely, stojany, atd.), řídící a záznamový počítač DEL Latitude včetně 26 monitoru. - laserový vibrometr - POLYTEC NLV-2500/CLV s jednou měřící hlavicí. Je připraven měřící stand a desky, na nichž bude měření probíhat (z jiných prostředků). - měření přestupu tepla skládá se ze základní jednotky (zdroj tepla) pro měření přestupu tepla včetně 6-ti vyměnitelných výměníků a chladiče (úspora energie, úspora vody), včetně řídícího počítače (notebook ThinkPad).

19 V budově H v kampusu UJEP jsou umístěny laboratoře Nedestruktivního zkoušení materiálu, Metalografická laboratoř a Laboratoř přípravy vzorků a chemie s vybavením : - měření profilu jemných povrchů, kroze v 3D, kvantitatívní měření strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D, komplexní hodnocení mikrostruktury - konfokální laserový mikroskop OLYMPUS LEXT OLS USS, - vyhodnocování a snímkování mikrostruktur optický mikroskop BX 51M s digitálním záznamem, - vyhodnocování a snímkování makrostruktur steromikroskpoy SZX10 + E410, E520+makrostativ, - měření tvrdosti METALTESTER II. - termovizní měření souprava ThermaCAM SC620, - identifikace vad v potrubí videoskop IPLEX FX, - identifikace vnitřních vad bez porušení ultrazvuk UT, viřivé proudy OmniScan MX, - vysocerychlostní záznam vysocerychlostní kamera I Speed III., LTIPLUS. - měření vrstev a korozních úbytků ultrazvukem tloušťkoměr MG2, digitální tloušťkoměr 25 MU, - měření mikrotvrdosti mikrotvrdoměr Shimadzu HMV-2, - příprava mikrovýbrusů Lis hydraulicky CTC 5, dělici píla Micron, bruska a leštička Kompakt 1031, váha přesná GF-200-EC, - měření ph souprava PH 315i SET MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI - Liverpool John Mores University, Velká Británie - University of Toledo, USA - Kristianstad University, Švédsko - Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika - Technická univerzita Košice, Slovenská republika - Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akademie vied. SR 6.4 SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI S ORGANIZACEMI V ČR Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti z dalších tuzemských vysokých škol, s regionálními podniky, institucemi či vědeckými pracovišti: - AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice - Alcan Děčín Extrusinos, s. r. o., Děčín - Teplárna Trmice, a.s., Trmise - Hetal DC, Děčín - Křešice - Chart Ferox, a. s., Děčín - KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice - Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice - Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav - ITS Brno, a. s. - Behr Czech, s. r. o, Mošnov - FUJIKOKI CZECH, s. r. o., Louny - PRECIOSA - LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov - KOVOS v. d. Verneřice - Holcim Česko, a. s., Prachovice - FS ČVUT v Praze - FST ZČU v Plzni - FSI VUT v Brně 19

20 - TU Liberec - VŠCHT Praha - ÚT AV ČR Praha Tyto aktivity pokrývají tematicky především následující problematiku - technologie obrábění - materiály - zkoušení a testování materiálů - optimalizace technologií a výrobních procesů - koroze, povrchové vrstvy - energetika - mechanika tuhých a deformovatelných těles - mechanika tekutin. 6.5 ŘEŠENÉ PROJEKTY CEP A OSTATNÍ CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY (CEP) Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků Pozn.: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = GAČR, C = rezortní ministerské granty Zdroj dle klasifikace MŠMT Finanční podpora UJEP (v tis. Kč) Součást UJEP B 423 FVTM Projekty CEP celkem (GAČR s resortními projekty VaV) v letech Počet projektů Objem v tis. Kč GAČR Projekty VaV GAČR Projekty VaV řešitel spoluřešitel Celkem Celkem řešitel spoluřešite řešitel spoluřešitel řešitel spoluřešitel l , , OSTATNÍ PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2010 Přehled ostatních projektů Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora (v tis. Kč) Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla v proudících kapalinách IGA UJEP 270 Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles IGA UJEP 243 Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy IGA UJEP 226 Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost IGA UJEP 300 Výzkum strukturální nehomogenity a její odstranění u slitin AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 odlévaných do různých forem IGA UJEP

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více