Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty a vzhledem ke snahám o další výrazný rozvoj fakulty. V roce 2010 došlo k založení Vědeckotechnického parku fakulty, k dokončení laboratoří v suterénu budovy H Pasteurova ulice v suterénu budovy. Byly přestěhovány laboratoře z objektu Za Válcovnou. Laboratoře i výuka byly podpořeny nákupem dalšího vybavení včetně softwarového. Výraznou podporu získala fakulta získáním projektu OP VK 2.2 se zaměřením na další rozvoj výuky. Úspěšně proběhla akreditace studijního programu Energetika. Fakulta při přijímacím řízení k překročila poprvé počet šesti set studentů s 612 fyzickými studenty. Úspěšně pokračovala realizace doktorského studijního programu, kdy 2 studenti absolvovali úspěšně Státní závěrečnou zkoušku. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaných studijních programů, bylo přijato přibližně 80 % zájemců o studium. V oblasti vědy a výzkumu pokračuje řešení projektu GA ČR, bohužel žádný předložený nový projekt nebyl přijat. Nadále se velmi úspěšně rozvíjí výzkum pro průmysl, kde dochází k výraznému navýšení získaných prostředků RONAL Kolín, Škoda Auto Mladá Boleslav, Dalkia a další. Celý objem aktivit pro průmysl zahrnuje VTP. Do grantových soutěží byl podán výrazně vyšší počet návrhů v porovnání s předchozími roky. Bohužel se stále nedaří radikálně zvýšit počet řešených projektů. V rámci ostatních projektů byla fakulta úspěšná v získání grantů Integrní grantové agentury, kde řešila 4 projekty.dále byly řešeny 2 projekty Visegrád, 1 rozvojový projekt, 2 projekty FRVŠ. Pracovníci fakulty úspěšně prezentovali svoje práce na konferencích v ČR, v zahraničí a v odborném tisku, kdy se daří postupně publikovat v časopisech s tzv. impakt faktorem, časopisech uvedených v databázi Thomson Reuters. Fakulta se zúčastnila veletrhu For Industry v Praze jako vydavatel časopisu Strojírenská technologie a člen České společnosti strojírenské technologie. Dále byly vydávány časopisy Strojírenská technologie a Manufacturing Technology, které jsou zařazeny mezi recenzované časopisy ČR. Fakulta se také podílela na přípravě 6. Kongresu ICPM v Liverpoolu roku Při výběrovém řízení byl přijat 1 docent na 100% úvazek a 2 odborní asistenti PhD. V oblasti spolupráce s podniky bylo realizováno několik kurzů celoživotního vzdělávání, došlo k navýšení prací v oblasti prováděného výzkumu pro průmysl. Nadále se rozvíjel úzký kontakt s univerzitou v Högskolan Kristianstad ve Švédsku, došlo k rozvoji spolupráce s University in Liverpool, Anglie a University Toledo, USA. Rok také charakterizovala bohužel řada neúspěchů stále přetrvává nedostatečné prostorové zajištění výuky a řešení tohoto problému, provizorně jsou vytvářena místa pro laboratoře. Výuka probíhala jako v roce 2009 na 6-ti místech v Ústí nad Labem budova Na Okraji, budova Za Válcovnou, koleje UJEP, aula FUD, laboratoře Střední průmyslové školya budova H v budovaném kampusu. Celý rok byla otázka prostorového zajištění fakulty řešena jen s malým úspěchem. 2

3 2. STRUKTURA A ORGÁNY SOUČÁSTI 2.1 STRUKTURA SOUČÁSTI A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (K ) Úplný název: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU Adresa: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem Vedení a administrativa součásti Děkan fakulty Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Proděkan pro rozvoj a informatizaci Proděkan pro studium a pedag.činnost Tajemník Sekretariát děkana Vedoucí informačního centra Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Sekretariát kateder Zástupce v akademickém senátu UJEP (do ) Zástupce v akademickém senátu UJEP (od ) Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Technologií a materiálového inženýrství Strojů a mechaniky Managementu a ekonomiky podniku Aplikovaných disciplín Ředitel Vědeckotechnického parku Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Ing. Tomáš Hrala PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Mgr. Jan Černý Romana Kuklíková Bc. Jan Povolný Soňa Olivová, Lucie Olivová Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Jindřiška Smutná, Bc. Ingrid Kvapilová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Martin Nociar Ing. Martin Svoboda Ing. Blanka Skočilasová Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Martin Svoboda Ing. Elena Střihavková Mgr. Jiří Břehovský Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. (od ) Doc. Ing.Karel Sellner, CSc. (do ) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Radek Honzátko, Ph.D.

4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SOUČÁSTI

5 2.3 AKADEMICKÝ SENÁT SOUČÁSTI JUDr. ThDr. Milan Zamrazil předseda Ing. Lucie Povolná PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Mgr. Markéta Bartošová-Tautrmanová Mgr. Irena Hralová Ing. Blanka Skočilasová Bc. Jan Faust Ing. Tomáš Hašek místopředseda Bc. Lukáš Kolda do Nově zvolený AS fakulty: od Komora akademických pracovníků: JUDr. ThMgr. Milan Zamrazil předseda Ing. Blanka Skočilasová Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Mgr. Irena Hralová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Komora studentů: Hanzlík Lukáš, Mrnková Petra, Ing. Růžička Luděk místopředseda

6 2.4 VĚDECKÁ RADA SOUČÁSTI Personální obsazení Předseda: Prof. Dr. Ing. František Holešovský INTERNÍ ČLENOVÉ Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, PhD. Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. Ing. Tomáš Vysloužil, PhD. EXTERNÍ ČLENOVÉ Prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. Doc. Ing. Jan Kout, CSc. Ing. Jaromir Korostenski Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc. Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Dr. Ing. Pavel Polach Doc. Ing. Štefan Segla, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Domovská instituce Děkan FVTM, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FS ČVUT v Praze, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 11/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, Al materiály, hutnictví kovů, strojírenské technologie Docent katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 10/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry strojů a mechaniky FVTM, obor mechanika, konstrukce Docent katedry strojů a mechaniky, FVTM, obor elektrotechnika a automatizace Prorektorka pro vnější vztahy UJEP, obor ekonomika Proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM, obor mechanika, počítačové modelování Profesor VŠE Praha, obor ekonomika, zaměření na rozhodovací procesy a metody rozhodování Vedoucí katedry mechanické technologie, FS VŠB TU v Ostravě, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FSZČU v Plzni, obor strojírenská technologie Profesor, Ústav strojírenské technologie, VUT v Brně, obor strojírenská technologie Docent katedry mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor mechanika Kristianstad University, Švédsko, obor technika prostředí Profesor, Ústav ekonomiky a řízení podniku, FS, ČVUT v Praze, obor ekonomie Děkan Fakulty výrobných technológií v Prešově, obor výrobní stroje a zařízení Profesor FST, TU v Trenčíně, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry konstrukce a automatizace strojů, FS TU v Liberci, obor konstrukce strojů a automatizace Výzkumný pracovník Škoda výzkum, s.r.o., Plzeň, obor konstrukce, mechanika Docent fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci, obor mechanika Profesor FS ČVUT v Praze, člen výzkumu EU v CERNu, obor aplikovaná fyzika

7 2.5 PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY (stav ke dni ) Personální obsazení Ing. Svatopluk Dvořák Ing. Rudolf Jung Ing. Miroslav Roško Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. Ing. Jiří Mlejnek Ing. Ladislav Oršula Ing. Michal Ducháček PaedDr. Libor Sehnal Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Ing. Petr Zahálka Ing. Josef Zetek Ing. Miroslav Zíbar Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Hrala Ing.Tomáš Vysloužil, PhD. Domovská instituce Materialise Ústí nad Labem (ředitel) Okresní hospodářská komora Most (předseda) MĚĎ Povrly (výrobně-technický ředitel) Škoda Auto Mladá Boleslav KOVOS Verneřice (ředitel) Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (ředitel pro personalistiku a IS) TOS Varnsdorf (výrobní ředitel) AGC Flat Glass Czech (personální ředitel) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ředitel) Mitutoyo Czech (ředitel) SD - 1. strojírenská, a. s. Bílina (ředitel a předseda představenstva) KS Komořany (ředitel) Děkan FVTM proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM 2.6 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Petr Kaucký Bc. Jiří Langhammer Ing. Michal Lattner 2.7 STIPENDIJNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda Soňa Olivová Ing. Marcela Faltýnová Bc. Jan Faust Bc. Lukáš Kolda ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI ČESKÝCH VŠ, V MEZINÁRODNÍCH 2.8 ORGANIZACÍCH A V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH Organizace Stát Status Okresní hospodářská komora v Mostě ČR člen Česká společnost strojírenské technologie ČR člen Společnost vědeckotechnických parků ČR ČR člen Česká technologická platforma ČR člen Svaz automobilového průmyslu ČR člen Česká společnost pro mechaniku ČR člen 2.9 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH SOUČÁSTI Na fakultě byly (ke dni ) ženy zastoupeny v jednotlivých orgánech takto - 3 ženy v AS FVTM - 2 ženy v AS UJEP - 1 žena ve Vědecké radě fakulty - 3 ženy v komisích fakulty 7

8 3. STUDIUM 3.1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Kód stud. progr. Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ 1) a forma 2) studia B M,N P FS B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 P,K B2303 Strojírenská technologie 2303R013 Management sklářství a plastikářství 3 P B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 P, K B2341 Strojírenství 2341R003 Zabezpečení výroby 3 P B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 P,K B7507 Speciallizace v pedagogice 7507R051 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P N2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 P,K N2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 P,K P2303 Strojírenská technologie 3 P,K Počet akreditovaných studijních programů Studijní programy/studijní obory Celkem Skupiny studijních programů studijních bak. mag. mag. nav. dokt. prog./oborů technické vědy a nauky 3/5 2/2 1/1 6/8 pedagogika, učitelství a sociál. péče 1/1 1/1 Celkem 4/6 2/2 1/1 7/9 Pozn: Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky, 21 až 39; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomie 62; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a NOVÉ BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ AKREDITOVANÉ V ROCE 2010 Bakalářské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě Navazující magisterské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru N2341 Strojírenství 2341 T004 Materiály a technologie v dopravě 8

9 3.3 STUDIJNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ MIMO SÍDLO UJEP Kód stud. programu Název stud. programu Kód stud. oboru Název studijního oboru B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby Studium je realizováno na SPŠ a VOŠ v Chomutově pouze v kombinované formě studia. 3.4 PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počet kurzů celoživotního vzdělávání: Kurzy orientované na výkon Kurzy zájmové povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem 8 8 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání Kurzy orientované Kurzy zájmové na výkon povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 Podle skupin kmenových oborů Počet Skupiny oborů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) technické vědy a nauky Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně zapsaní. 3.6 POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Podle skupin kmenových oborů k Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

10 3.7 POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Zahraniční studenti ve studijním programu z toho krátkodobý mag. bak. mag. dokt. Celkem studijní pobyt navaz. technické vědy a nauky Celkem POČTY ABSOLVENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Skupiny studijních programů Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem absolv. technické vědy a nauky Celkem ABSOLVENTI V roce 2010 absolvovalo celkem 47 studentů fakulty. V bakalářských studijních programech a oborech 15 v prezenční formě a 16 v kombinované formě, v navazujícím magisterském studijním programu Příprava a řízení výroby v prezenční formě s titulem inženýr pak absolvovalo 16 studentů. Zaměření studia, koncepce fakulty ve vztahu ke studijním programům a v neposlední řadě pak profily absolventů vycházejí ze spolupráce s podniky regionu prostřednictvím Průmyslová rady FVTM jakožto konzultačního orgánu děkana s cílem uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Po celou dobu působení fakulty a jejího předchůdce ÚTŘV vychází ze statistik úřadu práce pouze několik absolventů, kteří po ukončení studia nenalezli ihned uplatnění, většinou se jedná o přechodnou krátkodobou nezaměstnanost. V roce 2010 byl veden v těchto statistikách pouze jeden absolvent bakalářského studia. Mnoho absolventů nachází uplatnění v podnicích, kde se projevuje příliv zahraničních investorů do regionu a někteří absolventi nachází uplatnění v zahraničí. Tradiční každoroční setkání absolventů fakulty a ÚTŘV bylo realizováno 14. května, toto neformální posezení je významným zdrojem zpětné vazby v oblasti výměny zkušeností, informací, nápadů a postřehů vedoucích ke zkvalitnění studia POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

11 Důvody ukončení studia mimo absolvování studia UJEP Důvody bak. mag. nav. mag. dokt. Celkem P K P K P K P K Zanechání studia ( 56, odst. 1a) Ukončení pro nesplnění stud. podmínek Vyloučení ze studia Úmrtí Přestup na jiný stud. program (školu, fakultu) Celkem Vysvětlivky: P prezenční forma studia K kombinovaná forma studia 3.11 VYUŽÍVÁNÍ KREDITNÍHO SYSTÉMU, UDĚLOVÁNÍ DODATKU DIPLOMU Studijní programy fakulty mají zaveden kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svou náročností a pro plné uplatnění například v rámci výměnných programů je uplatňován transfer hodnocení kontrol studia při provázanosti se systémem studijní agendy STAG. V roce 2009 získala UJEP prestižní certifikát DS Label (DIPLOMA SUPPLEMENT Dodatek diplomu), který je jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání, FVTM v součinnosti s UJEP reflektuje na požadavky této certifikace pravidelnou aktualizací studijního elektronického systému a v souladu požadavky vydává dodatek diplomu SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENTŮ Stipendia poskytovaná studentům (v Kč) Z dotace MŠMT v tom: Ze stipendijního fondu SD + MG Erasmus Vlastní zdroje Ostatní zdroje Celkem Stipendia celkem: Prospěchová stipendia Mimořádná stipendia , , ,- z toho: IGA UJEP , ,- Doktorská stipendia , , ,- LLP/Erasmus, CEPUS , ,- Zahraniční studenti , ,- * SD sponzorský dar, MG mimorozpočtový grant Studentům jsou na základě žádosti vyplácena ubytovací a sociální stipendia, jejich přiznání se řídí Stipendijním řádem UJEP, Směrnicí rektorky č. 7/2007 k přiznávání a výplatě sociálních stipendií a Směrnicí rektorky č. 5/2008 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty: Bezbariérový přístup má laboratorně-dílenský komplex v ulici Za Válcovnou, budova H kampusu v ulici Pasteurova, částečně dvě učebny v přízemí kolejí Klíše. Do vyšších pater objektu Na Okraji není bezbariérový přístup vytvořen a nelze jej z technických důvodů ani realizovat. Podmínky pro studium handicapovaných: Studium je otevřeno pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení bez ohledu na jiné faktory.

12 Další možnosti podpory: Ke studentům, kteří se dostanou do obtížné sociální situace je přistupováno individuálně. Pracoviště fakulty vypisují místa pomocných pedagogických i vědeckých sil a umožňují tak studentům získat další finanční prostředky, studenti mohou získat krajská stipendia a v některých případech i podniková stipendia MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2010 realizována následovně: - Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumné a vědecké činnosti fakulty, jsou jimi obsazována místa pomocných vědeckých a pedagogických sil. V roce 2010 bylo za tuto práci studentům vyplaceno celkem ,- Kč. - Práce studentů při dosažení mimořádných výsledků i významných prospěchových výsledků, sportovních úspěchů a dalších příležitostí je hodnocena také mimořádným stipendiem. V roce 2010 bylo mimořádné stipendium vyplaceno ve dvou termínech v celkové vyplacené částce ,- Kč - Ceny děkana za vynikající výsledky u SZZ získali tři studenti ve výši ,- Kč. - Mimořádné stipendium ve výši ,- Kč na sportovní reprezentaci získal Ing. Martin Svoboda. - Stipendiem Hospodářské a sociální rady Ústecka ve výši 20.00,- Kč byl oceněn Veikko Lungameni Shalimba. - Stipendiem statutárního města Teplice ve výši Kč byl oceněn Bc. Patrik Lukáč. - Stipendium senátora MUDr. Pavla Sušického ve výši Kč získal Bc. Jan Faust. - Na ocenění Dobrý list komory byl navržen a získal jej Ing. Luděk Růžička. - Na cenu Siemens byla navržena práce Ing. Davida Homolky. 12

13 4. AKADEMIČTÍ A NEAKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 4.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny vstřícností při vzniku problémů. V rámci UJEP je vytvořen systém příspěvků na penzijní pojištění a jednorázové podpory ve formě UNI šeků. Členové odborové organizace mají možnost několikrát ročně účastnit se pořádaných zájezdů. Stravování zaměstnanců je řešeno možností nákupu obědů v menze univerzity, zaměstnanci na odloučených pracovištích mají zajištěn dovoz jídla. Novým perspektivním pracovníkům se snaží fakulta ve spolupráci s vedením města a městských obvodů zajistit bydlení. Pobyt se také řeší dlouhodobým ubytováním pedagogů na kolejích. 4.2 KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ (k ) Věková a kvalifikační struktura akad. pracovníků Akademičtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři Vědečtí pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let 2 1 Celkem Rozsah úvazků akademických pracovníků Úvazek Celkem Prof. Doc. Ostatní DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. do 30 % do 50 % do70 % do 100 %

14 4.3 CELKOVÝ A PŘEPOČTENÝ POČET AKADEMICKÝCH A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (k ) Celkový a přepočtený počet akademických a neakademických pracovníků Kategorie počet FVTM Akademičtí pracovníci 36 Profesoři evidenční 7 přepočtený 3,65 Docenti evidenční 7 přepočtený 6,1 Odborní asistenti evidenční 20 přepočtený 16,95 Asistenti evidenční 1 přepočtený 0,8 Lektoři evidenční 0 přepočtený 0 Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční 36 přepočtený 28,5 Neakademičtí prac. evidenční 18 přepočtený 17,375 Celkem AP + NAP evidenční 54 přepočtený 45,875 Vývoj počtu akademických pracovníků v letech Kategorie počet Profesoři evidenční přepočtený 2,7 3,9 4 3,25 4,5 4,6 3,65 Docenti evidenční přepočtený 3, ,1 5,9 5,1 6,1 Odborní asistenti evidenční přepočtený 16,3 15,3 21,7 17,95 18,6 17,58 16,95 Asistenti evidenční přepočtený ,8 0,8 Lektoři evidenční přepočtený Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční přepočtený 23,5 23,2 29,7 28, ,08 28,5

15 4.4 OCENĚNÍ PRÁCE doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. cena rektory UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost za rok místo ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži vědeckých prací na mezinárodní konferenci Young Technologist s Day 2010, Prešov, Slovensko s názvem příspěvku: Problems about Aluminium Alloys Grinding. Mimořádná cena rektorky UJEP za vynikající zahraniční reprezentaci UJEP v oblasti vědecké činnosti. Ing. Petr Majrich, Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži pořádané společností Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav s názvem výzkumného úkolu: Vizualizace procesu otryskávání automobilových dílů 4.5 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S ÚSTECKÝM KRAJEM Odborná spolupráce v rámci Ústeckého kraje byla v roce 2010 realizována s následujícími subjekty: název firmy, instituce, sídlo AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice Alcan Děčín Extrusions, s. r. o., Děčín Black & Decker, s. r. o., Trmice BMD, a. s., Teplice ČEZ Distribuce, a. s., Děčín Teplárna Trmice, a. s., Trmice Hetal DC, s. r. o., Děčín - Křešice Chart Ferox, a. s., Děčín KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice TOS Varnsdorf, a.s, Varnsdorf Město Ústí nad Labem, magistrát Úřad práce, Ústí nad Labem SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČR Součásti spolupracovaly s těmito pracovišti Akademie věd ČR: Ústav termomechaniky AV 15

16 4.5.3 PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE NA FAKULTĚ Nositel spolupráce na UJEP děkanát, katedra atp. Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství, Katedra strojů a mechaniky katedra technologií a materiálového inženýrství Předmět spolupráce Partneři UJEP Výstup konkrétní popis spolupráce, např.: Zaměstnávání absolventů/bakalářské práce/statistický průzkum výzkum, kurzy, DP název firmy, instituce Teplárna Trmice, a. s. Trmice konkrétní výstup, např.: Nabídka pracovních míst, přednášky odborníků/návrh a oponentura BP, DP/sběr dat pro statistický průzkum Kurz tech.angličtiny, výzkum. Zpráva, dipl.práce výzkum ŠKODA AUTO, a. s. výzk. zpráva, diplomové práce výzkum, exkurze, průmysl.rada výzkum, praxe, DP, přednášková činnost výzkum výzkum, praxe, DP výzkum výzkum, praxe, DP, granty, přednášková činnost, exkurze, výzkum, DP, technické poradenství TOS Varnsdorf, a. s. Chart Ferox, a. s. Děčín Ronal CR, s. r. o. Jičín KS Kolbenschmidt, a. s. Ústí nad Labem BMD, a. s. Teplice AGC Flat Glass, a. s. Alcan Děčín Extrusions, s. r. o. výzk. zpráva výzk. zpráva, diplomové a bakalářské práce výzk. zprávy výzk. zprávy, diplomové práce, disertační práce výzk. zpráva projekt MPO, diplomové práce výzk. zpráva výzkum ITS Brno, a. s. výzk. zpráva výzkum BXB Group, s.r.o., Hulín Výzkum probíhá výzkum měření, výzkum, přednášky KONE Industrial, s. r. o. Ústí nad Labem Black & Decker, s. r. o. Trmice Výzkum probíhá výzk. zpráva, měřicí protokoly Odborná spolupráce Svaz stroj. technologie Konzultace, časopis 16

17 5. INTERNACIONALIZACE 5.1 ZAPOJENÍ FAKULTY DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT PROGRAMY EU Projektové naplnění v r Program Erasmus Comenius Grundtvig Počet projektů Počet vyslaných studentů/počet studentoměsíců 1/6 Počet přijatých studentů/počet studentoměsíců 2/4 Počet vyslaných ak. prac./počet učitelotýdnů 5/5 Počet přijatých ak. prac./počet učitelotýdnů 3/3 Dotace (v tis. Kč) 231,- Leonardo da Vinci OSTATNÍ PROGRAMY Ostatní programy Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů/celkový počet studentoměsíců 0 Počet přijatých studentů/celkový počet studentoměsíců 2/2 Počet vyslaných AP/celkový počet učitelotýdnů 2/2 Počet přijatých AP/celkový počet učitelotýdnů 6/6 Dotace (v tis. Kč) na admimistrativu Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy VVŠ, které není možno jinak zařadit 5.2 NABÍDKA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY Fakulta nabízí především pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobé pobyty 1 2 semestry, semestrální výuku vybraných předmětů akreditovaných studijních programů v anglickém jazyce. Jedná se například o Applied Mechanics Cars, Communication Theory and Practice, Machining. 5.3 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Prof. František Holešovský Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) - redakční rada časopisu International Journal of Nanotechnology, USA; - člen přípravného výboru kongresu ICPM v Liverpoolu, UK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK; - člen RR časopisu Výrobní technologie, Žilina, SK - člen RR časopisu Transactions of the University of Košice

18 6. VĚDA, VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST 6.1 DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI V roce 2010 byly hlavní vědecko-výzkumné aktivity fakulty zaměřeny především na témata: - přesné metody obrábění kovů a keramiky, výzkum vlastností povrchu - vznik a průběh koroze materiálů, koroze a povrchové úpravy, testování materiálů v korozním prostředí - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů - zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů - optimalizace vlastnosti Al materiálu - optimalizace výrobních a technologických procesů - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty - celkové hodnocení makro a mikrostruktury materiálů - přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky a jejich vyhodnocování - speciální zkoušky termokamerou a vysocerychlostní kamerou - EDX a EDS analýzy strukturálních složek - měření jednotlivých strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D - mechanika tuhých těles a deformovatelných těles - přestup tepla, proudění ve strojích - ekonomiky a řízení výroby - vlastnosti materiálů (železné a neželezné kovy, dřevo, plasty, keramika) - pedagogika rozvoj technické tvořivosti. 6.2 MATERIÁLNÍ STRÁNKA V budově Za Válcovnou jsou umístěny Laboratoře FVTM. Vybavení laboratoří: - měření kruhovitosti a stanovení odchylek kruhoměr Hommel Tester 1000, - měření a vyhodnocování drsnosti povrchu Profilometr HOMMEL TESTER T 1000, - měření povrchových napětí - zkoušky obrábění školní CNC frézka FCM 16 CNC, - mechanické zkoušení trhací stroj Insekt 100KN, - zkoušky a výzkum broušení - bruska BU 16, - měření 2D a 3D rozměrů 3D souřadnicový stroj BMD XYZ 464 R (software T-DMIS), - zkoušky tepelného zpracování - pece LAC a BINDER FD53, - korozní zkoušky materiálů kondenzační korozní komoru KBEA 300 Liebisch, - výrobu pevných, přesných a rozměrově stabilních prototypových dílů na tiskárně DIMENSION SST 768 metodou nanášení vlákna z termoplastu (Fused Deposition Modeling), - měření hluku a vibrací - zahrnuje 6-ti kanálovou jednotku B&K typu LAN-XI 51,2 khz, včetně napájecí baterie, příslušenství (mikrofony, akcelerometry 2x jedno- a1x tříosý, kabely, stojany, atd.), řídící a záznamový počítač DEL Latitude včetně 26 monitoru. - laserový vibrometr - POLYTEC NLV-2500/CLV s jednou měřící hlavicí. Je připraven měřící stand a desky, na nichž bude měření probíhat (z jiných prostředků). - měření přestupu tepla skládá se ze základní jednotky (zdroj tepla) pro měření přestupu tepla včetně 6-ti vyměnitelných výměníků a chladiče (úspora energie, úspora vody), včetně řídícího počítače (notebook ThinkPad).

19 V budově H v kampusu UJEP jsou umístěny laboratoře Nedestruktivního zkoušení materiálu, Metalografická laboratoř a Laboratoř přípravy vzorků a chemie s vybavením : - měření profilu jemných povrchů, kroze v 3D, kvantitatívní měření strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D, komplexní hodnocení mikrostruktury - konfokální laserový mikroskop OLYMPUS LEXT OLS USS, - vyhodnocování a snímkování mikrostruktur optický mikroskop BX 51M s digitálním záznamem, - vyhodnocování a snímkování makrostruktur steromikroskpoy SZX10 + E410, E520+makrostativ, - měření tvrdosti METALTESTER II. - termovizní měření souprava ThermaCAM SC620, - identifikace vad v potrubí videoskop IPLEX FX, - identifikace vnitřních vad bez porušení ultrazvuk UT, viřivé proudy OmniScan MX, - vysocerychlostní záznam vysocerychlostní kamera I Speed III., LTIPLUS. - měření vrstev a korozních úbytků ultrazvukem tloušťkoměr MG2, digitální tloušťkoměr 25 MU, - měření mikrotvrdosti mikrotvrdoměr Shimadzu HMV-2, - příprava mikrovýbrusů Lis hydraulicky CTC 5, dělici píla Micron, bruska a leštička Kompakt 1031, váha přesná GF-200-EC, - měření ph souprava PH 315i SET MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI - Liverpool John Mores University, Velká Británie - University of Toledo, USA - Kristianstad University, Švédsko - Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika - Technická univerzita Košice, Slovenská republika - Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akademie vied. SR 6.4 SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI S ORGANIZACEMI V ČR Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti z dalších tuzemských vysokých škol, s regionálními podniky, institucemi či vědeckými pracovišti: - AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice - Alcan Děčín Extrusinos, s. r. o., Děčín - Teplárna Trmice, a.s., Trmise - Hetal DC, Děčín - Křešice - Chart Ferox, a. s., Děčín - KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice - Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice - Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav - ITS Brno, a. s. - Behr Czech, s. r. o, Mošnov - FUJIKOKI CZECH, s. r. o., Louny - PRECIOSA - LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov - KOVOS v. d. Verneřice - Holcim Česko, a. s., Prachovice - FS ČVUT v Praze - FST ZČU v Plzni - FSI VUT v Brně 19

20 - TU Liberec - VŠCHT Praha - ÚT AV ČR Praha Tyto aktivity pokrývají tematicky především následující problematiku - technologie obrábění - materiály - zkoušení a testování materiálů - optimalizace technologií a výrobních procesů - koroze, povrchové vrstvy - energetika - mechanika tuhých a deformovatelných těles - mechanika tekutin. 6.5 ŘEŠENÉ PROJEKTY CEP A OSTATNÍ CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY (CEP) Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků Pozn.: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = GAČR, C = rezortní ministerské granty Zdroj dle klasifikace MŠMT Finanční podpora UJEP (v tis. Kč) Součást UJEP B 423 FVTM Projekty CEP celkem (GAČR s resortními projekty VaV) v letech Počet projektů Objem v tis. Kč GAČR Projekty VaV GAČR Projekty VaV řešitel spoluřešitel Celkem Celkem řešitel spoluřešite řešitel spoluřešitel řešitel spoluřešitel l , , OSTATNÍ PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2010 Přehled ostatních projektů Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora (v tis. Kč) Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla v proudících kapalinách IGA UJEP 270 Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles IGA UJEP 243 Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy IGA UJEP 226 Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost IGA UJEP 300 Výzkum strukturální nehomogenity a její odstranění u slitin AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 odlévaných do různých forem IGA UJEP

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem K Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2001 1 Výroční zpráva 1. Úvod Rok 2000 byl druhým rokem samostatné činnosti ústavu. Práce

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managamentu 8. října 2009 Program: 1. Plnění Aktualizace DZ 2009 2. Přijímací řízení v roce 2009 3. Realizované projekty 4. Technologický

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ Jaroslav Andrle PŮSOBNOST ODBORU PRO VĚDU A VÝZKUM RMU (1) - řízení informací o vědě a výzkumu a koordinace a plánování vědy a výzkumu na MU OBLAST

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Cílem projektu je rozšířit základní roční Kurz vysokoškolské pedagogiky o další rok studia v souladu s požadavky mezinárodní asociace IGIP, získat akreditaci této asociace

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Výroční zpráva o činnosti Fakulty životního prostředí za rok 2012 1. ÚVOD V roce 2012 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více