Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty a vzhledem ke snahám o další výrazný rozvoj fakulty. V roce 2010 došlo k založení Vědeckotechnického parku fakulty, k dokončení laboratoří v suterénu budovy H Pasteurova ulice v suterénu budovy. Byly přestěhovány laboratoře z objektu Za Válcovnou. Laboratoře i výuka byly podpořeny nákupem dalšího vybavení včetně softwarového. Výraznou podporu získala fakulta získáním projektu OP VK 2.2 se zaměřením na další rozvoj výuky. Úspěšně proběhla akreditace studijního programu Energetika. Fakulta při přijímacím řízení k překročila poprvé počet šesti set studentů s 612 fyzickými studenty. Úspěšně pokračovala realizace doktorského studijního programu, kdy 2 studenti absolvovali úspěšně Státní závěrečnou zkoušku. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaných studijních programů, bylo přijato přibližně 80 % zájemců o studium. V oblasti vědy a výzkumu pokračuje řešení projektu GA ČR, bohužel žádný předložený nový projekt nebyl přijat. Nadále se velmi úspěšně rozvíjí výzkum pro průmysl, kde dochází k výraznému navýšení získaných prostředků RONAL Kolín, Škoda Auto Mladá Boleslav, Dalkia a další. Celý objem aktivit pro průmysl zahrnuje VTP. Do grantových soutěží byl podán výrazně vyšší počet návrhů v porovnání s předchozími roky. Bohužel se stále nedaří radikálně zvýšit počet řešených projektů. V rámci ostatních projektů byla fakulta úspěšná v získání grantů Integrní grantové agentury, kde řešila 4 projekty.dále byly řešeny 2 projekty Visegrád, 1 rozvojový projekt, 2 projekty FRVŠ. Pracovníci fakulty úspěšně prezentovali svoje práce na konferencích v ČR, v zahraničí a v odborném tisku, kdy se daří postupně publikovat v časopisech s tzv. impakt faktorem, časopisech uvedených v databázi Thomson Reuters. Fakulta se zúčastnila veletrhu For Industry v Praze jako vydavatel časopisu Strojírenská technologie a člen České společnosti strojírenské technologie. Dále byly vydávány časopisy Strojírenská technologie a Manufacturing Technology, které jsou zařazeny mezi recenzované časopisy ČR. Fakulta se také podílela na přípravě 6. Kongresu ICPM v Liverpoolu roku Při výběrovém řízení byl přijat 1 docent na 100% úvazek a 2 odborní asistenti PhD. V oblasti spolupráce s podniky bylo realizováno několik kurzů celoživotního vzdělávání, došlo k navýšení prací v oblasti prováděného výzkumu pro průmysl. Nadále se rozvíjel úzký kontakt s univerzitou v Högskolan Kristianstad ve Švédsku, došlo k rozvoji spolupráce s University in Liverpool, Anglie a University Toledo, USA. Rok také charakterizovala bohužel řada neúspěchů stále přetrvává nedostatečné prostorové zajištění výuky a řešení tohoto problému, provizorně jsou vytvářena místa pro laboratoře. Výuka probíhala jako v roce 2009 na 6-ti místech v Ústí nad Labem budova Na Okraji, budova Za Válcovnou, koleje UJEP, aula FUD, laboratoře Střední průmyslové školya budova H v budovaném kampusu. Celý rok byla otázka prostorového zajištění fakulty řešena jen s malým úspěchem. 2

3 2. STRUKTURA A ORGÁNY SOUČÁSTI 2.1 STRUKTURA SOUČÁSTI A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (K ) Úplný název: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU Adresa: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem Vedení a administrativa součásti Děkan fakulty Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Proděkan pro rozvoj a informatizaci Proděkan pro studium a pedag.činnost Tajemník Sekretariát děkana Vedoucí informačního centra Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Sekretariát kateder Zástupce v akademickém senátu UJEP (do ) Zástupce v akademickém senátu UJEP (od ) Ediční oddělení Referent Erasmus Vedoucí kateder: Technologií a materiálového inženýrství Strojů a mechaniky Managementu a ekonomiky podniku Aplikovaných disciplín Ředitel Vědeckotechnického parku Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Ing. Tomáš Hrala PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Mgr. Jan Černý Romana Kuklíková Bc. Jan Povolný Soňa Olivová, Lucie Olivová Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Jindřiška Smutná, Bc. Ingrid Kvapilová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Martin Nociar Ing. Martin Svoboda Ing. Blanka Skočilasová Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Martin Svoboda Ing. Elena Střihavková Mgr. Jiří Břehovský Mgr. Jana Bejdlová (od ) (Bc. Michaela Valášková do ) Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. (od ) Doc. Ing.Karel Sellner, CSc. (do ) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Radek Honzátko, Ph.D.

4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SOUČÁSTI

5 2.3 AKADEMICKÝ SENÁT SOUČÁSTI JUDr. ThDr. Milan Zamrazil předseda Ing. Lucie Povolná PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Mgr. Markéta Bartošová-Tautrmanová Mgr. Irena Hralová Ing. Blanka Skočilasová Bc. Jan Faust Ing. Tomáš Hašek místopředseda Bc. Lukáš Kolda do Nově zvolený AS fakulty: od Komora akademických pracovníků: JUDr. ThMgr. Milan Zamrazil předseda Ing. Blanka Skočilasová Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Mgr. Irena Hralová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Komora studentů: Hanzlík Lukáš, Mrnková Petra, Ing. Růžička Luděk místopředseda

6 2.4 VĚDECKÁ RADA SOUČÁSTI Personální obsazení Předseda: Prof. Dr. Ing. František Holešovský INTERNÍ ČLENOVÉ Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, PhD. Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. Ing. Tomáš Vysloužil, PhD. EXTERNÍ ČLENOVÉ Prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. Doc. Ing. Jan Kout, CSc. Ing. Jaromir Korostenski Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc. Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Dr. Ing. Pavel Polach Doc. Ing. Štefan Segla, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Domovská instituce Děkan FVTM, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FS ČVUT v Praze, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 11/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, Al materiály, hutnictví kovů, strojírenské technologie Docent katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 10/2010), obor ekonomika podniku Vedoucí katedry strojů a mechaniky FVTM, obor mechanika, konstrukce Docent katedry strojů a mechaniky, FVTM, obor elektrotechnika a automatizace Prorektorka pro vnější vztahy UJEP, obor ekonomika Proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM, obor mechanika, počítačové modelování Profesor VŠE Praha, obor ekonomika, zaměření na rozhodovací procesy a metody rozhodování Vedoucí katedry mechanické technologie, FS VŠB TU v Ostravě, obor strojírenská technologie Profesor katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FSZČU v Plzni, obor strojírenská technologie Profesor, Ústav strojírenské technologie, VUT v Brně, obor strojírenská technologie Docent katedry mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor mechanika Kristianstad University, Švédsko, obor technika prostředí Profesor, Ústav ekonomiky a řízení podniku, FS, ČVUT v Praze, obor ekonomie Děkan Fakulty výrobných technológií v Prešově, obor výrobní stroje a zařízení Profesor FST, TU v Trenčíně, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry konstrukce a automatizace strojů, FS TU v Liberci, obor konstrukce strojů a automatizace Výzkumný pracovník Škoda výzkum, s.r.o., Plzeň, obor konstrukce, mechanika Docent fakulty strojní, Technická univerzita v Liberci, obor mechanika Profesor FS ČVUT v Praze, člen výzkumu EU v CERNu, obor aplikovaná fyzika

7 2.5 PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY (stav ke dni ) Personální obsazení Ing. Svatopluk Dvořák Ing. Rudolf Jung Ing. Miroslav Roško Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. Ing. Jiří Mlejnek Ing. Ladislav Oršula Ing. Michal Ducháček PaedDr. Libor Sehnal Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Ing. Petr Zahálka Ing. Josef Zetek Ing. Miroslav Zíbar Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Hrala Ing.Tomáš Vysloužil, PhD. Domovská instituce Materialise Ústí nad Labem (ředitel) Okresní hospodářská komora Most (předseda) MĚĎ Povrly (výrobně-technický ředitel) Škoda Auto Mladá Boleslav KOVOS Verneřice (ředitel) Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (ředitel pro personalistiku a IS) TOS Varnsdorf (výrobní ředitel) AGC Flat Glass Czech (personální ředitel) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ředitel) Mitutoyo Czech (ředitel) SD - 1. strojírenská, a. s. Bílina (ředitel a předseda představenstva) KS Komořany (ředitel) Děkan FVTM proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM 2.6 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. Bc. Petr Kaucký Bc. Jiří Langhammer Ing. Michal Lattner 2.7 STIPENDIJNÍ KOMISE PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - předseda Soňa Olivová Ing. Marcela Faltýnová Bc. Jan Faust Bc. Lukáš Kolda ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI ČESKÝCH VŠ, V MEZINÁRODNÍCH 2.8 ORGANIZACÍCH A V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH Organizace Stát Status Okresní hospodářská komora v Mostě ČR člen Česká společnost strojírenské technologie ČR člen Společnost vědeckotechnických parků ČR ČR člen Česká technologická platforma ČR člen Svaz automobilového průmyslu ČR člen Česká společnost pro mechaniku ČR člen 2.9 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH SOUČÁSTI Na fakultě byly (ke dni ) ženy zastoupeny v jednotlivých orgánech takto - 3 ženy v AS FVTM - 2 ženy v AS UJEP - 1 žena ve Vědecké radě fakulty - 3 ženy v komisích fakulty 7

8 3. STUDIUM 3.1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Kód stud. progr. Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ 1) a forma 2) studia B M,N P FS B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 P,K B2303 Strojírenská technologie 2303R013 Management sklářství a plastikářství 3 P B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 P, K B2341 Strojírenství 2341R003 Zabezpečení výroby 3 P B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 P,K B7507 Speciallizace v pedagogice 7507R051 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P N2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 P,K N2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 P,K P2303 Strojírenská technologie 3 P,K Počet akreditovaných studijních programů Studijní programy/studijní obory Celkem Skupiny studijních programů studijních bak. mag. mag. nav. dokt. prog./oborů technické vědy a nauky 3/5 2/2 1/1 6/8 pedagogika, učitelství a sociál. péče 1/1 1/1 Celkem 4/6 2/2 1/1 7/9 Pozn: Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky, 21 až 39; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomie 62; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a NOVÉ BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ AKREDITOVANÉ V ROCE 2010 Bakalářské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru B3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě Navazující magisterské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru N2341 Strojírenství 2341 T004 Materiály a technologie v dopravě 8

9 3.3 STUDIJNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ MIMO SÍDLO UJEP Kód stud. programu Název stud. programu Kód stud. oboru Název studijního oboru B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby Studium je realizováno na SPŠ a VOŠ v Chomutově pouze v kombinované formě studia. 3.4 PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počet kurzů celoživotního vzdělávání: Kurzy orientované na výkon Kurzy zájmové povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem 8 8 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání Kurzy orientované Kurzy zájmové na výkon povolání Skupiny studijních programů U3V Celkem do 15 do 100 více do 15 do 100 více hod. hod. hod. hod. technické vědy a nauky Celkem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 Podle skupin kmenových oborů Počet Skupiny oborů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) technické vědy a nauky Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně zapsaní. 3.6 POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Podle skupin kmenových oborů k Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

10 3.7 POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Zahraniční studenti ve studijním programu z toho krátkodobý mag. bak. mag. dokt. Celkem studijní pobyt navaz. technické vědy a nauky Celkem POČTY ABSOLVENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Skupiny studijních programů Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K Celkem absolv. technické vědy a nauky Celkem ABSOLVENTI V roce 2010 absolvovalo celkem 47 studentů fakulty. V bakalářských studijních programech a oborech 15 v prezenční formě a 16 v kombinované formě, v navazujícím magisterském studijním programu Příprava a řízení výroby v prezenční formě s titulem inženýr pak absolvovalo 16 studentů. Zaměření studia, koncepce fakulty ve vztahu ke studijním programům a v neposlední řadě pak profily absolventů vycházejí ze spolupráce s podniky regionu prostřednictvím Průmyslová rady FVTM jakožto konzultačního orgánu děkana s cílem uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Po celou dobu působení fakulty a jejího předchůdce ÚTŘV vychází ze statistik úřadu práce pouze několik absolventů, kteří po ukončení studia nenalezli ihned uplatnění, většinou se jedná o přechodnou krátkodobou nezaměstnanost. V roce 2010 byl veden v těchto statistikách pouze jeden absolvent bakalářského studia. Mnoho absolventů nachází uplatnění v podnicích, kde se projevuje příliv zahraničních investorů do regionu a někteří absolventi nachází uplatnění v zahraničí. Tradiční každoroční setkání absolventů fakulty a ÚTŘV bylo realizováno 14. května, toto neformální posezení je významným zdrojem zpětné vazby v oblasti výměny zkušeností, informací, nápadů a postřehů vedoucích ke zkvalitnění studia POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem

11 Důvody ukončení studia mimo absolvování studia UJEP Důvody bak. mag. nav. mag. dokt. Celkem P K P K P K P K Zanechání studia ( 56, odst. 1a) Ukončení pro nesplnění stud. podmínek Vyloučení ze studia Úmrtí Přestup na jiný stud. program (školu, fakultu) Celkem Vysvětlivky: P prezenční forma studia K kombinovaná forma studia 3.11 VYUŽÍVÁNÍ KREDITNÍHO SYSTÉMU, UDĚLOVÁNÍ DODATKU DIPLOMU Studijní programy fakulty mají zaveden kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svou náročností a pro plné uplatnění například v rámci výměnných programů je uplatňován transfer hodnocení kontrol studia při provázanosti se systémem studijní agendy STAG. V roce 2009 získala UJEP prestižní certifikát DS Label (DIPLOMA SUPPLEMENT Dodatek diplomu), který je jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání, FVTM v součinnosti s UJEP reflektuje na požadavky této certifikace pravidelnou aktualizací studijního elektronického systému a v souladu požadavky vydává dodatek diplomu SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENTŮ Stipendia poskytovaná studentům (v Kč) Z dotace MŠMT v tom: Ze stipendijního fondu SD + MG Erasmus Vlastní zdroje Ostatní zdroje Celkem Stipendia celkem: Prospěchová stipendia Mimořádná stipendia , , ,- z toho: IGA UJEP , ,- Doktorská stipendia , , ,- LLP/Erasmus, CEPUS , ,- Zahraniční studenti , ,- * SD sponzorský dar, MG mimorozpočtový grant Studentům jsou na základě žádosti vyplácena ubytovací a sociální stipendia, jejich přiznání se řídí Stipendijním řádem UJEP, Směrnicí rektorky č. 7/2007 k přiznávání a výplatě sociálních stipendií a Směrnicí rektorky č. 5/2008 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty: Bezbariérový přístup má laboratorně-dílenský komplex v ulici Za Válcovnou, budova H kampusu v ulici Pasteurova, částečně dvě učebny v přízemí kolejí Klíše. Do vyšších pater objektu Na Okraji není bezbariérový přístup vytvořen a nelze jej z technických důvodů ani realizovat. Podmínky pro studium handicapovaných: Studium je otevřeno pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení bez ohledu na jiné faktory.

12 Další možnosti podpory: Ke studentům, kteří se dostanou do obtížné sociální situace je přistupováno individuálně. Pracoviště fakulty vypisují místa pomocných pedagogických i vědeckých sil a umožňují tak studentům získat další finanční prostředky, studenti mohou získat krajská stipendia a v některých případech i podniková stipendia MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2010 realizována následovně: - Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumné a vědecké činnosti fakulty, jsou jimi obsazována místa pomocných vědeckých a pedagogických sil. V roce 2010 bylo za tuto práci studentům vyplaceno celkem ,- Kč. - Práce studentů při dosažení mimořádných výsledků i významných prospěchových výsledků, sportovních úspěchů a dalších příležitostí je hodnocena také mimořádným stipendiem. V roce 2010 bylo mimořádné stipendium vyplaceno ve dvou termínech v celkové vyplacené částce ,- Kč - Ceny děkana za vynikající výsledky u SZZ získali tři studenti ve výši ,- Kč. - Mimořádné stipendium ve výši ,- Kč na sportovní reprezentaci získal Ing. Martin Svoboda. - Stipendiem Hospodářské a sociální rady Ústecka ve výši 20.00,- Kč byl oceněn Veikko Lungameni Shalimba. - Stipendiem statutárního města Teplice ve výši Kč byl oceněn Bc. Patrik Lukáč. - Stipendium senátora MUDr. Pavla Sušického ve výši Kč získal Bc. Jan Faust. - Na ocenění Dobrý list komory byl navržen a získal jej Ing. Luděk Růžička. - Na cenu Siemens byla navržena práce Ing. Davida Homolky. 12

13 4. AKADEMIČTÍ A NEAKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 4.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny vstřícností při vzniku problémů. V rámci UJEP je vytvořen systém příspěvků na penzijní pojištění a jednorázové podpory ve formě UNI šeků. Členové odborové organizace mají možnost několikrát ročně účastnit se pořádaných zájezdů. Stravování zaměstnanců je řešeno možností nákupu obědů v menze univerzity, zaměstnanci na odloučených pracovištích mají zajištěn dovoz jídla. Novým perspektivním pracovníkům se snaží fakulta ve spolupráci s vedením města a městských obvodů zajistit bydlení. Pobyt se také řeší dlouhodobým ubytováním pedagogů na kolejích. 4.2 KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ (k ) Věková a kvalifikační struktura akad. pracovníků Akademičtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři Vědečtí pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let 2 1 Celkem Rozsah úvazků akademických pracovníků Úvazek Celkem Prof. Doc. Ostatní DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. do 30 % do 50 % do70 % do 100 %

14 4.3 CELKOVÝ A PŘEPOČTENÝ POČET AKADEMICKÝCH A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (k ) Celkový a přepočtený počet akademických a neakademických pracovníků Kategorie počet FVTM Akademičtí pracovníci 36 Profesoři evidenční 7 přepočtený 3,65 Docenti evidenční 7 přepočtený 6,1 Odborní asistenti evidenční 20 přepočtený 16,95 Asistenti evidenční 1 přepočtený 0,8 Lektoři evidenční 0 přepočtený 0 Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční 36 přepočtený 28,5 Neakademičtí prac. evidenční 18 přepočtený 17,375 Celkem AP + NAP evidenční 54 přepočtený 45,875 Vývoj počtu akademických pracovníků v letech Kategorie počet Profesoři evidenční přepočtený 2,7 3,9 4 3,25 4,5 4,6 3,65 Docenti evidenční přepočtený 3, ,1 5,9 5,1 6,1 Odborní asistenti evidenční přepočtený 16,3 15,3 21,7 17,95 18,6 17,58 16,95 Asistenti evidenční přepočtený ,8 0,8 Lektoři evidenční přepočtený Vědečtí pracovníci evidenční 1 přepočtený 1 Celkem AP evidenční přepočtený 23,5 23,2 29,7 28, ,08 28,5

15 4.4 OCENĚNÍ PRÁCE doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. cena rektory UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost za rok místo ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 prof. Ing. Jan Mádl, CSc. ocenění děkana FVTM UJEP za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2010 Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži vědeckých prací na mezinárodní konferenci Young Technologist s Day 2010, Prešov, Slovensko s názvem příspěvku: Problems about Aluminium Alloys Grinding. Mimořádná cena rektorky UJEP za vynikající zahraniční reprezentaci UJEP v oblasti vědecké činnosti. Ing. Petr Majrich, Ing. Martin Novák 1. místo v soutěži pořádané společností Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav s názvem výzkumného úkolu: Vizualizace procesu otryskávání automobilových dílů 4.5 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S ÚSTECKÝM KRAJEM Odborná spolupráce v rámci Ústeckého kraje byla v roce 2010 realizována s následujícími subjekty: název firmy, instituce, sídlo AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice Alcan Děčín Extrusions, s. r. o., Děčín Black & Decker, s. r. o., Trmice BMD, a. s., Teplice ČEZ Distribuce, a. s., Děčín Teplárna Trmice, a. s., Trmice Hetal DC, s. r. o., Děčín - Křešice Chart Ferox, a. s., Děčín KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice TOS Varnsdorf, a.s, Varnsdorf Město Ústí nad Labem, magistrát Úřad práce, Ústí nad Labem SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČR Součásti spolupracovaly s těmito pracovišti Akademie věd ČR: Ústav termomechaniky AV 15

16 4.5.3 PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE NA FAKULTĚ Nositel spolupráce na UJEP děkanát, katedra atp. Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství Katedra technologií a materiálového inženýrství, Katedra strojů a mechaniky katedra technologií a materiálového inženýrství Předmět spolupráce Partneři UJEP Výstup konkrétní popis spolupráce, např.: Zaměstnávání absolventů/bakalářské práce/statistický průzkum výzkum, kurzy, DP název firmy, instituce Teplárna Trmice, a. s. Trmice konkrétní výstup, např.: Nabídka pracovních míst, přednášky odborníků/návrh a oponentura BP, DP/sběr dat pro statistický průzkum Kurz tech.angličtiny, výzkum. Zpráva, dipl.práce výzkum ŠKODA AUTO, a. s. výzk. zpráva, diplomové práce výzkum, exkurze, průmysl.rada výzkum, praxe, DP, přednášková činnost výzkum výzkum, praxe, DP výzkum výzkum, praxe, DP, granty, přednášková činnost, exkurze, výzkum, DP, technické poradenství TOS Varnsdorf, a. s. Chart Ferox, a. s. Děčín Ronal CR, s. r. o. Jičín KS Kolbenschmidt, a. s. Ústí nad Labem BMD, a. s. Teplice AGC Flat Glass, a. s. Alcan Děčín Extrusions, s. r. o. výzk. zpráva výzk. zpráva, diplomové a bakalářské práce výzk. zprávy výzk. zprávy, diplomové práce, disertační práce výzk. zpráva projekt MPO, diplomové práce výzk. zpráva výzkum ITS Brno, a. s. výzk. zpráva výzkum BXB Group, s.r.o., Hulín Výzkum probíhá výzkum měření, výzkum, přednášky KONE Industrial, s. r. o. Ústí nad Labem Black & Decker, s. r. o. Trmice Výzkum probíhá výzk. zpráva, měřicí protokoly Odborná spolupráce Svaz stroj. technologie Konzultace, časopis 16

17 5. INTERNACIONALIZACE 5.1 ZAPOJENÍ FAKULTY DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT PROGRAMY EU Projektové naplnění v r Program Erasmus Comenius Grundtvig Počet projektů Počet vyslaných studentů/počet studentoměsíců 1/6 Počet přijatých studentů/počet studentoměsíců 2/4 Počet vyslaných ak. prac./počet učitelotýdnů 5/5 Počet přijatých ak. prac./počet učitelotýdnů 3/3 Dotace (v tis. Kč) 231,- Leonardo da Vinci OSTATNÍ PROGRAMY Ostatní programy Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů 2 Počet vyslaných studentů/celkový počet studentoměsíců 0 Počet přijatých studentů/celkový počet studentoměsíců 2/2 Počet vyslaných AP/celkový počet učitelotýdnů 2/2 Počet přijatých AP/celkový počet učitelotýdnů 6/6 Dotace (v tis. Kč) na admimistrativu Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy VVŠ, které není možno jinak zařadit 5.2 NABÍDKA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY Fakulta nabízí především pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobé pobyty 1 2 semestry, semestrální výuku vybraných předmětů akreditovaných studijních programů v anglickém jazyce. Jedná se například o Applied Mechanics Cars, Communication Theory and Practice, Machining. 5.3 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Prof. František Holešovský Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. - IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) - redakční rada časopisu International Journal of Nanotechnology, USA; - člen přípravného výboru kongresu ICPM v Liverpoolu, UK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK - redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK; - člen RR časopisu Výrobní technologie, Žilina, SK - člen RR časopisu Transactions of the University of Košice

18 6. VĚDA, VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST 6.1 DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI V roce 2010 byly hlavní vědecko-výzkumné aktivity fakulty zaměřeny především na témata: - přesné metody obrábění kovů a keramiky, výzkum vlastností povrchu - vznik a průběh koroze materiálů, koroze a povrchové úpravy, testování materiálů v korozním prostředí - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů - zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů - optimalizace vlastnosti Al materiálu - optimalizace výrobních a technologických procesů - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty - celkové hodnocení makro a mikrostruktury materiálů - přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky a jejich vyhodnocování - speciální zkoušky termokamerou a vysocerychlostní kamerou - EDX a EDS analýzy strukturálních složek - měření jednotlivých strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D - mechanika tuhých těles a deformovatelných těles - přestup tepla, proudění ve strojích - ekonomiky a řízení výroby - vlastnosti materiálů (železné a neželezné kovy, dřevo, plasty, keramika) - pedagogika rozvoj technické tvořivosti. 6.2 MATERIÁLNÍ STRÁNKA V budově Za Válcovnou jsou umístěny Laboratoře FVTM. Vybavení laboratoří: - měření kruhovitosti a stanovení odchylek kruhoměr Hommel Tester 1000, - měření a vyhodnocování drsnosti povrchu Profilometr HOMMEL TESTER T 1000, - měření povrchových napětí - zkoušky obrábění školní CNC frézka FCM 16 CNC, - mechanické zkoušení trhací stroj Insekt 100KN, - zkoušky a výzkum broušení - bruska BU 16, - měření 2D a 3D rozměrů 3D souřadnicový stroj BMD XYZ 464 R (software T-DMIS), - zkoušky tepelného zpracování - pece LAC a BINDER FD53, - korozní zkoušky materiálů kondenzační korozní komoru KBEA 300 Liebisch, - výrobu pevných, přesných a rozměrově stabilních prototypových dílů na tiskárně DIMENSION SST 768 metodou nanášení vlákna z termoplastu (Fused Deposition Modeling), - měření hluku a vibrací - zahrnuje 6-ti kanálovou jednotku B&K typu LAN-XI 51,2 khz, včetně napájecí baterie, příslušenství (mikrofony, akcelerometry 2x jedno- a1x tříosý, kabely, stojany, atd.), řídící a záznamový počítač DEL Latitude včetně 26 monitoru. - laserový vibrometr - POLYTEC NLV-2500/CLV s jednou měřící hlavicí. Je připraven měřící stand a desky, na nichž bude měření probíhat (z jiných prostředků). - měření přestupu tepla skládá se ze základní jednotky (zdroj tepla) pro měření přestupu tepla včetně 6-ti vyměnitelných výměníků a chladiče (úspora energie, úspora vody), včetně řídícího počítače (notebook ThinkPad).

19 V budově H v kampusu UJEP jsou umístěny laboratoře Nedestruktivního zkoušení materiálu, Metalografická laboratoř a Laboratoř přípravy vzorků a chemie s vybavením : - měření profilu jemných povrchů, kroze v 3D, kvantitatívní měření strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D, komplexní hodnocení mikrostruktury - konfokální laserový mikroskop OLYMPUS LEXT OLS USS, - vyhodnocování a snímkování mikrostruktur optický mikroskop BX 51M s digitálním záznamem, - vyhodnocování a snímkování makrostruktur steromikroskpoy SZX10 + E410, E520+makrostativ, - měření tvrdosti METALTESTER II. - termovizní měření souprava ThermaCAM SC620, - identifikace vad v potrubí videoskop IPLEX FX, - identifikace vnitřních vad bez porušení ultrazvuk UT, viřivé proudy OmniScan MX, - vysocerychlostní záznam vysocerychlostní kamera I Speed III., LTIPLUS. - měření vrstev a korozních úbytků ultrazvukem tloušťkoměr MG2, digitální tloušťkoměr 25 MU, - měření mikrotvrdosti mikrotvrdoměr Shimadzu HMV-2, - příprava mikrovýbrusů Lis hydraulicky CTC 5, dělici píla Micron, bruska a leštička Kompakt 1031, váha přesná GF-200-EC, - měření ph souprava PH 315i SET MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI - Liverpool John Mores University, Velká Británie - University of Toledo, USA - Kristianstad University, Švédsko - Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika - Technická univerzita Košice, Slovenská republika - Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akademie vied. SR 6.4 SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI S ORGANIZACEMI V ČR Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti z dalších tuzemských vysokých škol, s regionálními podniky, institucemi či vědeckými pracovišti: - AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice - Alcan Děčín Extrusinos, s. r. o., Děčín - Teplárna Trmice, a.s., Trmise - Hetal DC, Děčín - Křešice - Chart Ferox, a. s., Děčín - KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., Trmice - Materialise, s. r. o., Ústí nad Labem - Předlice - Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav - ITS Brno, a. s. - Behr Czech, s. r. o, Mošnov - FUJIKOKI CZECH, s. r. o., Louny - PRECIOSA - LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov - KOVOS v. d. Verneřice - Holcim Česko, a. s., Prachovice - FS ČVUT v Praze - FST ZČU v Plzni - FSI VUT v Brně 19

20 - TU Liberec - VŠCHT Praha - ÚT AV ČR Praha Tyto aktivity pokrývají tematicky především následující problematiku - technologie obrábění - materiály - zkoušení a testování materiálů - optimalizace technologií a výrobních procesů - koroze, povrchové vrstvy - energetika - mechanika tuhých a deformovatelných těles - mechanika tekutin. 6.5 ŘEŠENÉ PROJEKTY CEP A OSTATNÍ CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY (CEP) Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků Pozn.: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = GAČR, C = rezortní ministerské granty Zdroj dle klasifikace MŠMT Finanční podpora UJEP (v tis. Kč) Součást UJEP B 423 FVTM Projekty CEP celkem (GAČR s resortními projekty VaV) v letech Počet projektů Objem v tis. Kč GAČR Projekty VaV GAČR Projekty VaV řešitel spoluřešitel Celkem Celkem řešitel spoluřešite řešitel spoluřešitel řešitel spoluřešitel l , , OSTATNÍ PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2010 Přehled ostatních projektů Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora (v tis. Kč) Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla v proudících kapalinách IGA UJEP 270 Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles IGA UJEP 243 Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy IGA UJEP 226 Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost IGA UJEP 300 Výzkum strukturální nehomogenity a její odstranění u slitin AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 odlévaných do různých forem IGA UJEP

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE PRO ROKY 2011-2015 LEDEN 2011 1. STRATEGIE A KONCEPCE FAKULTY DO ROKU 2015 Mise: Fakulta výrobních

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA BŘEZEN 2003 1 1. Úvod Rok 2002 byl charakterizován rozvojem ústavu v oblasti počtu

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více