Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace"

Transkript

1

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 Obsah Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace...2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace...2 Výroční zpráva o činnosti školy...2 Výroční zpráva o činnosti školy...2 Školní rok 2008/ Školní rok 2008/ Charakteristika školy...6 Charakteristika školy...6 Název školy:...6 Sídlo školy :...6 Právní forma :...6 Zřizovatel :...6 Základní údaje :...6 Součásti školy :...6 Vzdělávací program ZŠ :...6 Počet tříd ZŠ k :...6 Celkový počet žáků k :...7 Celkový počet žáků k :...7 Počet integrovaných žáků:...7 Počet oddělení ŠD:...7 Pravidelná činnost k Počet tříd MŠ:...8 Třídy a děti...8 Přehled zaměstnanců:...8 Základní škola...8 Mateřská škola...9 Školní jídelna...9 Stav majetku plánované investiční akce...10 Základní škola...13 Přehled pracovníků ZŠ...13 Materiálně technické zajištění školy...14 Opravy a rekonstrukce ZŠ...14 Přetrvávající nedostatky:

4 Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ...15 Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů...16 Hodnocení výchovně-vzdělávací práce...17 Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2008/ Vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) 2008/ Akce školy ve školním roce 2008/ Září...26 Říjen...27 Listopad...27 Prosinec...27 Leden...28 Únor...28 Březen...28 Duben...28 Květen...29 Červen...29 Sportovní aktivity školy ve školním roce 2008/ Zpráva o hodnocení projektu Comenius v polovině jeho průběhu...31 Přehled matematických soutěží a olympiád ve školním roce 2008/ SCIO - testování...34 Zájmová činnost...37 Výroční zpráva Mateřské školy- školní rok 2008/ Výroční zpráva Mateřské školy- školní rok 2008/ Hodnocení výchovně vzdělávací práce...38 V oblasti biologické...38 V oblasti psychologické...38 V oblasti interpersonální...38 V oblasti sociálně kulturní...39 V oblasti environmentální...39 V příštím školním roce se chceme zaměřit na základě evaluace:...39 Materiálně hygienické podmínky...39 Podzimní období...40 Zimní období

5 Jarní období...40 Letní období...40 Přehled pracovníků MŠ...41 Školní jídelna...41 Přehled pracovníků ŠJ...42 Školní družina

6 Název školy: Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy : Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma : příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ : DIČ : CZ Zřizovatel : Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová (do PaedDr.Jaromír Zelníček) Zástupce ředitele : PaedDr. Melánie Rojková (od Mgr. Dagmar Havlásková) Základní údaje : E - mail školy : Adresa www. stránek : IZO : red IZO: Datum zařazení do sítě : , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy : školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny : Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy : Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ : Ve školním roce 2008/2009 byli všichni žáci a 8.-9.ročníku vzděláváni podle učebního plánu č. j /96-2 Základní škola. Žáci 1. a 2. tříd a žáci v 6. a 7. třídách byli vzděláváni podle Školského vzdělávacího programu s názvem V Evropě se neztratíme. Počet tříd ZŠ k : 17 (na I. stupni 9 tříd, na II. stupni 8 tříd) 6

7 Celkový počet žáků k : 348 žáků / z toho dívek na I. stupni 176 žáků / z toho dívek 78 - na II. stupni 172 žáků / z toho dívek 92 průměrný počet žáků ve třídě : I. stupeň 19,55 žáků II. stupeň 21,50 žáků Celkový počet žáků k : 351 žáků Počet integrovaných žáků: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení : ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje Počet z toho 1.stupeň celkem dívky celkem z toho dívky 2.stupeň z toho celkem dívky Mentální postižení z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení Tělesně postižení z toho těžce postižení S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho z Roč. 27 7

8 Počet tříd MŠ: 4 Třídy a děti Třídy s provozem Počet tříd Běžné třídy Počet dětí celkem z toho ze sl.3. s polodenním dívky vzděl. s omezenou délkou doch. internátním celodenním polodenním celkem Přehled zaměstnanců: počet zaměstnanců pro celý právní subjekt: 54 Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ : 23 Provozní zaměstnanci ZŠ : 8 Školní družina : 2 8

9 Mateřská škola Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 11 9

10 Stav majetku plánované investiční akce Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího obdobíinvestiční akce Základní škola Základní škola má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. V letošním roce bylo u zápisu pouze 31 žáků, radou První stupeň je tvořen ročníkem a druhý obce byl schválen navýšený stupeň ročníkem. Základní vzdělání získávalo ve škole: ve školním roce 2007/ žáků. ve školním roce 2008/ žáků. ve školním roce 2008/2009 je k zapsáno 348 žáků. Průměrná naplněnost tříd je asi 20 žáků. rozpočet, aby mohly být vytvořeny dvě 1. třídy. V roce 2009/2010 očekáváme opět nárůst počtu zapsaných dětí cca 38. Rovněž v budoucích 6. třídách došlo k navýšení rozpočtů ze strany obce. Po 5 Budova ZŠ Hřiště u ZŠ Vybavenost školy Budova základní školy je moderní budova, která byla postavena v roce 1961, prodělala nejen časté rekonstrukce ale i realizaci nadstavby v roce V budově se nachází plynová kotelna, která díky pravidelnému servisu je ve velmi dobrém stavu. Přesto dosavadní kotle mají už krátkodobou životnost a bude nutná jejich výměna. U Základní školy se nachází hřiště, které prošlo v tomto školním roce rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo vybudováno fotbalové hříště, volejbalové, běžecká dráha s umělým povrchem, doskočiště a prostor pro hod koulí. V budově školy je 17 kmenových tříd, a 10 odborných učeben (3 jazykové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 2 učebny IVT, dílna). Ve škole byl nainstalován kamerový systém u vstupních dveří, v rozpracování je poplašný systém požárních čidel. letech bude na škole 18 tříd. Obec vypracovává projekt na zateplení budovy a výměnu oken. Během dvou let by mělo dojít k rekonstrukci kotelny. Je nutná oprava střechy a provedení izolace podzemních části budovy. Po ukončení hřiště budou do dalších let zaměřeny práce na vytvoření učeben v přírodě, prostoru pro pracovní vyučování a odpočinková část pro víceúčelové využití. V příštím roce dojde k přeměně učebny Nj na kmenovou třídu, k přestěhování učebny Aj z 1. do 3. patra a přeměně učebny Hv na učebnu audiovizuální techniky. Došlo k malování tříd na 1. a 3. patře. Opravě elektrických rozvodů v učebnách PC. 10

11 Nábytek Pomůcky Kabinety Hygienické zázemí Téměř ve všech třídách jsou nové židle a lavice. Ve třídách na 1. stupni je dokupován skříňový nábytek. Došlo k úpravě 1 oddělení ŠD (malování, nábytek, PC, umývadlo atd.). Byly zakoupeny židle do učebny chemie a židle a lavice do deváté třídy a židle do 1. třídy. Škola má dostatek didaktických a demonstračních pomůcek, které jsou dle nabídky aktuálně doplňovány podle potřeby, žákovských souprav pro provádění demonstračních i frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. V odborných kabinetech jsou sbírky pomůcek, encyklopedie, dokumentární filmy, počítačové programy. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, travnaté hřiště, sportovní halu a asfaltové prostranství v areálu školy. Ve škole je 1 nová interaktivní tabule, další dvě jsou ve výběrovém řízení. Učitelé I. stupně mají společný kabinet. Kabinet I. stupně slouží především pro uložení některých pomůcek, ale i k přípravě na počítači, vytisknutí materiálů, opravám a projednávání učitel rodič. Učitelé II. stupně mají předmětové kabinety, každý má počítač s tiskárnou, telefon a dostatek úložného prostoru na pomůcky. Všechny kabinety jsou velmi estetické a účelné. Všichni učitelé mají k dispozici dobře vybavenou sborovnu (PC s internetem, kopírka), která je využívána také jako místnost pro porady. Všechny kabinety jsou vybaveny PC a jsou napojeny na počítačovou síť. Škola splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Provoz je v souladu s normami. 11 Naším úkolem je dovybavit zbývající třídy novým nábytkem, vybavit druhé oddělení ŠD. V kanceláři školy vyměnit koberce za linoleum, rekonstruovat stávající sborovnu. I nadále bude škola doplňovat a obměňovat učební pomůcky v souvislosti s realizací ŠVP. V příštím školním roce chceme dokoupit další 2 interaktivní tabule, provést výměnu starých typů meotarů za vizualizéry, doplnit videopřehrávače. Stále dbáme o aktualizaci softwaru. V příštím školním roce chceme dokončit vybavení kabinetu přírodopisu a jazyka českého, v dalším pak kabinet výtvarné výchovy. Rekonstruujeme osvětlení na chodbách v roce 2007 v 1. patře a v roce 2008 ve 2. patře. V budoucnu bude dokončena rekonstrukce elektroinstalace

12 Občerstvení Ve škole funguje školní jídelna, kde si žáci mohou zakoupit svačinku a oběd. Ve školní družině zabezpečujeme pitný režim nápojovým zásobníkem. v kabinetech a bude třeba dokončit rekonstrukci v rámci celé budovy. Postupně bude prováděna výměna vodovodního potrubí, které je od r O prázdninách došlo k výměně části potrubí v šatnách. Nechystáme změny, odmítli jsme zřízení školního bufetu. Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm na ulici Stavební Díky provedené nadstavbě bytů se její vzhled změnil a budova dnes patří mezi moderní stavby. Díky postupné rekonstrukci umýváren, WC splňuje budova všechny hygienické normy. Byla realizována výměna oken v MŠ. Okna byla nově doplněna žaluziemi. Všechny třídy byly vymalovány. Škola má svou vlastní jídelnu. Školní jídelna s kuchyní je umístěna v budově školy a zajišťuje stravování žáků i široké veřejnosti. Proběhla oprava střechy a malování kuchyně, byla zakoupena nová mraznička, opravena klimatizace. ŠD má 2 oddělení, která jsou umístěna v přízemí budovy školy. ŠD poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání pro naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Došlo k celkové výměně vybavení ŠD č. 2, byla vymalována, došlo k výměně umyvadla a kachlíků, byl zakoupen nový nábytek. Družina dostala svůj vlastní kamerový systém, kterým si paní vychovatelky kontrolují příchod rodičů pro děti. Pokračovat budeme v opravách nábytku, jeho obnově a nákupu her, hraček pro děti. Dlouhodobějším záměrem je úprava ploch v zahradě MŠ včetně terasy a generální oprava kotelny. Dojde k malování chodeb. Došlo k vymalování školní jídelny a kuchyně, výměně chladícího agregátu, k zakoupení nového elektrického kotle. V příštím roce dojde k celkové rekonstrukci ŠD č. 1 12

13 Základní škola Přehled pracovníků ZŠ poř. číslo Příjmení a jméno funkční zařazení Aprobace 1 Adamusová Nataša Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 2 Brodová Jarmila Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 3 Brodová Hana Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 4 Domesová Jarmila Mgr. učitel 2. stupeň PŘ-PV 5 Havlásková Dagmar Mgr. učitel 2. stupeň, VP PŘ-TV 6 Chalupová Ilona Mgr. ředitel školy CH-PV 7 Rojková Melánie PaedDr. zástupce ředitele ZŠ M-Př 8 Kiselová Helena Mgr. učitel 2. stupeň ČJ-D 9 Kuchárová Eva Mgr. učitel 1. stupeň, ICT NŠ 10 Kunetková Kateřina učitel 2. stupeň Vv 11 Lajczyková Marie Mgr. učitel 2. stupeň M-PV 12 Nadymáčková Tatjana Mgr. učitel 2. stupeň Z-RJ-AJ 13 Nedbalcová Marie Ing. učitel 2. stupeň bez aprobace 14 Pechová Miluše Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 15 Straková Vladimíra Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 16 Szlachtová Marcela Mgr. učitel 2. stupeň, MP SPJ ČJ-VV 17 Šumpichová Lucie PhDr. učitel I. stupeň NŠ - AJ 18 Tomíčková Markéta Mgr. učitel 2. stupeň NJ-ON 19 Štixová Marta Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 20 Firický Jiří učitel 2. stupeň, NŠ - Tv 21 Zelníček Jaromír PaedDr. učitel 2. stupeň ČJ-D 22 Zydrová Ilona Mgr. učitel 1. stupeň NŠ 23 Domesová Markéta, Mgr. mateřská dovolená NŠ poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1 Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2 Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1 Bahníková Šárka ekonom SŠ 2 Kuncová Marcela adm. pracovník SŠ 3 Čechalová Marcela školník - domovník SOU 4 Havlíková Karla uklízečka SOU 5 Kalinová Romana uklízečka - domovník SOU 6 Kriš Ignác údržbář SOU 7 Kočařová Eva uklízečka SOU 8 Richterová Zdeňka uklízečka SOU 13

14 Materiálně technické zajištění školy Ve školním roce 2008/2009 měla škola 17 kmenových tříd a 10 odborných učeben (3 jazykové učebny, učebnu fyziky a chemie, učebnu zeměpisu, učebnu výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy a 2 učebny IVT, dílnu). Odborné učebny jsou vybaveny pomůckami, ve všech je audiovizuální technika zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD. Škola má ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele. Jedna počítačová učebna je vybavena diaprojektorem. V základní škole je 7 kabinetů, 1 sborovna, ředitelna, pracoviště zástupce ředitele, ekonoma a administrativní pracovnice. V kabinetech je dostatek didaktických pomůcek (fyzika, chemie, český jazyk, přírodopis, dějepis, občanská výchova, matematika a národní škola), demonstračních pomůcek a žákovských souprav pro provádění frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost (fyzika, chemie, přírodopis). Pomůcky do anglického a německého jazyka jsou umístěny v jejich odborných učebnách. Ředitelna, zástupce ředitele, sekretariát, pracoviště ekonoma a kabinety JČ, PŘ, výchovného poradce, M F, Vv, 1. stupně jsou vybaveny PC a Internetem celkem 10 počítačů. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony, které umožňují pedagogům nejen spojení mezi kabinety, ale i volání mimo školu na krizová čísla policie, lékař, pedagogicko psychologická poradna, hasiči a poruchové služby pohotovost. V každém ročníku (1. -5.) mají vyučující k dispozici DVD přehrávač a televizi (mnohé jsou už staré a je nutné je postupně nahradit). Ve všech třídách 1. stupně a ve všech odborných učebnách jsou nainstalovány počítače a Internet. K výuce byly vyučujícími používány výukový program Terasoft matematika, chemie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, přírodopis, vlastivěda. Dále programy Didakta český jazyk, dějepis, cizí jazyky, fyzika, přírodopis, zeměpis, ke konci roku dokoupena chemie, diktáty, angličtina pro malé a slovní úlohy z matematiky. Pro výuku administrativy byl využíván program ZAV. Výukové programy jsou jak pro 1., tak i pro 2. stupeň. Všichni vyučující jazyků a tělesné výchovy měli k dispozici radiomagnetofony s přehrávači CD. Škola nakupuje učebnice většinou z nakladatelství Alter, Fortuna, Prométheus, SPN, v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu i učebnice z nakladatelství Fraus. Opravy a rekonstrukce ZŠ V průběhu školního roku 2008/2009 byla provedena rekonstrukce a vybavení ŠD č. 2, učebna byla vymalována, dáno nové umývadlo s vodovodní baterií, vybavena novým pestrým nábytkem. Vybavení, které se nyní člení na pracovní a odpočinkovou část, je plně uzpůsobeno novému stylu práce školní družiny dle jejího ŠVP. Do odborné učebny chemie a fyziky byly pořízeny nové židle a novým nábytkem byla vybavena třída na 3. poschodí, která vznikla nárůstem počtu tříd. Nové židle byly zakoupeny do třídy I.B. Bude provedena oprava osvětlení kabinetu jazyka českého na 2. poschodí. Během prázdnin buly vymalovány třídy na 1. poschodí (3. až 5. ročníky) a třídy na 3. poschodí. O prázdninách byla také provedena částečná rekonstrukce vodovodního řádu v kotelně a žákovských šatnách a na 3. poschodí byla instalována dvě umývadla a to v bývalé učebně německého jazyka a kabinetu přírodopisu. Byla to velmi náročná oprava, protože v těchto místnostech nebyl přívod vody ani kanalizace. Obojí se muselo udělat. Proběhla oprava elektrických rozvodů v učebnách PC. V každé učebně jsou vytvořeny samostatné obvody s vlastním vypínačem, vyměněn jistič a učebny upraveny tak, aby splňovaly normy. 14

15 V souvislosti s opravami vysoce hodnotím práci školního údržbáře, pana Kriše, který kromě obvyklé údržby vyráběl i nábytek do ŠD, sám měnil umývadla a obklady. Firmám, které u nás vykonávaly opravářské práce, vždy pomáhal s přípravou pracovního prostoru. Stejně si cením i práce ostatních správních zaměstnanců. Do konce roku dojde k zakoupení dalšího majetku a provedení potřebných oprav podle stanoveného rozpočtu na rok Technický stav budovy školy je dobrý, ale protože škola je už starší, musí se neustále opravovat a udržovat. A to jak po technické stránce, tak i po estetické. Škola působí velmi dobrým dojmem na všechny návštěvníky a je tedy v našem zájmu tento stav udržet a zlepšovat. Přetrvávající nedostatky: Trhliny v dlažbě na chodbě III. podlaží (dlažba položena v roce 1996). V souvislosti s mimořádně vysokými teplotami v učebnách 3. patra (nástavba v roce 1997) teploty vystupují nad 25 stupňů, došlo k instalaci venkovních tmavých žaluzií. Toto opatření bohužel problém vysokých teplot nevyřešilo, teploty jsou vysoké i při využití venkovních žaluzií, které navíc místnosti zatemňují a často se musí svítit. Nejhůře jsou na tom obě počítačové učebny, kde se při zapnutí všech počítačů zvedá teplota ještě rychleji. V budoucnu bude nutná klimatizace alespoň v těchto učebnách. Možným řešením by bylo i nainstalování stropních větráků do těchto tříd, které by se zapínaly dálkovým ovládáním učitele. Bude nutné přistoupit k postupné výměně oken základní školy a jejího zateplení, na což upozornil výsledek energetického auditu. Okna netěsní, nedají se otevírat. Tímto krokem bude ušetřena tepelná energie v topné sezoně a zároveň nebude docházet k tak radikálnímu přehřátí budovy v červnových měsících. V příštím období by mělo dojít k obměně stávajícího živého plotu na čelní straně školy, úpravě okolních ploch na učebny v přírodě, odpočinkové zóny a víceúčelové prostory. Při zateplování školy by měly být dořešeny okapové roury, které nejsou ukončené, dešťová voda z nich vsakuje do země a prosakuje do sklepních prostor školy. Rovněž okna na schodišti jsou ve velmi špatném stavu. Přestože jsou neotvíratelná, při prudkých deštích se jimi dostává voda na schodiště. Chceme pokračovat ve vybavování učeben a kabinetů, v malování tříd (2. poschodí) a chodby na 3. poschodí. Fasáda na tělocvičně bude vyžadovat opravu a v souvislosti s tím by měly být opraveny i okapy na tělocvičně. Pokračovat budeme ve výzdobě vestibulu a chodby v přízemí školy úspěchy žáků apod. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2008/2009 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. V novém školním roce došlo ke změnám ve výboru SRZŠ. Předsedou se stal pan Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, ples ZŠ, sportovně zábavné odpoledne radovánky, dětské karnevaly, Miss školy, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ, ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba. V únoru uspořádali rodiče školní ples. Ples byl uspořádán v prostorách Dělnického 15

16 domu a měl kladný společenský i finanční efekt. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce (soutěže, malování na asfaltu). Z důvodů rekonstrukce hřiště se toto odpoledne konalo na parkovišti vedle sportovní haly. Přes menší plochu a některé vzniklé problémy, dopadla akce velmi dobře. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2007/2008 následující akce: karneval pro žáky 1. stupně Miss školy pro 2. stupeň sportovní akce školy (vysoce oceňujeme práci p. Havláskové) ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně družební styk Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za její zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří Radě obce a panu starostovi Ing. Lipnerovi, místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem státě (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 16

17 Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2008/2009 si naše ZŠ stanovila následující záměry: 1. Realizace Školního vzdělávacího programu v dalších ročnících. 2. Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn. 3. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce. 4. Dbát na prevenci soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. 5. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pořádání besed, účast v soutěžích. 6. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. 7. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. 8. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. 9. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Doplnit školní řád o přesná kritéria hodnocení při velké absenci, stanovit pravidla pro jednotné hodnocení chování. 10. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). 11. Rozvíjet spolupráci se sdružením rodičů. 12. Spolupracovat s radou školy. 13. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce obce Horní Suchá. 14. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní, kulturní, pořádat společné akce. 1. Realizace Školního vzdělávacího programu v dalších ročnících. V letošním školním roce došlo k zavádění ŠVP v druhých a sedmých ročnících. Protože jsme pokračovali v práci již druhým rokem, byla pro nás snadnější, než v roce minulém. Žáci již byli seznámeni s formami hodnocení a sebehodnocení, zvyklí na různé formy a metody práce, na větší důraz na samostatnou a skupinovou práci. Více práce měli vyučující v těchto ročnících, protože nově tvořili plány práce, ve kterých se musely objevit i dílčí oborové kompetence a průřezová témata. ŠVP byl projednáván na každé schůzce metodických orgánů, byl kontrolován koordinátorem ŠVP a byl projednáván na pedagogických radách. Jistě v následném období přijdeme na nutnost některých změn postupů nebo rozčlenění práce, ale celkově si dovolujeme tvrdit, že se nám práce na ŠVP povedla a daří. 2. Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn. V průběhu roku došlo k menším úpravám dosavadního školního vzdělávacího programu. Největší změnou pro příští roky budou plány práce a hodnocení ve výchovách a na 2. 17

18 stupni ve volitelných předmětech (s výjimkou druhého cizího jazyka). Měsíční dosavadní hodnocení se ukázalo jako hodně problematické a svazující, proto dojde k časové úpravě na čtvrtletní plány a hodnocení. Nadále budeme v průběhu roku tyto předměty hodnotit graficky a slovně, jen na vysvědčení budou hodnoceny známkou. Dále dojde k přesunu 1 vyučovací hodiny výtvarné výchovy ze čtvrtého ročníku do prvního. Tím se sice navýší prvňáčkům počet hodin na 21, ale jde o výchovu a ve čtvrtém ročníku pak nebudou mít žáci více než 25 hodin a nemusí mít odpolední vyučování. Posledním problémem v práci je velké množství pomůcek, které musí pedagogové sebou nosit do kmenových tříd. Výhledově uvažuje po zapojení všech tříd do ŠVP, že dojde na 2. stupni ke zrušení kmenových tříd a žáci se budou stěhovat do učeben jednotlivých učitelů. Ti se budou moci o hodně lépe připravit na výuku, aniž by museli všechno nosit, obzvláště ve dnech dozoru. 3. Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce. V dítěti žákovi je třeba vidět osobnost se všemi právy lidského jedince. Ve výchovně vzdělávací práci školy musí být zajištěna ochrana a respektování osobních práv dítěte. Organizace vyučování a rovněž doba sledování dítěte ve škole vycházela z věku žáků. Byly dodržovány směrnice k počtu hodin celkově i v jednotlivých dnech. O přestávkách, v jídelně a na mimoškolních akcích byl vždy zajištěn pedagogický dozor, aby nedošlo ke zranění dítěte nebo k jeho šikaně. Před veškerými školními akcemi nebo před mimořádnými volnými dny byli žáci poučeni o bezpečném chování a dodržování silničního provozu. Škola zajišťovala zdravé stravování, vytvářela podmínky pro využití volného času dětí (zájmové kroužky, školní družina, sportovní soutěže). Bylo dbáno o ochranu osobních údajů, nebyla předávána žádná písemná dokumentace, která by tyto údaje obsahovala. Došlo i ke změnám formy třídních schůzek, kdy kromě první společné, probíhají jako informativní. Dávají rodičům větší časový prostor k jejich návštěvě, řeší problém rodičů, kteří mají na škole více dětí a hlavně, probíhají jednotlivě a nemůže tak dojít k porušení ochrany žáka. Jsou výhodné pro rodiče také tím, že mohou projednat problémy svého dítěte i s učitelem netřídním, aniž by museli čekat, až dokončí svou třídní schůzku. Po letošních zkušenostech jsme zjistili, že došlo zlepšení spolupráce s rodiči, ti jsou na takových schůzkách otevřenější. I stránky třídy pro rodiče jsme udělali jen pro obecné informace o školní práci, zadaných domácích úkolech apod. 4. Dbát na prevenci soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Škola stále usiluje o posílení pozice pedagogů vůči žákům i rodičům. Pouze na základě vzájemné úcty a respektování lze dosahovat stanovených cílů. Hlavním úkolem v této oblasti je předcházení všem negativním jevům chování. Ne vždy se tomu dá zabránit. Je tedy nutné zjišťovat, proč k tomu dochází, jaké jsou příčiny. Toto je starost všech učitelů, zejména třídních. Ten si tyto žáky vede v patrnosti, sleduje jejich jednání. V případě rostoucích problémů, pak situaci řeší s rodiči žáka nebo jeho zákonnými zástupci. Cílem takového jednání je 18

19 pokus o nalezení společné cesty ke zlepšení chování žáka a mnohdy se to podaří. Pokud ne, následují přísnější opatření. Nejdříve projednání přestupků s rodičem, třídním učitelem, výchovným poradcem a samým žákem. Pokud ani toto nepomůže, následuje obdobné řešení, kde přibude ještě ředitel školy a v krajních případech zástupce obce. V případě potřeby se škola obrací o pomoc na specializovaná pracoviště jako je pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, oddělení sociálně právní ochrany dětí, policie, kurátoři, probační úředníci. Velmi dobrá je spolupráce s PPP Havířov, SPC Karviná a se sociálním odborem Magistrátu v Havířově při řešení sociálních problémů žáků. Ve spolupráci s obcí byl vytvořen i preventivní plán pro nevyzvednuté dítě, poděkování patří p. Malerzové, která na Obecním úřadu Horní Suchá vždy velmi dobře škole pomáhala. Pedagogové bránili všem projevům šikany, v případě podezření na šikanu docházelo okamžitě k prevenci. Prokázanou šikanu jsme na škole neměli. Pedagogové účinně předcházeli možnému vzniku úrazů (aktivní dozory, které byly povinny při dozoru procházet jednotlivé třídy), přesnou organizací sportovních i společenských akcí a výuky tělesné výchovy. Snahou bylo snížit počet úrazů, kterých bylo ve školním roce 2007/2008 celkem 71 a v roce 2008/2009 jsme měli 47 úrazů, což je podstatně méně. Denně byla sledována docházka problémových žáků do školy neúčast ve škole ihned řešena s rodiči. Jako úkol trvalý považujeme: Ve spolupráci s výchovným poradcem řešit výskyt sociálně patologických jevů a ihned informovat rodiče, eventuálně podle míry provinění i např. Policii ČR agresivita, drogy, šikana. Spolupracovat s Policií ČR při řešení možných přestupků a trestných činů. Pomoc Policie ČR se zajištěním větší bezpečnost žáků při příchodu žáků do školy. Poděkování patří vedení oddělení Policie v Horní Suché. Rodiče budeme důsledně žádat o omlouvání dítěte v případě nemoci Je jejich zákonnou povinností uvědomit školu. Vyučující, v případě nejasností, budou oslovovat ošetřující lékaře. Poskytovat rodičům odbornou pomoc při řešení prospěchových a kázeňských problémů. Informovat rodiče o možnosti využití speciálních poradenských služeb. (PPP, SPC a další) 5. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Úkolem všech učitelů bylo všemožně zajišťovat bezpečnost dítěte, jeho osobní i duševní hygienu. Sloužily k tomu jak vyučovací hodiny, tak i mimoškolní akce. V zájmu tělesného zdraví byla zřízena zdravotní tělesná výchova, pracoval kroužek sportovních her. Pedagogové zdůrazňovali ve výuce (občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, pracovní výchova, prvouka, český jazyk, výtvarná výchova) škodlivost nadměrné práce s PC, nadměrné sledování televizních programů, zdravé stravování, nebezpečí návykových látek. Šlo o nenásilnou formu, která odpovídala obsahově učivu v daném předmětu. Pedagogové v hodinách informatiky zamezili žákům sledování internetových stránek se škodlivým obsahem. Některé stránky byly zablokovány úplně. 19

20 V hodinách tělesné výchovy pedagogové věnovali zvýšenou pozornost projevům domácího fyzického násilí modřiny a jiné projevy. Velká pozornost byla věnována sportovním aktivitám, zdravému životnímu stylu zavedení nepovinných předmětů- sportovní hry a zdravotní tělesná výchova. sportovní soutěže viz rozpis sportovních aktivit zařazováním procvičení do jednotlivých hodin, zvláště hodin posledních Účastnili jsme se soutěží týkajících se zdravého životního prostředí (sběrové soutěže kaštany, žaludy, papír, použité baterie, literární soutěž, výtvarná soutěž). Podporujeme aktivitu obce v oblasti zapojování do programu separování odpadů. Jako škola třídíme odpad do zvláštních kontejnerů. 6. Věnovat pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Škola jako celek je hezky upravena a vyzdobena. Je školou čistou, s velmi kvalitním pracovním prostředím. Určitě bychom obstáli velmi dobře při srovnávání s jinými školami. V současnosti dochází k postupnému malování tříd a chodeb, kdy už nepreferujeme bílé stěny, ale děláme si školu barevnou a veselou. Myslíme si, že v takovém prostředí se bude lépe pracovat jak žákům, tak i ostatním pracovníkům. Při výzdobě školy jsou používány výtvarné práce žáků, které jsou buď celoroční, nebo se obměňují v průběhu roku. Pokračujeme ve výzdobě vestibulu aktuální nástěnky o úspěchu žáků, doplňování materiálů o projektu Comenius, byla nově zřízena nástěnka pro rodiče při vstupu do školy. Trvají úkoly: udržovat vysázené květiny před vstupem školnice pravidelná péče o trávník před školou školnice péče o živý plot, jehličnany před školou, trávník (sad) údržbář zvýšit počet květin ve třídách tř. učitelé všichni vyučující povedou žáky k péči o učební pomůcky, k udržování pořádku ve třídě, k nepoškozování majetku školy ve všech jejích prostorách. poškozování majetku projednávat s rodiči viníků, při úmyslném poškození žádat náhradu škody po rodiči. působit na emoce a estetiku žáků zejména v humanitních předmětech. 7. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Aktivizující metody, zdůraznění vlastní poznávací práce žáků. Příprava na vyučovací hodinu musí být promyšlená a připravená (dle závěrů z hospitací k tomu dochází). V hodinách se střídají různé metody a formy práce, učitelé používají množství různých pomůcek (názornost, vlastní pokusná práce, demonstrace atd.), mají připravené vlastní pomůcky. Důležitá je možnost alternativního uspořádání učeben v souvislosti s přípravou ŠVP. Toto se uskutečňuje v odborných učebnách nebo na 1. stupni. Je problematické toto řešit v kmenových třídách na 2. stupni, kde učitelé přicházejí se spoustou pomůcek na začátku hodiny. Doporučujeme tedy do příštího období, po zavedení ŠVP do všech ročníků, aby byly kmenové třídy 2. stupně zrušeny a žáci by docházeli do tříd jednotlivých vyučujících. Pedagogové pracovali podle zásad: stálá snaha o prohloubení motivace žáků o učení a vzdělání vedení žáků k rozvíjení logického myšlení testy, problémové úkoly 20

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více