Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá boleslav Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích Str Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici Str Obrovský potenciál příbramské ortopedie Str Instrumentářka oddělení centrálních operačních sálů Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Adéla Jonáková str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou: Domov seniorů oživí krásná fontána Jednou z nejsledovanějších staveb v areálu Oblastní nemocnice Kladno je bezesporu domov seniorů s lůžky následné péče. O doplnění jeho projektu, o situaci v iktovém centru, ale například i o změnách v poplatcích v lékárnách a za pobyt v nemocnici jsme hovořili s MUDr. Kateřinou Pancovou. Jaká je současná situace v budoucím domově seniorů v kladenské nemocnici? Mám velkou radost, že stavba domova seniorů s lůžky následné péče a oddělením rehabilitace pokračuje přesně podle plánu. Je zde jedna malá komplikace podali jsme žádost na ministerstvo zdravotnictví ohledně vybavení oddělení rehabilitace, neboť máme v nemocnici iktové centrum a vyšla výzva ministerstva zdravotnictví na dovybavení iktových center. V žádosti jsme nadefinovali určité vybavení tohoto centra, ale ačkoli měla být vyhodnocena a zadministrována již v srpnu, podle posledních zpráv se zdá, že se tak stane až 1. prosince letošního roku. Oddělení však bude zčásti vybaveno i z přímé dotace Středočeského kraje, takže jsme již mohli zahájit kroky k tomu, aby od března začala fungovat jak rehabilitace, tak horní patra, kde zpočátku bude kompletní oddělení chirurgie, a to vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci v nemocnici, aby nemuselo dojít k omezení péče o pacienty. Počítá se v projektu tohoto objektu s vodním prvkem? Při posledním kontrolním dnu, jehož se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, jsme zvažovali možnost použití vodního prvku fontány. Tento nápad se nám velice zalíbil a budeme ho realizovat, protože pro definitivní účely domova seniorů, ale i pro pacienty, kteří budou pobývat například v septické části oddělení delší dobu, představuje atrium vlídnou součást prostředí, kde se mohou přinejmenším stýkat s dalšími lidmi, pobývat na horních etážích a sledovat dění i programy, které se budeme snažit představovat. V iktovém centru muselo na počátku tohoto roku dojít k útlumu provozu, ale zdá se, že vše je opět v nejlepším pořádku. Na začátku roku nastala velmi nepříjemná situace, protože v kladenské nemocnici se velké množství lékařů účastnilo akce Děkujeme, odcházíme, která byla vedena zejména z neurologického oddělení, kde bohužel problémy přetrvávaly i po jejím skončení. Vztahy na oddělení nejen mezi lékaři, kteří zůstali a oddělení podrželi, ale i mezi středním zdravotnickým personálem, byly velmi nepříjemné. Jedinou možností tak bylo obnovit personál a vybudovat nový kolektiv. Naštěstí se nám to podařilo a řekla bych, že neurologie je dnes v lepším stavu než před začátkem akce Děkujeme, odcházíme. V současnosti tedy iktové centrum plně a výborně funguje, z čehož mám radost. Médii probleskují zprávy o přípravách úhradové vyhlášky. Jaká je aktuální situace z pohledu nemocnic? Už jsme na ledacos zvyklí, a tak jsme ani neočekávali, že bychom v listopadu mohli znát podobu úhradové vyhlášky na příští rok, nicméně se již objevilo několik podob, dohadů a kuloárních zvěstí o její podobě. Podle posledních zpráv se prý diskutuje o tom, že by referenčním obdobím mohl být rok 2010 a došlo by k navýšení na 105 %. To však není vše, co potřebujeme vědět jde ještě o tzv. alfa výkony, paušální úhrady, ambulantní ošetření, ceny tzv. balíčků atd. Především mě děsí představa použití roku 2010 jako roku referenčního, neboť v tomto referenčním období není zahrnuto navýšení platů lékařů díky akci Děkujeme, odcházíme. Nejen tedy, že není jasné, jak se do úhradové vyhlášky promítne ministerstvem slibované navýšení platů od roku 2012, ale není jasné ani promítnutí stávajícího navýšení platů z roku 2011! Z uvedeného vyplývá, že je velice důležité, jak bude Úhradová vyhláška pro rok 2012 stanovena, zda zde bude přesně uvedena částka na platy lékařů, na navýšení platů sester apod. Všechny nás velice znepokojily objevující se zprávy, že toto zvýšení platů lékařů, a vlastně veškerého zdravotnického personálu, nebude vyčleněno v samostatné kolonce, ale bude zahrnuto pod úhrady péče. To by také mohlo znamenat, že platy lékařů budou podléhat závěrečnému vyúčtování za provedenou zdravotní péči, a to opravdu není to, co jim bylo podpisem Memoranda přislíbeno. Platy však odrážejí to, jaké prostředky do nemocnice přijdou. Balík peněz od pojišťoven by tedy měl být diametrálně odlišný od roku 2011 a měl by odrážet avizované zvýšení platů o 6,7 %. V tomto ohledu budeme muset spolupracovat s našimi lékaři a LOK, protože i my vnímáme nespravedlnost, kdy padl jistý slib, který by neměl být dodržen. Za sebe říkám, že vše, co mi pojišťovny na základě rozhodnutí MZ pošlou, do koruny rozdělím, ale musí to korespondovat se zvýšením absolutní hodnoty v zálohách od pojišťoven. Nepříjemnou novinkou pro nemocnice je zvýšení plateb za den pobytu v nemocnici a za recept. Překvapilo nás, že již od 1. prosince se zvyšuje poplatek za pobyt v nemocnici ze současných 60 Kč na 100 Kč za den. Občané Středočeského kraje mají tu výhodu, že jsou-li v tíživé situaci, mohou požádat hejtmana o proplacení této finanční ztráty. Další záležitostí jsou poplatky za recepty v lékárnách. Do této doby jsme snímali z lidí nutnost tyto poplatky platit. Od 1. ledna příštího roku to nebude možné a i soukromé řetězce od této praxe upouštějí. Jedinou výhodou, kterou nabídneme, budou bonusové kartičky, kdy za nasbírané body si pacienti budou moci vybrat odměny ve formě vitaminových preparátů apod. MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou 02 Odbor zdravotnictví 04 Domov V Zahradách nabízí seniorům cvičení na novém hřišti 06 Hejtman před zaplněnou aulou 08 Proč umět pomoci? 10 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 12 Oblastní nemocnice Kladno 18 Oblastní nemocnice Kolín 24 Nemocnice Kutná Hora 30 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 36 Oblastní nemocnice Příbram 42 Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 Odbor zdravotnictví 05 Odbor zdravotnictví Činnost oddělení ekonomicko-investičního a majetkového v roce 2010 Součástí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského je oddělení ekonomicko-investiční a majetkové (OEIM), které má na starosti finanční a majetkové otázky související se zdravotnickými zařízeními Středočeského kraje. Toto oddělení zpracovává obsáhlou agendu v rámci samostatné i přenesené působnosti. Do náplně oddělení v samostatné působnosti patří zabezpečení problematiky činností nehrazených ze zdravotního Ekonomicko-investiční a majetkové oddělení zpracovává v rámci své působnosti obsáhlou agendu. pojištění. Jedná se o oblasti zdravotnictví, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, ale jsou nezbytné pro zajištění komplexní zdravotní péče občanům Středočeského kraje (problematika nemocí z povolání, útvar krizového managementu, protialkoholní léčebny a záchytné stanice, AT poradny). Další činností OEIM je vyhodnocování investičních požadavků a potřeb krajem zřizovaných a založených zdravotnických zařízení a jejich doporučení k realizaci dle možností financování. Oddělení také zajišťuje podklady pro vyhlášení grantového řízení Středočeského Humanitárního fondu v oblasti zdravotnictví a Zdraví 21. Má na starosti zpracování podkladů pro posouzení předložených projektů hodnotící komisí, zajištění zpracování smluv na poskytnutí dotace a následně vyhodnocuje závěrečné zprávy poskytnutých grantů. Při uvolňování finančních prostředků ze Středočeského Humanitárního fondu spolupracuje s odborem sociálních věcí. Dále OEIM zabezpečuje analýzu informací o možnostech využívání prostředků strukturálních fondů EU a EHP zaměřených na oblast zdravotnictví, koordinuje a metodicky vede realizace projektů, poskytuje poradenství, zajišťuje a zpracovává návrhy na vyřazování nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku od zdravotnických příspěvkových organizací a spolupracuje s příslušnými ministerstvy, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi v oblasti zdravotnictví a financí. Významným okruhem činnosti je vyřizování žádostí o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje. Dary účelově určené na úhradu regulačních poplatků hrazených občany ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje jsou poskytovány s účinností od 1. srpna 2010 na základě usnesení Rady Středočeského kraje č /2010/ RK ze dne 26. července V období od 1. srpna 2010 do 31. prosince 2010 oddělení evidovalo žádostí o poskytnutí daru a celkový finanční objem těchto žádostí činil Kč. Text: MUDr. Pavel Kubíček Do přenesené působnosti oddělení patří zajišťování úhrady nákladů spojených s ochranou před šířením tuberkulózy (očkovací střediska) a s likvidací prošlých léčiv, včetně uplatnění úhrady takto vzniklých nákladů na Ministerstvu financí ČR, dále zajišťování transferu finančních prostředků v oblasti zdravotnictví mezi státní správou a obcemi ve Středočeském kraji a také komplexní výkon státní správy krajského úřadu na úseku financování zdravotnictví. Stěžejním úkolem oddělení v rámci samostatné působnosti je pak zpracovávání požadavků krajem zřizovaných a založených zdravotnických zařízení. Jedná se o pět příspěvkových organizací a pět akciových společností nemocnic. Uvedený přehled činností pouze stručně popisuje agendy, za něž je OEIM zodpovědné. Práce šesti úředníků je spojena s řadou dalších náročných povinností, které jsou značně různorodé, a proto výčet jednotlivých činností nemůže být úplný. Jen pro ilustraci uvádíme několik číselných údajů. K zajištění poskytování zdravotní péče na území Středočeského kraje byla v roce 2010 uvolněna částka celkem asi 866 mil. Kč. Zpracováno bylo 420 materiálů pro jednání orgánů kraje a v rámci Středočeského Humanitárního fondu v oblasti zdravotnictví a Zdraví 21 bylo v roce 2010 uspokojeno 42 žadatelů o dotaci v celkové výši Kč. V roce 2010 byla také dokončena akce Rekonstrukce Dětského domova Strančice, která je příkladem úspěšného čerpání Stěžejním úkolem oddělení je zpracovávání požadavků krajských zdravotnických zařízení. finančních prostředků z evropských fondů pro příspěvkovou organizaci Středočeského kraje. Tento projekt byl z 92,5 % financován z prostředků Regionálního operačního programu a ze 7,5 % z rozpočtu Středočeského kraje. Pracovnice oddělení se každodenně setkávají s dalšími úkoly, které musejí operativně řešit. Díky vstřícnému přístupu vedení úřadu a zajištění kvalitních pracovních podmínek se oddělení daří přes neustálý nárůst agendy odvádět precizní práci a plnit úkoly ve stanovených termínech. Oddělení ekonomicko-investiční a majetkové bude i nadále činit v rámci výkonu své činnosti takové kroky, které mu umožní zajistit co největší rozsah a kvalitu práce ve finanční a majetkové oblasti při poskytování zdravotní péče na území Středočeského kraje. Foto: Mrkevvzime / Dreamstime.com

4 06 Sociální problematika 07 Sociální problematika Domov V Zahradách nabízí seniorům cvičení na novém hřišti Nejen klientům zdického domova seniorů, ale i všem ostatním zájemcům o pohybové aktivity z řad našich starších spoluobčanů slouží hřiště, které se díky finanční podpoře krajské vlády ČSSD podařilo realizovat v areálu Domova V Zahradách. Výše investice dosáhla celkem na Kč. Částkou Kč přispěl Středočeský kraj formou dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Slavnostního otevření hřiště, které proběhlo dne 13. září 2011, se osobně zúčastnil středočeský hejtman MUDr. David Rath, jenž přijal pozvání místostarosty města a poslance Richarda Dolejše a ředitelky domova Ivany Rabochové, aby se v rámci své pracovní cesty do berounského regionu zúčastnil ve Zdicích jako hlavní host i této události. Hřiště samotné sestává z 12 herních prvků posilovacích strojů. Všechna tréninková zařízení jsou určena k pohybu, cvičení a rehabilitaci. Slouží tak především k procvičování kloubů, ramen Výše investice do hřiště činila Kč, přičemž Středočeský kraj přispěl částkou Kč. a chůze, jsou zde instalována masážní a protahovací zařízení, bradla a další sportovně-relaxační vybavení. Podle ředitelky Domova V Zahradách Ivany Rabochové je v případě příznivého počasí možné docházet na pravidelná cvičení pod vedením rehabilitační sestry, a to každou středu od a každý čtvrtek od Sraz případných zájemců je vždy krátce před zahájením cvičení na recepci domova. Vlevo: Mgr. Zuzana Jentschke Stocklová, Ivana Rabochová, Richard Dolejš (v zákrytu) a MUDr. David Rath při debatě s osazenstvem zdického domova seniorů. Vpravo: Středočeský hejtman MUDr. David Rath a Richard Dolejš si vyzkoušeli i herní prvky na hřišti.

5 08 Akce Hejtman před zaplněnou aulou Inzerce ČEKÁ VÁS OPERACE? Středočeský hejtman MUDr. David Rath přijal pozvání od Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a podebatoval se studenty zdravotnických oborů. lék Wobenzym urychluje hojení zkracuje dobu léčby Hojení rány po operacích (včetně zlomenin) je složitý proces Závisí nejen na velikosti rány, ale i na tom, jak imunita organismu zvládá pooperační fázi, zda zánět či pooperační otok neprodlužují hojení a pacient dodržuje pooperační režim, stanovený lékařem. Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran a zlomenin Usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je enzymy zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie léku Wobenzym. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. Účinná pomoc po operacích Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá mimo jiné ke zlepšení prokrvení tkání a činnosti lymfatického systému. Urychluje tak vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. Použití Wobenzymu zkracuje dobu hojení pooperační rány i zlomenin, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zvyšuje Wobenzym zároveň jejich účinnost. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme- li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Středočeský hejtman MUDr. David Rath předstoupil před studenty bez jakýchkoli obav a otevřeně s nimi diskutoval. Hejtman nejprve přednesl ve velké aule přednášku a poté s vedením školy, konkrétně s děkanem doc. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., prof. Ing. Peterem Kneppem, DrSc., prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., prof. MUdr. Leošem Navrátilem, CSc., a Mgr. Simonou Hájkovou, Ph.D., jednal o perspektivách fakulty. Řeč přišla na možnou výstavbu nové budovy fakulty. Dále se probíraly nové studijní obory či možnosti ocenění nejlepších studentů fakulty Cenou hejtmana. Informujte se u svého lékaře. Více na Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice, konzultace s lékaři na tel.:

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Proč umět pomoci? První pomoc doma snadno a rychle Záchranná služba Středočeského kraje v roce 2008 poměrně aktuální, avšak příliš obsáhlé, a tak čtenáře spíše zahltí zbytečnými informacemi, než aby Záchranná služba se snaží, aby kvalita v poskytování neodkladné přednemocniční péče stále rostla. Stejně jako profesionální pomoc zdravotníků je však velice důležitá i pomoc těch, kteří pacienta vidí ještě před příjezdem profesionálních záchranářů. Ilustrační foto z prezentace věnované problematice začlenění respiračních masek do povinné výbavy autolékárniček. Nezdravotníci jsou totiž na místě události obvykle první a na jejich rychlém jednání a správném rozhodování může někdy záviset život druhého člověka. Každému se může stát, že se ocitne v situaci, kdy někdo v jeho okolí bude potřebovat první pomoc. Prvním krokem je samozřejmě zavolání na linku 155. Do příjezdu sanitního vozu však uplyne nějaký čas, který se dá účinně využít k poskytnutí první pomoci postiženému. Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní? V některých případech je první pomoc svědka příhody zcela klíčová zejména tehdy, je-li ohrožena dodávka okysličené krve do mozku pacienta. To se stává při srdečních příhodách i při úrazech či při dušení z jakékoli příčiny. V těchto situacích hrají roli i pouhé sekundy. Zásada první pomoci se řídí heslem Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce. Kromě toho je však nutné i odhodlání zachránit lidský život a jistá míra základních znalostí. Někteří lidé se obávají poskytnout první pomoc a strachují se, že jejich znalosti nejsou přesné. Naši zdravotníci se stále setkávají s lidmi, kteří si myslí, že nesprávnou první pomocí mohou pacientovi ublížit. Avšak ze zkušeností záchranářů spíše vyplývá, že lhostejnost, nezájem a nečinnost škodí daleko více. Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí Ústředního střediska ZSSK vyrobila příručky první pomoci a koncem roku 2011 se na veřejnost dostane jejich aktualizovaná verze. Na jejich obsahu se podílela skupina záchranářů a lékařů záchranné služby, kteří tak docílili stručného a přehledného návodu, jak poskytnout první pomoc v nejčastějších krizových situacích. Příručky první pomoci byly uhrazeny z fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Důvodů, proč záchranáři vytvořili vlastní příručky první pomoci, bylo hned několik. Postupy první pomoci a především resuscitace se aktualizují každé čtyři roky. Existuje řada příruček první pomoci, ale velká část, kterou má veřejnost k dispozici, je zastaralá a již neodpovídá současným postupům. Například některé základní školy stále používají pro výuku příručky první pomoci ze 60. let minulého století, kde se lidé mohou dočíst téměř středověké praktiky vytahování a špendlení jazyka k bradě při bezvědomí. V jiných případech jsou příručky první pomoci sice podaly nějaký ucelený návod. Nezáleží na tom, jestli zachránce pozná, zda je krvácení tepenné nebo žilní, důležité je ho zastavit. Příručka první pomoci, kterou napsali středočeští záchranáři, je zdarma k dispozici v sídle Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje v Kladně a na kurzech první pomoci a akcích pro veřejnost pořádaných záchrannou službou. Koncem roku by měla být ke stažení i na internetových stránkách záchranné služby. Kurzy první pomoci Kurz první pomoci pro veřejnost, který Záchranná služba Středočeského kraje pořádá v rámci Krajského školicího a výcvikového střediska, účastníkům poskytne dostatečné informace i praktické zkušenosti. Kurz je připraven tak, aby účastník dostal komplexní informace o poskytování první pomoci. Přednáška začíná vždy teoretickou částí a pokračuje praktickým nácvikem resuscitace na resuscitačním modelu. V kurzu se dozvíte, jak poznáte stavy, které ohrožují život, kdy je nutné volat na záchrannou službu. Hlavně se naučíte konkrétní postupy první pomoci při úrazových i neúrazových akutních stavech. První pomoc a samotná přednáška je nastavena tak, aby zapamatování a provádění postupů bylo co nejjednodušší. Naši školitelé záchranáři, kteří vycházejí z každodenní praxe výjezdů záchranné služby, kromě toho i pečlivě studují nejnovější standardy a kontinuálně se vzdělávají v odborných tématech i v postupech výuky pro nezdravotníky. Počet lidí proškolených v první pomoci stále stoupá. V uplynulém roce středočeská záchranná služba proškolila osob na 83 školicích akcích. V letošním roce záchranná služba stihla zorganizovat a uspořádat už 115 školení, na kterých rukama záchranářů prošlo téměř lidí. Kontakty Školení pro veřejnost se pravidelně koná ve školicím a výcvikovém středisku se sídlem v budově záchranné služby v Kladně. Tříhodinový kurz s přednáškou, projekcí a praktickým zaškolením stojí 250 Kč. Naši školitelé také přednášejí pro školy, firmy a mohou v případě zájmu školit i ve vašich prostorách. Domluvit se na kurzech první pomoci je možné na u nebo na telefonu a o všem se informovat.

7 30 Informace 12 ze středočeských krajských nemocnic Úvod Úvod Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: kdo šetří, má za tři? to v nemocnici neplatí Mění se i to, co oči pacienta nevidí Letní Pacient dny končí v nemocnici a Mladoboleslavsko vnímá zejména se pomalu sestry vrací a lékaře, do běžných všímá kolejí. si vybavení Stejně tak ambulancí, i Klaudiánova nemocnice. čekáren či Končí pokojů. prázdninový Pro to, aby provoz nemocnice a všechna fungovala oddělení tak, opět jak má, fungují je ale naplno. třeba Velkou i řada věcí, změnou je ovšem které oko stavba běžného nového návštěvníka pavilonu nevidí. interny. Nejen o tom jsme hovořili s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Ladislavem Horákem, DrSc. věcí nakupujeme s desetiprocentní daní, postupně se Nemocných nám má zvyšovat s nádory až bohužel na 19,5 přibývá %. V naší a přístrojové nemocnici tak vybavení, které na tomto oddělení máme k dispozici, mluvíme o desítkách milionů, které budeme muset to je vlastně už hluboká historie. Také tato nutná zaplatit oproti současnosti navíc. To je prostě polibek investice by měla proběhnout co nejdříve. smrti. A nikdo to na vládní úrovni neřeší. Stát snad chystá určitou finanční injekci pro fakultní nemocnice. úplně Ale co největší ty ostatní? investicí Co je naši bezesporu pacienti? stavba Co naopak vidět je? Naší nového pavilonu pro interní obory. Je hotová hrubá stavba, Bude ještě začaly kde vnitřní šetřit? práce Jsme přesvědčeni, že Prakticky v druhé polovině ne. Nemocnice příštího už roku nyní budeme jede takzvaně moci na pacientům krev, šetříme, a našim kde internistům se dá, a předat jen díky zařízení, nasazení které všech svou zaměstnanců kvalitou bude se odpovídat nám zatím požadavkům daří, že 21. pacientů století. se úspory nijak razantněji nedotkly. To je ovšem dlouhodobě chystáte neudržitelný na příští rok? stav. Takže na jedné straně Staví Jak je na se tom v podstatě Klaudiánova jen půl nemocnice roku, ale s touto už Co technikou? Kromě předání nové budovy s veškerým moderním začíná být reálně vidět, jak bude nový pavilon jsme nuceni do úspor, doslova smlouváme o každou Někde dobře, někde je situace horší. Letos jsme se vybavením? To je zatím opravdu vlastně ve hvězdách. vypadat. Jaký je to pocit? korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován na věci, které nejsou příliš vidět, ale potenciálně Víme, co bychom potřebovali, některou přístrojovou Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou by mohly ohrozit finanční stabilitu a fungování techniku vyměnit budeme muset, protože doslouží. podaří do podzimu příštího roku stavbu dokončit, pavilon stranu se nikdy nedočkáme toho, že někdo řekne: nemocnice, zaměřili. Já jsem například po svém Ale zatím nevíme, jak bude vypadat úhradová nástupu vybavit musel a spustit neprodleně v něm provoz. reagovat Takže na se situaci začínáme na vyhláška, už dost, s víc kartami to nejde. nám může Je to spíš zamíchat tak, DPH, že čím kde víc šetříme, reálné čím zvýšení víc sazeb, se omezujeme, nevíme, jak tím se budeme víc se zvyšuje muset tlak připravovat hematologicko-transfuzním na přesun interních oddělení. oborů, Jeho plánujeme, technické je kde vybavení přesně je co pravidelně bude, připravujeme kontrolováno Státním harmonogram ústavem vypořádat na to, ať se šetříme slibem ještě ministra víc. zdravotnictví Ministerstvo na zdravotnictví zvýšení stěhování. pro kontrolu V souvislosti léčiv. Tato s instituce přesunem měla interních při poslední ambulancí kontrole budeme řadu moci výhrad rozšířit k technice prostory i prostorám. oční Kromě a ORL zkrátka, vaci sazebníku jaké příjmy výkonů, a náklady kde můžeme je jednoznačné čekat. Takže zadání: platů například zdravotnického ve vší tichosti personálu připravuje o 10 % takzvanou Nevíme kulti- oddělení. úpravy čekárny Takže když pro dárce se přes krve plot jsme staveniště proto nemalé podívám finanční rostoucí prostředky budovu, investovali určitě se mi do na příští přístrojové měsíce bych i ambulantních údržbových věcí, zařízení je ve budou hvězdách. tedy klesat platby od co snížit budeme úhradu moci pořídit za ambulantní nad rámec péči. těch běžných, Většině nemocnic řekl myslí techniky v tomto na tomto ohledu oddělení lépe, než a jsem když rád, jsme že po plánovali dlouhé pojišťoven. Takže budoucnost Doc. MUDr. v Ladislav tomto Horák, směru DrSc. ve mně době jsme následně auditem Státního ústavu pro ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav jen na papíře. Samozřejmě stále se najdou i skeptici, ale těch je naštěstí stále méně. vzbuzuje opravdu spíš obavy. kontrolu léčiv prošli bez výhrad. A to nám samozřejmě umožňuje dál bez problémů zpracovávat krev. Stejně Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav tak investujeme do centrální sterilizace, která je pro Vypadá to, že jste v létě všichni nabrali nové síly nás velmi důležitá. Přešli jsme na tzv. kontejnerový a těšíte se, co bude. systém, který znamená vyšší kvalitu, méně práce Téměř pro sestry všichni na si operačních samozřejmě sálech vybrali a větší své bezpečí zasloužené pro dovolené, pacienty ale všech musíme chirurgických být připraveni, oborů. Poslední že to horší větší je teprve investicí, před která námi. zůstává Optimismem zrakům myslím veřejnosti nikdo, skryta, kdo se bude pohybuje nová přípravna ve zdravotnictví, cytostatik zrovna pro naši nepřetéká. onkologii. Já například s hrůzou a obavami sleduji debaty a hlasování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme 13 Rakovina prsu Rakovina prsu neznamená život bez něj Pokud dříve lékaři diagnostikovali ženě zhoubný nádor v prsu, téměř automaticky se dalo předpokládat, že o prs přijde. To už ale dávno neplatí. Díky moderním metodám, které umožňují včasnou diagnostiku nádoru, a díky operačním možnostem a znalostem lékařů je možné vyjmout pouze nádor a prs zachovat. Před každou operací prsu je ovšem třeba pacientku kompletně onkologicky vyšetřit, aby se určilo stadium onemocnění. Lékaři v Klaudiánově nemocnici provádějí záchovné operace prsu vždy, když to zdravotní stav pacientky umožňuje. Při zákroku, kdy vyjímají z prsu nádor, navíc z podpaží vyoperují i tzv. strážnou uzlinu, jejíž histologický rozbor ukáže, zda byl nemocí zasažen pouze prs nebo zda je nutné zahájit další léčbu, protože nádor se již stihl šířit dále, tzv. metastazovat. Strážná uzlina je vlastně jakýsi policista. Pokud je nález v ní negativní, znamená to, že nemoc nestihla nikam postoupit, říká MUDr. Jiří Boháč, jenž v Klaudiánově nemocnici vede prsní onkologickou poradnu a specializuje se na prsní chirurgii. Pokud se jedná o prs záchovný výkon, pacientka z Klaudiánovy nemocnice většinou odchází během dvou dnů domů, během týdne se pak dozví histologické výsledky a další léčebný postup. Jestliže se ve strážné uzlině najdou známky rakoviny, je třeba při další operaci vyjmout podpažní tuk se zbytkem uzlin, vysvětluje Boháč. O tomto postupu je samozřejmě každá pacientka informována předem. Strážná uzlina v těle ženy s nádorem prsu hraje velmi důležitou roli a patří k léčebně diagnostickým standardům. A jak ji lékaři najdou? Do okolí místa, kde se nádor v prsu nachází, se den před operací aplikuje 1 ml radioaktivního roztoku. Ten putuje lymfou do strážné uzliny, tedy do té, která si bere jako první lymfu z nádoru. Lékaři ji pomocí detekčního přístroje při operaci vyhledají a z malého, cca 2cm řezu v podpaží vyjmou. Je to moderní trend léčby rakoviny prsu, říká Boháč. V čem je tedy přístup lékařů v Klaudiánově nemocnici tak výjimečný? Právě důrazem na šetrnost. Rakovina prsu v dnešní době stále ve větší míře postihuje ženy v produktivním věku, proto se snažíme, aby vedle léčebného efektu měl náš zákrok i efekt kosmetický, vysvětluje Boháč. V nemocnicích, kde nedokáží vyoperovat strážnou uzlinu, pacientce rovnou odebírají z podpaždí tuk se všemi uzlinami to ovšem znamená mnohem více možných komplikací a delší dobu rekonvalescence. Zároveň zdůrazňuje, že vše je ovšem založeno zejména na včasném stanovení diagnózy. Je velmi důležité, aby každá žena při sebemenším podezření kontaktovala svého lékaře. Důležité je samovyšetřování pacientek a případné sledování v odborné ambulanci s mamografickou a UZ kontrolou prsů. Nový digitální mamograf, který je v naší nemocnici, velmi zlepšil diagnostiku časných rakovin prsů. Z toho vyplývá možnost včasných záchovných operací, což je pro pacientku velkým přínosem jak fyzickým, tak i duševním, říká Boháč. Ročně operují chirurgové v Klaudiánově nemocnici kvůli rakovině prsu zhruba stovku pacientek, více než polovině z nich dokáží prs zachovat. Rakovina prsu patří v dnešní době mezi nejčastější onkologické onemocnění u žen v České republice, což je dáno i lepší diagnostikou tohoto onemocnění. Na druhou stranu se zvyšuje množství vyléčených pacientek. vyšetření na mamografu MUDr. Jiří Boháč při operaci nádoru prsu Lze se objednat každý všední den na tel. čísle , do prsní ambulance každý pátek na tel. čísle

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD DO

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD DO MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN OD 10.04. DO 16.04.2010 1 www.prezentacefirem.cz STR. 1/2 Endoskopie bez utrpení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. jako první a jediná nemocnice v ČR a střední Evropě provádí

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU

CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PRSU Nádorové ložisko Mlékotvorné lalůčky Mlékovody VÁŽENÁ PANÍ, tato

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Již 40. robotická cévní operace v Brně rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše Špičkové robotické operace, které jsou

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více