Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá boleslav Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích Str Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici Str Obrovský potenciál příbramské ortopedie Str Instrumentářka oddělení centrálních operačních sálů Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Adéla Jonáková str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou: Domov seniorů oživí krásná fontána Jednou z nejsledovanějších staveb v areálu Oblastní nemocnice Kladno je bezesporu domov seniorů s lůžky následné péče. O doplnění jeho projektu, o situaci v iktovém centru, ale například i o změnách v poplatcích v lékárnách a za pobyt v nemocnici jsme hovořili s MUDr. Kateřinou Pancovou. Jaká je současná situace v budoucím domově seniorů v kladenské nemocnici? Mám velkou radost, že stavba domova seniorů s lůžky následné péče a oddělením rehabilitace pokračuje přesně podle plánu. Je zde jedna malá komplikace podali jsme žádost na ministerstvo zdravotnictví ohledně vybavení oddělení rehabilitace, neboť máme v nemocnici iktové centrum a vyšla výzva ministerstva zdravotnictví na dovybavení iktových center. V žádosti jsme nadefinovali určité vybavení tohoto centra, ale ačkoli měla být vyhodnocena a zadministrována již v srpnu, podle posledních zpráv se zdá, že se tak stane až 1. prosince letošního roku. Oddělení však bude zčásti vybaveno i z přímé dotace Středočeského kraje, takže jsme již mohli zahájit kroky k tomu, aby od března začala fungovat jak rehabilitace, tak horní patra, kde zpočátku bude kompletní oddělení chirurgie, a to vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci v nemocnici, aby nemuselo dojít k omezení péče o pacienty. Počítá se v projektu tohoto objektu s vodním prvkem? Při posledním kontrolním dnu, jehož se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, jsme zvažovali možnost použití vodního prvku fontány. Tento nápad se nám velice zalíbil a budeme ho realizovat, protože pro definitivní účely domova seniorů, ale i pro pacienty, kteří budou pobývat například v septické části oddělení delší dobu, představuje atrium vlídnou součást prostředí, kde se mohou přinejmenším stýkat s dalšími lidmi, pobývat na horních etážích a sledovat dění i programy, které se budeme snažit představovat. V iktovém centru muselo na počátku tohoto roku dojít k útlumu provozu, ale zdá se, že vše je opět v nejlepším pořádku. Na začátku roku nastala velmi nepříjemná situace, protože v kladenské nemocnici se velké množství lékařů účastnilo akce Děkujeme, odcházíme, která byla vedena zejména z neurologického oddělení, kde bohužel problémy přetrvávaly i po jejím skončení. Vztahy na oddělení nejen mezi lékaři, kteří zůstali a oddělení podrželi, ale i mezi středním zdravotnickým personálem, byly velmi nepříjemné. Jedinou možností tak bylo obnovit personál a vybudovat nový kolektiv. Naštěstí se nám to podařilo a řekla bych, že neurologie je dnes v lepším stavu než před začátkem akce Děkujeme, odcházíme. V současnosti tedy iktové centrum plně a výborně funguje, z čehož mám radost. Médii probleskují zprávy o přípravách úhradové vyhlášky. Jaká je aktuální situace z pohledu nemocnic? Už jsme na ledacos zvyklí, a tak jsme ani neočekávali, že bychom v listopadu mohli znát podobu úhradové vyhlášky na příští rok, nicméně se již objevilo několik podob, dohadů a kuloárních zvěstí o její podobě. Podle posledních zpráv se prý diskutuje o tom, že by referenčním obdobím mohl být rok 2010 a došlo by k navýšení na 105 %. To však není vše, co potřebujeme vědět jde ještě o tzv. alfa výkony, paušální úhrady, ambulantní ošetření, ceny tzv. balíčků atd. Především mě děsí představa použití roku 2010 jako roku referenčního, neboť v tomto referenčním období není zahrnuto navýšení platů lékařů díky akci Děkujeme, odcházíme. Nejen tedy, že není jasné, jak se do úhradové vyhlášky promítne ministerstvem slibované navýšení platů od roku 2012, ale není jasné ani promítnutí stávajícího navýšení platů z roku 2011! Z uvedeného vyplývá, že je velice důležité, jak bude Úhradová vyhláška pro rok 2012 stanovena, zda zde bude přesně uvedena částka na platy lékařů, na navýšení platů sester apod. Všechny nás velice znepokojily objevující se zprávy, že toto zvýšení platů lékařů, a vlastně veškerého zdravotnického personálu, nebude vyčleněno v samostatné kolonce, ale bude zahrnuto pod úhrady péče. To by také mohlo znamenat, že platy lékařů budou podléhat závěrečnému vyúčtování za provedenou zdravotní péči, a to opravdu není to, co jim bylo podpisem Memoranda přislíbeno. Platy však odrážejí to, jaké prostředky do nemocnice přijdou. Balík peněz od pojišťoven by tedy měl být diametrálně odlišný od roku 2011 a měl by odrážet avizované zvýšení platů o 6,7 %. V tomto ohledu budeme muset spolupracovat s našimi lékaři a LOK, protože i my vnímáme nespravedlnost, kdy padl jistý slib, který by neměl být dodržen. Za sebe říkám, že vše, co mi pojišťovny na základě rozhodnutí MZ pošlou, do koruny rozdělím, ale musí to korespondovat se zvýšením absolutní hodnoty v zálohách od pojišťoven. Nepříjemnou novinkou pro nemocnice je zvýšení plateb za den pobytu v nemocnici a za recept. Překvapilo nás, že již od 1. prosince se zvyšuje poplatek za pobyt v nemocnici ze současných 60 Kč na 100 Kč za den. Občané Středočeského kraje mají tu výhodu, že jsou-li v tíživé situaci, mohou požádat hejtmana o proplacení této finanční ztráty. Další záležitostí jsou poplatky za recepty v lékárnách. Do této doby jsme snímali z lidí nutnost tyto poplatky platit. Od 1. ledna příštího roku to nebude možné a i soukromé řetězce od této praxe upouštějí. Jedinou výhodou, kterou nabídneme, budou bonusové kartičky, kdy za nasbírané body si pacienti budou moci vybrat odměny ve formě vitaminových preparátů apod. MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Rozhovor s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s., MUDr. Kateřinou Pancovou 02 Odbor zdravotnictví 04 Domov V Zahradách nabízí seniorům cvičení na novém hřišti 06 Hejtman před zaplněnou aulou 08 Proč umět pomoci? 10 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 12 Oblastní nemocnice Kladno 18 Oblastní nemocnice Kolín 24 Nemocnice Kutná Hora 30 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 36 Oblastní nemocnice Příbram 42 Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Alice Opočenská, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 Odbor zdravotnictví 05 Odbor zdravotnictví Činnost oddělení ekonomicko-investičního a majetkového v roce 2010 Součástí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského je oddělení ekonomicko-investiční a majetkové (OEIM), které má na starosti finanční a majetkové otázky související se zdravotnickými zařízeními Středočeského kraje. Toto oddělení zpracovává obsáhlou agendu v rámci samostatné i přenesené působnosti. Do náplně oddělení v samostatné působnosti patří zabezpečení problematiky činností nehrazených ze zdravotního Ekonomicko-investiční a majetkové oddělení zpracovává v rámci své působnosti obsáhlou agendu. pojištění. Jedná se o oblasti zdravotnictví, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, ale jsou nezbytné pro zajištění komplexní zdravotní péče občanům Středočeského kraje (problematika nemocí z povolání, útvar krizového managementu, protialkoholní léčebny a záchytné stanice, AT poradny). Další činností OEIM je vyhodnocování investičních požadavků a potřeb krajem zřizovaných a založených zdravotnických zařízení a jejich doporučení k realizaci dle možností financování. Oddělení také zajišťuje podklady pro vyhlášení grantového řízení Středočeského Humanitárního fondu v oblasti zdravotnictví a Zdraví 21. Má na starosti zpracování podkladů pro posouzení předložených projektů hodnotící komisí, zajištění zpracování smluv na poskytnutí dotace a následně vyhodnocuje závěrečné zprávy poskytnutých grantů. Při uvolňování finančních prostředků ze Středočeského Humanitárního fondu spolupracuje s odborem sociálních věcí. Dále OEIM zabezpečuje analýzu informací o možnostech využívání prostředků strukturálních fondů EU a EHP zaměřených na oblast zdravotnictví, koordinuje a metodicky vede realizace projektů, poskytuje poradenství, zajišťuje a zpracovává návrhy na vyřazování nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku od zdravotnických příspěvkových organizací a spolupracuje s příslušnými ministerstvy, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi v oblasti zdravotnictví a financí. Významným okruhem činnosti je vyřizování žádostí o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje. Dary účelově určené na úhradu regulačních poplatků hrazených občany ve zdravotnických zařízeních Středočeského kraje jsou poskytovány s účinností od 1. srpna 2010 na základě usnesení Rady Středočeského kraje č /2010/ RK ze dne 26. července V období od 1. srpna 2010 do 31. prosince 2010 oddělení evidovalo žádostí o poskytnutí daru a celkový finanční objem těchto žádostí činil Kč. Text: MUDr. Pavel Kubíček Do přenesené působnosti oddělení patří zajišťování úhrady nákladů spojených s ochranou před šířením tuberkulózy (očkovací střediska) a s likvidací prošlých léčiv, včetně uplatnění úhrady takto vzniklých nákladů na Ministerstvu financí ČR, dále zajišťování transferu finančních prostředků v oblasti zdravotnictví mezi státní správou a obcemi ve Středočeském kraji a také komplexní výkon státní správy krajského úřadu na úseku financování zdravotnictví. Stěžejním úkolem oddělení v rámci samostatné působnosti je pak zpracovávání požadavků krajem zřizovaných a založených zdravotnických zařízení. Jedná se o pět příspěvkových organizací a pět akciových společností nemocnic. Uvedený přehled činností pouze stručně popisuje agendy, za něž je OEIM zodpovědné. Práce šesti úředníků je spojena s řadou dalších náročných povinností, které jsou značně různorodé, a proto výčet jednotlivých činností nemůže být úplný. Jen pro ilustraci uvádíme několik číselných údajů. K zajištění poskytování zdravotní péče na území Středočeského kraje byla v roce 2010 uvolněna částka celkem asi 866 mil. Kč. Zpracováno bylo 420 materiálů pro jednání orgánů kraje a v rámci Středočeského Humanitárního fondu v oblasti zdravotnictví a Zdraví 21 bylo v roce 2010 uspokojeno 42 žadatelů o dotaci v celkové výši Kč. V roce 2010 byla také dokončena akce Rekonstrukce Dětského domova Strančice, která je příkladem úspěšného čerpání Stěžejním úkolem oddělení je zpracovávání požadavků krajských zdravotnických zařízení. finančních prostředků z evropských fondů pro příspěvkovou organizaci Středočeského kraje. Tento projekt byl z 92,5 % financován z prostředků Regionálního operačního programu a ze 7,5 % z rozpočtu Středočeského kraje. Pracovnice oddělení se každodenně setkávají s dalšími úkoly, které musejí operativně řešit. Díky vstřícnému přístupu vedení úřadu a zajištění kvalitních pracovních podmínek se oddělení daří přes neustálý nárůst agendy odvádět precizní práci a plnit úkoly ve stanovených termínech. Oddělení ekonomicko-investiční a majetkové bude i nadále činit v rámci výkonu své činnosti takové kroky, které mu umožní zajistit co největší rozsah a kvalitu práce ve finanční a majetkové oblasti při poskytování zdravotní péče na území Středočeského kraje. Foto: Mrkevvzime / Dreamstime.com

4 06 Sociální problematika 07 Sociální problematika Domov V Zahradách nabízí seniorům cvičení na novém hřišti Nejen klientům zdického domova seniorů, ale i všem ostatním zájemcům o pohybové aktivity z řad našich starších spoluobčanů slouží hřiště, které se díky finanční podpoře krajské vlády ČSSD podařilo realizovat v areálu Domova V Zahradách. Výše investice dosáhla celkem na Kč. Částkou Kč přispěl Středočeský kraj formou dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Slavnostního otevření hřiště, které proběhlo dne 13. září 2011, se osobně zúčastnil středočeský hejtman MUDr. David Rath, jenž přijal pozvání místostarosty města a poslance Richarda Dolejše a ředitelky domova Ivany Rabochové, aby se v rámci své pracovní cesty do berounského regionu zúčastnil ve Zdicích jako hlavní host i této události. Hřiště samotné sestává z 12 herních prvků posilovacích strojů. Všechna tréninková zařízení jsou určena k pohybu, cvičení a rehabilitaci. Slouží tak především k procvičování kloubů, ramen Výše investice do hřiště činila Kč, přičemž Středočeský kraj přispěl částkou Kč. a chůze, jsou zde instalována masážní a protahovací zařízení, bradla a další sportovně-relaxační vybavení. Podle ředitelky Domova V Zahradách Ivany Rabochové je v případě příznivého počasí možné docházet na pravidelná cvičení pod vedením rehabilitační sestry, a to každou středu od a každý čtvrtek od Sraz případných zájemců je vždy krátce před zahájením cvičení na recepci domova. Vlevo: Mgr. Zuzana Jentschke Stocklová, Ivana Rabochová, Richard Dolejš (v zákrytu) a MUDr. David Rath při debatě s osazenstvem zdického domova seniorů. Vpravo: Středočeský hejtman MUDr. David Rath a Richard Dolejš si vyzkoušeli i herní prvky na hřišti.

5 08 Akce Hejtman před zaplněnou aulou Inzerce ČEKÁ VÁS OPERACE? Středočeský hejtman MUDr. David Rath přijal pozvání od Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a podebatoval se studenty zdravotnických oborů. lék Wobenzym urychluje hojení zkracuje dobu léčby Hojení rány po operacích (včetně zlomenin) je složitý proces Závisí nejen na velikosti rány, ale i na tom, jak imunita organismu zvládá pooperační fázi, zda zánět či pooperační otok neprodlužují hojení a pacient dodržuje pooperační režim, stanovený lékařem. Enzymy v našem těle ovlivňují hojení ran a zlomenin Usměrňují průběh zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je enzymy zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie léku Wobenzym. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. Účinná pomoc po operacích Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá mimo jiné ke zlepšení prokrvení tkání a činnosti lymfatického systému. Urychluje tak vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. Použití Wobenzymu zkracuje dobu hojení pooperační rány i zlomenin, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zvyšuje Wobenzym zároveň jejich účinnost. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme- li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Středočeský hejtman MUDr. David Rath předstoupil před studenty bez jakýchkoli obav a otevřeně s nimi diskutoval. Hejtman nejprve přednesl ve velké aule přednášku a poté s vedením školy, konkrétně s děkanem doc. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., prof. Ing. Peterem Kneppem, DrSc., prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., prof. MUdr. Leošem Navrátilem, CSc., a Mgr. Simonou Hájkovou, Ph.D., jednal o perspektivách fakulty. Řeč přišla na možnou výstavbu nové budovy fakulty. Dále se probíraly nové studijní obory či možnosti ocenění nejlepších studentů fakulty Cenou hejtmana. Informujte se u svého lékaře. Více na Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, Průhonice, konzultace s lékaři na tel.:

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Proč umět pomoci? První pomoc doma snadno a rychle Záchranná služba Středočeského kraje v roce 2008 poměrně aktuální, avšak příliš obsáhlé, a tak čtenáře spíše zahltí zbytečnými informacemi, než aby Záchranná služba se snaží, aby kvalita v poskytování neodkladné přednemocniční péče stále rostla. Stejně jako profesionální pomoc zdravotníků je však velice důležitá i pomoc těch, kteří pacienta vidí ještě před příjezdem profesionálních záchranářů. Ilustrační foto z prezentace věnované problematice začlenění respiračních masek do povinné výbavy autolékárniček. Nezdravotníci jsou totiž na místě události obvykle první a na jejich rychlém jednání a správném rozhodování může někdy záviset život druhého člověka. Každému se může stát, že se ocitne v situaci, kdy někdo v jeho okolí bude potřebovat první pomoc. Prvním krokem je samozřejmě zavolání na linku 155. Do příjezdu sanitního vozu však uplyne nějaký čas, který se dá účinně využít k poskytnutí první pomoci postiženému. Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní? V některých případech je první pomoc svědka příhody zcela klíčová zejména tehdy, je-li ohrožena dodávka okysličené krve do mozku pacienta. To se stává při srdečních příhodách i při úrazech či při dušení z jakékoli příčiny. V těchto situacích hrají roli i pouhé sekundy. Zásada první pomoci se řídí heslem Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce. Kromě toho je však nutné i odhodlání zachránit lidský život a jistá míra základních znalostí. Někteří lidé se obávají poskytnout první pomoc a strachují se, že jejich znalosti nejsou přesné. Naši zdravotníci se stále setkávají s lidmi, kteří si myslí, že nesprávnou první pomocí mohou pacientovi ublížit. Avšak ze zkušeností záchranářů spíše vyplývá, že lhostejnost, nezájem a nečinnost škodí daleko více. Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí Ústředního střediska ZSSK vyrobila příručky první pomoci a koncem roku 2011 se na veřejnost dostane jejich aktualizovaná verze. Na jejich obsahu se podílela skupina záchranářů a lékařů záchranné služby, kteří tak docílili stručného a přehledného návodu, jak poskytnout první pomoc v nejčastějších krizových situacích. Příručky první pomoci byly uhrazeny z fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Důvodů, proč záchranáři vytvořili vlastní příručky první pomoci, bylo hned několik. Postupy první pomoci a především resuscitace se aktualizují každé čtyři roky. Existuje řada příruček první pomoci, ale velká část, kterou má veřejnost k dispozici, je zastaralá a již neodpovídá současným postupům. Například některé základní školy stále používají pro výuku příručky první pomoci ze 60. let minulého století, kde se lidé mohou dočíst téměř středověké praktiky vytahování a špendlení jazyka k bradě při bezvědomí. V jiných případech jsou příručky první pomoci sice podaly nějaký ucelený návod. Nezáleží na tom, jestli zachránce pozná, zda je krvácení tepenné nebo žilní, důležité je ho zastavit. Příručka první pomoci, kterou napsali středočeští záchranáři, je zdarma k dispozici v sídle Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje v Kladně a na kurzech první pomoci a akcích pro veřejnost pořádaných záchrannou službou. Koncem roku by měla být ke stažení i na internetových stránkách záchranné služby. Kurzy první pomoci Kurz první pomoci pro veřejnost, který Záchranná služba Středočeského kraje pořádá v rámci Krajského školicího a výcvikového střediska, účastníkům poskytne dostatečné informace i praktické zkušenosti. Kurz je připraven tak, aby účastník dostal komplexní informace o poskytování první pomoci. Přednáška začíná vždy teoretickou částí a pokračuje praktickým nácvikem resuscitace na resuscitačním modelu. V kurzu se dozvíte, jak poznáte stavy, které ohrožují život, kdy je nutné volat na záchrannou službu. Hlavně se naučíte konkrétní postupy první pomoci při úrazových i neúrazových akutních stavech. První pomoc a samotná přednáška je nastavena tak, aby zapamatování a provádění postupů bylo co nejjednodušší. Naši školitelé záchranáři, kteří vycházejí z každodenní praxe výjezdů záchranné služby, kromě toho i pečlivě studují nejnovější standardy a kontinuálně se vzdělávají v odborných tématech i v postupech výuky pro nezdravotníky. Počet lidí proškolených v první pomoci stále stoupá. V uplynulém roce středočeská záchranná služba proškolila osob na 83 školicích akcích. V letošním roce záchranná služba stihla zorganizovat a uspořádat už 115 školení, na kterých rukama záchranářů prošlo téměř lidí. Kontakty Školení pro veřejnost se pravidelně koná ve školicím a výcvikovém středisku se sídlem v budově záchranné služby v Kladně. Tříhodinový kurz s přednáškou, projekcí a praktickým zaškolením stojí 250 Kč. Naši školitelé také přednášejí pro školy, firmy a mohou v případě zájmu školit i ve vašich prostorách. Domluvit se na kurzech první pomoci je možné na u nebo na telefonu a o všem se informovat.

7 30 Informace 12 ze středočeských krajských nemocnic Úvod Úvod Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: Rozhovor s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: kdo šetří, má za tři? to v nemocnici neplatí Mění se i to, co oči pacienta nevidí Letní Pacient dny končí v nemocnici a Mladoboleslavsko vnímá zejména se pomalu sestry vrací a lékaře, do běžných všímá kolejí. si vybavení Stejně tak ambulancí, i Klaudiánova nemocnice. čekáren či Končí pokojů. prázdninový Pro to, aby provoz nemocnice a všechna fungovala oddělení tak, opět jak má, fungují je ale naplno. třeba Velkou i řada věcí, změnou je ovšem které oko stavba běžného nového návštěvníka pavilonu nevidí. interny. Nejen o tom jsme hovořili s ředitelem nemocnice doc. MUDr. Ladislavem Horákem, DrSc. věcí nakupujeme s desetiprocentní daní, postupně se Nemocných nám má zvyšovat s nádory až bohužel na 19,5 přibývá %. V naší a přístrojové nemocnici tak vybavení, které na tomto oddělení máme k dispozici, mluvíme o desítkách milionů, které budeme muset to je vlastně už hluboká historie. Také tato nutná zaplatit oproti současnosti navíc. To je prostě polibek investice by měla proběhnout co nejdříve. smrti. A nikdo to na vládní úrovni neřeší. Stát snad chystá určitou finanční injekci pro fakultní nemocnice. úplně Ale co největší ty ostatní? investicí Co je naši bezesporu pacienti? stavba Co naopak vidět je? Naší nového pavilonu pro interní obory. Je hotová hrubá stavba, Bude ještě začaly kde vnitřní šetřit? práce Jsme přesvědčeni, že Prakticky v druhé polovině ne. Nemocnice příštího už roku nyní budeme jede takzvaně moci na pacientům krev, šetříme, a našim kde internistům se dá, a předat jen díky zařízení, nasazení které všech svou zaměstnanců kvalitou bude se odpovídat nám zatím požadavkům daří, že 21. pacientů století. se úspory nijak razantněji nedotkly. To je ovšem dlouhodobě chystáte neudržitelný na příští rok? stav. Takže na jedné straně Staví Jak je na se tom v podstatě Klaudiánova jen půl nemocnice roku, ale s touto už Co technikou? Kromě předání nové budovy s veškerým moderním začíná být reálně vidět, jak bude nový pavilon jsme nuceni do úspor, doslova smlouváme o každou Někde dobře, někde je situace horší. Letos jsme se vybavením? To je zatím opravdu vlastně ve hvězdách. vypadat. Jaký je to pocit? korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován na věci, které nejsou příliš vidět, ale potenciálně Víme, co bychom potřebovali, některou přístrojovou Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou by mohly ohrozit finanční stabilitu a fungování techniku vyměnit budeme muset, protože doslouží. podaří do podzimu příštího roku stavbu dokončit, pavilon stranu se nikdy nedočkáme toho, že někdo řekne: nemocnice, zaměřili. Já jsem například po svém Ale zatím nevíme, jak bude vypadat úhradová nástupu vybavit musel a spustit neprodleně v něm provoz. reagovat Takže na se situaci začínáme na vyhláška, už dost, s víc kartami to nejde. nám může Je to spíš zamíchat tak, DPH, že čím kde víc šetříme, reálné čím zvýšení víc sazeb, se omezujeme, nevíme, jak tím se budeme víc se zvyšuje muset tlak připravovat hematologicko-transfuzním na přesun interních oddělení. oborů, Jeho plánujeme, technické je kde vybavení přesně je co pravidelně bude, připravujeme kontrolováno Státním harmonogram ústavem vypořádat na to, ať se šetříme slibem ještě ministra víc. zdravotnictví Ministerstvo na zdravotnictví zvýšení stěhování. pro kontrolu V souvislosti léčiv. Tato s instituce přesunem měla interních při poslední ambulancí kontrole budeme řadu moci výhrad rozšířit k technice prostory i prostorám. oční Kromě a ORL zkrátka, vaci sazebníku jaké příjmy výkonů, a náklady kde můžeme je jednoznačné čekat. Takže zadání: platů například zdravotnického ve vší tichosti personálu připravuje o 10 % takzvanou Nevíme kulti- oddělení. úpravy čekárny Takže když pro dárce se přes krve plot jsme staveniště proto nemalé podívám finanční rostoucí prostředky budovu, investovali určitě se mi do na příští přístrojové měsíce bych i ambulantních údržbových věcí, zařízení je ve budou hvězdách. tedy klesat platby od co snížit budeme úhradu moci pořídit za ambulantní nad rámec péči. těch běžných, Většině nemocnic řekl myslí techniky v tomto na tomto ohledu oddělení lépe, než a jsem když rád, jsme že po plánovali dlouhé pojišťoven. Takže budoucnost Doc. MUDr. v Ladislav tomto Horák, směru DrSc. ve mně době jsme následně auditem Státního ústavu pro ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav jen na papíře. Samozřejmě stále se najdou i skeptici, ale těch je naštěstí stále méně. vzbuzuje opravdu spíš obavy. kontrolu léčiv prošli bez výhrad. A to nám samozřejmě umožňuje dál bez problémů zpracovávat krev. Stejně Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav tak investujeme do centrální sterilizace, která je pro Vypadá to, že jste v létě všichni nabrali nové síly nás velmi důležitá. Přešli jsme na tzv. kontejnerový a těšíte se, co bude. systém, který znamená vyšší kvalitu, méně práce Téměř pro sestry všichni na si operačních samozřejmě sálech vybrali a větší své bezpečí zasloužené pro dovolené, pacienty ale všech musíme chirurgických být připraveni, oborů. Poslední že to horší větší je teprve investicí, před která námi. zůstává Optimismem zrakům myslím veřejnosti nikdo, skryta, kdo se bude pohybuje nová přípravna ve zdravotnictví, cytostatik zrovna pro naši nepřetéká. onkologii. Já například s hrůzou a obavami sleduji debaty a hlasování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme 13 Rakovina prsu Rakovina prsu neznamená život bez něj Pokud dříve lékaři diagnostikovali ženě zhoubný nádor v prsu, téměř automaticky se dalo předpokládat, že o prs přijde. To už ale dávno neplatí. Díky moderním metodám, které umožňují včasnou diagnostiku nádoru, a díky operačním možnostem a znalostem lékařů je možné vyjmout pouze nádor a prs zachovat. Před každou operací prsu je ovšem třeba pacientku kompletně onkologicky vyšetřit, aby se určilo stadium onemocnění. Lékaři v Klaudiánově nemocnici provádějí záchovné operace prsu vždy, když to zdravotní stav pacientky umožňuje. Při zákroku, kdy vyjímají z prsu nádor, navíc z podpaží vyoperují i tzv. strážnou uzlinu, jejíž histologický rozbor ukáže, zda byl nemocí zasažen pouze prs nebo zda je nutné zahájit další léčbu, protože nádor se již stihl šířit dále, tzv. metastazovat. Strážná uzlina je vlastně jakýsi policista. Pokud je nález v ní negativní, znamená to, že nemoc nestihla nikam postoupit, říká MUDr. Jiří Boháč, jenž v Klaudiánově nemocnici vede prsní onkologickou poradnu a specializuje se na prsní chirurgii. Pokud se jedná o prs záchovný výkon, pacientka z Klaudiánovy nemocnice většinou odchází během dvou dnů domů, během týdne se pak dozví histologické výsledky a další léčebný postup. Jestliže se ve strážné uzlině najdou známky rakoviny, je třeba při další operaci vyjmout podpažní tuk se zbytkem uzlin, vysvětluje Boháč. O tomto postupu je samozřejmě každá pacientka informována předem. Strážná uzlina v těle ženy s nádorem prsu hraje velmi důležitou roli a patří k léčebně diagnostickým standardům. A jak ji lékaři najdou? Do okolí místa, kde se nádor v prsu nachází, se den před operací aplikuje 1 ml radioaktivního roztoku. Ten putuje lymfou do strážné uzliny, tedy do té, která si bere jako první lymfu z nádoru. Lékaři ji pomocí detekčního přístroje při operaci vyhledají a z malého, cca 2cm řezu v podpaží vyjmou. Je to moderní trend léčby rakoviny prsu, říká Boháč. V čem je tedy přístup lékařů v Klaudiánově nemocnici tak výjimečný? Právě důrazem na šetrnost. Rakovina prsu v dnešní době stále ve větší míře postihuje ženy v produktivním věku, proto se snažíme, aby vedle léčebného efektu měl náš zákrok i efekt kosmetický, vysvětluje Boháč. V nemocnicích, kde nedokáží vyoperovat strážnou uzlinu, pacientce rovnou odebírají z podpaždí tuk se všemi uzlinami to ovšem znamená mnohem více možných komplikací a delší dobu rekonvalescence. Zároveň zdůrazňuje, že vše je ovšem založeno zejména na včasném stanovení diagnózy. Je velmi důležité, aby každá žena při sebemenším podezření kontaktovala svého lékaře. Důležité je samovyšetřování pacientek a případné sledování v odborné ambulanci s mamografickou a UZ kontrolou prsů. Nový digitální mamograf, který je v naší nemocnici, velmi zlepšil diagnostiku časných rakovin prsů. Z toho vyplývá možnost včasných záchovných operací, což je pro pacientku velkým přínosem jak fyzickým, tak i duševním, říká Boháč. Ročně operují chirurgové v Klaudiánově nemocnici kvůli rakovině prsu zhruba stovku pacientek, více než polovině z nich dokáží prs zachovat. Rakovina prsu patří v dnešní době mezi nejčastější onkologické onemocnění u žen v České republice, což je dáno i lepší diagnostikou tohoto onemocnění. Na druhou stranu se zvyšuje množství vyléčených pacientek. vyšetření na mamografu MUDr. Jiří Boháč při operaci nádoru prsu Lze se objednat každý všední den na tel. čísle , do prsní ambulance každý pátek na tel. čísle

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

moravské hospodářství

moravské hospodářství moravské hospodářství měsíčník pro firmy a veřejnou správu ZÁŘÍ 2012 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Co v říjnu čeká voliče a politické strany? 7 Nadstandard v moravských nemocnicích 12 Technické obory vykročily

Více

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) 2/2012 MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7 JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) krása nemá jen svědky, ale i autory...

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Během večera akcionáři a členové vrcholového vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny

Během večera akcionáři a členové vrcholového vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 ŮNOR 2014 Šestý reprezentační ples AGELu Během večera akcionáři a členové vrcholového vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny STRANA 4 Nejlepší nemocnicí

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více