Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 4 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 5 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 7 3. Využívání archiválií 9 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) 1 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu 1 2. Evidence Ochrana archiválií 11 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 13 VI. Knihovna 14 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 14 Státní okresní archivy 17 Státní okresní archiv Hradec Králové 18 Státní okresní archiv Chrudim 23 Státní okresní archiv Jičín 27 Státní okresní archiv Náchod 31 Státní okresní archiv Pardubice 36 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 4 Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 44 Státní okresní archiv Trutnov 48 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 53 Seznam příloh 56 Př. č. 1: I. Personální podmínky archivu 57 Př. č. 2: II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD 63 Př. č. 3: III. Výběr, zpracování a využívání archiválií 74 Př. č. 4: IV. Stav archiválií 81 Př. č. 5: V. Konzervace a restaurování 87 Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v SOA v Zámrsku za rok 21 9 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven 95 Př. č. 8: Publikační činnost zaměstnanců SOA v Zámrsku 96 Př. č. 9: Současný stav digitalizace archivních souborů 16 2

3 Výroční zpráva za rok 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresy pracovišť: Centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: , fax: ; Oddělení ekonomicko-provozní: náměstí Republiky 12, Pardubice 53 2 tel , fax ; Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, pracoviště Hradec Králové: Škroupova 695, Hradec Králové 5 2 tel: , fax: ; Depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, Hostovlice u Čáslavě Součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku je 9 státních okresních archivů: Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí Státní oblastní archiv v Zámrsku jako povinný subjekt podle 2 zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle 18 odst. 1 zákona, že neobdržel v období od 2. ledna do 31. prosince 21 žádnou písemnou žádost o informaci od fyzické osoby. 3

4 I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit JUDr. Zdeněk Rozsíval Personalistka Věra Pechánková Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Mgr. Jiří Kuba vedoucí a zástupce ředitele Zuzana Dubová archivářka Hana Machatová archivářka Mgr. Martin Paukrt archivář PhDr. Václav Pitucha archivář (do ) PhDr. Michael Skopal archivář PhDr. Marie Skopalová archivářka Alena Tošovská manipulační pracovnice Mgr. Jiří Vozar archivář Mgr. Jaromír Klášterecký archivář (od ) Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená Jitka Mládková BcA. Romana Andrlová Mgr. Jan Pavlíček Kateřina Pavlíková Lubomír Šípka Mgr. Michal Štorek Ilona Vodstrčilová Bc. Hana Rozsypalová archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna), od v pracovní neschopnosti knihovnice konzervátorka konzervátorka archivář, oblastní správce AIS archivářka (badatelna) dokumentátor správce informačních a komunikačních technologií dokumentátorka archivářka (od zástup za Kateřinu Bretovou) Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Mgr. Helena Pochobradská archivářka, vedoucí oddělení Mgr. Jiří Nechvíle archivář Bc. Alexandr Borovec archivář (od ) Jindřiška Přikrylová archivářka Miloš Vacek informační technologie (do ) Jana Vinklerová archivářka Sekretariát ředitele Leontin Hanuš Václava Janovská Pavlína Janíková Miroslav Krynek Zdena Merklová technik uklízečka účetní (zástup za MD) údržbář uklízečka 4

5 Oddělení ekonomicko-provozní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Milada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Renata Půlpánová Jana Víšková Marcela Sedláková Hana Macáková vedoucí oddělení ( uvolněn do veřejné funkce starosty) finanční účetní účetní mzdová účetní investiční referent investiční referent (od zastupuje Ing. Voltra) sekretářka, účetní účetní účetní (od na mateřské dovolené) účetní (zastupuje Marcelu Sedlákovou) V SOA v Zámrsku je celkem zaměstnáno 126 zaměstnanců, viz tabulku č.1 Odbornou praxi vykonali v archivu studenti bakalářských oborů FF Univerzity Hradec Králové (Jiří Novák) a FF Univerzity Pardubice (Ivana Hrdinová, Iveta Chudějová spisová a archivní služba, Jan Košík humanitní studia). II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Rezerva ukládacích prostor činí cca 3 bm. Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. Jiří Nechvíle, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela především ze zákona č. 499/24 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění novely č. 19/29 Sb., která ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovení zákona. V roce 21 tato činnost byla výrazně poznamenána přípravou novely archivního zákona a prováděcích předpisů. Kontrolní činnost archivu proto byla nahrazena činností metodickou. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení Ve skartačním řízení Vystaveno bylo celkem 364 protokolů o výběru archiválií (z toho 65 s převzetím archiválií a 299 bez převzetí archiválií) u 314 původců (z toho 29 bylo soukromoprávních a 15 veřejnoprávních). 5

6 Mimo skartační řízení Vystaveno bylo celkem 26 protokolů o výběru archiválií mimo skartační řízení a to u 21 soukromoprávních a 4 veřejnoprávních původců. Trvalé skartační souhlasy Byl vydán 1 trvalý skartační souhlas společnosti Novostav s.r.o. Hradec Králové. Zvýšená pozornost byla věnována dohledu nad skartačním řízením veřejnoprávních původců, pro něž je archiv v Zámrsku ukládacím archivem. Pravidelná skartační řízení představují hlavní způsob získávání archiválií, kterými jsou doplňovány archivní fondy významných institucí nacházejících se v regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Archivní dohlídky, které jsou součástí skartačních řízení, dávají prostor pro metodická jednání, v jejichž rámci jsou ze strany archivářů původcům poskytovány informace týkající se podrobností péče o dokumenty. Výběr archiválií mimo skartační řízení se týkal především soukromoprávních původců dokumentů a těch, kteří jsou ze zákona povinni projednat zabezpečení dokumentů. V roce 21 byly vybrány a převzaty archiválie z likvidované společnosti PERLA Ústí nad Orlicí a Trailer a.s Choceň (bývalý Orličan Choceň). Pokračovala příprava převzetí archiválií podniku TIBA Dvůr králové nad Labem. b) Metodická jednání V roce 21 bylo provedeno celkem 9 hromadných školení (H. Pochobradská) pro cca 19 osob ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami a 99 individuálních metodicko instruktážních jednání (Nechvíle, Pochobradská, Vinklerová) pro všechny typy původců, souvisejících s vedením spisové služby a zejména změnami, které přinesla nová archivní legislativa. Posuzování spisových norem Celkem bylo v roce 21 posouzeno a připomínkováno 1 spisových norem veřejnoprávních i soukromoprávních původců v péči SOA v Zámrsku. c) Státní kontrola V roce 21 archiv nevykonal žádnou státní kontrolu a to z důvodu příprav novely zákona o archivnictví a spisové službě. Oddělení metodiky se soustředilo na metodickou spolupráci s původci a okresními archivy. V průběhu října a listopadu 21 proběhly kontroly státních okresních archivů zaměřené na stav inventarizace knižního fondu, stav evidence a uložení starých tisků a rukopisů a stav pořádacích prací. Závěrečná zpráva byla předložena a projednána na poradě ředitele dne d) Další činnosti Zaměstnanci oddělení nadále využívali program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA v Zámrsku a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. Průběžně byla doplňována evidence soukromých spisoven a likvidovaných původců. Likvidátorům, pop.ř správcům konkursní podstaty, insolvenčním správcům nebo jednatelům byla vystavována potvrzení potřebná pro výmaz z obchodního rejstříku. 6

7 Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV čj. AS-113/Ř-25, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. V roce 21 byla udělena pouze jedna nová koncese a sice společnosti AB kanceláře s.r.o. Lanškroun. Byla změněna adresa provozovny k již udělené koncesi dr. Peškovi a přibyl další prostor k již stávajícímu společnosti MS business v Hradci Králové. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv včetně dlouhodobého úsilí o jejich převzetí do archivu. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 25 jediný specializovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D. je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vlastní spisové normy i dalších odborných činností. Koncem roku 21 byla zahájena příprava k opětovnému podání žádosti o akreditaci archivu pro podnik Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové. Správní řízení V roce 21 se nekonalo žádné správní řízení ve věci porušení zákona o archivnictví. Zaměstnanci oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v průběhu roku prováděli další následující činnosti: Podíleli se na připomínkování novely archivního zákona a prováděcích předpisů v rámci vnitroresortního řízení. Dále připravovali soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, zpracovávali přírůstky archiválií od likvidovaných společností, fyzicky přebírali a zpracovávali archiválie od likvidovaných firem. V roce 21 byla dokončena kategorizace archiválií ve správě oddělení. 2. Zpracování archiválií Hana Machatová dokončila zpracování fondu Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice a inventarizovala související fondy ROH ZO Vč pekárny a cukrárny Pardubice, PaC Hradec Králové, PaC Vysoké Mýto, PaC Jičín, PaC Havlíčkův Brod a rozpracovala fond PaC Náchod. Mgr. Martin Paukrt pokračoval v inventarizaci fondu Velkostatek Opočno. PhDr. Václav Pitucha dokončil pořádání a inventarizoval fond Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (část hudebnin katalogizovala v rámci dohody o provedení práce studentka muzikologie FF UP v Olomouci Zdenka Kubíčková). PhDr. Michael Skopal inventarizoval fond Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou a vytvářel jednotnou databázi (inventář) fondu (doplňování a opravy pomůcky z r.1963). PhDr. Marie Skopalová pokračovala v pořádání fondu Krajský soud Jičín. 7

8 Mgr. Jiří Vozar dokončil pořádání fondu Velkostatek Chotěboř a zahájil pořádání fondu Rodinný archiv Dobřenských Chotěboř. Zuzana Dubová katalogizovala fond Mimořádný lidový soud Jičín. Jaromír Klášterecký zpracoval větší část fondu Krajská státní arbitráž Hradec Králové. Bc. Alexandr Borovec zpracoval 27 přírůstků archiválií převzatých od společnosti PERLA, a.s. Ústí nad Orlicí o rozsahu 38,3 bm a uspořádal fond DRUNA s.r.o. Linhartice. Vlasta Šimková v rámci dohody o pracovní činnosti dokončila katalogizaci zápisů rad VčKNV Hradec Králové a katalogizovala zápisy plenárních zasedání KV KSČ Hradec Králové (včetně rejstříkování). Mgr. Michal Štorek pokračoval v pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice - Košumberk. Mgr. Jiří Nechvíle dokončil zpracování fondů Montas, s.p. a ROH Montas, s.p. Před dokončením jsou rozpracované fondy Tiskárna Morávek Trutnov. Ed.Ad.Malburg a syn, Smiřice a Kamenouhelná společnost Žacléř. Jindřiška Přikrylová dokončila pořádání fondu TESLA, s.p. Přelouč (1927)1946 2, zbývá vyhotovení pomůcky inventáře. Mgr. Helena Pochobradská pokračovala v pořádání Státního statku Králíky, s.p., zpracováno bylo cca 11 bm. Jana Vinklerová zpracovala následující archivní fondy: Horák &Űberla, kruhárna zelí, Trutnov, Hynek Gottwald, a.s. Brandýs nad Orlicí, Bruno Axinger, brašnářství a kožené zboží Trutnov, Ruffer a spol., drátový a kovový průmysl Hradec Králové, Borovnice, Sdružení podorlických cihelen, Podzámčí u Opočna, Zájmové sdružení cihlářských podniků pro Pardubice, Chrudim a okolí, Pardubice, Labskokostelecká rafinerie cukru, a.s., Surovárna Libáň, Jan Russ, obchod obuví,trutnov.rozpracován je fond Svojanovská mechanická tkalcovna Bratří Burešové, Brno. Mgr. Milan Novotný v souvislosti s digitalizací Sbírky matrik Východočeského kraje prováděl kontrolu a opravu územních a časových rozsahů matrik v inventáři ke sbírce (provedeno u cca 2. knih). Nedokončené fondy: NAD 375 Velkostatek Opočno , Mgr. M. Paukrt NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , PhDr. V. Pitucha NAD 265 Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou I., (141) , PhDr. M. Skopal NAD 25 Krajský soud Jičín, , PhDr. M. Skopalová NAD 337 Velkostatek Chotěboř, , Mgr. J. Vozar NAD 394 Velkostatek Rychmburk (Předhradí) - Chroustovice Košumberk NAD 55 Pekárny a cukrárny Náchod (29), H. Machatová NAD 1879 TESLA, s.p. Přelouč (1927) , J. Přikrylová 8

9 Katalogizace NAD 1386 Mimořádný lidový soud Jičín, , Z. Dubová, 818 záznamů, NAD 947 Východočeský KNV , V. Šimková, 2 záznamů, rejstříkování, NAD 359 KV KSČ Pardubice , V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (215 záznamů, 1,2 bm), NAD 111 KV KSČ Hradec Králové, V. Šimková, katalogizace plenárních zasedání (395 záznamů a rejstříkování : místní 187 záznamů, jmenný 1427 záznamů, věcný 238 záznamů, institucionální 342 záznamy), NAD 269 Rodinný archiv Schamburg-Lippe Náchod hudebniny. Z. Kubíčková (924 záznamů). V roce 21 bylo pořízeno celkem katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 bylo založeno celkem 1.87 badatelských listů, z toho 14% tvoří cizinci 154 osob. Celkový počet návštěv představuje 3.376, z toho 352 cizinců. Badatelna byla uzavřena pro veřejnost a od do kvůli zhotovení statistiky, ročnímu úklidu materiálu a dovoleným, po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 193, průměrná návštěvnost na jeden den činila 18 badatelů. Od roku 26 zavedený systém bez rezervace míst v badatelně se osvědčil, nápor v exponovaných dnech lze zvládnout přidáním dalšího pracovníka ke službě v badatelně, zpravidla stačí pouze na dopoledne. Od srpna 21 bylo devět čteček mikrofilmů nahrazeno počítači s velkými obrazovkami pro studium digitálních reprodukcí matrik. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 19, výpůjček do SOA 7. Vyřízeno bylo celkem 23 žádostí pro správní účely a 84 badatelských dotazů, na pracovišti v Hradci Králové 64 písemných pro správní účely a 25 dotazů soukromých osob. Většina dotazů soukromých osob je vyřizována telefonicky nebo em. Pořizování kopií Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 4% oproti roku 29). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyhotoveno celkem 243 rešerší pro správní účely a 392 rešerší pro soukromé účely. 9

10 M. Paukrt doplňoval Soupis pečetí a pečetidel. J. Kuba provedl výběr lesních map velkostatků pro další svazek edice Svědectví map lesní mapy (vydává Národní zemědělské muzeum). J. Kuba dále doplnil soupis starých tisků a rukopisů. b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky SOA v Zámrsku pokračoval ve smluvní účasti spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v rámci ESF projektu PROFINO č. CZ.1.7/2.2./7.342 (Inovace studijních programů FF UHK v rámci operačního programu Vzdělávání pro budoucnost na období let ). V rámci této spolupráce byla vydána publikace Státní oblastní archiv v Zámrsku stručný průvodce. Výstavy a prezentace SOA v Zámrsku poskytl kopie archiválií na výstavu k dějinám pivovarnictví na Chrudimsku pro Regionální muzeum v Chrudimi. Účast na konferencích Příspěvek Michala Štorka Archiv panství Košumberk územní vývoj panství od středověku do současnosti na kolokviu Historického ústavu Akademie věd ČR. Příspěvek Milana Novotného Digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje na semináři Digitalizace matrik v Národním archivu, semináře se za SOA ještě zúčastnili: Jiří Kuba, Martin Paukrt a Jan Pavlíček. Přednášky H. Pochobradská přednáší spisovou službu a archivnictví pro studenty oboru Spisová a archivní služba na FF Univerzity Pardubice. Spolupracuje rovněž s Královéhradeckým krajem a vzdělávacími agenturami při pořádání přednášek pro veřejnost. Exkurze V roce 21 vykonali exkurzi pracovníci 2. oddělení Národního archivu Praha a byly provedeny exkurze studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Střední odborné školy v Chocni. c) Ediční a publikační činnost Výkonný redaktor M. Paukrt připravil spolu s redakční radou 14. číslo Sborníku prací východočeských archivů. Do Sborníku přispěl tito zaměstnanci SOA: Renáta Růžičková Tereza Siglová, Jan Barták, Michael Skopal, Oldřich Pakosta, Jan Pavlíček, Martin Paukrt, Zuzana Dubová, Marie Skopalová, Jitka Mládková, Jiří Kuba a Helena Pochobradská. Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence, digitalizace) 1. Přehled celkového stavu archivního materiálu Celkové množství archiválií k činí 24 84,91 bm. Celkové množství archivních souborů představuje archivních souborů. Počet nezpracovaných metrů ,7 bm (37,99%) 1

11 Počet zpracovaných metrů ,84 bm (62,1%) Počet inventarizovaných metrů ,3 bm (44,87%) Viz příloha č. 2, tabulka č Evidence Přírůstky V rámci přírůstků archiválií po skartačním řízení lze uvést písemnosti České zemědělské a potravinářské inspekce Hradec Králové, Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Klicperova divadla Hradec Králové, Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního ředitelství Hradec Králové, Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové a České inspekce životního prostředí Hradec Králové. V rámci skartačního řízení bylo předáno 8 bm písemností od Krajského soudu Hradec Králové a 6 bm od Krajského státního zastupitelství Hradec Králové. Převzato bylo celkem 27 přírůstků společnosti PERLA, bavlnářské závody, s.p. Ústí nad Orlicí o celkovém rozsahu 38,3 bm, které zpracoval A. Borovec. V antikvariátu v Praze byla odkoupena gruntovní kniha do fondu Velkostatek Solnice od soukromé osoby byl zakoupen soubor archiválií do fondu Polární stanice Zlaté návrší. Úbytky SOA v Zámrsku v roce 21 delimitoval 61 firemních fondů podle územní příslušnosti do oblastních archivů v rozsahu 68,6 bm. 3. Ochrana archiválií V průběhu roku byla provedena kontrola uložení a fyzického stavu pergamenových listin v SOkA Jičín (BcA. Romana Andrlová spolu s BcA. Kristýnou Dvořákovou ze SOkA Chrudim), dále bylo provedeno šest kontrol fyzického stavu archiválií v depozitářích centrály SOA v Zámrsku (Jitka Mládková). Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno bylo políček, vyvoláno celkem políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno bylo políček - reprodukcí knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Digitalizace Pořizování digitálních reprodukcí pro studijní účely: 324 snímků. Jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik Východočeského kraje, přičemž reprodukce byly pořizovány pracovníkem neziskového sdružení Family Search International. Pokračovala digitalizace vedut. viz v příloze tabulku č. IV. 1. Prověrky fyzického stavu viz v příloze tabulku č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti viz v příloze tabulku č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r. 21 V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: BcA. Romana Andrlová (práce pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA 11

12 Ústí nad Orlicí) a Jitka Mládková (práce pro centrálu SOA v Zámrsku). Materiálně technické vybavení nákup nerezové vany na praní archiválií s podpůrným rámem, byl doplňován spotřební materiál. Kromě restaurátorských prací byla prováděna v roce 21 vazba plánů a zpráv o činnosti archivu, drobné opravy vazeb a kartonážní práce pro knihovnu centrály SOA. Soustředění se na restaurování poškozených archiválií z aktuálně pořádaných fondů, zejména na matriky určené k digitalizaci Restaurované archiválie v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Harrachovské sklárny Nový svět Knihy faktur č a 1163 knihy SOA Zámrsk Krajský soud Jičín Kniha č. 232 kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schaumburg-Lippe, Náchod 2 pergamenové listiny, 1 papírová listina listiny SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod Nákres pušky spisy SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod herbář kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Schamburg-Lippe, Náchod fotoalbum kniha SOA Zámrsk Rodinný archiv Šternberků, Častolovice Stanovení dílů z dědictví 1665, inv.č. 45 spisy SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Klášter nad Dědinou, sign.r kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje f.ú. Krucemburk, sign.712 kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik Východočeského kraje 26 knih opravy před digitalizací od ambulantních zásahů po přešití celé vazby knihy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno Lesní mapa sign. 169, mapa sign. 274/5, katastrální mapa města Opočna sign.42, katastrální mapa vsi Pulice sign.422, mapa dvora Ostrov sign.564/3 mapy SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun registra městská 1535, sig. 624 kniha Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Lanškroun Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 36 SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Pergamenová listina 1666, inv.č.1 listina Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Letohrad Restaurování pečeti na pergamenové listině pečeť Orlicí inv.č. 1 SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Pergamenové listiny sign. R13 a A49/3 listiny Orlicí SOkA Ústí nad Archiv města Vysoké Mýto Restaurování pečetí na pergamenových pečeti Orlicí listinách sig. R13 a A49/3 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Pergamenové listiny z let 1415 a 1631, inv.č.4 listiny a 36 SOkA Svitavy Archiv města Jevíčko Restaurování pečetí na pergamenových pečeti listinách inv.č. 4 a 36 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl Protokoly ze zasedání městské rady 1782 kniha 1783, inv.č. 56b SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl pergamenové listiny z let 1378 a 147, inv. č. listiny 18 a 26 SOkA Svitavy Archiv města Litomyšl restaurování pečetí na pergamenových listinách inv. č. 18 a 26 pečeti viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Kristýna Dvořáková. 12

13 Restaurátorské práce v roce 21 archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Chrudim Archiv města Skuteč Inv.č. 3, papírová listina SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 8, papírová listina Doubrabou SOkA Chrudim Archiv města Ronov nad Inv.č. 7, papírová listina Dobravou SOkA Chrudim Cech koželuhů Chrudim Inv.č. 1, papírová listina SOkA Chrudim Rodinný archiv Schmoranzů Průzkum, konzervátorské zásahy plánů a jejich přebalení do nových obalů (6 plánů strojní papír, pauzovací papír, lepenka) SOkA Chrudim Sbírka map a plánů Sign.1.3e 4, mapa SOkA Chrudim Archiv města Heřmanův Městec Inv.č. 24, 25, 26 (3 pergamenové listiny, 3 pečeti) SOkA Jičín Archiv města Sobotka Inv.č. 3577, kniha s celokoženou vazbou SOkA Jičín Archiv města Jičín Inv.č. 239, kniha s celokoženou vazbou Dokončen úkol z roku 29 Sbírka rukopisů, opis Knih devaterých Viktorina Kornela ze Všehrd (R. Andrlová v SOA Zámrsk). Restaurátorské průzkumy SOkA Jičín průzkum pergamenových listin z fondu cechů a vedut, zápis do databáze. Celkem bylo prozkoumáno 43 listin (z toho 25 pergamenových) a navržen další postup (uložení listin do speciálních archivních krabic, ambulantní zásahy i komplexní restaurování). viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 3. Dílna v SOkA Pardubice Restaurátorské práce v roce 21 Zuzana Nováková: archiv fond/sbírka sign., kniha č. apod. SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Registra nových úředníků 1564, inv..č 84, kniha č. 53 SOkA Náchod Archiv města Malá Plakát 1945 Čermná SOkA Pardubice Archiv města Pardubice Purkmistrovský úřad, karton č.1, 6 papírových listin s přitištěnými pečetěmi Rozpracováno: SOkA Pardubice: další papírové listiny s pečetěmi z fondu AM Pardubice, Purkmistrovský úřad SOkA Náchod: vazba rukopisu FÚ Studnice, Paměti Studnické, kn.č.1 BcA. Ondřej Bouček: SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Kostelec nad Orlicí Kniha trhových smluv zvaná LEV, , inv.č. 118, kn.č.39 13

14 SOkA Rychnov nad Kněžnou Archiv města Vamberk Kniha gruntovní města Vamberka, , inv.č.43, kn.č.21 Radoslava Černá: SOkA Pardubice Archiv města Lázně Bohdaneč Kronika města Lázně Bohdaneč nová vazba kroniky včetně ochranného obalu Rozpracováno: SOkA Pardubice: nová vazba návštěvní knihy archivu SOkA Rychnov nad Kněžnou: Archiv města Solnice, Kniha trhových smluv města Solnice zvaná Slávka, , inv.č.119, kn.č.15 viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny 4 svazků. Stav knihovního fondu na konci roku svazků. Počet výpůjček za rok Část přírůstků do knihovny byla získána výměnou s jinými institucemi za Sborník prací východočeských archivů. Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, do kterého jsou zapisovány nové přírůstky a výpůjčky a opravovány a doplňovány staré záznamy převedené z dřívějšího knihovního programu KNIHOPIS, pětina svazků je opatřena čárovými kódy programu CLAVIUS. Katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek na Byla dokončena revize knihovny. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku, byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porada metodiků v Českých Budějovicích (J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Maršovicích (J. Vinklerová, J. Nechvíle, H. Pochobradská) Porada metodiků v Červené nad Vltavou (J. Nechvíle, J. Vinklerová, H. Pochobradská, R. Pokorný) V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucích SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky pro odborné archiváře (seminář k Pokynu k digitalizaci). Pro MV ČR byly zpracovány podklady pro výhled činnosti SOA na období do roku

15 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 32/22 Sb., zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku byly pro rok 21 rozpisem R1 rozepsány celkové příjmy ve výši 4,- Kč, běžné výdaje v celkové výši 68 5,- Kč a kapitálové výdaje ve výši 1 4 tis. Kč. Po všech rozpočtových opatřeních se tato částka snížila na 68 42,- Kč. Příjmy Nedaňové příjmy oproti rozpočtu 4,- Kč byly v roce 21 ve výši 798,- Kč. Daňové příjmy nebyly v rozpočtu rozepsány. Skutečné daňové příjmy za rok 21 činí ,-Kč. Výdaje Proti rozpisu R1 došlo v oblasti výdajů během roku 21 k úpravám rozpočtu na základě vydaných rozpočtových opatření. Přehled vydaných rozpočtových opatření: RO č.14/21 na základě rozpočtového opatření MV, kterým došlo k vázání výdajů ze mzdových nákladů o 1%, což v penězích činí 484 tis. Kč. RO č. 23/21 navýšení rozpočtu ostatních provozních výdajů o 1 4,- Kč převodem z kapitálových výdajů. RO č. 31/21 navýšení rozpočtu k pokrytí pojistného z dohod a odměn o 386,- Kč. Celkové výdaje SOA v kalendářním roce činily ,- Kč. Bezúplatný převod majetku Státní oblastní archiv v Zámrsku nabyl v roce 21 bezúplatným převodem z ÚZSVM 41 ks stolních počítačů, naopak bezúplatným převodem převedl osobní automobil Felicia na Městský úřad Skuteč a dodávkový automobil VW na HZS Kutná Hora. Mimorozpočtové zdroje Státní oblastní archiv v Zámrsku nepoužil žádné mimorozpočtové zdroje. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 21 Státní oblastní archiv v Zámrsku převedl do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 21 celkovou částku ,39 Kč. Převážnou část z toho činí nespotřebované prostředky na práci dohodou. Technické zabezpečení centrály archivu Významnější nákupy nové techniky: datové úložiště pro digitální reprodukci matrik ve formátu TIF (16TB), 9 počítačů s 24 LCD pro studium digitálních reprodukcí matrik, 1 notebook, zasíťování studovny mikrofilmů a digitálních reprodukcí. 3. Vzdělávání zaměstnanců Kurzu zlacení (techniky restaurování zlata na papíře, pergamenu, usni a knize) se zúčastnily BcA. Romana Andrlová a Jitka Mládková. Mgr. Helena Pochobradská pokračuje v doktorském studium historie na FF Univerzity Pardubice. 15

16 Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA verze 1.7 v Benešově u Prahy (Bc. Alexandr Borovec a Mgr. Jaromír Klášterecký), školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce Ve fotodílně bylo vyhotoveno 8.86 kusů xerokopií pro služební potřebu (nárůst o 2 % oproti roku 29), fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu. Byla dokončena revize a doplnění příruční řady archivních pomůcek v badatelně. V podacím deníku centrály v Zámrsku bylo evidováno celkem 1 57 čísel jednacích, na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1195 a na oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti v Hradci Králové celkem 96, což je celkem čísel jednacích. Byl sestaven a vydán nový Spisový plán pro celý SOA v Zámrsku s účinností od 1. ledna

17 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 - státní okresní archivy Státní okresní archiv Hradec Králové Státní okresní archiv Chrudim Státní okresní archiv Jičín Státní okresní archiv Náchod Státní okresní archiv Pardubice Státní okresní archiv Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv Trutnov Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí 17

18 Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové 2, 5 2 tel ředitel, , sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, I. Personální podmínky archivu ředitel: Mgr. Radek Pokorný odborní archiváři: Jana Herzánová Mgr. Jan Košek Mgr. Martin Landsmann Mgr. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová úklid: Radka Kubíčková Dohoda o pracovní činnosti: Lucie Vacková, Michal Munzar, Lukáš Popp, Milan Mikulka Spolupráce s jinými odděleními SOA: Miloš Vacek, archivář Bc. Michal Munzar, oblastní informatik II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita 6 53 bm Rezerva úložní kapacity 83 bm Celkový stav k ,44 bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 41 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 17 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů byly provedeny celkem u 29 původců. Projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti a vydání potvrzení pro 93 původců. 18

19 c) Státní kontrola Státní kontroly vzhledem k situaci v oblasti legislativy nebyly dle doporučení metodického vedení SOA vykonávány. Byly nahrazeny metodickými návštěvami. 2. Zpracování archiválií V roce 21 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Pracovníci archivu zpřístupnili další rozsáhlé části archivních fondů Okresního národního výboru, Okresního soudu Hradec Králové a Biskupské konzistoře Hradec Králové formou dílčích inventářů či prozatímního inventárního soupisu. Pořádací a další práce byly v průběhu roku flexibilně reorganizovány tak, aby byl inventarizován velký přírůstek Okresního soudu Hradec Králové. Pokračoval přepis analogových pomůcek do digitální podoby a též digitalizace archiválií I. typu, především pamětních knih a listin Archivu města Hradec Králové. V rámci dopracování pokynu k digitalizaci byly prováděny i úpravy metadat digitalizovaných sad snímků a kontrola jejich uložení a stavu. Přehled zpracování NAD 1868, Held Jan Theobald, (1635) (1969), A. Svatošová NAD 295, ONV Hradec Králové odbor pracovních sil, (1951) , A. Svatošová NAD 2318, Školský úřad Hradec Králové, ( ) (21), S. Svatoňová NAD 793, Archiv obce Lišice, (1952), S. Svatoňová NAD 795, Místní národní výbor Lišice, , S. Svatoňová NAD 2667, Biskupská konzistoř Hradec Králové XI, , J. Pavlík, R. Pokorný NAD 326, Okresní soud Hradec Králové, , P. Mrkvička, M. Landsmann, P. Soldán, A. Svatošová NAD 1189, Farní úřad Osice, , R. pokorný, A. Svatošová V roce 21 bylo celkem uspořádáno 117,89 bm archiválií, z toho inventarizováno 115,13, vnitřní skartací bylo vyřazeno 46,2 bm, zpracováno celkem bylo 164,9 bm. Celkem bylo přestěhováno cca 9 bm, vzhledem k velkému objemu zpracovávaného archivního materiálu bylo nutno věnovat mnoho času a úsilí i kartonování, košilkování a polepování štítků, což bylo provedeno u všech zpracovaných fondů. Celkem bylo do programu JANUS 1,52 převedeno 22 pomůcek z analogové podoby. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda V roce 21 archiv navštívilo 294 badatelů, z toho 1 cizinec, kteří zde vykonali 949 badatelských návštěv. Archiv vyřídil celkem 949 badatelských dotazů a 588 informativních návštěv. Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely V roce 21 bylo vyřízeno 84 úředních (pozemkové záležitosti, majetkové spory) a 32 občanských rešerší (dotazy, genealogické informace, restituční, pozemkové a majetkové záležitosti). Byly provedeny 2 celostátní rešerše a vystaveno 296 potvrzení a výpisů z archivních fondů. 19

20 b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy, spolupráce s médii, zahraniční styky Aktivní spoluúčast na komisi OAS SS ČR pro přípravu Nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (R. Pokorný) Aktivní spoluúčast na optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v digitální podobě. (R. Pokorný) Účast na konferencích Účast na konferenci Co po nás zbude v Praze 3. září 21 (R. Pokorný), moderování bloku věnovaného elektronickým spisovým službám. Zpracování příspěvku s T. Dvořákem na téma Digitalization in Czech Public Archives přednesl P. Koblasa na setkání archivářů visegrádských zemí v Debrecínu v srpnu 21. Spolupráce s médii Ředitelem archivu byly poskytovány rozhovory regionálním médiím v souvislosti s aktuálními historickými tématy, především pak v souvislosti s volbou nového primátora města (internetová televize TV Hradec, Právo, MF DNES, Sedmička). Přednášky a exkurze V roce 21 byly v archivu pořádány přednášky pro studenty hradeckých gymnázií, posluchače externího archivního studia oboru archivnictví a interního studia oboru historie FF UHK a studenty Univerzity Pardubice. Proběhla exkurze na digitalizačním pracovišti (Členové klubu historiků při FF UHK Pokorný, Pavlík, Košek). Dlouhodobé aktivity Mgr. Radek Pokorný: Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Předseda ediční komise SOA v Zámrsku Člen komise pro výpočetní techniku při SOA v Zámrsku Člen skupiny pro zavádění programu JANUS Archivář, supervizitor Člen výboru České archivní společnosti Člen komise při OAS a SS MV ČR pro optimalizaci Národního standardu pro vedení spisové služby v elektronické podobě Národní standard publikován jako součást Věstníku MV 11/21 Člen užší redakční rady projektu Encyklopedie Hradec Králové (Magistrát města a Garamond HK) Člen komise při AS a SS MV ČR pro tvorbu Nových základních pravidel Výuka seminář výpočetní technika a její užití v archivnictví pro archiváře, seminář pořádacích prací a seminář archivní teorie a praxe pro posluchače oboru historie archivnictví a počítačové podpory v archivnictví na FF UHK. Mgr. Martin Landsmann Člen redakční rady sborníku Královéhradecko Člen skupiny pro předarchivní činnost Mgr. Jan Košek Zapisovatel ediční rady SOA v Zámrsku Člen redakční rady sborníku Královéhradecko 2

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Studium a vyhledávání archiválií

Studium a vyhledávání archiválií Studium a vyhledávání archiválií Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Obsah: Historie Stávající SW aplikace Digitalizace a nový SW projekt. Petr Kocourek, 2010

Obsah: Historie Stávající SW aplikace Digitalizace a nový SW projekt. Petr Kocourek, 2010 Obsah: Historie Stávající SW aplikace Digitalizace a nový SW projekt Petr Kocourek, 2010 2002: Státní oblastní archiv se stává samostatnou organizační složkou státu 9 státních okresních archivů se stává

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Interní předpis č. 4/2013,

Interní předpis č. 4/2013, Státní oblastní archiv v Plzni Čj.: SOAP/006-1380/2013 V Plzni dne 5. srpna 2013 Interní předpis č. 4/2013, ORGANIZAČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) 1963-1990 (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010 O b s a h Úvod

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR Badatelský řád archivu Ministerstva zahraničních věcí České Republiky se vydává na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 10/13 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Kontrolní akce byla zařazena

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti Archivu dějin techniky a průmyslu Národního technického muzea v Praze za rok 2008

Zpráva o činnosti Archivu dějin techniky a průmyslu Národního technického muzea v Praze za rok 2008 Zpráva o činnosti Archivu dějin techniky a průmyslu Národního technického muzea v Praze za rok 2008 Úvod Přehled hlavních úkolů archivu NTM, jak je stanovil plán na rok 2008 1. Záchrana archivu po povodních

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více