Výroční zpráva za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 3 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 4 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 8 3. Využívání archiválií 12 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Evidence Ochrana archiválií 15 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 16 VI. Knihovna 17 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 18 Státní okresní archivy 21 Státní okresní archiv v Hradci Králové 22 Státní okresní archiv v Chrudimi 26 Státní okresní archiv v Jičíně 31 Státní okresní archiv v Náchodě 36 Státní okresní archiv v Pardubicích 41 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 45 Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli 49 Státní okresní archiv v Trutnově 53 Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí 58 Seznam příloh 59 Př. č. 1 5: Tabulky I. V. Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP v SOA v Zámrsku za rok 2006 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven Př. č. 8: Publikační činnost Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku

3 centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: fax: ; ekonomicko-správní odd.: Náměstí reoubliky 12, Pardubice tel fax ; oddělení metodiky a předarchivní péče: Škroupova 495, Hradec Králové tel: fax: ; depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, PSČ , tel Součástí Státního oblastního archivu je 9 státních okresních archivů: Královéhradecký kraj: Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv v Trutnově Pardubický kraj: Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Pardubicích Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit Ing. Lenka Soukupová Oddělení pro fondy státní a soudní správy, zemědělsko-lesnické a rodinné Mgr. Jiří Kuba Zuzana Dubová Hana Machatová Marie Mrázková Mgr. Martin Paukrt PhDr. Václav Pitucha PhDr. Michael Skopal PhDr. Marie Skopalová Alena Tošovská Mgr. Jiří Vozar vedoucí a zástupce ředitele archivářka archivářka archivářka archivář archivář archivář archivářka (0,75 úvazek) uklízečka (do července) manipulant (od srpna) archivář Oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna) knihovnice

4 Jaroslav Jelínek evidence NAD Jitka Mládková konzervátorka Mgr. Jan Pavlíček archivář (zástup za MD, od ) Věra Rozlílková archivářka (zástup za MD, do ) Lubomír Šípka dokumentátor Bc. Michal Štorek archivář Ilona Vodstrčilová dokumentátorka Oddělení metodiky, předarchivní péče a podnikatelských archivních fondů Mgr. Jitka Rychlíková Mgr. Helena Pochobradská Mgr. Karel Hulec Bc. Jiří Nechvíle Jindřiška Přikrylová Jana Vinklerová archivářka, vedoucí oddělení archivářka archivář (do května) archivář (zástup za MD) archivářka archivářka Sekretariát a správa budov Leontin Hanuš Václava Janovská Miroslav Krynek Zdena Merklová Radka Zastoupilová technik uklízečka údržbář uklízečka sekretářka, účetní Oddělení ekonomicko-správní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Mlada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Věra Pechánková Renata Půlpánová Ing. Jaroslav Řezníček Marcela Sedláková Eva Heinová vedoucí oddělení finanční účetní účetní mzdová účetní bezpečnostní technik stavební technik personalistka sekretářka, účetní oblastní správce IT materiálová účetní (na MD) materiálová účetní(zástup za MD) V roce 2006 nedošlo k významnějším změnám. Z oddělení správy fondů byl od ledna převeden Bc. Michal Štorek do oddělení využívání a dokumentace, Alena Tošovská byla od srpna z uklízečky přeřazena na funkci manipulační pracovnice. V březnu ukončila pracovní poměr Věra Rozlílková, na jejíž místo (zástup za mateřskou) byl v dubnu přijat Mgr. Jan Pavlíček, absolvent archivnictví FF MU v Brně. Dohoda o provedení práce byla uzavřena s bývalými pracovníky SOA PhDr. Tomášem Šimkem (leden březen, září listopad) a Vlastou Šimkovou (březen duben). Odbornou praxi vykonali studenti archivnictví Univerzity Hradec Králové Petr Hažmuka a Vladimír Vaníček. Emeritními řediteli SOA v Zámrsku PhDr. Tomáši Šimkovi a emeritnímu řediteli SOkA Svitavy PhDr. Jindřichu Růžičkovi, CSc., udělil ministr vnitra České republiky Ivan Langer dne 17. října 2006 medaili Za zásluhy o české archivnictví. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Kapacita ukládacích prostor činí cca 400 bm.

5 Celkové množství archiválií k Celkové množství archivních souborů , 27 bm fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), který ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovené zákona. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení: Vystaveno celkem 277 protokolů o výběru archiválií u 268 původců. Z toho 55 u veřejnoprávních (50 s převzetím archiválií, 5 bez převzetí archiválií) a 222 u soukromoprávních původců (67 s převzetím, 155 bez převzetí archiválií). - mimo skartační řízení: Vystaveno celkem 41 protokolů o výběru archiválií u 41 původců. Většinou se jednalo o výběry prováděné u likvidovaných společností v návaznosti na povinnosti likvidátorů při výmazu obchodních společností. - trvalé skartační souhlasy : 10 V průběhu celého roku pokračoval výběr archiválií ve skartačním řízení u nástupce SPT TELECOM, s.p. nyní Telefónica, a.s. který má svou centrální spisovnu umístěnu v Jičíně. V roce 2006 byly předány archiválie do příslušného fondu Národního archivu a byl zahájen výběr archiválií, patřících do Zemského archivu v Opavě a SOA v Praze. Viz tabulka III. č.1 a) b) b) Metodická jednání Veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů byla poskytována metodická pomoc formou hromadných školení, individuálních konzultací přímo na pracovišti v Hradci Králové, telefonicky či v souvislosti se skartačním řízením na místě. Pozornost byla věnována původcům zejména pokud šlo o systémové otázky vedení spisové služby, tvorbu a úpravu spisových norem, práva a povinnosti držitelů archiválií, podmínky pro získání koncese vedení spisovny a získání potvrzení pro likvidované firmy. Celkem bylo provedeno cca 82 metodických jednání pro všechny typy původců. V roce 2006 bylo provedeno celkem 10 hromadných školení (J. Rychlíková, H. Pochobradská):

6 - Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín (celkem pro cca 100 účastníků), - čtvrtletní školení pro úředníky Královéhradeckého kraje (cca 100), - Univerzita Pardubice (cca 70), - Finanční ředitelství Hradec Králové (cca 50), - Státní vodohospodářská správa pracoviště Hradec Králové (cca 50), - 5 školení pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce po cca 20 účastnících. Účast na grantu Evropských sociálních fondů (ESF) s Univerzitou Hradec Králové a Hospodářskou komorou v Hradci Králové na projektu Moderní spisová a archivní služba (www.uhk.cz/uhkidv). V rámci tohoto grantu proběhly 4 kurzy zaměřené na různé cílové profesní skupiny, a to pro vyšší management, zaměřený na archivní a související legislativu, na střední a nižší management, který je zapojen do procesu řízení spisové služby, dále pracovníky spisoven, úředníky a sekretářky, poskytující především podrobné informace o vedení spisové služby. Poslední skupinou byli pracovníci informačních technologií, kteří se často na systémech spisové služby podílejí jako tvůrci nebo správci elektronických systému nebo některých jejích součástí. Celkem se zúčastnilo 110 posluchačů především z oblasti veřejnoprávních původců. Projekt byl zakončen dvěma workshopy, kde proběhla diskuse mezi účastníky a většinou lektorů. Zřetelným efektem projektu je zvýšený zájem původců o další spolupráci s archivem. (H. Pochobradská, R. Pokorný, J. Rychlíková). Posuzování spisových norem celkem 54 Průběžně pokračovala jednání nad tvorbou spisových norem, které jsou upravovány veřejnoprávními původci v souvislosti s jejich organizačními změnami např. Divadlo Drak Hradec Králové (změna z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou) nebo v souvislosti s nedořešenými změnami centrálních spisových norem (Pošta s.p. pobočka Pardubice, ÚZSVM Hradec Králové, Lesy ČR s.p.hradec Králové apod.). c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedly archivní inspektorky Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr. Helena Pochobradská a Jana Vinklerová celkem 8 státních kontrol : - Krajská hygienická stanice Pardubice - Krajská hygienická stanice Hradec Králové - Krajský úřad Pardubického kraje - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Univerzita Pardubice - Univerzita Hradec Králové - Obvodní báňský úřad Trutnov - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví - splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců a v jednom případě 64 a 83 odst. 2. Na všech kontrolních akcích byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Námitky k protokolu nebyly podány. Spisovny kontrolovaných původců ani v jednom případě nesplňují všechny požadavky stanovené zákonem. Jsou umisťovány do prostor v suterénech se špatnými klimatickými podmínkami (zejména vysoká vlhkost, špatná

7 větratelnost, chybí přístroje pro měření vlhkosti a teploty). Častým problémem je ohrožení vodou, jak dešťovou (sklepními okýnky přímo s pozemních komunikací), tak vodou z potrubí, které vede někdy přímo nad regály s uloženými spisy. Mnohde jsou nedostatečně řešena bezpečnostní opatření proti vniknutí neoprávněných osob (chybí EZS a bezpečnostní dokumentace). Protipožární zabezpečení naráží na rozdílná ustanovení archivního zákona a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Zatímco archivní zákon požaduje stejná opatření pro archivy i spisovny, uvedené směrnice považují spisovny za méně rizikové a nestanovují povinnost instalovat v těchto prostorách systém EPS. Všechny kontrolované osoby byly řádně seznámeny s protokoly ze státní kontroly a v některých případech již na výsledky kontroly navázala jednání s příslušnými kompetentními osobami s cílem odstranit zjištěné nedostatky. K nejrazantnějším změnám se chystají oba krajské úřady: Krajský úřad Královéhradeckého kraje buduje nové sídlo, jehož součástí bude také ústřední spisovna, v Pardubicích se počítá s rekonstrukcí již stojícího objektu, prozatím využívaného k jiným účelům. Nedostatky ostatních kontrolovaných původců jsou dílčí, jejich odstranění je realizovatelné a bude postupně ze strany archivu ověřováno. d) Další činnosti Pracovnice oddělení dále používaly program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA Zámrsk a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. J. Vinklerová provedla celkovou revizi a reorganizaci listů fondů soukromoprávních původců. Zavedla novou registraturu pro likvidované společnosti, společnosti v konkurzu a koncesované spisovny. Odpovídajícím způsobem zaznamenala změny do programu Regia. Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV Čj. AS-113/Ř-2005, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. Celkem bylo vydáno 5 stanovisek k vydání koncese, z toho 4 souhlasná. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv jak u podniků tak u vědeckých a kulturních institucí. Zatím neúspěšně probíhají diskuse, týkající se nové evidence archiválií v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 2005 jediný akreditovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vnitřní spisové normy i dalších odborných činností. Správní řízení Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. Pracovnice oddělení předarchivní péče v průběhu roku prováděly následující činnosti: - připomínkovaly připravované metodické materiály, ASMV a vyhlášky ( MZd.) souvisejících se spisovou službou a odbornou archivní činností,

8 - připravovaly soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, - zpracovávaly přírůstky archiválií od likvidovaných společností, - třídily kopie výpisů z OR a Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zasílaných do SOA Zámrsk, - fyzicky přebíraly a zpracovávaly archiválie z Petrof s.r.o. Hradec Králové. Metodické pokyny Na základě školení, porad a metodiky poskytnuté odborem archivní správy a studia příslušné legislativy byl vytvořen v první polovině roku pokyn o výkonu státní kontroly. Zároveň bylo provedeno školení archivních inspektorů k této problematice. 2. Zpracování archiválií Pořádací a inventarizační práce byly v první polovině roku 2006 poněkud komplikovány realizací investičních akcí v centrále SOA v Zámrsku (výměna oken v budově zámku a v prvním patře budovy B, zhotovení strukturované kabeláže slaboproudých rozvodů, stavební úpravy kanceláří, výměna elektroinstalace). Plánované úkoly v této oblasti se proto nepodařilo zcela splnit. Mgr. Jiří Kuba pokračoval v pořádání archivního fondu Státního oblastního archivu v Zámrsku II (1960) ( zpracována polovina z 20 bm). Hana Machatová dokončila přepis lokačních přehledů fondů II. oddělení do modulu Peva Lokace a uspořádala fondy Zemědělské stavby Hradec Králové (4,25 bm) a Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) (0,35 bm). Roztřídila fond Zemědělské stavby Vysoké Mýto (13,50 bm). Další 3 plánované fondy Zemědělské stavby s.p. zpracuje v roce Mgr. Martin Paukrt pokračoval v dořazování a inventarizaci spisových manipulací z 19. století rozsáhlého fondu Velkostatek Opočno. Dokončení přechází do roku Bc. Michal Štorek ukončil inventarizaci knih uvedeného fondu. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik v rozsahu 400 bm a bylo zahájeno jejich třídění, aby mohly být do konce 2007 předány k uložení do okresních archivů. PhDr. Václav Pitucha pokračoval v pořádání fondu Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (celá metráž 27 bm je roztříděna). V poslední čtvrtině roku se Dr. Pitucha věnoval soupisové akci Kdo byl kdo v říšské župě Sudety , přičemž uspořádal fond Úřad práce Trutnov (1 bm). PhDr. Michael Skopal roztřídil 15 bm z celkového množství 20 bm fondu Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou 18. stol a uspořádal 6 bm rodinné korespondence. PhDr. Marie Skopalová se většinu roku věnovala zpracování soupisové akce k vystěhování zemědělců v 50. letech,což se projevilo ve zpracování plánovaného fondu Krajský soud Jičín (inventarizovány úřední knihy v rozsahu 30 bm). Mgr. Jiří Vozar dokončil inventarizaci fondu Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad (3,50 bm) a roztřídil polovinu metráže (cca 25 bm z 56) fondu Velkostatek Chotěboř. Zuzana Dubová dokončila katalogizaci spisů fondu Mimořádný lidový soud Chrudim (317 záznamů) a uspořádala vytříděné spisy náležející do fondu Krajský soud Chrudim II (1951) (včetně věznice) celkem 4,74 bm. Dokončila přepis lokačních přehledů fondů I. odd. do programu Peva Lokace. Vlasta Šimková formou dohody o provedení práce katalogizovala zápisy ze zasedání předsednictva KV KSČ Hradec Králové (655 záznamů).

9 Marie Mrázková rejstříkovala katalog zápisů ze zasedání předsednictva KV KSČ Pardubice Bc. Michal Štorek zahájil pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) Chroustovice Košumberk. Drobné podnikatelské fondy obuvníků byly reinventarizovány zejména z důvodů katastrofálního uložení a nevyhovujících zastaralých pomůcek (sdružený inventář). (H. Pochobradská, J. Vinklerová). Byly dokončeny inventarizační práce tří fondů - NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha (21,85 bm), NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice (6,37 bm) a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice (0,07 bm). Po zpracování byly sloučeny v celkovém rozsahu 13,8 bm. (Bc. J. Nechvíle). Přehled pořádacích prací za SOA v Zámrsku za rok 2006 Pořádání: NAD 3888 Závodní výbor ROH Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0, 23 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3889 SSM Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0,11 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3892 Československá vědeckotechnická společnost Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p., Špindlerův Mlýn, , J. Přikrylová; 0, 07 bm, prozatímní inventární seznam. Inventarizace: - dokončené fondy: NAD 28 Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, , J. Vozar; 3,5 bm NAD 723 Zemědělské stavby Hradec Králové , H. Machatová; 4,25 bm (vnitřní skartace 12,05) NAD 710 Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) , H. Machatová; 0, 35 bm ( vnitřní skartace 0,70 bm). NAD 592 Asalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží, Třebechovice pod Orebem, (1949), J. Přikrylová; 1,37 bm (vnitřní skartace 4, 01 bm) dokončení z roku NAD 2557 Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p. Špindlerův Mlýn, (1946) , J. Přikrylová; 2,53 bm (vnitřní skartace 0,87 bm). NAD 1527 Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, (1991), J. Přikrylová; 10,45 bm (vnitřní skartace 15,18 bm, 1,44 vytříděno do jiných fondů). NAD 3881 Krajský svaz výrobních družstev Pardubice, , J. Přikrylová; 1,10 bm. NAD 2671 Závodní výbor ROH Československé závody naftových motorů Praha n.p., závod Plotiště nad Labem, , J. Přikrylová; 0,85 bm (vnitřní skartace 0, 58 bm).

10 NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha ; 21,85 bm, NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice; 6,37 bm a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice; 0,07 bm., J. Nechvíle, po zpracování a sloučení celkem 13,8 bm, (vnitřní skartace 13,8 bm), inventář dokončen počátkem roku nedokončené fondy NAD 116, Státní oblastní archiv Zámrsk II. (1960) , J. Kuba, zpracováno 5 bm (celkem 10 z 20 bm) rok dokončení NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , V. Pitucha, Roztříděn celý fond 27 bm. NAD 265, Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II., 18.stol. 1948, M.Skopal, roztříděno 15 bm z 24 bm. NAD 375, Velkostatek Opočno ; T. Šimek, M. Paukrt, J. Kuba, M. Štorek. NAD 205 Krajský soud Jičín , M. Skopalová, inventarizováno 30 bm. NAD 337 Velkostatek Chotěboř , J. Vozar, roztříděno 25 bm ( z 56 bm) NAD 493 Zemědělské stavby Vysoké Mýto , M. Machatová; roztříděn celý fond 13,50 bm. NAD 3485 Úřad práce Trutnov , V.Pitucha, uspořádán 1 bm. NAD 204 Krajský soud Chrudim II (1951), Z. Dubová, uspořádáno 4,74 bm. NAD 1249 Vladislav Roubal, továrna na obuv, Týniště nad Orlicí, , J. Vinklerová, zbývá dokončit 0,6 bm. Reinventarizace: NAD 1263 Michala Lüwita syn, továrna na obuv, Heřmanův Městec, , H. Pochobradská, celkem 0,25 bm (vnitřní skartace 0,01 bm). NAD 1351, Leopold Dudešek a spol., IBIS, Pardubice, , H. Pochobradská; 0,8 bm (vnitřní skartace 0,45 bm). NAD 601 Spojené koželužské závody a. s., A. a J. Nejedlý Kostelec nad Orlicí, (1952), J. Vinklerová; 1,63 bm, (vnitřní skartace 0,83 bm). NAD 1352 František Branda a spol., továrna na obuv, Holice, , J. Vinklerová; 0,29 bm ( vnitřní skartace 0,05 bm). NAD 1350 Bohumil Faltys, tovární výroba obuvi Holice, , J. Vinklerová; 0,40 bm (vnitřní skartace 0,35 bm). NAD 1248 Suchánek Martinec, továrna na obuv, Sezemice, , J. Vinklerová; 0, 55 bm ( vnitřní skartace 0,53 bm).

11 NAD 1262 Kovářík Okřínek, továrna na obuv KO VO, Pardubice, , J. Vinklerová; 0, 78 bm ( vnitřní skartace 0,33). NAD 1260 W.Olbert, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí, (1954), J. Vinklerová; 0,94 bm (vnitřní skartace 0,17 bm). Katalogizace NAD 1385 Mimořádný lidový soud Chrudim , Z. Dubová, 317 záznamů. NAD 1110, KV KSČ Hradec Králové- zápisy ze zasedání předsednictev z let ), V. Šimková, 655 záznamů. V roce 2006 bylo zpracováno celkem 178, 23 bm, definitivně inventarizováno 48, 38 bm a průběžně formou PIS 35, 41 bm archiválií. Celkem bylo pořízeno 972 katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy Pomocné práce Po výměně oken v zámecké části archivu byla provedena očista archiválií ve všech depozitářích budovy A. Stavební úpravy ve dvou depozitářích budovy D a v depotu F 1.05 včetně výměny regálů si vyžádaly lokální přesuny archiválií. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik a naopak do Hostovic bylo přesunuto 68 fondů oddělení správy podnikatelských fondů v rozsahu cca 486, 42 bm. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda - Počet založených badatelských listů celkem 703, z toho cizinci 86 (= 12,2 %) - Celkové množství návštěv 2316, z toho cizinci 206, - 71 % všech návštěv se uskutečnilo pro genealogické účely ( tj návštěv ) Badatelna byla pro veřejnost uzavřena od do kvůli výměně oken, budování strukturované sítě, malování a výměně koberců a od do , po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 124. Průměrná návštěvnost na jeden den činila téměř 19 badatelů, nejvyšší návštěvnost byla tradičně v letních měsících červenci a srpnu (22, resp. 23 badatelů na den) a v květnu po znovuotevření badatelny (22, 5 badatelů na den). Celkový počet předložených matrik za rok činil kusů, mikrofilmů bylo předloženo kusů, ostatních evidenčních jednotek z jiných fondů kusů. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 76, výpůjček do SOA 6. Pořizování kopií: Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno téměř kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 47 % oproti r. 2005, nadále se tak projevuje trend používání vlastního digitálního fotoaparátu badateli pro pořizování reprodukcí z předloženého archivního materiálu; částečně mělo vliv i uzavření badatelny a depozitářů matrik kvůli stavebním pracem), převažovaly kopie z knih (zejména matrik). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely Pro žadatele bylo vyřízeno celkem 767 rešerší a dotazů:

12 - 375 žádostí pro účely úřední podkladů k vystavení matričních dokladů a výpisů z matrik - 58 matričních pátrání a ostatních rešerší dalších badatelských dotazů Archiv se podílel na zpracování biografické příručky "Kdo byl kdo v Sudetské župě "; PhDr. V. Pitucha regentoval poznámky k 71 osobám. PhDr. M. Skopalová zpracovala elaborát v rozsahu 184 stran k soupisové akci nuceně vystěhovaných zemědělských rodin v 50. letech 20. století. PhDr. T. Šimek připravil do tisku Soupis pečetí a pečetidel východočeských archivů b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky Výstavy Archiv se podílel zapůjčením archiválií na genealogické výstavě Back to The Homeland v Národním archivu v Praze. Účast na konferencích Nekatolíci v českých zemích v 18. století v Polabském muzeu v Poděbradech (M. Novotný) - příspěvek: Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století, Sjezd českých historiků v Pardubicích (Mgr. M. Novotný, Mgr. J. Rychlíková), Seminář o digitální fotografii v SOkA Pardubice ( Bc. M. Štorek, L. Šípka, I. Vodstrčilová), Seminář restaurátorů a historiků v Třeboni (J. Mládková), Škola historiků - Univerzita Hradec Králové (Bc. J. Nechvíle). Přednášky - Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století předneseno na konferenci v Poděbradech viz výše ( Mgr. M.Novotný), - Současný systém předarchivní péče v ČR na Fakultě ekonomicko správní (Mgr.H. Pochobradská), - Spisová služba a kancelářské systémy soubor přednášek na katedře humanitních studií Univerzity Pardubice (Mgr. H. Pochobradská) a na katedře pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové (Mgr. J. Rychlíková), Několik přednášek a dva workshopy v rámci projektu Moderní spisová a archivní služba, na Univerzitě Hradec Králové z prostředků Evropských sociálních fondů. Viz kapitola předarchivní péče (Mgr. R. Pokorný,Mgr. H. Pochobradská, Mgr. J. Rychlíková). c) Ediční a publikační činnost

13 Pracovníci archivu zpracovali část příspěvků pro 10. svazek Sborníku prací východočeských archivů včetně výroční zprávy o činnosti SOA za rok Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Celkem archiválií ,27 bm Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Výsledky dosažené v roce 2006 Zpracováno Inventarizováno celkem Katalogizace celkem 178,23 bm 83,79 bm 972 záznamů Přírůstky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizováno Nezpracovaného materiálu celkem bm 23,67 bm 0,00 bm 121,91 bm 145,58 bm Úbytky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizovaného Nezpracovaného materiálu celkem bm 4,81 bm 4,81 bm 2,66 bm 7,47 bm Přírůstky K zajímavým přírůstkům, které archiv pravidelně přebírá patří Inspektorát bezpečnosti práce Hadec Králové, Finanční ředitelství Hradec Králové, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Hradec Králové, lesní závody od Lesů ČR,s.p. a lesních akciových společností, spisy státních statků ze Státního statku Jeneč a správního meziarchivu v Citonicích. K mimořádným přírůstkům patří dodatek k fondu státního podniku Petrof Hradec Králové a jeho nástupců, který byl do archivu předán v souvislosti se stěhováním spisovny jeho nástupce Petrof s.r.o. Hradec Králové. Delimitací ze SOkA Chrudim byly předány archiválie do fondu Velkostatek Medlešice a Rodinný archiv Wiederspergů Medlešice (1,5 bm) nalezené na zámku v Medlešicích. Od Státního oblastního archivu v Třeboni byly převzaty archiválie do fondu Velkostatek Štoky Střítež Horní Cerekev v celkovém rozsahu 22,8 bm.

14 Úbytky Do SOA v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec byly delimitovány fondy Vysoké Veselí - Volanice a Paarský cukrovar Vysoké Veselí (1,65 bm). Národnímu archivu v Praze byly předány tři fondy františkánských konventů Moravská Třebová, Hostinné a Turnov tj. celkem 5,6 bm. Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno políček, vyvoláno políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno políček, jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Viz tabulka č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti Viz tabulka č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: Jitka Mládková Materiálně technické vybavení: beze změn, doplňování spotřebního materiálu zajišťuje BcA. R. Andrlová ze SOkA Chrudim, Dílna kromě restaurování archiválií a dezinfekčních zásahů zajišťovala též vazbu archivních pomůcek, plánů práce a zpráv o činnosti archivu. Restaurátorské práce v roce 2006: archiv fond sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Borohrádek, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Hostinné, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Opatov, sign. M kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Smidary, sign kniha SOA Zámrsk Velkostatek Opočno obecní účet města Třebechovice 1797 kniha SOA Zámrsk Velkostatek Pardubice mapy č mapy SOA Zámrsk Velkostatek Potštejn mapa č. 3 mapa SOkA Jičín Archiv města Jičín kniha č. 1 kniha Dezinfekční zásahy v r. 2006: archiv fond kart. č. forma SOA Zámrsk Velkostatek Lanškroun kart. č. 331 spisy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno nemanip. spisy SOA Zámrsk Velkostatek Rokytnice v Orlických horách kart. č. 191, 192 spisy SOkA Trutnov Čtenářská zábavní beseda Malé Svatoňovice kniha viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna Dvořáková.

15 Restaurátorské průzkumy: Restaurátorky prováděly průzkum fyzického stavu nejstarších pergamenových listin ve fondech archivů měst a cechů, SOkA Chrudim a průzkum z hlediska napadení plísní spisovny Městského úřadu Nechanice. Restaurátorské práce v roce 2006: - BcA. R. Andrlová SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, odd. I, inv. č. 526, č. kn. 370 (kniha - kulturní památka), SOkA Svitavy, Fond Cech pekařů a perníkářů Litomyšl, inv. č. 1 (pergamenová listina kulturní památka), SOkA Rychnov nad Kněžnou, Fond Archiv města Rychnov nad Kněžnou, Kniha městská purkrechtní D, r , SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, kniha inv. č. 384, SOkA Chrudim, Fond Děkanství Chrudim, výpověď Doroty Skákalíkové o příběhu s obrazem sv. Salvatora. - BcA. K. Dvořáková SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, AKP č. 67, odd. I, inv. č. 525, č. kn. 369,kniha, SOkA Svitavy, Fond Cech řezníků Litomyšl, AKP č. 66, inv. č. 1, perg. Listina, SOkAChrudim, Fond Archiv obce Kameničky, kronika obce z roku 1836 SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim II, inv. č. 47, r. 1819, Zápisy o schůzích politické komise od roku 1819, kniha, SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, inv. č. 1, r. 1357, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Lázně Bělohrad, inv. č. 139, r. 1722, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Mlázovice, inv. č. 1, č. kr. 1, r. 1784, pergamenová listina. Dezinfekční zásahy a další práce: - BcA. Kristýna Dvořáková provedla desinfekci knih z archivního fondu Farní úřad Slatiňany a aktového materiálu z fondu Svaz mladých Chrudim. - BcA. R. Anrlová zhotovila 75 ochranných obalů na nejstarší knižní fond archivu města Chrudim. 3. Dílna v SOkA Pardubice Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Zuzana Nováková restaurátorka, Karla Mimrová knihařka. Materiálně technické vybavení: doplněna zvlhčovací komora Restaurátorské práce v roce 2006 : SOkA Náchod, Archiv města Náchod, pergamenové listiny, 11 ks, SOkA Trutnov, Cech ševců Trutnov, mistrovská kniha , SOkA Trutnov, Cech soukeníků Vrchlabí, perg. Listina 1554, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, kniha artikulí 1686, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, perg. Listina 1649, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech cvilinkářů, barchetníků a tkalců Dvůr Králové n. L., listina 1675, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap. Knihové privilegium 1677, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap., perg. Kniha artikulí 1674, přivěšená pečeť, SOkA Svitavy, AKP č.66, AF Pekaři a perníkáři Litomyšl, inv. č. 1, listina litomyšlského biskupa Jana II. ze Středy z 28. srpna 1357, SOkA Svitavy, AM Polička, pergamenové listiny, 3 ks, SOkA Hradec Králové: AM Hradec Králové, plán opevnění Další práce:

16 Rekonzervace 36 pečetí z fondů archivů měst; výroba a opravy ochranných obalů; vazba periodik, časopisů a ostatních tiskovin. Bylo provedeno základní ošetření havarijního stavu nalezených tiskovin z pomníku Dražkov u Sezemic. Na žádost Muzea východních Čech byly restaurovány, konzervovány a opatřeny ochranným obalem velni poškozené listiny z roku 1867 nález z pruského pomníku z Chlumu u Hradce Králové. Restaurátorky průběžně dezinfikovaly kontaminované přírůstky, prováděly průběžná měření a organizovaly práce související s chodem restaurátorského pracoviště. Konzultovaly plošné ošetření plísně v depozitáři Jana Palacha. Instalovaly výstavu Sdružení československých dobrovolníků ve Francii. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny svazků Stav knihovního fondu na konci roku svazků Počet výpůjček za ok Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porady metodiků SOA, NA a AS MV v Hradci Králové (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV ve Filipovicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV v Chudenicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská). Schůzka k připomínkování standardu pro elektronickou spisovou službu - MOREQ (Mgr. R. Pokorný, SOkA Hradec Králové). Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucí SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky se zaměřením na konkrétní odbornou problematiku: porady informatiků, porady pro archivní inspektory v souvislosti s přípravou pokynu o státní kontrole ( v Hradci Králové). Na základě vnitřního auditu informačních technologií byl vydán pokyn upravující náležitosti evidence a nakládání s výpočetní technikou.

17 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Čerpání rozpočtu v roce 2006: Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 320/2002 Sb. zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Rozpočtové prostředky byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav na všech objektech. Celkové čerpání rozpočtu v roce 2006 uvádí následující přehled: Příjmy Celkový objem příjmů SOA Zámrsk v roce 2006 představoval 4, ,- Kč, z toho: - příjmy z vlastní činnosti (vyhotovené rešerše a pořizování kopií archiválií pro potřeby badatelů, nájemné ze služ.bytů a NP) ve výši ,- Kč. - příjmy z prodeje nekapitálového majetku ve výši ,- Kč - kapitálové příjmy (prodej nepotřebného majetku) ve výši ,- Kč Celkovou výši příjmů Státního oblastního archivu v Zámrsku v roce 2006 zkresluje převod prostředků z vlastních fondů ve výši 3, ,-Kč. Výdaje Celkové výdaje jsou proti roku 2005 vyšší z důvodu použití prostředků rezervního fondu předchozích let, zejména v oblasti kapitálových výdajů na dokončení realizace akcí zahájených v roce Objem ostatních provozních výdajů se podstatně nezměnil, změny jsou proti předchozím letům pouze ve struktuře výdajů (zvýšením cen energií došlo k přesunu prostředků z ostatních položek do výdajů za paliva a energie ). Rezervní fond Do rezervního fondu převedl SOA Zámrsk v roce 2006 prostředky v celkové výši ,-Kč, z toho ,- Kč z běžných výdajů a ,-Kč z výdajů na programové financování Mimorozpočtové zdroje Schválený rozpočet SOA Zámrsk byl překročen v souladu se zákonem č. 218/200 Sb. o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3, ,- Kč. Kapitálové výdaje Byly dokončeny akce zahájené v roce 2005: - Strukturovaná síť SOA v Zámrsku - centrála - Kamerový systém SOkA Ústí nad Orlicí - Výpočetní technika celá oblast - Strukturovaná síť SOkA Jičín - Kamerový systém SOkAPardubice Z nově zahajovaných akcí byl pořízen knihovnický software CLAVIUS a dále místo nerealizované dodávky digitálního knižního skeneru bylo doplněno digitální záznamové zařízení v SOkA Chrudim a Hradec Králové a rozšířen systém EPS v centrále SOA Zámrsk a SOkA Svitavy.

18 Investiční akce v centrále SOA v Zámrsku - Realizace závěrů energetického auditu : výměna oken v budově zámku a v 1. patře budovy B; zateplení podlah půdních prostor v budově A a části budov D a F. - Slaboproudé rozvody strukturovaná síť, telefonní rozvody, posílení elektroinstalace, posílení kamerového systému v badatelně, rozšíření požární signalizace na celý areál kromě budovy B a přízemí budovy C, vytvoření tras pro elektronické monitorování teploty a vlhkosti v budově A, vytvoření tras pro zabezpečovací signalizaci v budovách A a B). Elektornická požární signalizace doplnění čidel v budově zámku, kabeláž a čidla v budovách E a F, ústředna. Stavební opravy v centrále SOA v Zámrsku V souvislosti s realizací energetického auditu provedena oprava půdy ( odkornění podbití, nástřik proti škůdcům, úklid), opraveny dvě kanceláře ve druhém patře, vymalovýny chodby, badatelna a předsálí. V budově B bylo opraveno 6 kanceláří a částečně pořízen nový nábytek; byly opraveny dva depozitáře v budově D a depozitář F1.01 včetně výměny regálů. 3. Vzdělávání zaměstnanců Mgr. M. Novotný - doktorandské studium na FF MU v Brně. Bc. M. Štorek - magisterské studium archivnictví na FHS v Hradci Králové. Bc. J. Nechvíle - magisterské studium na FF Univerzity Pardubice. J. Mládková - stáž v restaurátorské dílně Národního archivu v Praze. Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA v Benešově u Prahy, školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce V podacím deníku centrály v Zámrsku evidováno celkem 1784 čísel jednacích. V podacím deníku na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1172 čísel jednacích. V podacím deníku na odd. metodiky a předarchivní péče v Hradci Králové celkem 857 čísel jednacích. Ve fotodílně vyhotoveno téměř kusů xerokopií pro služební potřebu (pokles o téměř 55 % oproti r. 2005), pořízena fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu a fotodokumentace staveb v areálu archivu. Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok státní okresní archivy Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Pardubicích

19 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Trutnově Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Společnou prioritou všech archivů byly v roce 2006 pořádací práce, které měly zpřístupnit co největší množství archiválií badatelské veřejnosti. V rámci předarchivní péče pokračovala metodická pomoc původcům a ve druhé polovině roku byly zahájeny státní kontroly u určených původců. Zástupci všech archivů řešili společné problémy odborné praxe na tematických schůzkách a poradách pro předarchivní péči, pro zavádění programu JANUS a na poradách informatiků. Stav restaurátorských prací je součástí správy za SOA v Zámrsku. Publikační činnost archivářů je uvedena v samostatné příloze výroční zprávy. Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové tel ředitel, sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, tel. I. Personální podmínky archivu Mgr. Radek Pokorný Jana Herzánová Bc. Jan Košek Radka Kubíčková Bc. Martin Landsmann Lukáš Matuška Bc. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová Miloš Vacek ředitel achivářka archivář uklízečka archivář manipulační dělník archivář archivář archivář archivářka archivářka archivář Mgr. R.Horký pracuje na dohodu o pracovní činnosti (katalogizace). V roce 2006 absolvovalo v archivu celkem

20 27 studentů svou povinnou studijní praxi. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita bm Rezerva úložní kapacity 415 bm Celkový stav k bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 21 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 89 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů bylo provedeno celkem u 35 původců. Školení soukromoprávních původců celkem 7. Výkonem předarchivní péče byl pověřen Bc.M. Landsmanns ředitelem archivu Mgr. R. Pokorným, který působil jako lektor v rámci společného vzdělávacího projektu Univerzity Hradec Králové a SOA v Zámrsku Moderní spisová služba. c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. R. Pokorný a Bc. M. Landsmann celkem 6 státních kontrol. Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců: Statutární město Hradec Králové, Město Nový Bydžov, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Nechanice, Město Smiřice, Město Třebechovice pod Orebem. Ve všech případech byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. 2. Zpracování archiválií V roce 2006 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Bylo dokončeno setřídění archivního fondu Okresní národní výbor v Hradci Králové v rozsahu 390 bm nacházejícím se ve stavu rozsypu. Plán byl splněn i vzhledem k neočekávanému navýšení prací u Okresního soudu Hradec Králové (skokové navýšení jednacích čísel za jednotlivé roky). Navíc oproti plánu bylo inventarizováno: Junák svaz junáků a skautek, středisko Třebechovice pod Erebem, , inventář, zpracovatel Mgr. R. Horký, 3, 05 bm. Navíc oproti plánu bylo katalogizováno: ONV Hradec Králové IV., , katalog, zpracovatel Mgr. R. Horký, katalogizováno celkem 2388 záznamů z 82 knih. viz tabulka č. III/3 Pomocné práce: Celkem bylo přestěhováno cca 250 bm archiválií (ONV Hradec Králové a Okresní soud Hradec Králové. Velký časový prostor byl věnován košilkování, kartonování a polepování kartonů štítky.

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv Ročenka 2013 Vojenský historický archiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-634-3 Obsah ÚVODEM...5 Výroční zpráva o činnosti Vojenského historického archivu

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více