Výroční zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 3 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 4 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 8 3. Využívání archiválií 12 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Evidence Ochrana archiválií 15 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 16 VI. Knihovna 17 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 18 Státní okresní archivy 21 Státní okresní archiv v Hradci Králové 22 Státní okresní archiv v Chrudimi 26 Státní okresní archiv v Jičíně 31 Státní okresní archiv v Náchodě 36 Státní okresní archiv v Pardubicích 41 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 45 Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli 49 Státní okresní archiv v Trutnově 53 Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí 58 Seznam příloh 59 Př. č. 1 5: Tabulky I. V. Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP v SOA v Zámrsku za rok 2006 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven Př. č. 8: Publikační činnost Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku

3 centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: fax: ; ekonomicko-správní odd.: Náměstí reoubliky 12, Pardubice tel fax ; oddělení metodiky a předarchivní péče: Škroupova 495, Hradec Králové tel: fax: ; depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, PSČ , tel Součástí Státního oblastního archivu je 9 státních okresních archivů: Královéhradecký kraj: Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv v Trutnově Pardubický kraj: Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Pardubicích Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit Ing. Lenka Soukupová Oddělení pro fondy státní a soudní správy, zemědělsko-lesnické a rodinné Mgr. Jiří Kuba Zuzana Dubová Hana Machatová Marie Mrázková Mgr. Martin Paukrt PhDr. Václav Pitucha PhDr. Michael Skopal PhDr. Marie Skopalová Alena Tošovská Mgr. Jiří Vozar vedoucí a zástupce ředitele archivářka archivářka archivářka archivář archivář archivář archivářka (0,75 úvazek) uklízečka (do července) manipulant (od srpna) archivář Oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna) knihovnice

4 Jaroslav Jelínek evidence NAD Jitka Mládková konzervátorka Mgr. Jan Pavlíček archivář (zástup za MD, od ) Věra Rozlílková archivářka (zástup za MD, do ) Lubomír Šípka dokumentátor Bc. Michal Štorek archivář Ilona Vodstrčilová dokumentátorka Oddělení metodiky, předarchivní péče a podnikatelských archivních fondů Mgr. Jitka Rychlíková Mgr. Helena Pochobradská Mgr. Karel Hulec Bc. Jiří Nechvíle Jindřiška Přikrylová Jana Vinklerová archivářka, vedoucí oddělení archivářka archivář (do května) archivář (zástup za MD) archivářka archivářka Sekretariát a správa budov Leontin Hanuš Václava Janovská Miroslav Krynek Zdena Merklová Radka Zastoupilová technik uklízečka údržbář uklízečka sekretářka, účetní Oddělení ekonomicko-správní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Mlada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Věra Pechánková Renata Půlpánová Ing. Jaroslav Řezníček Marcela Sedláková Eva Heinová vedoucí oddělení finanční účetní účetní mzdová účetní bezpečnostní technik stavební technik personalistka sekretářka, účetní oblastní správce IT materiálová účetní (na MD) materiálová účetní(zástup za MD) V roce 2006 nedošlo k významnějším změnám. Z oddělení správy fondů byl od ledna převeden Bc. Michal Štorek do oddělení využívání a dokumentace, Alena Tošovská byla od srpna z uklízečky přeřazena na funkci manipulační pracovnice. V březnu ukončila pracovní poměr Věra Rozlílková, na jejíž místo (zástup za mateřskou) byl v dubnu přijat Mgr. Jan Pavlíček, absolvent archivnictví FF MU v Brně. Dohoda o provedení práce byla uzavřena s bývalými pracovníky SOA PhDr. Tomášem Šimkem (leden březen, září listopad) a Vlastou Šimkovou (březen duben). Odbornou praxi vykonali studenti archivnictví Univerzity Hradec Králové Petr Hažmuka a Vladimír Vaníček. Emeritními řediteli SOA v Zámrsku PhDr. Tomáši Šimkovi a emeritnímu řediteli SOkA Svitavy PhDr. Jindřichu Růžičkovi, CSc., udělil ministr vnitra České republiky Ivan Langer dne 17. října 2006 medaili Za zásluhy o české archivnictví. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Kapacita ukládacích prostor činí cca 400 bm.

5 Celkové množství archiválií k Celkové množství archivních souborů , 27 bm fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), který ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovené zákona. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení: Vystaveno celkem 277 protokolů o výběru archiválií u 268 původců. Z toho 55 u veřejnoprávních (50 s převzetím archiválií, 5 bez převzetí archiválií) a 222 u soukromoprávních původců (67 s převzetím, 155 bez převzetí archiválií). - mimo skartační řízení: Vystaveno celkem 41 protokolů o výběru archiválií u 41 původců. Většinou se jednalo o výběry prováděné u likvidovaných společností v návaznosti na povinnosti likvidátorů při výmazu obchodních společností. - trvalé skartační souhlasy : 10 V průběhu celého roku pokračoval výběr archiválií ve skartačním řízení u nástupce SPT TELECOM, s.p. nyní Telefónica, a.s. který má svou centrální spisovnu umístěnu v Jičíně. V roce 2006 byly předány archiválie do příslušného fondu Národního archivu a byl zahájen výběr archiválií, patřících do Zemského archivu v Opavě a SOA v Praze. Viz tabulka III. č.1 a) b) b) Metodická jednání Veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů byla poskytována metodická pomoc formou hromadných školení, individuálních konzultací přímo na pracovišti v Hradci Králové, telefonicky či v souvislosti se skartačním řízením na místě. Pozornost byla věnována původcům zejména pokud šlo o systémové otázky vedení spisové služby, tvorbu a úpravu spisových norem, práva a povinnosti držitelů archiválií, podmínky pro získání koncese vedení spisovny a získání potvrzení pro likvidované firmy. Celkem bylo provedeno cca 82 metodických jednání pro všechny typy původců. V roce 2006 bylo provedeno celkem 10 hromadných školení (J. Rychlíková, H. Pochobradská):

6 - Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín (celkem pro cca 100 účastníků), - čtvrtletní školení pro úředníky Královéhradeckého kraje (cca 100), - Univerzita Pardubice (cca 70), - Finanční ředitelství Hradec Králové (cca 50), - Státní vodohospodářská správa pracoviště Hradec Králové (cca 50), - 5 školení pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce po cca 20 účastnících. Účast na grantu Evropských sociálních fondů (ESF) s Univerzitou Hradec Králové a Hospodářskou komorou v Hradci Králové na projektu Moderní spisová a archivní služba (www.uhk.cz/uhkidv). V rámci tohoto grantu proběhly 4 kurzy zaměřené na různé cílové profesní skupiny, a to pro vyšší management, zaměřený na archivní a související legislativu, na střední a nižší management, který je zapojen do procesu řízení spisové služby, dále pracovníky spisoven, úředníky a sekretářky, poskytující především podrobné informace o vedení spisové služby. Poslední skupinou byli pracovníci informačních technologií, kteří se často na systémech spisové služby podílejí jako tvůrci nebo správci elektronických systému nebo některých jejích součástí. Celkem se zúčastnilo 110 posluchačů především z oblasti veřejnoprávních původců. Projekt byl zakončen dvěma workshopy, kde proběhla diskuse mezi účastníky a většinou lektorů. Zřetelným efektem projektu je zvýšený zájem původců o další spolupráci s archivem. (H. Pochobradská, R. Pokorný, J. Rychlíková). Posuzování spisových norem celkem 54 Průběžně pokračovala jednání nad tvorbou spisových norem, které jsou upravovány veřejnoprávními původci v souvislosti s jejich organizačními změnami např. Divadlo Drak Hradec Králové (změna z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou) nebo v souvislosti s nedořešenými změnami centrálních spisových norem (Pošta s.p. pobočka Pardubice, ÚZSVM Hradec Králové, Lesy ČR s.p.hradec Králové apod.). c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedly archivní inspektorky Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr. Helena Pochobradská a Jana Vinklerová celkem 8 státních kontrol : - Krajská hygienická stanice Pardubice - Krajská hygienická stanice Hradec Králové - Krajský úřad Pardubického kraje - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Univerzita Pardubice - Univerzita Hradec Králové - Obvodní báňský úřad Trutnov - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví - splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců a v jednom případě 64 a 83 odst. 2. Na všech kontrolních akcích byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Námitky k protokolu nebyly podány. Spisovny kontrolovaných původců ani v jednom případě nesplňují všechny požadavky stanovené zákonem. Jsou umisťovány do prostor v suterénech se špatnými klimatickými podmínkami (zejména vysoká vlhkost, špatná

7 větratelnost, chybí přístroje pro měření vlhkosti a teploty). Častým problémem je ohrožení vodou, jak dešťovou (sklepními okýnky přímo s pozemních komunikací), tak vodou z potrubí, které vede někdy přímo nad regály s uloženými spisy. Mnohde jsou nedostatečně řešena bezpečnostní opatření proti vniknutí neoprávněných osob (chybí EZS a bezpečnostní dokumentace). Protipožární zabezpečení naráží na rozdílná ustanovení archivního zákona a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Zatímco archivní zákon požaduje stejná opatření pro archivy i spisovny, uvedené směrnice považují spisovny za méně rizikové a nestanovují povinnost instalovat v těchto prostorách systém EPS. Všechny kontrolované osoby byly řádně seznámeny s protokoly ze státní kontroly a v některých případech již na výsledky kontroly navázala jednání s příslušnými kompetentními osobami s cílem odstranit zjištěné nedostatky. K nejrazantnějším změnám se chystají oba krajské úřady: Krajský úřad Královéhradeckého kraje buduje nové sídlo, jehož součástí bude také ústřední spisovna, v Pardubicích se počítá s rekonstrukcí již stojícího objektu, prozatím využívaného k jiným účelům. Nedostatky ostatních kontrolovaných původců jsou dílčí, jejich odstranění je realizovatelné a bude postupně ze strany archivu ověřováno. d) Další činnosti Pracovnice oddělení dále používaly program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA Zámrsk a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. J. Vinklerová provedla celkovou revizi a reorganizaci listů fondů soukromoprávních původců. Zavedla novou registraturu pro likvidované společnosti, společnosti v konkurzu a koncesované spisovny. Odpovídajícím způsobem zaznamenala změny do programu Regia. Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV Čj. AS-113/Ř-2005, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. Celkem bylo vydáno 5 stanovisek k vydání koncese, z toho 4 souhlasná. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv jak u podniků tak u vědeckých a kulturních institucí. Zatím neúspěšně probíhají diskuse, týkající se nové evidence archiválií v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 2005 jediný akreditovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vnitřní spisové normy i dalších odborných činností. Správní řízení Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. Pracovnice oddělení předarchivní péče v průběhu roku prováděly následující činnosti: - připomínkovaly připravované metodické materiály, ASMV a vyhlášky ( MZd.) souvisejících se spisovou službou a odbornou archivní činností,

8 - připravovaly soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, - zpracovávaly přírůstky archiválií od likvidovaných společností, - třídily kopie výpisů z OR a Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zasílaných do SOA Zámrsk, - fyzicky přebíraly a zpracovávaly archiválie z Petrof s.r.o. Hradec Králové. Metodické pokyny Na základě školení, porad a metodiky poskytnuté odborem archivní správy a studia příslušné legislativy byl vytvořen v první polovině roku pokyn o výkonu státní kontroly. Zároveň bylo provedeno školení archivních inspektorů k této problematice. 2. Zpracování archiválií Pořádací a inventarizační práce byly v první polovině roku 2006 poněkud komplikovány realizací investičních akcí v centrále SOA v Zámrsku (výměna oken v budově zámku a v prvním patře budovy B, zhotovení strukturované kabeláže slaboproudých rozvodů, stavební úpravy kanceláří, výměna elektroinstalace). Plánované úkoly v této oblasti se proto nepodařilo zcela splnit. Mgr. Jiří Kuba pokračoval v pořádání archivního fondu Státního oblastního archivu v Zámrsku II (1960) ( zpracována polovina z 20 bm). Hana Machatová dokončila přepis lokačních přehledů fondů II. oddělení do modulu Peva Lokace a uspořádala fondy Zemědělské stavby Hradec Králové (4,25 bm) a Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) (0,35 bm). Roztřídila fond Zemědělské stavby Vysoké Mýto (13,50 bm). Další 3 plánované fondy Zemědělské stavby s.p. zpracuje v roce Mgr. Martin Paukrt pokračoval v dořazování a inventarizaci spisových manipulací z 19. století rozsáhlého fondu Velkostatek Opočno. Dokončení přechází do roku Bc. Michal Štorek ukončil inventarizaci knih uvedeného fondu. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik v rozsahu 400 bm a bylo zahájeno jejich třídění, aby mohly být do konce 2007 předány k uložení do okresních archivů. PhDr. Václav Pitucha pokračoval v pořádání fondu Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (celá metráž 27 bm je roztříděna). V poslední čtvrtině roku se Dr. Pitucha věnoval soupisové akci Kdo byl kdo v říšské župě Sudety , přičemž uspořádal fond Úřad práce Trutnov (1 bm). PhDr. Michael Skopal roztřídil 15 bm z celkového množství 20 bm fondu Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou 18. stol a uspořádal 6 bm rodinné korespondence. PhDr. Marie Skopalová se většinu roku věnovala zpracování soupisové akce k vystěhování zemědělců v 50. letech,což se projevilo ve zpracování plánovaného fondu Krajský soud Jičín (inventarizovány úřední knihy v rozsahu 30 bm). Mgr. Jiří Vozar dokončil inventarizaci fondu Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad (3,50 bm) a roztřídil polovinu metráže (cca 25 bm z 56) fondu Velkostatek Chotěboř. Zuzana Dubová dokončila katalogizaci spisů fondu Mimořádný lidový soud Chrudim (317 záznamů) a uspořádala vytříděné spisy náležející do fondu Krajský soud Chrudim II (1951) (včetně věznice) celkem 4,74 bm. Dokončila přepis lokačních přehledů fondů I. odd. do programu Peva Lokace. Vlasta Šimková formou dohody o provedení práce katalogizovala zápisy ze zasedání předsednictva KV KSČ Hradec Králové (655 záznamů).

9 Marie Mrázková rejstříkovala katalog zápisů ze zasedání předsednictva KV KSČ Pardubice Bc. Michal Štorek zahájil pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) Chroustovice Košumberk. Drobné podnikatelské fondy obuvníků byly reinventarizovány zejména z důvodů katastrofálního uložení a nevyhovujících zastaralých pomůcek (sdružený inventář). (H. Pochobradská, J. Vinklerová). Byly dokončeny inventarizační práce tří fondů - NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha (21,85 bm), NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice (6,37 bm) a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice (0,07 bm). Po zpracování byly sloučeny v celkovém rozsahu 13,8 bm. (Bc. J. Nechvíle). Přehled pořádacích prací za SOA v Zámrsku za rok 2006 Pořádání: NAD 3888 Závodní výbor ROH Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0, 23 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3889 SSM Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0,11 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3892 Československá vědeckotechnická společnost Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p., Špindlerův Mlýn, , J. Přikrylová; 0, 07 bm, prozatímní inventární seznam. Inventarizace: - dokončené fondy: NAD 28 Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, , J. Vozar; 3,5 bm NAD 723 Zemědělské stavby Hradec Králové , H. Machatová; 4,25 bm (vnitřní skartace 12,05) NAD 710 Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) , H. Machatová; 0, 35 bm ( vnitřní skartace 0,70 bm). NAD 592 Asalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží, Třebechovice pod Orebem, (1949), J. Přikrylová; 1,37 bm (vnitřní skartace 4, 01 bm) dokončení z roku NAD 2557 Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p. Špindlerův Mlýn, (1946) , J. Přikrylová; 2,53 bm (vnitřní skartace 0,87 bm). NAD 1527 Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, (1991), J. Přikrylová; 10,45 bm (vnitřní skartace 15,18 bm, 1,44 vytříděno do jiných fondů). NAD 3881 Krajský svaz výrobních družstev Pardubice, , J. Přikrylová; 1,10 bm. NAD 2671 Závodní výbor ROH Československé závody naftových motorů Praha n.p., závod Plotiště nad Labem, , J. Přikrylová; 0,85 bm (vnitřní skartace 0, 58 bm).

10 NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha ; 21,85 bm, NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice; 6,37 bm a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice; 0,07 bm., J. Nechvíle, po zpracování a sloučení celkem 13,8 bm, (vnitřní skartace 13,8 bm), inventář dokončen počátkem roku nedokončené fondy NAD 116, Státní oblastní archiv Zámrsk II. (1960) , J. Kuba, zpracováno 5 bm (celkem 10 z 20 bm) rok dokončení NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , V. Pitucha, Roztříděn celý fond 27 bm. NAD 265, Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II., 18.stol. 1948, M.Skopal, roztříděno 15 bm z 24 bm. NAD 375, Velkostatek Opočno ; T. Šimek, M. Paukrt, J. Kuba, M. Štorek. NAD 205 Krajský soud Jičín , M. Skopalová, inventarizováno 30 bm. NAD 337 Velkostatek Chotěboř , J. Vozar, roztříděno 25 bm ( z 56 bm) NAD 493 Zemědělské stavby Vysoké Mýto , M. Machatová; roztříděn celý fond 13,50 bm. NAD 3485 Úřad práce Trutnov , V.Pitucha, uspořádán 1 bm. NAD 204 Krajský soud Chrudim II (1951), Z. Dubová, uspořádáno 4,74 bm. NAD 1249 Vladislav Roubal, továrna na obuv, Týniště nad Orlicí, , J. Vinklerová, zbývá dokončit 0,6 bm. Reinventarizace: NAD 1263 Michala Lüwita syn, továrna na obuv, Heřmanův Městec, , H. Pochobradská, celkem 0,25 bm (vnitřní skartace 0,01 bm). NAD 1351, Leopold Dudešek a spol., IBIS, Pardubice, , H. Pochobradská; 0,8 bm (vnitřní skartace 0,45 bm). NAD 601 Spojené koželužské závody a. s., A. a J. Nejedlý Kostelec nad Orlicí, (1952), J. Vinklerová; 1,63 bm, (vnitřní skartace 0,83 bm). NAD 1352 František Branda a spol., továrna na obuv, Holice, , J. Vinklerová; 0,29 bm ( vnitřní skartace 0,05 bm). NAD 1350 Bohumil Faltys, tovární výroba obuvi Holice, , J. Vinklerová; 0,40 bm (vnitřní skartace 0,35 bm). NAD 1248 Suchánek Martinec, továrna na obuv, Sezemice, , J. Vinklerová; 0, 55 bm ( vnitřní skartace 0,53 bm).

11 NAD 1262 Kovářík Okřínek, továrna na obuv KO VO, Pardubice, , J. Vinklerová; 0, 78 bm ( vnitřní skartace 0,33). NAD 1260 W.Olbert, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí, (1954), J. Vinklerová; 0,94 bm (vnitřní skartace 0,17 bm). Katalogizace NAD 1385 Mimořádný lidový soud Chrudim , Z. Dubová, 317 záznamů. NAD 1110, KV KSČ Hradec Králové- zápisy ze zasedání předsednictev z let ), V. Šimková, 655 záznamů. V roce 2006 bylo zpracováno celkem 178, 23 bm, definitivně inventarizováno 48, 38 bm a průběžně formou PIS 35, 41 bm archiválií. Celkem bylo pořízeno 972 katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy Pomocné práce Po výměně oken v zámecké části archivu byla provedena očista archiválií ve všech depozitářích budovy A. Stavební úpravy ve dvou depozitářích budovy D a v depotu F 1.05 včetně výměny regálů si vyžádaly lokální přesuny archiválií. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik a naopak do Hostovic bylo přesunuto 68 fondů oddělení správy podnikatelských fondů v rozsahu cca 486, 42 bm. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda - Počet založených badatelských listů celkem 703, z toho cizinci 86 (= 12,2 %) - Celkové množství návštěv 2316, z toho cizinci 206, - 71 % všech návštěv se uskutečnilo pro genealogické účely ( tj návštěv ) Badatelna byla pro veřejnost uzavřena od do kvůli výměně oken, budování strukturované sítě, malování a výměně koberců a od do , po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 124. Průměrná návštěvnost na jeden den činila téměř 19 badatelů, nejvyšší návštěvnost byla tradičně v letních měsících červenci a srpnu (22, resp. 23 badatelů na den) a v květnu po znovuotevření badatelny (22, 5 badatelů na den). Celkový počet předložených matrik za rok činil kusů, mikrofilmů bylo předloženo kusů, ostatních evidenčních jednotek z jiných fondů kusů. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 76, výpůjček do SOA 6. Pořizování kopií: Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno téměř kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 47 % oproti r. 2005, nadále se tak projevuje trend používání vlastního digitálního fotoaparátu badateli pro pořizování reprodukcí z předloženého archivního materiálu; částečně mělo vliv i uzavření badatelny a depozitářů matrik kvůli stavebním pracem), převažovaly kopie z knih (zejména matrik). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely Pro žadatele bylo vyřízeno celkem 767 rešerší a dotazů:

12 - 375 žádostí pro účely úřední podkladů k vystavení matričních dokladů a výpisů z matrik - 58 matričních pátrání a ostatních rešerší dalších badatelských dotazů Archiv se podílel na zpracování biografické příručky "Kdo byl kdo v Sudetské župě "; PhDr. V. Pitucha regentoval poznámky k 71 osobám. PhDr. M. Skopalová zpracovala elaborát v rozsahu 184 stran k soupisové akci nuceně vystěhovaných zemědělských rodin v 50. letech 20. století. PhDr. T. Šimek připravil do tisku Soupis pečetí a pečetidel východočeských archivů b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky Výstavy Archiv se podílel zapůjčením archiválií na genealogické výstavě Back to The Homeland v Národním archivu v Praze. Účast na konferencích Nekatolíci v českých zemích v 18. století v Polabském muzeu v Poděbradech (M. Novotný) - příspěvek: Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století, Sjezd českých historiků v Pardubicích (Mgr. M. Novotný, Mgr. J. Rychlíková), Seminář o digitální fotografii v SOkA Pardubice ( Bc. M. Štorek, L. Šípka, I. Vodstrčilová), Seminář restaurátorů a historiků v Třeboni (J. Mládková), Škola historiků - Univerzita Hradec Králové (Bc. J. Nechvíle). Přednášky - Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století předneseno na konferenci v Poděbradech viz výše ( Mgr. M.Novotný), - Současný systém předarchivní péče v ČR na Fakultě ekonomicko správní (Mgr.H. Pochobradská), - Spisová služba a kancelářské systémy soubor přednášek na katedře humanitních studií Univerzity Pardubice (Mgr. H. Pochobradská) a na katedře pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové (Mgr. J. Rychlíková), Několik přednášek a dva workshopy v rámci projektu Moderní spisová a archivní služba, na Univerzitě Hradec Králové z prostředků Evropských sociálních fondů. Viz kapitola předarchivní péče (Mgr. R. Pokorný,Mgr. H. Pochobradská, Mgr. J. Rychlíková). c) Ediční a publikační činnost

13 Pracovníci archivu zpracovali část příspěvků pro 10. svazek Sborníku prací východočeských archivů včetně výroční zprávy o činnosti SOA za rok Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Celkem archiválií ,27 bm Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Výsledky dosažené v roce 2006 Zpracováno Inventarizováno celkem Katalogizace celkem 178,23 bm 83,79 bm 972 záznamů Přírůstky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizováno Nezpracovaného materiálu celkem bm 23,67 bm 0,00 bm 121,91 bm 145,58 bm Úbytky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizovaného Nezpracovaného materiálu celkem bm 4,81 bm 4,81 bm 2,66 bm 7,47 bm Přírůstky K zajímavým přírůstkům, které archiv pravidelně přebírá patří Inspektorát bezpečnosti práce Hadec Králové, Finanční ředitelství Hradec Králové, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Hradec Králové, lesní závody od Lesů ČR,s.p. a lesních akciových společností, spisy státních statků ze Státního statku Jeneč a správního meziarchivu v Citonicích. K mimořádným přírůstkům patří dodatek k fondu státního podniku Petrof Hradec Králové a jeho nástupců, který byl do archivu předán v souvislosti se stěhováním spisovny jeho nástupce Petrof s.r.o. Hradec Králové. Delimitací ze SOkA Chrudim byly předány archiválie do fondu Velkostatek Medlešice a Rodinný archiv Wiederspergů Medlešice (1,5 bm) nalezené na zámku v Medlešicích. Od Státního oblastního archivu v Třeboni byly převzaty archiválie do fondu Velkostatek Štoky Střítež Horní Cerekev v celkovém rozsahu 22,8 bm.

14 Úbytky Do SOA v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec byly delimitovány fondy Vysoké Veselí - Volanice a Paarský cukrovar Vysoké Veselí (1,65 bm). Národnímu archivu v Praze byly předány tři fondy františkánských konventů Moravská Třebová, Hostinné a Turnov tj. celkem 5,6 bm. Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno políček, vyvoláno políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno políček, jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Viz tabulka č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti Viz tabulka č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: Jitka Mládková Materiálně technické vybavení: beze změn, doplňování spotřebního materiálu zajišťuje BcA. R. Andrlová ze SOkA Chrudim, Dílna kromě restaurování archiválií a dezinfekčních zásahů zajišťovala též vazbu archivních pomůcek, plánů práce a zpráv o činnosti archivu. Restaurátorské práce v roce 2006: archiv fond sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Borohrádek, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Hostinné, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Opatov, sign. M kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Smidary, sign kniha SOA Zámrsk Velkostatek Opočno obecní účet města Třebechovice 1797 kniha SOA Zámrsk Velkostatek Pardubice mapy č mapy SOA Zámrsk Velkostatek Potštejn mapa č. 3 mapa SOkA Jičín Archiv města Jičín kniha č. 1 kniha Dezinfekční zásahy v r. 2006: archiv fond kart. č. forma SOA Zámrsk Velkostatek Lanškroun kart. č. 331 spisy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno nemanip. spisy SOA Zámrsk Velkostatek Rokytnice v Orlických horách kart. č. 191, 192 spisy SOkA Trutnov Čtenářská zábavní beseda Malé Svatoňovice kniha viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna Dvořáková.

15 Restaurátorské průzkumy: Restaurátorky prováděly průzkum fyzického stavu nejstarších pergamenových listin ve fondech archivů měst a cechů, SOkA Chrudim a průzkum z hlediska napadení plísní spisovny Městského úřadu Nechanice. Restaurátorské práce v roce 2006: - BcA. R. Andrlová SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, odd. I, inv. č. 526, č. kn. 370 (kniha - kulturní památka), SOkA Svitavy, Fond Cech pekařů a perníkářů Litomyšl, inv. č. 1 (pergamenová listina kulturní památka), SOkA Rychnov nad Kněžnou, Fond Archiv města Rychnov nad Kněžnou, Kniha městská purkrechtní D, r , SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, kniha inv. č. 384, SOkA Chrudim, Fond Děkanství Chrudim, výpověď Doroty Skákalíkové o příběhu s obrazem sv. Salvatora. - BcA. K. Dvořáková SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, AKP č. 67, odd. I, inv. č. 525, č. kn. 369,kniha, SOkA Svitavy, Fond Cech řezníků Litomyšl, AKP č. 66, inv. č. 1, perg. Listina, SOkAChrudim, Fond Archiv obce Kameničky, kronika obce z roku 1836 SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim II, inv. č. 47, r. 1819, Zápisy o schůzích politické komise od roku 1819, kniha, SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, inv. č. 1, r. 1357, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Lázně Bělohrad, inv. č. 139, r. 1722, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Mlázovice, inv. č. 1, č. kr. 1, r. 1784, pergamenová listina. Dezinfekční zásahy a další práce: - BcA. Kristýna Dvořáková provedla desinfekci knih z archivního fondu Farní úřad Slatiňany a aktového materiálu z fondu Svaz mladých Chrudim. - BcA. R. Anrlová zhotovila 75 ochranných obalů na nejstarší knižní fond archivu města Chrudim. 3. Dílna v SOkA Pardubice Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Zuzana Nováková restaurátorka, Karla Mimrová knihařka. Materiálně technické vybavení: doplněna zvlhčovací komora Restaurátorské práce v roce 2006 : SOkA Náchod, Archiv města Náchod, pergamenové listiny, 11 ks, SOkA Trutnov, Cech ševců Trutnov, mistrovská kniha , SOkA Trutnov, Cech soukeníků Vrchlabí, perg. Listina 1554, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, kniha artikulí 1686, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, perg. Listina 1649, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech cvilinkářů, barchetníků a tkalců Dvůr Králové n. L., listina 1675, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap. Knihové privilegium 1677, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap., perg. Kniha artikulí 1674, přivěšená pečeť, SOkA Svitavy, AKP č.66, AF Pekaři a perníkáři Litomyšl, inv. č. 1, listina litomyšlského biskupa Jana II. ze Středy z 28. srpna 1357, SOkA Svitavy, AM Polička, pergamenové listiny, 3 ks, SOkA Hradec Králové: AM Hradec Králové, plán opevnění Další práce:

16 Rekonzervace 36 pečetí z fondů archivů měst; výroba a opravy ochranných obalů; vazba periodik, časopisů a ostatních tiskovin. Bylo provedeno základní ošetření havarijního stavu nalezených tiskovin z pomníku Dražkov u Sezemic. Na žádost Muzea východních Čech byly restaurovány, konzervovány a opatřeny ochranným obalem velni poškozené listiny z roku 1867 nález z pruského pomníku z Chlumu u Hradce Králové. Restaurátorky průběžně dezinfikovaly kontaminované přírůstky, prováděly průběžná měření a organizovaly práce související s chodem restaurátorského pracoviště. Konzultovaly plošné ošetření plísně v depozitáři Jana Palacha. Instalovaly výstavu Sdružení československých dobrovolníků ve Francii. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny svazků Stav knihovního fondu na konci roku svazků Počet výpůjček za ok Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porady metodiků SOA, NA a AS MV v Hradci Králové (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV ve Filipovicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV v Chudenicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská). Schůzka k připomínkování standardu pro elektronickou spisovou službu - MOREQ (Mgr. R. Pokorný, SOkA Hradec Králové). Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucí SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky se zaměřením na konkrétní odbornou problematiku: porady informatiků, porady pro archivní inspektory v souvislosti s přípravou pokynu o státní kontrole ( v Hradci Králové). Na základě vnitřního auditu informačních technologií byl vydán pokyn upravující náležitosti evidence a nakládání s výpočetní technikou.

17 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Čerpání rozpočtu v roce 2006: Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 320/2002 Sb. zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Rozpočtové prostředky byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav na všech objektech. Celkové čerpání rozpočtu v roce 2006 uvádí následující přehled: Příjmy Celkový objem příjmů SOA Zámrsk v roce 2006 představoval 4, ,- Kč, z toho: - příjmy z vlastní činnosti (vyhotovené rešerše a pořizování kopií archiválií pro potřeby badatelů, nájemné ze služ.bytů a NP) ve výši ,- Kč. - příjmy z prodeje nekapitálového majetku ve výši ,- Kč - kapitálové příjmy (prodej nepotřebného majetku) ve výši ,- Kč Celkovou výši příjmů Státního oblastního archivu v Zámrsku v roce 2006 zkresluje převod prostředků z vlastních fondů ve výši 3, ,-Kč. Výdaje Celkové výdaje jsou proti roku 2005 vyšší z důvodu použití prostředků rezervního fondu předchozích let, zejména v oblasti kapitálových výdajů na dokončení realizace akcí zahájených v roce Objem ostatních provozních výdajů se podstatně nezměnil, změny jsou proti předchozím letům pouze ve struktuře výdajů (zvýšením cen energií došlo k přesunu prostředků z ostatních položek do výdajů za paliva a energie ). Rezervní fond Do rezervního fondu převedl SOA Zámrsk v roce 2006 prostředky v celkové výši ,-Kč, z toho ,- Kč z běžných výdajů a ,-Kč z výdajů na programové financování Mimorozpočtové zdroje Schválený rozpočet SOA Zámrsk byl překročen v souladu se zákonem č. 218/200 Sb. o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3, ,- Kč. Kapitálové výdaje Byly dokončeny akce zahájené v roce 2005: - Strukturovaná síť SOA v Zámrsku - centrála - Kamerový systém SOkA Ústí nad Orlicí - Výpočetní technika celá oblast - Strukturovaná síť SOkA Jičín - Kamerový systém SOkAPardubice Z nově zahajovaných akcí byl pořízen knihovnický software CLAVIUS a dále místo nerealizované dodávky digitálního knižního skeneru bylo doplněno digitální záznamové zařízení v SOkA Chrudim a Hradec Králové a rozšířen systém EPS v centrále SOA Zámrsk a SOkA Svitavy.

18 Investiční akce v centrále SOA v Zámrsku - Realizace závěrů energetického auditu : výměna oken v budově zámku a v 1. patře budovy B; zateplení podlah půdních prostor v budově A a části budov D a F. - Slaboproudé rozvody strukturovaná síť, telefonní rozvody, posílení elektroinstalace, posílení kamerového systému v badatelně, rozšíření požární signalizace na celý areál kromě budovy B a přízemí budovy C, vytvoření tras pro elektronické monitorování teploty a vlhkosti v budově A, vytvoření tras pro zabezpečovací signalizaci v budovách A a B). Elektornická požární signalizace doplnění čidel v budově zámku, kabeláž a čidla v budovách E a F, ústředna. Stavební opravy v centrále SOA v Zámrsku V souvislosti s realizací energetického auditu provedena oprava půdy ( odkornění podbití, nástřik proti škůdcům, úklid), opraveny dvě kanceláře ve druhém patře, vymalovýny chodby, badatelna a předsálí. V budově B bylo opraveno 6 kanceláří a částečně pořízen nový nábytek; byly opraveny dva depozitáře v budově D a depozitář F1.01 včetně výměny regálů. 3. Vzdělávání zaměstnanců Mgr. M. Novotný - doktorandské studium na FF MU v Brně. Bc. M. Štorek - magisterské studium archivnictví na FHS v Hradci Králové. Bc. J. Nechvíle - magisterské studium na FF Univerzity Pardubice. J. Mládková - stáž v restaurátorské dílně Národního archivu v Praze. Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA v Benešově u Prahy, školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce V podacím deníku centrály v Zámrsku evidováno celkem 1784 čísel jednacích. V podacím deníku na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1172 čísel jednacích. V podacím deníku na odd. metodiky a předarchivní péče v Hradci Králové celkem 857 čísel jednacích. Ve fotodílně vyhotoveno téměř kusů xerokopií pro služební potřebu (pokles o téměř 55 % oproti r. 2005), pořízena fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu a fotodokumentace staveb v areálu archivu. Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok státní okresní archivy Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Pardubicích

19 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Trutnově Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Společnou prioritou všech archivů byly v roce 2006 pořádací práce, které měly zpřístupnit co největší množství archiválií badatelské veřejnosti. V rámci předarchivní péče pokračovala metodická pomoc původcům a ve druhé polovině roku byly zahájeny státní kontroly u určených původců. Zástupci všech archivů řešili společné problémy odborné praxe na tematických schůzkách a poradách pro předarchivní péči, pro zavádění programu JANUS a na poradách informatiků. Stav restaurátorských prací je součástí správy za SOA v Zámrsku. Publikační činnost archivářů je uvedena v samostatné příloze výroční zprávy. Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové tel ředitel, sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, tel. I. Personální podmínky archivu Mgr. Radek Pokorný Jana Herzánová Bc. Jan Košek Radka Kubíčková Bc. Martin Landsmann Lukáš Matuška Bc. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová Miloš Vacek ředitel achivářka archivář uklízečka archivář manipulační dělník archivář archivář archivář archivářka archivářka archivář Mgr. R.Horký pracuje na dohodu o pracovní činnosti (katalogizace). V roce 2006 absolvovalo v archivu celkem

20 27 studentů svou povinnou studijní praxi. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita bm Rezerva úložní kapacity 415 bm Celkový stav k bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 21 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 89 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů bylo provedeno celkem u 35 původců. Školení soukromoprávních původců celkem 7. Výkonem předarchivní péče byl pověřen Bc.M. Landsmanns ředitelem archivu Mgr. R. Pokorným, který působil jako lektor v rámci společného vzdělávacího projektu Univerzity Hradec Králové a SOA v Zámrsku Moderní spisová služba. c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. R. Pokorný a Bc. M. Landsmann celkem 6 státních kontrol. Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců: Statutární město Hradec Králové, Město Nový Bydžov, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Nechanice, Město Smiřice, Město Třebechovice pod Orebem. Ve všech případech byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. 2. Zpracování archiválií V roce 2006 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Bylo dokončeno setřídění archivního fondu Okresní národní výbor v Hradci Králové v rozsahu 390 bm nacházejícím se ve stavu rozsypu. Plán byl splněn i vzhledem k neočekávanému navýšení prací u Okresního soudu Hradec Králové (skokové navýšení jednacích čísel za jednotlivé roky). Navíc oproti plánu bylo inventarizováno: Junák svaz junáků a skautek, středisko Třebechovice pod Erebem, , inventář, zpracovatel Mgr. R. Horký, 3, 05 bm. Navíc oproti plánu bylo katalogizováno: ONV Hradec Králové IV., , katalog, zpracovatel Mgr. R. Horký, katalogizováno celkem 2388 záznamů z 82 knih. viz tabulka č. III/3 Pomocné práce: Celkem bylo přestěhováno cca 250 bm archiválií (ONV Hradec Králové a Okresní soud Hradec Králové. Velký časový prostor byl věnován košilkování, kartonování a polepování kartonů štítky.

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Studium a vyhledávání archiválií

Studium a vyhledávání archiválií Studium a vyhledávání archiválií Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) 1963-1990 (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010 O b s a h Úvod

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR Badatelský řád archivu Ministerstva zahraničních věcí České Republiky se vydává na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Interní předpis č. 4/2013,

Interní předpis č. 4/2013, Státní oblastní archiv v Plzni Čj.: SOAP/006-1380/2013 V Plzni dne 5. srpna 2013 Interní předpis č. 4/2013, ORGANIZAČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 10/13 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Kontrolní akce byla zařazena

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zpráva o činnosti. za rok

Zpráva o činnosti. za rok ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2011 Zpracoval: PhDr. Jakub Doležal, pověřený zastupováním vedoucího Archivu KPR 30. 1. 2012 Úvod:

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Přehled změn 7. úpravy rozpočtu :

Přehled změn 7. úpravy rozpočtu : Přehled změn 7. úpravy rozpočtu : 1. MŠMT ČR poskytlo na dofinancování přímých výdajů ve školství částku 89 380 tis. Kč. Pro soukromé školství je určeno 29 836 tis. Kč a pro školy a školská zařízení zřizované

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřední deska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Úřední deska příslušných obecních úřadů (viz rozdělovník) 19475/ZP/2012 28. 11. 2012 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více