Výroční zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: Skartační znak: A5

2 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace 3 II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) 4 III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 5 1. Předarchivní péče 5 2. Zpracování archiválií 8 3. Využívání archiválií 12 IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Evidence Ochrana archiválií 15 V. Konzervace a restaurování archiválií Dílna SOA v Zámrsku Dílna v SOkA Chrudim Dílna v SOkA Pardubice 16 VI. Knihovna 17 VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 18 Státní okresní archivy 21 Státní okresní archiv v Hradci Králové 22 Státní okresní archiv v Chrudimi 26 Státní okresní archiv v Jičíně 31 Státní okresní archiv v Náchodě 36 Státní okresní archiv v Pardubicích 41 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 45 Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli 49 Státní okresní archiv v Trutnově 53 Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí 58 Seznam příloh 59 Př. č. 1 5: Tabulky I. V. Př. č. 6: Zpráva o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP v SOA v Zámrsku za rok 2006 Př. č. 7: Seznam koncesovaných spisoven Př. č. 8: Publikační činnost Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku

3 centrála: Zámek čp. 1, Zámrsk tel: fax: ; ekonomicko-správní odd.: Náměstí reoubliky 12, Pardubice tel fax ; oddělení metodiky a předarchivní péče: Škroupova 495, Hradec Králové tel: fax: ; depozitář: Hostovlice u Čáslavě 53, PSČ , tel Součástí Státního oblastního archivu je 9 státních okresních archivů: Královéhradecký kraj: Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv v Trutnově Pardubický kraj: Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Pardubicích Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí I. Personální situace Ředitel Petr Zimmermann, prom. hist. Audit Ing. Lenka Soukupová Oddělení pro fondy státní a soudní správy, zemědělsko-lesnické a rodinné Mgr. Jiří Kuba Zuzana Dubová Hana Machatová Marie Mrázková Mgr. Martin Paukrt PhDr. Václav Pitucha PhDr. Michael Skopal PhDr. Marie Skopalová Alena Tošovská Mgr. Jiří Vozar vedoucí a zástupce ředitele archivářka archivářka archivářka archivář archivář archivář archivářka (0,75 úvazek) uklízečka (do července) manipulant (od srpna) archivář Oddělení pro badatelnu, knihovnu, dílny a evidenci NAD Mgr. Milan Novotný Kateřina Bretová Fében Hubená archivář, vedoucí oddělení archivářka (badatelna) knihovnice

4 Jaroslav Jelínek evidence NAD Jitka Mládková konzervátorka Mgr. Jan Pavlíček archivář (zástup za MD, od ) Věra Rozlílková archivářka (zástup za MD, do ) Lubomír Šípka dokumentátor Bc. Michal Štorek archivář Ilona Vodstrčilová dokumentátorka Oddělení metodiky, předarchivní péče a podnikatelských archivních fondů Mgr. Jitka Rychlíková Mgr. Helena Pochobradská Mgr. Karel Hulec Bc. Jiří Nechvíle Jindřiška Přikrylová Jana Vinklerová archivářka, vedoucí oddělení archivářka archivář (do května) archivář (zástup za MD) archivářka archivářka Sekretariát a správa budov Leontin Hanuš Václava Janovská Miroslav Krynek Zdena Merklová Radka Zastoupilová technik uklízečka údržbář uklízečka sekretářka, účetní Oddělení ekonomicko-správní Ing. Radim Voltr Lenka Boková Hana Fajkusová Mlada Kočová Richard Králík Ing. Vladimír Pavoda Věra Pechánková Renata Půlpánová Ing. Jaroslav Řezníček Marcela Sedláková Eva Heinová vedoucí oddělení finanční účetní účetní mzdová účetní bezpečnostní technik stavební technik personalistka sekretářka, účetní oblastní správce IT materiálová účetní (na MD) materiálová účetní(zástup za MD) V roce 2006 nedošlo k významnějším změnám. Z oddělení správy fondů byl od ledna převeden Bc. Michal Štorek do oddělení využívání a dokumentace, Alena Tošovská byla od srpna z uklízečky přeřazena na funkci manipulační pracovnice. V březnu ukončila pracovní poměr Věra Rozlílková, na jejíž místo (zástup za mateřskou) byl v dubnu přijat Mgr. Jan Pavlíček, absolvent archivnictví FF MU v Brně. Dohoda o provedení práce byla uzavřena s bývalými pracovníky SOA PhDr. Tomášem Šimkem (leden březen, září listopad) a Vlastou Šimkovou (březen duben). Odbornou praxi vykonali studenti archivnictví Univerzity Hradec Králové Petr Hažmuka a Vladimír Vaníček. Emeritními řediteli SOA v Zámrsku PhDr. Tomáši Šimkovi a emeritnímu řediteli SOkA Svitavy PhDr. Jindřichu Růžičkovi, CSc., udělil ministr vnitra České republiky Ivan Langer dne 17. října 2006 medaili Za zásluhy o české archivnictví. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Kapacita ukládacích prostor činí cca 400 bm.

5 Celkové množství archiválií k Celkové množství archivních souborů , 27 bm fondů a sbírek Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Viz tabulky II. č. 1 a 2 tabulkové části výroční zprávy. III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová) Činnost archivu v oblasti předarchivní péče vycházela ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), který ukládá archivům povinnost provádět výběr archiválií, poskytovat metodickou pomoc původcům dokumentů a také kontrolu plnění ustanovené zákona. a) Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení: Vystaveno celkem 277 protokolů o výběru archiválií u 268 původců. Z toho 55 u veřejnoprávních (50 s převzetím archiválií, 5 bez převzetí archiválií) a 222 u soukromoprávních původců (67 s převzetím, 155 bez převzetí archiválií). - mimo skartační řízení: Vystaveno celkem 41 protokolů o výběru archiválií u 41 původců. Většinou se jednalo o výběry prováděné u likvidovaných společností v návaznosti na povinnosti likvidátorů při výmazu obchodních společností. - trvalé skartační souhlasy : 10 V průběhu celého roku pokračoval výběr archiválií ve skartačním řízení u nástupce SPT TELECOM, s.p. nyní Telefónica, a.s. který má svou centrální spisovnu umístěnu v Jičíně. V roce 2006 byly předány archiválie do příslušného fondu Národního archivu a byl zahájen výběr archiválií, patřících do Zemského archivu v Opavě a SOA v Praze. Viz tabulka III. č.1 a) b) b) Metodická jednání Veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů byla poskytována metodická pomoc formou hromadných školení, individuálních konzultací přímo na pracovišti v Hradci Králové, telefonicky či v souvislosti se skartačním řízením na místě. Pozornost byla věnována původcům zejména pokud šlo o systémové otázky vedení spisové služby, tvorbu a úpravu spisových norem, práva a povinnosti držitelů archiválií, podmínky pro získání koncese vedení spisovny a získání potvrzení pro likvidované firmy. Celkem bylo provedeno cca 82 metodických jednání pro všechny typy původců. V roce 2006 bylo provedeno celkem 10 hromadných školení (J. Rychlíková, H. Pochobradská):

6 - Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín (celkem pro cca 100 účastníků), - čtvrtletní školení pro úředníky Královéhradeckého kraje (cca 100), - Univerzita Pardubice (cca 70), - Finanční ředitelství Hradec Králové (cca 50), - Státní vodohospodářská správa pracoviště Hradec Králové (cca 50), - 5 školení pro veřejnoprávní i soukromoprávní původce po cca 20 účastnících. Účast na grantu Evropských sociálních fondů (ESF) s Univerzitou Hradec Králové a Hospodářskou komorou v Hradci Králové na projektu Moderní spisová a archivní služba (www.uhk.cz/uhkidv). V rámci tohoto grantu proběhly 4 kurzy zaměřené na různé cílové profesní skupiny, a to pro vyšší management, zaměřený na archivní a související legislativu, na střední a nižší management, který je zapojen do procesu řízení spisové služby, dále pracovníky spisoven, úředníky a sekretářky, poskytující především podrobné informace o vedení spisové služby. Poslední skupinou byli pracovníci informačních technologií, kteří se často na systémech spisové služby podílejí jako tvůrci nebo správci elektronických systému nebo některých jejích součástí. Celkem se zúčastnilo 110 posluchačů především z oblasti veřejnoprávních původců. Projekt byl zakončen dvěma workshopy, kde proběhla diskuse mezi účastníky a většinou lektorů. Zřetelným efektem projektu je zvýšený zájem původců o další spolupráci s archivem. (H. Pochobradská, R. Pokorný, J. Rychlíková). Posuzování spisových norem celkem 54 Průběžně pokračovala jednání nad tvorbou spisových norem, které jsou upravovány veřejnoprávními původci v souvislosti s jejich organizačními změnami např. Divadlo Drak Hradec Králové (změna z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou) nebo v souvislosti s nedořešenými změnami centrálních spisových norem (Pošta s.p. pobočka Pardubice, ÚZSVM Hradec Králové, Lesy ČR s.p.hradec Králové apod.). c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedly archivní inspektorky Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr. Helena Pochobradská a Jana Vinklerová celkem 8 státních kontrol : - Krajská hygienická stanice Pardubice - Krajská hygienická stanice Hradec Králové - Krajský úřad Pardubického kraje - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Univerzita Pardubice - Univerzita Hradec Králové - Obvodní báňský úřad Trutnov - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví - splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců a v jednom případě 64 a 83 odst. 2. Na všech kontrolních akcích byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Námitky k protokolu nebyly podány. Spisovny kontrolovaných původců ani v jednom případě nesplňují všechny požadavky stanovené zákonem. Jsou umisťovány do prostor v suterénech se špatnými klimatickými podmínkami (zejména vysoká vlhkost, špatná

7 větratelnost, chybí přístroje pro měření vlhkosti a teploty). Častým problémem je ohrožení vodou, jak dešťovou (sklepními okýnky přímo s pozemních komunikací), tak vodou z potrubí, které vede někdy přímo nad regály s uloženými spisy. Mnohde jsou nedostatečně řešena bezpečnostní opatření proti vniknutí neoprávněných osob (chybí EZS a bezpečnostní dokumentace). Protipožární zabezpečení naráží na rozdílná ustanovení archivního zákona a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 246/2001 Sb. Zatímco archivní zákon požaduje stejná opatření pro archivy i spisovny, uvedené směrnice považují spisovny za méně rizikové a nestanovují povinnost instalovat v těchto prostorách systém EPS. Všechny kontrolované osoby byly řádně seznámeny s protokoly ze státní kontroly a v některých případech již na výsledky kontroly navázala jednání s příslušnými kompetentními osobami s cílem odstranit zjištěné nedostatky. K nejrazantnějším změnám se chystají oba krajské úřady: Krajský úřad Královéhradeckého kraje buduje nové sídlo, jehož součástí bude také ústřední spisovna, v Pardubicích se počítá s rekonstrukcí již stojícího objektu, prozatím využívaného k jiným účelům. Nedostatky ostatních kontrolovaných původců jsou dílčí, jejich odstranění je realizovatelné a bude postupně ze strany archivu ověřováno. d) Další činnosti Pracovnice oddělení dále používaly program REGIA, sloužící k evidenci organizací v předarchivní péči SOA Zámrsk a diferenciaci předarchivního dohledu v rámci oblasti. J. Vinklerová provedla celkovou revizi a reorganizaci listů fondů soukromoprávních původců. Zavedla novou registraturu pro likvidované společnosti, společnosti v konkurzu a koncesované spisovny. Odpovídajícím způsobem zaznamenala změny do programu Regia. Komerční spisovny V souladu s pokynem ředitele ASMV Čj. AS-113/Ř-2005, byly posuzovány žádosti o vydání koncese vedení spisovny. Celkem bylo vydáno 5 stanovisek k vydání koncese, z toho 4 souhlasná. Archiválie mimo archiv Pokračovalo postupné prověřování a aktualizace evidence archiválií uložených mimo archiv jak u podniků tak u vědeckých a kulturních institucí. Zatím neúspěšně probíhají diskuse, týkající se nové evidence archiválií v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Akreditované archivy Ve správní oblasti SOA v Zámrsku existuje od roku 2005 jediný akreditovaný archiv, a to na Univerzitě Hradec Králové. Vedoucí archivu je v kontaktu s metodickým oddělením a řídí se jeho pokyny v oblasti úprav vnitřní spisové normy i dalších odborných činností. Správní řízení Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. Pracovnice oddělení předarchivní péče v průběhu roku prováděly následující činnosti: - připomínkovaly připravované metodické materiály, ASMV a vyhlášky ( MZd.) souvisejících se spisovou službou a odbornou archivní činností,

8 - připravovaly soupisy písemností uložených u soukromých spisoven, - zpracovávaly přírůstky archiválií od likvidovaných společností, - třídily kopie výpisů z OR a Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zasílaných do SOA Zámrsk, - fyzicky přebíraly a zpracovávaly archiválie z Petrof s.r.o. Hradec Králové. Metodické pokyny Na základě školení, porad a metodiky poskytnuté odborem archivní správy a studia příslušné legislativy byl vytvořen v první polovině roku pokyn o výkonu státní kontroly. Zároveň bylo provedeno školení archivních inspektorů k této problematice. 2. Zpracování archiválií Pořádací a inventarizační práce byly v první polovině roku 2006 poněkud komplikovány realizací investičních akcí v centrále SOA v Zámrsku (výměna oken v budově zámku a v prvním patře budovy B, zhotovení strukturované kabeláže slaboproudých rozvodů, stavební úpravy kanceláří, výměna elektroinstalace). Plánované úkoly v této oblasti se proto nepodařilo zcela splnit. Mgr. Jiří Kuba pokračoval v pořádání archivního fondu Státního oblastního archivu v Zámrsku II (1960) ( zpracována polovina z 20 bm). Hana Machatová dokončila přepis lokačních přehledů fondů II. oddělení do modulu Peva Lokace a uspořádala fondy Zemědělské stavby Hradec Králové (4,25 bm) a Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) (0,35 bm). Roztřídila fond Zemědělské stavby Vysoké Mýto (13,50 bm). Další 3 plánované fondy Zemědělské stavby s.p. zpracuje v roce Mgr. Martin Paukrt pokračoval v dořazování a inventarizaci spisových manipulací z 19. století rozsáhlého fondu Velkostatek Opočno. Dokončení přechází do roku Bc. Michal Štorek ukončil inventarizaci knih uvedeného fondu. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik v rozsahu 400 bm a bylo zahájeno jejich třídění, aby mohly být do konce 2007 předány k uložení do okresních archivů. PhDr. Václav Pitucha pokračoval v pořádání fondu Rodinný archiv Schaumburg Lippe Náchod (celá metráž 27 bm je roztříděna). V poslední čtvrtině roku se Dr. Pitucha věnoval soupisové akci Kdo byl kdo v říšské župě Sudety , přičemž uspořádal fond Úřad práce Trutnov (1 bm). PhDr. Michael Skopal roztřídil 15 bm z celkového množství 20 bm fondu Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou 18. stol a uspořádal 6 bm rodinné korespondence. PhDr. Marie Skopalová se většinu roku věnovala zpracování soupisové akce k vystěhování zemědělců v 50. letech,což se projevilo ve zpracování plánovaného fondu Krajský soud Jičín (inventarizovány úřední knihy v rozsahu 30 bm). Mgr. Jiří Vozar dokončil inventarizaci fondu Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad (3,50 bm) a roztřídil polovinu metráže (cca 25 bm z 56) fondu Velkostatek Chotěboř. Zuzana Dubová dokončila katalogizaci spisů fondu Mimořádný lidový soud Chrudim (317 záznamů) a uspořádala vytříděné spisy náležející do fondu Krajský soud Chrudim II (1951) (včetně věznice) celkem 4,74 bm. Dokončila přepis lokačních přehledů fondů I. odd. do programu Peva Lokace. Vlasta Šimková formou dohody o provedení práce katalogizovala zápisy ze zasedání předsednictva KV KSČ Hradec Králové (655 záznamů).

9 Marie Mrázková rejstříkovala katalog zápisů ze zasedání předsednictva KV KSČ Pardubice Bc. Michal Štorek zahájil pořádání dodatků fondu Velkostatek Rychmburk (Předhradí) Chroustovice Košumberk. Drobné podnikatelské fondy obuvníků byly reinventarizovány zejména z důvodů katastrofálního uložení a nevyhovujících zastaralých pomůcek (sdružený inventář). (H. Pochobradská, J. Vinklerová). Byly dokončeny inventarizační práce tří fondů - NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha (21,85 bm), NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice (6,37 bm) a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice (0,07 bm). Po zpracování byly sloučeny v celkovém rozsahu 13,8 bm. (Bc. J. Nechvíle). Přehled pořádacích prací za SOA v Zámrsku za rok 2006 Pořádání: NAD 3888 Závodní výbor ROH Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0, 23 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3889 SSM Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, , J. Přikrylová; 0,11 bm, prozatímní inventární seznam. NAD 3892 Československá vědeckotechnická společnost Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p., Špindlerův Mlýn, , J. Přikrylová; 0, 07 bm, prozatímní inventární seznam. Inventarizace: - dokončené fondy: NAD 28 Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad, , J. Vozar; 3,5 bm NAD 723 Zemědělské stavby Hradec Králové , H. Machatová; 4,25 bm (vnitřní skartace 12,05) NAD 710 Základní organizace ROH Zemědělské stavby Hradec Králové (1960) , H. Machatová; 0, 35 bm ( vnitřní skartace 0,70 bm). NAD 592 Asalbert Riedel, továrna na kůže a kožené zboží, Třebechovice pod Orebem, (1949), J. Přikrylová; 1,37 bm (vnitřní skartace 4, 01 bm) dokončení z roku NAD 2557 Krkonošské hotely Vrchlabí, s.p. Špindlerův Mlýn, (1946) , J. Přikrylová; 2,53 bm (vnitřní skartace 0,87 bm). NAD 1527 Krajský výbor Českého svazu výrobních družstev Hradec Králové, (1991), J. Přikrylová; 10,45 bm (vnitřní skartace 15,18 bm, 1,44 vytříděno do jiných fondů). NAD 3881 Krajský svaz výrobních družstev Pardubice, , J. Přikrylová; 1,10 bm. NAD 2671 Závodní výbor ROH Československé závody naftových motorů Praha n.p., závod Plotiště nad Labem, , J. Přikrylová; 0,85 bm (vnitřní skartace 0, 58 bm).

10 NAD 1188 Fantovy závody a.s. Praha ; 21,85 bm, NAD 1189 Fantovy závody, rafinerie minerálních olejů, Pardubice; 6,37 bm a NAD 3759 Závodní rada Fantovy závody Pardubice; 0,07 bm., J. Nechvíle, po zpracování a sloučení celkem 13,8 bm, (vnitřní skartace 13,8 bm), inventář dokončen počátkem roku nedokončené fondy NAD 116, Státní oblastní archiv Zámrsk II. (1960) , J. Kuba, zpracováno 5 bm (celkem 10 z 20 bm) rok dokončení NAD 269, Rodinný archiv Schaumburg-Lippe Náchod, , V. Pitucha, Roztříděn celý fond 27 bm. NAD 265, Rodinný archiv Kinských Chlumec nad Cidlinou II., 18.stol. 1948, M.Skopal, roztříděno 15 bm z 24 bm. NAD 375, Velkostatek Opočno ; T. Šimek, M. Paukrt, J. Kuba, M. Štorek. NAD 205 Krajský soud Jičín , M. Skopalová, inventarizováno 30 bm. NAD 337 Velkostatek Chotěboř , J. Vozar, roztříděno 25 bm ( z 56 bm) NAD 493 Zemědělské stavby Vysoké Mýto , M. Machatová; roztříděn celý fond 13,50 bm. NAD 3485 Úřad práce Trutnov , V.Pitucha, uspořádán 1 bm. NAD 204 Krajský soud Chrudim II (1951), Z. Dubová, uspořádáno 4,74 bm. NAD 1249 Vladislav Roubal, továrna na obuv, Týniště nad Orlicí, , J. Vinklerová, zbývá dokončit 0,6 bm. Reinventarizace: NAD 1263 Michala Lüwita syn, továrna na obuv, Heřmanův Městec, , H. Pochobradská, celkem 0,25 bm (vnitřní skartace 0,01 bm). NAD 1351, Leopold Dudešek a spol., IBIS, Pardubice, , H. Pochobradská; 0,8 bm (vnitřní skartace 0,45 bm). NAD 601 Spojené koželužské závody a. s., A. a J. Nejedlý Kostelec nad Orlicí, (1952), J. Vinklerová; 1,63 bm, (vnitřní skartace 0,83 bm). NAD 1352 František Branda a spol., továrna na obuv, Holice, , J. Vinklerová; 0,29 bm ( vnitřní skartace 0,05 bm). NAD 1350 Bohumil Faltys, tovární výroba obuvi Holice, , J. Vinklerová; 0,40 bm (vnitřní skartace 0,35 bm). NAD 1248 Suchánek Martinec, továrna na obuv, Sezemice, , J. Vinklerová; 0, 55 bm ( vnitřní skartace 0,53 bm).

11 NAD 1262 Kovářík Okřínek, továrna na obuv KO VO, Pardubice, , J. Vinklerová; 0, 78 bm ( vnitřní skartace 0,33). NAD 1260 W.Olbert, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí, (1954), J. Vinklerová; 0,94 bm (vnitřní skartace 0,17 bm). Katalogizace NAD 1385 Mimořádný lidový soud Chrudim , Z. Dubová, 317 záznamů. NAD 1110, KV KSČ Hradec Králové- zápisy ze zasedání předsednictev z let ), V. Šimková, 655 záznamů. V roce 2006 bylo zpracováno celkem 178, 23 bm, definitivně inventarizováno 48, 38 bm a průběžně formou PIS 35, 41 bm archiválií. Celkem bylo pořízeno 972 katalogizačních záznamů. Viz tabulka III. č. 3 tabulkové části výroční zprávy Pomocné práce Po výměně oken v zámecké části archivu byla provedena očista archiválií ve všech depozitářích budovy A. Stavební úpravy ve dvou depozitářích budovy D a v depotu F 1.05 včetně výměny regálů si vyžádaly lokální přesuny archiválií. Z depozitáře v Hostovicích byly do Zámrsku převezeny druhopisy matrik a naopak do Hostovic bylo přesunuto 68 fondů oddělení správy podnikatelských fondů v rozsahu cca 486, 42 bm. 3. Využívání archiválií a) Badatelská agenda - Počet založených badatelských listů celkem 703, z toho cizinci 86 (= 12,2 %) - Celkové množství návštěv 2316, z toho cizinci 206, - 71 % všech návštěv se uskutečnilo pro genealogické účely ( tj návštěv ) Badatelna byla pro veřejnost uzavřena od do kvůli výměně oken, budování strukturované sítě, malování a výměně koberců a od do , po zbytek roku byla otevřena každé pracovní pondělí, úterý, středu a čtvrtek, počet dní, kdy bylo otevřeno, tak činil 124. Průměrná návštěvnost na jeden den činila téměř 19 badatelů, nejvyšší návštěvnost byla tradičně v letních měsících červenci a srpnu (22, resp. 23 badatelů na den) a v květnu po znovuotevření badatelny (22, 5 badatelů na den). Celkový počet předložených matrik za rok činil kusů, mikrofilmů bylo předloženo kusů, ostatních evidenčních jednotek z jiných fondů kusů. Počet zápůjček archiválií ze SOA činil 76, výpůjček do SOA 6. Pořizování kopií: Pracovnicí fotodílny bylo pořízeno téměř kusů reprodukcí archiválií pro žadatele (pokles o 47 % oproti r. 2005, nadále se tak projevuje trend používání vlastního digitálního fotoaparátu badateli pro pořizování reprodukcí z předloženého archivního materiálu; částečně mělo vliv i uzavření badatelny a depozitářů matrik kvůli stavebním pracem), převažovaly kopie z knih (zejména matrik). Rešerše, výpisy a opisy pro správní účely, badatele, tuzemské a zahraniční žadatele, společenské účely Pro žadatele bylo vyřízeno celkem 767 rešerší a dotazů:

12 - 375 žádostí pro účely úřední podkladů k vystavení matričních dokladů a výpisů z matrik - 58 matričních pátrání a ostatních rešerší dalších badatelských dotazů Archiv se podílel na zpracování biografické příručky "Kdo byl kdo v Sudetské župě "; PhDr. V. Pitucha regentoval poznámky k 71 osobám. PhDr. M. Skopalová zpracovala elaborát v rozsahu 184 stran k soupisové akci nuceně vystěhovaných zemědělských rodin v 50. letech 20. století. PhDr. T. Šimek připravil do tisku Soupis pečetí a pečetidel východočeských archivů b) Vědecko výzkumná činnost, přednášky, konference, výuka na školách, výstavy vlastní a ve spolupráci, spolupráce s medii, zahraniční styky Výstavy Archiv se podílel zapůjčením archiválií na genealogické výstavě Back to The Homeland v Národním archivu v Praze. Účast na konferencích Nekatolíci v českých zemích v 18. století v Polabském muzeu v Poděbradech (M. Novotný) - příspěvek: Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století, Sjezd českých historiků v Pardubicích (Mgr. M. Novotný, Mgr. J. Rychlíková), Seminář o digitální fotografii v SOkA Pardubice ( Bc. M. Štorek, L. Šípka, I. Vodstrčilová), Seminář restaurátorů a historiků v Třeboni (J. Mládková), Škola historiků - Univerzita Hradec Králové (Bc. J. Nechvíle). Přednášky - Reversy navrátilců do církve - nekatolíci ve farnosti České Heřmanice v 70. letech 18. století předneseno na konferenci v Poděbradech viz výše ( Mgr. M.Novotný), - Současný systém předarchivní péče v ČR na Fakultě ekonomicko správní (Mgr.H. Pochobradská), - Spisová služba a kancelářské systémy soubor přednášek na katedře humanitních studií Univerzity Pardubice (Mgr. H. Pochobradská) a na katedře pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové (Mgr. J. Rychlíková), Několik přednášek a dva workshopy v rámci projektu Moderní spisová a archivní služba, na Univerzitě Hradec Králové z prostředků Evropských sociálních fondů. Viz kapitola předarchivní péče (Mgr. R. Pokorný,Mgr. H. Pochobradská, Mgr. J. Rychlíková). c) Ediční a publikační činnost

13 Pracovníci archivu zpracovali část příspěvků pro 10. svazek Sborníku prací východočeských archivů včetně výroční zprávy o činnosti SOA za rok Viz příloha č. 8 výroční zprávy. IV. Stav archiválií (ochrana, evidence) Přehled celkového stavu archivního materiálu k Celkem archiválií ,27 bm Počet nezpracovaných metrů ,98 bm (39,69%) Počet zpracovaných metrů ,29 bm (60,30%) Počet inventarizovaných metrů ,41 bm (45,67%) Výsledky dosažené v roce 2006 Zpracováno Inventarizováno celkem Katalogizace celkem 178,23 bm 83,79 bm 972 záznamů Přírůstky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizováno Nezpracovaného materiálu celkem bm 23,67 bm 0,00 bm 121,91 bm 145,58 bm Úbytky roku 2006 Uspořádaného materiálu z toho inventarizovaného Nezpracovaného materiálu celkem bm 4,81 bm 4,81 bm 2,66 bm 7,47 bm Přírůstky K zajímavým přírůstkům, které archiv pravidelně přebírá patří Inspektorát bezpečnosti práce Hadec Králové, Finanční ředitelství Hradec Králové, Státní zemědělská a potravinářská inspekce Hradec Králové, lesní závody od Lesů ČR,s.p. a lesních akciových společností, spisy státních statků ze Státního statku Jeneč a správního meziarchivu v Citonicích. K mimořádným přírůstkům patří dodatek k fondu státního podniku Petrof Hradec Králové a jeho nástupců, který byl do archivu předán v souvislosti se stěhováním spisovny jeho nástupce Petrof s.r.o. Hradec Králové. Delimitací ze SOkA Chrudim byly předány archiválie do fondu Velkostatek Medlešice a Rodinný archiv Wiederspergů Medlešice (1,5 bm) nalezené na zámku v Medlešicích. Od Státního oblastního archivu v Třeboni byly převzaty archiválie do fondu Velkostatek Štoky Střítež Horní Cerekev v celkovém rozsahu 22,8 bm.

14 Úbytky Do SOA v Třeboni, pracoviště Jindřichův Hradec byly delimitovány fondy Vysoké Veselí - Volanice a Paarský cukrovar Vysoké Veselí (1,65 bm). Národnímu archivu v Praze byly předány tři fondy františkánských konventů Moravská Třebová, Hostinné a Turnov tj. celkem 5,6 bm. Pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely: mikrofilmováno políček, vyvoláno políček. Pořizování reprodukcí pro studijní účely: kopírováno a vyvoláno políček, jednalo se o reprodukce knih ze Sbírky matrik východočeského kraje. Viz tabulka č. IV. 2. Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti Viz tabulka č. IV. 3. Množství zhotovených kopií za r V. Konzervace a restaurování archiválií 1. Dílna SOA v Zámrsku Personální obsazení: Jitka Mládková Materiálně technické vybavení: beze změn, doplňování spotřebního materiálu zajišťuje BcA. R. Andrlová ze SOkA Chrudim, Dílna kromě restaurování archiválií a dezinfekčních zásahů zajišťovala též vazbu archivních pomůcek, plánů práce a zpráv o činnosti archivu. Restaurátorské práce v roce 2006: archiv fond sign., kniha č. apod. forma SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Borohrádek, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Hostinné, sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Opatov, sign. M kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Rokytnice v O.h., sign kniha SOA Zámrsk Sbírka matrik východočeského kraje f.ú. Smidary, sign kniha SOA Zámrsk Velkostatek Opočno obecní účet města Třebechovice 1797 kniha SOA Zámrsk Velkostatek Pardubice mapy č mapy SOA Zámrsk Velkostatek Potštejn mapa č. 3 mapa SOkA Jičín Archiv města Jičín kniha č. 1 kniha Dezinfekční zásahy v r. 2006: archiv fond kart. č. forma SOA Zámrsk Velkostatek Lanškroun kart. č. 331 spisy SOA Zámrsk Velkostatek Opočno nemanip. spisy SOA Zámrsk Velkostatek Rokytnice v Orlických horách kart. č. 191, 192 spisy SOkA Trutnov Čtenářská zábavní beseda Malé Svatoňovice kniha viz v příloze tabulku č. V. 1. Konzervace a restaurování 2. Dílna v SOkA Chrudim Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: BcA. Romana Andrlová, BcA. Kristýna Dvořáková.

15 Restaurátorské průzkumy: Restaurátorky prováděly průzkum fyzického stavu nejstarších pergamenových listin ve fondech archivů měst a cechů, SOkA Chrudim a průzkum z hlediska napadení plísní spisovny Městského úřadu Nechanice. Restaurátorské práce v roce 2006: - BcA. R. Andrlová SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, odd. I, inv. č. 526, č. kn. 370 (kniha - kulturní památka), SOkA Svitavy, Fond Cech pekařů a perníkářů Litomyšl, inv. č. 1 (pergamenová listina kulturní památka), SOkA Rychnov nad Kněžnou, Fond Archiv města Rychnov nad Kněžnou, Kniha městská purkrechtní D, r , SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, kniha inv. č. 384, SOkA Chrudim, Fond Děkanství Chrudim, výpověď Doroty Skákalíkové o příběhu s obrazem sv. Salvatora. - BcA. K. Dvořáková SOkA Svitavy, Fond Gymnázium Litomyšl, AKP č. 67, odd. I, inv. č. 525, č. kn. 369,kniha, SOkA Svitavy, Fond Cech řezníků Litomyšl, AKP č. 66, inv. č. 1, perg. Listina, SOkAChrudim, Fond Archiv obce Kameničky, kronika obce z roku 1836 SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim II, inv. č. 47, r. 1819, Zápisy o schůzích politické komise od roku 1819, kniha, SOkA Chrudim, Fond Archiv města Chrudim I, inv. č. 1, r. 1357, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Lázně Bělohrad, inv. č. 139, r. 1722, pergamenová listina, SOkA Jičín.Fond, Archiv města Mlázovice, inv. č. 1, č. kr. 1, r. 1784, pergamenová listina. Dezinfekční zásahy a další práce: - BcA. Kristýna Dvořáková provedla desinfekci knih z archivního fondu Farní úřad Slatiňany a aktového materiálu z fondu Svaz mladých Chrudim. - BcA. R. Anrlová zhotovila 75 ochranných obalů na nejstarší knižní fond archivu města Chrudim. 3. Dílna v SOkA Pardubice Personální obsazení konzervátorské a restaurátorské dílny: Zuzana Nováková restaurátorka, Karla Mimrová knihařka. Materiálně technické vybavení: doplněna zvlhčovací komora Restaurátorské práce v roce 2006 : SOkA Náchod, Archiv města Náchod, pergamenové listiny, 11 ks, SOkA Trutnov, Cech ševců Trutnov, mistrovská kniha , SOkA Trutnov, Cech soukeníků Vrchlabí, perg. Listina 1554, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, kniha artikulí 1686, SOkA Trutnov, Cech tkalců Vrchlabí, perg. Listina 1649, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech cvilinkářů, barchetníků a tkalců Dvůr Králové n. L., listina 1675, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap. Knihové privilegium 1677, přivěšená pečeť, SOkA Trutnov, Cech hrnčířů Dvůr Králové n.l., pap., perg. Kniha artikulí 1674, přivěšená pečeť, SOkA Svitavy, AKP č.66, AF Pekaři a perníkáři Litomyšl, inv. č. 1, listina litomyšlského biskupa Jana II. ze Středy z 28. srpna 1357, SOkA Svitavy, AM Polička, pergamenové listiny, 3 ks, SOkA Hradec Králové: AM Hradec Králové, plán opevnění Další práce:

16 Rekonzervace 36 pečetí z fondů archivů měst; výroba a opravy ochranných obalů; vazba periodik, časopisů a ostatních tiskovin. Bylo provedeno základní ošetření havarijního stavu nalezených tiskovin z pomníku Dražkov u Sezemic. Na žádost Muzea východních Čech byly restaurovány, konzervovány a opatřeny ochranným obalem velni poškozené listiny z roku 1867 nález z pruského pomníku z Chlumu u Hradce Králové. Restaurátorky průběžně dezinfikovaly kontaminované přírůstky, prováděly průběžná měření a organizovaly práce související s chodem restaurátorského pracoviště. Konzultovaly plošné ošetření plísně v depozitáři Jana Palacha. Instalovaly výstavu Sdružení československých dobrovolníků ve Francii. VI. Knihovna Přírůstků do knihovny svazků Stav knihovního fondu na konci roku svazků Počet výpůjček za ok Evidence knihovního fondu je vedena v programu CLAVIUS, katalog knihovny je přístupný všem uživatelům ve vnitřní síti centrály SOA v Zámrsku. VII. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářské zabezpečení archivu 1. Řízení archivu Kromě pravidelných porad ředitelů oblastních archivů, kterých se účastnil ředitel SOA v Zámrsku byli na porady a odborné konzultace vysíláni ostatní pracovníci archivu. Jednalo se o následující porady a schůzky: Porady metodiků SOA, NA a AS MV v Hradci Králové (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV ve Filipovicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská, J. Vinklerová). Porada metodiků SOA, NA a AS MV v Chudenicích (Mgr. J. Rychlíková, Mgr. H. Pochobradská). Schůzka k připomínkování standardu pro elektronickou spisovou službu - MOREQ (Mgr. R. Pokorný, SOkA Hradec Králové). Ve spolupráci s odborem archivní správy bylo dokončeno správní řízení a uložení pokuty za správní delikt podle ustanovení 74 písm. o) a písm. q) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve výši ,- Kč. V průběhu roku se scházely porady ředitele s řediteli okresních archivů a vedoucí SOA. Kromě těchto porad se pořádaly na oblastní úrovni tematické schůzky se zaměřením na konkrétní odbornou problematiku: porady informatiků, porady pro archivní inspektory v souvislosti s přípravou pokynu o státní kontrole ( v Hradci Králové). Na základě vnitřního auditu informačních technologií byl vydán pokyn upravující náležitosti evidence a nakládání s výpočetní technikou.

17 2. Hmotné a technické zabezpečení archivu Čerpání rozpočtu v roce 2006: Státní oblastní archiv v Zámrsku je ze zákona č. 320/2002 Sb. zřízen jako samostatná organizační složka státu přímo řízená MV ČR. Rozpočtové prostředky byly použity na nákup energií, materiálu, služeb a zajištění oprav na všech objektech. Celkové čerpání rozpočtu v roce 2006 uvádí následující přehled: Příjmy Celkový objem příjmů SOA Zámrsk v roce 2006 představoval 4, ,- Kč, z toho: - příjmy z vlastní činnosti (vyhotovené rešerše a pořizování kopií archiválií pro potřeby badatelů, nájemné ze služ.bytů a NP) ve výši ,- Kč. - příjmy z prodeje nekapitálového majetku ve výši ,- Kč - kapitálové příjmy (prodej nepotřebného majetku) ve výši ,- Kč Celkovou výši příjmů Státního oblastního archivu v Zámrsku v roce 2006 zkresluje převod prostředků z vlastních fondů ve výši 3, ,-Kč. Výdaje Celkové výdaje jsou proti roku 2005 vyšší z důvodu použití prostředků rezervního fondu předchozích let, zejména v oblasti kapitálových výdajů na dokončení realizace akcí zahájených v roce Objem ostatních provozních výdajů se podstatně nezměnil, změny jsou proti předchozím letům pouze ve struktuře výdajů (zvýšením cen energií došlo k přesunu prostředků z ostatních položek do výdajů za paliva a energie ). Rezervní fond Do rezervního fondu převedl SOA Zámrsk v roce 2006 prostředky v celkové výši ,-Kč, z toho ,- Kč z běžných výdajů a ,-Kč z výdajů na programové financování Mimorozpočtové zdroje Schválený rozpočet SOA Zámrsk byl překročen v souladu se zákonem č. 218/200 Sb. o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3, ,- Kč. Kapitálové výdaje Byly dokončeny akce zahájené v roce 2005: - Strukturovaná síť SOA v Zámrsku - centrála - Kamerový systém SOkA Ústí nad Orlicí - Výpočetní technika celá oblast - Strukturovaná síť SOkA Jičín - Kamerový systém SOkAPardubice Z nově zahajovaných akcí byl pořízen knihovnický software CLAVIUS a dále místo nerealizované dodávky digitálního knižního skeneru bylo doplněno digitální záznamové zařízení v SOkA Chrudim a Hradec Králové a rozšířen systém EPS v centrále SOA Zámrsk a SOkA Svitavy.

18 Investiční akce v centrále SOA v Zámrsku - Realizace závěrů energetického auditu : výměna oken v budově zámku a v 1. patře budovy B; zateplení podlah půdních prostor v budově A a části budov D a F. - Slaboproudé rozvody strukturovaná síť, telefonní rozvody, posílení elektroinstalace, posílení kamerového systému v badatelně, rozšíření požární signalizace na celý areál kromě budovy B a přízemí budovy C, vytvoření tras pro elektronické monitorování teploty a vlhkosti v budově A, vytvoření tras pro zabezpečovací signalizaci v budovách A a B). Elektornická požární signalizace doplnění čidel v budově zámku, kabeláž a čidla v budovách E a F, ústředna. Stavební opravy v centrále SOA v Zámrsku V souvislosti s realizací energetického auditu provedena oprava půdy ( odkornění podbití, nástřik proti škůdcům, úklid), opraveny dvě kanceláře ve druhém patře, vymalovýny chodby, badatelna a předsálí. V budově B bylo opraveno 6 kanceláří a částečně pořízen nový nábytek; byly opraveny dva depozitáře v budově D a depozitář F1.01 včetně výměny regálů. 3. Vzdělávání zaměstnanců Mgr. M. Novotný - doktorandské studium na FF MU v Brně. Bc. M. Štorek - magisterské studium archivnictví na FHS v Hradci Králové. Bc. J. Nechvíle - magisterské studium na FF Univerzity Pardubice. J. Mládková - stáž v restaurátorské dílně Národního archivu v Praze. Archiváři se účastnili pravidelných školení pro práci s programem PEVA v Benešově u Prahy, školení BOZP, školení řidičů apod. 4. Administrativní práce V podacím deníku centrály v Zámrsku evidováno celkem 1784 čísel jednacích. V podacím deníku na ekonomickém pracovišti v Pardubicích celkem 1172 čísel jednacích. V podacím deníku na odd. metodiky a předarchivní péče v Hradci Králové celkem 857 čísel jednacích. Ve fotodílně vyhotoveno téměř kusů xerokopií pro služební potřebu (pokles o téměř 55 % oproti r. 2005), pořízena fotodokumentace pro konzervátorskou dílnu a fotodokumentace staveb v areálu archivu. Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok státní okresní archivy Státní okresní archiv v Hradci Králové Státní okresní archiv v Chrudimi Státní okresní archiv v Jičíně Státní okresní archiv v Náchodě Státní okresní archiv v Pardubicích

19 Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou Státní okresní archiv ve Svitavách se sídlem v Litomyšli Státní okresní archiv v Trutnově Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Společnou prioritou všech archivů byly v roce 2006 pořádací práce, které měly zpřístupnit co největší množství archiválií badatelské veřejnosti. V rámci předarchivní péče pokračovala metodická pomoc původcům a ve druhé polovině roku byly zahájeny státní kontroly u určených původců. Zástupci všech archivů řešili společné problémy odborné praxe na tematických schůzkách a poradách pro předarchivní péči, pro zavádění programu JANUS a na poradách informatiků. Stav restaurátorských prací je součástí správy za SOA v Zámrsku. Publikační činnost archivářů je uvedena v samostatné příloze výroční zprávy. Státní okresní archiv Hradec Králové Škroupova ul. 695 centrála Hradec Králové tel ředitel, sekretariát, mobil fax , depozitář : Třesovice č.p. 32, tel. I. Personální podmínky archivu Mgr. Radek Pokorný Jana Herzánová Bc. Jan Košek Radka Kubíčková Bc. Martin Landsmann Lukáš Matuška Bc. Pavel Mrkvička PhDr. Jiří Pavlík Ph.D. Petr Soldán Stanislava Svatoňová Mgr. Andrea Svatošová Miloš Vacek ředitel achivářka archivář uklízečka archivář manipulační dělník archivář archivář archivář archivářka archivářka archivář Mgr. R.Horký pracuje na dohodu o pracovní činnosti (katalogizace). V roce 2006 absolvovalo v archivu celkem

20 27 studentů svou povinnou studijní praxi. II. Celkové množství uložených archiválií (prostorové podmínky archivu) Celková úložní kapacita bm Rezerva úložní kapacity 415 bm Celkový stav k bm III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií 1. Předarchivní péče a) Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení - ve skartačním řízení - 21 (veřejnoprávní původci s převzetím archiválií) - mimo skartační řízení - 89 (soukromoprávní původci) b) Metodická jednání Metodické návštěvy, instruktážní jednání a pomoc s tvorbou skartačních a spisových řádů bylo provedeno celkem u 35 původců. Školení soukromoprávních původců celkem 7. Výkonem předarchivní péče byl pověřen Bc.M. Landsmanns ředitelem archivu Mgr. R. Pokorným, který působil jako lektor v rámci společného vzdělávacího projektu Univerzity Hradec Králové a SOA v Zámrsku Moderní spisová služba. c) Státní kontrola V souladu s ročním plánem státních kontrol SOA v Zámrsku, na základě zákonů č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a č. 552/ 1991 Sb. o státní kontrole, provedli archivní inspektoři Mgr. R. Pokorný a Bc. M. Landsmann celkem 6 státních kontrol. Předmětem kontrol byl 68 odst. 1 a 4 zákona o archivnictví splnění stavebně technických podmínek spisoven určených původců: Statutární město Hradec Králové, Město Nový Bydžov, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Nechanice, Město Smiřice, Město Třebechovice pod Orebem. Ve všech případech byla poskytnuta součinnost dle 14 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. 2. Zpracování archiválií V roce 2006 pokračovaly práce na pořádání větších kmenových fondů. Bylo dokončeno setřídění archivního fondu Okresní národní výbor v Hradci Králové v rozsahu 390 bm nacházejícím se ve stavu rozsypu. Plán byl splněn i vzhledem k neočekávanému navýšení prací u Okresního soudu Hradec Králové (skokové navýšení jednacích čísel za jednotlivé roky). Navíc oproti plánu bylo inventarizováno: Junák svaz junáků a skautek, středisko Třebechovice pod Erebem, , inventář, zpracovatel Mgr. R. Horký, 3, 05 bm. Navíc oproti plánu bylo katalogizováno: ONV Hradec Králové IV., , katalog, zpracovatel Mgr. R. Horký, katalogizováno celkem 2388 záznamů z 82 knih. viz tabulka č. III/3 Pomocné práce: Celkem bylo přestěhováno cca 250 bm archiválií (ONV Hradec Králové a Okresní soud Hradec Králové. Velký časový prostor byl věnován košilkování, kartonování a polepování kartonů štítky.

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 27 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-168/HK-28 Počet listů: 63 Počet příloh: 8/ listů příloh: 44 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 28 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-23/HK-29 Počet listů: 53 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2005 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel státního oblastního archivu V Zámrsku 2006 Obsah: str. Státní oblastní archiv v Zámrsku I. Personální situace

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2010 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-2011 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 50 Spisový znak: 003.2.1 Skartační znak:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2011 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-203/M-2012 Počet listů: 103 Počet příloh: 8/ listů příloh: 42 Spisový znak: 003.2.1 Skartační

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 číslo jednací: SOkAUO-119/2006 počet listů dokumentu: 16 počet příloh/listů: 19/27 Sp. zn.: 6.4/A5 Prostorové podmínky archivu Adresa

Více

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk A) Název zpracovatele : ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresa sídla : Zámek 1, 565 43 Zámrsk

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 č. j. : SOAZ-60/UO-2011 Počet listů: 14 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2011 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 4. ledna 2012 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012

Státní oblastní archiv v Zámrsku, přílohy k Výroční zprávě za rok 2012 Příloha č. 3 k č. j. SOAZ-M/2013-133 III. Výběr, zpracování a využívání archiválií Tabulka č. 1a Protokoly o výběru archiválií ve skartačním řízení Původce Počet původců Počet protokolů Množství vyřazených

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 č. j. : SOkAUO-80/2009 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006 Státní oblastní archiv v Plzni Roční zpráva 2006 Roční zpráva 2006 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ 306 12 Statutární

Více

Předarchivní péče základní pojmy. Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad

Předarchivní péče základní pojmy. Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad Předarchivní péče základní pojmy Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad Předarchivní péče - legislativa Zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 259/2012 Sb. Metodický návod pro kontrolu

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne )

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne ) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne 5. 12. 2006) Předkládá : PhDr. Taťjana Šabartová Zpracovaly:

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008

Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Výroční zpráva Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy za rok 2008 Sídlo archivu: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, udauk@ruk.cuni.cz, 224491463 Zřizovatel archivu: Univerzita Karlova

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor

*NACRX001PJHX* NACRX001PJHX prvotní identifikátor Národní archiv Archivní 4, 149 01 Praha 4 Chodovec telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292 fax: 974 847 214 e-mail: posta@nacr.cz ID datové schránky: fe3aixh http://www.nacr.cz *NACRX001PJHX* NACRX001PJHX

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 37 803 2600, 37 803 2601, 37 803 2603 až 2611, fax: 37 803 2602 e-mail: archiv@mmp.plzen-city.cz Zřizovatel

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 604-605, 607-609, 611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Hlava I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb.,

Více