OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu."

Transkript

1 Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Uwaga: Należy używać wyłącznie elementów dodatkowych akcesoriów dostarczanych przez producenta. Produkt jest wyposażony w zasilacz sieciowy, który jest używany jako urządzenie rozłączające, dlatego jego wtyczka musi być łatwo dostępna. Prosimy przeczytać i stosować się do poniższych instrukcji. Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy oraz tyłu urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Czynności serwisowe należy zlecić wyspecjalizowanej obsłudze technicznej Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozlanie na nie żadnych cieczy. Należy także upewnić się, że bezpośrednio na samym urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np. wazony). Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła takich jak kaloryfery lub kuchenki. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Szczeliny i otwory urządzenia służą do wentylacji. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie produktu na poduszce, kanapie lub innej podobnej powierzchni. Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu, półce lub stole. W przeciwnym razie urządzenie może spaść, powodując ewentualne szkody lub obrażenia. Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu. Stosowanie innego zasilacza powoduje utratę gwarancji. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazda zasilania. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty usuwania baterii. Uwaga: Nie należy wystawiać baterii (ani paczek z bateriami) na działanie nadmiernie wysokich temperatur (bezpośrednie promienie słoneczne, ogień itp). Uwaga: Nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki może spowodować utratę słuchu. Symbol wskazuje, że w dokumentacji tego urządzenia zamieszczone są ważne instrukcje, dotyczące jego obsługi i konserwacji. Symbol wskazuje, że w urządzeniu tym występują niebezpieczne napięcia stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym. UWAGA: Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, które musi zostać w takim przypadku zresetowane przez użytkownika. Pamięć USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Aby uniknięcia błędów transferu danych oraz ich utraty, nie należy używać przedłużaczy USB. Oznakowanie to oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy utylizować je w sposób odpowiedzialny, w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Aby oddać zużyte urządzenia, należy skontaktować się z punktem zbiórek i przetwarzania lub ze sprzedawcą w punkcie, w którym produkt został zakupiony. Będą oni mogli przyjąć produkt i zutylizować go w sposób bezpieczny dla środowiska. 1

3 Przedni i tylny panel Spis treści Przedni i tylny panel... 2 Pilot... 3 Połączenia... 5 Operacje użytkownika Menu główne Aplikacje Muzyka Obraz Wideo Przeglądarka plików Przeglądarka internetowa Ustawienia Operacje DVB-T (telewizji cyfrowej)...9 Specyfikacje Sensor sygnału pilota: Odbiera sygnał przekazywany przez pilot 2. Przycisk STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości. 3. Złącze Mini USB z funkcją OTG (On-The-Go):pozwala odtwarzaczowi działąć, jako urządzenie peryferyjne komputera. 4, 5, 6. Port USB: Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB, takich jak pamięci USB, przenośne dyski twarde, cyfrowe odtwarzacze audio / video, telefony komórkowe, myszy, klawiatury itd. 7. Port zasilacza 5V Umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilacza 5V. 8. Gniazdo koncentryczne (COAXIAL): Umożliwia podłączenie do gniazda koncentrycznego systemu dźwięku przestrzennego. 9. Ethernet LAN RJ45: Interfejs Ethernet 10/100M dla połączenia sieciowego. 10. Wyjście HDMI: Podłączenie do telewizora HD do wejścia wideo HD. 11. Wyjście RF: Gniazdo to umożliwia ominięcie pętli RF poprzez sygnał do telewizora lub innego systemu wideo. 12. Wejście RF: Gniazdo to łączy się z zewnętrzną anteną. 13. Wyjście AV: Wyjścia kompozytowego sygnału wideo (composite video - CVBS) oraz sygnału analogowego audio L / R, dostępne tylko w przypadku ustawienia: Ustawienia-> Wyświetlacz-> tryb Output na 480i lub 576i. 14. Czytnik kart: Czytnik kart SD/MMC/MS, 3 w 1.

4 Pilot 1. MUTE: Wyłącza dźwięk; naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. 2. INFO: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz szczegółowych informacji w EPG. 3. : Przejście do odtwarzania kolejnej ścieżki. 4. : Wstrzymanie bieżącego odtwarzania; naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie. 5. : Szybkie przesuwanie do tyłu. 6. FILE: Przycisk skrótu do przeglądarki plików umożliwiającej przeglądanie plików. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 7. : Sterowanie kursorem menu na ekranie, lub zmiana kanałów w trybie DTV. * Przycisk ten jest także nazywany w instrukcji obsługi jako Góra/Dół/Prawo/Lewo. 8. DEL: Usuwa jedną cyfrę lub znak podczas pisania, tak jak Backspace na klawiaturze komputera. 9. SETTING: Wejście do menu, w którym można skonfigurować ustawienia systemu. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 10. APPS: Skrót do zainstalowanych w urządzeniu aplikacji. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 11. : Przyciski "strona w górę", "strona w dół" w liście kanałów, lub jakiegokolwiek innego menu : Umożliwiają wprowadzenie wartości w menu ekranowym lub numer kanału w trybie DTV. 13. GOTO: Przejście do określonej strony internetowej, bezpośrednio po zakończeniu wpisywania jej adresu na klawiaturze. 14. TV/RADIO: Przełącza pomiędzy programami TV a stacjami radiowymi. 15. STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości. W trybie pracy, po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund, nastąpi wymuszone przejście urządzenia w tryb gotowości. 16. EPG: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz o programach, które będą emitowane. 17. : Przejście do odtwarzania poprzedniej ścieżki. 18. : Zatrzymanie aktualnego odtwarzania. 19 : Szybkie przesuwanie do przodu. 20. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub przełączanie kursora zaznaczenia w wyszukiwarce paska narzędzi. 3

5 21. OK: Uaktywnia zaznaczony element menu lub wyświetla listę kanałów w trybie DTV. 22. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu. 23. DTV: Skrót do telewizji cyfrowej. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 24. REC: Natychmiastowe nagrywanie programu. 25. Vol+ / Vol-: Zwiększanie zmniejszanie głośności. 26. HOME: Przejście do strony głównej. 27. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 28.KOLOROWE PRZYCISKI (CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI):Odpowiadają za różne funkcje w trybie DTV. SUB (CZERWONY) : Przełączanie napisów i wybór języka napisów. TTX (ZIELONY) : Wyświetla telegazetę. AUDIO (NIEBIESKI) : Przełączanie języków audio w przypadku dostępności więcej niż jednej opcji językowej. 29. : Przesuwanie zaznaczenia w menu na ekranie. 30. Keyboard: Klawiatura do wpisywania znaków w ekranie menu lub podczas surfowania po Internecie. 31. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu. 32. HOME: Przejście do strony głównej. 33. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub przełączanie kursora zaznaczenia. 34. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką. Instalacja baterii Zdjąć pokrywę baterii z pilota i umieścić wewnątrz komory 2 baterie typu AAA. Schemat w komorze baterii pokazuje prawidłowy sposób ich instalacji. Obsługa pilota Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go w stronę przodu odtwarzacza. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 7 metrów od odtwarzacza przy nachyleniu do 60 stopni. Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, jeśli droga sygnału jest zablokowana. * AUDIO/SUB/TTX dostępne są tylko w trybie DTV, (wciąż jednak zależy to od dystrybutora telewizji cyfrowej). * Niektóre przyciski są dostępne tylko na stronie ekranu głównego. * Niektóre przyciski są dostępne tylko w trybie DTV. Światło słoneczne lub inne bardzo jasne światło zmniejsza czułość pilota

6 Połączenia Operacje użytkownika 1. Menu główne To menu wyświetla wszystkie główne funkcje odtwarzacza: Aplikacje, Muzykę, Obrazy, Filmy, Przeglądarkę plików, Przeglądarkę internetową, Ustawienia oraz Telewizję cyfrową (DVB). Uwaga: Użytkownik może wybrać aplikacje poprzez operowanie przyciskami kursora (kierunków) i otwierać je przyciskiem OK. Użytkownik może również wciskać poniższe skróty w widoku ekranu głównego. * Wyświetlenie Przeglądarki internetowej poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: WEB, * Wyświetlenie Aplikacji poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: APP, * Wyświetlenie menu ustawień systemowych poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: SETTING. * Wyświetlenie działu Filmów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: VIDEO. * Wyświetlenie działu Muzyki poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: MUSIC. * Wyświetlenie działu Obrazów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: PICTURE. * Wyświetlenie Przeglądarki plików poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: FILE. * Przejście do działu Telewizji cyfrowej (DTV) poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: DTV. 2. Aplikacje Wcisnąć przycisk skrótów APP lub zaznaczyć pozycję Aplikacji w widoku ukranu głównego, aby przejść do menu Aplikacji. Można tutaj uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, jak niżej: 5

7 2.1 Wbudowane aplikacje systemowe Wśród aplikacji tych znajdują się między innymi: Aplikacje związane ze stronami internetowymi, zawierające działy: Przeglądarka, Wyszukiwarka, Rozrywka, Wiadomości, Zakupy, Społeczność, Sport, Plener, Pogoda, Finanse, Mapy, Nowości, Podróże, Muzyka itd. Odtwarzacz muzyki: do odtwarzania plików muzycznych; Przeglądarka obrazów: do oglądania plików graficznych; Odtwarzacz wideo: do oglądania filmów; Przeglądarka plików: do przeglądania różnego rodzaju plików; Przeglądarka internetowa: Przeglądarka Google; Ustawienia: Ustawienia systemowe; Instalator aplikacji: do instalowania zewnętrznych aplikacji; Instalator DVB: instalator odtwarzacza DVB do oglądania kanałów telewizji cyfrowej DTV; Kalendarz: Kalendarz Google; Zegar: Zegar Google; Pobieranie: Zarządzanie pobieraniem Google; Klient poczty ; Wyszukiwarka: Szybka wyszukiwarka Google; Aktualizacja: Aktualizacja systemu; PPPoE(Opcjonalnie): protokuł point-to-point ethernet, dialer szerokopasmowy; RemoteIME2.0 (Opcjonalnie): aplikacja, która wykorzystuje telefon z systemem Android jako pilot odtwarzacza. W tym celu trzeba jednak zainstalować tą samą aplikację RemoteIME na telefonie komórkowym; (zarządzanie komputera: użytkownicy i grupy), a następnie Start-> Uruchom (wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Ustawienia zabezpieczeń -> Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń -> Konta: Status konta Gość: Włączony * Usuń konto Gość Start-> Uruchom (wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Zasady lokalne ->Przypisywanie praw użytkownika -> Odmowa dostępu do tego komputera z sieci b) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows 7 1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy. 2) Kliknij folder, który chcesz udostępnić, a następnie przeciągnij go do otwartego wcześniej folderu lub podfolderu publicznego i upuść. - Jeśli dostęp do folderów publicznych dla użytkowników w sieci jest wyłączony, kliknij Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. Można tutaj umożliwić dostęp do folderów publicznych. W dziale udostępniania folderów publicznych okna Ustawień zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć udostępnianie, tak aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła odczytywać i zapisywać pliki w folderach publicznych. Kliknij przycisk Zapisz zmiany tak, aby osoby które mają dostęp do Twojej sieci, mogły teraz przeglądać wszystko to, co dodasz do folderów publicznych. Po wykonaniu czynności opisanych w kroku a lub b można uruchomić aplikację Sieci, aby poszukać dostępnych komputerów z udostępnionymi plikami, a następnie odtworzyć je za pomocą naszego produktu (odtwarzacz IP box). W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji lub przełączenia z do wyświetlone zostanie menu z opcją wyszukiwania. Jeśli po upływie czasu wyszukiwania użytkownik nadal nie widzi udostępnionych folderów (jak niżej), może być konieczne ręczne wpisanie adresu IP, nazwy folderu, nazwy użytkownika oraz hasła. Sieci (opcjonalnie): aby to urządzenie mogło odtwarzać multimedia cyfrowe, udostępniane przez PC, konieczne jest by zarówno PC jak urządzenie były podłączone do przewodowej lub bezprzewodowej domowej sieci internetowej. a) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows XP 1) Aktywuj Usługę Odnajdywania SSDP: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne-> Usługi -> Usługa odnajdywania SSDP 2) Dodaj komponent UPnP w systemie Windows: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> Dodaj / Usuń Składniki systemu Windows -> Sieć serwisowa -> Interfejs użytkownika UPnP + Wykrywanie bramy sieciowej. 3) 1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy. Jeśli odtwarzacz (IP box) nie wykrywa w sieci dostępnych komputerów, proszę sprawdzić: - Czy posiadają one ten sam adres IP i są zapisane w tej samej grupie roboczej; - Czy możliwy jest dostęp do folderów danego komputera przez inny komputer; - Utworzyć konto Gość i nie ustawiać do niego żadnego hasła 6

8 : Powrót do strony głównej : Wyszukanie wszystkich folderów współdzielonych w najbliższych sieciach : Wyświetlenie tylko wybranych folderów z zaznaczeniem : Sortowanie według nazwy pliku : Powrót do katalogu nadrzędnego : Widok miniatur lub listy : Pomoc odnośnie wszystkich ikon 2.2 Instalacja aplikacji (1) Zainstaluj plik apk w zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej przy użyciu Instalatora aplikacji. (2) Pobierz i zainstaluj różne aplikacje z Android Market lub lokalnego rynku aplikacji. 2.3 Odinstalowywanie aplikacji Przejdź do aplikacji Ustawienia, wybierz Aplikacje-> Wszystkie, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować i naciśnij przycisk Odinstaluj.. Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania :. Zatrzymanie odtwarzania, :. Szybkie przesuwanie do tyłu, :. Szybkie przesuwanie do przodu, :. :. :. Przejście do poprzedniej ścieżki audio, przejście do kolejnej ścieżki audio, Powtarzanie odtwarzania pojedynczej ścieżki/ folderu/ odtwarzanie w kolejności losowej. Uwaga: Wszystkie powyższe operacje można także wykonać poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy skrótu pilota. Możliwe jest również wyjście z bieżącego menu, po naciśnięciu przycisku WSTECZ. 4. Obraz Zaznacz pozycję Obrazy w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu PICTURE, aby włączyć przeglądarkę obrazów. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików obrazów, a następnie rozpocznij pokaz slajdów. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje: 3. Muzyka Zaznacz pozycję Muzyka w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu MUSIC, aby włączyć odtwarzacz muzyki. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików muzycznych, a następnie rozpocznij odtwarzanie pliku. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje:. Rozpoczęcie pokazu od aktualnie zaznaczonego obrazka/ pauza :. Stop : Przejście do poprzedniego obrazu, :. Przejście do kolejnego obrazu, :. Powtarzanie pokazu slajdów, : Zmiana interwału pokazu slajdów / wyświetlanie slajdów w kolejności losowej :. Pozycja zwykła, :. obracanie obrazu o 90/180/270 stopni, :. Zwiększanie/zmniejszanie obrazu. 5. Wideo Zaznacz pozycję Film w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu MOVIE, aby włączyć odtwarzacz filmów. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików wideo, a następnie rozpocznij odtwarzanie filmu. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje: 7

9 :. Powrót do folderu, :. Przejście do poprzedniego pliku wideo, :. Szybkie przesuwanie do tyłu,. Rozpoczęcie/ wstrzymanie bieżącego odtwarzania, :. szybkie przesuwanie do przodu, :. przejście do kolejnego pliku wideo, :. Więcej opcji: Wznowienie, Powtarzanie, Ścieżka dźwiękowa, Napisy, Tryb wyświetlania, Szczegóły pliku. 7. Przeglądarka internetowa Przeglądarkę internetową można otworzyć trzema sposobami: - Zaznacz pozycję Sieć w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK; - Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK, a następnie wybierz Aplikacje internetowe-> Przeglądarka w menu aplikacji; - Wciśnij przycisk skrótu SIEĆ w widoku ekranu głównego aby bezpośrednio przejść do systemowej przeglądarki internetowej. Po naciśnięciu przycisku OK w polu adresowym przeglądarki wyświetlona zostanie ekranowa klawiatura umożliwiająca wpisywanie adresów stron. Użytkownik może również wcisnąć przycisk MENU, aby przełączyć kursor zaznaczenia do rozwijanego paska, gdzie w dowolnym momencie podczas pisania można wybrać istniejące już słowo. Wciśnięcie przycisku skrótu MENU podczas gdy na ekranie nie jest wyświetlona klawiatura a zaznaczenie nie jest w polu adresowym, spowoduje pojawienie się u dołu ekranu paska narzędzi umożliwiającego wykonywanie poniższych operacji: 6. Przeglądarka plików Zaznacz pozycję Przeglądarka plików w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu FILE, aby włączyć przeglądarkę plików. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików, które chcesz przeglądać. Użytkownik może przeglądać zdjęcia i odtwarzać muzykę / filmy, a także edytować dany plik. : Przejście do widoku ekranu głównego : Tryb zaznaczania/otwierania : Tryb edycji: Wytnij/Kopiuj/Wklej/Usuń : Tryb sortowania: Według nazwy/daty/rozmiaru : Powrót do katalogu nadrzędnego : Widok miniatur : Pomoc. 7 Odśwież: Odświeża bieżącą stronę internetową; Dalej: Przejście do następnej strony internetowej; Nowa zakładka: Otwiera nową zakładkę strony Nowa karta incognito: Otwiera nową zakładkę incognito Udostępnianie strony: Udostępnianie strony za pośrednictwem Bluetooth Znajdź na stronie: Wyszukiwanie konkretnej zawartości strony Informacje o stronie: Informacje na temat bieżącej strony Ustawienia: Niektóre ustawienia przeglądarki internetowej, takie jak ustawianie strony głównej itp. 8. Ustawienia: 8.1 Sieci bezprzewodowe: zaznacz opcję Wi-Fi, a następnie w ustawieniach sieci bezprzewodowych wybierz dostępną sieć i wprowadź prawidłowe hasło. 8.2 Ethernet: zaznacz opcję Ethernet, wybierz typ sieci (DHCP lub stałe IP), a następnie wprowadź ręcznie adres IP/ dane maski podsieci/ adres DNS/ bramę domyślną w przypadku stałego IP i zapisz ustawienia. 8.3 Dźwięk: dostosuj głośność. 8.4 Wyświetlanie: Obsługiwane formaty wyjściowe: Obsługa HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Obsługa CVBS: 480i, 576i Uwaga: możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy formatami HDMI i CVBS bez restartowania systemu. Format wyjściowy CVBS dostępny jest tylko w opcjach 480i oraz Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazu z naszego odtwarzacza na różnych typach telewizorów, należy ręcznie wyregulować pozycję ekranu. 8

10 8.5 Aplikacje: Możliwość odinstalowania aplikacji, sprawdzenia stanu uruchomionego programu oraz testowania urządzenia USB. 8.6 Konta i synchronizacja: synchronizacja konta Google. 8.7 Archiwizacja danych i Reset: możliwość zarchiwizowania danych oraz przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia (należy pamiętać, że wszystkie zainstalowane przez użytkownika aplikacje zostaną skasowane, więc będzie trzeba zainstalować je w przyszłości ponownie). 8.8 Przechowywanie: możliwość sprawdzenia informacji o karcie SD i urządzeniu NAND Flash. 8.9 Język i metoda wpisywania: ustawienia języka systemu i klawiatury Dostępność: Ustawienia dostępności systemu Data i czas: ustawienia daty / godziny / strefy / formatu czasu itd Informacje o urządzeniu: wersja obecnego systemu. 9. Operacje telewizji cyfrowej DVB-T 9.1 Instalacja DVB W przypadku pierwszej konfiguracji odtwarzacza (IP box) lub po dokonaniu przywrócenia ustawień fabrycznych (w menu Ustawienia-> Archiwizacja danych i Reset-> Przywróć ustawienia fabryczne), Należy przejść do menu Aplikacje-> Instalator DVB aby zainstalować aplikacje Menedżera DVB/EPG, Menedżera programów DVB, DVBEpg, Odtwarzacz DVB, Wyszukiwarkę DVB, oraz Usługi DVB jedną po drugiej (po zakończeniu jednej instalacji należy wybrać "Zakończ" aby przejść do następnej). W przeciwnym razie wszystkie udogodnienia DVB nie będą dostępne dla użytkownika. 9.2 Odtwarzacz DVB Po zainstalowaniu Odtwarzacza DVB można go włączyć na 3 sposoby: - wcisnąć przycisk skrótu DTV w widoku ekranu głównego; - zaznaczyć pozycję DVB w widoku ekranu głównego i wcisnąć przycisk OK; - Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać w menu Aplikacji Odtwarzacz DVB. W przypadku pierwszego uruchomienia trybu DTV użytkownik zostanie poproszony o uruchomienie automatycznego wyszukiwania kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszego kanału z listy. 9.3 Pasek narzędzi Naciśnij przycisk OK w trybie oglądania telewizji cyfrowej (DVB). U dołu ekranu pojawi się pasek narzędzi zawierający: Listę kanałów, EPG, Ustawienia, Menedżera Programów, funkcję Timeshift, Menedżera EPG, Menedżera nagrywania, funkcję ukrywania, jak na obrazku poniżej: Lista kanałów: Wciśnij przycisk MENU w trybie oglądania lub zaznacz ikonę Listy Kanałów na pasku narzędzi a następnie wciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu listy kanałów. Możliwa jest tutaj zmiana usługi lub wpisanie jej nazwy EPG: Wciśnij przycisk EPG w trybie oglądania lub zaznacz ikonę EPG na pasku narzędzi, aby wyświetlić menu EPG. W przypadku gdy czas jest nieprawidłowy należy ustawić opcję Auto w Ustawienia->Aktualizacja czasu). Z poziomu tego menu można uzyskać informacje o programach oraz tygodniowym rozkładzie programów (maksymalnie), zawierających szczegóły odnośnie czasu ich emisji i tematyce Ustawienia: Możliwa jest tutaj konfiguracja następujących ustawień: Napisy: włączanie/wyłączanie wyświetlania napisów. Rozmiar obrazu: ustawienia proporcji 4:3, 16:9, automatycznej. Ścieżka dźwięku: tryb dźwięku (Lewy głośnik, Prawy głośnik, Stereo). Wyszukiwanie kanałów: wybierz tryb wyszukiwania (Auto/Ręczny), a następnie wciśnij przycisk OK aby przejść do kolejnego podmenu. Użytkownik może wybrać obszar w trybie automatycznym lub zmodyfikować częstotliwość / pasmo / obszar w trybie ręcznym, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć natychmiastowe wyszukiwanie. Przywracanie ustawień fabrycznych: kasuje wszystkie ustawienia i bazę kanałów. Ustawianie hasła: pozwala użytkownikowi zmieniać hasło. Hasło domyślne to: Aktualizacja czasu systemowego: możliwość ustawienia jako automatyczna lub wyłączona. Wybór urządzenia pamięci masowej: wybór miejsca zapisu dla funkcji PVR?Timeshift. Ustawienia funkcji Timeshift: pozwalają na wybór czasu trwania funkcji Timeshift (10, 30, 60 minut, w zależności od ilości wolnego miejsca na urządzeniu USB lub dysku twardym. Przedziały wiekowe ochrony rodzicielskiej: możliwość ustawienia przedziałów wiekowych (4-18 lat). Zasilanie anteny: pozwala na aktywowanie źródła zasilania dla 9 aktywnej anteny zewnętrznej.

11 9.3.4 Menedżer programów: pozwala na dodawanie i usuwanie grup progr amów oraz blokowanie/odblokowywanie zaznaczonych programów Funkcja Timeshift: zaznacz ikonę Timeshift na pasku narzędzi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu TimeShift. Użytkownik może wstrzymać, odtwarzać, szybko przewijać do tył u oraz do przodu podczas funkcji timeshift. Naciśnięcie przycisku WSTECZ, spowoduje opuszczenie funkcji TimeShift Menedżer EPG: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane czasowo pozycje do odtworzenia (Zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i wciśnij przycisk OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego odtwarzania) Menedżer PVR: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane czasowo pozycje do nagrania (zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i wciśnij przycis k OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego nagrywania) Ukrywanie: ukryj aktualnie oglądany program (w przyszłości możliwe jest anulowanie statusu programu ukrytego w menu Ustawienia-> wyszukiwanie kanałów). 9.4 Inne operacje Aby wykonywać pozostałe operacje DVB należy zapoznać się z ilustracją i opisem przycisków pilota. 10

12 English User Manual of Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Please read this User Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this manual for future reference.

13 Important Safety Instructions Please read and keep this Instructions To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not expose to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the unit. Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves. Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface. Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury. Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your warranty. Unplug the power from the outlet when the unit is not in use. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss. WARNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit. The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit. CAUTION: When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need to reset by user. The USB memory stick should be plug in the unit directly. USB extension cable should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 1

14 Table of Contents Front and Rear Panel Front and Rear Panel Remote Control Connections User Operations HOME menu Application Music Picture Movie File Brower Web Browser Setting DVB-T Operations...8 Specification , REMOTE CONTROL Sensor: Used to receive the signal from the remote controller. 2, STANDBY button: Switch between standby and operation mode. 3, Mini USB Jack with OTG (On-The-Go): allows this box act as a peripheral USB device of a computer. 4,5,6 USB Jack: Connects to external USB devices such as USB flash drive, mobile HDD digital audio/video players, mobile phone, mouse, keyboard etc. 7, DC IN 5V: Connects to external +5V power supply adapter. 8, COAXIAL: Connects to a coaxial socket on your surround sound system. 9, Ethernet LAN RJ45: 10/100M Ethernet interface for local network connection. 10, HDMI Output: Connects to HDTV for HD video input. 11, RF OUT: This socket will bypass the RF loop through signal to either your TV or another video system. 12, RF IN: This socket connects to your external aerial. 13, AV Output: Outputs composite video signal(cvbs) and analog audio L/R signal, only available when set Setting->Display->Output mode to 480i or 576i. 14, CARD READER Slot: SD/MMC/MS 3 in 1 card slot.

15 Remote Control 1. MUTE: Turn the sound off, press again to restore the sound. 2. INFO: Display information of the channel being viewed and EPG detail info in EPG. 3. : Go to next playback. 4. : Pause the current playback, press again to resume normal play. 5. : Fast backward a playback. 6. FILE: Shortcut to the file browser to browser the files. * only available in home page. 7. : Move cursors in on-screen menu, or use to change channels in DTV mode. * Also referred to Up/Down/Right/Left throughout the manual. 8. DEL: Delete one digit or character during typing, just like the Backspace of PC keyboard. 9. SETTING: Enter the menu in which user can configure the system settings. *only available in home page. 10. APPS: Shortcut to the applications installed inside the box. * only available in home page. 11. : It s page up page down in channel list or some other menu : Enter value in on-screen menu or channel number in DTV mode. 13. GOTO: Enter the specified webpage directly after finished the typing by soft keyboard. 14. TV/RADIO: Switch between TV and Radio channels. 15. STANDBY: Switch between standby and operation mode. The box will go to standby forcedly if you keep hold of this button in operation mode for more than 5 seconds. 16. EPG: Display information of the channel being viewed and what's on next. 17. : Go to previous playback. 18. : Stop the current playback. 19 : Forward during a playback. 20. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or switch the focus item in the Search Engine tool bar. 3

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T

DIGIT modell range CZ EN. Short guide TechniSat DVB-T CZ EN Short guide TechniSat DVB-T DIGIT modell range Your unit carries the CE logo, and complies with all relevant EU standards. Subject to change without notice, subject to printing errors.www.technisat.com

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

Android TV box IV-303 Uživatelský manuál

Android TV box IV-303 Uživatelský manuál Android TV box IV-303 Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnostní upozornění Přečtěte si uvedené pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Dodržujte bezpečnostní

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na změnu bez

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet 604 wifi FUNKCE pro WIFI & Internet Dodatek k uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 504/604 Verze 1.2 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese www.archos.com. Tato příručka obsahuje informace

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více