OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu."

Transkript

1 Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Uwaga: Należy używać wyłącznie elementów dodatkowych akcesoriów dostarczanych przez producenta. Produkt jest wyposażony w zasilacz sieciowy, który jest używany jako urządzenie rozłączające, dlatego jego wtyczka musi być łatwo dostępna. Prosimy przeczytać i stosować się do poniższych instrukcji. Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy oraz tyłu urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Czynności serwisowe należy zlecić wyspecjalizowanej obsłudze technicznej Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozlanie na nie żadnych cieczy. Należy także upewnić się, że bezpośrednio na samym urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np. wazony). Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła takich jak kaloryfery lub kuchenki. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Szczeliny i otwory urządzenia służą do wentylacji. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie produktu na poduszce, kanapie lub innej podobnej powierzchni. Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu, półce lub stole. W przeciwnym razie urządzenie może spaść, powodując ewentualne szkody lub obrażenia. Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu. Stosowanie innego zasilacza powoduje utratę gwarancji. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazda zasilania. Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty usuwania baterii. Uwaga: Nie należy wystawiać baterii (ani paczek z bateriami) na działanie nadmiernie wysokich temperatur (bezpośrednie promienie słoneczne, ogień itp). Uwaga: Nadmierne ciśnienie akustyczne wytwarzane przez słuchawki może spowodować utratę słuchu. Symbol wskazuje, że w dokumentacji tego urządzenia zamieszczone są ważne instrukcje, dotyczące jego obsługi i konserwacji. Symbol wskazuje, że w urządzeniu tym występują niebezpieczne napięcia stanowiące ryzyko porażenia prądem elektrycznym. UWAGA: Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, które musi zostać w takim przypadku zresetowane przez użytkownika. Pamięć USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Aby uniknięcia błędów transferu danych oraz ich utraty, nie należy używać przedłużaczy USB. Oznakowanie to oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy utylizować je w sposób odpowiedzialny, w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Aby oddać zużyte urządzenia, należy skontaktować się z punktem zbiórek i przetwarzania lub ze sprzedawcą w punkcie, w którym produkt został zakupiony. Będą oni mogli przyjąć produkt i zutylizować go w sposób bezpieczny dla środowiska. 1

3 Przedni i tylny panel Spis treści Przedni i tylny panel... 2 Pilot... 3 Połączenia... 5 Operacje użytkownika Menu główne Aplikacje Muzyka Obraz Wideo Przeglądarka plików Przeglądarka internetowa Ustawienia Operacje DVB-T (telewizji cyfrowej)...9 Specyfikacje Sensor sygnału pilota: Odbiera sygnał przekazywany przez pilot 2. Przycisk STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości. 3. Złącze Mini USB z funkcją OTG (On-The-Go):pozwala odtwarzaczowi działąć, jako urządzenie peryferyjne komputera. 4, 5, 6. Port USB: Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB, takich jak pamięci USB, przenośne dyski twarde, cyfrowe odtwarzacze audio / video, telefony komórkowe, myszy, klawiatury itd. 7. Port zasilacza 5V Umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilacza 5V. 8. Gniazdo koncentryczne (COAXIAL): Umożliwia podłączenie do gniazda koncentrycznego systemu dźwięku przestrzennego. 9. Ethernet LAN RJ45: Interfejs Ethernet 10/100M dla połączenia sieciowego. 10. Wyjście HDMI: Podłączenie do telewizora HD do wejścia wideo HD. 11. Wyjście RF: Gniazdo to umożliwia ominięcie pętli RF poprzez sygnał do telewizora lub innego systemu wideo. 12. Wejście RF: Gniazdo to łączy się z zewnętrzną anteną. 13. Wyjście AV: Wyjścia kompozytowego sygnału wideo (composite video - CVBS) oraz sygnału analogowego audio L / R, dostępne tylko w przypadku ustawienia: Ustawienia-> Wyświetlacz-> tryb Output na 480i lub 576i. 14. Czytnik kart: Czytnik kart SD/MMC/MS, 3 w 1.

4 Pilot 1. MUTE: Wyłącza dźwięk; naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. 2. INFO: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz szczegółowych informacji w EPG. 3. : Przejście do odtwarzania kolejnej ścieżki. 4. : Wstrzymanie bieżącego odtwarzania; naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie. 5. : Szybkie przesuwanie do tyłu. 6. FILE: Przycisk skrótu do przeglądarki plików umożliwiającej przeglądanie plików. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 7. : Sterowanie kursorem menu na ekranie, lub zmiana kanałów w trybie DTV. * Przycisk ten jest także nazywany w instrukcji obsługi jako Góra/Dół/Prawo/Lewo. 8. DEL: Usuwa jedną cyfrę lub znak podczas pisania, tak jak Backspace na klawiaturze komputera. 9. SETTING: Wejście do menu, w którym można skonfigurować ustawienia systemu. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 10. APPS: Skrót do zainstalowanych w urządzeniu aplikacji. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 11. : Przyciski "strona w górę", "strona w dół" w liście kanałów, lub jakiegokolwiek innego menu : Umożliwiają wprowadzenie wartości w menu ekranowym lub numer kanału w trybie DTV. 13. GOTO: Przejście do określonej strony internetowej, bezpośrednio po zakończeniu wpisywania jej adresu na klawiaturze. 14. TV/RADIO: Przełącza pomiędzy programami TV a stacjami radiowymi. 15. STANDBY: Przełączanie między trybem pracy a stanem gotowości. W trybie pracy, po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund, nastąpi wymuszone przejście urządzenia w tryb gotowości. 16. EPG: Wyświetlanie informacji o oglądanym kanale oraz o programach, które będą emitowane. 17. : Przejście do odtwarzania poprzedniej ścieżki. 18. : Zatrzymanie aktualnego odtwarzania. 19 : Szybkie przesuwanie do przodu. 20. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub przełączanie kursora zaznaczenia w wyszukiwarce paska narzędzi. 3

5 21. OK: Uaktywnia zaznaczony element menu lub wyświetla listę kanałów w trybie DTV. 22. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu. 23. DTV: Skrót do telewizji cyfrowej. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 24. REC: Natychmiastowe nagrywanie programu. 25. Vol+ / Vol-: Zwiększanie zmniejszanie głośności. 26. HOME: Przejście do strony głównej. 27. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką. * dostępny tylko w widoku ekranu głównego. 28.KOLOROWE PRZYCISKI (CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI):Odpowiadają za różne funkcje w trybie DTV. SUB (CZERWONY) : Przełączanie napisów i wybór języka napisów. TTX (ZIELONY) : Wyświetla telegazetę. AUDIO (NIEBIESKI) : Przełączanie języków audio w przypadku dostępności więcej niż jednej opcji językowej. 29. : Przesuwanie zaznaczenia w menu na ekranie. 30. Keyboard: Klawiatura do wpisywania znaków w ekranie menu lub podczas surfowania po Internecie. 31. BACK: Powrót do poprzedniego ekranu menu. 32. HOME: Przejście do strony głównej. 33. MENU: Wyświetlania menu ekranowego, w zależności od aplikacji, lub przełączanie kursora zaznaczenia. 34. WEB: Przejście do strony z wyszukiwarką. Instalacja baterii Zdjąć pokrywę baterii z pilota i umieścić wewnątrz komory 2 baterie typu AAA. Schemat w komorze baterii pokazuje prawidłowy sposób ich instalacji. Obsługa pilota Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go w stronę przodu odtwarzacza. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 7 metrów od odtwarzacza przy nachyleniu do 60 stopni. Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, jeśli droga sygnału jest zablokowana. * AUDIO/SUB/TTX dostępne są tylko w trybie DTV, (wciąż jednak zależy to od dystrybutora telewizji cyfrowej). * Niektóre przyciski są dostępne tylko na stronie ekranu głównego. * Niektóre przyciski są dostępne tylko w trybie DTV. Światło słoneczne lub inne bardzo jasne światło zmniejsza czułość pilota

6 Połączenia Operacje użytkownika 1. Menu główne To menu wyświetla wszystkie główne funkcje odtwarzacza: Aplikacje, Muzykę, Obrazy, Filmy, Przeglądarkę plików, Przeglądarkę internetową, Ustawienia oraz Telewizję cyfrową (DVB). Uwaga: Użytkownik może wybrać aplikacje poprzez operowanie przyciskami kursora (kierunków) i otwierać je przyciskiem OK. Użytkownik może również wciskać poniższe skróty w widoku ekranu głównego. * Wyświetlenie Przeglądarki internetowej poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: WEB, * Wyświetlenie Aplikacji poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: APP, * Wyświetlenie menu ustawień systemowych poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: SETTING. * Wyświetlenie działu Filmów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: VIDEO. * Wyświetlenie działu Muzyki poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: MUSIC. * Wyświetlenie działu Obrazów poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: PICTURE. * Wyświetlenie Przeglądarki plików poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: FILE. * Przejście do działu Telewizji cyfrowej (DTV) poprzez wciśnięcie klawisza skrótu: DTV. 2. Aplikacje Wcisnąć przycisk skrótów APP lub zaznaczyć pozycję Aplikacji w widoku ukranu głównego, aby przejść do menu Aplikacji. Można tutaj uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, jak niżej: 5

7 2.1 Wbudowane aplikacje systemowe Wśród aplikacji tych znajdują się między innymi: Aplikacje związane ze stronami internetowymi, zawierające działy: Przeglądarka, Wyszukiwarka, Rozrywka, Wiadomości, Zakupy, Społeczność, Sport, Plener, Pogoda, Finanse, Mapy, Nowości, Podróże, Muzyka itd. Odtwarzacz muzyki: do odtwarzania plików muzycznych; Przeglądarka obrazów: do oglądania plików graficznych; Odtwarzacz wideo: do oglądania filmów; Przeglądarka plików: do przeglądania różnego rodzaju plików; Przeglądarka internetowa: Przeglądarka Google; Ustawienia: Ustawienia systemowe; Instalator aplikacji: do instalowania zewnętrznych aplikacji; Instalator DVB: instalator odtwarzacza DVB do oglądania kanałów telewizji cyfrowej DTV; Kalendarz: Kalendarz Google; Zegar: Zegar Google; Pobieranie: Zarządzanie pobieraniem Google; Klient poczty ; Wyszukiwarka: Szybka wyszukiwarka Google; Aktualizacja: Aktualizacja systemu; PPPoE(Opcjonalnie): protokuł point-to-point ethernet, dialer szerokopasmowy; RemoteIME2.0 (Opcjonalnie): aplikacja, która wykorzystuje telefon z systemem Android jako pilot odtwarzacza. W tym celu trzeba jednak zainstalować tą samą aplikację RemoteIME na telefonie komórkowym; (zarządzanie komputera: użytkownicy i grupy), a następnie Start-> Uruchom (wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Ustawienia zabezpieczeń -> Zasady lokalne -> Opcje zabezpieczeń -> Konta: Status konta Gość: Włączony * Usuń konto Gość Start-> Uruchom (wpisz) gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Zasady lokalne ->Przypisywanie praw użytkownika -> Odmowa dostępu do tego komputera z sieci b) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows 7 1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy. 2) Kliknij folder, który chcesz udostępnić, a następnie przeciągnij go do otwartego wcześniej folderu lub podfolderu publicznego i upuść. - Jeśli dostęp do folderów publicznych dla użytkowników w sieci jest wyłączony, kliknij Panel sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. Można tutaj umożliwić dostęp do folderów publicznych. W dziale udostępniania folderów publicznych okna Ustawień zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć udostępnianie, tak aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła odczytywać i zapisywać pliki w folderach publicznych. Kliknij przycisk Zapisz zmiany tak, aby osoby które mają dostęp do Twojej sieci, mogły teraz przeglądać wszystko to, co dodasz do folderów publicznych. Po wykonaniu czynności opisanych w kroku a lub b można uruchomić aplikację Sieci, aby poszukać dostępnych komputerów z udostępnionymi plikami, a następnie odtworzyć je za pomocą naszego produktu (odtwarzacz IP box). W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji lub przełączenia z do wyświetlone zostanie menu z opcją wyszukiwania. Jeśli po upływie czasu wyszukiwania użytkownik nadal nie widzi udostępnionych folderów (jak niżej), może być konieczne ręczne wpisanie adresu IP, nazwy folderu, nazwy użytkownika oraz hasła. Sieci (opcjonalnie): aby to urządzenie mogło odtwarzać multimedia cyfrowe, udostępniane przez PC, konieczne jest by zarówno PC jak urządzenie były podłączone do przewodowej lub bezprzewodowej domowej sieci internetowej. a) odtwarzanie multimediów z komputera z systemem Windows XP 1) Aktywuj Usługę Odnajdywania SSDP: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne-> Usługi -> Usługa odnajdywania SSDP 2) Dodaj komponent UPnP w systemie Windows: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> Dodaj / Usuń Składniki systemu Windows -> Sieć serwisowa -> Interfejs użytkownika UPnP + Wykrywanie bramy sieciowej. 3) 1) Udostępnij foldery zawierające muzykę, obrazy i filmy. Jeśli odtwarzacz (IP box) nie wykrywa w sieci dostępnych komputerów, proszę sprawdzić: - Czy posiadają one ten sam adres IP i są zapisane w tej samej grupie roboczej; - Czy możliwy jest dostęp do folderów danego komputera przez inny komputer; - Utworzyć konto Gość i nie ustawiać do niego żadnego hasła 6

8 : Powrót do strony głównej : Wyszukanie wszystkich folderów współdzielonych w najbliższych sieciach : Wyświetlenie tylko wybranych folderów z zaznaczeniem : Sortowanie według nazwy pliku : Powrót do katalogu nadrzędnego : Widok miniatur lub listy : Pomoc odnośnie wszystkich ikon 2.2 Instalacja aplikacji (1) Zainstaluj plik apk w zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej przy użyciu Instalatora aplikacji. (2) Pobierz i zainstaluj różne aplikacje z Android Market lub lokalnego rynku aplikacji. 2.3 Odinstalowywanie aplikacji Przejdź do aplikacji Ustawienia, wybierz Aplikacje-> Wszystkie, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować i naciśnij przycisk Odinstaluj.. Rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania :. Zatrzymanie odtwarzania, :. Szybkie przesuwanie do tyłu, :. Szybkie przesuwanie do przodu, :. :. :. Przejście do poprzedniej ścieżki audio, przejście do kolejnej ścieżki audio, Powtarzanie odtwarzania pojedynczej ścieżki/ folderu/ odtwarzanie w kolejności losowej. Uwaga: Wszystkie powyższe operacje można także wykonać poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy skrótu pilota. Możliwe jest również wyjście z bieżącego menu, po naciśnięciu przycisku WSTECZ. 4. Obraz Zaznacz pozycję Obrazy w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu PICTURE, aby włączyć przeglądarkę obrazów. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików obrazów, a następnie rozpocznij pokaz slajdów. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje: 3. Muzyka Zaznacz pozycję Muzyka w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu MUSIC, aby włączyć odtwarzacz muzyki. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików muzycznych, a następnie rozpocznij odtwarzanie pliku. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje:. Rozpoczęcie pokazu od aktualnie zaznaczonego obrazka/ pauza :. Stop : Przejście do poprzedniego obrazu, :. Przejście do kolejnego obrazu, :. Powtarzanie pokazu slajdów, : Zmiana interwału pokazu slajdów / wyświetlanie slajdów w kolejności losowej :. Pozycja zwykła, :. obracanie obrazu o 90/180/270 stopni, :. Zwiększanie/zmniejszanie obrazu. 5. Wideo Zaznacz pozycję Film w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu MOVIE, aby włączyć odtwarzacz filmów. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików wideo, a następnie rozpocznij odtwarzanie filmu. Naciśnij przycisk skrótu MENU. Wyświetlony zostanie pasek narzędzi w dolnej części ekranu, pozwalający użytkownikom wykonywać niżej wyszczególnione operacje: 7

9 :. Powrót do folderu, :. Przejście do poprzedniego pliku wideo, :. Szybkie przesuwanie do tyłu,. Rozpoczęcie/ wstrzymanie bieżącego odtwarzania, :. szybkie przesuwanie do przodu, :. przejście do kolejnego pliku wideo, :. Więcej opcji: Wznowienie, Powtarzanie, Ścieżka dźwiękowa, Napisy, Tryb wyświetlania, Szczegóły pliku. 7. Przeglądarka internetowa Przeglądarkę internetową można otworzyć trzema sposobami: - Zaznacz pozycję Sieć w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK; - Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i naciśnij przycisk OK, a następnie wybierz Aplikacje internetowe-> Przeglądarka w menu aplikacji; - Wciśnij przycisk skrótu SIEĆ w widoku ekranu głównego aby bezpośrednio przejść do systemowej przeglądarki internetowej. Po naciśnięciu przycisku OK w polu adresowym przeglądarki wyświetlona zostanie ekranowa klawiatura umożliwiająca wpisywanie adresów stron. Użytkownik może również wcisnąć przycisk MENU, aby przełączyć kursor zaznaczenia do rozwijanego paska, gdzie w dowolnym momencie podczas pisania można wybrać istniejące już słowo. Wciśnięcie przycisku skrótu MENU podczas gdy na ekranie nie jest wyświetlona klawiatura a zaznaczenie nie jest w polu adresowym, spowoduje pojawienie się u dołu ekranu paska narzędzi umożliwiającego wykonywanie poniższych operacji: 6. Przeglądarka plików Zaznacz pozycję Przeglądarka plików w widoku ekranu głównego lub wciśnij przycisk skrótu FILE, aby włączyć przeglądarkę plików. Wybierz urządzenie pamięci masowej i ścieżkę dostępu do plików, które chcesz przeglądać. Użytkownik może przeglądać zdjęcia i odtwarzać muzykę / filmy, a także edytować dany plik. : Przejście do widoku ekranu głównego : Tryb zaznaczania/otwierania : Tryb edycji: Wytnij/Kopiuj/Wklej/Usuń : Tryb sortowania: Według nazwy/daty/rozmiaru : Powrót do katalogu nadrzędnego : Widok miniatur : Pomoc. 7 Odśwież: Odświeża bieżącą stronę internetową; Dalej: Przejście do następnej strony internetowej; Nowa zakładka: Otwiera nową zakładkę strony Nowa karta incognito: Otwiera nową zakładkę incognito Udostępnianie strony: Udostępnianie strony za pośrednictwem Bluetooth Znajdź na stronie: Wyszukiwanie konkretnej zawartości strony Informacje o stronie: Informacje na temat bieżącej strony Ustawienia: Niektóre ustawienia przeglądarki internetowej, takie jak ustawianie strony głównej itp. 8. Ustawienia: 8.1 Sieci bezprzewodowe: zaznacz opcję Wi-Fi, a następnie w ustawieniach sieci bezprzewodowych wybierz dostępną sieć i wprowadź prawidłowe hasło. 8.2 Ethernet: zaznacz opcję Ethernet, wybierz typ sieci (DHCP lub stałe IP), a następnie wprowadź ręcznie adres IP/ dane maski podsieci/ adres DNS/ bramę domyślną w przypadku stałego IP i zapisz ustawienia. 8.3 Dźwięk: dostosuj głośność. 8.4 Wyświetlanie: Obsługiwane formaty wyjściowe: Obsługa HMDI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Obsługa CVBS: 480i, 576i Uwaga: możliwe jest szybkie przełączanie pomiędzy formatami HDMI i CVBS bez restartowania systemu. Format wyjściowy CVBS dostępny jest tylko w opcjach 480i oraz Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazu z naszego odtwarzacza na różnych typach telewizorów, należy ręcznie wyregulować pozycję ekranu. 8

10 8.5 Aplikacje: Możliwość odinstalowania aplikacji, sprawdzenia stanu uruchomionego programu oraz testowania urządzenia USB. 8.6 Konta i synchronizacja: synchronizacja konta Google. 8.7 Archiwizacja danych i Reset: możliwość zarchiwizowania danych oraz przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia (należy pamiętać, że wszystkie zainstalowane przez użytkownika aplikacje zostaną skasowane, więc będzie trzeba zainstalować je w przyszłości ponownie). 8.8 Przechowywanie: możliwość sprawdzenia informacji o karcie SD i urządzeniu NAND Flash. 8.9 Język i metoda wpisywania: ustawienia języka systemu i klawiatury Dostępność: Ustawienia dostępności systemu Data i czas: ustawienia daty / godziny / strefy / formatu czasu itd Informacje o urządzeniu: wersja obecnego systemu. 9. Operacje telewizji cyfrowej DVB-T 9.1 Instalacja DVB W przypadku pierwszej konfiguracji odtwarzacza (IP box) lub po dokonaniu przywrócenia ustawień fabrycznych (w menu Ustawienia-> Archiwizacja danych i Reset-> Przywróć ustawienia fabryczne), Należy przejść do menu Aplikacje-> Instalator DVB aby zainstalować aplikacje Menedżera DVB/EPG, Menedżera programów DVB, DVBEpg, Odtwarzacz DVB, Wyszukiwarkę DVB, oraz Usługi DVB jedną po drugiej (po zakończeniu jednej instalacji należy wybrać "Zakończ" aby przejść do następnej). W przeciwnym razie wszystkie udogodnienia DVB nie będą dostępne dla użytkownika. 9.2 Odtwarzacz DVB Po zainstalowaniu Odtwarzacza DVB można go włączyć na 3 sposoby: - wcisnąć przycisk skrótu DTV w widoku ekranu głównego; - zaznaczyć pozycję DVB w widoku ekranu głównego i wcisnąć przycisk OK; - Zaznacz pozycję Aplikacje w widoku ekranu głównego i nacisnąć przycisk OK, a następnie wybrać w menu Aplikacji Odtwarzacz DVB. W przypadku pierwszego uruchomienia trybu DTV użytkownik zostanie poproszony o uruchomienie automatycznego wyszukiwania kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania urządzenie rozpocznie odtwarzanie pierwszego kanału z listy. 9.3 Pasek narzędzi Naciśnij przycisk OK w trybie oglądania telewizji cyfrowej (DVB). U dołu ekranu pojawi się pasek narzędzi zawierający: Listę kanałów, EPG, Ustawienia, Menedżera Programów, funkcję Timeshift, Menedżera EPG, Menedżera nagrywania, funkcję ukrywania, jak na obrazku poniżej: Lista kanałów: Wciśnij przycisk MENU w trybie oglądania lub zaznacz ikonę Listy Kanałów na pasku narzędzi a następnie wciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu listy kanałów. Możliwa jest tutaj zmiana usługi lub wpisanie jej nazwy EPG: Wciśnij przycisk EPG w trybie oglądania lub zaznacz ikonę EPG na pasku narzędzi, aby wyświetlić menu EPG. W przypadku gdy czas jest nieprawidłowy należy ustawić opcję Auto w Ustawienia->Aktualizacja czasu). Z poziomu tego menu można uzyskać informacje o programach oraz tygodniowym rozkładzie programów (maksymalnie), zawierających szczegóły odnośnie czasu ich emisji i tematyce Ustawienia: Możliwa jest tutaj konfiguracja następujących ustawień: Napisy: włączanie/wyłączanie wyświetlania napisów. Rozmiar obrazu: ustawienia proporcji 4:3, 16:9, automatycznej. Ścieżka dźwięku: tryb dźwięku (Lewy głośnik, Prawy głośnik, Stereo). Wyszukiwanie kanałów: wybierz tryb wyszukiwania (Auto/Ręczny), a następnie wciśnij przycisk OK aby przejść do kolejnego podmenu. Użytkownik może wybrać obszar w trybie automatycznym lub zmodyfikować częstotliwość / pasmo / obszar w trybie ręcznym, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć natychmiastowe wyszukiwanie. Przywracanie ustawień fabrycznych: kasuje wszystkie ustawienia i bazę kanałów. Ustawianie hasła: pozwala użytkownikowi zmieniać hasło. Hasło domyślne to: Aktualizacja czasu systemowego: możliwość ustawienia jako automatyczna lub wyłączona. Wybór urządzenia pamięci masowej: wybór miejsca zapisu dla funkcji PVR?Timeshift. Ustawienia funkcji Timeshift: pozwalają na wybór czasu trwania funkcji Timeshift (10, 30, 60 minut, w zależności od ilości wolnego miejsca na urządzeniu USB lub dysku twardym. Przedziały wiekowe ochrony rodzicielskiej: możliwość ustawienia przedziałów wiekowych (4-18 lat). Zasilanie anteny: pozwala na aktywowanie źródła zasilania dla 9 aktywnej anteny zewnętrznej.

11 9.3.4 Menedżer programów: pozwala na dodawanie i usuwanie grup progr amów oraz blokowanie/odblokowywanie zaznaczonych programów Funkcja Timeshift: zaznacz ikonę Timeshift na pasku narzędzi, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do trybu TimeShift. Użytkownik może wstrzymać, odtwarzać, szybko przewijać do tył u oraz do przodu podczas funkcji timeshift. Naciśnięcie przycisku WSTECZ, spowoduje opuszczenie funkcji TimeShift Menedżer EPG: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane czasowo pozycje do odtworzenia (Zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i wciśnij przycisk OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego odtwarzania) Menedżer PVR: Menu pokazuje wszystkie dodane do niego zaplanowane czasowo pozycje do nagrania (zaznacz preferowane wydarzenie w menu EPG i wciśnij przycis k OK, następnie z okna dialogowego wybierz rodzaj planowego nagrywania) Ukrywanie: ukryj aktualnie oglądany program (w przyszłości możliwe jest anulowanie statusu programu ukrytego w menu Ustawienia-> wyszukiwanie kanałów). 9.4 Inne operacje Aby wykonywać pozostałe operacje DVB należy zapoznać się z ilustracją i opisem przycisków pilota. 10

12 English User Manual of Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Please read this User Manual carefully to ensure proper use of this product and keep this manual for future reference.

13 Important Safety Instructions Please read and keep this Instructions To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not expose to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the unit. Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves. Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface. Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury. Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your warranty. Unplug the power from the outlet when the unit is not in use. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss. WARNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit. The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit. CAUTION: When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need to reset by user. The USB memory stick should be plug in the unit directly. USB extension cable should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 1

14 Table of Contents Front and Rear Panel Front and Rear Panel Remote Control Connections User Operations HOME menu Application Music Picture Movie File Brower Web Browser Setting DVB-T Operations...8 Specification , REMOTE CONTROL Sensor: Used to receive the signal from the remote controller. 2, STANDBY button: Switch between standby and operation mode. 3, Mini USB Jack with OTG (On-The-Go): allows this box act as a peripheral USB device of a computer. 4,5,6 USB Jack: Connects to external USB devices such as USB flash drive, mobile HDD digital audio/video players, mobile phone, mouse, keyboard etc. 7, DC IN 5V: Connects to external +5V power supply adapter. 8, COAXIAL: Connects to a coaxial socket on your surround sound system. 9, Ethernet LAN RJ45: 10/100M Ethernet interface for local network connection. 10, HDMI Output: Connects to HDTV for HD video input. 11, RF OUT: This socket will bypass the RF loop through signal to either your TV or another video system. 12, RF IN: This socket connects to your external aerial. 13, AV Output: Outputs composite video signal(cvbs) and analog audio L/R signal, only available when set Setting->Display->Output mode to 480i or 576i. 14, CARD READER Slot: SD/MMC/MS 3 in 1 card slot.

15 Remote Control 1. MUTE: Turn the sound off, press again to restore the sound. 2. INFO: Display information of the channel being viewed and EPG detail info in EPG. 3. : Go to next playback. 4. : Pause the current playback, press again to resume normal play. 5. : Fast backward a playback. 6. FILE: Shortcut to the file browser to browser the files. * only available in home page. 7. : Move cursors in on-screen menu, or use to change channels in DTV mode. * Also referred to Up/Down/Right/Left throughout the manual. 8. DEL: Delete one digit or character during typing, just like the Backspace of PC keyboard. 9. SETTING: Enter the menu in which user can configure the system settings. *only available in home page. 10. APPS: Shortcut to the applications installed inside the box. * only available in home page. 11. : It s page up page down in channel list or some other menu : Enter value in on-screen menu or channel number in DTV mode. 13. GOTO: Enter the specified webpage directly after finished the typing by soft keyboard. 14. TV/RADIO: Switch between TV and Radio channels. 15. STANDBY: Switch between standby and operation mode. The box will go to standby forcedly if you keep hold of this button in operation mode for more than 5 seconds. 16. EPG: Display information of the channel being viewed and what's on next. 17. : Go to previous playback. 18. : Stop the current playback. 19 : Forward during a playback. 20. MENU: Display on-screen menu depends on the applications, or switch the focus item in the Search Engine tool bar. 3

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

MM-360. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 1 2 5 6 9 3 8 7 4 3 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme,

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 Contents Information about trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Supplied items... 5 Technical

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

i-tec Power Bank 5200 mah Advance - white P/N: PB5200

i-tec Power Bank 5200 mah Advance - white P/N: PB5200 Recommended products i-tec Power Bank 5200 mah Advance - white P/N: PB5200 A portable battery with a capacity of 5200 mah For charging of mobile phones, GPS navigators, tablets, music players and other

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více