MTS Criterion Series 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MTS Criterion Series 60"

Transkript

1 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu A

2 Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka a MTS Criterion a MTS Fundamental jsou ochrannými známkami společnosti MTS Systems Corporation ve Spojených státech amerických. Tyto ochranné známky mohou být chráněny v jiných zemích. Informace o vlastnictví Ověření a kontrola softwaru Použití softwaru a licence na software podléhají Licenčnímu smlouvě společnosti MTS s koncovým uživatelem, která definuje všechna práva, která zůstávají MTS, a která jsou udělována koncovému uživateli. Veškerý software je chráněný, důvěrný a ve vlastnictví společnosti MTS Systems Corporation a bez výslovného písemného schválení společnosti MTS jej nelze kopírovat, reprodukovat, zpětně překládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu nebo distribuci. Software společnosti MTS je vyvíjen v rámci procesu zajištěné jakosti dle požadavků v normě ISO Vzhledem k tomu, že software vytvořený společností MTS je dodáván v binárním formátu, není zdrojový kód přístupný uživateli. Tento software se časem nebude měnit. Řada verzí je tvořena tak, aby byly zpětně kompatibilní, což znamená další formu ověření. Stav a platnost ovládacího softwaru MTS se kontrolují i při ověřování systému a běžné kalibraci hardwaru MTS. Tyto kontrolované procesy kalibrace porovnávají konečné výsledky testů po statistické analýze s reakcí, kterou předpokládají kalibrační normy. Díky výše uvedeným prověřeným metodám společnost MTS zajišťuje, aby výrobky MTS vyhověly náročným normám jakosti MTS, a to při první instalaci i v následném provozu. Informace o publikaci KATALOGOVÉ ČÍSLO PŘÍRUČKY A A: Přeloženo z A DATUM VYDÁNÍ Leden Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

3 Obsah Technická podpora 7 Jak získat technickou podporu 7 Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS 7 Pokud se na MTS obrátíte telefonicky 8 Předmluva 11 Symboly 12 Dříve než začnete 11 Symboly v dokumentaci 12 Úvod 15 O této příručce 15 Nevhodné použití 15 Popis 16 Technické parametry 21 Obecné technické parametry rám 21 Technické parametry modelu rám 22 Technické parametry integrovaná ovládací jednotka 24 Rozměry 26 Rám 26 Integrovaná ovládací jednotka 27 Bezpečnostní skříň 31 Schody 32 Podrobnosti testovacího stolu 33 Podrobnosti přechodové desky 34 Bezpečnost 37 Obecné bezpečnostní procedury 37 Bezpečnostní opatření před během systému 38 Bezpečnostní opatření při běhu systému 41 Znázornění nebezpečí 44 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 3

4 Instalace 47 Přehled zvedání a přesouvání 48 Manipulace s trhačkou a integrovanou ovládací jednotkou 50 Umístění stroje a ventilace 50 Přesouvání trhačky 51 Vykládání 51 Přesouvání trhačky na místo určení 52 Přesouvání trhačky vysokozdvižným vozíkem 53 Přesouvání trhačky jeřábem 54 Zabezpečení trhačky 55 Manipulace s integrovanou ovládací jednotkou 57 Vykládání 57 Přesouvání integrované ovládací trhačky na místo určení 57 Vykládání schodů 59 Instalace volitelné bezpečnostní skříně 60 Montáž schodů 63 Připojení řídicí trhačky 64 Připojení hlavního přívodu napětí 64 Specifické požadavky stroje 64 Instalace kabelů 65 Konektory řídicí trhačky 65 Připojování hadic 73 Doplňování oleje 74 Provoz 75 Koncové spínače pojezdu (fyzické limity) 76 Nebezpečí rozdrcení 77 Montáž přípravků 77 Ovládací panel integrované ovládací trhačky 78 Ovládání pohybu 79 Ovládání ručního ovládacího panelu 81 Údržba 85 Kontrolní seznam pravidelné údržby 85 Odstraňování poruch 89 4 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

5 Vyřazení z provozu 91 Dodatek 93 Další informace o digitálních vstupech a výstupech 93 Prohlášení o shodě 95 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 5

6 6 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

7 Technická podpora Jak získat technickou podporu Začněte s příručkami Většina informací potřebných při používání a údržbě vašeho zařízení je obsažena v příručkách poskytovaných MTS. Zahrnuje-li váš výrobek software MTS, prostudujte si online nápovědu a soubory README, které obsahují další informace. Pokud se vám nepodaří nalézt odpovědi na technické dotazy v těchto zdrojích, kontaktujte MTS s žádostí o pomoc prostřednictvím internetu, em, telefonicky nebo faxem. Metody technické podpory Kontaktujte svou místní autorizovanou prodejní a servisní kancelář společnosti MTS Po instalaci vašeho systému nabízí MTS celou řadu podpůrných služeb. Máte-li dotaz v souvislosti s určitým systémem nebo výrobkem, kontaktujte MTS některým z následujících způsobů: Seznam prodejních a servisních míst na celém světě a kontaktní informace naleznete pod odkazem Global MTS na webových stránkách společnosti MTS: > Global MTS > (v pravém sloupci vyberte svůj region) > (vyberte region, který je vám nejblíže) Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS Pomoc poskytovaná společností MTS může být efektivnější, pokud si před žádostí o technickou podporu připravíte následující informace: Číslo své smlouvy a číslo systému Číslo smlouvy obsahuje identifikátory typu vašeho zařízení. Před expedicí systému ze společnosti MTS bývá číslo zpravidla zapsáno na štítek umístěný na zařízení. Pokud číslo místa přidělené společností MTS neznáte, obraťte se na prodejního technika společnosti MTS. Pokud používáte více systémů MTS, podle modelového čísla systému a sériového čísla lze určit, o který systém se jedná. Tato čísla naleznete v dokumentech, které vám byly předány při objednávce systému nebo doručeny se zařízením. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 7

8 Identifikace problému Popište stávající problém a připravte si odpovědi na tyto otázky: Jak dlouho a jak často se problém vyskytuje? Lze tento problém reprodukovat? Byly před výskytem problému prováděny změny systémového hardwaru nebo softwaru? Můžete uvést čísla modelu zařízení? Jaký používáte model řídicí trhačky (je-li použita)? Jaká je konfigurace testovacího systému? Relevantní informace o počítači Pokud se problém týká počítače, připravte si následující informace: Název výrobce a číslo modelu Typ operačního softwaru a údaje o nejnovější verzi aktualizace Velikost systémové paměti Velikost volného místa na pevném disku, na němž je aplikace umístěna Současný stav fragmentace pevného disku Stav připojení k podnikové síti Relevantní informace o softwaru Pokud se problém týká softwarové aplikace, připravte si následující informace: Název softwaru, číslo verze, číslo sestavení (build) a číslo poslední aktualizační opravy software, je-li k dispozici. Tyto informace se krátce zobrazí při spouštění aplikace a obvykle se dají najít v nabídce Help ( Nápověda ) pod položkou About ( O aplikaci ). Pokud se na MTS obrátíte telefonicky Je rovněž užitečné mít k dispozici názvy dalších aplikací jiných výrobců, které jsou používány na vašem počítači, např. antivirus, spořiče obrazovky, rozšíření klávesnice, software tiskárny atd. Pokud voláte v rámci Spojených států nebo Kanady, bude hovor zaregistrován pracovníkem telefonického centra. Před tím, než budete přepojeni na specialistu z oddělení technické podpory, budete pracovníkem dotázáni na číslo místa, jméno, název a adresu společnosti a telefonní číslo, na němž býváte běžně k zastižení. Voláte-li v souvislosti s problémem, kterému už bylo přiděleno číslo hlášení, poskytněte prosím toto číslo. V případě každého nového problému bude přiděleno nové číslo hlášení. Identifikace typu systému Aby vás pracovník telefonického centra mohl přepojit na nejvhodnějšího dostupného technického specialistu, bude nutné identifikovat váš systém jako univerzální staticko-hydraulický testovací systém MTS Series Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

9 Buďte připraveni na řešení problému Připravte se na řešení problému během telefonátu: Volejte z telefonu, který se nachází v blízkosti systému, abyste mohli implementovat návrhy technika, s nímž budete hovořit. Připravte si originální datový nosič s operačním a aplikačním softwarem. Pokud nejste obeznámeni s provozem zařízení, požádejte o spolupráci zkušeného uživatele v místě. Zapište si relevantní informace Připravte se na situaci, kdy vám budeme muset zavolat zpět: Nezapomeňte se zeptat na číslo oznámení (notification number). Zapište si jméno osoby, která vám pomáhala. Zapište si všechny specifické pokyny, jimiž se máte řídit, např. zapisování dat nebo monitorování výkonu. Po telefonátu MTS zaznamenává a sleduje všechny hovory, aby bylo zajištěno, že vám byla poskytnuta pomoc, a že byly v souvislosti s vašim problém podniknuty příslušné kroky. Máte-li v souvislosti s řešením svého problému dotazy nebo další informace, obraťte se na nás prosím znovu a poskytněte nám původní číslo hlášení. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 9

10 10 Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

11 Předmluva Dříve než začnete Bezpečnost na prvním místě! Další dokumentace společnosti MTS Než začnete používat výrobek nebo systém společnosti MTS, prostudujte si Příručku o bezpečnosti a další bezpečnostní informace dodané se systémem a snažte se jim porozumět. Nesprávná instalace, provoz či údržba mohou vytvořit nebezpečné podmínky, které povedou k vážným zraněním nebo smrti osob nebo poškození vaše zařízení a vzorku. Proto opakujeme - před začátkem provozu je nutné prostudovat si bezpečnostní informace a porozumět jim. Je velmi důležité, abyste si uvědomovali rizika související s vaším systémem. Kromě této příručky možná obdržíte další návody v papírové nebo elektronické formě. Příručky na disku CD s informacemi o výrobku budou obsahovat informace, které se týkají vašeho testovacího systému, například: Příručky k hydraulickému anebo mechanickému příslušenství Montážní výkresy Seznamy částí Provozní pokyny Úkoly preventivní údržby Příručky řídicí trhačky a aplikačního softwaru bývají zpravidla obsaženy na distribučním disku CD příslušného softwaru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 11

12 Symboly Symboly Symboly v dokumentaci V následujících odstavcích jsou popsány některé symboly užívané v příručkách společnosti MTS. Výstražné symboly Do této příručky mohou být zahrnuta upozornění na nebezpečí. Tato upozornění obsahují bezpečnostní informace specifické pro prováděnou činnost. Bezprostředně předcházejí kroku nebo proceduře, které mohou vést k souvisejícímu riziku. Všechna upozornění na nebezpečí si pozorně pročtěte a dodržujte všechny pokyny a doporučení. V příručkách se mohou objevit tři stupně upozornění na nebezpečí. Následují příklady každého z nich. Poznámka Obecné informace o bezpečnosti naleznete v dokumentaci poskytnuté spolu se systémem. Nebezpečí - upozorňuje na nebezpečnou situaci s vysokou mírou rizika, která při opomenutí povede k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Výstraha - upozorňuje na nebezpečnou situaci se střední mírou rizika, která při opomenutí může vést k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Upozornění - poukazuje na nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika, která by mohla vést při opomenutí k lehkému nebo mírnému zranění, poškození zařízení nebo ohrožení integrity testu. Poznámky Poznámky obsahují doplňkové informace o operačním systému nebo zvýrazňují snadno přehlédnutelné položky. Například: Poznámka Zdroje umístěné do seznamů hardwaru se objeví na jejich konci. Zvláštní pojmy Obrázky Symboly v elektronické příručce První výskyt speciálních pojmů je symbolizován kurzívou. Obrázky v této příručce slouží k objasnění textu. Jedná se pouze o příklady, které nutně nereprezentují vaši aktuální konfiguraci systému, testovací aplikaci nebo software. Tato příručka je k dispozici jako elektronický dokument ve formátu Portable Document File (PDF). Lze ji prohlížet na každém počítači, který má nainstalován Adobe Acrobat Reader. 12 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

13 Symboly Hypertextové odkazy Elektronický dokument má řadu hypertextových odkazů zobrazených modrým písmem. Hypertextový odkaz tvoří všechna modrá slova v hlavním textu spolu se všemi obsahovými záznamy a stránkami seznamu. Po klepnutí na hypertextový odkaz se aplikace přesune na příslušné téma. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 13

14 Symboly 14 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

15 Úvod O této příručce Účel Tato příručka poskytuje podrobné informace o testovacích systémech MTS Criterion Series 60. Informace zahrnují přehled všech dostupných systémů, instalace, provozu, údržby, vyřazení z provozu a vyhledávání poruch. Smyslem příručky je pomoci vám pochopit testovací systém, jeho schopnosti a provozní požadavky. Příručka poskytuje technické informace pro všechny testovací systémy MTS Series 60, od modelu s nejnižší silou (64.305/64.305EL, 300 kn) až po modely s nejvyšší silou (64.106/64.106EL, 1000 kn). Každou kapitolu si pečlivě přečtěte a vraťte se k příručce vždy, když to budete potřebovat. Nevhodné použití Než budete používat systém testování materiálů MTS Criterion Series 60, přečtěte si a prostudujte tuto příručku. Nesprávná instalace či použití tohoto výrobku může vytvořit nebezpečné podmínky, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt osob a poškodit vaše zařízení a tělísko. Obsah Popis 16 Technické parametry 21 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 15

16 Popis Popis Každý testovací systém MTS Criterion Series 60 se skládá z trhačky, integrované ovládací trhačky a testovacího softwaru. Následující obrázek ukazuje vnější vlastnosti různých rámů MTS Criterion Series 60 a integrované ovládací trhačky. Trhačka Trhačka je tvořen základnou, servoovladačem, testovacím stolem, dolním příčníkem, horním příčníkem, podávací tyčí a vodicím šroubem. Testovací stůl je připojen k horní příčníku pomocí sloupů, které tvoří tuhý trhačka, a testovací stůj je připojen k pístu prostřednictvím siloměru. V trhačky jsou vytvořeny dva testovací prostory: prostor pro tahové zkoušky mezi horní a dolní příčníkem a prostor pro tlakové zkoušky mezi dolní příčníkem a testovacím stolem. Oba prostory pro tahové i tlakové zkoušky mohou být upraveny přesunutím dolní příčníku nahoru a dolů podle potřeb testování. Horní příčník Vodicí šroub Podávací tyč Dolní příčník Motor zvedání příčníku Testovací stůl Základna Servoovladač 16 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

17 Popis Při provádění tahové zkoušky je vzorek držen vhodnými upínači v prostoru pro tahové zkoušky a servoovladač se posouvá nahoru a zvedá tak stůl a horní příčník nahoru, zatímco dolní příčník stojí. Tímto způsobem na vzorek působí tahové zatížení. Zatímco na vzorek působí tahové zatížení, snímače měří působící zatížení, zdvih a prodloužení vzorku. Řídicí jednotka zpracovává všechny výstupy ze snímačů a pak signál předává testovacímu softwaru, který podle potřeby poskytuje uživateli výsledky a zprávy. Princip popsaný výše platí také pro tlakové zkoušky; jediný rozdíl spočívá v tom, že vzorek je vložen mezi dolní příčník a stůl a když se servoovladač pohybuje nahoru, na vzorek působí tlakové zatížení. Pokud máte přípravky pro průhyb/ohyb nebo střih, můžete v prostoru pro tlakové zkoušky provádět také průhybové/ohybové zkoušky a smykové zkoušky. Vzorek Tahová zkouška (pevnost v tahu) Tlaková zkouška (pevnost v tlaku) Dolní příčník slouží pouze pro nastavení prostor pro tahové a tlakové zkoušky. Působení zatížení na vzorek pouhým seřízením polohy příčníku může způsobit poškození zařízení. Nenechte plsobit zatížení prostřednictvím dolního příčníku. Všechny testy by měly být prováděny pohybem servoovladače. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 17

18 Popis Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka je tvořena elektromotorem, olejovým čerpadlem, olejovou nádrží, chladičem oleje, servoventilem, dalšími řídicími ventily, integrovanými sběrnými potrubími, snímači teploty a dalšími součástmi hydraulického systému. Servoventil, převodníky, řídicí jednotka a testovací software tvoří uzavřený řídicí systém. Teplota hydraulického oleje je udržována v nastaveném rozsahu chladičem oleje. Za normálních provozních podmínek by teplota měla být nižší než 60 C (140 F) a nejvyšší teplota nemůže překročit 65 C (149 F). Pokud je teplota oleje vyšší než 65 C (149 F), vypněte stroj a kontaktujte společnost MTS. Podsestava vnější skříně Displej Reléová skříň Počítač Řídicí jednotka Sestava čerpadla Uvnitř integrované ovládací trhačky je spínač zásuvky počítače a monitoru. Připojením zařízení můžete poškodit zařízení nebo integrovanou ovládací jednotku. Uživatel by neměl do tohoto konektoru připojovat žádné zařízení bez konzultování se společností MTS. 18 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

19 Popis Vlastnosti integrované ovládací trhačky PARAMETRY /64.305EL /64.605EL/ /64.106EL Jmenovité parametry motoru čerpadla Maximální nepřetržitý tlak Maximální průtok (50 Hz) Maximální průtok (60 Hz) 1,5 kw (2,0 ks) 2,2 kw (2,9 ks) 23 MPa (3300 psi) 23 MPa (3300 psi) 3,3 l/min (0,9 gpm) 5,1 l/min (1,3 gpm) 4,0 l/min (1,0 gpm) 6,2 l/min (1,6 gpm) Filtrace 5 mikronů, jmenovitý 5 mikronů, jmenovitý Objem nádrže 85 l (22,5 gal) 85 l (22,5 gal) Směšování různých značek hydraulické kapaliny může ovlivnit výkon systému. Znečištěná hydraulická kapalina může způsobit předčasné opotřebování hydraulických součástí systému. Nesměšujte různé značky hydraulické kapaliny. Společnost MTS System Corporation doporučuje použít kapalinu Exxon Mobile DTE-25. Počítač Počítač je integrální součástí systému. Ovládá testovací software, který poskytuje úplnou kontrolu nad strojem, sběr dat, jejich správu a pokročilou analýzu a prezentaci. Společnost MTS minimalizovala objem elektroniky vyžadované pro váš systém, který je díky tomu flexibilní a spolehlivý. Toho je dosaženo propojením trhačky a počítače prostřednictvím standardních konektorů USB 2.0. Další informace naleznete v popisu konfigurace počítače níže: Konfigurace monitoru a počítače POPIS Monitor Model Značka Velikost Maximální rozlišení Popis L1710A Lenovo 17 in Thinkvision LCD Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 19

20 Popis Průmyslový počítač Konfigurace monitoru a počítače (Pokračování) POPIS Model Značka Popis ACP-4000 ADVANTECH Procesor Intel P4(CORE 3.0G)/základní deska PCA- 6010/zadní panel PCA-6113P4R/1 GB DDR2/160 GB SATA/DVD ROM/integrovaná síťová karta/integrovaná grafická karta/ skříň ACP-4000 /klávesnice a myš/bez mikrofonu/napájecí zdroj 300 W AC 100 V?240 V Řídicí jednotka trhačky Řídicí jednotka trhačky: Poskytuje výkon pro zpracování dat a signálu. Detekuje aktivaci koncových spínačů. Poskytuje rozhraní mezi softwarem (počítač) a rámem. Zajišťuje digitální servořízení pro rychlost a přesnou polohu. Je odpovědná za samoidentifikační siloměr a trhačku. Obsahuje rozhraní ručního ovládacího panelu. Je programovatelný, rychlost sběru dat až 1000 Hz. Ovládá výkon trhačky. Software Testovací software MTS nabízí mnoho funkcí, které zrychlují a usnadňují proces testování materiálů. Testovací software má k dispozici několik šablon metod. Šablony metod v balíku Obecné testování jsou startovním bodem pro konfigurace metody testování, které vyhovují potřebám testování. Balík Obecné testování se dělí do čtyř specifických kategorií testů: Tah MTS Tlak MTS Ohyb MTS Odlup-odtrh MTS Lze zakoupit mnoho různých funkcí, které budou splňovat konkrétní potřeby vaší společnosti. Některé z těchto funkcí již mohou být součástí objednaného systému nebo je lze k vašemu systému přidat na základě změny požadavků. Další informace viz příručka k testovacímu softwaru. Bezpečnostní skříň a schody Bezpečnostní skříň a schody jsou volitelnou součástí testovacího systému. Bezpečnostní skříň se používá jako ochrana před nebezpečím odlétávajících částí, zatímco schody usnadňují obsluhu systému. 20 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

21 Technické parametry Technické parametry Obecné technické parametry rám Tato kapitola uvádí obecné technické parametry systému MTS Criterion Series 60 a obrázky testovacího stolů a přechodové desky. Následující technické parametry platí pro všechny trhačky MTS Criterion Series 60. Následující tabulky obsahují technické parametry pro konkrétní modely. Technické parametry MTS Criterion Series 60 PARAMETR Okolní prostředí Teplota Relativní vlhkost Nadmořská výška Napájení Izolace přepětí SPECIFIKACE Pouze k použití v místnostech 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace Pro použití do nadmořské výšky 2000 m (6500 stop) 400 V AC/50 Hz, nebo 480 V AC/60 Hz Kategorie II Stupeň znečištění 2 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 21

22 Technické parametry Technické parametry modelu rám Specifikace modelu MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Jmenovitá síla 300 kn 600 kn 1000 kn ( lbf) ( lbf) ( lbf) Počet sloupů Testovací prostor (jednoduchý/dvojitý) Dvojitý Dvojitý Dvojitý Zdvih servoovladače (píst) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Rychlost servoovladače (píst) 0,5-180 mm/min (0,0197-7,09 in/min) 0,5-140 mm/min (0,0197-5,51 in/min) 0,5-90 mm/min (0,0197-3,54 in/min) Rychlost příčníku 220 mm/min 210 mm/min 200 mm/min (8,66 in/min) (8,27 in/min) (7,87 in/min) Rozestup sloupů (šířka testovacího prostoru) 400 mm (15,75 in) 430 mm (16,93 in) 500 mm (19,69 in) Maximální prostor pro tahové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 525 mm (20,67 in) 750 mm (29,53 in) 790 mm (31,10 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 900 mm (35,43 in) 1100 mm (43,31 in) 1150 mm (45,28 in) Maximální prostor pro tlakové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 540 mm (21,26 in) 770 mm (30,31 in) 830 mm (32,68 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 935 mm (36,81 in) 1120 mm (44,09 in) 1175 mm (46,26 in) Průměr kruhových vzorků 6-32 mm (0,24-1,26 in) mm (0,39-1,57 in) mm (0,59-2,17 in) Tloušťka plochých vzorků 2-25 mm (0,08-0,98 in) 2-30 mm (0,08-1,18 in) 2-40 mm (0,08-1,57 in) 22 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

23 Technické parametry Specifikace modelu (Pokračování) MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Přítlačná deska (čtvercová) mm (5,91 5,91 in) mm (5,91 5,91 in) mm (8,66 8,66 in) Rozměry trhačky Výška Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Šířka 870 mm 1170 mm 1310 mm (34,25 in) (46,06 in) (51,57 in) Hloubka 725 mm 800 mm 910 mm (28,54 in) (31,50 in) (35,83 in) Hmotnost Standardní délka (64.xxx) 1950 kg (4299 lb) 3150 kg (6945 lb) 5250 kg ( lb) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2003 kg (4416 lb) 3254 kg (7174 lb) 5400 kg ( lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 23

24 Technické parametry Technické parametry integrovaná ovládací jednotka Následující technické parametry integrované ovládací trhačky jsou společné pro modely /64.305EL, /64.605EL a /64.106EL. Technické parametry integrované ovládací trhačky PARAMETR Kalibrační standard Rozsah síly Přesnost indikace síly Rozlišení polohy SPECIFIKACE ISO 7500 třída 1 nebo ASTM E4 1 % % jmenovité síly ± 1 % stupnice indikace 0,2 μm (0, in) Přesnost polohy +/- 1 % z indikace Přesná deformace ASTM E83 nebo ISO 8513 Bezpečnostní ochrana nadměrná síla, limity pojezdu, nadměrný tlak, nadměrná teplota, nadproud a další Ochrana před nadměrnou silou 10 % Rychlost sběru dat Rychlost řídicí smyčky 1000 Hz, maximálně 1000 Hz Požadavky na okolní prostředí Rozsah provozních teplot Provozní vlhkost Rozsah skladovacích teplot Maximální skladovací vlhkost Maximální nadmořská výška Požadavky na napájení integrované ovládací trhačky 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace C (0-120 F) 90 %, bez kondenzace 2000 m (6500 ft) 3~3W+PE 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz Rozměry integrované ovládací trhačky Výška 1900 mm (74,80 in) Šířka 1040 mm (40,94 in) 24 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

25 Technické parametry Technické parametry integrované ovládací trhačky (Pokračování) Hloubka 765 mm (30,11 in) Hmotnost 400 kg (882 lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 25

26 Technické parametry Rozměry Rám E F D C A B Trhačka - Series 60 Trhačka - Series /64.305EL /64.605EL /64.106EL Šířka (A) 870 mm (34,25 in) 1170 mm (46,06 in) 1310 mm (51,57 in) Hloubka (B) 725 mm (28,54 in) 800 mm (31,50 in) 910 mm (35,83 in) Výška (C) Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Zdvih servoovladače (D) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Hloubka horního příčníku (E) 500 mm (19,69 in) 600 mm (23,62 in) 670 mm (26,38 in) Hloubka dolního příčníku (F) 680 mm (26,77 in) 790 mm (31,10 in) 910 mm (35,83 in) 26 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

27 Technické parametry Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka - Series 60 Konektor přístupového panelu ovládací konzoly Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 27

28 Technické parametry Ovládací panel trhačky Toto zařízení je určeno k připojení řídicí skříně k desce logického obvodu. Toto zařízení se používá k přenosu signálu tlačítek ovládacího panelu. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 8 ESTOPIA- 9 ESTOPIB- 10 UP_CLOSE_SW 11 UP_OPEN_SW 12 LO_CLOSE_SW 13 LO_OPEN_SW 14 XHD_DOWN_SW 15 XHD _UP_SW 17 ESTOPIA+ 18 ESTOPIB+ 19 PANEL INO+ 20 PANEL INO- SKŘÍŇ STÍNĚNÍ Siloměr Toto zařízení je určeno k připojení tenzometru siloměru k řídicí jednotce siloměru systému Insight. Podporuje funkce TEDS pro automatickou identifikaci a kalibraci siloměru. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 EX+ 2 EX- 3 Žádný kontakt 4 FB+ 5 FB- 6 Žádný kontakt 7 STÍNĚNÍ 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 EXS+ 11 Žádný kontakt 28 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

29 Technické parametry Přiřazení kolíků (Pokračování) KOLÍK SIGNÁL 12 RCAL 1(FBR+) 13 RCAL 2(FBR-) 14 TEDS- 15 EXS- Kódovací zařízení Toto zařízení je určeno k připojení snímače posunutí trhačky ke kódovacímu zařízení v řídicí jednotce systému Insight. Je napájeno stejnosměrným proudem a shromažďuje digitální signály kódovacího zařízení ze snímače posunutí. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 A+ 2 A- 3 Žádný kontakt 4 GND 5 VCC 6 Žádný kontakt 7 Stínění 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 B- 11 Žádný kontakt 12 I+ 13 I- 14 TEDS- 15 B+ Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 29

30 Technické parametry Limity Tento konektor slouží k připojení koncových snímačů trhačky a desky logického obvodu. Používá se k přenosu signálu stavu koncových snímačů trhačky. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 PISTON COM 2 PISTON NO 3 XHD UP NC 4 XHD LO COM 5 XHD LO NO 6 Žádný kontakt 7 Žádný kontakt 8 STÍNĚNÍ 9 PISTON NC 10 XHD UP COM 11 XHD UP NO 12 XHD LO NC 13 Žádný kontakt 14 Žádný kontakt 15 Žádný kontakt Příslušenství Přídavný konektor je určen pro rozšíření zařízení. Používá se podle potřeby. 30 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

31 Technické parametry Bezpečnostní skříň Bezpečnostní skříň má čtyřbokou konstrukci rámu, která zabraňuje zranění v důsledku střetu s odlétávajícími částmi. C A B Technické parametry bezpečnostní skříně MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (BĚŽNÝ VÝŠKA (ZAPUŠTĚNÝ HMOTNOST (BĚŽNÝ HMOTNOST (ZAPUŠTĚNÝ ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) ZÁKLAD) mm (50,4 in) 860 mm (33,9 in) 2050 mm (80,7 in) - 66 kg (146 lb) mm (55,5 in) 890 mm (35,0 in) 2400 mm (94,5 in) 1710 mm (67,3 in) 76 kg (168 lb) 70 kg (154 lb) mm (61,4 in) 1030 mm (40,6 in) 2713 mm (106,8 in) 1897 mm (74,7 in) 86 kg (190 lb) 80 kg (176 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1360 mm (53,5 in) 2450 mm (96,5 in) 1760 mm (69,3 in) 80 kg (176 lb) 64 kg (141 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1390 mm (54,7 in) 2800 mm (110,2 in) 2110 mm (83,1 in) 90 kg (198 lb) 74 kg (163 lb) EL 1560 mm (61,4 in) 1530 mm (60,2 in) 3120 mm (122,8 in) 2344 mm (92,3 in) 102 kg (225 lb) 83 kg (183 lb) Poznámka Bezpečnostní skříň je volitelnou součástí; je k dispozici na vyžádání zákazníka. Chcete-li se vyhnout nebezpečím způsobeným odlétávajícími částmi, musí být během testování dveře skříně uzavřeny. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 31

32 Technické parametry Schody Schody /64.305EL Schody /64.605EL Schody EL 32 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

33 Technické parametry Technické parametry schodů MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (C) HMOTNOST mm (55,5 in) 1200 mm (47,2 in) 450 mm (17,7 in) 100 kg (221 lb) mm (61,8 in) 1510 mm (59,5 in) 620 mm (24,4 in) 120 kg (265 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1000 mm (39,4 in) 400 mm (15,7 in) 90 kg (198 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1550 mm (61,0 in) 720 mm (28,3 in) 120 kg (265 lb) EL 1570 mm (61,8 in) 1900 mm (74,8 in) 1930 mm (76,0 in) 160 kg (353 lb) Poznámka Podrobnosti testovacího stolu Schody jsou volitelnou součástí; jsou k dispozici na vyžádání zákazníka. Pokud potřebujete namontovat přípravky pro ohybové nebo smykové zkoušky, rozměry naleznete na následujícím obrázku. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 33

34 Technické parametry Podrobnosti přechodové desky Pro upevňovací přípravky v přechodové desce je k dispozici několik typů závitových otvorů. 300 kn a 600 kn 34 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

35 Technické parametry 1000 kn Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 35

36 Technické parametry 36 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

37 Bezpečnost Obecné bezpečnostní procedury Tato část poskytuje informace o bezpečnostních otázkách, které se obecně týkají staticko-hydraulických systémů. Tato problematika pojednává o zamýšleném používání a předpokládaném nesprávném používání systému, definování grafického znázornění nebezpečí, které je s výrobkem spojeno a další (obecnější) bezpečnostní informace týkající se vysokého tlaku a vysokého výkonu MTS staticko-hydraulických a elektromechanických systémů Testovací systémy společnosti MTS mají vytvářet pohyby a síly a slouží k přenosu těchto pohybů a sil na testovaný vzorek. Při přípravě na provoz systému a v jeho průběhu je nutné dbát na následující: Při provozu tohoto systému nevyužívejte resp. nedovolte jeho provozování pracovníkům, kteří nemají odpovídající zkušenosti, trénink nebo školení v oblasti rizik, která nutně patří k vysoce výkonným servohydraulickým zařízením a rovněž v oblasti zamýšlené činnosti tohoto testovacího systému. Nevyřazujte z činnosti bezpečnostní součásti nebo funkce (včetně mezních detektorů). Nepokoušejte se provozovat systém bez řádného osobního ochranného vybavení (např. ochrana sluchu a zraku, rukavice). Nepřivádějte do systému energii nesprávné úrovně. Informujte se v technických parametrech integrované ovládací trhačky. Netestujte vzorky, které nedosahují (dle okolností) minimálních povolených rozměrů, resp. překračují maximální. Viz specifikace systému. Nepoužívejte vznětlivé, hořlavé, stlačené nebo výbušné vzorky. K testování nevyužívejte osoby a nikdy nedovolte, aby se vozily v resp. na testovaném vzorku nebo na testovacím systému, vyjma případů, kdy byl systém pro osoby dimenzován a byly řádně dodrženy všechny související bezpečností podmínky. Nemodifikujte systém ani nenahrazujte části systému částmi, které nejsou součástmi od společnosti MTS a neprovádějte opravy pomocí částí a součástí, které nebyly vyrobeny podle specifikace společnosti MTS. Systém neprovozujte ve výbušném prostředí. Systém nepoužívejte v takové testovací oblasti, kde je možný nekontrolovaný přístup k systému v době jeho provozu. Máte-li vzhledem k systému přiděleny určité povinnosti (tj. jste obsluha, servisní technik nebo se staráte o údržbu), měli byste si pečlivě prostudovat bezpečnostní příručku před tím, než s testovacím systémem vykonáte jakoukoliv proceduru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Bezpečnost 37

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MTS Criterion řada 40 Manual Title

MTS Criterion řada 40 Manual Title MTS Criterion řada 40 Manual Title Pokyny pro zvedání Additional a přesunování Information be certain. 100-238-316 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

MTS Criterion řada 40

MTS Criterion řada 40 MTS Criterion řada 40 Manual Title Příručka přípravy Additional místa Information instalace be certain. 100-238-290 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více