MTS Criterion Series 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MTS Criterion Series 60"

Transkript

1 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu A

2 Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka a MTS Criterion a MTS Fundamental jsou ochrannými známkami společnosti MTS Systems Corporation ve Spojených státech amerických. Tyto ochranné známky mohou být chráněny v jiných zemích. Informace o vlastnictví Ověření a kontrola softwaru Použití softwaru a licence na software podléhají Licenčnímu smlouvě společnosti MTS s koncovým uživatelem, která definuje všechna práva, která zůstávají MTS, a která jsou udělována koncovému uživateli. Veškerý software je chráněný, důvěrný a ve vlastnictví společnosti MTS Systems Corporation a bez výslovného písemného schválení společnosti MTS jej nelze kopírovat, reprodukovat, zpětně překládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu nebo distribuci. Software společnosti MTS je vyvíjen v rámci procesu zajištěné jakosti dle požadavků v normě ISO Vzhledem k tomu, že software vytvořený společností MTS je dodáván v binárním formátu, není zdrojový kód přístupný uživateli. Tento software se časem nebude měnit. Řada verzí je tvořena tak, aby byly zpětně kompatibilní, což znamená další formu ověření. Stav a platnost ovládacího softwaru MTS se kontrolují i při ověřování systému a běžné kalibraci hardwaru MTS. Tyto kontrolované procesy kalibrace porovnávají konečné výsledky testů po statistické analýze s reakcí, kterou předpokládají kalibrační normy. Díky výše uvedeným prověřeným metodám společnost MTS zajišťuje, aby výrobky MTS vyhověly náročným normám jakosti MTS, a to při první instalaci i v následném provozu. Informace o publikaci KATALOGOVÉ ČÍSLO PŘÍRUČKY A A: Přeloženo z A DATUM VYDÁNÍ Leden Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

3 Obsah Technická podpora 7 Jak získat technickou podporu 7 Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS 7 Pokud se na MTS obrátíte telefonicky 8 Předmluva 11 Symboly 12 Dříve než začnete 11 Symboly v dokumentaci 12 Úvod 15 O této příručce 15 Nevhodné použití 15 Popis 16 Technické parametry 21 Obecné technické parametry rám 21 Technické parametry modelu rám 22 Technické parametry integrovaná ovládací jednotka 24 Rozměry 26 Rám 26 Integrovaná ovládací jednotka 27 Bezpečnostní skříň 31 Schody 32 Podrobnosti testovacího stolu 33 Podrobnosti přechodové desky 34 Bezpečnost 37 Obecné bezpečnostní procedury 37 Bezpečnostní opatření před během systému 38 Bezpečnostní opatření při běhu systému 41 Znázornění nebezpečí 44 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 3

4 Instalace 47 Přehled zvedání a přesouvání 48 Manipulace s trhačkou a integrovanou ovládací jednotkou 50 Umístění stroje a ventilace 50 Přesouvání trhačky 51 Vykládání 51 Přesouvání trhačky na místo určení 52 Přesouvání trhačky vysokozdvižným vozíkem 53 Přesouvání trhačky jeřábem 54 Zabezpečení trhačky 55 Manipulace s integrovanou ovládací jednotkou 57 Vykládání 57 Přesouvání integrované ovládací trhačky na místo určení 57 Vykládání schodů 59 Instalace volitelné bezpečnostní skříně 60 Montáž schodů 63 Připojení řídicí trhačky 64 Připojení hlavního přívodu napětí 64 Specifické požadavky stroje 64 Instalace kabelů 65 Konektory řídicí trhačky 65 Připojování hadic 73 Doplňování oleje 74 Provoz 75 Koncové spínače pojezdu (fyzické limity) 76 Nebezpečí rozdrcení 77 Montáž přípravků 77 Ovládací panel integrované ovládací trhačky 78 Ovládání pohybu 79 Ovládání ručního ovládacího panelu 81 Údržba 85 Kontrolní seznam pravidelné údržby 85 Odstraňování poruch 89 4 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

5 Vyřazení z provozu 91 Dodatek 93 Další informace o digitálních vstupech a výstupech 93 Prohlášení o shodě 95 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 5

6 6 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

7 Technická podpora Jak získat technickou podporu Začněte s příručkami Většina informací potřebných při používání a údržbě vašeho zařízení je obsažena v příručkách poskytovaných MTS. Zahrnuje-li váš výrobek software MTS, prostudujte si online nápovědu a soubory README, které obsahují další informace. Pokud se vám nepodaří nalézt odpovědi na technické dotazy v těchto zdrojích, kontaktujte MTS s žádostí o pomoc prostřednictvím internetu, em, telefonicky nebo faxem. Metody technické podpory Kontaktujte svou místní autorizovanou prodejní a servisní kancelář společnosti MTS Po instalaci vašeho systému nabízí MTS celou řadu podpůrných služeb. Máte-li dotaz v souvislosti s určitým systémem nebo výrobkem, kontaktujte MTS některým z následujících způsobů: Seznam prodejních a servisních míst na celém světě a kontaktní informace naleznete pod odkazem Global MTS na webových stránkách společnosti MTS: > Global MTS > (v pravém sloupci vyberte svůj region) > (vyberte region, který je vám nejblíže) Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS Pomoc poskytovaná společností MTS může být efektivnější, pokud si před žádostí o technickou podporu připravíte následující informace: Číslo své smlouvy a číslo systému Číslo smlouvy obsahuje identifikátory typu vašeho zařízení. Před expedicí systému ze společnosti MTS bývá číslo zpravidla zapsáno na štítek umístěný na zařízení. Pokud číslo místa přidělené společností MTS neznáte, obraťte se na prodejního technika společnosti MTS. Pokud používáte více systémů MTS, podle modelového čísla systému a sériového čísla lze určit, o který systém se jedná. Tato čísla naleznete v dokumentech, které vám byly předány při objednávce systému nebo doručeny se zařízením. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 7

8 Identifikace problému Popište stávající problém a připravte si odpovědi na tyto otázky: Jak dlouho a jak často se problém vyskytuje? Lze tento problém reprodukovat? Byly před výskytem problému prováděny změny systémového hardwaru nebo softwaru? Můžete uvést čísla modelu zařízení? Jaký používáte model řídicí trhačky (je-li použita)? Jaká je konfigurace testovacího systému? Relevantní informace o počítači Pokud se problém týká počítače, připravte si následující informace: Název výrobce a číslo modelu Typ operačního softwaru a údaje o nejnovější verzi aktualizace Velikost systémové paměti Velikost volného místa na pevném disku, na němž je aplikace umístěna Současný stav fragmentace pevného disku Stav připojení k podnikové síti Relevantní informace o softwaru Pokud se problém týká softwarové aplikace, připravte si následující informace: Název softwaru, číslo verze, číslo sestavení (build) a číslo poslední aktualizační opravy software, je-li k dispozici. Tyto informace se krátce zobrazí při spouštění aplikace a obvykle se dají najít v nabídce Help ( Nápověda ) pod položkou About ( O aplikaci ). Pokud se na MTS obrátíte telefonicky Je rovněž užitečné mít k dispozici názvy dalších aplikací jiných výrobců, které jsou používány na vašem počítači, např. antivirus, spořiče obrazovky, rozšíření klávesnice, software tiskárny atd. Pokud voláte v rámci Spojených států nebo Kanady, bude hovor zaregistrován pracovníkem telefonického centra. Před tím, než budete přepojeni na specialistu z oddělení technické podpory, budete pracovníkem dotázáni na číslo místa, jméno, název a adresu společnosti a telefonní číslo, na němž býváte běžně k zastižení. Voláte-li v souvislosti s problémem, kterému už bylo přiděleno číslo hlášení, poskytněte prosím toto číslo. V případě každého nového problému bude přiděleno nové číslo hlášení. Identifikace typu systému Aby vás pracovník telefonického centra mohl přepojit na nejvhodnějšího dostupného technického specialistu, bude nutné identifikovat váš systém jako univerzální staticko-hydraulický testovací systém MTS Series Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

9 Buďte připraveni na řešení problému Připravte se na řešení problému během telefonátu: Volejte z telefonu, který se nachází v blízkosti systému, abyste mohli implementovat návrhy technika, s nímž budete hovořit. Připravte si originální datový nosič s operačním a aplikačním softwarem. Pokud nejste obeznámeni s provozem zařízení, požádejte o spolupráci zkušeného uživatele v místě. Zapište si relevantní informace Připravte se na situaci, kdy vám budeme muset zavolat zpět: Nezapomeňte se zeptat na číslo oznámení (notification number). Zapište si jméno osoby, která vám pomáhala. Zapište si všechny specifické pokyny, jimiž se máte řídit, např. zapisování dat nebo monitorování výkonu. Po telefonátu MTS zaznamenává a sleduje všechny hovory, aby bylo zajištěno, že vám byla poskytnuta pomoc, a že byly v souvislosti s vašim problém podniknuty příslušné kroky. Máte-li v souvislosti s řešením svého problému dotazy nebo další informace, obraťte se na nás prosím znovu a poskytněte nám původní číslo hlášení. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 9

10 10 Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

11 Předmluva Dříve než začnete Bezpečnost na prvním místě! Další dokumentace společnosti MTS Než začnete používat výrobek nebo systém společnosti MTS, prostudujte si Příručku o bezpečnosti a další bezpečnostní informace dodané se systémem a snažte se jim porozumět. Nesprávná instalace, provoz či údržba mohou vytvořit nebezpečné podmínky, které povedou k vážným zraněním nebo smrti osob nebo poškození vaše zařízení a vzorku. Proto opakujeme - před začátkem provozu je nutné prostudovat si bezpečnostní informace a porozumět jim. Je velmi důležité, abyste si uvědomovali rizika související s vaším systémem. Kromě této příručky možná obdržíte další návody v papírové nebo elektronické formě. Příručky na disku CD s informacemi o výrobku budou obsahovat informace, které se týkají vašeho testovacího systému, například: Příručky k hydraulickému anebo mechanickému příslušenství Montážní výkresy Seznamy částí Provozní pokyny Úkoly preventivní údržby Příručky řídicí trhačky a aplikačního softwaru bývají zpravidla obsaženy na distribučním disku CD příslušného softwaru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 11

12 Symboly Symboly Symboly v dokumentaci V následujících odstavcích jsou popsány některé symboly užívané v příručkách společnosti MTS. Výstražné symboly Do této příručky mohou být zahrnuta upozornění na nebezpečí. Tato upozornění obsahují bezpečnostní informace specifické pro prováděnou činnost. Bezprostředně předcházejí kroku nebo proceduře, které mohou vést k souvisejícímu riziku. Všechna upozornění na nebezpečí si pozorně pročtěte a dodržujte všechny pokyny a doporučení. V příručkách se mohou objevit tři stupně upozornění na nebezpečí. Následují příklady každého z nich. Poznámka Obecné informace o bezpečnosti naleznete v dokumentaci poskytnuté spolu se systémem. Nebezpečí - upozorňuje na nebezpečnou situaci s vysokou mírou rizika, která při opomenutí povede k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Výstraha - upozorňuje na nebezpečnou situaci se střední mírou rizika, která při opomenutí může vést k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Upozornění - poukazuje na nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika, která by mohla vést při opomenutí k lehkému nebo mírnému zranění, poškození zařízení nebo ohrožení integrity testu. Poznámky Poznámky obsahují doplňkové informace o operačním systému nebo zvýrazňují snadno přehlédnutelné položky. Například: Poznámka Zdroje umístěné do seznamů hardwaru se objeví na jejich konci. Zvláštní pojmy Obrázky Symboly v elektronické příručce První výskyt speciálních pojmů je symbolizován kurzívou. Obrázky v této příručce slouží k objasnění textu. Jedná se pouze o příklady, které nutně nereprezentují vaši aktuální konfiguraci systému, testovací aplikaci nebo software. Tato příručka je k dispozici jako elektronický dokument ve formátu Portable Document File (PDF). Lze ji prohlížet na každém počítači, který má nainstalován Adobe Acrobat Reader. 12 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

13 Symboly Hypertextové odkazy Elektronický dokument má řadu hypertextových odkazů zobrazených modrým písmem. Hypertextový odkaz tvoří všechna modrá slova v hlavním textu spolu se všemi obsahovými záznamy a stránkami seznamu. Po klepnutí na hypertextový odkaz se aplikace přesune na příslušné téma. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 13

14 Symboly 14 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

15 Úvod O této příručce Účel Tato příručka poskytuje podrobné informace o testovacích systémech MTS Criterion Series 60. Informace zahrnují přehled všech dostupných systémů, instalace, provozu, údržby, vyřazení z provozu a vyhledávání poruch. Smyslem příručky je pomoci vám pochopit testovací systém, jeho schopnosti a provozní požadavky. Příručka poskytuje technické informace pro všechny testovací systémy MTS Series 60, od modelu s nejnižší silou (64.305/64.305EL, 300 kn) až po modely s nejvyšší silou (64.106/64.106EL, 1000 kn). Každou kapitolu si pečlivě přečtěte a vraťte se k příručce vždy, když to budete potřebovat. Nevhodné použití Než budete používat systém testování materiálů MTS Criterion Series 60, přečtěte si a prostudujte tuto příručku. Nesprávná instalace či použití tohoto výrobku může vytvořit nebezpečné podmínky, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt osob a poškodit vaše zařízení a tělísko. Obsah Popis 16 Technické parametry 21 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 15

16 Popis Popis Každý testovací systém MTS Criterion Series 60 se skládá z trhačky, integrované ovládací trhačky a testovacího softwaru. Následující obrázek ukazuje vnější vlastnosti různých rámů MTS Criterion Series 60 a integrované ovládací trhačky. Trhačka Trhačka je tvořen základnou, servoovladačem, testovacím stolem, dolním příčníkem, horním příčníkem, podávací tyčí a vodicím šroubem. Testovací stůl je připojen k horní příčníku pomocí sloupů, které tvoří tuhý trhačka, a testovací stůj je připojen k pístu prostřednictvím siloměru. V trhačky jsou vytvořeny dva testovací prostory: prostor pro tahové zkoušky mezi horní a dolní příčníkem a prostor pro tlakové zkoušky mezi dolní příčníkem a testovacím stolem. Oba prostory pro tahové i tlakové zkoušky mohou být upraveny přesunutím dolní příčníku nahoru a dolů podle potřeb testování. Horní příčník Vodicí šroub Podávací tyč Dolní příčník Motor zvedání příčníku Testovací stůl Základna Servoovladač 16 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

17 Popis Při provádění tahové zkoušky je vzorek držen vhodnými upínači v prostoru pro tahové zkoušky a servoovladač se posouvá nahoru a zvedá tak stůl a horní příčník nahoru, zatímco dolní příčník stojí. Tímto způsobem na vzorek působí tahové zatížení. Zatímco na vzorek působí tahové zatížení, snímače měří působící zatížení, zdvih a prodloužení vzorku. Řídicí jednotka zpracovává všechny výstupy ze snímačů a pak signál předává testovacímu softwaru, který podle potřeby poskytuje uživateli výsledky a zprávy. Princip popsaný výše platí také pro tlakové zkoušky; jediný rozdíl spočívá v tom, že vzorek je vložen mezi dolní příčník a stůl a když se servoovladač pohybuje nahoru, na vzorek působí tlakové zatížení. Pokud máte přípravky pro průhyb/ohyb nebo střih, můžete v prostoru pro tlakové zkoušky provádět také průhybové/ohybové zkoušky a smykové zkoušky. Vzorek Tahová zkouška (pevnost v tahu) Tlaková zkouška (pevnost v tlaku) Dolní příčník slouží pouze pro nastavení prostor pro tahové a tlakové zkoušky. Působení zatížení na vzorek pouhým seřízením polohy příčníku může způsobit poškození zařízení. Nenechte plsobit zatížení prostřednictvím dolního příčníku. Všechny testy by měly být prováděny pohybem servoovladače. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 17

18 Popis Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka je tvořena elektromotorem, olejovým čerpadlem, olejovou nádrží, chladičem oleje, servoventilem, dalšími řídicími ventily, integrovanými sběrnými potrubími, snímači teploty a dalšími součástmi hydraulického systému. Servoventil, převodníky, řídicí jednotka a testovací software tvoří uzavřený řídicí systém. Teplota hydraulického oleje je udržována v nastaveném rozsahu chladičem oleje. Za normálních provozních podmínek by teplota měla být nižší než 60 C (140 F) a nejvyšší teplota nemůže překročit 65 C (149 F). Pokud je teplota oleje vyšší než 65 C (149 F), vypněte stroj a kontaktujte společnost MTS. Podsestava vnější skříně Displej Reléová skříň Počítač Řídicí jednotka Sestava čerpadla Uvnitř integrované ovládací trhačky je spínač zásuvky počítače a monitoru. Připojením zařízení můžete poškodit zařízení nebo integrovanou ovládací jednotku. Uživatel by neměl do tohoto konektoru připojovat žádné zařízení bez konzultování se společností MTS. 18 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

19 Popis Vlastnosti integrované ovládací trhačky PARAMETRY /64.305EL /64.605EL/ /64.106EL Jmenovité parametry motoru čerpadla Maximální nepřetržitý tlak Maximální průtok (50 Hz) Maximální průtok (60 Hz) 1,5 kw (2,0 ks) 2,2 kw (2,9 ks) 23 MPa (3300 psi) 23 MPa (3300 psi) 3,3 l/min (0,9 gpm) 5,1 l/min (1,3 gpm) 4,0 l/min (1,0 gpm) 6,2 l/min (1,6 gpm) Filtrace 5 mikronů, jmenovitý 5 mikronů, jmenovitý Objem nádrže 85 l (22,5 gal) 85 l (22,5 gal) Směšování různých značek hydraulické kapaliny může ovlivnit výkon systému. Znečištěná hydraulická kapalina může způsobit předčasné opotřebování hydraulických součástí systému. Nesměšujte různé značky hydraulické kapaliny. Společnost MTS System Corporation doporučuje použít kapalinu Exxon Mobile DTE-25. Počítač Počítač je integrální součástí systému. Ovládá testovací software, který poskytuje úplnou kontrolu nad strojem, sběr dat, jejich správu a pokročilou analýzu a prezentaci. Společnost MTS minimalizovala objem elektroniky vyžadované pro váš systém, který je díky tomu flexibilní a spolehlivý. Toho je dosaženo propojením trhačky a počítače prostřednictvím standardních konektorů USB 2.0. Další informace naleznete v popisu konfigurace počítače níže: Konfigurace monitoru a počítače POPIS Monitor Model Značka Velikost Maximální rozlišení Popis L1710A Lenovo 17 in Thinkvision LCD Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 19

20 Popis Průmyslový počítač Konfigurace monitoru a počítače (Pokračování) POPIS Model Značka Popis ACP-4000 ADVANTECH Procesor Intel P4(CORE 3.0G)/základní deska PCA- 6010/zadní panel PCA-6113P4R/1 GB DDR2/160 GB SATA/DVD ROM/integrovaná síťová karta/integrovaná grafická karta/ skříň ACP-4000 /klávesnice a myš/bez mikrofonu/napájecí zdroj 300 W AC 100 V?240 V Řídicí jednotka trhačky Řídicí jednotka trhačky: Poskytuje výkon pro zpracování dat a signálu. Detekuje aktivaci koncových spínačů. Poskytuje rozhraní mezi softwarem (počítač) a rámem. Zajišťuje digitální servořízení pro rychlost a přesnou polohu. Je odpovědná za samoidentifikační siloměr a trhačku. Obsahuje rozhraní ručního ovládacího panelu. Je programovatelný, rychlost sběru dat až 1000 Hz. Ovládá výkon trhačky. Software Testovací software MTS nabízí mnoho funkcí, které zrychlují a usnadňují proces testování materiálů. Testovací software má k dispozici několik šablon metod. Šablony metod v balíku Obecné testování jsou startovním bodem pro konfigurace metody testování, které vyhovují potřebám testování. Balík Obecné testování se dělí do čtyř specifických kategorií testů: Tah MTS Tlak MTS Ohyb MTS Odlup-odtrh MTS Lze zakoupit mnoho různých funkcí, které budou splňovat konkrétní potřeby vaší společnosti. Některé z těchto funkcí již mohou být součástí objednaného systému nebo je lze k vašemu systému přidat na základě změny požadavků. Další informace viz příručka k testovacímu softwaru. Bezpečnostní skříň a schody Bezpečnostní skříň a schody jsou volitelnou součástí testovacího systému. Bezpečnostní skříň se používá jako ochrana před nebezpečím odlétávajících částí, zatímco schody usnadňují obsluhu systému. 20 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

21 Technické parametry Technické parametry Obecné technické parametry rám Tato kapitola uvádí obecné technické parametry systému MTS Criterion Series 60 a obrázky testovacího stolů a přechodové desky. Následující technické parametry platí pro všechny trhačky MTS Criterion Series 60. Následující tabulky obsahují technické parametry pro konkrétní modely. Technické parametry MTS Criterion Series 60 PARAMETR Okolní prostředí Teplota Relativní vlhkost Nadmořská výška Napájení Izolace přepětí SPECIFIKACE Pouze k použití v místnostech 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace Pro použití do nadmořské výšky 2000 m (6500 stop) 400 V AC/50 Hz, nebo 480 V AC/60 Hz Kategorie II Stupeň znečištění 2 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 21

22 Technické parametry Technické parametry modelu rám Specifikace modelu MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Jmenovitá síla 300 kn 600 kn 1000 kn ( lbf) ( lbf) ( lbf) Počet sloupů Testovací prostor (jednoduchý/dvojitý) Dvojitý Dvojitý Dvojitý Zdvih servoovladače (píst) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Rychlost servoovladače (píst) 0,5-180 mm/min (0,0197-7,09 in/min) 0,5-140 mm/min (0,0197-5,51 in/min) 0,5-90 mm/min (0,0197-3,54 in/min) Rychlost příčníku 220 mm/min 210 mm/min 200 mm/min (8,66 in/min) (8,27 in/min) (7,87 in/min) Rozestup sloupů (šířka testovacího prostoru) 400 mm (15,75 in) 430 mm (16,93 in) 500 mm (19,69 in) Maximální prostor pro tahové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 525 mm (20,67 in) 750 mm (29,53 in) 790 mm (31,10 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 900 mm (35,43 in) 1100 mm (43,31 in) 1150 mm (45,28 in) Maximální prostor pro tlakové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 540 mm (21,26 in) 770 mm (30,31 in) 830 mm (32,68 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 935 mm (36,81 in) 1120 mm (44,09 in) 1175 mm (46,26 in) Průměr kruhových vzorků 6-32 mm (0,24-1,26 in) mm (0,39-1,57 in) mm (0,59-2,17 in) Tloušťka plochých vzorků 2-25 mm (0,08-0,98 in) 2-30 mm (0,08-1,18 in) 2-40 mm (0,08-1,57 in) 22 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

23 Technické parametry Specifikace modelu (Pokračování) MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Přítlačná deska (čtvercová) mm (5,91 5,91 in) mm (5,91 5,91 in) mm (8,66 8,66 in) Rozměry trhačky Výška Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Šířka 870 mm 1170 mm 1310 mm (34,25 in) (46,06 in) (51,57 in) Hloubka 725 mm 800 mm 910 mm (28,54 in) (31,50 in) (35,83 in) Hmotnost Standardní délka (64.xxx) 1950 kg (4299 lb) 3150 kg (6945 lb) 5250 kg ( lb) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2003 kg (4416 lb) 3254 kg (7174 lb) 5400 kg ( lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 23

24 Technické parametry Technické parametry integrovaná ovládací jednotka Následující technické parametry integrované ovládací trhačky jsou společné pro modely /64.305EL, /64.605EL a /64.106EL. Technické parametry integrované ovládací trhačky PARAMETR Kalibrační standard Rozsah síly Přesnost indikace síly Rozlišení polohy SPECIFIKACE ISO 7500 třída 1 nebo ASTM E4 1 % % jmenovité síly ± 1 % stupnice indikace 0,2 μm (0, in) Přesnost polohy +/- 1 % z indikace Přesná deformace ASTM E83 nebo ISO 8513 Bezpečnostní ochrana nadměrná síla, limity pojezdu, nadměrný tlak, nadměrná teplota, nadproud a další Ochrana před nadměrnou silou 10 % Rychlost sběru dat Rychlost řídicí smyčky 1000 Hz, maximálně 1000 Hz Požadavky na okolní prostředí Rozsah provozních teplot Provozní vlhkost Rozsah skladovacích teplot Maximální skladovací vlhkost Maximální nadmořská výška Požadavky na napájení integrované ovládací trhačky 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace C (0-120 F) 90 %, bez kondenzace 2000 m (6500 ft) 3~3W+PE 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz Rozměry integrované ovládací trhačky Výška 1900 mm (74,80 in) Šířka 1040 mm (40,94 in) 24 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

25 Technické parametry Technické parametry integrované ovládací trhačky (Pokračování) Hloubka 765 mm (30,11 in) Hmotnost 400 kg (882 lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 25

26 Technické parametry Rozměry Rám E F D C A B Trhačka - Series 60 Trhačka - Series /64.305EL /64.605EL /64.106EL Šířka (A) 870 mm (34,25 in) 1170 mm (46,06 in) 1310 mm (51,57 in) Hloubka (B) 725 mm (28,54 in) 800 mm (31,50 in) 910 mm (35,83 in) Výška (C) Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Zdvih servoovladače (D) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Hloubka horního příčníku (E) 500 mm (19,69 in) 600 mm (23,62 in) 670 mm (26,38 in) Hloubka dolního příčníku (F) 680 mm (26,77 in) 790 mm (31,10 in) 910 mm (35,83 in) 26 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

27 Technické parametry Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka - Series 60 Konektor přístupového panelu ovládací konzoly Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 27

28 Technické parametry Ovládací panel trhačky Toto zařízení je určeno k připojení řídicí skříně k desce logického obvodu. Toto zařízení se používá k přenosu signálu tlačítek ovládacího panelu. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 8 ESTOPIA- 9 ESTOPIB- 10 UP_CLOSE_SW 11 UP_OPEN_SW 12 LO_CLOSE_SW 13 LO_OPEN_SW 14 XHD_DOWN_SW 15 XHD _UP_SW 17 ESTOPIA+ 18 ESTOPIB+ 19 PANEL INO+ 20 PANEL INO- SKŘÍŇ STÍNĚNÍ Siloměr Toto zařízení je určeno k připojení tenzometru siloměru k řídicí jednotce siloměru systému Insight. Podporuje funkce TEDS pro automatickou identifikaci a kalibraci siloměru. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 EX+ 2 EX- 3 Žádný kontakt 4 FB+ 5 FB- 6 Žádný kontakt 7 STÍNĚNÍ 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 EXS+ 11 Žádný kontakt 28 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

29 Technické parametry Přiřazení kolíků (Pokračování) KOLÍK SIGNÁL 12 RCAL 1(FBR+) 13 RCAL 2(FBR-) 14 TEDS- 15 EXS- Kódovací zařízení Toto zařízení je určeno k připojení snímače posunutí trhačky ke kódovacímu zařízení v řídicí jednotce systému Insight. Je napájeno stejnosměrným proudem a shromažďuje digitální signály kódovacího zařízení ze snímače posunutí. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 A+ 2 A- 3 Žádný kontakt 4 GND 5 VCC 6 Žádný kontakt 7 Stínění 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 B- 11 Žádný kontakt 12 I+ 13 I- 14 TEDS- 15 B+ Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 29

30 Technické parametry Limity Tento konektor slouží k připojení koncových snímačů trhačky a desky logického obvodu. Používá se k přenosu signálu stavu koncových snímačů trhačky. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 PISTON COM 2 PISTON NO 3 XHD UP NC 4 XHD LO COM 5 XHD LO NO 6 Žádný kontakt 7 Žádný kontakt 8 STÍNĚNÍ 9 PISTON NC 10 XHD UP COM 11 XHD UP NO 12 XHD LO NC 13 Žádný kontakt 14 Žádný kontakt 15 Žádný kontakt Příslušenství Přídavný konektor je určen pro rozšíření zařízení. Používá se podle potřeby. 30 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

31 Technické parametry Bezpečnostní skříň Bezpečnostní skříň má čtyřbokou konstrukci rámu, která zabraňuje zranění v důsledku střetu s odlétávajícími částmi. C A B Technické parametry bezpečnostní skříně MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (BĚŽNÝ VÝŠKA (ZAPUŠTĚNÝ HMOTNOST (BĚŽNÝ HMOTNOST (ZAPUŠTĚNÝ ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) ZÁKLAD) mm (50,4 in) 860 mm (33,9 in) 2050 mm (80,7 in) - 66 kg (146 lb) mm (55,5 in) 890 mm (35,0 in) 2400 mm (94,5 in) 1710 mm (67,3 in) 76 kg (168 lb) 70 kg (154 lb) mm (61,4 in) 1030 mm (40,6 in) 2713 mm (106,8 in) 1897 mm (74,7 in) 86 kg (190 lb) 80 kg (176 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1360 mm (53,5 in) 2450 mm (96,5 in) 1760 mm (69,3 in) 80 kg (176 lb) 64 kg (141 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1390 mm (54,7 in) 2800 mm (110,2 in) 2110 mm (83,1 in) 90 kg (198 lb) 74 kg (163 lb) EL 1560 mm (61,4 in) 1530 mm (60,2 in) 3120 mm (122,8 in) 2344 mm (92,3 in) 102 kg (225 lb) 83 kg (183 lb) Poznámka Bezpečnostní skříň je volitelnou součástí; je k dispozici na vyžádání zákazníka. Chcete-li se vyhnout nebezpečím způsobeným odlétávajícími částmi, musí být během testování dveře skříně uzavřeny. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 31

32 Technické parametry Schody Schody /64.305EL Schody /64.605EL Schody EL 32 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

33 Technické parametry Technické parametry schodů MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (C) HMOTNOST mm (55,5 in) 1200 mm (47,2 in) 450 mm (17,7 in) 100 kg (221 lb) mm (61,8 in) 1510 mm (59,5 in) 620 mm (24,4 in) 120 kg (265 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1000 mm (39,4 in) 400 mm (15,7 in) 90 kg (198 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1550 mm (61,0 in) 720 mm (28,3 in) 120 kg (265 lb) EL 1570 mm (61,8 in) 1900 mm (74,8 in) 1930 mm (76,0 in) 160 kg (353 lb) Poznámka Podrobnosti testovacího stolu Schody jsou volitelnou součástí; jsou k dispozici na vyžádání zákazníka. Pokud potřebujete namontovat přípravky pro ohybové nebo smykové zkoušky, rozměry naleznete na následujícím obrázku. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 33

34 Technické parametry Podrobnosti přechodové desky Pro upevňovací přípravky v přechodové desce je k dispozici několik typů závitových otvorů. 300 kn a 600 kn 34 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

35 Technické parametry 1000 kn Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 35

36 Technické parametry 36 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

37 Bezpečnost Obecné bezpečnostní procedury Tato část poskytuje informace o bezpečnostních otázkách, které se obecně týkají staticko-hydraulických systémů. Tato problematika pojednává o zamýšleném používání a předpokládaném nesprávném používání systému, definování grafického znázornění nebezpečí, které je s výrobkem spojeno a další (obecnější) bezpečnostní informace týkající se vysokého tlaku a vysokého výkonu MTS staticko-hydraulických a elektromechanických systémů Testovací systémy společnosti MTS mají vytvářet pohyby a síly a slouží k přenosu těchto pohybů a sil na testovaný vzorek. Při přípravě na provoz systému a v jeho průběhu je nutné dbát na následující: Při provozu tohoto systému nevyužívejte resp. nedovolte jeho provozování pracovníkům, kteří nemají odpovídající zkušenosti, trénink nebo školení v oblasti rizik, která nutně patří k vysoce výkonným servohydraulickým zařízením a rovněž v oblasti zamýšlené činnosti tohoto testovacího systému. Nevyřazujte z činnosti bezpečnostní součásti nebo funkce (včetně mezních detektorů). Nepokoušejte se provozovat systém bez řádného osobního ochranného vybavení (např. ochrana sluchu a zraku, rukavice). Nepřivádějte do systému energii nesprávné úrovně. Informujte se v technických parametrech integrované ovládací trhačky. Netestujte vzorky, které nedosahují (dle okolností) minimálních povolených rozměrů, resp. překračují maximální. Viz specifikace systému. Nepoužívejte vznětlivé, hořlavé, stlačené nebo výbušné vzorky. K testování nevyužívejte osoby a nikdy nedovolte, aby se vozily v resp. na testovaném vzorku nebo na testovacím systému, vyjma případů, kdy byl systém pro osoby dimenzován a byly řádně dodrženy všechny související bezpečností podmínky. Nemodifikujte systém ani nenahrazujte části systému částmi, které nejsou součástmi od společnosti MTS a neprovádějte opravy pomocí částí a součástí, které nebyly vyrobeny podle specifikace společnosti MTS. Systém neprovozujte ve výbušném prostředí. Systém nepoužívejte v takové testovací oblasti, kde je možný nekontrolovaný přístup k systému v době jeho provozu. Máte-li vzhledem k systému přiděleny určité povinnosti (tj. jste obsluha, servisní technik nebo se staráte o údržbu), měli byste si pečlivě prostudovat bezpečnostní příručku před tím, než s testovacím systémem vykonáte jakoukoliv proceduru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Bezpečnost 37

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Pokyny pro zvedání a přesouvání 100-238-536 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace a verifikace softwaru 2010 MTS Systems Corporation

Více

Upínače šroubů a upínače matic

Upínače šroubů a upínače matic Upínače šroubů a upínače matic http://support.mts.com MTS Fundamental Příslušenství 100-238-548 A Informace o autorských právech Prohlášení Informace o ochranné značce 2010 MTS Systems Corporation. Všechna

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX

BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX BULETIN Č. CX-CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO RUČNÍ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ KITO ŘADY CX 1 OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ... 3 3. MONTÁŽ... 3 4. PŘED POUŽITÍM... 3 4.1 Bezpečnost...

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Dell XC720xd Příručka Začínáme

Dell XC720xd Příručka Začínáme Dell XC720xd Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Příručka Additional k Information produktu be certain. 100-238-346 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu!

Návod k obsluze. Profesionální diamantová stavební stolová pila. Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Návod k obsluze Profesionální diamantová stavební stolová pila Přečtěte si návod k obsluze pečlivě před uvedením do provozu! Technická data Model Síťové napětí Příkon Rychlost otáček IP krytí Objem

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MTS Criterion řada 40 Manual Title

MTS Criterion řada 40 Manual Title MTS Criterion řada 40 Manual Title Pokyny pro zvedání Additional a přesunování Information be certain. 100-238-316 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

MTS Criterion Series 40

MTS Criterion Series 40 MTS Criterion Series 40 Manual Title Additional Příručka Information k výrobku be certain. 100-238-322 Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Informace o vlastnických právech Validace

Více

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití

MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544. Návod k použití MRAZNIČKA CCTUS 482 CCTUS 542 CCTUS 544 Návod k použití 1 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varování jsou v zájmu Vaší bezpečnosti. Před instalací nebo použitím spotřebiče si je důkladně přečtěte. Vaše

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Uživatelská příručka v 1.2

Uživatelská příručka v 1.2 Uživatelská příručka v 1.2 Prosinec 2013 TRIUMPH BOARD Mobile Stand with Electric Lift for LED LCD s Mobilní stojan se zvedacím systémem pro LED LCD Monitory TRIUMPH BOARD a.s., Neklanova 122/15, 128 00

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Návod na minitrampolínu

Návod na minitrampolínu Návod na minitrampolínu Výr. Číslo. 1083 Průměr: Φ137cm Věk uživatele: do 6 let Max.váha uživatele: 40 kg Max.výška uživatele: 100 cm Přečtěte si tyto pokyny před sestavením! 2 lidé jsou potřební k sestavení

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Automatický výsuvný sloup Návod k instalaci, použití a údržbu - 2 - ÚVOD Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Pečlivě si ji prosím přečtěte

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK

Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK CZ Plný návod BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK 1 NA ÚVOD PŘED INSTALACÍ Vážený zákazníku, tato část návodu obsahuje veškerá opatření a pokyny pro bezpečnou instalaci, provoz a údržbu větracích jednotek.

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Vibrátor betonu HHBR35/1,5

Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HHBR35/1,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 05 Art.-Bez.: HHBR35/1,5 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation 2-890-003-01(1) Stojan pro televizor Pokyny SU-FL61 2006 Sony Corporation Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro zákazníky Výrobekbyměl být instalován pouze kvalifikovaným servisním zástupcem Sony,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ

Skimmer NÁVOD K INSTALACI. Skimmer 082012 OBCHOD S BAZÉNY. www.marimex.cz. 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) INTERNETOVÝ NÁVOD K INSTALACI Skimmer Požadovaný průtok filtračního zařízení: 3.028 15.140 litrů/h (800 4.000 galonů/h) NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ ETOV A OBCHOD S BAZÉNY 1 Skimmer 082012 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady...str.

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Dynamos - pohon pro posuvné brány

Dynamos - pohon pro posuvné brány Dynamos - pohon pro posuvné brány Instalační a uživatelský návod CZ NÁVOD K INSTALACI Důležité upozornění Příklad instalace Přečtěte si pozorně pokyny k instalaci. Před instalací pohonu zkontrolujte, jsou-li

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně).

2000 bodová datová paměť se statistikami, výstupem a uložením datumu a času (volitelně). dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Testovací zařízení tahu vodičů WT3-201ME Obj. číslo: 106001934 Výrobce: Mark-10 Corporation Popis Motorizované testovací zařízení určené ke zjišťování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více