MTS Criterion Series 60

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MTS Criterion Series 60"

Transkript

1 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu A

2 Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka a MTS Criterion a MTS Fundamental jsou ochrannými známkami společnosti MTS Systems Corporation ve Spojených státech amerických. Tyto ochranné známky mohou být chráněny v jiných zemích. Informace o vlastnictví Ověření a kontrola softwaru Použití softwaru a licence na software podléhají Licenčnímu smlouvě společnosti MTS s koncovým uživatelem, která definuje všechna práva, která zůstávají MTS, a která jsou udělována koncovému uživateli. Veškerý software je chráněný, důvěrný a ve vlastnictví společnosti MTS Systems Corporation a bez výslovného písemného schválení společnosti MTS jej nelze kopírovat, reprodukovat, zpětně překládat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu nebo distribuci. Software společnosti MTS je vyvíjen v rámci procesu zajištěné jakosti dle požadavků v normě ISO Vzhledem k tomu, že software vytvořený společností MTS je dodáván v binárním formátu, není zdrojový kód přístupný uživateli. Tento software se časem nebude měnit. Řada verzí je tvořena tak, aby byly zpětně kompatibilní, což znamená další formu ověření. Stav a platnost ovládacího softwaru MTS se kontrolují i při ověřování systému a běžné kalibraci hardwaru MTS. Tyto kontrolované procesy kalibrace porovnávají konečné výsledky testů po statistické analýze s reakcí, kterou předpokládají kalibrační normy. Díky výše uvedeným prověřeným metodám společnost MTS zajišťuje, aby výrobky MTS vyhověly náročným normám jakosti MTS, a to při první instalaci i v následném provozu. Informace o publikaci KATALOGOVÉ ČÍSLO PŘÍRUČKY A A: Přeloženo z A DATUM VYDÁNÍ Leden Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

3 Obsah Technická podpora 7 Jak získat technickou podporu 7 Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS 7 Pokud se na MTS obrátíte telefonicky 8 Předmluva 11 Symboly 12 Dříve než začnete 11 Symboly v dokumentaci 12 Úvod 15 O této příručce 15 Nevhodné použití 15 Popis 16 Technické parametry 21 Obecné technické parametry rám 21 Technické parametry modelu rám 22 Technické parametry integrovaná ovládací jednotka 24 Rozměry 26 Rám 26 Integrovaná ovládací jednotka 27 Bezpečnostní skříň 31 Schody 32 Podrobnosti testovacího stolu 33 Podrobnosti přechodové desky 34 Bezpečnost 37 Obecné bezpečnostní procedury 37 Bezpečnostní opatření před během systému 38 Bezpečnostní opatření při běhu systému 41 Znázornění nebezpečí 44 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 3

4 Instalace 47 Přehled zvedání a přesouvání 48 Manipulace s trhačkou a integrovanou ovládací jednotkou 50 Umístění stroje a ventilace 50 Přesouvání trhačky 51 Vykládání 51 Přesouvání trhačky na místo určení 52 Přesouvání trhačky vysokozdvižným vozíkem 53 Přesouvání trhačky jeřábem 54 Zabezpečení trhačky 55 Manipulace s integrovanou ovládací jednotkou 57 Vykládání 57 Přesouvání integrované ovládací trhačky na místo určení 57 Vykládání schodů 59 Instalace volitelné bezpečnostní skříně 60 Montáž schodů 63 Připojení řídicí trhačky 64 Připojení hlavního přívodu napětí 64 Specifické požadavky stroje 64 Instalace kabelů 65 Konektory řídicí trhačky 65 Připojování hadic 73 Doplňování oleje 74 Provoz 75 Koncové spínače pojezdu (fyzické limity) 76 Nebezpečí rozdrcení 77 Montáž přípravků 77 Ovládací panel integrované ovládací trhačky 78 Ovládání pohybu 79 Ovládání ručního ovládacího panelu 81 Údržba 85 Kontrolní seznam pravidelné údržby 85 Odstraňování poruch 89 4 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

5 Vyřazení z provozu 91 Dodatek 93 Další informace o digitálních vstupech a výstupech 93 Prohlášení o shodě 95 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Obsah 5

6 6 Obsah Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

7 Technická podpora Jak získat technickou podporu Začněte s příručkami Většina informací potřebných při používání a údržbě vašeho zařízení je obsažena v příručkách poskytovaných MTS. Zahrnuje-li váš výrobek software MTS, prostudujte si online nápovědu a soubory README, které obsahují další informace. Pokud se vám nepodaří nalézt odpovědi na technické dotazy v těchto zdrojích, kontaktujte MTS s žádostí o pomoc prostřednictvím internetu, em, telefonicky nebo faxem. Metody technické podpory Kontaktujte svou místní autorizovanou prodejní a servisní kancelář společnosti MTS Po instalaci vašeho systému nabízí MTS celou řadu podpůrných služeb. Máte-li dotaz v souvislosti s určitým systémem nebo výrobkem, kontaktujte MTS některým z následujících způsobů: Seznam prodejních a servisních míst na celém světě a kontaktní informace naleznete pod odkazem Global MTS na webových stránkách společnosti MTS: > Global MTS > (v pravém sloupci vyberte svůj region) > (vyberte region, který je vám nejblíže) Než kontaktujete servisního zástupce společnosti MTS Pomoc poskytovaná společností MTS může být efektivnější, pokud si před žádostí o technickou podporu připravíte následující informace: Číslo své smlouvy a číslo systému Číslo smlouvy obsahuje identifikátory typu vašeho zařízení. Před expedicí systému ze společnosti MTS bývá číslo zpravidla zapsáno na štítek umístěný na zařízení. Pokud číslo místa přidělené společností MTS neznáte, obraťte se na prodejního technika společnosti MTS. Pokud používáte více systémů MTS, podle modelového čísla systému a sériového čísla lze určit, o který systém se jedná. Tato čísla naleznete v dokumentech, které vám byly předány při objednávce systému nebo doručeny se zařízením. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 7

8 Identifikace problému Popište stávající problém a připravte si odpovědi na tyto otázky: Jak dlouho a jak často se problém vyskytuje? Lze tento problém reprodukovat? Byly před výskytem problému prováděny změny systémového hardwaru nebo softwaru? Můžete uvést čísla modelu zařízení? Jaký používáte model řídicí trhačky (je-li použita)? Jaká je konfigurace testovacího systému? Relevantní informace o počítači Pokud se problém týká počítače, připravte si následující informace: Název výrobce a číslo modelu Typ operačního softwaru a údaje o nejnovější verzi aktualizace Velikost systémové paměti Velikost volného místa na pevném disku, na němž je aplikace umístěna Současný stav fragmentace pevného disku Stav připojení k podnikové síti Relevantní informace o softwaru Pokud se problém týká softwarové aplikace, připravte si následující informace: Název softwaru, číslo verze, číslo sestavení (build) a číslo poslední aktualizační opravy software, je-li k dispozici. Tyto informace se krátce zobrazí při spouštění aplikace a obvykle se dají najít v nabídce Help ( Nápověda ) pod položkou About ( O aplikaci ). Pokud se na MTS obrátíte telefonicky Je rovněž užitečné mít k dispozici názvy dalších aplikací jiných výrobců, které jsou používány na vašem počítači, např. antivirus, spořiče obrazovky, rozšíření klávesnice, software tiskárny atd. Pokud voláte v rámci Spojených států nebo Kanady, bude hovor zaregistrován pracovníkem telefonického centra. Před tím, než budete přepojeni na specialistu z oddělení technické podpory, budete pracovníkem dotázáni na číslo místa, jméno, název a adresu společnosti a telefonní číslo, na němž býváte běžně k zastižení. Voláte-li v souvislosti s problémem, kterému už bylo přiděleno číslo hlášení, poskytněte prosím toto číslo. V případě každého nového problému bude přiděleno nové číslo hlášení. Identifikace typu systému Aby vás pracovník telefonického centra mohl přepojit na nejvhodnějšího dostupného technického specialistu, bude nutné identifikovat váš systém jako univerzální staticko-hydraulický testovací systém MTS Series Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

9 Buďte připraveni na řešení problému Připravte se na řešení problému během telefonátu: Volejte z telefonu, který se nachází v blízkosti systému, abyste mohli implementovat návrhy technika, s nímž budete hovořit. Připravte si originální datový nosič s operačním a aplikačním softwarem. Pokud nejste obeznámeni s provozem zařízení, požádejte o spolupráci zkušeného uživatele v místě. Zapište si relevantní informace Připravte se na situaci, kdy vám budeme muset zavolat zpět: Nezapomeňte se zeptat na číslo oznámení (notification number). Zapište si jméno osoby, která vám pomáhala. Zapište si všechny specifické pokyny, jimiž se máte řídit, např. zapisování dat nebo monitorování výkonu. Po telefonátu MTS zaznamenává a sleduje všechny hovory, aby bylo zajištěno, že vám byla poskytnuta pomoc, a že byly v souvislosti s vašim problém podniknuty příslušné kroky. Máte-li v souvislosti s řešením svého problému dotazy nebo další informace, obraťte se na nás prosím znovu a poskytněte nám původní číslo hlášení. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Technická podpora 9

10 10 Technická podpora Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

11 Předmluva Dříve než začnete Bezpečnost na prvním místě! Další dokumentace společnosti MTS Než začnete používat výrobek nebo systém společnosti MTS, prostudujte si Příručku o bezpečnosti a další bezpečnostní informace dodané se systémem a snažte se jim porozumět. Nesprávná instalace, provoz či údržba mohou vytvořit nebezpečné podmínky, které povedou k vážným zraněním nebo smrti osob nebo poškození vaše zařízení a vzorku. Proto opakujeme - před začátkem provozu je nutné prostudovat si bezpečnostní informace a porozumět jim. Je velmi důležité, abyste si uvědomovali rizika související s vaším systémem. Kromě této příručky možná obdržíte další návody v papírové nebo elektronické formě. Příručky na disku CD s informacemi o výrobku budou obsahovat informace, které se týkají vašeho testovacího systému, například: Příručky k hydraulickému anebo mechanickému příslušenství Montážní výkresy Seznamy částí Provozní pokyny Úkoly preventivní údržby Příručky řídicí trhačky a aplikačního softwaru bývají zpravidla obsaženy na distribučním disku CD příslušného softwaru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 11

12 Symboly Symboly Symboly v dokumentaci V následujících odstavcích jsou popsány některé symboly užívané v příručkách společnosti MTS. Výstražné symboly Do této příručky mohou být zahrnuta upozornění na nebezpečí. Tato upozornění obsahují bezpečnostní informace specifické pro prováděnou činnost. Bezprostředně předcházejí kroku nebo proceduře, které mohou vést k souvisejícímu riziku. Všechna upozornění na nebezpečí si pozorně pročtěte a dodržujte všechny pokyny a doporučení. V příručkách se mohou objevit tři stupně upozornění na nebezpečí. Následují příklady každého z nich. Poznámka Obecné informace o bezpečnosti naleznete v dokumentaci poskytnuté spolu se systémem. Nebezpečí - upozorňuje na nebezpečnou situaci s vysokou mírou rizika, která při opomenutí povede k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Výstraha - upozorňuje na nebezpečnou situaci se střední mírou rizika, která při opomenutí může vést k usmrcení, vážnému zranění nebo poškození hmotného majetku. Upozornění - poukazuje na nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika, která by mohla vést při opomenutí k lehkému nebo mírnému zranění, poškození zařízení nebo ohrožení integrity testu. Poznámky Poznámky obsahují doplňkové informace o operačním systému nebo zvýrazňují snadno přehlédnutelné položky. Například: Poznámka Zdroje umístěné do seznamů hardwaru se objeví na jejich konci. Zvláštní pojmy Obrázky Symboly v elektronické příručce První výskyt speciálních pojmů je symbolizován kurzívou. Obrázky v této příručce slouží k objasnění textu. Jedná se pouze o příklady, které nutně nereprezentují vaši aktuální konfiguraci systému, testovací aplikaci nebo software. Tato příručka je k dispozici jako elektronický dokument ve formátu Portable Document File (PDF). Lze ji prohlížet na každém počítači, který má nainstalován Adobe Acrobat Reader. 12 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

13 Symboly Hypertextové odkazy Elektronický dokument má řadu hypertextových odkazů zobrazených modrým písmem. Hypertextový odkaz tvoří všechna modrá slova v hlavním textu spolu se všemi obsahovými záznamy a stránkami seznamu. Po klepnutí na hypertextový odkaz se aplikace přesune na příslušné téma. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Předmluva 13

14 Symboly 14 Předmluva Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

15 Úvod O této příručce Účel Tato příručka poskytuje podrobné informace o testovacích systémech MTS Criterion Series 60. Informace zahrnují přehled všech dostupných systémů, instalace, provozu, údržby, vyřazení z provozu a vyhledávání poruch. Smyslem příručky je pomoci vám pochopit testovací systém, jeho schopnosti a provozní požadavky. Příručka poskytuje technické informace pro všechny testovací systémy MTS Series 60, od modelu s nejnižší silou (64.305/64.305EL, 300 kn) až po modely s nejvyšší silou (64.106/64.106EL, 1000 kn). Každou kapitolu si pečlivě přečtěte a vraťte se k příručce vždy, když to budete potřebovat. Nevhodné použití Než budete používat systém testování materiálů MTS Criterion Series 60, přečtěte si a prostudujte tuto příručku. Nesprávná instalace či použití tohoto výrobku může vytvořit nebezpečné podmínky, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt osob a poškodit vaše zařízení a tělísko. Obsah Popis 16 Technické parametry 21 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 15

16 Popis Popis Každý testovací systém MTS Criterion Series 60 se skládá z trhačky, integrované ovládací trhačky a testovacího softwaru. Následující obrázek ukazuje vnější vlastnosti různých rámů MTS Criterion Series 60 a integrované ovládací trhačky. Trhačka Trhačka je tvořen základnou, servoovladačem, testovacím stolem, dolním příčníkem, horním příčníkem, podávací tyčí a vodicím šroubem. Testovací stůl je připojen k horní příčníku pomocí sloupů, které tvoří tuhý trhačka, a testovací stůj je připojen k pístu prostřednictvím siloměru. V trhačky jsou vytvořeny dva testovací prostory: prostor pro tahové zkoušky mezi horní a dolní příčníkem a prostor pro tlakové zkoušky mezi dolní příčníkem a testovacím stolem. Oba prostory pro tahové i tlakové zkoušky mohou být upraveny přesunutím dolní příčníku nahoru a dolů podle potřeb testování. Horní příčník Vodicí šroub Podávací tyč Dolní příčník Motor zvedání příčníku Testovací stůl Základna Servoovladač 16 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

17 Popis Při provádění tahové zkoušky je vzorek držen vhodnými upínači v prostoru pro tahové zkoušky a servoovladač se posouvá nahoru a zvedá tak stůl a horní příčník nahoru, zatímco dolní příčník stojí. Tímto způsobem na vzorek působí tahové zatížení. Zatímco na vzorek působí tahové zatížení, snímače měří působící zatížení, zdvih a prodloužení vzorku. Řídicí jednotka zpracovává všechny výstupy ze snímačů a pak signál předává testovacímu softwaru, který podle potřeby poskytuje uživateli výsledky a zprávy. Princip popsaný výše platí také pro tlakové zkoušky; jediný rozdíl spočívá v tom, že vzorek je vložen mezi dolní příčník a stůl a když se servoovladač pohybuje nahoru, na vzorek působí tlakové zatížení. Pokud máte přípravky pro průhyb/ohyb nebo střih, můžete v prostoru pro tlakové zkoušky provádět také průhybové/ohybové zkoušky a smykové zkoušky. Vzorek Tahová zkouška (pevnost v tahu) Tlaková zkouška (pevnost v tlaku) Dolní příčník slouží pouze pro nastavení prostor pro tahové a tlakové zkoušky. Působení zatížení na vzorek pouhým seřízením polohy příčníku může způsobit poškození zařízení. Nenechte plsobit zatížení prostřednictvím dolního příčníku. Všechny testy by měly být prováděny pohybem servoovladače. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 17

18 Popis Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka je tvořena elektromotorem, olejovým čerpadlem, olejovou nádrží, chladičem oleje, servoventilem, dalšími řídicími ventily, integrovanými sběrnými potrubími, snímači teploty a dalšími součástmi hydraulického systému. Servoventil, převodníky, řídicí jednotka a testovací software tvoří uzavřený řídicí systém. Teplota hydraulického oleje je udržována v nastaveném rozsahu chladičem oleje. Za normálních provozních podmínek by teplota měla být nižší než 60 C (140 F) a nejvyšší teplota nemůže překročit 65 C (149 F). Pokud je teplota oleje vyšší než 65 C (149 F), vypněte stroj a kontaktujte společnost MTS. Podsestava vnější skříně Displej Reléová skříň Počítač Řídicí jednotka Sestava čerpadla Uvnitř integrované ovládací trhačky je spínač zásuvky počítače a monitoru. Připojením zařízení můžete poškodit zařízení nebo integrovanou ovládací jednotku. Uživatel by neměl do tohoto konektoru připojovat žádné zařízení bez konzultování se společností MTS. 18 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

19 Popis Vlastnosti integrované ovládací trhačky PARAMETRY /64.305EL /64.605EL/ /64.106EL Jmenovité parametry motoru čerpadla Maximální nepřetržitý tlak Maximální průtok (50 Hz) Maximální průtok (60 Hz) 1,5 kw (2,0 ks) 2,2 kw (2,9 ks) 23 MPa (3300 psi) 23 MPa (3300 psi) 3,3 l/min (0,9 gpm) 5,1 l/min (1,3 gpm) 4,0 l/min (1,0 gpm) 6,2 l/min (1,6 gpm) Filtrace 5 mikronů, jmenovitý 5 mikronů, jmenovitý Objem nádrže 85 l (22,5 gal) 85 l (22,5 gal) Směšování různých značek hydraulické kapaliny může ovlivnit výkon systému. Znečištěná hydraulická kapalina může způsobit předčasné opotřebování hydraulických součástí systému. Nesměšujte různé značky hydraulické kapaliny. Společnost MTS System Corporation doporučuje použít kapalinu Exxon Mobile DTE-25. Počítač Počítač je integrální součástí systému. Ovládá testovací software, který poskytuje úplnou kontrolu nad strojem, sběr dat, jejich správu a pokročilou analýzu a prezentaci. Společnost MTS minimalizovala objem elektroniky vyžadované pro váš systém, který je díky tomu flexibilní a spolehlivý. Toho je dosaženo propojením trhačky a počítače prostřednictvím standardních konektorů USB 2.0. Další informace naleznete v popisu konfigurace počítače níže: Konfigurace monitoru a počítače POPIS Monitor Model Značka Velikost Maximální rozlišení Popis L1710A Lenovo 17 in Thinkvision LCD Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 19

20 Popis Průmyslový počítač Konfigurace monitoru a počítače (Pokračování) POPIS Model Značka Popis ACP-4000 ADVANTECH Procesor Intel P4(CORE 3.0G)/základní deska PCA- 6010/zadní panel PCA-6113P4R/1 GB DDR2/160 GB SATA/DVD ROM/integrovaná síťová karta/integrovaná grafická karta/ skříň ACP-4000 /klávesnice a myš/bez mikrofonu/napájecí zdroj 300 W AC 100 V?240 V Řídicí jednotka trhačky Řídicí jednotka trhačky: Poskytuje výkon pro zpracování dat a signálu. Detekuje aktivaci koncových spínačů. Poskytuje rozhraní mezi softwarem (počítač) a rámem. Zajišťuje digitální servořízení pro rychlost a přesnou polohu. Je odpovědná za samoidentifikační siloměr a trhačku. Obsahuje rozhraní ručního ovládacího panelu. Je programovatelný, rychlost sběru dat až 1000 Hz. Ovládá výkon trhačky. Software Testovací software MTS nabízí mnoho funkcí, které zrychlují a usnadňují proces testování materiálů. Testovací software má k dispozici několik šablon metod. Šablony metod v balíku Obecné testování jsou startovním bodem pro konfigurace metody testování, které vyhovují potřebám testování. Balík Obecné testování se dělí do čtyř specifických kategorií testů: Tah MTS Tlak MTS Ohyb MTS Odlup-odtrh MTS Lze zakoupit mnoho různých funkcí, které budou splňovat konkrétní potřeby vaší společnosti. Některé z těchto funkcí již mohou být součástí objednaného systému nebo je lze k vašemu systému přidat na základě změny požadavků. Další informace viz příručka k testovacímu softwaru. Bezpečnostní skříň a schody Bezpečnostní skříň a schody jsou volitelnou součástí testovacího systému. Bezpečnostní skříň se používá jako ochrana před nebezpečím odlétávajících částí, zatímco schody usnadňují obsluhu systému. 20 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

21 Technické parametry Technické parametry Obecné technické parametry rám Tato kapitola uvádí obecné technické parametry systému MTS Criterion Series 60 a obrázky testovacího stolů a přechodové desky. Následující technické parametry platí pro všechny trhačky MTS Criterion Series 60. Následující tabulky obsahují technické parametry pro konkrétní modely. Technické parametry MTS Criterion Series 60 PARAMETR Okolní prostředí Teplota Relativní vlhkost Nadmořská výška Napájení Izolace přepětí SPECIFIKACE Pouze k použití v místnostech 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace Pro použití do nadmořské výšky 2000 m (6500 stop) 400 V AC/50 Hz, nebo 480 V AC/60 Hz Kategorie II Stupeň znečištění 2 Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 21

22 Technické parametry Technické parametry modelu rám Specifikace modelu MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Jmenovitá síla 300 kn 600 kn 1000 kn ( lbf) ( lbf) ( lbf) Počet sloupů Testovací prostor (jednoduchý/dvojitý) Dvojitý Dvojitý Dvojitý Zdvih servoovladače (píst) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Rychlost servoovladače (píst) 0,5-180 mm/min (0,0197-7,09 in/min) 0,5-140 mm/min (0,0197-5,51 in/min) 0,5-90 mm/min (0,0197-3,54 in/min) Rychlost příčníku 220 mm/min 210 mm/min 200 mm/min (8,66 in/min) (8,27 in/min) (7,87 in/min) Rozestup sloupů (šířka testovacího prostoru) 400 mm (15,75 in) 430 mm (16,93 in) 500 mm (19,69 in) Maximální prostor pro tahové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 525 mm (20,67 in) 750 mm (29,53 in) 790 mm (31,10 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 900 mm (35,43 in) 1100 mm (43,31 in) 1150 mm (45,28 in) Maximální prostor pro tlakové zkoušky Standardní délka (64.xxx) 540 mm (21,26 in) 770 mm (30,31 in) 830 mm (32,68 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 935 mm (36,81 in) 1120 mm (44,09 in) 1175 mm (46,26 in) Průměr kruhových vzorků 6-32 mm (0,24-1,26 in) mm (0,39-1,57 in) mm (0,59-2,17 in) Tloušťka plochých vzorků 2-25 mm (0,08-0,98 in) 2-30 mm (0,08-1,18 in) 2-40 mm (0,08-1,57 in) 22 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

23 Technické parametry Specifikace modelu (Pokračování) MODEL / EL MODEL / EL MODEL / EL Přítlačná deska (čtvercová) mm (5,91 5,91 in) mm (5,91 5,91 in) mm (8,66 8,66 in) Rozměry trhačky Výška Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Šířka 870 mm 1170 mm 1310 mm (34,25 in) (46,06 in) (51,57 in) Hloubka 725 mm 800 mm 910 mm (28,54 in) (31,50 in) (35,83 in) Hmotnost Standardní délka (64.xxx) 1950 kg (4299 lb) 3150 kg (6945 lb) 5250 kg ( lb) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2003 kg (4416 lb) 3254 kg (7174 lb) 5400 kg ( lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 23

24 Technické parametry Technické parametry integrovaná ovládací jednotka Následující technické parametry integrované ovládací trhačky jsou společné pro modely /64.305EL, /64.605EL a /64.106EL. Technické parametry integrované ovládací trhačky PARAMETR Kalibrační standard Rozsah síly Přesnost indikace síly Rozlišení polohy SPECIFIKACE ISO 7500 třída 1 nebo ASTM E4 1 % % jmenovité síly ± 1 % stupnice indikace 0,2 μm (0, in) Přesnost polohy +/- 1 % z indikace Přesná deformace ASTM E83 nebo ISO 8513 Bezpečnostní ochrana nadměrná síla, limity pojezdu, nadměrný tlak, nadměrná teplota, nadproud a další Ochrana před nadměrnou silou 10 % Rychlost sběru dat Rychlost řídicí smyčky 1000 Hz, maximálně 1000 Hz Požadavky na okolní prostředí Rozsah provozních teplot Provozní vlhkost Rozsah skladovacích teplot Maximální skladovací vlhkost Maximální nadmořská výška Požadavky na napájení integrované ovládací trhačky 5-40 C ( F) 5-85 %, bez kondenzace C (0-120 F) 90 %, bez kondenzace 2000 m (6500 ft) 3~3W+PE 400 V 50 Hz / 480 V 60 Hz Rozměry integrované ovládací trhačky Výška 1900 mm (74,80 in) Šířka 1040 mm (40,94 in) 24 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

25 Technické parametry Technické parametry integrované ovládací trhačky (Pokračování) Hloubka 765 mm (30,11 in) Hmotnost 400 kg (882 lb) Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 25

26 Technické parametry Rozměry Rám E F D C A B Trhačka - Series 60 Trhačka - Series /64.305EL /64.605EL /64.106EL Šířka (A) 870 mm (34,25 in) 1170 mm (46,06 in) 1310 mm (51,57 in) Hloubka (B) 725 mm (28,54 in) 800 mm (31,50 in) 910 mm (35,83 in) Výška (C) Standardní délka (64.xxx) 2074 mm (81,65 in) 2390 mm (94,09 in) 2720 mm (107,09 in) Prodloužená délka (64.xxxEL) 2470 mm (97,24 in) 2780 mm (109,45 in) 3130 mm (123,23 in) Zdvih servoovladače (D) 150 mm (5,91 in) 200 mm (7,87 in) 250 mm (9,84 in) Hloubka horního příčníku (E) 500 mm (19,69 in) 600 mm (23,62 in) 670 mm (26,38 in) Hloubka dolního příčníku (F) 680 mm (26,77 in) 790 mm (31,10 in) 910 mm (35,83 in) 26 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

27 Technické parametry Integrovaná ovládací jednotka Integrovaná ovládací jednotka - Series 60 Konektor přístupového panelu ovládací konzoly Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 27

28 Technické parametry Ovládací panel trhačky Toto zařízení je určeno k připojení řídicí skříně k desce logického obvodu. Toto zařízení se používá k přenosu signálu tlačítek ovládacího panelu. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 8 ESTOPIA- 9 ESTOPIB- 10 UP_CLOSE_SW 11 UP_OPEN_SW 12 LO_CLOSE_SW 13 LO_OPEN_SW 14 XHD_DOWN_SW 15 XHD _UP_SW 17 ESTOPIA+ 18 ESTOPIB+ 19 PANEL INO+ 20 PANEL INO- SKŘÍŇ STÍNĚNÍ Siloměr Toto zařízení je určeno k připojení tenzometru siloměru k řídicí jednotce siloměru systému Insight. Podporuje funkce TEDS pro automatickou identifikaci a kalibraci siloměru. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 EX+ 2 EX- 3 Žádný kontakt 4 FB+ 5 FB- 6 Žádný kontakt 7 STÍNĚNÍ 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 EXS+ 11 Žádný kontakt 28 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

29 Technické parametry Přiřazení kolíků (Pokračování) KOLÍK SIGNÁL 12 RCAL 1(FBR+) 13 RCAL 2(FBR-) 14 TEDS- 15 EXS- Kódovací zařízení Toto zařízení je určeno k připojení snímače posunutí trhačky ke kódovacímu zařízení v řídicí jednotce systému Insight. Je napájeno stejnosměrným proudem a shromažďuje digitální signály kódovacího zařízení ze snímače posunutí. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 A+ 2 A- 3 Žádný kontakt 4 GND 5 VCC 6 Žádný kontakt 7 Stínění 8 TEDS+ 9 Žádný kontakt 10 B- 11 Žádný kontakt 12 I+ 13 I- 14 TEDS- 15 B+ Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 29

30 Technické parametry Limity Tento konektor slouží k připojení koncových snímačů trhačky a desky logického obvodu. Používá se k přenosu signálu stavu koncových snímačů trhačky. Přiřazení kolíků je následující: Přiřazení kolíků KOLÍK SIGNÁL 1 PISTON COM 2 PISTON NO 3 XHD UP NC 4 XHD LO COM 5 XHD LO NO 6 Žádný kontakt 7 Žádný kontakt 8 STÍNĚNÍ 9 PISTON NC 10 XHD UP COM 11 XHD UP NO 12 XHD LO NC 13 Žádný kontakt 14 Žádný kontakt 15 Žádný kontakt Příslušenství Přídavný konektor je určen pro rozšíření zařízení. Používá se podle potřeby. 30 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

31 Technické parametry Bezpečnostní skříň Bezpečnostní skříň má čtyřbokou konstrukci rámu, která zabraňuje zranění v důsledku střetu s odlétávajícími částmi. C A B Technické parametry bezpečnostní skříně MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (BĚŽNÝ VÝŠKA (ZAPUŠTĚNÝ HMOTNOST (BĚŽNÝ HMOTNOST (ZAPUŠTĚNÝ ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) (C) ZÁKLAD) ZÁKLAD) mm (50,4 in) 860 mm (33,9 in) 2050 mm (80,7 in) - 66 kg (146 lb) mm (55,5 in) 890 mm (35,0 in) 2400 mm (94,5 in) 1710 mm (67,3 in) 76 kg (168 lb) 70 kg (154 lb) mm (61,4 in) 1030 mm (40,6 in) 2713 mm (106,8 in) 1897 mm (74,7 in) 86 kg (190 lb) 80 kg (176 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1360 mm (53,5 in) 2450 mm (96,5 in) 1760 mm (69,3 in) 80 kg (176 lb) 64 kg (141 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1390 mm (54,7 in) 2800 mm (110,2 in) 2110 mm (83,1 in) 90 kg (198 lb) 74 kg (163 lb) EL 1560 mm (61,4 in) 1530 mm (60,2 in) 3120 mm (122,8 in) 2344 mm (92,3 in) 102 kg (225 lb) 83 kg (183 lb) Poznámka Bezpečnostní skříň je volitelnou součástí; je k dispozici na vyžádání zákazníka. Chcete-li se vyhnout nebezpečím způsobeným odlétávajícími částmi, musí být během testování dveře skříně uzavřeny. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 31

32 Technické parametry Schody Schody /64.305EL Schody /64.605EL Schody EL 32 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

33 Technické parametry Technické parametry schodů MTS Criterion Series 60 MODEL ŠÍŘKA (A) HLOUBKA (B) VÝŠKA (C) HMOTNOST mm (55,5 in) 1200 mm (47,2 in) 450 mm (17,7 in) 100 kg (221 lb) mm (61,8 in) 1510 mm (59,5 in) 620 mm (24,4 in) 120 kg (265 lb) EL 1280 mm (50,4 in) 1000 mm (39,4 in) 400 mm (15,7 in) 90 kg (198 lb) EL 1410 mm (55,5 in) 1550 mm (61,0 in) 720 mm (28,3 in) 120 kg (265 lb) EL 1570 mm (61,8 in) 1900 mm (74,8 in) 1930 mm (76,0 in) 160 kg (353 lb) Poznámka Podrobnosti testovacího stolu Schody jsou volitelnou součástí; jsou k dispozici na vyžádání zákazníka. Pokud potřebujete namontovat přípravky pro ohybové nebo smykové zkoušky, rozměry naleznete na následujícím obrázku. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 33

34 Technické parametry Podrobnosti přechodové desky Pro upevňovací přípravky v přechodové desce je k dispozici několik typů závitových otvorů. 300 kn a 600 kn 34 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

35 Technické parametry 1000 kn Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Úvod 35

36 Technické parametry 36 Úvod Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60

37 Bezpečnost Obecné bezpečnostní procedury Tato část poskytuje informace o bezpečnostních otázkách, které se obecně týkají staticko-hydraulických systémů. Tato problematika pojednává o zamýšleném používání a předpokládaném nesprávném používání systému, definování grafického znázornění nebezpečí, které je s výrobkem spojeno a další (obecnější) bezpečnostní informace týkající se vysokého tlaku a vysokého výkonu MTS staticko-hydraulických a elektromechanických systémů Testovací systémy společnosti MTS mají vytvářet pohyby a síly a slouží k přenosu těchto pohybů a sil na testovaný vzorek. Při přípravě na provoz systému a v jeho průběhu je nutné dbát na následující: Při provozu tohoto systému nevyužívejte resp. nedovolte jeho provozování pracovníkům, kteří nemají odpovídající zkušenosti, trénink nebo školení v oblasti rizik, která nutně patří k vysoce výkonným servohydraulickým zařízením a rovněž v oblasti zamýšlené činnosti tohoto testovacího systému. Nevyřazujte z činnosti bezpečnostní součásti nebo funkce (včetně mezních detektorů). Nepokoušejte se provozovat systém bez řádného osobního ochranného vybavení (např. ochrana sluchu a zraku, rukavice). Nepřivádějte do systému energii nesprávné úrovně. Informujte se v technických parametrech integrované ovládací trhačky. Netestujte vzorky, které nedosahují (dle okolností) minimálních povolených rozměrů, resp. překračují maximální. Viz specifikace systému. Nepoužívejte vznětlivé, hořlavé, stlačené nebo výbušné vzorky. K testování nevyužívejte osoby a nikdy nedovolte, aby se vozily v resp. na testovaném vzorku nebo na testovacím systému, vyjma případů, kdy byl systém pro osoby dimenzován a byly řádně dodrženy všechny související bezpečností podmínky. Nemodifikujte systém ani nenahrazujte části systému částmi, které nejsou součástmi od společnosti MTS a neprovádějte opravy pomocí částí a součástí, které nebyly vyrobeny podle specifikace společnosti MTS. Systém neprovozujte ve výbušném prostředí. Systém nepoužívejte v takové testovací oblasti, kde je možný nekontrolovaný přístup k systému v době jeho provozu. Máte-li vzhledem k systému přiděleny určité povinnosti (tj. jste obsluha, servisní technik nebo se staráte o údržbu), měli byste si pečlivě prostudovat bezpečnostní příručku před tím, než s testovacím systémem vykonáte jakoukoliv proceduru. Příručka k výrobku MTS Criterion Series 60 Bezpečnost 37

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více