MTS Criterion řada 40 Manual Title

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MTS Criterion řada 40 Manual Title"

Transkript

1 MTS Criterion řada 40 Manual Title Pokyny pro zvedání Additional a přesunování Information be certain A

2 Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace a verifikace softwaru 2011 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovanou ochrannou značkou a MTS Criterion je ochrannou značkou MTS Systems Corporation ve Spojených státech amerických. Tyto ochranné známky mohou být chráněny v jiných zemích. Použití softwaru a licence na software podléhají Licenčnímu ujednání MTS s koncovým uživatelem, která definuje všechna práva, která zůstávají MTS, a která jsou udělována koncovému uživateli. Veškerý software je chráněný, důvěrný a ve vlastnictví MTS Systems Corporation a bez výslovného písemného schválení MTS jej nelze kopírovat, reprodukovat, disasemblovat, dekompilovat, provádět reversní inženýring nebo distribuci. Software MTS je vyvíjen v rámci procesu zajištěné jakosti dle požadavků v normě ISO Vzhledem k tomu, že software vytvořený společností MTS je dodáván v binárním formátu, není uživateli přístupný zdrojový kód. Tento software se časem nebude měnit. Řada verzí je tvořena tak, aby byly zpětně kompatibilní, což znamená další formu ověření. Stav a platnost ovládacího softwaru MTS se kontrolují i při ověřování systému a běžné kalibraci hardwaru MTS. Tyto kontrolované procesy kalibrace porovnávají konečné výsledky testů po statistické analýze s reakcí, kterou předpokládají kalibrační normy. Díky výše uvedeným prověřeným metodám společnost MTS zajišťuje, aby výrobky MTS vyhověly náročným normám jakosti MTS, a to při první instalaci i v následném provozu. Informace o publikaci ČÍSLO DÍLU DATUM VYDÁNÍ A Leden Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40

3 Pokyny pro zvedání a přesunování Tato příručka uvádí pokyny pro zvedání a přesunování systému testování materiálů MTS Criterion. Pokud není uvedeno jinak, odpovídáte za bezpečné složení z přepravního prostředku, vybalení a přesun na místo instalace v rámci vašeho provozu. Odpovídáte také za uzavření pojištění vybavení. Před přesunem zařízení z příjmového skladu na místo instalace zkontrolujte rozměry všech dveří a průchodů, kterými budete stroj přemisťovat. Rozměry uvádí Rozměry a hmotnost obalu na straně 6 a Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7. Obsah Odpovědnosti 4 Rozměry a hmotnost obalu 6 Rozměry a hmotnost trhačky 7 Přemístění jednosloupkových trhaček PC42 8 Přemístění dvousloupkových trhaček C43 (10 kn) 10 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 12 Přemístění trhaček C45 18 Trhačky MTS Criterion jsou těžké. VAROVÁNÍ Nesprávný postup při přesunu trhačky může vést k úrazu (např. namožení svalů a poranění páteře) nebo poškození trhačky. Při zvedání trhačky vhodnými opatřeními zabraňte poranění. Zvedání a přesunování trhačky MTS smí provádět pouze kvalifikované osoby. Trhačky MTS Criterion váží kg ( liber). Tuto hmotnost ještě zvyšují doplňky jako je paleta, obal a příslušenství. S případnými dotazy se obracejte na MTS. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 3

4 Odpovědnosti Odpovědnosti Odpovědnost zákazníka Tato sekce se věnuje odpovědnosti zákazníka i odpovědnosti MTS, pokud jde o zajištění vhodného místa pro instalaci a zajištění správné funkce testovacího systému. Zákazník musí zajistit dostupnost všech potřebných médií a provedení všech kontrol na místě instalace. Popis těchto médií a kontrol následuje. Příprava místa Manipulace a přemístění Správná příprava místa je nezbytně nutná k tomu, aby testovací systém fungoval v souladu se specifikacemi a dosahoval přesných výsledků. Zákazník musí zajistit splnění požadavků na místo instalace ještě předtím, než se naplánuje datum instalace. Pokud není výslovně ujednáno něco jiného, platí, že zákazník musí zajistit složení z přepravního prostředku, vybalení a přesun na místo instalace. Podrobnosti o manipulaci a přemístění viz pokyny k přemístění v dalším textu této příručky. Na zvláštní přání může servisní technik MTS dohlížet na složení trhačky zpřepravního prostředku a její přemístění na místo instalace. Další informace o této službě vám poskytne servisní oddělení MTS nebo místní kancelář MTS. Zákazník musí zajistit zvedací úvazky a zvedací oka. Zvedací úvazky a zvedací oka musí vyhovovat místním předpisům a vyhláškám a musí být dimenzovány tak, aby unesly hmotnost trhačky. Hmotnosti a rozměry závitů jsou uvedeny vtéto příručce. Pojištění a bezpečnosti V rámci standardní smlouvy MTS dodává Ex-Works (nebo FOB Factory), což znamená, že vlastnictví testovacího systému a odpovědnost za něj přechází na zákazníka v nákladovém doku MTS. Pokud nákupní objednávka neuvádí jiné podmínky, které MTS bez rozporu přijme, platí podmínky dodání Ex-Works. V rámci těchto podmínek zákazník sám odpovídá za pojištění přepravy a bezpečnou přepravu výrobku na místo konečné instalace. MTS nabízí možnost zajištění přepravy včetně pojištění, na náklady zákazníka. Při přemisťování trhačky v rámci vašeho závodu sami odpovídáte za její bezpečné přemístění. Servisní technik nebo obchodní partner MTS může při zvláštním objednání dohlížet na přemisťování trhačky na místo instalace. Další informace o této službě vám poskytne servisní oddělení MTS nebo místní kancelář MTS. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 4

5 Odpovědnosti Odpovědnost MTS V rámci standardních smluvních podmínek MTS poskytne služby potřebné k zajištění přesné funkce testovacího systému. Tyto služby jsou popsány níže. Další služby a vybavení lze dojednat s MTS s tím, že musí být přesně popsány v nákupní objednávce a musí být potvrzeny oběma stranami. Pojištění Instalace První spuštění Dokumentace V rámci standardní smlouvy MTS dodává Ex-Works (nebo FOB Factory), což znamená, že vlastnictví testovacího systému a odpovědnost za něj přechází na zákazníka v nákladovém doku MTS. Pokud nákupní objednávka neuvádí jiné podmínky, které MTS bez rozporu přijme, platí podmínky dodání Ex-Works. V rámci těchto podmínek MTS odpovídá za pojištění vybavení ve svém závodu až po nákladový dok. Po přípravě místa instalace a obdržení všech součástí, což zákazník oznámí, provede MTS kompletní instalaci trhačky, jejích součástí a případně dalšího zakoupeného příslušenství. Zákazník se nesmí pokoušet instalovat trhačku sám, v nepřítomnosti servisního zástupce MTS. Po dokončení instalace pracovník MTS provede první spuštění a kontrolu kalibrace tak, aby ověřil správnou funkci a přesnost měření. MTS také zajistí předvedení, v jehož rámci se zákazník stručně seznámí s používáním systému. MTS zajistí veškerou dokumentaci potřebnou k provozu systému, včetně příruček k trhačce, a příslušných softwarových aplikací. Další kopie lze objednat prostřednictvím prodejního oddělení MTS. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 5

6 Rozměry a hmotnost obalu Rozměry a hmotnost obalu Následující tabulka uvádí rozměry různých typů trhaček včetně přepravního obalu. Pokud trhačku z příjmového skladu na místo konečné instalace budete přemisťovat bez vybalení, použijte uvedené rozměry ke kontrole všech dveří aprůchodů na trase. Rozměry zabalených trhaček MODEL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA HMOTNOST C mm 960 mm mm 290 kg C42.503E mm 960 mm mm 330 kg C mm 956 mm mm 380 kg C43.104E mm 956 mm mm 420 kg C43.304; C mm mm mm 600 kg C43.304E; C43.504E mm mm mm 650 kg C44.104; C mm mm mm 650 kg C44.104E; C44.304E mm mm mm 695 kg C45.504; C mm mm mm kg C45.504E; C45.105E mm mm mm kg Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 6

7 Rozměry a hmotnost trhačky Rozměry a hmotnost trhačky Následující tabulka uvádí rozměry různých typů trhaček. Pokud trhačku vybalíte a poté budete přemisťovat z příjmového skladu na místo konečné instalace, použijte uvedené rozměry ke kontrole všech dveří a průchodů na trase. Rozměry trhačky MODEL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA HMOTNOST C mm 632 mm mm 129 kg C42.503E 700 mm 632 mm mm 143 kg C mm 757 mm mm 184 kg C43.104E 794 mm 757 mm mm 196 kg C43.304; C mm 768 mm mm 328 kg C43.304E; C43.504E 826 mm 768 mm mm 345 kg C44.104; C mm 694 mm mm 399 kg C44.104E; C44.304E 864 mm 694 mm mm 415 kg C45.504; C mm 957 mm mm kg C45.504E; C45.105E mm 957 mm mm kg Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 7

8 Přemístění jednosloupkových trhaček PC42 Přemístění jednosloupkových trhaček PC42 Jednosloupkové trhačky jsou expedovány v dřevěném obalu. Jsou připásány kdřevěné sanici. Další součásti jsou zabaleny v kartonových krabicích a rovněž připásány k dřevěné sanici. Testovací systém musí být umístěn na stabilním povrchu nebo jiné vhodné plošině, která unese jeho hmotnost. Ujistěte se, že uživatelé budou mít po umístění systému na stůl nebo plošinu dobrý přístup k ovládacím prvkům a pracovnímu prostoru systému. Trhačky MTS Criterion jsou těžké. VAROVÁNÍ Nesprávný postup při přemístění systému může vést k poranění osob (například namožení svalů a poranění páteře) nebo k poškození trhačky. Při zvedání trhačky vhodnými opatřeními zabraňte poranění. Zvedání a přesunování trhačky MTS smí provádět pouze kvalifikované osoby. Než začnete Před přemístěním trhačky ověřte, že: Obsluhy vybavení mají potřebné licence a splňují požadavky místních předpisů (například povinné školení BOZP - OSHA v USA). Je dostatek místa na místě konečné instalace mezi horní stranou trhačky a stropem. Na přepravní sanici není žádné uvolněné příslušenství. Trhačka na vysokozdvižném vozíku bezpečně projede všemi dveřmi, místnostmi, výtahy a schodišti na trase z příjmového skladu na místo konečné instalace. Případný stůl, na němž bude trhačka umístěna, je pevný, rovný a schopný unést hmotnost stroje. Je k dispozici vhodný obalový materiál pro případ přesunu nebo přemístění trhačky na jiné místo. Vybavení Zákazník musí zajistit následující položky: Vysokozdvižný vozík s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky (viz údaje v Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7) Ostrý nůž Jedno zvedací oko M16 Nástroj pro demontáž šroubu Jeřáb s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky, ke zvednutí trhačky do konečné pracovní polohy Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 8

9 Přemístění jednosloupkových trhaček PC42 Procedura Postup vybalení a umístění trhačky: 1. Trhačku, stále v přepravním obalu, přemístěte na místo konečné instalace. Z příjmového skladu na místo instalace ji převezte pomocí vysokozdvižného vozíku. Po přemístění na místo konečné instalace trhačku vybalte. 2. Odstraňte obalový materiál, přitom nechte trhačku upevněnou na přepravní sanici. 3. Odstraňte parní zábranu z fólie okolo trhačky. 4. Přeřízněte upevnění trhačky k přepravní sanici. 5. Odstraňte pevné dřevěné bloky kolem stroje. 6. Podle dodacího listu zkontrolujte kompletnost dodávky. Příslušenství může být v obalu s trhačkou nebo může být zabaleno zvlášť. Neotvírejte kartonové krabice. Dodací list uvádí celkový počet krabic, které dodávka obsahuje. Přepočítejte dodané krabice, abyste ověřili, že jste obdrželi správný počet krabic. Neotvírejte krabice, dokud na místo nedorazí servisní technik MTS, který provede instalaci. Tak se zajistí, aby se před instalací žádné součásti neztratily. 7. Upevněte zvedací oko M16 na horní traverzu sloupku trhačky. 8. Pomocí jeřábu opatrně a pomalu zvedněte trhačku z dřevěné palety a umístěte ji do provozní polohy. 9. Veškerý obalový materiál uschovejte, dokud se neověří, že byl systém správně instalován a nechyběla žádná součást ani příslušenství. Poté, co je trhačka v místě provozu, může instalace pokračovat. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 9

10 Přemístění dvousloupkových trhaček C43 (10 kn) Přemístění dvousloupkových trhaček C43 (10 kn) Dvousloupkové trhačky C43 (10 kn) MTS Criterion lze přemisťovat pouze pomocí vysokozdvižného vozíku (nebo jeřábu) s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky. Hmotnost trhačky uvádí Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7. Testovací systém musí být umístěn na stabilním povrchu nebo jiné vhodné plošině, která unese jeho hmotnost. Ujistěte se, že uživatelé budou mít po umístění systému na stůl nebo plošinu dobrý přístup k ovládacím prvkům a pracovnímu prostoru systému. Trhačky MTS Criterion jsou těžké. VAROVÁNÍ Nesprávný postup při přemístění systému může vést k poranění osob (například namožení svalů a poranění páteře) nebo k poškození trhačky. Při zvedání trhačky vhodnými opatřeními zabraňte poranění. Zvedání a přesunování trhačky MTS smí provádět pouze kvalifikované osoby. Dříve než začnete Před přemístěním trhačky ověřte, že: Obsluhy vybavení mají potřebné licence a splňují požadavky místních předpisů (například povinné školení BOZP - OSHA v USA). Je dostatek místa na místě konečné instalace mezi horní stranou trhačky a stropem, včetně místa potřebného pro zvednutí trhačky pomocí vysokozdvižného vozíku. Na přepravní sanici není žádné uvolněné příslušenství. Trhačka na vysokozdvižném vozíku bezpečně projede všemi dveřmi, místnostmi, výtahy a schodišti na trase z příjmového skladu na místo konečné instalace. Podlahy mezi příjmovým skladem a místem konečné instalace mají dostatečnou únosnost pro thračku na vysokozdvižném vozíku. Případný stůl, na němž bude trhačka umístěna, je pevný, rovný a schopný unést hmotnost stroje. Je k dispozici vhodný obalový materiál pro případ přesunu nebo přemístění trhačky na jiné místo. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 10

11 Přemístění dvousloupkových trhaček C43 (10 kn) Vybavení Zákazník musí zajistit následující položky: Vysokozdvižný vozík s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky (viz údaje v Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7) Ostrý nůž Nástroj pro demontáž šroubu Ochranný obal příčníku Dvě zvedací oka M16, pokud se použije jeřáb Procedura Postup vybalení a umístění trhačky C43.104: 1. Trhačku, stále v přepravním obalu, přemístěte na místo konečné instalace. Z příjmového skladu na místo instalace ji převezte pomocí vysokozdvižného vozíku. Po přemístění na místo konečné instalace trhačku vybalte. 2. Odstraňte obalový materiál, přitom nechte trhačku upevněnou na přepravní sanici. 3. Odstraňte parní zábranu z fólie okolo trhačky. 4. Přeřízněte upevnění trhačky k přepravní sanici. 5. Odstraňte pevné dřevěné bloky kolem stroje. 6. Podle dodacího listu zkontrolujte kompletnost dodávky. Příslušenství může být v obalu s trhačkou nebo může být zabaleno zvlášť. Neotvírejte kartonové krabice. Dodací list uvádí celkový počet krabic, které dodávka obsahuje. Přepočítejte dodané krabice, abyste ověřili, že jste obdrželi správný počet krabic. Neotvírejte krabice, dokud na místo nedorazí servisní technik MTS, který provede instalaci. Tak se zajistí, aby se před instalací žádné součásti neztratily. 7. Umístěte trhačku do provozní polohy. Pokud k zvednutí a umístění trhačky do provozní polohy využijete příčník, postupujte dle části Za příčník na straně 14. Pokud k zvednutí a umístění trhačky do provozní polohy využijete jeřáb, postupujte dle části Jeřábem na straně 16. Poté, co je trhačka v místě provozu, může instalace pokračovat. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 11

12 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Dvousloupkové trhačky C43 (30 kn, 50 kn) a C44 MTS Criterion lze přemisťovat pouze pomocí vysokozdvižného vozíku (nebo jeřábu) s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky. Hmotnost trhačky uvádí Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7. Trhačky MTS Criterion jsou těžké. VAROVÁNÍ Nesprávný postup při přemístění systému může vést k poranění osob (například namožení svalů a poranění páteře) nebo k poškození trhačky. Při zvedání trhačky vhodnými opatřeními zabraňte poranění. Zvedání a přesunování trhačky MTS smí provádět pouze kvalifikované osoby. Dříve než začnete Před přemístěním trhačky ověřte, že: Obsluhy vybavení mají potřebné licence a splňují požadavky místních předpisů (například povinné školení BOZP - OSHA v USA). Je dostatek místa na místě konečné instalace mezi horní stranou trhačky a stropem, včetně místa potřebného pro zvednutí trhačky pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Na přepravní sanici není žádné uvolněné příslušenství. Trhačka na vysokozdvižném vozíku bezpečně projede všemi dveřmi, místnostmi, výtahy a schodišti na trase z příjmového skladu na místo konečné instalace. Podlahy mezi příjmovým skladem a místem konečné instalace mají dostatečnou únosnost pro trhačku na vysokozdvižném vozíku (nebo jeřábu). Je k dispozici vhodný obalový materiál pro případ přesunu nebo přemístění trhačky na jiné místo. Vybavení Zákazník musí zajistit následující položky: Vysokozdvižný vozík s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky (hmotnost trhačky uvádí Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7) Ochranný obal příčníku Nástroj pro demontáž šroubu Bezpečnostní lanko nebo řemen Dvě zvedací oka M16, pokud se použije jeřáb Vztyčení z ležaté polohy Trhačky C a C44 se dodávají ve vodorovné poloze, před vybalením je nutno je vztyčit do svislé polohy. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 12

13 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Postup vztyčení z ležaté polohy: 1. Vysokozdvižným vozíkem najeďte k lehčímu konci obalu (trhačky). 2. Zasuňte vidlice vozíku pod přepravní sanici. 3. Zvedněte celou sestavu do úhlu přibližně 35 vůči podlaze. 4. Obal přivažte bezpečnostním lankem nebo řemenem k vidlicím, aby se při dalším vztyčování náhle nepřeklopil. 5. Pomalu zvedejte vidlice nahoru a dopředu, až bude zabalená sestava stát na krátké základně. Po vztyčení zabalené sestavy pokračujte ve vybalování a instalaci. Postupy přemístění Existují tři způsoby přemístění trhačky na místo instalace: Za základnu vysokozdvižným vozíkem podeberte základnu vztyčené trhačky, která je ještě spojena se sanicí. Za příčník vysokozdvižným vozíkem s obalenými čelistmi podeberte trhačku za příčník. Jeřábem zavěste vztyčenou trhačku za příčník na jeřáb. Při použití tohoto postupu doporučuje MTS, abyste využili služeb profesionála, který má zkušenosti s přemisťováním těžkého vybavení. Za základnu Postup přemístění trhačky za základnu: 1. Ověřte, že je trhačka stále přišroubována k přepravní sanici. 2. Opatrně podeberte sanici vidlicemi vozíku. 3. Příčník musí být spuštěn dolů, aby trhačka nebyla těžká na vršek. VAROVÁNÍ Při zvedání hrozí náhlé překlopení trhačky. Překlopení trhačky může vést k poranění nebo úmrtí osob v nejbližším okolí. Zajistěte, aby v nejbližším okolí zvedané trhačky nikdo nebyl. Trhačku nezvedejte více než 8 cm (3 palce) nad podlahu. 4. Trhačku pomalu a opatrně zvedněte z podlahy. 5. Přemístěte trhačku do místa použití. 6. Pomalu spusťte trhačku na podlahu. 7. Před přemístěním trhačky do provozní polohy musíte do rohů trhačky zasunout vyrovnávací nohy. Přepravní sanici je nutno sejmout před umístěním trhačky na místo a před zasunutím vyvažovacích noh. Odstraňte přepravní sanici, zasuňte vyrovnávací nohy a umístěte trhačku do provozní polohy. Dodržte pokyny, které uvádí část Za příčník na straně 14. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 13

14 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Poté, co je trhačka v místě provozu, může instalace pokračovat. Trhačka Přepravní šroub Přepravní sanice Vidlice vozíku Zvednutí trhačky ze základny Za příčník Při tomto postupu musí být příčník nebo vidlice vozíku obaleny, aby nedošlo k poškrábání a poškození povrchu příčníku. Tento postup lze použít k: Přemístění trhačky na místo instalace. Zvednutí trhačky na stůl nebo ponk. Zvednutí trhačky za účelem odstranění přepravní sanice a vložení vyrovnávacích noh. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 14

15 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Příčník Vidlice vozíku Ochranné obalení Vyrovnávací nohy Postup přemístění trhačky za příčník: Zvednutí trhačky za příčník 1. Ověřte, že k sanici nejsou upevněny přepravní šrouby. 2. Obalte vhodným materiálem vidlice vysokozdvižného vozíku nebo příčník, poté opatrně zasuňte vidlice pod příčník mezi sloupky. VAROVÁNÍ Při zvedání hrozí náhlé překlopení trhačky. Překlopení trhačky může vést k poranění nebo úmrtí osob v nejbližším okolí. Zajistěte, aby v nejbližším okolí zvedané trhačky nikdo nebyl. Trhačku nezvedejte více než 8 cm (3 palce) nad podlahu. 3. Trhačku pomalu a opatrně zvedněte z podlahy. 4. Demontujte přepravní sanici, pokud zatím nebyla demontována. 5. Přemístěte trhačku do místa použití. 6. S trhačkou jsou dodávány čtyři vyrovnávací nohy. Do každého rohu základny trhačky našroubujte jednu vyrovnávací nohu, ještě než trhačku umístíte do pracovní polohy. 7. Opatrně umístěte trhačku na místo. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 15

16 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 8. Vytáhněte obalené vidlice zpod příčníku trhačky. Poté, co je trhačka v místě testování, může instalace pokračovat. Jeřábem MTS doporučuje, abyste využili služeb profesionála, který má zkušenosti spřemisťováním těžkého vybavení. Postup přemístění trhačky jeřábem: 1. Upevněte na zvedací oka na horní desce dva úvazky a upevněte je na hák jeřábu. VAROVÁNÍ Při zvedání hrozí náhlé překlopení trhačky. Překlopení trhačky může vést k poranění nebo úmrtí osob v nejbližším okolí. Zajistěte, aby v nejbližším okolí zvedané trhačky nikdo nebyl. Trhačku nezvedejte více než 8 cm (3 palce) nad podlahu. 2. Trhačku pomalu a opatrně zvedněte z podlahy. 3. Demontujte přepravní sanici, pokud zatím nebyla demontována. 4. Přemístěte trhačku do místa použití. 5. S trhačkou jsou dodávány čtyři vyrovnávací nohy. Do každého rohu základny trhačky našroubujte jednu vyrovnávací nohu, ještě než trhačku umístíte do pracovní polohy. 6. Opatrně umístěte trhačku na místo. 7. Odstraňte zvedací úvazky z horní desky a odstraňte ochranné obalení, pokud bylo použito. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 16

17 Přemístění trhaček C43 (30 kn, 50 kn) a C44 Poté, co je trhačka v poloze, kde budete provádět testování, může instalace pokračovat. Nepřekročte 30 Hák jeřábu Zvedací úvazek Zvedací oko Trhačka Zvedání trhačky jeřábem Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 17

18 Přemístění trhaček C45 Přemístění trhaček C45 Trhačka C45 je dodávána ve vodorovné poloze a před přemístěním na místo instalace musí být vztyčena. Tuto trhačku nelze vztyčovat zabalenou. Musíte ji vybalit a poté vztyčit. Trhačky MTS Criterion jsou těžké. VAROVÁNÍ Nesprávný postup při přemístění systému může vést k poranění osob (například namožení svalů a poranění páteře) nebo k poškození trhačky. Při zvedání trhačky vhodnými opatřeními zabraňte poranění. Zvedání a přesunování trhačky MTS smí provádět pouze kvalifikované osoby. Použití jeřábu Než začnete Pokud k přesunu trhačky použijete jeřáb, MTS doporučuje, abyste využili služeb profesionála, který má zkušenosti s přemisťováním těžkého vybavení. Před přemístěním trhačky ověřte, že: Ověřte, že trhačka již není přišroubována k přepravní sanici. Na přepravní sanici není žádné uvolněné příslušenství. Je dostatek volného místa pod stropem tak, aby bylo možno trhačku vztyčit, včetně volného místa potřebného pro jeřáb. Obsluhy vybavení mají potřebné licence a splňují požadavky místních předpisů (například povinné školení BOZP - OSHA v USA). Vybavení Zákazník musí zajistit následující položky: Jeřáb s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky (viz údaje v Rozměry a hmotnost trhačky na straně 7) Dvě zvedací oka M24 Dva zvedací úvazky, každý z nich s povoleným zatížením dvojnásobku hrubé hmotnosti trhačky Procedura Postup vztyčení trhačky: 1. Odstraňte z trhačky veškerý obalový materiál a ověřte, že již není připevněna k přepravní sanici. 2. Upevněte na zvedací oka na horní desce dva úvazky a upevněte je na hák jeřábu. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 18

19 Přemístění trhaček C45 VAROVÁNÍ Při zvedání hrozí náhlé překlopení trhačky. Překlopení trhačky může vést k poranění nebo úmrtí osob v nejbližším okolí. Zajistěte, aby v nejbližším okolí zvedané trhačky nikdo nebyl. Trhačku nezvedejte více než 8 cm (3 palce) nad podlahu. Vztyčení trhačky jeřábem 3. Pomalu zvedejte trhačku do svislé polohy a těsně nad podlahu. 4. Trhačku pomalu odvezte od přepravní sanice a ostatního obalového materiálu. 5. Poté, co trhačku vzdálíte od obalového materiálu, pomalu spusťte trhačku na podlahu, až bude stát na základně, vztyčená. 6. Odstraňte úvazky z horní desky. Nyní lze trhačku umístit do provozní polohy a poté může servisní technik MTS provést instalaci. K umístění trhačky do provozní polohy využijte příčníkovou metodu. Podrobnosti uvádí část Za příčník na straně 14. Pokyny pro zvedání a přesunování MTS Criterion řady 40 19

20 m MTS Systems Corporation Systém řízení kvality certifikovaný dle ISO 9001

MTS Criterion řada 40

MTS Criterion řada 40 MTS Criterion řada 40 Manual Title Příručka přípravy Additional místa Information instalace be certain. 100-238-290 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central.

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. Podmínky přepravy pro SUNNY CENTRAL 1 Obsah Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. SC-TB-UCZ092711 Verze 1.1 1/5 Přepravní pokyny 2 Přepravní pokyny

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Pracovní postup pro přesun p a transport materiálu Flotex v pásech. 1 Úvod Uživatelsky příjemný p průvodce bezpečnou manipulací a transportem materiálu Flotex v pásech. p 2 Produkt Rozměry materiálu Flotex

Více

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI Typ ZRUV Q/L 445M26 NP 1 Vydání 3 (08.04.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat.

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat. speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu RollerForks Společnost MSE ví, že použití palet je pro skladování zboží ve firmě nevyhnutelné. Ale co kdybyste chtěli ušetřit

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších podobných provozech. Zdvižné

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Technické podmínky č. TP/07

Technické podmínky č. TP/07 Technické podmínky č. TP/07 LEPENÍ INZERTNÍCH ŠTÍTKŮ Změny v technické specifikaci 1. 12. 2014 Aktualizace nákresů J. Lottmann Zpracoval: 1. 12. 2014 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 1. 12. 2014 Technický

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Příručka uživatele Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Blahopřejeme k výběru kvality a přesnosti METTLER TOLEDO. Správné používání nového zařízení v souladu s touto Příručkou uživatele a pravidelná

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

LICENCE. Datum poslední změny: 30.10.2007.

LICENCE. Datum poslední změny: 30.10.2007. LICENCE Datum poslední změny: 30.10.2007. a) Co je to licence a kde je použita? b) Objednávání licence c) Pravidla pro požádání o změnu údajů v licenci d) Postup aktivace licence (instalace do programu)

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více