1. Co je souprava k připojení AHU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Co je souprava k připojení AHU?"

Transkript

1

2 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato souprava k připojení umožňuje použít venkovní jednotky Frimec VRF, takže představuje ideální řešení při požadovaném použití unikátní klimatizační jednotky.

3 2. Obsah soupravy Souprava k připojení vzduchotechnické jednotky sestává z řídicí jednotky, EXV ventilu, teplotních čidel a kabelového ovladače EXV část Ovladač Souprava k připojení AHU Řídicí jednotka Čidla a kabely

4 3. Schéma systému Venkovní jednotka Frimec VRF Vnitřní jednotka Frimec VRF Souprava k připojení AHU Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce

5 4. Konfigurace systému Venkovní jednotka Souprava k připojení klimatizační jednotky Klimatizační jednotka Frimec VRF Řídicí jednotka PCB Napájecí vývody Komunikační vývody EXV part Výstupní trubka Sací trubka EXV Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce Systém řízení Kabelový ovladač Centrální ovládání Síťové ovládání BMS Kabeláž příslušenství Kabely: 1 kabel ovladače 3 kabely teplotních čidel Dodává Frimec Nakoupíte na trhu

6 4. Konfigurace systému Napájení Napájení P/Q/E X/Y/E T1/T2/T2B Plynová trubka/trubka na kapalinu Ventilátor/čerpadlo Napájení

7 5. Instalace teplotních snímačů Instalace trubkových teplotních snímačů na tepelný výměník DX AHU T1: čidlo pokojové teploty instalované na straně zpětného vedení vzduchu (není znázorněno ve schématu) T2: prostřední teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku Výměník tepla DX AHU od jiného výrobce T2: prostřední teplotní čidlo výparníku

8 5. Kabelové svorky Svorky ventilátor, čerpadlo, řídicí spínač vodní hladiny vyhrazeny pro klimatizační jednotku. Vstup ZAP/VYP, signál poplachu. Napájení Čerpadlo Komunikace ZAP/VYP Ventilátor Alarm Venkovní j. Plovákový spínač

9 Kabelový ovladač s dotykovými tlačítky Parametry kabelového ovladače Model Napájecí napětí 5,0 V DC Rozsah teplot okolního prostředí -5 C~+43 C Rozsah vlhkosti okolního prostředí RV 40 % ~ 90 % Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: chlazení, topení, odvlhčení, ventilace a automatický režim. 2. Nastavení režimu tlačítky. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~30 C. 4. LCD displej. 5. Dotykové ovládání Přehled funkcí KJR-29B je kabelový ovladač s dotykovými tlačítky. Nová funkce Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce nastavení adresy vnitřní jednotky Funkce přijímače dálkového ovládání Uzamknutí kabelového ovladače Tichý provoz Řízení podle nastavené teploty Základní funkce ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ klimatizační jednotky Funkce automatického restartování Nastavení času zapnutí a vypnutí Nastavení hodin Nastavení provozního režimu, teploty Funkce rychlosti ventilátoru a natáčení

10 2.3.2 Vizuální provedení kabelového ovladače Ikona řízení podle nastavené teploty Ikona připomenutí čištění d h éh filt Provozní režim Ikona přenosu informací Nastavení teploty Ikona provozu Tlačítko výběru režimu Tlačítko doleva Tlačítko rychlosti Okno přijímače dálkového ovládání Ikona zámku Ikona funkce Zobrazení časovače/hodin Provozní rychlost ventilátoru Ikona natáčení Tlačítko ZAP/VYP Tlačítko doprava Tlačítko Tichý (1) Funkce přijímače dálkového ovládání Součástí modelu je přijímač signálu vysílaného z bezdrátového dálkového ovladače. Bezdrátový dálkový ovladač můžete používat k ovládání klimatizační jednotky prostřednictvím kabelového dálkového ovladače, jestliže je systém připojen k napájení. Poznámka: Kabelový ovladač nebude přijímat pokyny k ovládání natáčení lamel. V případě vnitřní jednotky s funkcí natáčení lamel můžete použít buď přímo dálkový ovladač k ovládání natočení s využitím displeje na vnitřní jednotce, nebo tlačítko natáčení na kabelovém dálkovém ovladači k ovládání natočení lamel vnitřní jednotky. (2) Tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapíná a vypíná vnitřní jednotka. Jestliže je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka zapne a rozsvítí se provozní ikona. Jestliže je jednotka zapnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka vypne a provozní ikona zhasne. (3) Tlačítko Mode (výběr režimu) Stisknutím tlačítka režimu můžete nastavit provozní režim; při každém stisknutí tlačítka se provozní režim změní na další provozní režim v pořadí: AUTO (AUTOMATICKY) COOL (CHLAZENÍ) DRY (ODVLHČENÍ) HEAT (TOPENÍ) FAN (VENTILACE) Jestliže je ovladač určen pouze k chlazení, nebude k dispozici režim HEAT (topení). 4) Nastavení rychlosti ventilátoru V režimech COOL (chlazení), HEAT (topení) a FAN (ventilace) můžete pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru nastavit rychlost ventilátoru. Při každém stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru se rychlost změní na další v pořadí: AUTO (automaticky) LOW (nízká rychlost) MID (střední rychlost) HIGH (vysoká rychlost) AUTO (automaticky) V režimech AUTO (automaticky) a DRY (odvlhčení) nelze rychlost ventilátoru nastavit; výchozím nastavením je automatická rychlost ventilátoru.

11 (5) Nastavení teploty V režimech AUTO (automaticky), COOL (chlazení), DRY (odvlhčení), HEAT (topení) můžete tlačítky TEMP nahoru/dolů nastavit teplotu rozsah nastavení činí 17 ~30 (nebo 62 ~88 ). Nastavenou teplotu nelze změnit v režimu FAN (ventilace). (6) Nastavení časovače zapnutí a vypnutí Stisknutím tlačítka nastavení časovače/hodin vstoupíte do režimu nastavení časovače zapnutí. Na displeji se zobrazí ikona časovače a. Čas můžete upravit tlačítky pro nastavení teploty. Jestliže bude nastavený čas kratší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o půl hodiny. Jestliže bude nastavený čas delší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o jednu hodinu. Maximální nastavení časovače činí 24 hodin. Po dokončení nastavení časovače zapnutí stiskněte tlačítko 26 /OK nebo počkejte 5 sekund, po jejichž uplynutí se nastavení potvrdí a systém režim nastavení automaticky opustí. Poznámka: Jestliže jste provedli nastavení časovače zapnutí/vypnutí na kabelovém dálkovém ovladači, můžete tlačítkem ON/OFF zapnout/vypnout jednotku, čímž se současně s tím zruší i nastavení časovače. (7) Nastavení hodin Stisknutím a přidržením tlačítka nastavení časovače/hodin na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodinová část hodin bude blikat, tlačítka nastavení teploty můžete upravit hodnotu hodin. Po dokončení nastavení hodin stiskněte tlačítko doleva nebo doprava, abyste aktivovali nastavení minutové části. Minutová část začne blikat, tlačítky nastavení teploty upravte hodnotu minut. Po nastavení času stiskněte tlačítko nebo počkejte 5 sekund, než se nastavení potvrdí a systém automaticky opustí režim nastavení času. (8) Tlačítko Tichý provoz/ok V režimech chlazení, topení a automaticky může jednotka pracovat v tichém režimu. Hlučnost jednotky se sníží nastavením rychlosti ventilátoru na nízkou rychlost. Vytvoříte tím tišší prostředí. V režimech AUTO (automaticky) a DRY (ventilace) je rychlost ventilátoru řízena automaticky a tlačítko Tichý provoz/ok nebude aktivní. (9) Zámek kabelového ovladače Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ vyvolejte režim zámku kabelového ovladače, na displeji se rozsvítí ikona zámku. V režimu zámku nebude kabelový ovladač reagovat na žádná stisknutí tlačítek, ani na pokyny z bezdrátového dálkového ovladače. Opětovným současným stisknutím tlačítek nastavení teploty režim zámku zrušíte. (10) Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Kabelový ovladač zaznamenává celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Jakmile celkový provozní čas dosáhne předem nastavené hodnoty, rozsvítí se ikona připomenutí čištění vzduchového filtru, která vás upozorní na to, že je potřeba vyčistit vzduchový filtr vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tlačítka doleva na 3 sekundy ikonu připomínky vymažete a kabelový ovladač vynuluje celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Poznámka: Výchozí hodnotu nastavení funkce připomínky hodin je možné změnit na hodin, hodin nebo hodin. Postup při nastavení naleznete v návodu k instalaci. (11) Funkce natočení Jestliže vnitřní jednotka podporuje funkci natáčení lamel, můžete tlačítkem doprava nastavit směr proudění vzduchu z vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci automatického natočení. Při aktivní funkci automatického natočení bude svítit ikona natočení.

12 (12) Funkce Follow Me (řízení podle nastavené teploty) Jestliže bude systém pracovat v provozním režimu AUTO (automaticky), COOL (chlazení) nebo HEAT (topení), můžete stisknutím tlačítka doleva zapnout funkci řízení podle nastavené teploty. Opětovným stisknutím tlačítka doleva funkci řízení podle nastavené teploty vypnete. Jestliže změníte provozní režim, zruší se tím i funkce řízení podle nastavené teploty. Jestliže bude funkce řízení podle nastavené teploty aktivní, bude svítit příslušná kontrolka a na displeji kabelového ovladače se zobrazí pokojová teplota zjištěná místním čidlem. Aktuální teplota se bude odesílat do vnitřní jednotky každé 3 minuty. (13) Nastavení adres Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ a jejich přidržením déle než 8 sekund vyvoláte režim nastavení adresy. V režimu nastavení teploty můžete vybírat ze 2 hlavních funkcí: Dotázání na adresu: stisknutím tlačítka MODE se zobrazí adresa příslušné vnitřní jednotky. Nastavení adresy: tlačítky NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou adresu. Potom stisknutím tlačítka FAN (ventilátor) nastavte adresu vnitřní jednotky. Na příslušné vnitřní jednotce se zobrazí a uloží nová adresa. Asi po 4 sekundách zobrazení zmizí a vnitřní jednotka se přepne do normálního režimu zobrazení. Po nastavení adres můžete pro opuštění režimu nastavení adresy stisknout tlačítko Tichý provoz/ok. Po každém nastavení adresy a opětovném vyvolání režimu dotazování/nastavení se zobrazí poslední nastavená adresa. Po odpojení a obnovení napájení však adresa zmizí. V režimu nastavení adresy nebude kabelový ovladač reagovat na žádné příkazy dálkového ovladače Instalace Příprava před instalací: Zkontrolujte, zda máte připraveny tyto části. Č. Název POČET Poznámky 1 Kabelový ovladač 1 / 2 Kulatý dřevěný montážní 3 šroub M4 20 (k montáži na zeď) 3 Kulatý montážní šroub 2 M4 25 (k montáži na elektrickou spínací skříňku) 4 Návod k instalaci 1 / 5 Návod k použití 1 / 6 Umělohmotná kompenzační 3 K montáži na zeď trubka 7 Umělohmotná šroubovací 1 K připevnění na elektrickou skříňku 86 trubička 8 Spínací kabely pro přijímací desku signálu 1 Pro připojení přijímací desky signálu a 4žilového stíněného kabelu 9 Spínací kabely pro přenos signálu z kabelového ovladače 1 (v případě potřeby) Pro připojení hlavní řídicí desky a 4žilového stíněného kabelu

13 V místě instalace proveďte tyto přípravy. Č. Název Počet (zapuštění do zdi) Poznámky ke specifikaci (pouze informativní charakter) Poznámky 1 Čtyřžilový stíněný kabel 1 RVVP-0,5 mm2 4 2 Elektrická skříňka 86 1 / / Kabelovod (izolační 3 pouzdro a upínací 1 / / šroub) Rozměry: 120*120*20mm 0,05 mm2 5; kabel kratší než 12 m Obrázek A Schéma zapojení: Kabelový l d č Čtyřžilový stíněný kabel, délka se odvíjí od instalace Infračervená Rozvodná deska vnitřní Vnitřní jednotka

14 Popis zapojení: 1) Připojte dvě svorky zapuštěného čtyřžilového stíněného kabelu ke spínacím kabelům kabelového dálkového ovladače a přijímací desky signálu. Zkontrolujte, zda pořadí 4 svorek (A/B/C/D) odpovídá pořadí kabelů pro spínání signálu (A/B/C/D). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čelní kryt Ovládací panel Šroub Kabel pro spínání signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Přijímací deska signálu 2) Jestliže nelze čtyřžilový stíněný kabel protáhnout kabelovým ovladačem, lze použít k připojení spínací kabel signálu. Zkontrolujte, zda jsou kabely spolehlivé a pevné. Šroub je potřeba utáhnout utahovacím momentem v rozmezí 0,8 až 1,2 Nm (8~12 kgf.cm). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Instalace zadního krytu 1) Zasuňte plochý šroubovák do vykrojeného otvoru ve spodní části kabelového ovladače a otočením šroubováku demontujte zadní kryt (věnujte pozornost směru otočení šroubováku, mohli byste poškodit zadní kryt). Vyříznutý otvor Zadní kryt Plochý šroubovák Čelní kryt

15 2) Třemi šrouby GB M4X20 namontujte zadní kryt na zeď. Otvor na šroub k montáži na zeď použijte tři šrouby GB M4X20 3) Šrouby M4X25 GB připevněte zadní kryt k elektrické skříňce 86 a jedním šroubem GB M4X20 připevněte kryt ke zdi. Otvor na šroub k připevnění ke zdi použijte jeden šroub Otvor na šroub k připevnění k elektrické skříňce 86 použijte dva šrouby M4X25 4) Upravte délku dvou umělohmotných šroubovacích trubiček tak, aby odpovídala standardní vzdálenosti šroubovací trubičky elektrické skříňky od zdi. Při připevňování šroubovací trubičky ke šroubovací trubičce elektrické skříňky dbejte na to, aby byla stejně rovná jako zeď. Elektrická skříňka 86 Zadní kryt Kabely pro spínání signál Poznámka: 1. Šrouby s křížovými hlavami připevněte pomocí šroubovací trubičky spodní kryt kabelového ovladače v elektrické řídicí skříňce. Po montáži musí být spodní kryt kabelového ovladače ve stejné úrovni. Potom připevněte zadní kryt kabelového ovladače ke spodnímu krytu. 2. Nadměrným utažením šroubu způsobíte zdeformování zadního krytu.

16 Zapojení 1) Zapojení, tři vývody Vývod kabelu vlevo h ř Vývod kabelu Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu 2) Stíněné zapojení Zapojení zapuštěné elektrické skříňky 86 Elektrická skříňka 86 Zapojení zdí Otvor ve zdi a otvor na Průměr: 8-10 Tmel Svork a Tmel Svork a Tmel Svork a 3) Do kabelového ovladače nesmí proniknout voda při zapojení proto utěsněte konektory kabelů svorkou a tmelem. Při instalaci ponechte připojovací kabel delší, aby bylo možné při údržbě bez problémů sundat kabelový ovladač. Instalace předního krytu 1) Po nastavení předního krytu připněte přední kryt; při instalaci dbejte na to, abyste nesevřeli spínací komunikační kabel. 2) Nainstalujte správně zadní kryt a pevně připněte přední a zadní kryt pokud byste to neudělali, mohl by přední kryt odpadnout. Kabelový vývod vlevo nahoře Kabelový vývod nahoře Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu

17 Nastavení počátečních parametrů kabelového ovladače: 1. Nastavením počátečních parametrů můžete změnit příslušné funkce ovladače podrobné informace naleznete v Tabulce 1 2. Počáteční parametr kabelového ovladače se skládá ze dvou kódů XY ; první kód X označuje třídu funkce, druhý kód Y označuje podrobnou konfiguraci této funkce. 3. Způsob nastavení: 1)Současným stisknutím a přidržením tlačítek MODE a FAN na kabelovém ovladači na 5 sekund vyvoláte režim nastavení parametru. 2) Hodnota první kódu X je 0 tlačítky pro nastavení teploty NAHORU a DOLŮ upravte hodnotu druhého kódu. 3) Po nastavení hodnoty druhého kódu stiskněte tlačítko 26/OK, zobrazí se hodnota dalšího prvního kódu. 4) Jestliže bude hodnota prvního kódu 6, stisknutím tlačítka 26/OK opustíte režim nastavení parametrů. 4. Nastavení parametrů využijte pouze v případě, že potřebujete upravit výchozí nastavení funkcí; jinak není potřeba toto nastavení upravovat. První kód Funkce Chlazení/chlazení a topení Nastavení adresy pro komunikaci vnitřní jednotky Automatický restart Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce přijímače pro dálkový ovladač Zobrazení ve stupních Celsia/Fahrenheita Tabulka 1 Druhý kód Chlazenítopení (výchozí Chlazení / / nastavení) Ano (výchozí nastavení) Ano (výchozí nastavení) Vypnutí funkce připomenutí Ano (výchozí nastavení) Stupně Celsia Žádný / / / Žádný / / / hodin hodin (výchozí nastavení) hodin hodin Žádný / / / Stupně Fahrenheita / / /

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF

R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF 1.4 R06/BGE, R06/BGCE Parametry dálkového ovladače Model R06/BGE, R06/BGCE Jmenovité napětí 3,0 V Nejnižší napětí signálu vysílaného z CPU 2,0 V Dosah 8 m (při použití napětí 3,0 V může být až 11 m) Rozsah

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT 1. Nainstalujte pevně venkovní jednotku pomocí dodaných silentbloků na

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E

2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E 2.2 KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW ME (řízení podle nastavené teploty).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem

Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST Nástěnný centrální ovladač s dotykovým displejem YCZ-A003 Úvod Hlavní vlastnosti a funkce ovladače Centrální ovladač YCZ-A003 byl navržen především pro

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily

KÓD TYP POPIS I IVAR.OPTIONAL Nástěnný ovladač pro IVAR.EGWW fancoily 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Charakteristika použití: Všechny vnitřní jednotky musejí být napájeny shodným napájecím napětím. Nikdy neinstalujte toto LCD

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ

MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ MODEL:KJR-120C/TF-E(12V) KJR-120C/TF-G(12V) KJR-120C/TF-H(12V) KJR-120C/TF-I(5V) KJR-120C/TF-J(5V) PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ KABELOVÝ OVLADAČ Tento návod poskytuje podrobný popis opatření, která byste během

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA

DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA Návod na obsluhu DÁLKOVÝ OVLADAČ MIDEA typ RG52 Před zapojením zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pečlivě uschovejte. Obsah Obsluha dálkového ovladače 3 Technické údaje dálkového ovladače

Více

Instalační návod. Dálkový ovladač BRC1D528

Instalační návod. Dálkový ovladač BRC1D528 BRCD58 3 S M S M PCB 4 3 7 5 6 4 5 6 a b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING d e P P P P 7 7 6 5 8 3 + 4 5 6 8 . BRCD58 PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370 980 e-mail: prodej@dzd.cz PŘED

Více

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 CZ NÁSTĚNNÝ &-# 8æ,9$7(6.ë A INSTALAČNÍ 0$18É/ KJR-15B AIR CONDITIONING OBSAH Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 1 POPIS Displej Z

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER NÁSTĚNNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

1. Porty na desce plošných spojů

1. Porty na desce plošných spojů 1. Porty na desce plošných spojů Porty na desce plošných spojů Č. Obsah Napětí portu 1 CN41 Napájecí port hlavního ventilu panelu 220 V 2 CN21 Port výstupního zatížení, ohřívač klikové skříně HEAT 1 a

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ 8 ON OFF SMART FEEL Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském a instalačním

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití

UPOZORNĚNÍ: Před instalací a spuštěním nového klimatizačního zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 2 2. Model a parametry... 3 3. Tlačítka a jejich funkce... 4 4. Indikátory a jejich funkce... 6 5. Ovládání... 7 Instalace a výměna baterií... 7 Režim Automatika (normální)...

Více

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL)

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) 21 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 21 ÚVODNÍ INFORMACE... 21 VLASTNOSTI A FUNKCE... 22 NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK... 22 NÁZVY A FUNKCE

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF

NÁVOD K OBSLUZE ON/OFF NÁVOD K OBSLUZE FRESH Bezdrátový ovladač RG57 UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH PROVOZNÍ INFORMACE... FUNKČNÍ TLAČÍTKA... LCD DISPLEJ... 4 ZÁKLADNÍ FUNKCE... 5 ČASOVAČE... 8 POKROČILÉ FUNKCE...

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁSTĚNNÝ OVLADAČ SWC-86E K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 5 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ Děkujeme, že využíváte produkty značky Hisense. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském i instalačním manuálu. Uvedené obrázky

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO. SF-xxDS SF-xxDT

NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO. SF-xxDS SF-xxDT CS NÁVOD K OBSLUZE DRÁTOVÝ OVLADAČ PRO SF-xxDS SF-xxDT P eklad p vodního návodu k obsluze Obsah 1. Postup instalace... 2 1.1 Instalace panelu displeje... 2 1.2 Instalace elektrické skříňky... 3 2. Elektrické

Více

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR NL IT SI Popis tlačítek a displeje Instalace a zapojení termostatu Aktuální

Více

Uživatelský návod. Kondenzační jednotky Fuji Electric General pro připojení k výparníku VZT jednotky

Uživatelský návod. Kondenzační jednotky Fuji Electric General pro připojení k výparníku VZT jednotky Uživatelský návod Kondenzační jednotky Fuji Electric General pro připojení k výparníku VZT jednotky Kostečka Group, s.r.o. Sídlo: Borského 1011/1, Praha 5 101 00 Provozovna: Kaplická 125, 382 32 Velešín

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING

DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ UŽIVATESKÝ MANUÁL R05, RM05 AIR CONDITIONING DÁLKOVÝ OVLADAČ R05, RM05 OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art Návod pro nastavení a instalaci.

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art Návod pro nastavení a instalaci. DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree audiotelefon (pro analogový audio systém Videx 4+n) Art. 5118 Návod pro nastavení a instalaci Vid-9264-1 Tlačítka a ovládání Servisní tlačítko Po stisknutí tlačítka

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA CR170-RG70A PŘÍRUČKA UŽIVATELE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MIDEA Konstrukce a technické údaje mohou být bez předchozího oznámení změněny z důvodu vývoje a zvyšování kvality produktů. Pro více informací se obraťte na prodejce

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

Systém F5MSDC MINI VRF

Systém F5MSDC MINI VRF Systém F5MSDC MINI VRF Systém řízení Divize technické podpory 2013.5 Systém F5MSDC MINI VRF řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitrní jednotky 2. Komunikacní systém 3. Ovladace 2 1. PCB venkovní

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZDRÁTOVÁ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ NASTAVENÍ TEPLOTY Regulace teploty v topném režimu je realizováno pomocí informací shromážděných venkovním čidlem a/nebo pokojovými e-bus termostaty - s modulací (max.

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro fancoily IVAR.EGWW 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

New Energy EVI. Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: tlačítko nahoru

New Energy EVI. Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: tlačítko nahoru New Energy EVI Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: return key up key down key Error query & parameter password enter key confirm key no function mode key ON/OFF key signal light, if flash it

Více

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1 Instalační návod Souprava digitálního tlakoměru BHGP6A BHGP6A Souprava digitálního tlakoměru Instalační návod Obsah Strana Instalace Příslušenství... Instalace... Pracovní postup... Provozní kontrola...

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE Nový CMV systém řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitřní jednotky 2. Komunikační

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC Připojovací sada pro začlenění výparníků AHU jednotek do systémů SANYO (řady: PAC-i, BigPac a VRF mini ECO-i, ECO-i a GHP) pro provoz v režimech chlazení nebo

Více

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat

Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat Danfoss ECtemp Next Plus Elektronický inteligentní programovatelný termostat electricheating.danfoss.com Obsah Danfoss ECtemp Next Plus 1 Úvod.......................... 3 1.1 Technické údaje................

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 CZ NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ YAP1F6 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si

Více

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26)

NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) CZ NÁVOD K OBSLUZE KABELOVÝ OVLADAČ Z4E351B (XK26) Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40 Uživatelský manuál pro Fan Coil FDLD 06-40 Nastavení a ovládání jednotky Popis displeje dálkového ovládání Popis a funkce dálkového ovladače Pokyny k provozu a) ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ ČASU Systém obsahuje

Více

OBSAH. Překlad originálního návodu k obsluze

OBSAH. Překlad originálního návodu k obsluze Překlad originálního návodu k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 2 2. Popis kabelového ovladače... 3 3. Popis funkcí... 3 4. Názvy částí a popis funkcí LCD displeje kabelového ovladače... 3 5. Postup

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO

1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 1) Výrobek: NÁSTĚNNÝ OVLADAČ pro klimatizace IVAR.XEVO 2) Typ: IVAR.OPTIONAL 3) Základní upozornění: Pečlivě čtěte tento návod, který obsahuje specifikace a veškeré informace potřebné pro správné fungování

Více

NÁVOD K OBSLUZE KJR-120G WIRED CONTROLLER

NÁVOD K OBSLUZE KJR-120G WIRED CONTROLLER NÁVOD K OBSLUZE CZ KJR-120G WIRED CONTROLLER Překlad původního návodu k obsluze Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterými byste se měli řídit při používání zařízení. Pro zajištění správné obsluhy kabelového

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19 CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNÝ OVLADAČ XK19 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak

Více

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu

Technická příručka. Instalace Hygro Control. Montáž nebo výměna hygro termostatu Instalace Hygro Control Montáž nebo výměna hygro termostatu Tento postup musí provádět řádně kvalifikovaný technik, který má oprávnění pro obory elektrotechnika, hydraulika nebo chlazení. Společnost Zodiac

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁSTĚNNÝ OVLADAČ SWC-86ED K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 5 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

Kód Typ Popis I IVAR.LC436 Master regulace k fancoilům ECI

Kód Typ Popis I IVAR.LC436 Master regulace k fancoilům ECI 1) Výrobek: MASTER REGULACE K PODSTROPNÍM FANCOILŮM ECI 2) Typ: IVAR.LC436 3) Charakteristika použití: MASTER regulace je určena k nadřazenému ovládání malých topných a chladicích systémů, které obsahují

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více