1. Co je souprava k připojení AHU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Co je souprava k připojení AHU?"

Transkript

1

2 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato souprava k připojení umožňuje použít venkovní jednotky Frimec VRF, takže představuje ideální řešení při požadovaném použití unikátní klimatizační jednotky.

3 2. Obsah soupravy Souprava k připojení vzduchotechnické jednotky sestává z řídicí jednotky, EXV ventilu, teplotních čidel a kabelového ovladače EXV část Ovladač Souprava k připojení AHU Řídicí jednotka Čidla a kabely

4 3. Schéma systému Venkovní jednotka Frimec VRF Vnitřní jednotka Frimec VRF Souprava k připojení AHU Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce

5 4. Konfigurace systému Venkovní jednotka Souprava k připojení klimatizační jednotky Klimatizační jednotka Frimec VRF Řídicí jednotka PCB Napájecí vývody Komunikační vývody EXV part Výstupní trubka Sací trubka EXV Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce Systém řízení Kabelový ovladač Centrální ovládání Síťové ovládání BMS Kabeláž příslušenství Kabely: 1 kabel ovladače 3 kabely teplotních čidel Dodává Frimec Nakoupíte na trhu

6 4. Konfigurace systému Napájení Napájení P/Q/E X/Y/E T1/T2/T2B Plynová trubka/trubka na kapalinu Ventilátor/čerpadlo Napájení

7 5. Instalace teplotních snímačů Instalace trubkových teplotních snímačů na tepelný výměník DX AHU T1: čidlo pokojové teploty instalované na straně zpětného vedení vzduchu (není znázorněno ve schématu) T2: prostřední teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku Výměník tepla DX AHU od jiného výrobce T2: prostřední teplotní čidlo výparníku

8 5. Kabelové svorky Svorky ventilátor, čerpadlo, řídicí spínač vodní hladiny vyhrazeny pro klimatizační jednotku. Vstup ZAP/VYP, signál poplachu. Napájení Čerpadlo Komunikace ZAP/VYP Ventilátor Alarm Venkovní j. Plovákový spínač

9 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ - F5MDV Kabelový ovladač s dotykovými tlačítky Parametry kabelového ovladače Model Napájecí napětí 5,0 V DC Rozsah teplot okolního prostředí -5 C~+43 C Rozsah vlhkosti okolního prostředí RV 40 % ~ 90 % Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: chlazení, topení, odvlhčení, ventilace a automatický režim. 2. Nastavení režimu tlačítky. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~30 C. 4. LCD displej. 5. Dotykové ovládání Přehled funkcí KJR-29B je kabelový ovladač s dotykovými tlačítky. Nová funkce Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce nastavení adresy vnitřní jednotky Funkce přijímače dálkového ovládání Uzamknutí kabelového ovladače Tichý provoz Řízení podle nastavené teploty Základní funkce ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ klimatizační jednotky Funkce automatického restartování Nastavení času zapnutí a vypnutí Nastavení hodin Nastavení provozního režimu, teploty Funkce rychlosti ventilátoru a natáčení Regulační systém

10 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ - F5MDV Vizuální provedení kabelového ovladače Ikona řízení podle nastavené teploty Ikona připomenutí čištění d h éh filt Provozní režim Ikona přenosu informací Nastavení teploty Ikona provozu Tlačítko výběru režimu Tlačítko doleva Tlačítko rychlosti Okno přijímače dálkového ovládání Ikona zámku Ikona funkce Zobrazení časovače/hodin Provozní rychlost ventilátoru Ikona natáčení Tlačítko ZAP/VYP Tlačítko doprava Tlačítko Tichý (1) Funkce přijímače dálkového ovládání Součástí modelu je přijímač signálu vysílaného z bezdrátového dálkového ovladače. Bezdrátový dálkový ovladač můžete používat k ovládání klimatizační jednotky prostřednictvím kabelového dálkového ovladače, jestliže je systém připojen k napájení. Poznámka: Kabelový ovladač nebude přijímat pokyny k ovládání natáčení lamel. V případě vnitřní jednotky s funkcí natáčení lamel můžete použít buď přímo dálkový ovladač k ovládání natočení s využitím displeje na vnitřní jednotce, nebo tlačítko natáčení na kabelovém dálkovém ovladači k ovládání natočení lamel vnitřní jednotky. (2) Tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapíná a vypíná vnitřní jednotka. Jestliže je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka zapne a rozsvítí se provozní ikona. Jestliže je jednotka zapnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka vypne a provozní ikona zhasne. (3) Tlačítko Mode (výběr režimu) Stisknutím tlačítka režimu můžete nastavit provozní režim; při každém stisknutí tlačítka se provozní režim změní na další provozní režim v pořadí: AUTO (AUTOMATICKY) COOL (CHLAZENÍ) DRY (ODVLHČENÍ) HEAT (TOPENÍ) FAN (VENTILACE) Jestliže je ovladač určen pouze k chlazení, nebude k dispozici režim HEAT (topení). 4) Nastavení rychlosti ventilátoru V režimech COOL (chlazení), HEAT (topení) a FAN (ventilace) můžete pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru nastavit rychlost ventilátoru. Při každém stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru se rychlost změní na další v pořadí: AUTO (automaticky) LOW (nízká rychlost) MID (střední rychlost) HIGH (vysoká rychlost) AUTO (automaticky) V režimech AUTO (automaticky) a DRY (odvlhčení) nelze rychlost ventilátoru nastavit; výchozím nastavením je automatická rychlost ventilátoru. Regulační systém

11 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ (5) Nastavení teploty V režimech AUTO (automaticky), COOL (chlazení), DRY (odvlhčení), HEAT (topení) můžete tlačítky TEMP nahoru/dolů nastavit teplotu rozsah nastavení činí 17 ~30 (nebo 62 ~88 ). Nastavenou teplotu nelze změnit v režimu FAN (ventilace). (6) Nastavení časovače zapnutí a vypnutí Stisknutím tlačítka nastavení časovače/hodin vstoupíte do režimu nastavení časovače zapnutí. Na displeji se zobrazí ikona časovače a. Čas můžete upravit tlačítky pro nastavení teploty. Jestliže bude nastavený čas kratší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o půl hodiny. Jestliže bude nastavený čas delší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o jednu hodinu. Maximální nastavení časovače činí 24 hodin. Po dokončení nastavení časovače zapnutí stiskněte tlačítko 26 /OK nebo počkejte 5 sekund, po jejichž uplynutí se nastavení potvrdí a systém režim nastavení automaticky opustí. Poznámka: Jestliže jste provedli nastavení časovače zapnutí/vypnutí na kabelovém dálkovém ovladači, můžete tlačítkem ON/OFF zapnout/vypnout jednotku, čímž se současně s tím zruší i nastavení časovače. (7) Nastavení hodin Stisknutím a přidržením tlačítka nastavení časovače/hodin na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodinová část hodin bude blikat, tlačítka nastavení teploty můžete upravit hodnotu hodin. Po dokončení nastavení hodin stiskněte tlačítko doleva nebo doprava, abyste aktivovali nastavení minutové části. Minutová část začne blikat, tlačítky nastavení teploty upravte hodnotu minut. Po nastavení času stiskněte tlačítko nebo počkejte 5 sekund, než se nastavení potvrdí a systém automaticky opustí režim nastavení času. (8) Tlačítko Tichý provoz/ok V režimech chlazení, topení a automaticky může jednotka pracovat v tichém režimu. Hlučnost jednotky se sníží nastavením rychlosti ventilátoru na nízkou rychlost. Vytvoříte tím tišší prostředí. V režimech AUTO (automaticky) a DRY (ventilace) je rychlost ventilátoru řízena automaticky a tlačítko Tichý provoz/ok nebude aktivní. (9) Zámek kabelového ovladače Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ vyvolejte režim zámku kabelového ovladače, na displeji se rozsvítí ikona zámku. V režimu zámku nebude kabelový ovladač reagovat na žádná stisknutí tlačítek, ani na pokyny z bezdrátového dálkového ovladače. Opětovným současným stisknutím tlačítek nastavení teploty režim zámku zrušíte. (10) Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Kabelový ovladač zaznamenává celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Jakmile celkový provozní čas dosáhne předem nastavené hodnoty, rozsvítí se ikona připomenutí čištění vzduchového filtru, která vás upozorní na to, že je potřeba vyčistit vzduchový filtr vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tlačítka doleva na 3 sekundy ikonu připomínky vymažete a kabelový ovladač vynuluje celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Poznámka: Výchozí hodnotu nastavení funkce připomínky hodin je možné změnit na hodin, hodin nebo hodin. Postup při nastavení naleznete v návodu k instalaci. (11) Funkce natočení Jestliže vnitřní jednotka podporuje funkci natáčení lamel, můžete tlačítkem doprava nastavit směr proudění vzduchu z vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci automatického natočení. Při aktivní funkci automatického natočení bude svítit ikona natočení. Regulační systém

12 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ (12) Funkce Follow Me (řízení podle nastavené teploty) Jestliže bude systém pracovat v provozním režimu AUTO (automaticky), COOL (chlazení) nebo HEAT (topení), můžete stisknutím tlačítka doleva zapnout funkci řízení podle nastavené teploty. Opětovným stisknutím tlačítka doleva funkci řízení podle nastavené teploty vypnete. Jestliže změníte provozní režim, zruší se tím i funkce řízení podle nastavené teploty. Jestliže bude funkce řízení podle nastavené teploty aktivní, bude svítit příslušná kontrolka a na displeji kabelového ovladače se zobrazí pokojová teplota zjištěná místním čidlem. Aktuální teplota se bude odesílat do vnitřní jednotky každé 3 minuty. (13) Nastavení adres Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ a jejich přidržením déle než 8 sekund vyvoláte režim nastavení adresy. V režimu nastavení teploty můžete vybírat ze 2 hlavních funkcí: Dotázání na adresu: stisknutím tlačítka MODE se zobrazí adresa příslušné vnitřní jednotky. Nastavení adresy: tlačítky NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou adresu. Potom stisknutím tlačítka FAN (ventilátor) nastavte adresu vnitřní jednotky. Na příslušné vnitřní jednotce se zobrazí a uloží nová adresa. Asi po 4 sekundách zobrazení zmizí a vnitřní jednotka se přepne do normálního režimu zobrazení. Po nastavení adres můžete pro opuštění režimu nastavení adresy stisknout tlačítko Tichý provoz/ok. Po každém nastavení adresy a opětovném vyvolání režimu dotazování/nastavení se zobrazí poslední nastavená adresa. Po odpojení a obnovení napájení však adresa zmizí. V režimu nastavení adresy nebude kabelový ovladač reagovat na žádné příkazy dálkového ovladače Instalace Příprava před instalací: Zkontrolujte, zda máte připraveny tyto části. Č. Název POČET Poznámky 1 Kabelový ovladač 1 / 2 Kulatý dřevěný montážní 3 šroub M4 20 (k montáži na zeď) 3 Kulatý montážní šroub 2 M4 25 (k montáži na elektrickou spínací skříňku) 4 Návod k instalaci 1 / 5 Návod k použití 1 / 6 Umělohmotná kompenzační 3 K montáži na zeď trubka 7 Umělohmotná šroubovací 1 K připevnění na elektrickou skříňku 86 trubička 8 Spínací kabely pro přijímací desku signálu 1 Pro připojení přijímací desky signálu a 4žilového stíněného kabelu 9 Spínací kabely pro přenos signálu z kabelového ovladače 1 (v případě potřeby) Pro připojení hlavní řídicí desky a 4žilového stíněného kabelu Regulační systém

13 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ V místě instalace proveďte tyto přípravy. Č. Název Počet (zapuštění do zdi) Poznámky ke specifikaci (pouze informativní charakter) Poznámky 1 Čtyřžilový stíněný kabel 1 RVVP-0,5 mm2 4 2 Elektrická skříňka 86 1 / / Kabelovod (izolační 3 pouzdro a upínací 1 / / šroub) Rozměry: 120*120*20mm 0,05 mm2 5; kabel kratší než 12 m Obrázek A Schéma zapojení: Kabelový l d č Čtyřžilový stíněný kabel, délka se odvíjí od instalace Infračervená Rozvodná deska vnitřní Vnitřní jednotka Regulační systém

14 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Popis zapojení: 1) Připojte dvě svorky zapuštěného čtyřžilového stíněného kabelu ke spínacím kabelům kabelového dálkového ovladače a přijímací desky signálu. Zkontrolujte, zda pořadí 4 svorek (A/B/C/D) odpovídá pořadí kabelů pro spínání signálu (A/B/C/D). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čelní kryt Ovládací panel Šroub Kabel pro spínání signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Přijímací deska signálu 2) Jestliže nelze čtyřžilový stíněný kabel protáhnout kabelovým ovladačem, lze použít k připojení spínací kabel signálu. Zkontrolujte, zda jsou kabely spolehlivé a pevné. Šroub je potřeba utáhnout utahovacím momentem v rozmezí 0,8 až 1,2 Nm (8~12 kgf.cm). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Instalace zadního krytu 1) Zasuňte plochý šroubovák do vykrojeného otvoru ve spodní části kabelového ovladače a otočením šroubováku demontujte zadní kryt (věnujte pozornost směru otočení šroubováku, mohli byste poškodit zadní kryt). Vyříznutý otvor Zadní kryt Plochý šroubovák Čelní kryt Regulační systém

15 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ 2) Třemi šrouby GB M4X20 namontujte zadní kryt na zeď. Otvor na šroub k montáži na zeď použijte tři šrouby GB M4X20 3) Šrouby M4X25 GB připevněte zadní kryt k elektrické skříňce 86 a jedním šroubem GB M4X20 připevněte kryt ke zdi. Otvor na šroub k připevnění ke zdi použijte jeden šroub Otvor na šroub k připevnění k elektrické skříňce 86 použijte dva šrouby M4X25 4) Upravte délku dvou umělohmotných šroubovacích trubiček tak, aby odpovídala standardní vzdálenosti šroubovací trubičky elektrické skříňky od zdi. Při připevňování šroubovací trubičky ke šroubovací trubičce elektrické skříňky dbejte na to, aby byla stejně rovná jako zeď. Elektrická skříňka 86 Zadní kryt Kabely pro spínání signál Poznámka: 1. Šrouby s křížovými hlavami připevněte pomocí šroubovací trubičky spodní kryt kabelového ovladače v elektrické řídicí skříňce. Po montáži musí být spodní kryt kabelového ovladače ve stejné úrovni. Potom připevněte zadní kryt kabelového ovladače ke spodnímu krytu. 2. Nadměrným utažením šroubu způsobíte zdeformování zadního krytu. Regulační systém

16 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Zapojení 1) Zapojení, tři vývody Vývod kabelu vlevo h ř Vývod kabelu Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu 2) Stíněné zapojení Zapojení zapuštěné elektrické skříňky 86 Elektrická skříňka 86 Zapojení zdí Otvor ve zdi a otvor na Průměr: 8-10 Tmel Svork a Tmel Svork a Tmel Svork a 3) Do kabelového ovladače nesmí proniknout voda při zapojení proto utěsněte konektory kabelů svorkou a tmelem. Při instalaci ponechte připojovací kabel delší, aby bylo možné při údržbě bez problémů sundat kabelový ovladač. Instalace předního krytu 1) Po nastavení předního krytu připněte přední kryt; při instalaci dbejte na to, abyste nesevřeli spínací komunikační kabel. 2) Nainstalujte správně zadní kryt a pevně připněte přední a zadní kryt pokud byste to neudělali, mohl by přední kryt odpadnout. Kabelový vývod vlevo nahoře Kabelový vývod nahoře Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu Regulační systém

17 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Nastavení počátečních parametrů kabelového ovladače: 1. Nastavením počátečních parametrů můžete změnit příslušné funkce ovladače podrobné informace naleznete v Tabulce 1 2. Počáteční parametr kabelového ovladače se skládá ze dvou kódů XY ; první kód X označuje třídu funkce, druhý kód Y označuje podrobnou konfiguraci této funkce. 3. Způsob nastavení: 1)Současným stisknutím a přidržením tlačítek MODE a FAN na kabelovém ovladači na 5 sekund vyvoláte režim nastavení parametru. 2) Hodnota první kódu X je 0 tlačítky pro nastavení teploty NAHORU a DOLŮ upravte hodnotu druhého kódu. 3) Po nastavení hodnoty druhého kódu stiskněte tlačítko 26/OK, zobrazí se hodnota dalšího prvního kódu. 4) Jestliže bude hodnota prvního kódu 6, stisknutím tlačítka 26/OK opustíte režim nastavení parametrů. 4. Nastavení parametrů využijte pouze v případě, že potřebujete upravit výchozí nastavení funkcí; jinak není potřeba toto nastavení upravovat. První kód Funkce Chlazení/chlazení a topení Nastavení adresy pro komunikaci vnitřní jednotky Automatický restart Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce přijímače pro dálkový ovladač Zobrazení ve stupních Celsia/Fahrenheita Tabulka 1 Druhý kód Chlazenítopení (výchozí Chlazení / / nastavení) Ano (výchozí nastavení) Ano (výchozí nastavení) Vypnutí funkce připomenutí Ano (výchozí nastavení) Stupně Celsia Žádný / / / Žádný / / / hodin hodin (výchozí nastavení) hodin hodin Žádný / / / Stupně Fahrenheita / / / Regulační systém

18 Manuál kabelového ovladače AHU-BOX pro F5MSDC I. Způsob použití Ovládací panel kabelového ovladače je určený pro ovládání provozního stavu systému pomocí tlačítek a pro zobrazování pracovního stavu celého systému pomocí displeje LCD na ovladači. Dále tento ovladač zajišťuje komunikaci s ovládací deskou systému. Obrázek 1: Znázornění panelu kabelového ovladače Tlačítko časovač ( TIMER ) Slouží k zapnutí nebo k vypnutí činnosti časovače. Kabelový ovladač nastavuje časový rozsah jako 1 až 24 hodin. 1) Stiskněte tlačítko časovač ( Timer ) ve vypnutém stavu pro přechod k zapnutému časovači po dobu 1 hodiny, a potom tiskněte tlačítko časovač ( Timer ) plus 1 tak, až bude časování zapnuté po dobu 24 hodin. V této době, když stisknete tlačítko časovač ( Timer ), tak se bude zapnutí časovače deaktivovat. 2) Stiskněte tlačítko časovač ( Timer ) v zapnutém stavu pro přechod k vypnutému časovači po dobu 1 hodiny, a potom tiskněte tlačítko časovač ( Timer ) plus 1 tak, až bude časování vypnuté po dobu 24 hodin. V této době, když stisknete tlačítko časovač ( Timer ), tak se bude vypnutí časovače deaktivovat. Tlačítko větrák ( FAN ) 1) Tlačítko pro rychlost větráku se uplatňuje v provozních režimech chlazení, topení a větrání. 2) Když stisknete tlačítko větrák na kabelovém ovladači nebo tlačítko objem na dálkovém ovladači v provozních režimech chlazení, topení nebo větrání, tak se bude objem vzduchu / rychlost větráku měnit následujícím způsobem: vysoká rychlost střední rychlost nízká rychlost automatický pohyb proudu vzduchu 3) Pokud zde není k dispozici žádný automatický pohyb proudu vzduchu v režimu větrání, tak se bude objem vzduchu / rychlost větráku měnit následujícím způsobem: vysoká rychlost střední rychlost nízká rychlost Automatic mode automatický režim Cooling mode chladicí režim Dehumidification mode odvlhčovací režim Heating mode topný režim Ventilation mode větrací režim Wind speed setting state stav nastavení rychlosti pohybu vzduchu Timing Settings časová nastavení State of temperature setting a Fault stav nastavení teploty a zobrazení display stavu poruchy Put the wind icon ikona pro pohyb proudu vzduchu Fault status is displayed indikace pro zobrazení stavu poruchy The lock key display indikace pro uzamčení tlačítek Obrázek 2: Obsah displeje LCD na kabelovém ovladači Provoz a pokyny: Tlačítko vypnout / zapnout ( ON/OFF ): Slouží k zapnutí / vypnutí systému. Tlačítko provozní režim ( MODE ): Když je klimatizace zapnutá, tak při každém stisknutí tlačítka režim na zařízení nebo tlačítka režim na dálkovém ovladači dojde ke změně provozního režim v následujícím pořadí: automatický režim chlazení odvlhčování topení větrání automatický režim Tlačítka teplota + a teplota -, ( a ) 1) Ve výchozím stavu zařízení tiskněte tlačítka.a pro zvýšení / snížení nastavovací teploty. Rozsah pro nastavení teploty při režimech chlazení, odvlhčování, větrání a topení je: 16 C až 32 C. Nastavovací teplotu neseřizujte v automatickém režimu. 2) Při současném stisknutí tlačítek.a po dobu 3 sekund dojde k uzamčení tlačítek. V této době bude na displeji LCD zobrazená ikona uzamčení. Pro deaktivací tohoto stavu tlačítek opět současně stiskněte tlačítka.a. Tlačítko kývání ( SWING ): 1) Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí ikona pro kývání. Ikona kývání se mění dopředu a dozadu. 2) Na základě stisknutí tlačítka kývání se budou vzduchové klapky nahoře a dole automaticky kývat v rámci stanoveného rozsahu, a vzduchové klapky vlevo a vpravo se budou automaticky kývat v rámci stanoveného rozsahu. Na základě dalšího stisknutí tohoto tlačítka se kývání opět zastaví. Tlačítko 26 C / kontrola ( 26 C/CHECK ): 1) Na základě krátkého stisknutí tohoto tlačítka se vstoupí do energeticky úsporného stavu 26 C, jmenovitě tedy na nastavovací teplotu 26 C. Tato funkce je účinná při zavedení provozního režimu chlazení a topení. 2) Na základě dlouhého stisknutí tohoto tlačítka se vstoupí do dotazových podmínek. Z dotazových podmínek se opět vystoupí, když znovu stisknete toto tlačítko a po dobu pěti sekund se nebudou v dotazových podmínkách vykonávat žádné činnosti. V dotazových podmínkách se na základě tisknutí tlačítek.a bude vykonávat kontrola aktuálního stavu vnitřní jednotky. Nejdříve se zobrazí adresa a model HP vnitřní jednotky, podruhé se zobrazí adresa a výkonová spotřeba vnitřní jednotky, potřetí se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T1, počtvrté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T2, popáté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T2B, pošesté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a střední hodnota teploty T2, posedmé se zobrazí adresa vnitřní jednotky a stav otevření expanzního ventilu, a poosmé se obnoví stav hlavní stránky. Popis nastavení spínače DIP: ZAPNUTO (ON) VYPNUTO (OFF) 4 paměť se zálohováním při výpadku napájení paměť bez zálohování při výpadku napájení 1) První, druhá a třetí poloha na spínači DIP nemají žádný význam. Z výrobního podniku jsou všechny volicí polohy nastavené na stav VYPNUTO (OFF). 2) Čtvrtá poloha na spínači DIP ve stavu ZAPNUTO (ON) ukazuje funkci paměti se zálohováním při výpadku napájení, čtvrtá poloha na spínači DIP ve stavu VYPNUTO (OFF) ukazuje funkci paměti bez zálohování při výpadku napájení. Z výrobního podniku je tato volicí poloha nastavená na stav VYPNUTO (OFF).

19 II. Instalace kabelového ovladače Preventivní bezpečnostní upozornění! Než přistoupíte k instalaci, tak si přečtěte preventivní bezpečnostní upozornění.! Následující údaje jsou důležité v zájmu bezpečnosti, postupujte v souladu s těmito údaji.! Význam jednotlivých částí: Výstraha: Upozornění: Ukazuje, že v případě nesprávné činnosti může dojít ke způsobení vážného zranění nebo smrti. Ukazuje, že v případě nesprávné činnosti může dojít ke způsobení vážného zranění nebo smrti. Upozornění: Prosím neinstalujte kabelový ovladač na vlhkých místech nebo na místech vystavených přímému působení slunečního světla. Kabelový ovladač prosím nevystavujte úderům, pádům, nebo častému rozebírání. Prosím neovládejte kabelový ovladač, když máte mokré ruce. Nenechte do kabelového ovladače proniknout žádnou tekutinu. Prosím nerozebírejte kabelový ovladač, pokud k tomu nemáte patřičné oprávnění. Pokud máte nějaký problém, tak se prosím obraťte na pracovníky poprodejního servisu. Chraňte kabelový ovladač před proniknutím prachu anebo vody, aby nemohlo dojít k narušení jeho normální činnosti. Prosím odeberte kabelový ovladač, když vykonáváte úpravu a údržbu v prostředí místnosti. Instalace a rozebírání kabelového ovladače 1. Poloha a požadavky pro instalaci kabelového ovladače 1) Prosím neinstalujte kabelový ovladač na vlhkých místech nebo na místech vystavených přímému působení slunečního světla. 2) Prosím neinstalujte kabelový ovladač v takových místech, která jsou v blízkosti výskytu vysoké teploty, nebo kde hrozí postříkání vodou. 3) Aby se předešlo rušení se sousedními dálkovými ovladači, které jsou stejného modelu, a aby zde namohlo docházet ke způsobování poruch v činnosti zařízení, tak prosím neinstalujte kabelový ovladač v čelní poloze k oknu. 4) Před přistoupením k instalaci prosím odpojte napájení, které je ukryté ve stěnových montážních otvorech. Celý instalační proces nedovoluje vykonávání činností při napájení. 5) Aby se předešlo narušení provozu jednotky při výskytu elektromagnetického rušení, tak prosím při pokládání kabeláže věnujte pozornost následujícím záležitostem: A) Ujistěte se o správném přivedení komunikační linky, protože jinak by docházelo k narušování komunikace. B) Pokud je klimatizační jednotka nainstalovaná na takových místech, kde hrozí vliv elektromagnetického rušení, tak musejí být signálové linky kabelového ovladače vykonané s použitím stíněného kabelu s kroucenými vodičovými páry. 6) Je potřeba si připravit standardní prvky příslušenství pro instalaci: zařízení se umísťuje do spodního dílu instalační krabice, dále je potřeba mít k instalaci připravenou základní desku ovladače, šrouby M4x25, ovládací panel. 2. Instalace kabelového ovladače Nejdříve se vykoná připojení signálového vedení kabelového ovladače, následujícím způsobem: 1) Se zdvižením okénka otevřte vnitřek elektrické skřínky, a signálové vodiče zaveďte skrz pryžový kroužek. 2) Signálové vedení kabelového ovladače zastrčte v prostoru základny s pěti kolíky na obvodové desce vnitřního stroje, a spolehlivě je uchyťte s použitím kabelových spon. Dále pokračujte s instalací kabelového ovladače tak, jak to je znázorněné na níže uvedených obrázcích: Kabelový ovladač připojte podle znázornění na níže uvedeném obrázku: červená černá oranžová hnědá žlutá kabelový ovladač Pro připojení prosím použijte stíněný kabel s pěti vodiči. Pokud délka kabelu nepostačuje, tak se může kabel prodloužit. Ovšem celková délka kabelu nemá překračovat 20 metrů. červená černá oranžová elektrická ovládací deska pro vnitřní jednotku Stručný popis instalačního procesu je následující: 1) Signálová vedení krátce veďte přes pravoúhlý otvor ve spodní desce kabelového ovladače, a potom pět vodičů v kroucených párech prostrčte přes stěnový instalační otvor. Nakonec zapojte druhý konec vedení. 2) Použijte šrouby M4x25 pro upevnění základní desky ovladače k montážním otvorům na stěně. 3) Stiskněte panel kabelového ovladače a volicí tlačítka k sobě, a tím je instalace dokončená. Při instalaci si prosím ponechte nějakou rezervní v délce kabelu u dolní části instalační skřínky, aby se usnadnily případné pozdější údržbářské činnosti. 3. Rozmontování kabelového ovladače! Po dokončení instalace ověřte, zda se zde nevyskytuje nějaký zvláštní stav pro přejímku zařízení, a předejte zákazníkovi příručku pro uložení. Upozornění: Pokud by byl některý šroub utažený příliš silně, tak by mohlo dojít k deformaci zadní strany pouzdra. Je potřeba si vyhradit určitou rezervu v délce připojovacího kabelu kabelového ovladače, aby se tak umožnilo sejmutí kabelového ovladače pro vykonání údržby.

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113

Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 Montážní a uživatelský manuál pro komunikační modul AHU KIT SP D113 1 Komunikační modul dálkového ovládání venkovní kondenzační jednotky a VZT jednotky OBSAH strana 1 Preventivní upozornění 2 2 Pokyny

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B

Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B Kabelový ovladač pro nástěnné jednotky Firewind - KJR-12B KJR-12B/DP (T)-E Model KJR-12B/DP (T)-E KJR-12B/DPBG(T)-E Dun-KJR-12B/DP(T)-E KJR-12B/DPC(T)-E Popis Všeobecné funkce a integrovaná funkce FOLLOW

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO

1.0 NÁVOD K POUŽITÍ. Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO 0 0 1.0 NÁVOD K POUŽITÍ Na kabelovém ovladači Netware 3 se nachází celkem 14 tlačítek. POZ TLAČÍTKO FUNKCE 1. ON/OFF (Zap/Vyp) Zapíná a vypíná jednotku s potlačením všech nastavení časovače. 2. SLEEP (Režim

Více

Systém F5MSDC MINI VRF

Systém F5MSDC MINI VRF Systém F5MSDC MINI VRF Systém řízení Divize technické podpory 2013.5 Systém F5MSDC MINI VRF řídicí systém 1 Obsah 1. PCB venkovní a vnitrní jednotky 2. Komunikacní systém 3. Ovladace 2 1. PCB venkovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF

R410a DC invertorová venkovní jednotka mini VRF 1.4 R06/BGE, R06/BGCE Parametry dálkového ovladače Model R06/BGE, R06/BGCE Jmenovité napětí 3,0 V Nejnižší napětí signálu vysílaného z CPU 2,0 V Dosah 8 m (při použití napětí 3,0 V může být až 11 m) Rozsah

Více

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití.

DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS322-R 2205509183 20090623 NÁVOD K POUŽITÍ. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAÈ CS-R 0098 0090.. Než zaènete dálkový ovladaè používat, øádnì si pøeètìte tento návod k použití. Uložte si tento návod k použití na bezpeèné místo, abyste jej v pøípadì potøeby

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHY PRO POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 2. UMÍSTĚNÍ...3 3. SOUČÁSTI DODÁVKY...4 4. KONSTRUKCE...5 5. INSTALACE HÁČKŮ NA SÍŤOVOU ŠŇŮRU...6 6. INSTALACE VYPOUŠTĚCÍ HADICE...7 7. ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ...8 8. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K INSTALACI BRC2E52C7 BRC3E52C7 Před provedením instalace tohoto produktu si přečtěte tento návod k instalaci. Obsah Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 2 2. Příslušenství...

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

NÁVOD K POUŽITÍ. Návod k použití Bezdrátové sluchátko. Český. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití Bezdrátové sluchátko Český SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Dálkové ovládání indikace 1 2 6 7 9 11

Více

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT

Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT Obecný montážní manuál a uvedení do provozu kondenzačních jednotek F5MDV, F5MSDC a komunikačního AHU-BOXU pro komunikaci s MaR VZT 1. Nainstalujte pevně venkovní jednotku pomocí dodaných silentbloků na

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Konstrukční

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál

Mobilní klimatizační jednotka DAITSU. Uživatelský manuál Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-12 AN APD-12 ANT Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7

STRUČNÝ POPIS. Napevno zapojený dálkový ovladač BRC2E52C7 BRC3E52C7 STRUČNÝ POPIS BRCEC BRCEC BRCEC BRCEC Obsah Strana Provoz Všeobecná bezpečnostní opatření Vlastnosti a funkce Názvy a funkce spínačů Názvy a funkce ikon Popis provozních režimů Základní provozní metoda

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S. AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Vnitřní kazetový typ k multisplit INVERTER série S bezfreónové ekologické chladivo AUF 18UiS AUF 22UiS AUF 24UiS Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ!

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER

NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e Vnitřní nástěnná jednotka multisplit INVERTER ASF 7UiF-LA ASF 9UiF-LA ASF 12UiF-LA ASF 14Ui3F ASF 18Ui3F Uchovávejte tuto příručku pro další použití 1. Preventivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES. AMC-14Aa NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-14Aa Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MEZISTROPNÍ JEDNOTKY FCC-AWH, AWHL 4-TRUBKA

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MEZISTROPNÍ JEDNOTKY FCC-AWH, AWHL 4-TRUBKA NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU MEZISTROPNÍ JEDNOTKY FCC-AWH, AWHL 4-TRUBKA INVESTICE DO KVALITY, SPOLEHLIVOSTI A VÝKONU. Certifikát kvality ISO 9001 BEZPEČNOSTNÍ NORMY CE Každý výrobek se vyrábí podle nejpřísnějších

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ NÁVOD K OBSLUZE Správné použití zaručuje energetické úspory. Děkujeme vám za zakoupení dálkového ovladače. Tento návod popisuje mimo jiné bezpečnostní opatření, která je zapotřebí

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Komunikační box AHUKZ-01, AHUKZ-02, AHUKZ-03

Komunikační box AHUKZ-01, AHUKZ-02, AHUKZ-03 Komunikační box AHUKZ-01, AHUKZ-02, AHUKZ-03 Elektrickou montážní desku lze orientovat, snadno nainstalovat a udržovat Lze ji použít k připojení venkovních jednotek VRF s vnitřními jednotkami DX AHU nebo

Více

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD EH310-1 4W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Centrální ovladač. Vlastnosti: CCM03

Centrální ovladač. Vlastnosti: CCM03 Centrální ovladač CCM03 Vlastnosti: Paměťová funkce: Provozní parametry (režim, rychlost ventilátoru, teplota) mohou být uloženy pro zapnutí vnitřních jednotek, všechny jednotky budou pracovat při zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více