ZMENY V ZÁKONE O ZDRAVOTNOM POISTENÍ K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMENY V ZÁKONE O ZDRAVOTNOM POISTENÍ K"

Transkript

1 ZMENY V ZÁKONE O ZDRAVOTNOM POISTENÍ K Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila vládny návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela je účinná od Hlavným cieľom novely je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom. Stane sa tak zavedením odpočítateľnej položky - vymeriavací základ zamestnanca ktorý nepresiahne za rok 2015 sumu 6840 eur, sa zníži o odpočítateľnú položku a tak budú výsledné odvody zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie ako pred zavedením tejto novinky. CIEĽ ZAVEDENIA ODPOČÍTATEĽNEJ POLOŽKY Od sa zvyšuje minimálna mzda na 380 eur - a podľa 120 sa tak zvyšujú všetky sadzby minimálnych mzdových nárokov. Aby takto vyvolaný rast mzdových nákladov neznamenal z pohľadu zamestnávateľov zásadné zvýšenie nákladov na cenu práce (mzdy + náklady na odvody zamestnávateľa) - zavádza sa v zdravotnom poistení odpočítateľná položka. Podobne ako sa pri výpočte dane z príjmu uplatňuje nezdaniteľná časť (na daňovníka) - a tak sa základ dane väčšiny daňovníkov pred výpočtom dane zníži - bude od v zákone o zdravotnom poistení zavedená odpočítateľná položka, o ktorú sa zníži vymeriavací základ časti zamestnancov. KOMU SA ZNÍŽI VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE V zákone o zdravotnom poistení sa vkladá nový 13a "Odpočítateľná položka". O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca: - v pracovnom pomere, - štátnozamestnaneckom pomere, - služobnom pomere, - v štátnej službe (policajti, colníci a pod.), sudcu, prokurátora, hasiča... O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ napríklad: - zamestnancom, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných občanov, - zamestnancom na dohodu, - žiakom a študentom pri odbornej praxi, - členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu, - spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti, - poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom, - osobám pracujúcim vo väzbe, - osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti. O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ ani: - samostatne zárobkovo činným osobám, - osobám so zdaniteľnými príjmami podľa 7 a 8 zákona o dani z príjmov, - osobám s príjmami z podielov na zisku. 1

2 ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA PRI VÝPOČTE MESAČNÝCH PREDDAVKOV Pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie sa zamestnancovi v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, zníži príjem (resp. vymeriavací základ) o odpočítateľnú položku. Ktorí zamestnanci si môžu uplatniť odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov? Ako je uvedené vyššie, musí ísť o zamestnanca: - v pracovnom pomere, - štátnozamestnaneckom pomere, - služobnom pomere alebo - v štátnej službe. Podmienkou je, že: - zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (nemá súčasne viac zamestnávateľov), - zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný a - zamestnanec nie je súčasne SZČO. Ďalšou formálnou podmienkou je, že zamestnanec si uplatní nárok na odpočítateľnú položku (viď 23 ods. 6 zákona). Poznámka - zamestnanec ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, si môže ale nemusí odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov uplatniť. Ak sú uvedené podmienky splnené a zamestnanec sa považuje za zamestnanca u toho istého zamestnávateľa z viacerých dôvodov, pričom aspoň jeden z nich je pracovný pomer (štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer, štátna služba), odpočítateľná položka sa uplatní. y Zamestnanec je v pracovnom pomere u dvoch rôznych zamestnávateľov. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť. Zamestnanec pracoval v pracovnom pomere do u zamestnávateľa A, kde si uplatňoval odpočítateľnú položku. Od je v pracovnom pomere u zamestnávateľa B. U nového zamestnávateľa si môže uplatňovať odpočítateľnú položku už za marec 2015, pretože zamestnanec nemá zamestnávateľov A, B súčasne - ale postupne. Poznámka: u oboch zamestnávateľov sa odpočítateľná položka za marec bude krátiť alikvótne podľa počtu dní trvania zamestnania v marci - viď ďalej. Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa, u iného pracuje na dohodu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť. Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa, okrem toho má živnosť. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť. Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem toho má s.r.o. v ktorej je konateľ a poberá ako konateľ odmenu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť. 2

3 Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem toho má s.r.o. v ktorej je spoločník i konateľ ale v tejto s.r.o. nepoberá žiadnu odmenu a nie je v nej prihlásený ako zamestnanec na zdravotné poistenie. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť. Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem pracovnej zmluvy má u toho istého zamestnávateľa aj dohodu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť. Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa (s.r.o.). Okrem pracovnej zmluvy má v tejto spoločnosti ako štatutár - konateľ vyplácanú odmenu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť. Ako je vidno na predchádzajúcich dvoch príkladoch, odpočítateľnú položku si zamestnanec v pracovnom pomere uplatniť môže ak má ďalší právny vzťah, z ktorého sa platí poistné, u toho istého zamestnávateľa. Ak sa v priebehu času splnenie resp. nesplnenie uvedených podmienok mení, zamestnanec si môže uplatňovať odpočítateľnú položku len v mesiacoch, kedy podmienky spĺňa. y K zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (pracovný pomer), SZČO nie je, iné príjmy nemá. Od januára si uplatní odpočítateľnú položku. Od sa v inej firme zamestná na dohodu. U svojho "hlavného" zamestnávateľa preto musí od apríla zrušiť uplatnenie odpočítateľnej položky. K sa dohoda skončí. Od októbra si u "hlavného" zamestnávateľa môže znovu začať uplatňovať odpočítateľnú položku. Od u zamestnávateľa popri pracovnom pomere uzavrie aj dohodu o vykonaní práce. Odpočítateľnú položku si môže uplatňovať aj naďalej, pretože dohodu má u toho istého zamestnávateľa, u ktorého má aj pracovný pomer a iné príjmy (inde) nemá. *** Výška odpočítateľnej položky zamestnanca sa určí v 4 krokoch. Poznámka: Výška úväzku zamestnanca neovplyvňuje výšku odpočítateľnej položky. Zaokrúhľovanie: Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. *** 1. krok - "default" nastavenie sumy odpočítateľnej položky na 380 eur Úvodné (alebo "defaultné") nastavenie odpočítateľnej položky je na sumu 380 eur. Pozor, hoci suma 380 eur je rovná výške minimálnej mzdy platnej pre rok 2015, zákon definuje túto sumu "natvrdo" a nie väzbou na aktuálne platnú výšku minimálnej mzdy. 2. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený celý mesiac 3

4 Ak bol zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni len časť kalendárneho mesiaca, suma 380 eur sa alikvótne zníži podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých zamestnanec bol/nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni. Pri uvedenom znižovaní odpočítateľnej položky sa do úvahy zoberie: - prihlásenie nového zamestnanca (začiatok prac. pomeru) po 1. dni kalendárneho mesiaca, - odhlásenie zamestnanca (ukončenie prac. pomeru) pred posledným dňom kalendárneho mesiaca, - prihlásenie/odhlásenie zamestnanca pri neplatenom voľne a pod. v nadväznosti na 11 ods. 3 posledná veta zákona Naopak odpočítateľná položka sa neznižuje v prípade, ak zamestnanec nepracoval z dôvodov uvedených v 11 ods. 7 písm. m) a s), čo sú obdobia práceneschopnosti, OČR alebo poberania materského. Zamestnanec si pri nástupe do zamestnania uplatňuje odpočítateľnú položku. Pracovný pomer vznikne a k tomuto dňu je zamestnanec prihlásený do zdravotnej poisťovne. Odpočítateľná položka sa upraví: 380/30 (celkový počet dní v mesiaci) x 25 (počet dní trvania PP) = 316,67 eura (OP sa zaokrúhli na eurocent nahor) Zamestnanec v pracovnom pomere si uplatňuje odpočítateľnú položku. V čase od do vrátane je na neplatenom voľne, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámi zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa upraví: 380/30 (celkový počet dní v mesiaci) x 20 (odpočítali sme 10 dní neplateného voľna) = 253,34 eura Zamestnanec v pracovnom pomere si uplatňuje odpočítateľnú položku. V čase od do vrátane je na OČR, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámi zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa v tomto prípade neupraví a zostáva 380 eur. 3. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak mal zamestnanec veľmi nízky príjem z pracovného pomeru Ak má zamestnanec príjem z pracovného pomeru (resp. štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, v štátnej službe) nižší ako 380 eur (resp. nižší ako suma 380 eur upravená vzhľadom na počet dní, počas ktorých bol zamestnanec prihlásený), tak odpočítateľná položka sa nastaví na výšku tohto príjmu zamestnanca. Zamestnanec v pracovnom pomere (celý mesiac január 2015) si uplatňuje odpočítateľnú položku. Za január 2015 je jeho príjem z pracovného pomeru 260 eur (dôvodom môže byť, že má kratší úväzok alebo že bol časť mesiaca na PN a pod.). Odpočítateľná položka 4

5 nebude 380 eur ale 260 eur - teda vo výške dosiahnutého príjmu. 4. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 eur. Odpočítateľná položka sa upraví v závislosti od celkového príjmu zamestnanca u zamestnávateľa. Pozor, ak sa zamestnanec u toho istého zamestnávateľa považuje za zamestnanca z viacerých dôvodov - napríklad má u toho istého zamestnávateľa aj dohodu alebo je aj štatutár s vyplácanými odmenami - tak sa do výšky celkového príjmu zamestnanca započíta všetok príjem zamestnanca. Ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 eur, odpočítateľná položka sa zníži podľa postupu: - určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 380 eur, - tento rozdiel sa násobí dvomi, - výsledok sa odpočíta od sumy odpočítateľnej položky zistenej v prvom až treťom kroku, - to čo vyjde, je výsledná odpočítateľná položka, ak by vyšla záporná suma, odpočítateľná položka je nula. Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol presne 380 eur. Odpočítateľná položka bude 380 eur. Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu = 0 eur. Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol 500 eur, čo je viac ako 380 eur. Odpočítateľná položka sa zníži výpočtom: x ( ) = x 120 = = 140 eur. Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu = 360 eur. Zamestnanec v pracovnom pomere bol v mesiaci február 2015 na PN spolu 16 dní. Príjem zamestnanca za mesiac február 2015 bol 400 eur. To je viac ako 380 eur, preto sa odpočítateľná položka zníži výpočtom: x ( ) = x 20 = = 340 eur. Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu = 60 eur. Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého 5

6 mesiaca. Príjem zamestnanca bol presne 380 eur. Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 100 eur. Pretože príjem zamestnanca z pracovného pomeru bol presne 380 eur, odpočítateľná položka po prvých troch krokoch je 380 eur. V štvrtom kroku však spočítame celkový príjem zamestnanca z oboch vzťahov a to bude suma = 480 eur. To je viac ako 380 eur, preto sa odpočítateľná položka zníži: x ( ) = x 100 = = 180 eur. Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu = 300 eur. Čo ak sa v jednom kalendárnom mesiaci vyskytne viac krokov naraz? V praxi sa najčastejšie vyskytne 4. krok teda zníženie odpočítateľnej položky z dôvodu, že celkový príjem zamestnanca v kalendárnom mesiaci je vyšší ako 380 eur. Môže sa však stať, že v tom istom kalendárnom mesiaci sa udeje naraz viac udalostí, ktoré znamenajú zníženie odpočítateľnej položky. Napríklad zamestnanec má neplatené voľno alebo nastúpil v priebehu mesiaca a súčasne jeho celkový príjem je vyšší ako 380 eur. Alebo mal neplatené voľno a súčasne jeho príjem z pracovného pomeru je nižší ako 380 eur. Alebo má súbeh pracovného pomeru a dohody u toho istého zamestnávateľa, v pracovnom pomere zarobí menej ako 380 eur ale celkový príjem (pracovný pomer + dohoda) je vyšší ako 380 eur. Alebo si takýto súbeh (predchádzajúci odsek) predstavte s tým, že v pracovnom pomere mal neplatené voľno. Teda ak sa stane viac takýchto udalostí naraz, je dôležité, v akom poradí prebehne zníženie odpočítateľnej položky podľa vyššie uvedených krokov 2. až 4. Podľa výkladu zákona ministerstvom zdravotníctva je správne poradie krokov nasledovné: Čiže: 1. krok - "default" nastavenie sumy odpočítateľnej položky na 380 eur. 4. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 eur 3. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak mal zamestnanec veľmi nízky príjem z pracovného pomeru 2. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený celý mesiac Ukážme si to na príkladoch. 6

7 Zamestnanec v pracovnom pomere bol na neplatenom voľne od do vrátane (10 kal. dní). Jeho príjem z pracovného pomeru za mesiac apríl 2015 bol 400 eur. Zamestnanec si uplatňuje odpočítateľnú položku (OP). OP sa najskôr kráti o 40 eur, pretože celkový príjem zamestnanca bol o 20 eur vyšší ako 380 eur. OP sa ďalej kráti z dôvodu, že zamestnanec bol prihlásený do zdravotnej poisťovne len 20 dní z celkových 30 dní, ktoré má mesiac apríl. Výpočet OP: = / 30 = 11, x 20 = 226,67 eura Vymeriavací základ (VZ) pre výpočet preddavkov: ,67 = 173,33 eura Zamestnanec v pracovnom pomere bol na neplatenom voľne od do vrátane (5 kal. dní). Jeho príjem z pracovného pomeru za mesiac február 2015 bol 300 eur. Zamestnanec si uplatňuje odpočítateľnú položku (OP). Keďže príjem zamestnanca z pracovného pomeru je nižší ako 380 eur, OP sa najskôr nastaví na výšku tohto príjmu. OP sa ďalej kráti z dôvodu, že zamestnanec bol prihlásený do zdravotnej poisťovne len 23 dní z celkových 28 dní, ktoré má mesiac február. Výpočet OP: OP = 300 (príjem z pracovného pomeru) 300 / 28 = 10, x 23 = 246,43 eura Vymeriavací základ (VZ) pre výpočet preddavkov: ,43 = 53,57 eura Zamestnanec je v pracovnom pomere na polovičný úväzok a súčasne u toho istého zamestnávateľa má aj dohodu o vykonaní práce, z ktorej sa tiež platí zdravotné poistenie (zamestnanec nie je poberateľom dôchodku). Zamestnanec si uplatňuje odpočítateľnú položku (OP). Za mesiac marec 2015 je jeho príjem z pracovného pomeru 260 eur a z dohody 150 eur spolu 410 eur. OP sa najskôr kráti o 60 eur, pretože celkový príjem zamestnanca (pracovný pomer + dohoda) bol o 30 eur vyšší ako 380 eur. 7

8 Výpočet OP: = 320 Keďže príjem zamestnanca z pracovného pomeru (260 eur) je nižší ako 320 eur, OP sa nastaví na výšku tohto príjmu a bude 260 eur. Vymeriavací základ (VZ) pre výpočet preddavkov: = 150 eur Zamestnanec je v pracovnom pomere na polovičný úväzok a súčasne u toho istého zamestnávateľa má aj dohodu o vykonaní práce, z ktorej sa tiež platí zdravotné poistenie (zamestnanec nie je poberateľom dôchodku). Zamestnanec si uplatňuje odpočítateľnú položku (OP). Za mesiac marec 2015 je jeho príjem z pracovného pomeru 240 eur a z dohody 150 eur spolu 390 eur. V pracovnom pomere mal neplatené voľno v čase od do vrátane (2 kal. dni). OP sa najskôr kráti o 20 eur, pretože celkový príjem zamestnanca 390 eur (pracovný pomer + dohoda) bol o 10 eur vyšší ako 380 eur. Výpočet OP: = 360 Keďže príjem zamestnanca z pracovného pomeru (240 eur) je nižší ako 360 eur, OP sa nastaví na výšku príjmu z pracovného pomeru a bude 240 eur. Napokon OP sa kráti z dôvodu, že zamestnanec bol v pracovnom pomere prihlásený do zdravotnej poisťovne len 29 dní z celkových 31 dní, ktoré má mesiac marec (zamestnávateľ ho na dva dni neplateného voľna odhlásil). OP = 240 / 31 = 7, x 29 = 224,52 eura Vymeriavací základ (VZ) pre výpočet preddavkov: ,52 = 165,48 eura Mesačný výkaz preddavkov Od roku 2015 sa zmenila štruktúra mesačného výkazu preddavkov. V zozname zamestnancov sú nové položky. Popíšme si tie kľúčové. Celková výška príjmu = celkový príjem zamestnanca, z ktorého sa platí poistné na zdravotné poistenie, neupravený voči hranici maximálneho mesačného VZ (čo je v roku eur). Ak má u zamestnávateľa zamestnanec viac právnych vzťahov, z ktorých sa platí poistné napr. pracovný pomer + dohoda, pracovný pomer + štatutárny zástupca s odmenou uvádza sa súčet všetkých príjmov, z ktorých sa platí poistné. 8

9 Celková výška príjmu pre uplatnenie OP príjem zamestnanca z pracovného pomeru (štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, štátnej služby). Tu sa vždy uvedie príjem z pracovného pomeru, aj keď si reálne zamestnanec OP pri výpočte preddavkov neuplatňuje alebo aj keď jeho príjem z pracovného pomeru je vysoký, napr eur a viac. Celková výška ďalších príjmov príjem zamestnanca z právneho vzťahu iného, ako pracovného pomeru, z ktorého sa platí zdravotné poistenie. Napríklad dohoda (ak sa z nej platí zdravotné poistenie), príjem štatutára za výkon funkcie, odmena spoločníka mimo pracovného pomeru, odmena poslanca, starostu, primátora, odmena člena volebnej (referendovej) komisie, atď. OP vypočítaná výška odpočítateľnej položky, ak si na ňu zamestnanec uplatnil nárok. Vymeriavací základ Celková výška príjmu mínus OP, pri zohľadnení max. mesačného vymeriavacieho základu (čiže max eur v roku 2015). AKO SI ZAMESTNANEC UPLATNÍ ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU Podľa 23 ods. 6 zákona zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov, písomne oznámi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zamestnávateľovi do 8 (kalendárnych) dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Zmenu nároku (zánik nároku) je povinný zamestnávateľovi oznámiť do 8 dní odo dňa jej zmeny. Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejnilo začiatkom januára 2015 ministerstvo zdravotníctva na svojej webstránke a nájdete ho aj na webových stránkach zdravotných poisťovní. Odpočítateľná položka sa zavádza od januára 2015, preto podľa prechodného ustanovenia 38eb zamestnanec, ktorý si chcel uplatniť odpočítateľnú položku už pri výpočte preddavkov na mesiac január 2015 (a mal na to nárok), bol povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára Ak tak neurobil, nárok za január 2015 mu nezanikne len si musí počať na výsledok ročného zúčtovania za rok 2015 do leta Zamestnanec, ktorý má na uplatnenie odpočítateľnej položky nárok, si odpočítateľnú položku môže uplatniť kedy chce (tým myslím za aký mesiac mesiace chce) ale nemusí. Pripomeňme si, že nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky si môže uplatniť len: - zamestnanec v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, - zamestnanec ktorý má len jediného zamestnávateľa, - zamestnanec ktorý nie je súčasne SZČO. Zaujímavosťou je, že za porušenie tejto povinnosti sa podľa 26 zákona zamestnancovi neukladajú žiadne pokuty. Pozor na zmeny 9

10 V praxi sa dá predpokladať, že problém zamestnávateľom vznikne vtedy, ak zamestnancovi počas roka vznikne nové zdravotné poistenie u iného zamestnávateľa. Napríklad zamestnanec sa u iného zamestnávateľa zamestná na dohodu, z ktorej bude poistený na zdravotné poistenie. Alebo sa stane konateľom v nejakej s.r.o., kde začne poberať odmenu za výkon funkcie. Už za mesiac február 2015 budú mať zamestnávatelia problém s tými zamestnancami, ktorí boli členmi referendových komisií obecný resp. mestský úrad v ktorého pôsobnosti boli členmi komisie, ich na tento deň prihlásil ako svojich zamestnancov do zdravotnej poisťovne (z odmeny okrskára sa v roku 2015 ešte stále platí zdravotné poistenie). Na mesiac február 2015 by si preto okrskári nemali uplatňovať nárok na odpočítateľnú položku u svojich hlavných zamestnávateľov. Podľa zákona by takýto zamestnanec mal svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňoval odpočítateľnú položku, oznámiť zmenu ukončenie uplatnenia odpočítateľnej položky pri výpočte mesačných preddavkov. A od mesiaca od ktorého už nemá iného zamestnávateľa, si odpočítateľnú položku znovu môže uplatňovať. Pozor, ak si tieto povinnosti zamestnanec neuvedomuje alebo ich ignoruje, môže spôsobiť problémy svojmu zamestnávateľovi. Ak si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku za mesiac, v ktorom má aj iného zamestnávateľa (alebo je SZČO), môže zdravotná poisťovňa žiadať od zamestnávateľa, aby preddavky vypočítal ešte raz a správne bez uplatnenia odpočítateľnej položky. Pán Karol je zamestnaný v pracovnom pomere, jeho mesačný príjem sa pohybuje na úrovni eur. U svojho zamestnávateľa si už od januára 2015 uplatnil formou Oznámenia nárok na odpočítateľnú položku (OP) pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie. Pán Karol bol členom referendovej komisie. Obec ho prihlásila na tento deň ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Pán Karol je povinný svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní oznámiť, že od 1. februára 2015 si neuplatňuje OP. Vykoná to formou zmeny (tabuľka ZMENY V ÚDAJOCH... ) v Oznámení. Pretože v marci 2015 už pán Karol nemá iného zamestnávateľa, oznámi svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní od začiatku marca, že od 1. marca 2015 si znova uplatňuje OP. Vykoná to formou zmeny (tabuľka ZMENY V ÚDAJOCH... ) v Oznámení. Pán Karol sa na dni 8.5. až zamestná na dohodu o pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa. Tento zamestnávateľ ho prihlási na uvedené dni ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Pán Karol je povinný svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní oznámiť, že od 1. mája 2015 si neuplatňuje OP. Vykoná to formou ďalšej zmeny v Oznámení. V júni 2015 už pán Karol nemá iného zamestnávateľa, preto oznámi svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní od začiatku júna, že od 1. júna 2015 si znova uplatňuje OP. Bude to ďalšia zmena v Oznámení... 10

11 Od si pán Karol nájde ďalšiu dohodu o pracovnej činnosti. Tú uzavrie na dobu jedného roka, teda do Na túto dohodu bude pracovať nepravidelne. Teda budú mesiace, kedy ho dotyčný zamestnávateľ bude (k poslednému dňu mesiaca) prihlasovať do zdravotnej poisťovne a budú aj mesiace, kedy pracovať nebude a tak ho tento zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne za daný mesiac neprihlási. V mesiaci august 2015 na túto dohodu pán Karol pracovať bude preto musí svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní (od začiatku augusta...) oznámiť zmenu v Oznámení od si nebude uplatňovať OP. V mesiaci september 2015 pán Karol na dohodu pracovať nebude preto oznámi svojmu zamestnávateľovi v pracovnom pomere do 8 dní od začiatku septembra, že od si znova uplatňuje OP. Atď. Riziká pri uplatňovaní odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch Moje odporúčanie je, aby si zamestnanec odpočítateľnú položku pri mesačných preddavkoch neuplatňoval aj keď tak urobiť môže, pretože má iba jediného zamestnávateľa, nie je SZČO a má nízky príjem, teda príjem do 570 eur mesačne. Ak v nejakom mesiaci bude mať takýto zamestnanec príjem nad 570 eur, čaká ho v ročnom zúčtovaní nedoplatok a rovnako nedoplatok bude mať aj zamestnávateľ. Zamestnanec si počas celého roka uplatňuje OP pri výpočte mesačných preddavkov. Jeho mesačný príjem je každý mesiac 400 eur mesačne. OP pri príjme 400 eur = x 2 = 340 eur VZ = = 60 eur Preddavky zamestnanec = 4% zo 60 = 2,40 eura Preddavky zamestnávateľ = 10% zo 60 = 6 eur V decembri dostane zamestnanec odmeny a jeho mesačný príjem bude 870 eur. V tomto mesiaci je OP pri výpočte preddavkov nulová (pri príjme 570 eur a viac je OP nula). Preddavky zamestnanec = 4% z 870 = 34,80 eura Preddavky zamestnávateľ = 10% z 870 = 87 eur V ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa spočíta celkový ročný príjem zamestnanca. Na základe výšky ročného príjmu určí výšku ročnej OP. Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa vypočíta z ročného príjmu zníženého o ročnú OP. Ročný príjem = 11 x = 5270 Ročná OP = 4560 ( ) x 2 = x 2 = = 3140 Vymeriavací základ = =

12 Poistné zamestnanca i zamestnávateľa vyjde nižšie ako zaplatené preddavky. Zamestnanec i zamestnávateľ preto budú mať nedoplatky. Poistné zamestnanec = 4% z 2130 = 85,20 eura Nedoplatok zamestnanec = 85,20 (11 x 2, ,80) = 85,20 61,20 = 24 eur Poistné zamestnávateľ = 10% z 2130 = 213 eur Nedoplatok zamestnávateľ = 213 (11 x ) = = 60 eur Platí pravidlo: Ak si zamestnanec uplatňuje počas roka odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov s tým, že jeho mesačný príjem sa pohybuje v rozmedzí eur, ak bude mať počas roka v nejakom mesiaci (mesiacoch) príjem nad 570 eur, tak bude mať on i zamestnávateľ nedoplatok v ročnom zúčtovaní. Výška nedoplatku zamestnanca: Za každé jedno euro príjmu nad 570 eur bude mať nedoplatok 8 centov. Výška nedoplatku zamestnávateľa: Za každé jedno euro príjmu nad 570 eur bude mať nedoplatok 20 centov. Pozrite si predchádzajúci príklad. Zamestnanec mal v jednom mesiaci príjem 870 eur teda o 300 viac, ako 570. Jeho nedoplatok je 24 eur (= 300 x 0,08). Nedoplatok zamestnávateľa je 60 eur (= 300 x 0,20). * Nedoplatok vznikne aj vtedy ak si zamestnanec počas roka nájde nejaký bočný príjem. Napríklad počas letných mesiacov nejakú brigádu na dohodu. V týchto mesiacoch si jednak nebude môcť uplatniť odpočítateľnú položku, jednak v ročnom zúčtovaní vznikne nedoplatok. Zamestnanec si uplatňuje OP pri výpočte mesačných preddavkov. Jeho mesačný príjem je každý mesiac 400 eur mesačne. V lete si počas mesiacov júl a august nájde brigádu a formou dohody u iného zamestnávateľa za tieto mesiace zarobí po 250 eur mesačne. OP v mesiacoch 1-6 a 9-12 (príjem 400 eur) = x 2 = 340 eur VZ = = 60 eur Preddavky zamestnanec = 4% zo 60 = 2,40 eura Preddavky zamestnávateľ = 10% zo 60 = 6 eur V mesiacoch júl a august si zamestnanec OP neuplatňuje. VZ = 400 eur, preddavky zamestnanca sú 16 eur a preddavky zamestnávateľa 40 eur. V ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa spočíta celkový ročný príjem zamestnanca. Na základe výšky ročného príjmu určí výšku ročnej OP. Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa vypočíta z ročného príjmu zníženého o ročnú OP. Ročný príjem = 12 x 400 (pracovný pomer) + 2 x 250 (dohoda) = =

13 Ročná OP = 4560 ( ) x 2 = x 2 = = 3080 Vymeriavací základ (pracovný pomer) = = 1720 Poistné zamestnanca i zamestnávateľa vyjde nižšie ako zaplatené preddavky. Zamestnanec i zamestnávateľ preto budú mať nedoplatky. Poistné zamestnanec = 4% z 1720 = 68,80 eura Nedoplatok zamestnanec = 68,80 (10 x 2, x 16) = 68,80 ( ) = 12,80 eura Poistné zamestnávateľ = 10% z 1720 = 172 eur Nedoplatok zamestnávateľ = 172 (10 x x 40) = 172 ( ) = 32 eur * Ak si poviete, že toto nie je váš problém, pretože váš zamestnanec určite nebude mať v žiadnom mesiaci príjem nad 570 eur aj vám môže vzniknúť v ročnom zúčtovaní nedoplatok ak počas roka zamestnanec od vás odíde a nájde si zamestnanie s príjmom nad 570 eur mesačne. Zamestnanec v pracovnom pomere si od januára 2015 u zamestnávateľa uplatňuje odpočítateľnú položku. Jeho príjem je stabilných 400 eur každý mesiac. Výška OP je 340 eur, preddavky sa počítajú zo základu 60 eur, zamestnávateľ má preddavky 6 eur mesačne. K pracovný pomer skončí. Od si zamestnanec nájde nového zamestnávateľa, kde uzavrie pracovný pomer. U nového zamestnávateľa bude mať príjem 600 eur mesačne každý mesiac. U nového zamestnávateľa si odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov uplatňovať nebude, pretože pri príjme 600 eur mesačne by mu aj tak nevyšla. V ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa spočíta celkový ročný príjem zamestnanca. Na základe výšky ročného príjmu určí výšku ročnej OP. Poistné zamestnanca a jeho zamestnávateľov sa vypočíta z ročného príjmu zníženého o ročnú OP. Ročný príjem = 6 x x 600 = 6000 Ročná OP = 4560 ( ) x 2 = x 2 = = 1680 Ročná OP sa rozdelí na príjmy dosiahnuté u oboch zamestnávateľom pomerne podľa výšky príjmov: 1680 / 6000 = 0,28 1. zamestnávateľ: OP = 2400 x 0,28 = 672 eur Poistné = 10% z ( ) = 10% z 1728 = 172 eur 13

14 Nedoplatok = x 6 = = 136 eur Prvý zamestnávateľ bude mať nedoplatok 136 eur, pretože počas 6 mesiacov odvádzal preddavky len 6 eur mesačne. Nedoplatok je spôsobený výrazne nižšou ročnou OP oproti mesačnej OP. 2. zamestnávateľ: OP = 3600 x 0,28 = 1008 eur Poistné = 10% z ( ) = 10% z 2592 = 259,20 eura Preplatok = 6 x ,20 = 100,80 eura Druhý zamestnávateľ počas šiestich mesiacov z mesačného príjmu 600 eur odvádzal preddavky 60 eur mesačne. V ročnom zúčtovaní bude mať preplatok 100,80 eura, pretože z ročnej OP sa mu istá (väčšia) časť na prekvapenie prisúdi. To bude príjemné prekvapenie! ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA V ROČNOM ZÚČTOVANÍ Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa určí nárok a výšku odpočítateľnej položky poistencovi automaticky. Samozrejme, uplatnenie odpočítateľnej položky sa vzťahuje len na takých poistencov, ktorí boli aspoň časť roka zamestnancami v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe. Pozor, pri uplatnení odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie sú vylúčení takí zamestnanci podľa predošlej vety, ktoré boli súčasne zamestnaní u viacerých zamestnávateľov, boli aj SZČO alebo mali príjmy z ďalších zárobkových činností. Pri určení výšky odpočítateľnej položky sa však prípadný iný príjem zamestnanca zohľadní, dokonca sa zohľadní aj "príjem" samoplatiteľa, ak bol zamestnanec časť roka dobrovoľne nezamestnaný (pozrite ďalej 4. krok výpočtu). Poznámka: výška odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie je daná ako súčet "mesačných" súm odpočítateľných položiek, ktoré si zamestnanec uplatnil postupne počas roka. V ročnom zúčtovaní sa "ročná" odpočítateľná položka určí nanovo. Podobne ako pri výpočte odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch aj v ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí v 4 krokoch. Poradie krokov by malo byť rovnaké, ako pri mesačných preddavkoch viď vyššie teda: Upozorňujem však, že v ďalšej novele zákona o zdravotnom poistení (NRSR o nej rokovala v prvom čítaní , druhé a tretie čítanie nasleduje v marci 2015) by s účinnosťou od malo dôjsť k ďalším zmenám týkajúcich sa odpočítateľnej položky a hovorí sa o tom, že v ročnom zúčtovaní by napokon poradie krokov malo byť krok - "default" nastavenie sumy odpočítateľnej položky 14

15 Úvodné (alebo "defaultné") nastavenie odpočítateľnej položky je na sumu 4560 eur. Podobne ako pri "mesačnej" odpočítateľnej položke úvodné nastavenie nie je dané ako 12-násobok aktuálne platnej minimálnej mzdy ale "natvrdo". 2. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený celý rok Ak bol zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni len časť roka, suma 4560 eur sa alikvótne zníži podľa počtu kalendárnych dní roka, počas ktorých zamestnanec bol/nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni. Postup je podobný, ako pri určení "mesačnej" odpočítateľnej položky. Pri uvedenom znižovaní odpočítateľnej položky sa do úvahy zoberie: - prihlásenie nového zamestnanca (začiatok prac. pomeru) počas roka, - odhlásenie zamestnanca (ukončenie prac. pomeru) pred posledným dňom roka, - prihlásenie/odhlásenie zamestnanca pri neplatenom voľne a pod. v nadväznosti na 11 ods. 3 posledná veta zákona. Naopak odpočítateľná položka sa neznižuje v prípade, ak zamestnanec nepracoval z dôvodov uvedených v 11 ods. 7 písm. m) a s), čo sú obdobia práceneschopnosti, OČR alebo poberania materského. Pracovný pomer vznikne a k tomuto dňu bol zamestnanec prihlásený do zdravotnej poisťovne. Dovtedy bol evidovaný nezamestnaný (poistenec štátu). Odpočítateľná položka sa upraví: 4560/365 (celkový počet dní v roku) x 270 (počet dní trvania PP v roku) = 3373,16 eura (OP sa zaokrúhli na eurocent nahor) Zamestnanec bol v pracovnom pomere počas celého roka V čase od do vrátane a bol na neplatenom voľne, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámil zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa upraví: 4560/365 (celkový počet dní v roku) x 344 (odpočítali sme spolu 11 dní neplateného voľna) = 4297,65 eura Zamestnankyňa bola v pracovnom pomere počas celého roka Počas roka bola niekoľkokrát na OČR a od bola na materskej. Zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámil zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa v tomto prípade neupraví a zostáva vo výške 4560 eur. 3. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak mal zamestnanec veľmi nízky príjem z pracovného pomeru Ak mal zamestnanec príjem z pracovného pomeru (resp. štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, v štátnej službe) nižší ako 4560 eur (resp. nižší ako suma 4560 eur upravená vzhľadom na počet dní, počas ktorých bol zamestnanec 15

16 prihlásený), tak odpočítateľná položka sa nastaví na výšku tohto príjmu zamestnanca. Zamestnanec bol v pracovnom pomere po celý rok Jeho príjem za rok 2015 z pracovného pomeru bol 4000 eur. Odpočítateľná položka bude 4000 eur - vo výške dosiahnutého príjmu z pracovného pomeru. Zamestnanec bol v pracovnom pomere od V druhom kroku (pozrite vyššie) sa odpočítateľná položka upraví na sumu 3373,16 eura. Príjem zamestnanca z pracovného pomeru za rok 2015 je 3200 eur. Odpočítateľná položka tak nebude 3373,16 eura ale 3200 eur. 4. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak je celkový príjem (vymeriavací základ) zamestnanca vyšší ako 4560 eur. V poslednom 4. kroku sa odpočítateľná položka upraví v závislosti od celkového príjmu (resp. vymeriavacieho základu) zamestnanca v ročnom zúčtovaní. Tu sa započíta akýkoľvek vymeriavací základ zo všetkých zárobkových činností. Započíta sa tak: - príjem (vymeriavací základ) zo všetkých poistení, ktoré mal ako zamestnanec - príjmy zo všetkých pracovných pomerov, dohôd, príjem štatutára, spoločníka, poslanca obecného zastupiteľstva atď., - vymeriavací základ SZČO, - vymeriavací základ samoplatiteľa, - vymeriavací základ (príjem) podľa 7 a 8 zákona o dani z príjmov, - vymeriavací základ z podielov na zisku. Ak bol poistenec časť roka aj poistenec štátu, vymeriavací základ, z ktorého platí poistné štát, sa nezapočítava. Ak poistenec bol súčasne SZČO, započíta sa jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO, z ktorého sa v ročnom zúčtovaní vypočítava poistné SZČO - ak sa poistenca ako SZČO týka povinný minimálny vymeriavací základ (v roku 2015 suma 412 eur na mesiac), započíta sa minimálny vymeriavací základ! Ak poistenec bol časť roka samoplatiteľ, započíta sa vymeriavací základ samoplatiteľa (v roku 2015 suma 412 eur na mesiac)! Ak takto určený celkový príjem (celkový vymeriavací základ) zamestnanca je vyšší ako 4560 eur, odpočítateľná položka sa zníži podľa postupu: - určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 4560 eur, - tento rozdiel sa násobí dvomi, - výsledok sa odpočíta od sumy odpočítateľnej položky zistenej v 1. až 3. kroku, - to čo vyjde, je výsledná odpočítateľná položka, ak by vyšla záporná suma, odpočítateľná položka je nula. Poistenec bol v pracovnom pomere od do konca roka a jeho príjem bol 3200 eur. Okrem toho príjmu pracoval aj na dohodu, z ktorej sa platilo zdravotné poistenie a tu mal príjem 500 eur. 16

17 V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne (pri predpoklade, že napokon správne poradie krokov bude ): krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura 3. krok: Príjem v PP bol 3200 eur, OP zostáva 3060,83 eura 4. krok: Celkový príjem = 3700 eur... nie je viac ako 4560 eur... OP zostáva vo výške 3060,83 eura V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu ,83 = 139,17 eura. Poistenec bol v pracovnom pomere celý rok 2015 a jeho príjem bol 5000 eur. Okrem toho bol SZČO, jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO bol 1500 eur. V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne (pri predpoklade, že napokon správne poradie krokov bude ): krok: OP = 4560 eur, PP trval celý rok, OP sa nekráti 3. krok: Príjem v PP bol 5000 eur, OP zostáva 4560 eur 4. krok: Celkový príjem (VZ) = 6500 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví: OP = x ( ) = x 1940 = = 680 eur V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu = 4320 eur. Poistenec bol v pracovnom pomere od a jeho príjem bol 3000 eur. Od do bol SZČO, jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO zistený z daňového priznania bol 1000 eur. Ako SZČO, ktorý nebol súčasne zamestnanec ani SZČO však bude mať vymeriavací základ za mesiace 1-4/2015 z činnosti SZČO stanovený na 4 x 412 = 1648 eur (minimálny VZ). V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne (pri predpoklade, že napokon správne poradie krokov bude ): krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura 3. krok: Príjem v PP bol len 3000 eur, OP sa zníži na 3000 eur 4. krok: Celkový príjem (VZ) = 4648 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví: OP = x ( ) = x 88 = = 2824 eur V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu = 176 eur. 17

18 Poistenec bol v pracovnom pomere od a jeho príjem bol 4000 eur. Od do bol dobrovoľne nezamestnaný. Ako poistenec podľa 11 ods. 2 (samoplatiteľ) bude mať za mesiace 1-4/2015 vymeriavací základ stanovený na 4 x 412 = 1648 eur (minimálny VZ). V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne (pri predpoklade, že napokon správne poradie krokov bude ): krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura 3. krok: Príjem v PP bol 4000 eur, OP zostáva 3060,83 eura 4. krok: Celkový príjem (VZ) = 5648 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví: OP = 3060,83-2 x ( ) = 3060, x 1088 = 3060, = 884,83 eura V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu ,83 = 3115,17 eura. Poistenec bol v pracovnom pomere od a jeho príjem bol 3000 eur. Od do bol evidovaný nezamestnaný a teda poistenec štátu. V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne (pri predpoklade, že napokon správne poradie krokov bude ): krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura 3. krok: Príjem v PP bol len 3000 eur, OP sa zníži na 3000 eur 4. krok: Celkový príjem (VZ) 3000 eur nie je vyšší ako 4560 eur. OP zostáva vo výške 3000 eur. V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu = 0 eur. Ak zamestnanec bol počas roka v pracovnom pomere u viacerých zamestnávateľov Ak zamestnanec bol zamestnancom v pracovnom pomere (štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe) u viacerých zamestnávateľov (je jedno či súčasne alebo postupne), odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa. Tento spôsob rozpočítania odpočítateľnej položky je logicky ťažko uveriteľný a nie je vylúčené, že sa takisto zmení novelou ktorá má byť účinná od Poistenec mal v roku 2015 dvoch zamestnávateľov. U zamestnávateľa A pracovný pomer trval od do Od do bol zamestnanec na neplatenom voľne (spolu 25 dní). Príjem za mesiace január 18

19 až apríl bol postupne 300 eur, 100 eur, 350 eur a 400 eur, spolu 1150 eur. Zamestnanec si uplatnil odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov. Postupne za jednotlivé mesiace uvedieme dni - príjem pre uplatnenie OP - samotnú OP u zamestnávateľa A: Január 2015: Február 2015: Marec 2015: ,71 Apríl 2015: Od do bol poistenec evidovaný nezamestnaný (poistenec štátu). U zamestnávateľa B najskôr pracoval na dohodu od do , spolu dosiahol príjem 300 eur, pracoval každý deň. Od až do mal u zamestnávateľa B pracovný pomer. Každý mesiac zarobil 500 eur, spolu 2500 eur, nemal žiadne neplatené voľno či absenciu. U zamestnávateľa B si zamestnanec uplatnil odpočítateľnú položku až od septembra Za mesiace august až december uvedieme dni - príjem pre uplatnenie OP - samotnú OP: August 2015: September 2015: Október 2015: November 2015: December 2015: V ročnom zúčtovaní: Celkový príjem z pracovného pomeru u oboch zamestnávateľov je 1150 eur a 2500 eur = 3650 eur. Počet dní trvania oboch pracovných pomerov bez neplateného voľna je = 248 Celkový príjem poistenca (oba pracovné pomery + dohoda) je = 3950 eur. Prvý a druhý krok: OP sa alikvótne kráti vzhľadom na 248 dní trvania PP bez neplateného voľna: 4560/365 x 248 = 3098,31 eura Tretí krok: Celkový príjem z pracovných pomerov je 3650 eur, čo je viac ako 3098,31 eura. OP zostáva 3098,31 eura. Štvrtý krok: Celkový príjem poistenca je 3950 eur, čo nie je viac ako 4560 eur. OP zostáva 3098,31 eura. OP sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa: 3098,31/3650 = 0, ,8488 x 1150 = 976,18 eura pre zamestnávateľa A 0,8488 x 2500 = 2122,14 eura pre zamestnávateľa B. Poistné zamestnanca a zamestnávateľa A sa vypočíta zo základu ,18 = 173,82 19

20 eura Poistné zamestnanca a zamestnávateľa B sa vypočíta zo základu ,14 = 377,86 eura. VRÁTENIE PREPLATKU Z ROČNÉHO ZÚČTOVANIA Je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa odpočítateľná položka uplatní až v ročnom zúčtovaní. Platí to v prvom rade pre zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí si nebudú môcť uplatniť OP pri mesačných preddavkoch z dôvodu existencie druhého zamestnávateľa alebo preto, lebo sú súčasne aj SZČO. Ale aj pre zamestnancov, ktorí si OP nebudú uplatňovať pri mesačných preddavkoch z vlastnej vôle a z obavy pred nedoplatkami v ročnom zúčtovaní. Ak si počas roka zamestnanec neuplatňoval OP, respektíve si ju uplatnil len v niektorých mesiacoch, môže mu v ročnom zúčtovaní vyjsť preplatok. Zdravotná poisťovňa postupuje podľa 19 zákona o zdravotnom poistení a podľa 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Pri vrátení preplatku zamestnancovi je postup nasledovný. 1. Zamestnanec je v čase ročného zúčtovania stále zamestnancom zamestnávateľa. V takomto prípade zašle zdravotná poisťovňa preplatok zamestnanca i zamestnávateľa tomuto zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný do 60 dní preplatok vyplatiť zamestnancovi. Preplatok zahrnie do zdaniteľných príjmov zamestnanca, nezahrnie ho do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie. Preplatok zamestnávateľa je súčasťou daňových príjmov zamestnávateľa v bežnom roku. Výsledkom ročného zúčtovania za rok 2015 bude preplatok zamestnanca 100 eur a preplatok zamestnávateľa 250 eur. Zamestnanec je stále zamestnancom u tohto zamestnávateľa. Zdravotná poisťovňa zašle zamestnávateľovi sumu 350 eur ( ). Zamestnávateľ vyplatí preplatok 100 eur zamestnancovi vo výplate za mesiac september V tomto mesiaci dosiahne zamestnanec z pracovného pomeru príjem (hrubú mzdu) 500 eur. Zdaniteľný príjem = (vyplatený preplatok z RZZP) = 600 eur Vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie = 500 eur Zamestnávateľ si svoj preplatok 250 eur zahrnie do daňových príjmov za rok 2016 a na základe daňového priznania (ak bude v zisku) z tohto príjmu zaplatí daň 22% ako právnická osoba. 2. Zamestnanec v čase ročného zúčtovania už nie je zamestnancom zamestnávateľa. V takomto prípade zašle zdravotná poisťovňa preplatok zamestnanca priamo zamestnancovi a zamestnávateľovi zašle len preplatok samotného zamestnávateľa. Zamestnancovi zašle zdravotná poisťovňa preplatok znížený o zrážkovú daň (19%) podľa 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov. Z pohľadu zamestnanca tak pôjde o príjem, ktorú bude daňovo vysporiadaný a zamestnanec ho nebude uvádzať v daňovom priznaní, respektíve ho uvádzať pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň. 20

21 Preplatok zamestnávateľa je súčasťou daňových príjmov zamestnávateľa v bežnom roku. Výsledkom ročného zúčtovania za rok 2015 bude preplatok zamestnanca 100 eur a preplatok zamestnávateľa 250 eur. Zamestnanec už nie je zamestnancom uvedeného zamestnávateľa. Zdravotná poisťovňa zašle zamestnancovi sumu 81 eur. Z preplatku 100 eur mu totiž strhne zrážkovú daň 19%, čo bude 19 eur. Zamestnávateľovi zašle zdravotná poisťovňa sumu 250 eur (preplatok zamestnávateľa). OTÁZKY A ODPOVEDE Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý poberá starobný dôchodok? Áno, odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca - poberateľ starobného dôchodku. Samozrejme ak nemá iného zamestnávateľa a nie je SZČO. Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj dôchodca (starobný dôchodok) pracujúci na dohodu? Po prvé, pri dohode sa odpočítateľná položka uplatniť nemôže, je jedno, či ide alebo nejde o dôchodcu. Po druhé, starobný dôchodca pracujúci na dohodu neplatí zdravotné poistenie... Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je invalidný dôchodca (ZŤP) a tak sa na neho a na zamestnávateľa vzťahuje polovičná sadzba poistného? Áno, môže. Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ a v tejto firme za výkon funkcie konateľa poberá odmenu? Nemôže, pretože v inej firme je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec (konatelia poberajúci odmenu sú podľa zákona o zdravotnom poistení považovaní za zamestnancov a majú byť prihlásení ako zamestnanci do zdravotnej poisťovne). Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ ale za túto funkciu nepoberá odmenu? Áno, môže, pretože v tej inej firme nie je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec. Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je spoločníkom v s.r.o. avšak v tejto s.r.o. nie je zamestnaný, nemá tam ani dohodu, ani nepoberá žiadnu odmenu? Áno, môže, pretože vo svojej s.r.o. nie je zamestnancom, nemá dohodu, nemá odmenu. 21

22 Môže si odpočítateľnú položku uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má živnosť - ktorú však reálne nevykonáva? U zamestnávateľa pri výpočte preddavkov nemôže - je jedno, či živnosť vykonáva alebo nie. Ale ak jeho príjem zo zamestnania bude do 6840 eur za celý rok, odpočítateľná položka sa prejaví až v ročnom zúčtovaní a mal by mať spolu so svojim zamestnávateľom preplatok. Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť zamestnanec, ktorý má slabšie ale i silnejšie mesiace - napríklad má mesiace s príjmom eur ale i mesiace s príjmom nad 570 eur? Áno môže (ale nemusí). Ak si ju uplatní, v mesiacoch kedy bude jeho príjem do 570 eur mu odpočítateľná položka "vyjde" a preddavky budú nižšie. Treba však počítať s tým, že v ročnom zúčtovaní bude mať pravdepodobne on i zamestnávateľ nedoplatok. *** Jozef Mihál, Použitie alebo rozmnožovanie textu na komerčné účely je bez súhlasu autora zakázané. 22

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov FO Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 1.4.2015 do 31.3.2016 sa vyčísli z poslednej známej daňovej

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2017 do 3.4.2018 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Výška preddavkov na daň v preddavkovom období od 4.4.2018 do 1.4.2019 sa vyčísli z poslednej známej

Více

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov.

Zmeny od Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Zmeny od 1.7.2018. Odvodová výnimka z dohôd pre dôchodcov. Od 1.7.2018 sa budú na dohody u dôchodcov uplatňovať obdobné pravidlá ako na dohody o brigádnickej práci študentov. Čiže dôchodcovia pracujúci

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce práca obmedzená výsledkom maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku Dohoda o pracovnej činnosti príležitostná práca

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika

Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika Navýšenie (brutácia) nepeňažného príjmu v programe Mzdy a personalistika Podľa zákona o dani z príjmov ( 5 ods. 3 písm. d zákona 595/2003) môže zamestnávateľ navýšiť zamestnancovi nepeňažné plnenie (nepeňažný

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Odvodová úľava v sociálnom poistení pre dlhodobo nezamestnané nízkopríjmové fyzické osoby

Odvodová úľava v sociálnom poistení pre dlhodobo nezamestnané nízkopríjmové fyzické osoby Odvodová úľava v sociálnom poistení pre dlhodobo nezamestnané nízkopríjmové fyzické osoby Národná rada SR schválila 16. októbra 2013 novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá s účinnosťou

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 2015 Nezdaniteľná časť na druha / družku Nezdaniteľná časť na priateľa / priateľku daňovník žije s manželkou v spoločnej domácnosti 115 Občianskeho zákonníka Domácnosť

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Strana 1 / 7 Dohody Zmenou zákona o sociálnom a zdravotnom poistení sa od 01.01.2013 rozšíril okruh pracovných vzťahov, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti o kategóriu dohôd vykonávaných mimo pracovného

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

TABUĽKY PLATENIA POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE NA ROK 2018

TABUĽKY PLATENIA POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE NA ROK 2018 TABUĽKY PLATENIA POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE NA ROK 2018 PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH NA ZÁKLADE PRACOVNEJ ZMLUVY (PRACOVNÝ POMER) 1. Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je poistencom (sporiteľom)

Více

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017

1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 PRPRAKTICKÉ 1 1 ZMENY V DAŇOVOM PRIZNANÍ FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2017 Ako každý rok, aj tento nám priniesol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP ). Opäť nastali určité zmeny, ktoré

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ SADZOBNÍK POKÚT 1. register zamestnávateľov Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov

ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov ÚPLNÉ ZNENIE Odmeňovací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 V súlade s 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka Nárok na daňový bonus na dieťa podľa 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Novinky v zákonníku práce od mája 2018

Novinky v zákonníku práce od mája 2018 Novinky v zákonníku práce od mája 2018 Júlia Pšenková Od 1. mája 2018 nadobúda účinnosť Zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Strana 1 / 7 Dohody Zmenou zákona o sociálnom a zdravotnom poistení sa od 01.01.2013 rozšíril okruh pracovných vzťahov, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti o kategóriu dohôd vykonávaných mimo pracovného

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012

Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Užitočné informácie o základných číselných údajoch v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2012 Medzi základné číselné údaje potrebné pri spracovaní

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ (DVZ) je jedným z hlavných atribútov pri určovaní nároku na sumu konkrétnej úrazovej dávky ako sú úrazový príplatok, úrazová

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 92 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Základné číselné údaje pre rok 2016

Základné číselné údaje pre rok 2016 Základné číselné údaje pre rok 2016 MINIMÁLNA MZDA 2016-405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. SUMY STRAVNÉHO od 1.11.2014-4,20

Více

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková

Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Júlia Pšenková Aktuálny stav dohôd o prácach mimo pracovného pomeru Júlia Pšenková Typy a charakteristika Dohoda o vykonaní práce: práca obmedzená výsledkom, maximálny rozsah prác 350 hodín v kalendárnom roku. Dohoda

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Dividendy. SUMY, ktoré sú rozhodujúce pre správny výpočet:

Dividendy. SUMY, ktoré sú rozhodujúce pre správny výpočet: Dividendy Podiel na zisku. Ide o finančné plnenia vymedzené v 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení (ďalej len dividendy ). Pod pojmom dividendy sa rozumie podiel na zisku vyplácaný zo zisku

Více

SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program Používateľský program RZZP 2008 Verzia 2.04

SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program Používateľský program RZZP 2008 Verzia 2.04 SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program Používateľský program RZZP 2008 Verzia 2.04 Sprievodný list Dátum 18.05.2009 Autor Ing. Jaroslav Malíček Hot - line 044/562 41 97-8 Termíny

Více

Aktuálny stav v mzdovej učtárni od Júlia Pšenková

Aktuálny stav v mzdovej učtárni od Júlia Pšenková Aktuálny stav v mzdovej učtárni od 1. 1. 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce minimálna mzda Aktuálna suma minimálnej mzdy platná od 1. 1. 2014 S účinnosťou od 1. januára 2014 je suma minimálnej mzdy ustanovená

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie

Kalendárny mesiac základné zdaňovacie obdobie Metodický pokyn k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinný od 1.10.2012 Zákonom č. 246/2012 Z. z. z 26. júla 2012,

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z.

Zmeny v zákone o DPH od a od vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. www.finance.gov.sk Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2012 a od 01.01.2013 vykonané čl. V zákona č. 331/2011 Z. z. Zmeny účinné od 1. januára 2012 nový vzor daňového priznania 75 ods. 6 zákona o DPH elektronická

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková

Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka Júlia Pšenková Povinnosti mzdovej učtárne na začiatku roka 2014 Júlia Pšenková Daňové vyhlásenie Od 1.1.2014 sú v platnosti nové tlačivá určite použiť v prípade nových nástupov po 1.1.2014 zvážiť použitie v prípade,

Více

Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií

Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) nároky poistencov

Více

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daň z motorových vozidiel platná pre rok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. platná pre rok 2013 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. S účinnosťou od 01. 07. 2012 sa spresnil daňovník, ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva (operatívny prenájom vozidiel), v tomto prípade je

Více

Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia. Kontakty: Tel.: Web:

Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia. Kontakty:   Tel.: Web: Cestovné náhrady z titulu dočasného pridelenia Kontakty: e-mail: profivzdelavanie@pp.sk Tel.: +421 41 70 53 888 Web: www.profivzdelavanie.sk 1 Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Daňová licencia v DPPO v programe Omega

Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia v DPPO v programe Omega Daňová licencia: - je minimálna daň z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je povinná zaplatiť za

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu

Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu Obec Slanská Huta Vnútorná smernica tvorby a použitia sociálneho fondu V Slanskej Hute, dňa 01.02.2016 Daniel Stančik starosta obce 1 ZÁSADY tvorby sociálneho fondu zamestnávateľom (1) V súlade s 3, ods.

Více

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava-Petržalka Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupitelstva a členov komisií neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka (schválené uznesením Miestneho zastupitelstva

Více

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť

Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť Neplatené voľno / absencia zadanie v programe, oznamovacia povinnosť Ako zadať v programe zamestnancovi rôzne druhy neplateného voľna alebo absencie? Akú má v tejto súvislosti zamestnávateľ oznamovaciu

Více

Mzda za prácu nadčas

Mzda za prácu nadčas Mzda za prácu nadčas Spracované 15.5.2012 1. Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona o verejnom záujme... 1 1.1. Legislatíva... 1 1.2. Zadanie v programe Humanet... 2 1.2.1. Zákon pre odmeňovanie... 2 1.2.2.

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2016 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov!

Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov! Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 Po stiahnutí verzie prepísať vzory výstupov! Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca, ktorý už nepracuje: - personalistika: nerobí sa nič - kmeňové údaje: zrušiť fajku Iba

Více

Obsah časopisu Sociálne poistenie č. 1/2013

Obsah časopisu Sociálne poistenie č. 1/2013 Obsah časopisu Sociálne poistenie č. 1/2013 Výber poistného Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Dôchodkové poistenie Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. januára

Více

Obsah. Úvodné ustanovenie

Obsah. Úvodné ustanovenie Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2015 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Architekt a sociálne a zdravotné poistenie

Architekt a sociálne a zdravotné poistenie Všeobecný úvod: Architekt a sociálne a zdravotné poistenie Povolanie architekta alebo krajinného architekta možno vykonávať viacerými spôsobmi. Povolanie architekta/krajinného architekta možno vykonávať

Více

Odvodové úľavy pre dlhodobo nezamestnaných

Odvodové úľavy pre dlhodobo nezamestnaných Odvodové úľavy pre dlhodobo nezamestnaných Od 1.11.2013 má zamestnanec, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a jeho zamestnávateľ možnosť získať odvodovú úľavu na sociálne i zdravotné poistenie. Odvodová úľava

Více

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 1 povinnosť podať daňové priznanie (DP): podľa 15(1) daňového poriadku má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP alebo ten, koho

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY DPFOAv07_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Více

Ahoj. Tak poďme na to.

Ahoj. Tak poďme na to. Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o tom, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Smernica Č. 2/2016 Č1.1

Smernica Č. 2/2016 Č1.1 Stredná odborná škola po lytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok Smernica Č. 2/2016 o zastupovaní, nadčasovej práci a vykonávaní pedagogického dozoru pedagogických zamestnancov počas vyučovania

Více

Dôležité upozornenie: pred spustením ročnej uzávierky nezabudnite vytvoriť zálohu databázy.

Dôležité upozornenie: pred spustením ročnej uzávierky nezabudnite vytvoriť zálohu databázy. Ročná uzávierka 2017 Dôležité upozornenie: pred spustením ročnej uzávierky nezabudnite vytvoriť zálohu databázy. 1 - Ročná uzávierku spustíte rovnakým spôsobom ako mesačnú uzávierku t. j. spustením funkcie

Více

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

Sociálne a zdravotné zabezpečenie Sociálne a zdravotné zabezpečenie Pobyt cudzincov v SR a Slovákov v zahraničí Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra,

Více

Motivačné programy 2018

Motivačné programy 2018 Motivačné programy 2018 otázky a odpovede Región Stredná a Východná Európa (ďalej TIENS CEE Region ), 8.1.2018 Motivačné programy 2018 otázky a odpovede * Program na podporu sponzorovania * Super Star

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení

Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení Povinnosti zamestnávateľa a fyzických osôb v dôchodkovom poistení Obsah 1. Vedenie evidencie na účely sociálneho poistenia... 4 1.1. Vedenie a predkladanie evidencie... 4 1.2. Obsah evidencie... 4 2. Tlačivo...

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více