Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči"

Transkript

1 Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči Na podkladě zkušeností z terénu a dlouhodobě poddimenzovaných stavů pracovníků profese nutriční terapeut nutriční asistent je nutné zhodnotit skutečnou personální potřebu ve vazbě na vyhlášku o činnostech, zejména s ohledem na profesní kompetence a kvalifikační spektrum profese. Proto je nezbytné využít k propočtu několik typů informací. Základem pro úspěšnou a pro pacienty přiměřenou nutriční péči je dostatečný počet nutričních terapeutů a nutričních asistentů, jejich kvalifikace a správně zpracované náplně činnosti. Důležité je rovněž správné organizační zařazení pracovníků této profese. V souladu s kvalifikací a spektrem odborných činností je nutné začlenění do segmentu zdravotní péče, úseku ošetřovatelství (nelékařských zdravotnických profesí). Z tohoto důvodu je logické organizační členění formou samostatného útvaru/oddělení přímo řízeného náměstkem pro ošetřovatelskou péči. Protože jsou nutričními pracovníky realizovány velmi odlišné typy činností, je třeba i propočty personální potřeby vztahovat k jednotlivým druhům práce. Základní dělení je na pracoviště stravovacího provozu (cateringu) a na pracoviště s přímou péčí o pacienta, tedy na jednotlivých odděleních. Značnou komplikací, v terénu však současně nejčastější formou práce této profese, je kombinace práce ve stravovacím provozu i na oddělení. To však současně s nedostatečným počtem pracovníků ve svém důsledku vede k preferenci činností potřebných pro stravovací provoz. Podle výsledků šetření v terénu je 60-70% činností vykonáváno ve stravovacím provozu a přímá péče o pacienty/klienty je vykonávána až když je na ni čas, případně na podkladě akutní situace (obvykle stížnosti ze strany pacienta či jeho blízkých). Propočty je třeba vytvářet nejen podle odborných činností profese nutriční asistent a nutriční terapeut v souladu s platnou legislativou, ale také podle jejich časové náročnosti. V příloze jsou některé z nich uvedeny podle ověření v různých typech zařízení. Každé zařízení však může mít odlišné souvislosti při výkonu některých činností a odlišný režim práce (například s využitím SW, informačního systému nemocnice nebo naopak bez nich). Jiné činnosti požadované po pracovnících profese nutriční asistent, nutriční terapeut, které nejsou výkonem odborné činnosti nelze do výpočtu zahrnovat. Často se jedná o činnosti pro závodní stravování (prodej stravenek), objednávky a jiné činnosti spojené se skladem potravin a různé zástupy za nepřítomné pracovníky stravovacího provozu. Zkratky: DPR = doba provozu pracoviště za 1 rok v hodinách RPF = reálný pracovní fond (hodiny/rok) pro 8 hodinový režim práce PPÚ = počet pracovních úvazků NA = nutriční asistent NT = nutriční terapeut Postup výpočtu: Pro výpočet je třeba znát časovou náročnost jednotlivých činností a úkonů, pro jejich zjištění je důležité i členění nemocnice (v ideální variantě časové snímky práce), existence specializovaných úseků nutriční centrum, nutriční tým, nutriční ambulance apod.

2 Důležitý je také údaj o délce hospitalizace (obrat pacientů) a zejména rozbor skladby pacientů s ohledem na předpokládanou závažnost nutriční problematiky. Jak postupovat? 1. je třeba oddělit činnosti související přímo s výrobou stravy (= činnosti ve stravovacím provozu) a činnosti vykonávané v přímém kontaktu s pacientem 2. činnosti je třeba vyhodnotit podle kvalifikační náročnosti, tedy které z nich lze vykonávat nutričním asistentem, které nutričním terapeutem a které vyžadují specializaci 3. časové nároky konkrétních činností je třeba hodnotit podle konkrétního systému práce v daném zařízení, příklady jsou k dispozici u autorky (a odborné sekce NT ČAS), vždy by však měly sloužit jako příklad a ne jako závazná norma (časový nárok se liší významně jak počtem osob v zařízení, tak systémem práce zejména ve vazbě na dostupnost informací a dokumentace) 4. Vykonávané činnosti je třeba vyhodnotit ve vazbě na jejich časovou náročnost a frekvenci, současně ovšem také ve vazbě na kvalifikační požadavky a zjištění zahrnout do kalkulace. 5. zhodnotit provoz konkrétního pracoviště ve vazbě na potřebu dostupnosti činností (například 365 dnů v roce je vždy potřebný provoz stravování), v přímém kontaktu s pacientem se potřeba řídí podle náročnosti a nutné dostupnosti pro pacienty s nutričními problémy, případně speciálním individuálním nutričním režimem (to je mnohdy stejný režim práce 365 dnů v roce) potřebný pro některá oddělení, jiná oddělení však mohou být zajištěna pouze v pracovních dnech, stejně tak jako to vyžaduje činnost specializovaných ambulancí 6. funkční místa nejsou v tomto manuálu řešena, z hlediska zajištění potřebných kvalifikačních podmínek i odborného rozvoje pracoviště je nutné dodržet pro funkční místo podmínku odborné kvalifikace nutričního terapeuta, optimálně se specializací odbornou i managerskou Činnosti ve stravovacím provozu velmi závisí na systému práce daného pracoviště (směnný provoz, režim práce, systém zpracování požadavků a norem pro výrobu stravy ručně či elektronicky a podobně). Získané údaje o potřebných počtech je vždy třeba hodnotit jako obecné pro celé zařízení - v precizním provedení pak vztažené ke všem stravovaným s dietou - (nevztahují se tedy k jednotlivým oddělením). Znamená to, že i při snížení počtu připravovaných diet je třeba zajistit odbornou garanci této přípravy příslušným pracovníkem s potřebnou kvalifikací. V souladu s potřebou pokrýt touto garancí celou výrobu a distribuci stravy se jako optimální jeví pracovní směny 12 hodin v režimu práce jednosměnném, nerovnoměrně rozloženém (běžně nazývané systém krátký a dlouhý týden), kdy směny pracují vždy 3 dny práce, 2 dny volna, 2 dny práce a 3 dny volna. Jedná se o pracovní povinnost 40 hodin týdně, která může ve větších zařízeních být kombinována s klasickým jednosměnným pracovním režimem pro některé druhy činností (například sestavení jídelních lístků, tvorba receptur, aktualizace dietního systému, aktualizace jednotlivých diet a jejich skladby,..). V zařízeních, kde jsou připravovány jen studené večeře, případně v zařízeních s malým počtem stravovaných lze realizovat i pracovní směny 8 hodinové. Základní pravidla: 1) V případě, že stravu vyrábí externí dodavatel je důležité, aby odběratel (tedy zdravotnické zařízení či zařízení následné péče) vždy požadoval garanci odborně kvalifikovanými pracovníky (= profese nutriční terapeut), kterou mu dodavatel musí zajistit. Tato garance je nezbytná vzhledem k tomu, že odběratel poskytuje léčebnou

3 výživu a je povinen splnit legislativní podmínky s tím spojené vůči nemocným ručí za kvalitu poskytnuté léčebné výživy. 2) Každý externí výrobce léčebné výživy (dietního stravování) musí mít nejméně 1 úvazek nutričního terapeuta se specializací pro činnost odbornou organizační a tvorbu speciálních nutričních postupů (včetně vytipování a testování vhodných surovin pro jejich přípravu). 3) Kvalifikace pracovníků potřebná pro přípravu léčebné výživy tedy tvorba podkladů (nutriční asistent) a odborná garance činností ve stravovacím provozu nutriční terapeut. Pro tyto činnosti je třeba počítat s pracovníky kvalifikace nutriční asistent v každé směně a jedním nutričním terapeutem každý den jako počtem minimálním. 4) Pro zařízení s převážně specializovanou činností (fakultní/univerzitní a krajské nemocnice, specializovaná zařízení), je třeba i ve stravovacím provozu počítat s vyšší náročností, tedy s vyšším počtem nutričních terapeutů ve směně. 5) Pro zařízení s kapacitou do 100 lůžek je třeba počítat ve stravovacím provozu alespoň s 1,0 úvazkem ve směně, je tedy třeba aby to byl vždy nutriční terapeut. 6) Je třeba počítat s tím, že jakmile je ve směně jen jeden pracovník profese nutriční terapeut měl by splňovat požadavek na oprávnění k samostatnému výkonu činnosti, pokud nemá možnost konzultace s nutričním terapeutem s osvědčením k samostatnému výkonu činnosti či nutričním terapeutem specialistou. 7) Garance nutričním terapeutem s oprávněním k samostatnému výkonu činnosti je pro stravovací provoz ve dnech pracovního klidu možná i prostřednictvím pracovníka potřebné kvalifikace, který je ve směně na oddělení, jedná se však pouze o odbornou garanci, nikoliv o pracovní výkon ve stravovacím provozu. Činnosti: A: stravovací provoz: NUTRIČNÍ ASISTENT činnosti na úseku dietního stravovacího provozu, například sestavování stravovacího plánu NUTRIČNÍ TERAPEUT pod odborným dohledem například sestavování jídelních plánů, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocných nebo klientů sociální péče v oblasti dietního stravování bez odborného dohledu kontrola úrovně dietního stravování první z uvedených profesí, oprávněná k povolení výdeje stravy specializovaná činnost sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí. sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi Počty pracovních úvazků pro jednotlivá oddělení je třeba odvodit podle náročnosti nutriční problematiky na jednotlivých typech oddělení. Roli však hraje i způsob práce na daném oddělení, případně v celém zařízení (například ve smyslu dostupnosti informací v centrálním informačním systému či jen v písemné dokumentaci). Počty také významně

4 ovlivňuje systém léčby například při použití FAST TRACK postupu po operacích na zažívacím traktu je nutné aby specializovaný nutriční terapeut byl k dispozici denně. B: oddělení: Vždy jen nutriční terapeut s oprávněním k samostatnému výkonu činnosti. NUTRIČNÍ TERAPEUT bez odborného dohledu Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy bez odborného dohledu, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování. se specializací Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociální péče se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů (klientů) s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi. Podle potřeby zajištění provozu pracoviště: a) Směny: 365 dnů v roce Pracovní doba 11,5 hod. denně (12 hodinová směna, 1 pauza) DPR = počet směn za rok x pracovní doba = 365 x 11,5 = 4197,5 h/rok RPF = 1643 h/rok (pro 8h/d, 40 hodin týdně) PPÚ = DPR/RPF = 4197,5/1643 = 2,56 úvazku na 1 pracovníka b) Směny: 365 dnů v roce Pracovní doba 8 hod. denně (8,5 hodinová směna, 1 pauza) DPR = počet směn za rok x pracovní doba = 365 x 8 = 2920 h/rok RPF = 1643 h/rok (pro 8h/d, 40 hodin týdně) PPÚ = DPR/RPF = 2920/1643 = 1,78 úvazku na 1 pracovníka c) Směny: 252 dnů v roce pouze pracovní dny Pracovní doba 8 hod. denně (8,5 hodinová směna, 1 pauza) DPR = počet směn za rok x pracovní doba = 252 x 8 = 2016 h/rok RPF = 1643 h/rok (pro 8h/d, 40 hodin týdně) PPÚ = DPR/RPF = 2016/1643 = 1,23 úvazku na 1 pracovníka

5 Jako další kritérium pro určení potřeby pracovníků lze zvolit i obecně uznávané - rizika malnutrice (zahraniční údaje, potvrzené vlastním šetřením v ČR), tedy ne ve vztahu na typ zařízení ale na riziko malnutrice u nemocných/klientů. Jeden z příkladů řešení ve vazbě na riziko malnutrice: Typ pracoviště Úvazek na 30 lůžek riziko malnutrice v % Čas na 1 pacienta Nutná kvalifikace Jip, MJ, RES, ARO 1,78 * min specialista onkologie, TRN 1,11 * min specialista LDN 0, min NT pod dohledem spec. Interna, chirurgie, neurologie, urologie,orl, 0, min specialista pneumologie Rehabilitace, revmatologie infekce 0, min NT pod dohledem spec. alergologie 0, min specialista Dětské 0, min specialista Dětská chirurgie 0, min specialista Gynekologie oční 0, min NT pod dohledem spec. Porodnice 0, min NT pod dohledem spec. * vyžaduje provoz 365 dnů v roce Při počtu lůžek: 80 lůžek ARO, JiP = 4,75 sp * 50 lůžek onkologie = 1,85 sp * 210 lůžek LDN = 1,05 NT pod dohledem sp. 385 lůžek (interna,orl, chirurgie, urologie, pneumologie, neurologie) = 7,7sp. 30 lůžek revmatologie = 0,25 NT pod dohledem sp. 125 lůžek dětské = 0,96 sp. 60 lůžek dětské chirurgie = 0,3 sp. 40 gynekologie = 0,2 NT pod dohledem sp. 20 lůžek porodnice = 0,5 NT pod dohledem sp. Celkem: 2 NT pod dohledem NT se specializací 6,6 NT se specializací * 8,66 NT se specializací tento propočet neřeší specifika konkrétního zařízení související s prostorovým řečením či specifiky poskytování péče (FAST TRACK postupy), to je třeba dále posoudit v souvislosti s časovým rozvrhem směn pracovníků

6 Příklady jiných propočtů podle konkrétně vykonávaných činností: Nemocnice obsazených lůžek interna, chirurgie, urologie, porodní a gynekologie, dětské, ORL = 180 lůžek intenzivní péče, ARO = 20 lůžek LDN = 40 lůžek Potřeba: NT 1,78 úvazku na 1 pracovníka NT specialista 1,23 úvazku na 1 pracovníka NA 1,23 úvazku na 1 pracovníka kvalifikační potřeby: pro stravovací provoz 1 nutriční terapeut denně Směny: 365 dnů v roce Pracovní doba 8 hod. denně (8,5 hodinová směna, 1 pauza) DPR = počet směn za rok x pracovní doba = 365 x 8 = 2920 h/rok RPF = 1643 h/rok (pro 8h/d, 40 hodin týdně) PPÚ = DPR/RPF = 2920/1643 = 1,78 úvazku na 1 pracovníka část činností by sice mohl vykonávat nutriční asistent, ale vzhledem k tomu, že nemůže vykonávat činnost kontrolní a není proto oprávněn k povolení výdeje stravy bylo by to nerentabilní, stejně by musel být ve službě nutriční terapeut, vzhledem k celkovému rozsahu práce však dobré zvážit zda nevyužít nutričního asistenta pro práci jen ve všední dny a řešit jeho úvazkem činnosti vykonávané pod dohledem a to jak pro potřeby stravovacího provozu tak pro potřeby oddělení (například antropometrické měření či administrativa spojená se zajištěním plánovaného individuálního nutričního režimu) pro oddělení pro pracovní dny 1 nutriční terapeut se specializací Směny: 252 dnů v roce pouze pracovní dny Pracovní doba 8 hod. denně (8,5 hodinová směna, 1 pauza) DPR = počet směn za rok x pracovní doba = 252 x 8 = 2016 h/rok RPF = 1643 h/rok (pro 8h/d, 40 hodin týdně) PPÚ = DPR/RPF = 2016/1643 = 1,23 úvazku na 1 pracovníka + stejný výpočet pro nutričního asistenta Podklady k výpočtu: Činnosti ve stravovacím provozu: systém práce 365 dnů v roce, 8 hodinové směny denně: 450 minut = 7,5 h pouze pracovní dny: 180 minut = 3 h/d 4 stažení stavů z oddělení a aktualizace plánovaného rozpisu jídelního lístku 2 úprava množství potravin, příprava rozpisu počtu pacientů na jednotlivá oddělení, rozpis nápojů na oddělení, konzultace s kuchaři o změnách, příprava potravin na individuální diety 20 minut porovnání počtu karet s dietami k výdeji snídaně 20 minut výdej snídaní na tabletu 70 minut úprava množství potravin, příprava rozpisu počtu pacientů na jednotlivá oddělení, rozpis nápojů na oddělení, konzultace s kuchaři o změnách, příprava potravin na individuální diety pro oběd 30 minut vyhotovení rozpisu jednotlivých diet na studené večeře do balíčků 1 konzultace na kuchyni ohledně večeří a speciálních požadavků

7 20 minut porovnání počtu karet s dietami k výdeji obědů 4 výdej obědů na tabletu 40 minut kontrolní činnosti v kuchyni 60 minut normování plánované stravy v SW programu 60 minut výpočet nutriční hodnoty plánované stravy v SW (při ručním zpracování podle sledovaných položek a dostupnosti informací) pouze pracovní dny: 90 minut plánování jídelního lístku a jeho sestavení z receptur, včetně rozpisu následných objednávek 90 minut kontrolní činnosti ve skladu, konzultace k potřebným surovinám Činnosti pro oddělení: pro 10 pacientů s individuálním nutričním režimem denně a reference při vizitě pro 3 oddělení na telefonické vyžádání cca 2x týdně, týdně průměrně 3 nové edukace, 2 reedukace o dietě a 5 edukací běžných, týdně 2 hodiny konzultací pro rodinné příslušníky pacientů týdně vyhodnoceno 15 pacientů v nutričním riziku systém práce pouze pracovní dny, 8 hodinové směny denně: 10h, 15min týdně 116 (= 4h denně) 20 minut doplňkové antropometrické měření pacientů * vyhodnocení nutričního screeningu, návrh řešení minut edukace o dietě běžné, nekomplikované minut reedukace o dietě 2 90 minut * edukace o nové dietě minut * konzultace pro rodinné příslušníky 120 minut * konzultace na oddělení vyžádaná - 3x2 denně 37 (6h 15m) 300 minut * individuální nutriční režim minut bilance živin při individuálním režimu hodnocení příjmu stravy při individuálním režimu - 5 * označeny činnosti vyžadující specializaci = 8h 35m ve všední dny Příloha 1: Příklady časových nároků jednotlivých činností na oddělení rámcově: 1) Zhodnocení vstupního screeningu 10 min 2) Vyhodnocení informací z příjmové dokumentace, včetně laboratoře 15 min 3) Konzultace s ošetřující sestrou 10 min 4) Pohovor s pacientem 15 min 5) Konzultace nutričního návrhu s lékařem 10 min 6) Edukace pacienta 20 min, ale při nově ordinované dietě 30 min 7) Opakovaná edukace, ověření znalostí pacienta 20 min 8) Antropometrické měření k hodnocení stavu výživy 10 min

8 Nemocnice 1000 obsazených lůžek Potřeba: pro stravovací provoz NT 5,0 úvazku s osvědčením (podle konkrétních podmínek daného zařízení může část činností být realizována pracovníkem pod dohledem, případně nutričním asistentem, takový však nemůže být nikdy ve směně bez pracovníka s osvědčením k samostatnému výkonu) NT specialista 1,45 úvazku pro oddělení NT specialista 5,3 úvazku pro denní režim práce NT specialista 29 úvazků pro činnosti vykonávané v pracovních dnech Činnosti ve stravovacím provozu: systém práce 365 dnů v roce, 11,5 hodinové směny 20 h (5,0) NT s osvědčením 13 stažení stavů z oddělení a aktualizace plánovaného rozpisu jídelního lístku 3x 50 minut úprava množství potravin 120 minut příprava rozpisu počtu pacientů na jednotlivá oddělení, 30 minut konzultace s kuchaři o změnách 80 minut příprava potravin na individuální diety 60 minut porovnání počtu karet s dietami k výdeji snídaně 80 minut výdej snídaní na tabletu 80 minut porovnání počtu karet s dietami k výdeji obědů 150 minut výdej obědů včetně tabletu 90 minut kontrolní činnosti v kuchyni 80 minut porovnání počtu karet s dietami k výdeji večeří 120 minut výdej večeří včetně tabletu 120 minut kontroly teplot, váhy masa, technologie systém práce 252 dnů v roce, pracovní doba 8 hodin (1,45) NT spec. denně 9,5 h 360 minut plánování jídelního lístku a jeho sestavení z receptur, včetně rozpisu následných objednávek v SW 90 minut kontrolní činnosti ve skladu, konzultace k potřebným surovinám 30 minut konzultace jídelníčku se šéfkuchařem 90 minut výpočet nutriční hodnoty plánované stravy v SW týdně: 3,5 h 4 ekonomické propočty jídelníčku 70 minut zpracování podkladů pro výběrová řízení a aukce potravin 90 minut zpracování dekádních hodnocení měsíčně 3 h 90 minut zpracování ekonomických podkladů stravování pacientů 90 minut aktualizace jídelníčků, receptur, technologických postupů Činnosti pro oddělení: 80 lůžek ARO, JiP (15 pacientů s kombinovaným nutričním režimem, 3 pacienti FAST TRACK) 170 lůžek dětské (60 chirurgie) 40 speciálních nutričních režimů průměrně 30 min/pac

9 250 lůžek LDN 150 lůžek chirurgická problematika (ORL, gynekologie, chirurgie břišní, hrudní, urologie, základní traumatologie) 350 lůžek interna (onkologie, neurologie, kardiologie, gastroenterologie, pneumologie, gynekologie, porodnice, revmatologie) denně nově identifikovaných pacientů s rizikovým screeningem (do 48 hodin od přijetí povinnost nutričního zhodnocení a po posouzení sestavení nutričního plánu pro vyhodnocené pacienty) průměrně 30 min/pac denně 250 dalších pacientů v nutriční péči průměrně 3/pac. nutriční ambulance denně 4 hodiny nutriční tým týdně 3 hodiny systém práce 8 hodin denně, různý začátek směny (= pokrytí od 6.30 do 15.30) denně 26,5 h (5,3) 450 minut kombinovaný nutriční režim JiP 240 minut FAST TRACK 100 min/pac 900 minut po screeningu pracovní dny 188,5 h + 1h (29,0) 1200 minut po screeningu 1200 minut dětské speciální režimy 8750 minut pacienti v nutriční péči Ø 90 minut vizity administrativní činnosti za celé pracoviště 2 provozní tvorba edukačních materiálů základních a jejich aktualizace 20 minut edukačních materiálů individuálních složení potravin, speciální výrobky, pomůcky zpracování kazuistiky a odborné materiály, publikační činnost týdně 300 min = 5 h 240 minut nutriční ambulance 60 minut nutriční tým Závěr: Z uvedených propočtů jednak jasně vyplývá naprosto současný neodpovídající počet kvalifikovaných pracovníků profese nutriční terapeut a nereálnost výkonu potřebných činností ve stávajících počtech a se stávající kvalifikací. Současně nelze očekávat rychlé doplněné potřebných počtů, protože kvalifikovaných pracovníků je dlouhodobý nedostatek (pouze 2 školy v ČR a odchod absolventů mimo rezort zdravotnictví), dále dlouhodobý nezájem zařízení o budování kvalifikovaného týmu pracovníků této profese. Současně však je třeba formou postupného doplnění postupovat k potřebným počtům. V přechodném období je třeba jednak odstranit z náplně činností povinnosti nevyžadující odbornou kvalifikaci a dále je třeba stanovit preference odborných úkonů podle potřeb zařízení. Jistě na prvním místě je bezpečná příprava stravy včetně stanovení potřebných vnitřních pravidel/standardů zařízení. V dalším kroku pak je třeba stanovit ty odborné činnosti, které zařízení považuje za prioritní a ty realizovat nejdříve. Touto prioritou by rozhodně mělo být zajištění pacientů/klientů před vznikem malnutrice.

10 Na tento redukovaný objem odborné činnosti pak je třeba stanovit potřebný počet a kvalifikace a poté rozšiřovat počet pracovníků podle reálné možnosti a dále s tím i poskytované a realizované činnosti. Zpracovala: T.Starnovská, únor 2008 Přílohy: 1) příklady časových nároků jednotlivých činností na oddělení rámcově 2) příklady časové náročnosti činností u některých diagnóz oddělení: 3) příklad časových nároků činností na jednotkách intenzivní péče: 4) činnosti často požadované (mimo odbornost nutričního terapeuta) Příloha 1: Příklady časových nároků jednotlivých činností na oddělení rámcově: 9) Zhodnocení vstupního screeningu 10 min 10) Vyhodnocení informací z příjmové dokumentace, včetně laboratoře 15 min 11) Konzultace s ošetřující sestrou 10 min 12) Pohovor s pacientem 15 min 13) Konzultace nutričního návrhu s lékařem 10 min 14) Edukace pacienta 20 min, ale při nově ordinované dietě 30 min 15) Opakovaná edukace, ověření znalostí pacienta 20 min 16) Antropometrické měření k hodnocení stavu výživy 10 min Příloha 2: Příklady časové náročnosti činností u některých diagnóz oddělení:

11 Časová náročnost na 1 dospělého pacienta 1) malnutrice - 1. prostudování chorobopisu - 1. pohovor s pacientem - sledování změn v chorobopisu + laboratorních. výsledků - plán nutriční péče - 1. konzultace návrhu s lékařem - další konzultace s lékařem - 1. konzultace plánu nutriční péče s ošetřujícím personálem - další konzultace stavu pacienta s ošetřujícím personálem - kontrola stavu pacienta u lůžka - výběr stravy u lůžka - rozpis pro objednání stravy - kontrola zápisu stravy + přepis - propočty příjmu výživy - zápis bilance příjmu živin - zápis do chorobopisu - zajištění sippingu - edukace pacienta (příp. rodiny) - opakovaná edukace - zápis do edukačního záznamu 2) diabetes mellitus - 1. prostudování chorobopisu - sledování změn v chorobopisu + laboratorních výsledků - plán nutriční péče - 1. konzultace návrhu s lékařem - další konzultace s lékařem - konzultace plánu nutriční péče s ošetřujícím personálem - konzultace stavu s ošetřujícím personálem - kontrola stavu pacienta u lůžka - edukace pacienta - dotazy pacienta - zápis do edukačního záznamu - zápis do chorobopisu - zajištění sippingu Min minut minut 5-1 dle potřeby minut 5-1 3) alergie, alternativní stravování - 1. prostudování chorobopisu - 1. konzultace s pacientem - naplánování stravy - domluva se stravovacím provozem - konzultace s lékařem - seznámení ošetřujícího personálu s plánem nutriční péče - zápis do chorobopisu - rozpis pro objednání stravy

12 4) pankreatitida - 1. prostudování chorobopisu - 1. pohovor s pacientem - sledování změn v chorobopisu + laboratorních výsledků - plán nutriční péče - 1. konzultace návrhu s lékařem - další konzultace s lékařem - 1. konzultace plánu nutriční péče s ošetřujícím personálem - další konzultace stavu pacienta s ošetřujícím personálem - kontrola stavu pacienta u lůžka - výběr stravy u lůžka - rozpis pro objednání stravy - kontrola zápisu stravy + přepis - propočty příjmu výživy - zápis bilance příjmu živin - zápis do chorobopisu - zajištění sippingu - edukace pacienta (příp. rodiny) - opakovaná edukace - zápis do edukačního záznamu minut 5-1 Na oddělení: všeobecná péče o pacienty nutriční screening - vyhledání nově příchozích - řešení dle potřeby - zapsání do chorobopisu Konzultace s ošetřujícími sestrami Edukace pacientů po menších chirurgických výkonech a akutních stavech Opakovaná edukace Velká vizita Kontrola stravy na oddělení - namátkově Překladová zpráva NT Telefonické objednávání přídavků a výběrů Telefonické dotazy pacientů ové dotazy - ambulantní pacienti / den 5-1 / pacienta / pacienta 20 minut / den min/pacienta 5 -/pacienta 60 minut týdně den / pacienta / den / týden / týden 60 minut / týden

13 Příloha 3: Příklad časových nároků činností na jednotkách intenzivní péče: registrovaná NT se specializací Časová náročnost činnosti NT u pacienta po resekci střeva FAST TRACK postup Účast na vizitě (celkem na oddělení intenzivní péče), referuje o postupu výživy 30 min Diagnostika nutričního stavu - včetně informací z operační vložky 25 min - zjištění laboratorních výsledků - posouzení zda se pacient hodí na FAST TRACK postup (odpady ze sondy apod.) Konzultace o výživovém stavu s ošetřujícím lékařem 10 min Edukace pacienta o FAST TRACK postupu 15 min (nenahrazuje edukace o příslušné dietě (například s omezením zbytků, ta se realizuje většinou až po překladu na standardní oddělení). Záleží na délce pobytu pacienta na oddělení intenzivní péče.. Zápis do dokumentace 5 min Zápis výběrové diety do předpisu stravy 5 min Propočet bilance živin 15 min (SW) Celkem: 80 min (započítáno z vizity, oddělení má 6 lůžek) Časová náročnost činnosti NT u pacienta s dg. mentální anorexie na metabolické jednotce Účast na vizitě 30 min (4 lůžka) Diagnostika nutričního stavu - včetně zhodnocení laboratorních výsledků 20 min Antropometrická měření 10 min Měření nepřímé kalorimetrie 30 min Konzultace o výživovém stavu s ošetřujícím lékařem 10 min Pohovor s případnou edukací pacienta včetně individuálního režimu 50 min Zápis do dokumentace 5 min Zápis výběrové diety do předpisu stravy 5 min Propočet bilance živin 15 min (SW) Celkem: 153 min (započtena ¼ času vizity)

14 Příloha 4: Činnosti často požadované (mimo odbornost nutričního terapeuta) ve výpočtu pracovníků neřešené: - zajištění objednávek pečiva, masa a masných výrobků, brambor, mléka a mléčných výrobků, mraženého zboží a drůbežářských výrobků - výživových doplňků podle aktuálních potřeb - stravování zaměstnanců a cizích strávníků - vyhotovení výkazů spotřebovaných potravin na každý den - příprava a výdej snídaně a studené večeře pro pacienty - kontrola stavu a počtu expedičních nádob při expedici i návratu z oddělení - hmotná odpovědnost za sklady potravin - zástup za skladní v případě její nepřítomnosti

Standard léčebné výživy

Standard léčebné výživy 1 Standard léčebné výživy 1. CHARAKTERISTIKA 1.1. Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně preventivní péče, významně ovlivňuje léčebný postup a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu.

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru VÝŽIVA DOSPĚLÝCH (nutriční terapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Lucie Růžičková Vedoucí nutriční terapeutka Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1 Nutriční péče na standardních odděleních přesný

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác POČET VĚZNIC A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ POČET NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ nutričních terapeutů ve VSČR působí celkem 5 jednotlivé

Více

Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen. Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno

Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen. Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno Školní stravování v současnosti se řídí vyhláškou č. 17/2 Sb., o školním stravování, ve znění

Více

4x, 5x Ostatní služby

4x, 5x Ostatní služby 4x, 5x Ostatní služby 1,17 40x Nadstandardní pokoje Název 4001 dětské oddělení (matka + dítě do 6 let nebo nad 6 let po schválení revizním lékařem ZP) den 300,00 Kč 4002 dětské oddělení (matka + dítě nad

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

4x, 5x Ostatní služby

4x, 5x Ostatní služby 4x, 5x Ostatní služby 1,17 40x Nadstandardní pokoje Sazba Cena vč. Poznámka 4001 dětské oddělení (matka + dítě do 6 let nebo nad 6 let po schválení revizním lékařem ZP) den 300,00 Kč osvobozeno 300,00

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Směrnice nutriční péče ve FN Motol Organizační směrnice č.ios_9/2008_4 Odpovědnost

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová Dekubity.eu Novinky roku 2017 2017 problematika dekubitů a výživy Spolupráce s pacientskými

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ 1.2. 2015 vstoupila v platnost vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se změnila vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška umožňuje školním jídelnám

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 0 2 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 2 M 0 0 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Mýty? Naši klienti= pacienti Pacientovi musí strava chutnat Pacient očekává, že léčebná strava bude mít chuť, na kterou je

Více

Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Nutriční terapeut dietitian nutritionist Nelékařská zdravotnická profese se zaměřením na nutriční problematiku

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111,

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Lze naplnit požadavky pamlskové vyhlášky ze stávajícího sortimentu potravin na trhu?

Lze naplnit požadavky pamlskové vyhlášky ze stávajícího sortimentu potravin na trhu? Lze naplnit požadavky pamlskové vyhlášky ze stávajícího sortimentu potravin na trhu? konference Školní stravování 2017 Květa Krajíčková, nutriční terapeutka Vyhláška 55/2011 Sb. - vyhláška o činnostech

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 9 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU Jedličková Jaroslava Celoživotní vzdělávání (Z 96/2004 Sb. 53) Specializační vzdělávání Certifikované kurzy Inovační kurzy Odborné stáže Školicí

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 6 4 2 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Název IČO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 5 3 4 1 8 8 IČZ smluvního ZZ 8 6 1 1 Číslo smlouvy 2 T 8 6 N 1 Název IČO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Model sociální služby Pečovatelská služba

Model sociální služby Pečovatelská služba Model sociální služby Pečovatelská služba Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Legislativní smršť 2017/2018

Legislativní smršť 2017/2018 Legislativní smršť 2017/2018 M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 9 Legislativní smršť 2017/2018 Znalost legislativních norem je základem pro výkon každého povolání Nemusíme znát vše, ale musíme vědět

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách. Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice

Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách. Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice Výsledky kontrolních šetření ČŠI ve školních jídelnách Bc. Alena Chládková kontrolní pracovnice Konference Školní stravování - Pardubice, 24. května 2017 Úkoly ČŠI v oblasti kontroly školního stravování

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zajištění dodávek hotových jídel pro dietní stravování pacientů lůžkového oddělení a závodního stravování zaměstnanců RÚ

Zajištění dodávek hotových jídel pro dietní stravování pacientů lůžkového oddělení a závodního stravování zaměstnanců RÚ Revmatologický ústav Praha Zajištění dodávek hotových jídel pro dietní stravování pacientů lůžkového oddělení a závodního stravování zaměstnanců RÚ Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Malnutrice v nemocnicích

Malnutrice v nemocnicích Malnutrice v nemocnicích František Novák 4. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha Paradoxy ve výživě Seminář ke Světovému dni výživy, MZe ČR, Praha, 25.10.2018 Nutričně podmíněné poruchy patologické stavy

Více

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Ergoterapeut Ergoterapeut provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru ergoterapie. Zejména provádí ergoterapeutická vyšetření, stanovuje optimální

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji , INMED, Pardubice Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji , INMED, Pardubice Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji 9. 11. 2016, INMED, Pardubice Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Koncepce zdravotnictví KHK 2016-2020 Koncepce zdravotnictví KHK Přípravná fáze (červen/červenec)

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Andrea Kropáčová

Andrea Kropáčová Andrea Kropáčová 11. 06. 2019 Nemocnice Hořovice AKESO holding a.s. AKESO holding a.s. JESSENIA a.s. Multiscan s.r.o. NH Hospital a.s. Rehabilitační nemocnice Beroun Onkologické centrum Pardubice Nemocnice

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025-2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče

Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Personální kapacity v českém zdravotnictví Dostupné personální kapacity jako determinant hospitalizační péče Ing. Markéta Bartůňková 23. 05. 2018 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Pozice: ODBĚROVÁ SESTRA do laboratoře - pracoviště Lékařský dům s.r.o.

Pozice: ODBĚROVÁ SESTRA do laboratoře - pracoviště Lékařský dům s.r.o. Pozice: ODBĚROVÁ SESTRA do laboratoře - pracoviště Lékařský dům s.r.o. Pracoviště: Nemocnice Šumperk a.s. Region: Olomoucký kraj odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění osvědčení

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více