I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00"

Transkript

1 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120, Daň z příjmů právnických osob 1 000, Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000, Daň z přidané hodnoty 2 300, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 130, Poplatek ze psů 5, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 850, Poplatek za užívání veřejného prostranství 30, Poplatek z ubytovací kapacity 330, Správní poplatky 5, Daň z hazardních her 30, Daň z nemovitostí 550, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 50, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 62, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 192, Vnitřní obchod 2 105, Pitná voda 800, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800, Záležitosti pošt 200, Bytové hospodářství 160, Nebytové hospodářství 150, Lokální zásobování teplem 25, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 10, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50, Činnost místní správy 50, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16,00 PŘÍJMY CELKEM ,00

2 II. VÝDAJE v tis. Kč 2141 Vnitřní obchod 2 420, Provoz veřejné silniční dopravy 40, Dopravní obslužnost 11, Pitná voda 2 050, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 270, Záležitosti pošt 357, Základní školy 550, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100, U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 55, Bytové hospodářství 200, Nebytové hospodářství 4 935, Veřejné osvětlení 160, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 390, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Sběr a svoz komunálních odpadů 250, Sběr a svoz ostatních odpadů 20, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180, Požární ochrana - dobrovolná část 450, Zastupitelstva obcí 1 079, Činnost místní správy 1 900, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30, Pojištění funkčně nespecifikované 100, Ostatní finanční operace 6 500, Finanční vypořádání minulých let 27, Ostatní činnosti jinde nezařazené 126,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Příjmy - výdaje 0, změna stavu b.ú. 0,00 PROCES SCHVALOVÁNÍ: RS byl vyvěšen dne: RS byl schválen dne: Dle Zákona 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnos", 5/3 je současně s návrhem rozpočtu na rok 2019 zveřejněn VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (Fin 2-12m) k , kde jsou uvedeny informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu roku 2018.

3 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,28 85% Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,84 31% Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,24 86% Daň z příjmů právnických osob , , ,41 79% Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100% Daň z přidané hodnoty , , ,56 80% Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , ,61 29% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t , , ,00 40% Poplatek ze psů , ,00 650,00 7% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 99% Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 0,00 0% Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 89% Správní poplatky 5 000, ,00 540,00 11% Daň z hazardních her , , ,16 73% Daň z nemovitostí , , ,64 83% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních , , ,00 40% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0, , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 58% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 243% 0000 **** Bez OdPa , , ,74 86% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, ,00 0,00 0% Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) , , ,00 97% 2141 **** Vnitřní obchod , , ,00 96% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 72% 2310 **** Pitná voda , , ,00 72% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 59% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,06 83% 2411 **** Záležitosti pošt 0, , ,06 83% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,90 59% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,90 56% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 15% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,65 56% Ostatní příjmy z pronájmu majetku , ,00 0,00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,65 49% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 97% 3634 **** Lokální zásobování teplem , , ,00 97% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 34% Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0,00 0% Příjmy z pronájmu pozemků , , ,03 80% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 55% Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 72% Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0, , ,00 100% Strana 1 z 10

4 I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,03 72% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 11% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 11% Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 63% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komun , , ,00 63% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , ,00 0,00 0% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 76% 3742 **** Chráněné části přírody 0, , ,00 76% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 16% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 100% 6171 **** Činnost místní správy , , ,00 31% Příjmy z úroků (část) , , ,19 83% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,19 83% Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0, , ,00 100% Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0, , , % , , ,57 78% *** % Strana 2 z 10

5 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 90% Ostatní osobní výdaje % Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 89% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 88% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 97% Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,09 94% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 47% Elektrická energie , , ,00 74% Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,64 23% Nákup ostatních služeb , , ,31 20% Opravy a udržování , ,00 980,00 8% 2141 **** Vnitřní obchod , , ,04 91% Budovy, haly a stavby , , ,00 100% 2212 **** Silnice , , ,00 100% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům , , ,00 80% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 80% Neinvestiční transfery krajům , ,00 0,00 0% 2292 **** Dopravní obslužnost , ,00 0,00 0% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 90% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 89% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 86% Ochranné pomůcky 3 000, ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 40% Studená voda , , ,00 72% Elektrická energie , ,00 0,00 0% Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,00 84% Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, ,00 11,17 0% Nákup ostatních služeb , , ,00 52% Opravy a udržování , , ,00 35% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 78% Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0% 2310 **** Pitná voda , , ,17 49% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 89% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 86% Ochranné pomůcky 3 000, ,00 0,00 0% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 72% Elektrická energie , , ,00 77% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 72% Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb , , ,00 80% Opravy a udržování , , ,00 10% Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 29% Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 78% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, , ,00 78% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 76% Elektrická energie 0, , ,00 56% 2411 **** Záležitosti pošt 0, , ,00 77% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Strana 3 z 10

6 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 25% Opravy a udržování , , ,56 59% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 87% 3113 **** Základní školy , , ,56 76% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 56% Nákup ostatních služeb , , ,00 95% Věcné dary , , ,00 90% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 90% Budovy, haly a stavby 0, , ,41 93% 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,41 93% Ostatní osobní výdaje , , ,00 68% Nákup ostatních služeb , , ,00 56% Opravy a udržování , , ,00 99% Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , ,00 60% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních , , ,00 93% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0% Nákup ostatních služeb , , ,00 86% Opravy a udržování , , ,48 97% Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 69% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,48 88% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 64% Elektrická energie , , ,00 77% Nákup ostatních služeb , , ,00 81% Opravy a udržování , , ,67 99% Budovy, haly a stavby , , ,00 3% 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,67 25% Ostatní osobní výdaje , , ,00 72% Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000, ,00 841,00 21% Elektrická energie , , ,00 80% Opravy a udržování , , ,80 99% Budovy, haly a stavby , , ,00 75% 3631 **** Veřejné osvětlení , , ,80 80% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 96% Nákup ostatních služeb , , ,92 93% Opravy a udržování , , ,00 87% Nájemné za nájem s právem koupě 0, , ,00 83% Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0,00 0% Budovy, haly a stavby , , ,00 29% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, ,00 *** % 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,92 56% Nákup ostatních služeb , , ,00 74% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 74% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 99% Nákup ostatních služeb , , ,00 79% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 80% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 92% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komun 0, , ,00 92% Nákup ostatních služeb , , ,00 76% Strana 4 z 10

7 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 76% Ostatní osobní výdaje , , ,00 71% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, , ,00 75% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 71% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 96% Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 67% Ostatní platy 0, , ,00 87% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 41% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0, ,00 0,00 0% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0, ,00 0,00 0% Ochranné pomůcky 0, ,00 898,00 45% Prádlo, oděv a obuv , , ,00 56% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 77% Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , ,00 85% Teplo , , ,70 56% Elektrická energie , , ,00 53% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 63% Nákup ostatních služeb , , ,00 22% Opravy a udržování , ,00 0,00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,70 43% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 84% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 84% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 84% 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 84% Ostatní osobní výdaje 0, ,00 390,00 3% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 783,00 783,00 100% Pohoštění 0, , ,00 100% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 57% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 380,00 380,00 100% Pohoštění 0, , ,00 100% 6118 **** Volba prezidenta republiky 0, , ,00 100% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 82% Ostatní osobní výdaje , , ,00 74% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 84% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 82% Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 99% Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000, , ,00 31% Odměny za užití počítačových programů , , ,00 73% Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 77% Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,90 89% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 90% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 90% Studená voda , ,00 0,00 0% Teplo , , ,90 85% Elektrická energie , , ,00 38% Služby pošt , , ,00 52% Strana 5 z 10

8 II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,17 79% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 80% Služby školení a vzdělávání , , ,00 93% Nákup ostatních služeb , , ,46 91% Opravy a udržování , , ,57 20% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 87% Pohoštění , , ,00 83% Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , ,00 60% Věcné dary 1 000, , ,00 87% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , ,00 93% 6171 **** Činnost místní správy , , ,00 81% Služby peněžních ústavů , , ,90 85% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,90 85% Služby peněžních ústavů , , ,00 78% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 78% Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,96 89% Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům , , ,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,96 92% Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 5 000, ,00 122,00 2% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 5 000, ,00 122,00 2% Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000, ,00 0,00 0% Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz , , ,27 39% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 16% Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subje 0, , ,00 100% Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,27 1% , , ,88 68% *** % *** % Strana 6 z 10

9 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte 0,00 0, , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00 0, , Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0, ,69 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy , , , Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , Třída 3 - Kapitálové příjmy , , , Třída 4 - Přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , , Konsolidace příjmů 0,00 0, , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 7 z 10

10 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , Převody mezi stat.městy Převody z vl.pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci , , , Třída 5 - Běžné výdaje , , , Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , Výdaje celkem , , , Konsolidace výdajů 0,00 0, , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům , ,00 0, Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozp Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, , Převody mezi stat.městy převody do vl.pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 8 z 10

11 4430 Výdaje celkem po konsolidací , , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0, , Třída 8 - Financování 0,00 0, , Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0, ,69 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem ( ) , , ,69 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Strana 9 z 10

12 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak , , ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Strana 10 z 10

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec

Licence: W1VM XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Pec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295647 Město Velká Bíteš Sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka

Licence: D27F XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Řeka č.p Řeka Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 272744 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 60 Jestřebí

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00 Město Vyšší Brod Schválený rozpočet roku 2019 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Schválený rozpočet Poz 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 Rok Měsíc IČO 2018 12 00488631 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Markvartice Markvartice 82 588 56 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 10/2018 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r od počátku roku NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Obec Veliny, IČO 00274542 Veliny 60 534 01 VELINY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2017 po změnách Výsledek r. 2017 od počátku roku a b 2 3 NÁVRH ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 08. 2019 v

Více

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice

Licence: DM4L XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Vohančice Vohančice Vohančice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 11/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018 Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018 Paragraf Položka Název Rozpočet v Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzickýžch osob ze závislé činnosti 350 000 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 10. 2017

Více

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec

Licence: DXRP XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Lipec čp Lipec Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v

Více

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 460 00 1 460 00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Zdobín 2017 IČO 580864 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Zdobín čp. 52 Zdobín 54401

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: DFZO XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 021 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Návrh rozpočtu roku 2019

Návrh rozpočtu roku 2019 roku 2019 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov

Licence: DSBD XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Bělov Bělov Bělov Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 820 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více